Interimistiskt beslut i vårdnadstvist

2017-08-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Kan jag begära interministisk vårdnad när min exman har begärt ensam vårdnad?Vi är 'dömda' av rätten till Sam Arb. Samtal hos fam rätten . Det har fungerat bra men min exman bestämmer nu själv vad han tycker är lämpligt gällande barnen. Han tror att han har egen vårdnad vilket han inte har och sannolikt inte kommer få. Han utsätter barnen för våld samt låter dom inte komma till mig enligt öl. Dessa uppgifter kommer från barnen. Vilka juridiska möjligheter har jag att begära interministisk vårdnad? I En redan pågående tvist?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Domstolen får ta intermistiska beslut i pågående mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge, 6 kap 20 § föräldrabalken(FB). Ett interimistiskt beslut är ett domstolsbeslut som gäller i avvaktan på domstolens slutliga dom. Vid alla beslut gällande barnets vårdnad, boende och umgänge så ska barnets bästa vara avgörande, 6 kap 2 a § första stycket FB. Att barn utsätts för våld av en förälder är oerhört allvarligt. Enligt propositionen till lagen kan interimistiska beslut tas även om det ”enbart” finns misstankar om brott, vilket i det nuvarande fall finns. Risken för att barnet utsätts för fara talar för att pappan inte bör umgås med barnen under tiden för tvisten. För att få ett interimistisk vårdnad får du framlägga ett interimistiskt yrkande till rätten som den sedan behandlar vid ett förberedelstilfälle.Innan domstolen fattar ett intermistiskt beslut ska de låta, i det här fallet pappan, yttra sig i saken. De kan hämta snabbupplysningar där hör man föräldrarna, referenspersoner och slutligen barnet om det är tillräckligt gammalt.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Ensam vårdnad

2017-07-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående ensam vårdnad. Jag och mitt ex har ett gemensamt barn och han träffar inte barnet sen vi skiljdes för 1 år sen. Han hör inte av sig och visar inget som helst intresse för barnet, hans papa har helt enkelt bara "försvunnit" och det går inte att få tag i honom överhuvudtaget (inte ens tingsrätten lyckas få tag i honom). Hur kan jag få ensam vårdnad? Det är praktiskt omöjligt att ha någon form av samarbete. Jag är villig att fixa en advokat för att lösa detta och gå till tingsrätt.
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 6 kap 2a § föräldrabalken är det barnets bästa som ligger i fokus vid bedömning av tvister, det är alltså inte föräldrarnas behov av att umgås med barnet som övervägs. Granskar man praxis vill domstol i största möjliga mån att bibehålla gemensam vårdnad då detta anses vara det bästa för barnet. En anledning till att domstol dömer till ensamvårdnad är samarbetssvårigheter föräldrarna mellan då detta ofta drabbar barnet på ett dåligt vis. I dessa fall krävs att föräldrarna över huvud taget inte kan kommunicera med varandra.Vårdnadstvister är otroligt svårt att bedöma hur utgången kommer att bli då det är många olika aspekter som vägs in. Jag föreslår att du tar kontakt med en advokat för vidare rådgivning och hjälp i tingsrätt. Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)Med vänliga hälsningar,

Kan man på eget bevåg gå emot fastställt umgänge?

2017-07-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Har en fråga min son har umgänge med sina barn,varannan helg. Sedan 2015 dömde tingsrätten även umgänge lov och sommar jul. Och det har fungerat bra så barnens mamma valde först tider 2015 min son förra året.så nu i hade hon barnen från skolan slut 3 veckor sen skulle min son ha dom 3veckor men han fick inte hämta dom Sen skulle hon ha dom 2 veckor och min son dom sista veckorna innan skolan börjadeKan hon gå emot en tingsrättsdom som är fastslagen hon har ensamvårnad kan säga min son var med om en olycka i maj och låg på Iva 3veckor nedsövd men är hemma nuHan hade sekretess så hon fick i te,reda oå nått för dom kan inte konunesera och han vill inte ha med,henne,att göra dom flyttade ifrån varandra 2012 vi tror att det är därför han inte fick ha,barnen han har polisanmällt henne och varit i kontakt ned familjerätten dom sa han ska kontakta advokat eftersom det finns,en dom
Rickard Essung |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är helt rätt som familjerätten säger. Eftersom det finns ett fastställt umgängesavtal så ska föräldrarna följa det så länge de inte skriftligen har kommit överens om annat, det innebär att mamman inte har rätt att bryta mot umgängesavtalet. I en sådan här situation är det bäst att kontakta ett juridiskt ombud som kan hjälpa din son att gå vidare i ärendet. Om du vill kontakta ett juridiskt ombud från oss på Lawline så kan du göra det här!Hoppas att svaret hjälpte dig och att allt går väl!

