Äktenskapsförord

2017-01-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Vi är ett par som vill upphäva ett skrivet testamente genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord.Vi har skrivet ett utkast till detta och undrar om det räcker med denna skrivning ? Behöver äktenskapsförordet bevittnas?ÄktenskapsförordHärmed bestämmer vi att upphäva det testamente som tecknades den 10 December 1993 av Pers båda föräldrar Lena och Knutoch som säger att den egendom som tillfaller Perskall vara hans personliga egendom.Vi vill härmed återinföra giftorättsgemenskap i egendomen.Göteborg den xxxxxx xxxxxx xxxxxPersnr. Persnr. Adress Adress______________________________ _________________________________Bevittnas av___________________________ ______________________________________________________ ____________________________
Therese Yngwe |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett äktenskapsförord kan skrivas när som helst under ett äktenskap och behöver inte bevittnas. De krav som ställs för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt är att det är skriftligt samt registreras hos Skatteverket. Det ska även inkludera era personnummer och undertecknas av er båda. Ett äktenskapsförord kan se ut på olika sätt och det finns ingen definitiv ”mall” som gäller.Det framkommer dock av frågan att det är den ena makens föräldrar som testamenterat sin egendom till honom. Tyvärr kan den egendom som blivit enskild genom tredjemansförordnande inte omvandlas till giftorättsgods genom ert äktenskapsförord vilket går att utläsa av 7 kap, 2 § 1 st. 2-4 p. Äktenskapsbalken. Regeln finns för att värna om den som skrivit testamentets vilja.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är annars varmt välkommen att höra av dig till Lawlines Juristbyrå på mailen bokning@lawline.se.

Kan gåva som är enskild egendom omvandlas till giftorättsgods genom äktenskapsförord, när gåvobrevet medger ett sådant förfarande?

2017-01-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag fick ett fritidshus i gåva av min far och i gåvobrevet skrev vi då :Denna gåva ska vara gåvotagarens enskilda egendom. Gåvotagaren har rätt att genom äktenskapsförord göra om egendomen till giftorättsgods.Jag står nu som ensam ägare på stugan, men vi står båda på banklån vi har tagit för renovering. Nu vill jag att min fru också ska stå som ägare på stugan. Räcker det att jag och frun skriver ett äktenskapsförord där vi talar om att stugan nu ska vara giftorättsgods + registrerar det hos Skatteverket? Eller är det något mer man måste göra?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Fritidshuset är enskild egendom genom föreskriften i gåvan, enligt 7 kap. 2 § första stycket andra punkten äktenskapsbalken (1987:230). Poängen med denna regel är att gåvogivarens vilja ska respekteras. Därför bör också gåvogivarens medgivande av att du kan göra om fritidshuset till giftorättsgods respekteras.I ditt fall finns ett rättsfall där man uttryckligen har tagit ställning till just din fråga: RH 1994:48. Omständigheterna var i princip samma som i ditt fall. Där ansåg hovrätten att det var korrekt att ändra egendomen till giftorättsgods genom ett registrerat äktenskapsförord, helt i enlighet med föreskriften i gåvan.SammanfattningDet räcker att ni skriver ett äktenskapsförord där ni gör om stugan till giftorättsgods, och sedan registrerar det.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med omvandling av enskild egendom till giftorättsgods är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Äktenskapsförord om bankmedel

2017-01-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min hustru har inga gemensamma barn, Men jag har särskapsbarn.Kan vi genom ett äktenskapsförord om enskild egendom skydda min hustrus konton med sparpengar från att ingå i gifträtten som skall fördelas till särskapsbarnen när jag avlidit.
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att du och din hustru genom äktenskapsförord kan hindra att din hustrus förmögenhet kommer dina särkullbarn till godo vid din bortgång, se äktenskapsbalken 7 kap 3§ https://lagen.nu/1987:230#A3. Kom ihåg att äktenskapsförordet måste undertecknas av båda makarna samt registreras hos Skatteverket för att bli giltigt.Med vänlig hälsning,

Hindersprövning när ena maken har permanent uppehållstillstånd.

