Begreppet egendom

2014-04-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min blivande fru ska skriva ett äktenskapsförord. Om man skriver in följande formulering - All egendom som vi för med oss i äktenskapet ska vara enskild. Detsamma gäller egendom som vi senare förvärvar samt avkastning av den enskilda egendomen.Då är min fråga vad ingår i begreppet egendom (pengar, aktier, fonder, pensionsförsäkringar, bostadsrätt, hus, skog och mark)? Är det något som inte ingår i begreppet egendom?Vänliga hälsningar H-O
Matilde Hellsten |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Begreppet egendom omfattar allt som kan omfattas av äganderätt och har ett förmögenhetsvärde. Äganderätten ger ägaren frihet att göra i princip vad han vill med saken (inom vissa gränser), bl.a. sälja, låna ut, pantsätta osv. Man kan ha äganderätt till såväl lös som fast egendom. Även finansiella tillgångar som aktier, bankmedel m.m. ingår i detta.Med vänliga hälsningar,

Giltighet av utländskt partnerskap?

2014-04-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, 2007 ingick jag partnerskap på Island med mitt ex. Vi registrerade det dock aldrig i Sverige utan såg det som en ren kärlekshandling, så vi står båda som ogifta i folkbokföringen. Vårt förhållande tog slut 2009 och idag är jag i en relation med en kvinna från Kanada. Jag planerar att flytta dit inom 2 år och troligtvis kommer vi att gifta oss i framtiden. Min fråga är om jag är listad som gift i nåt internationellt register, och måste ansöka om skilsmässa på Island? Eller räcker det med att jag är ogift i den svenska folkbokföringen?Tacksam för svar!
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Något internationellt giltigt register för gifta/partnerskap som de nationella folkbokföringsmyndigheterna granskar finns inte. Med reservation för hur reglerna ser ut i Kanada torde huvudregeln enligt den internationella äktenskapsrätten vara att ett äktenskap (eller motsvarande) som ingåtts på ett giltigt sätt enligt utländsk rätt vara giltigt även i utlandet. En förutsättning för att det tidigare äktenskapet ska få rättsverkan är dock att någon gör gällande att det finns ett äktenskapshinder då personen önskar gifta om sig i utlandet (jfr de svenska reglerna: https://lagen.nu/1904:26_s.1#K1P7S1). Detta gäller som sagt med reservation för min okunskap om Kandadensisk rätt. För sakens skull skulle jag nog ändå råda dig undersöka möjligheterna att upplösa det Isländska partnerskapet för att undvika otrevliga överaskningar. 

Äktenskapsforordets formulering

2014-04-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Detta gäller min bror och svägerska. De har ett äktenskapsförord där allting skall tillfalla henne. Min bror är naturligtvis förtvivlad. Han har sjukpension pga hans dåliga syn som är ett medfött fel. De bor inte tillsammans längre eftersom han dessutom drabbats av en svår psykisk sjudom och vägrar vård fast han verkligen skulle behöva det. Sjukdomen har eskalerat sedan i höstat och han blir bara sämre och sämre. Polisen har varit och hämtat honom vid fyra tillfällen och kört honom till psyk, men i regel släpper de ut honom när han nyktrat till. Han är så ledsen att man inte kan nå honom rent mentalt. Han gråter, skriker tar medicin ibland och dricker. Hela tiden säger han: hon kommer att lura upp mig totalt jag kommer inte få några pengar kvar. Jag vet att det handlar om drygt 1 milj.kronor som han kan bli "blåst" på om man inte kan göra någon ändring vad gäller äktenskapsförordet. Vad kan göras så han får ut den del som vi anser han är berättigad till? De sålde sin firma och fick nog en hel del pengar för den, där har de jobbat och slitit båda två. Nu verkar det som hon skall ställa honom på bar backe utan ett öre. Hon är inte resonabel när det gäller pengarna. Hur kan vi hjälpa min bror? Alla vi i familjen är jätte oroliga. Snälla råd oss! Hälsningar Anja (lilla syster)
Daniel Morgansson |Hej Anja!Tack för att du vänder dig till Lawline.Så som jag har förstått din fråga så har din bror och hans fru ett äktenskapsförord som säger att allt skall tillfalla henne vid en bodelning. För mig låter det mer som en formulering man skulle ha använt sig av i ett testamente. Därför blir kanske det här svaret inte helt träffande för ditt problem.Ett äktenskap kan upplösas på två sätt. Antingen genom att man ansöker om äktenskapsskillnad (skilsmässa), eller så upplöses äktenskapet när någon av makarna går bort. Oavsett vad som triggar upplösningen så skall det mellan makarna förättas en bodelning. I den här bodelningen ingår allt det som makarna äger (giftorättsgods), om det inte uttryckligen är enskild egendom. Egendom kan göras enskild genom t.ex. äktenskapsförord, men det kan också stipuleras i ett testamente varigenom man har fått egendom att det man har ärvt skall vara enskild egendom.Makar ärver aldrig per automatik varandra om någon av dem skulle dö, vilket är en vanlig missuppfattning, utan det man får efter en bortgången make får man genom den bodelning som görs med anledning av äktenskapets upplösning. Givetvis kan makar testamentera egendom till varandra, och med tanke på formuleringen som du använder dig av så låter det mer som att det är ett testamente man har försökt få till. För testamente finns det formkrav som måste iakttas. Ett testamente måste vara skriftligt och undertecknat i närvaro av två vittnen. Om det inte är det så kan ni klandra testamentet (som här visserligen har fått överskriften "äktenskapsförord") på den grunden att det inte uppfyller formkraven.Oavsett testamente så är vi tillbaka vid grundproblemet. Din svägerska kan bara testamentera om den egendom som är hennes, och gemensam egendom (giftorättsgods) från äktenskapet kan bara tillfalla henne genom bodelningen. Ett äktenskapsförord kan bara få giftorättsgods att bli enskild egendom, men det förutsätter att egendomen var hennes redan från början. Ett äktenskapsförord kan inte få effekten att din brors egendom (giftorättsgods eller enskild) blir hennes enskilda i.o.m. äktenskapets upplösande. Det din bror äger, det äger han fortsatt. Frågan är huruvida det han äger skall tas med i bodelningen som giftorättsgods eller inte.Eftersom din fråga saknar ganska mycket relevanta fakta så skulle jag råda dig till att ta kontakt med en jurist hos t.ex. Familjens Jurist för en timmes konsultation. Det kan bli din bäst investerade timme någonsin.Med vänlig hälsning

