Växelvist boende

2016-08-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående underhållsbidrag. Jag och mitt barns pappa har ett skrivet avtal om underhållsbidrag, där det står att han ska betala 2500 kr per månad till mig, och att underhållet ska ändras i enlighet med lag 1966:680.Under några månader har pappan haft något mer umgänge än det normala. Istället har umgänget uppgått till 11 respektive 14 dagar för maj och juli. Han hävdar nu att detta är "närmre 50% av tiden" och att underhållsbidrag inte utgår vid växelvis boende, varför han betalar 0 kr för dessa månader. Har han rätt att göra så?Mvh
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Växelvist boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna vilket i sin tur medför att båda föräldrarna löpande betalar ungefär lika stora delar av barnets underhåll så att ett bidrag till den andra föräldern inte ska utgå. Det finns inte en bestämd gräns för hur många dagar hos respektive förälder som avgör om det är ett växelvis boende eller inte. Det finns dock ett rättsfall NJA 1998 s. 267 som säger att om barnet bor en tredjedel hos den ena föräldern och två tredjedelar hos den andra är det inte växelvist boende. Allt över en tredjedel blir alltså en bedömningsfråga där faktorer som vad ni avtalat om, vem som har vårdnaden, var barnet är folkbokfört och var barnet har sina saker har betydelse. Man tittar alltså på om det i praktiken verkar som att barnet bor hos båda föräldrarna eller om det snarare tyder på att barnet har sin bas hos dig. Det ni har avtalat om är att ett underhållsbidrag ska utgå, ni har alltså inte avtalat om att det ska föreligga ett växelvis boende. Gällande barnets folkbokföring, vem som har vårdnaden, var barnet har sina saker eller andra omständigheter som tyder på var barnets egentliga hem är har jag inte fått någon information om. Men som svar på din fråga får pappan inte lov att göra på det här sättet om de bedömningsgrunder jag nämnde ovan är till din fördel. Om du behöver vidare hjälp rekommenderar jag att du vänder dig till en av våra erfarna jurister på området genom att klicka här. Lycka till och hoppas att ni kan lösa situationen på bästa sätt!

Underhåll av make skriven på annan adress

2016-08-06 i Underhåll
FRÅGA |Hej." Jag" är gift men vi har inte stått skrivna på samma adress på flera år. Vi har inga gemensamma barn men har barn på varsitt håll som vi inte har vårdnaden om. Min make betalar inte hyran för sin lägenhet och blir vräkt. Har han rätt att bara klampa på i min lägenhet och säga att det är min skyldighet att låta honom bo här, trots min ovilja, eftersom vi är gifta?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I äktenskapsbalken framgår att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, men ett vanligt missförstånd bland gemene man är om man är gift innebär detta att man äger allt ihop. Så är det inte. Är det med andra ord din lägenhet, har han ingen rätt att klampa in och kräva dig på bostadsplats, såvida ni inte förvärvat lägenheten ihop, utan att denna är din. Visserligen finns en viss underhållningsplikt för makar om att tillgodose den andres personliga behov och skjuta till med pengar utifall inte dessa räcker till, men eftersom jag inte vet på vilka grunder din make inte hade råd att betala sin hyra varpå han blev vräkt (det skiljer sig exempelvis om det var pga av sjukdom som innebar att han inte kunde betala eller om det skulle vara pga ex ett missbruk) är det svårt att svara på.Behöver du hjälp med upprättande av skilsmässa eller bodelning kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserade på familjerätt Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Beräkning av underhållsbidrag

2016-08-02 i Underhåll
FRÅGA |Hej!När jag ska beräkna underhåll för min son som jag har varannan helg; är det min och hans mors inkomster vi ska räkna på eller hushållens inkomst i stort? Hon har en Sambo och et nytt barn i sitt förhållande och jag är gift med ett nytt barn och två bonusbarn,
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhållsbidrag finns i föräldrabalken (FB). När ni beräknar underhåll så ska ni göra det utifrån era respektive inkomster, du och barnets mors samlade ekonomiska förmåga, och inte på hushållens inkomster enligt 7 kap. 1 § FB. Om ni vill ha hjälp att göra en beräkning av ett förslag på underhållsbidrag så har försäkringskassan ett bra räkneverktyg som du hittar här. Vänliga hälsningar,

