Ärver fastighet- skyldighet att amortera på lån?

2017-01-17 i Arvsskifte
FRÅGA |Ärver min sambos hus med fri förfoganderätt (särkullebarn finns, inga gem barn).Min sambo har lån på 1,2 milj. Ska jag då "ta över" lånet etersom jag har huset? Vad händer med lånet när jag går bort efterhonom? Är jag betalningsskyldig för lånet då? Jag äger ju inte huset.Med vänlig hälsning
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att ärva något med "fri förfoganderätt", innebär i princip att äga det. Du får fritt förfoga över det, dvs till och med sälja huset och spendera alla pengar du får in vid försäljningen. Det enda du inte får göra om du inte har full äganderätt är att testamentera bort huset, se Brattström och Singer, Rätt arv s 104. I princip äger du alltså huset.Det går som huvudregel inte att ärva skulder enligt svensk rätt. Vid ett dödsfall skrivs personens skulder helt enkelt av till den del personen inte har kvarlåtenskap som täcker skulderna.Däremot är det så att när det kommer till lån till fastighetsköp är det snarare regel än undantag att lånet är behäftat med säkerhet (pant) i just själva fastigheten. Dvs när du nu ärver fastigheten så tar du över den i det tillstånd den var i vid din sambos bortgång, med de lån som fastigheten då var behäftad med. Det lär ju finnas ett övervärde i fastigheten (eftersom det är ett arv), vilket gör att du ändå vid en försäljning skulle "gå plus".Om det är fråga om ett lån som inte är kopplat till fastigheten så lär du inte ens få ärva fastigheten, eftersom den avlidnes samtliga egendom tas om hand för att först och främst betala dennes skulder. Det som eventuellt blir över efter skuldtäckningen är det som delas ut som arv.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller vid arvskiftet?

2017-01-06 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej,Mitt syskon och jag vill båda köpa smycken efter min mamma. Dessa har värderats till ca 4000:-Vi har en boutredningsman. Han kan ej avgöra vem som ska ha smyckena. Om mitt syskon tillskiftas dem kommer då 4000:- att dras av från hennes del?Vänligen
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Om er mamma har avlidit ingår smyckena i i dödsboet och det är inte möjligt att "köpa" dem i det här läget. Det kanske är så att du med köpa menar att ni båda vill ärva dem. Jag antar också utifrån din fråga att smyckena inte är testamenterade. Isåfall gäller huvudregeln i ärvdabalken, dvs. att ni som bröstarvingar ärver en lika stor del av er mammas kvarlåtenskap (se här). Om smyckena är värda 4000 kr skulle man kunna uttrycka sig som du gör, alltså att motsvarande värde kommer att "dras av" från ditt syskons arvslott. I slutändan ska ni nämligen ha lika stora delar av er mammas kvarlåtenskap enligt lag. Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är mer än välkommen att höra av dig i framtiden angående detta eller någonting annat. Allt gott!

Arvsrätt för halvbror

2016-12-20 i Arvsskifte
FRÅGA |Min mor avled 2012 min halvbror "samma mamma" avstod då sitt arv. Nu dog pappa i somras, och vi ska dela ja ärver 75% och min bror då 25%. Nu bläddrade jag i pappas papper och hittade lagfarten på huset. Min fråga är det är min pappa och min bror va inte abdopterad, ärver ja då huset? Min mamma står inte på lagfarten. Eller delas det ändå 75%_25% Mvh Carina
Sara Aspelin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din mor och far var gifta då din mor dog. Din halvbror (särkullsbarnet) avstod då sitt arv till förmån med din far och har nu vid din fars död efterarvsrätt till hälften av den kvotdel som arvet efter din mot utgjorde av din fars egendomsmassa vid hennes död (2 kap 1§ ÄB och 3 kap 1§ ÄB). Vem som har lagfarten på huset spelar inte någon roll då all egendom som inte är gjord till enskild egendom är giftorättsgods som ska delas lika mellan makarna. Hälften av dina föräldrars egendom är alltså din mors, inklusive huset. Hur den totala arvsfördelningen kommer bli kan jag inte svara på eftersom jag inte har alla detaljer, men utfrån det jag kan utläsa bör det bli ungefär 75% till dig och 25% till din bror.Hoppas du fått svar på din fråga!

Ska någon mer än dödsbodelägarna ska godkänna arvsskifte?

2016-12-11 i Arvsskifte
FRÅGA |Jag äger halva bostadsrätten o ärver den andra hälften efter min sambos död med fri förfoganderätt. Alla dödsbodelägare godkänner arvsskiftet, som upprättats av jurist.. Skall någon mer instans godkänna arvsskiftet eller kan tillgångarna utbetalas när allt är underskrivet? Tacksam för svar.
Johanna Bergvall |Hej, och tack för din fråga!När alla dödsbodelägare skrivit under arvsskiftet är det fritt fram att fördela tillgångarna i enlighet med avtalet. Det behöver inte godkännas av någon annan. Handlingen ska inte heller lämnas in till Skatteverket. Med vänlig hälsning,

Fördelning av arv samt efterarv

2017-01-07 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej!När min pappa avled visade det sig i bouppteckningen efter honom att han och min mamma som fortfarande är i livet, att dom hade ungefär lika mycket dvs ungefär 500 000 kr vardera. Om min mamma skulle avlida och det bara finns 500 000 kr kvar. Hur fördelas detta mellan vi 4 syskon.
Christian Sörqvist |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ärvdabalk(1958:637) Det framgår inte av din fråga om dina föräldrar var gifta när din far avled, men ifall så var fallet så ärvde din mor de 500 000 kr som tillhörde er far med efterarvsrätt för er barn. ÄB 3:1 Detta innebär att hon har haft fri förfoganderätt till dessa pengar, hon har kunnat göra vad hon vill med pengarna utom att förfoga över dom genom testamente. En kvotdel ska då fastställas vilken då blir 500 000 kr / 1 000 000 kr, vilket blir detsamma som hälften, eftersom din mors totala förmögenhet efter hon ärvde er far uppgick till 1 000 000. ÄB 3:2 1st. Om er mor skulle avlida så kommer således hälften av de 500 000 som återstår av er mors förmögenhet att tillfalla er barn i form av efterarv från er far. Resterande hälft får ni ärva av er mor. Eftersom ni är fyra bröstarvingar (jag förutsätter att ni allihopa är gemensamma barn till dina föräldrar) så tillhör ni samma arvsklass och arvet ska därför fördelas proportionerligt mellan er. Det blir därför (62 500 kr + 62 500 kr) 125 000 kr som slutligen tillfaller var och en av er syskon. ÄB 2:1Vänligen,

Likadelning mellan bröstarvingarna (den avlidnas barn) av den avlidnas kvarlåtenskap

2016-12-29 i Arvsskifte
FRÅGA |Om man bor hemma med sin pappa och han avlider och har fler syskon som ej bor hemma, hur gör man med all mat som finns i hushållet? Har dem andra syskonen rätt att ta mat ur frysen? Eller tillfaller det barnet som bor i huset?
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Även om reglerna i ärvdabalken är tillkomna för att hantera egendom av större värde än matvarorna i den avlidnes privathushåll så torde samma principer få tillämpas om en tvist uppstår om dessa. Den avlidnas kvarlåtenskap ska delas lika mellan bröstarvingarna (barnen till den avlidna), ärvdabalken 2 kap 1§ https://lagen.nu/1958:637#K2. Bröstarvingar blir inte privilegierade på den punkten av att bo hemma.Med vänlig hälsning,

