Är det lagligt med Airnbnb i Sverige?

2017-03-24 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Är det lagligt med Airbnb
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter enligt din fråga att du undrar om huruvida Airbnb är lagligt i Sverige, svar följer nedan: I 7 kap. 10 § bostadsrättslagen sägs att andrahandsuthyrning endast får ske om styrelsen lämnar sitt samtycke. Om styrelsen vägrar att lämna samtycke, får bostadsrättshavaren enligt 7 kap. 11 § bostadsrättslagen ändå upplåta lägenheten till andrahandsuthyrning om hyresnämnden lämnar ett tillstånd. Av 11 § följer vidare att tillstånd ska lämnas för andrahandsuthyrning, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Godtagbara skäl för andrahandsuthyrning kan exempelvis vara att bostadsrättshavaren kommer att befinna sig på annan ort, att en närstående till bostadsrättshavaren behöver lägenheten under en tid, provsamboende eller att man har svårt att få sålt lägenheten. Den uthyrningsform som Airbnb tillhandahåller innebär att man hyr ut korta perioder (per dag eller veckovis). En sådan uthyrning är att betrakta som en vanlig andrahandsuthyrning, vilket kräver styrelsens samtycke. En sådan uthyrning utgör inte heller ett godtagbart skäl för att få tillstånd från hyresnämnden, eftersom att enbart bostadsrätthavarens vilja att tillgodogöra sig hyra för lägenheten inte är att betrakta som ett godtagbart skäl.Sammanfattningsvis, att hyra ut via AirBnb kräver samtycke från styrelsen eller tillstånd av hyresnämnden. Styrelsen och hyresnämnden har dock ingen skyldighet att lämna samtycke eller tillstånd, eftersom att uthyrning via Airbnb inte utgör ett godtagbart skäl för andrahandsuthyrning. Uthyrning via Airbnb utan samtycke eller tillstånd kan således stå i strid med lagen.Bostadsrättslagen hittar du här! Vänligen,

Andrahandsupplåtelse av hyresrätt på grund av studier på annan ort

2017-03-21 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo flyttade för ungefär 6 månader sedan till annan ort, jag flyttade först pga av studier, och hon flyttade med senare då hon fick jobb i samma stad. Vi ansökte om att få hyra ut vår förra hyresrätt till min bror, vilket blev godkänt. När vi nu igen skulle ansöka om andrahandsuthyrning, då det förra kontraktet går ut 31 mars, fick vi avslag med hänvisning till att min sambos anställningskontrakt är en tillsvidare anställning, och att vi inte har bruk för lägenheten. Dem uppmanar oss nu att säga upp hyresavtalet innan nuvarande andrahandsuthyrning har gått ut.Kan dem göra så här?Jag reagerar lite på det som Jordabalk kap.12 40 § säger. Jag som också står på kontraktet har flyttat pga av tillfälliga studier och kan inte säga för hur länge. Kan dem verkligen bryta kontraktet efter endast ett halvårs studier på annan ort?MvhViktor Karlsson
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om andrahandsuthyrning finns i 12 kap. 39-40§§ jordabalken, även kallad hyreslagen (https://lagen.nu/1970:994#K12P39S1). Din hyresvärd har sedan tidigare gått med på en andrahandsupplåtelse i 6 månader, men ni vill nu förlänga uthyrningen. Eftersom din sambo har en tillsvidareanställning på annan ort är det inte skäl för att förlänga andrahandsupplåtelsen, men eftersom du studerar på annan ort föreligger ett giltigt skäl, 12 kap. 40 § 2 stycket 1 punkten hyreslagen. Jag utgår från att både du och din sambo står på hyreskontraktet.När hyresvärden inte lämnar tillstånd till uthyrning på grund av studier på annan ort kan du som hyresgäst söka tillstånd hos hyresnämnden som kan lämna tillstånd till uthyrning på grund av studier på annan ort.Mitt råd är att du vänder dig till hyresnämnden där du kan söka nytt tillstånd. Hyresnämnden lämnar i regel inte tillstånd för längre tid än ett år åt gången och du får sedan ansöka om ett nytt tillstånd varje. Dock finns det undantagsfall där det ges tillstånd tre år i rad.En ansökan till hyresnämnden om att få hyra ut i andra hand ska innehålla uppgifter om:Vem som är sökande (förstahandshyresgästens/bostadsrättshavarens namn och adress)Vem som är motpart (hyresvärdens/bostadsrättsföreningens namn och adress)Vem som ska hyra i andra hand (namn och adress). Hyresnämnden kan inte lämna ett generellt tillståndVarför hyresvärden/bostadsrättsföreningens styrelse inte har samtyckt (detta bör helst framgå av en handling som bifogas)Orsaken till andrahandsuthyrningen och hur länge den ska pågå. Du når ansökan via följande länk: (http://www.hyresnamnden.se/Domstolar/hyresnamnderna/ansokan.pdf).Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss igen om du har några fler frågor eller funderingar.Lycka till!

