Ska lägenhet inköpt före samlevnad ingå i bodelning?

2016-03-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag köpte en lägenhet i maj 2013, lägenheten köptes i syfte att vara min bostad under studieperioden. När min flickvän fick antagningsbeskedet att hon blivit antagen till ett program i samma stad som mig så tog vi beslutet att flytta in i lägenheten tillsammans. Detta gjorde vi i augusti 2013 och vi bor fortfarande tillsammans. Mot bakgrund av detta så undrar jag vad som gäller vid eventuell bodelning, gäller sambolagen i detta fall? Eller kan jag, i kraft av mitt ägandeskap, göra anspråk på hela lägenheten vid en eventuell bodelning?Stort tack på förhand!
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sambolagen är tillämplig i detta fallet, den hittar du här (1 § SamboL). När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna gifter sig ska samboegendomen fördelas genom bodelning om någon av samborna begär det (8 § SamboL). Samboegendom är detsamma som sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Lägenheten utgör er gemensamma bostad i egenskap av ert gemensamma hem (5 § p. 3 SamboL). Avgörande för om den ska ingå i en bodelning blir alltså om den anses vara förvärvad för gemensam användning.Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden anses normalt inte ha förvärvats för gemensam användning. Om förvärvet sker i nära anslutning till att samlevnaden inleds kan det ibland anses att förvärvet skett för gemensam användning. Det är dock alltid avsikten med förvärvet som är det avgörande (prop. 1986/87:1 s. 257). Din lägenhet bör alltså inte ingå i en framtida bodelning eftersom att du har köpt den med syfte att använda den som egen bostad och inte för gemensam användning. Att det gick tre månader mellan inköpet och att din flickvän flyttade in pekar ytterligare på att förvärvet inte har skett för gemensam användning.Eftersom att det kan vara svårt att bevisa syftet bakom ett köp och för att du ska vara säker på att lägenheten inte kommer att ingå i en framtida bodelning kan jag ändå rekommendera att ni upprättar ett samboavtal. Genom ett skriftligt avtal som undertecknas av er båda kan ni avtala om att lägenheten inte ska ingå vid en eventuell bodelning (9 § SamboL). Behöver ni hjälp med att upprätta ett samboavtal kan ni använda er av vår avtalstjänst som ni hittar här.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Samboegendom och bodelning mellan sambor

2016-03-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Har förstått att man som sambo inte ärver varandras bankmedel, gäller det även pensionsförsäkringar och andra försäkringar man kan ha? Undrar också om den ena parten köper ett hus o står ensam på lagfarten, vid dödsfall kan den andra parten då kräva hälften av husvärdet?
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Precis som du skriver ärver inte sambor varandras bankmedel. Detta gäller även pensionsförsäkringar och andra försäkringar. Vad gäller hus, spelar det roll om det är en gemensam bostad som har införskaffats för detta ändamål.Detta då sambolagen endast gäller sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Bohag är egendom som möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre (TV bl.a.) som är avsett för det gemensamma hemmet. Bostaden anses som gemensam bostad om den innehas huvudsakligen för att vara sambornas gemensamma bostad.Med andra ord skulle ett hus som endast den ena sambon köpt i enskilt syfte (rättare sagt att den inte ska utgöra gemensam bostad) inte ingå i en bodelning mellan samborna.I det fall att bostaden köpts av ena sambon för gemensam användning, kommer den ingå i bodelningen. Om exakt halva värdet på fastigheten ska ingå beror på övrigt bohag och skulder.Jag hoppas jag besvarade din fråga och jag önskar dig en trevlig dag.Med vänliga hälsningar,

Kompisar som bor ihop - sambor?

2016-03-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Vad händer om en kompis, som inte har något stadigvarande boende just nu, folkbokför sig på min adress (jag bor i en bostadsrättslägenhet som jag står som ägare till) av praktiska skäl? Faller detta då under sambolagen, dvs att han då automatiskt äger halva mitt hem och bohag?
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, detta faller inte under sambolagen då ni som kompisar inte är sambor i juridisk mening enl. 1§ Sambolagen (2003:376). För att vara sambor ska man stadigvarande bo tillsammans i ett parförhållande och ha gemensamt hushåll. Då ni inte lever i ett parförhållande kan Sambolagen inte tillämpas. Hoppas du fick svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att återkomma.Med vänlig hälsning

Vara kvar i bostad efter det att samboförhållande upphört

2016-02-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min pojkvän har nyss gjort slut med mig och vi har bott tillsammans i hans bostadsrätt i exakt 6 månader nu och jag har under den tiden stått folkbokförd på hans adress. Han har fortsatt betala hyran som dragits på autogiro medan jag stått för matkostnaderna. Jag sa upp min hyresrätt för att flytta in till honom och jag undrar nu om han har rätt att sparka ut mig eller om jag har några slags rättigheter med uppsägningstid och så? Jag har liksom plötsligt ingenstans att ta vägen... Tack på förhand:)
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga. När ett samboförhållande upphör tar var och en av samborna sin egendom om inte en bodelning begärs. En begäran om bodelning måste framställas senaste ett år efter det att samboförhållandet upphört, 8 § sambolagen (2003:376) (SamboL). Vid en bodelning fördelas samboegendomen mellan samborna, 8 § SamboL. Det som anses utgöra samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag "om egendomen förvärvats för gemensam användning", 3 § SamboL. Såsom Du beskriver situationen verkar det som att Din sambo har köpt bostaden på egen hand för eget bruk och inte med syftet att Ni skulle använda den gemensamt? Om så är fallet ingår inte bostaden i en ev. bodelning. Bostaden ska då alltså förbli hans och Du har således ingen rätt att bo kvar ett visst antal månader eller ta del av bostaden. Det finns en möjlighet för övertagande av bostad som inte utgör samboegendom. Denna är dock mycket begränsad då det krävs att "den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det", 22 § SamboL. Jag hoppas att Du fått svar på Dina fråga.Med vänlig hälsning,

Är en bil samboegendom?

