Uppdelning av egendom vid samboförhållande

2015-01-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag ska flytta ihop med min tjej i min hyreslägenhet som jag har haft i 14 år och bodde i med min dotter när jag träffade min nuvarande tjej som nu ska flytta in.. Det jag undrar över är vad som händer vid en eventuell separation i framtiden, kan hon då hävda att hon har någon rätt till hyreskontraktet eller kräva mig på någon form av ersättning för att flytta ?
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Om ni skulle separera eller om du skulle avlida skulle en bodelning ske. Det görs med utgångspunkt i vad som är er samboegendom. Allt som inte är samboegendom behåller ni var för sig. Enligt sambolagen (2003:376) 3 § är endast egendom som införskaffats för gemensam användning samboegendom. Din hyresrätt är inte införskaffad för gemensam användning och din sambo har således inte rätt till del i den vid en separation eller ett dödsfall. Skulle ni i framtiden byta till en annan hyreslägenhet, som således skulle bli samboegendom, kan det vara bra att veta att en hyresfastighet inte har något värde vid en bodelning eftersom att man inte får ta betalt för att erhålla ett hyreskontrakt. Lägenheten skulle således vid bodelningen delas på 0 kr.I 22 § sambolagen finns dock ett undantag som gör att den sambo som inte innehar hyresrätten kan ändå erhålla rätt till bostaden. Det gäller främst om ena parten behöver bostaden för att hen har vårdnaden om gemensamma barn och därför behöver hyresrätten så det är inte något som är aktuellt nu men kan bli det om ni får barn tillsammans som din sambo får vårdnaden om. Hoppas att det gav svar på din fråga. Skriv gärna igen om det är något som fortfarande är oklart.

Fördelar med upprättande av samboavtal, äktenskapsförord samt testamente

2015-01-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag är ihop med världens gulligaste tjej sen 3 år tillbaks. Vi håller just på att leta lägenhet för att flytta ihop. Jag har friat så vi planerar att inom ca ett år gifta oss.Jag har ärvt en del pengar från min mormor för ett halvår sen och min kompis påpekade att vi nog borde skriva ett samboavtal. Jag vet inte riktigt vad det är och vi ska ju ändå snart gifta oss och förhoppningsvis skaffa barn.Vad ska jag/vi tänka på inför att vi flyttar ihop och sen gifter oss? Finns det något annat jag bör tänka på? Som äktenskap, separation, barn, död?MvhAlexander
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för din fråga! Jag ska försöka besvara den så gott det går!Först och främst, många som väljer att flytta ihop upprättar ett samboavtal. Det är ett sätt att fördela sin samboegendom vid en eventuell separation. Genom ett upprättande av ett samboavtal så kan de som sambor bortse från reglerna i Sambolagen och istället upprätta ett eget skriftligt avtal kring fördelning av samboegendomen om ni i framtiden av någon anledning inte skulle vilja bo ihop längre. Samboegendom är då gemensam bostad, bohag som kan bestå av möbler och liknande i hemmet som är avsett att användas tillsammans. Sådant som inte har köpts för att användas gemensamt i bostaden är inte samboegendom. Ni kan även behöva skriva vissa samäganderättsavtal och det är avtal om något ni äger tillsammans. Om detta inte görs kan det då finnas en risk i att endast en person antas vara ägare vid en eventuell tvist eller separation. Det kan exempelvis vara så att ni köper något gemensamt så är det viktigt att det står på kvittot att köpet har gjorts gemensamt. Det kan då vara lämpligt att ni båda skriver under kvitton, köpehandlingar etc. Regler om samäganderätt finner ni här: https://lagen.nu/1904:48_s.1. Rörande arvet du hade fått från din mormor så kan det vara så att du fått arvet i samband med ett testamente och då kan det finns en bestämmelse som följer med arvet. Det kan vara så att din mormors avsikt med arvet var att det endast skulle tillfalla dig och att det inte ska delas med någon annan. Då kommer det inte behöva delas om en tvist eller separation skulle uppstå, även om ni har skrivit samboavtal rörande arvet. Om ni sedan gifter er så kommer samboförhållandet att upphöra enligt SFS 2003:376 Sambolag : https://lagen.nu/2003:376. Då gäller istället reglerna i Äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230. Huvudregeln vid en eventuell skilsmässa är då att makarna har lika rätt till halva boet. Det gäller oavsett om det har skett innan äktenskapets ingående eller efteråt. Detta kan man dock avtala bort genom att upprätta ett äktenskapsförord. Vid en bortgång finns det regler gällande uppdelningen av arvskiftet och de reglerna finner du här: https://lagen.nu/1958:637. Då fördelas arvet enligt den legala arvsordningen.Det är dock vanligt att många upprättar ett testamente då det finns en vilja att fördela en del, eller hela kvarlåtenskap till en viss person för att fördelningen inte ska bidra till osämja i framtiden. För att ett testamente ska vara giltigt så måste det vara skriftligt och två vittnen ska vara med när testamentet skrivs på av testatorn, alltså personen som upprättar testamentet. Reglerna kring detta finner du här : https://lagen.nu/1958:637#K10. Det är väldigt vanligt att man upprättar något av ovanstående då för att undvika framtida tvister. Det kan vara värt att beakta!Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!Hälsningar,

