Bodelning mellan sambor

2016-04-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min far har varit sambo med en kvinna (ej min mor) i över 30 år. Nu har han gått bort och kvinnan i fråga har en bil skriven på sig (inköpt för 4-5 år sedan) och hon har pengar på ett konto. Dock har min far inte några pengar på sina konton.Kvinnan ska också ha satt in 80.000:- mer i ett gemensamt hus än min far, men har inga papper på det. Hur hanterar man sådant?Detta gäller alltså sambolagen. Jag trodde att det man tar med sig in i ett samboförhållande, det behåller man. Det man köper/sparar under sambotider, är gemensamt.Har jag fel här (är själv sambo sedan många år och alla pengar/besparingar står på mig, men jag vill att min bättre hälft inte hamnar i kläm om jag går bort - vi har två gemensamma barn och ingen av oss har andra barn).MVH
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst bör nämnas att sambor inte har arvsrätt efter varandra. Vid den bodelning som enligt 8§ sambolagen kan göras vid ett samboförhållandes upplösning ska endast samboegendom delas, dvs bostad och bohag som samborna förvärvat för gemensam användning enligt 3 § sambolagen. Bostad och bohag som vid förvärvet inte var avsett att nyttjas i samboförhållandet är alltså inte samboegendom. Ett typexempel är om två personer, X och Y, träffas och flyttar in hos X. X bostad och bohag blir då inte samboegendom och ska alltså inte delas mellan X och Y vid en separation. Men om X och Y tyckte att t ex soffan blivit för liten sedan Y flyttat in och därför valde att köpa en ny soffa, kommer denna soffa att utgöra samboegendom som ska delas vid samboförhållandets upplösning. Det gäller oavsett om de betalade soffan tillsammans eller om endast en av dem gjorde det. Undantagen från regeln om vad som utgör samboegendom finns i 4 och 9§§ som stadgar att egendom som blivit enskild genom föreskrift av tredje man eller genom ett mellan samborna upprättat samboavtal inte utgör samboegendom.Sådan egendom som inte är samboegendom kan samborna givetvis vara vanliga samägare till. Anta att samborna köpt en gemensam bil för 180 000 kr. Om t ex mannen betalat 80 000 och kvinnan 100 000 är mannen ägare till 8/18 och kvinnan till 10/18.Som ovan nämnt har sambor ingen arvsrätt efter varandra. Däremot har de, om samboförhållandet upplöses pga dödsfall, enligt 18§ andra stycket sambolagen en rätt att överta samboegendom till ett värde av två prisbasbelopp. Det gäller även om vardera sambos andel efter en likadelning underskrider två prisbasbelopp, men endast om det finns samboegendom som uppgår till värdet av två prisbasbelopp. Om samboegendomen inte uppgår till två prisbasbelopp får efterlevande sambo nöja sig med den samboegendom som finns. Däremot kan inte annan egendom tillhörande den avlidna ersätta efterlevande sambos rätt enligt 18§ stycke 2, eftersom det skulle innebära att den efterlevande sambon ärvde egendomen. Ett prisbasbelopp ligger för närvarande på 44 300 kr.Viktigt att framhålla är även att rätten att begära bodelning vid ett samboförhållandes upplösning pga dödsfall endast gäller till förmån för den efterlevande sambon. Dvs den avlidna sambons arvingar kan inte göra anspråk på en likadelning av samboegendomen.För att försöka svara mer konkret på din fråga så kan du inte göra gällande något anspråk på kvinnans bil. Huset ska likadelas mellan dem om kvinnan vill det och huset utgör samboegendom.Om du vill skydda din sambo i händelse av någon av din bortgång råder jag dig till att antingen skriva ett inbördes testamente eller att gifta dig med din sambo. Ett inbördes testamente är smidigt då det gäller till förmån för den av er som går bort först, oavsett vem det är. För hjälp med att upprätta ett inbördes testamente kan du vända dig till Familjens jurist.Min mail om du har vidare frågor:alina.borgsen@lawline.seMed vänlig hälsning,