2016-03-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |ingår bilköp som en delning i ett samboförhållande vid delning när man går skilda vägar.
Evelina Largren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bil ingår inte i en bodelning vid samboförhållande. Anledningen till detta är att endast samboegendom ska ingå i bodelningen, 8 § Sambolagen. Till samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag om detta har förvärvats för gemensamt bruk, 3 § Sambolagen. Enligt 6 § Sambolagen är bohag möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre. En bil faller inte under definitionen för bohag och är därför inte att anse som samboegendom. En bil ska därmed inte ingå i bodelningen, den som står som ägare på bilen kommer även i fortsättningen att äga den.Sambolagen finner du härVänligen

Möbler som samboegendom

2016-03-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äger en bostadsrätt sedan tidigare och har nyligen träffat en tjej och vi har flyttat ihop. Jag vet om att hon inte har rätt till min lägenhet eller mina pengar om vi gör slut men hur är det med min inredning/lösöre? Dvs de möbler jag ägde innan hon flyttade in är de fortfarande mina om det tar slut mellan oss? Hon hade nån enstaka byrå medans mitt hem var fullt funktionsdugligt med möbler etc. Antar att det vi framöver köper ska delas lika oavsett vem som betalat, eller? Men som sagt hur är det med de prylar som jag ägde innan hon flyttade hit?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att ni bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och med gemensamt hushåll, varav Sambolag (2003:376) därmed är tillämplig.Om ert samboförhållande upphör exempelvis genom att någon av er flyttar isär så ska den så kallade samboegendomen fördelas mellan er, under förutsättning att någon av er begär en sådan bodelning (Sambolag 8 § första stycket). Som samboegendom avses både gemensam bostad och bohag om de har införskaffats för gemensam användning (Sambolag 3 §). Bohag avser i sin tur möbler, men även hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, exempelvis prydnadsföremål, TV-apparater, böcker och köksutrustning. Dock inräknas inte sådant lösöre som används helt och hållet för den ena sambons bruk eller huvudsakligen används för fritidsändamål, vilket kan röra sig om exempelvis idrottsutrustning (Sambolag 6-7 §§).Eftersom du hade möblerna före samlevnaden så anses de inte ha införskaffats för gemensam användning, varvid de inte utgör samboegendom som ingår i en eventuell bodelning. Om du däremot har införskaffat möblerna kort innan din flickvän flyttade in hos dig så kan det argumenteras för att de ska anses ha haft till syfte att användas gemensamt, särskilt om ni båda var med och valde ut möblerna i affären. Ett sådant argument kan dock bemötas om du visar på att det fanns en annan avsikt med förvärvet än gemensam användning.Möbler och annat bohag som förvärvas under samboskapet betraktas normalt sett mycket riktigt som samboegendom som ingår i en eventuell bodelning, eftersom det finns en presumtion under sådana omständigheter för att de är införskaffade för gemensam användning. Det saknar i princip därvid betydelse vem som har betalat för egendomen. Det är dock viktigt att anmärka på att samboegendomen inte har någon bäring på ägandeförhållandena under den bestående samlevnaden. Det är först när bodelning eventuellt aktualiseras som frågan om vad som utgör samboegendom eller inte blir relevant. Med vänlig hälsning

Tidpunkt för ingående av samboavtal

2016-02-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min partner har köpt en bostadsrätt precis. Vi ska flytta in i slutet av april. Kontantinsatsen kommer jag att stå för då jag har tidigare vinster. Jag vill nu säkra min kontantinsats på 1,5 milj kronor så att det inte tillfaller min partner vid en eventuell separation. Min partner kommer att stå med som 50 % ägare på kontraktet och tar halva lånet. Måste man hinna skriva ett samboavtal innan inflytt eller kan man göra det efter inflytt?
Johan Kristoffersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 3 § Sambolagen (SamboL) föreskrivs att sambors gemensamma bostad utgör samboegendom. Samboegendom ska vid samboförhållandets upphörande fördelas mellan samborna genom bodelning enligt 8 § SamboL.I 9 § SamboL anges att sambor eller blivande sambor kan upprätta ett avtal som reglerar om bodelning ska ske eller om viss egendom ska ingå i bodelningen eller inte. Det går alltså bra att reglera egendomsförhållandet både innan och efter det att samboförhållandet ingås.Vänligen,

Samboegendom

2016-02-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!När samboegendom delvis förvärvas genom arv, delvis genom köp. Vad gäller vid bodelning? Tack!Vänligen,
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Samboförhållande regleras i sambolagen (2003:376). Vid bodelning ska samboegendomen fördelas mellan samborna med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphör (8 § SamboL). Med samboegendom avses sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL).Det finns dock undantag från vad som ingår i en bodelning. 4 § 3 p. SamboL:Egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda.Det innebär att om egendomen ärvdes med villkor att egendomen skulle vara sambons enskilda ska denna egendom inte ingå i bodelningen. Egendom som köps för sambornas gemensamma användning ska som huvudregel ingå i bodelningen. Det finns även möjlighet för samborna att avtala om vad som ska ingå i bodelningen, enligt 9 § SamboL.Se sambolagen, https://lagen.nu/2003:376.Hoppas svaret var till Din hjälp.Med vänliga hälsningar,