Om bodelning och samboavtal

2015-01-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |svårt sjuk kvinna får en större summa pengar från sitt försäkringsbolag som ersättning för framtida inkomstbortfall. Hon använder dom pengarna till att köpa ett hus ,dit hon med sambo och barn flyttar in.Vad händer vid ev separation? Har sambon rätt till hälften av huset?
Victor Sundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Enligt Sambolagen utgör bostads som köps för gemensamt användande under sambotiden samboegendom. Om samboförhållandet upphör ska samboegendomen delas lika mellan samborna om någon av samborna begär bodelning inom 1 år från uppbrottet. Svaret på din fråga blir alltså ja om du eller din sambo begär bodelning. För att undgå detta kan ni skriva ett samboavtal där ni kommer överens om att bostaden som ni köper för dina försäkringspengar inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Du hittar sambolagen här. Se särskilt paragraf 3, 8 och 9.

Sambors gemensamma bostad

2014-12-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan!!Har en fråga angående bodelning när man är sambo. Vi bor i sverige i hus där vi är skrivna/folkbokförda och ska separera nu, vi har ett hus vi köpt nyligen i spanien som den ena av oss har betalat men vi båda står som ägare till, och är inskrivna på lagfarten. Vi har inget samboavtal skrivit. Vad händer med allt. Ska det delas lika eller hur går man tillväga.Med vänlig hälsning,
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När sambor flyttar isär, så upphör samboförhållandet (2 § sambolagen). Efter en separation kan en sambo påkalla bodelning. Bodelning mellan sambor är en rättighet, och inte som mellan makar, en skyldighet. Ni som sambor kan undgå att begära bodelning och istället komma överens enligt era önskemål. Vill en sambo att bodelning ska ske, så måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört (8 §). Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 §). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att ni gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som ni själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom. I ert fall är kärnfrågan huruvida båda era bostäder ska ingå i bodelningen. Det är enbart bostaden/bostäder som används som permanentbostad som ska ingå (5 §). Endast undantagsvis kan sambor anses ha två permanentbostäder. Detta kan föreligga om ni bor halva året i Sverige och andra halvan av året i Spanien. Är ni folkbokförda i Sverige, har den som påstår att bostaden i Spanien är en en permanentbostad bevisbördan för detta. Bostad och bohag som huvudsakligen nyttjas för fritidsändamål, ska inte ingå i bodelningen (7 §). Sammanfattningsvis är grundprincipen att all samboegendom (gemensam bostad och bohag) som ska delas lika vid en bodelning. En bodelning måste inte ske, utan ni kan komma överens om en annan fördelning. Huruvida er bostad i Spanien ska ingå i bodelningen, beror på hur mycket tid ni spenderar i bostaden och vad ni främst använder bostaden till. Emellertid är huvudregeln att sambor endast har en permanentbostad. Räknas bostaden i Spanien inte som en permanentbostad, utgör den en fritidsbostad och ingår därmed inte i bodelningen.Vänliga hälsningar,

Överta bostadsrätt eller hyresrätt vid samboförhållande

2015-01-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Om en person äger en bostadsrätt och bor i den ensam i flera år och sedan flyttar personens partner in i bostadsrätten, har "partnern" då rätt till bostadsrätten om de skulle separera?Är lagen annorlunda om det gäller en hyresrätt?Tack på förhand.
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att ni inte är gifta.Svaret på din fråga hittar du i Sambolagen https://lagen.nu/2003:376.Jag förutsätter att du köpt bostadsrätten innan du träffat din partner och att den därför inte är införskaffad för gemensam användning. Detta innebär isåfall att din bostadsrätt inte utgör samboegendom 3§, vilket i sin tur innebär att den inte ska ingå i en eventuell bodelning om ni skulle separera.Det finns dock en möjlighet för din sambo att överta bostadsrätten om det anses att din sambo bäst behöver den och det inte anses oskäligt. Om ni inte har barn tillsammans krävs det synnerliga skäl för att ett sådant övertagande ska vara aktuellt 22§. Ett anspråk på att ta över bostaden ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Om din sambo lämnar bostaden har hen dock bara tre månader på sig att framställa kravet. Om din sambo får ta över bostaden har du rätt till ersättning för dess värde. Ovanstående gäller både för bostadsrätt och hyresrätt.Hoppas att detta besvarade din fråga Vänligen

Samboegendom och samboavtal

2015-01-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vad gäller för sambo. Sonen flyttar snart. Köpt insatslägenhet. Står på kontraktet. Köpt möbler till den nya lgh. Vad gäller om hans flickvän skriver sig på samma adress? Jag känner att han bör kanske skriva ngt avtal mellan sig o flickvännen. Många säger att man bör se upp....sambolagen är snarlik att vara gifta....mao skulle hon kunna kräva hälften av vad sonen äger? Någon kommenterade "efter 5 dgr med hennes namn på dörren så har hon rätt till hälften". Kan detta vara korrekt?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inte några bestämmelser i Sambolagen (SamboL) som säger att en sambo har rätt till hälften av den andres egendom efter ett visst antal dagars boende ihop. Det som händer om din sons flickvän flyttar till hans lägenhet är att de blir sambor i SamboL:s mening, se 1§ SamboL. Detta innebär i sin tur att vid en eventuell framtida bodelning ska all deras s.k. samboegendom delas lika om de inte avtalat om annat. Med samboegendom menas enligt 3§ SamboL sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Det är alltså här två saker som är viktiga. För det första är det endast bostad och bohag som kan komma att delas vid en bodelning, er sons sambo kan alltså aldrig få rätt till t.ex. hans bil eller pengar som han har på banken. För det andra kan endast sådan egendom som förvärvats för gemensamt bruk komma att bli samboegendom. Om er son inte köpt den nya lägenheten och möblerna med avsikt att bo där tillsammans med sin flickvän blir dessa alltså inte samboegendom. Det kan dock naturligtvis komma att bli svårt att i framtiden visa exakt vilka avsikter er son hade då han skaffade lägenheten, särskilt om hans flickvän skulle komma att flytta in nära inpå köpet. För att undvika oklarheter kan det därför vara bra att skriva ett s.k. samboavtal där det görs klart vad som inte ska ingå i det gemensamma boet. Behöver er son hjälp med att upprätta ett sådant avtal rekommenderar jag att han vänder sig till någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Han kan boka en tid via http://lawline.se/boka.Hoppas att detta var svar på din fråga!Vänligen,

Vad ingår i sambors bodelning?

2015-01-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag har efter 24 år separerat från min sambo. Skälet är att han bevisligen varit otrogen i 2 år. Tillsammans har vi en dotter som är 22 år. Vi har tillsammans genom åren levt i äktenskapligt förhållande med gemensam ekonomi samt tillsammans ägt och renoverat 3 villor. Sedan 1 år äger vi gemensamt en bostadsrätt vi flyttade till (inget annat ägande). Vi har på varsitt håll haft tjänstepension eftersom vi arbetar inom konsultbranschen (reklam) utan avtalspension. När vår dotter föddes skrev vi testamente men har inget samboavtal. Min sambo har för sparade pengar köpt ytterligare en BR som han flyttat till och är skriven där sedan någon månad. Och där hans nya kvinna bor med honom varannan vecka. Jag vill nu köpa ut honom ur BR vi äger gemensamt samt få kompensation från honom ekonomiskt då han visat sig ha ca 6 mkr i tillgångar (hans nya BR värde 3mkr (obelånad) och tjänstepension 3mkr) och jag enbart har 2,4 mkr i tjänspensionsspar. Vår gemensamma BR är obelånad.Har jag någon möjlighet till kompensation då vi levt som sambo så länge som vårt halva liv? Finns det något prejudikat? jag är 54 år och mitt ex 51 år. Tack på förhand.
Victoria Nilsson |Hej!Du har rätt att begära bodelning, 8 § sambolagen. I så fall ska en hälftendelning av er samboegendom ske, 14 § sambolagen. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk, 3 §. Er gemensamma bostadsrätt ingår därmed i bodelningen samt ert gemensamma bohag. Övrig egendom som ni äger ingår inte i bodelningen. Du har därför inte rätt till någon kompensation på grund av din fd sambo har en ny bostadsrätt och högre tjänstepension. Det enda du har rätt till är hälften av samboegendomen. Med tanke på att din fd sambo redan flyttat ut ur er gemensamma bostad borde du med fog kunna hävda att du är den som bäst behöver er gemensamma bostad och därmed ha rätt att köpa ut din fd sambo ur bostadsrätten, 16 § 2 st. sambolagen.Om du vill köpa ur din sambo ur bostadsrätten så bör ni använda nettovärde. Det räknar ni ut enligt följande:Bostadsrättens marknadsvärde (vilket ni kan uppskatta själva)- Skatt på eventuellt uppskovsbelopp (22 % av beloppet)- Latent vinstskatt (hur mycket skatt det skulle bli om bostadsrätten såldes idag, se nedan)- Fiktiv mäklaravgift (vad mäklare skulle ta betalt om bostadsrätten såldes idag)Den latenta vinstskatten behöver i sig en uträkning. Den ser ut så här (se 44:13-14 inkomstskattelagen):Bostadsrättens marknadsvärde- Bostadsrättens inköpspris- Fiktiv mäklaravgift- Förbättringsutgifter (vissa renoveringar)Summan utgör underlaget för vinstskatt, vilken beskattas med 22 %, således utgör 22 % av summan den latenta vinstskatten. Det nettovärde ni räknar ut har ni rätt till hälften vardera. Du måste därför kompensera din fd sambo med halva nettovärdet för att få överta bostadsrätten.Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376Inkomstskattelagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229Vänliga hälsningar,

Vad händer med gemensamma bilar vid samboseparation?

2014-12-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo separera och jag undrar vad som kommer att hända med våra bilar och min mc. Vi äger vars en bil dock med olika värde. den ena ca 30000,- skr och den andra ca 100000,- Mc`n har jag ägd som ny och är till huvudsak betalt med en inbyteshoj som jag hade innan vi träffades. omkostnaderna för alla bilar och mc har under åren betalats av gemensam kassa.Jag har förstått att det finns något som heter samägande lagen men är osäker hur den tillämpas i vårt fall. Min sambo hade från början en 5000,- skr bil och när den inte gick att laga längre köpte vi då en nyare som jag står som ägare för. hon tog över min istället men den är då mindre värd i pengar. inga billån har tagits utan inköp har gjurts kontant. Bilen som hon står som ägare för nu köpte jag en gång nästan ny innan vårt samboskap. Spelar det in att jag har tagit huvudansvar för vårt gemensamma bilägande så som besiktningar,service och underhåll samt reperationer?Vad gäller om vi inte kan komma övens fredligt?MVH, Andreas
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!När det gäller separerande sambor, skall det ju göras en bodelning. Den innefattar dock inte all egendom, utan bara "sambors gemensamma bostad och bohag" enligt 3 § Sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#R4). Med bohag menas främst möbler och andra inrednings- och hushållsartiklar. Vad gäller bilar och MC påverkas dessa inte av bodelningen, och alltså äger ni dem precis som innan ni separerar.Om ni var överens om att hon tog över din gamla bil och att den skulle bli hennes helt, blir förstås inte samägande aktuellt. Om ni inte direkt sade något om hur det skulle bli med den gamla bilen och båda fortfarande har använt den ibland, kan man nog säga att den fortfarande är din (eftersom ingen överlåtelse har skett). På din fråga låter det dock som om hon verkligen har fått bilen som sin egen. I så fall tillhör naturligtvis den gamla bilen henne. Om ni inte sade någonting om vem som skulle äga den nya, kan man dock möjligen se det som att ni äger den nya bilen tillsammans. Har ni betalat hälften var, äger ni alltså 50 % var. I så fall kan teoretiskt sett var och en av er framtvinga en försäljning enligt 6 § i Samägandelagen (https://lagen.nu/1904:48_s.1) ifall det verkligen visade sig omöjligt att komma överens. Detta ansöker man om hos domstol.Kort sagt: Av vad du berättar verkar du ha givit din sambo den gamla bilen. Har ni varit överens om att hon skulle få den och att den skulle vara bara hennes, äger hon den. Har ni egentligen inte sagt något om det, kan det knappast röra sig om en gåva. I så fall äger du den fortfarande.Om ni betalade den nya bilen gemensamt, äger ni den med samäganderätt om inget annat har sagts. Samäganderätten fördelas efter hur mycket varje person betalade för bilen, trots att du har stått för de flesta kostnaderna.Eftersom det alltid är bättre att man kommer överens, skulle jag föreslå att ni försöker fördela bilarna och kostnaderna för bilinköpen på ett någorlunda rättvist sätt. Ni skulle kunna göra så att den ena av er tar den gamla bilen, mot att den andra betalar en summa för att "köpa ut" den första från den nya bilen. Om det stämmer att du har stått för de flesta kostnaderna för service och liknande, kan ni också ta hänsyn till det. Ett exempel kunde vara att ni behöll bilarna som ni har dem nu (hon använder ju den gamla och du den nya), men att du köpte ut henne för 15-20000 kr. Mer specifikt än så kan jag tyvärr inte gå in på det hela utan mer information! Jag hoppas att ni kan komma överens! Om det är något mer ni undrar är det bara att återkomma.Hälsningar,