Underhållsbidrag och underhållsstöd

2014-07-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag är en kinesisk kvinna som har bott i Sverige i fyra år. Jag har två barn som är födda i Sverige. Dottern är 3.5 år och sonen är 11 månader gammal. Nu tänker jag och min svenska man skilja oss. Jag vill ha ensam vårdnad men han vägrar betala för barnens underhåll. Jag undrar därför vad som gäller i svensk lag om hur mycket bör han betala för barnen.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågan om underhåll berörs i Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381.I FB 7:1 framgår att ”Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga”. Vad som är skäligt som underhåll beror alltså både på barnets behov och föräldrarnas ekonomi. Om föräldern inte varaktigt bor med barnet ska den föräldern uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag, FB 7:2. Exakt hur mycket barnens pappa ska betala i underhållsbidrag går inte att svara på utan att ha fler uppgifter om hans och dina inkomster, familjesituation i övrigt och barnens behov. Underhållsbidraget kan fastställas genom avtal er emellan eller genom dom, FB 7:2 2 st. Om din man inte betalar underhållsbidraget kan du få pengar från Försäkringskassan som kallas underhållsstöd. Underhållsstödet är på 1273 kronor per barn och månad. Du kan hitta mer information om det här http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ed63f751-a79e-48d3-acc5-c08e026a565b/ff_us_4079a_allmant_om_underhallsstod1301.pdf?MOD=AJPERES.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Underhållsskyldighet gentemot sambo m.m.

2014-07-19 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo har 4 barn men 2 av dom har hon sen tidigare och jag har en sen tidigare och vi har en gemensam. Jag är den enda som jobbar och hon är föräldraledig nu men har varit arbetslös tidigare. Alltså är jag den enda som har lön för hennes föräldrapeng är ju inte så mycke. Därför har det blivit så att jag betalar allt här hemma. Hyra, lån på lägenhet, ström, bil, bensin, försäkring på bilen maten och allt till våran gemensamma dotter trots att hon får barnbidraget. Hela min lön äts upp av detta så varje månad får jag lov att låna pengar av mina föräldrar. Ska det verkligen va så? Min sambo säger att jag är försörjningsskyldig till alla som bor här eftersom jag är den enda som har jobb. Det enda hon betalar för sina äldre barn är kläder och nöjen. Resten som mat m.m betalar jag. Finns det bidrag eller nåt liknande för jag håller på att bli tokig. Får det att få svaret på mail så att jag har det svart på vitt hade det varit toppen. Tack på förhand
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Du är självklart skyldig att, såsom framgår av 7 kapitlet 1 § Föräldrabalken, betala underhåll för dina egna barn, det vill säga för ditt barn som du har med en annan och för det barn som du har gemensamt med din sambo.Vad gäller det barn som du har med en annan så är barnets moder enligt 7 kapitlet 2 § Föräldrabalken skyldig att betala underhållsbidrag till barnet. Bidragets storlek varierar beroende på en mängd olika faktorer som regleras i 7 kapitlet 1 - 4 §§ Föräldrabalken. Om barnets moder av någon anledning inte kan eller vill betala underhållsbidrag kan du enligt 18 - 19 kapitlet Socialförsäkringsbalken ansöka om så kallat underhållsstöd av försäkringskassan. Ett underhållsstöd utgår med 1 273 kronor i månaden per barn. Vad gäller din sambos två barn så är du underhållsskyldig för dem enligt 7 kapitlet 5 § Föräldrabalken då du bor med dem och du har ett barn tillsammans med deras moder, det vill säga din sambo. Denna underhållsskyldighet aktualiseras dock bara om barnens far inte kan betala underhåll till dem. Om barnens far inte kan betala underhåll för barnen finns dock likväl en möjlighet för dig att slippa betala underhåll. Din sambo kan nämligen ansöka om så kallat underhållsstöd av försäkringskassan. Reglerna om underhållsstöd finns, såsom nämnts, i 18 - 19 kapitlet Socialförsäkringsbalken.Till skillnad från makar, som enligt 6 kapitlet 1 - 2 §§ Äktenskapsbalken  har en viss underhållsskyldighet gentemot varandra, så finns ingen underhållsskyldighet mellan sambor. Du är med andra ord inte skyldig att försörja din sambo.Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med försäkringskassan så att ni närmare kan gå igenom din situation samt utreda vilka möjligheter som finns för att1. få underhållsstöd för det barn som du har med en annan eller underhållsbidrag från barnets moder2. din sambo ska kunna få underhållsstöd för de barn som hon inte har med dig eller underhållsbidrag från barnens far3.du ska kunna få andra bidrag, exempelvis bostadsbidragHoppas att detta kan vara till någon hjälp!Med vänlig hälsning

Underhållsstöd

2014-07-11 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har två barn på 14 och 16 år. Vi har gemensam vårdnad på båda barnen, 14 åringen bor hos oss varannan vecka och 16 åringen bor hos mig på heltid. Jag får nu underhållsstöd på 16 åringen.Mitt ex har varit arbetslös och sjukskriven under många år och jag har stått för aktiviteter, försäkringar och mobiltelefonräkningar samt fickpengar och resor.Nu har han fått ett arbete och tjänar 28.000 men han ringer fortfarande och säger att jag ska betala allt för barnen för att han har dålig ekonomi. Jag tänkte bara höra vad det är som gäller. Ska vi nu dela på kostnaderna igen? eller kan han fortsätta att säga hela tiden att han inte har råd och jag får stå för allt.Tacksam för svar!Med vänliga hälsning Christina
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga!Ditt X är skyldig att betala underhållsbidrag och storleken bestäms utifrån ditt barns behov och förälderns ekonomiska förmåga. 28000 kr i inkomst räknas inte som låg inkomst och därför ska det inte föreligga skäl för ditt X att slippa undan betalning.  När den som ska betala underhållsbidrag betalar ett lägre belopp än 1 273 kronor per månad eller inte betalar något alls, kan barnet ha rätt till fullt underhållsstöd. Det kan också vara så att underhållet inte betalas i tid. Då betalar Försäkringskassan högst 1 273 kronor per månad direkt till dig. Om barnet får fullt underhållsstöd måste ditt x betala tillbaka pengarna till Försäkringskassan. Hur stort belopp ditt X bör betala i underhållsbidrag kan ni räkna ut på försäkringskassans hemsida. Se länk nedan. http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/separerar/underhallsbidragBästa hälsningar 

Underhållsskyldighet efter godkänd gymnasieutbildning

2014-07-11 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Min fråga gäller underhållsbidrag till barn över 18år. Min son har en godkänd 3-årig gymnasieutbildning och ska nu till hösten börja på folkhögskola i ett år som är enligt CSN gymnasienivå (A2). Sonen bor nu hos min ex sambo och folkhögskolan är på annan ort, 55 mil bort. Som jag förstått det så är jag och mitt ex skyldiga att betala underhållsbidrag tills han fyller 20år. Men gäller det även när han har en godkänd 3-årig gymnasieutbildning?
Jelena Todorovic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. Regler om underhållsskyldighet finns i 7 kap. föräldrabalken. I kapitlets 1 § 2 st. stadgas att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet studerar på grundskole- eller gymnasienivå eller annan jämförlig grundutbildning (underhållsskyldigheten gäller ej universitetsstudier/högskolestudier) är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår. Dock längst intill dess barnet fyller 21 år.  Högsta domstolen konstaterade i NJA 1990 s. 49 (här) att med grundutbildning räknas bl.a. kompletterande studier på komvux, men även fall där barnet väljer att läsa ytterligare utbildning på gymnasienivå trots att barnet tidigare redan fullgjort en gymnasieutbildning. Detta innebär att du enligt 7 kap 1 § 2 st. föräldrabalken är underhållsskyldig under den tid din son genomgår utbildningen på folkhögskolan, dock längst intill dess han fyller 21 år.  Vänligen,

Underhållsbidrag

2014-07-23 i Underhåll
FRÅGA |Hej ! Jag har en liten fråga ang underhåll till er. Jag och min ex sambo separerade för ungefär 3,5 år sen och har haft våran son varannan vecka , har fungerat bra fram till 2013 i oktober när mitt ex sade upp sin lägenhet , hon köpte ett hus som ej var beboligt, så grabben har bott hos mig sedan i oktober. Grabben är 19 år och studerar på gymnasiet. ska hon betala underhåll till mig och isåfall retroaktivt ? måste man ta detta via Tingsrätten ? Med vänlig hälsning Mikael
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga. För det första måste jag klargöra hur reglerna kring underhåll ser ut. Sverige har idag två olika underhållssystem som rör barnets rätt till underhåll från den underhållsskyldige föräldern. Det är dels det civilrättsliga regelverket som återfinns i Föräldrabalken, där underhållet går under benämning underhållsbidrag. Föräldrabalken reglerar föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn, 7 kap. FB, https://lagen.nu/1949:381Samtidigt finns det offentligrättsliga regelverket som återfinns i Socialförsäkringsbalken där underhållet går under benämning underhållsstöd. Socialförsäkringsbalken reglerar statens ekonomiska ansvar för de barn vars särlevande föräldrar brister i förmågan att betala ett underhållsbidrag och som därmed garanteras en viss ekonomisk standard i form av ett underhållsstöd. Underhållsstödet är därför utformad som en skyddslagstifftning och är ett komplement till det civilrättsliga regelverket om underhållsbidrag. Man ska ha i åtanke att underhållsstödets belopp på 1273 kr är endast ett minimibelopp och har ingenting med underhållsbidragets storlek att göra. För barnets bästa skulle jag därför råda dig att fastställa ett underhållsbidrag eftersom det ofta medför att barnet får ett belopp som överstiger underhållsstödets minimibelopp. Det bästa är om du kan komma överens med mamman om ett belopp. På Försäkringskassans hemsida finns ett verktyg där du kan räkna ut underhållsbidragets storlek. Du kan även vända dig till en jurist för att räkna ut underhållsbidraget. Om mamman motsätter sig att betala underhållsbidrag måste du driva frågan i domstol. Du beskriver i din fråga att eran son bor hos dig. Enligt 7:2 FB så ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om barnet bor varaktigt tillsammans med endast den andra föräldern. Du undrar om mamman ska betala underhåll retroaktivt. Underhållsbidrag kan dömas ut retroaktivt för 3 år tillbaka, 7:8 FB. Underhållsstöd kan enbart betalas ut 1 månad retroaktivt, 18:13 Socialförsäkringsbalken. Hoppas du fick svar på din fråga!

Underhållsbidrag

2014-07-16 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har fått jobb erbjudande i Stockholm, ett arbete som innebär ett större ekonomiskt lyft, samt ett arbete som öppnar för fler stegar att klättra på. Arbetet finns endast i Stockholm och jag kan inte få det på annat sätt, annan ort än just Sthlm.Jag har talat med saken med Mamman till mitt barn,Hon säger att hon pga förlorade nattpass och annat att hon förlorar 8000 kr om jag flyttade till Sthlm, jag har en viss förstålese till att det blir mer för henne imo vi tidigare delat söndag - söndag, och nu kommer det bli mer helg, långledigt osv.Så min fråga är kommer jag kunna flytta utan mammans godkännande och skall jag betala 8k kr varje månad så blir det inte så mkt kvar av löneökningen. Eller är det en fråga om underhåll och inget vi ska komma överens om oss emellan, Jag vill verkligen inte göra det svårt för nån av oss, men vill verkligen inte tacka nej till detta karriärlyftet.Mvh Johannes
Ellinor Svensson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du får flytta vart du vill men du måste tänka igenom hur umgänget och underhållsskyldigheten gentemot barnet ska lösas. En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om barnet varaktigt bor tillsammans med den andra föräldern, 7:2 FB. Föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn följer av föräldraskapet. Barn har rätt att få leva på samma ekonomiska standard som sina föräldrar. De grundläggande bestämmelserna om föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn regleras i 7 kap. FB, https://lagen.nu/1949:381 . Enligt 7:1 1 st. FB ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhåll för barn kan regleras mellan föräldrarna själva och skall då mynna ut i ett avtal. På Försäkringskassans hemsida kan man beräkna underhållsbidraget steg för steg genom att fylla i uppgifter. Försäkringskassan har dock inget ansvar i att hjälpa föräldrar att skriva avtal eller beräkna underhållsbidrag. Föräldrar kan själva eller hjälp av ett juridiskt ombud beräkna underhållsbidragets storlek. Behöver ni hjälp med att beräkna underhållsbidragets storlek kan ni boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.

