Bodelning vid avliden sambo

2017-01-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo har avlidit. Vi har inte skrivit något vad som gäller om någon av oss dör. Sambon har köpt bilen och husbilen kontant. Alltså inga lån. Vi hyr bostad. Jag har inga pengar merän min pension. Hans barn vill ha allt. Lägenheten kan dom inte få då vi hyr den. Bodelning är det något jag bör göra i denna situationen? Mvh linda
Andrea Sedvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ert gemensamma bohag (möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre) som ni skaffat för gemensamt bruk utgör samboegendom, och ska därför tas upp i en bodelning. Bilen och husbilen är inte samboegendom och du kan därför inte ha rätt till någon del av dessa.Du har även rätt till två gånger prisbasbeloppet, den så kallade lilla basbeloppsregeln (totalt 89 600 kr) från er samboegendom. Om det inte finns egendom till det värdet har du rätt till en så stor summa som möjligt av samboegendomen. Du har inte rätt till något av hans enskilda egendom.Jag råder dig alltså att begära bodelning.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bodelning av fastighet enligt sambolagen

2017-01-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Köpte mitt hus 2005 dit jag flyttar med mina 2 barn som jag har ensam vårdnad om. Barnets far står på fel sida om lagen varför jag helst inte vill ha med honom att göra. Men jag är snäll och låter honom komma och bo hos mig ibland. Vi har ingen gemensam ekonomi och han lever sitt eget liv. På en 20 års period har han kanske deklarerat ett par gånger då han annars arbetar "svart". Han har stora skulder hos kronofogden. 5 år efter jag köpt mitt hus lovar och bedyrar han att han är laglig igen och flyttar/skriver sig hos mig. Vi separerar igen efter några år och nu hävdar han sambolagen att han äger 50% av mitt hus. Kan det verkligen vara rätt?
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Samboförhållande regleras i sambolag (2003:376)När ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Med samboegendom menas gemensam bostad och gemensamt bohag som köpts in för gemensamt bruk. Att bostaden ska vara köpt för gemensamt bruk betyder att bostad som köpts in lång tid innan förhållandet, inte räknas som samboegendom. Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. 3 § I ditt fall flyttade din sambo in i ditt hus fem år efter det att du köpt det. Din sambo kommer därmed inte att få del i din fastighet vid en bodelning. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Fråga om sambors egendom.

2017-01-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min fantastiska sambo ska precis ta ett gemensamt lån till vårt första hus. HON har all kontantinsats till huset, 25%, och jag står då med som medsökande till lånet. Frågorna är...blir huset hennes? Blir något av det mitt? Eller blir det Hon som äger huset och jag "hyr in mig hos henne"? Vad gäller, när jag står som medsökande till lånet? Hon har inte fast inkomst i nuläget. Jag har det. Om det nu spelar någon roll. Känns inte rimligt att jag tar ett stort lån för att köpa ett hus som jag sedan inte har någon rätt till, för det är Hennes, iom att det är hennes insats?
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! När man flyttar ihop och blir sambos så är det Sambolagens regler man följer, den hittar du här. Enligt 3 § är sambors bostad och bohag att se som sambors gemensamma egendom, på villkoret att egendomen förvärvats för gemensamt syfte. Som jag förstår er situation så köper ni huset för erat gemensamma bruk. Därför har du lika stor rätt till huset som din sambo oavsett hennes insats på 25% till lånet. Hoppas du fått svar på din fråga, tveka inte att fråga igen. Vänligen,

