Äktenskapsförord och giftorättsgods

2015-02-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, om ett par är gifta och deras äktenskapsförord lyder;"Vi, (namn) (personnr) och (namn) (personnr), som har för avsikt att gifta oss med varandra, har denna dag avtalat om följande äktenskapsförord. All egendom som vi för med oss i äktenskapet ska vara enskild. Detsamma gäller egendom som vi senare förvärvar, den egendom som träder i stället för den enskilda egendomen samt all avkastning av den enskilda egendomen.En förteckning bifogas över den egendom som i dag tillhör var och en av oss.Frågor:Vad gäller vid en separation, vad ingår i giftorätten? Mannen äger en tomt sedan tidigare. Efter att de gift sig byggs ett hus på tomten, (han tar hela huskostnaden själv). Har kvinnan rätt till halva värdet av huset vid en separation enligt giftorätten?Vad händer om mannen skulle gå bort idag? De har två barn ihop inom äktenskapet.Tack på förhand.
Fredrik Holst |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du med "vad ingår i giftorätten" menar vad som ingår nu efter att äktenskapsförordet är skrivet. Om äktenskapsförordet inte har skrivits utgör all egendom som inte är enskild egendom äktenskapsgods (7:1 äktenskapsbalken (1987:230) Hittas här) och ingår således i en bodelning. Om äktenskapsförordet är skrivit enligt ovan, och registrerat hos skatteverket, utgör all egendom enskild egendom och ingår således inte i bodelningen. Detta följer av meningen "All egendom som vi för med oss i äktenskapet ska vara enskild". Det gäller alltså även tomten som inte kommer att ingå i bodelningen. Kvinnan har med andra ord inte rätt till halva hused vid en eventuell seperation. Köper ni ett nytt hus kommer inte heller detta ingå i bodelningen vilket följer av meningen "Detsamma gäller egendom som vi senare förvärvar" i äktenskapsförordet. Om mannen går bort idag kommer kvinnan däremot att ärva från mannen, även enskild egendom som inte skulle ha ingått i en bodelning. Vid dödsfall ska en bodelning göras (äktenskapsbalken 9:1). Men då inget äktenskapsgods kommer att ingå följer av andra stycken samma paragraf att: "Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken". Dock är hans enskilda egendom fortfarande en del av hans kvarlåtenskap och denna kommer att fördelas enligt vanliga arvsrättsliga regler, dvs att frun ärver före de gemensamma barnen. Det är endast om mannen genom testamente förordnar om att barnen ska ärva honom direkt som så kommer bli fallet. Vänligen,

Särkullbarnets rätt till laglott

2015-02-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Min man har ett särkullsbarn och så har vi ett gemensamt barn. Han önskar i händelse av dödsfall att jag skall få sitta kvar i orubbat bo.Vilka åtgärder skall vi vidta ?
Johan Hagelqvist |Hej,Tack för att du använder dig av lawline.se.Hur din makes arv skall fördelas kan regleras genom att upprätta ett testamente. En bröstarvinge som inte är din och din makes gemensamma barn, har dock rätt att genom jämkning få ut sin laglott vid ett eventuellt arvskifte, se ärvdabalken 3 kap. 1§. En laglott utgör häften av vad en arvinge har rätt till genom sin arvslott, se ärvdabalken 7 kap. 1§.Vid en situation som du beskriver med två bröstarvingar har dessa två en laglott motsvarande 25% var av din makes kvarlåtenskap. Din makes särkullbarn kommer alltså ha en ovillkorlig att rätt att vid ett arvskifte erhålla sina 25% av dennes kvarlåtenskap, vilket gäller oavsett vad som finns föreskrivet i ett eventuellt testamente. Denna bröstarvinge kan naturligtvis avstå till förmån för dig och istället ta arv efter dig den dag då ditt arv skall förättas, men någon sådan skyldig föreligger inte för denne. Laglotten som tillfaller ert gemensamma barn kommer, under förutsättning att inget annat föreskrivs, tillfalla dig med fri förfoganderätt. Denne kommer sedan att ta arv efter dig. Att fördela egendom under sin livstid kan dock göras utan att en bröstarvinge kan göra gällande del av detta vid efter efterföljande dödsfall. Undantag från detta finns dock vilket exempelvis kan röra situationer då en gåva är att likställa med ett testamente.Du är välkommen att kontakta oss på vår telefonrådgivning alternativt ställa frågor via vår hemsida.Med vänlig hälsning,Johan Hagelqvist, Lawline

Upphäva äktenskapsförord

2015-02-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag och min fru har varit gifta i snart 14 år. När vi gifte oss skrev vi ett äktenskapsförord på min bostadsrätt. Nu skulle jag vilja ta bort detta äktenskapsförord. Jag vill dock göra detta utan att jag eller min fru skall behöva betala skatt för värdet på halva lägenheten.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett äktenskapsförord måste vara registrerat hos Skatteverket (tidigare hos tingsrätten) för att det ska vara giltigt (7 kap. 3 § 3 st. äktenskapsbalken). Har äktenskapsförordet inte registrerats, så gäller det inte. För att ändra eller upphäva ett äktenskapsförord, måste ni skriva ett nytt förord och sedermera ansökan om att registrera det. Ni måste vara överens om det nya äktenskapsförord. Vänliga hälsningar,

Enskild egendom mellan makar efter arv

2015-01-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej.Jag undrar om min svärmors arv efter hennes mor kan bli enskild egendom eller om det måste delas med hennes make? Det är inget skrivet om enskild egendom i testamentet.
Emma Persson |Hej!Tack för din fråga!Äktenskapsbalken (1987:230) reglerar makars giftorättsgods och enskilda egendom, se här. Om det inte finns någonting skrivet i testamentet om att det som din svärmor ärver av sin mor ska vara din svärmors enskilda egendom, så innebär det att den ärvda egendomen kommer att vara giftorättsgods mellan din svärmor och hennes make. Detta innebär i sin tur att om din svärmor och hennes make skulle skilja sig eller om din svärmor avlider, så kommer den egendom som hon ärvt av sin mor att ingå i en bodelning och alltså delas mellan henne och hennes make. Det finns dock en möjlighet för din svärmor att göra just dessa tillgångar som hon ärvt av sin mor till sin enskilda egendom, så att de då inte ska ingå i en framtida bodelning. Detta är möjligt genom att din svärmor och hennes make upprättar ett äktenskapsförord. Regler om äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken kap. 7 § 3, se här. I äktenskapsförordet kan makarna bestämma att viss egendom ska vara enskild egendom och således ska den inte ingå i en bodelning. Ett äktenskapsförord måste upprättas skriftligen och undertecknas av både din svärmor och hennes make för att det ska vara giltigt. Det måste även registreras hos Skatteverket. Om ytterligare råd behövs för att eventuellt upprätta ett äktenskapsförord, råder jag er att ta kontakt med familjerättsrådgivare som kan hjälpa till. Det går enkelt att boka en tid genom knappen "boka rådgivning" här uppe till höger. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Enskild egendom - gåva

2015-02-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej.Jag och sambon ska gifta oss senare i vår. När min farfar gick bort för flera år sedan fick min pappa ut en del av sitt arv i form av aktier. En del av dessa aktier gav min pappa bort till mig direkt. Räcker det med ett gåvobevis eller kopia på testamente/bouppteckningen där det framgår att dessa aktier är en gåva till mig från min pappa, för att de ska räknas som enskild egendom och inte ingå i bodelningen vid en ev skilsmässa? Eller MÅSTE jag skriva ett äktenskapsförord och speca vilka aktier som är enskild egendom när jag går in in äktenskapet för att inte riskera att behöva ge bort hälften vid en skilsmässa?
Tatjana Johansson |Hej,Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om makars egendom och hur den ska fördelas vid en eventuell skilsmässa finns i Äktenskapsbalken, vilken du hittar här.Vid en skilsmässa ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (se https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (se https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1) och giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom (se https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1). Enskild egendom i sin tur är bland annat sådan egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda och egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda. (se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Jag har tolkat din fråga som att det är det din farfar som har testamenterat bort aktierna till din far som sedan har överlåtit en del av dessa aktier till dig i form av gåva. I sådant fall ska det framgå av gåvobrevet från din far att aktierna ska vara din enskilda egendom för att de ska vara undantagna en bodelning. Om det inte står i gåvobrevet att egendomen ska vara din enskilda är det återstående alternativet, för att säkerställa att aktierna inte tas med i en eventuell bodelning, att ni upprättar ett äktenskapsförord där ni skriver att aktierna ska vara enskild egendom. Skulle ni behöva hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord kan ni boka tid hos en erfaren jurist direkt på http://lawline.se/boka, alternativ genom att klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Kan konton och fonder med utdelning göras till enskild egendom genom äktenskapsförord?

2015-02-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan jag skriva äktenskapsförord på mina bankkonton och fonder med utdelning så att dessa är min enskilda egendom?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!I ett äktenskapsförord kan man i princip göra vad som helst till enskild egendom. Detta kan till exempel, såsom i ditt fall, avse specifika bankkonton och fonder. Reglerna för det här finns främst i 7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). Bra att komma ihåg om avkastningen av dina fonder är dock att man måste föreskriva särskilt att även avkastningen är enskild egendom. Avkastning räknas nämligen i annat fall som giftorättsgods.Kort sagt kan du och den du är gift med genom äktenskapsförord bestämma att vilken egendom som helst skall vara enskild, liksom avkastning av egendomen.Hoppas att svaret är till hjälp!Hälsningar,

Tydlighet i fråga om upprättande av äktenskapsförord

2015-02-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag ska skriva ett äktenskapsförord och undrar om nedandåense beskrivning av vilka tillgångar som ska vara enskilda ser vettig och korrekt ut ur ett juridiskt perspektiv.STARTTillgångar som uppfyller båda följande kriterier: 1) XX ägde tillgångarna innan äktenskapetsingående och 2) tillgångarna fanns vid datumet ÅÅÅÅ-MM-DD på XX konton hos FolksamNär delar av tillgångarna tillförs gemensamma bankkonton upphör de delarna att vara enskildegendom. Tillgångar som inte tillförs gemensamma bankkonton förblir enklid egendom.SLUTTack
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för Din fråga!Jag gör bedömningen enligt nedan:1. Du bör tydliggöra att egendomen är att betrakta som enskild egendom när de uppställda kriterierna är uppfyllda.2. Avsluta punkt 2 med en punkt för att undvika otydligheter. I övrigt framgår Din yttersta vilja tydligt av formuleringen. För att undvika tolkningstvister bör ett äktenskapsförord formuleras enkelt men så tydligt och detaljerat som möjligt. Lycka till!Vänligen,

Äganderätt i äktenskap

2015-01-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejNär man blir gift, blir alla tillgånger automatiskt gemensam egendom om inget annat tydligt är avtalt. Korrekt?Samtidigt gäller i princip, att make och maka har fri förfoganderätt över tillgångerna, som finns på var sitt bankkonto. Man kan använda tillgångerna som man vill utan att fråga maken/makan. Korrekt?Vi har 3 barn, make 2, maka 1, inga gemensamma, alltså alla särkullbarn.Om makan nu vill ge sitt barn en gåva på t.ex. 50000 kronor, skulle maken då motsvarande kunna ge sina barn 2 x 50000 kronor. Korrekt?Gäller det samma för ett belopp på t.ex. 500000 kronor?Dessutom hävdar makan att makens barn inte ska ha något. Det makan vill ge sitt barn är ett belopp, som makan har sparat med syfte särskilt att ge sitt barn för utbildning, säger hon. Beloppet har sparats på makans eget konto (ingår alltså i princip i den gemensamma egendom?), inte på ett särskilt konto tillhörande barnet. Dessutom är beloppet barnbidrag från makans före dette man.För mig låter det konstigt. Vad säger lagen?Med vänlig hälsning
Mattias Vilhelmsson |Hej!Situationen du beskriver innehåller många delmoment men generellt gäller frågan samma sak nämligen hur ser egentligen "ägandet" ut i ett äktenskap. Makars inbördes egendomsförhållanden regleras i Äktenskapsbalk (1987:23) (ÄktB). Genom äktenskapsförord kan makars egendom göras till enskild egendom. Verkan av detta syns endast vid en eventuell bodelning på så sätt att den egendom som undandragits som enskild egendom inte ingår i den eventuella bodelningen. Om ett äktenskapsförord inte finns blir i princip all egendom som makarna äger giftorättsgods. Detta innebär endast att make har ett latent anspråk på den andre makens giftorättsgods om en eventuell bodelning skulle ske. Följden av detta är alltså att det inte är korrekt att påstå att all egendom blir "gemensam". Du äger den egendom som tillkommer dig och din make/maka äger den egendom som tillkommer hen. Detta innebär i sin tur att du får göra precis vad du vill med din egendom, t.ex. köpa vad du vill, ge bort vad du vi. Det latenta anspråk som din make/maka har på ditt giftorättsgods blir endast aktuellt vid en bodelning. Det är inte heller korrekt att påstå att make och maka har fri förfoganderätt, make och make har istället fri äganderätt till sin egendom. Du har rätt när du skriver att make/make får göra precis vad hen vill med sin egendom utan att fråga den andre maken/makan. Alltså blir svaret på de övriga frågorna, som rör olika penningbelopp, mot bakgrund av det sagda, att make/maka får ge bort precis hur mycket hen vill av sin egen egendom så länge det inte strider mot regler på andra rättsområden.