Vilken egendom utgör samboegendom?

2015-08-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Har några frågor ang. samboskap. Vad gäller ang egendom som man tar med ln i ett samboskap? Exempelvis min bil köpt sedan tidigare men som vi nu använder lika mycket. Jag betalar lånen. Vi har köpt en bostadsrätt som vi vill äga 50/50 men min sambo har gått in med större kontantinsats? När vi säljer eller på annat vis upplöses är det ändast det han betalat mer han vill ha ut. Annars vill vi inte ändra något i sambolagen.Hur gör vi om vi köper en gemensam bil? då bara en person kan stå som ägare. Hur gör man för att vi ska vara förmånstagare för varandra om någon av oss skulle avlida? Bostad/bohag/ev. livförsäkringspengar. Tack!
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du över vad som gäller beträffande den egendom du nämner vid ett eventuellt upphörande av ert samboförhållande, antingen genom dödsfall eller genom att förhållandet avslutas. Med denna utgångspunkt kan huvudregeln nämnas, som innebär att sambornas samboegendom ska fördelas dem emellan genom en bodelning när samboförhållandet upphör, om någon av samborna begär det. Detta framgår av 8 § sambolagen. Det är alltså endast samboegendom som ska fördelas mellan samborna genom en bodelning. Sådan samboegendom utgörs enligt 3 § sambolagen av sambornas gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning. Mot bakgrund av denna information redogör jag nedan för den egendom du nämner i din fråga.Egendom som medtagits in i samboförhållandet: Eftersom denna egendom inte förvärvats för gemensam användning så utgör inte denna samboegendom, och kan därför inte heller bli föremål för en bodelning. Ägaren till denna egendom behåller alltså denna som sin egen vid en eventuell separation.Bostadsrätten: Denna har ni som jag förstår förvärvat tillsammans, vilket innebär att bostadsrätten utgör samboegendom och kommer därmed också ingå i en framtida bodelning. Efter skuldtäckning kommer då värdet på lägenheten att delas lika. Se 13 och 14 § § sambolagen. Eftersom du emellertid nämner att din sambo gått in med en större kontantinsats än dig så kan det vara bra att reglera detta på något sätt. Ett förslag är att ni upprättar ett skuldebrev, enligt vilket din sambo får en fordran på dig motsvarande hälften av den del han/hon har betalat mer än dig. Efter en försäljning av bostadsrätten får då din sambo tillbaka det överskott som han eller hon betalade vid inköpet. Ni kan enkelt få hjälp att upprätta ett sådant juridiskt korrekt avtal via vår avtalstjänst, som du kan hitta här.Gemensam bil: Bilar faller inte under definitionen på samboegendom (bostad och bohag) enligt 3 § sambolagen. Denna kommer alltså inte att ingå i en eventuell bodelning.Angående förmånstagarskapet: Skulle någon av er avlida under samboförhållandet genomförs som sagt en bodelning, vilket medför att hälften av den gemensamt förvärvade bostaden och bohaget tillfaller den efterlevande. Den avlidnes andel från bodelningen utgör dennes kvarlåtenskap och blir föremål för arv för dennes arvingar. Om ni önskar att den efterlevande ska få mer än sin andel av bostaden och bohaget vid en situation som den beskrivna, kan detta åstadkommas genom ett testamente. Ett sådant upprättar ni också enkelt via vår avtalstjänst.Frågan om vem som är förmånstagare för befintliga livförsäkringar regleras vanligen mellan er och ert försäkringsbolag. Angående detta ärende råder jag er därför att vända er till dem för eventuella råd.Hoppas att ovanstående besvarade din fråga. Har du ytterligare funderingar eller synpunkter är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Samboegendom

2015-08-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo köpte bostadsrätt för över 20 år sedan. Han gick in med mer pengar och vi skrev i köpekontraktet att han ägde 75% och jag 25%. Vi har fått fler barn och senare köpt större bostadsrätt. Vi bad vid detta köp mäklaren ändra ägandet till 50/50, men så gjordes inte då mäklaren uppgav att det skulle försvåra kontra ktsskrivandet pga regler runt reavinstbeskattning. Innebär detta att jag endast har rätt till 25% av bostaden om min sambo skulle avlida eller om vi skulle separera? Kan tilläggas att vi aldrig har upprättat något samboavtal.Med vänliga hälsningarKatarina
Eric Brinck |Hej,Tack för din fråga, jag ska försöka besvara den så gott jag kan!Om någon av er dör eller om ni vill separera gör ni en bodelning. I en bodelning mellan sambos skall samboegendom ingå, detta framgår av 8§ sambolagen som du hittar här. Samboegendom är den gemensamma bostaden samt det gemensamma bohaget, 3§ Sambolagen. För att avgöra om bostaden utgör samboegendom har att göra med för vilket syfte bostaden förvärvades. För att en bostad, oavsett bostadstyp, ska anses vara gemensam bostad och därmed samboegendom ska den vara "avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål". Om ni förvärvade fastigheten och har brukat den för detta ändamål delar ni lika på den vid en eventuell bodelning, oavsett vem som på papperet står som ägare. Detta följer av 14 § Sambolagen som anger att samboegendomen ska delas lika mellan samborna vid en bodelning. Vad jag förstår av er situation råder det inget tvivel om att ni förvärvade bostaden tillsammans i syfte att ha den som er gemensamma bostad och har sedan också bott i den tillsammans. Bostaden är alltså samboegendom i enlighet med 3 § Sambolagen och all sådan egendom ska delas lika vid en bodelning för sambos enligt 14 § Sambolagen. Vid en eventuell bodelning har du alltså rätt till 50% av bostadens värde, även fast du endast äger 25% på papperet. Detta gäller oavsett om din sambo avlider eller om din sambo dör. Du behöver alltså inte skriva ett samboavtal för att få rätt till 50% av bostaden. Hoppas det var svar nog på din fråga!Vänliga hälsningar

