Rätt för anställd att få höjd lön

2014-10-04 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Har inte fått någon löneutveckling på flera år, är privatanställd och undrar om arbetsgivaren alltså inte behöver höja lönen om han inte vill? Finns det inga regler eller lagar gällande detta?
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Lagstiftaren har valt att inte reglera minimilöner eller lönehöjningar via lagar. Detta har i stället lämnats till arbetsmarknadens parter att avtala om och då främst genom kollektivavtalen.Tyvärr kan jag inte ge dig mer information utan rekommenderar att du undersöker eventuella kollektivavtal.Tveka inte att ta kontakt med oss igen om du har fler frågor!

Felaktiga löneutbetalningar

2014-09-09 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |jag har fått en ny tjänst och jag fick högre lön från 10250 kr till 12300 kr för deltid men nu har jag i 2 månader fått en lön på 8200 kr och ändå så har jag papper på den nya lönen som min chef har undertecknat. Så kan man väl inte göra ?
Essie Malkoc |Hej,Lön och andra förmåner i en anställning ska utbetalas enligt lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt aktuellt anställningsavtal mellan dig & din arbetsgivare (AG), se https://lagen.nu/1982:80Då en AG vid upprepade tillfällen bryter mot en av arbetsgivarens grundläggande skyldigheter (lön för utfört arbete) och de mer detaljerade villkoren i anställningsavtalet så föreligger det grund för att ansöka om betalningsföreläggande för den uteblivna delen av din lön, enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, se https://lagen.nu/1990:746Min rekommendation är att du skriftligen tar kontakt med din AG för att påpeka dessa brister. Antingen har din AG bara olyckligtvis missat detta och kommer efter ditt påpekande att omedelbart göra en rättelse, eller så är inte fallet. I vilket fall som helst så ska du ha din lön utbetald enligt anställningsavtalet.Hoppas att du har fått någorlunda klarhet kring din situation.Lycka till!Bästa hälsningar,

Arbetsgivare som inte betalar ut semesterersättning. Även fråga om anställningsavtal

2014-07-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hur gör jag för att anmäla ett företag som inte betalar ut semesterersättning? Jag har jobbat som timanställd för ett företag som tydligen aldrig betalat ut semesterersättning till någon av sina anställda under alla år de varit aktiva (20 år eller så). Jag har inte heller något anställningsavtal trots att jag vid upprepade tillfällen bad om att skriva ett. Varje gång sa de att de skulle fixa fram det men att de sedan glömt.
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga. Semesterersättning. Om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetstagaren i stället få semesterersättning Semesterlagen 28 § https://lagen.nu/1977:480Din före detta arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig gentemot dig om denne inte följer semesterlagens regler, Semesterlagen 32 §. Du har även rätt till dröjsmålsränta enligt Räntelagen 6 §. Du har två år på dig att väcka talan enligt Semesterlagen 33 §. När det gäller anställningsavtal så anger lagen om anställningsskydd (LAS) 6 c § att arbetsgivaren senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta ska lämna skriftlig information till arbetstagaren. Informationen ska innehålla arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplats. Vidare ska arbetsuppgifterna kort beskrivas och anställningsformen ska anges. Jag skulle råda dig att ta kontakt med din fd arbetsgivare och prata med denna om detta. Om arbetsgivaren inte tar tag i situationen bör du kontakta facket.

Arbetsgivare som inte betalar ut lön

2014-07-06 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min arbetsgivare betalar inte ut min lön enligt vårt avtal. Samma sak hände förra månaden och jag fick lönen utbetald 2 veckor senare. Jag skulle nu fått betalt 30/6 men har ännu inte fått betalt. Chefen kommer hela tiden med bortförklaringar men jag anar att han inte har pengar att betala. Vad bör jag göra? Jag är inte med i facket. Hjälper facket mig om jag går med? Finns det någon myndighet/organisation man kan anmäla detta till så att företaget får böta för utebliven lön?
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt anställningsavtal står det vilket datum din utbetalning av lön ska ske och hur mycket du har i lön. Din arbetsgivare begår avtalsbrott om denne inte betalar ut lön enligt avtalet.Jag skulle råda dig att du omedelbart blir medlem i ditt aktuella fackförbund och kontaktar dem för att få hjälp i din situation. 

