Makes och särkullsbarns arvsrätt

2015-08-01 i Make
FRÅGA |Min make har avlidet,finns 3 särkullebarn.inga gemensamma,vi stod för lagfarten båda 2 50-50. har jag ingen arvsrätt efter maken? bara mitt giftorättsgods. bouppteckning är klar,det blev samma summa giftorättsgods på båda 2
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Frågor om arv regleras främst i Ärvdabalken (ÄB), se här. Som huvudregel gäller att den avlidnes bröstarvingar (barn, barnbarn osv. i rakt nedstigande led) ärver hela den avlidnes egendom, se 2 kap 1 §. När den avlidne är gift ärver dennes make/maka dock oftast med försteg, dvs. barnen får inte ut sin andel av boet förrän också den andra föräldern avlider. De får då ut både mammans och pappans del. Detta regleras i 3 kap 1 § 1 meningen.Det finns dock ett viktigt undantag från när du som efterlevande maka inte ärver med försteg, och det är som i din situation då den döde efterlämnar särkullsbarn. Dessa har - om de inte avstår sin rätt och väntar - rätt att kräva ut sin del efter den först avlidne på en gång, och behöver inte vänta tills också makan dör. Detta enligt 3 kap 1 § 2 meningen.I ditt fall ärver du alltså inget efter din make, utan får enbart behålla ditt giftorättsgods (så länge hans särkullsbarn inte avstår sitt arv enligt 3 kap 9 § och väntar tills också du går bort). Om ingen av er har någon enskild egendom är all er egendom giftorättsgods. Detta delas upp så sätt att du får behålla ½ och din makes särkullsbarn får ½ att dela lika på.Med Vänliga Hälsningar

Laglott och basbeloppsregel

2015-07-19 i Make
FRÅGA |Min pappa avled tidigare i år, mamma lever. Bouppteckning klar och godkänd. Testamente från 80-talet finns, jag och min syster ska enligt det få ut våra laglotter. Delas detta genom att vår mamma får 3/4 av boet och jag och min syster delar på 1/4? Vad jag förstår klarar mammas del att nå upp till 4 gånger prisbasbeloppet. Inkomster som inkommit efter dödsfallet, lägger man till det till dödsboet? Tacksam för svar.EA
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!När en utav makarna i ett äktenskap avlider ska en bouppteckning göras, se ÄktB 9:1. Enligt ÄktB 10:1 ska allt giftorättsgods ingå i bodelningen. Giftorättsgods är sådant som inte är enskild egendom enligt ÄktB 7:1. Makarnas giftorättsgods ska läggas samman och därefter delas lika mellan makarna, se ÄktB 11:3. Om en utav makarna avlider tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken enligt ÄB 3:1. Er mamma ärver därför som utgångspunkt er far och vice versa. Bröstarvingar (den avlidnes egna barn) har dock rätt att utfå sin laglott om de påkallar jämkning av ett testamente, se ÄB 7:3. Laglotten är hälften av den arvslott som egentligen tillkommer en bröstarvinge, se ÄB 7:1. En efterlevande make har dock alltid rätt att få ut så mycket av kvarlåtenskapen att det, tillsammans med den efterlevande makens egen egendom, uppgår till ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet, se ÄB 3:1 2st. Prisbasbeloppet är för närvarande 44 500 kr. Det innebär att er mamma, efter det att er far gått bort och bodelningen gjorts, ska behålla ett värde om minst 178 000 kr. Detta är dock en nedre gräns vilket innebär att er mamma kan ärva mer än så. Vad som händer i praktiken är att allt giftorättsgods som era föräldrar har ska läggas samman och sedan delas på två – hälften är er mammas del och hälften är er pappas del. Utgångspunkten är sedan att er mamma ärver er pappa och därmed ska ha all er pappas kvarlåtenskap. Ni som bröstarvingar kan dock begära ut er laglott, vilket är hälften av er pappas del. Den andra hälften kommer er mamma att ärva. Du och din syster får sedan dela på hälften av er pappas andel. Det går att uttrycka det så som du har gjort; din mamma får ¾ av allt det gemensamma giftorättsgodset (sin egen hälft samt hälften av er pappas hälft) och du och din syster delar på ¼ (hälften av er pappas hälft). Det spelar ingen roll att det som din mamma får behålla uppgår till mer än fyra gånger prisbasbeloppet eftersom detta endast är en nedre gräns. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då er pappa gick bort enligt ÄktB 9:2. Det innebär att inkomster som inkommit efteråt inte ska ingå i bodelningen. Med vänliga hälsningar

