Kan man avtala bort underhållsskyldighet?

2018-03-20 i Underhåll
FRÅGA |Hejsan, vill fråga angående underhåll och faderskap. är såhär att jag har råkat göra en tjej gravid. hon vet inte om ska göra abort eller inte än. men hon säger att hon lovar mig om hon föder det, så kommer jag inte behöva betala underhåll eller ha något med barnet att göra. Nu är min fråga, finns det något avtal både hon och jag kan skriva om detta jag just berättade? känner på mig att jag litar hellre på att vi har ett avtal på papper än muntligt. snälla hjälp mig!
Christoffer Tolf | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om underhållsskyldighet framgår av 7 kap föräldrabalken (FB). Föräldrars underhållsskyldighet framgår av 7 kap 1 § FB och är tvingande till skydd för barnet. Det finns ingen möjlighet att avtala bort underhållsskyldigheten helt och hållet. Skulle du och barnets mor trots detta avtala bort en sådan underhållsskyldighet kan barnets mor (trots ert avtal) väcka talan om en sådan skyldighet. Ett sådant underhållsbidrag får dock inte bifallas för längre tid tillbaka än tre år från den dag talan väcktes (7 kap 8 § FB). Sammanfattningsvis kan ni inte avtala bort underhållsskyldigheten. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,

Hur får jag barnets förälder att betala mer i underhållsbidrag?

2018-03-17 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har separerat och har vårdnaden av vår 14-åriga dotter. Mitt ex betalar underhållsstöd för henne. Vilket jag anser inte räcker till. Har gjort beräkningar på försäkringskassan och kommit upp i högre belopp som han borde betalt, men det vägrar han. Han tjänar nästan dubbelt så mycket som jag och jag anser att det är rimligt att han ska betala ett högre belopp. Men vart kan jag vända mig för att få hjälp med detta? Han vill inte vara med och hjälpa till vid dyrare inköp heller så som cykel el körkort som kommer.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få ut underhållsbidrag kan du komma överens med barnets fader genom avtal. Skulle fadern motsätta sig att betala visst underhållsbidrag, kan du stämma honom i domstol så får domstolen döma ut underhållsbidrag. Vill du ha hjälp med detta kan du kontakta våra jurister på info@lawline.se.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Hur blir man tilldelad underhåll av före detta make/maka?

2018-03-16 i Underhåll
FRÅGA |hur blir man tilldelad underhåll av sin blivande exman enligt äktB6:7? Vem beslutar om man är berättigad eller ej?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett sådant underhåll kan ni i första hand komma överens om själv och sluta ett avtal om. Skulle det föreligga underhållsplikt för maken, men denne inte vill tillhandahålla underhåll, kan du stämma in honom i tingsrätten. Lämpligast är att yrka på underhåll i samband med att man lämnar in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. I annat fall kan du stämma in honom även i efterhand. Vill du ha hjälp med en stämningsansökan kan du kontakta våra jurister på info@lawline.se.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Underhållsskyldighet till barn över 18 år

2018-03-12 i Underhåll
FRÅGA |Om en 18-åring boende hos pappa vill flytta och bokföra sig hemma hos sin flickvän och hennes mamma. Vad har hen då rätt till för underhåll? Mamman betalar i dagens läge underhåll för barnet. Vem betalar hur mycket till barnet om bokföringsadressen ändras?
Signe Lundgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Underhållsskyldighet till barn regleras i föräldrabalken. I 7 kapitlet 1 § andra föräldrabalken stycket framgår det att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet fortsätter att gå i skolan efter de att barnet fyllt 18 år fortsätter underhållsskyldigheten tills dess att barnet fyller 21 år. Så länge barnet går i skolan. Om barnet flyttar hemifrån kan det ändå ha rätt till underhåll enligt bestämmelserna i 7 kapitlet 2 § föräldrabalken. Detta däremot med hänsyn till hur långt den kan sträcka sig utifrån barnets behov och dens egna inkomster. utgångspunkten i hur mycket som kan betalas ut är föräldrarnas ekonomiska förmåga. Om det var barnets egna val att flytta hemifrån finns det inte skäl att tro att underhållsbidraget skulle bi större än när barnet bodde hemma. Socialförvaltningen har riktlinjer för hur underhållsbidragets storlek ska beräknas. Då ska man första fastställa barnets behov med utgångspunkt i barnets ålder, därefter läggs eventuella andra kostnader till som fritidsaktiviteter. Från detta belopp ska barnbidraget som den föräldern som har barnet boende hos sig får räknas bort. Det belopp som återstår utgör då barnets behov. Jag skulle tipsa dig om att försäkringskassan har en funktion på deras hemsida. I vilken det grå att räkna ut ett underhållsbidrag mer specifikt, eftersom att specifika uppgifter behövs för detta. Den hemsidan hittar du här. Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du skulle ha någon ytterligare fråga kan du alltid kolla bland de andra liknande frågorna som finns publicerade på Lawline. Du kan även ställa en till fråga till oss eller alternativt använda dig av någon av våra betaltjänster för att få mer rådgivning. Vänligen,

Försörjning av vuxet barn

2018-03-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min fråga är om barnet gått ut gymnasiet och är arbetslös och inskriven på arbetsförmedlingen,han är 20 år och bor hemma hos sin mamma vem ska försörja honom?
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En person som är över 18 och har gått ut gymnasiet ska som regel försörja sig själv. Enligt 7 kap 1 § föräldrabalken ska föräldrar försörja sina barn tills de fyllt 18 eller har gått ut gymnasiet, vilket som kommer sist. Även om barnet går kvar i gymnasiet upphör underhållsskyldigheten definitivt vid 21 års ålder. Ett barn som fyllt 20 och inte längre går i gymnasiet har alltså ansvar för sin egen försörjning. Att han fortfarande bor hos sin mamma innebär inte att hon är skyldig att försörja honom. Skulle mamman välja att inte försörja barnet längre har han själv ansvar för att hitta ett jobb eller ansöka om försörjningsstöd från socialtjänsten tills han har en inkomst.Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Kan man avtala bort underhållsskyldighet?

2018-03-16 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag är nyseparerad från mina barns mor. Jag har behållt huset som vi är båda ägare till, jag betalar räntor mm. Vi har en muntlig överenskommelse om att jag inte ska betala något underhållsstöd men jag stöttar henne ekonomiskt när hon behöver, hon är mammaledig med vår yngsta son. Vi är vänner och jag har behållt huset så barnen ska kunna ha sina rum kvar.Min fråga är om man kan säkerställa detta avtal så jag inte blir betalningsskyldig retroaktivt för underhållsbidrag.Tacksam för svar.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhållsskyldighet fastställs i 7 kap. 1 § föräldrabalken (här) och är en tvingande lagregel till skydd för barnet. Betalningsskyldigheten går inte att avtala bort, vilket gör ett avtal ogiltigt. Retroaktivt underhållsbidrag kan krävas för maximalt tre år bakåt i tiden enligt 7 kap. 8 § föräldrabalken. Ni kan alltså inte avtala bort underhållsskyldigheten.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Ska en högavlönad förälder betala mer i underhåll för barnen än en lågavlönad?

