Besittningsrätt för sambor

2014-08-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag äger (90%) tillsammans med min son (10%) en bostadsrätt i Sthlm som han bor i. Nu kommer hans flickvän att flytta in hos honom. Kan flickvännen få besittningsrätt? Om så är fallet, kan man avtala bort den?
Hedda Gejrot |Hej och tack för din fråga!När din sons flickvän flyttar in i lägenheten blir de sambor. Ett samboförhållande tar slut om de flyttar isär, om de ingår äktenskap med varandra eller med någon annan samt om någon av dem avlider. Vid upphörande av samboförhållanden sker bodelning endast om en part begär det. Det som ingår i bodelningen kallas för samboegendom och omfattar gemensam bostad och bohag. Med bohag avses möbler och dylikt.Det speciella när det gäller bostaden är att den, för att delas vid en sambobodelning, måste vara införskaffad i syfte att bo där tillsammans. Det är alltså inte relevant i frågan vem som betalat för bostaden utan endast om den är köpt för gemensam användning.Om det förhåller sig så att ni har köpt bostaden i syfte att din son och hans flickvän ska bo där tillsammans kommer alltså bostaden ingå vid en bodelning. Enligt Sambolagen 16 § har den med störst behov av bostaden rätt att besitta den. Det innebär att hon kan få rätt att besitta lägenheten vid en bodelning. För att undvika att flickvännen får rätt till besittning eller att hon begär ut häften av värdet av bostadsrätten vid en bodelning bör ni skriva ett samboavtal där ni skriver att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla dem emellan.Om bostadsrätten inte utgör samboegendom har hon endast rätt till besittning under särskilda omständigheter. I Sambolagens 22 § har hon rätt att besitta lägenheten om hon kan visa att hon bäst behöver den. Detta omfattar främst det fallet att de skulle få barn tillsammans. I en sådan situation måste hon också, enligt tredje stycket i samma paragraf, ersätta din son för värdet av bostaden. Denna bestämmelse går inte att avtala bort i ett samboavtal.  Sambolagen hittar ni https://lagen.nu/2003:376. Hoppas ni har fått svar på er fråga,Vänligen, 

Bor ihop men är skrivna på olika adresser, sambos?

2014-07-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |jag och min flickvän ska ha barn snart. Vi bor och lever tillsammans men är inte gifta. Vi är skrivna på varsin adress och bor båda på båda adresserna. (vi vill helst fortfarande ha det så) Kan vi registrera ett partnerskap eller liknande som gör oss till sambos enligt lagen?
Ellinor Svensson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag tolkar din fråga så har ni två adresser och ni bor gemensamt på bägge adresserna men ni är skrivna på varsin adress. Vad som avses med sambor står skrivet i 1 § Sambolagen som du hittar https://lagen.nu/2003:376Sambolagen anger att när man bor ihop under äktenskapsliknande former är man sambos. Var man är skriven torde inte ha med saken att göra men man ska vara skriven där man bor. Detta är väldigt viktigt om man till exempel har bostadsbidrag. Har man bostadsbidrag på felaktiga grunder kan man bli återbetalningsskyldig.

Är utländsk sommarstuga samboegendom?

2014-07-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har köpt en sommarstuga utomlands, som jag står som ensam ägare till. Omfattas den vid en bodelning? Anses den vara införskaffad för det gemensamma boendet?
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Det är endast samboegendom som omfattas vid en bodelning mellan sambor. Samboegendom definieras i 3 § Sambolagen (här) som gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Till att börja med ingår all egendom oavsett var den befinner sig i samboegendomen, om den uppfyller de övriga kraven. En sommarstuga som finns utomlands kan därför omfattas. Det spelar heller ingen roll vem som är ägare till egendomen. Bodelningens syfte är att utjämna egendomsförhållandena om en sambo har mer egendom än den andra, t.ex. på grund av att den ena stod för kostnader för förbrukningsvaror och den andra för långsiktiga investeringar. Det krävs dock att egendomen var tänkt att användas gemensamt vid inköpet. Egendomen måste således vara inköpt efter samboförhållandet inleddes med detta syfte, i undantagsfall kan egendomen vara införskaffad en kort tid innan detta. För att räknas som gemensam bostad krävs att det att den har karaktären av ett permanent boende. Egendom som huvudsakligen används till fritidsändamål undantas från samboegendom enligt 7 § samma lag. En sommarstuga kommer troligtvis inte att anses vara en sådan permanent bostad som avses och kan således inte vara samboegendom och ingå i en bodelning.Vänligen,

Vem har rätt till bostaden när en sambo avlider?

2014-07-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo har precis köpt ett radhus. Min sambo har en son sedan ett tidigare förhållande som bor hos oss varannan helg. Nu undrar jag vad som händer med vårt radhus om min sambo skulle dö?
Jennifer Rönnerhed |Hej!Om en sambo dör upphör samboförhållandet 2 § Sambolagen https://lagen.nu/2003:376. Fastigheten ses som gemensam bostad enligt 5 § och ingår därför i bodelningen, tillsammans med bohag, som ska ske när samboförhållandet upphör. Om en sambo dör är det endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning. Den efterlevande sambon har övertagande rätt till bostaden som köper ut den avlidnes del av bostaden 18 §. Den avlidnes barn har inte rätt till bostaden. Det finns även en möjlighet att skriva samboavtal enligt 9 §, vilket innebär att ovanstående regler kan bli inaktuella. 

