Sambo som förmånstagare av tjänstepension

2016-02-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Har varit sambo i 26 år. Skriven på samma adress som min partner. Han har en tjänstepension med efterlevandepension. I försäkringsbrevet står att förmånstagare är barn som ej fyllt 20 år och make/maka/registrerad partner.Kan jag som levt med honom under äktenskapliga former i 25 år anses som registrerad partner?Vi äger även ett hus i Spanien tillsammans. 50% vardera.Tacksam för svar.
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som menas med sambo definieras i 1 § sambolagen (se här) och innebär två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. I försäkringsbrevet stod det att make/maka/registrerad parter är förmånstagare. Enligt 1 kapitlet 1 § äktenskapsbalken (se här) blir de som ingår äktenskap makar. Idag kan man inte längre bli registrerad partner, utan det finns kvar sedan den tiden då samkönade par inte fick ingå äktenskap. Idag får samkönade par ingå äktenskap och omfattas av bestämmelserna om make/maka, men registrerat partnerskap finns kvar för de som inte valt att omvandla partnerskapet till äktenskap. Registrerat partnerskap är alltså att likställa med äktenskap.På grund av detta omfattas sambo inte av benämningen registrerad partner. Samboförhållandet är något som uppstår utan registrering.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur skriver jag ett samboavtal?

2016-02-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har skaffat ett nytt hus.Jag har mitt gamla hus till salu. Vi har inte lagt några kontaner i nya huset än utan min vinst från mitt gamla hus skall användas till det. Nu vill vi att jag aka äga hela huset eftersom det är jag som har pengarna. Vi står på halva lånen var men det är ok för min samboHur skriver vi avtal om det?
Mathilda Andersson |Hej och tack för din fråga!För att du ska äga hela huset krävs att ni skriver ett samboavtal. Utan ett sådant avtal blir huset samboegendom (se 3 § Sambolagen) , vilket innebär att huset tillfaller både dig och din sambo vid separation eller dödsfall. Innebörden av ett samboavtal blir alltså att huset inte räknas som samboegendom och ska därav endast tillfalla dig. Du och din sambo kan lätt upprätta ett samboavtal via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/avtal/samboavtalHoppas att du fick svar på din frågaBästa hälsningar

Samboegendom

2016-02-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |I början på sommaren flyttade min partner in i ett hyreshus. Jag behöll min bostadsrätt och flyttade inte officiellt in förens tre månader senare, då vi blev sambos. Under sommaren införskaffade jag dock möbler han inte tyckte behövdes och han sa jag kunde ha hos mig senare. De stod i huset. Sedan blev vi sambos och han har inte köpt något av bohaget, utan jag har tagit med saker jag införskaffat sen tidigare och stått för alla inköp. Han har även barn och jag har även stått för deras leksaker, kläder och presenter samt hans kläder. Jag betalar inte hyra eller avgift för el/vatten men står för nästan allas våran gemensamma matkostnad. Nu överväger vi att separera och jag vet inte vad jag i sånna fall kan ta med mig
Yesim Konduk |Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Vid samboförhållanden är sambolagen tillämplig. När Samboförhållandet upphör kan man göra en bodelning och i den ingår samboegendom som utgörs av gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. Följande ingår inte i samboegendom enligt 4 § SamboL, egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, egendom som en sambo har erhållit genom testamente med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda och vad som har trätt i stället för egendom som avses i ovan om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål eller egendom som uteslutande används för den ena sambons bruk. I begreppet sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Om ni kommer någorlunda överens kan ni uppdela era tillgångar själva utan att göra bodelning enligt 8 § SamboL alternativt skriva ett samboavtal som delar upp egendom mellan er eller avtala bort Sambolagen. Vi har avtalsmallar här. Har man inget avtal så blir gemensamt bohag delat till hälften. När sambor inte kommer överens om bodelning kan man ansöka om en bodelningsförättare hos tingsrätten.Din bostadsrätt ingår inte i bodelningen.Hoppas att detta besvarar din fråga!Vänligen,

