Förskott på arv?

2014-05-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag och min bror misstänker att vår farmor, som fortfarande är i livet, försöker skänka bort stora delar av sina tillgångar till sin dotter, vår faster, innan hon går bort, för att säkerställa att vi inte kan ta del av det, då vår pappa gick bort för ca 10 år sedan. T ex har vi konstaterat att pappas syster redan står som hälftenägare på en släktgård, där den andra delen fortfarande ägs av farmors syster. Om de nu varit "smarta" (ja, jag är cynisk), och skrivit ett gåvobrev där det står att det inte skall vara förskott på arv, har de då "lyckats" med sitt uppsåt eller kan man göra något ändå?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Om det framgår av exempelvis ett gåvobrev eller testamente att en tillgång inte ska utgöra förskott på arv så gör den som huvudregel inte det.Det finns däremot en möjlighet att få ett förskott på arv ogiltigförklarat på avtalsrättsliga grunder. Reglerna om detta finns i avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218#P31S1. Detta kan ske om er faster utnyttjat er farmors oförstånd, lättsinne eller beroende ställning för att få tillgångarna (31 §), om det vid gåvans tillkomst skulle strida mot tro och heder mottagaren (er faster) visste om detta (33 §) eller om det helt enkelt vore oskäligt med hänsyn till förhållandena vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (36 §), exempelvis om er farmor inte var vid sina sinnes fulla bruk när hon skänkte bort sina tillgångar.Av frågan framgår inte huruvida något av dessa kriterier är uppfyllda. Om er farmor fortfarande är klar i huvudet och inget av ovan uppräknade omständigheter föreligger kommer det förmodligen inte att gå att få detta ogiltigförklarat.Vänligen,

Förskott täcker mer än arvslotten

2014-05-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag har 3 barn. Jag kommer ev att ge mitt fritidshus, som idag är värderat till 1,5 milj kr, till ett av mina barn och vill att det tydligt ska skrivas att det är ett förskott på arv. Vad händer när jag dör och förmodligen inte lämnar efter mig lika mycket till vart och ett av de övriga 2 barnen? Hur kan jag göra för att det ska bli så rättvist som möjligt?
Victoria Nilsson |Hej!Gåva till barn presumeras utgöra förskott på arv enligt 6:1 ärvabalken (ÄB). Det är dock bara bra att vara tydlig, så du kan skriva in i gåvobrevet att gåvan utgör förskott på arv.Avräkningen av förskott sker efter egendomens värde vid mottagandet, 6:3 ÄB. Barnet kommer således ha 1,5 milj kr att avräkna. Om du när du avlider har mindre än 3 milj kr kommer därför dina andra två barn dela på arvet och det barn som fått fritidshuset får inget ytterligare arv. Risken finns därför att dina andra två barn slutligen får mindre i arv än det barn som får fritidshuset.Om du tycker det framstår som orättvist och inte vill ha det så är den enda lösning jag kan se att du låter ditt barn betala helt eller delvis för fritidshuset. Om barnet t.ex. betalar 500 000 kr, eller övertar ett lån till det värdet, så kommer förskottet minska i samma mån och endast motsvara 1 milj kr. Det kan också lösas genom att barnet ger dig ett skuldebrev på visst belopp och betalar av lite i taget. Om något av dessa förfaranden används är det mindre risk att de andra barnen inte får ut lika mycket efter att du gått bort. Att komma ihåg är dock att du inte har någon juridisk skyldighet att behandla dina barn lika. Om du tycker att det känns okej att den slutliga fördelningen av arvet inte blir helt jämn mellan dina barn så kan du ge bort fritidshuset till ett av dina barn utan vederlag.Ärvdabalken hittar du http://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Förskott på arv

