Vårdnad om barn

2015-03-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag är en ogift, blivande pappa till ett barn vars blivande mamma och jag inte längre bor tillsammans, och nu i två olika städer. Jag ska, när chansen ges, flytta till samma stad så jag kan vara nära mitt barn. Jag vill ha gemensam vårdnad. Min före detta flickvän, blivande mamman, säger att detta kanske får bli ett framtida beslut, då hon inte känner sig beredd på att lämna över barnet till mig, då barnet fortfarande kommer att vara litet. Är detta hennes beslut att ta och vad har jag för rättigheter? Jag sätter självklart barnets bästa i fokus och kan se att vi får gemensam vårdnad efter barnet slutat amma. Har jag rätt att ha barnet boende på halvtid hos mig även innan denna perioden är över och har jag rätt att ha barnet boende halvtid hos mig efter detta?
Linn Kanter Pergament |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!När det gäller vårdnad så regleras det i föräldrabalken (FB). Utgångspunkten i vårdnadsmål är vad som är bäst för barnet och man ser till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6:2a FB). Eftersom du och barnets mamma inte är gifta kommer endast hon att bli vårdnadshavare när barnet föds (6:3 FB). Om du vill ha gemensam vårdnad och din före detta flickvän motsätter sig detta kan du väcka talan i domstol. Rätten kommer då döma till gemensam vårdnad så länge det är förenligt med barnets bästa. Detta avgörs genom att t ex se till hur bra du och barnets mamma kan samarbeta i frågor rörande barnet. (6:4-5 FB) Hoppas det löser sig för er!

Folkbokföring och vårdnad, samt

2015-03-13 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,Jag ligger i en tvist gällande en liten kille på 4 år. Vi bor i två olika kommuner och han är I dagsläget folkbokförd hos sin far, har även sitt dagis i den kommunen. Pappan har fått flera anmälningar på sig till socialen, men de gjorde inget förän den 6 anmälan kom in. Anmälningarna handlar om att han lämnat pojken ensam hemma, han använder droger, festar, har olämpligt umgänge osv. Drogtesterna han gjort är självklart negativa nu efter 8 månaders förvarning. Han anklagar givetvis mig för anmälningarna, att jag ljuger osv. Vad är mina chanser att få pojken skriven hos mig när han har "bevis" på att han är drogfri, och anklagar mig för att jag skulle tvingat folk till de anmälningar som finns? Pojken har varit på heltid hos mig i nästan 5 månader med sporadiskt umgänge med pappan ett par gånger (mitt beslut eftersom soc inte gjorde något). Sedan beslutade i rätten om ett upptrappningsschema med max ons- mån varannan vecka, och så fick vi en medlare. Hon tycker jag ska gå med på pappans förslag som är umgänge ons-mån och låta pojken stå kvar skriven där. Detta får jag panik över, han är inte lämplig pga bristande föräldraansvar. Riskerar jag att förlora pojken om jag går vidare? Eller har jag någon chans att vinna över hans adress till mig, umgänge ska de självklart ha men inte huvudansvaret.. Två syskon har han hos mig varannan vecka med.
Peter Holmer |Hej!Tack för att vänder dig till Lawline med din fråga. Till att börja med vill jag naturligtvis beklaga den svåra situation du hamnat i. Din fråga verkar handla främst om var barnet ska vara ”skrivet”, dvs. folkbokfört. Den myndighet som beslutar om folkbokföring är Skatteverket. När vårdnadshavare inte är överens ska barnet i regel bokföras i det hem i vilket det tillbringar flest nätter, eller i den bostad som barnet var bokfört i när föräldrarna separerade. Mer om detta hittar du här. Folkbokföringen har betydelse bl.a. vad gäller barnets skolgång, och vill du få den ändrad är det alltså Skatteverket du ska vända dig till och begära prövning. Folkbokföringen i sig påverkar dock inte domstolens beslut om vårdnad, boende och umgänge i övrigt. Därför ser jag inte heller något direkt problem med att begära saken prövad.Det låter på din berättelse som att rätten ganska nyligen meddelade dom. Vad som är värt att nämna är att du är bunden av rättens beslut, men inte av medlarens åsikt. Medlaren finns där för att hjälpa er hitta en samförståndslösning som utgår från barnets bästa.Om du anser att omständigheterna ändrats sedan rätten senast meddelade dom, t.ex. om ny information beträffande missbruk framkommit, kan du tillsammans med ditt ombud lämna in en ny stämningsansökan. När det gäller vårdnad, boende och umgänge ska domstolen utgå ifrån barnets bästa i det enskilda fallet (FB 6 kap. 2 § a). Om det framkommer uppgifter om missbruk ska domstolen se särskilt allvarligt på detta (FB 6 kap. 2 § a, 2 st).Jag hoppas att du fått svar på dina frågor, om du anser att jag misstolkat dig är du välkommen att återkomma. Vänliga hälsningar,