Kan styrelsen i bostadsrättsförening neka andrahandsuthyrning till juridisk person?

2017-03-06 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, jag har ansökt om att hyra ut min bostadsrätt i andra hand. Jag angav att jag önskar ett relocationföretag på kontraktet men har också angett vilken person (Med telefonnummer och mail-id) som ska bo där. Föreningen säger nej till juridisk person trots att detta inte finns i stadgarna. Har de rätt att göra detta?
Sara Bengtsson |Hej!Vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga.I detta fall blir Bostadsrättslagen (1991:614) (BL) här tillämplig eftersom den reglerar situationer som dessa, nämligen andrahandsuthyrning för bostadsrätter. I 7 kap. 10 § 1 st. BL https://lagen.nu/1991:614#K7P10S1 står det att en bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Med andrahandsupplåtelse avses andrahandsuthyrning mot betalning och upplåtelse utan ersättning. Bestämmelserna gäller vidare både bostadslägenheter och lokaler. I 7 kap. 10 § 2 st. BL https://lagen.nu/1991:614#K7P10S1 står det att samtycke däremot inte krävs om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. BL av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i föreningen. Dessutom behövs inte samtycke om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller ett landsting. Vid en sådan upplåtelse där inget samtycke krävs måste styrelsen dock genast underrättas om andrahandsuthyrningen. Om styrelsen skulle vägra att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen, 7 kap. 11 § BL https://lagen.nu/1991:614#K7P11S1 . Tillstånd för att hyra ut lägenheten ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid. Med detta sagt krävs således styrelsens samtycke för andrahandsuthyrningen enligt 7 kap. 10 § 1 st. BL https://lagen.nu/1991:614#K7P10S1 , såtillvida din situation inte passar in på något av undantagen i paragrafens andra stycke. Om styrelsen vägrar att ge samtycke till uthyrningen kan du, som jag skrivit ovan, ändå hyra ut lägenheten om hyresnämnden lämnar tillstånd till detta. Mitt råd är därför att du bör höra av dig till hyresnämnden så att de kan avgöra om tillstånd till andrahandsuthyrningen ska ges eller inte. Detta eftersom styrelsen i ditt fall verkar vägra samtycka till andrahandsuthyrningen. Jag hoppas att detta svar var till hjälp för dig!Med vänlig hälsning,

Får man ha en hyresrätt om man inte bor där själv? Får man överlåta kontraktet på sitt barn?

2017-02-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej.Jag och min son, som är 26 år med fast inkomst, bor idag i en hyresrätt. Jag står för kontraktet. Nu funderar jag och min särbo på att köpa en bostadsrätt tillsammans. Kan jag göra det men ändå ha kvar min hyresrätt till vidare? Sonen kommer att bo där. Kan han så småningom ta över kontraktet på lägenheten?Tack på förhand
Jenny Ångström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är så att du kommer fortsätta bo i hyreslägenheten trots att ni har köpt en bostadsrätt är allt i sin ordning. Skulle du däremot inte bo i hyreslägenheten kan det hända att du kommer att bli fråntagen din rätt att ha en hyreslägenhet. Angående frågan om du kan överlåta kontraktet på din son beror det på. Du kan ansöka hos hyresvärden om att överlåta hyresrätten och skulle hyresvärden neka kan du vända dig till Hyresnämnden som kan ge tillstånd till sådan uthyrning och hyresvärden måste rätta sig efter det. Hoppas att det här har varit till hjälp annars är du välkommen att ställa fler frågor!

