Särbo eller sambo?

2015-02-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag är Särbo med min flickvän och vi bor i två olika städer.Jag äger ett stort hus med verksamhet och 2 lägenheter.Nu funderar jag på att hyra ut den ena lägenheten till min flickvän.Är vi då fortfarande särbos ? Vi har inga gemensamma barn, ej gifta men förlovade.Det är viktigt för mig att veta eftersom vi vill bo i helt egna lägenheter dels för att det är en stor ålderskillnad på oss och hon vill ha ett eget hushåll och egen ekonomi för sig och sina barn.Hon skuldsanerar och vill sköta den biten själv utan att blanda in mig.mvh Kent
Fredrik Holst |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att kunna avgöra om ni fortfarande är att ses som särbos då du hyr ut lägenheten till din flickvän måste vi utreda begreppet sambos. Definitionen av sambor finns i 1 § sambolagen (Hittas här): "Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". Med uttrycket "stadigvarande bor tillsammans" menas en inte alltför kortvarig förbindelse. De som bor tillsammans och har gemensamma barn förutsätts vara sambor. Folkbokföringen på samma adress utgör en presumtion för att samboförhållande föreligger. Generellt kan sägas att bedömningen om man är sambor eller inte utgörs av helheten, där man tar hänsyn till andra omständigheter som t.ex. förekomsten av inbördes testamente."Gemensamt hushåll" innebär bl.a. att man samarbetar om vardagliga sysslor och att de har gemensam ekonomi. Av det som du skriver i jämförelse med hur man definierar "sambor" tyder mycket på att det förhållandet att du hyr ut din lägenhet till din flickvän inte kommer medföra att ni blir sambors utan att ni även i fortsättningen kommer att ses som särbos. Vänligen,

Separation sambo - barn.

2015-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag är en man på 33 år och min sambo är 30 år.Vi har bott i tillsammans sen 2010 och vi har pratat om separation.Vem har rätt om barnen när man separerar som sambos?Jag vet inte inte hur det funkar och skulle vilja ha råd eller tips.Min sambo har sagt att hon har mer rätt om dom för att barnen har sin dagmamma i närheten och att jag då skulle bo hos min morsa eller bo nån annan stans och kunde hälsa på dom.
Linn Kanter Pergament |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om man separerar som sambos, och tidigare hade gemensam vårdnad över sina barn, så fortsätter den gemensamma vårdnaden att gälla. Det är vårdnadshavarna som beslutar var barnen ska bo efter separationen. Förutsatt att det är du och barnets mamma kan ni komma fram till att barnen ska bo bara hos henne, bara hos dig eller växelvis. Du och barnens mamma kan även skriftligt avtala om hur boendet ska se ut. Detta ska godkännas av socialnämnden enligt 6:14a 2 st föräldrabalken (FB). Ni kan även få hjälp att avtala om vårdnad, boende och umgänge enligt 6:17a FB. Detta bistår socialnämnden er med. Vid prövning av ert avtal kommer socialnämnden att se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir ordentligt utredda. Detta för att försäkra sig om att välja det alternativ som är mest förenligt med barnens bästa. Hoppas det löser sig på bästa sätt!

Bodelning, samboförhållande

2015-02-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej ! Min kille och jag flyttade ihop för två månader sedan. Han köpte lägenheten och jag betalar bara halva hyran. De flesta saker i lägenheten som möbler är våra då vi delade på kostnaderna vid köp. Om vi ska separera har jag rätt till något? Vad har jag rätt till ?
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga! Frågan om vad du som sambo har rätt till vid en separation regleras av Sambolagen. När ett samboförhållande avslutas av annan anledning än att de gifter sig (antingen att någon av samborna avlider eller genom att samborna flyttar isär och avslutar sin relation) kan någon av samborna påkalla en bodelning. I denna bodelning ska då samboegendom ingå och delas lika mellan samborna. Vad som är samboegendom kan sammanfattas som lösöre och bostad som förvärvats med syfte att vara sambornas gemensamma inre lösöre och bostad. Sambornas delar i boet läggs sedan ihop och efter skuldtäckning delas värdet lika mellan dem, alltså räknas sambornas delar av samboegendomen ihop efter att skulder för dessa räknats av och värdet av behållningen delas lika.Detta betyder att du direkt har rätt till hälften av de möbler som ni köpt gemensamt (rätt till det ekonomiska värdet av dessa). Vad gäller bostaden så måste din pojkvän köpt denna med syftet att den skulle vara er gemensamma bostad under samboförhållandet. Om så var fallet har du rätt till halva värdet av bostaden. Köpte han den innan ni träffades är det svårt att se att denna skulle vara samboegendom. Det kan också vara bra att veta att ni som sambor kan avtala om vilka delar av samboegendomen som ska ingå i en bodelning eller om bodelning över huvud taget ska ske (9§) Du kan läsa mer om gällande regler i sambolagen §§ 1-6 (om sambors egendom och när ett samboförhållande upplöses) och 8-14 § (om bodelning i samboförhållanden), se länk https://lagen.nu/2003:376 Vänligen

