Gäller äktenskap som ingåtts utomlands automatiskt i Sverige?

2017-07-05 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag gifte mig med min sambo (från Tanzania) i Tanzania, mensåg det då mer som en lokal hedersbetygelse (en ceremoni).Hon har nu permanent visa sedan januari och vi bor tillsammans.För att få de sista 4 siffrorna mantalsskrevs hon här - vilket är ok.I mitt personbevis står det att jag nu är gift i Sverige - jag har aldrigskrivit under något eller ansökt om legalisering.Hur kan det bli så utan att jag tillfrågas (Det är möjligt att jag vill, menförst vill jag veta att det fungerar, fixa äktenskapsförord etc)Min fråga är - Kan jag bli gift i Sverige utan att bli tillfrågad - det verkar så???Peter Hallenius
Carla Zachariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grundprincipen i svensk internationell privaträtt är att äktenskap som ingåtts i utlandet ska erkännas Sverige om äktenskapet varit giltigt i det land äktenskapet ingicks (1 kap 7 § lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap). Undantag görs bl.a. om det är sannolikt att det ingåtts under tvång (1 kap 8a §) eller vid s.k. ordre public (7 kap 4 §). Det senare innebär att ett utländskt äktenskap inte ska erkännas om det skulle strida mot rättsordningen här i landet, t.ex. då utländskt äktenskap ingåtts när parterna varit mycket unga.I ert fall tycks det inte föreligga någon grund för att inte erkänna äktenskapet och därmed är det giltigt här i Sverige även fast det ingåtts utomlands.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur nära skilsmässan kan man upprätta ett äktenskapsförord

2017-07-05 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Blev tillsammans med min make 1994, fick en dotter 2001, gifte oss 2010, utan äktenskapsförord. Har flera gånger velat upprätta ett, men maken tycker det är för dyrt. (Fonus tar 3000kr). Läget nu, 2017, är att jag VERKLIGEN vill skiljas efter år av konflikter som slitit hårt både psykiskt och fysiskt på oss båda och som nu kommit till en kritisk punkt. Jag vill inte ha något annat än det jag tog med in i boet, bara jag får avsluta innan det blir för sent. Kan man upprätta ett sådant äktenskapsförord först och ansöka om skiljsmässa då ä.o. trätt i kraft? Allt för att min make ska få slippa sälja sitt (egenbyggda) hus m.m. och jag hålls kvar bara p.g.a. det?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Äktenskapsförordet måste registreras hos Skatteverket och kommer att börja gälla från och med den dag det ges in till Skatteverket, 7 kap 3 § Äktenskapsbalk (1987:230), ÄB, se https://lagen.nu/1987:230Det här innebär alltså att ni kan upprätta ett äktenskapsförord, det måste vara skriftligt och vara undertecknat av både dig och din man (bevittning behövs inte), registrera det hos Skatteverket och sedan skilja er. Äktenskapsskillnaden kommer då att grundas på äktenskapsförordet, vilket innebär att du får utträda ur äktenskapet med de tillgångarna som ni tillskrivit dig som enskilda och likaså gäller för din man. Med andra ors, tillskriver ni huset som din mans enskilda egendom kommer han att få behålla det odelat med dig efter en skilsmässa. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad innebär vari andre maken inte äga giftorätt?

2017-07-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |ÄKTENSKAPSFÖRORDUndertecknade äkta makar överenskommer härmed att följande livförsäkringar i Skandia Livskall utgöra respektive makes enskilda egendom vari andre maken inte äga giftorätt.Vad innebär:.... vari andre maken inte äga giftorätt?
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är vad "vari andre maken inte äga giftorätt" innebär. Detta betyder att livförsäkringarna i Skandia Liv är varje makes enskilda egendom och därmed inte egendom som är giftorättsgods. Giftorättsgods är den egendom som ingår vid en bodelning, efter äktenskapsskillnad eller ene makens död (1 § 7 kap. Äktenskapsbalken).Hör gärna av dig igen om du vill ha mer hjälp!

Köpa in sig i en bostadsrätt

2017-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag äger en bostadsrätt i Stockholm och bor i den tillsammans med min fru.Nu vill hon köpa in sig till 50%....hur gör vi enklast?Vi har äktenskapsförord om enskild egendomVänligen /Lasse
Melina Memar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din bostadsrätt idag är din enskilda egendom, är det enklast att ni upprättar ett nytt äktenskapsförord som föreskriver att bostadsrätten inte längre är din enskilda egendom när din fru har köpt in sig till 50 %. På så sätt blir bostadsrätten istället ert gemensamma giftorättsgods.Med vänlig hälsning,

