Förskott på arv

2014-05-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, har försökt tyda ärvdabalken 6 kap. men blev icke klokare. Fråga ; Gift, äldre par med 3 gemensamma nu vuxna barn och förälder vill nu ge bort sin fastighet till ett av barnen under sin levnad men vill inte att det ska utgöra förskott på arv, är detta möjligt?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Ärvdabalken trädde i kraft i slutet av 1950-talet och kan därför av bland annat språkliga skäl vara svår att läsa. Enligt 6:1 ÄB ska en gåva som en bröstarvinge (föräldrars barn) får under arvlåtarens (i detta fallet det gifta paret) räknas som förskott på arv om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Det vill säga, om det framgår av ett gåvobrev eller testamente att fastigheten inte ska utgöra förskott på arv så gör det inte det.Hoppas detta hjälpte!Hälsningar,

Förskott på arv när gåvan senare sålts

2014-05-10 i Förskott på arv
FRÅGA |Min bror har fått en sommarstuga av våra föräldrar, finns inget gåvobrev upprättat. Han har nu sålt stugan. Hur räknas det vid kommande arv. Våra föräldrar lever än.
Victoria Nilsson |Hej!Enligt 6:1 ärvdabalken (ÄB) avräknas gåva till barn som förskott på arv, om det inte föreskrivits annat eller framgår annat av omständigheterna. Således kommer gåvan avräknas som förskott på arv, så länge era föräldrar inte på något sätt uttryckt att så inte ska vara fallet.Enligt 6:3 ÄB är det gåvans värde vid mottagandet som ska avräknas. Således ska sommarstugans värde vid gåvotillfället avräknas, även om den senare sålts för ett lägre eller högre värde.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Infriat borgensåtagande, förskott på arv

2014-04-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan borgen för ett lån som min man tvingats betala åt din dotter (med urusel ekonomi) räknas som förskott på arv? De andra barnen borde ju få mer.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Reglerna om förskott på arv hittar du i Ärvdabalkens 6e kap. https://lagen.nu/1958:637#K6I 6:1 anges att de gåvor som arvlåtaren ger till bröstarvingar under sin levnadstid ska räknas som förskott på arv om inget annat är föreskrivet. Huvudregeln är alltså att alla gåvor anses utgöra förskott på arv om inget annat har avtalats vid gåvotillfället eller om det står något annat i testamentet.Ett infriat borgensåtagande bör kunna jämställas med gåva och ska därför anses utgöra förskott på arv i detta fall.Vänligen,

Förskott på arv

2014-04-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Vi är 5 syskon. Under tiden vår pappa levde lovade han att bjuda oss alla på en resa. 3 syskon hann göra detta innan pappa gick bort. Nu undrar jag om resan som mina syskon gjort med pappa räknas som förskott på arv och om vi 2 syskon som inte hann göra resan med pappa innan han gick bort har rätt att få ut samma summa som de andra syskonens resa är värda. Tack på förhand
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Enligt huvudregeln ska alla gåvor som ges till bröstarvingar räknas som förskott på arv, ärvdabalken 6:1.  Denna huvudregel bryts om givaren genom ett gåvobrev eller om det vid givandet framgår att gåvan inte ska ses som förskott. Därför ska det i ditt fall räknas som förskott på arv om det inte har framgått att din pappa ville annat.Hoppas det gav svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Förskott på arv

2014-05-11 i Förskott på arv
FRÅGA |Svärföräldrarna har värdering på sitt hus på 1.5 miljoner,de har två söner varav den ena fick köpa huset för 650 tusen , båda fick xå en gåva på 387 tusen var..har de gjort rätt el som jag känner så har de gynnat ena sonen..som fick huset till underpris o pengar..Vänligen
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Att ena sonen fick köpa huset till underpris kan sannolikt ses som ett förskott på arv enligt 6 kap. ärvdabalken. Enligt 6 kap. 1 § ska då den arvingens arv minskas med värdet på förskottet, alltså vad ena sonen kan sägas ha "fått". Det är värdet vid tiden för gåvan som ska användas enligt 6 kap. 3 §. Det finns dock ett undantag till regeln, om svärföräldrarnas avsikt är att det inte ska räknas som förskott på arv ska det inte göra det. Det är dock upp till sonen som fått gåvan att bevisa att den inte ska ses som ett förskott.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Förskott på arv vid avsaknad av gåvobrev?

