Renovering på hus som ej är samboegendom

2015-12-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejMin kompis sambo dog i en olycka för några veckor sedan. Han flyttade in i hennes hus. De har inga gemensamma barn och inget testamente skrivet. Nu ligger den dödas familj på och vill sälja huset snabbt. De har tagit dit mäklare och bank. Min fråga är: Hur skall min kompis göra för att inte helt hamna på bar backe? Han har lagt in mycket egna pengar i renovering och ombyggnad. Kan han på något sätt få tillbaka något av detta vid en försäljning? Han mår jättedåligt efter dödsfallet och är ganska apatisk. Det är hemskt att se hur överkörd han blir.
|Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 18 § Sambolagen anges att om en sambo avlider, gäller bestämmelserna om rätt att begära bodelning och om rätt att överta bostad eller bohag endast till förmån för den efterlevande sambon. Den avlidnes familj kan därför inte begära detta. I 8 § anges att när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. I frågan framstår det som om huset inte var förvärvat för gemensam användning, och därför inte utgör samboegendom enligt 3 §. Eftersom huset troligen utgör fast egendom kommer din kompis inte heller ha rätt att bo kvar i huset, jfr 22 §. Då huset inte ska tas upp till bodelning kommer din kompis inte heller få någon ersättning för renovering och ombyggnad som skett på huset. Det finns även ett rättsfall (NJA 2003 s. 650) där den ekonomiska vinningen i renoveringen har likställts med en gåva till husägaren. Tyvärr ger sambolagen inget skydd i en situation som denna. Med vänlig hälsning,

Egendom förvärvat innan samboförhållande

2015-12-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag köpte för några år sedan en lägenhet. Skall nu flytta ihop med min flickvän som inte varit med och betalart. Om hon byter adress har hon då någon rätt till halva lägenheten om vi flyttar isär. För hon står väll inte som ägare bara för hon är folkbokförd på adressen. Hon kommer fortsättningsvis inte betala på lägenheten heller.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När ni blir sambor så delar ni enligt lag på bostad och bohag (saker i hemmet) som1. ni har köpt för gemensamt bruk, 2. från och med den tidpunkt som ni inledde ert samboförhållande.Har du köpt lägenheten innan hon har flyttat in så kommer den alltså inte att delas mellan er vid eventuell separation. Detta framgår av 3 § sambolagen. Folkbokföring påverkar inte bedömningen. Notera även att ni kan komma överens om annat än ovan genom ett samboavtal.Med vänliga hälsningar,

Rätt till bohag vid flytt, skillnad mellan inneboende eller sambo

2015-12-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Har efter många år fått den kvinnan som bott hos mig att flytta. I den vevan hon gick ut tog hon nycklarna till lägenheten samt bilen. Bilen är skriven på mig och hon har fått bruka den under tiden hon bott här. Allt som finns i lägenheten fanns eller skaffades av mig under tiden hon bodde här. Hur är det med det. Har hon någon rätt till bilen eller något annat i detta hem?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det framgår inte av frågan huruvida kvinnan var din sambo eller endast inneboende hos dig. Var kvinnan endast inneboende och ni inte har köpt godset tillsammans har inte kvinnan någon rätt till möblerna eller bilen. Det aktualiseras andra regler om ni var i ett parförhållande och kvinnan var din sambo. Var ni i ett samboförhållande sker en bodelning vid samboförhållandets upphörande om någon av parterna begär det. I bodelningen ingår samboegendom, 8 § sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#P8S1). Samboegendom är bohag som har införskaffats under samboförhållandet för gemensamt bruk, så som möbler, se 6 § sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#P6S1). Din bil är inte ett sådant lösöre som avses i lagen och ingår därför inte i eventuell bodelning. Möbler som du har köpt för er att använda gemensamt ingår dock i bodelningen.Sammanfattningsvis har kvinnan om hon var inneboende, inte rätt till gods som tillhör dig. Var kvinnan din sambo och kräver en bodelning har hon rätt till hälften av samboegendomen, där ingår dock inte bilen.Vänligen,

Sambo vill överta bostad vid bodelning

2015-12-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Ett sambopar skall gå i sär. Paret äger fastighet 50% var.Ena parten vill bo kvar.Hur gör man detta rätt gentemot bank och båda parter?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!För sambor är det inte obligatoriskt att genomföra en bodelning. Detta skall dock ske om någon av samborna begär det. Det som ska delas är samboegendomen, vilket utgörs av bostad och bohag som förvärvats för att vara sambornas gemensamma, se 3 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376. Om vi antar att parets gemensamma bostad utgör samboegendom och således skall ingå i bodelningen är den sambo som behåller bostaden skyldig att ersätta den andre sambon så att en likadelning av samboegendomen kommer till stånd rent värdemässigt. I praktiken innebär detta följande: *1.* Bostaden ges ett marknadsvärde (värdering utförd av mäklare kan vara att föredra) *2.* Från vinsten som skulle ha uppkommit om bostaden såldes dras 22 % av i form av fiktiv reavinstskatt (fiktiv eftersom ingen försäljning sker i realiteten). *3.* Därefter delas summan i två delar, respektive parts del av bostadens värde. Den part som ska behålla bostaden är skyldig att ersätta den andra parten för hans/hennes del i bostaden. Är bostaden belånad och står båda på lånet, krävs naturligtvis även att den parten tar över den andra partens del av lånet, vilket måste godkännas av banken. Denna del avräknas från det belopp den övertagande parten ska ersätta den andra parten med. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Sambolagen och bodelning

