Gränsdragningen mellan inneboende och andrahandshyresgäst

2017-09-22 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hejsan!Jag har en bostadsrätt som jag bor i och är folkborfort. jag har skaffat en inneboende hos mig sedan första september. Nu ska jag iväg för att klara mina studier och då ska jag vara borta för en viss tid. i så fall räckans det som andrahandsuthyrning. och för det krävs ett tillståndhos föreningen. Jag har upprättat min inneboende att jag ska åka iväg för en viss tid. och då min inneboende har tillgång till hela lägenheten. Frågan är kan jag söka tillstånd för andrahandsuthyrning till min inneboende? typ 6 månader. eller har en inneboende rätt att hyra in sig hela lägenheten. Dessutom hur föreningen kan bevisa att jag har inte bott där. har de rätt att sätta spioner och anteckna när jag kom in när jag åker iväg. jag har väldigt oregelbundet arrbetestider ibland sträcker det sig till att jag jobbar sent på kväller. jag har inte heller hälsat på mina grannar ofta. det gör mig lite förvånad. om att min inneboende ska inte räckans som andrahands i bostaden. vad ska jag göra att göra det rätt MVH
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Tillstånd Precis som du skriver så är det skillnad på att ha någon inneboende hos sig och hyra ut lägenheten i andra hand. Att ha en inneboende i sin lägenhet kräver inget tillstånd från föreningen (7 kap. 8 § Bostadsrättslagen) men att hyra ut lägenheten i andra hand kräver däremot tillstånd av bostadsrättsföreningens styrelse (7 kap. 10 § Bostadsrättslagen). Tillstånd ska beviljas om du som bostadsrättshavare har skäl till att du vill hyra ut lägenheten i andra hand förutsatt att bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra tillstånd. (7 kap. 11 § Bostadsrättslagen) Att du ska studera på annan ort är ett skäl som borde göra att styrelsen ger dig tillstånd. Utgångspunkten är att du som bostadsrättshavare ska ha stor frihet att hyra ut lägenheten i andra hand för att under en tid bo på annat håll. Om ditt skäl däremot endast hade varit att tillgodogöra dig hyra hade det inte varit ett godtagbart skäl. En befogad anledning för styrelsen att neka dig tillstånd skulle kunna vara om uthyrning kan förväntas påverka föreningens skatterättsliga förhållanden. Att observera är att om du beviljas tillstånd kommer detta begränsas till att gälla en viss tid och kan vara förenat med villkor. Inneboende eller andrahandsuthyrning? Eftersom det krävs tillstånd för andrahandsuthyrning men inte för att ha en inneboende blir frågan vart gränsen går mellan att ha en inneboende och att hyra ut i andra hand. Frågan har kommit upp i domstol vid flera tillfällen bla. NJA 2001 s. 241 I-II och även i SOU 2000:2 s. 196. Det kan här konstateras att det avgörande är om bostaden har upplåtits för andrahandshyresgästens/inneboendens självständiga brukande. Om du inte kommer bo där under en tid ses det alltså inte som att du har en inneboende utan att du har en andrahandshyresgäst eftersom denne självständigt kommer nyttja lägenheten. Detta kräver alltså tillstånd av bostadsrättsföreningens styrelse.Hur kan föreningen bevisa att du inte har bott där? Självklart är det svårt för föreningen att visa att du inte varit i lägenheten. Exakt vilka medel som föreningen får använda för att bevisa detta framgår inte av lagen men så länge föreningen inte tar till olagliga medel får föreningen i princip bevisa det på vilket sätt som helst eftersom det råder fri bevisföring i Sverige. (35 kap. 1 § RB) Jag skulle dock inte rekommendera dig att chansa på att föreningen inte upptäcker att du inte varit i lägenheten. Om föreningen skulle upptäcka detta och att du då alltså hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse så är detta grund för förverkande, dvs. att din nyttjanderätt kan bli uppsagd. (7 kap. 18 § 2 p Bostadsrättslagen)Sammanfattning Om du kommer bo på annan ort under en tid krävs tillstånd av bostadsrättsföreningens styrelse om du vill att din inneboende ska bo kvar eftersom din inneboende då kommer betraktas som en andrahandshyresgäst. Troligen kommer din ansökan om andrahandsuthyrning beviljas eftersom det endast krävs att du har skäl till uthyrningen, så som exempelvis studier på annan ort. Om du skulle nekas tillstånd kan du överklaga detta till Hyresnämnden. Hoppas detta besvarade dina frågor! Om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Angående telefonrådgivningen får du gärna höra av dig på min mail så bokar vi in en tid.Med Vänlig Hälsning