Byta boende och skola vid gemensam vårdnad

2017-07-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Har en son på 15 år som jag och mitt ex har delad vårdnad om,Han har efter en dom hos tingsrätten sitt boende hos mig och umgänge med sin far,Hans far har varit besvärlig och haft stora krav hela tiden sen 2011 och nu tycker han att pojken skall byta skola till sin fars hem kommun för att sonen tycker att han inte skall behöva hjälpa till med vardags sysslor i hemmet.Vad kan jag och bör jag göra tycker pojken skall gå grund skolan färdigt och sedan flytta dit han vill!mMen vad kan jag göra rent juridiskt?Med vänlig hälsning Ledsen mamma
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Juridiskt sett så skall barnets bästa vara avgörande vid alla beslut som rör barn. Hänsyn ska också tas till barnets vilja med hänsyn till ålder och mognad (6 kap 2a § föräldrabalken). Jag förstår det på dig som att ett byte av skola till faderns kommun också skulle inkludera ett byte av boende. Rent juridiskt har ni redan ett domstolsbeslut på att din son ska bo hos dig och det gäller. Om boendet ska ändras så måste ni båda vara överens om det eller så får ditt ex gå till domstol. När det gäller skolsituationen så har ni delad vårdnad vilket innebär att ni gemensamt ska besluta om skolfrågor. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska ni också ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap 11 § föräldrabalken). Eftersom din son är 15 år så bör ni beroende på mognad ta viss hänsyn till vad han vill. Samtidigt ingår i vårdnadshavarens roll att ge barnet en god fostran (6 kap 1 § föräldrabalken). Att en 15-åring ska hjälpa till med vardagssysslor kan tänkas ingå i denna fostran. Sett till barnets bästa så kan det också vara tryggt och bra för er son att få gå kvar i grundskolan och inte behöva starta om i en ny skola med nya lärare och klasskamrater. Försök resonera med ditt ex, han bör ju vilja vad som är bäst för er son med. Jag föreslår att du pratar med din son om innebörden av att byta skola. Fundera också över boendesituationen, ni har fått ett domstolsbeslut om boende hos dig av en anledning. Om vardagssysslorna är haken så kan du och din son kanske prata om vikten av att hjälpa till i hemmet, fråga hur mycket hans kompisar hjälper till hemma och försök hitta en kompromiss. Om det känns okej för dig att han söker till en gymnasieskola i sin fars kommun och även flyttar dit- i framtiden- förklara det.Om du upplever att ni har problem med att kommunicera och komma fram till en lösning så rekommenderar jag att du vänder dig till socialnämnden i din kommun. Enligt lagen har ni rätt att få stöd och hjälp av socialnämnden vid vårdnadsfrågor och socialnämnden ska verka för att barnets bästa blir uppfyllt (6 kap 14a § föräldrabalken).Lycka till!Vänligen

Gemensam vårdnad - längre perioder på sommaren?

2017-08-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag och barnens pappa har gemensam vårdnad. Vi har varit separerade i snart 3 år. Vi har barnen varannan vecka även på sommaren. Jag vill att vi ska ha barnen längre perioder på sommaren typ 2 till 4 veckor var sammanhållen tid. Pappan vägrar. Våra barn är nu 13, 10 och 5 år. Till min fråga är det bara ena föräldern som ska kunna bestämma sånt eller hur ska jag gå till väga för att få min "vilja" igenom. Saken är att han har misshandlat mig psykiskt i 12 år och han försöker fortfarande vara den som styr och ställer och enda sättet att komma åt mig nu är genom barnen. Men det är fruktansvärt frustrerande att aldrig kunna få diskutera och komma överens om något. Jag får alltid ge med mig. Jag vill ha längre tid med barnen på sommaren så man kan hitta på något och inte stressa igenom semestern
Jenny Ångström |Hej och tack för din fråga!Det är först och främst upp till vårdnadshavarna själva att komma fram till hur länge barnen ska vara hos respektive förälder. Om man inte kan komma överens kan man vända sig till socialtjänsten och få hjälp att upprätta ett umgängesavtal där man preciserar hur t.ex. sommaren ska "delas upp". Ett sådant avtal är inte juridiskt bindande utan helt frivilligt, det måste alltså inte följas.Det finns även en möjlighet att vända sig till en domstol för att få ett juridiskt bindande beslut hur vårdnad och umgänge ska fördelas. Viktigt att komma ihåg är att det alltid är barnets bästa som ska vara i fokus, inte föräldrarnas önskemål. Lycka till!