2015-12-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Om man har skrivit på ett samboavtal med texten "Undertecknade sambor, som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden, överenskommer härmed att reglerna om bodelning i lagen (2003:376) om sambors gemensamma hem ej ska gälla i vårt förhållande." Innebär det att hela sambolagen har avtalats bort eller endast bostaden?Presenter man fått gemensamt, ska dessa delas lika på eller tillhör det t.ex. ena parten om presenten kom från dens sida av familjen?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Först och främst kan nämnas att det av 8 § sambolagen (se här) framgår att en bodelning ska ske när ett samboförhållande upphör av annat skäl än äktenskap, om någon av samborna begär det. Det som ska fördelas mellan samborna i bodelningen är samboegendomen. Enligt 3 § utgörs samboegendomen av sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning.Av 9 § framgår att det går att avtala att bodelning inte ska ske eller att viss egendom ska hållas utanför bodelningen. Utifrån formuleringen i ert samboavtal uppfattar jag det som att det endast är reglerna om det gemensamma hemmet som har avtalats bort, dvs att bohaget som förvärvats för gemensam användning fortfarande ska ingå i en bodelning. Presenter som ni fått tillsammans utan att något förbehåll finns uppställt ska ingå i bodelningen. Vänligen,

Samboegendom

2015-12-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HEJ Jag och min sambo har flyttat från en hyreslägenhet till en villa där han står för lån och kontantinsatsen, vi delar lika på alla utgifter, vad händer mig om vi skulle separera eller han avlider, går jag lottlös då
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om egendom i samboförhållanden finns i sambolagen(SL).Villan utgör er gemensamma bostad om din sambo innehar den huvudsakligen för att ni ska bo där enligt 5 § SL, vilket utifrån din fråga verkar vara fallet. Om din sambo har köpt villan för att ni gemensamt ska använda den så är utgångspunkten att den utgör samboegendom enligt 3 § SL, vilket också verkar vara fallet eftersom ni flyttat från en hyrsrätt till villan. Det är dock viktigt att han köpt den just ni ska flytta in där.Utgångpunkten verkar vara att villan utgör hans samboegenom. Det kan dock finnas undantag från detta om din sambo fått någonting i gåva, arv eller testamente med villkor att egendomen ska vara enskild egendom och även egendom som trätt i stället för sådan egendom ska vara enskild enligt 4 § SL. I så fall utgör också villan enskild egendom och inte samboegendom. Detta är som sagt ett undandtag och då jag inte vet om så är fallet är det viktigt att poängtera detta.Om ert samboförhållande upphör av ett annat skäl än att ni ingår äktenskap med varandra, dvs genom att ni går isär eller om en av er dör så kan någon av er begära att samboegendom ska fördelas mellan er genom bodelning enligt 8 § SL. Om ni separerar eller han avlider så kan du alltså begära bodelning och då kommer villan att ingå i denna så länge ni inte avtalat om att den inte ska göra det genom ett samboavtal. Villan (som värde) kommer som utgångspunkt, tilllsammans med er övriga samboegendom, alltså delas mellan er om ni separerar. Om han avlider kommer den delas mellan dig och hans arvingar. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Sambobostad - Bodelning

2015-12-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min pojkvän har bott i min lägenhet i drygt två år. Han har en egen bostadsrätt som han hyr ut i andrahand sedan i somras, men fortfarande är folkbokförd på. Jag står ensam på mitt kontrakt och har även en dotter med min ex-man som bor hos mig halva tiden men är folkbokförd hos pappan eftersom vi bodde på den adressen innan skilsmässan. Om jag och min pojkvän gör slut, har han då rätt till halva min lägenhet trots att han har en egen bostadsrätt? Isf, hur ändrar jag detta? Känns ju lite märkligt om han skulle ha rätt till 1,5 bostadsrätt bara för att han bor här när han inte betalat insats för min bostadsrätt.MvhLisa
Moa Bodin |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga!Lagen som blir aktuell i det här fallet är sambolagen(SamL).Om förhållandet mellan er skulle ta slut är det ni ska dela på samboegendom, se 8 § SamL. Samboegendom är den gemensamma bostaden mellan er och gemensamt bohag(möbler osv.), om dessa har köpts för gemensamt bruk, enligt 3 § SamL. Din lägenhet hade du innan ert förhållande enligt den information du har lämnat, och ska således enligt den regeln inte räknas som gemensam bostad. Men.Eftersom att ni båda två bor i din bostad och jag utgår ifrån att ni använder den som ert huvudsakliga hem, så blir din lägenhet ändå att ses som gemensam bostad och ska ingå i samboegendom 5 § p. 3 SamL. Om er samborelation tar slut och någon av er begär bodelning så ska först era andelar räknas ut, alltså vad det är ni har som är samboegendom. Sedan dras era skulder av från den summan om de hör till samboegendomen, exempelvis ett lån till köp av bostadsrätt. Efter det läggs bådas summor ihop, adderas och sedan delas på två. Allt enligt 12-14 §§ SamL. Då får ni med andra ord hälften var. Det innebär att din bostad ska räknas med i den här processen, och på sätt kan din sambo få rätt till halva bostadens värde.Dock ska den som har bäst behov utav bostaden ha rätt till den 16 § SamL. Eftersom att det är din från början och du har ett barn, är det mest sannolikt att den fortsätter vara din. Det betyder ju däremot att din sambo fortfarande ska ha lika stor andel av ert sammanlagda belopp, och du kan bli tvungen att ersätta honom med pengar 17 § SamL. Men för att kringgå det här kan jag ge dig ett råd jag starkt rekommenderar. Det finns möjlighet att skriva ett samboavtal, som då kan reglera att din bostad inte ska räknas som samboegendom. Se 9 § SamL. Skulle ni gå isär utan att ha upprättat ett samboavtal, råder jag er att i sådana fall upprätta ett bodelningsavtal som då säger vad som ska tilldelas vem. Genom det kan inte någon av er komma i efterhand med krav och liknande. Så mitt råd till dig är att skriva ett samboavtal där ni bestämmer att bostaden inte ska klassas som samboegendom. Det kan du enkelt upprätta via vår tjänst här på Lawline, tryck HÄR för att komma dit. Om ni skulle flytta isär, rekommenderar jag er att skriva ett bodelningsavtal mellan er så att ni har på det klara vad som tillhör vem och liknande, det kan du göra HÄR. Jag hoppas att mitt svar gav dig klarhet i frågan. Har du några funderingar är du mer än välkommen att skriva här under!Vänligen,

Vad krävs för att anses som sambor enligt sambolagen?

2015-12-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min flickvän bor på 2 olika orter men träffas regelbundet på helgerna hemma hos henne , nu har hennes gamla pojkvän anmält henne till försäkringskassan och sagt att hon är sambo med mig , försäkringskassan upphäver bostadsbidrag till henne pga av denna i formation, tills hon kan bevisa motsatsen att jag ej bor där , hur tolkas lagen om hur ofta jag får vara hos henne utan att kallas för sambos
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!För att ni ska vara sambos enligt sambolagens mening ska ni stadigvarande bo tillsammans och ha ett gemensamt hushåll, se 1 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376 . Med rekvisitet bo tillsammans avses att parterna har en gemensam permanentbostad. Det finns inget som hindrar den ena parten från att därutöver ha en egen bostad så länge inte han eller hon ensam har det huvudsakliga boendet där. En gemensam folkbokföringsadress är en omständighet som i regel talar för att parterna har en gemensam permanentbostad, men den är inte avgörande för att parterna ska anses ha ett gemensamt boende. Om någon av parterna är folkbokförd på en annan adress än den där paret faktiskt bor måste det vid en helhetsbedömning föreligga betydligt fler omständigheter som stödjer antagandet att parterna bor tillsammans i lagens mening än motsatsen.Förutom kravet på gemensamt boende kräver lagen att samboendet är stadigvarande, vilket ger uttryck för att samlivet ska ha en viss varaktighet, eller åtminstone tänkt att ha det. Lagstiftaren har inte velat införa någon minimitid för förhållandets varaktighet. Mer eller mindre korta förbindelser utgör emellertid normalt inte ett samboförhållande enligt lagens mening. I förarbetena till sambolagen framhålls sex månader som ett riktmärke för när ett samboende kan anse som stadigvarande. Tidsfaktorn anges emellertid endast utgöra en av de faktorer som kan komma att beaktas, och en kortare tid än sex månader anses kunna godtas om parterna har gemensamma bankkonton, upprättat ett inbördes testamente eller ingått avtal om vissa ekonomiska angelägenheter. Även att parterna folkbokför sig på samma adress när de flyttar ihop tyder på att sammanboendet är tänkt att bli stadigvarande. Förarbetena betonar emellertid att oberoende av förhållandets längd torde parternas gemensamma uttryckliga vilja beträffande att deras relation ska betraktas som ett samboförhållande vara utslagsgivande i bedömningen huruvida ett samboförhållande är för handen. Vidare framhålls att ett samboförhållande normalt föreligger om ett par som har gemensamma barn bor tillsammans.Med rekvisitet gemensamt hushåll avses att parterna har ett samarbete i vardagliga göromål samt ett visst mått av ekonomisk gemenskap eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete. Förekomsten av en hushållsgemenskap innebär följaktligen att det sammanboende paret delar på hemmets sysslor och utgifter.Att du spenderar dina helger i din flickväns lägenhet innebär således inte att ni är sambor enligt lagens mening. Utifrån den information du angivit synes ni varken bo tillsammans stadigvarande eller ha gemensamt hushåll.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,