2014-05-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga till er. För 5 år sedan så lurade min bror min mamma på 81 000 kr. Hans dotter och hennes kille hade fördärvat mammas badrum och min mamma ville inte betala 81 000 kr . Då tog min bror ut 81 000 kr från min mammas konto och betalade sin dotter. Det blev polisanmält, men blev nerlagt. Min mamma hade inte kontakt med sin son på fem år. Min mamma gav mig 81 000 kr för hon ville vara rättvis. I november förra året dog min mamma, och då kom min bror. Nu har han börjat bråka om pengar vid bouppteckningen. Är det så att de 81 000 kr som jag fick som gåva kan räknas med som ett förskott på arvet? Det finns inga gåvobrev. Min bror vill ju ha så mycket pengar som möjligt, så jag undrar om han kan åberopa något om dessa 81 000 kronorna? 
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om förskott på arv finner man i 6 kap i Ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1). Där framgår det av den första paragrafen att det som arvlåtaren under sin livstid har gett sina bröstarvingar ska avräknas som förskott på arv, om ingenting annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Det innebär att man i lagen förutsätter att de gåvor som bröstarvingarna har fått ska vara förskott på arv så länge inte motsatsen kan bevisas. Anledningen till detta är att man i lagstiftningen har antagit att en förälder vill behandla alla sina barn lika.Tyvärr, så innebär det för din del att de 81 000 kr som du erhöll i gåva av din mamma alltså kommer att räknas som förskott på arv om det inte kan bevisas att hon ville motsatsen. Det kan dessvärre bli svårt att bevisa, eftersom att det som du beskriver inte finns något gåvobrev som uttrycker detta. Det är därför sannolikt att han skulle få igenom ett eventuellt åberopande om förskott på arv. Givetvis så är det dock även så att de 81 000 kr som din bror tog ut från kontot också räknas som ett förskott på arv enligt samma regler. Hoppas att detta svar var till hjälp, och lycka till!Med vänliga hälsningar, 

Förskott på arv

2014-04-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Först, Tack för en väldigt bra service! Min frus och hennes systers far gick bort för ca 7 år sedan, han har 3 syskon som är i livet. Deras farmor gick bort i vintras och min fru och hennes syster är arvingar i deras fars frånvaro, rätta mig om jag har fel. Nu är det som så att min frus farmors hus såldes för ca 3 år sedan (hon har varit ensam de senaste ca 10åren), dessa pengarna trode min fru och hennes syster skulle dyka upp nu till boupptäckningen, men nädå...Då har de 3 barn som fanns i livet kommit överens om att dessa 3 ska dela på huspengarna när det såldes, anledningen till att huset såldes var att min frus farmor var dement och behövde flytta till "hemmet". Är det ok att bara ta pengarna och dela ut utan att min fru och hennes syster får vara med och dela, tydligen har inget gåvobrev upprättats heller.Tack på förhand!
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Gåvor som har ett ekonomiskt värde som en arvlåtare ger till bröstarvingar under livstiden räknas som förskott på arv som huvudregel. Har gåvan inget värde påverkar den inte arvet. Av vad jag förstår av din fråga rör det här något av ekonomiskt värde. Det finns undantag från att se gåvor som förskott på arv, nämligen om arvlåtaren föreskrivit annat eller det framgår av omständigheterna. Av vad jag förstår av din fråga finns det inget som tyder på att arvlåtare skulle uttryckt en vilja att detta inte var att se som förskott på arv. Därmed får man nog se det som om bröstarvingarna har fått ett förskott, vilket innebär att detta ska räknas av vid fördelning av arvet.  Vad gäller preskription för arv gäller i allmänhet att arvingen ska göra sitt anspråk gällande inom 10 år från dödsfallet, vilket innebär att din fru och hennes syster fortfarande kan framföra sitt anspråk.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,.

Förskott på arv till annan än bröstarvinge

2014-04-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Vår mamma gav under sin levnad 25000 kr till var och ett av våra tre barnbarn. Nu när mamma har avlidit och frågan är om vi barn (bröstarvingar) kan hävda att de skall med i beräkning av arvslotten. D v s kan vi barn kräva någon återbetalning av mammas gåva till barnbarnen ?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finner du i Ärvdabalken, (ÄB, här). I 6 kap 1 §  2 mening ÄB stadgas följande; det som arvlåtaren under sin livstid ger till arvinge (barnbarnen) som inte är bröstarvinge (ni), skall avräknas som förskott på arv Endast om detta har föreskrivits eller om omständigheterna talat för att det var tanken. Detta är en presumtionsregel. Sammanfattat: För att någon återbetalning skall kunna bli aktuell (För att presumtionen skall brytas), krävs det att er mor, när gåvan gavs, på något sätt föreskrev att denna skulle utgöra ett förskott på arv!Hoppas detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,