Skuldavdrag innan makarnas vardera giftorättsgods delas lika mellan dem!

2016-10-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min make bor i det hus han äger och han står ensam på lånen. Nu vill han byta bank och dom vill då ha ett äktenskapsförord så jag inte kan ta vinsten vid en eventuell försäljning och på så vis lura banken. Borde jag inte först få halva huset som gåva i så fall. Annars känns det som att jag får betala för något som inte är mitt. Eller räcker det att jag avsäger mig allt anspråk på ev vinst vid försäljning?
Arash Ghavamnejad |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Att Ni skulle skriva på ett äktenskapsförord innebär inte att du kommer betala för något som inte är ditt.Det låter underligt för mig att en bank skulle kräva att du och din make skriver ett äktenskapsförord för att skydda sig själva. Detta eftersom det vid en eventuell skilsmässa så kommer vardera makes skulder att dras av från vardera makes tillgångar innan man gör en lika fördelning av boet mellan makarna. Jag har svår att se att ni skulle kunna lura banken genom att inte upprätta ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsord innebär oftast antingen att den ena makens eller båda makarnas vardera samtliga egendom eller viss egendom ska utgöra vardera makens enskilda egendom. Det som händer i praktiken när man skriver ett äktenskapsförord, är att man "förvandlar" giftorättsgods till enskild egendom. Varför gör man på detta sätt? Jo för att det vid en bodelning med anledningen av en skilsmässa INTE kommer ingå någon enskild egendom, utan ENBART giftorättsgods. Giftorättsgods är således all egendom som inte utgör enskild egendom genom ett äktenskapsförord eller genom en tredjemansföreskrift vid arv eller gåva, se Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap 2§ 1:a stycket.Om ni skriver ett äktenskapsförord som gör att din makes fastighet blir hans enskilda egendom så innebär det inte automatiskt att dess avkastning (vinsten) också utgör enskild egendom. Här krävs det i så fall att ni i äktenskapsförordet specifikt tydliggör att fastighetens avkastning också ska utgöra din makes enskilda egendom, se ÄktB 7 kap 2§ 2:a stycket. Genom att du skriver på ett äktenskapsförord om att fastigheten och dess avkastning ska utgöra din makes enskilda egendom, så kommer du inte ha någon rätt till fastigheten eller dess avkastning vid en eventuell skilsmässa. Värt att nämna är att fastigheten kan enbart bli enskild egendom om Du går med på att skriva under äktenskapsförordet. Bådas underskrift krävs nämligen för att förordet ska anses vara juridiskt giltigt. Du har alltså rätten att inte samtycka till förordet.(Jag utgår ifrån, i mitt svar, att det inte finns en sådan tredjemansföreskrift som jag ovan nämnt)Vänligen,

Hur ska man skydda sin egendom vid en eventuell skilsmässa?

2016-10-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, väntar på att min fru som jag gifte mig med utomlands ska komma till Sverige ganska snart, äktenskapet är inte registrerat än i Sverige,har köpt nyligt ett hus ,eftersom jag har varit gift tidigare så vill jag skydda mig från eventuella förluster i fall vi kommer på att vi faktiskt inte passar riktigt ihop...hur ska jag göra för att jag inte går miste om fastigheten som jag har lån på.
Arash Ghavamnejad |Hej!Om du vill skydda din fastighet eller din egendom, som du äger, vid en eventuellt skilsmässa (Äktenskapsskillnad), så måste du upprätta (Skriva) ett äktenskapsförord där det står antingen att fastigheten ska utgöra din enskilda egendom eller all din egendom ska utgöra din enskilda, eller att varje makes egendom (Det vill säga det som varje make äger) utgör enskild egendom. Vad är enskild egendom? Enskild egendom är den egendom som inte ingår i en bodelning när ett gift par skiljer sig. Enbart giftorättsgods ingår i en bodelning och enligt lag är giftorättsgods allt sådant som inte är enskild egendom, se Äktenskapsbalkens regler i 7 kap 1§ och 10 kap 1§. Enligt kap 7 2§ 1st 1p så kan man bland annat till följd av ett äktenskapsförord göra sin egendom till enskild egendom. Förutsättningar för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt? se Äktenskapsbalken 7 kap 3§. 1. Den ska vara skriftlig 2. Båda makarna ska skriva under äktenskapsförordet3. Äktenskapsförordet ska registreras på skatteverket. Vänligen,