Fråga om det går att säga upp en inneboende mitt i månaden

2017-09-15 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag har en inneboende sedan två veckor som inte respekterar de regler vi kommit överens om (bl.a att ha nattgäster). Jag vill säga upp honom men vad gäller? Vi har använt Hyresgästföreningens blankett " Hyresavtal för inneboende" som kontrakt. Enligt överenskommelsen om hyrestid och uppsägning har vi fyllt i alt 1, dvs fr.o.m augusti 2017 t.o.m. 13 december 2017. Vidare lyder texten:" Avtalet sägs upp med 1 månads uppsägningstid till hyrestidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet med 3 månader varje gång."Kan jag säga upp honom mitt i månad och ska han då flytta inom en månad eller vad gäller?
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, du kan säga upp din hyresgäst mitt under en månad och då får personen bo kvar till slutet av nästa månad. Dvs, säger du upp personen i mitten av september så löper avtalet till den 31 oktober! (se här)Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Fråga om rätten att få tillbaka deposition

2017-09-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag hyr en lägenhet i andrahand av en kvinna som har förstahandskontrakt på lägenheten. Vi skrev 1 år med 1 månads uppsägning och jag betalade en deposition som ska återbetalas till mig vid utflytt (allt finns på kontraktet vi skrev). För en vecka sedan hade jag en vaktmästare från föreningen som åtgärdade några småproblem som fanns i lägenheten innan jag flyttade in, kvinnan hade ringt föreningen och bett dem fixa till detta. Men för att kunna komma in i lägenheten behövde vaktmästaren låna min nyckel och det var inga problem. Jag ringde sen ett samtal till föreningen där jag ställde en fråga om hur man återfår sin nyckel när vaktmästaren utfört ärenden i deras bostäder.Kvinnan har nu i dagarna blivit av med sitt förstahandskontrakt då det visat sig att hon hyrt ut till mig utan lov från sin förening, och hon skyller på mitt samtal till föreningen som orsak till att hon blev "påkommen". Därför vill hon inte betala tillbaka depositionen till mig, som vi har kontrakt på att den ska återbetalas vid utflytt. Har hon rätt att göra så? Kan jag kräva tillbaka min deposition, hur isåfall?
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När hyresvärden kräver deposition vid inflytt fungerar det som ett skydd för hyresvärden under tiden som hyresförhållandet pågår. Depositionen ska sedan betalas tillbaka vid utflytt om inte hyresgästen orsakat någon skada som måste ersättas - exempelvis skador av möbler, på väggar eller flyttstäd som inte blivit av. Som hyresgäst har man helt enkelt en vårdplikt av bostaden och med det följer också att hyresgästen ska vidta de åtgärder som behövs för den löpande skötseln av bostaden (se här).Anledningen till varför din hyresvärd håller inne din deposition faller inte inom ramen för vad jag beskrivit ovan. Dessutom har hon begått ett kontraktsbrott genom att inte prata med föreningen först och det är inget hon kan ålägga dig skuld för. Så länge ingen skada uppstått i lägenheten som måste ersättas så har du all rätt att få tillbaka den deposition du betalat. Avslutning Jag råder dig att vända dig till kronofogen för ansöka om ett betalningsföreläggande - det kan du göra här. De kan du hjälpa dig att driva in dina pengar.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Behöver du skriva in i hyresavtalet att hyresgästen inte har besittningsskydd?

