Kan man undvika att gåva till bröstarvinge räknas som förskott på arv?

2015-01-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min morfar vill ge mig cirka 1000 kr i månaden under min studietid. För att sedan ge min bror detsamma när han studerar. Problemet är att varken min mor (som är ensambarn) eller jag vill förklara för honom att det kommer bli orättvist och svårt att fixa om min morfar går bort. Som jag har förstått det ses gåvor till barnbarn inte som förskott på arv och kommer därför inte blir rättvist mellan mig och min bror längre fram. Även om mamma skulle skriva att min bror skulle få detsamma som gåva av henne i framtiden skulle det kunna avräknas mot mitt och min brors framtida arv ändå. Är enda alternativet att jag ger min bror hälften av pengarna direkt, sätter mig i skuld till honom eller hur ska vi göra?Han är inte myndig och många år yngre än mig så vill inte att det ska bli någon osämja mellan oss i framtiden.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det är ju naturligtvis en ganska svår situation eftersom det rör så känsliga frågor. Du har hursomhelst helt rätt i att gåvor till barnbarn i princip inte räknas som förskott. Så länge er mamma lever, är det ju inte ni som står på tur att ärva. Av detta följer ju dock också att det juinte är ni som ärver direkt efter er morfar (så länge han inte har testamenterat till er), utan det är er mor som är den ensamma arvingen (2 kap. 1 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637). I arvet efter henne spelar naturligtvis er morfars tidigare gåvor inget roll i vilket fall som helst.Förslaget att din mamma betalar ut pengar till din bror ifall er morfar hinner avlida innan hans studietid är dock en bra lösning på problemet. Även om huvudregeln är att en gåva räknas som förskott enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken, gäller inte detta om gåvogivaren aktivt har uttryckt att det inte skall räknas som förskott. Det gäller förstås att ha bevis på detta, men om er mor skriver ned på ett papper att "De 1000 kr som X får i månaden under sin studietid skall inte utgöra förskott på arv." och undertecknar skall det inte vara några problem!Jag hoppas att svaret kommer till användning! Om du undrar något mer är det bara att återkomma.Hälsningar,

Måste man ange att en gåva till bröstarvinge ska utgöra förskott på arv?

2015-01-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har två barn som snart är vuxna. Jag antar att de kan tänkas behöva pengar till studier och/eller bostad och har möjlighet att hjälpa dem, men vill att det ska bli rättvist, så att dessa gåvor i så fall blir förskott på arv, speciellt om det skulle bli ojämt dem emellan. (De behöver ju inte nödvändigtvis pengar samtidigt, så tidvis blir det antagligen det.) Är nedanstående lista en lämplig form:"Jag vill att följande gåvor ska räknas som förskott på arv- Dotter A: 4000/mån jan 2015 - juni 2018- Dotter B: 200.000 2016-12-15- Dotter A: 50.000 2018-03-01"Listan skulle då fyllas på undan för undan, men behöver ju upprättas efter första posten.Undertecknar jag på varje rad, eller är alla rader jag skrivit del av underskriften?Eller är detta helt onödigt eftersom det ändå räknas som förskott på arv i vilket fall som helst? Tanken var att det skulle bli mindre risk för bråk om vad var och en av dem fått, när det väl är dags.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Enligt Ärvdabalken (ÄB) 6 kap. 1 § så räknas som huvudregel alla gåvor till bröstarvingar som förskott på arv. Vill givaren inte att det ska ses som förskott på arv måste det anges i gåvobrevet eller motsvarande alternativt framgå av omständigheterna i övrigt. Svaret på din sista fråga är alltså att ja, det är onödigt att poängtera att pengarna till dina barn ska utgöra förskott på arv. Skriver du inget om det räknas det som förskott, och räknas av från det barnets arv efter att du har avlidit.Däremot finns det inget som hindrar att du skriver en sådan lista som i ditt exempel om du känner att det minskar risken för osämja och konflikter, men ur ett rent juridiskt perspektiv är listan onödig. Om du använder en sådan lista rekommenderar jag för alla eventualiteter att du undertecknar eller åtminstone signerar var händelse, då den utformning du ger exempel på öppnar för diskussion huruvida någon obehörig har "fyllt på den". Så länge transaktionerna sker via överföringar från bankkonto till bankkonto/motsvarande så kan dock en listad transaktion jämföras mot en verklig transaktion.Vänligen,

