Samboavtal

2016-08-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag har just skrivit på ett kontrakt för att köpa min första lägenhet. Då jag inte kunde närvara vid kontraktsskrivandet skrev jag på en fullmakt för min pojkvän att underteckna kontraktet hos mäklaren. Jag har nu två frågor kring detta: (1) Jag undrar om vi redan vid detta tillfälle räknas som sambos och därmed omfattas av sambolagen? (2) Jag undrar även hur jag ska gå till väga om vi bestämmer oss för att flytta ihop, för att inte omfattas av sambolagen dvs. om jag stått för alla kostnader av både bostad och möblemang och min sambo endast kommer att betala hyra? Vad behöver jag tänka på/göra för att han inte ska ha rätt till min bostadsrätt (ink. möblemang)? Stort tack på förhand!
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1 § Sambolagenavses med sambos två personer som stadigvarande (runt sex månader) bor tillsammans i ett parförhållande med gemensamt hushåll. Dock är det så att om ni köper en lägenhet tillsammans har ni tydligt visat att er avsikt är att bli sambos och detta medför att ni omfattas av Sambolagen direkt. För att inte omfattas av Sambolagen, som säger att bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk ska delas lika vid bodelning, krävs det att man skriver ett samboavtal.I detta avtal kan ni bestämma att ni inte vill tillämpa Sambolagen alls eller att bara viss egendom ska ingå i en framtida eventuell bodelning. Avtalet ska vara skriftligt och underskrivet av båda samborna, 9 § Sambolagen. Jag skulle dock rekommendera er att ni upprättar ytterligare ett avtal som talar om att du är ägare av lägenheten och bohaget. Spara även alla kvitton och papper på att det är du som betalat den egendom du avser behålla som din egen. Sambolagen reglerar nämligen inte äganderätten utan bara vad som ska ingå i en bodelning eller ej. Det betyder att även om ni har ett samboavtal som säger att Sambolagen inte ska tillämpas kan din pojkvän ändå göra anspråk på att han också är ägare till egendomen. Ett avtal som reglerar äganderätten skyddar även dig från utmätning/konkurs hos din sambo. Framgår det tydligt att viss egendom tillhör dig och inte din sambo kan Kronofogden aldrig göra anspråk på den egendomen. Med andra ord är det bättre att vara övertydlig och upprätta avtal som talar om exakt hur ni vill ha det. Behöver ni vidare hjälp med detta kan ni boka tid hos en av våra erfarna jurister genom att klicka här.Hoppas att svaret gav er klarhet!

Samboavtal för att reglera fördelningen av en framtida husförsäljning

2016-08-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har köpt ett gemensamt hus, vi står båda på hela lånet och äger huset 50/50 eftersom vi delar på alla löpande kostnader. Jag har gått in med sparade pengar till handpenningen och lite till samt betalat lagfart och pantbrevs kostnad för oss båda.Om vi någon gång separeras/säljer huset vill jag därför få rätt till att få ut mina pengar först.Vad för typ av avtal krävs? räcker det att skriva ett avtal med informationen om köpet samt att några bevittnar?
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Jag rekommenderar er att skriva ett samboavtal där ni bestämmer hur en vinst från en framtida försäljning av huset ska fördelas mellan er. I avtalet kan ni till exempel specificera en viss summa som du ska garanteras vid en försäljning eller bestämma hur vinsten ska fördelas procentuellt mellan er.Formkraven för ett samboavtal är att det ska vara skriftligt och ha bådas underskrifter (sambolagen 9 §). Det behövs alltså inga underskrifter från vittnen eller andra handlingar bifogade.Ni kan antingen skriva samboavtalet själva eller med hjälp av Lawlines samboavtalstjänst: http://lawline.se/avtal/samboavtalJag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Samborelations upphörande och fördelning av samboegendom

2016-08-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min sambo köpte en lägenhet tillsammans. Jag betalade 25% av lägenheten och min sambo betalade de resterande 75%. Vi ska nu separera och sambon ska köpa ut mig. Vi har inte skrivit något samboavtal hur mycket har jag då rätt till om hon ska köpa ut mig?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga gäller en samborelation och ni inte har något samboavtal, så är det sambolagen (SamboL) som är tillämplig. Den lagen kan du hitta här. Jag kommer först redogöra för vad sambolagen och sedan förklara hur det kommer påverka er. Vad sker när samborelationen tar slut?Om människor lever i en samborelation så är det SamboL som reglerar deras egendomsförhållande när de separerar. När en samborelation upphör, så har båda parter rätt att begära bodelning, SamboL 8 §. Bodelningen är ett sätt att dela upp egendom mellan samborna och inleds med att sambornas andelar i deras gemensamma samboegendom beräknas, SamboL 12 §. Värdet beräknas av den egendom som tillhör vardera sambo och som kan definieras som samboegendom. Vardera sambo får från sin egen samboegendom tillgodoräkna sig en summa som motsvarar eventuella skulder som personen har. Detta kallas skuldtäckning och görs i första hand bara för skulder som är kopplade till samboegendomen, SamboL 13 §. Efter skuldtäckningen läggs värdet av resterande samboegendom ihop och det värdet delas lika mellan samborna, SamboL 14 §. Denna summa är sambornas respektive andel i samboegendomen. Utifrån andelen ska den faktiska egendomen, alltså föremålen, fördelas mellan samborna så att båda får saker till ett värde som motsvarar deras andel, SamboL 16 §. Om det inte går att dela egendomen så att det motsvarar andelarna, så kan mellanskillnaden jämnas ut genom att den ena sambon betalar den andra. Exempelvis kan en part ta över en bostad vars värde är större än sambons andel i samboegendomen. Då ska det överskjutande beloppet betalas med andra medel.Vad är samboegendom?Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning, SamboL 3 §. Att det har förvärvats för gemensam användning betyder som utgångspunkt att egendom införskaffats av en eller båda sambor i samband med eller efter att deras samborelation inleds. Gemensam bostad är hus, bostadsrätt eller liknande som används som det gemensamma hemmet, SamboL 5 §. Det gemensamt bohag avses inre lösöre, så som möbler, prydnader, köksutrustning och hemelektronik, som ingår i det gemensamma hemmet och inte utnyttjas av enbart den ena sambon, SamboL 6 §. Vad gäller för er?Eftersom du och din sambo har köpt lägenheten tillsammans för att, som jag tolkar det, använda den som ert gemensamma hem, så ingår lägenheten i er samboegendom. Om någon av er begär bodelning, så kommer alltså värdet av lägenheten delas mellan er för att beräkna er andel i all er samboegendom. Andelarna kommer även påverkas av värdet av annan samboegendom som ni äger enskilt eller tillsammans. Om ni ska göra en bodelning enligt sambolagen, så avgörs summan som din sambo ska betala av dessa andelar. Som exempel kan vi anta att er lägenhet är värd 100 000 000 kr och du och din sambo genom en bodelning får rätt till en andel om 500 000 kr var i er samboegendom. Om din före detta sambo i detta fall ska ta över lägenheten, så har hon rätt till halva lägenhetens värde (motsvarande andelen om 500 000 kr). Lägenhetens resterande värde om 500 000 kr ska du få antingen i pengar eller i annan samboegendom.Om ni inte genomför en bodelning, så är ni samägare av bostaden. Det innebär att ni får komma överens om en summa för att hon ska få överta din andel i lägenheten. I detta fall kan en summa som motsvarar 25 % av lägenhetens värde vara en tänkbarhet, men detta är något som ni två som parter gemensamt får komma överens om.SammanfattningOm ni genomför en bodelning enligt sambolagen, så kommer lägenhetens värde tillsammans med annan samboegendom ingå när ni beräknar hur stor andel ni har rätt till. Utifrån den andelen ska samboegendomen fördelas mellan er. Vad din före detta sambo ska betala för lägenheten avgörs lägenhetens då av skillnaden mellan andelen hon har rätt till och lägenhetens värde. Om ni inte genomför en bodelning, så är ni samägare med olika stor andel i lägenheten. I detta fall är det upp till er att komma överens om en summa och eventuella villkor för att hon ska få köpa ut dig. En vägledning i den förhandlingen kan vara era respektive andelar i lägenheten, men det är inte ett måste om ni kommer fram till en annan överenskommelse.Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Sambor och samboavtal