2017-09-09 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag äger en enfamiljsvilla som jag delat av och gjort en separat lägenhet i. Den lägenheten hyr jag ut på ett tvåårskontrakt och jag bor själv i den andra delen. Jag undrar vad som händer om jag förlänger hyresgästens kontrakt efter två år, får hon då besittningsrätt eller räcker det med att jag skriver in i avtalet att hon inte har besittningsrätt till lägenheten?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Behöver du skriva in i avtalet att hon inte har besittningsskydd? Nej, när en privatperson (du) hyr ut en bostad eller en del av en bostad har hyresgästen inget besittningsskydd. Du som hyresvärd har då rätt att säga upp hyresavtalet, även om hyresrätten inte är förverkad. Hyresavtalet kan upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast tre månader från att du säger upp avtalet, 3 § privatuthyrningslagen. Alltså kommer hyresgästen inte att få ett besittningsskydd om du förlänger avtalet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag hyra ut i andra hand till vem jag vill om jag köper en ägarlägenhet eller en bostadsrätt?

2017-09-15 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag funderar på att försöka investera i en lägenhet, som jag kan ha för uthyrning. Om jag har förstått saken rätt så kan jag hyra ut den hur som helst och till vem som helst om jag köper en lägenhet med äganderätt istället för en bostadsrätt, stämmer detta? Låt säga att jag startar ett bolag och köper en bostadsrätt och använder den som hyreslägenhet, borde jag då inte kunna hyra ut den till vem jag vill och när jag vill?
Marcus Bäckström |InledningHej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar är i behov av förtydliganden eller kompletteringar är du välkommen att publicera en kommentar nedan, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Svaret är strukturerat som så att jag först redogör för de skilda reglerna för ägarlägenheter samt bostadsrätter och avslutningsvis ger dig en konkret rekommendation.Vad gäller vid uthyrning av ägarlägenheter?Ägarlägenheter är en särskild bostadsform som än så länge är mycket ovanlig i Sverige (i jämförelse med villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter). Den som har en ägarlägenhet är dock berättigad att hyra ut den i andra hand utan något krav på tillstånd. Innehavare av ägarlägenheter är alltså ur det perspektivet jämställda med villa- och radhusägare.Givet att du gör en investering i någon av det fåtal ägarlägenheter som finns i landet är det således fritt fram att hyra ut till vem du vill, oavsett om köpet görs av dig personligen eller av ett aktiebolag.Vad gäller vid uthyrning av bostadsrätter?Jag utgår nu ifrån exemplet i din fråga, d.v.s. att du köper en bostadsrätt via ett för ändamålet startat aktiebolag. I en sådan situation aktualiseras bostadsrättslagens bestämmelser kring medlemskap och andrahandsuthyrning. Paragrafhänvisningarna nedan avser denna lag.Enligt 2 kap. 4 § får en bostadsrättsförening neka en juridisk person medlemskap i föreningen. Någon motivering eller särskilt skäl krävs inte. Bara det faktum att bostadsrätten köps genom ett aktiebolag medför alltså en betydande risk, eftersom bostadsrättsföreningens styrelse rätt och slätt kan bestämma sig för att inte godkänna aktiebolagets medlemsansökan. Nekat medlemskap medför att köpet inte kan fullföljas.Om den juridiska personen blir godkänd krävs ändå tillstånd från föreningen för att hyra ut lägenheten i andra hand (7 kap. 10 §). Vägras tillstånd så kan bostadsrättsinnehavaren ansöka om tillstånd hos hyresnämnden (7 kap. 11 §). Hyresnämnden ska enligt nyss nämnda lagrum lämna tillstånd om, i de fall bostadsrättshavaren är en juridisk person, föreningen ”inte har befogad anledning att vägra samtycke”. Befogad anledning att vägra samtycke kan exempelvis vara att den tilltänkta hyresgästen har ett kriminellt förflutet. Hyresnämnden kan därutöver begränsa tillståndet att gälla under en viss tid och förena tillståndet med särskilda villkor.Sammanfattningsvis kan sägas att det, under förutsättning att den juridiska personen godtagits som medlem i föreningen, råder stor frihet att hyra ut i andra hand. Om föreningen är skeptisk och det blir hyresnämnden som lämnar tillståndet finns dock en risk för att tillståndet begränsas till exempelvis ett år och att förlängning därefter inte medges.Min rekommendation till digGivet att du vill köpa en ägarlägenhet så är det bara att tuta och köra. Vare sig det blir personligen eller via bolag bestämmer du själv om andrahandsuthyrning ska ske och till vilka villkor (så länge hyreslagen inte överträds förstås). Ägarlägenheter, även om de som sagt är få, lämpar sig således utmärkt för renodlade spekulationsköp.Vill du istället köpa en bostadsrätt är jag betydligt mer skeptisk till upplägget, framförallt om det görs via ett bolag. Jag är själv ordförande i min bostadsrättsförening och skulle inte sympatisera med att bevilja medlemskap åt ett aktiebolag, vars enda syfte är att tjäna pengar på bostadsrätten. Det skulle helt enkelt inte innebära någon nytta för föreningen, vars ”riktiga”medlemmar bara får ta ett större praktiskt ansvar för fastighetens drift och underhåll. Jag tror att många andra styrelser tänker likadant och genom att välja det alternativet utsätter du dig för en betydande risk att köpet inte kan verkställas.Mitt råd är alltså att satsa på en ägarlägenhet om du bara är intresserad av att tjäna pengar och inte själv vill bo i den aktuella lägenheten. Väljer du bostadsrätt, som det ju finns otroligt många fler av, kan det gå jättebra men du ska vara medveten om risken för att det kan uppstå i sammanhanget stora bekymmer.Med vänlig hälsning,