Ansökan om ensam vårdnad av barn

2015-02-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hur man gör får att skaffa ensamvårdnad eftersom min sambo kommer hem bara 1-3 gånger per vecka och hälsa barnet men ger ingen trygghet hon är ansvarlös vi har tre barn.
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!Vårdnad av barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB).Om ni kan komma överens om att du ska ha vårdnaden av barnen kan ni avtala om det. Avtalet ska vara skriftligt och ska godkännas av socialnämnden, enligt 6:6 1 st. FB. Om avtalet går emot barnets bästa ska socialnämnden inte acceptera avtalet, 6:6 2 st. FB.Om ni inte kan komma överens, kan du ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten, enligt 6:5 FB, och då sätter rätten vikt vid vårdnadshavarnas förmåga att samarbeta, 6:5 2 st. FB. Barnens bästa är utgångspunkten när beslut som gäller barnen ska fattas, men om vårdnadshavarna inte kan samarbeta pga. djupa konflikter mellan vårdnadshavarna eller att den ena vårdnadshavaren är olämplig som vårdnadshavare ska vårdnaden anförtros åt en förälder. En vårdnadshavare kan anses vara olämplig om denne har gjort sig skyldig till våld mot barnet eller den andra föräldern. Ansökan om ensam vårdnad ska göras hos tingsrätten i den ort där barnen har sin hemvist, enligt 6:17 FB.Se 6 kap. FB, https://lagen.nu/1949:381#K6Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Barnets boende

2015-02-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag och min fd sambo har en dotter på snart 6 år. När vi separerade flyttade mitt ex 30 mil bort utan diskussion om vårdnad och dyligt. Eftersom jag vill att min dotter ska ha båda sina föräldrar har jag gått med på växelvis boende, vi har henne 2 v åt gången. Nu till mitt problem : papper om att hon ska börja förskoleklass har kommit till mig där hon är skriven och nu säger pappan att han vill att hon ska gå i skolan hos honom.. vad händer nu? Jag vill ju naturligtvis att hon ska gå och bo hos mig.
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Reglerna i föräldrabalken (FB) styr barnets boende och vårdnadshavarnas inbördes förhållande till varandra. I din fråga framgår det inte om du har ensam vårdnad om er dotter, eller om ni delar den. Har du ensam vårdnad har du rätt att besluta om barnets boende, dock alltid med beaktan av barnets bästa. (FB 6:11, 6:2a) Detta i jämförelse med om ni har gemensam vårdnad och då tillsammans ska komma överens om vart er dotter ska bo. Återigen med beaktan av vad som är bäst för er dotter. Avseende barnets bästa och frågor rörande barnets boende, vårdnad och umgänge ska i bedömningen fästas vikt vid eventuella risker för barnet, barnets behov av kontakt med båda föräldrarna samt barnets vilja. Er dotter som är sex år gammal har uppnått en ålder där hon själv kan uttrycka någon form av egen vilja. Det är viktigt att beakta denna.Har ni gemensam vårdnad om er dotter och en överenskommelse er emellan inte går att nå kan du vända dig till rätten som får besluta i saken. (FB 6:14) En rättsprocess är många gånger väldigt slitsamt för barnet varvid en överenskommelse mellan dig och din fd. sambo otvivelaktigt är att sträva mot.Känner du att du behöver ytterligare rådgivning om hur du ska fortsätta ditt ärende kan du vända dig till våra samarbetspartners - Familjens jurist som är specialiserad på familjerätt och finns i ett stort antal orter i Sverige. Boka tid på https://www.familjensjurist.se/boka-tid Lycka till och jag hoppas att mitt svar gav dig en första rådgivning. Vänliga hälsningar,

