Fråga om ensamrätt till ny lägenhet i samboförhållande.

2016-12-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan! Jag och min sambo har bott ihop i 8 år. Han äger sin lägenhet som han hade köpt innan Vi flyttade tillsammans och jag har inte någon juridisk rätt till den i fall vårt förhållande bryter. Nu vill jag köpa en lägenhet utomlands som jag vill ha ensamrätt för och undrar om den ska omfattas av sambolagen. Vad gäller i det fallet?
Rickard Essung |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som aktualiseras i frågan är Sabolagen, (SamboL).Svaret på frågan varierar beroende på om lägenheten utomlands är tänkt att utgöra gemensam bostad eller du ska bo där själv. I det fall det ska vara en fritidsbostad eller du tänker bo i lägenheten själv utgör den inte samboegendom enligt SamboL 3§ och 5§, vilket innebär att din sambo inte kan göra anspråk på lägenheten. Om ni däremot tänker bo i lägenheten tillsammans bör ni avtala enligt SamboL 9§ om att lägenheten skall vara din egen och inte ingå i den bodelning som sker ifall ni flyttar isär. Ifall din sambo kommer och sover i din utomlandslägenhet ofta, så att tveksamheter uppkommer om det rör sig om en gemensam bostad eller inte, kan det också vara bra att undvika dessa genom ett samboavtal.Om ni vill ha hjälp att upprätta ett Samboavtal kan ni använda er av vår avtalstjänst, http://lawline.se/vara_tjanster/avtal, eller så kan ni kontakta vår juristbyrå på http://lawline.se/boka.

Samboavtal och testamente

2016-12-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Att: Marie Gergy ang. Ditt svar till mig nr 38257..Ett stort tack Marie för ditt uttömmande och tydliga svar på min fråga ställd 2016-11-25 till Lawline i kategorin "Testamentets effekt i ett samboförhållande".Med anledning av vad du svarade mig har jag en kompletterande fråga till dig som jag också om möjligt skulle vilja få ett svar på....Jag och min andra fru lever alltså i ett samboförhållande sedan sju år tillbaka...Vi är nu inne på att upprätta ett inbördes testamente med i princip samma fördelningsmässiga profil som om vi hade varit gifta...Min fråga är vad som sker med den egendom som vi tillfört boet under den tid som vi varit sammanboende? Skall bodelning först ske av denna enligt sambolagens regler eller kan vi genom ett separat avtal förklara vilken egendom, möbler och konst, som skall vara respektive parts enskilda egendom..Frågan ställs eftersom min sambo har köpt den övervägande delen av den egendomen till ett inte obetydligt värde, ett värde som hon givetvis inte önskar skall ingå i den kvarlåtenskap som kan komma att tillfalla mig genom ett testamente för att efter mitt frånfälle ingå i den egendomsmassa att riskera till viss del även tillfalla mitt särkullbarn..Enklast är kanske att avtala bort sambolagen och upprätta en förteckning över vem av oss som äger vad av denna egendom?Ser tacksamt fram emot ett svar från dig på även denna fråga.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Vi på Lawline är mycket glada över att du är nöjd med vår rådgivning.Om ert samboförhållande upphör pga. separation eller dödsfall så innebär det att viss egendom i ert gemensamma hushåll ska delas lika mellan dig och din sambo eller din sambos arvingar (vid dödsfall) enligt sambolagen (2003:376) 8 §. Egendomen som ska delas lika kallas för samboegendom. Övriga tillgångar behåller var och en själv. Vad som utgör samboegendom framgår av sambolagen 3 §. Där sägs att bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att var och en äger sitt samt att egendomen som förvärvats i avsikt att användas gemensamt ska utgöra samboegendom. Tvister kring detta samt bevisbördan om vad som varit gemensamt och inte gemensamt uppstår ofta.För att vara på den säkra sidan, rekommenderar jag att ni upprättar ett samboavtal. I detta kan ni reglera att sambolagen inte ska gälla vid en eventuell bodelning mellan er pga. separation eller dödsfall. Ett samboavtal är ett avtal som liknar ett äktenskapsförord men gäller enbart för sambor. Detta avtal kan du kan upprätta mellan dig och din sambo och där ni tillsammans kan reglera ägandet över egendomen i ert gemensamma hushåll. Detta innebär att ni genom ett samboavtal kan bestämma att "all egendom som bara den ena sambon betalat för ska vara dennes egna och därför tillfalla den vid en eventuellt bodelning". Om ni vill att sambolagen ska gälla till viss del och att endast viss gemensam egendom ska hållas utanför bodelning, kan ni reglera vilken egendom som ska förbli er enskilda i samboavtal. Det finns inga särskilda regler kring vad ett samboavtal ska innehålla, ni kan därför troligtvis avtala om vad ni vill.Det finns samboavtalsmallar att ladda ned gratis från nätet (se exempelvis här) men om ni vill upprätta ett säkert och tydligt samboavtal så finns möjligheten att upprätta ett samboavtal med hjälp av en utbildad jurist hos oss på Lawline. Klicka här för mer info.Jag vill återigen nämna att sambor inte kan skapa samma rättigheter som för makar genom ett testamente eftersom en efterlevande sambo inte ärver framför gemensamma barn. En efterlevande sambo kan varken skydda sig emot gemensamma barns eller särkullbarns anspråk på kvarlåtenskapen vid dödsfall. Om det vid dödsfall skulle visa sig att ett samboavtal är upprättat på ett sådant sätt att det inskränker bröstarvingarnas laglottsskydd så skulle samboavtalet kunna jämkas till bröstarvingarnas fördel. Med anledning av detta rekomenderar jag att ni kompletterar testamentet som ni just nu håller på att upprätta med ett avtal som ska träffas mellan dig, din efterlevande sambo och övriga dödsbodelägare om sammanlevnad i oskiftat bo.Hoppas du fick svar på din fråga!