Makes rätt till orubbat bo och särkullbarn

2015-06-29 i Make
FRÅGA |Hej!Min styvfar har gått bort och min mamma vill att jag och min man gör bodelningen. Dom bor i ett hus som endast står skrivet på min styvfar men hur förs det över till min mamma? Min styvfar har två barn sedan tidigare och min mamma har två barn. Det finns ett testamente om att den som blir kvar ska få sitta i orubbat bo och det är inte något av oss barn som kommer bestrida det. Det är bara husfrågan som jag inte vet hur vi ska lösa.Tacksam för svar.HälsningarSigbritt Gradin
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Svaret kommer att bero på om din mamma och styvfar var gifta eller sambos vid din styvfars bortgång. Regler om arv finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB), se här. Om de var gifta så ärver din mamma kvarlåtenskapen efter sin make, men särkullbarnen, dvs din styvfars två barn, har rätt att alltid få ut sin laglott vilket är hälften av arvet direkt. Din styvfars barn kan dock även välja att avstå sitt arv till förmån till den efterlevande maken, det vill säga din mamma och de får då i stället ut sitt arv när även din mamma, den sk efterlevande maken, avlider. Reglerna om detta finns i ÄB kap 3 § 9. Den efterlevande maken har som huvudregel rätt att sitta kvar i sk orubbat bo, dvs han eller hon har fri förfoganderätt över all den avlidne makens egendom. Undantag från detta är just särkullbarnens rätt att få ut sin laglott, och särkullbarnen kan även begära jämkning av ett testamente om det kränker dennes laglott (exempelvis om din styvfars testamente skulle kränka hans barns laglott om de begär ut den). Nu verkar det emellertid som att ni alla är överens om att din mamma ska sitta kvar sk orubbat bo, vilket är i enlighet med testamentet. Hur ni rent praktiskt ska göra för att få huset korrekt skrivet på din mamma (med tex lagfart som ges av lantmäteriet), råder jag er att prata med en jurist specialiserad på familjerätt. Särskilt även då det skulle krävas mer detaljer från just ert fall för att kunna ge ett mer konkret svar.Hoppas detta gav någon hjälp på vägen!Med vänliga hälsningar

Bodelning efter makes död - enskild egendom

2015-05-26 i Make
FRÅGA |Arv: Jag är gift o vi ha 2 barn tillsammans samt min man har 4 vuxna barn sedan innan. I 2006 skrev vi äktenskapsförord"allt vad. Vardera parter idag över och framledes förvärvar,oavsett på vilket sett det sker,skall utgöra den partens enskilda egendom, i vilken andra maken ej ska äga giftorätt.samma skall gälla makens gäller". I februari jag 2013 köpte jag ett hus o jag äger huset själv, jag har skuld o betalar det. Min man är mycket äldre än jag. När han gå bort har hans barn rätt till något arv (del av huset?). Pga av äktenskapsförord kände att jag och våra ganska små barn är trygga men hörde att hans barn har rätt till arv ( mitt hus). Blev jätteoroligt. Med vänlig hälsning, Magdalena
Jessica Knecht |Hej Magdalena och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ett äktenskap upplöses pågrund av att någon av makarna avlider så ska en bodelning ske enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1§ (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). En bodelning behöver dock inte ske om makarna endast, som i ert fall, har enskild egendom. Enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, detta enligt ÄktB 7 kap. 2§ (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Om din make avlider före dig så har du som efterlevande maka rätt att ärva din makes kvarlåtenskap (som då består av din makes enskilda egendom) med fri förfoganderätt, enligt Ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Att kvarlåtenskapen erhålls med fri förfoganderätt innebär att du kan förfoga över egendomen hur du vill men inte genom att testamentera bort den. Det finns dock ett undantag från denna regel. Detta är om din make har barn som inte är era gemensamma barn (så kallade särkullbarn). Din man har, som av frågan framgår, fyra stycken barn sedan tidigare. Dessa har alltså rätt att direkt vid deras pappas död få ut sin del av arvet, enligt ÄB 3 kap. 1§ (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1)Hur ska då din makes kvarlåtenskap fördelas?Eftersom din make har sex stycken barn, så kallade bröstarvingar, så ska kvarlåtenskapen efter din make (hans enskilda egendom) fördelas lika mellan dessa. Detta innebär att 4/6 av kvarlåtenskapen direkt kommer att gå till din makes särkullbarn. Resterande 2/6 (som indirekt tillfaller era två gemensamma barn) kommer du som efterlevande maka att ärva med fri förfoganderätt. Era två gemensamma barn kommer sedan, vid din bortgång, att erhålla arvet från deras pappa samt ärva din kvarlåtenskap. Din makes särkullbarn kommer såldes inte att ha någon rätt att ärva ditt hus/delar av ditt hus eftersom det utgör din enskilda egendom och såldes inte ska ingå i en bodelning mellan dig och din make om din make avlider före dig. De ärver, som sagt, delar av din makes kvarlåtenskap som endast består av hans enskilda egendom. Hoppas detta var svar på din fråga! Om inte, så är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Vänligen,

