Vad händer med egendom jag införskaffat innan äktenskapets ingående?

2015-03-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vad gäller för möbler inköpta före äktenskapet? I egen ensam hyrd lägenhet.
Peter Holmer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När du ingår äktenskap förblir all din egendom din (äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 3 §). Dock blir all er egendom giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). Detta innebär att vardera make vid eventuell skilsmässa har rätt att göra anspråk på hälften av de samlade tillgångarna. Det enda sättet för makarna att skydda sin egendom är att skriva äktenskapsförord (ÄktB 7 kap. 3 §). Man kan då välja att all egendom ska vara enskild (dvs. inte ingå i bodelning), eller att vissa delar av egendomen ska vara enskild för båda eller bara en av makarna.Egendom kan vara enskild även av andra anledningar, t.ex. om ena maken fått egendomen i gåva av annan person än den andra maken, med villkor om att egendomen ska vara den makens enskilda. Sådant förordnande är dock mer vanligt om det är tal om stora kapitalbelopp, släktfastigheter eller liknande (se ÄktB 7 kap. 2 §).Svaret på din fråga är alltså att de möbler du köpt innan äktenskapet ska (förutsatt att ni inte skrivit äktenskapsförord) ingå i bodelningen.Vänligen,

Tvetydigt äktenskapsförord

2015-03-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej . Det är så att jag och min fru är på väg i sär. Inte säkert hur det blir. Jag har under vårat giftemål betalat alla räkningar från mitt konto och min fru all mat kläder till barn.Vi har fört ett sparande var för sig .Min fru har tagit hela barnbidraget.Min fru har då sparat mer än mig. Frågan är om vi vid eventuellt skillsmässa skall lägga ihop vårat sparande och dela på två.Vi har båda jobbat hela tiden. Vid giftemålet skrev vi på ett äktenskapsförord där det står så här. :All egendom som var och en förärvat före äktenskapet eller kan förärvas genom arv eller gåva och testamente skall vara makes enskilda egendom. Något giftorättsgods kommer alltså inte att att finnas i vårt äktenskap.Slut citat.Jag är inte intresserad av min frus arv eller tidigare pengar fastigheter, men tycker att vi skall dela på vårat sparande iomed att hon sparat betydligt mer / jag betalt mer till räkningar.
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Regler om hur man delar upp tillgångar i en skilsmässa, sk bodelning, finns i äktenskapsbalken (ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#A3).Om du och din fru skulle skilja er skulle en bodelning göras mellan er, ÄktB 9 kap 1 §. I denna bodelning ska ert giftorättsgods ingå men inte er enskilda egendom, ÄktB 10 kap 1 §. Som jag förstår din fråga undrar du om de pengar ni sparat under äktenskapet ska ingå i denna bodelning, dvs om pengarna är giftorättsgods eller enskild egendom. Det hela kommer ner till hur man ska tolka ert något tvetydiga äktenskapsförord. Första meningen antyder att egendom som förvärvas under äktenskapet på annat sätt än arv/gåva/testamente inte ska vara enskild egendom och därmed vara giftorättsgods. Andra meningen däremot antyder att inget giftorättsgods ska finnas i ert äktenskap överhuvudtaget. Beroende på hur äktenskapsförordet tolkas ska antingen all er förvärvade egendom (inkl sparpengar) anses vara enskild, och därmed inte delas vid skilsmässa, eller så ska de sparade pengarna anses vara giftorättsgods och delas mellan er. Att du har betalt fler av era räkningar och din fru kunnat spara mer har dock ingen betydelse för om pengarna ska ingå i bodelningen eller inte. Så som jag tolkar ert äktenskapsförord utifrån vad du skrivit så ska era sparade pengar ingå i bodelningen. Den andra meningen syftar tillbaka på den första och man kan då förstå det som att meningen vill säga att inte fanns något giftorättsgods då ni ingick äktenskapet. I så fall ska det ni tjänat ihop via förvärvsarbete ingå i en bodelning. Jag vill avslutningsvis påminna om att för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att det har blivit registrerat hos skatteverket, ÄktB 7 kap 3 § 3 st. Om förordet inte är giltigt kommer sparpengarna ingå i bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Enskild egendom till följd av äktenskapsförord

2015-03-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag och min före detta man har upprättat ett äktenskapsförord (under äktenskapet) om att huset ska vara min enskilda egendom och att han saknar giftorätt i den (reg, vid tingsrätten Helsingborg). Nu har vi skilt oss men vi har fortfarande inte gjort bodelning. Min fråga är kan han kräva halva huset? Vilka rättigheter har jag/han? Jag bor kvar i huset och har barn under 18 år, han har flyttat och det är jag som betalar av huslånet själv.
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Regler om enskild egendom och bodelning hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB), se här. Precis som du skriver kan man upprätta äktenskapsförord om att viss egendom ska vara enskild, se ÄktB 7 kap 2§ punkt 1 och ÄktB 7 kap 3§. Det är bara giftorättsgods, och inte enskild egendom, som ska ingå i bodelningen, se ÄktB 10:1. Giftorätttsgods är allt som inte är enskild egendom, se ÄktB 7 kap 1§. Alltså har du rätt att behålla er bostad efter skilsmässan, då den är din enskilda egendom.Om du behöver ytterligare hjälp med den kommande bodelningen rekommenderar jag dig att kontakta en av de erfarna familjerättsjurister som vi på Lawline har samarbete med. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Med Vänliga Hälsningar