Samboavtal

2016-12-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Om jag har köpt ett hus för mina pengar och jag och min pojkvän flyttar in samtidigt kommer han att ha rätt till halva bostaden även om vi skulle gå isär. Finns det något sätt att kringgå den delen av sambolagen? I mitt fall vill jag att min sambo flyttar ut p.g.a att jag är rädd för honom, han är alkoholist och är dömd för att ha misshandlat mig och flera av hans tidigare kvinnor. Tacksam för svar!
Jenny Tolander |Hej Alma!Tack för din fråga!Vad jag förstår från din fråga så har du köpt huset för att ni ska bo där gemensamt och då är det enligt Sambolagen att se som gemensam bostad. Det vill säga att ja, ni har båda lika rätt till huset. Ett alternativ som finns i Sambolagen är att skriva ett avtal er emellan om att huset bara är ditt. Detta kallas för ett samboavtal, kravet för att ett sådant ska vara giltigt är dock att det är skriftligt samt att ni båda skriver under avtalet. Om du tror att du kan få din pojkvän att gå med på att göra ett sådant avtal är det ett bra alternativ för er. Det låter som att du lever i en knepig situation och jag hoppas du tar hjälp så att du inte råkar illa ut!Lycka till med allt!

Bäst rätt till gemensam bostad när ett samboförhållande upphör

2016-11-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vår dotter har varit sambo i 15 år och har 2 barn tillsammans med sin fd sambo.Relationen har varit destruktiv en längre tid från hennes sambos sida och hon fick nog , eftersom han vägrade flytta så flyttade hon till en lägenhet (hyresrätt) för 5 månader sedan. De har inte gjort någon bodelning utan hon har endast tagit med sig sina kläder och en del småsaker. De har en villa gemensamt som de fick i gåva för 8 år sedan från oss där han nu bor kvar, de har gemensamma lån på fastigheten efter renoveringar osv. De har gemensam vårdnad om barnen och dom bor hos vår dotter fre-mån och på veckorna hos honom. Detta har varit bästa lösningen eftersom han jobbar helg och vår dotter på vardagar. Barnen är 9 och 12 år gamla . Sedan de flyttade isär har allt fungerat bra både mellan dom och för barnen. Vår dotter har väldigt starka känslomässiga band till huset eftersom hon är uppväxt strax intill och tillbringat mycket tid hos sin farmor och farfar som tidigare bott där (Vi bor fortfarande kvar och är grannar med hennes fd sambo) Nu har det kommit fram att han har en ny relation som påbörjades samma dag som hon flyttade ut. Nu vill hon flytta tillbaka till huset och lösa ut honom, och han får ta över hennes lägenhet men han vägrar, han hävdar att de båda fått huset i gåva och inget finns skrivet. Vilka rättigheter har hon ?
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Sambolagen reglerar vad som gäller när ett samboförhållande upphört. I detta fall förstår jag det som att de fått bostaden som en gemensam gåva vilket betyder att huset är deras gemensamma bostad. En gemensam bostad räknas som samboegendom enligt 3 § sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P3S1. Detta betyder i att bostaden skulle ingå i en eventuell bodelning. En bodelning är inte obligatorisk i ett samboförhållande utan någon av parterna måste begära en sådan inom ett år från det att förhållandet upphör för att en sådan ska ske, detta enligt 8 § sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P8S1. Således kan