Samboegendom m.m.

2014-08-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, min dotter genomgår en separation och det har blivit tjafs angående en bil som sambon stått som ägare på men varit min dotters. De har skrivit ett avtal mellan sig att hon ska få bilen vid en separation. Nu hävdar han att bilen är hans och att hon ska lämna tillbaka den. Han har dessutom skrivit över bilen på sin mor. Vad gäller ? Mvh Jenny
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Inledningsvis bör anmärkas att en bil inte utgör samboegendom. Med andra ord behövs inget avtal om att din dotter ska få behålla bilen efter en separation. Att ett avtal skrivits med den innebörden indikerar dock att parterna verkligen avsett att så ska bli fallet (notera också att om din dotter ägde bilen redan innan paret träffades blir den inte heller samboegendom just av den anledningen). Det sagda anses följa av 3 och 6 §§ SamboL.Förutsatt att din dotter "äger bilen" i bemärkelsen att hon betalat hela bilen själv och inte gett bort den som gåva el dyl, är hon alltjämt att anse som ägare i förhållande till sitt ex. Vem bilen är skriven på saknar i detta sammanhang självständig betydelse.Att bilen inte är skriven på din dotter medför dock att din dotter kan få svårt att bevisa att bilen är hennes, förutsatt att hon inte genom kvitta/kontoutdrag eller på annat sätt kan visa att bilen är hennes.Om din dotter inte får tillbaka bilen kan hon antingen vända sig till kronofogdemyndigheten och begära särskild handräckning, eller vända sig (direkt) till tingsrätten. Behöver du vidare rådgivning för att skriva ett brev till motparten/stämma motparten rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

samboavtal

2014-07-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Tjena,Det är så här att jag kommer eventuellt att bli sambo om ~ 4månader, och min mor tipsade om att jag bör skydda mig genom att skaffa ett papper på de tillgångar jag äger i nuläget, så att om det inte skulle fungera, så behåller jag det som är mitt.
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Regler för samboskap finner du i sambolagen, https://lagen.nu/2003:376Huvudregeln säger att egendom som är inköpt för gemensam användning utgör samboegendom vilket innebär att det ska ingå vid en eventuell framtida bodelning (3 §).Det som en sambo tar med sig in i hemmet utgör inte samboegendom och ska alltså inte ingå vid en bodelning.Även om man köper någonting som är avsett att användas gemensamt kan man avtala om att denna sak inte ska ingå vid en bodelning. Ett sådant avtal upprättas skriftligen och ska undertecknas av både dig och din sambo (9 §). För att undvika eventuella framtida konflikter rekommenderar jag ändå att ni upprättar ett samboavtal där det framgår vad var och en tar med sig in i hemmet.Hoppas du fick svar på din fråga!Trevlig sommar!

Fråga huruvida en bostadsrätt ska utgöra samboegendom

2014-07-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har delat bostadsrätt i två år och flyttade in i denna gemensamt då vi blev ett par. Nu har vi valt att separera. Jag står på barbacke då jag släppte allt för att bli hans sambo. Det var han som köpte lägenheten för sina sparpengar men jag undrar om och isåfall hur jag kan åberopa bodelning och få rätt till en del av värdet på bostaden? Har det någon betydelse om han kommer bo kvar i bostaden eller ej?
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är Sambolagen som behandlar din frågeställning, https://lagen.nu/2003:376Du har inte skrivit något om att det skulle finnas ett samboavtal mellan er. När jag svarar på din fråga utgår jag därför från att det inte finns något samboavtal mellan er som säger att lägenheten ska vara din fd sambos enskilda egendom och inte ingå i en bodelning. Det spelar ingen roll vem som köpte lägenheten. Har lägenheten förvärvats för gemensam användning utgör lägenheten samboegendom i en bodelning enligt SamboL 3 §. Du har rätt till halva värdet av samboegendomen, då lägenheten kan anses förvärvad för gemensam användning. Du undrar hur du kan åberopa bodelning. Du ansöker om att tingsrätten ska förordna en bodelningsförrättare att förrätta bodelning mellan dig och din fd sambo. Du har ett år på dig att framställa en sådan begäran. SamboL 8 §.

Sambos rätt till ärvd sommarstuga

2014-07-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag är sambo sedan 15 år och vi har inte skrivit några som helst papper oss emellan. Jag har tillskrivits ett sommarhus tillsammans med min bror, så som enskild egendom 50/50, av mina föräldrar. Om vi skulle sälja detta huset och min sambo och jag skulle separera i samband med detta, vad har hon för rätt till pengarna för huset? Eller har hon ingen rätt alls då det är enskild egendom ?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Eftersom ni är sambor och inte har skrivit några papper er emellan blir sambolagen (https://lagen.nu/2003:376) aktuell i ert fall. Eftersom sommarhuset är din enskilda egendom ingår den inte i den egendom som ska delas mellan dig och din sambo om ni väljer att gå skilda vägar. Inte heller de pengar du får vid en eventuell försäljning ska ingå i en sådan delning, se 4 § sambolagen. Med vänliga hälsningar,