Uppsägningen av inneboende

2017-03-21 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej. Jag har en inneboende som hyr ett rum i min lägenhet. Men nu så skulle jag vilja säga upp kontraktet då han har börjat vägra betala sina hyror till mig. Min fråga är, hur ska uppsägningen gå till? Räcker det att muntligt säga upp kontraktet eller ska jag skriva ett skriftligt papper att ge honom? Måste han skriva på det i så fall för att det ska gälla? Om inte, hur ska jag bevisa att han tagit del av uppsägningen om han vägrar flytta? Mvh
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga nämner du inte något om att ert hyresavtal är tidsbestämt, jag kommer därför att utgå ifrån att det rör sig om ett tillsvidareavtal. Regler om uthyrning av bostad återfinns i 12 kap Jordabalken (JB). I 12 kap 42 § JB stadgas skäl för att hyresvärden ska vara berättigad att säga upp hyresgästen. Enligt p.1 är ett sådant skäl att hyresgästen dröjer mer än en vecka efter förfallodagen med att betala hyran. I 12 kap 43 § JB stadgas emellertid att du förlorar rätten att förverka ert hyresavtal om hyresgästen innan du bryter avtalet betalar in hyran. Även då du säger upp avtalet i enlighet med 12 kap 42 § JB har hyresgästen enligt 12 kap 44 § JB tre veckor på sig att betala tillbaka hyran för att hyresavtalet ska återupptas. Eftersom det rör sig om en inneboende kan du dock när som helst säga upp din inneboende, med en uppsägningstid på tre månader. Avslutningsvis så undrar du om det krävs en skriftlig uppsägning. Enligt 12 kap 8 § JB så ska en uppsägning vara skriftligt om hyresförhållandet har varat längre än 3 månader. Jag rekommenderar dig att göra denna uppsägning skriftligt. För att ytterligare styrka att du har sagt upp din inneboende skulle du kunna skicka ett sms och ett mail. Du kan dessutom begära ett skriftligt kvitto på att uppsägningen är mottagen för att säkra att uppsägningen är mottagen. Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret, om du har några ytterligare frågor ber jag dig att återkomma!Vänligen,

Uppsägningstid för inneboende

2017-03-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |HejJag är inneboende just nu i Stockholm .Jag vantrivs med hon som hyr ut rummet till mig.Skriftligt Kontrakt är till slutet av juliJag vill flytta ut nu i mars, jag har betalat för mars månad.Enligt privatuthyrningslagen så har jag rätt att säga upp avtalet nu, jag som hyresgäst har en månad uppsägningstid. I mitt fall innebär att jag måste betala henne för april månad Men finns det någon lag som kan stödja mig med att jag flyttar ut i mars månad och inte behöver betala april hyran till henne? Vid uppsägning : måste jag göra det skriftligt ? Kan jag skriva ett sms och säga upp mig? Eller går det bra med muntligt ? Tacksam för tydligt och lättförståeligt svar. MvhQui
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag vill börja med att säga att jag har förståelse för att du vill flytta ut så snabbt som möjligt, det är aldrig kul att ha en boendesituation som skapar denna typ av vantrivsel och jag ska försöka hjälpa dig genom att besvara din fråga på ett tydligt sätt. Om din hyresvärd själv äger sin lägenhet, t.ex. om det är en bostadsrätt, så gäller lag om uthyrning av egen bostad (”privatuthyrningslagen”). Denna lag är tillämplig även när endast en del av bostaden hyrs ut, t.ex. ett rum som i ditt fall. I lagens 3 § 2 st, https://lagen.nu/2012:978#P3S1, stadgas att du har en månads uppsägningstid, detta innebär att du även är skyldig att betala hyra för den månaden. Jordabalkens 12 kap (hyreslagen) gäller i den mån föregående lag inte stadgar något annat, detta innebär att det är i 12 kap JB som bestämmelser om uppsägning med omedelbar verkan hittas. För att säga upp ditt kontrakt med omedelbar verkan krävs att det föreligger någon av uppsägningsgrunderna i 12 kap 11-14 eller 16-18 §§ JB, se 12 kap 6 § JB, https://lagen.nu/1970:994#K12P6S1. Dessa bestämmelser blir aktuella när det t.ex. har uppstått en skada på lägenheten, finns ohyra i lägenheten eller när det på annat sätt uppstår hinder för att hyresgästen ska kunna utnyttja sin rätt till lägenheten. I ditt fall finns det inget som tyder på att någon av dessa omständigheter föreligger och således har du en månads uppsägningstid. Ska uppsägningen vara skriftlig? Det finns inga bestämmelser i lag om uthyrning av egen bostad angående formen på uppsägningen, därav hamnar vi återigen i 12 kap JB. Det framgår i 12 kap 8 § 1 st JB, https://lagen.nu/1970:994#K12P8S1, att en uppsägning som huvudregel ska vara skriftlig om hyresförhållandet varat i mer än 3 månader i följd. Uppsägningen får dock vara muntlig om det är hyresgästen som säger upp avtalet och om hyresvärden lämnar ett skriftligt godkännande av detta. Mitt råd är dock att göra det skriftligt då det är lättare att bevisa vid en eventuell tvist. Att säga upp din lägenhet via sms eller ett e-mail bör vara tillräckligt under förutsättning att du är säker på att det når fram till din hyresvärd samt att denna kan vara säker på att det är du som är avsändaren. Eftersom du är inneboende hos din hyresvärd kan du ganska enkelt även överlämna ett brev till hen om du skulle vilja. Sammanfattningsvis: Under vissa förutsättningar går det att säga upp avtalet med omedelbar verkan, dessa omständigheter verkar inte föreligga i ditt fall. Om du säger upp lägenheten i mars så måste du således betala hyran för april eftersom du har en månads uppsägningstid. Uppsägningen får vara muntlig, det är dock alltid bra att ha dessa handlingar i skrift i fall att det skulle uppstå en tvist om t.ex. datumet för uppsägningen eller andra bevisfrågor. Slutligen vill jag bara förtydliga att det inte finns någon skyldighet för dig att bo kvar i lägenheten under uppsägningstiden om du skulle vilja flytta direkt. Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till, Med vänliga hälsningar

Är det muntliga avtalet bindande?

