Makes rätt till orubbat bo och särkullbarn

2015-06-29 i Make
FRÅGA |Hej!Min styvfar har gått bort och min mamma vill att jag och min man gör bodelningen. Dom bor i ett hus som endast står skrivet på min styvfar men hur förs det över till min mamma? Min styvfar har två barn sedan tidigare och min mamma har två barn. Det finns ett testamente om att den som blir kvar ska få sitta i orubbat bo och det är inte något av oss barn som kommer bestrida det. Det är bara husfrågan som jag inte vet hur vi ska lösa.Tacksam för svar.HälsningarSigbritt Gradin
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Svaret kommer att bero på om din mamma och styvfar var gifta eller sambos vid din styvfars bortgång. Regler om arv finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB), se här. Om de var gifta så ärver din mamma kvarlåtenskapen efter sin make, men särkullbarnen, dvs din styvfars två barn, har rätt att alltid få ut sin laglott vilket är hälften av arvet direkt. Din styvfars barn kan dock även välja att avstå sitt arv till förmån till den efterlevande maken, det vill säga din mamma och de får då i stället ut sitt arv när även din mamma, den sk efterlevande maken, avlider. Reglerna om detta finns i ÄB kap 3 § 9. Den efterlevande maken har som huvudregel rätt att sitta kvar i sk orubbat bo, dvs han eller hon har fri förfoganderätt över all den avlidne makens egendom. Undantag från detta är just särkullbarnens rätt att få ut sin laglott, och särkullbarnen kan även begära jämkning av ett testamente om det kränker dennes laglott (exempelvis om din styvfars testamente skulle kränka hans barns laglott om de begär ut den). Nu verkar det emellertid som att ni alla är överens om att din mamma ska sitta kvar sk orubbat bo, vilket är i enlighet med testamentet. Hur ni rent praktiskt ska göra för att få huset korrekt skrivet på din mamma (med tex lagfart som ges av lantmäteriet), råder jag er att prata med en jurist specialiserad på familjerätt. Särskilt även då det skulle krävas mer detaljer från just ert fall för att kunna ge ett mer konkret svar.Hoppas detta gav någon hjälp på vägen!Med vänliga hälsningar

Bodelning efter makes död - enskild egendom

2015-05-26 i Make
FRÅGA |Arv: Jag är gift o vi ha 2 barn tillsammans samt min man har 4 vuxna barn sedan innan. I 2006 skrev vi äktenskapsförord"allt vad. Vardera parter idag över och framledes förvärvar,oavsett på vilket sett det sker,skall utgöra den partens enskilda egendom, i vilken andra maken ej ska äga giftorätt.samma skall gälla makens gäller". I februari jag 2013 köpte jag ett hus o jag äger huset själv, jag har skuld o betalar det. Min man är mycket äldre än jag. När han gå bort har hans barn rätt till något arv (del av huset?). Pga av äktenskapsförord kände att jag och våra ganska små barn är trygga men hörde att hans barn har rätt till arv ( mitt hus). Blev jätteoroligt. Med vänlig hälsning, Magdalena
Jessica Knecht |Hej Magdalena och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ett äktenskap upplöses pågrund av att någon av makarna avlider så ska en bodelning ske enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1§ (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). En bodelning behöver dock inte ske om makarna endast, som i ert fall, har enskild egendom. Enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, detta enligt ÄktB 7 kap. 2§ (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Om din make avlider före dig så har du som efterlevande maka rätt att ärva din makes kvarlåtenskap (som då består av din makes enskilda egendom) med fri förfoganderätt, enligt Ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Att kvarlåtenskapen erhålls med fri förfoganderätt innebär att du kan förfoga över egendomen hur du vill men inte genom att testamentera bort den. Det finns dock ett undantag från denna regel. Detta är om din make har barn som inte är era gemensamma barn (så kallade särkullbarn). Din man har, som av frågan framgår, fyra stycken barn sedan tidigare. Dessa har alltså rätt att direkt vid deras pappas död få ut sin del av arvet, enligt ÄB 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1)Hur ska då din makes kvarlåtenskap fördelas?Eftersom din make har sex stycken barn, så kallade bröstarvingar, så ska kvarlåtenskapen efter din make (hans enskilda egendom) fördelas lika mellan dessa. Detta innebär att 4/6 av kvarlåtenskapen direkt kommer att gå till din makes särkullbarn. Resterande 2/6 (som indirekt tillfaller era två gemensamma barn) kommer du som efterlevande maka att ärva med fri förfoganderätt. Era två gemensamma barn kommer sedan, vid din bortgång, att erhålla arvet från deras pappa samt ärva din kvarlåtenskap. Din makes särkullbarn kommer såldes inte att ha någon rätt att ärva ditt hus/delar av ditt hus eftersom det utgör din enskilda egendom och såldes inte ska ingå i en bodelning mellan dig och din make om din make avlider före dig. De ärver, som sagt, delar av din makes kvarlåtenskap som endast består av hans enskilda egendom. Hoppas detta var svar på din fråga! Om inte, så är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Vänligen,