Rätten till umgänge

2015-03-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA |hej jag har en anmälan på mig som varken rör mig eller min dotter och dom gör allt för jag inte ska få träffa min dotter på 2 år och jag försöker allt att göra det dom vill att jag ska göra ändå håller dom mig ifrån min dotter har inte sett henne på 1,5 månad har ingen telefon just nu
Sedja Abed Ali |Hej, Har du och barnets mor gemensam vårdnad om dottern? Regleringen gällande vårdnad och umgänge framgår av föräldrabalken (FB). Enligt 6 kap 1-2a §§ anges att barnets bästa alltid ska vara avgörande i beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Huvudregeln enligt 6 kap 3 § FB är att vårdnaden är gemensam om föräldrarna är gifta, i annat fall har modern ensam vårdnaden om barnet. Om det senare döms till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna står barnet även därefter under gemensam vårdnad om inte den gemensamma vårdnaden upplöses enligt reglerna i 5 och 6 §§. 5 § anger det fall att föräldrarna vill få vårdnadsfrågan prövad av domstol för att få ensam vårdnad om barnet. I ett sådant fall ska rätten göra en bedömning utifrån barnets bästa. Om ni har gemensam vårdnad av barnet och du är förhindrad att utöva vårdnaden kan rätten anförtro dig ensam vårdnad enligt 6 kap 8 a §. Gällande umgänge är det inte en rätt som är avsedd för föräldrarna, det är istället barnets rätt till umgänge med den förälder de inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses enligt 6 kap 15 § FB. Om du inte har en fastställd rätt till umgänge kan du väcka talan om det enligt 6 kap 15 a §. När rätten beslutat om umgänge kan ett umgängesstöd utses av socialnämnden, dessutom ska socialrätten följa upp hur umgänget fungerar, 6 kap 15c § 4 st. Är umgängesfrågan inte prövad av domstol kan du väcka talan i den ort där din dotter har hemvist. Lycka till!

Ensam vårdnad

2015-02-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA |hur man gör får att skaffa ensam vårdnad eftersom min sambo kommer hem bara 1-3 gånge per vecka och hälsa barnet men ger inge trygghet hon är ansvarlös vi har tre barnt
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Som föräldrar kan ni själva avtala om saker som umgängesrätt, vart barnen skall bo eller vem som skall ha vårdnaden(se kap 6 i Föräldrabalken). Ni behöver alltså inte vända er till domstolen direkt. Detta kräver ju dock att ni som föräldrar är överens. Är ni inte överens får du vända dig till en domstol för att kunna få ensam vårdnad om dina barn. Har ni gemensam vårdnad i dagsläget kan du alltså vända dig till en domstol för att få detta upphävt( se 5 § kap 6 Föräldrabalken)När en domstol bedömer om vårdnaden så utgår de alltid utifrån vad som är barnets bästa. Detta kan ibland vara väldigt svårt att avgöra, men som huvudregel anser man att barnets bästa är att ha god kontakt med båda föräldrarna och domstolen föredrar därför en gemensam vårdnad när föräldrarna bor isär. Det är bara om båda föräldrarna vill ha egen vårdnad eller om det inte ligger i barnets bästa att ha gemensam vårdnad som man dömer ut ensam vårdnad till en förälder. Om du inte kan få ensam vårdnad om barnen kan domstolen ändå besluta att de skall bo hos dig om det är bäst för barnet.Som grund för bedömning av barnets bästa kollar man bland annat om en förälder kan ge sitt barn omvårdnad, trygghet och god uppfostran och i övrigt klarar av att förstå sitt barns känslor och behov. Självklart skall ju inte barnet inte få komma till skada hos en av föräldrarna. Men detta är alltså upp till en domstol tillsammans med socialnämnden att avgöra.Frågor om vårdnad eller boende bedöms av den tingsrätt i orten dina barn bor. För att de skall pröva din fråga ansöker du om stämning genom att lämna in en blankett där du säger att du vill ha ensam vårdnad om dina barn och varför. Information om detta och hur du kan gå till väga hittar du HÄR. Behöver du hjälp med att ansöka om stämning, ensam vårdnad eller upprätta ett avtal för ensamvårdnad tycker jag att du skall boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på vårdnadstvister. Du kan boka tid på http://lawline.se/boka eller klicka HÄR. Hoppas detta kan hjälpaMVH