2016-08-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo bor i en hyreslägenhet, vi har ett gemensamt barn och ett barn är från hennes tidigare förhållande. Hyran för lägenheten är relativt hög och därmed letar vi efter hus och nu har vi hittat ett, dock är det jag som kommer få stå för hela fastighetskostnaden och sambon kommer få betala skälig hyra som vi har kommit överens om, 3000 kr/mån. Men hur försäkrar jag mig för att fastigheten förblir min vid en eventuell framtida upplösning av förhållandet? Mvh Nils
Stina Jansson |Hej, och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller för sambor finner du i Sambolagen, som du hittar härNär ett samboförhållande upphör, av annat skäl än att samborna gifter sig, ska en bodelning göras om någon av samborna begär det. Om däremot ingen av samborna begär bodelning så sker ingen sådan och då behåller var och en sin egendom då förhållandet upplöses. I den mån en bodelning ska göras så ska samboegendom ingå i denna, 8 §. En bodelning innebär i korthet att all samboegendom räknas samman och sedan delas lika mellan samborna. Enligt 3 § utgörs samboegendomen av sambors gemensamma bohag och bostad, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Det spelar alltså ingen roll vem som betalat för egendomen eller vem som står som ägare till densamma om egendomen förvärvats för gemensam användning, den ska då delas lika. I situationen du beskriver så köper du fastigheten med syftet att den ska användas som ert gemensamma hem. Som jag förstår det förvärvas fastigheten alltså för er gemensamma användning och därmed är fastigheten att anse som samboegendom. Detta gäller även om det bara är du som betalar för den. Slutsatsen utifrån detta är att fastigheten ska ingå i en eventuell framtida bodelning mellan dig och din sambo och att värdet på denna alltså som utgångspunkt ska fördelas lika mellan er i en sådan situation. Som svar på din fråga om hur hur du försäkrar dig om att fastigheten förblir din vid en eventuell framtida upplösning av ert samboförhållande så är det värt att återigen nämna att om ingen av er begär bodelning så behåller var och en sin egendom och ingen likadelning av samboegendomen görs. Värt att nämna i detta sammanhang är också att sambolagen inte är någon tvingande lag som ni måste följa om ni kommer överens om att inte göra detta. Detta innebär att ni kan genom ett skriftligt avtal bestämma om att annat ska gälla än det som lagen säger. Detta framgår av 9 §. Du och din sambo kan skriva ett samboavtal där ni kan avtala om vad som ska gälla vid en eventuell framtida upplösning av samboförhållandet. I detta samboavtal kan ni avtala om att bodelning inte alls ska ske vid en upplösning av samboförhållandet. Ni kan också avtala om att bodelning ska ske men att ni undantar viss samboegendom från att delas lika. Med hjälp av ett samboavtal kan ni alltså välja om bodelning ska ske och vad som ska ingå i denna.I din situation innebär detta att om ni skriver ett samboavtal som säger att fastigheten du tänkt köpa för er gemensamma användning inte ska delas lika utan istället ska tillfalla dig om ert samboförhållande upplöses så är det alltså detta som gäller framför reglerna om likadelning i sambolagen. Detta går att göra även med resterande samboegendom, dvs det bohag ni köper och har i er bostad för gemensam användning. Om ni alltså inte heller vill att bohaget ska delas lika vid en eventuell framtida bodelning utan exempelvis tillfalla den utav er som har betalat för egendomen i fråga kan ni alltså avtala om detta i ett sk. samboavtal. Hur skriver man då ett samboavtal, när måste man skriva det och vad måste det innehålla för att vara bindande? Ett samboavtal kan man skriva när som helst, det finns alltså inga krav på att det ska vara skrivet innan förhållandet inleds eller liknande. Det finns inte heller något krav på hur ett samboavtal ska vara utformat förutom att det ska vara skriftligt samt att båda parter ska skriva under det. Det ställs inte något krav på att underskrifterna ska vara bevittnade, även om det kan vara bra ur bevissynpunkt att ha ett eller flera vittnen som också skriver på avtalet. Det ställs ställs inte heller något krav på att avtalet ska registreras vid någon myndighet för att vara giltigt. Sammanfattningsvis är mitt råd till dig att du och din sambo upprättar ett samboavtal, där ni undantar fastigheten du tänkt köpa från att ingå i en eventuell framtida bodelning mellan er. På så sätt försäkrar du dig om att fastigheten förblir din och inte kommer att delas lika mellan dig och din sambo om det sker en bodelning. Tänk på att samboavtalet måste vara skriftligt och undertecknat av er båda för att vara giltigt. Värt att tänka på är också det jag tidigare nämnde om att det kan vara bra ur bevishänseende att ha ett eller flera vittnen som också undertecknar avtalet i samband med att ni gör det. Det kan vara en trygghet för dig att veta att det finns utomstående vittnen om din sambo exempelvis en dag hävdar att denne aldrig skrivit under något samboavtal och inte samtycker med avtalets innehåll. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett samboavtal så kan du få det av oss här på Lawline. Mer information om detta hittar du på vår hemsida, se här. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga och all lycka till i framtiden! Vänliga hälsningar,