2017-03-02 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Munligt avtal. Hyr ut en lägenhet i andra hand, avtalet gick ut sista februari i år. Dock skulle jag säga upp den i november, eftersom jag inte skulle ha kvar den. Personen som hyrde av mig fick panik och undrade om jag kunde skjuta upp den senare. Jag gick med på detta och sa som krav att jag inte skulle behöva betala nån hyra samt att hon skulle meddela mig 3 månader innan utflyttning isåfall. Hon gick med på detta. Därmed sagt att hon skulle få hyra den "svart" av mig. Nu har hon valt att flytta ut tidigare och lämnar mig med uppsägningshyrorna. Jag har sms som styrker det muntliga avtalet till min fördel. Vad kan man göra i detta fallet? Med vänlig hälsning
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Ett hyresavtal måste inte vara skriftligt, utan ett muntligt avtal är lika mycket värt som ett skriftligt.En hyresgäst får alltid säga upp hyresavtalet vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, se jordabalken 12 kapitlet 5 §. Den kortaste uppsägningstiden enligt lagen är alltså tre månader, vilket även gäller mellan dig och din hyresgäst. Att lägenheten hyrs ut svart har ingen betydelse för giltigheten för ditt och din hyresgästs avtal.Det finns vissa undantagsregler för när ett hyresavtal kan upphöra utan uppsägningstid. Det gäller främst situationer när lägenheten är skadad eller bristfällig, men också den situationen att en hyresgäst hyr ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd från hyresvärden, se jordabalken 12 kapitlet 42 § första stycket punkt 3. Din hyresgäst eller någon annan kan därför prova med att säga till din hyresvärd att lägenheten hyrs ut svart. Hyresvärden kan då välja att säga upp ditt hyreskontrakt omedelbart och då behöver du inte betala hyra för fler månader.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Fråga om när hyresvärden får använda hyresgästens deposition

2017-02-24 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, vi har en privat hyresvärd. Han har ett extra hus på sin tomt som vi hyr utav honom. Vi har kontrakt på det som hyresvärden själv har skrivit. För det första så vill jag veta hur och till vad en hyresvärd får använda depositionen vi betalade innan vi flyttade in? Elen ingår i vår hyra men just den här månaden säger hyresvärden att el räkningen var jätte hög (trots att vi inte gjort något annorlunda) och han ska betala den med vår deposition men han vägrar visa oss räkningen eller tidigare räkningar för den delen. Får han göra så?Han säger samtidigt att vi sköter oss jätte bra m.m. och att det vi använder inte drar mycket el alls men ändå ska han betala räkningen med "våra pengar". Både hans och vårt hus går på samma elnät och räkning tydligen men han vägrar visa och bevis på att det är vi som använt så mycket el. Sedan var där ett problem med en husvagn också mellan honom och min svärmor men där ändrar hyresvärden sin historia hela tiden och kommer inte med konkreta bevis. Jag förstår bara inte vad som händer eller vad vi har gjort fel, han är bara allmänt otrevlig mot oss, har inga bevis på saker, säger samtidigt att vi sköter oss och han tänker använda vår deposition till något som inte har med oss att göra. Vad gör vi?
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att ni hyr huset av en privat hyresvärd är det i första hand privatuthyrningslagen som gäller. I lagen framgår det att om inget annat sägs, ska hyreslagen användas, se här.Depositionen är till som en säkerhet för hyresvärden. Om det uppstår skador under tiden som ni som hyresgäster bor i huset, ska ni ansvara för dessa skador. Hyresvärden kan då behålla depositionen när ni flyttar för att kunna reparera det som skadats, se här. Att använda depositionen till att betala elräkningen är däremot inget som depositionen ska gå till, speciellt inte när elen dessutom ingår i er hyra. Ni bör även ha rätt att få se hur mycket högre räkningen var, så inte hyresvärden luras. Det verkar ju märkligt att den höjts utan att ni gjort något annorlunda. Mitt förslag är att ni vänder er till hyresnämnden med detta ärende om er hyresvärd inte är samarbetsvillig. För som sagt, depositionen får enbart användas när hyresgästen orsakat skada på boendet!Vänlig hälsning,