Fördelning av arv efter först avlidne make

2015-04-19 i Make
FRÅGA |Hej, har haft svårt att hitta exakt rätt svar på följande enkla fall:1 man dör. Han efterlämnar en fru, som han har tre barn med + en son, som han har sedan tidigare med annan kvinna, som han inte var gift med.Som exempel kan sägas att han tillsammans med sin maka har nettotillgångar på 600 000 kr.Hur fördelas arvet?
Jessica Knecht |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230) och reglerna i Ärvdabalken (ÄB) vilken du hittar (https://lagen.nu/1958:637). När ett äktenskap upplöses på grund av makes bortgång ska en bodelning ske enligt ÄktB 9 kap. 1§ (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå enligt ÄktB 10 kap. 1§ (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Hur en bodelning ska gå till framgår av ÄktB 11 kap. Där framgår att det gemensamma värdet av makarnas giftorättsgods ska läggas samman (600 000 kr i detta fall) för att sedan delas lika mellan makarna enligt ÄktB 11 kap. 3§ (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Detta innebär att varje make erhåller tillgångar för 300 000 kr vardera. Eftersom den avlidne maken i detta fall har fyra stycken bröstarvingar skall den avlidne makes kvarlåtenskap (300 000 kr) fördelas lika mellan dessa fyra barn. Varje barn ska såldes erhålla 75 000 kr var (300 000/4). MEN, enligt huvudregeln som återfinns i ÄB 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) så ärver den efterlevande maken den avlidne maken före deras gemensamma barn. Detta innebär att den efterlevande maken ärver det som skulle ha tillfallit deras gemensamma barn (75 000 kr x 3 = 225 000 kr). Den efterlevande maken ärver denna del med fri förfoganderätt vilket innebär att maken fritt kan förfoga över dessa tillgångar. Den efterlevande maken kan dock inte testamentera bort detta arv. När den efterlevande maken sedan avlider, ärver de tre gemensamma barnen det som kvarstår av den först avlidne makens kvarlåtenskap tillsammans med kvarlåtenskapen från den sist avlidne maken. Vad gäller sonen som den först avlidne maken hade sedan ett tidigare förhållande så gäller följande. Han utgör såldes ett särkullbarn och har därmed rätt att direkt ärva den avlidne föräldern vid dennes bortgång. Detta enligt ÄB 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Detta innebär att sonen ärver 75 000 kr direkt vid den först avlidne makens bortgång. Sammanfattningsvis så ärver den efterlevande maken ¾ av kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken. Detta med fri förfoganderätt. Den återstående delen på ¼ (75 000 kr) av kvarlåtenskapen ärver sonen, från det tidigare förhållandet, direkt efter faderns bortgång. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Möjligt att åsidosätta den legala arvsordningen genom testamente

2015-03-16 i Make
FRÅGA |Jag vill att min kvarlåtenskap ska gå till mina tre bröstarvingar och inte deras fruar och inte heller till den jag är gift med eftersom han är mycket slarvig med pengar, lån etc. Kan man göra en bolagsformer ex aktiebolag eller på annat sätt kringgå att han kommer få hälften av min kvarlåtenskap och mina tre söner dela på den andra 50 procenten. Allt är förvärvat under äktenskapet och är inte arv. Jag är mycket orolig för framtiden. Bara den senaste månaden har jag fått stoppat två lån han skrivit på. ska vi bilda aktiebolag?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du skulle avlida kommer en bodelning ske eftersom ditt äktenskap upphör. Den går till så att värdet av ditt och din makes giftorättsgods (efter avdrag för skulder) läggs samman varpå detta delas i två delar. ”Din” del utgör kvarlåtenskapen efter dig.Genom testamente kan du göra så att dina barn ärver hela kvarlåtenskapen. Du kan även föreskriva att den egendom som de ärver ska utgöra enskild egendom vilket gör att egendomen inte kommer att ingå i eventuella skilsmässor. Ett testamente kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Vill du ha ytterligare rådgivning skulle jag rekommendera att du kontaktar en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med, du kan boka en tid direkt på http://lawline.se/boka.Vänligen,

