Enskild egendom mellan makar efter arv

2015-01-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej.Jag undrar om min svärmors arv efter hennes mor kan bli enskild egendom eller om det måste delas med hennes make? Det är inget skrivet om enskild egendom i testamentet.
Emma Persson |Hej!Tack för din fråga!Äktenskapsbalken (1987:230) reglerar makars giftorättsgods och enskilda egendom, se här. Om det inte finns någonting skrivet i testamentet om att det som din svärmor ärver av sin mor ska vara din svärmors enskilda egendom, så innebär det att den ärvda egendomen kommer att vara giftorättsgods mellan din svärmor och hennes make. Detta innebär i sin tur att om din svärmor och hennes make skulle skilja sig eller om din svärmor avlider, så kommer den egendom som hon ärvt av sin mor att ingå i en bodelning och alltså delas mellan henne och hennes make. Det finns dock en möjlighet för din svärmor att göra just dessa tillgångar som hon ärvt av sin mor till sin enskilda egendom, så att de då inte ska ingå i en framtida bodelning. Detta är möjligt genom att din svärmor och hennes make upprättar ett äktenskapsförord. Regler om äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken kap. 7 § 3, se här. I äktenskapsförordet kan makarna bestämma att viss egendom ska vara enskild egendom och således ska den inte ingå i en bodelning. Ett äktenskapsförord måste upprättas skriftligen och undertecknas av både din svärmor och hennes make för att det ska vara giltigt. Det måste även registreras hos Skatteverket. Om ytterligare råd behövs för att eventuellt upprätta ett äktenskapsförord, råder jag er att ta kontakt med familjerättsrådgivare som kan hjälpa till. Det går enkelt att boka en tid genom knappen "boka rådgivning" här uppe till höger. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Registrering av äktenskapsförord

2015-01-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min fd hustru och jag har ett äktenskapsförord som inte är registrerat hosskatteverket eller Stockholms tingsrätt gäller det?Vi gifte oss 2003.Äktenskapsförordet upprättades av Hestra Advokatbyrå AB , 2004Vi har ansökt om gemensam äktenskapsskillnad, 2014-12-15Dom om äktenskapsskillnad från Stockholms Tingsrätt, 2014-12-19
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett äktenskapsförord gäller inte förrän det registrerats hos Skatteverket (7 kap. 3 § 3 st. äktenskapsbalken). Som huvudregel är det dagen då äktenskapsförordet inkommer till Skatteverket, som blir dagen då förordet börjar verka. För att äktenskapsförordet ska få någon verkan, ska det vara inlämnat senast vid den kritiska tidpunkten. Den kritiska tidpunkten är när ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten (9 kap. 2 §). Således föranleder detta att ert äktenskapsförord inte gäller, eftersom det inte är registrerat.Vänliga hälsningar,

Kan pengar vara enskild egendom?

2014-12-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag har ett konto med pengar som är orört sen många år tillbaka. Pengarna är mina. När jag gifte mig frågade jag om man kunde skriva äktenskapsförord på detta men fick till svar att det var krångligt när det var just pengar. (svårt att följa tror jag de sa). Men som sagt, jag rör dem inte. Bara jag har uppgifterna till kontot. Jag känner nu ett behov av att fråga er, är det verkligen krångligt och svårt? Om jag vill göra det trots allt, hur gör jag då?Vill säkerhetsställa att de verkligen tillfaller mig vid en eventuell skiljsmässa.
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Det går absolut att skiva avtal om att göra egendom enskild genom äktenskapsförord även beträffande pengar. Pengar, till skillnad från "vanlig egendom" som exempelvis möbler eller fordon, anses dock vara av en mer komplicerad kategori egendom. Detta eftersom en summa pengar är utbytbar mot en motsvarande summa pengar och det kan vara svårt att bedöma identiteten hos en viss summa pengar.Poängen med detta är att pengarna måste hållas avskilda på ett sätt som medför att pengarna kan sägas "behålla sin identitet". I och med att du redan håller dessa pengar avskilda på ett separat konto så är min bedömning att ett avtal om detta inte vore särskilt svårt att anordna. Hör av dig till din bank om du behöver ytterligare uppgifter om hur dina pengar hålls avskilda så detta kan preciseras i förordet.Äktenskapsförord är ett slags skriftligt avtal som måste undertecknas av er båda och lämnas in till Skatteverket för registrering. Förordet blir gällande först efter ni registrerat det hos Skatteverket.Reglerna om äktenskapsförord finner du https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1

Hur man gör egendom till enskild

2014-12-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Skall köpa/ ta över min fars jordbruksfastighet. Jag är idag gift och min far vill att det ska vara bli min enskilda egendom. Min far har idag lån på fastigheten som jag skall lösa med ett eget huslån.Hur går vi tillväga för att köpet av fastigheten blir min enskilda egendom? Kommer banken hjälpa till med det?Med vänlig hälsning,
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!Enskild egendom definieras i 7 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Som du ser i paragrafen finns det en del olika vägar man kan gå för att egendom skall bli enskild.Det absolut lättaste i ditt fall skulle vara att skriva ett äktenskapsförord på det. Se första punkten i ovan nämnda paragraf.