Bostadsrätt som förvärvats innan samboförhållande

2016-08-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min flickvän pratar om att flytta ihop. I dagsläget bor hon i en HR och jag i min egna BR (som vi pratar om att bo i).Hur hanterar vi det juridiska om hon flyttar in hos mig så lägenheten fortfarande är min? Vad är skäligt/praxis att hon betalar för sig - är det att vi endast delar på hyreskostnad till förening, el, internet etc eller bör hon även betala delar av räntekostnader tex? Motivera gärna svaret. Tack på förhand!
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni flyttar ihop faller ni automatiskt in under Sambolagen. Detta innebär att om ni i framtiden skulle separera kan någon av er begära att en bodelning ska göras av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning,3 § Sambolagen. Gällande lägenheten som du själv bor i nu förutsätter jag att den förvärvades för ditt eget privata bruk. Det betyder att den inte kommer ingå i en framtida eventuell bodelning mellan er vilket innebär att din flickvän alltså inte kommer ha rätt till halva värdet av den. Samma sak gäller möbler och annat som du förvärvat för ditt privata bruk. Dock kommer sådant som förvärvats för er gemensamma användning gå till bodelning oavsett vem av er som betalat för det. Om detta är något ni vill undvika rekommenderar jag er att ni skriver ett samboavtal som reglerar vad som ska ingå i en eventuell framtida bodelning eller inte. Eftersom att lägenheten är din innebär detta också att hela värdet på den kommer att tillfalla dig när den säljs. Därför tycker jag att räntekostnader och amortering på lånet inte är en skälig kostnad för din flickvän att betala eftersom att hon inte har rätt till någon del av värdet på lägenheten. Andra fasta kostnader såsom avgift till föreningen, el, internet och liknande är dock kostnader som hänför sig till själva boendet och inte lägenheten vilket gör att det är kostnader som jag skulle säga är rimliga att ni delar på. Behöver ni vidare juridisk rådgivning har vi erfarna jurister som kan hjälpa er med detta. Ni kan boka tid genom att klicka här. Hoppas att ni fick klarhet i situationen!

Gäller sambolagen utomlands?

2016-08-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har köpt bostad i Berlin, Tyskland, och min pojkvän har flyttat in här med mig. Jag undrar om ni vet om sambolagen gäller även här och om jag i så fall borde skriva samboavtal?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Den svenska sambolagen saknar i princip motsvarighet utomlands vilket gör rättsläget problematiskt vad gäller sambor. Sambor kan kanske låta registrera sitt samboförhållande i det nya landet och på så vis erhålla visst rättsskydd men i många länder saknas helt regler om sambor. Hur rättsläget ser ut i Tyskland vågar jag dessvärre inte svara på till hundra procent eftersom det faller utanför mitt kompetensområde. Jag har dock gjort lite efterforskningar och funnit att det i Tyskland inte finns någon motsvarighet till den svenska sambolagen. Vad gäller din köpa lägenhet som din pojkvän har flyttat in i behöver du inte vara orolig för att lägenheten ska tillfalla även honom. Om jag har uppfattat det tyska rättssystemet korrekt står du som ensam köpare nedtecknad i en så kallad "Grundbuch". Det betyder att lägenheten endast tillhör dig oavsett om förvärvet av bostaden var införskaffad för gemensam permanentbostad till er båda. Jag vill också nämna att ni själva kan avtala om vilket lands lag som ska bli tillämplig i enlighet med 3 § i lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF). Där stadgas att ni kan välja på era hemvist- och medborgarskapsländers lagar. Om ett sådant lagvalsavtal inte ingås eller tidigare har ingåtts avgörs tillämplig lag enligt 4 § LIMF.Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Med Vänliga Hälsningar,

Diverse frågor om bodelning

2016-08-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min före detta sambo har gått skilda vägar på hennes önskan, vi bodde tillsammans i en hyresrätt som jag skaffade och bodde i själv innan min sambo flyttade in, som jag förstått det så räknas då inte bostaden in i en bodelning? Utan endast fysiska saker man har köpt tillsammans under tiden vi bodde tillsammans i denna hyresrätt?Hur räknas boendet in om man bor i andra hand kontra första hand när det kommer till hyresrätter gällande bodelning för Sambo.Med vänlig hälsning, "Nyfiken"
Zinar Budak |Hej, för att bevara dina frågor använder vi oss av Sambolagen, se här.En bodelning ska ske efter ett samboförhållande har upphört och någon av samborna begär att bodelning ska ske, 8 §. Som huvudregel är samboegendomen som ska delas på den gemensamma bostaden och bohaget om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 §.Om du inte förvärvade hyresrätten för gemensam användning så ingår den mycket riktigt inte i bodelningen. När det kommer till bohaget så innefattar det möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Dock omfattas inte sådant bohag i bodelningen som använts uteslutande för den ena sambons bruk även om ni köpt det tillsammans under tiden ni bodde tillsammans som du menar på, 6 §. Dessutom räknas inte bostad och bohag som som gemensamma om egendomen använts huvudsakligen för fritidsändamål, 7 §. Angående eventuella skillnader av bodelning vid förstahands-, respektive andrahandskontrakt så föreligger det inga. MVH

Kommer min sambo få ta del av min bostadsrätt vid en separation?

2016-08-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag äger en bostadsrätt sedan 2års tillbaks som jag själv bekostat. Och ska separera med min sambo som är gravid, hon har stått skriven på adressen drygt en månad, vad gäller nu när jag valt att separera kommer hon att ha åtkomst i någon form utav min lägenhet?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Eftersom ni är sambos blir sambolagen tillämplig.När ni separerar ska en bodelning göras där samboegendom ska fördelas, 8 §.För att en egendom ska räknas till samboegendom krävs att den har köpts, eller på annat vis förvärvats, för gemensam användning, 3 §.Även om det inte klart framgår när din sambo flyttade in, utan bara när hon valde att skriva sig där, tolkar jag det som att du ägde bostadsrätten innan ni valde att bli sambos. Det innebär att du inte köpte bostadsrätten för gemensamt bruk och din sambo har därmed inte rätt att få en andel av bostadsrätten tilldelad sig. Bostadsrätten kommer helt stå utanför bodelningen. Om det är några oklarheter eller om du har följdfrågor, lämna gärna en kommentar så ska jag försöka besvara efter bästa förmåga!