Vad utgör samboegendom?

2016-01-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag bor sedan ca 2 år tillbaka i ett hus som jag och min sambo köpt tillsammans. Vi äger 50% vardera. Jag hade, sedan tiden före jag träffade min sambo, en mindre summa sparpengar på mitt sparkonto. Dessa pengar har jag har jag hela tiden varit tydlig med att de är mina pengar och jag har nekat honom åtkomst till dessa pengar och konto. Vi har inget samboavtal. Jag vill nu separera från min sambo. Han har nu flera gånger hotat med att om jag lämnar honom ska han ta varenda krona jag har. Har han rätt till en del av mina sparpengar om jag lämnar honom? Ska mina privata konton vara en del av bodelningen?
Melanie Ascough |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sambolagen (se här) är den lag som reglerar vilken egendom som hör till samboegendom vid en separation. Det är samboegendomen som vid en separation ska fördelas mellan samborna genom bodelning om någon av parterna begär det. Till samboegendomen räknas endast er gemensamma bostad och bohag, om den har förvärvats för gemensamt bruk. Definitionen av vad som avses med bohag finner du i sambolagen 6 § (se här). Pengar ingår inte i samboegendomen och dina privata konton ska alltså inte vara en del av bodelningen.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, tveka inte att höra av dig till oss igen om du har fler frågor.

Skuldavräkning vid bodelning mellan sambor

2016-01-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vad gäller avseende skuldtäckning vid separation av sambos?Vilka skulder får avdrag göras för, skall/ skall inte ingå i bodelningen? -Skulder som respektive sambo haft med sig in i förhållandet?-Gamla studieskulder ?-Billån ? Där vad jag förstår bilen i sig inte ingår i delningen.-Lån där ena parten köpt enskild egendom.- Ena sambon har enskild firma som belånats. osv.
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I bodelningen mellan sambor ingår samboegendom, dvs bostad och bohag som inköpts för gemensam användning enligt SamboL 3§ https://lagen.nu/2003:376. Det är alltså endast bostad och inre bohag som köpts inför samboendet eller under samboendet som ska delas, se SamboL 5§. Huvudregeln är att det endast är skulder hänförliga till samboegendomen som ska avräknas mot samboegendom enligt SamboL 14§ st 1. Enligt SamboL 14§ st 2 kan dock avräkning för skulder hänförliga till annan egendom än samboegendom få göras, om sambon inte har annan egendom att avräkna skulderna på. Skulderna du räknar upp i frågan är inte hänförliga till samboegendom. (Inte heller billån, eftersom bilar inte är sådant inre lösöre som utgör samboegendom (5§).) De ska därmed som huvudregel inte avräknas. Har ni ingen annan egendom att avräkna skulderna på, torde ni i enlighet med 14§ st 2 få avräkna även dessa skulder på samboegendomen, i den mån samboegendomen täcker skulderna. Notera att sambor liksom makar inte svarar för varandras skulder, varför du inte kan avräkna skulder från din samboegendom till ett högre värde än vad din samboegendom är värd.Med vänlig hälsning,

Hyresrätt och Sambor

2016-01-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan.Jag står på kontraktet för en 1:a-handslägenhet.Min partner ha nu sagt upp sin lägenhet, flyttat in och vidarebefordrat sin post till mig.Jag står fortfarande ensam på kontraktet.Vad händer om det tar slut? Har han besittningsrätt på något om han kan bevisa att han bott där en tid?Bör vi tänka på något?(Vi har inget samboavtal)
Yesim Konduk |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sambolagen (2003:376) reglerar vad som händer när ett samboförhållande upphör. Ifall ert förhållande tar slut behåller du som står på kontraktet lägenhet. Sambon har ingen besittningsrätt men kan väcka talan om att ta över bostaden enligt 22 §, då krävs det att den som vill överta bostaden har ett större behov av den för t.ex. vårdnad av barn eller om det föreligger synnerliga skäl.Anspråk på att ta över hyresrätten skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Lämnar sambon bostaden, skall anspråket dock framställas senast tre månader därefter. Fristen på ett år gäller inte om den sambo som innehar bostaden avlider och den efterlevande sambon bor kvar i bostaden. Om sambon kräver att ta över bostaden blir detta en domstolsfråga enligt 31 §.Det kan vara bra att skriva ett samboavtal för att t.ex avtala bort sin rätt till bodelning enligt Sambolagen eller för att säkerställa att ni båda behåller vissa saker i ert gemensamma bohag vid eventuell framtida separation. Samboegendom utgör i annat fall allt som införskaffats för gemensamt bruk förutom sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk och egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål.Ifall ni vill skriva ett samboavtal för att reglera ert förhållande noggrannare så har vi det i våra tjänster till ett fastpris här.Hoppas att detta besvarar din fråga!Vänligen,

Övertagande av hyresrätt enligt 22 § sambolagen

2016-01-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag o min sambo har separerat (han bor redan hos sin nya flickvän ). Frågan är att jag bor kvar i hans lägenhet (hyresgäster ) men han vill ha sin lägenhet tillbaka o jag har ingenstans att ta mig till har han rätt till det? Juste våran två små barn bor med mig.
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Eftersom ni var sambor gäller sambolagen (2003:376). Enligt lagen (22 §) har den av er som har bäst behov av hyresrätten rätt att ta över den. Eftersom era barn bor hos dig är det sannolikt du som har bäst behov av lägenheten och du har då rätt att ta över lägenheten. En hyresrätt har inget värde eftersom det är olagligt att sälja hyresrätter, därför behöver du inte betala din förra sambo något för att ta över lägenheten.För att du ska kunna ta över hyresrätten behöver du göra anspråk på lägenheten inom tre månader från att din sambo flyttade ut. Anspråket gör du till domstolen som kommer bestämma vem som ska få hyresrätten. Domstolen kan avgöra vem som tillfälligt har rätt att bo kvar i lägenheten medan domstolen prövar frågan (31 §). Hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen

Skuldtäckning bodelning sambolagen

2016-01-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Följdfråga på denna tidigare ställda: SE NEDAN!Fråga om kreditkortsskulder vid sambobodelning 2015-10-25 i Sambo och samboavtalFRÅGAHejsanVi är sambor som nu ska separera. Har bott ihop i ca 10 år och har ett gemensamt barn.Äger ett hus tillsammans, och kommer troligtvis att få en vinst vid försäljningen. Måste vi betala av sambons privata kreditskulder som hen dragit på sig under många år.Hen vill att vi tar av vinsten och betalar dennes kreditskulder, så att ingen av oss har skulder efter separationen. Men jag vill att vi delar på vinsten och att hen får betala sina skulder med sin del av vinsten. Vad är det som gäller en sån här gång? Vi har inget samboavtal. Orolig och önskar ett snabbt svar.SVARHej och tack för din fråga! Eftersom ni inte har något samboavtal görs bodelning enligt sambolagen (2003:376). Enligt 8 § ingår bara den gemensamma bostaden och bohaget (möbler och lösöre i bostaden) i bodelningen. Din sambos kreditkortsskulder ska alltså inte dras av vinsten från försäljningen av er gemensamma bostad. Jag hoppas det här svarat på din fråga! Vänligen ==============================================================Min följdfråga!Hur stämmer detta, med avseende på rätten att få Skuldtäckning ?? Kreditskulder kan man väl hävda hänför sig till köp av egendom som ska ingå i bodelningen??
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Som det tidigare svaret säger så ingår vid bodelning enligt sambolagen den gemensamma bostaden (om den inköpts för gemensamt bruk) samt gemensamt bohag. När det gäller skuldtäckning så återfinns den regeln i 13 § sambolagen, och lyder "Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen skall från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde.För sådana fordringar mot en sambo som inte är förenade med särskild förmånsrätt i samboegendomen och som inte heller på annat sätt är att hänföra till sådan egendom skall sambon få täckning ur samboegendomen endast i den mån betalning inte kan erhållas ur annan egendom."Det innebär att om det t ex finns en bostad som den ena sambon äger, och det finns en skuld som bostaden är säkerhet för så ska skulden för bostaden räknas av värdet. Men om det handlar av skulder som inte hänför sig alls till samboegendom så ska skuldtäckningen räknas från icke-samboegendom i första hand. I ditt fall handlar det om privata kreditkortsskulder. De har inte förmånsrätt i samboegendom (förmånsrätt = att egendomen är säkerhet för skulden), och av din fråga tycks de heller inte ha samband med samboegendom (då du kallar de för privata), dvs det är inte skulder för att köpa in t ex gemensamt bohag. Det innebär att din sambo, precis som du fick svar om tidigare, får stå för sina skulder själv. Ev vinst från bostaden, efter skuldtäckning för ev lån ni har på bostaden, delas lika mellan er. Sen får din sambo ta av de pengarna och sina övriga privata pengar och lösa sina skulder. Om det är så att kreditskulderna kan kopplas till samboegendom, så du behöver fortfarande inte betala hans skulder. Utan då så minskas via skuldtäckningen hans del av samboegendomen med skulderna, men summan kan som minst bli 0. Om skulderna är på 200 000 kr och tillgångarna på 100 000 kr blir summan noll, och han har kvar en skuld på 100 000 kr. Däremot kommer han skjuta till noll i samboegendom, den del du skjuter till delas sen på två. Men hans skulder blir du aldrig skyldig att betala. Hoppas att svaret klargjorde, annars är du välkommen att kommentera frågan så ska jag försöka reda ut ev kvarstående oklarheter. Vänligen,

Krav för att räknas som sambo?

2016-01-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |När räknas man som sambo? Om min dotter bor hemma 3 till 4 dagar och resten hos sin kille. Hon har ingen nyckel till hans nya lägenhet (inte till den gamla heller). Och är skriven hos mig. Är dom då sambos? Hans mamma kräver att hon ska skriva på ett avtal att det är hans lägenhet. (Som det självklart är) Framfördes bara så illa och osmidigt. Så jag vill kolla vad som gäller. De har varit tillsammans över 6 månader.
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga. Enligt 1 § Sambolagen avses med sambor: "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll." Det första kriteriet är alltså att personerna "stadigvarande bor tillsammans". Det ska alltså röra sig om en inte alltför kortvarig förbindelse. Vad som räknas som stadigvarande avgörs genom en helhetsbedömning där det som blir avgörande är om parternas avsikt är att stadigvarande bo tillsammans. Faktorer som kan vägas in är exempelvis om parterna är folkbokförda på samma adress, om det finns ett inbördes testamente, om en av parterna behåller sin tidigare bostad eller om de gjort investeringar tillsammans. I din dotters fall talar det faktum att hon bor till stor del hos dig, är skriven hos dig och inte har en nyckel till sin pojkväns lägenhet emot att detta skulle röra sig om ett stadigvarande samboende. Det som talar för är att hon till lika stor del bor i sin pojkväns lägenhet.Det andra kriteriet är att personerna ska leva i ett "parförhållande". Med detta menas att relationen ska vara en sådan där det normalt ingår ett sexuellt samliv. Det tredje kriteriet är att parterna ska ha ett "gemensamt hushåll". Det innebär att parterna samarbetar om vardagliga sysslor och att de har gemensam ekonomi i någon mån.Det är den som påstår att det finns ett samboförhållande som måste bevisa att alla kraven ovan är uppfyllda. I detta fall blir det alltså upp till din dotters pojkvän och hans mamma att bevisa att det finns ett samboförhållande. I detta fallet är det tveksamt om Sambolagen skulle bli tillämplig. Baserat på den information som jag har fått så skulle min bedömning vara att det är mer som talar emot att dom stadigvarande bor tillsammans än som talar för. Jag har inte heller fått någon information som tyder på att dom har ett gemensamt hushåll vilket också är ett krav enligt paragrafen. Sambolagen hittar du här. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Arv vid separation med sambo

2016-01-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag är sambo sedan 9 år tillbaka och vi har 2 barn ihop. Nu visar det sig att jag kommer att ärva en större summa pengar och jag undrar vad som händer med dessa vid en eventuell separation? Måste vi skriva någon form av testamente för att inte pengarna automatiskt dka delas lika? Tacksam för svar. Med vänlig hälsning, Julia
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sambolagen (se här) är den lag som reglerar sambornas egendom vid en separation. Er gemensamma bostad och bohag är samboegendom, om egendomen förvärvats för ert gemensamma bruk. Om samboförhållandet upphör ska samboegendomen delas lika mellan er genom bodelning om någon av er begär det. Det är alltså bara samboegendomen som ska delas mellan er, och pengarna ingår inte i samboegendomen och ska alltså inte delas. Skulle ni vilja att en delning sker på något annat sätt kan ni skriva ett eget samboavtal (här kan ni få hjälp med detta).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Samboegendom

2016-01-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag och min flickvän är sambos och har bott med varandra 3 månader efter hur länge träder sambolagen in ?Har skulder hos kronofogden och vill inte att dom ska börja ta hennes saker .Lägenheten är ett inköp hon har gjort och allt i den.
Melanie Ascough |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att sambolagen (2003:376) ska bli tillämplig måste enligt 1 § sambolagen (se här) tre förutsättningar vara uppfyllda: 1. Det ska vara två personer som stadigvarande bor tillsammans. Med detta menas inte en alltför kortvarig förbindelse. Är samborna folkbokförda på samma adress anses det innebära att ett samboförhållande föreligger. Annars ska det göras en helhetsbedömning för att konstatera om förhållandet är att anse som ”stadigvarande”.2. De ska bo tillsammans i ett parförhållande. 3. De ska ha ett gemensamt hushåll. Är dessa tre förutsättningarna uppfyllda innebär det att ett samboförhållande föreligger och sambolagen är därmed tillämplig.Det är endast bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk som delas mellan dig och din partner, enligt 3 § sambolagen (se här). Således delas inte det din partner köpt innan ni flyttat ihop om det inte är köpt för ert gemensamma bruk. Däremot anses du av Kronofogden vara ägare till det som finns i er gemensamma bostad. För att undvika utmätning av något som tillhör din partner måste det kunna styrkas att egendomen tillhör henne, annars har Kronofogden möjlighet att utmäta den.Jag hoppas att du fått svar på din fråga och tveka inte att höra av dig till oss igen om fler frågor dyker upp.