Hur påverkas en andrahandshyresgäst av att en förstahandshyresgäst hyrt ut utan tillstånd?

2017-09-14 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Vilka åtgärder kan en hyresvärd vidta mot en förstahandshyresgäst som utan tillstånd ingått ett avtal mot en andrahandshyresgäst? I vilken utsträckning kan dessa åtgärder påverka andrahandshyresgästen?
Marcus Bäckström |InledningHej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar ur något avseende behöver kompletteras eller förtydligas är du välkommen att publicera en kommentar nedan, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Av pedagogiska skäl har jag valt att dela upp svaret i två rubriker. Först går jag igenom vad som gäller mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen och därefter hur detta påverkar andrahandshyresgästen. Lagrumshänvisningar avser 12 kap. jordabalken (som jag kallar ”hyreslagen”) om inte någonting annat anges.Vilka konsekvenser uppstår mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen?För att få hyra ut sin hyresrätt i andra hand krävs alltid tillstånd. Antingen ges tillståndet från hyresvärden enligt 39 § eller hyresnämnden enligt 40 §. Om tillstånd överhuvudtaget inte finns så kan andrahandsuthyrningen leda till att avtalet förverkas, d.v.s. upphör utan uppsägningstid, enligt 42 §. Innan hyresavtalet kan upphöra måste dock hyresvärden uppmana förstahandshyresgästen att se till att andrahandshyresgästen flyttar. Denna uppmaning ska enligt 63 § sändas i ett rekommenderat brev. Förstahandshyresgästen kan också vända sig till hyresnämnden och be om att tillstånd meddelas i efterhand.Om förstahandshyresgästen inte ser till att andrahandshyresgästen flyttar ut och heller inte får något retroaktivt tillstånd så gäller inte hyresavtalet längre. Med andra ord har hyresrelationen mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen upphört, vilket innebär att hyresvärden exempelvis har rätt att anlita kronofogden för att få ut förstahandshyresgästens ägodelar ur lägenheten.Vilka konsekvenser uppstår för andrahandshyresgästen?När en hyresrätt hyrts ut i andra hand utan att tillstånd lämnats så finns det överhuvudtaget ingen juridisk koppling mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen (de har ju aldrig ingått något avtal med varandra).I ett sådant läge kan andrahandshyresgästen liknas vid en utomstående person som gjort intrång på hyresvärdens egendom (dock utan att begå något brott). Om andrahandshyresgästen inte flyttar självmant kan hyresvärden vända sig till kronofogden och få hjälp med en avhysning (16 kap. 8 § utsökningsbalken). Den yttersta konsekvensen av att bo som andrahandshyresgäst i en lägenhet utan tillstånd är alltså att kronofogden, i sällskap av polisen, knackar på och fysiskt avlägsnar personen i fråga.Med vänlig hälsning,

Måste jag ha bott i min lägenhet en viss tid innan jag får hyra ut den i andrahand?

