Grannar som spelar hög musik

2013-04-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej Lawline! Jag bor i ett hyreshus och i flera veckor så har mina grannar spelat hög musik varje helg. Det skrämmer mina hundar och jag kan inte sova. Finns det något lagligt stöd som jag kan använda för att få dem att sluta?
Farhad Niroumand |Hej Sonja,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Något generellt förbud mot att spela musik i sin lägenhet finns inte. Även om det inte uttryckligen står i lagen är det allmänt accepterat att man inte får störa sina grannar efter klockan 22 på kvällen och före klockan 08 på morgonen. Men det innebär inte att dina grannar kan spela hur mycket och hur högt de vill på annan tid av dygnet. Prata med dina grannar och hjälper inte det bör du ta upp frågan med hyresvärden. I annat fall kan du ansöka till hyresnämnden som kan besluta att värden ska göra något åt saken. Vänliga hälsningar,

Uppsägning av avtal med en andrahandshyresgäst

2013-04-22 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag äger en lägenhet som hyr ut i andra hand. Nu får jag veta att hon inte sköter sig och jag undrar hur jag ska gå tillväga för att säga upp mitt avtal med henne.
Farhad Niroumand |Hej Christoffer, Tack för din fråga. Du kan säga upp avtalet med andrahandshyresgästen genom att lämna en skriftlig uppsägning som är undertecknad av dig som hyresvärd och skickat i ett rekommenderat brev. Du bör vara tydlig med vilken lägenhet som sägs upp och när hyresavtalet upphör att gälla. Dock så är uppsägningstiden minst tre hela månader. Vänlig hälsning,

Samägd bostadsrätt

2013-04-22 i Bostadsrätt
FRÅGA |Min syster har avlidit. Hon var sambo, inga gemensamma barn. Hon har en son sedan tidigare. Hon har testamenterat en bostadsrätt till sambon och sonen med hälften var (även hälften av bohaget) Sonen vill sälja bostadsrätten men sambon åberopar besittningsrätten i nästan 1 1/2 år? Vad menas med det? Måste sonen vänta så länge med att få igång en försäljning eller att få ut sin del av sitt mors arv? Sambon har inte råd att köpa ut sonen. Tacksam för svar.
Johanna Forsberg |Hej! Tack för din fråga! Till att börja med kan sägas att sambon och sonen genom testamentet äger bostadsrätten tillsammans. Om inget särskilt avtalats mellan dem så gäller samäganderättslagen. Den säger i princip att en samägare kan sälja eller ge bort sin del av bostadsrätten till vem som helst. Så länge det inte finns några särskilda inskränkningar i sonens och sambons förfoganderätt (till exempel att de vid en försäljning först måste bereda den andra delägaren möjlighet att köpa andelen, så kallat hembud) får sonen alltså göra vad han vill med sin del. Sådana särskilda inskränkningar i förfoganderätten skulle i så fall finnas i testamentet. Sonen har också rätt att hos rätten begära att hela bostadsrätten ska säljas på offentlig auktion. Detta gäller även om sambon inte skulle vilja detta. Bara om sambon har synnerliga skäl (det är inget utifrån din information som talar för det då synnerliga skäl är mycket särskilda skäl) kan hen begära anstånd, se 6 § lag om samäganderätt.Att sambon åberopar besittningsrätten är helt betydelselöst i detta sammanhang. Besittningsrätten, eller besittningsskyddet som det också kallas, är något som reglerar en hyresgästs rätt att få sitt hyreskontrakt förlängt om hyresvärden säger upp det (12 kap 46 § Jordabalken). Det påverkar alltså inte det faktum att sonen vill sälja sin del av bostadsrätten. Vänliga Hälsningar

Inneboendes hyresavtal

2013-04-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag är inneboende i ett rum på 12kvm och hyresvärden håller på med personangrepp och ändrar på hur jag ska nyttja rummet och resterande utrymme i lägenheten. Det finns inget i avtalet som säger när jag ska städa och ej heller med vad. Hyresvärden går även in i mitt rum och snokar och lägger sig i vad jag har för saker och hur jag använder rummet. Situationen är ohållbar och jag undrar om jag kan häva avtalet då jag anser att hon har brutit vårt avtal. Det finns avtal skrivet på hur lång tid jag ska hyra det och även en inventarielista där det ingår saker som jag får använda men som hon har plockat undan eftersom hon anser att jag inte ska använda dom längre.
Johanna Forsberg |Hej! Tack för din fråga!Eftersom ni har ett avtal på hur lång tid du ska hyra rummet kallas ditt hyresavtal för ett hyresavtal på bestämd tid. För sådana avtal gäller den uppsägningstid ni angett i avtalet. Men trots att ni har ett hyresavtal som säger något visst om hur länge du ska hyra rummet så har du alltid rätt till tre månadersuppsägningstid, Jordabalken (JB) 12 kap 5 § st 1. Har ni i hyresavtalet kommit överens om hur vissa gemensamma utrymmen ska användas får din hyresvärd inte ändra eller upphäva detta utan din vilja. Om du inte går med på en ändring av hyresvillkoren måste din hyresvärd vända sig till hyresnämnden för att kunna ändra i avtalet (JB 12 kap 2 § st 3 och 12 kap 54 §). Din hyresvärd har alltså inte rätt att utan vidare ändra i hyresvillkoren. Om du vill häva hyresavtalet, dvs säga upp avtalet att upphöra i förtid, krävs oftast att det rör sig om fel eller så kallade brister i lägenheten som gör att du inte kan använda lägenheten. Man säger då att hyresvärden inte uppfyllt sin skyldighet att ställa lägenheten till hyresgästens förfogande. I ditt fall verkar det inte vara sådana fel varför det kan bli svårt att ”häva avtalet” (JB 12 kap 16-18 §§).Vad gäller den frågan om din hyresvärd har rätt att gå in på ditt rum utan ditt tillstånd så är svaret nej det har din hyresvärd inte rätt till. Det kan vara en brottslig handling och detta bör du upplysa din hyresvärd om. Om det fortsätter kan du göra en polisanmälan.  Vänliga Hälsningar