din dotter begära bodelning, huset skulle då delas lika mellan dem båda. Detta betyder i sin tur att den som bor i huset måste köpa ut den andra personen. Detta kan göras med pengar eller egendom enligt 17 § sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P17S1. Nästa fråga blir då vem som har rätt att ha kvar huset och lösa ut den andra personen. Enligt lagen är det den sambo som bäst behöver bostaden som ska få bo kvar i den enligt 16 § sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P16S2. En bedömning måste således göras om vem som bäst behöver er bostad. En tyngdpunkt brukar till exempel vara om en av parterna har vårdnad av barnen. I detta fall har ni dock gemensam vårdnad. Andra aspekter som domstolen har tittat på är till exempel anknytning till bostaden. I ett rättsfall från hovrätten så bedömer domstolen att den som har anknytning till bostaden genom sin släkt har bäst rätt till den. Detta rättsfall är dock från 1994, se https://lagen.nu/dom/rh/1994:59, (observera att laghänvisningen inte stämmer i fallet då vi fått en ny sambolag). Sammanfattningsvis så kommer en bedömning göras om vem som bäst behöver bostaden om ni gör en bodelning och delar upp er samboegendom. Denna bedömning kan grunda sig på flera olika aspekter och omständigheter och därför är det svårt att säga hur utgången faktiskt skulle bli. Hoppas du fick svar på din fråga och om du har ytterligare frågor får du gärna återkomma. Med vänlig hälsning

Vad händer med bostaden vid en separation?

2016-12-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Vi är två föräldrar och son som inköpt en bostadsrätt, som sonen ska disponera. Vad gäller för bostadsrättslägenheten om sonen blir sambo och det senare blir en separation?Behöver man skriva ett besittningsskydd eller har den som flyttat in inte några rättigheter till bostaden?Är det någon skillnad om hon är skriven där eller inte?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hur egendom ska fördelas när ett samboförhållande upphör finns i sambolagen, se den här.När ett samboförhållande upphör ska det ske en bodelning om någon av samborna begär det, enligt 8 §. Vid bodelningen ska samboegendomen fördelas mellan samborna. Enligt 3 § räknas gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk som samboegendom. Detta innebär alltså att om bostadsrätten införskaffats innan ett samboförhållande finns så räknas den inte som samboegendom, eftersom den inte införskaffats för gemensamt bruk. Den ska då heller inte ingå i bodelningen och den andra sambon har då ingen rätt till bostaden genom bodelningen.Även om bostadsrätten inte utgör samboegendom kan det dock vara så att den andra sambon har rätt att överta bostaden enligt 22 §. Om den andra sambon bäst behöver bostaden och ett övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt har den andra sambon rätt att överta bostaden. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. I ett sådant fall ska den som övertagit bostaden ersätta den andra sambon för bostadens värde.Allt detta ovan förutsätter att det funnits ett samboförhållande. Enligt 1 § avses med sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Det krävs inte att den andra sambon är skriven vid den aktuella bostaden för att det ska ses som ett samboförhållande.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Få sambon att flytta från bostaden

