Upphörande av samboförhållande - gemensam bostad.

2013-11-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Flyttade nyligen ihop med en tjej, förstahandskontrakt som vi båda står på. Men hon gjorde slut och vägrar nu att flytta ut. Hon har ingen inkomst och kan inte betala hyra. Eftersom jag vill behålla lägenhet men inte bo med henne, kan jag tvinga henne att flytta?
Elias Karlsson |Hej och tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga!Problemet du står inför regleras sannolikt i Sambolag (2003:376), se https://lagen.nu/2003:376. .Av informationen som du givit mig så verkar det som att ni förvärvade lägenheten för gemensamt bruk vilket innebär att den klassas som gemensam bostad och således också samboegendom, se 5,3 §§ SamboL. Vid separation av ett samboförhållande ska på begäran av någon av samborna bodelning förrättas, se 8 § SamboL. Begäran måste lämnas senast ett år från det att samboförhållandet upphörde.Vid bodelning får den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden också i praktiken överta den, se 16 § SamboL. Den som bäst behöver bostaden definieras genom en behovs- och skälighetsprövning.Bodelning ansöker man om hos tingsrätten så om det är aktuellt bör du göra ett försöka att ringa den närmsta belägna tingsrätt i ditt område alternativt kontakta en familjerättsjurist som kan hjälpa dig med detta.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vad händer med bostadsrätten vid sambors separation?

2013-11-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |jag är sambo sedan 9 år tillbaka, vi har en bostadsrätt i Stockholm som vi bor i men det är min sambo som har betalt lägenheten men vi har flyttat dit tillsammans jag har inte flyttat in hos honom vad gäller nu med lägenheten när vi separerar vi har inget samboavtal
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid ett samboskaps upphörande så ska bodelning ske om någon av samborna begär det (SamboL 8 §). I denna bodelning ska samboegendomen ingå, d.v.s. den gemensamma bostaden samt bohaget (SamboL 3 §). Eftersom den aktuella bostaden har införskaffats för gemensamt bruk och det inte föreligger något samboavtal så ska värdet av bostadsrätten ingå i bodelningen. Detta gäller alltså oavsett om det bara är den ena personen som har betalat bostadsrätten.Observera att det bara är värdet av bostadsrätten som ska räknas in och inte själva bostadsrätten. Det är den sambo som bäst behöver bostadsrätten som har rätt att få den på sin lott (SamboL 16 §). Den personen ska då utge mellanskillnaden till den andre sambon. Vad som avses med "bäst rätt" till den gemensamma bostaden får avgöras från fall till fall. Det är en skälighetsbedömning som ska ske med hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet.Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Kräva sambo på pengar i efterhand

2013-11-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan! Jag och min sambo har separerat. Han kräver nu i efterhand mig på pengar för räkningar som han har betalat, räkningar som jag inte behövde betala för när vi var tillsammans. Får man göra så och i så fall hur långt tillbaka i tiden kan han gräva fram saker han har betalat för? Tack på förhand!
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Två personer är sambor när de stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med gemensamt hushåll avses att personerna ska dela på skötseln av hushållet och ekonomin. Det finns dock inte något krav på att båda personerna ska göra lika mycket i hemmet eller betala lika mycket av de gemensamma räkningarna. Huruvida din f.d. sambo har rätt att kräva dig på pengar i efterhand beror på om ni har avtalat om detta, d.v.s. att det under samboskapet har varit förutsatt att du ska betala pengar till honom.  Av din frågeställning att döma gissar jag att det inte finns något sådant avtal. Därmed har inte din sambo någon rätt att kräva dig på dessa pengar i efterhand.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga!Vänligen,

Samboskap - bostad

2013-11-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang. Sambolagen. Jag köpte nyligen en bostadsrätt och min far är medlåntagare på bostadslånet. Vi båda är alltså låntagare, dock står jag ensam som ägare till lägenheten. Jag och min tjej har pratat om att hon ska flytta in där, men först senare i så fall. Jag kommer bo själv i ca 2 månader innan hon kommer flytta in. Jag skaffade inte lägenheten för det syftet, utan mer för egen del. Sedan föll det naturligt att vi pratade om att hon självklart skulle flytta in i lgh när hon kommit till samma stad (hon har bott på annan ort innan). Hon har inte tittat på visningarna eller varit med på något sätt när jag med min fars ekonomiska hjälp köpte lägenheten. Vi har bara sagt ungefär: "om jag köper en lgh så kan du givetvis få bo där med mig." Kan lgh anses ha varit anskaffad för gemensamt bruk bara för att vi bestämt att hon ska flytta in? Jag vill inte att den ska ingå i samboegendomen och är orolig att hon i så fall ska kunna hävda att den visst är anskaffad för gemensamt bruk. Det var inte min fars avsikt heller. Måste vi upprätta ett samboavtal där vi avtalar bort bostadsrätten eller behöver vi inte göra det? Kan man skriva ett sådant avtal själv eller måste det vara speciellt utformat av en jurist? Tack på förhand! // orolig blivande sambo
Louise Bjartell |Hej,Även om lägenheten inte är förvärvad för gemensamt användning kan din sambo ha rätt att överta bostaden vid en separation, om han/hon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om ni inte har några gemensamma barn, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. Detta framgår av 22§ Sambolagen (2003:276) och denna bestämmelse är tvingande. Detta innebär att övertaganderätten kan göras gällande även om ni genom avtal kommit överens om att bodelning inte ska ske eller att bodelning inte ska omfatta den gemensamma bostaden. Vad gäller rätten till bostaden spelar det alltså ingen större roll om ni skriver ett avtal eller ej. 

Bevisfrågor kring sambos övertagande av hyresrätt.

