Arv när bröstarvinge avlidit

2015-09-24 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej!Min mor har avlidit och vi är 6 syskon som ärver henne. En syster har avlidit men var gift och har två barn. Barnens far vill skänka sin del till flickorna. Är det ok?/kerstin
Isabel Frick |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När någon avlider är det ärvdabalken (se ärvdabalk här) som reglerar arvskiftet. Enligt 2 kapitlet 1 § är det den avlidnes bröstarvingar, barnen, som ärver den avlidne. Skulle det vara som i detta fall att någon av dessa bröstarvingar har avlidit, träder dennes barn i dennes ställe. Detta kallas istadarätt och innebär i detta fall att barnbarnen ärver direkt i sin mammas ställe. Barnens far är alltså inte arvsberättigad.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Klander av tvångsskifte - kostnad överklagan

2015-09-13 i Arvsskifte
FRÅGA |Om jag överklagar ett tvångsskifte efter skiftesmannens fördelning, vem betalar överklagandet (stämmning via tingsrätten) ? Är det fortfarande dödsboet eller den som överklagar ?Med vänlig hälsningGunnar
Elisabet Leth |Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Enligt 23 kap 5 § i Ärvdabalken (ÄB) som du hittar (https://lagen.nu/1958:637) så gäller 17 kap 1-4§§ och 6-9§§ i Äktenskapsbalken (ÄktB), som du hittar (https://lagen.nu/1987:230) när frågan rör arvskifte, skiftesman och delägare i boet.Enligt 17 kap 8 § i ÄktB så ska talan väckas inom 4 veckor efter delgivningen av arvskiftet. Talan väcks genom att den som vill överklaga/klandra arvskiftet lämnar in en stämningsansökan till den tingsrätt som förordnat skiftesmannen. Målet kommer att handläggas som ett tvistemål och den som lämnat in stämningsansökan mot de andra dödsbodelägarna kommer att betala avgiften för stämningsansökan. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar

Fördelning av arv då det finns efterlevande maka, gemensamt barn och särkullbarn.

2015-08-31 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej!Min far gick bort för en tid sedan. Han var gift med min mor. Min far hade två tidigare barn med en annan kvinna. Ett av dessa barn har gått bort för några år sedan men hennes son lever. Hur fördelas arvet i andelar (eller procent) i normalfallet?
Carolina Brännmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utifrån din fråga förstår jag det som att något testamente inte fanns samt att det finns två särkullbarn, varav ett är avlidet men denne efterlämnade ett barn, och att det även finns ett gemensamt barn. Detta är vad jag kommer utgå ifrån i mitt svar. Barn ärver sina föräldrar enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1) och tar då lika lott. Finns det tre barn ärver de en tredjedel var utav den avlidnes kvarlåtenskap. Är ett barn dött träder det barnets avkomlingar in i dess ställe vad gäller rätten till arv och efterlämnade det avlidne barnet endast ett barn ärver det alltså den tredjedel som föräldern skulle ha ärvt. Efterlämnar ett avlidet barn flera avkomlingar så delar de på den tredjedel som det avlidna barnet skulle ha ärvt. Det är dock så att efterlevande make/maka ärver framför gemensamma barn enligt 3 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Den efterlevande makan ärver då den del av den avlidnes kvarlåtenskap som det gemensamma barnet har rätt till och det gemensamma barnet har istället rätt till efterarv i vid den efterlevande makens bortgång, se 3 kap. 2 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Efterlevande make ärver däremot inte framför särkullbarn, om inte särkullbarnen har avstått sin rätt till arv enligt 3 kap. 9§ ÄB och i sådant fall har rätt till efterarv efter den efterlevande makens bortgång på samma sätt som de gemensamma barnen. I det här fallet kommer fördelningen av arvet förmodligen fördelas på så sätt att särkullbarnen (för det avlidna särkullbarnet ärver dennes barn istället) ärver en tredjedel var och efterlevande make ärver det gemensamma barnets tredjedel med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att efterlevande make får förfoga över egendomen men inte testamentera bort denna. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Skifta arv i förskott

2015-08-28 i Arvsskifte
FRÅGA |HejårdMin äldste bror är gammal och dement och har godman. Han har en gård som nu ska säljas. Han har inga barn , men 4 syskon. Min yngste bror är den ende som kan köpa gården, men det möter vissa ekonomiska svårigheter. Jag vet att det är min brors vilja att gården ska gå i släkten eftersom det är en släktgård. Finns det någon möjlighet att man låter gården gå över i arvingarnas ägo redan nu och min yngste bror köper ut de av oss som vill sälja sin del. Det skulle underlätta köpet för min yngste bror.Tacksam för svar
Alexandra Wikner |Hej och tack för din fråga!Under förutsättning att din bror eller den som företräder din bror godkänner det så finns det inga juridiska hinder mot att din bror ger gården i gåva till er fyra syskon och att det i gåvobrevet framgår att den yngste brodern ska ha rätt att köpa ut övriga syskon.Det som är viktigt att tänka på i ett sådant läge är skatteffekten vid en försäljning. Skatteeffekten blir i dagsläget densamma oavsett om du och dina syskon ärver gården eller får den i arv, då både gåvoskatt och arvsskatt idag är avskaffad. Men vid gåva eller arv tar man över anskaffningsvärdet från den man fick gården av. Så om din bror köpt gården billigt för länge sedan och gården idag har ökar kraftigt i värde innebär det att du tar över din brors anskaffningsvärde (eller 1/4 av det om ni är fyra stycken), och vid en ev försäljning kommer du att beskattas på vinsten mellan anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet. Om din bros idag istället skulle sälja gården till den yngste brodern och du sedan skulle ärva 1/4 av pengarna från försäljningen skulle det i dagsläget inte utlösa någon beskattning för dig. Så det är för er syskon som inte vill ha/kommer att fortsätta äga gården ett ekonomiskt mindre fördelaktigt val att äga gården och sälja den till er bror jämfört med om gården köptes direkt av den demente brodern. Men om alla är överens om att det är en den lösning man vill ha så finns inga hinder mot det upplägg du frågar om. Var noga med att upprätta de avtal som krävs (gåvobrev osv) och när det gäller gåva av fastighet finns det formkrav i Jordbalken för att det ska vara giltigt.Vänligen,

Kan man ärva en skuld?

2015-09-20 i Arvsskifte
FRÅGA |För 3 dagar sedan blev jag uppringd av en juristbyrå. De berättade att en ingift faster till min syster och mig, som jag bara träffat en gång för ca 55 år sedan, dog i maj. Min farbror dog 2005 och de hade inga barn och hon hade inga syskon. Det sas att det inte fanns några arvingar. Det fanns på dödsdagen 69 000 kr på ett bankkonto. Hon är inte begravd och hennes boende på servicehem står orört. Blir vi skyldiga att betala skulder som uppstår om inte kapitalet räcker till?MvhUlla Ekengren
Ellinor Book |Hej Ulla!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt rätt så undrar du ifall du och din syster kan blir betalningsskyldiga för ev. skuld efter er ingifta faster, dvs ni undrar om ni kan ärva hennes skulder. Man man inte ärva skulder i Sverige. De tillgångar och skulder som finns kvar efter er ingifta faster heter dödsbo. Ev. skulder som finns kvar efter en persons bortgång ska betalas med de tillgångar som finns i dödsboet. Det som blir över kan ni som ingår i dödsboet (i detta fall du och din syster) sedan dela upp mellan er. Dödsboet kan förstås gå minus och försättas i konkurs, men det innebär bara att det inte finns något att ärva för er arvingar.Om ni har hunnit dela upp tillgångarna mellan er (dvs arvet) innan ni betalat ev. skuld ska ni lämna tillbaka så mycket till dödsboet att det täcker skulden. Ni är solidariskt betalningsansvariga i detta läge, vilket innebär att ni efter förmåga måste täcka upp för varandra om någon av er hunnit göra er av med för mycket av tillgångarna för att kunna betala sin andel av skulden. Detta innebär med andra ord att du och din syster aldrig kan blir betalningsskyldiga i det fall dödsboets tillgånger inte skulle täcka dödsboets skulder. Om ni istället redan fördelat arvet (dvs de 69.000kr som fanns på bankkontot på dödsdagen) så måste ni betala tillbaka så mycket att det täcker skulden, men ni ska inte betala tillbaka mer än vad ni fått i arv. Exempel: Ev. skuld är 100.000kr. I dödsboet finns det 69.000kr. Detta innebär att det saknas 31.000kr för att täcka hela skulden. Dessa kommer du och din syster aldrig kunna blir betalningsskyldiga för, tack vare att man inte ärver skulder i Sverige!Jag hoppas att detta besvarar din fråga!

Frågor om skiftesman

2015-09-05 i Arvsskifte
FRÅGA |Jag har här läst på "kring arvskifte". Min syster kräver alla ekonomiska tillgångar tillsammans med sin man eftersom de pga. avståndet till mina föräldrar tog hand om alla praktiska saker kring dödsfall och utrensning av lägenheter. Men helt på eget bevåg. Jag hade ingen kunskap i frågan om vad som fanns eller inte fanns i boet. Min jag var tvungen att lita på min systers uppgifter. (Pga hennes offensiva agressivitet var jag inte ens på mina föräldrars jordfästningar... skyllde på min frus depression delvis sant, delvis inte. Jag värjde mig helt enkelt för att stå i skottgluggen) Nu har min syster &man valt att hota med en ansökan om skiftesman. Men desto längre tiden går, ju mer tilltalande tycker jag att detta kan vara. Så talar ni om två kostnader till: Ansökningspris och Skälig ersättning. Vilket kan detta vara? Den totala summan ligger på ca 120´.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag har lagt upp mitt svar på ett sådant sätt att jag först redogör för varför en skiftesman kan behövas och vad den kan få uträttat. Därefter ska jag gå in på kostnadsfrågan för skiftesmannen.Om skiftesmanSom jag uppfattar det, råder det oenighet gällande hur arvet efter dina föräldrar ska fördelas. Det är i detta fall som en skiftesman kan komma väl till användning. Du som dödsbodelägare kan ansöka om en skiftesman hos behörig tingsrätt (tingsrätten i den ort där den avlidne hade hemvist vid dödsfallet, vilket med största sannolikheten är orten där föräldrarna avled). Det räcker att en dödsbodelägare ansöker om skiftesman. Om inget testamente finns som föreskriver annat, är det föräldrarnas bröstarvingar (barnen) som primärt är dödsbodelägare, det vill säga så är du och syster delägare till boet. Din systers man är inte dödsbodelägare (om inte han fått arv genom testamente) och kan därmed inte själv ansökan om skiftesman åt er. Om någon av er dödsbodelägare ansöker om skiftesman, ska skäligt arvode och ersättning till skiftesmannen betalas av dödsboet (23 kap. 5 § ärvdabalken). Det skiftesmannen gör är att i första hand försöka ena dödsbodelägarna och få till stånd en frivillig överenskommelse. Om ingen frivillighet finns i sikte, ska ett tvångsskifte förrättas. När tvångsskiftet är klart ska skiftesmannen skriva under detta och dödsbodelägarna delges sedermera handlingarna rörande skiftet. Då kan delägarna välja att godkänna skiftet genom sin underskrift eller så kan en delägare klandra skiftet. I sådant fall ska en talan väckas hos tingsrätten, inom fyra veckor efter delgivningen, mot de övriga dödsbodelägarna. Gällande kostnaden för skiftesman kan detta variera kraftigt beroende på hur omfattande boet är, vem tingsrätten förordnar som skiftesman och om det finns andra komplicerade frågor att ta tag i. Om någon av er dödsbodelägare (du eller syster i första hand) väljer att ansöka om en skiftesman, ska en ansökningsavgift om 900 kronor betalas till tingsrätten. Utöver ansökningsavgiften ska även ett skäligt arvode utgå för skiftesmannen. Det är så gott som omöjligt att ge en precis siffra på vad en skiftesman skulle kunna kosta, men det är inte ovanligt att det landar på mellan tiotusen och trettiotusen kronor. Detta arvode ska betalas av dödsboet. Hoppas svaret var till din hjälp. Har du följdfrågor, är du åter varmt välkommen att kontakta mig via min mail.Vänliga hälsningar,

Fördelning av arv vid efterlevande makes död.