2014-05-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, har försökt tyda ärvdabalken 6 kap. men blev icke klokare. Fråga ; Gift, äldre par med 3 gemensamma nu vuxna barn och förälder vill nu ge bort sin fastighet till ett av barnen under sin levnad men vill inte att det ska utgöra förskott på arv, är detta möjligt?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Ärvdabalken trädde i kraft i slutet av 1950-talet och kan därför av bland annat språkliga skäl vara svår att läsa. Enligt 6:1 ÄB ska en gåva som en bröstarvinge (föräldrars barn) får under arvlåtarens (i detta fallet det gifta paret) räknas som förskott på arv om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Det vill säga, om det framgår av ett gåvobrev eller testamente att fastigheten inte ska utgöra förskott på arv så gör det inte det.Hoppas detta hjälpte!Hälsningar,

Förskott på arv när gåvan senare sålts

2014-05-10 i Förskott på arv
FRÅGA |Min bror har fått en sommarstuga av våra föräldrar, finns inget gåvobrev upprättat. Han har nu sålt stugan. Hur räknas det vid kommande arv. Våra föräldrar lever än.
Victoria Nilsson |Hej!Enligt 6:1 ärvdabalken (ÄB) avräknas gåva till barn som förskott på arv, om det inte föreskrivits annat eller framgår annat av omständigheterna. Således kommer gåvan avräknas som förskott på arv, så länge era föräldrar inte på något sätt uttryckt att så inte ska vara fallet.Enligt 6:3 ÄB är det gåvans värde vid mottagandet som ska avräknas. Således ska sommarstugans värde vid gåvotillfället avräknas, även om den senare sålts för ett lägre eller högre värde.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Gåva eller förskott på arv

2014-05-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Min fru och hennes bror kommer att få en sommarstuga från sina föräldrar eftersom dom är gamla och inte orkar med att sköta den. Hennes bror är inte intresserad av att ta hand om den, men det är vi. Stugan är värderad av mäklare och vi har tänkt oss att använda den som bas för att sätta värdet. Efter att hennes föräldrar skänkt stugan så har vi tänkt reglera ägandet mellan syskonen genom att vi betalar hennes bror halva värdet av värderingen. Därefter har vi för avsikt att genomföra en ordentlig renovering av stugan. Nu till våra frågor, vilket är bästa sättet för deras föräldrar att skänka stugan till sina barn? Som gåva eller förtida arv? Är det något som vi bör tänka på vid reglering av ägandet mellan syskonen för att undvika framtida risker för eventuella tvister?Tacksam för råd!
Isabella Widjestrand |Hej och tack för din fråga!Enligt 6:1 ÄB ska en gåva som en bröstarvinge (föräldrars barn) får under arvlåtarens (i detta fallet det gifta paret) räknas som förskott på arv om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Det vill säga, om det framgår av ett gåvobrev eller testamente att fastigheten inte ska utgöra förskott på arv så gör det inte det.I detta fall då föräldrarna enbart har två barn och syftet är att båda ska dela lika, har det ingen betydelse huruvida det klassas som gåva eller förskott på arv. Annorlunda skulle det varit om det fanns flera syskon. Däremot kan det vara lättande när det gäller framtida tvister om föräldrarna tydligt har angett skriftligen hur uppdelningen ser ut. Hälsningar,

Sedvanliga gåvor och förskott på arv

2014-05-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Får jag ge bort mina smycken som present till mina barn vid deras födelsedagar. Utan att de här vid ett senare tillfälle, kan räknas som ev förskott på arv??Är det alltså någon skillnad på vid vilket tillfälle/sammanhang man får/ger smycken som gåva??Undrar,
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln angående gåvor mellan arvlåtaren och arvingen är att alla gåvor är att se som förskott på arv om det gåvan uttryckligen inte är tänkt som ett förskott på arv. Det krävs alltså en tydlighet från gåvogivaren om att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv. Från denna regel finns dock undantag. Sedvanliga gåvor mellan arvlåtaren och dennes barn är inte att se som förskott på arv, om det inte rör sig om oskäligt stora gåvor. Exempelvis är julklappar och födelsedagspresenter sådana gåvor som inte är att se som förskott på arv. Dock får gåvan inte vara värd så pass mycket att den går över hans ekonomiska förmåga, som det står i lagtexten ”… värde inte står i missförhållande till givarens villkor”. Gåvan får alltså inte gå över gåvogivarens ekonomiska förutsättningar. Exempelvis om arvlåtaren ger arvtagaren en tavla värd 100 000 kr i julklapp eller födelsedagspresent och det är en gåva som går över hans ekonomiska förmåga är frågan om gåvan inte är att se som förskott på arv. Att ge dina barn smycken i födelsedagspresent är alltså att se som en gåva och inte som ett förskott på arv, om inte smyckena är värda mycket pengar så det är i missförhållande till givarens villkor. Att ge en diamantring till ett värde av 50 000kr till en dotter kan alltså ses som ett förskott på arv även om hon fått det i födelsedagspresent.Det är alltså en skillnad på vid vilket tillfälle som någon av dina barn får smyckena. Är smyckena högt värderade är det dock säkrast att alltid göra det tydligt vid gåvotillfället att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv. Då uppstår ingen oklarhet i vad du avsåg med gåvanAktuell lagstiftning är ärvdabalken 6 kapitel, 1 och 2 §§ (länk hittar du https://lagen.nu/1958:637#K6 )Vänligen