Stoppa försäljning av lägenhet då endast en sambo vill sälja

2016-04-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo vill separera och har köpt en ny lägenhet till sig själv. Detta hände för 2 veckor sedan. Han har nu lagt ut vår lägenhet till försäljning ( jag har dock skrivit på förmedlingsuppdraget). Han och mäklaren har kontakt och bestämmer tider för visning osv utan att pata med mig. Han har tillträde till sin nya lägenhet den 1/6 och vill att vi säljer och flyttar ut innan dess. Har jag något att säga till om? Vi äger lägenheten 50 % var. Jag studerar och har ingen möjlighet att varken köpa eller hyra en lägenhet.Kan han verkligen bestämma försäljning utan att ge mig en chans att hitta nåt nytt? Har jag rätt till någon form av rimlig tid att landa och reda ut var jag ska ta vägen. Han har på 3 veckor gått från att allt är bra till att kasta ut mig från mitt hem utan något som helst varsel.Tacksam för svar
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Situationen du hamnat i nu är någonting som lagstiftaren försökt förhindra genom lagtext. Denna situation finns reglerad sambolagen (se https://lagen.nu/2003:376) när det är fråga om sambor.I sambolagens 3 § står att sambors gemensamma bostad och bohag är samboegendom. Jag antar att ni bor tillsammans i lägenheten som ni båda äger. Att ni bor där tillsammans och dessutom äger hälften var gör att det är utan tvivel er gemensamma bostad och därmed samboegendom.Varför är det så viktigt att det är samboegendom då? Jo för att i 23 § 1 punkten sambolagen står att en sambo inte får avhända sig en bostad som är samboegendom utan den andra sambons samtycke. Det betyder att om din sambo vill sälja lägenheten som ni bor i gemensamt måste du godkänna försäljningen. Du behöver alltså ingen rimlig tid för att flytta ut. Vill han sälja lägenheten men inte du så kan han inte sälja den till någon annan än dig. Skulle ni göra slut och han vill flytta så blir 17 § sambolagen tillämpligt. Där står att om en sambo tar över den gemensamma bostaden måste inte egendom lämnas i gengäld. Sambon som tar över bostaden kan få ge pengar till den andra sambon istället. Men spelar det någon roll att du redan har skrivit under förmedlingsuppdraget? Nej. Ett förmedlingsuppdrag är ingen garanti att sälja. Jag bifogar en länk till fastighetsmäklarinspektionen som säger samma sak. Du har alltså inte godkänt en försäljning och din sambo har ingen rätt att sälja lägenheten om du inte godkänner den. Det enda sättet din sambo kan få igenom en försäljning då är genom att ansöka till en domstol att försäljning ska ske enligt 24 § sambolagen. Gör din sambo detta måste domstolen pröva om det finns godtagbara skäl att vägra samtycke. Att du inte kan få något annat boende om försäljningen går igenom är en sådan sak som är ett godtagbart skäl. Annat hade det varit om du vägrade försäljning bara för att. Du kan alltså vara lugn, din sambo kan inte tvinga igenom en försäljning om du inte vill utan att gå till domstol, och domstolen skulle troligtvis finna att dina skäl för vägran att sälja är godtagbara. Här finns det skrivet att man inte behöver sälja bara för att en mäklare anlitats: http://www.fmi.se/formedlingsuppdragJag hoppas detta besvarat dina frågor. Uppkommer ytterligare funderingar så kommentera gärna här på hemsidan.Vänligen,

Kan sambo ta min hyresrätt vid bodelning?