Äganderätt i äktenskap

2015-01-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejNär man blir gift, blir alla tillgånger automatiskt gemensam egendom om inget annat tydligt är avtalt. Korrekt?Samtidigt gäller i princip, att make och maka har fri förfoganderätt över tillgångerna, som finns på var sitt bankkonto. Man kan använda tillgångerna som man vill utan att fråga maken/makan. Korrekt?Vi har 3 barn, make 2, maka 1, inga gemensamma, alltså alla särkullbarn.Om makan nu vill ge sitt barn en gåva på t.ex. 50000 kronor, skulle maken då motsvarande kunna ge sina barn 2 x 50000 kronor. Korrekt?Gäller det samma för ett belopp på t.ex. 500000 kronor?Dessutom hävdar makan att makens barn inte ska ha något. Det makan vill ge sitt barn är ett belopp, som makan har sparat med syfte särskilt att ge sitt barn för utbildning, säger hon. Beloppet har sparats på makans eget konto (ingår alltså i princip i den gemensamma egendom?), inte på ett särskilt konto tillhörande barnet. Dessutom är beloppet barnbidrag från makans före dette man.För mig låter det konstigt. Vad säger lagen?Med vänlig hälsning
Mattias Vilhelmsson |Hej!Situationen du beskriver innehåller många delmoment men generellt gäller frågan samma sak nämligen hur ser egentligen "ägandet" ut i ett äktenskap. Makars inbördes egendomsförhållanden regleras i Äktenskapsbalk (1987:23) (ÄktB). Genom äktenskapsförord kan makars egendom göras till enskild egendom. Verkan av detta syns endast vid en eventuell bodelning på så sätt att den egendom som undandragits som enskild egendom inte ingår i den eventuella bodelningen. Om ett äktenskapsförord inte finns blir i princip all egendom som makarna äger giftorättsgods. Detta innebär endast att make har ett latent anspråk på den andre makens giftorättsgods om en eventuell bodelning skulle ske. Följden av detta är alltså att det inte är korrekt att påstå att all egendom blir "gemensam". Du äger den egendom som tillkommer dig och din make/maka äger den egendom som tillkommer hen. Detta innebär i sin tur att du får göra precis vad du vill med din egendom, t.ex. köpa vad du vill, ge bort vad du vi. Det latenta anspråk som din make/maka har på ditt giftorättsgods blir endast aktuellt vid en bodelning. Det är inte heller korrekt att påstå att make och maka har fri förfoganderätt, make och make har istället fri äganderätt till sin egendom. Du har rätt när du skriver att make/make får göra precis vad hen vill med sin egendom utan att fråga den andre maken/makan. Alltså blir svaret på de övriga frågorna, som rör olika penningbelopp, mot bakgrund av det sagda, att make/maka får ge bort precis hur mycket hen vill av sin egen egendom så länge det inte strider mot regler på andra rättsområden.

Enskild egendom vid dödsfall

2014-12-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Min man är ägare av huset där vi bor. Detta köpte han innan vi träffades. Han har även bankkonto som fanns innan jag kom in i bilden. Vi har bägge barn från tidigare. Vad händer med hans hus och konton om jag går bort innan honom? På ett äktenskapsförord har vi skrivit att detta är hans enskilda egendom vid skilsmässa. Bör/kan man lägga till att detta gäller även ifall jag (maka) går bort först? Eller måste vi skriva ett testamente för att inte mina barn ska få del av hans hus och konto?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Huvudregeln är att all makes egendom är giftorättsgods och skall således ingå i en eventuell framtida bodelning. Detta gäller under förutsättningen att egendomen inte är att betrakta som enskild, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken(ÄktB) här. Det ända sättet för makar att förordna vad som skall vara någon makes enskilda egendom är genom ett äktenskapsförord, se 7 kap. 2 § p. 1 samt 7 kap. 3 § ÄktB. Ett äktenskapsförord är att betrakta som ett avtal mellan makarna och detta avtal skall således ha företräde framför den reglering som finns i äktenskapsbalken. Äktenskapsförordet skall upprättas skriftligen och undertecknas av makarna och sedan registreras hos Skatteverket, se 7 kap. 3 § ÄktB. Om de formella kraven uppfylls så kommer äktenskapsförordet att vara giltigt mellan er.Syftet med att ha enskild egendom är ju att denna egendom inte skall ingå i en framtida bodelning. Således kommer den enskilda egendomen att ärvas av hans barn vid hans eventuella dödsfall! Dock gäller att efterlevande make, så långt kvarlåtenskapen räcker, har rätt till egendom till ett värde av 4 prisbasbelopp, se 3 kap. 1 §. Ett testamente av den avlidne är alltså i denna situation utan verkan till förmån för den efterlevande. Prisbasbeloppet ligger idag på 36 396 kr, se 2 kap. 6-7 §§ socialförsäkringsbalken här. Om hans konton och hus är enskild egendom skall inget av det ingå i en bodelning vid hans eventuella dödsfall och allt kommer således att tillfalla hans barn. Detta gäller oberoende av om ni har ett testamente som reglerar detta eller inte(ni måste dock ha ett äktenskapsförord som gör egendomen till enskild)! Detsamma gäller vid det scenariot att Du går bort först, då ärver dina barn dig!Hoppas Du fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning, 