2017-09-09 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga angående andrahandsuthyrning av hyresrätt. Finns det någon tidsbegränsning på hur länge jag behöver ha haft mitt hyreskontrakt (första hand) innan jag har rätt att hyra ut bostaden i andra hand? Jag har precis fått en hyresrätt men vill eventuellt hyra ut den redan efter 3 månader eftersom jag vill bli provsambo med min partner. Har jag rätt till det? Tacksam för svar!
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att du ska få hyra ut i andra hand måste du ha din hyresvärds samtycke (12 kap. 39 § JB). Det finns inga specifika regler om när hyresvärden ska lämna samtycke för en andra andrahandsuthyrning och därmed inga lagregler om hur länge du måste ha bott innan du får hyra ut lägenheten. Om din hyresvärd inte lämnar tillstånd för andrahandsuthyrning kan du ansöka om det hos hyresnämnden. De ska lämna samtycke till en uthyrning i andra hand om du på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och din hyresvärd inte har befogad anledning att vägra samtycke (12 kap. 40 § JB). Att du vill prova att vara sambo är förmodligen inte ett skäl till för hyresnämnden att lämna tillstånd för en andrahandsuthyrning.Det finns således inga lagregler om hur länge du måste bott innan du kan få hyra ut i andrahand. Däremot är det inte så att hyresvärden måste lämna samtycke till en andrahandsuthyrning för att du vill testa att vara sambo. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Uppsägning av hyresgäst - Besittningsskydd