Rätt att få tillbaka erlagd deposition

2013-04-23 i Hyresavtal
FRÅGA |Vår dotter hyrde ett rum i en lägenhet och betalade en månadshyra i deposition dvs 5000:- + 5000:-. På grund av rummets läge så bodde hon endast 6 dgr innan hon bytte bostad. Hyresvärden kunde dock inte betala tillbaka depositionen. Var det rätt av henne att göra så?
Frida Karlsson | Hej, En deposition är en avgift som normalt ska betalas tillbaka till hyresgästen vid hyrestidens utgång. Eftersom jag inte vet vad som stod i avtalet är det svårt att svara på om er dotter gjort något som kan ha förverkat depositionen vilket skulle leda till att hyresvärden inte behöver betala tillbaka den. I hyresavtal brukar det t ex. normalt stå att depositionen förverkas om det uppstått skador på lägenheten. Att hyresvärden säger att hon inte kan betala tillbaka depositionen är inte tillräcklig grund. Vänligen,

Lagfartskostnader vid överföring av fastighet genom bodelning

2013-04-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Min man och jag ska separera men ej skiljas. Har anmält om bodelning. Vi äger en fastighet ihop. Jag ska köpa ut honom. Blir det någon lagfartskostnad? Fastigheten ska sedan säljas när jag hittat ny bostad. Är detta bästa väg att gå? Mvh Rita Svensson
Johanna Österlund |Hej och tack för din fråga!Eftersom lagfarten har betydelse vid exempelvis belåning av fastigheten är det bästa att lagfarten avspeglar de rätta ägandeförhållandena. Som jag förstår det betalas endast expeditionsavgiften (825 kr) för lagfarten, däremot ingen stämpelskatt.  Här finns bra information:http://www.lantmateriet.se/Global/Fastigheter/%c3%84ndra%20%c3%a4gare/Blanketter%20och%20Information/inskrivning_handledning.pdfLycka till!Med vänlig hälsning

Andrahandshyresgästens rättigheter

2013-04-22 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, Undrar om en andrahandshyrsgäst får anmäla fel i lägenheten som exempelvis trasigt innerdörr, ett vägguttag som inte fungerar osv. Eller måste den vända sig till förstahandshyresgästen som in sin tur ska vända sig till fastighetesvärden? Tacksam för svar
Lovisa Hedlund |Hej, och tack för din fråga!Vid andrahandsuthyrning föreligger två avtalsrelationer, en mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen och en mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen. Andrahandshyresgästen har således ingen rätt att rikta anspråk mot hyresvärden utan bör istället vända sig till förstahandshyresgästen, som fungerar som hyresvärd. Med vänlig hälsning 

Äganderättsövergång fritidshus vid sambors separation

2013-04-22 i Köpavtal
FRÅGA |Separerat - hur göra med fritidshus? Jag och min fd sambo köpte fritidshus 2007. Båda betalade lika del handpenning, vi står som 50% ägare och har delat lån. Ursprungligt lån (uppdelat på 3 lån med olika bindningstider) var 510.000:- och nu är det 381.000:- Jag har betalat lånet varje månad sedan köpet via autogiro från mitt lönekonto. Jag har betalat ytterligare ca 100.000:- från mitt eget konto för renoveringar och reparationer. Nu har vi separerat, hon vill inte ha fritidshuset men det vill jag. Jag vill veta hur vi enklast, billigast och smartast ser till att jag äger 100% av huset. Vi har inget samboavtal eller liknande.
Victoria Nilsson |Hej!Fritidshus ingår inte i bodelning mellan sambor då det inte är samboegendom, 3 § Sambolagen. För att överföra äganderätten får ni istället använda er av ett vanligt förmögenhetsrättsligt avtal, dvs. ett köpeavtal eller ett gåvobrev. Vad du ska betala för att köpa ut din sambo ur fritidshuset avgör ni själva, men naturligt är att relatera priset till ett beräknat marknadsvärde med avdrag för lån som övertas i samband med överlåtelsen. Du har dock ingen ovillkorlig rätt att ta över det gemensamma lånet, utan det är upp till er bank. Ni bör därför kontakta er bank för att undersöka möjligheterna för dig att ta över hela lånet. Vad gäller de kostnader du haft för renovering så kan ni själva avgöra om du på något sätt ska kompenseras för dem, t.ex. genom ett lägre pris.För överlåtelse av fast egendom finns det formkrav. Ni måste upprätta ett skriftligt köpeavtal/gåvobrev som ni både skriver under, se 4:1 och 4:29 Jordabalken.Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.Jordabalken hittar du https://lagen.nu/1970:994.Vänliga hälsningar,