Förskott på arv

2014-07-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi står inför en bodelning. Mamma har skrivit ett tydligt testamente samt angett i ett gåvobrev (2013-02-18) att fastigheten är en gåva till två av tre barn. I gåvobrevet framgick tyvärr inte i texten att gåvan inte var ett förskott på arv, men detta har sedan intygats av den juridiska person som skrev gåvobrevet, samt mammas sambo som var med när gåvobrevet skrevs. Vår jurist som ska göra bodelningen säger att hon inte kan besluta, då min andre bror yrkat på att huset ska antingen gå tillbaka eller att gåvan ska ses som ett förskott på arv. Den som skrev gåvobrevet har både muntligt och skriftligt intygat vad som var mammas vilja med huset. Det finns många kränkande mejl sparade från vår bror till mamma, de var ständigt ovänner, och detta föranledde också testamentet och gåvobrevet. Om min bror vill driva ärendet till tingsrätten för beslut, har jag och min andre bror någon chans att vinna målet...så att huset inte räknas in i bodelningen som förskott på arv eller går tillbaka på något sätt?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline.Regler om arv återfinns i ärvdabalken. I 6 kap 1 § står det att en gåva som arvslåtaren gett bröstarvinge under livstiden skall räknas som förskott på arv om inte annat föreskrivs. Har inget föreskrivits krävs det att det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett att gåvan inte skulle vara förskott. Det blir alltså en ren bevisfråga som domstolen får ta ställning till. Det som talar till din fördel är att din mors vilja torde kunna styrkas av den som författat gåvobrevet. Det som talar emot är varför personen inte skrivit in det. Det är svårt att ge ett konkret svar på din fråga, som du säkert förstår.Lycka till,Vänligen,

Förskott på arv

2014-07-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Min far och mor skrev i sitt testamente, att allt mellan min helbror och mig skulle delas lika. Jag har en äldre halvbror på mors sida. Föräldrarna ägde ett radhus och ett landställe. Radhuset idag värt 3 miljoner och landet 6 miljoner. Mor dog 2006 och far 2012. 1981 får min helbror landet som gåva, det står inget om förskott på arv, tomten då värderad till 50.000 kr, min bror fick en revers på summan att betala. Jag skulle då vara självklar, att få ärva radhuset enligt mina föräldrar, men inget skrevs. Mina föräldrar ville då också, att min halvbror inte skulle få ärva någon fastighet. Mina föräldrar hade full nyttorätt landställe och bodde på landet som tidigare, och aldrig min bror. När mor dog 2006, hotar min bror mig med; att om inte han får landet så bryter han kontakten med mig. Far säger; att min bror är så snäll, så att jag får radhuset med lösöre, men inget skrivs ner fast jag ber om detta. 10 dagar före fars död, sätter min bror polisjakt på mig, och får min mycket sjuka far att skriva ett gåvobrev på halva radhuset. Snabbt ordnar brodern en lagfart på detta. Landet är värt mycket idag, nya Lidingö/nära Vaxholm. Tomten går att avstycka och min bror har under sin sjukpension byggt ett hus på 200 kvm, far betalade allt material, som är av mycket hög standard. Min bror tog fars bil och allt lösöre, när jag satt vid min fars dödsbädd. Min bror fick också min halvbror, att skriva under ett belopp på 100.000 kr 2006, och med texten, att min halvbror var nöjd med detta. Det avtalet vidimerades av personer, som min halvbror aldrig träffat. Vad gör jag??? Min bild är, att det inte finns något rättsskydd. Min bror är kriminell, fuskar med sjukskrivning Försäkringskassan i 20 år, har handikappstillstånd men kan bygga ett hus och ensam segla. Hoppas, att någon kan hjälpa mig. Advokaterna jag konsulterat, får inte ihop hur mycket min bror lurat av alla. De går bara efter vad som skrivits, och tycker ett gåvobrev på en dödsbädd med darrig stil är OK. Min far ber mig om ursäkt på dödsbädden, men min bror förhindrar mig att få vara ensam med far tills far är i koma, då går min bror och hans nyblivna man. Min bror gifter sig dagen före gåvobrevet radhus. Verkar allt konstigt, det är sjukt. Vad har jag rätt till? Värde halva landstället 2006, när mor dog? Halva lösöret? Knappt halva radhuset (halvbror en del)? Om ni kan hjälp mig, är ni bättre än s.k. status advokater, som har kostat mig så mycket pengar och inget händer. Tappat min tro på advokaters kunskap och våra lagar. Kan man lura allt och alla, som min bror?
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag förstår din fråga som följer:1. Kan dina föräldrar ge din bror dessa gåvor utan beaktande av ditt framtida arv?2. Är dessa gåvor att anse som förskott på arv?3. Hur ska dessa gåvor värderas?4. Finns det någon möjlighet för övriga arvingar att ta del av de gåvor som din bror fått?1. Det står en person som har full äganderätt fritt att skänka eller sälja egendomen till vem han eller hon vill. Denne behöver inte beakta framtida arvingars eventuella arv. Dina föräldrar kan alltså ge all sin egendom till din bror utan att du kan göra något åt det, så länge föräldrarna är i livet.2. De gåvor som din bror fått av dina föräldrar är att anse som förskott på arv om inget annat särskilt nämnts eller om det framgår av omständigheterna i övrigt att gåvan inte är att anse som förskott på arv. Detta framgår av 6:1 ärvdabalken. Det finns inte heller någon tidsgräns för hur långt tillbaka i tiden det gåvorna ska medräknas som förskott på arv vilket innebär att alla de gåvor din bror fått ska ses som förskott på arv.3. Som huvudregel ska gåvorna värderas utifrån värdet vid gåvotillfället enligt 6:3 ärvdabalken.4. Ja, vid beräkningen av kvarlåtenskapen ska förskottets värde tilläggas denna innan beräkningen görs enligt 6:5 ärvdabalken. För det fall att förskottet överstiger mottagarens arvslott blir arvingen inte återbetalningsskyldig om det inte avtalats särskilt om detta enligt 6:4 ärvdabalken. Detta gäller dock inte om din bror genom att mottaga dessa gåvor kränker din rätt till laglott. Om så är fallet så kan du inom ett år väcka talan om din rätt till laglott enligt 7:4 ärvdabalken.Sammanfattning: Dina föräldrar kan ge din bror vilken egendom de vill så länge de är i livet men om dessa gåvor kränker din rätt till laglott så kan du väcka talan därom och få jämkning och därigenom tvinga din bror att återbetala en del av gåvorna till dödsboet och i förlängningen till dig,Ärvdabalken hittar du här.Jag hoppas du fått svar på dina frågor och om du har några ytterligare eller om det är något som är otydligt så är du välkommen att kontakta mig på min mail, robert.lindstrom@lawline.seBästa hälsningar,

Förskott på arv

2014-07-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Min sambos mamma äger ett sommarställe som hon inte besöker speciellt ofta. Istället har min sambos bror mer eller mindre tagit över ansvaret för sommarstället, dvs klipper gräs, målar och tapetserar. Min sambo å andra sidan är sällan där, inte minst eftersom vi idag har ett eget lantställe i närheten av där vi bor. Min fråga är därför - har min sambos bror någon typ av fördel vid arvsdelning i och med att han har agerat som "inofficiell ägare" i många år? Finns det något sätt som min sambo kan "bli utlöst ur sommarhuset i förtid" redan nu?
Ellinor Svensson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt din frågeställning så lever din sambos mamma och är alltså sommarställets ägare. Att den andra sonen hjälper henne med skötseln av huset påverkar inte brödernas arvsrätt. Du undrar om din sambo kan bli utlöst ur sommarhuset i förtid. Om din sambos mamma skulle överlåta sommarstället till den andra brodern skulle detta ses som ett förskott på arv enligt 6:1 ÄB, https://lagen.nu/1958:637. Det innebär att gåvan kommer avräknas som förskott på arv, om inte annat har föreskrivits. Enligt 6:3 ÄB är det gåvans värde vid mottagandet som ska avräknas. Det innebär att det är sommarstugans värde vid gåvotillfället som avräknas, även om den senare säljs för ett lägre eller högre värde.Hoppas det gav svar på din fråga.

Gåva till barn och laglotten

2014-07-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Min frus syskon har fått genom gåvobrev som gåva sina föräldrars gård.Detta skedde 2001. Detta har påverkat hennes storlek på kommande laglott. Detta har nu blivit känt när gården skall säljas. Kan min fru göra gällande sin laglotts storlek vid kommande arvskifte?
Joel Sandin Persson |Hej,Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur din fru skall kompenseras för att hennes syskon har erhållit en gåva under arvlåtarens livstid, vid kommande arvsskifte.När det gäller gåvor till arvtagare och hur dessa påverkar den senare fördelningen av kvarlåtenskapen finns det regler i Ärvdabalken som anger att dessa gåvor under vissa omständigheter skall avräknas på gåvotagaren/nas andel av kvarlåtenskapen. Ifall arvlåtaren bortger egendom till sina egna barn (biologiska eller adopterade) är huvudregeln att sådana gåvor räknas som ett förskott på arv. Undantaget från denna huvudregel är ifall gåvogivaren/arvlåtaren uttryckligen sagt att gåvan inte skall räknas som ett förskott på arv. I ett sådant fall kommer gåvans förekomst inte alls påverka fördelningen av arvet.Om nu gåvan räknas som ett förskott på arv skall det således beaktas vid beräkningen av både arvslott och laglott efter den avlidne. Det innebär med andra ord att din fru ska kompenseras för att hon inte erhöll del av gåvan och således få ut en större del av kvarlåtenskapen efter den avlidne. Svaret på din fråga lyder således som följer: enligt huvudregeln ska hon få ut en större del av kvarlåtenskapen eftersom gåvans värde ska avräknas på hennes syskons laglotts-andelar.Har nu ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Sommarhus i gåva eller arv?