Efterlevande sambos rätt till bostad samt sommarhus

2017-01-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Situationen ser ut så här: sedan 25 år tillbaka bor min far med sin sambo, huset de bor i hade han då hon flyttade in. Hon har 1 son sedan tidigare. Plus att min far och hon har ett barn gemensamt. Min far äger både huset de bor i plus en fastighet som är lantställe/sommarställe, båda fastigheterna hade han innan de blev sambor.Om det nu skulle hända min far nåt vad händer då? Utifrån nya sambolagen vad gäller då ang hans sambo och huset plus huset på landet? Ärver sambon det då? Eller har hon rätt att bo kvar i huset om han går bort? Han säger att eftersom han ägde husen innan så kan hon inte ärva det, hon vägrar att skriva på papper utifrån den gamla sambolagen. Vad kan det innebära? Tack på förhand
Frida Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Eftersom din far är sambo och inte är gift gäller sambolagen. När en sambo avlider upphör samboförhållandet, varpå en bodelning ska göras, se 2 samt 8 §§ sambolagen (här samt här). I bodelningen ska samboegendom ingå, dvs sambornas gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att dessa har förvärvats för gemensam användning, se 3 § sambolagen (här).Eftersom din far förvärvade fastigheterna innan han träffade sin sambo så är dessa inte förvärvade för gemensam användning och utgör därför inte heller samboegendom som ska ingå i en bodelning. Fastigheterna kommer därför istället att tillfalla dig och eventuella syskon vid din fars bortgång i enlighet med 2 kap 1 § ärvdabalken (här). Det finns emellertid vissa skydd för efterlevande sambo i fall då den gemensamma bostaden inte utgör samboegendom. Enligt 22 § sambolagen (här) sambon rätt att överta bostaden om hon framställer anspråk mot dödsboet och ersätter dödsboet bostadens värde. Skyddet är särskilt stark om samborna har gemensamma barn. Sambon kommer sammanfattningsvis troligen att ha en rätt att överta bostaden medan huset på landet kommer tillfalla hans barn.Hoppas att detta gav svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Hus byggt gemensamt ingår i bodelning

2017-01-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Är sambo sedan 1981 januari med två gemensamma numera vuxna barn. Byggde hus gemensamt 1982 där vi bott sedan dess. Han står som ensam ägare. Vi ska nu separera. Gäller sambolagen huset? Han säger nej för att han har stått för de utgifterna och jag för hushållsutgifterna. Huset är betalt.
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett samboförhållande upphör, antingen genom att den ena sambon flyttar ut eller avlider (se 2 § Sambolagen), så ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning (se 8 § Sambolagen). I bodelningen ingår endast samboegendomen. Vad som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om den förvärvats för gemensamt bruk (se 3 § Sambolagen).Undantaget från samboegendom och därmed också från bodelningen är sådan bostad och bohag som förvärvats genom arv, testamente eller gåva (se 4 § Sambolagen) samt egendom som parterna avtalat om att den inte ska ingå i bodelning (se 9 § Sambolagen). Jag förutsätter i mitt svar att ni inte har avtalat om att huset inte ska ingå i bodelningen. Med detta sagt innebär det att huset som ni byggt gemensamt ska ingå i bodelningen, detta på grund av att det är en del av samboegendomen. Att din före detta sambo betalat kostnaderna för att bygga huset har ingen betydelse i detta fall.Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Samboegendom

2017-01-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om man varit med och amorterat på sambons radhus och nu skall separera. Kan man få tillbaka någonting? Sambon har ju nu fått en framtida vinst vi försäljning.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett samboförhållande upphör ska sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (samboegendomen) som utgångspunkt delas lika om någon av samborna begär det, se 3, 8 och 14 §§ Sambolagen (2003:376) (SamboL) (https://lagen.nu/2003:376#P3S1), (https://lagen.nu/2003:376#P8S1) och (https://lagen.nu/2003:376#P14S1). Vid bodelningen ska samboegendomen delas lika mellan samborna, oberoende av vem som egentligen betalt för det, 3 § SamboL (här).Ifall din sambos syfte med köpet av radhuset var att det skulle utgöra er gemensamma bostad, ska radhuset delas lika mellan er trots att det endast är den ena sambon som står som ägare.Om din sambo vid förvärvet av radhuset inte hade för avsikt att det skulle utgöra er gemensamma bostad, kommer det däremot inte heller utgöra samboegendom i lagens mening, trots att du varit med och amorterat för bostaden. Om bostaden inte utgör samboegendom blir den inte heller föremål för en bodelning där värdet av radhuset delas lika.Bestämmelserna om sambodelning är dock dispositiva, vilket innebär att man genom skriftliga avtal kan bestämma att annat än det som står i lagen ska gälla, se 9 § SamboL (här). Om du och din sambo är överens om att radhuset ska delas lika kan ni alltså avtala om detta.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Fråga om samboförhållande mellan tre personer