2016-04-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag har varit sambo med en kvinna som kommit och gått till den hyresrätten enbart jag har kontrakt på,hon har haft en del kläder hos mig inget är införskaffat till bostaden. Hon har kommit och gått i den meningen att vi har gjort slut och sedan blivit ihop igen, hon har pendlat mellan att vara ihop eller ej under ca 1 år, men bara bott ca 6 månader effektiv tid och i 3 månaders intervaller. Nu senast vi skiljdes åt så påtalade hon att hon ämnade ansöka om bodelning och då ta över hyresrätten som jag innehaft ca 6 år, hon har ej varit skriven här. Har hon möjlighet att mot min vilja ta över hyresavtalet m.m.MvhKarl
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När ett par är sambo innebär det enligt lag att det föreligger ett parförhållande och att personerna stadigvarande bor tillsammans och har gemensamt hushåll. I ert fall föreligger därför ett samboförhållande i lagens mening trots att ert förhållande varit till och från, således blir sambolagen tillämplig, https://lagen.nu/2003:376. Din fd. sambo vill nu begära bodelning och det innebär att er samboegendom ska delas upp. För att bostad eller bohag ska räknas som samboegendom krävs att egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376#P3S1. Så som jag uppfattar dig så är det du som har kontraktet på hyresrätten och detta fick du några år innan ni träffades? Det skulle i så fall innebära att din hyresrätt är din enskilda egendom och således utgör den inte samboegendom. Bodelning ska begäras senast 1 år efter att samboförhållandet upphört, 8 § SamL, https://lagen.nu/2003:376#P8S1. Om din fd. sambo begär bodelning inom denna tid kommer alltså egendom som ni införskaffat för gemensamt bruk att vara den egendom som ska delas upp mellan er. Detta innebär att din hyresrätt kommer lämnas utanför en eventuell bodelning. Däremot finns det möjlighet för en sambo att överta hyres-bostadsrätt trots att den tillhör den andra sambons enskilda egendom, 22 § SamL, https://lagen.nu/2003:376#P22S1. Detta sker dock bara i det fall att ni skulle ha gemensamma barn, att hon skulle vara gravid med ditt barn eller om det skulle finnas synnerliga skäl för henne att överta den. Denna regel tillämpas mycket restriktivt och det innebär att så länge det inte föreligger väldigt speciella omständigheter så har hon inte någon rätt till din hyresrätt. Tips: Att vara sambo med någon innebär inte att paret ska dela lika på allt de äger så som vid skilsmässa vid äktenskap, utan bara det som införskaffats tillsammans. Det kanske kan vara värt att förklara för din fd. sambo hur det förhåller sig och min rekommendation till henne är att i ert fall, där det inte verkar föreligga så stor mängd gemensam egendom, knappast är värt att gå igenom processen med bodelning. Sammanfattningsvis: Nej, din sambo har inte rätt att överta din hyresrätt då denna utgör egendom som du förskaffat långt innan ert samboförhållande. Den är således din enskilda och om det inte föreligger mycket speciella omständigheter från hennes sida så har hon inte möjlighet att överta den mot din vilja. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Samboskap och egendom, vikten av avtal

2016-04-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har pratat om vår ekonomi och hur vi ska dela upp det mm.Saker är att han har ärvt en stuga, som han äger till 100% och han vill även att den ska stanna i hans familj (han har 1 barn sedan tidigare) i framtiden, alternativ våra barn om vi får barn. Han vill att vi ska ha mer gemensam ekonomi och därmed även att jag ska vara med och betala mera där. Det senaste är att han ska dra in fiber och vill dela det med mig.Min fråga är, är det dumt av mig att vara med och betala det? Eller hur kan vi göra? Skriva skuldebrev tex.?Tacksam för svar!
Alexandra Wikner | Hej, och tack för din fråga!Vad bra att du funderat på konsekvenserna innan. Som sambo så vid en eventuell upplösning av samboskapet så träder Sambolagen in om man inte avtalat bort den eller avtalat om något annat. Enligt sambolagen är det endast samboegendom som ingår i bodelningen och ska delas lika vid en separation. Som samboegendom räknas enbart sambornas gemensamma bostad om den är inköpt för gemensamt boende och inte är enskild egendom enligt t ex testamente eller gåvobrev, samt gemensamt bohag. Det här innebär att sambons ärvda stuga inte är att anse som samboegendom enligt sambolagen. Så om du är med och betalar på stugan och ni sedan separerar så får du inte med hjälp av sambolagen tillbaka de pengar du lagt ner. Sambon behåller stugan, och får hela fördelen av t ex den indragna fibern. Du står utan både stuga och fiber. Det är alltså, precis som du själv funderat över, inte särskilt klokt att vara med att betala för indragning av fiber utan att ni upprättar någon form av avtal hur det ska regleras vid en ev separation. Ett skuldbrev är en utmärkt lösning, och det är fullt möjligt att skriva ett skuldebrev där skulden förfaller till betalning först vid en framtida separation. Man kan även om man vill det i skuldebrevet skriva att skulden ska minskas med en viss summa eller procent för varje år som går, för att kompensera för att du för varje år "fått tillbaka" lite för dina nedlagda pengar genom att du vistats i stugan och använt fibern etc. När det gäller gemensam ekonomi är det något som är valfritt som sambo, men många sambos har gemensam ekonomi. Det är då viktigt att hela tiden minnas att om den gemensamma ekonomin innebär att den ena partnern hjälper till att betala av på den andra partnerns lån, eller att man köper egendom som inte är gemensamt bohag i ena partnerns namn men båda betalar för den osv så har man vid en separation inget skydd för sina investerade pengar om det inköpta inte står även i ens eget namn. Ett vanligt exempel är att sambos gemensamt köper en bil och betalar hälften var. Det går bara att i bilregistret ha en registrerad ägare på en bil. Vid en separation är det den som står som registrerad ägare på bilen som anses äga den. Bilen är heller inte samboegendom, och ingår inte i bodelning. Om inget skuldebrev/annat avtal finns mellan samborna så kommer den sambo som står som registrerad ägare få behålla bilen, utan att behöva ersätta den andra. Som står där utan den bil hen betalat halva värdet för. Det finns alltså all anledning att tänka efter före, och reglera det ekonomiska via avtal/skuldebrev om man investerar större summor i den andres egendom. Rent juridiskt så är det ingen skillnad på om du betalar halva kostnaden för att dra in fibern till din sambos sommarstuga eller om du skulle betala halva kostnaden för att dra in fiber åt din granne. Få personer skulle utan ett avtal som reglerade när man ska få tillbaka sina pengar från grannen gå med på det. Så, ni bör absolut upprätta ett skuldebrev eller på annat vis avtala om hur du ska kompenseras ekonomiskt för att du betalt för t ex fiberindragningen till sambons sommarstuga. Ni kan upprätta skuldebrev/avtal själva, men för att minska risken för framtida problem och att avtalet kan tolkas på annat vis än avsett rekommenderar jag att ni tar hjälp. Via Lawline finns dels interaktiva avtalstjänster som till fast pris hjälper er att upprätta ett skräddarsytt skuldebrev, se här, dels finns möjlighet att ta kontakt med Familjens Jurist och boka in en tid för personlig rådgivning,se här. Jag hoppas att du fått svar på dina frågor.Vänligen,

Hur mycket får jag vid separation från min sambo?