2017-01-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Jag är svensk medborgare o min make har permanent uppehållstillstånd. Vi vill gifta oss här i Sverige. Behöver han några papper från hemlandet?? Tack
Vega Schortz |Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!För att ingå ett äktenskap i Sverige måste makarna gemensamt skicka in en begäran till Skatteverket om att Skatteverket ska utföra en hindersprövning. Vid hindersprövningen testar Skatteverket om det finns några hinder mot att ni ingår äktenskap med varandra, se äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) 3:1.Sådana hinder kan vara att någon av er inte är myndig, att någon av er redan är gift/har ett registrerat partnerskap eller att ni är nära släkt, se 2 kap. ÄktB. Det är ni som har att intyga och bevisa att några hinder inte föreligger, se ÄktB 3:3. Har din make sett till att folkbokföra sig i Sverige kommer Skatteverket kunna kolla av mot dessa uppgifter om din make är gift, din makes släkt och ålder, se lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet 2:3. Är din make inte folkbokförd i Sverige och Skatteverket saknar tillgång till uppgifter om din makes släkt, ålder och tidigare äktenskap kan ni behöva besöka ett av Skatteverkets servicekontor i samband med att ni lämnar in er begäran om hindersprövning. Vid detta besök ska maken även styrka sin identitet med pass eller internationellt ID-kort om han är medborgare i ett EES-land eller Schweiz. Din make ska även visa upp ett intyg som styrker hans civilstånd. Intyget ska i första hand vara utfärdat av en behörig svensk myndighet, men ett utländskt intyg funkar också om det är utfärdat av behörig myndighet i det land han är medborgare. Intyget får inte vara mer än fyra månader gammalt. Har din make inte ett sådant intyg kan han vända sig till en behörig myndighet i Sverige för att få ett sådant utfärdat och måste inte vända sig till en myndighet i hemlandet, dock kan han göra det om det är enklast. Vidare hjälp finns att få på närmaste ambassad. Att poängtera är att äktenskap som ingåtts lagligen utomlands i regel också är giltiga i Sverige. Har din make tidigare varit gift i hemlandet kan han behöva styrka att äktenskapet också lagligen blivit upplöst, se ÄktB 3:3 2 st. 2 men. Om Skatteverket vid hindersprövningen inte hittar några hinder utfärdar de ett intyg. Intyget ska vigselförrättaren ta del av för att göra sig på det klara med att denne är behörig att viga er, se ÄktB 3:4 och 4:5.En blankett för att ansöka om hindersprövning hittar ni på Skatteverkets hemsida. Där finns även lättillgänglig och mer detaljerad information om vad ni kan förväntas lämna in för intyg beroende på er situation. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning, Vega Schortz

Hinder mot giftermål i Sverige

2017-01-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag ar svensk medborgare bosatt (och mantalskriven) i Spanien, min blivande fru ar grekisk medborgare bosatt i Schweiz. Jag undrar om vi kan gifta oss borgligt i Sverige?
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Det faktum att ni inte bor i Sverige eller att din blivande fru inte är svensk medborgare utgör inget hinder mot att ingå äktenskap i Sverige. Dock måste ni innan vigseln skicka in en ansökan om hindersprövning till Skatteverket. Syftet är att Skatteverket ska kontrollera att det inte föreligger hinder mot äktenskap. För att ingå äktenskap i Sverige måste följande krav vara uppfyllda:1. Ni båda är över 18 år2. Ni är inte nära släkt3. Ni är inte gifta/registrerade i partnerskap med någon annan (förbud mot månggifte).En skillnad gäller för er som inte är bosatta i Sverige jämfört med de som är det. Eftersom ingen av er är folkbokförd i Sverige och endast en av er är svensk medborgare måste ni båda, i samband med att ni lämnar in ansökan om hindersprövning, komma in till ett av Skatteverkets servicekontor för att bekräfta er identitet. Ni måste där även lämna in ett intyg om ert civilstånd utfärdat av behörig myndighet i respektive land ni är bosatta i (detta för att Skatteverket ska kunna försäkra sig om att punkt 3 ovan är uppfylld).I övrigt är det inga konstigheter. Vill du läsa mer om vad som gäller vid giftermål och vilka blanketter som ska skickas in kan du gå in på Skatteverkets hemsida. Vill ni ha hjälp att upprätta t.ex. äktenskapsförord kan ni göra det genom våra skräddarsydda avtalstjänster här. Lycka till!

Äktenskapsförords giltighet

2017-01-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, min dotter och hennes man lämnade in ansökan om skilsmässa för ett år sedan, gjorde bodelning och flyttade isär. Nu har de ångrat sig och flyttat ihop igen. Ansökan om skilsmässan fullföljdes aldrig. Sedan tidigare har de ett äktenskapsförord, som reglerar vad som är enskild egendom. De finns ingen tvist om äktenskapsförordet. Behöver de förnya äktenskapsförordet eller gäller det som tidigare?
Carla Zachariasson |Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.För att ett äktenskapsord ska upphävas krävs enligt äktenskapsbalken 7 kap 3 § att ett nytt äktenskapsförord upprättas och registreras. Eftersom din dotter och hennes man inte tycks ha upprättat något nytt äktenskapsförord och då det heller inte råder någon tvist om innehållet gäller det tidigare äktenskapsförordet. Skulle de vilja förnya äktenskapsförordet måste det ske en registrering hos Skatteverket.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen

Samboavtal/äktenskapförord i förväg

2017-01-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Kan man skriva ett samboavtal/äktenskapsförord i förväg för att ha tillhands när man eventuellt går in i ett samboförhållande/äktenskap? Vi har en son som har en bostadsrätt med bohag och ekonomiska placeringar samt bankkonton. Allt detta vill vi ska vara hans enskilda egendom för all framtid. Han har inget stadigvarande förhållande än, men vi vill vara förutseende och ordna detta innan han går in i ett seriöst samboförhållande/äktenskap. Vår son är naturligtvis införstådd med detta. Vi undrar hur vi ska gå tillväga och vad kostnaden blir om vi får hjälp från er? Vi är även intresserade att upprätta varsitt testamente (make/maka) där det framgår att vår sons framtida arv blir hans och hans bröstarvingars enskilda egendom. Tacksam för svar!
Ni de Keiser |Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Jag vill bara börja med att kommentera att det är mycket klokt av er att tänka långsiktigt! Som svar på er fråga så kan man upprätta ett samboavtal/äktenskapsförord "i förväg". Det måste dock understrykas att båda parterna måste underteckna avtalet/förordet för att det ska bli gällande. Er son kan alltså inte ensidigt skriva under avtalet/förordet för giltighet. Däremot kan han/ni upprätta en handling som senare undertecknas av båda parterna. Vi på Lawline kan hjälpa er med att upprätta dessa handlingar som ni önskar. Vi tar ut en kostnad om 1 395 kr/h. Vill ni att jag kopplar ihop er med en jurist inom området så är det bara att ni hör av er. Hoppas att ni känner att ni har fått svar på er fråga. Vid ytterligare frågor eller funderingar är ni välkomna tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Möjlighet att bestrida äktenskapsförord samt fråga om underhåll vid äktenskapsskillnad

