Sambors separation - vem har rätt till vilka saker och när?

2017-05-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag undrar vad som gäller vid samboskap och en separation. Jag och mitt ex delade på oss för en månad sedan. Först nu vid månadsskiftet hon flyttade ut ur mitt hus som jag äger till 100%. När jag fyllde år i januari köpte jag mig en micro och en router på ett kreditkonto anslutet till mediamarkt. Det är enbart jag som betalar detta, bara jag som står på kontot osv. Jag köpte det som min present till mig själv. Nu har mitt ex tagit min micro och anser hon ska ha den eftersom hon har rätt till hälften av de saker vi köpt. Men ändå har hon tagit ALLT annat som köptes gemensamt. Gör hon rätt när hon agerar så här??
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vad som gäller för sambor som separerar hittar du i sambolagen (SamboL). Du kan hitta den lagen här. Jag kommer först redogöra vad som gäller i allmänhet för sambor när de separerar och hur deras egendom kan fördelas och utgår från att ni inte har upprättat ett samboavtal. I slutet av svaret hittar du en sammanfattning och förklaring av vad du har rätt och kan göra.Vad händer när ett samboförhållande upphör?När sambor separerar upphör deras samboförhållande och då kan det – om någon av personerna begär det – göras en bodelning. Sambor måste inte göra en bodelning, men båda parter har rätt till bodelning om dom vill. Om en bodelning inte görs delar inte samborna på sina ägodelar, utan tar helt enkelt sakerna de själva äger. Om en bodelning görs ska deras samboegendom delas upp mellan dom (8 §).Vad är samboegendom?I en bodelning mellan sambor ingår samboegendom. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 §). Gemensamt bohag utgörs av inre lösöre så som möbler, hushållsmaskiner och andra saker som är avsett för det gemensamma hemmet. Saker som använts uteslutande för den ena sambons bruk eller för fritidsändamål ingår inte (6-7 §§). Att något har skaffats för gemensam användning brukar förstås som att det har skaffats under eller inför samboförhållandet. Vem av samborna som äger sakerna spelar inte någon roll för om det är samboegendom eller inte.Hur går en bodelning till?En bodelning mellan sambor inleds med att samboegendomen värderas. Om någon av parterna har skulder förenade med samboegendomen får dom tillgodogöra sig ett belopp som täcker skulden från sin samboegendom. Värdet av samboegendomen efter skuldtäckningen delas lika mellan samborna (12-14 §§). Med ledning i dom här andelarna ska sakerna som ingår i samboegendomen delas mellan samborna. Utgångspunkten är att bostad och bohag tilldelas den sambon som har störst behov. Skillnader mellan vad en sambo tar från samboegendomen och sambons andel kan jämnas ut med ersättning i pengar (16-17 §§). Utgångspunkten är att samborna gemensamt kommer överens i detalj om hur dom ska fördela samboegendom i en bodelning. När en bodelning har gjorts ska samborna upprätta ett skriftligt bodelningsavtal över bodelningen som de båda undertecknar.Tiden mellan separation och bodelningBodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandet som förelåg när samborelationen upphörde (8 §). Från separation till det att bodelningen genomförs enligt reglerna ovan ska varje sambo redovisa för sin samboegendom och samboegendom som hen har hand om men som tillhör den andra sambon (11 §). Samborna får alltså inte göra sig av med saker som ska ingå i bodelningen, utan måste ta hand om dom tills bodelningen har gjorts.SammanfattningDu och ditt ex har två möjligheter efter er separation. Ni kan göra en formell bodelning eller låta bli att bodela. Bodelar ni inte ska ni behålla era egna ägodelar. Då ska du behålla saker du själv har köpt och äger och ditt ex har inte rätt att ta dessa saker. Bodelar ni finns det vissa formella regler ni ska följa. Det verkar utifrån ditt ex beteende som om hon vill göra en bodelning. Då ska ni först räkna ut era respektive andelar i all er samboegendom och först efter det ska ni komma överens om vem som ska ta vilka saker. När ni är klara med en fördelning ska ni upprätta ett bodelningsavtal över bodelningen. Innan bodelningen är klar förblir dina saker din och hennes saker förblir hennes. Ni har därför inte rätt att tillgodogöra er varandras saker även om dom kommer ingå i en bodelning. Oavsett om ni kommer göra en bodelning eller ej har ditt ex alltså inte rätt att på eget bevåg ta saker du själv äger utan tillåtelse och kan till och med göra sig skyldig till brott när hon gör det. RekommendationerDitt ex har inte rätt att tillgodogöra sig alla era saker. Det baserat på din beskrivning verkar det röra sig om saker som skulle kunna vara samboegendom och därför ingår i en bodelning. Ett första steg kan alltså vara att försöka reda ut om ditt ex vill göra en bodelning eller inte. Om varken hon eller du vill göra en bodelning ska du få tillbaka dina saker och ditt ex gör sig skyldig till brott genom att ta dom och du kan göra en polisanmälan. Vill hon och/eller du göra en bodelning har ni som utgångspunkt rätt till hälften av samboegendomen var. Exakt vem som får vad bör ni i första hand försöka komma överens om tillsammans och sen upprätta ett bodelningsavtal. Är ni osäkra över bodelningen kan ni gemensamt söka hjälp hos en jurist och om ni inte kan komma överens alls kan det vara bra för dig att själv kontakta en jurist som hjälper dig.Behöver du vidare hjälp av en jurist kan du boka tid hos oss här.Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga och att du och ditt ex lyckas lösa situationen.Vänliga hälsningar,

