Formkrav för samboavtal

2013-05-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min partner vill skriva ett samboavtal oss emellan. Har hittat olika varianter på samboavtal på Internet och undrar nu om avtalet måste undertecknas av ytterligare personer än av oss två för att vara gällande?
Cecilia Lindström |Hej! Tack för din fråga. Det enda formkravet för ett samboavtal är enligt 9 § Sambolagen att det ska vara skriftligt och att båda parterna ska skriva under det, alltså du och din sambo. Det behövs alltså inte några bevittnanden för att det ska vara gilitigt. Det kan dock alltid vara bra att ha två extra underskrifter från personer som bevittnat underskrivandet ur bevissynpunkt. Om din sambo t.ex. skulle hävda att denne inte skrivit under något samboavtal finns det då utomstående vittnen. Hoppas detta hjälpte!

Bodelning sambor

2013-05-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Är sambo sen 12 år tillbaka. Köpte då ut f d frun, då min sambo och hon hade separerat sen en tid. Är sålunda hälftenägare av huset, den andra halvan tillhör sambon. Själv har jag inga lån i fastigheten men det har sambon. Stämmer det att jag vid en separation skulle kunna tvingas att avstå 1/2 min del till sambon? Det skulle innebära att han erhåller 75% av husets försäljningspris och jag bara 25%. Då har ju han fått 25% av mig. Han byggde det här huset med sin dåvarande fru 91. Har fått den här uppgiften av en jurist men vill bara kolla att informationen är riktig. Om ni behöver svar på fler frågor får ni höra av er. Annars, Tack på förhand för hjälpen.
Victoria Nilsson |Hej!I en bodelning mellan sambor ingår samboegendom, 8 § Sambolagen. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3 § Sambolagen.Din sambos andel utgör inte samboegendom, då han förvärvade den långt innan ni blev tillsammans. Din sambos andel kommer därför inte ingå i en bodelning. Din andel kan däremot anses ha förvärvats för gemensam användning, varför den i så fall ingår i en bodelning. Resultatet blir i sådant fall att ni ska göra en likadelning av din halva, varför han ska få 25 % av värdet av dig.Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.Vänliga hälsningar,

Samboavtal vid köp av bostadsrätt

2013-05-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag ska sälja min lägenhet och ska köpa ny. Min tjej som registrerat att hon bor hos mig ska följa med men jag betalar allt och står på allt. Om vi skulle bli ovänner och göra slut i nya lägenheten har hon rätt till att få en del av denna nya lägenhet även fast jag betalar och står för allt?
Essie Malkoc |Hej, och tack för din fråga! Då du och din flickvän flyttar in samtidigt i bostadsrätten som du har köpt, och tanken är att ni ska leva ihop, så skulle jag rekommendera att ni upprättar ett samboavtal. I samband med att ni upprättar ett samboavtal, så måste ni skriva in att bostadsrätten inte ska ingå vid eventuell bodelning, samt att hon avsäger sig vidare anspråk på bostaden och vinster vid en framtida försäljning av bostadsrätten. Jag skulle också rekommendera att ni redan innan flytten upprättar ett samboavtal, och även medtar egendom som ni inte vill ska ingå vid en bodelning, samt fördelning av kostnader i hushållet. Därmed skapar ni er en trygghet inför framtiden och minimerar missförstånd och tidskrävande diskussioner, om förhållandet mot all förmodan skulle ta slut. Svaret har sin grund utifrån bestämmelserna i sambolagen (2003:376) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030376.htm Tveka inte att höra av dig vid eventuella följdfrågor i ärendet eller om du/ ni har andra juridiska frågor. Bästa Hälsningar,