Bodelning under bestående äktenskap

2014-04-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag har några frågor. Min man och jag gifte oss i början av 60-talet, några år senare ärvde min man en mindre gård av bekanta (ej släkt). Den utökades senare med ytterligare jord. Jorden såldes senare och istället investerades det i skog. Gården såldes så småningom och ett nytt hus byggdes och där bor vi nu. Min man har haft hand om det ekonomiska så jag har haft mycket lite insyn när det gäller detta. Det har inte skrivits något om enskild egendom.. Nu undrar jag hur det vi nu äger delas vid en ev. skilsmässa och om det går att göra en bodelning under fortsatt äktenskap även om man inte är överens om det?
Andrea Kaalhus |Hej!Tack för din fråga!Din frågeställning besvaras till stor del i Äktenskapsbalken som du hittar https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1.När ett äktenskap upplöses vid skilsmässa eller dödsfall ska egendomen som makarna äger delas mellan dem. Det som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, ÄktB 10:1. Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods och egendom kan endast anses vara enskild egendom och därmed undantas från bodelningen i vissa fall, ÄktB 7:1. Du skriver att inget har skrivits om enskild egendom och då utgår jag ifrån att så är fallet. Det kan dock vara värt att notera att arvegods kan bli enskild egendom om det är arvlåtarens vilja, och gården som din man ärvde och den egendom som trätt istället för den kan vara enskild egendom även om inte du personligen har skrivit på papper om att den ska vara enskild egendom, ÄktB 7:2.Utgår vi från att all egendom är giftorättsgods skall all egendom ingå i bodelningen. Bodelningen går till så att man avräknar eventuella skulder från värdet av ert giftorättsgods, lägger sedan samman er respektive egendom och värdet delas därefter lika mellan makarna, ÄktB 11:3. Utgångspunkten är alltså en hälftendelning, och du kommer att få hälften av värdet på allt ni äger. Vem som sedan får vilka ägodelar bestäms vid lottläggningen. Hur man där väljer att fördela ägorna är till stor del upp till makarna själva, men utgångspunkten är att man börjar med att fylla sin lott med sin egen egendom. Det betyder alltså att du som utgångspunkt har rätt att behålla de saker du äger. I den mån någon av makarna måste lämna ifrån sig egendom för att makarna ska få hälften var, har den maken som lämnar bort egendom rätt att få välja vad han eller hon vill ge bort, ÄktB 11:7. En bodelning under bestående äktenskap kan endast göra om makarna är överens om detta, ÄktB 9:1 2 st. Skulle ni komma överens om att göra en bodelning under bestående äktenskap kan ni hitta mer praktisk information om hur ni skall göra på Skatteverkets hemsida, http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/aktenskapsregistret/bodelning.4.8639d413207905e9480002512.html. Om ni väljer att gå vidare med bodelningen kan det vara klokt att ta hjälp av en jurist. Om ni önskar kan du boka ett möte med en familjejurist direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Äktenskap - underhållsskyldighet mellan makar