Måste man upprätta en handling för att undanta pengar på banken samt fastigheter från bodelning vid upplösning av samboförhållande?

2015-08-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,jag flyttar nu ihop med en tjej som har en bostad. Vi har skrivit på sambo bodelningsblankett gällande detta så att jag inte har rätt till hennes lägenhet. (vilket jag ändå inte vill ha)Jag har några miljoner på banken och en del fastigheter som avser tomter och andelar på hus.Behöver vi skriva nånting särskilt så att hon ej har rätt att ta del av mina egendomar/förmögenheten.Med vänlig hälsningEn undrande själ
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Varje sambo kan begära bodelning när ett samboförhållande upphör (8 § Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376#R4). Det är dock inte, som när man är gift, så att nästan all egendom ingår i bodelningen. Istället ingår bara den egendom som nämns i 3 § Sambolagen, och det som tas upp är gemensam bostad och bohag (det vill säga t.ex. möbler och hemelektronik) som har förvärvats för gemensam användning. Givetvis innefattas inte dina fastigheter och pengar på banken av 3 § Sambolagen, så ni behöver inte skriva något mer papper; pengarna och fastigheterna kommer ändå inte att ingå i bodelningen.En sak som också skall noteras är att det kanske inte ens behövdes något papper angående lägenheten. Den är visserligen klart en gemensam bostad (vilket definieras i 5 § Sambolagen) så länge den huvudsakligen används för ert gemensamma boende. Om din tjej dock hade lägenheten redan innan ni bestämde er för att flytta ihop är den ju inte "förvärvad för gemensam användning"! Däremot är det klart att det kan vara lika bra att ha papper på att den inte skall ingå ändå, så blir det inget tvivel om saken.Kort sagt behöver ni alltså inte skriva på något mer papper!Lycka till, och hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Sambolagen om gemensamma skulder

2015-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Sambor sedan drygt år tilbaka. Men ena parten har inte flyttat sin adress ännu. Vad säger sambolagen om gemensamma skulder man tagit och där bara ena parten står på kreditkortet?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Enligt 1 § sambolagen definierar sambos såhär "Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll." Det innebär att ni är sambos i sambolagens mening trots att den ena parten inte är folkbokförd där. Sambolagen tar inte upp något som reglerar gemensamma skulder utan det enda sambolagen nämner är att vid en bodelning ska skulderna dras av från boet innan parterna tilldelas sin del av boet. En gemensam skuld ska dras av på samma sätt som andra skulder. Vem som står på kreditkortet är inte av relevans. Om det var otydligt eller om det finns följdfrågor, tveka inte att ställa dem så ska jag försöka förtydliga!Mvh

Hjälp med samboavtal

2015-08-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej vi är sambo sedan 18 år i radhus som vi betalar på och har en bil vi avbetalar på,vi har inga barn.Skulle behöva ett samboavtal av jurist så inte våra tillhörigheter går till anhöriga.Tack på förhand Mvh Anette Appelskog
Erik Blomquist |Hej!Vi på Lawline hjälper dig gärna med att skriva ett samboavtal, tryck på länken nedan för att komma till sidan för samboavtal http://lawline.se/avtal/samboavtal

Gäller sambolagens bestämmelser även när förälder är delägare till bostad?

2015-08-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om en förälder går in som delägare i fastigheten vid köpet gäller då fortfarande sambolagen.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag antar att det rör sig om en bostad; i annat fall innefattas fastigheten ändå inte av sambolagen.Enligt 3 § Sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#R4) utgörs sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom. Det görs inget undantag för egendom man endast äger till en del. Alltså kan även en bostad som någon utomstående äger en andel av utgöra samboegendom. Det enda som krävs för att en bostad skall skall vara en gemensam bostad och utgöra samboegendom är enligt 5 § Sambolagen att den "är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål", samt att den köptes för att användas som gemensamt hem. Resultatet av att egendomen (till en del) är en gemensam bostad är att den är samboegendom och ingår i en eventuell bodelning senare (8 § Sambolagen). Det kan dock enligt 9 § Sambolagen avtalas att ingen bodelning skall ske, eller att viss egendom skall undantas. Vidare är det också mer sannolikt att den sambo vars förälder har gått in som delägare får bostaden på sin lott vid bodelningen eftersom motsatsen skulle kunna vara oskälig (se 16 § Sambolagen).Kort sagt gäller fortfarande sambolagens regler om bodelning, men inte för den andel som föräldern äger.

Sambo vägrar flytta ut trots att förhållande tagit slut

2015-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Det är så att jag har gjort slut med min sambo och hon säger att hon inte har någonstans att ta vägen, hon bor alltså kvar i mitt hus som jag äger till 100%.Jag har bett henne flytta sedan 2 månader tillbaka, hon säger dock att det inte finns någon lägenhet förrän i slutet av september.Vad kan jag göra?Vi kan inte bo under samma tak då jag har börjat att umgås med en annan kvinna som jag har träffat efter det att jag bett henne flytta.Hon vägrar att flytta, till saken hör också att jag har en son på halvtid ska jag behöva flytta eller kan jag få ut henne på något sätt?Vi har inte skrivit något samboavtal och vid ett tillfälle frågade hon om hon fick bli delägare av fastigheten vi bor i men jag sa nej i det fallet.
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Om ni inte skaffat lägenheten som gemensam bostad (dvs. att du hade bostaden innan ni blev sambos första gången) innebär det att bostaden inte är samboegendom, se 3 § SamboL. Om den inte är samboegendom har din ex-sambo ingen rätt att mot din vilja bo där eller ha nycklar till den. I ett sådant fall kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och begära hjälp med avhysning av henne. Om bostaden räknas som samboegendom, enligt 3 § SamboL, och ni inte avtalat bort att den ska gälla och heller inte bodelat så behöver ni göra det. Juridiskt upphör ni inte att vara sambos bara för att ni slutar vara intima med varandra, utan ett samboförhållande upphävs av att någon gifter sig, den ene dör eller ni flyttar isär, se 2 § SamboL. Nu vägrar din sambo flytta, men att ansöka om bodelning är ett sätt att manifestera att det har upphört ändå. Om din sambo vägrar medverka till en bodelning så kan du ansöka hos tingsrätten där ni bor om att de ska utse en bodelningsförrättare som sköter bodelningen och upprättar en bouppteckning.Om bostaden är samboegendom men du i bodelningen anses ha bäst rätt till bostaden enligt 22 § SamboL kan du efter det vända dig till Kronofogdemyndigheten för hjälp med avhysning. Om du säger upp lägenheten har hon ingen rätt att få nycklar till din nya bostad. Observera att om lägenheten är samboegendom har du ingen rätt att säga upp den mot hennes vilja så länge den betraktas som just samboegendom, se 23 § SamboL. Om hon nu har rätt att ha nycklar beror på ovan.Hoppas det var svar på din fråga!SamboL hittar du https://lagen.nu/2003:376 Vänligen,

Samboavtal gällande bostadsrätt

2015-07-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min son har precis köpt bostadsrätt tillsammans med sin sambo. De bodde tidigare i hyresrätt. Han la in cirka 1/6 kontant av egna pengar. Resterande del har de lån på. Pengarna kommer från en gåva i form av aktier som han haft länge som var definierad som "enskild egendom" i gåvobrev. De äger bostadsrätten 50/50 vilket kändes viktigt för dom av flera skäl. Nu undrar jag om de skulle separera alternativt någon avlida kan man då hänvisa till gåvobrevet för att "bevisa" att min son ska ha ut sin del innan man delar på resten eller bör man skriva samboavtal?Tack
Sandra Nordin |Hej!Va trevligt att du vänder dig till oss här på Lawline och tack för din fråga!Då en bostad, i detta fallet en bostadsrätt är inköpt av en eller båda samborna för det ändamålet att det ska komma till gemensam användning utgör detta samboegendom (3 § Sambolagen). Detta oavsett vem av samborna som i realiteten betalt vad. Ifall någon av samborna skulle avlida eller om de skulle separera upphör samboförhållandet, vilket innebär att en bodelning ska göras, 8 § Sambolagen. Efter eventuell skulddelning ska all samboegendom (gemensam bostad och gemensamt bohag) delas lika, 16 § Sambolagen. Med detta i bakhuvudet kan jag definitivt råda din son och hans sambo att skriva ett så kallat "samboavtal". Ett avtal av sådan typ gör att Sambolagens bodelningsregler inte gäller gällande de specifika saker man i avtalet kommit överens om (9 § Sambolagen). De kan således avtala om hur bostadsrätten eller eventuella försäljningsintäkter ska fördelas mellan dom ifall de skulle separera. Kan dock ihåg att detta avtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda samborna för att ha någon legal verkan. Med vänliga hälsningar,