Bodelning mellan sambor

2014-03-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Min fråga gäller delning enligt sambolagen. Jag och min nuvarande sambo har beslutat att gå skilda vägar. För ca. 5 år sedan köpte jag en lägenhet som står enbart i mitt namn. Ett lån på köpeskillingen togs men även ett privat lån av min mor för att slippa topplån. Detta lån är inte registerat på bostaden utan ett avtal mellan min mor och mig själv. Hur ska detta lån redovisas i uträkningen av bostadsvärdet. Under hela vår tid i denna bostad har jag betalat allt, dvs alla räkningar på bostaden, driftkostnader, mat samt viss ny inredning till bostaden. Jag har även lånat ut pengar till min sambo för att hon skulle kunna behålla en fastighet i ett annat land, hon har inte återbetalat detta lån. Då lagen säger att man skall dela värdet av bostad och inköpta saker för bostaden undrar jag om det finns krav på att båda parter skall vara delaktiga i boendets utgifter? Det måste finnas omständigheter som ger mig rätt till en större del av värdet för bostaden pga ovanstående uppgifter. Hoppas på snabbt svar. Mvh/ Bengt
Sandra Larsson |Tack för att du vänder dig till Lawline.Bodelning sker enligt 8 § Sambolagen. Vid en bodelning ska den egendom som räknas som samboegendom delas lika mellan er. Vad som räknas som samboegendom är bostad och bohag, som förvärvats för gemensamt bruk enligt 3 § Sambolagen.Om lägenheten har förvärvats för gemensamt bruk ingår den i samboegendomen och ska därmed delas lika mellan er oavsett om enbart ena parten har betalat för hela lägenheten.Hoppas det gav svar på din fråga.Vänligen,

Kan jag få rätt att bo kvar i sambons fastighet när denne avlider?

2014-02-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! För snart ett år sedan så flyttade jag in till min nuvarande sambo i hans hus. Jag har tre barn och han har två. Vi har inga gemensamma barn. Jag har nu lite frågor vad som gäller enligt lag beträffande vem som ärver fastigheten och det gemensamma bohaget samt vad som händer med mig och mina barn ifall min sambo skulle avlida. Vad har vi för rättigheter och hur kan jag på bästa sätt skydda mig och barnen för att bli tvungna att flytta och lämna ifrån oss allt bohag?
| Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om en part i ett samboförhållande skulle avlida anses samboförhållandet ha upphört. När det händer ska bodelning ske om en av parterna begär det, det måste då ske inom ett år. I bodelningen ska samboegendomen delas, samboegendom är enligt Sambolagen (SamboL) 3 § gemensam bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Då du säger att du flyttat in till din sambo är hans hus inte samboegendom, han har ju förvärvat det innan ni träffades. Vad gäller bohaget kommer det som köpts till det gemensamma hemmet delas mellan er medan det som fanns i huset när du flyttade in kommer vara din sambos. Det bohag som tillhör din sambo kommer ingå i hans kvarlåtenskap. Vilka har då arvsrätt efter en person? I Ärvdabalken (ÄB) 2 kap. anges skyldemans (släktingars) arvsrätt, det finns tre stycken så kallade arvsklasser. Första klassen innehåller arvlåtarens avkomlingar (barn, barnbarn osv), saknas arvingar där går arvet vidare till andra arvsklassen (föräldrar, syskon och syskonbarn). Slutligen, om ingen arvinge finns i de två första klasserna, går arvet till tredje arvsklassen (mor- och farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar och morbröder. Däremot inte kusiner). Finns inga arvingar i nämnda klasser går arvet till allmänna arvsfonden enligt ÄB 5 kap 1 §. Med stöd av det här kan vi göra klart att din sambos barn är de som ärver fastigheten efter honom. Hur kan du då på bästa sätt skydda dig? Det finns några olika sätt, testamente, samboavtal och äktenskap är några exempel. Ni kan även anmäla till inskrivningsmyndigheten att fastigheten är gemensam bostad för er båda. I ett samboavtal kan man avtala att sambolagens regler för delning inte ska gälla. Ni kan då avtala själva om vad som ska gälla istället. I en bodelning mellan äkta makar ingår allt som inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom stadgas i Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 2 §. Om inte fastigheten kan anses som enskild så ska den ingå i bodelningen och där skulle du då ha rätt till hälften, det gäller övrigt bohag också. Den andra halvan skulle bli makens kvarlåtenskap och gå till arvingarna. Som efterlevande make har man normalt arvsrätt men då din partner har egna barn kommer de ha rätt att få ut sin arvslott först. De kan dock avstå den rätten och istället ta del av boet efter dig när det blir så dags. Du skulle då inte ärva med full äganderätt utan vara begränsad till fri förfogande rätt; enkelt förklarat, du skulle då bara ”förvalta” deras egendom. Ett testamente där din sambo säger att du ska ärva fastigheten är ett komplement som är bra. När man talar om arv menar man normalt sett att man har rätt till värdet av boet, inte nödvändigtvis en specifik sak, i ett testamente däremot kan man specificera exakt vem som ska ha vad. Beroende på din partners övriga kvarlåtenskap kan du då få hela fastigheten så länge det finns täckning för arvtagarnas laglott. Laglotten är hälften av kvarlåtenskapen, denna kan inte testamenteras bort. Med vänlig hälsning

Övergår samboavtal automatiskt till äktenskapsförord vid giftermål?

2014-02-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har ett samboavtal idag; vi planerar att gifta oss till sommaren. Vad händer då? Kommer vårt samboavtal automatiskt övergå till att bli äktenskapsförord då eller måste vi skriva ett nytt?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Skillnaden mellan samboavtal och äktenskapsförord är att ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Ert samboavtal övergår alltså inte automatiskt till att bli äktenskapsförord när ni gifter er.Jag rekommenderar att ni skriver ett nytt avtal (äktenskapsförord) som ni skickar in till Skatteverket. Om ni behöver hjälp att formulera äktenskapsförordet föreslår jag att ni tar hjälp av en mall, alternativt kontaktar en jurist, förslagsvis Familjens Jurist.Vänligen,

Bodelning mellan sambor

2014-02-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga hur man går till väga när ett samboförhållande upphör? En bekant lever för tillfället i ett samboförhållande, men nu vill hennes sambo avsluta förhållandet. De bor i en bostadsrättslägenhet som är skriven på hennes sambo. Bostaden köptes av honom i samband med att paret flyttade ihop. Han finansierade lägenheten med egna sparpengar, 50 000 kr och dels med lån på 150 000 kr. Bostadsrättsbeviset lämnades som säkerhet för lånet. Paret har en son, som är tre år. Hennes sambos bil som är värd 40 000 och som han köpte innan de blev ett par. Bohaget består bl a av hennes soffgrupp, som hon köpte kort efter att de hade flyttat ihop, värd ca 20 000 kr, resten av möblerna är inte värt så mycket (ålder och slitage). Samborna har inga skulder förutom hans lån för inköpet av bostaden. Ingen amortering är gjord på lånet. Lägenhetens marknadsvärde är 300 000 kr. Hur delas detta? Bohag och bostad?
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Om din bekanta vill kan hon begära bodelning enligt 8 § Sambolagen. Vid en bodelning ska då den egendom som räknas som samboegendom; bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk 3 § Sambolagen, delas lika mellan de två. I hennes fall skulle därför lägenheten och möblerna ingå i en delning, medan bilen inte ingår då den inte räknas till bostad eller bohag. Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Samboavtal om egendom som inte ska ingå i bodelning

2014-02-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Ska upprätta ett samboavtal med min sambo. Jag äger inte huset jag bor i utan det gör min mamma men jag har renoverat hus för cirka 1 miljon och ska ärva det. Vill att samboavtalet ska skydda mig om min mamma dör och jag ärver huset i framtiden så det inte blir gemensam egenom. Kort och gott framtida arvegods ska inte ses som gemensam egendom funkar standardmallen för samboavtal för det eller behövs det en specialanpassad variant 695 eller 1700 kronors varianten på samboavtal?
Björn Sundin | Hej och tack för din fråga När ett samboförhållande upplöses av en annan anledning än att paret ingår äktenskap ska en bodelning göras om någon i paret begär det, i denna bodelning ingår parets samboegendom vilket utgörs av gemensam bostad samt bohag om detta förvärvats med syftet att de skulle användas gemensamt. Detta stadgas i sambolagen 8§ och 3§ (länk https://lagen.nu/2003:376 ). För er innebär detta att huset ni bor i utgör samboegendom om det förvärvats med syftet att ni gemensamt ska bo i det. Däremot undantas enskild egendom från bodelningen enligt 4§ - sådan egendom som någon i paret fått med förbehåll om att det utgör enskild egendom. Vilket gäller vid gåva, testamente, arv eller vad som trätt istället för det som erhållits med förbehållet. Paret kan också avtala om att egendom som utgör samboegendom inte ska ingå vid bodelning genom samboavtal enligt 9 §. Detta ger dig två möjligheter om du vill att huset inte ska ingå vid en ev. bodelning med din sambo; att din mamma genom testamente villkorar att ditt arv (huset) ska utgöra enskild egendom och därmed inte ingå i en bodelning. Det andra alternativet är att du och din sambo avtalar om att huset inte ska ingå vid en bodelning. Vilket avtal av dem du anger som passar bäst kan jag inte uttala mig om, du gör bäst att kontakta de som författar avtalen för svar. Vänligen

Beräkning av giftorättsgods

2014-02-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |ENSKILD EGENDOM Hej! Av min far har jag mellan åren 1999 och 2004 fått enskilda gåvor i form av delar av bostadsrätter som vi tillsammans köpte och där jag senare fick som gåva/enskild egendom ta över hans ägandedel som oftast var 50% av värdet. Sammanlagt var det 4 bostadsrätter som jag lät stiga i värde och sedan sålde. För samtliga gåvor skrevs bevittnade gåvobrev och gåvoskatt betalades till myndigheten för registrering. När jag bodde i lgh 3 flyttade min fästmö in. Till bostadsrätt 4 flyttade vi in tillsammans och hon var ärlig och ville inte utnyttja sambolagen vid eventuell separation utan skrev på att sambolagen ej skulle gälla mellan oss. Nu när vi ska gifta oss i höst 2014 ska vi annullera det avtalet till att gälla giftorättsgods. Hypotetiskt: Om en skilsmässa senare skulle inträffa och vi ska dela boet hur ska jag då beräkna mina enskilda gåvor som ligger som ekonomisk grund för den bostadsrätt jag sist köpte och som vi nu bor i. Ska jag ta bostädernas taxeringsvärde vid varje gåvotillfälle multiplicerat med procentsatsen som jag fick och få fram en totalsumma? Mycket tacksam för svar. Marcus
Simon Adolfsson |Hej! Roligt att du vänder dig till lawline för dina funderingar!När det gäller bodelning mellan makar är det brukligt att marknadsvärdet på den egendom som är giftorättsgods används. Detta innebär att din del av bostadsrättens marknadsvärde upptas i bouppteckningen, bostadsrättens värde multiplicerat med din procentandel.Eftersom att bostadsrätten inte var förvärvad för ert gemensamma bruk ingår inte bostadsrätten/bostadsrätterna vid en eventuell sambobodelning, se 3 § SamboL.Hoppas du fick svar på din fråga.

Lika rätt till den gemensamma bostaden

2014-02-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Varit sambo i 2 månader köpt hus där vi står på 50% var,jag har satt in 650.000kr min sambo 0kr.Inga avtal skrivna ännu.Vad händer om det tar slut imorgon? Med vänlig hälsning
Felicia Perfect | Hej, tack för din fråga! När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande blir sambolagens bestämmelser tillämpliga. Ett samboförhållande anses upphöra när samborna flyttar isär, gifter sig eller när någon av samborna avlider. Om förhållandet upphör ska bodelning ske om någon av samborna begär detta inom ett år efter det att förhållandet upphörde. Bodelning sker på så sätt inte per automatik utan det krävs att någon av er begär detta för att så ska ske. Om någon av er begär bodelningen är det endast er gemensamma bostad och det bohag som ni har förvärvat för er gemensamma användning som ingår i delningen. Eftersom att ni har förvärvat er bostad gemensamt och då ni båda står som ägare till bostaden råder det inga tvivel om att denna kommer ingå i bodelningen mellan er. Vid bodelningen ska era andelar i egendomen beräknas. Vid beräkningen ska ni från vad ni äger i egendomen avräkna så mycket att det täcker de skulder som ni hade när samboförhållandet upphörde. Du nämner nu att du har bidragit med 650 000 kronor vid förvärvet av er bostad. Detta är inte något som kommer att räknas av innan det att delning sker, utan det är endast de skulder som ni har som kommer att avräknas. Det som återstår, efter det att skuldavräkning skett, ska delas lika mellan er. Om det med hänsyn till samboförhållandets längd, sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt framstår som oskäligt att en sambo ska överlämna egendom till den andra sambon kan den sambo som har mer egendom få behålla mer vid delningen. Eftersom att ni båda äger bostaden är detta inte något som kommer att ske vad gäller bostaden. Om ni inte vill att bodelning ska ske eller om ni vill undanta viss egendom från bodelningen kan ni upprätta ett samboavtal. Det krävs att avtalet upprättas skriftligen och att ni båda undertecknar avtalet. Likaså kan ni avstå från att begära bodelningen. Detta kommer dock inte leda till att du har mer rätt till bostaden bara av den anledningen att du har betalat mer. Eftersom att ni båda två står som ägare till bostaden anses ni äga den gemensamt. Med vänlig hälsning

Sambors gemensamma bostad

2014-01-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har precis byggt ett hus tillsammans men det är bara han som står på lånen. Han köpte upp en tomt genom firman och han säger att det skulle kosta 50 000 kr och sätta upp mitt namn på lånen? Vi har bott tillsammans i 2 år och undrar nu om det han säger är sant? Vill bara ha en slags trygghet och undrar om jag har rätten till hälften av huset även fast jag inte står som ägare?
Felicia Perfect |Hej, tack för din fråga! När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande blir sambolagens bestämmelser tillämpliga. Av sambolagen framgår att ett samboförhållande upphör när samborna flyttar isär, gifter sig eller när någon av samborna avlider. Om förhållandet upphör krävs det att någon av samborna begär bodelning inom ett år för att detta ska ske. Bodelning sker därför inte per automatik, vilket är fallet när ett äktenskap upphör, utan det krävs att någon av samborna begär bodelning. Om någon av samborna begär bodelning är det endast den gemensamma bostaden och det bohag som har förvärvats för gemensam användning som ingår i bodelningen. För att en bostad ska ingå krävs därför att bostaden innehas för sambornas gemensamma användning. Det krävs dock inte att båda står som ägare till bostaden utan det avgörande är istället i vilket syfte som bostaden förvärvades. Likadant förhåller det sig med bohaget. Att det endast är din sambo som står på lånen spelar därför ingen roll eftersom syftet med ert förvärv var att ni tillsammans skulle bo i bostaden. Om ert förhållande upphör, och någon av er begär bodelning, kommer bostadens värde att delas lika, efter det att skulderna har dragits av. Med vänliga hälsningar