Avtal om fördelning av egendom som inte är samboegendom

2013-05-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo köper/har köpt en sommarstuga tillsammans. Vi står båda som ägande till stugan och båda står på lånet. Däremot kommer jag själv gå in med handpenningen av eget sparade pengar, visserligen ihopsparade pengar under tiden vi varit sambo men anser dock att dessa pengar är mina. Hur funkar det om vi går isär? Kan vi skriva ett separat avtal där jag kan "få tillbaka" 50% av handpenning eller vid försäljning/ lösa ut min partner och ha handpenningen till godo? Vi äger också en bil där han står som ägande, men båda på lånet. Tacksam för hjälp om hur vi går tillväga och vilken typ av avtal vi behöver.
Johanna Österlund |Hej och tack för din fråga!Vid en framtida bodelning som sambo ingår endast gemensam bostad och bohag och det innebär att varken bilen eller sommarhuset ingår. Ni får avtala om detta som ni själva känner är lämpligt och rimligt. Det viktiga är att ni skriver ett tydligt avtal där alla de villkor som ni känner behövs är med. Försök fundera över vilka frågor som kan dyka upp i framtiden och skriv ner vad ni kommit överens om. Om handpenningen ska betalas, hur lång tid ska sambon ha på sig? Vem ska anses vara ägare av bilen om ni går skilda vägar och hur löser ni lånen? etc. Muntliga avtal gäller likväl som skriftliga men i bevishänseende är det alltid bättre att skriva ner er överenskommelse.Lycka till!Med vänlig hälsning

Samboegendom och enskild egendom enligt testamente

2013-05-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |sambo sedan 18 år i gem bostad, 25 år totalt s sambos 2 gem barn nu vuxna.Min sambo hävdar att han har rätt till hela bostaden då pengarna som användes för a tt köpa den 1995 var ett arv som var testamenterad enskild egendom från mamman som avlidit.Sambon har dessutom fritidshus och stor hyresrätt.Är 60 år vill separera. Har jag inte rätt till någonting? "Desperat "
Victoria Nilsson |Hej!I en bodelning ingår enligt Sambolagen 8 § samboegendom. Samboegendom är enligt Sambolagen 3 § gemensam bostad och bostad som förvärvats för gemensam användning. Fritidshuset och hyresrätten är därmed inte samboegendom då de inte används som gemensam bostad och ingår inte i bodelningen.Enligt Sambolagen 4 § är inte heller det som testamenterats med villkor om enskild egendom samboegendom. Undantaget gäller även egendom som trätt i den testamenterade egendomens ställe. Bostaden är därmed inte samboegendom om den förvärvats med enbart de testamenterade pengarna. Det gäller även om bostaden förvärvats med hjälp av både de testamenterade pengarna och av din sambo lånade pengar. Om bostaden förvärvats för både de testamenterade pengarna och annan egendom kan den utgöra blandad egendom och delvis ingå i en bodelning.Din sambo måste dock kunna visa dels att pengarna testamenterats med villkor om enskild egendom, t.ex. genom att visa upp testamentet, dels att det är just de pengarna som använts för att förvärva bostaden. Om din sambo inte kan göra sannolikt att bostaden förvärvats med de testamenterade pengarna, vilket kan göras t.ex. med hjälp av kontoutdrag, så kan bostaden vara samboegendom. Det förutsätter dock att den förvärvades för er gemensamma användning.Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.Vänliga hälsningar,

Muntliga samboavtals giltighet

2013-05-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska kopa en bostad tillsammans. Vi vill dela den lika, eftersom han ar engelsktalanda foredrar han att vi skriver ett giltigt kontrakt mellan oss med en jurist narvarande pa engelska och svenska. Är det nodvandigt for att ett kontrakt ska galla? Mvh Alexandra
Josefin Ajemark |Hej. Tack för att du har vänt dig till lawline med din fråga. Ett muntligt samboavtal är giltigt likväl som skriftliga men i bevishänseende är det alltid bättre att skriva ner er överenskommelse. Här nedan redogörs kort för vad som gäller när ett samboförhållande upphör. Inledningsvis ska en bodelning upprättas på begäran av någon av dem. En sådan begäran ska framföra inom ett år efter att samboförhållandet upphört, se Sambolagen (SamboL) §8. Vid en bodelning beräknas varje sambos andel i samboegendomen med avdrag för skulder som kan hänföras till den (SamboL § 12 och § 13). Därefter sker en likadelning av värdet av båda sambornas sammanlagda överskott (SamboL § 14).Det är alltså samboegendomen som ingår i en bodelning. Samboegendomen utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk (SamboL § 3).  I ert fall köper ni bostaden för gemensamt bruk vilket innebär att den ingår i bodelningen vid en eventuell separation. Möjligheten att att avvika helt eller delvis från Sambolagens regler finns. Det kan göras genom att skriva ett s.k. samboavtal (SamboL § 9).Sambolagen: https://lagen.nu/2003:376Med vänlig hälsning

När blir man sambor enligt sambolagen?

