Bostad vid samboseparation

2014-12-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Min sambo valde att lämna mig och vår dotter för ca 8 månader sen. Han flyttade efter 1 månad. Vi blev kvar i vårt gemensamma hus medans han flyttade till en hyresrätt. Han står fortfarande som delägare 50%. Nu ska vi försöka att lösa allt med våra gemensamma lån. Men jag har en fundering? Jag har dom månader som jag bott själv fått betala amortering , räntor själ och alla andra fasta utgifter på huset för han har vägrat att hjälpa till. Kan jag räkna bort något vid en bodelning? Är det något speciellt jag bör tänka på? Väldigt tacksam för svar. Med vänlig hälsning Anette
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Eftersom ni har varit sambor, är sambolagen (se https://lagen.nu/2003:376) tillämplig. Varje sambo har då enligt 8 § inom ett år i princip rätt att begära bodelning.När man gör detta ser man först på hur mycket av samboegendomen respektive person äger. Som samboegendom räknas naturligtvis bland annat bostaden. Ni båda äger 50 % var av den. Från respektive andel dras av de skulder personen har (det vill säga från din andel dras dina skulder av, och från hans andel dras hans skulder av) innan egendomen läggs ihop. Här räknas dock i första hand bara de skulder som har något med samboegendomen att göra, till exempel huslån. Övriga skulder spelar in, så länge de inte kan få täckning av annan egendom som respektive person äger. Efter en sådan här uträkning delas egendomen lika.Uträkningen av allt detta sker enligt vad samborna ägde den dag förhållandet upphörde, det vill säga i ditt fall när han flyttade. Tyvärr påverkar i princip inte senare egendomsförändringar bodelningen. Därför kan du inte kräva någon ersättning eller dylikt för de flesta av bostadskostnaderna. Om du har betalat ränta på ett gemensamt lån utan att den andre har betalat något, kan du dock förmodligen kräva ersättning. Om lånet endast står på dig är detta tyvärr inte möjligt, men i så fall skall ju hela huslånet dras från din andel i huset vid bodelningen, och du kommer att få en större andel av huset.Två exempel kan hjälpa till att förklara det sagda:Exempel 1:A och B är sambor, men separerar i april 2012 genom att B flyttar. Den enda samboegendomen är det gemensamma huset, värt 1000000 kr. Huset ägs till 50 % av vardera A och B, och huslånet på 900000 kronor står till 50 % på vardera A och B. Förutom samboegendomen har A egendom värd 150000 kr och skulder på 100000 kr.I januari 2013 begär A bodelning. Samboegendomen är som sagt 500000 per person kr. Från dessa 500000 dras för varje person 900000/2=450000 kr. A:s skuld på 150000 kr har dock ingenting med samboegendomen att göra, och har täckning i A:s övriga egendom. Den räknas därför inte in. Det som återstår av samboegendomen är100000 kr. Varje sambos lott av detta blir 50000 kr.Det praktiska resultatet är att båda behåller sin andel i bostaden men också sin skyldighet att betala lånet.Exempel 2:A och B är sambor, men separerar i april 2012 genom att B flyttar. Den enda samboegendomen är det gemensamma huset, värt 1000000 kr. Huset ägs till 50 % av vardera A och B, och huslånet på 900000 kronor står till 100 % på A. Förutom samboegendomen har A egendom värd 150000 kr och skulder på 100000 kr.I januari 2013 begär A bodelning. Samboegendomen är som sagt 500000 per person kr. Från dessa 500000 dras för A huslånet på 1000000 kr. A:s skuld på 150000 kr har dock ingenting med samboegendomen att göra, och har täckning i A:s övriga egendom. I varje fall blir vad A lägger till bodelningen 0 kr. B bidrar till bodelningen med 500000 kr, eftersom inga skulder finns som räknas av. A och B delar därefter på denna summa, vilket blir 250000 kr var. Det praktiska resultatet är att B är skyldig A 250000 kr, och att A förblir skyldig att betala huslånet.I båda fallen har den sambo som bäst behöver bostaden, exempelvis A som fortfarande bor där, rätt att överta denna. I så fall måste dock B kompenseras.Det hittills sagda utgår från vad som står i lagen, men det är förstås alltid möjligt ,och ofta enklare, att komma överens på annat sätt. Lycka till, och hoppas att svaret var till någon hjälp!Hälsningar,

