Kan man registrera ett samboförhållande när man är gift med en annan?

2016-09-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |hej min frågan är kan man rigesterera en sambo förhållande när man är gift med en annan? två partnerskap?
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om vad som i juridisk mening räknas som ett samboförhållande finns i Sambolag (2003:376). Det går inte att registrera ett samboförhållande eller samboavtal. Ett samboförhållande uppstår i juridisk mening istället helt enkelt genom att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Det framgår av Sambolagens 1§ 1st. Enligt Sambolagens 2§ 1st 1p upphör ett samboförhållande om någon av samborna gifter sig. Samboförhållandet upphör oavsett om samborna gifter sig med varandra (då blir de istället makar) eller om någon av samborna gifter sig med en annan. Svaret på din fråga är alltså att samboförhållanden inte kan registreras. Man kan inte heller i juridisk mening vara sambo med en person och gift med en annan. Är du redan gift kan du i lagens mening inte vara sambo med någon annan. Hoppas att detta var svar på din fråga! Om du har fler frågor angående samboförhållanden är du välkommen att vända dig till Lawline igen. Vänligen,

Samboavtal och testamente

2016-09-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag planerar att flytta in och bli sambo med en man som idag ensam står som ägare på det hus vi gemensamt ska bo i. Han har alltså ägt detta huset i flera år och tidigare varit sambo i detta huset med en annan kvinna som han dessutom har 2 barn med. Jag är egentligen inte intresserad av att bli delägare i huset, av flera anledningar, utan vi funderar på andra lösningar som är bra för oss alla. Det vi nu funderar på att göra är att värdera bostadens marknadsvärde, skriva papper på den summan och att han är ägare till huset och det värdet det har idag. Sen tänker vi att vi tar gemensamma lån för att renovera och fixa det som behövs för lånen och att vi då i papper kan reglera detta så att vid en eventuell separation är de nytagna gemensamma lånen just gemensamma, men också att den eventuella värdeökning bostaden har vid tillfället för bodelningen ska delas lika. Som exempel; bostaden är idag värd 2 800000 och detta tänker vi är hans oavsett. Om 5 år är bostaden värd 3 700000 och de gemensamma lånen uppgår till 200000 för renoveringar. Vi tänker då att "min del" av detta blir värdeskillnaden (900 000) minus lånen (200 000) delat på 2, alltså 350 000 till oss var och han löser då ut mig till denna summan och behåller sen huset alternativt säljer och ger mig 350 000. Givetvis kommer det skrivas papper att jag och mina barn bor där och vilka rättigheter vi har vid händelse av hans bortgångÄr detta ett sätt man kan göra detta på eller måste jag köpa in mig i huset?
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Jag skulle rekommendera er att göra på det sättet ni tänkt istället för att du ska köpa in dig i huset. En försäljning utlöser nämligen kapitalvinstbeskattning för din sambo, vilket jag utgår från att ni vill undvika.Upplägget du beskriver kan ni skriva in i ett samboavtal där ni skriver att avtalet ska gälla vid en eventuell separation istället för sambolagen. Ni kan skriva avtalet själva eller utforma det via Lawlines avtalstjänst: http://lawline.se/avtal/samboavtal.Som ni verkar känna till ärver inte sambor varandra, varför det är en bra idé att din sambo skriver ett testamente om hur han vill att arvet ska fördelas. Eftersom han har barn har de rätt till sin laglott (hälften av kvarlåtenskapen), men den andra halvan kan din sambo testamentera fritt. Han kan skriva testamentet själv, tänk på att det måste vara skriftligt och ha två oberoende vittnens underskrifter. Vittnena får inte vara någon som får en fördel av testamentet eller är släkt med er. Grannar eller arbetskollegor brukar vara bra testamentsvittnen. Ni kan även skriva ett testamente via Lawline: http://lawline.se/avtal/testamente.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Innebörden av bodelning enligt sambolagen samt samboavtal

2016-09-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag och min sambo, änkling, respektive änka innan vi träffades, lever nu som sambos, men har varsin bostad, vilka vi alternerar mellan. Vi har båda ekonomiska tillgångar av olika slag, delar på levnadsomkostnaderna t.ex resor och har inte skaffat något av betydelse för det gemensamma boendet. Har varsin bil. Finns det bl.a. med tanke på arvsfrågor( vi har barn, barnbarn, barnbarnsbarn på varsitt håll) någon som helst anledning att avtala bort sambolagen. Vår inställning är, att respektive barn helt skall ärva sin förälder, som om något samboförhållande oss emellan inte alls förelåg. Testamente från våra tidigare äktenskap finns.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambors egendom stadgas i sambolagen (SamboL). Den kan du hitta här. Arv och testamenten regleras i ärvdabalken (ÄB) som du kan hitta här. Jag inleder med att beskriva de regler som kan vara intressanta för er och avslutar med en sammanfattning om hur det kan påverka er och mina rekommendationer.Vad gäller när en sambo avlider?Eftersom sambor inte har någon arvsrätt enligt ÄB, så är det era respektive barn som ärver er i första hand och i andra hand era barnbarn. Detta stadgas i ÄB 2:1. Om en samborelation upphör för att en av parterna avlider, så har den efterlevande sambon rätt att begära en bodelning enligt sambolagen och bodelningen ska i så fall ske innan arvsskifte, SamboL 8 §.I en bodelning för sambor ingår bara samboegendom. Samboegendomen är gemensam bostad och bohag (möbler, hushållsmaskiner o. d.) som skaffats för gemensamt brukande antingen inför eller under samboförhållandets början, SamboL 3 §. Sådant som bilar och banktillgodohavanden ingår inte. Bodelningen innebär att värdet av samboegendomen delas lika mellan den efterlevande sambon och den avlidne sambons dödsbo, SamboL 12-14 §§.. Föremålen som utgör samboegendomen delas sedan mellan parterna, så att de får egendom motsvarande sin andel, SamboL 16 §. Det som tillfaller den avlidne sambon kommer vara del av dennes kvarlåtenskap. Den efterlevande sambon har alltid rätt, i den mån samboegendomen räcker, att få en andel som motsvarar ett dubbelt prisbasbelopp (idag ca 88 000 kr), SamboL 18 §. Rätten att begära bodelning vid en samborelations upphörande kan avtals bort genom ett samboavtal, SamboL 9 §. Detta innebär att en efterlevande sambo inte kan begära bodelning, utan den avlidnes kvarlåtenskap fördelas direkt mellan arvingar och eventuella testamentstagare.Hur påverkar detta er?Eftersom ni inte har skaffat så mycket för det gemensamma boendet, så har ni sannolikt inte mycket samboegendom som skulle ingå i en bodelning. Era bostäder ingår endast om någon av dem förvärvades inför eller under er relation och sådant som bilar och banktillgodohavanden ingår aldrig i en bodelning mellan sambor. Om en av er avlider, så har den efterlevande rätt att begära bodelning enligt sambolagen. Även om den efterlevande sambon gör detta, så kommer den avlidnes arvingar sannolikt inte påverkas nämnvärt, eftersom så lite egendom kommer ingå i bodelningen.I dagsläget verkar ni vara överens om att en bodelning inte ska ske och att era respektive barn ska ärva sin förälder. Om jag har rätt i att ni inte innehar så mycket samboegendom, så finns det inte heller någon större anledning för någon av er att begära en bodelning vid den andres död. Dock finns rätten att göra detta alltid kvar, så länge ni inte har ett skriftligt samboavtal som innebär att sambolagens regler inte ska tillämpas.Mina rekommendationerÄven om ni i dagsläget är överens om vad ni vill ska hända om er relation upphör till följd av att någon av er avlider, så kan detta förändras med tiden. Tiden efter sin partners bortgång är ofta påfrestande på många sätt och för att undvika oklarheter och konflikter är det därför bra att ha ett avtal som tydligt visar båda parters vilja. Ett skriftligt avtal om detta är också det enda sättet att garantera att den avlidnes vilja efterlevs.Med anledning av detta rekommenderar jag er alltså att skriva ett samboavtal, som visar att ni inte vill att en bodelning ska ske enligt sambolagen. Om ni behöver ytterligare hjälp med detta, så kan ni hitta Lawlines avtalstjänster här. Där kan ni även få mer information om samboavtal och hur de kan utformas.Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Upprättande av samboavtal

2016-09-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har två barn födda 00 och 02, är nyskild och köpt bostadsrätt. Äger en bil samt har köpt allt nytt i lägenheten (dyr media, sängar, kristallkrona, möbler mm). Jag har fått barn med en ny man i juli i år. Han har tre barn sedan tidigare. Han är arbetslös, bostadslös (sover hos mig) och har skulder - bland annat hos kronofogden. Vi vill flytta ihop, men kronofogden säger att de ska utmäta mina saker i så fall. Jag vill skydda mig, vi vill skydda mig - och har skrivit ut ett samboavtal och letar kvitton, men det känns osäkert att göra detta avtal själv känner jag. Skulle behöva hjälp. Kan ni hjälpa till? Hur? Pris?Om vi sedan gifter oss, ska man skriva om/skriva ett nytt avtal då (jag har ju gått in med pengar från skilsmässan i detta boende).Mvh Anna
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Jag förstår din situation och det låter som en bra idé att skydda din egendom med ett samboavtal. Ett sådant kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, här, till det fasta priset av 695kr. Du kan även välja att boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på just samboskap genom att klicka på knappen till höger http://lawline.se/boka. Om ni sedan gifter er kommer ert upprättade samboavtal inte automatiskt att övergå till ett gällande äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord måste nämligen registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Se 7 kap 3 § Äktenskapsbalken (1987:230). Det krävs med andra ord ett nytt avtal vid giftermål. Detta kan upprättas på samma sätt som ovan, alternativt genom att ni kontaktar en jurist, förslagsvis Familjens Jurist.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Bäst behov av gemensam bostad

2016-09-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag står ensam på en hyresrätt som jag och min sambo skaffat tillsammans. Nu när vi ska separera så vill båda bo kvar. vi har inga barn, och hon vill anlita en bodelningsförättare. Jag har läst om detta och det står att lägenheten kan gå till den som behöver den mest. Till min fråga, vad avgör vem som behöver den mest? Kan det ha att göra med ekonomisk situation eller vem som har svårast att skaffa en ny lägenhet? Eller behöver hon "synnerliga" skäl för att ha en chans att ta över mitt kontrakt ?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samboförhållanden återfinns i sambolagen, se här.Eftersom att det är en lägenhet som skaffats tillsammans krävs inga synnerliga skäl för ett övertagande. Det som avgör vem som får behålla lägenheten är vem som har bäst behov, samt att om din sambo ska få ta över den att det är skäligt, se 16 § 2 st sambolagen.Angående hur bedömningen görs om bäst behov och vilka argument som kan anföras för att få behålla bostaden, se mitt utförliga svar i följande fråga: här.Vem som har lättast att skaffa ny bostad har betydelse i behovsprövningen (den som har lättast har mindre behov). Ekonomisk situation spelar roll. Avstånd till arbetsplats och ålder kan spela roll. I princip kan samtliga omständigheter åberopas som stöd för bäst behov. Det är troligen lättare för dig att behålla bostaden eftersom att du ensam står på kontraktet, men det är ingen självklarhet. Förhoppningsvis kan ni lösa detta själva utan att behöva få det prövat i någon rättslig instans. Om en domstol skulle bedöma det så skulle de omständigheter jag nämnt att bli ledande.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Lilla basbeloppsregeln

2016-09-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejOm det vid en bodelning (efter dödsfall) framkommer att den efterlevande sambon inte har rätt till någon egendom på grund av att bostadsrätt med inventarier införskaffats av den avlidne, innan paret blev sambo och inget har anskaffats för gemensam användning. Kan den efterlevande sambon åberopa paragraf 18 i sambolagen och erhålla 2 basbelopp ur dödsboet trots ovanstående? (Den avlidne har en bröstarvinge)Mvh/Björn
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!18 § sambolagen, den sk. "lilla basbeloppsregeln", är en bodelningsregel och kan inte åberopas för att få ut värde i annan egendom än samboegendom. Om det då följaktligen inte finns någon samboegendom vid bodelning kan den efterlevande sambon inte erhålla två basbelopp via regeln. Lilla basbeloppsregeln är tänkt som ett extra skydd för den efterlevande sambon om det inte finns mycket samboegendom i bodelningen. Denne ska då i vart fall få två basbelopp ur samboegendomen.Den efterlevande sambon har bara rätt till minst två basbelopp ur samboegendom, inte annan egendom.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen

Om skulder mellan sambor och gåvor som utgår när en av samborna dör

2016-09-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo köpte en bostadsrätt tillsammans. Vi var överens om att betala hälften var. Dock blev sambon nödgad att ta ett lån på 250 000. Jag har aldrig skrivit på något om att jag var medlåntagare. Jag har ett lånevillkorsdokument där bara hon skrivit på.Nu kräver hennes syster att jag skall betala halva summan eftersom vi äger lägenheten tillsammans. Jag anser att vi då inte delat lika. Min fråga är således: Är jag tvungen att betala hennes halva lån?Jag har redan betalt för att slippa bråk men kan vi skriva in att vid den enes bortfall skall 125 000 + ev. procentuell värdeökning tillfalla min halva? Vi har vars två särkullbarn. Inga barn tillsammans. Tacksam för svar.Hälsningar
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Är du skyldig att betala din sambos lån?Precis som i ett äktenskap svarar en sambo bara för sina egna skulder (jämför med 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230)). Om det bara var din sambo som stod för lånet till bostadsrätten är det bara hon som står för det, vilket som jag förstår är exakt vad som hände i ditt fall.Att du och din sambo tillsammans ägde bostadsrätten spelar alltså ingen roll. En annan sak är att det kan uppstå problem om er bostadsrätt pantsattes som säkerhet för din sambos lån.Kan ni skriva att du ska få tillbaka ditt belopp vid ena sambons frånfälle?En rättshandling vars verkningar bara inträder vid dödsfall kallas för en dödsrättshandling. Testamente är i princip den enda dödsrättshandling som är giltig, vilket framgår av 17 kap. 3 § ärvdabalken (1958:637) (förkortad ÄB).Din föreslagna dödsdisposition förutsätter alltså att din sambo skriver ett testamente till förmån för dig – för fallet då hon dör före dig. Beroende på din sambos egendom vid hennes frånfälle kan dock laglottsreglerna innebära att du inte får ut allt som du har rätt till enligt testamentet. I praktiken innebär laglottsreglerna att din sambo bara kan testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap (se härom 7 kap. 1 och 3 § ÄB).För det fallet att du dör före din sambo kan hon t.ex. skriva ett gåvobrev om en gåva som bara utgår om du dör samtidigt som hon lever. Det rör sig då inte om någon dödsrättshandling, eftersom din sambo inte förfogar över sin kvarlåtenskap. Notera dock att en utfästelse om gåva bara är bindande om du t.ex. har fått just ett gåvobrev i din besittning, se 1 § lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva.Det kan vara en god idé att samordna villkoren i de olika handlingarna så att det inte finns någon risk att båda förmögenhetsöverföringar kan inträffa. Behöver ni hjälp med att skriva testamente eller gåvobrev kan ni använda Lawlines avtalstjänst, se HÄR.SammanfattningDu är inte skyldig att betala din sambos lån. Ditt förslag på att få tillbaka dina pengar när du eller din sambo dör kan förverkligas genom att din sambo skriver ett testamente och ett gåvobrev.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med skulder, testamente och gåvor mellan sambor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Bodelning i samboförhållande

2016-09-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Det är så att jag och min sambo gick isär efter ca 5år tillsammans. Och efter den här tiden så tog hon så gott som allt som fanns i lägenheten och flyttade till sin nya bostad. (Vi hade inte skrivit något avtal eller liknande utan var helt enkelt bara sambos. Men har hon rätt att göra så eller kan jag göra något för att få tillbaks något av det? Mvh
Jesper Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid samboförhållande är det sambolagens bestämmelser som är tillämpliga. För att bodelning ska bli aktuell i ett samboförhållande krävs att någon av samborna begär det, vilket framgår av 8 §. Du måste således begära att bodelning ska äga rum, och detta måste ske senast ett år efter det att samboförhållandet upphör, vilket framgår av 8 § andra stycket. I bodelning ska vidare samboegendomen ingå. Vad som utgör samboegendom framgår av 3 §. Där stadgas att er gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom under förutsättning att det förvärvats för gemensam användning. Det krävs således att det är införskaffat under förhållandet, annars uppfyller det inte förutsättningarna för att vara införskaffat för gemensam användning. Gemensamt bohag definieras i 6 §, vari det framgår att det är bl.a. möbler och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Egendom som används uteslutande för den ene sambons bruk utgör inte gemensamt bohag, inte heller egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål, se 7 §. Av det ovan anförda kan slutsatsen dras att egendom som förvärvats under ert samboförhållande utgör ert gemensamma bohag och ska således delas lika mellan er, se 14 §. För att få fram summan som ska delas lika mellan er, måste vardera sambos andel i samboegendomen räknas ut, se 12 §. Sambornas eventuella skulder dras bort från samboegendomen, enligt 13 §. Efter skuldavräkningen ska det som då återstår av samboegendomen delas lika mellan er, enligt 14 §.Detta innebär att det är själva värdet på samboegendomen som ska delas lika. Fördelningen av själva egendomen behöver inte nödvändigtvis delas på hälften. Om en av er skulle vilja ha all samboegendom, får den andra ersätta denne med värdet av halva samboegendomen.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att du först och främst måste begära bodelning, i enlighet med 8 §. Vidare ska er samboegendom ingå i bodelningen. Vad som utgör samboegendom framgår av 3 §. Hoppas du är nöjd med svaret! Tveka inte på att återkomma om du har fler funderingar.Vänliga hälsningar,