Äktenskapsförord och testamente samt efterarvsrätt

2016-12-17 i Arvsskifte
FRÅGA |HejJag har en fråga gällande äktenskapsförord och testamente.Exemplet är följande: Pappa och Mamma delar lika på all egendom, huset, bilen, möbler och hushålls saker (värde 2 miljoner kronor). De har inga lån, skulder, eller särkullbarn och 200 000 kr på ett sparkonto. MEN Pappa har dessutom 1 miljon kronor i aktier han inte vill dela med sig, så han skriver ett äktenskapsförord med Mamma om att aktierna är hans egna innan de gifter sig.Han skriver dessutom ett testamente att så mycket som möjligt av hans aktier ska testamenteras bort till välgörenhet när han dör. Låt oss nu säga att Pappa dör och aktierna är värda 2 miljoner kronor.Hur mycket får Mamma när Pappa dör ?Hur mycket får jag och min bror när Pappa dör?Hur mycket får jag och min bror när Mamma också dör, om vi säljer bort allt (huset, bilen och sakerna. (2 miljoner?))Tack på förhand.MVH /Sandra
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till LawlineNär din far går bort sker en bodelning i vilken dina föräldrars gemensamma giftorättsgods delas i hälften. Efter denna bodelning ärver din mor dels ena hälften med full äganderätt och andra hälften med fri förfoganderätt. Full äganderätt innebär att din mor får göra precis vad hon vill med pengarna, medan fri förfoganderätt innebär en begränsad rätt att använda arvet. Denna begränsning innebär att din mor inte kan testamentera eller ge bort den egendom hon ärvt med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt till arv grundar sig i en sorts reservation av arv som barn till den avlidna maken har rätt att ta del av. Detta arv får barnen vänta med fram till den efterlevande makens bortgång. Barn har alltid en lagstadgad rätt (laglott) till hälften av en förälders kvarlåtenskap vid dennes bortgång. Detta innebär att ni hade rätt till hälften av er fars kvarlåtenskap, dvs. hälften av all hans egendom, som ni måste vänta med till din mors bortgång. Eftersom det föreligger ett testamente måste barnen påkalla jämkning för att få ut eran laglott, dvs. din far kan inte testamentera bort 2 miljoner kr i aktier utan endast 1 miljon kr.Din mor ärver alltså 3 200 000 kr varav 2 100 000 (65%) med fri förfoganderätt. Här aktualiseras en efterarvsrätt för dig och din bror i form av 65% rätt till efterarv av din mors kvarlåtenskap vid hennes bortgång. Efterarvsrätten skyddar det arv ni har rätt till från mottagare av testamentes eller annans (exv. ny makes) rätt till arv. Eftersom du inte uppgav huruvida din mor gifte om sig eller testamenterade bort hennes egendom så ärver ni vid er mors bortgång, all hennes egendom. Hade hon exempelvis testamenterat bort all sin egendom skulle ni ändå ärvt 65% av hennes kvarlåtenskap samt hälften av den återstående kvarlåtenskapen.Hoppas du fick svar på din frågaMvh

Fördelning av arv, och livförsäkring utan förmånstagare

2016-12-05 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej Min svärmor har gått bort. Nu undrar vi hur arvet fördelas. Har försökt läsa på nätet men det mest känns som rena Grekiskan när man försöker tolka lagtexten. Svärmor var gift och dom har två gemensamma barn. Inget testamente finns upprättat och ingen förmögenhet finns heller, hus eller bilar. Det finns en livförsäkring som vi inte kan se att det är skriven någon förmånstagare på. Det vi har pratat om är att maken ärver hälften av svärmor och att barnen får dela på den andra hälften. Eller ärver maken allt?
Tova Andersson |Hej och tack för din fråga!Jag uppfattar två frågeställningar:- Vad gäller angående livförsäkringen? - Hur ska arvet efter din svärmor fördelas?Gällande livförsäkringen ska det utfallande beloppet helt enkelt anses ingå bland din svärmors tillgångar som ett kontantbelopp, eftersom det inte satts in någon förmånstagare. Detta belopp ska räknas med i samband med bodelning och fördelning av arv. (Försäkringsavtalslagen 14 kap. 7 § första stycket motsatsvis)Med anledning av din svärmors bortgång, ska först makarnas gemensamma egendom fördelas mellan dem genom bodelning. (Äktenskapsbalken 9 kap. 1 §) Här ska alltså livförsäkringsbeloppet ingå.Som huvudregel ska egendomen delas lika mellan dem (enligt Äktenskapsbalken 11 kap. 3 §), och den halva som tilldelas din svärmor är det som utgör arvet efter henne.Bestämmelser om fördelning av arv finns i Ärvdabalken (ÄB).Eftersom de två barnen är din svärmors närmsta arvingar, och så kallade bröstarvingar, ska arvet fördelas lika mellan dem och de har alltså rätt till hälften var. (ÄB 2 kap. 1 §) Till följd av att din svärmor var gift med barnens andra förälder, har denna däremot en makesrätt vilket betyder att hela arvet ska tilldelas maken. (ÄB 3 kap. 1 § första stycket) Maken får ett slags företräde i barnens delar av arvet.Därmed får maken både hälften av makarnas gemensamma egendom vid bodelningen, och den andra hälften i makesarv.Barnen får i sin tur en efterarvsrätt till arvet från deras mor, vilket betyder att de får ut arvet när deras andra förälder går bort. (ÄB 3 kap. 2 § första stycket) Då ska även arvet efter den andra föräldern fördelas lika mellan dem på samma sätt som ovan.Sammanfattning:- Livförsäkringen ska ingå bland din svärmors tillgångar vid bodelningen och fördelningen av arvet. - Hela arvet ska tilldelas din svärmors make. Barnen får ut hälften var av arvet när maken går bort, då får de även ut hälften var av arvet från denna förälder. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning