Om firma ingår i bodelning

2014-06-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har bott ihop i 2 år nu. Jag startade en firma för 1 år sedan och det har gått ganska bra och jag ser en bra utveckling. Det jag undrar är att om jag och sambon avbryter i framtiden kan hen ha rätt till att dela vinsten på firman från tiden vi var tillsammans och även dela företaget med mig? är lite orolig...ska vi skriva ett avtal gällande detta eller vad som är mest säker sätt att skydda mig själv? Jag ser fram emot att få svar från er.Tack!Mvh Ann
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll är sambolagen tillämplig, http://lagen.nu/2003:376, (SamboL). Vid en separation ska bodelning ske av den gemensamma bostaden och bohaget om någon av parterna begär det. Det är ingenting utöver bostaden och bohaget som kan ingå i bodelningen i ett samboförhållande till skillnad från när en bodelning sker när ett äktenskap upplöses. Vad som menas med bostad och bohag preciseras i 5-7 §§ SamboL. Ditt företag kommer aldrig kunna ingå i en bodelning enligt sambolagen eftersom det inte utgör bohag eller bostad. Inget samboavtal kan heller utöka vad som ska ingå i en bodelning, så ditt företag är säkert om ni skulle separera enligt lagen. Inget avtal behövs alltså för att säkerställa att det är ditt även efter separation. Enda osäkerhet som kan uppstå är frågan om samäganderätt om din partner på något sätt varit involverad i firman eller investerat pengar i den, men det aktualiserar andra regler. Om hen inte haft någon del i firman behöver du inte oroa dig.Hoppas du har fått svar!

Bodelning och sambo

2014-06-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo ska sära på oss. Jag ska köpa ut henne till en summa som vi ska komma överens om efter en omvärdering.Vi köpte lägenheten för 1.400 000:- för 3 månader sedan. Jag gick in med 170 000:- kontant och hon med 70 000:- Vi har renoverat lägenheten efter det för 130 000:-Vi har lån ihop på 1.300 000:-Jag ska nu alltså köpa ut henne ur lägenheten och undrar hur vi ska gå tillväga för att göra det rättvist och regelrätt.Vore väldigt tacksam för hjälp. 
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Om er gemensamma lägenhet utgör samboegendom, dvs. egendomen har förvärvats för gemensam användning, ska du betala halva nettomarknadsvärdet till din tidigare sambo. Nettomarknadsvärdet är marknadsvärdet efter avdrag för skulder och den kapitalvinstskatt som hade uppstått vid en försäljning. Kan ni inte komma överens om hur mycket du ska betala kan ni vända er till tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren kommer att kalla er till ett sammanträde där ni får redogöra de tillgångar och skulder som är föremål för bodelning. Bodelningsförrättaren kommer i första hand att verka för en överenskommelse i godo mellan er, men är inte det möjligt så kan denne fatta beslut i de delar ni inte kan enas. Med vänlig hälsning, 

Bodelning vid samboförhållande som upphör

2014-06-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag är i en tvist med min ex-sambo gällande bodelning där hon hävdar att ett sms jag skrivit att hon skulle behålla allt vi köpt. Till saken hör att hon kastade ut mej och ville ha nyckel annars skulle hon ringa polis, och har sen vägrat ha någon kontakt med mej. Har sparat alla sms vid en ev tvist. Tacksam för råd hur jag hanterar detta
Evelina Lund |Hej, och tack för din fråga!När ett samboförhållande upphör är det sambolagen som reglerar vad som ska delas och hur detta ska ske. Enligt sambolagen ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning, förutsatt att någon av samborna begär det.Enligt sambolagen är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är köpt och avsett för det gemensamma hemmet att se som samboegendom. Detta förutsatt att ni sinsemellan inte skrivit ett samboavtal som reglerar frågan annorlunda. Ett samboavtal måste vara skriftligt och undertecknat av båda samborna, således är ett sms inte ett alternativ för att avtala om hur samboegendom ska fördelas. Om ni inte kan enas om bodelning kan ni ansöka om bodelningsförättare hos domstolen för att på så vis underlätta bodelningen. Hoppas svaret är till din hjälp, om du har fler frågor hör gärna av dig igen.Vänliga hälsningar,

Sambolagen och särbo

2014-06-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en moster som är svårt sjuk. Hon har en särbo som hävdar att sambolagen gäller dom oxå. Och att han går före bröstarvinge. hon har ett barn och dom har inga barn). Det enligt sambolagen från 2003. Som jag har kunnat läsa mig fram så gäller inte sambolagen för särbos.. Eller har det kommit någon ny lag för särbos?
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Samboförhållanden regleras i sambolagen, den hittar du https://lagen.nu/2003:376#P2S1För att din mosters och mannens(särbon)förhållande ska klassas som sambo så måste de stadigvarande bo tillsammans(1§). Även om de tidigare har bott tillsammans så upphörde samboförhållandet när de flyttade isär(2§). Av vad som framgår, bor de inte tillsammans och mannen har därför ingen rätt i egenskap av sambo, till din mosters egendom.Jag kan tillägga att även om de vore sambo så skulle hans rätt begränsas till samboegendomen. Den omfattar bara den gemensamma bostaden, om den köpts för gemensam användning, samt bohag(inre lösöre)till hemmet exempelvis möbler(3, 6§). Dock ingår aldrig en bil, båt eller kontanter eftersom det inte är inre lösöre för det gemensamma hemmet.Jag hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte att kontakta oss igen!Mvh

Yttre lösöre enligt sambolagen

2014-06-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Vid en bodelning i Sambolagen, är det skillnad mellan "inre lösöre" & "Yttre lösöre"? Skall yttre lösöre delas också eller ska det undantas? Med yttre lösöre menar jag som ex. gräsklippare, utemöbler, cyklar, parabol
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Bodelning enligt sambolagen inkluderar sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL (http://lagen.nu/2003:376). Vad som räknas som sambornas bohag regleras vidare i 6 § SamboL, där det står att möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre inkluderas. Egendom som används uteslutande för ena sambons bruk inkluderas dock inte. Detta stadgande exkluderar då yttre lösöre, men någon definition av vad det innebär ges varken i lag, förarbeten eller i rättspraxis. Det enda som nämns i förarbetena är att motordrivna fordon inte inkluderas i bodelningen, så bilar, båtar och husvagnar är undantagna. Detta har lämnat rättsläget oklart om ifall gräsklippare osv. ska ingå i en bodelning och man kan argumentera både för att det ska ingå och att det inte ska det. Om man använder en ändamålsenlig tolkning av lagen ska lösöre som man använt för den normala skötseln av det gemensamma hemmet inkluderas, så det är inte orimligt att gräsklipparen och parabolen ska ingå i bodelningen. Cykeln däremot kan tänkas vara anskaffad för att enbart den ena sambon ska använda den och i så fall utgör den inte samboegendom enligt 6 § 2men SamboL.Detta har som sagt ännu inte prövats av högsta domstolen och rättsläget är oklart. Man får göra en skälighetsbedömning utifrån rekvisiten i lagen och kan förhoppningsvis komma överens utan tvistigheter.

Sambo och uppdelning av boendekostnader

2014-06-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag äger en bostadsrätt som jag köpt för 2 miljoner. 1 miljon satte jag in kontant och 1 miljon har jag i lån. Ingen amortering. Jag har 2 hemmaboende (varannan vecka) tonåringar. Nu har jag blivit sambo. Han har inga hemmaboende barn. Hur gör man juridskt med delning av hyra, räntor, el, tv. tel ,bredband, slitage etc. jag har ett uppskov på min vinst från mitt förra boende vilket innebär att jag får skatta för det och inte "får igen något" på de räntor jag betalar. det blir +-0. Jag valde att göra så för att slippa låna så mycket och på så sätt få en lägre boendekostnad. "Vi" renoverade köket för ett tag sedan. detta finansierades genom att jag ökade på mitt tidigare lån. sambon har alltså inte gått in med några egna pengar över huvudtaget. Vill bara att allt ska gå rätt till.MVHCathrine
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Samboförhållanden regleras i sambolagen, den hittar du https://lagen.nu/2003:376Jag börjar med att understryka att din bostadsrätt inte kommer ingå i en bodelning om du och din sambo i framtiden skulle flytta isär. Det är bara en bostad som köpts för er gemensam användning som ingår och du var ägare till bostaden redan innan ni blev sambo(SL 2,3§).Hur ni väljer att dela upp boendekostnaderna är upp till er själva och är inte reglerat i Sambolagen. Dock kan en skälig uppdelning vara de kostnader som är  löpande och som inte hör till förbättringar av bostadsrätten. För en bostadsrätt utgörs detta av avgiften till föreningen, bredband, försäkring, elkostnader(och dylikt) samt eventuellt också räntekostnader. Amorteringar och utökade lån för att renovera lägenheten är snarare investeringar i boendet som du och inte din sambo får del av om samboförhållandet skulle ta slut eller vid en försäljning.Ni kan också överväga att din sambo köper in sig i bostadsrätten och att ni därefter delar på alla kostnader men även eventuella försäljningsvinster. Behöver du hjälp med att upprätta ett avtal om samägande så kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på detta. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Mvh 

Upphörande av samboförhållande - rätt till bostadsrätt?

