Fördelning av arv, och livförsäkring utan förmånstagare

2016-12-05 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej Min svärmor har gått bort. Nu undrar vi hur arvet fördelas. Har försökt läsa på nätet men det mest känns som rena Grekiskan när man försöker tolka lagtexten. Svärmor var gift och dom har två gemensamma barn. Inget testamente finns upprättat och ingen förmögenhet finns heller, hus eller bilar. Det finns en livförsäkring som vi inte kan se att det är skriven någon förmånstagare på. Det vi har pratat om är att maken ärver hälften av svärmor och att barnen får dela på den andra hälften. Eller ärver maken allt?
Tova Andersson |Hej och tack för din fråga!Jag uppfattar två frågeställningar:- Vad gäller angående livförsäkringen? - Hur ska arvet efter din svärmor fördelas?Gällande livförsäkringen ska det utfallande beloppet helt enkelt anses ingå bland din svärmors tillgångar som ett kontantbelopp, eftersom det inte satts in någon förmånstagare. Detta belopp ska räknas med i samband med bodelning och fördelning av arv. (Försäkringsavtalslagen 14 kap. 7 § första stycket motsatsvis)Med anledning av din svärmors bortgång, ska först makarnas gemensamma egendom fördelas mellan dem genom bodelning. (Äktenskapsbalken 9 kap. 1 §) Här ska alltså livförsäkringsbeloppet ingå.Som huvudregel ska egendomen delas lika mellan dem (enligt Äktenskapsbalken 11 kap. 3 §), och den halva som tilldelas din svärmor är det som utgör arvet efter henne.Bestämmelser om fördelning av arv finns i Ärvdabalken (ÄB).Eftersom de två barnen är din svärmors närmsta arvingar, och så kallade bröstarvingar, ska arvet fördelas lika mellan dem och de har alltså rätt till hälften var. (ÄB 2 kap. 1 §) Till följd av att din svärmor var gift med barnens andra förälder, har denna däremot en makesrätt vilket betyder att hela arvet ska tilldelas maken. (ÄB 3 kap. 1 § första stycket) Maken får ett slags företräde i barnens delar av arvet.Därmed får maken både hälften av makarnas gemensamma egendom vid bodelningen, och den andra hälften i makesarv.Barnen får i sin tur en efterarvsrätt till arvet från deras mor, vilket betyder att de får ut arvet när deras andra förälder går bort. (ÄB 3 kap. 2 § första stycket) Då ska även arvet efter den andra föräldern fördelas lika mellan dem på samma sätt som ovan.Sammanfattning:- Livförsäkringen ska ingå bland din svärmors tillgångar vid bodelningen och fördelningen av arvet. - Hela arvet ska tilldelas din svärmors make. Barnen får ut hälften var av arvet när maken går bort, då får de även ut hälften var av arvet från denna förälder. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan jag få servisen?

2016-11-29 i Arvsskifte
FRÅGA |År 1979 dog min mormor som delade hus med mina föräldrar. Hon ville att jag som äldsta flickbarnbarn skulle ha hennes bröllopsservis. Min mor vägrade att ge mig annat än tallrikarna... och resten blev kvar i huset hos dom. På senare år har jag krävt att få resten av servisen. För ett år sedan pressade jag på.... hotade att anmäla.. Varpå soppterrinen skickades i så dåligt emballage så att den skulle gå sönder... (jag överdriver tyvärr inte).Nu har jag begärt att få ut sista delen av servisen... (vad jag vet) och dom svarar inte ens på brev där jag skriver det. Vill tillägga att jag bröt med mina föräldrar i aug förra året på grund av att jag inte längre orkade med deras kränkningar i allt.Hur ska jag få resten av servisen? Ska jag polisanmäla för stöld? Eller är det hopplöst?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med beklagar jag det som har hänt. Det är aldrig trevligt när konflikter utbryter inom familjen. Gällande servisen som din mormor ville att du skulle ha är jag lite osäker på när hon gav den till dig. Ifall det var innan hennes död räknas det som en gåva vilket innebär att servisen tillhör dig. Problematiken då uppstår i att det (såvitt jag känner till) inte finns något skriftligt gåvobrev som bevisar att du är ägaren. Om det istället var så, som jag tror, att hon efter sin död ville att du skulle ärva servisen är frågan ifall det fanns något testamente där du anges som arvtagare till servisen. Ärvdabalken uppställer vissa krav på testamentet som måste vara uppfyllda för att det ska vara giltigt, t ex att det ska upprättas skriftligen med två vittnen närvarande, se här. Eftersom du skriver med en fråga får jag anta att din mormor endast gav dig ett muntligt löfte om att servisen skulle tillfalla dig (föreligger det på något annat vis är du välkommen att kommentera nedan eller skicka in en nya fråga). Utan testamente är din mor (samt eventuella syskon till din henne) bröstarvinge enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken och ärver all din mormors egendom (alt. delar lika med syskonen om det finns några). Då har du tyvärr ingen äganderätt till servisen, trots att det som du skriver var din mormors vilja. Jag hoppas att du fick lite vägledning av mitt svar. Du är som sagt mer än välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare funderingar kring detta eller något annat. Allt gott!

Rättsverkan av förordnande om enskild egendom

2016-11-27 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej, jag har en helbror. Våra föräldrar, vars huvudsakliga tillgångar består av en sommarstuga och en bostadsrätt, vill ge min bror sommarstugan som förskott på arv (ca 1 milj kr) samtidigt som de vill att stugan genom gåvan blir hans enskilda egendom i hans äktenskap. Jag skulle då få resterande arvslåtenskap inklusive värdet av sommarstugan att dela med min bror. Min brors fru skulle emellertid inte kunna göra anspråk på sommarstugan . Fungerar ett sådant här upplägg så att min bror och jag delar upp kvarlåtenskapen lika oavsett att han har fått en del av egendomen som enskild egendom i sitt äktenskap? Maria
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstått dig rätt, så ja, det stämmer. Finns det inget testamente som säger annorlunda och ni är överens om att det rör sig om förskott, påverkar inte faktumet att gåvan sätts med förbehåll om enskild egendom det värde ni delar på som bröstarvingar. Hans förskott räknas av som vanligt mot den del av hans lott han egentligen skulle haft.Vill ni ha hjälp att upprätta gåvobrev eller testamente är ni varmt välkomna att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka. Har jag missförstått dig eller du vill lägga till mer information, är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga. Med vänlig hälsning,

Verkan av samboavtal

2016-11-23 i Arvsskifte
FRÅGA |Vi är sambos, har tidigare varit gifta med varandra och har gemensamma barn.Kan vi i vårt samboavtal lägga till fri förfoganderätt som innebär att den av oss som överlever den andra får tillgodohavande i form av materiella tillgångar, banktillgodohavande och pensions/ livförsäkringar?Och även får den andres del i (50/50 ägande) i hus och lägenhet
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett samboavtal kan bara reglera vad som ska hända med den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget vid en eventuell separation. För att reglera vad ni önskar ska hända efter den enes bortgång krävs att ni upprättar ett inbördes testamente till förmån för den andre. En vikte notis är dock att eftersom ni inte är gifta kommer barnen vara era arvingar, och inte den andre. De kan därmed även kräva ut sin laglott ur boet, trots testamentet. Detta är självklart inget som behöver göras och de kan avstå arvet i väntan på att den andre föräldern också ska gå bort. Vill ni ha hjälp med det här eller djupare förklaring, kan ni kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Fördelning av arv gällande hus som är giftorättsgods