Barns anspråk på hus efter samboförhållande

2017-05-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo avled förra veckan. Han flyttade in imitt helägda hus för 15 år sedan och har betalt halva driftskostnaden. Vid kommande bodelning kan hans barn göra anspråk på mitt hus då?
Maia Bishop |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Eftersom du skrivit att din sambo flyttade in utgår jag i mitt svar från att du köpte bostaden innan samboförhållandet påbörjades. Vid bodelning mellan sambor ingår bara bostad som köpts under samboförhållandet för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Huset kommer alltså inte ingå i bodelningen efter din sambo, varför dennes barn inte kan göra anspråk på huset.Hoppas att svaret var till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!Vänlig hälsning,

Fråga om en sambo kan begära den andra parten att flytta

2017-04-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Kan min sambo ge mig tre månader för att flytta hemifrån ?
Emelie Ström |Hej och vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångsläget i frågan beror på om du och din sambo flyttat in i boendet gemensamt, eller om din sambo ägde boendet innan ni flyttade ihop. Om du och din sambo flyttade in i boendet gemensamt med tanken att det skulle vara er permanenta bostad så utgör boendet samboegendom (se här). Ni har i sådant fall lika mycket rätt till boendet båda två.Om din sambo ägde boendet innan ni två flyttade ihop så utgör boendet inte samboegendom och i sådant fall har din sambo rätt att begära att du flyttar. UndantagOm ert boende är en hyresrätt eller bostadsrätt så finns det ett undantag som innebär att den som "inte äger" bostadsrätten ändå kan har rätt att ta över den. Men då måste det vara skäligt och den sambon måste anses behöva bostaden mest. Avgörande i den bedömningen brukar vara om det finns gemensamma barn att ta hänsyn till och vem som barnet ska bo hos mest. Denna undantagsregel gäller dock inte en villa, så om ert boende i nuläget är en villa kan inte undantaget tillämpas. SammanfattningFlyttade du och din sambo in gemensamt har ni samma rätt till boendet och i sådant fall kan du begära bodelning. Detta ska göras senast ett år efter att ert samboförhållande upphört (se här). Om ni inte är överrens om denna bodelning kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos Tingsrätten.Men om det istället är så att din sambo äger bostaden och det ej finns några synnerliga skäl som talar för att du har bättre rätt att bo kvar i den har din sambo alltså rätt att begära att du flyttar. I såfall har du, precis som din sambo begärt, 3 månader på dig att flytta! (se här).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Samboavtal - bindande?