Äktenskapsförord

2016-10-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo ska gifta oss och undrar hur vi ska göra med hennes hus. Hon står som ensam ägare på huset, som är värderat till 3,5 miljoner kronor och har lån på 2,5 miljoner kronor. Jag betalar för närvarande hyra till henne på 3500 kr per månad och har gjort så i två års tid. Jag är heltidsstudent och får således inte ta lån. Hur gör vi för att det ska bli rättvist oss emellan?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga undrar du vad ert framtida äktenskap kommer ha för rättsverkningar (konsekvenser) beträffande din sambos hus. Regler kring detta finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag utgår från att det är din sambo som äger huset, då så verkar vara fallet. Enligt 1:3 ÄktB råder varje make över sin egendom och svarar för sina egna skulder. Ert framtida äktenskap har således ingen betydelse för vem som äger vad. När ni gifter er kommer det fortfarande vara din (nuvarande) sambo som äger huset och svarar för den skulden som huset är förenat med. Vid en eventuell äktenskapsskillnad (skilsmässa) kommer dock att huset som huvudregel att ingå i en bodelning. Detta framgår av 1:5, 9:1 och 7:1 ÄktB. Huset kommer då att delas lika mellan er efter avdrag för skulden det är förenat med. Detta framgår av 9:1 och 11:1-3 ÄktB. Du kommer således få ta del av halva husets nettovärde samtidigt som din make tar den av halva nettovärdet av ditt giftorättsgods. För det fall att du äger lite egendom som kan komma att ingå i en bodelning och ni anser att det hade kunnat uppstå orättvisa vid en sådan bodelning kan ni undandra huset från en sådan bodelning genom att ange att huset är enskild egendom. Enskild egendom ska nämligen inte ingå i en bodelning enligt 7:1 ÄktB. Enligt 7:2 ÄktB är enskild egendom sådan egendom som är enskild enligt ett äktenskapsförord. Genom ett äktenskapsförord kan ni således föreskriva ett din sambos hus ska utgöra dennes enskilda egendom enligt ÄktB 7:3. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att ni vände er till Lawline med er fråga!

Ägarövergång genom äktenskapsförord är inte möjligt!

2016-10-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,vi skall skiljas och har lämnat in skilsmässoansökan till Tingsrätten. Vi har ett äktenskapsförord som säger att vi äger 50% av huset var. Nu vill vi göra en bodelning som säger att jag äger 100% av huset, måste vi ändra vårt äktenskapsförord innan vi gör bodelningen, eller hur skall vi gå tillväga?Mvh Helena
Arash Ghavamnejad |Hej Helena! Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline.Vid en bodelning pga. skilsmässa så gör man praktiskt taget en lika fördelning av makarnas sammanlagda giftorättsgods efter skuldavräkning från varje makes giftorättsgods. Enskild egendom ingår inte i en bodelning. Huvudregeln är att varje makes ägda egendom utgör giftorättsgods, om inte en del eller hela den ägda egendomen utgör enskild egendom. Enbart Giftorättsgods ingår i en bodelning. Giftorättsgods är sådan egendom som inte utgör enskild egendom, se Äktenskapsbalken 7 kap 2§. Om det enbart är huset (giftorättsgodset) som är föremål för bodelningen så kommer det efter avräkning av dina eventuella skulder ske en lika fördelning av husets värde. Varför? Jo, även om du äger huset till 100 %, så utgör huset giftorättsgods, vilket innebär att huset kommer ingå i bodelningen och din make kommer i så fall ändå ha rätt till 50% av ditt giftorättsgods (huset) på samma sätt som du har rätt till 50 % av hans eventuella giftorättsgods. Detta förutsätter dock att huset inte utgör din enskilda egendom, på grund av exempelvis ett äktenskapsförord. Det finns också en god förklaring till varför du fortfarande är rättmätig 100% ägare av huset, trots att ni i äktenskapsförordet sagt att ni äger 50 % vardera. Ett äktenskapsförord är nämligen i första hand till för att göra varje makes, eller bara ena makens, tillhöriga egendom till enskild egendom. Äktenskapsförord kan inte heller användas som en ägaröverlåtelse av egendom från ena maken till den andra. Genom ett äktenskapsförord kan dessutom respektive makes tillhörande egendom enbart göras till hennes/hans enskilda egendom och inte till den andre makens enskilda egendom. Det vill säga, om du äger huset till 100 % så tillhör detta hus dig, och du kan inte genom ett äktenskapsförord göra hälften av huset till din makes enskilda egendom. För detta skulle krävas att det innan skilsmässan skett en ägaröverlåtelse på 50% av huset samt att ni vid sidan av ägaröverlåtelsen upprättat ett äktenskapsförord som säger att 50% av det överlåtna huset skulle utgöra din makes enskilda egendom. Såsom jag förstår Din fråga är att Du vill att huset ska delas lika mellan er, då syftet från början varit att varje make skulle äga 50% av huset. Om ni inte har tänkt er något annat än en lika fördelning av ert sammanlagda giftorättsgods, så behöver ni inte tänka på något mer, eftersom det vid bodelningen automatiskt kommer ske en lika fördelning av husets värde (Och annat eventuellt giftorättsgods) efter skuldavräkning. Däremot om ni i dagsläget vet och vill att den ena maken ska få ut mer andel ur bodelningen än den andra, så blir det en annan sak. Ni kan i så fall, eftersom Ni skickat in en skilsmässa och en äktenskapsskillnad är omedelbart förestående, skriva ett föravtal inför bodelningen där ni kan reglerna hur andelarna av ert behållna giftorättsgods ska se ut vid bodelningen. Jag hoppas Du fick svar på din fråga. Om Du undrar över något mer gällande samma fråga, får du gärna skriva i kommentarsfältet så ska jag svara så fort jag får möjlighet.