2014-04-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Har jag rätt till min mans lön? Jag har ingen inkomst och min man ger mig bara 500 kr i månaden när han tjänar 20 000 kr. Nu vill han köpa lägenhet och tvinger mig att skriva under dokument var jag säger upp min rätt till lägenheten. Kan jag få mina pengar från honom om han vill så här försäkra sina pengar och ge mig ingenting ifall vi skiljer oss? Vad säger lagen angående detta? Mvh! Jane
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Din fråga berör underhållsskyldighet mellan makar och svaret på din fråga hittar vi således i äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230 .Utgångspunkten i ett äktenskap är att vardera make ska ombesörja de utgifter som avser sina personliga behov själv 6:1 ÄktB. Om den ena makens inkomst inte räcker till föreligger dock en skyldighet för den andra maken att tillskjuta det belopp som krävs för att den förstnämnda maken ska kunna tillgodose sina personliga behov som t.ex. utgifter för kläder, hygien och liknande 6:2 ÄktB. Det samma gäller för ert gemensamma behov.Du kan vända dig till domstol för att tilltvinga dig detta belopp enligt 6:5 ÄktB.Jag råder dig att kontakta en riktig jurist som kan hjälpa dig med det här problemet som verkar vara en väldigt allvarlig situation som du beskriver det.Jag hoppas mitt svar hjälpte.Med vänlig hälsning,

Äktenskapshinder

2014-04-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min flickvän har varit tillsammans i fem år. För ungefär 1,5 år sedan så fattade min mor och hennes far tycke för varandra. Något som orsakade stora problem i vår familjerelation. Jag och min flickvän har knappt haft någon kontakt med dem sedan dess. Nu har dem fått för sig att gifta sig, vilket innebär i praktiken att jag och min flickvän blir styvsyskon. Detta har nu splittrat hela släkten men våra föräldrar lyssnar inte och låter sig inte övertalas. Min fråga är nu om det finns någon juridisk möjlighet att förhindra bröllopet? Eller om det än värre, kan leda till konsekvenser för mig och min flickvän om vi senare vill gifta oss?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I 2 kap. 1, 3 och 4 §§ äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K2P1S1) stadgas att som hinder för att gifta sig är 1) om personen är under 18 år, 2) är nära besläktade med varandra eller 3) redan är gift.Så länge era föräldrar inte möter något utav äktenskapshindrena finns det ingen möjlighet för er att förhindra deras giftermål. Äktenskapshindret "nära besläktade" avser släktskap i rakt upp- och nedstigande led samt helsyskon, halvsyskon (här går det dock att få dispens från Länsstyrelsen) och adoptivsyskon. Syftet med regeln är dels biologisk, alltså den genetiska risken om paret skaffar barn, men även etisk. Då du och din flickvän inte är biologiska släktingar föreligger det inte något hinder för att ni i framtiden ingår äktenskap med varandra.Med vänliga hälsningar,

Äktenskapsförordets betydelse vid dödsfall

2014-04-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min sambo, har gemensamt barn, ska gifta oss och vi ska skriva äktenskapsförord där all egendom vi äger nu och i en framtid enskilt förvärvat ska förbli enskild. Har detta någon påverkan på arvslott vid den enes bortgång?
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga,Ett äktenskapsförord blir aktuellt då äktenskapet upplöses. Ett äktenskap kan upplösas genom att man skiljer sig eller att någon av makarna avlider varför äktenskapsförordet beaktas vid bodelningen vid anledning av en makes bortfall. Med hänsyn till ert äktenskapsförord kommer således ingen bodelning att göras eftersom all egendom ska vara enskild. Den efterlevande maken (den som inte avlidit) kommer vid dödsfallet få sin egna egendom och eftersom ni har ett gemensamt barn även få den avlidnes enskilda egendom (med s.k. fri förfoganderätt) - således totalt alla tillgångar ni tillsammans ägde. När den efterlevande maken avlider kommer - förutsatt att det inte finns något testamente eller barn från tidigare förhållanden - ert gemensamma barn ärva all egendom den senast avlidna maken hade vid dödsfallet. På så sätt kommer arvet inte påverkas av ett äktenskapsförord under dessa förutsättningar. Det slutliga resultatet hade blivit detsamma fastän inget äktenskapsförord funnits och en bodelning således gjorts eftersom det i slutändan är ert gemensamma barn som får all kvarlåtenskap.  Har ni barn från tidigare äktenskap blir situationen en annan. Ett särkullbarn ärver nämligen sin del av den avlidne föräldern direkt och arvets storlek påverkas då av huruvida en bodelning sker eller inte. Jag hoppas att det var svaret på din fråga.Vänliga hälsningar,

Gemensamma barn och äktenskap

2014-04-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Gemensamma barn räknas de då som gifta utan att vara gifta
Farhad Niroumand |Hej,Nej, man ses ej som gift endast av den anledning av att man har gemensamma barn tillsammans. För vigsel i Sverige krävs först en hindersprövning hos Skatteverket samt att ni vigs inom ett trossamfund av en behörig vigselförrättare (religiös vigsel) eller inför en vigselförrättare som länsstyrelsen har förordnat (borgerlig vigsel).Med vänlig hälsning,