2017-04-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera och vi har skrivit ett samboavtal. I avtalet står det att jag ska betala en ersättning på 6000kr i månaden tills det att den andre avslutat sina studier vilket är om ett år. Vi båda har skrivit under avtalet tillsammans med två vittnen. Jag har nu satt in 50000kr på mitt ex konto för att han ska klara sommaren ekonomiskt eftersom han inte får några studiemedel under den perioden. Det står inget i avtalet om att jag ska sätta in 50000 kr hans konto. Jag ångrar samboavtalet eftersom det är orimligt att jag ska betala ett underhåll löpande. Speciellt om det är så att han jobbar i sommar och har hög lön. Dessutom har han ett sparkapital och kan klara sig utan min hjälp fram tills det att studierna är avklarade. Jag vet att jag inte är underhållsskyldig enligt sambolagen men vilken skyldighet har jag om båda har godkänt det i samboavtalet?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Inledningsvis finner du en kort sammanfattning på din fråga. Vidare finner du en förklaring av mitt svar och slutligen en rekommendation om hur du bör gå vidare. Du är bunden av "samboavtalet"Det avtal som ni har ingått rör sig inte, i dess juridiska mening, om ett samboavtal utan om ett helt vanligt avtal. Eftersom ni båda har accepterat avtalets innehåll blir avtalet även bindande för er båda. Du är således tyvärr bunden att hålla din del av avtalet, även om du i efterhand ångrar dig. Djupare redogörelseEtt samboavtal regleras i 9 § Sambolagen som du hittar här. Ett samboavtal kan endast reglera frågor rörande bodelning som antingen handlar om att bodelning inte ska ske, alternativt att viss egendom inte ska ska ingå i bodelningen. Ert avtal gällande underhållsskyldigheten får således räknas som ett avsides avtal och då blir det istället allmänrättsliga principer om avtal som blir tillämpliga. Ni har egentligen endast ingått ett avtal där du förbinder dig att utge pengar till din f.d. sambo. Vad ni därefter rubricerar avtalet som spelar egentligen mindre roll och likaså vad ni rubricerar betalningen som. Avtal är till för att hållasI svensk avtalsrätt finns en princip som kallas för "Pacta sunt servanda" som innebär att avtal är till för att hållas. Att bryta ett avtal innebär ett kontraktsbrott vilket kan leda till att den part som bryter avtalet kan bli skadeståndsskyldig. Det är därför inte möjligt att ångra ett avtal som har ingåtts mellan två privatpersoner, om det inte finns särskilda skäl för detta. Dessa går att finna i 30-36 §§ Avtalslagen - som du finner här. Som exempel kan anges att avtalet i sig skulle vara oskäligt och därav ska ogiltigförklaras. Min rekommendationJag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå för att de ska kunna göra en djupare analys av ert avtal och se om det finns någon grund för ogiltigförklaring. Detta är din enda möjlighet att frångå din "underhållsskyldighet". KontaktuppgifterÖnskar du hjälp av vår byrå är du välkommen att kontakta mig så hänvisar jag ärendet vidare till dem. Du når mig per e-post: johan.hakansson@lawline.se.Allt gott och trevlig helg,Med vänliga hälsningar

Vad händer med enskild egendom när ett samboförhållande upphör?

2017-05-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Mina föräldrar har ett testamente där det framgår att jag i min bror ärver deras kvarlåtenskap som enskild egendom. Min bror är sambo , har inga egna barn utan det är endast hans sambo som har barn. Gör testamentet så att hans sambo inte kan ärva dessa pengar tex om min bror avlider.
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett samboförhållande upphör ska ,om någon av samborna begär det, samboegendom delas lika mellan dem genom bodelning enligt 8§ Sambolagen. Vidare enligt 4§ 2p. Sambolagen är egendom som en sambo fått genom testamente med villkor att den ska vara enskild egendom ej att se som samboegendom. Därmed är det precis som du påstår att testamentet gör att din brors sambo inte kan ärva dessa pengar. Hoppas du fick svar på din fråga! MVH