2014-07-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Min min mamma äger ett sommarhus(ej belånat) som hon funderar på att skänka till mig och min syster. Vi har även en bror men vår mamma vill inte att han ska ha någon del i sommarhuset eller någon ekonomisk kompensation för sommarhuset. Hon vill även kunna disponera sommarhuset på sina villkor så länge hon vill och orkar. Hur löser man ovanstående på bästa sätt?
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som huvudregel gäller att en gåva till en bröstarvinge under livstiden räknas som förskott på arv, enligt 6 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1). Alltså om två av tre barn får en sommarstuga under förälderns livstid, är huvudregeln att det tredje barnet ska ersättas för detta när er mamma avlider. Detta går däremot att undvika. När sommarstugan skänks till er måste ett gåvobrev upprättas. Om er mamma skriver in i gåvobrevet att sommarstugan inte ska räknas som förskott på arv, kommer den inte att göra det. Detta är för att man vill tillgodose arvlåtarens vilja till högsta möjliga mån, och vill inte er mamma att brodern ska få lika mycket som er kan det bli så. Men att din mamma ska skänka stugan till er och samtidigt kunna använda den som hon vill, blir svårt juridiskt. Eftersom du och din syster kommer stå som ägare har inte er mamma längre någon juridisk rätt att använda den som hon vill. Ni kan ju såklart komma överens om att du och din syster står som ägare men er mamma får använda stugan hur hon vill och så länge hon vill.Ett alternativ är att er mamma skriver ett testamente där det står att stugan ska ärvas av endast dig och din syster. Däremot beror det lite på hur mycket egendom etc. er mamma kommer ha när arv blir aktuellt. Om er mamma inte är gift vid sin död kommer ni barn ärva en tredjedel var, vilket är er arvslott, enligt 2 kap 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). En förälder kan däremot begränsa bröstarvingars arv till endast en laglott, vilket är hälften av arvslotten, se 7 kap 1 § ÄB. Så länge som er bror ärver annan egendom som utgör minst en laglott, kan ni två ärva sommarstugan utan problem. Genom att testamentera bort stugan istället för att ge den som gåva kommer er mamma stå som ägare tills dess att hon avlider. Hon kommer då att ha den juridiska rätten till stugan fram tills dess att hon avlider och då blir den din och din systers.Hoppas svaret var till hjälp!

Gåva som inte ska ses som förskott på arv

2014-07-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan man skänka ett hyreshus/värde 7 000 000 år 1999/ till ett av fyra barn o skriva ej förskott på arv? Nuvarande värde är förmodligen 25-30 000 000.-. Berörda person är nu avliden o boupptecknaren vill ta upp detta- han menar att 50 % är kränkning av arvslott/finns ytterligare 3 barn.
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln 6 kap 1 § ÄB, https://lagen.nu/1958:637, så ska gåvor till barn anses vara förskott på arv om inte annat har föreskrivits.Det innebär att regeln inte är tvingande och det går att föreskriva annat. Som jag uppfattar din fråga har ni uttryckligen skrivit i gåvobrevet att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Hyresfastigheten som har getts till ena barnet ska därför troligen inte ses som ett förskott på arv.

Förskott på arv

2014-07-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Vi har delat ut ett förskottsarv till våra 2 söner på vardera 650.000:- men bara delat ut 250.000:- till vår dotter. Vi har tidigare skrivit ut ett dokument där sönerna avstår att dela på dom första 400.000:-, därefter delas allt lika enl. arvsrätt! Är detta hållbart? Den ena sonen har en annan far och är mitt fosterbarn, krävs det adoption för att allt skall bli juridiskt korrekt?
Robert Lindström |Tack för att du vänder dig till Lawline.Dokumentet du beskriver saknar betydelse i fallet. Det är enligt lag så att gåva som ges under arvlåtarens livstid till dennes bröstarvingar är att se som förskott på arv. Detta följer av 6:1 Ärvdabalken. Detta innebär att även om ni inte skriver några dokument så kommer ändå de pengar du betalat ut till dina barn ses som ett förskott på arv.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Förskott på arv

2014-06-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Mor och far är bortgångna. Vi är tre syskon. Två av mina syskon har tidigare, under 80-talet, fått köpa varsin fastighet av föräldrarna till ett icke marknadsmässigt pris. Kan jag hävda förskott på arv?
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Enligt 6:1 ÄB ska en gåva som en bröstarvinge får under arvlåtarens livstid räknas som förskott på arv om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Alltså ska gåvor och andra värdeöverföringar som huvudregel ses som förskott och dras av vid ett framtida arvsskifte. För att bryta huvudregeln krävs det att det på något sätt framgår att det inte var arvlåtarens avsikt att de skulle ses som ett förskott, vanligen sker det genom en anteckning i gåvobrev eller annat. I ditt fall blir det avgörande om dina föräldrar på något sätt meddelat att det inte ska ses som förskott på arv. Har de inte gjort det, ska hänsyn tas till att dina syskon fått förskott vid ett framtida arvsskifte.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,