Gåva vid bodelning mellan sambor

2015-01-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej på ErJag har en son som är förlovat sedan 3 år tillbaka och dom känner varandra sedan 10 år och dom bor även tillsammansJag gav min son år 2014 vid ett tillfälle 200.000 kronor som sparpengar.Nu ska dom gå skilda vägar.....måste han dela pengarna med henne? Tacksam för ett svarM.v.h. Georg Jäger
Sandra Nordin |Hej, Va trevligt att du vänder dig till oss här på Lawline och tack för din fråga!Som jag förstår det är din son och dennes partner endast förlovande och sambos. Att vara förlovad ger enligt svensk rätt idag inga rättsverkningar, som exempelvis äktenskap. Att vara sambos ger dock rättsverkningar, genom Sambolagen (SamboL). Där föreskrivs att när samboförhållande upphör (exempelvis genom att man flyttar isär, 2 § SamboL.) så ska en bodelning ske, 8 § SamboL. Enligt 8 § SamboL. ska endast sambors samboegendom (eller det som föreskrivs genom samboavtal, 9 § SamboL) ingå i bodelningen. I 3 § SamboL. föreskrivs att samboegendom är "Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning". Din gåva på kontanta medel till din son kan således inte anses utgöra samboegendom och kan inte ingå i bodelningen om inget annat avtalas parterna emellan genom ett samboavtal. Med vänliga hälsningar,

Ingår pengar som getts i arv i samboegendom?

2015-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag och min sambo ska separera. Vi äger ett hus tillsammans (50% var).För ett antal år sedan fick jag 200 000 kr från två livförsäkringar då min far avled. Pengarna från dessa användes bl.a. till husrenovering, lösen av ett lån (bil eller hus kommer inte riktigt ihåg) och konsumtion. Jag sa till sambon att jag ville ha ut dessa om vi separerade (vilket var nära redan då) MEN jag har inget skriftligt på det.Nu vill jag ha ut dessa pengar vilket hon motsätter sig. Kan dessa pengar ses som ett arv som inte ska ingår i samboegendom (om jag har förstått det hela rätt)?
Felicia Idbrant |Hej Mickael!Inledningsvis kan sägas att det bara är gemensamt bostad och bohag som utgör samboegendom (se SamboL 3 §). Det vill säga att all annan egendom tillhör den sambo som äger det. I samboegendom ingår vidare inte tillgångar/egendom som den ena sambon fått i arv med villkor från arvslåtaren att egendomen skall var mottagarens enskilda egendom. Lägg märke till att det måste varit villkorat från arvlåtaren att arvet ska vara just din enskilda egendom genom ett muntligt eller ett skriftligt villkor. Det vill säga att pengarna du fått i arv är enbart dina dels för att det inte är samboegendom dels om du fått pengarna i arv med villkor om att det är din enskilda egendom (´se SamboL 4 § p 3).Nu verkar pengarna du fått i arv inte längre finnas kvar, däremot skall egendom som trätt i arvets ställe inte heller ingå i samboegendom, så kallad surrogation (se SamboL 4 § p 4). Om ni då har konsumerat pengarna du fått i arv exempel genom avbetalning på lån finns det ingen egendom som trätt i arvets ställe. Det torde då bli svårt att kräva din sambo på pengar på grund av att du fått pengarna i arv eftersom pengarna inte längre finns kvar.

Gåva av fastighet till sambo

2015-02-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag köpte ett renoveringsobjekt (fristående hus) ensam innan jag träffade min nuvarande sambo. Efter ett par år fick han halva huset av mig som gåva och tog över hälften av lånen. Därefter bestämde vi oss för att göra en omfattande tillbyggnad mm, vilket vi lånade till. Pengarna gick åt. Jag anser att en del av dessa pengar gick åt till att täcka upp för min sambos uteblivna inkomst.Nu ska vi separera och han vill ta över huset. Vi har gjort en värdering som ligger 75' över vad vi har lån för. Jag undrar om jag kan få med mig något mer än de 35' som är hälften av det överskridande värdet? Vi har ett gemensamt barn och behöver ha en bra relation även i framtiden.
Fredrik Holst |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid sambodelning, är det samboegendom som ska ingå. Samboegendom definieras i 3 § sambolagen som "sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning". Huset som du införskaffade innan samboförhållandet skulle alltså inte ha räknats som samboegendom. Men då du har gett den lösa egendomen, som fristående hus är att se som, som gåva kommer ändå utfallet att bli detsamma, som om ni hade införskaffat huset gemensamt. Gåvan fullbordas när själva egendomen rent fysiskt är överlämnad till mottagaren (2 § Gåvolagen, se här). I fall av fristående hus kan man av förklarliga skäl inte överlämna huset, utan gåvan fullbordas när huset överlämnas "på pappret". Detta verkar vara uppfylld i ditt fall. Det finns så att säga inga möjligheter att återkalla gåvan. Som jag ser det finns det inga möjligheter för dig att utfå mer pengar än de 35000 som är hälften utav vinsten. Enligt 16 § sambolagen har du dock möjlighet att få huset "på din lott", om du anses vara den som har störst behov utav huset. Huset avräknas då mot din sambors egendomen vid sambodelningen. Om du behöver ha specialiserad juridisk rådgivning kring sambodelning och gåvan, kan du boka ett möte med Familjens jurist. Det gör du via detta formuläret: http://lawline.se/boka.