Pappan följer inte umgängesavtal.

2017-07-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har boendet över mina 3 barn (fastställt i tingsrätten) och pappan har dom varannan helg. Nu på sommaren skulle han ha dom v 30-31 men säger att han tänker ta dom v 31-32 istället vilket inte funkar då barnen börjar fritids då och behöver komma in i rutiner samt skolas in innan skolan börjar. Han säger att han vägrar lämna tillbaka dom v 31 så jag undrar nu om jag kan ha dom kvar hemma istället? Vi har gemensam vårdnad men ligger i vårdnadstvist
Rickard Essung |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om pappan vägrar att lämna ut barnen trots att det är bestämt att du ska ha barnen den veckan så bör du så snart som möjligt ta kontakt med ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att gå vidare i ärendet, förslagsvis det ombud du redan har i vårdnadstvisten. Eftersom ni har umgänget fastställt i Tingsrätten så gäller det dock lika mycket för båda två, vilket innebär att om du vägrar att lämna ut barnen i rädsla för att han ska vägra att lämna ut barnen så är det du som bryter mot vad som är bestämt om umgänge.Jag skulle råda dig till att följa umgängesavtalet trots att du inte tror att han kommer att lämna ifrån sig barnen och först efter att han har vägrat att lämna ut barnen ta kontakt med en jurist, annars riskerar du att stå till svars för samma handling.Hoppas att svaret hjälpte dig!

Att göra om ens grannar matar katten och tar över den

2017-07-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |HejJag skickade denna fråga tidigare, men i bekräftelsen så var frågan blank - skriver därför den en gång till.Vi har tidigare haft en katt som för drygt 2år sedan blev matad av 2st grannar. Detta började våren 2015. Katten har vi bara sett på håll, den har slutat komma hem till oss.Vi har fler ggr nogsamt påpekat för båda grannarna att de måste sluta ge honom mat och avvisa katten med hjälp av vattenslang osv.Grannarna har inte velat följa våra råd.Nu har vi ett läge att ena grannen ringer och säger att katten behöver till veterinären. De har alltså mage att be om hjälp för den katt de har stulit från oss.Vi har sedan 1,5år inte längre någon försäkring för katten då vi inte längre ser eller ger den mat. Ej heller sköter om den på något sätt.Vad gäller nu?Vem har ansvar för katten?Hade djuret bott oss hos så är det ju självklart vår fråga, hur ställer vi oss nu?Har ni några tips?Det bästa vore om grannarna tog över ansvaret för katten de ändå har tagit över, hur får man de att förstå detta?Gärna med några råd, det skulle uppskattas.TackMed vänlig hälsning, Martina & Christian Ruhdensjö Borås
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Detta är nog inte en jättevanlig situation och vad ni kan göra för att lösa den är nog inte så mycket en juridisk fråga egentligen, det är snarare en samvetsfråga. Men jag ska reda ut juridiken kring det så får ni sedan avgöra själv vad ni vill göra.Bara för att katten inte längre är hos er gör den inte att ni inte längre är ägare. Då husdjur i lagens mening räknas som vilken egendom som helst så är det ni som äger den och har gjort det under all tid den varit borta. Den är egentligen då ert ansvar att ta hand om, om ni har möjlighet att få tag i den då det annars finns en risk att ni begår djurplågeri. Det kan såklart inte bli ni som begår djurplågeri om er granne skulle stänga in er katt men då er granne nu säger att er katt kan fara illa och ni bör göra något åt det så har ni ingen juridisk ursäkt.Jag vill bara påpeka att en domstol skulle kunna komma fram till en annan bedömning då ni faktiskt inte haft uppsåt, jag tror inte på något sätt att ni skulle bli åtalade för djurplågeri, men katten är er och är således ert ansvar.Era möjligheterNi har några stycken möjligheter.En av dem är att ta katten, betala för operationen, hålla den inne hos er ett tag och försöka ”vinna” tillbaka den med risk för att den går tillbaka till grannarna sen.Ett annat sätt att lösa det på är att säga till grannen som ringer och medge att det är er katt men säga att ni inte kommer betala för någon operation utan att ni kommer avliva den då ni inte tycker att det är er katt fast än det egentligen är det. I samband med detta kan ni erbjuda er granne att köpa katten av er, då den juridiskt sett skulle bli deras ansvar och då måste de sköta om den.En möjlighet ni har är att inte göra någonting alls, att bara ignorera grannen. Detta avråder jag er att göra. Det skulle troligtvis bara försämra ert förhållande med grannarna och det finns en risk att de inte heller tar hand om katten längre så att den faktiskt far illa.Mitt förslag är egentligen det andra vilket ni själva verkar vara delvis inställd på, att ni försöker sälja/ge bort katten till grannen. Vill inte de ha den får ni be om att få den för att avliva den. Då tar ni ansvar för er katt och ger även grannen en möjlighet att påverka situationen. Det är ett bra tillfälle att prata om vad som hänt i god ton då ni faktiskt vill att grannen ska få behålla katten men ändå känner er besvikna på att de ”tagit över” den.Detta är som sagt mer en moralisk fråga än en juridisk, jag har försökt att hålla mig till juridiken men även gett min åsikt på ämnet. Jag hoppas även att ni förstår att en domstol eller djurskyddsmyndigheten skulle kunna se annorlunda på den här frågan än vad jag gör.Jag hoppas ändock ni fått svar på er fråga, kvarstår några funderingar lämna en kommentar på Lawlines sida så svarar jag på den så fort jag kan.