2017-01-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vad gäller om jag skulle bo med två människor i samboförhållande under samma tak?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. Enligt 1 § sambolagen (2003:376) avses med sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Det vill säga tillämpas sambolagen och de rättigheter som följer av den, t.ex. rätten till bodelning endast på två personer som är sambor. Om du har ett förhållande med två andra personer och ni alla bor tillsammans kan sambolagen inte tillämpas på er tre gemensamt, eftersom den endast gäller för två personer. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar

Husvagn - Samboegendom

2017-01-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har gått skilda vägar och vi hade inget samboavtal.Det jag funderar över är husvagnen som jag står som ägare på, ska man dela den lika vid en försäljning eller hur fungerar det.Vi hade den inne här på sensommaren för en reparation som är ett försäkringsärende men vi hade också bett om en del saker som vi ville ha hjälp med som inte försäkringen inte täckte. Under denna tid som husvagnen var på lagning så separerade vi och min sambo sa ifrån sig allt. Jag bad honom flera gånger om han kunde dra hem vagnen då den är så stor att det behövs ett e- kort för att dra den, men hela tiden skyllde han på olika saker för att slippa och samtidigt visste han att jag inte kunde köra hem den.Det drog verkligen ut på tiden så när kylan kom så måste jag ju se till att den kom inomhus och verkstaden ville ju inte ha den kvar, så jag fick hjälp av en god arbetskamrat att dra hem den, fick efter mycket letande tag på en förvaringsplats (då den vi hade förut inte var kvar). jag fick se till att den blev besiktad och fick betala kostnaderna till försäkringsbolaget, till verkstan, besiktningen och hemtransport. jag har även ett lån på husvagnen kvar som min förra sambo inte vill vara med att betala.Men nu när allting är fixat och betalt kommer han och kräver halva beloppet vid en ev. försäljning till våren.Har han verkligen efter han likgiltighet rätt till det??Tacksam för svar
Louise Sundström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. Regler om vad som gäller mellan sambor finner du i Sambolagen.Med sambor menas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och som dessutom har gemensamt hushåll, Sambolagen 1§.Eftersom ert samboförhållande nu har upphört ska, om någon av er begär det, en bodelning göras. I denna bodelning ska endast er samboegendom ingå och fördelas mellan er. Detta framgår av Sambolagen 8§ 1st. Med samboegendom avses er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag, Sambolagen 3§. Med gemensam bostad förstås den bostad som utgör ert permanenta och gemensamma hem om den också används för detta ändamål. Det innebär att en bostad som huvudsakligen används för fritidsändamål inte utgör er gemensamma bostad och är inte heller samboegendom. Detta framgår av Sambolagen 5 och7§§. Med gemensamt bohag menas sådan egendom som finns i och är avsett för det gemensamma hemmet, t.ex. möbler och hushållsmaskiner. Även här gäller att sådan egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål inte utgör gemensamt bohag och då inte heller samboegendom. Detta framgår av Sambolagen 6 och 7§§.Eftersom en husvagn inte är något som finns i det gemensamma hemmet och inte heller kan utgöra er gemensamma bostad (se Sambolagen 5§), är husvagnen inte samboegendom. Detta innebär att den inte ska ingå i en bodelning, vilket i sin tur innebär att din sambo inte har rätt att ta del av den när ert samboförhållande nu har upphört. Eftersom du står som ägare, och även verkar ha stått för alla kostnader för underhåll och lån, har din sambo inte heller rätt till husvagnen genom någon samäganderätt. Hoppas att mitt svar är till din hjälp.Med vänlig hälsning,