Sambo vägrar att flytta ut

2017-05-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag ägde huset innan min sambo flyttade in. Vi ska nu separera men han vill inte flytta (helst inte separera alls). Vad har han för rätt att bo kvar? Måste jag på ngt sätt "säga upp" hans boende hos mig? Måste jag ge honom ngn speciell tid för att flytta ut? Vilka regler har jag att förhålla mig till? Just nu har vi gemensam ekonomi. Vi har en dotter på 15 mån.
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga! Regler om samboförhållanden hittar du i Sambolagen. SamboegendomOm du och din sambo gemensamt hade köpt bostaden i syfte att det skulle vara ert gemensamma hem skulle den ha utgjort samboegendom och ha ingått i en bodelning, Sambolagen 5 § och 8 §. Det skulle innebära att du och din sambo skulle ha lika stor rätt till bostaden. Eftersom att du ägde bostaden innan ni inledde samboförhållandet är den din egna egendom och alltså inte samboegendom. Du har alltså rätt till bostaden och rätt att begära att din sambo flyttar ut. UndantagDet finns ett undantag till detta vilket gör det möjligt för en sambo att i vissa fall överta rätten till bostaden även om den inte utgör samboegendom. Detta undantag gäller dock endast bostads- och hyresrätter, och jag tolkar det som att det i ditt fall rör sig om en villa vilket innebär att undantaget inte är tillämpligt, jfr. Sambolagen 22 §. Hur du kan gå tillväga Jag tolkar det som att din sambo vägrar att flytta ut. Eftersom att du äger huset blir du att betrakta som hyresvärd och din sambo som hyresgäst. Detta innebär att den vanliga uppsägningstiden på tre månader gäller (om inget annat avtalats mellan er), Jordabalken (JB) 12 kap. 4 §. Detta skydd finns till för att en sambo inte ska kunna bli “utslängd” över en natt, för att denne ska få tid att hitta ett nytt boende. Uppsägningen ska vara skriftlig och delges din sambo, JB 12 kap. 8 §. Om din sambo trots detta inte flyttar kan du ansöka om avhysning hos Kronofogden. Du hittar mer information om detta på Kronofogdens hemsida, se här. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vad ska jag göra för att inte riskera att huset blir del av samboegendomen?

2017-04-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Ärvde min farmors hus ( löste ut min faster) men jag o sambo behövde byta tak, så han står nu på 1/2 huset ( dumt?)för att vi skulle ha råd med det. Är det lika lätt att få bort sambo ur registret som att få dit?? Oroar mig för arv o delning! Min sambo har en syster och jag två barn. Vi vill båda att huset är mitt o mina barn ska ärva, vill inte lösa hans syster om min sambo avlider. Hur gör jag?Tack
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att på bäst sätt försäkra dig om att huset inte blir del i en framtida bodelning bör ni skriva ett samboavtal där ni förklarar att huset inte ska vara del av samboegendomen. Det gör ni antingen genom att skriva ett sådant avtal på egen hand eller ta hjälp av vår avtalstjänst som ni finner på hemsidan. Samboavtalet kommer innebära att huset faller på din lott i bodelningen och att dina barn i sin tur kommer att ärva det efter dig. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en jurist. Du kan boka tid direkt via hemsidan eller ringa oss på 08-533 300 04.