Barnets bästa vid beslut om vårdnad

2017-07-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om min sons pappa drar upp mig i familjerätten angående vårdnaden om sonen. Vad spelar in hur de dömer. Om jag har tidigare gjort anmälan för misshandel och har människor som kan intyga hur dålig han är som.förälder. han ser inte till att sonen får mat då han är hos honom. Han väljer att dricka alkohol istället för att lyssna på sonen som ber att han inte ska dricka mera. Då blir han sur och lämnar sonen. Är det något som dom tar hänsyn till?
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 6 kap. 2 § a föräldrabalken (FB) stadgar att barnets bästa ska vara avgörande för samtliga beslut som berör vårdnad, boende och umgänge. Det finns flera punkter att ta ställning till vid beslut om vårdnad. Barnets bästa ska alltid finnas med som utgångspunkt. FB säger att man särskilt ska fästa avseende vid risken för övergrepp på barnet eller om barnet på annat sätt riskerar att fara illa. Detta gäller både psykisk och fysisk skada. Vid bedömningen ska man titta på om det har skett exempelvis övergrepp tillbaka i tiden. Man ser även till bakomliggande orsaker som exempelvis missbruk. En förälder behöver inte vara dömd men det måste finnas någon form av grund för risken. Om en förälder har utsatt sitt barn för våld är barnets bästa enligt propositionen till FB att denne förälder inte har vårdnaden av barnet. I vårdnadsmål tar man hänsyn till den så kallade kontinuitetsprincipen. Denna princip innebär att man inte vill flytta ett barn från deras vanliga miljö. Man ser då till hur mycket kontakt barnet har haft med den ena föräldern samt hur länge barnet varit bosatt på ett visst ställe. Man vill även undvika att sära på syskon och nära anhöriga. Kontinuitetsprincipen väger tungt i vårdnadsmål men får ge vika för om barnet riskerar att utsättas för exempelvis misshandel. Slutligen tar man hänsyn till barnets egen vilja. Detta görs med beaktande av barnets ålder och mognad. Enligt praxis väger äldre barns åsikt tyngre än yngre barns. Det finns fall där man tagit hänsyn till ett 13-årigt barns bestämda vilja men detta kan variera då man gör en individuell bedömning utifrån det enskilda fallet. Ovanstående punkter är det man beaktar främst i vårdnadsmål. Det finns dock andra moment som inte tas upp i mitt svar. Eftersom att det i vårdnadsmål görs en individuell bedömning utifrån det enskilda fallet är det väldigt svårt att göra en slutlig bedömning i ditt fall. Däremot tar man stor hänsyn till de händelser du beskriver i din fråga då det både rör sig om fysisk och psykisk misshandel. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,