Försörjnings- och underhållsplikt mellan makar

2016-10-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift och vi har äktenskapsförord. Min make säger nu att han inte har försörjningsplikt för mig pga äktenskapsförordet. Jag har två heltids minderåriga hemmaboende barn från tidigare äktenskap. Min make säger att jag egentligen ska betala allt för mig och de två barnen och maken själv betala halva hyran, halva elkostnaden och halva internetkostnaden. När mina matpengar är slut eller jag behöver tanka min bil, behöver jag nästan tigga och be min make om hjälp. Är det rätt juridiskt att han inte har försörjningsplikt? Ekonomiskt får jag ut ca 18900 kr i månaden och det är inkl alla bidrag (a-kassa, barn-, bostads-, underhållsbidrag). Min make är sjukpensionär och får ut ca 8300 kr efter skatt. Det låter ju som jag är den rika, men... min make äger en bostadsrätt som han hyr ut till en familj. Hyresintäkten täcker månadsavgift, lån, amortering och en liten slant blir över. Sedan har min make ett handelsbolag. Där har han intäkter, visserligen små men han går med positivt resultat. Han säger att HB inte kan räknas in i vårt äktenskap. Kanske sant. Men behöver min make alltså inte hjälpa mig med mat till mig och barnen eller bensin i tanken om han inte vill? Till saken hör att han har fysisk rörelsenedsättning så jag gör ca 80% av allt hushållsarbete om inte mer. Jag klipper hans naglar och drar igen hans dragkedjor och stöttar honom när han håller på att ramla. Jag har funderat på att börja fakturera honom för det.... /Med vänlig hälsning Arg liten fru
Johanna Bergvall |Hej, tack för din fråga!Enligt äktenskapsbalken (ÄktB) ska makar gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa (se 1 kap 2 § ÄktB) samt fördela utgifter och sysslor mellan sig (se 1 kap 4 § ÄktB). Makar har alltså ett gemensamt ansvar för familjens försörjning. Det finns såklart inga rättsliga straff mot den make som bryter mot denna skyldighet. Försörjningsplikten gäller även fast det finns ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord påverkar bara er egendoms klassificering vid en eventuell bodelning, inte ert försörjningsansvar gentemot varandra. Som huvudregel råder varje make över sin egendom och ansvarar för sin skulder (se 1 kap 3 § ÄktB). Det är alltså mitt är mitt och ditt är ditt som gäller i ett äktenskap. Men det finns i 6 kap ÄktB regler om underhåll till make. Makarna ska, efter förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att tillgodose de personliga behoven, både gemensamma och personliga (se 6 kap 1 § ÄktB). De medel som ska användas är förvärvsinkomster, men också andra inkomster eller annat kapital det finns tillgång till. Det har också sagts att hus- och hemarbete är ett sätt att försörja. Gemensamma behov kan till exempel vara utgifter för mat, bostad och liknande. Personliga behov är exempelvis utgifter för kläder och hygien. Den make som behöver mer pengar än vad denne har, får kräva att den andra maken hjälper till genom att skjuta in de pengar som saknas (se 6 kap 2 § ÄktB). Vad gäller dina barn har din make en underhållsskyldighet även mot dessa eftersom han är gift med deras mamma (se 7 kap 5 § föräldrabalken). Viktigt att notera är att denna skyldighet gäller i den mån den andra föräldern inte kan bidra med underhåll. Äktenskapsordet kan, som nämnt, inte användas som ursäkt för att inte bidra till familjens försörjning. I ditt fall bedömer jag att du har rätt att kräva att din man hjälper dig med mat till dig och även dina barn i den mån dina pengar inte räcker till. Mat är ju, som sagt, ett personligt behov. Med tanke på hur viktig bilen är i dagens samhälle skulle han nog även kunna anses vara skyldig att bidra med bensinpengar. Dessutom skriver du att det är du som gör nästan allt hushållsarbete, du bidrar alltså redan i stor omfattning till underhållet. Det är således inte mer än rätt att din make, som inte kan bidra med lika mycket hushållsarbete, istället bidrar med pengar så långt han kan. Det kan också vara bra att veta att det finns en rättslig sanktion om underhållsskyldigheten inte uppfylls. Domstolen får då nämligen säga att maken måste betala underhållsbidrag till den andra (se 6 kap 5 § ÄktB). Hoppas du fått någorlunda svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänliga hälsningar,