Upprättande av äktenskapsförord

2014-12-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag skall gifta mig nästa år och skall då skriva äktenskapsförord! Jag kommer också att skriva testamente till förmån för mina söner. Ärver de då all min egendom? Eller har min blivande fru rätt till något? Hon kommer att på samma sätt så bara hennes barn ärver allt från henne. Jag kommer att gifta mej med en Thailändsk kvinna, hon är och förblir skriven i Thailand och jag är och förblir skriven i Sverige men kommer att vistas mycket i Thailand.
Anes Sabic |Hej,Ursäkta det sena svaret!Huvudregeln är att all makes egendom är giftorättsgods och skall således ingå i en eventuell framtida bodelning. Detta gäller under förutsättningen att egendomen inte är att betrakta som enskild, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken(ÄktB) https://lagen.nu/1987:230. Det ända sättet för makar att förordna vad som skall vara någon makes enskilda egendom är genom ett äktenskapsförord, se 7 kap. 2 § p. 1 samt 7 kap. 3 § ÄktB. Ett äktenskapsförord är att betrakta som ett avtal mellan makarna och detta avtal skall således ha företräde framför den reglering som finns i äktenskapsbalken. Äktenskapsförordet skall upprättas skriftligen och undertecknas av makarna och sedan registreras hos Skatteverket, se 7 kap. 3 § ÄktB. Om de formella kraven uppfylls så kommer äktenskapsförordet att vara giltigt mellan er i Sverige!Syftet med att ha enskild egendom är ju att denna egendom inte skall ingå i en framtida bodelning. Således kommer den enskilda egendomen att ärvas av dina söner! Dock gäller att efterlevande make, så långt kvarlåtenskapen räcker, har rätt till egendom till ett värde av 4 prisbasbelopp, se 3 kap. 1 §. Ett testamente av den avlidne är alltså i denna situation utan verkan till förmån för den efterlevande. Prisbasbeloppet ligger idag på 36 396 kr, se 2 kap. 6-7 §§ socialförsäkringsbalken https://lagen.nu/2010:110.Formkraven avseende testamenten är stränga, se 10 kap. 1 § ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637. Huvudregeln är att ett testamente skall upprättas skriftligen och bevittnas av två personer. Dessa personer skall även bestyrka handlingen med sina namn. Det är väldigt viktigt att de angivna formkraven uppfylls och att avsikten med testamentet tydligt framgår. Av den anledningen är det att rekommendera att Du/ni tar en kontakt med en jurist för att få hjälp och vägledning i denna process. Denna hjälp kan vi på Lawline bistå dig/er med, se http://lawline.se/avtal/testamente. Kostnaden för upprättande av ett testamente är 1495 kr. inklusive moms! Vi kan även bistå er med hjälp att upprätta ett äktenskapsförord, se http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord. Kostnaden för detta är 995 kr. inklusive moms!Hoppas Du är nöjd med svaret!Med vänlig hälsning, 

Samtycke som grund för att egendom ska bli enskild

2014-12-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om man är gift kan den ena parten köpa en fastighet som enskild egendom. Måste den andra samtycka till detta?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln i ett äktenskap är att all egendom utgörs av giftorättsgods och kommer delas lika vid skilsmässa. Egendom kan dock vara enskild om någon av punkterna i 7 kap 2 § äktenskapsbalken är uppfylld (https://lagen.nu/1987:230). Där anges att egendom kan bli enskild genom äktenskapsförord, genom att man specifikt nämner viss egendom eller generellt säger att makarnas egendom ska vara enskild. Äktenskapsförordet måste registreras för att vara giltigt. Egendom kan också bli enskild genom att saker man får genom testamente, arv eller i gåva villkoras till att bli enskild. Även surrogat bli enskild egendom, när man till exempel sålt ett hus som man ärvt som enskild egendom och använder pengarna till att köpa en bil blir bilen enskild egendom.Man kan alltså inte själv bestämma om egendom ska bli enskild, utan det måste beslutas mellan makarna och regleras i ett äktenskapsförord. Att egendomen är giftorättsgods, hindrar ju dock inte att du äger egendomen utan reglerna aktualiseras först vid en skilsmässa.