2016-04-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Göra en lång historia kort:)Sambos med man och 3 barn.Flyttade in tillsammans i ett hus 94 då han skrev på papper som ägare.Vi flyttar och hyr ut huset (båda stå då som ithyrare)bosätter oss i en lägenhet istan.2010.Separera 2011 och då säger han att huset är hans så även bilen han står på (som båda har bet på)Jag har även bet för huset.Jag går då helt lottlös men med 3 barn som bor hos mig och han bet endast underhåll (det belopp som finns hos försäkringskassan.1530 per barn.Min bank säger att detta är helt rätt (även hans bank då)
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar dig som att din fråga är om du har rätt till hälften av ert hus och er bil.Gällande rättEnligt 3 § sambolagen utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom om det har förvärvats för gemensamt bruk. När ett samboförhållande upphör, t.ex. genom att den ena samborna flyttar isär (2 § sambolagen), har då den andra sambon rätt till hälften av samboegendomen, 14 § sambolagen.Sambors gemensamma bostad är till exempel fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem, 5 § sambolagen.Enligt 6 § sambolagen avses med sambors gemensamma bohag möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.Om ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, se 8 § sambolagen. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.Vid bodelningen ska först sambornas andelar i samboegendomen beräknas. Då ska så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde. Det som sedan återstår av samboegendomen ska läggas samman och delas lika mellan samborna, 12-14 §§ sambolagen.Vad som gäller för digDet verkar i din fråga som att ni har köpt bostaden just för att använda den för gemensamt bruk. Då ska ni göra en bodelning och avräkna den egendom som ska täcka eventuella skulder. Efter det ska fastigheten delas lika mellan er, så även du har rätt till hälften av fastigheten.Bilen räknas inte som sambors gemensamma bohag då det inte är inre lösöre för hemmet. Det är alltså enskild egendom och går till den som äger den. Men om ni båda har betalat lika mycket för bilen borde din sambo betala dig hälften av värdet för bilen, om det är han som får behålla den.SammanfattningBankerna har alltså sagt fel till dig, om det inte är något jag inte fått reda på genom din beskrivning som skulle vara avgörande. Du har alltså rätt till din del av den gemensamma egendomen. Om du skulle behöva ytterligare hjälp kan du betala för att få svar på en expressfråga, här http://lawline.se/ask_a_question/express, eller anlita Familjens jurist om din sambo inte samarbetar, här http://lawline.se/boka. Hoppas att det var svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor får du gärna höra av dig igen på sanna.wetterin@lawline.se Vänliga hälsningar

Måste en sambo ha ny adress för att bodelning ska kunna ske?

2016-04-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag har hört att en bodelning är giltig bara om den ena parten har flyttat till en NY adress. Det kan väl inte stämma?Såhär står det på följande site: http://husjuristen.com/html/info/bodelning.htmlDet är ett krav för en bodelning enligt sambolagen att ena sambon skaffat en ny adress som även anmälts hos skattemyndigheten.
Fanny Karlsson |Hej, och tack för din fråga!Regler om bodelning mellan sambor finns i Sambolagen, du hittar den här. Enligt 8 § ska bodelning ske på begäran av en av parterna då samboförhållandet upphör. Enligt 2 § upphör ett samboförhållande då samborna flyttar isär eller om någon av dem avlider. Att båda samborna bor kvar i den gemensamma bostaden innebär att samboförhållandet inte är avslutat i lagens mening. Precis som länken ovan skriver krävs därför att en av samborna har flyttat från den gemensamma bostaden för att en regelrätt bodelning inom Sambolagen ska ske. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Jag har betalt för sambons bil, har jag ingen rätt till den?