Upphävande av äktenskapsförord

2016-10-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!vi fick skrivet ett äktenskapsförord 1988 när jag startade ett AB tillsammans med en bekant! ABet kursade 1992. Vet ej vad som står i förordet och vill bara ta bort det. Måste vi skriva ett nytt för att bli "normala"? Med vänlig hälsning, Jan jensen
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om äktenskapsförord återfinns i 7 kap. äktenskapsbalken (1987:230). För att upphäva ett tidigare registrerat äktenskapsförord behöver ni skriva ett nytt (ÄktB 7:3 1 st.). Det nya äktenskapsförordet ersätter det gamla. När ni skriver äktenskapsförordet kan ni välja till exempel att all egendom ska vara er gemensamma, eller om viss egendom ska vara enskild. Registrering av äktenskapsförordet ska ske i Skatteverkets äktenskapsregister (ÄktB 7:3 3 st.).Ett äktenskapsförord kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord.

Bodelning från tidigare maka ej äktenskapshinder

2016-10-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min far vill gifta om sig men bodelningen och bouppteckningen efter min mor som han skilde sig från 10 dagar innan hon dog. Min fråga är får han gifta om sig innan allt är klart?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör äktenskapshinder, alltså omständigheter som gör att man inte får gifta sig. Dessa finns i 2 kap. Äktenskapsbalken. I 4 § stadgas: Den som är gift eller partner i ett registrerat partnerskap får inte ingå äktenskap.Frågan blir då om din far är gift eller ej. Enligt 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken så upplöses ett äktenskap genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad. Eftersom hans tidigare maka har avlidit finns inga tvivel om att äktenskapet är upplöst. Att bodelningen inte är klar saknar betydelse för detta.Din far får alltså gifta om sig. Dock råder jag honom att fram till att bodelningen är klar, tydligt hålla koll på vilken egendom som tillhörde honom och hans tidigare maka, så att detta inte sammanblandas med den nya makans egendom, för att underlätta bodelning och arvsskifte.MvhJohan Landström

Äktenskapsförords påverkan på arv

2016-10-07 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hur påverkar äktenskapsförordet arvet mellan makarna vid dödsfall?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan konstateras att all egendom som makar äger antingen är giftorättsgods eller enskild egendom. Distinktionen mellan dessa slag görs genom 7 kap 1 § och 7 kap 2 § Äktenskapsbalken (1987:230). Giftorättsgodset ska enligt 10 kap 1 § ingå i bodelningen då äktenskapet upplöses, vilket exempelvis sker vid dödsfall. Enligt 7 kap 2 § 1p kan man genom ett äktenskapsförord komma överens om att viss egendom ska vara att anse som enskild egendom och därmed inte ingå i en framtida bodelning. Då en make dör (och äktenskapet upplöses) ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning i enlighet med 9 kap 1 §. Giftorättsgodset läggs efter en skuldavräkning samman och delas lika mellan makarna. Den avlidne maken erhåller alltså hälften av giftorättsgodset adderat med den enskilda egendomen. Det är denna del som utgör arvsdelen. Av 3 kap 1 § 1st Ärvdabalken (1958:637) framgår att den avlidnes kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande maken. Då äktenskapet, efter dödsfall, är upplöst spelar det inte någon roll om det tidigare existerat ett äktenskapsförord mellan parterna. Egendomen är vid detta skede redan fördelad i enlighet med vad som avtalats.Sammanfattningsvis kan man säga att äktenskapsförordet kan påverka kvarlåtenskapens storlek. Desto mer enskilda tillgångar den avlidne hade, desto större blir arvet. Med tanke på att den efterlevande maken ändå ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap spelar det dock ingen roll om arvet blev större eller mindre. Summan som utfås av den efterlevande maken blir ändå densamma. På så sätt spelar ett äktenskapsförord ingen roll vid dödsfall. Notera dock att kvarlåtenskapens storlek kan få betydelse om det föreligger något testamente eller om det finns särkullbarn till den först avlidne, men något sådant framgår inte av din fråga.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,