Skriva sig på den gemensamma lägenheten inget krav enligt sambolagen

2017-04-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min pojkvän har skaffat en gemensam lägenhet, där bådas namn står skrivna på kontraktet. Vi har även köpt in möbler tillsammans till lägenheten. Jag är skriven på en annan adress som inneboende hos en kompis, och planerar att ha även mitt boende kvar där än så länge men mestadels bo i den gemensamma lägenheten. Min pojkvän har endast den gemensamma lägenheten att bo i. Hur fungerar det om vi skulle separera med bodelning? Gäller sambolagen när jag inte är skriven i den gemensamma lägenheten, men jag står på kontraktet för den samt har betalt för diverse möbler för den gemensamma bostaden? Är jag tvungen att skriva mig på den gemensamma bostaden för att få rätt till bodelning vid separation?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.SammanfattningNedan följer ett längre svar, men jag tänkte sammanfatta det lite kort. Det spelar ingen roll om du skriver dig på lägenheten eller inte, det viktiga för att sambolagen ska tillämpas är att ni faktiskt bor tillsammans som ett par. Skulle det vara så att ni börja bråka och en domstol måste avgöra om ni är sambos och de kommer fram till att ni inte är det så kommer du ändå behålla hälften av lägenheten eftersom du står som äger formellt. Skulle ni anses vara sambo är det större chans att ni kommer dela möblerna lika, vad som händer med dem om ni inte är sambos är att de kan tillfalla den som bevisar att de köpt och äger dem. I mitt svar kommer jag att hänvisa till sambolagen, ser du någon paragraf är det alltså en paragraf från sambolagen. Sambolagen kan du läsa https://lagen.nu/2003:376.För det första så spelar det egentligen ingen roll om ni är skrivna på samma bostad eller inte. Vad som är viktigt är att ni bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Jag kan inte riktigt avgöra om ni skulle omfattas av sambolagen eftersom att du säger att du skulle ha kvar det mesta av ditt boende hos din vän men mestadels bo i den gemensamma lägenheten. För att vara helt säker på att sambolagen ska gälla er så bör du flytta in helt, väljer du att fortfarande bo där mestadels kan det vara så att sambolagen ska tillämpas eller inte. Skulle en domstol behöva ta ställning till om ni är sambor eller inte gör de en helhetsbedömning. De skulle troligtvis ta fasta på att ni köpt lägenheten och möblerna till den gemensamt för att bo där gemensamt. Skulle det visa sig att du inte sov där så ofta under förhållandet skulle de även väga in detta. Skulle du skriva över dig på bostaden kan det väga för att domstolen anser att ett samboförhållande föreligger. Hur de skulle bedöma situationen exakt kan jag inte svara på då det inte finns uttryckligt lagstiftat hur en sådan avvägning ska göras.Eventuellt spelar det ingen roll om ni är sambos.Om sambos gör slut och ska bodela så är det endast två saker som ska bodelas, bohaget och bostaden (se 8§ och 3§). Bohaget är t.ex. möbler, tallrikar, köksmaskiner osv. Det förutsätter däremot att egendomen köpts för gemensamt bruk. Om någon av er haft ett fint porslin set innan ni blev tillsammans kommer detta inte ingå i en bodelning alltså, endast de ni köpt med avsikt att använda tillsammans. Skulle ni alltså göra slut så ska ni bodela så att de saker ni köpt för att använda gemensamt, de nya möblerna och lägenheten. Skulle det vara så att ni börjar bråka och domstolen får frågan om ni är sambos eller inte så kan det värsta vara att du förlorar möblerna eftersom att du faktiskt står som ägare på 50% av bostaden. Du skulle också kunna få alla möbler. Det beror på vem som har kvittona eftersom den personen kan bevisa att de faktiskt köpt möblerna. Alla andra saker ni har som t.ex. bil, husdjur, hobbysaker som kameror, cyklar osv. ingår inte i bodelningen. Viktigt att tänka påDet är inget måste att bodela. De gånger folk bodelar med inblandning av domstol osv är endast när de själva inte kan komma överens. Det kan vara viktigt att komma ihåg.En annan sak som kan vara bra att göra är att skriva ett samboavtal. På det kan ni skriva att vid en separation är ni överens om att ni är sambos och att ni ska bodela. Ni kan även vara ännu mer exakta och skriva ”Den personen får soffan medan den personen får köksbordet och stolarna” osv. Att det är möjligt att göra sådana här avtal framgår enligt 9 §.Jag hoppas du fått svar på din fråga, har du någon fundering så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag på den så fort jag kan.Vänligen,