Gåva ska inte räknas som förskott på arv

2015-01-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min mormor vill ge bort sin bostadsrätt som en gåva till en av sina döttrar.Räcker det att hon skriver ett gåvobrev där det står utförligt vad hon ger bort och till vem samt att det inte ska vara ett förskott på arvet? Bostadsrätten är värd ca 1,5-2 miljoner kronor.Om det skrivs i gåvobrevet att det inte ska vara ett förskott på arvet kan den andra systern på något sätt sätta sig emot detta den dagen det är en bouppteckning och göra så att systern som fick bostadsrätten blir betalningsskyldig eftersom gåvan är av så stort värde?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I lagen finns en presumtion för att det som en arvlåtare (din mormor i detta fall) under sin livstid gett bort till en bröstarvinge (barn, barnbarn osv.) ska avräknas som förskott på arvet, eftersom man utgår från att arvlåtaren oftast vill att varje barn ska få lika mycket. En arvlåtare som vill gynna en bröstarvinge kan dock bestämma att en gåva inte ska avräknas som förskott på bröstarvingens framtida arv och då gäller inte presumtionen längre (6 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken). Ett bra sätt att uttrycka denna vilja är precis som du föreslår; att din mormor skriver ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska vara ett förskott på arvet. Den dagen det blir bouppteckning kan den systern som fick bostadsrätten under vissa omständigheter bli ersättningsskyldig för den delen av gåvans värde som skulle blivit arv till den andra systern. Detta regleras i 7 kap. 4 § ärvdabalken och blir aktuellt vid situationer som t.ex. när arvlåtaren skänker bort egendom på sin dödsbädd eller egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. I dessa situationer likställs gåvan med ett testamente och en arvlåtare får inte testamentera bort en bröstarvinges laglott (hälften av arvslotten). Om din mormor har tänkt bo kvar i bostadsrätten efter att hon gett bort den till sin dotter är detta en situation som faller in under bestämmelsen. Då hjälper det inte att ha skrivit ett gåvobrev. För att ersättningsskyldigheten ska inträda krävs att den systern som inte fått bostadsrätten väcker talan vid domstol inom ett år från bouppteckningens avslutande.Med vänlig hälsning,

Förskott på arv

2014-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Min pappa har avlidit 16 november 2014, han hade en bil som skrevs över på min bror 15 november. Min pappas fru sa till advokaten vid bouppteckningen att bilen var såld innan pappas bortgång, till min bror har hon sagt att den är värd 30000:- och att han kan betala detta när bouppteckningen är över. Vad ska vi barn göra med denna informationen? Ska jag meddela advokaten detta? Vi är 4 stycken särkullebarn, pappa har inga barn med sin fru.
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Svaret på din fråga är beroende av vad som framgick i avtalet mellan din far och din bror. Bland annat behöver vi veta om överlåtelsen skulle betraktas som en gåva eller som ett köp. Om det rörde sig om en gåva från er far, så är denna att betrakta som ett förskott på arv för din bror(gäller under förutsättning att din far inte uttryckligen angav att det inte var fråga om en gåva), se 6 kap. 1 § ärvdabalken(ÄB) https://lagen.nu/1958:637. Detta innebär att han måste räkna av bilens marknadsvärde vid överlåtelsetillfället från ett eventuellt framtida arv!Om det istället rörde sig om ett köp, så måste man se till hur avtalet utformades och vilket pris parterna avtalade om. Vidare måste försäljningspriset värderas mot bilens marknadsvärde och om det eventuellt finns en mellanskillnad mellan erlagt pris marknadsvärdet, så är denna mellanskillnad att betrakta som ett förskott på arv.Jag tycker absolut att Du skall tala om detta för advokaten då det är något som han/hon bör känna till!Hoppas Du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Förstärkt laglottsskydd vid förskott på arv

2015-01-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Min far är sjuk och vill ge sin bostadsrätt som gåva till mig eller mina barn. Vad behöver vi skriva i gåvobrevet för att jag/mina barn ska kunna ta över bostadsrätten? MvhPer
Martin Cronsioe |Hej Per. Tack för din fråga till Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar hur bostadsrätten kan skyddas från din fars övriga bröstarvingar vid framtida arvsskifte till förmån för dig eller dina barn. Huvudregeln är att en gåva från arvlåtaren till en bröstarvinge ska räknas av som förskott på arv vid arvsskiftet. Detta innebär att bostadsrättens värde ska räknas av från din del av kvarlåtenskapen. Detta gäller dock inte om arvlåtaren i exempelvis gåvobrevet har uttryckt att gåvan inte ska räknas av på arvet. Sådana fall är undantagna huvudregeln.I vissa fall kan dock den arvinge som erhållit gåvan bli ersättningsskydlig till övriga arvingar. Detta förutsätter att syftet med gåvan är att likställa ett testamente. Så bl a är fallet om din far fortsätter att nyttja bostadsrätten när han är vid liv. Förutsatt att övriga bröstarvingar väcker talan inom ett år från bouppteckningens avslutande, kan du bli ersättningsskyldig (i pengar) till övriga bröstarvingar. Detta kallas förstäkt laglottsskydd och regleras i ärvdabalken 7 kap 4 §. Att gåvan riktas till barnbarn förändrar inte detta faktum.Hoppas detta har hjälpt dig i dina funderingar!

