Särkullbarnets rätt till laglott

2015-02-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Min man har ett särkullsbarn och så har vi ett gemensamt barn. Han önskar i händelse av dödsfall att jag skall få sitta kvar i orubbat bo.Vilka åtgärder skall vi vidta ?
Johan Hagelqvist |Hej,Tack för att du använder dig av lawline.se.Hur din makes arv skall fördelas kan regleras genom att upprätta ett testamente. En bröstarvinge som inte är din och din makes gemensamma barn, har dock rätt att genom jämkning få ut sin laglott vid ett eventuellt arvskifte, se ärvdabalken 3 kap. 1§. En laglott utgör häften av vad en arvinge har rätt till genom sin arvslott, se ärvdabalken 7 kap. 1§.Vid en situation som du beskriver med två bröstarvingar har dessa två en laglott motsvarande 25% var av din makes kvarlåtenskap. Din makes särkullbarn kommer alltså ha en ovillkorlig att rätt att vid ett arvskifte erhålla sina 25% av dennes kvarlåtenskap, vilket gäller oavsett vad som finns föreskrivet i ett eventuellt testamente. Denna bröstarvinge kan naturligtvis avstå till förmån för dig och istället ta arv efter dig den dag då ditt arv skall förättas, men någon sådan skyldig föreligger inte för denne. Laglotten som tillfaller ert gemensamma barn kommer, under förutsättning att inget annat föreskrivs, tillfalla dig med fri förfoganderätt. Denne kommer sedan att ta arv efter dig. Att fördela egendom under sin livstid kan dock göras utan att en bröstarvinge kan göra gällande del av detta vid efter efterföljande dödsfall. Undantag från detta finns dock vilket exempelvis kan röra situationer då en gåva är att likställa med ett testamente.Du är välkommen att kontakta oss på vår telefonrådgivning alternativt ställa frågor via vår hemsida.Med vänlig hälsning,Johan Hagelqvist, Lawline

Upphäva äktenskapsförord

2015-02-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag och min fru har varit gifta i snart 14 år. När vi gifte oss skrev vi ett äktenskapsförord på min bostadsrätt. Nu skulle jag vilja ta bort detta äktenskapsförord. Jag vill dock göra detta utan att jag eller min fru skall behöva betala skatt för värdet på halva lägenheten.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett äktenskapsförord måste vara registrerat hos Skatteverket (tidigare hos tingsrätten) för att det ska vara giltigt (7 kap. 3 § 3 st. äktenskapsbalken). Har äktenskapsförordet inte registrerats, så gäller det inte. För att ändra eller upphäva ett äktenskapsförord, måste ni skriva ett nytt förord och sedermera ansökan om att registrera det. Ni måste vara överens om det nya äktenskapsförord. Vänliga hälsningar,

Enskild egendom mellan makar efter arv

2015-01-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej.Jag undrar om min svärmors arv efter hennes mor kan bli enskild egendom eller om det måste delas med hennes make? Det är inget skrivet om enskild egendom i testamentet.
Emma Persson |Hej!Tack för din fråga!Äktenskapsbalken (1987:230) reglerar makars giftorättsgods och enskilda egendom, se här. Om det inte finns någonting skrivet i testamentet om att det som din svärmor ärver av sin mor ska vara din svärmors enskilda egendom, så innebär det att den ärvda egendomen kommer att vara giftorättsgods mellan din svärmor och hennes make. Detta innebär i sin tur att om din svärmor och hennes make skulle skilja sig eller om din svärmor avlider, så kommer den egendom som hon ärvt av sin mor att ingå i en bodelning och alltså delas mellan henne och hennes make. Det finns dock en möjlighet för din svärmor att göra just dessa tillgångar som hon ärvt av sin mor till sin enskilda egendom, så att de då inte ska ingå i en framtida bodelning. Detta är möjligt genom att din svärmor och hennes make upprättar ett äktenskapsförord. Regler om äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken kap. 7 § 3, se här. I äktenskapsförordet kan makarna bestämma att viss egendom ska vara enskild egendom och således ska den inte ingå i en bodelning. Ett äktenskapsförord måste upprättas skriftligen och undertecknas av både din svärmor och hennes make för att det ska vara giltigt. Det måste även registreras hos Skatteverket. Om ytterligare råd behövs för att eventuellt upprätta ett äktenskapsförord, råder jag er att ta kontakt med familjerättsrådgivare som kan hjälpa till. Det går enkelt att boka en tid genom knappen "boka rådgivning" här uppe till höger. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Registrering av äktenskapsförord

2015-01-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min fd hustru och jag har ett äktenskapsförord som inte är registrerat hosskatteverket eller Stockholms tingsrätt gäller det?Vi gifte oss 2003.Äktenskapsförordet upprättades av Hestra Advokatbyrå AB , 2004Vi har ansökt om gemensam äktenskapsskillnad, 2014-12-15Dom om äktenskapsskillnad från Stockholms Tingsrätt, 2014-12-19
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett äktenskapsförord gäller inte förrän det registrerats hos Skatteverket (7 kap. 3 § 3 st. äktenskapsbalken). Som huvudregel är det dagen då äktenskapsförordet inkommer till Skatteverket, som blir dagen då förordet börjar verka. För att äktenskapsförordet ska få någon verkan, ska det vara inlämnat senast vid den kritiska tidpunkten. Den kritiska tidpunkten är när ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten (9 kap. 2 §). Således föranleder detta att ert äktenskapsförord inte gäller, eftersom det inte är registrerat.Vänliga hälsningar,

Kan konton och fonder med utdelning göras till enskild egendom genom äktenskapsförord?

2015-02-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan jag skriva äktenskapsförord på mina bankkonton och fonder med utdelning så att dessa är min enskilda egendom?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!I ett äktenskapsförord kan man i princip göra vad som helst till enskild egendom. Detta kan till exempel, såsom i ditt fall, avse specifika bankkonton och fonder. Reglerna för det här finns främst i 7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). Bra att komma ihåg om avkastningen av dina fonder är dock att man måste föreskriva särskilt att även avkastningen är enskild egendom. Avkastning räknas nämligen i annat fall som giftorättsgods.Kort sagt kan du och den du är gift med genom äktenskapsförord bestämma att vilken egendom som helst skall vara enskild, liksom avkastning av egendomen.Hoppas att svaret är till hjälp!Hälsningar,

Tydlighet i fråga om upprättande av äktenskapsförord

2015-02-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag ska skriva ett äktenskapsförord och undrar om nedandåense beskrivning av vilka tillgångar som ska vara enskilda ser vettig och korrekt ut ur ett juridiskt perspektiv.STARTTillgångar som uppfyller båda följande kriterier: 1) XX ägde tillgångarna innan äktenskapetsingående och 2) tillgångarna fanns vid datumet ÅÅÅÅ-MM-DD på XX konton hos FolksamNär delar av tillgångarna tillförs gemensamma bankkonton upphör de delarna att vara enskildegendom. Tillgångar som inte tillförs gemensamma bankkonton förblir enklid egendom.SLUTTack
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för Din fråga!Jag gör bedömningen enligt nedan:1. Du bör tydliggöra att egendomen är att betrakta som enskild egendom när de uppställda kriterierna är uppfyllda.2. Avsluta punkt 2 med en punkt för att undvika otydligheter. I övrigt framgår Din yttersta vilja tydligt av formuleringen. För att undvika tolkningstvister bör ett äktenskapsförord formuleras enkelt men så tydligt och detaljerat som möjligt. Lycka till!Vänligen,

Äganderätt i äktenskap

2015-01-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejNär man blir gift, blir alla tillgånger automatiskt gemensam egendom om inget annat tydligt är avtalt. Korrekt?Samtidigt gäller i princip, att make och maka har fri förfoganderätt över tillgångerna, som finns på var sitt bankkonto. Man kan använda tillgångerna som man vill utan att fråga maken/makan. Korrekt?Vi har 3 barn, make 2, maka 1, inga gemensamma, alltså alla särkullbarn.Om makan nu vill ge sitt barn en gåva på t.ex. 50000 kronor, skulle maken då motsvarande kunna ge sina barn 2 x 50000 kronor. Korrekt?Gäller det samma för ett belopp på t.ex. 500000 kronor?Dessutom hävdar makan att makens barn inte ska ha något. Det makan vill ge sitt barn är ett belopp, som makan har sparat med syfte särskilt att ge sitt barn för utbildning, säger hon. Beloppet har sparats på makans eget konto (ingår alltså i princip i den gemensamma egendom?), inte på ett särskilt konto tillhörande barnet. Dessutom är beloppet barnbidrag från makans före dette man.För mig låter det konstigt. Vad säger lagen?Med vänlig hälsning
Mattias Vilhelmsson |Hej!Situationen du beskriver innehåller många delmoment men generellt gäller frågan samma sak nämligen hur ser egentligen "ägandet" ut i ett äktenskap. Makars inbördes egendomsförhållanden regleras i Äktenskapsbalk (1987:23) (ÄktB). Genom äktenskapsförord kan makars egendom göras till enskild egendom. Verkan av detta syns endast vid en eventuell bodelning på så sätt att den egendom som undandragits som enskild egendom inte ingår i den eventuella bodelningen. Om ett äktenskapsförord inte finns blir i princip all egendom som makarna äger giftorättsgods. Detta innebär endast att make har ett latent anspråk på den andre makens giftorättsgods om en eventuell bodelning skulle ske. Följden av detta är alltså att det inte är korrekt att påstå att all egendom blir "gemensam". Du äger den egendom som tillkommer dig och din make/maka äger den egendom som tillkommer hen. Detta innebär i sin tur att du får göra precis vad du vill med din egendom, t.ex. köpa vad du vill, ge bort vad du vi. Det latenta anspråk som din make/maka har på ditt giftorättsgods blir endast aktuellt vid en bodelning. Det är inte heller korrekt att påstå att make och maka har fri förfoganderätt, make och make har istället fri äganderätt till sin egendom. Du har rätt när du skriver att make/make får göra precis vad hen vill med sin egendom utan att fråga den andre maken/makan. Alltså blir svaret på de övriga frågorna, som rör olika penningbelopp, mot bakgrund av det sagda, att make/maka får ge bort precis hur mycket hen vill av sin egen egendom så länge det inte strider mot regler på andra rättsområden.

Enskild egendom vid dödsfall

2014-12-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Min man är ägare av huset där vi bor. Detta köpte han innan vi träffades. Han har även bankkonto som fanns innan jag kom in i bilden. Vi har bägge barn från tidigare. Vad händer med hans hus och konton om jag går bort innan honom? På ett äktenskapsförord har vi skrivit att detta är hans enskilda egendom vid skilsmässa. Bör/kan man lägga till att detta gäller även ifall jag (maka) går bort först? Eller måste vi skriva ett testamente för att inte mina barn ska få del av hans hus och konto?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Huvudregeln är att all makes egendom är giftorättsgods och skall således ingå i en eventuell framtida bodelning. Detta gäller under förutsättningen att egendomen inte är att betrakta som enskild, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken(ÄktB) här. Det ända sättet för makar att förordna vad som skall vara någon makes enskilda egendom är genom ett äktenskapsförord, se 7 kap. 2 § p. 1 samt 7 kap. 3 § ÄktB. Ett äktenskapsförord är att betrakta som ett avtal mellan makarna och detta avtal skall således ha företräde framför den reglering som finns i äktenskapsbalken. Äktenskapsförordet skall upprättas skriftligen och undertecknas av makarna och sedan registreras hos Skatteverket, se 7 kap. 3 § ÄktB. Om de formella kraven uppfylls så kommer äktenskapsförordet att vara giltigt mellan er.Syftet med att ha enskild egendom är ju att denna egendom inte skall ingå i en framtida bodelning. Således kommer den enskilda egendomen att ärvas av hans barn vid hans eventuella dödsfall! Dock gäller att efterlevande make, så långt kvarlåtenskapen räcker, har rätt till egendom till ett värde av 4 prisbasbelopp, se 3 kap. 1 §. Ett testamente av den avlidne är alltså i denna situation utan verkan till förmån för den efterlevande. Prisbasbeloppet ligger idag på 36 396 kr, se 2 kap. 6-7 §§ socialförsäkringsbalken här. Om hans konton och hus är enskild egendom skall inget av det ingå i en bodelning vid hans eventuella dödsfall och allt kommer således att tillfalla hans barn. Detta gäller oberoende av om ni har ett testamente som reglerar detta eller inte(ni måste dock ha ett äktenskapsförord som gör egendomen till enskild)! Detsamma gäller vid det scenariot att Du går bort först, då ärver dina barn dig!Hoppas Du fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,