2014-06-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Jag har sedan 3 månader tillbaks en sambo. Vi bor tillsammans i min bostadsrätt som jag köpte 1,5 år innan vi ens träffades. Nu har förhållandet tagit slut och min önskan är att hen flyttar ut så snart som möjligt. Hen menar sig ha rätt att bo kvar 3 månader, vilket jag förstår att hen har rätt till enligt tidigare frågor här. Men jag frågar ändå: Är det så? Den andra frågan är att hon önskar att vi bor där varannan vecka. Har hon rätt att neka mig tillträde varannan vecka till bostadsrätten jag äger?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Reglerna om samboförhållanden hittar du i Sambolagen (https://lagen.nu/2003:376).När ett samboförhållande upphör kan en bodelning göras om någon av samborna begär det, se 8 § Sambolagen. För att bostaden ska ingå i bodelningen krävs det som huvudregel att bostaden skaffats med avsikt att parterna i samboförhållandet ska bo där tillsammans. I ditt fall är bostadsrätten inte att betrakta som samboegendom eftersom du köpt bostadsrätten långt innan samboförhållandet inleddes. I vissa fall kan dock en bostad som inte är samboegendom ändå tilldelas den sambo som inte äger den, 22 § Sambolagen. Det framgår inte i din fråga om du och din sambo har några barn tillsammans men om ni inte har det krävs det s k synnerliga skäl för att din sambo ska få överta bostaden. Det är svårt att avgöra om sådana förhållanden föreligger bara utifrån informationen i din fråga men med tanke på att ert samboförhållande varit förhållandevis kort borde sådana skäl inte anses föreligga. Detta skulle då innebära att din sambo inte har rätt att bo kvar i bostaden. Svaret på frågan om din sambo har rätt till 3 månaders "uppsägningstid" eller inte verkar dock lite oklar. Precis som du skriver i din fråga nämner flera tidigare Lawline-svar att man i sådana här fall skulle ha tre månaders uppsägningstid med stöd av 12 kap 4 § 1 st Jordabalken (https://lagen.nu/1970:994) eftersom man skulle räknas som någon form av inneboende. Samtidigt bör det påpekas att det är skillnad på att vara sambo och att vara inneboende. Definitionen av ett samboförhållande hittar du i 1 § Sambolagen. En inneboende är en person som hyr eller på annat sätt får nyttja ett rum i någon annans bostad utan att uppfylla kraven i 1 § Sambolagen. Min gissning är därför att din sambo inte har rätt till någon uppsägningstid men jag kan inte lämna något rakt svar på denna fråga. Med vänliga hälsningar, 

Vad utgör samboegendom vid bodelning?

2014-06-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |hej hur kan man avstå från att ens egendom delas med sambon? alltså allt som man har skaffat med sina egna pengar även om det har varit för att de skulle kunna leva tillsammans och de saker som man hade innan man blev sambo.mvh,
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Sambolagen reglerar förhållandet mellan sambos, se https://lagen.nu/2003:376Huvudregeln är att allt man köper för gemensamt bruk blir samboegendom (3 §) som sedan ska delas lika vid en eventuell bodelning. Men det går även att avtala att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i en bodelning (9 §). Man kan även genom ett nytt avtal ändra det man tidigare kommit överens om.För att avtalet ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och undertecknat av både dig och din sambo.Det är dock viktigt att veta att om det i avtalet finns med ett villkor som är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid dess tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheter i övrigt får det jämkas (ändras) eller lämnas utan avseende vid en bodelning (9 §).Det innebär i praktiken att om ett avtal t. ex är väldigt förmånligt för endast den ena parten eller om den ena sambon har tvingat/lurat den andra sambon att skriva på ett samboavtal som han/hon egentligen inte gått med på kan detta jämkas eller ogiltigförklaras.Hoppas detta klargjorde!Vänliga hälsningar,