Sambo - övertagande av bostad

2016-02-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har gjort slut, vi har en hyresrätt som jag stått i kö till men skrev in honom när vi skulle flytta ihop vem har rätt till lägenheten?
Gilbert Leijon |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Det centrala i denna fråga blir huruvida hyresrätten utgör samboegendom. Detta definieras i 3-5 §§ SamboLag (SL). Och bedömningsgrunden blir om den "förvärvats för gemensam användning". Vilket enkelt kan beskrivas: Skaffade du bostaden åt er, inleddes samborelationen samtidigt som du skaffade bostaden?Om detta stämmer utgör hyresrätten samboegendom, och ska då infalla i bodelningen. Det är då den sambo som bäst behöver bostad som får den, enligt 16 § SL. "Bäst behöver" är sociala skäl, vem kan lättast få ny bostad, och så vidare. Eftersom att en hyresrätt inte har något ekonomiskt värde behöver den inte avräknas gentemot den andra egendomen i bodelningen. Det blir således bara den som "bäst behöver" som får den.Om det inte stämmer, och du skaffade bostaden i annat syfte än åt er, är den din med ett undantag. Din sambo kan ha övertaganderätt till den, enligt 22 § SL, om han av sociala skäl behöver den bättre. För att ett sådant övertagande ska bli aktuellt krävs dock att ni har barn tillsammans. Om ni har barn tillsammans ser man till vem av er som ska ha vårdnaden, vem som har lättast att skaffa ny bostad, och så vidare. Det blir en helhetsbedömning av samtliga sociala skäl. Jag förstår att den ovan beskrivna bedömningen kanske inte ger så mycket vägledning, men tänk på att det blir en intresseavvägning av samtliga sociala skäl. Där det centrala får anses vara vem som lättast kan fixa ny bostad. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Vad som händer med egendom då sambo går bort

2016-02-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejOm min särbo ärver sin fars hus, och vi flyttar in där tillsammans. Om han går bort före mig ärver jag halva huset eller går hela huset till hans barn?
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du och din särbo flyttar ihop blir ni sambor i lagens mening (1 § sambolagen). Sambor ärver inte varandra enligt svensk rätt, för att ärva varandra måste man vara gifta (3 kap. 1 § ärvdabalken). Då en sambo avlider upphör samboförhållandet och på begäran av den efterlevande ska all samboegendom fördelas genom bodelning (2 § p. 3 och 8 § sambolagen). Vid en bodelning delas samboegendomen lika mellan samborna efter att var och en har fått täckning för sina skulder (14 § sambolagen). Med samboegendom åsyftas sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Särskilda undantag görs för sådan egendom som en sambo erhållit genom gåva, testamente eller arv med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda egendom (4 § sambolagen). Det är möjligt att huset skulle ingå i en eventuell framtida bodelning. När ni flyttar in i huset utgör det er gemensamma bostad (5 § p. 1 sambolagen), förutsatt att bostaden har förvärvats för gemensam användning utgör det alltså samboegendom och du har i sådana fall rätt till halva huset vid en bodelning. Problemet i det här fallet är att sådan egendom som har förvärvats innan samlevnaden normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Förvärv som har skett i nära samband med att samlevnaden inleds kan dock anses vara avsedda för gemensam användning. Det avgörande är avsikten med förvärvet, men det ska ligga nära i tiden (prop. 1986/87:1 s. 257). När det gäller arv blir bedömningen än mer komplicerad då egendom som förvärvas genom arv mer sällan ska anses avsedd för gemensamt bruk (prop. 1986/87:1 s. 105). Att din särbo har ärvt huset och att förvärvet dessutom har skett innan ni flyttar ihop pekar alltså i riktningen att huset inte ska utgöra samboegendom och där med inte ingå i en framtida bodelning. Skulle din särbo gå bort tillfaller i sådana fall huset hans bröstarvingar, alltså hans barn (2 kap. 1 § ärvdabalken).Skulle huset ändå anses utgöra samboegendom har den sambo som bäst behöver bostaden rätt att få den i avräkning på sin lott vid en bodelning (16 § sambolagen). En förutsättning är dock att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Försörjningsplikt mellan sambos

2016-02-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det finns en motsvarande försörjningsplikt sambos emellen som finns för makar enligt Äktenskapsbalken?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!Som du själv har noterat så finns det en försörjningsplikt makar emellan i Äktenskapsbalken. Vad gäller sambos så finns det dock ingen motsvarande försörjningsplikt i Sambolagen, varför man inte enligt lag har en plikt att försörja sin sambo.Dock kan bedömningen bli annorlunda om någon sambo söker bistånd och försörjningsstöd. För att man ska kunna få försörjningsstöd så krävs det att sökanden inte själv kan tillgodose sina behov och inte heller kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt, enligt Socialtjänstlagen. När man gör bedömningen "på annat sätt" så tittar man även på sambons inkomst och bestämmer om försörjningsstöd ska beviljas eller inte utifrån parets gemensamma ekonomiska förhållande. Detta trots att det inte finns någon lagstadgad försörjningsplikt sambos emellan.Om du har frågor eller funderingar så är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på LawLine. Vänliga hälsningar,

Utgör huset samboegendom?

2016-02-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag köpte ett radhus av min bror, han sålde den till mig för marknads pris. Då jag köpte huset dejtade jag en tjej som senare blev min sambo. När banken frågade mig om jag skulle flytta in med någon i huset så va jag dum och sa JA för att dom ville verkligen veta om hon skulle klara av ekonomin inför bolånet. Efter det så flyttade vi ihop och hon stod på halva lånet FAST INTE PÅ HALVA KONTRAKTET, det stod 100% på mig. När vi sedan flyttade in hade hon inte råd att betala avgift eller amortering vilket jag stod 100% för.Nu 3 år efter så ska vi separeras och hon vill att jag ska köpa ut henne då hon inte har sitt namn på kontraktet eller har bidragit med nån amortering eller avgift. Min fråga är: Har hon rätt till att jag köper ut henne eller behöver jag inte gen henne några pengar alls.?!MVH/Karl
Mathilda Andersson |Hej och tack för din fråga!När en samborelation upphör ska det enligt sambolagen göras en bodelning (se här). Det innebär att all samboegendom delas lika efter att varje sambo gjort avdrag för sina skulder som är kopplade till egendomen. Samboegendom består av bostad och bohag. Frågan i detta fall är om bostaden du köpte kan räknas som just samboegendom. Huset blir samboegendom om den utgjort er gemensamma bostad och köpts för gemensam användning. Det är alltså syftet med bostaden som avgör om huset utgör samboegendom, inte vem som står på kontraktet (se 3-5 §§ Sambolagen). I detta fall blir det en fråga om bevisning. Om du kan bevisa att huset inte köptes in för gemensam användning utgör den inte samboegendom och ska inte delas lika. Vad jag kan utläsa ur frågan flyttade din före detta sambo in i huset i samband med dig, samt står med på lånet, detta är enligt mig faktorer som talar för att huset kan komma att utgöra samboegendom. Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka.Med vänlig hälsning

Samboegendom - förvärv för gemensam användning

2016-02-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag äger en bostadsrätt. Min pojkvän flyttar nu in där. Behöver vi skriva samboavtal? Jag vill att lägenheten ska fortsätta vara min ifall vi skulle göra slut och flytta isär. Med vänlig hälsning,
Evelina Largren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske av samboegendomen, se 8 § Sambolagen. I 3 § sambolagen stadgas vad som utgör samboegendom. Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. I ditt fall är frågan om lägenheten förvärvats för gemensam användning som är den avgörande punkten. Som jag förstår det ägde du lägenheten innan din pojkvän flyttade in. Huvudregeln för när bostaden förvärvats innan det att samboförhållandet inleddes är att bostaden inte anses vara samboegendom och därför inte ingår i bodelningen. Däremot kan bostaden eventuellt anses vara samboegendom om syftet när du köpte den var att ni skulle bo där tillsammans. Det är alltså syftet vid förvärvet av bostaden som är av avgörande vikt. Nu vet jag inte hur det ser ut i ert fall, men om du ägde lägenheten innan din pojkvän flyttade in är huvudregeln som sagt att den inte anses vara samboegendom.Sambolagen hittar du härHoppas att du fick svar på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor