Tillägg till testamente

2013-07-30 i Testamente
FRÅGA |Jag är nygift. Tidigare när vi var sambo skrev vi ett testamente då vi köpte en fastighet, vi har inga gemensamma barn, bara särkullbarn båda två. Nu när vi har gift oss, undrar jag om man måste skriva om testamentet? Texten börjar så här: Undertecknade som sammanlever utan att ha ingått äktenskap... Kan man själv bara skriva om det? Om jag skulle vilja lägga till att vissa saker som jag ärvt av mina föräldrar ska min dotter ärva, är det då bara att skriva till det i testamenten? Vi äger gemensamt fastigheten men har även skrivit varsitt skuldebrev till varandra på halva summan av fastigheten. Innebär det att när en av oss går bort, räknas skuldebrevet av från tillgångarna?
Lovisa Falkman |Hej och tack för din fråga.Ni behöver inte skriva om testamentet, däremot måste ni göra ett tillägg som uppfyller samma formkrav som ett testamente, enligt reglerna i kapitel 10 i ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K10). Rubricera handlingen "tillägg till testamente", se till att ha två närvarande vittnen som bevittnar era underskrifter (det behöver inte vara samma vittnen som bevittnade ert testamente). I tillägget kan ni sedan klargöra att ni numera är gifta, samt att du kan tillägga att din dotter ärver viss bestämd egendom av dina föräldrar. Vad gäller skuldebrevet kommer det att upptas i skulder respektive tillgångar (beroende på vem som är gäldenär och vem som är borgenär), så länge det inte är er enskilda egendom.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Legat avseende penningbelopp

2013-07-16 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag behöver råd om hur vi som sambos skriver ett avtal om att jag vid husköp lägger 100 000:- kontant insats + 15000 :- till värmepump. Vid ev. separation / annan oförutsedd händelse tex. dödsfall, skulle jag vilja vara garanterad att få dessa pengar tillbaka. Huset kommer att stå på min sambo av olika skäl. Tackar på förhand för ev. svar :) Mvh/ Marquerite
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.I den här situationen behövs ett avtal och ett testamente. Vad gäller avtalet skall det reglera just det faktum att du skall lägga 100.000 vid husköpet och 15.000 kronor till värmepumpen. Eftersom att ni är sambos så ärver ni inte varandra enligt ärvdabalken. Detta innebär att din sambo måste skriva ett testamente där han ger dig ett visst penningbelopp. Detta kallas för legat. Detta innebär att du inte har någon del i kvarlåtenskapen efter din sambo utan endast får en viss egendom eller ett penningbelopp. 

Hur man säkerställer att svärsonen inte ärver

2013-06-30 i Testamente
FRÅGA |Hej. Vår dotter ska gifta sig med en man som har 4 barn. De har inga gemensamma barn. Och vår dotter har inga egna barn. Vi äger en fastighet som vi vill att bara vår dotter och vår son och barnbarn ärver. 1. Om vår dotter dör före sin man ärver då vår svärson 50% av fastigheten när vi är döda? 2. Om han ärver 50% och dör ärver då hans 4 barn hans 50% av fastigheten? Vi vill undvika att hans barn överhuvudtaget ärver någonting från oss. Hur gör man?
Lovisa Falkman |Hej och tack för din fråga.Det jag skulle säga är ert bästa alternativ är att testamentera fastigheten till era barnbarn och att i testamentet förbehålla en nyttjanderätt till deras föräldrar (era barn). På så sätt säkerställer ni att er dotters framtida barn får ta del av fastighetsarvet utan att er blivande svärson och hans barn har möjlighet att göra anspråk på arvet. Vill ni inte att er svärson och hans barn ska ärva någonting alls kan ni välja att skriva ett testamente där era barnbarn får ärva all er egendom, med en förbehållen nyttjanderätt för deras föräldrar. Testamenten följer strika formkrav som ni kan läsa mer om i ärvdabalkens kapitel 9, 10 och 11. För att se till att allting går helt rätt till skulle jag rekommendera er att ta kontakt med en verksam jurist.Ärvabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637#K9Lycka till,