Äktenskapsförords typtvång

2017-07-05 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Vi har en fråga om äktenskapsförord.Vi har ett gemensamt barn samt att min fru hade ett barn tidigare (särkullbarn)Vi äger ett hus tillsammans.Kan man skriva i äktenskapsförordet att min frus del i huset går till mig som engåva om hon avlider före mig . Sen att det står i äktenskapsförordet att särkullbarnetfår sin rättsliga andel när jag senare går avlider.Det övriga som vi äger tillsammans som är av värde kan delas omedelbart efter hennes bortgång Det är bara så att jag kan bo kvar i huset efter hennes bortgång.Med vänlig hälsning Stig Östberg Andersson
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Genom ett äktenskapsförord kan makar, precis som du skriver, bestämma att egendom ska tillhöra personerna som dennes enskilda egendom. Äktenskapsförord ska vara skriftliga och undertecknas av båda makarna. Äktenskapsförordet ska vidare sedan registreras hos Skatteverket. Detta framgår av Äktenskapsbalken 7 kap. 3§.Då man skriver äktenskapsförord är det viktigt att dokumentet är tydligt vad för egendom det handlar om, denna ska identifieras på ett tydligt vis. Dessvärre går det inte att skriva ett äktenskapsförord som du frågar om, då äktenskapsförord aldrig får vara villkorade, eller innehålla andra villkor som innebär ett osäkerhetsmoment vid dess infriande. Exempelvis att vid det fall någon går bort ska egendomen ändras till giftorättsgods. Tydlighet och förutsebarhet är krav!För att åstadkomma vad du frågar enligt min tolkning att skriva ett testamente där ni föreskriver att den särskilda andelen i huset ska tillfalla dig vid bortgång. Vid en eventuell bortgång kan ni även bestämma tillsammans att pengar eller annan egendom av motsvarande värde som särkullbarnet har rätt till, ska ges till denne, och inte bostaden.För vidare hjälp att upprätta sådant äktenskapsförord och testamente, hänvisar jag dig till Lawlines juridiska byrå, som ni antingen finner under fliken "Boka tid med jurist", eller att ni skickar ett mail till info@lawline.se.Hoppas att svaret var till hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!

Bodelning när det finns äktenskapsförord

2017-07-04 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vid skilsmässa där det finns ett äktenskapsförord. Gör man en bodelning ändå eller gäller äktenskapsförordet som bodelning?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 9 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄB) så är utgångspunkten när ett äktenskap upplöses att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Har ni genom äktenskapsförord föreskrivit att vardera makes egendom ska vara dennes enskilda, så behöver ni inte göra en bodelning. Omfattar inte äktenskapsförordet all egendom som vardera make äger så ska en bodelning göras. Dvs har ni giftorättsgods (allt som inte är enskild egendom, se 7 kap 2 § ÄktB) så ska ni bodela. Annars räcker äktenskapsförordet som grund för uppdelningen. Är det så att den ena maken begär att få överta den andra makens bostad eller bohag (som är denna makes enskilda egendom) så ska också en bodelning göras. Detta även om det finns äktenskapsförord som säger att bostaden och bohagen ska vara den ena makens enskilda egendom. Hoppas det var svar på din fråga, undrar du något mer är det bara att höra av sig! Med vänliga hälsningar

Blir min brors nya fru delägare i vår sommarstuga automatiskt?

2017-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Min bror och jag har tillsammans ärvt vår mors sommarstuga. Vi äger 50 % var. Han har barn sedan tidigare äktenskap. Nu ska han gifta om sig och min fråga blir då om hans blivande fru automatiskt också blir ägare till sommarstugan? Om hon blir det, kan han skriva någon slags äktenskapsförord om att den undantas? Vänliga hälsningar Kicki
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förhållandet mellan makar och deras egendom regleras i Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Det bör dock klargöras att ett äktenskap inte innebär att den ena maken per automatik blir delägare i den andre makens egendom, och vice versa. Vad ett äktenskap innebär angående ägande av egendom är att makarna får ett vilande anspråk på hälften av varandras egendom vid en eventuell bodelning. En make/maka kan alltså inte bli delägare i den andres egendom genom giftermål, utan genom skilsmässa. Den egendom som makarna har under äktenskapet utgör s.k. giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Om er mor lämnade ett testamente som säger att ert arv ska vara enskild egendom utgör sommarstugan i så fall inte giftorättsgods i din brors nya äktenskap. Om inget sådant har skrivits är utgångspunkten att andelen i sommarstugan är giftorättsgods. Det innebär att vid en eventuell skilsmässa kommer all egendom som är giftorättsgods delas lika mellan dem, således även hans andel i sommarstugan (se 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB).Din brors nya fru kan alltså göra anspråk på 25% av sommarstugan vid en skilsmässa. Precis som du är inne på går detta att förhindra genom att skriva äktenskapsförord och därmed göra hans andel i sommarstugan till enskild egendom. Då har han sitt på det torra. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Äktenskapsförord

2017-06-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min dotter ska gifta sig och tänkte skriva äktenskapsförord för ex sitt hus och sin bil. 1)Fråga: om hon köper ny bil när de gift sig. Blir den giftorättsgods då eller måste de skriva något på nytt? 2) Om de istället skriver att giftorätt inte alls ska gälla i deras äktenskap - behåller var och en sitt både vid skilsmässa och dödsfall då? Gäller ett äktenskapsförord både vid skilsmässa och dödsfall?
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!När ett äktenskap avslutas, detta kan ske genom skilsmässa eller dödsfall, ska man enligt 9 kapitlet 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) göra en bodelning. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods som huvudregel ingå enligt 10 kapitlet 1 § ÄktB. Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Genom ett äktenskapsförord kan man som dock reglera egendomsförhållandena mellan makar enligt 7 kapitlet 3 § ÄktB. Genom ett äktenskapsförord kan din dotter alltså tillsammans med hennes make avtala om att egendomen (bilen) ska utgöra hennes enskilda egendom och därmed inte ingå i en bodelning vid eventuell skilsmässa eller dödsfall. Om din dotter och hennes make kommer överens om att all egendom ska utgöra enskild egendom är det fullt möjligt. Med vänlig hälsning,