Avhysa myndigt barn

2014-07-11 i Underhåll
FRÅGA |Undertecknad är pappa till en ung man som fyllt 19 år och nyligen lämnat gymnasiet. Det är dags att han betalar för sig hemma alternativt flyttar. Frågan är vilka möjligheter det finns att få den unge mannen avhyst från lägenheten för han har inte visat någon större energi på att få arbete eller bostad. Jag bor i en bostadsrätt och något skriftligt avtal mellan mig och min son finns inte.
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Enligt föräldrabalken 6 kap 2 § upphör vårdnadsplikten när barnet fyllt 18 år.Enligt 7 kap 1 § upphör även underhållsplikten då barnet fyllt 18 år om barnet ej går i skola (till skolgång räknas här studier i grundskola, gymnasieskola eller annan liknande grundskoleutbildning).Du har således ingen skyldighet att försörja ditt myndiga barn. Mig veterligen finns ingen praxis på hur avhysning av hemmaboende barn går till i praktiken, men eftersom det är du och inte din son som står som ägare till bostadsrätten torde du i princip kunna förvägra din son tillträde till bostadsrätten (förutsatt att denne fått med sig sina tillhörigheter). Mvh

Underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad

2014-07-07 i Underhåll
FRÅGA |Är gift, står inför en ev. skilsmässa. Maken och jag tjänar ungefär lika mycket. Huset som vi bor i ägs sedan ett par år tillbaka av maken, gavs till honom av föräldrarna, som enskild egendom. (detta utan att meddela mig...) Tidigare har vi hyrt huset av hans föräldrar.Det innebär att vid en skilsmässa är det jag som får flytta. På huset finns inga lån, utan enbart driftskostnader, som är mycket låga. Kanske betalar 2500 kr/månaden.. Jag måste alltså skaffa mig en hyreslägenhet med plats för bägge barnen, det blir en 4:a. Hyra kommer att ligga runt 7-8000 kr/mån. Jag kommer alltså att ha mycket större kostnad för bostaden än maken. Barnen, ialla fall det yngre, kommer förmodligen att vara något mer hos mig än hos pappan, eftersom han har oregelbundna arbetstider.Min fråga är: Baserat på ovanstående, har jag rätt att kräva underhållsbidrag och hur mycket?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga! Underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad regleras i 6 kap 7 § äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230. Huvudregeln är att makar ska försörja sig själv efter äktenskapets slut och alla förpliktelser gentemot varandra upphör. Undantagen till detta finns i andra och tredje styckena i nämnda paragraf och berör underhållsbidrag som en make kan komma att behöva betala till den andra maken. Dessa ska tillämpas restriktivt och ska främst ske bara under en övergångsperiod. Reglerna aktualiseras om en make till exempel genom omskolning eller utbildning behöver förbättra sin förvärvsinkomst vilket kan vara aktuellt när den maken varit hemma med barnen och därför inte har samma möjlighet till att försörja sig själv. Bedömning om underhållsbidrag ska utgå görs utfrån makens betalningsförmåga och den behövande makens behov. Vad gäller behovet finns ingen rätt att leva på samma standard som under äktenskapet utan det ska vara fråga om att man överhuvudtaget inte ska kunna försörja sig. Efter vad du har angett i din fråga om att du och din make har ungefär samma inkomst torde du överhuvudtaget inte vara berättigad till underhållsbidrag. Att din make har ett billigare boende än du efter skilsmässan kommer antagligen inte vara tillräckligt för att berättiga dig underhåll. Om du trots detta skulle vara berättigad skulle det nog bli en ganska låg summa och under max ett år. Hoppas du har fått svar!