Testamente till fördel för sambo

2013-06-27 i Testamente
FRÅGA |min syster dog för snart 10 månader sedan, var sambo, utan barn testamentet-överlåtelse till sambo-vid dennes bortgång-till canserfonden. Bouppteckningen är tydligen inte klar ännu-engelska fonder, vilket jag och min mor måste godkänna att lämna uppgifter om. Ska jag och min mor få papper på bouppteckningen? Ärver vi ingenting? Vad händer när sambon dör?
Louice Gustavsson |Hej! Tack för din fråga. Så som jag förstår er situation så är det så att din syster har dött och hon har efterlämnat sig ett testamente, där det står att hennes sambo ska ärva henne. Jag antar vidare att din far inte lever, eftersom du frågor om din arvsrätt. Jag är inte helt säker på om du sedan menar att cancerfonden ska ärva i den situationen att sambon avlidit innan din syster eller om cancerfonden i ett senare led ska ärva din syster.  I det fallet att din syster skrivit att hennes arv ska först tillfalla hennes sambo och sedan när denne avlidit tillfalla cancerfonden så är ni inte arvingar. Din syster har då visserligen uttryckt att hennes sambo bara ska ha fri förfoganderätt, men inte till fördel för er. I det andra fallet, att cancerfonden bara ska ärva såvida inte sambon längre lever, så bör ni se till testamentet. Avgörande är om sambon ärvt med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Om sambon ärvt med fri förfoganderätt så har ni rätt till efterarv i den situationen att ni lever då sambon dör. Om sambon däremot ärvt med full äganderätt så är er arvsrätt utsläckt. När sambon sedan dör så ärver hans arvingar honom i det fallet.Om ni inte är arvsberättigade nu eller genom efterarv så är ni inte heller dödsbodelägare och kommer då inte ta del av den processen. Vänligen,

Klandra testamentet eller upprätta arvsavtal som avviker från testatorns vilja

2013-07-20 i Testamente
FRÅGA |Har en fråga om testamente och dess möjligheter till förlikning. En släkting till mig har testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap till en universell testamentstagare och gjort sin syster arvslös. Personen ifråga har inga barn och var inte gift utan systern är enda kvarstående släkting och arvtagerska, dock som sagt ingen laglott att få ut om jag förstått rätt i ärvdabalken. Släktingen hade diagnostiserad psykisk sjukdom sedan lång tid tillbaka (Schizofreni) och klandran av testamente kan föreligga utifrån psykiskt tillstånd. Om man nu skulle klandra via tingsrätt och hävda att personen inte var vid sina sinnes fulla bruk då testamentet skrevs, finns det någon chans att man kan finna en förlikning med den universella testamentstagaren eller är det juridiskt omöjligt som exempel att dela 50/50 innan det går till rättegångsförhandling? Vilka andra alternativ kan finnas förutom att klanda hela testamentet? Mycket tacksam för svar.
Joel Sandin Persson |Hej, det finns två möjligheter som jag ser det. Antingen så klandrar man testamentet hos tingsrätten eller så upprättar man ett arvsskifte med testamentstagaren om att kvarlåtenskapen fördelas annorlunda än enligt testamentet.Skall man väcka talan i tingsrätt och sålunda klandra testamentet måste det göras inom 6 månader från då arvingen tog del av testamentet. Talan anses väckt när stämningsansökan inkommit till tingsrätten. Om man nu väcker talan i tingsrätt finns det både för- och nackdelar. Fördelen är att man kan få testamentet ogiltigförklarat och sålunda erhålla hela kvarlåtenskapen. Man kan också förlikas i tingsrätten och få den förlikningen stadsfäst vilket innebär att testamentstagaren inte senare kan väcka en ny talan om samma sak vid ett senare tillfälle. Nackdelen är att det är dyrt att processa i tingsrätten. Om ni förlikas står var part för sina rättegångskostnader som huvudregel och annars är det den förlorande parten som betalar även motpartens kostnader.Det man även kan göra är att, förutsatt att man är överens med testamentstagaren, helt enkelt åsidosätta testamentet och dela lika på kvarlåtenskapen. Lagens regler om fördelning av arv är nämligen s.k. dispositiva vilket innebär att de kan åsidosättas om parterna är överens om det. Detta är det enda alternativet till att klandra testamentet i tingsrätten.Om arvingen väljer att väcka talan mot testamentstagaren skall man ha i åtanke att testamentet inte är ogiltigt enbart för att testatorn led av en psykiskt störning. Det krävs att arvingen kan bevisa att den psykiska störningen påverkade testamentets innehåll. Sålunda räcker det inte att enbart bevisa att testatorn var psykiskt sjuk.Har ni ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Skyddande av gemensamt konto