Efterlevande makes arvsrätt då avliden make har särkullbarn

2015-06-21 i Make
FRÅGA |Hej! Jag och min man äger 50% var av en fritidsfastighet. Fastigheten är värderad till 2 miljoner kr och vi har gemensamma lån på fastigheten på 1 miljon kr. Min make har två barn sen tidigare äktenskap, vi har inga gemensamma barn. Min make har ett sk. medlemslån som han tagit via sitt fackförbund för ca 10 år sedan, där har han en skuld på ca 20 000kr. Jag har ett studilån på ca.150 000 kr. Vi bor i en hyreslägenhet med inventarier av vardagligt slag. Hur ser arvet ut om min man dör före mig, ärver jag någonting av honom eller får hans barn ärva allt efter honom? Eftersom jag inte har några barn antar jag att min make, i det fall jag dör först, ärver mig rakt av?
Felicia Idbrant |Hej! Huvudregeln är att den efterlevande maken ärver hela den avlidnes makes kvarlåtenskap. Har däremot den avlidne maken egna barn (särkullbarn), det vill säga barn som den andra maken inte är förälder till så har den efterlevande make ingen arvsrätt, se ärvdabalken 3 kap 1 § 1 st. Däremot har du som efterlevande make ett visst skydd genom regeln om fyra prisbasbelopp, se ärvdabalken 3 kap 1 § 2 st. Efterlevande make har heller ingen arvsrätt om den avlidne maken har testamenterat bort sin kvarlåtenskap till annan. Det finns således möjlighet för den ena maken att göra den andre maken helt eller delvis arvlös.Vad som menas med regeln om fyra basbelopp är att den efterlevande maken alltid har rätt att få ut egendom till ett värde att den tillsammans med det man fått ut genom bodelningen eller makens enskilda egendom motsvara ett värde av fyra basbelopp. Denna rätt för maken går alltså före särkullbarnens. Ett prisbasbelopp är i år räknat till 44 500. Sammanfattningsvis innebär detta att om din make avlider före dig och testamente inte föreligger kommer hans barn att ärva allt efter honom. Du som efterlevande make har då rätt till att få ut egendom av ett värde av fyra prisbasbelopp innan barnen får ut sitt arv. Din make kan däremot genom testamente göra så att hans kvarlåtenskap helt eller delvis istället ska tillfalla dig. Det som din make inte kommer kunna testamentera bort är hans barns laglotter, vilket motsvarar halva arvslotten se ärvdabalken 7 kap 1 §. Om du istället skulle avlida före din man innebär detta att din man ärver dig rakt av. Däremot har du möjlighet genom testamente göra så att din kvarlåtenskap tillfaller annan. I ett sådant fall har din make rätt till egendom av ett värde av fyra prisbasbelopp.Med vänliga hälsningar

Har min make arvsrätt?

2015-05-06 i Make
FRÅGA |År 2000 skrev jag ett testamente "att kvarlåtenskapen ska tillfalla mina arvingar enligt lag med full äganderätt, det testamentstagaren erhåller skall vara dennes enskilda egendom med rätt att införa gifträtt i egendomen"Jag var då skild och arvingarna mina egna biologiska barn.Därefter är jag omgift, vi har inga gemensamma barn och har ej upprättat något testamente. Vad jag förstår ärver vi inte varandra utan vid dödsfall görs en bodelning och giftorättsgodset delas lika före skiftning (om inte efterlevande begär att behålla sitt giftorättsgods?). Om jag dör först ärver då mina barn hälften av giftorättsgodset enligt testamentet? Eller måste det skrivas om på ngt sätt?Båda personerna som bevittnade testamentet 2000 har avlidit, är testamentet fortfarande giltigt?
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar!Jag fastnade för en sak i ditt testamente. Du har testamenterat din egendom som enskild men samtidigt infört en rätt att göra om egendomen till giftorättsgods. Jag är osäker på detta men min magkänsla säger mig att du inte testamenterar det som enskild egendom. När man testamenterar egendom som enskild är tanken att arvingarna inte ska kunna bestämma om det ska vara giftorättsgods, vilket de kan i ditt testamente. Vid en eventuell skilsmässa funderar jag därför på om detta verkligen kommer räknas som enskild egendom. Som sagt är jag osäker på detta, men du kan alltid kontakta vår kostnadsfria telefonrådgivning som kan svara närmare på en sådan fråga 08- 533 300 04.Nu till frågan:Du är omgift vilket innebär att din make först kommer att få hälften av allt giftorättsgods genom bodelning. I testamentet har du förskrivet att arvingarna har rätt till sitt arv enligt lag, detta är laglotten vilket motsvarar halva arvslotten, se Ärvdabalken 7:1 https://lagen.nu/1958:637#K6. Resterande kommer att tillfalla din make enligt 3:1 ÄB. I 10:1 ÄB föreskrivs formkraven för upprättande av testamente. Att vittnena därefter dör leder inte till att testamentet är ogiltigt.