Utebliven löneutbetalning

2014-09-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! jag arbetade på en restaurang tills ungefär 2 veckor sedan. nu har min lön uteblivit och arbetsgivaren hänvisar till att han inte haft den ekonomiska möjligheten att betala ut lönen, och att det kan dröja så länge som en vecka innan jag får den. jag har inte skrivit på något anställningsavtal, däremot så har jag dokumenterat antal timmar som jobbats samt har även en lönespec från tidigare månaden. självklart jobbade jag "vitt". min fråga är; har jag rätt till något skadestånd/ränta/kompensation för detta? och finns det något jag kan göra för att tvinga fram lönen tidigare?
Thommy Södergård Åkesson |Hej,Om jag förstår din fråga rätt, har du slutat jobba på restaurangen.Till att börja med behöver inte ett anställningsavtal nödvändigtvis vara skriftligt, utan även muntligt avtal gäller. Det finns, eller fanns, tydligen ett sådant i ditt fall, och enligt detta avtal skall din arbetsgivare bland annat betala ut lön. Om du inte har fått din lön, har du en fordran på din arbetsgivare. Förutom den lön du skulle ha fått, så har du rätt till ränta enligt Räntelagen, se främst 3 och 6 §§, https://lagen.nu/1975:635.Det enklaste för dig är att du, om du är fackligt ansluten, vänder dig till ditt fackförbund för hjälp med att få ut lönen. I annat fall kan du ansöka hos Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande (som regleras i Lagen om betalningsföreläggande och handräckning,  https://lagen.nu/1990:746). Hur detta går till får du enklast information om genom att kontakta Kronofogdemyndigheten, exempelvis genom deras hemsida (https://www.kronofogden.se/).En svårighet kan för dig vara att bevisa att det förelåg ett avtal, samt att detta innebar att du skulle få ut din lön ett visst datum. Detta kan bli aktuellt om du ansöker om betalningsföreläggande och arbetsgivaren bestrider detta. Du kan då självklart välja att driva det vidare till domstol. Förhoppningsvis förnekar inte arbetsgivaren avtalet, och i varje fall är din lönespec och dokumentation av antalet timmar relativt goda bevis för anställningsavtalet.Lycka till!,

29/29 principen både för privat och offentligt anställda

2014-08-05 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Gäller 29/29 principen både privat och offentligt anställda?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! 29/29 principen gäller både i privat och offentlig sektor. Akademiker, tjänstemän och offentligt anställda har dock en snävare arbetsskyldighet. I stället för att det ska falla inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer undersöks det om omplaceringen innebär att tjänstens beskaffenhet har förändrats i grunden, d.v.s. att arbetstagaren i realiteten har fått en annan anställning än tidigare.Du kan läsa mer här https://lagen.nu/begrepp/ArbetsskyldighetVänligen,

Arbetsgivaren vägrar betala ut lön

2014-07-24 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag har blivit falskt anklagad av min chef om att jag skrivit "skit" om mitt jobb på Facebook utan att jag gjort det även att han/hon hyser agg mot mig utan anledning. Han/hon vägrar betala ut min lön som jag kämpar för varje månad... Vad är straffet för sådant beteende? Tack på förhand. Mvh
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig med din fråga till Lawline!En av arbetsgivarens främsta skyldigheter enligt ett anställningsavtal är att betala ut lön. Att en anställd skriver om arbetet på sociala medier påverkar inte den skyldigheten. Du har därför rätt till den lön du har arbetat upp.Mitt första råd är att sätta dig ner med din arbetsgivare och prata igenom saken. Förklara att han eller hon begår ett allvarligt avtalsbrott och att du kommer att gå vidare med kravet om inte lönen betalas ut.Om din chef fortfarande vägrar att betala ut lön kan du vända dig till facket om du är ansluten till ett sådant. De är vana vid och duktiga på att hantera den här typen av ärenden.Du kan även ansöka om betalningsföreläggande via Kronofogdemyndigheten. Besök KFMs hemsida för mer information om hur ansökan går till.Att inte betala ut lön i tid är i de flesta fall inte brottsligt så några straff för arbetsgivaren är inte troligt. Om du drabbas av extrakostnader på grund av att arbetsgivaren inte betalar ut lönen kan du dock ha rätt till skadestånd, se https://lagen.nu/1982:80#P38S1.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Annars går det bra att ställa följdfrågor i kommentarsfältet nedan.Vänliga hälsningar,

Provjobb utan ersättning

2014-06-17 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag har fyra års erfarenhet av jobb i butik och probjobbade för några veckor sedan i 2h i en klädbutik. Jag fick inte jobbet och undrar om jag nu har rätt till att kräva betalning för de två timmarna?
jacob frank |Hej, och välkommen till Lawline. En arbetsgivare som låter dig jobba utan lön gör fel. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen är det förmodligen ett brott mot avtalet att inte ge lön för arbetad tid. Om du är medlem i en arbetstagarorganisation - ta kontakt med den. Även om du inte är medlem kan du höra av dig till den arbetstagarorganisation som eventuellt har avtal med arbetsgivaren, om inte annat så för att sätta press på din arbetsgivare. I övrigt är det svårt att hävda sin rätt när man provjobbat utan lön. Det saknas uttryckliga lagregler i stil med "den som arbetar ska få lön". Avgörande för utkrävandet av eventuell lön är vad du och din arbetsgivare kom överens om vid "anställningen". Saknas skriftligt avtal är bevissvårigheterna uppenbara, och bevisbördan kommer att ligga på dig. Har ni inte berört saken är det inte omöjligt att du med stöd av allmänna förutsättningsresonemang (vad du som arbetstagare har rätt att förvänta dig och vad arbetsgivaren borde ha insett om dessa förväntningar - dvs att du ska ha lön) skulle kunna kräva in en lön efter talan vid domstol. Rör det sig endast om två timmar kommer du dock förmodligen behöva betala mer i avgift än vad du kan kräva ut av din arbetsgivare.Sammanfattningsvis är alltså tyvärr det bästa rådet jag kan ge dig att du vänder dig till en eventuell kollektivansluten arbetsgivarorganisation. I fortsättningen - provjobba aldrig utan kräv på förhand skriftligt avtal om lön.