Giftorättsgods eller enskild egendom

2015-02-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Min man ägde vårt hus när vi träffades. Det har renoverats helt av oss båda under åren. Vi är nu gifta sedan några år tillbaka och häromdagen funderade vi över hur ägorätten av huset ser ut. Min man säger att genom vårt giftemål är huset också mitt juridiskt eftersom vi inte skrev något äktenskapsförord om saken. Jag hävdar att han sett för mycket på dålig film och menar att jag står utan bostad om vi skiljer oss. Borde vi skriva något avtal om vi vill att vi båda skall stå som ägare?
Eric Brinck |Hej!Tack för din fråga jag ska försöka besvara den så gott jag kan!Vad som är viktigt att hålla isär när det kommer till giftemål är giftorättsgods och enskild egendom. Allt ni båda köpt före och under äktenskapet är giftorättsgods så länge det inte är enskild egendom enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) som du finner Här. Viktigt blir därför att reda ut vad som är enskild egendom i ett giftemål, vad som är enskild egendom stadgas i 7:2 ÄktB. De viktigaste punkterna är de förstnämnda, dvs p1) enskild egendom är egendom som ni har skrivit i ett äktenskapsförord att egendomen ska vara enskild och p2-3) egendom som make fått i gåva eller arv med förbehåll att egendomen ska vara enskild. Observera dock även 5p som anger att vad som trätt istället för enskild egendom också blir enskild egendom. Det som menas med detta är att om din make ärvt pengar med förbehåll att pengarna ska vara enskild egendom och sedan för precis dessa pengar har köpt huset är huset enskild egendom. Har däremot din make köpt bostaden för hans egna pengar som han tillexempel har tjänat på sitt arbete eller pengar han fått genom gåva/arv utan förbehåll att pengarna ska var enskild egendom är alltså bostaden giftorättsgods och vid en eventuell skilsmässa delar ni på Värdet av bostaden. Vem av er som sedan tar huset och köper ut den andra är en sak ni löser vid skilsmässan. För dig innebär detta att du inte behöver skriva något äktenskapsförord, så länge inte din make har fått huset genom arv eller liknande med förbehållet att det ska vara hans enskilda egendom. Hoppas det var svar nog på din fråga.Vänliga hälsningar

Äktenskapsförord om enskild egendom

2015-03-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag har blivit delägare i ett AB tillsammans med mina systrar, nu vill jag inte att företaget ska ingå i mitt giftorättsgods. Kan man skriva äktenskapsförord bara för AB:t?
Louise Eskesen |Hej, och tack för din fråga!Enligt huvudregeln i äktenskapsbalken 7:1 är all egendom som inte är enskild egendom att betrakta som giftorättsgods. Det är möjligt att enbart avtala om att din andel i aktiebolaget ska vara enskild egendom i ett äktenskapsförord mellan dig och din make, äktenskapsbalken 7:3 samt 7:2 p. 1. Om ni vill att avkastningen från aktiebolaget också ska vara din enskilda egendom är det viktigt att detta skrivs uttryckligen i äktenskapsförordet, äktenskapsbalken 7:2 2 st. Hjälp med att skriva äktenskapsförord kan du bland annat få här: http://lawline.se/vara_tjanster/avtalÄktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Vänliga hälsningar,

Enskild egendom - Aktier och fonder

2015-03-07 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Om jag vill att aktier och fonder ska vara enskild egendom, bör jag skriva att tillgångar på vissa aktiedepåer ska vara enskild egendom eller bör jag hellre lista varje aktie och fond som ska vara enskild egendom?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Huvudregeln är att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). För att makarnas egendom ska vara enskild krävs det att ett äktenskapsförord ingås mellan makarna, 7 kap. 3 § ÄktB och 7 kap. 2 § 1 p. ÄktB. Ni måste alltså skriva in i äktenskapsförordet att alla dina aktier och fonder ska vara enskild egendom för att det inte ska ingå i giftorättsgodset. Det är även viktigt att det framgår av äktenskapsförordet att avkastningen från aktierna och fonderna ska vara enskild egendom, annars omfattas de också av giftorättsgodset, enligt 7 kap. 2 § 2 st. ÄktB. Värt att nämna är att om du säljer din enskilda egendom så blir pengarna du får enskild egendom, enligt 7 kap. 2 § 6 p. ÄktB.Se 7 kap. äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K7Med vänliga hälsningar,

