Fastighet om förskott på arv

2015-06-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, mina morföräldrar är båda i livet. De vill att min mamma ska ta över deras fritidshus. Mamma vill köpa fastigheten så att det inte ska ses som ett förskott av arv. Hur ska de gå tillväga? Kan man köpa fastigheten för i princip vilken summa som helst om man i avtalet anger att detta inte ska anses som förskott på arv eller hur ska dom göra?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om förskott på arv finns i Ärvdabalken, som du hittar https://lagen.nu/1958:637.Utgångspunkten är att en gåva en bröstarvinge får under arvlåtarens livstid räknas som förskott på arv. Om något annat anges, det vill säga att det anges att en gåva inte ska anses utgöra förskott på arv, är det dock det som gäller, Ärvdabalken 6:1. Dina morföräldrar kan alltså ge fastigheten som en gåva till din mor och i gåvohandlingen ange att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Det krävs inte att din mor köper fastigheten för att undvika att det ses som förskott på arv. Viktigt att tänka på vid i den här situationen är de skattemässiga konsekvenserna, som du kan läsa om i en tidigare besvarad fråga, här. Det är även viktigt att komma ihåg att alla formregler följs vid gåva eller försäljning av fastighet. Läs gärna mer om det i en tidigare fråga, här.Om ni skulle behöva vidare rådgivning av en jurist finns det möjlighet att boka tid på lawline.se/boka. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Förskott på arv

2015-06-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Har precis fått reda på att vår mor skrivit över sin fastighet till vår bror,vi är två syskon till, vår mor är 80 år och har haft stroke mm varvid vår bror skött hennes ekonomi trots att vi andra syskon påtalat att hon skulle ha en utomstående good man. Tror dessutom att vår bror utnyttjat situationen, då han har haft all tid att påverka vår mor då han är förtidspensionerad och väldigt manupelaktiv enligt mig o min syster. Vår far dog 1967 och vi har inga andra syskon i livet, dessutom skedde denna överlåtelse i hemlighet utan att jag o min syster hade en aning. Kan det verkligen få gå till då här??? jag o min syster känner oss väldigt lessna förbannade o orättvist behanlade. Kan tillägga att vid konfrontation med vår mor så svarade hon att jag(Pernilla)skulle ha del av detta o jag frågade hur.jo jag sa det till Göran(vår bror) o jag frågade då hur o min syster då? svar jamen hon har ju redan ett hus. Allt känns väldigt olustigt o fel för mg o min syster vad göra? Väldigt tacksam för svar Med vänlig hälsning P
Julia Tigerström |Hej och tack för din fråga, Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken gäller som huvudregel att vad en arvlåtare under sin livstid givit en bröstarvinge ska ses som ett förskott på arvet. Förskott på arv avräknas vid det kommande arvskiftet. Enligt 6 kap. 3 § är det värdet vid mottagandet av gåvan som ska avräknas. När din mor avlider och arvskifte ska ske ska alltså värdet på det hon givit din bror (värdet vid mottagandet) avräknas från din brors lott. Är lotten inte så stor att avräkning till fullo kan ske behöver han dock inte betala tillbaka överskottet såvida inte han och er mor kom överens om det då förskottet gavs, 6 kap. 3 § ärvdabalken. När förskott givits räknas arvslotterna storlek ut på följande sätt. Kvarlåtenskapens värde ökas med förskottets värde och därefter fördelas kvarlåtenskapen på de respektive arvslotterna. Är förskottet så stort att det inte till fullo kan avräknas från förskottsmottagarens lott (så som nämns i stycket ovan) ökas kvarlåtenskapens värde med den summa som kan avräknas, 6 kap. 5 §.

Förskott på arv

2015-06-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Vi är 6 syskon och för 25 år sedan skrev våran far över vårat hemställe på en av våra bröder. Nu har pappa gått bort och jag undrar om det var juridiskt rätt av far att skriva över hela fastigheten med skog på ett av barnen?
Eric Brinck |Hej,Tack för din fråga och att du vänder dig till oss på Lawline!Du och dina syskon ingår i den första arvsklassen enligt 2:1 Ärvdabalken (ÄB) som du hittar här. Ni är alla bröstarvingar till er far och kommer, förutsatt att inget testamente finns, ärva allting efter er far om han inte har någon maka vid sin död. Lever er mor fortfarande och de var gifta vid din fars död, ärver hon allt.När er far skrev över fastigheten anses det som ett förskott på arv enligt 6:1 ÄB. Det innebär att gåvan från er far juridiskt sett betraktas som förskott på arv. Detta förutsatt att han inte angett något annat vid gåvans givande, eller det framgår av omständigheterna att det inte rör sig om ett förskott på arv. Avgörande för om en gåva ska betraktas som förskott på arv är alltså givarens, dvs er fars, avsikt. Detta kan ibland vara svårt att tolka vad som var givarens avsikt. Om det klart framgår att han ville ge det som gåva eller att han uttalade att det inte var ett förskott på arv så anses det som en helt vanlig gåva vilket är helt lagligt. Om er far inte uttalade någonting är det fortfarande helt lagligt men då kan det anses som ett förskott på arv. För er övriga syskon innebär det att ni får mer i arvsskiftet än det syskon som fick fastigheten. Fastighetens värde ska då räknas av. Om vi antar att fastigheten är värd 100 000 i marknadsvärde idag, så ska det syskonet få 100 000 kr mindre vid arvskiftet än ni övriga syskon. Det är alltså juridiskt korrekt att skriva över en fastighet på det viset er far har gjort. Frågan ni måste reda ut är om er far ville ge det som ett förskott på arv eller om han gav det som en vanlig gåva. För att göra det kan ni behöva ta hjälp av jurister och jag rekommenderar dig att vända dig till Familjens jurist för att få fråga utred ytterligare. Hoppas det vara svar nog på din fråga!Vänliga hälsningar

Gåva till barnbarn

2015-06-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Gåva eller förtida arv?Min bror, med barn, har inte haft någon kontakt med vår mamma sedan barnsben.Jag och mina barn har alltid umgåtts och hjälpt mamma på olika sätt. Vi har nog träffats ca 5 tim/vecka.Mina barn har alltid fått födelse- och julklappspengar, ca 1000:-/barn och år. Dessutom har hon "petat" till dem lite pengar då och då (inga stora summor). Jag tror inte att mina brorsbarn har fått några pengar av mamma.Nu har min mamma avlidit och det är dags för arvskifte. Räknas dessa pengar som förtida arv eller bara som gåva?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det finns olika bestämmelser om förskott på arv vad gäller bröstarvingar och andra arvingar. Bröstarvingar är arvlåtarens barn. I ditt fall är din mor arvlåtare till dig, men inte till dina barn (hennes barnbarn). Förskott på arv kan inte endast komma i fråga vad gäller bröstarvingar, utan även gåvor till andra arvingar kan utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Beträffande bröstarvingar är presumtionen att en gåva till dem är ett förskott på arv, medan det motsatta gäller för andra arvingar. Det vill säga är utgångspunkten att en gåva till en annan arvinge endast betraktas som en gåva och inte som ett förskott på arv. Denna utgångspunkt kan brytas om gåvogivaren tydligt avgivit en avsikt att gåva ska ses som förskott på arv eller det av omständigheterna framgår att så är fallet.Gåvorna från din mor till dina barn ska sålunda inte ses som förskott på arv (om inte hon bestämt annat). I undantagsfall kan gåvorna avräknas på ditt arv, men då krävs det att gåvorna egentligen var till för dig. Det är inget i ditt fall som tyder på att så skulle vara fallet här. Slutligen så ska pengarna som huvudregel räknas som gåva.Vänliga hälsningar,

Förskott på arv

2015-06-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor dog för nio år sedan. Min syster tog då fram ett gåvobrev där hon fick våran mors sommar ställe, det hade skett 2-3 år tidigare. Hon menade att det var hennes och att jag inte hade inget med att det att göra. Sedan vi bouppteckningen var inte sommarstugan med eller att jag fick någon kompensation att hon fått stället.Skall inte detta räknas som förskott på arv (vi är bara två)?Går det att överklaga det hela om det skötts fel?MvHAnders Borelid
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor rörande arv regleras i ärvdabalken (ÄB). I 6 kap. 1 § ÄB kan vi utläsa att en gåva som bröstarvinge fått under arvlåtarens livstid ska räknas som förskott på arv om inget annat har uttryckts. För att bryta denna presumtion krävs en uttrycklig vilja i t.ex. gåvobrevet om att egendomen inte ska utgöra förskott på arv Annars kan det med hänsyn till omständigheterna antas att hon inte menat att det skulle vara förskott på arv. Utifrån din beskrivning kan jag därför inte ge dig ett konkret svar på om det är ett förskott eller ej. Men är fallet så, ska gåvan räknas av enligt 7 kap. 2 § ÄB.Är en bouppteckning felaktig ska en tilläggsbouppteckning göras, 20 kap. 10 § ÄB. Detta måste göras inom en månad från den första, och görs via en blankett hos skatteverket!Hoppas du fick svar på din fråga och kommentera gärna om du har ytterligare funderingar.Vänligen,

Förskott på arv

2015-06-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Mina föräldrar säljer ett hus till min bror för 84% av taxeringsvärdet vilket betyder att det är en gåva och att de slipper betala vinstskatt. De får ca 2milj för huset av min bror och betalar av lånen på fastigheten på 800 tkr. Min bror har nu lån på fastigheten på ca 2 milj. En värderingsman uppskattar marknadsvärdet till ca 3,5 milj. De skriver ett testamente där min bror har fått förskott på arv 500tkr. Övriga syskon dvs jag och min syster undrar om 500 tkr i förskott på arv är rimligt eftersom föräldrarna vill vara rättvisa?
Eric Brinck |Hej,Tack för din fråga!Taxeringsvärdet brukar vara 2/3 av marknadspriset och om vi antar att allting sådant stämmer så är taxeringsvärdet ca 2,3-2,4 milj och marknadsvärdet bör då vara ca 3,5 milj. Vid arvsskiften och värderingar av boets behållning på dödsdagen utgår man från marknadsvärdet. Marknadsvärdesprincipen ska även tillämpas på förskott på arv, det är här marknadsvärdet på fastighets idag som beräkningen ska ske ifrån. Hur sedan marknadsvärdet förändras är irrelevant för beräkningen. Gåvan till din bror är då 1,5 milj (mellanskillnaden på marknadsvärdet och vad han gav till dina föräldrar) och i testamentet bör därför skrivas 1,5 milj i förskott om dina föräldrar vill vara helt rättvisa. Det finns inget som hindrar att ni frångår denna princip och att dina föräldrar skriver att huset är en gåva och endast en del av huset är förskott. Men vill dina föräldrar vara helt rättvisa ska de skriva 1,5 milj i förskott utifrån lagens synsätt.Hoppas det vara svar nog på din fråga!Vänliga hälsningar

Förskott på arv fastighet

2015-06-25 i Förskott på arv
FRÅGA |Pappa är inte döende men gammal. Han vill ge en gammal liten och sliten sommarstuga till sin dotter i gåva. Hon har 3 helsyskon och 2 halvsyskon (hans barn med sambo nr 2). Pappa lever ensam sedan många år. 1.) Kan han, om han vill, skriva något så att denna gåva inte räknas som förskott på arvet och vad isf? Annars är det ju onödigt att slösa tid och pengar på att överlåtelse ska ske nu (3 timmar hos jurist = 5400 kr). Om detta ändå delas på de 5 barnen vid hans bortgång. Stugan är nog inte värd mer än 100 tusen kr. 2.) Kan man inte överlåta en stuga, lagfart själva, utan jurist, om det inte är så viktigt att det blir rätt? 3.) Vad är det allvarligaste som kan hända, om man bara skriver egna papper mellan far och dotter?
Emil Forssell |Hej och tack för din fråga.Ja, det går att ge bort stugan i gåva utan att det ska räknas som förskott på arv. Presumtionen är dock att en gåva av inte obetydande värde räknas som förskott på arv. Om personen dock skriver i gåvobrevet att fastigheten inte ska räknas som förskott på arv, så kommer det inte heller räknas som förskott på arv. Se Ärvdabalken (ÄB) 6:1 https://lagen.nu/1958:637.Vid överlåtelse av fastighet måste vissa formkrav följas enligt Jordbalken (JB) se 4:1 JB. Även vid gåva krävs att formkraven följs, se 4:29 JB.Det krävs ingen jurist för att upprätta en korrekt överlåtelse så länge ni följer de regler som stadgas i JB. Det är dock mycket viktigt att handlingarna är korrekta, annars är avtalet ogiltigt, se 4:1 JB. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten, se 7:1 ÄB. Viktiga bestämmelser att betrakta avseende laglottsskydet är 7:3 (laglottsskydd ifall egendom testamenterats bort och bröstarvinges laglott kränks) och det förstärkta laglottsskyddet i 7:4 ÄB (laglottsskydd i det fall att en gåva är att jämställa med ett testamente och laglotten kränkts). 7:3 ÄB och 7:4 ÄB kan alltså medföra en rätt för bröstarvinge att få egendom motsvarande densammes laglott.Vänligen

Inskränkning av laglotten genom gåva, II

2015-06-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Min man är särkullebarn, var på bouppteckning nu efter pappans dör.Han har två halvsyskon som pappan givit allt 2 hus plus skog de har fått det som gåva så min man får alltså ingen ting förutom kostnaden av pappas begravning och en gammal bil och några börsor.Halvsyskonen fick boninghuset en sommasrstugan och skog.Får det gå till så.Det stod att det var Gåva men inte förskott på arvet kan man överklaga.Min man har aldrig fått kontakt med sin far trots att han skrivit till honom.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det beror på samtliga omständigheter vid tidpunkten för gåvan. Om egendomen gavs bort strax innan hans död, kan det betraktas som förskott i arv. Det är i slutändan en bevisfråga. Om din man förmår att övertala rätten att egendomen ska ses som ett förskott i arv, kan han åtminstone påkalla jämkning och erhålla sin laglott, vilken i hans fall är 50 procent av hela hans fars kvarlåtenskap, förutsatt att han var det enda särkullbarnet.Jag har nyligen besvarat en liknande fråga som jag anser är vägledande för dig. Läs gärna igenom svaret, här. Där framgår även frågan om hur din man kan ge tillkänna sitt anspråk. Jag hoppas att det ger dig bättre insikt i frågan.Vänligen,