2013-11-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har en 1.hands hyresrätt. Min sambo flyttade in hos mig för två år sen. Har dock bara varit skriven på adressen i 6 mnd. Vi ska nu flytta ifrån varan och jag vill att hon ska få överta min lägenhet. Hyresbolaget vill att vi bevisar att vi har varit tillsammans och inte bara var kompisar. Hur ska jag bevisa det? Annat än att hon är skriven på adressen?
Simon Adolfsson |Hej! Roligt att du vänder dig till Lawline med frågor!Din fråga uppfattar jag vara baserad på hur du för ditt hyresbolag kan bevisa att ni varit mer än bara vänner. Med andra ord vill du bevisa att ni varit sambos. Enligt 1 § sambolagen (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030376.HTM) avses med sambor "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll." Viktigt att notera är att lagen gör ingen skillnad på om paret är homo- eller heterosexuellt.Enligt lagens förarbete (prop. 2002/03:80 s 44) anses en gemensam folkbokföringsadress tala för att partnerna har en gemensam bostad. Om då den ena partnern hävdar att det inte föreligger ett samboförhållande, ska den partnern visa omständigheter som stöttar det påståendet. Sagda förarbetsuttalande gäller visserligen partnerna emellan, men samma tanke kan enligt mig appliceras i ert fall. Om hyresvärden påstår att samboförhållande inte förelegat, när ni båda intygar ett sådant, bör hyresvärden då visa på omständigheter som stödjer dennes påstående. Detta är också i linje med hur yrkanden inom civilrätten i normalfallet bevisas. Emellertid bör det ändå med tanke på hyresförhållanden i stort och det faktum att ni inte är ett heterosexuellt par, vara enklare för er att bevisa att ni levt i samboförhållande än för hyresvärden att bevisa att ni inte levt i ett sådant. Detta gör att ni i regel bör bevisa att ni har varit i ett samboförhållande. Här kommer mina förslag på vad hyresvärden bör acceptera som bevisning; gemensamma semesterbilder, intyg från vänner/familj, gemensam säng osv. Andra okonventionella metoder kan exempelvis vara "förhållandestatus" på facebook.Hoppas mitt svar var till någon hjälp!

Gåva till sambo och frågan om samboavtal behöver bevittnas och registreras.

2013-11-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Kan jag ge bort pengar till min " blivande-ex-sambo" utan att han behöver skatta? Finns något maxbelopp? Behöver jag skriva ett gåvobrev? Behöver samboavtal vara bevittnad och registrerat hos tingsrätten?
Simon Adolfsson |Hej!Gåvoskatten är sedan 2005 avskaffad i Sverige. Detta betyder att man inte behöver skatta på några gåvor, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.HTM). Något maxbelopp finns inte.Du behöver inte skriva något gåvobrev utan gåvan blir giltig i samma stund som den blir fullbordad, vilket kan sägas vara när du ger personen pengar och inte längre själv kan komma åt dem, se gåvolagen (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19360083.HTM). Ett gåvobrev kan dock i vissa fall fungera som bevismaterial om t ex en bank skulle undra var personen fått pengarna från. Enligt 9 § Sambolagen (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030376.HTM) kan sambor avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Avtalet behöver varken vara bevittnad eller registrerat för att vara gällande. Ett formkrav är dock att det är skriftligt, se stycke 2.Hoppas jag besvarade dina frågor!

Upphörande av samboförhållande - vad delas?

2013-11-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo sen 38 år tillbaka ska separera. När vi blev sambor var han 18 och jag 21. Vi ägde inget. Men med åren fick vi 2 barn. Jag jobbade deltid och tog hand om barn och hemmet o all marktjänst medan min sambo byggde upp sin firma. Idag är firman värt c10 miljoner. Min fråga är: har jag någon möjlighet att få några pengar av firman som jag anser att vi tillsammans har byggt upp fast min sambo har betalt allt själv.
Evelina Lund | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor kring vad som gäller när ett samboförhållande upphör regleras i sambolagen. Bestämmelserna är dispositiva, vilket innebär att det finns möjlighet att genom avtal reglera att annat ska gälla än vad som framgår av lagen. Då du inte nämner något om att det skulle finnas ett samboavtal mellan er utgår jag från vilka möjligheter som finns utifrån sambolagen.Av 8 § framgår att när ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, samboegendomen fördelas samborna emellan. Det är således samboegendom som kommer att delas och av 3 § framgår att endast sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom.  Det innebär att du, enligt sambolagen, inte har någon rätt att få några pengar trots att du anser att du varit med och byggt upp firman. Vänliga hälsningar,

Upplösning av samboförhållande

2013-11-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska separera. Vi bytte hans lägenhet där enbart han stog på kontraktet till en annan där vi nu båda står på kontraktet. Nu vill han att jag ska "hitta en lägenhet på egen hand", och vill mer eller mindre slänga ut mig. Jag vill byta denna tvåa till en varsin etta, men han vill bo kvar i denna tvåa själv. Min fråga är då, har han rätt att "slänga ut" mig och göra mig bostadslös? Visst har jag alldeles lika rätt till denna lägenhet som han, då jag också står på kontraktet? Även om den innan enbart var hans? Hur ska man lösa detta enklast? Hur brukar folk gå tillväga?
Isabella Widjestrand |Hej och tack för din fråga till Lawline. Vid en separation räknas den bostad som ni förvärvat för gemensamt bruk till samboegendom och ska beaktas vid bodelning, se sambolagen. Eftersom ni tillsammans flyttade in i den nya bostaden ska denna ingå i bodelningen. Att din f.d. sambo tidigare bodde i en annan lägenhet har ingen betydelse. Först och främst råder jag dig att prata med ditt x och förklara gällande rätt. Om du inte når framgång med detta rekommenderar jag dig att kontakta en familjerättsjurist.