Bedömning av ensam vårdnad

2015-02-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag tänkte söka ensam vårdnad då min dotters pappa inte träffar henne alls och under vår skilsmässa så valde han att slänga ut både mig och dottern så vi fick bo på vandrarhem genom socialen i 3 månader. Jag undrar nu hur stor chans finns de för mig att få ensam vårdnad och är det anledning nog för mig? Jag har haft dottern heltid hos mig sedan 15 juli.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med kan förälder få ensam vårdnad genom avtal med den andra föräldern, vilket måste godkännas av socialnämnden, 6 kap. 6 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P6S1) eller genom att ansöka om ensam vårdnad hos rätten, 6 kap. 5 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P5S1).Huvudregeln vid mål gällande vårdnad av barn är att man ska utgå från barnets bästa, 6 kap. 2a § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1). Domstol beaktar förstås alltid barnets bästa i det enskilda fallet, men man brukar anse att det är barnets bästa med en god och nära kontakt med båda föräldrarna. I bedömningen kring barnets bästa ser man även till barnets behov av kontinuitet, stabilitet och dylikt.När föräldrarna har gemensam vårdnad och en förälder vill ansöka om ensam vårdnad, ser domstol till bland annat föräldrarnas samarbetsförmåga, 6 kap. 5 § 2 stycket föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P5S1). Om föräldrarna har stora samarbetssvårigheter, då att konflikten mellan föräldrarna är djupt rotad och svår/omöjlig att lösa, är det incitament för domstol att tilldela ena föräldern ensam vårdnad om barnet.Andra faktorer som tyder på att rätten bör tilldela ena föräldern ensam vårdnad är om den andra föräldern vid utövandet av vårdnaden om barnet gör sig skyldig till missbruk eller försummelse av barnet eller på annat sätt utsätter barnet för bestående fara för barnets hälsa och utveckling, 6 kap. 7 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K6P7S1).Beroende på hur gammal din dotter är fäster rätten olika stort avseende vad dotterns vilja är, med beaktande av ålder och mognad. En tumregel är att i praxis har det diskuterats att när det gäller barn som är 13 år och uppåt ska rätten fästa stor vikt vid barnets vilja. Sammanfattningsvis är det alltså många faktorer som spelar in vid en bedömning av rätten gällande ensam vårdnad, vilket gör att det är svårt för mig att uttala mig gällande hur eventuell domstol skulle bedöma fallet. Att pappan slängde ut dottern och dig från er bostad och inte har träffat dottern på många månader kan tyda på att du bör tilldelas ensam vårdnad. Stor vikt ligger som sagt vid bedömningen av barnets bästa och föräldrarnas samarbetsförmåga.Jag hoppas att svaret gav dig vägledning!Vänligen,

Växelvis boende - i barnets intresse

2015-02-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag undrar om jag har möjlighet att få växelvis boende med min dotter? Hon är fyra år idag och har hittills bott hos sin mamma på heltid. Jag har haft umgänge med min dotter ca 1 helg i månaden hittills. Det 2 senaste åren har jag bott i Helsingborg. Min dotter bor i Luleå och jag undrar om jag har möjlighet att få växelvis boende med min dotter om jag flyttar tillbaka till Luleå. Hennes mamma vägrar detta. Vad har jag för möjlighet att vinna en rättslig process om växelvis boende? Och vad kan det kosta?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Reglerna i föräldrabalken styr barnets boende och vårdnadshavarnas inbördes förhållande till varandra. Det framgår inte hur vårdnadssituationen ser ut för dig, har ni delad vårdnad eller har mamman ensam vårdnad? I den mån ensam vårdnad föreligger har vårdnadshavaren ensam rätten att besluta om barnets boende. Även om barnets behov av en nära kontakt med båda föräldrar ska premieras. 6 kap. 2a §, 6 kap. 11, 14a §§ föräldrabalken. I den mån ni har gemensam vårdnad ansvarar ni båda för frågor om barnets boende, om du skulle flytta tillbaka till Luleå talar mycket för att det bästa för er dotter är, i hänsyn till att barnet ska kunna ha en nära relation med båda föräldrar, växelvis boende. Detta är dock upp till domstolens bedömning.Om mamman har ensam vårdnad krävs en ändring till gemensam vårdnad om mamman inte samtycker till växelvis boende. Du har rätt att ansöka om detta hos domstolen enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken. Enligt andra stycket ska det särskilt läggas vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga, detta ska dock vägas mot barnets behov och rätt till en relation med båda föräldrar. 6 kap. 2a § föräldrabalken. Barnets bästa är alltid centralt gällande frågor om boende, vårdnad och umgänge.Det är svårt att ge en kostnadsanalys, många byråer ger dock inledande gratis rådgivning och kan även ge uppskattning om hur mycket ett visst ärende kan kosta. Vill du ha rådgivning hur du ska fortsätta i ditt ärende vill jag rekommendera Lawlines samarbetspartner Familjens jurist som är specialiserad på familjerätt och finns i ett stort antal orter i Sverige.Vänligen,