Brorsons arvsrätt när avlidne är gift

2015-07-29 i Make
FRÅGA |Hej, har min mans brorson laglig rätt till arv? Det finns inga egna barn eller syskon till min man. Vi är gifta och jag har barn sedan tidigare.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först och främst ärver bröstarvingar dvs. barn. Din man har inga barn, varför hans föräldrar ärver istället. Är föräldrarna avlidna ärver syskon. Är syskon avlidna, ärver istället syskonens barn. Det är här din mans brorson skulle haft arvsrätt, 2 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1). Dock är ju din man gift med dig. Det föreligger arvsrätt mellan makar. Om din make avlider först ärver alltså du, inte brorsonen, 3 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1).Sammanfattningsvis har alltså din mans brorson inte någon rätt till arv om din make avlider först eftersom din man är gift med dig. Dock bör nämnas att vid din bortgång har brorsonen rätt till hälften av din kvarlåtenskap i form av efterarv i enlighet med sekundosuccessionen (uppskjuten arvsrätt), 3 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1).Vänligen,

Bodelning när make avlider

2015-06-30 i Make
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller arvet efter vår mor, vi är 5 helsyskon, vår far dog på 60 taletmor gifte om sig, fick en dotter till.Äktenskapsförord skrevs på endast var sin fastighet, att det var deras enskilda egendom, inte på något annat.Mor dog 2013, hennes nuvarande man avsade sig sin arvsrätt vi syskon + gemensamma dottern, fick dela på mammas bankmedel ca 400 000 kr, han hade ca 1 200 000 på sina bankkonton men de förblev orörda, blev det verkligen rätt gjort?När jag läser lagen tycker jag mig förstå att det ska slås ihop först ( eftersom inget äktenskapsförord fanns)400 000 + 1 200 000 = 1 600 000 dela det på 2, han behåller sin del och vi syskon delar på 800 000 kr, Har jag förstått rätt?Kan man göra något nu?Har just fått restskatt efter vår mor (avslutade fonder)Därför känns det lite bittert.
Hanna Skoglund |Hej och tack för din fråga,Enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) skall makarnas giftorättsgods ingå i en bodelning. Enligt 11 kap. 1 § ÄktB skall vid en bodelning makarnas andelar i boet beräknas. Enligt 11 kap. 2 § ÄktB avräknas därefter skulder om makarna har det. Enligt 11 kap. 3 § ska makarnas andelar, efter avräkning för skulder, mycket riktigt läggas samman och sedan delas lika. Enligt 12 kap. 2 § ÄktB kan dock efterlevande make, istället för en likadelning, begära att vardera sida ska behålla sin del av giftorättsgodset. Om den efterlevande maken har mer giftorättsgods kan denne alltså välja att begära att som sin andel behålla sitt giftorättsgods istället för att en bodelning med likadelning skall ske. Det är alltså möjligt att din mors man, istället för en bodelning med likadelning, begärde att få behålla sin andel av giftorättsgodset eftersom hans andel var större. Den andel av giftorättsgodset och enskilda egendom som tillhört den avlidne maken fördelas därefter i arv. Vänligen