2016-12-03 i Arvsskifte
FRÅGA |Min make och jag har äktenskapsförord, dock har är huset vi bor i giftorättsgods, jag har lagfart på halva huset, som jag fått i gåva av maken. Maken har lagfart på andra halvan. Hur fördelas arvet på huset när tex maken avlider?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 23 kap. 1 § 2 st. Ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637#K23P1S1 stadgas att om den avlidne personen var gift så ska bodelning ske innan arvskifte görs. Om din make således dör, ska bodelning ske innan hans kvarlåtenskap skiftas. I bodelningen ska enligt 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1 makarnas giftorättsgods ingå. Detta medför således att huset, som ni innehar som giftorättsgods, kommer att ingå i den framtida bodelningen om din make avlider. Detta gäller även om du skulle avlida först. Eftersom ni äger halva huset vardera så är det denna fördelning som kommer att ligga till grund för beräkningen av hur mycket giftorättsgods ni har var för sig. Värdet av giftorättsgodset, efter avdrag för skulder, kommer sedan att delas lika er emellan enligt 11 kap. 3 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1 . När bodelningen är gjord kommer du som efterlevande maka att ärva din makes kvarlåtenskap eftersom ni var gifta, vilket går att utläsa av 3 kap. 1 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 .Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur fördelas arv?

2016-11-28 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej! Min farfar har gått bort och han är gift med en kvinna som ej är min farmor. Min far är farfars enda barn. Ärver min far allt som tilldelas farfar eller ärver han hälften av det? Hon ska tillexempel sälja huset, får min far hälften av vinsten från det isåfall?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hur arv ska fördelas finns i ärvdabalken (ÄB) och regler vad som gäller egendom i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB).När din farfar dog upplöstes äktenskapet med hans fru enligt 1 kap. 5 § ÄktB. Deras egendom ska då fördelas genom bodelning, enligt 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ingår din farfar och hans frus giftorättsgods vilket är all egendom som inte är enskild egendom, enligt 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB. Egendom kan vara enskild till följ av t ex äktenskapsförord samt till följd av en gåva, ett arv eller ett testamente som föreskriver att egendomen ska vara mottagarens enskilda, enligt 7 kap. 2 § ÄktB. Vid bodelning räknas din farfars respektive hans frus andelar i boet. Av deras respektive andelar får de göra avdrag för sina skulder, enligt 11 kap. 1-2 §§ ÄktB. Enligt 11 kap. 3 § ÄktB så ska det som är kvar av deras respektive giftorättsgods läggas ihop för att delas lika mellan dem. Din farfars kvarlåtenskap utgör då, om det inte finns någon enskild egendom, hälften av tillgångarna i boet, och hälften av tillgångarna utgör hans frus andel efter bodelningen. När det skett en bodelning ska dödsboets skulder betalas, om det finns några sådana, och sedan ska det förrättas arvskifte. Jag kommer nu utgå från att det inte finns något testamente som reglerar hyr din farfars kvarlåtenskap ska fördelas. Utgångspunkten är att din farfars närmsta arvinge är din far, din farfars barn, och han kallas bröstarvinge, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Huvudregeln är dock att eftersom din farfar var gift så ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Eftersom din far inte är din farfars särkullbarn, d v s inte han och hans frus gemensamma barn så gäller denna huvudregel inte så länge din far inte avstår sitt arv till förmån för henne, enligt 3 kap. 1 § ÄB. Hela din farfars kvarlåtenskap kommer därför tillfalla din far så länge det inte finns något testamente som förordnar någonting annat. Om huset inte utgör enskild egendom kommer hälften av husets värde ingå i din farfars kvarlåtenskap och tillfalla din far vid arvskiftet. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Arvsskifte vid bodelning med särkullbarn