2018-03-14 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har precis skilt mig. Vi har tre gemensamma barn som till 75 procent bor hos mig. Jag undrar nu hur mycket jag resp barnens pappa ska betala när det gäller kostnaderna för barnen? Enl min ex man ska vi dela exakt lika på kostnaderna trots att han tjänar betydligt mer än vad jag gör. Han hävdar att det är pga att han har högre boendekostnader. Stämmer verkligen detta?
Johanna Lindström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som barnens vårdnadshavare är du och barnens pappa skyldiga att svara för barnens underhåll tills det att barnen fyller 18 år, innebärandes att ni har en skyldighet att ombesörja barnens grundläggande behov av mat, boende etc. Regler om underhåll finns i 7 kap. föräldrabalken. Varje förälder svarar för barnens underhåll efter sin ekonomiska förmåga innebärandes att en högavlönad förälder förväntas betala en större del än en lågavlönad (7 kap. 1 § tredje stycket). Du skriver att barnen bor hos dig 75 procent av tiden, något som kan innebära att barnens pappa ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till dig eftersom de bor varaktigt hos dig (7 kap. 2 §). I ett tidigare domstolsavgörande (NJA 1998 s. 267) har den förälder som haft sina barn boende hos sig en tredjedel av tiden ansetts skyldig att betala underhållsbidrag till den andra föräldern, och eftersom dina barns pappa har barnen boendes hos sig mindre än så är det troligt att han ska göra detsamma.Du skriver vidare att barnens pappa säger att ni ska dela exakt lika på kostnaderna för barnen trots hans högre lön, och att det beror på att han har högre boendekostnader än du har. Som jag nämnde tidigare ska föräldrarna svara för barnens underhåll enligt sin ekonomiska förmåga, något som talar för att han ska betala mer än du. Om barnens pappa ska betala underhållsbidrag till dig får han behålla ett belopp för sitt eget underhåll, för boende och övriga levnadskostnader (7 kap. 3 §). Beloppet han får behålla baseras på bostadskostnaden minus eventuella bostadsbidrag samt ett normalbelopp om 120 procent av gällande prisbasbelopp för övriga levnadskostnader. Prisbasbeloppet år 2018 är 45 500 kr. Om barnens pappa har en bostadskostnad som är oskäligt hög i jämförelse med övriga bostäder i området den ligger i, eller om bostaden är oskäligt stor för honom och andra som eventuellt bor där med honom, kan det finnas anledning att minska det belopp han får behålla för sina bostadskostnader. Om barnens pappa bor själv i ett väldigt stort hus kan det alltså betyda att han inte får behålla pengar med argumentet att han har högre bostadskostnader.Underhållsbidrag får bestämmas antingen genom ett avtal mellan dig och barnens pappa eller genom domstolsbeslut (7 kap. 2 § andra stycket). Du och barnens pappa har alltså möjlighet att avtala om hur ni ska fördela kostnaderna sinsemellan, och du kan då hänvisa till de regler jag har nämnt för att argumentera för att han ska betala mer än du. Skulle ni inte komma överens har du möjlighet att vända dig till domstol som först kommer att avgöra om barnens pappa ska betala underhållsbidrag och därefter hur stort det ska vara.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

När upphör underhållsstödet?

2018-03-11 i Underhåll
FRÅGA |Ställde precis en fråga ang mitt barn som tar studenten nästa år ang underhållstöd.när det upphör.fick svar.på det jag frågade ifrån er råkade trycke nej istälket för.ja men om han sen väljer att sen efter studenten väljer att förtsätta studera måste.jag.betala underhållstöd igen??.mvh
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om ditt barn har rätt till underhållsstöd om han fortsätter studera på en eftergymnasial utbildning.Det kan inledningsvis sägas att regler om förälders underhållsskyldighet finns i föräldrabalken.Huvudregel för underhållsskyldighet är att den slutar gälla när barnet fyller 18 år med undantag för om barnet fortfarande går i skolan efter denna tidpunkt. Underhållsskyldigheten gäller då fram tills barnet fyllt 21. Det är endast studier i grundskolan, gymnasieskolan eller annan jämförbar utbildning som räknas som skola. (7 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken). "Annan jämförlig utbildning" kan exempelvis vara att läsa upp ofullständiga betyg på komvux. Ditt barn har alltså endast en rätt till underhållsstöd så länge han går i gymnasiet. Vill han fortsätta studera på högre nivå kommer underhållsstödet upphöra. Detta eftersom högskola eller universitet inte kan jämföras med grundskola, gymnasium eller "annan jämförbar utbildning". Vänligen,