Efterlevande makes arvsrätt då avliden make har särkullbarn

2015-06-21 i Make
FRÅGA |Hej! Jag och min man äger 50% var av en fritidsfastighet. Fastigheten är värderad till 2 miljoner kr och vi har gemensamma lån på fastigheten på 1 miljon kr. Min make har två barn sen tidigare äktenskap, vi har inga gemensamma barn. Min make har ett sk. medlemslån som han tagit via sitt fackförbund för ca 10 år sedan, där har han en skuld på ca 20 000kr. Jag har ett studilån på ca.150 000 kr. Vi bor i en hyreslägenhet med inventarier av vardagligt slag. Hur ser arvet ut om min man dör före mig, ärver jag någonting av honom eller får hans barn ärva allt efter honom? Eftersom jag inte har några barn antar jag att min make, i det fall jag dör först, ärver mig rakt av?
Felicia Idbrant |Hej! Huvudregeln är att den efterlevande maken ärver hela den avlidnes makes kvarlåtenskap. Har däremot den avlidne maken egna barn (särkullbarn), det vill säga barn som den andra maken inte är förälder till så har den efterlevande make ingen arvsrätt, se ärvdabalken 3 kap 1 § 1 st. Däremot har du som efterlevande make ett visst skydd genom regeln om fyra prisbasbelopp, se ärvdabalken 3 kap 1 § 2 st. Efterlevande make har heller ingen arvsrätt om den avlidne maken har testamenterat bort sin kvarlåtenskap till annan. Det finns således möjlighet för den ena maken att göra den andre maken helt eller delvis arvlös.Vad som menas med regeln om fyra basbelopp är att den efterlevande maken alltid har rätt att få ut egendom till ett värde att den tillsammans med det man fått ut genom bodelningen eller makens enskilda egendom motsvara ett värde av fyra basbelopp. Denna rätt för maken går alltså före särkullbarnens. Ett prisbasbelopp är i år räknat till 44 500. Sammanfattningsvis innebär detta att om din make avlider före dig och testamente inte föreligger kommer hans barn att ärva allt efter honom. Du som efterlevande make har då rätt till att få ut egendom av ett värde av fyra prisbasbelopp innan barnen får ut sitt arv. Din make kan däremot genom testamente göra så att hans kvarlåtenskap helt eller delvis istället ska tillfalla dig. Det som din make inte kommer kunna testamentera bort är hans barns laglotter, vilket motsvarar halva arvslotten se ärvdabalken 7 kap 1 §. Om du istället skulle avlida före din man innebär detta att din man ärver dig rakt av. Däremot har du möjlighet genom testamente göra så att din kvarlåtenskap tillfaller annan. I ett sådant fall har din make rätt till egendom av ett värde av fyra prisbasbelopp.Med vänliga hälsningar

Har min make arvsrätt?

2015-05-06 i Make
FRÅGA |År 2000 skrev jag ett testamente "att kvarlåtenskapen ska tillfalla mina arvingar enligt lag med full äganderätt, det testamentstagaren erhåller skall vara dennes enskilda egendom med rätt att införa gifträtt i egendomen"Jag var då skild och arvingarna mina egna biologiska barn.Därefter är jag omgift, vi har inga gemensamma barn och har ej upprättat något testamente. Vad jag förstår ärver vi inte varandra utan vid dödsfall görs en bodelning och giftorättsgodset delas lika före skiftning (om inte efterlevande begär att behålla sitt giftorättsgods?). Om jag dör först ärver då mina barn hälften av giftorättsgodset enligt testamentet? Eller måste det skrivas om på ngt sätt?Båda personerna som bevittnade testamentet 2000 har avlidit, är testamentet fortfarande giltigt?
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar!Jag fastnade för en sak i ditt testamente. Du har testamenterat din egendom som enskild men samtidigt infört en rätt att göra om egendomen till giftorättsgods. Jag är osäker på detta men min magkänsla säger mig att du inte testamenterar det som enskild egendom. När man testamenterar egendom som enskild är tanken att arvingarna inte ska kunna bestämma om det ska vara giftorättsgods, vilket de kan i ditt testamente. Vid en eventuell skilsmässa funderar jag därför på om detta verkligen kommer räknas som enskild egendom. Som sagt är jag osäker på detta, men du kan alltid kontakta vår kostnadsfria telefonrådgivning som kan svara närmare på en sådan fråga 08- 533 300 04.Nu till frågan:Du är omgift vilket innebär att din make först kommer att få hälften av allt giftorättsgods genom bodelning. I testamentet har du förskrivet att arvingarna har rätt till sitt arv enligt lag, detta är laglotten vilket motsvarar halva arvslotten, se Ärvdabalken 7:1 https://lagen.nu/1958:637#K6. Resterande kommer att tillfalla din make enligt 3:1 ÄB. I 10:1 ÄB föreskrivs formkraven för upprättande av testamente. Att vittnena därefter dör leder inte till att testamentet är ogiltigt.