2016-12-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Mitt för 6 år sedan så gifte jag mig och strax innan bröllopet så tar min blivande man ram ett äktenskapsförord och tvingade att skriva mig att skriva på det, då var jag inte äldre än 21 år. Nu är vi separation. efter 8 år tillsammans så kommer jag stå där hemlös och utan något för han hävdar att han har köpt allting och hemmet som vi byggt tillsammans är hans egendom. Finns det någon möjlighet till att bestrida ett äktenskapsförord ?Det kan inte vara rätt att han ska ha allt och jag ska gå tomhänt och bo på soffan hos mina vännerTacksam för svar
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Aktuella bestämmelser hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB).Vid äktenskap är huvudregeln att alla makarnas egendomar är giftorättsgods vilket innebär ett vilande anspråk på hälften av den andre makens egendomar vid bodelning under en eventuell skilsmässa. (7 kap 1 § ÄktB).Huvudregeln kan dock sättas ur spel genom ett äktenskapsförord (7 kap 2 § 1 p, 7 kap 3 § ÄkB). Äktenskapsförord kan vara olika utformade men av dina uppgifter att döma verkar det handla om ett äktenskapsförord som gör alla era egendomar enskilda, vilket i så fall skulle innebära att ni vid bodelningen inte delar på egendomarna. Om du är osäker skulle jag råda dig att begära att få se äktenskapsförordet. Har det registrerats (se nedan) så kan du begära ut det hos skatteverket. Information om hur du går tillväga hittar du via denna länken: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/bestallauppgifterurregistret.4.5fc8c94513259a4ba1d800011154.html Du undrar om det finns möjlighet att bestrida äktenskapsförord. 7 kap 3 § ÄktB anger att ett äktenskapsförord för att bli giltigt skall vara skriftligt och undertecknas av båda makarna, vilket skett i ert fall. Om det lämnades in till skatteverket inom en månad efter det att ni gift er så anses det gälla från äktenskapets ingående. Om äktenskapsförordet inte har registrerats hos skatteverket så gäller det inte i nuläget, men ett undertecknande utgör i regel ett bindande samtycke till registrering. Eftersom det inte finns någon tidsfrist för registrering så finns det inget som hindrar din man att registrera det nu i efterhand om han har handlingen. I så fall gäller det från och med den dag det lämnats in.Du säger att du blev tvingad att skriva på äktenskapsförordet. Äktenskapsförord skall utgöra ett frivilligt avtal mellan makar och man skall inte kunna bli tvingad att skriva på ett äktenskapsförord. Om du kan visa att du inte gav ditt samtycke utan skrev på äktenskapsförordet under tvång, så bör du därför kunna få det ogiltigförklarat. Det bör dock påpekas att det inte per se utgör tvång när den ena parten uppställer krav om äktenskapsförord som villkor för att ingå äktenskap.Även om äktenskapsförordet skulle visa sig giltigt, så finns det ändå möjlighet för dig att inte gå helt tomhänt ur äktenskapet. Om ett äktenskapsförord skulle leda till att en make skulle stå helt eller nästan utan egendom efter en bodelning så kan man i undantagsfall jämka äktenskapsförordet (12 kap 3 § ÄktB). Jämkningen skulle innebära att hela eller delar av egendomarna som görs enskilda via äktenskapsförordet blir giftorättsgods, varefter du då får rätt till hälften. Regeln tillämpas dock mycket restriktivt.En annan sak som du kan göra är att se efter om det står något om avkastning av enskild egendom i äktenskapsförordet. Enligt huvudregeln så skall avkastning från enskild egendom nämligen som utgångspunkt vara giftorättsgods. Om det inte uttryckligen står att avkastning från den enskilda egendomen skall vara enskild, så är avkastningen därför giftorättsgods och du har rätt till hälften. (7 kap 2 § 2 st)Även om en jämkning inte skulle komma i stånd så kan du ändå få möjlighet till underhåll. Under äktenskapet är makarna efter förmåga underhållsskyldiga för varandra och skall ha samma levnadsstandard. (6 kap 1 § ÄktB, 6 kap 2 § ÄktB) Efter skilsmässa skall man som huvudregel själv stå för sin försörjning (6 kap 7 § ÄktB) , även om makarna fritt kan avtala om underhåll.Samma paragraf anger dock några undantagsregler som kan ålägga en före detta make att bidra till försörjning av sin ex-make i form av underhåll till exempel om den ene maken bidragit till äktenskapet i form av hushållsarbete och därmed gått miste om inkomster. Du nämner inte de specifika omständigheterna i din situation men enligt det första undantaget kan du få underhåll under en övergångsperiod tex för studier, omskolning osv för att skaffa eller förbättra din arbetsförmåga. Om du har svårigheter att försörja dig på grund av att du har svårt att komma ut på arbetsmarknaden efter lång tid som exempelvis hemmafru eller lider av sjukdom så kan du enligt det andra undantaget få ett mer långvarigt underhåll. En förutsättning för underhållet är att du verkligen behöver det, och beloppet bestäms med hänsyn till din makes ekonomiska förmåga. Underhållsbidraget betalas fortlöpande men kan vid särskilda skäl – till exempel om man skulle behöva bidrag för att skaffa pensionsskydd – betalas med ett engångsbelopp (6 kap 8 §).Sammanfattningsvis så bör du alltså kontakta skatteverket och be om att få se äktenskapsförordet och utgå ifrån vad som står där. Du kan med anledning av tvånget försöka få äktenskapsförordet ogiltigförklarat av domstol. Om det inte är möjligt kan du försöka jämka det med anledning av den ojämna egendomsfördelningen som äktenskapsförordet skapar. Vidare kan du eventuellt få del av avkastningen av de enskilda egendomarna som giftorättsgods om inget annat anges i äktenskapsförordet. Slutligen kan du också begära att din make betalar ut underhåll till dig under en övergångstid eller längre period.Till sist vill jag också nämna att om du upplever behov av stöd så kan du utöver ovanstående möjligheter också vända dig till socialtjänsten i din kommun. Där kan du få hjälp att ansöka om bostadsbidrag, försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd. Du kan även vända dig till arbetsförmedlingen.Lycka till!Vänligen