Arvsrätt för efterlevande make

2015-03-30 i Make
FRÅGA |Hejär gift sedan många år tillbaka och vi har tre vuxna barn, har en liten fundering nu när jag börjar komma till åren.jag skulle vilja ge förskott på arv till min fru så att jag vet att hon klarar sig i framtiden om ngt skulle hända mig förskottet gäller både fastigheter och pengar/aktier.-hur är lämpligt att göra?mvhThomas
Emil Forssell |Hej och tack för din fråga!Vid arvsfrågor är Ärvdabalken tillämplig lag (se här). Av 3:1 Ärvdabalken framgår att den efterlevande maken ärver den bortgångna makens kvarlåtenskap. Egendomen ärvs med fri förfoganderätt, vilket innebär att din fru kan göra vad hon vill med egendomen förutom att testamentera bort den, se 3:2 Ärvdabalken. Du behöver därför inte oroa dig över att ge förskott på arv till din fru eftersom hon automatiskt ärver all din kvarlåtenskap. Desto viktigare är det att upprätta ett testamente där du beskriver hur du önskar fördela din egendom barnen emellan. Din fru får inte rätt till det som du testamenterar till dina barn, men det finns en skyddsregel i 3:1 Ärvdabalken som säger att efterlevande make alltid har rätt till en viss andel av kvarlåtenskapen oavsett testamente.Vänligen

Efterlevande make, rätt till arv

2015-03-08 i Make
FRÅGA |Min man har ett barn sen tidigare sk särkullbarn och sedan har vi fyra gemensamma barn. Om min make dör och vi säger att giftorätten är 2 miljoner kr. Vad jag har förstått så har jag rätt till hälften vilket motsvarar 1 miljon kr. Har särkullbarnet rätt till den andra miljonen då? Isåfall får särkullbarnet 50 % och våra gemensamma barn endast 12,5 % var den dagen jag dör. Kan det stämma att särkullbarnet får så mycket större del?Tack på förhand!
Jessica Knecht |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar reglerna i Ärvdabalken (ÄB) vilken du hittar (https://lagen.nu/1958:637). Precis som du säger så har du rätt till 50 % av giftorättsgodset, i detta fall 1 miljon kronor. Resterande del (1 miljon kronor) ska fördelas mellan den avlidne makens bröstarvingar. Eftersom din make har 5 stycken bröstarvingar ska dennes kvarlåtenskap således fördelas mellan dessa 5 barn vilket resulterar i att varje barn ska ärva 200 000 kr (1 000 000/5). Här sker dock en skillnad beträffande din makes särkullbarn och era gemensamma barn. Enligt ÄB 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) så ska efterlevande make ärva kvarlåtenskapen från den avlidne maken, detta om ni har gemensamma barn. Detta innebär såldes att du som efterlevande make kommer att få ärva (med fri förfoganderätt) den del som tillfaller era gemensamma barn, d v s 800 000 kr (4/5 av 1 000 000 kr). Du som efterlevande make ärver alltså 800 000 kr med fri förfoganderätt vilket innebär att du får förfoga över dessa pengar hur du vill, ex genom att nyttja, sälja (om det hade rört sig om annan egendom) eller ge bort i gåva. Du får dock inte testamentera bort dessa pengar. När du sedan avlider kommer kvarlåtenskapen som är kvar efter din make (den först avlidne maken) samt din kvarlåtenskap att ärvas av era gemensamma barn. Dessa ärver alltså er båda först när du avlider. Vad gäller din makes särkullbarn så har denna en rätt att direkt efter din makes bortgång få ut sin del av arvet (200 000 kr) enligt ÄB 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Finns ett testamente till förmån för exempelvis den efterlevande maken som säger att denna skall ärva all kvarlåtenskap efter den först avlidne maken, så har särkullbarnet ändå en rätt enligt ÄB 7 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1) att få ut sitt arv i form av laglott, vilket är halva arvslotten. Denna rätt går såldes inte att kränka genom ett testamente. För att få ut sin laglott måste dock särkullbarnet kräva jämkning av testamentet enligt ÄB 7 kap. 3§ (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Något att observera är att särkullbarnet också har en möjlighet att avstå från sin rätt att direkt ta ut sitt arv till förmån för den efterlevande maken vilket framgår av ÄB 3 kap. 9§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P9S1). Detta innebär att särkullbarnet skjuter fram sin arvsrätt fram till den efterlevande makens död. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,