2017-09-09 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Vi äger sedan 2012 en fastighet i X, X kommun. Fastighetsbeteckningen är Berg x:xx och adress X. Det är en gammal skolbyggnad som ligger på landet och vid förvärvet så fanns det en hyresgäst i huset på övervåningen. Huset var då klassat som hyreshus 321. Efter vårt förvärv gjorde vi om den till två bostäder, en på nedre plan och en på övre. Huset är sedan 2013 klassat som småhusbyggnad 220.Vi har sedan 2013 haft diskussion med hyresgästen om att hon ska flytta och vi har försökt att erbjuda vårt stöd i detta då vi hade för avsikt att ta över hela byggnaden för oss själva. Detta ledde till att hon kontaktade hyresgästföreningen. Vi har därefter ansökt och haft två ärende i Hyresnämnden Örebro och det senaste var i år och där vi väntar besked från mötet den 30 augusti.Det är ett långt ärende och där både hyresgästförening såväl som sociala myndigheten i Askersund (samt polis) varit inblandat och vi har bl.a. lämnat en orsosanmälan till kommunen.Vi har nu varit i kontakt med Hyresnämnden Stockholm och de anser att Hyresnämnden Linköping/Örebro överhuvudtaget inte skulle tagit upp ärendet utan direkt hänvisat till tingsrätt. Härigenom har vi förlorat ca 18 månaderVi har tröttnat på alla hantering och gick därför ut med en försäljning under juli månad av fastigheten via Svensk Fastighetsförmedling Askersund. Vi fick bud på första visningen som vi accepterade. Fastigheten är nu såld och tillträde för köparen är planerat till den 30 oktober med förutsättning att fastigheten är tom. Vi vet inte hur vi ska hantera detta. Vi kan förmodligen inte fullfölja försäljningen då hyresgästen är kvar och vi kan inte fortsätta äga där vi inte har dispositionsrätt av hela huset.Personen som bor i lägenheten är omöjlig att diskutera med och hon bara hänvisar till att hon inte har råd med en högre hyra än den hon betalar till oss, 3400 kr/månad inklusive el! Vänligen återkom med svar på alternativa förslag på hantering och annan rekommendation.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att Ni valt att vända Er till oss på Lawline med Er fråga samt stort tack för att Ni använt en av våra Expresstjänster!Jag kommer att dela upp svaret i olika rubriker för att göra det lättare för Er att orientera Er i svaret. Längst ned finner Ni även en sammanfattning och rekommendation över hur ni kan gå vidare med ert ärende. Tillämpligt lagrumVad gäller hyra får man vända sig till 12 kap Jordabalken, även kallat hyreslagen. Vad gäller? Min första fundering är om ni har ett hyresavtal eller inte. Ett hyresavtal är av stor vikt om man önskar att ha kontroll över ens hyresgäst på ett annat sätt än vad lagen ger. Finns inget hyresavtal så gäller hyran på obestämd tid – hyresgästen har alltså ingen avtalad begränsning i hur länge hon får bo kvar. Som hyresgäst har man ett besittningsskydd och kan inte bli uppsagd från sin lägenhet hur som helst. Om hyresvärden säger upp hyresavtalet har hyresgästen dessutom normalt rätt till förlängning av hyran.Det finns dock vissa omständigheter som leder till att ni som hyresvärd kan säga upp hyresavtalet, och hyresrätten är s.k. förverkad. Dessa omständigheter räknas upp i 12 kap 42 § Jordabalken och är bland annat: 1. Om hyresgästen dröjer med att betala hyran i mer än en vecka efter förfallodagen2. Om hyresgästen utan samtycke eller tillstånd överlåter hyresrätten eller sätter någon annan i sitt ställe, eller upplåter lägenheten i andra hand samt inte efter tillsägelse vidtar rättelse eller får tillstånd 3. Om hyresgästen genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten eller genom att inte underrätta hyresvärden om detta bidrar till att ohyran sprids i fastigheten 4. Om lägenheten vanvårdas 5. Om hyresgästen åsidosätter avtalsenlig skyldighet och det måste vara av synnerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs.Hyresrätten anses dock inte vara förverkad om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse. Beroende på vilken grund som eventuellt föreligger finns det undantag till förverkande i 12 kap 43 § och 12 kap 44 § Jordabalken.Skulle ni kunna säga upp hyresgästen på någon av de grunderna ovan har hyresgästen i vissa fall rätt till förlängning av hyresavtalet (12 kap 46 § Jordabalken). Förlängning gäller dock inte om ägaren har ett intresse av att själva förfoga över lägenheten så hyresgästen skäligen bör flytta. Att ni ska sälja fastigheten utgör en sådan omständighet i normala fall.Eftersom jag antar att ni inte har någon uppsägningstid reglerad gäller också en uppsägningstid för hyresgästen på 3 månader, detta enligt 12 kap 4 § 1 punkten Jordabalken. Detta gör alltså att fastigheten inte kommer kunna vara tom till den 30e oktober, även om ni skulle lyckas säga upp hyresavtalet idag. SammanfattningSom hyresgäst har man ett ganska starkt skydd så länge man inte har ett hyresavtal att falla tillbaka på. Det ska ganska mycket till för att ni ska kunna säga upp henne, så länge ni inte har ett tidsbegränsat hyresavtal eller hyresavtal som reglerar uppsägningar. Dessvärre verkar det inte finns så många möjligheter för er att snabbt kunna säga upp avtalet så att ni kan sälja fastigheten till köparna som ni accepterat. Situationen ser ut som den gör för er nu på grund av det starka besittningsskydd som råder för hyresgäster. Eftersom jag inte vet hur hyresgästen har skött sig under hyrestiden eller om någon av omständigheterna som jag räknade upp ovan kan föreligga är det svårt för mig att hjälpa er vidare i detta svaret. Skulle det finnas en omständighet som gör att ni kan säga upp hyresgästen har hon ändå en uppsägningstid på 3 månader. Det ni mest troligt kommer kunna slippa är hyresgästens rätt till förlängning av avtalet trots en uppsägning. Hoppas ni har fått svar på er fråga! Är det något som är oklart eller någon bit som ni inte förstår är ni varmt välkomna att kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se så ska vi reda det. Allt gott och lycka till!