Förskott på arv

2014-05-11 i Förskott på arv
FRÅGA |Svärföräldrarna har värdering på sitt hus på 1.5 miljoner,de har två söner varav den ena fick köpa huset för 650 tusen , båda fick xå en gåva på 387 tusen var..har de gjort rätt el som jag känner så har de gynnat ena sonen..som fick huset till underpris o pengar..Vänligen
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Att ena sonen fick köpa huset till underpris kan sannolikt ses som ett förskott på arv enligt 6 kap. ärvdabalken. Enligt 6 kap. 1 § ska då den arvingens arv minskas med värdet på förskottet, alltså vad ena sonen kan sägas ha "fått". Det är värdet vid tiden för gåvan som ska användas enligt 6 kap. 3 §. Det finns dock ett undantag till regeln, om svärföräldrarnas avsikt är att det inte ska räknas som förskott på arv ska det inte göra det. Det är dock upp till sonen som fått gåvan att bevisa att den inte ska ses som ett förskott.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Förskott på arv vid avsaknad av gåvobrev?

2014-05-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga till er. För 5 år sedan så lurade min bror min mamma på 81 000 kr. Hans dotter och hennes kille hade fördärvat mammas badrum och min mamma ville inte betala 81 000 kr . Då tog min bror ut 81 000 kr från min mammas konto och betalade sin dotter. Det blev polisanmält, men blev nerlagt. Min mamma hade inte kontakt med sin son på fem år. Min mamma gav mig 81 000 kr för hon ville vara rättvis. I november förra året dog min mamma, och då kom min bror. Nu har han börjat bråka om pengar vid bouppteckningen. Är det så att de 81 000 kr som jag fick som gåva kan räknas med som ett förskott på arvet? Det finns inga gåvobrev. Min bror vill ju ha så mycket pengar som möjligt, så jag undrar om han kan åberopa något om dessa 81 000 kronorna? 
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om förskott på arv finner man i 6 kap i Ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1). Där framgår det av den första paragrafen att det som arvlåtaren under sin livstid har gett sina bröstarvingar ska avräknas som förskott på arv, om ingenting annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Det innebär att man i lagen förutsätter att de gåvor som bröstarvingarna har fått ska vara förskott på arv så länge inte motsatsen kan bevisas. Anledningen till detta är att man i lagstiftningen har antagit att en förälder vill behandla alla sina barn lika.Tyvärr, så innebär det för din del att de 81 000 kr som du erhöll i gåva av din mamma alltså kommer att räknas som förskott på arv om det inte kan bevisas att hon ville motsatsen. Det kan dessvärre bli svårt att bevisa, eftersom att det som du beskriver inte finns något gåvobrev som uttrycker detta. Det är därför sannolikt att han skulle få igenom ett eventuellt åberopande om förskott på arv. Givetvis så är det dock även så att de 81 000 kr som din bror tog ut från kontot också räknas som ett förskott på arv enligt samma regler. Hoppas att detta svar var till hjälp, och lycka till!Med vänliga hälsningar,