2015-08-29 i Arvsskifte
FRÅGA |Min mor har nyligen avlidit och lämnat ett arv på c:a 600 000 kr som ska fördelas mellan 3 särkullsbarn och 2 bröstarvingar. Av dessa 600 000 kr ärvde hon c:a 300 000 kr från sin avlidne make. Då fördelades också c:a 20 000 kr till makens särkullbarn. Maken är pappa till de 2 bröstarvingarna.Det finns ett testamente skrivet där det står "Efter bådas död skall kvarlåtenskapen fördelas mellan våra gemensamma bröstarvingar och xxxx särkullbarn enligt lag". Vad innebär det att dela kvarlåtenskapen enligt lag? 5 lika stora delar eller ska de 300 000 kr från maken fördelas på bröstarvingarna? Med vänliga hälsningar
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Eftersom er fråga rör arvsfördelning så är det i ärvdabalken vid hittar gällande regler, se https://lagen.nu/1958:637.Som jag förstår det är pappan densamma för alla barnen vilket gör er alla till hans bröstarvingar. Din mor har däremot bara två barn du och din bror/syster som ärver henne, ÄB 2:1.Testamentet.Eftersom testamentet uttrycker att arvsfördelningen ska ske efter lag kan vi lämna detta och se närmare på ärvdabalken.Makens arv.Makens arv verkar i huvudsak ärvts av din mor som var efterlevande maka. Eftersom maken hade särkullbarn skulle hans arv fördelas mellan både efterlevande maka och hans särkullbarn, ÄB 3:1. Nu verkar det som om särkullbarnen i huvudsak avstått från att ta ut sitt arv och istället låtit den efterlevande makan ärva. Detta ger särkullbarnen en rätt till arv i din mors kvarlåtenskap, ÄB 3:9. Det särkullbarn som tagit ut 20 000 kr i arv efter maken ska i den senare fördelningen få sin andel nedsatt i motsvarande mån, ÄB 3:2.Om vi utgår ifrån att makens kvarlåtenskap som ärvdes av makan var 300 000 kr och makan då hade 600 000 kr i kvarlåtenskap så blir det enkelt att beräkna.Makans arv.Eftersom makens arv som makan ärvde är hälften av makans kvarlåtenskap (300 000/600 000) så kan vi utgå ifrån att arvingar till maken har rätt till en fördelning av 300 000 kr mellan sig, m.a.o. hälften av makans kvarlåtenskap, ÄB 3:2. Eftersom ni alla fem verkar vara bröstarvingar till maken ska 300 000 delas lika mellan er, ni får då 60 000 kr var som er andel (300 000/5=60 000). Nu har vi dock inte inkluderat ett av särkullbarnens tidigare uttagna arv vilket vi måste göra.På grund av att det fanns särkullbarn som redan tagit ut en del av sitt arv, jag utgår här ifrån att det är ett särkullbarn som tagit ut en del av sitt arv, ska hen få sin andel minskad i motsvarande mån. För att göra den beräkningen korrekt så "lägger vi teoretiskt till" de redan uttagna 20 000 till de 300 000 som ska fördelas. Det är då 320 000 som ska fördelas lika mellan er vilket motsvarar en andel var om 64 000 (320 000/5=64 000). Det särkullbarn som redan "tagit ut" 20 000 kr ska då få 44 000 kr i arv medan ni andra har rätt till 64 000 kr i arv efter maken. Vi har nu fördelat "makens del" av makans kvarlåtenskap, kvarstår gör makans "egna" 300 000 kr. Då makan endast hade två bröstarvingar ska dessa dela lika på 300 000 motsvarande 150 000 kr var. Slutsats.Resultatet blir att de två som är gemensamma bröstarvingar få 64 000 + 150 000=214 000 kr var. Två av särkullbarnen har rätt till 64 000 kr var och det särkullbarn som tagit ut 20 000 kr i arv redan har nu rätt till 44 000 kr i arv.214 000 + 214 000 + 64 000 + 64 000 + 44 000=600 000Vill ni ha mer hjälp eller behöver ni hjälp att juridiskt genomföra arvsskiftet kan ni kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.Med vänlig hälsning

Ärva egendom tillsammans

2015-08-26 i Arvsskifte
FRÅGA |Vi är fyra syskon som hade en halvbror som nu är död. Han hade en gård med en hel del skog, vad vi undrar är hur går delningen till, ingen av oss kan ta över gården, måste den först säljas innan delningen kan göras.?
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Ni ärver gården tillsammans och blir samägare. Samäganderättslagen är tillämpig och ni förvaltar då egendomen gemensamt. Det innebär att ni tillsammans väljer om ni ska sälja den eller hur den ska skötas, 2 § samäganderättslagen. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.