2013-06-30 i Testamente
FRÅGA |Vi har ett gemensamt sparkonto och vill genom testamente försäkra att den av oss efterlevande make/maka får hela tillgången. Vi har inga gemensamma barn men båda har barn ifrån tidigare äktenskap. Hur kan vi säkerställa detta? Gåvobrev eller via testamente?
Lovisa Falkman |Hej och tack för din fråga.Det bästa sättet att säkerställa att ni får ut tillgångarna från varandra är att skriva ett testamente. Ett gåvobrev är en gåva som utges nu och inte i framtiden, och eftersom syftet är att ni ska få ut tillgångar från varandra ifall den ena av er dör skulle jag rekommendera att skriva ett testamente. Notera dock att era barn har rätt att få ut sina laglotter från sina biologiska föräldrar, dvs hälften av sin arvslott. Testamenten har stränga formkrav. Ni kan läsa mer om dem i ärvdabalkens kapitel 9, 10 och 11. Länk till ärvdabalken finns https://lagen.nu/1958:637.Med vänlig hälsning,

Avliden testamentstagare

2013-06-28 i Testamente
FRÅGA |Hej ! Min pappas faster som ej har några barn och lever ensam har skrivit ett enskilt testamente att hon vill att min pappa ska ärva allt efter henne. Men nu har min pappa gått bort och då undrar jag om det är jag och mina bröder som kommer att ärva fasters tillgångar?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din pappas fasters testamente inte kan verkställas i enlighet med sin ordalydelse måste man tolka testamentet för att bestämma vem som ska få "ärva".Huvudregeln är i detta fall att man skall tolka testamentet i enlighet med testators (din fars faster) vilja (11:1 ärvdabalken).För din situation finns det en specialregel: en presumtionsregel. Om (i) testamentstagaren (din pappa) har avlidit innan denne fått arvet och (ii) testamentstagarens barn hade varit berättigade att överta arvet enligt de vanliga arvsreglerna, så antar man att testator velat att arvet skulle övergå till testamentstagarens avkomlingar (11:6 ärvdabalken).Eftersom du och dina bröder hade varit berättigade att överta arvet enligt de vanliga arvsreglerna kommer presumtionsregeln att tillämpas på ert fall. Detta innebär att man antar att er fars faster velat att ni skulle överta rätten, så länge det inte visas att er fars faster faktiskt velat något annat. En sådan vilja skulle kunna visas om er fars faster någon gång berättat att arvet, om er far var död, t.ex. skulle gå till person X. Men så länge inte några sådana saker dras upp kommer ni att ärva er fars faster. För övrigt talar ju en del för att er fars faster faktiskt skulle ha velat att ni skulle få kvarlåtenskapen eftersom hon, som du beskriver det, saknar andra nära arvingar.Ärvdabalken finns https://lagen.nu/1958:637

Testamente med nyttjanderätt

2013-06-26 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vad gäller vid sambo? Vi har inget skrivet och jag undrar vad som händer om min sambo skulle avlida? Vi bor i hans hus där jag inte har någon del alls. Vi skulle behöva hjälp med vad som behöver skrivas om han avlider och vi har kommit överrens om att jag får bo kvar i huset tills jag hittar något annat boende, max 1 år. Han har 3 barn som kan kräva sin rätt.
Louice Gustavsson |Hej! Tack för din fråga. En sambo har enligt svensk lag ingen arvsrätt. Om en sambo avlider så ärver dennes arvingar honom/henne, i detta fallet ärver din sambos tre barn honom. När en sambo dör kan dock den andre sambon begära bodelning, 8§ Sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P8S1. Bodelning ska göras över samboegendom, vilken består utav den gemensamma bostaden och bohaget, om det förvärvats för gemensamt bruk, 3§. Om huset förvärvats under tiden då ni varit sambos eller i anslutning till att ni skulle bli sambos så kan det därför utgöra samboegendom och då har du rätt till hälften av huset vid en bodelning. Om din sambo förvärvat egendomen som enskild egendom så utgör den dock inte samboegendom, 4§.  Om vi däremot förutsätter att det inte utgör samboegendom så har du således ingen rätt till någon andel av huset. Det ni bör göra är att upprätta ett testamente. Det ni antagligen vill göra är att upprätta ett testamente som föreskriver att du ska ha nyttjanderätt till huset under högst ett år efter sambons frånfälle, men att äganderätten ska tillfalla barnen.  Ett testamente har vissa formkrav för att bli giltigt, vilka återfinns i 10 kap Ärvdabalken se https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1 , och det är viktigt att det upprättas helt i enlighet med era viljor. Mitt råd är att kontakta Familjens jurist som är en juristbyrå som arbetar inom detta område där ni kan få kvalificerad hjälp. Besök dem på deras hemsida www.familjensjurist.se (länk finns nedanför svaret, under mitt namn), där kan ni finna mer information om närmaste kontor. Hoppas ni fått svar på er fråga! Vänligen,