2013-05-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga ang bodelning vid samboförhållande. Vi ska separera efter att vi bott i gemensam lägenhet 1.5 månader. Min sambo flyttade in i min lägenhet i sept förra året & för ca 1.5 månader sedan sålde jag den för att vi skulle skaffa gemensamt hem. Alla pengar för min lägenhet lade jag på nya möbler osv & nu kräver han hälften av dessa. Finns det någon tidsgräns för hur länge man måste bo ihop innan allt ska delas?? Tror han bara lurade mig för att få lägenhet & möbler gratis!
Johanna Forsberg |Hej och tack för din fråga!För att anses vara sambor i lagens mening (vilket får till följdatt din sambo kan kräva en bodelning) krävs att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll,  1 § sambolagen. Ungefär sex månader brukar räknas som stadigvarande. Det betyder förmodligen att din sambo har rätt att kräva bodelning enligt 8 § sambolagen. Du kan dock ha rätt att få behålla mer av din egendom om detskulle vara oskäligt att du gav den till din sambo. Vid bedömningen av om det kan anses oskäligt ska hänsyn tas till samboförhållandet längd och de ekonomiskaförhållandena, 15 § sambolagen.Vänliga Hälsningar

När den efterlevande sambon begär bodelning

2013-05-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!! Jag och min sambo flyttade till gemensam hyreslägenhet förra året. Kontraktet på lägenheten är mitt. Om min sambo dör har hans anhöriga rätt till hans ägodelar och hälften av det vi köpt ihop. Och måste jag flytta i från min lägenhet då. Även om kontraktet står på mig. Eller tillfaller allt mig. och om jag avlider först får får sambon bo kvar då eller sägs lägenheten upp då. Vad gäller.
Felicia Perfect |Hej, tack för din fråga!När ett samboförhållande upphör på grund av att den ena sambon avlider så har den efterlevande sambon inte arvsrätt. Det som däremot kan bli aktuellt är att den efterlevande sambon har rätt att begära bodelning. En bodelning innebär att all den egendom som samborna har förvärvats för gemensam användning ska delas lika, så kallad samboegendom. Detta gäller även för den gemensamma bostaden. Det är endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning och det är därför inte möjligt för den avlidna sambons arvingar att begära bodelning. I ditt fall innebär detta att om din sambo skulle avlida före dig så är det endast du som kan begära bodelning. Om du begär bodelning så kommer bodelningen att ske mellan dig och din sambos arvingar. Eftersom att ni har förvärvat er bostad gemensamt så kommer denna att ingå i bodelningen. Detsamma gäller för den egendom som du och din sambo under ert förhållande har förvärvat för gemensam användning.  Den egendom som däremot inte har förvärvats gemensamt, utan endast av din sambo, kommer att tillfalla hans arvingar oavsett om du begär bodelning eller inte. Detta innebär att om din sambo avlider så har du möjlighet att välja om bodelning ska ske eller inte. Om du inte väljer att begära bodelning så kommer du att vara den som har rätt till er bostad då det är du som står på kontraktet. Det kommer i ett sådant fall inte heller att ske någon hälftendelning av den övriga samboegendomen. Att inte begära bodelning kan därför vara att föredra när den efterlevande sambon är den som äger mer än hälften av samboegendomen. Om du däremot avlider först så kommer en bodelning endast att ske om din sambo begär detta. Om din sambo begär bodelning så kommer bostaden att ingå i bodelningen mellan din sambo och dina arvingar. Din sambo har på så sätt en möjlighet att överta bostaden om du avlider först. För att din sambo ska få överta bostaden krävs att han ersätter dina arvingar för hälften av bostadens värde. Om du och din sambo vill ärva efter varandra bör ni upprätta ett testamente.  Med vänlig hälsning