Ogiltigförklaring av äktenskap

2015-02-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Har en nära vän som nyligen avlidit, Han ingick äktenskap under en väldigt tuff behandling mot cancer. Detta skedde på sjukhus och med bara sjukvårdspersonal som vittnen, Det var hennes önskemål att de skulle gifta sig och det var hon som ringde efter en präst. Han var vid tillfället påverkad av all den starka medicinen som bl a gjorde att han yrade. Detta kan släkt och vänner intyga som besökte honom dagarna, innan, efter och även samma dag, Ingen anhörig fick reda på att de gift sig förrän flera månader senare. Kan detta ogiltigförklaras undrar nu hans barn från tidigare förhållanden?Tacksam för svar.
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Det finns inga regler om ogiltigförklaring av äktenskap i svensk lag. Äktenskap kan endast upplösas genom äktenskapsskillnad eller att ena maken avlider, enligt 1:5 äktenskapsbalken (ÄktB). Se 1:5 ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K1P5S1Högsta domstolen uttryckte i NJA 2010 s. 648 att det finns en ytterst begränsad möjlighet att få vigseln ogiltigförklarad vilket skulle innebära att äktenskapet är en nullitet och inte ger upphov till några rättsverkningar, enligt 4:2 2 st. ÄktB."Fastän bristande rättshandlingsförmåga inte räcker för att grunda ogiltighet, får det därför antas att det finns ett - låt vara ytterst begränsat - utrymme för att anse en vigsel ogiltig, om en parts äktenskapsvilja har brustit i så grundläggande hänseenden att det är uppenbart att ett samtycke över huvud taget inte har förelegat, trots att parten vid vigselförrättningen har tillkännagett att så varit fallet." - punkt 9 i HD:s avgörande NJA 2010 s. 648.Enligt 4:2 1 st. ÄktB krävs det att följande kriterier är uppfyllda vid vigseln:Båda makarnas närvaroDeras uttryckliga samtycke till vigseln. Detta är kopplat till makarnas rättshandlingsförmåga. Om någon t.ex. lider av en psykisk störning kan den makens rättshandlingsförmåga ifrågasättas.Att vigselförrättaren är behörigVigselförrättarens förklaring att de båda numera är makar.Se 4 kap. äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K4Se NJA 2010 s. 648, https://lagen.nu/dom/nja/2010s648För att sammanfatta så kan äktenskap upplösas antingen genom äktenskapsskillnad eller att den ena maken avlider. Det finns även ett begränsat utrymme för att få vigseln ogiltigförklarad vilket skulle innebära att äktenskapet inte är giltigt och får inte några rättsverkningar.Hoppas detta var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Giltigheten av ett äktenskap som ingåtts utomlands

2015-02-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,för ca 7 år sedan gjorde jag en spontan och kul sak med min dåvarande flickvän som att gifta mig i Las Vegas, när vi kom hem så registrerade vi aldrig detta eftersom det mer var en upplevelse och vi var inte intresserade av att vara gifta. Som vi båda då uppfattade det, för att ett giftermål ska vara godkänt och gälla i Sverige så måste man registrera det i Sverige. Eftersom det aldrig var vår avsikt att vara gifta så registrerade vi aldrig det. Vi är inte tillsammans numera sedan 3 år tillbaks. Nu undrar jag skulle detta kunna ställa till det för oss om någon av oss skulle vilja gifta oss i framtiden. Är vi gifta eller är det som vi uppfattade det att eftersom vi inte registrerat det i Sverige och skrivit på några papper så är vi inte giftas i Sverige eller hur är det? Hoppas få lite klarhet i detta?
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Efter en vigsel i utlandet så krävs det att ni uppvisar ett intyg inför Skatteverket som visar att att vigseln har ägt rum, för att äktenskapet på så sätt ska registreras och folkbokföras i Sverige. Skatteverket registrerar endast äktenskap som anses giltiga. Ett äktenskap som har ingåtts utomlands är giltigt till formen om det är giltigt enligt den stat där äktenskapet ingicks, se 1:7 lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap. Undantag finns i 1:8a IÄL om äktenskapet t.ex. har ingåtts genom tvång eller med en person som är under 18 år. Ert äktenskap som ingicks i USA är alltså ett giltigt äktenskap även i Sverige, att ni inte har lämnat in det för registrering innebär dock att det inte är folkbokfört och på så sätt gällande i Sverige. Om ni skulle besluta att gifta om er så görs en hindersprövning av Skatteverket. Denna hindersprövning innefattar ett kontrollerande och intygande från er sida om att ni inte är gifta sedan tidigare. Ert äktenskap som ingicks i USA anses som sagt likväl vara ett giltigt äktenskap till formen. Mer information kan du hitta på Skatteverkets hemsida. Ni kan ta upp talan om äktenskapsskillnad i Sverige enligt 3:2 IÄL, trots att äktenskapet ingicks i USA. Med vänliga hälsningar