Ena makens skyldighet att betala hyra

2016-07-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej.vi är ett gift par och äger en bostadsrätt tillsammans.Min fråga är att hyran som betalas varje mån med båda våra namn på avin om den ena parten inte betalar sin halva vad gör den andra då den ska väl inte stå för hela månads kostnaden.Tacksam för svar.
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Makars ekonomiska förhållanden regleras bland annat i äktenskapsbalkens kap 6, se här. Lagstiftaren har eftersträvat att makar bör leva på samma ekonomiska nivå, och att makarna därför var och en efter sin förmåga ska bidra till det underhåll som behövs. Om ena maken är oförmögen att bidra till det underhåll som behövs för dennes del gällande betalningar, så ska den andra maken tillskjuta vad som behövs för att täcka detta. Viktigt att poängtera är att om exempelvis en make sköter hushållet så räknas detta också som att det täcker de gemensamma behoven.Det finns en möjlighet för en make i 6 kap. 5 § äktenskapsbalken för en make som tycker att den andra maken inte uppfyller sin underhållsskyldighet att gå till domstol för att kräva sin rätt, och domstolen får då ålägga den maken att betala underhållsbidrag till den andra maken.Alltså, om den maken som inte uppfyller sin underhållsskyldighet trots att denne har förmåga (i detta fall gällande avgiften för bostadsrätten), så finns möjligheter att gå till domstol och kräva ut underhållsskyldigheten. Men om denne maken av någon anledning inte har möjlighet och förmåga att betala under en period, så ska den andra maken som jag nämnt tillskjuta de medel som saknas.Kontakta gärna en familjerättsjurist om tvist kvarstår gällande detta problem.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen

Barn har fyllt 18 men går fortfarande i gymnasiet. Underhållsskyldig?

2016-08-11 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Sitter här och läser om underhåll och blir väldigt förvirrad. Min man har en dotter som fyllde 18 år nu i april och hon har nu skaffat egen lägenhet, hon har 1 år kvar i gymnasiet.Min undran är då är min man skyldig att fortsätta betala underhåll för henne trots att hon inte bor hemma längre?Har hittat olika svar på Lawline både att JA det ska han och Nej det ska han inte. Vi har även pratat med försäkringskassan och dom säger NEJ hon måste bo kvar hemma för att få underhåll, så vad är det som gäller?MVH Elisabeth Broman
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Som huvudregel har en förälder bara underhållsskyldighet fram till barnet fyller 18 år. Men undantaget till den huvudregeln är om barnet fortfarande går i gymnasiet (eller jämförbar utbildning), i så fall föreligger underhållsskyldighet fram till att barnet är klar med gymnasiet eller har fyllt 21 år. Detta kan du läsa i 7 kap. 1 § 2 stycket föräldrabalken. Din man har alltså underhållsskyldighet för barnet i ytterligare ett år.Finns några oklarheter eller om du har andra funderingar, lämna gärna en kommentera så ska jag försöka svara på det efter bästa förmåga!

Rätt till underhållsbidrag?

2016-08-02 i Underhåll
FRÅGA |hej jag min ex skildes drygt ett år sen och han vägrar att betala underhålls bidrag! han påstår att han har frågat försäkringskassan och lagen säger att han ska betala 1500:- och min dotter som bor heltid hos mig och är 16 år ska inte få någon underhållsbidrag.han säger att detta summan har bestämt från fk och hela summan ska min dotter ha och inte mammansnälla vad säger lagen egentligen jag har läst mycket på domstolens hemsida och konsumentverkets hemsida han ska betala en del av el, hem hemförsäkring, hygien kläder telefon mat fritid osv men han vägrar tro på mig vi har inga kontakt med varandra jag och exet så snälla hur kan jag få honom att betala jag är svår sjuk men måste jobba 100%för att kunna försörja min familj
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om underhåll samt underhållsbidrag finns i föräldrabalken (FB) och reglerna om underhållsstöd finns i socialförsäkringsbalken (SFB).Utgångspunkten är att föräldrar är underhållsskyldiga till sina barn enligt 7 kap. 1 § FB. Detta ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till ert barns behov och er samlade eknomiska förmåga. En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om denne inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern enligt 7 kap. 2 § FB. Eftersom din dotter endast bor hos dig så har hon rätt till underhållsbidrag från sin pappa. Utifrån er dotters behov ska underhållsskyldigheten fördelas mellan er utifrån er ekonomiska förmåga, enligt 7 kap. 1 § FB. Enligt 7 kap. 2 § FB fastställs unnderhållsbidraget genom dom eller avtal.För att få ut underhållsbidrag har du således möjlighet att välja mellan att återigen försöka skriva ett avtal med honom där ni kommer överrens om vad han ska betala i underhållsbidrag till er dotter eller att gå till domstol för att få underhållsbidraget fastställt. Om du vill göra ett ytterligare försök att få honom gå med på att betala underhållsbidrag så har försäkringskassan bra information på sin hemsida om vad som gäller samt erbjuder hjälp med att beräkna underhållsbidrag. Du hittar informationen på deras hemsida här. Om du vill väcka talan om att få ut underhållsbidrag till din dotter så ska du göra detta i den ort där ditt ex har sin hemvist enligt 7 kap. 12 § FB. Du kan vidare välja att ansöka om underhållsstöd från försäkringskassan istället för att försöka få ut underhållsbidrag, vilket lämnas till barn vars föräldrar inte bor tillsammans enligt 17 kap. 2 § SFB. Underhållsstödet är på ett fast belopp om 1 573 kronor i månaden enligt 18 kap. 20 § SFB. Underhållsstöd amsöker du om hos försäkringskassan. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Växelvis boende och förälders underhållsskyldighet

2016-08-01 i Underhåll
FRÅGA |Växelvist boende som innebär att pappan har sina barn från fredag till måndag, kan det räknas som 50% av tiden. Barnen är 4 och 6 år, går på förskola/dagis vilket innebär rent krasst att matkontot helger blir densamma som i veckorna då de går på dagis och från i höst skola. Nu vill mamman ha underhållsstöd för att barnen bor hos henne. Är det rätt och hur mycket skulle vara rimligt för henne att begära? Maxbeloppet känns för mycket då barnen faktiskt vistas hos pappan fre-mån. Var jag än läser kan jag inte se något om "helg-föräldrar". Växelvist boende 50/50 var går gränsen? Måste det vara 7 dagar på raken eller kan man slå ut antalet dagar på året? Fre-mån blir ca 170 dagar +semestern/ FP om 14 dagar/år. Det tycker jag känns som 50/50 eller räknas inte helger? Sambo utan erfarenhet av vårdnadsfrågor!
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrars underhållsskyldighet gentemot barn regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Underhållsskyldigheten bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrarna ska sinsemellan ta del i underhållsskyldigheten efter sin egen förmåga (7 kap. 1 § FB).En förälder kan antingen fullgöra sin underhållsskyldighet genom att ha barnet varaktigt boende hos sig och betala löpande utgifter eller genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 § FB). Bor barnet växelvis hos föräldrarna anses barnet bo varaktigt hos båda två och huvudregeln är då att ingen av föräldrarna blir skyldig att betala underhållsbidrag. För att växelvis boende ska anses föreligga krävs att barnet bor i princip lika mycket hos bägge föräldrar, det behöver dock inte innebära att barnet måste bo precis lika mycket hos varje förälder. I rättsfallet NJA 1998 s. 267 slog Högsta domstolen fast att en förälder som hade sina barn hos sig drygt en tredjedel av tiden inte ansågs bo varaktigt tillsammans med barnen och därför var skyldig att betala underhållsbidrag till dem. Bidragen bestämdes dock med beaktande av umgängets omfattning. HD menar att även om skillnaden mellan vistelsetiderna var mindre borde bedömningen ofta bli densamma, om det inte fanns faktorer som klart pekade i en annan riktning. Faktorer som kan påverka bedömningen är till exempel var barnet är folkbokfört, hur barnets boende är ordnat, var barnet förvarar sina tillhörigheter och hur barnets försörjning har fördelats mellan föräldrarna. Någon tydligare definition av vad som räknas eller inte räknas som växelvis boende finns tyvärr inte utan en bedömning måste ske i varje enskilt fall.Det är svårt för mig att ge ett säkert svar men klart är att boende som sker fredag till måndag skulle kunna klassas som växelvis boende med följden att pappan i detta fallet fullgör sin underhållsskyldighet genom att ha barnen boende hos sig. Barnens vistelse behöver inte ske sju dagar i sträck och helgerna räknas precis som övriga dagar. Rör det sig om 170 dagar som barnen spenderar hos sin pappa ligger det väldigt nära en hälftendelning av årets dagar föräldrarna emellan vilket i så fall tyder på att växelvis boende föreligger. Värt att nämnas är att Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2013 s. 955 slog fast att en förälder i vissa fall kan bli skyldig att betala underhållsbidrag även vid växelvis boende. HD menar att barnet ska ges en likartad ekonomisk standard hemma hos bägge föräldrar och att barnet har rätt att leva på en nivå som inte avviker alltför mycket från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har, även när barnet inte bor hos denne.Är det inte fråga om växelvis boende kan den förälder som har haft barnen boende hos sig göra ett så kallat umgängesavdrag för de dagar barnen har spenderat hos föräldern. För att få göra avdrag ska föräldern haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad haft barnet hos sig i minst sex hela dygn. Föräldern får då tillgodoräkna sig ett avdrag med 1/40 för varje helt dygn av barnets vistelse av det underhållsbidrag som föräldern ska betala för den kalendermånad då umgänget sker. Med ett dygn avses tiden mellan kl. 00.00 och kl. 24.00. Det dygn då barnets vistelse upphör räknas som ett helt dygn, om inte vistelsen börjar och upphör under samma dygn. Har underhållsbidraget fastställts med beaktande av att den bidragsskyldiga föräldern i väsentlig mån fullgör sin underhållsskyldighet genom att ha barnet boende hos sig får dock inget sådant avdrag göras (7 kap. 4 § FB).Underhållsbidrag fastställs antingen genom dom eller avtal. När underhållsbidraget fastställs har föräldrarna möjlighet att beakta att den bidragsskyldiga föräldern delvis fullgör sin underhållsskyldighet genom att ha barnet boende hos sig. Skulle din sambos barns boendesituation inte klassas som växelvis boende finns alltså möjlighet att beakta de dagar han har barnen boende hos sig när underhållsbidraget fastställs. Beaktas inte dessa dagar finns det möjlighet för honom att göra avdrag i efterhand. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Försörjningsplikt

2016-07-31 i Underhåll
FRÅGA |Försörjningsplikt för en 19 åring som har utvecklingsstörning och drogproblem. Han är skriven hos sin pappa. Vad gäller??
Grete Gøtzsche Frederiksen |Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline. En förälders lagstadgade försörjningsplikt regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB), se här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381/#K7. I 7 kap. 1 § 2 st. föreskrivs att ”föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga”. Bestämmelsen omfattar alltså båda föräldrarna och inte bara den ena. Det föreskrivs dock i samma bestämmelses sista stycke att kostnaderna för barnet ska fördelas mellan föräldrarna efter förmåga. Den som har störst inkomst eller samlade tillgångar bör därför rimligtvis betala mest för barnet. Dessutom kan nämnas att föräldrars försörjningsplikt endast varar tills barnet fyllt 18 år, med undantag för om barnet fortfarande går i grundskolan. Er försörjningsplikt varar således tills barnet gått ut gymnasiet men som längst tills barnet fyllt 21 år, oavsett om grundskolan då avslutats eller ej. Hoppas du fått svar på det du undrade över. Vänliga hälsningar,