2016-11-24 i Arvsskifte
FRÅGA |Jag har flyttat in i min mans hus som han äger innan vi gifte oss och han står fortfarande som ensam ägare på huset och han har 2 barn som inte jag är mamma till. Om min man skulle gå bort ärver bara barnen huset eller gör jag också det?
André Kalldal |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När man gifter sig blir som huvudregel all egendom giftorättsgods (det vill säga gemensam egendom), däribland även fastigheter. Enda undantagen från detta, är de som står i 7:2 äktenskapsbalken och är om - egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, - egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, - egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, - egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, - egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,Likaså är allt som trätt i stället för det som står ovan enskild egendom (dvs. om du sålt en vas du fått som enskild egendom, är även det belopp du fått för vasen enskild egendom). Har huset inte gjorts till enskild egendom enligt något som står ovan, är den er gemsamma. Skulle din make gå bort, görs först en bodelning, i vilket du tillskiftas halva värdet på huset. Eftersom barnen är särkullbarn, har de rätt att kräva ut sin laglott direkt vid sin fars bortgång. Genom testamente kan han göra det här till att om huset idag är värt 100 kronor, tillskiftas du hälften av husets värde vid en bodelning (50 kronor), varpå resterande 50 kronor blir den som ska utdelas i arv. Av dessa utgör laglotten hälften, det vill säga 25 kronor och resterande kan din make förfoga över genom testamente. Som mest kan du alltså få 75 kronor och barnen dela på 25. Detta är såklart hypotetiskt, och ingår det andra egendomar i din makes dödsbo kan det lösas så att något av barnen tar dessa istället för sin del i huset. Vill du ha mer hjälp eller hjälp att författa testamente kan du kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Den generella arvsfördelningen

2016-11-19 i Arvsskifte
FRÅGA |Jag är gift och har två barn. Hur fördelas arvet efter mig? Om jag vill att barnen ska ärva alla bankmedel måste jag skriva ett testamente då?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Här gäller det lite olika beroende på om det är era gemensamma barn eller inte. Eftersom det inte framgår av din fråga tänker jag att för enkelhetens skull redogör jag nedan för båda scenarion. Gemensamma barn Barn som makar har gemensamt ärver först när båda makar dött. Det betyder att den efterlevande maken ärver med vad man kallar för ”fri förfoganderätt”, vilket i sig betyder att hen kan konsumera det men inte själv testamentera summan eller ge bort den i gåva till någon av sina egna arvsvingar. Innan detta görs en bodelning, men eftersom resultatet blir detsamma om Har du skrivit testamente med förmån till någon annan än barnen, tar maken bara över den del barnen har via sitt laglottsskydd, dvs. hälften av dina tillgångar. För att barnen här ska ärva alla bankmedel kan du både via testamente förordna att den delen ska ges till barnen direkt. Är de underåriga kommer detta dock ändå resultera i att din make/maka förvaltar bankmedlen, men då under översikt av överförmyndaren. Särkullbarn Är det barn du har utanför äktenskapet blir scenariot lite annorlunda än ovan. För att förklara säger vi att du och din make/maka gemensamt har 100 kronor i giftorättsgods. När du går bort görs en bodelning vilken ger er 50 kronor vardera. Den förmögenhet du lämnar efter dig är således 50 kronor, vilket genom laglottsskyddet (som är hälften) ger barnen rätt att få 25 kronor, vilket delat på två ger oss 12.5 kronor vardera. Detta belopp har särkullbarnen rätt att utkräva direkt vid din bortgång, vilket även här kommer förvaltas av deras andra förälder om de är minderåriga. Resterande belopp ärvs med fri förfoganderätt av din make/maka och tillfaller barnen efter dennes bortgång. Det är huvudregeln vid makes arvsrätt. Angående bankmedlen kan du testamentera att barnen ska ärva dessa och göra din make arvlös, då makes arvsrätt inte är tvingande. Detta kan våra jurister hjälpa dig med på www.lawline.se/boka. Avslutande vill jag säga att det finns ett skydd för den efterlevande maken som gör att denne inte kan bli helt arvlös. Maken måste få ut minst 177 200 kronor (fyra gånger prisbasbeloppet) efter bodelning och eventuellt arv är utdelat, som skydd för att denne inte ska ”hamna på backen”. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen. Med vänlig hälsning,