Sambo – ärva efter varandra

2015-01-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej skulle vilja fråga er,,jag och min sambo ha köpt ett hus för 5 år sedan vi ha vart i hop i 10 år ,,ha hört om nån av oss avlider ska vi lösa ut våran mamma från huset undrar om vi ska dela arvet med föräldrar om nån av oss går bort .är de inte en av oss som är sambo som ska ha allt huset och allt vi skaffat oss ,,eller måste vi gifta oss för att den andra partnern ska få de vi skaffat oss
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.I ert fall blir sambolagen (SamboL) tillämplig eftersom ni inte är gifta men stadigvarande bor tillsammans, se https://lagen.nu/2003:376 .Om någon av er skulle avlida tillfaller rättigheten till bodelning den kvarvarande sambon i enlighet med 18 § SamboL. Det innebär att huset respektive bohaget är skyddat och kommer inte tillfalla någon annan i första taget. I övrigt har den kvarvarande sambon rätt till en viss summa i enlighet med 18 § SamboL – i övrigt ärver sambos inte av varandra.Det du säger stämmer dock. Om ni gifter er stärker ni varandras möjlighet att ärva varandra. Om ni vill få ett mer utförligt svar bör ni vända er till en jurist.Med vänlig hälsning,

Upphörande av samboförhållande

2015-01-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag & min sambo har bott ihop 15år. Vi flyttade tillsammans när hon skilt sig. Hon köper ett radhus. Jag flyttar in men köper inte in mig i radhuset. Jag hittar en lägenhet som är mindre, som vi flyttar in i på en annan adress. Hon säljer radhuset Vi har nu bott här i 12år. Nu ska vi separera. Vad kan jag ta med mig, för utom det personliga?
Hanna Skoglund |Hej, och tack för din fråga.Enligt 8 § Sambolagen (SamboL) (här)skall när ett samboförhållande upphör, på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Detta innebär att man delar samboegendomen på hälften. Vid en separation kan även parterna komma överens om hur samboegendomen skall fördelas dem emellan. Enligt 3 § SamboL är det sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning som utgör samboegendom. Allt som inte är samboegendom behåller var och en för sig. 5 § SamboL reglerar vad som avses med sambors gemensamma bostad, vilket bl.a. kan vara en hyresrätt eller en bostadsrätt som är avsedd för sambornas gemensamma hem och som huvudsakligen innehas för detta ändamål. Med gemensamt bohag avses enligt 6 § SamboL, möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Alltså räknas exempelvis inte en bil som samboegendom, dock är det bra att vara medveten om att den sambo som ej står som ägare till bilen kan tänkas vara dold samägare till fordonet. För att dold samägande skall komma i fråga krävs 1. att ena sambon köpt egendomen i sitt namn men för gemensamt bruk, 2. att den andra sambon underlättat inköpet genom ekonomiskt tillskott, 3. att sambon som utåt sett är ägare har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet var att samäganderätt skulle föreligga och 4. att den gemensamma partsviljan var att egendomen skulle vara samägd. Eftersom det endast är bostad och bohag som införskaffas för gemensamt bruk som är att anse som samboegendom, innebär det ofta att sådan egendom som parterna förvärvat innan samlevnaden och för med sig in i boet inte är att anse som samboegendom och skall inte ingå bodelningen. Om egendomen dock förvärvades i syfte att användas gemensamt för den kommande samlevnaden kan egendomen ändå komma att omfattas av bodelningen. I 4 § SamboL stadgas även att viss egendom skall exluderas från samboegendom. Bland annat skall sådan egendom som ena sambon erhållit genom testamente, där det är särskilt föreskrivet att det skall vara den sambons enskilda egendom exluderas. 6 § SamboL tar även upp att sådant bohag som används uteslutande för personligt bruk inte utgör sådant gemensamt bohag som ingår i en bodelning. Enligt 7 § SamboL utesluts bostad och bohag som huvudsakligen används för fritidsändamål från en bodelning. Alltså, det som inte är att anses som samboegendom behåller var och en för sig. Men det kan vara värt att tänka på att sådan egendom som inte var samboegendom (exempelvis en bil), kan omfattas av dold samägande och den andra parten kan då ändå hävda rätt till en andel av den egendomen. Vänligen