Fördelning av överskott vid såld bostad när sambor separerat

2014-12-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Sambon och jag har sålt huset p.g.a. separation. En av oss hade mer än dubbelt så mycket lån somden andre. Hur fördelas överskottet sedan mäklararvode och lån betalts,resp. lösts?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom ni var sambor är huset samboegendom enligt 3 § sambolagen, om ni skaffat huset för att bo där tillsammans. När ett samboförhållande upphör kan en sambo begära bodelning enligt 8 § sambolagen inom ett år. Om någon av er begär bodelning fördelas er samboegendom mellan er enligt sambolagens regler. Detta görs genom att era andelar i samboegendomen beräknas (12 § sambolagen). Andelsberäkningen går till på så sätt att vardera sambos samboegendom antecknas var för sig. Till exempel: om ert gemensamma hus var värt 1 000 000 kr har ni vardera 500 000 kr i samboegendom.Efter detta avräknas vardera sambos skulder från den sambons samboegendom (13 § sambolagen). Till exempel: sambo A har 40 000 kr i skulder/lån och sambo B har 100 000 kr i skulder/lån. Då har sambo A 500 000 - 40 000 = 460 000 kr samboegendom och sambo B 500 000 - 100 000 = 400 000 kr samboegendom.Sedan ska andelarna läggas samman och delas lika (14 § sambolagen). I mitt exempel blir resultatet alltså: Samboegendom: 460 000 + 400 000 = 860 000 kr. Efter bodelningen får vardera sambo860 000 / 2 = 430 000 kr.Har ni annan egendom av värde, t.ex. möbler och liknande som ni har skaffat för gemensam användning kommer även värdet på detta att läggas till beräkningarna.Vänliga hälsningar,

Samboförhållande? - inte samma folkbokföringsadress, bodelning

2014-12-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag undrar (inför en eventuell bouppdelning) om jag och min ex-sambo räknades som sambos då jag inte var skriven på vår gemensamma adress. Min post gick alltså till annan adress. Har jag ändå rätt till bouppdelning?Vänliga hälsningar, Anna
Elisabet Leth |Hej! Tack för din fråga, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag utläser ur din fråga att du undrar om ni omfattas av det som i sambolagen avses med sambos och därför av sambolagens bestämmelser om bland annat bodelning. Sambolagen finner du (https://lagen.nu/2003:376). I 1 § sambolagen definieras vad som i lagens mening avses med sambos, (se https://lagen.nu/2003:376#P1S1). I paragrafen framgår det att för att räknas som sambos juridiskt så ska ni stadigvarande ha bott tillsammans i ett parförhållande, dvs. ett kärleksförhållande, och ni ska ha haft ett gemensamt hushåll. Bedömningen om ni uppfyller kriteriet för att stadigvarande ha bott tillsammans sker utifrån hur länge ni bott tillsammans, (där ett riktmärke brukar vara 6 månader för att anses som att man stadigvarande ha bott tillsammans), om någon av er haft en annan bostad under tiden och hur denna nyttjats (kan tyda på att ni inte varit sambos) och om ni haft gemensamma konton eller om andra liknande omständigheter som tyder på att ni stadigvarande bott tillsammans.  Alla omständigheter sammanvägs i en bedömning om ni stadigvarande bott tillsammans. Jag vet för lite om just ert förhållande för att uttala mig i de enskilda fallet och ger därför exempel på kriterier som används i bedömningen så kan ni själva avgöra om kriterierna stämmer in på ert förhållande. Med gemensamt hushåll avses i lagens mening att ni samarbetat om vardagliga sysslor och att ni har haft någon form av ekonomiskt samarbete kring utgifter rörande hem och hushåll.Rörande folkbokföringsadressen som du tänkte på, så om ni haft samma folkbokföringsadress så hade det endast fungerat som en presumtion för att ett samboförhållande förelegat, alltså om ni hade varit folkbokförda på samma adress så hade man "automatiskt" sett er som sambos. Att du inte varit folkbokförd på samma adress har ingen avgörande betydelse för om ni i lagens mening ska anses som sambos, utan ni kan på andra sätt uppfylla kriterierna för att stadigvarande ha bott tillsammans (se det jag beskrivit ovan). Jag utgår nu i mitt fortsatta svar från att ni uppfyller kriterierna för att stadigvarande ha bott tillsammans i ett parförhållande med ett gemensamt hushåll och därmed är att betraktas som sambos i lagens mening och därför omfattas av bodelningsreglerna i sambolagen.Bestämmelser om bodelning finns i sambolagen 8 § (se https://lagen.nu/2003:376#P8S1). 8 § säger att om någon av parterna begär bodelning, så ska bodelning ske och då ska samboegendomen fördelas mellan parterna. För att bodelning ska aktualiseras i ett samboförhållande krävs alltså att någon av er begär att er samboegendom ska fördelas mellan er genom bodelning. Begäran om bodelning ska ske inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Jag vill också kort tillägga att om någon av er vill påstå att ni inte var att betrakta som sambor i lagens mening så måste den personen  visa att det finns omständigheter som gör att ni inte uppfyller kriterierna för att tidigare varit sambos som jag beskrivit ovan.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänliga hälsningar

Registrering av samboavtal

2014-11-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har en ganska så enkel fråga (tror jag) men väldigt svår att får svar på över internet. Vart ska man skicka in ett samboavtal?Jag vet att äktenskapsförord är ändrat från tingsrätten för ungefär två år sedan, till Skatteverket.
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Till skillnad från vad som gäller för äktenskapsförord behövs inte någon registrering av ett avtal genom vilket samborna skriver bort sambolagen helt eller delvis. De enda formkrav som finns för samboavtalet för att det ska vara giltigt är att avtalet måste vara skriftligt och undertecknat av båda samborna. Avtalet kan sedan förvaras på valfri plats.

Hus köpt innan samboskap

2014-12-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag köpte ett hus sommaren 2012 och ett år senare träffade jag min nuvarande flickvän. Allt är frid och fröjd och hon har börjat bo mer och mer hemma hos mig då hon bara har en liten lägenhet så vi är inte officiellt sambos.Nu har jag hört att man kan räknas som sambos i lagens mening utan att vara skriven på samma adress, så jag undrar om jag behöver oroa mig för huset trots att jag jag köpte det innan vi ens kände varandra?Naturligtvis vill kommer det att finnas ett samboavtal när vi väl officiellt blir sambos.
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Enligt sambolagen (https://lagen.nu/2003:376) så är sambos två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Det innebär precis som du så riktigt skrivit att man kan vara sambos utan att man är folkbokförd på samma adress eftersom folkbokföringen bara är ett administrativt verktyg som ska försöka kartlägga var människor är bosatta så att myndigheter kan använda sig av informationen. När sambos separerar och en bodelning sker ska all samboegendom delas lika om inget samboavtal finns. Vad som är samboegendom beskrivs i 3§ SamboL som gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Eftersom ditt hus inte förvärvats under tiden ni varit sambos, och inte köptes med avsikt om gemensam användning kommer det inte att ingå i en bodelning. Det är bara bostäder och bohag om man införskaffar efter samboförhållandets ingående som ska likadelas, allt annat undantas. Du behöver alltså inte oroa dig för huset, men det är naturligtvis alltid bra att ändå skriva ett samboavtal som klargör saker och ting.Hoppas du har fått svar!

Skydda kontantinsats genom samboavtal

2014-12-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo vill att min kontantinsats i vår gemensamma hem skall skyddas vid eventuell seperation. Vad vi har läst överallt att det enklast att skydda insatsen genom att göra ett samboavtal samt ett enkelt skuldebrev. Frågan lyder, vad ska samboavtal innehålla för att inte skuldebrev skall vara avdragsgillt vid en bodelning?
Victoria Nilsson |Hej!Anledningen till att ni måste upprätta ett samboavtal är att skuldebrevet som reglerar kontantinsatsen annars kommer neutraliseras i en bodelning, då skulder får räknas av mot den samboegendom som den hänför sig till, 13 § sambolagen. Skuldebrevet skulle därför få räknas av mot er bostad.Det man måste göra för att neutraliseringen inte ska ske är att upprätta ett samboavtal enligt vilket bostaden inte är samboegendom då avräkning i så fall inte kan ske. Det enklaste är att i samboavtalet skriva att bodelning inte ska ske när samboförhållandet upphör, 9 § sambolagen. Då kommer ni behålla er respektive egendom, vilket inkluderar era respektive andelar av bostaden, och skuldebrevet kvarstår utan att avräknas mot något.Vill ni ha hjälp med att upprätta ett samboavtal så kan ni använda er av vår avtalstjänst, se http://lawline.se/avtal/samboavtal.Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376Vänliga hälsningar,

Behålla egendom efter att ett samboförhållande upphör

2014-11-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hur kan jag skydda mig mina egendom inför samboskap ?
Kim Shaw |Hej, tack för din fråga.Enligt sambolagen ska sambors gemensamma bohag delas mellan dem när samboförhållandet upphör. Samboegendom är egendom som har förvärvats för gemensam användning.Om man inte vill att samboegendomen ska fördelas om samboförhållandet upphör kan samborna ingå ett avtal som anger att bodelning ej ska ske eller, att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Således kan du och din sambo ingå ett samboavtal om att bodelning ej ska ske för att skydda din egendom.

Definition av sambo

2014-11-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |i 3års tid har jag sagt till han jag bor med att han ska flytta, för jag vill bo själv,han va inte ens med och tittade på lgh när jag skaffade den. han har bara "hängt" på för han va bostadslös, vi delar inte säng för han sover på soffan. räknas vi som sambos
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Sambo definieras i 1 § Sambolagen. Där anges att "Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll." I annan lagstiftning talas om sambor eller personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Det är svårt att svara på din fråga utan mer information. Det avgörande är om ni bor tillsammans och lever i ett parförhållande, då räknas ni som sambos i sambolagens mening. Om ni endast bor tillsammans men inte har någon relation räknas ni däremot inte som sambos.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,