2016-04-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo ska separera. Vi har två bilar, en som är hans företags, en tjänstebil, och en som han köpte för att jag skulle ha en bil när han reste i tjänst samt behövde ha den andra bilen. Jag har sedan bilen köptes betalat försäkringen på bilen, samt tankat den och bytt däck. Men han står som ägare. Är det helt kört för mig att få bilen? Han tycker att jag i såfall ska köpa den. Vi har tre barn, varav två av dem kommer bo på heltid hos mig, och jag anser att jag har behov av en bil. Han kommer ju ha en bil iaf.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!När sambos separerar så om de inte har avtalat om annat gäller sambolagen. Enligt sambolagen ska vid ett samboskaps upphörande bodelning ske. I bodelningen ingår samboegendom. Samboegendom är den gemensamma bostaden om den är inköpt för gemensamt bruk och inte är enskild egendom, samt gemensamt bohag. Sambolagen hittar du här En bil omfattas alltså inte av sambolagen. Det innebär att den som står som registrerad ägare på en bil får behålla bilen. Denne behöver heller inte enligt sambolagen ersätta den andra sambon, även om den andra sambon betalt t ex bränsle eller försäkringen. Om samborna har upprättat ett avtal eller skuldebrev gäller givetvis det, men i avsaknad av det så behåller i ditt exempel din sambo bilen. Att ni har barn och två av dem kommer att bo hos dig på heltid tas tyvärr ingen hänsyn till. I sambolagen är det endast när det gäller den ena sambons bostad som sådana skäl kan påverka så att den andra sambon får överta den. Vill du ha bilen och din sambo inte vill ge dig den måste du alltså köpa bilen. Det är tyvärr väldigt vanligt att det blir problem kring just bil/ar när sambos separerar, just för att de inte omfattas av sambolagen och det enbart går att ha en person registrerad som ägare i bilregistret. Saknas då avtal om att samborna äger bilen gemensamt, eller att ena sambon ska kompensera andra sambon ekonomiskt om förhållandet upphör, så innebär det att den som är registrerad på bilen behåller den. Oavsett vem som egentligen betalat den. Så om du i framtiden åter blir sambo, tänk på att skriva ett avtal. Endera ett avtal om att ni gemensamt äger bilen (då blir samägandelagen tillämplig), eller helt enkelt ett skuldebrev att i händelse av separation ska sambo 1 betala X XXX kronor till sambo 2 och där X XXX motsvarar vad den sambo som inte är registrerad på bilen har betalt för den.Jag hoppas att det löser sig för dig med bil. Vänligen,

Bodelning vid samboseparation

2016-04-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Har man rätt att få ut några pengar när man ska separera som sambos? Min sambo står på huset då han bodde där före mig. Har bott här sedan 1999.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Tillämplig lag som jag kommer använda mig fortsättningsvis i mitt svar är Sambolagen, som du hittar här. När sambor separerar så kan en bodelning ske endast om någon av samborna begär det, vilket följer av lagens 8 §. Vid en eventuell bodelning är det samboegendomen som ska delas lika mellan samborna, enligt 3 § Sambolagen. Gemensam bostad och bohag är det som räknas vara samboegendom. Egendomen måste även vara förvärvad för gemensamt bruk och användning för att det ska utgöra samboegendom. Man ska alltså ha haft samboförhållandet för ögonen vid köpet för att egendomen ska räknas som samboegendom. Syftet med det är att parter i ett äktenskapsliknande förhållande borde ges samma värdemässiga anspråk på det gemensamt uppbyggda hemmet.Notera: vad gäller bostaden i ert fall, och för att den ska räknas som gemensam bostad och ingå i en bodelning, krävs det alltså enligt 3 § att bostaden var köpt för gemensamt bruk. För att bedöma om bostaden var köpt för just gemensamt bruk behöver jag mer information men eftersom din sambo bodde där före dig ger det sken av att bostaden inte införskaffades med syfte att ni senare skulle bo där tillsammans. Om fallet däremot är så, innebär det att bostaden utgör samboegendom och ska delas lika vid en bodelning. Enligt 22 § Sambolagen kan du dock få överta bostaden även om den inte utgör samboegendom om det föreligger synnerliga skäl för att du ska få överta den. Har ni dock barn tillsammans utgör det ofta en grund för att icke-ägaren till bostaden ska få ta över den. Du som övertagare ska då bäst behöva bostaden och det ska dessutom vara skäligt med ett övertagande. Om ni inte har eller har haft barn tillsammans krävs det som sagt synnerliga skäl för övertagande. Det är alltså i få undantagsfall som det kan bli aktuellt med ett övertagande enligt 22 § om man inte har barn tillsammans. Vid en bodelning så är det viktiga inte själva egendomen som man ska dela mellan sig utan det är värdet på egendomen som är det väsentliga. Värdet på samboegendomen ska alltså delas lika, hur fördelningen av själva egendomen är mindre viktigt och om en av er vill ha all egendom får den parten ersätta den andra med värdet på halva samboegendomen. Hoppas du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att återkomma hit eller till info@lawline.se om du behöver vidare hjälp med ditt ärende!Mvh,