Makes arvsrätt och särkullbarn

2014-08-26 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi gifte oss 1963. Skrev äktenskapsförord 1971 där det framgick att all min egendom som jag skaffade efter det inte skulle ingå i giftorätten. Jag köpte en tvåfamiljsvilla med makens syster 50/50% 1974. Maken står inte på köpehandlingarna. Vi bodde i ena lägenheten med våra två barn och maken var skriven där. Maken hade en egen lägenhet som han gradvis flyttade till. I slutet på 80-talet var vi helt separerade men skilde oss inte. Nu är min make avliden och har ett särkullbarn från före vårt äktenskap. Är villan giftorättsgods? I så fall ska särkullsbarnet ha 1/6. Villan är belånad till skorstenen pga min ålder och jag måste sälja?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten när det gäller makar och arv är att den efterlevande maken ärver allt så länge de gemensamma barnen är ensamma arvingar (se 3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken). Finns det särkullbarn har de dock förtur framför den efterlevande maken till sin arvslott. Observera här att det rör sig om hela arvslotten och inte bara laglotten. Jag förstår det som att ni har två gemensamma barn och att det sedan finns ett särkullbarn till den avlidna maken. Särkullbarnet har således rätt till 1/3 av arvet och det direkt, medan de två gemensamma barnen får vänta på hela sitt arv tills båda makarna har avlidit.Den egendom som blir aktuell är den egendom som den avlidne maken äger. Enligt äktenskapsförordet förstår jag det som att all egendom som vardera make införskaffar (efter 1971) blir enskild egendom. Villan har den efterlevande maken inköpt själv efter äktenskapsförordet och maken äger ingen del i fastigheten. Villan har således gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord och därmed kommer den inte att ingå i den egendom som tillhör den avlidna maken och som ska fördelas (dvs. den utgör inte giftorättsgods, se 7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Äktenskapsförord.

2014-07-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag äger ett fritidshus tillsammans med min mamma och syster. Nu ska jag gifta mig och undrar hur jag gör för att detta inte ska kunna hamna i fel händer om något skulle hända min familj. Alltså, om jag, min make, och våra två barn skulle förolyckas, vill jag inte att något av den egendomen ärv av hans övriga arvingar. (Syskon?, föräldrar) räcker det att skriva fastigheten som enskild egendom i ett äktenskapsförord? Tack på förhand! Mvh Cecilia Flöje
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga!Äktenskapsförord är ett effektivt och enkelt sätt att försäkra sig om att viss egendom stannar inom familjen/är enskild och som du själv är inne på så räcker det utmärkt. För att äktenskapsförordet skall vara giltigt så krävs att vissa formkrav iakttas såsom att det är skriftligt och undertecknat av båda parter samt att det skall registreras hos skatteverket. Vill du ha hjälp med att skriva ett äktenskapsförord som passar just dig så hänvisar jag dig vidare till vår samarbetspartner Familjens Jurist (http://www.familjensjurist.se/vara-tjanster/aktenskapsforord) som är specialiserade på all sorts familjerättslig juridik. Vänligen,

Undanhållande av psykisk diagnos ej lagstridigt

2014-07-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Om man undanhåller att man har en psykisk fastställd diagnos innan man ingår äktenskap strider inte det mot svensk lag? Det är ju bedrägeri och en kränkande handling. Eftersom man då lever med en person som man inte vet vem den är. Det kan ju vara så att en sådan person begår äktenskapsbrott genom att vara otrogen t.ex. Det är ju också bedrägeri och en kränkande handling.
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Det är inte lagstridigt att undanhålla sådan information inför ingående av äktenskap.Vänligen,

Kommande arv ska ej utgöra giftorättsgods vid en ev skilsmässa

2014-07-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min fru och jag har varit har varit gifta i mer än 10 år. Min far gick bort för några år sedan och hela arvet efter honom gick över till min mor. Min mor är nu i en hög ålder och jag har börjat tänka på det kommande arvet efter mina föräldrar. Jag vill vara garanterad att arvet efter mina föräldrar INTE blir en del av giftorätten d.v.s delas upp i en eventuell skilsmässa utan arvet är min enskilda. Vi har inget avtal skrivet mellan varandra tidigare såsom äktenskapsförord. Arvet skall inte ingå i en eventuell skilsmässa i framtiden. Räcker det med en bodelning under äktenskapet där man skriver att mitt kommande arv blir mitt enskilda? Behöver man komplettera med äktenskapsförord?
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga. Din fråga regleras i Äktenskapsbalken som du hittar här https://lagen.nu/1987:230Enligt huvudregeln är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom enligt 7:1 ÄktB. Du vill vara garanterad att arvet efter dina föräldrar inte utgör giftorättsgods i en eventuell framtida skilsmässa. Jag skulle råda dig att skriftligt upprätta ett äktenskapsförord över vad som ska utgöra er enskilda egendom, 7:3 ÄktB. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt undertecknad av er båda och lämnas in till domstolen för registrering. Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska vara hans eller hennes egendom. I äktenskapsförordet kan du skriva att arvet, som kommer att tillfalla dig, ska utgöra din enskilda egendom vari maka ej hava giftorättsgods. Detta kommer då gälla vid en eventuell skilsmässa.

Giftermål och egendom

2014-08-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hejsan. Jag och min flickvän kommer att gifta oss närmast framtid. Vi har en bostadsrätt som är skriven på henne men också har hon bolån på sig. I det sammanhanget vill vi ingå ett avtal för att dela bostaden och alla skulder i lika delar i fall skilsmässan. Så min fråga är vilken typ avtal är bäst för oss som omfattar inte bara giftorättsgods men också skulder, bilar och sådant. Tack på förhand!
Linnea Ranvinge |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. All egendom som inte utgör enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Enskild egendom är sådan som gjorts enskild genom äktenskapsförord eller som genom arv, testamente eller gåva mottagits med särskilt villkor om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Huvudregeln är således att all egendom som parterna äger blir gemensam (s k giftorättsgods) i och med giftermålet och därmed delas lika vid en eventuell skilsmässa (10 kap 1 § ÄktB). Även skulderna delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). I ert fall kommer själva giftermålet i sig att leda till att bostaden och skulder hänförliga till denna utgör giftorättsgods och delas lika vid en eventuell bodelning, förutsatt att ni inte har äktenskapsförord som stadgar något annat eller bostaden gjorts enskild på annat sätt, t ex genom arv. Samma sak gäller övrig egendom, såsom bilen. Något särskilt avtal behövs inte.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ägandeförhållandena i ett äktenskap

2014-07-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! När man gifter sig kommer då partnern automatiskt ha tillgång till de tillgångar jag haft innan bröllopet? Jag tänker på hus och arv (pengar). Eller är det fortfarande "mina" tillgångar? Vad händer i en eventuell skiljsmässa? Kan partnern då kräva hälften av dessa tillgångar? Tacksam för att få svaret via mail.
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline! Tyvärr har jag ingen möjlighet att svara till din mail.I Sverige har vi ett s.k giftorättssystem. Äktenskapet i sig påverkar inte en makes äganderätt till sin egendom. I 1 kap 3 § i äktenskapsbalken (ÄktB) finner du huvudprincipen; Var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Således är det du ägt innan äktenskapet ditt. Dock kan en make ha ett giftorättsanspråk på viss egendom vid en eventuell bodelning. Den egendom kallas för giftorättsgods, och ingår i bodelning, se 10 kap 1 § ÄktB. Den kommer delas lika mellan makarna, likadelningsprincipen. (Det finns vissa undantag från denna princip, särskilt mot att en make inte skall kunna "skilja sig till egendom" efter ett kortvarigt äktenskap, se 12 kap 1 § ÄktB). Annan egendom än giftorättsgods är enskild egendom, se 7 kap 1 § Äktb. Den ingår inte i en bodelning Egendom kan bli enskild via t.ex. äktenskapsförord eller villkor från tredje man (gåvogivare, testator, arvslåtare). Äktenskapsord kan utformas så att "all egendom vardera make tog in i äktenskapet skall vara dennes enskilda". I så fall kommer den inte att delas vid en bodelning.Jag hoppas du har fått lite klarhet gällande äganderättsförhållandena i ett äktenskap. Undrar du mer får du gärna kommentera så återkommer jag!Vänligen,

Äktenskapsförord efter äktenskapets ingående

2014-07-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man göra ett äktenskapförord i efterskott på en bil som jag äger
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Det finns inget krav på att ett äktenskapsförord ska ingås innan parterna ingår i äktenskap med varandra. För att kunna upprätta ett äktenskapsförord om att din bil ska vara din enskilda egendom krävs dock att ni båda är överens om att så ska vara fallet, båda behöver skriva under förordet. Äktenskapsförordet gäller från den dagen då det inges till Skatteverket för registrering när det har upprättas efter äktenskapets ingående. Se 7 kap. 3 § äktenskapsbalken.Hoppas att detta är svar på din fråga!Vänligen

Äktenskap och äganderätt

2014-07-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Sedan 1981 äger jag ett hus som jag byggde med min dåvarande man. Vi skildes 1991. Jag gifte om mig 1996 och min nuvarande man flyttade hit till mitt hus. Äger han då automatiskt halva huset i och med att vi gifte oss? På alla papper står jag som ensam ägare.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Enligt 1 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Det faktum att två personer gifter sig med varandra innebär med andra ord inte att makarna därmed får samäganderätt till varandras egendom. Du äger därför fortfarande hela huset själv.Om ni skulle skilja er kommer dock huset, förutsatt att det utgör så kallat giftorättsgods, enligt 10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken att ingå i den bodelning som därmed ska göras mellan er.Med vänlig hälsning