Gåva och förstärkt laglottsskydd

2015-01-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga angående gåva. Case:Min fru har av sin mor fått en villa som gåva (ej förskott på arv) för ett antal år sedan. Modern kommer bo kvar i huset tills hon inte längre orkar bo själv.Hon är ogift och ensamstående - men har en son sedan tidigare äktenskap som hon ej har haft någon kontakt med de senaste 20 åren. Därav ville hon ge huset som gåva - endast till sin dotter.Det finns gåvobrev skrivet mellan parterna där det framgår att det inte rör sig om förskott på arv. Lagfart, ägande och samtliga lån står nu på min fru.Frågan till er är om det är helt säkert att det är utfört på korrekt sätt eller finns det någon laglig rätt för sonen att kräva någon ersättning gällande fastigheten vid ett eventuellt dödsfall? I så fall, kan vi göra något ytterligare för att detta inte ska kunna ske? Tacksam för svar.
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln finns en presumtion för att egendom som arvlåtare skänker bort till bröstarvinge under sin livstid ska avräknas på bröstarvingens arv (s k förskott på arv, se 6 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Detta gäller dock inte om annat uttryckts av arvlåtaren eller framgår av omständigheterna, t.ex. om det stadgas i testamente att egendomen i fråga inte ska avräknas eller om ett gåvobrev explicit uttrycker att det rör sig om en gåva och inte om ett förskott på arv. Det senare finns upprättat i det här fallet. Det finns dock vissa fall där gåvomottagaren (dvs dottern i det här fallet) kan bli ersättningsskyldig för huset i förhållande till övriga bröstarvingar (dvs brodern här). Det rör sig om två fall: dels då arvlåtaren skänker egendom på sin dödsbädd, dels om arvlåtaren förväntas ha nytta av egendomen fram till sin död (se 7 kap. 4 § ÄB om s k förstärkt laglottsskydd). I dessa fall likställs gåvan med ett testamente och en arvlåtare får inte testamentera bort bröstarvinges laglott. Laglotten motsvarar halva arvslotten (se 7 kap. 1 § ÄB). Det krävs dock att den arvinge som gått miste om sin laglott väcker talan vid domstol inom ett år från det att boupptäckningen avslutades. I det här fallet bor arvlåtaren kvar i huset, varför det inte rör sig om någon direkt uppoffring för henne. Däremot verkar det inte tänkt att hon ska bo kvar i huset fram till sin död. Bor hon däremot kvar i huset tills dess riskerar regeln om förstärkt laglottsskydd att slå in och därmed riskerar också dottern ersättningsskyldighet gentemot sonen avseende sonens laglott. Då hjälper inte gåvobrevet, utan enda möjliga sätt att undvika den situationen är att arvlåtaren inte nyttjar bostaden fram till sin död. Poängteras bör dock att detta endast inträffar om arvlåtarens övriga egendom inte räcker till för att täcka sonens laglott. Resterande egendom är arvlåtaren fri att testamentera bort, varför det faktum att gåvan räknas som testamente inte har någon betydelse för den del av kvarlåtenskapen som inte utgör sonens laglott.Hoppas du fått svar på dina funderingar. Annars är du mer än välkommen med en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Hur undviker man att pengaöverlåtelse till bröstarvinge blir förskott på arv?

2015-01-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, min pappa gick bort för två år sen och mamma ärvde honom med full äganderätt enligt ett testamente. Hon undrar nu, eftersom hon har tre barn, om hon får ge mig små summor pengar när jag hjälper henne utan att mina bröder kan hävda att det ska räknas som förskott på arv när hon en gång går bort?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för er fråga!Som jag antar att ni vet, räknas ju gåvor till bröstarvingar - framförallt barn - som grundregel som förskott på arv enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6). Detta gäller dock inte om "annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Att det inte gäller om annat har föreskrivits innebär att om din mamma verkligen inte har avsett att det skall vara på förskott på arv och gett uttryck för detta, är det heller inte fråga om förskott. Kanske kunde man också hävda att eftersom summorna kan ses som vederlag för att du hjälper henne, kan man med hänsyn till omständigheterna anta att det inte skall vara förskott. För att vara på den säkra sidan skulle jag dock rekommendera att din mor upprättar ett gåvobrev (det vill säga i princip ett undertecknat papper) där det står att summan inte skall räknas som förskott på arv, samt att det verkligen rör sig om en gåva och inte till exempel ett lån.Om det är något mer ni undrar över, är det bara att höra av er igen!Hälsningar,

Att sälja under marknadsvärde till arvinge är förskott på arv

2014-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Vi är fyra syskon som gemensamt kommit överens om att ett av syskonen skulle få köpa förälderns hus under marknadsvärdet. Värdet 900.000kr och köpeskillingen bestämdes till 600.000kr. Min fråga är: Kan vi på något sätt skriva en handling som reglerar mellanskillnaden som tex. "Förskott på arv" eller annat?Med vänlig hälsning /Jenny
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Mellanskillnaden blir automatiskt att anse som ett förskott på arv eftersom att föräldern ger bort en summa pengar till en av sina arvingar. Detta regleras i ärvdabalken 6 kapitel 1 §. Om ni inte vill att det ska vara så behöver föräldern skriva ett gåvobrev som stadgar att mellanskillnaden inte ska vara förskott på arv. Hoppas att det gav svar på din fråga. Skriv gärna igen om det är något som fortfarande är oklart.