2016-12-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Sambon säger att hon ska flytta när hon får det ekonomiskt bättre. Jag har en bostadsrätt som jag köpte innan vi träffades. Vi har barn tillsammans. Vad kan jag säga till henne? Kan jag tvinga iväg henne på något sett? Jag vill ju att hon och vårat barn ska ha det bra. Var kan hon få hjälp?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att du har köpt bostaden innan ni träffades och den således inte införskaffades för gemensamt användande så utgör den inte samboegendom och hon kan inte kräva att bo kvar där mot din vilja. Det du kan göra för att "tvinga iväg" henne är att du begär vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Detta gör man om man exempelvis vill få någon att flytta ut från en bostad. Det bör dock tilläggas att det, trots att bostaden inte är samboegendom, finns en möjlighet för henne att begära övertagande av bostaden där bedömning görs huruvida hon bäst anses behöva bostaden och det är skäligt att hon får överta den. Denna bedömning görs från fall till fall men man tittar bland annat på vem som ska ha barn boende hos sig, vem som står i en bostadskö, vem som har dålig ekonomi eller annat som gör det svårare för den ena eller den andra att hitta en annan bostad. Givetvis ska du i detta fall få ersättning för det. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Samboavtal

2016-12-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min pojkvän har äntligen fått tag på en lägenhet för ihopflytt.Det som är "kruxet" är vem kontraktet skall stå på. Min pojkvän har betalningsanmärkningar så hyresvärden vill att kontraktet skall stå på mig - absolut inga problem ifrån vår sida men vi skulle vilja skriva någonting sinsemellan för bådas "säkerhet". För min skull att jag inte skall stå själv om han alltförmodan sticker (det tror jag ju verkligen inte men jag har dåliga erfarenheter så) och för hans skull om det skulle hända mig något.Hur går vi till väga? Kan vi skriva något sorts kontrakt som är juridiskt bindande? Krävs opartiska vittnen ? Är det bara samboavtal som gäller då? Hälsningar Sofie
Jenny Tolander |Hej!Tack för din fråga, vad kul att du vänder dig till oss på Lawline!Vad du och din pojkvän kan göra är att upprätta ett samboavtal. I ett sådant avtal kan ni sinsemellan bestämma hur ni vill göra med ansvarsfrågan angående lägenheten. Ett samboavtal är ett kontrakt som är juridiskt bindande om det har gjorts på rätt sätt. Det finns några få formkrav, dessa är: avtalet ska göras skriftligt samt båda parter (det vill säga du och din pojkvän) ska båda skriva under avtalet. Detta framgår om ni läser Sambolagens 9§.Om ni senare önskar att ändra er överenskommelse, kan ni på nytt göra ett annat avtal på samma sätt som då gäller istället för det tidigare.Lycka till med lägenheten och hoppas detta är till hjälp för er!

Vad har en för rätt enligt sambolagen?

2016-11-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag köpte en bostadsrätt då jag var singel åt mig själv i Västerås. Jag träffade X som bodde i Örebro en viss tid senare, han fick jobb i Västerås och flyttade in hos mig. X har c/o adress hos mig. X har en son sen tidigare som han får träffa varannan helg. X har även en lägenhet (fixat via socialen vad jag vet) i Örebro som han hyr ut åt en kompis. Efter två år ihop gjorde jag slut. X har flyttat ut sina grejer och lämnat tillbaka nyckeln till min lägenhet. Men X vägrar att ändra sin adress och har börjat hota mig med sambolagen. X säger att jag har slängt ut honom och hans son på gatan bara så där mitt i vinter, men X son bor i Örebro hos sin mamma och X själv har en hyreslägenhet i Örebro också. X är inte svensk medborgare. X har aldrig betalat hyran under vår tid tillsammans. Lägenheten med lånet står på mig. Vi har inte skrivit några avtal då det verkade som vi kom överens men sen ändrade X sig och började kriga mot mig. Har X rätt till något via sambolagen?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sambolagens (SL) regler gäller när ett samboförhållande upphör. Ett samboförhållande är ett förhållande där två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll 1 § SL. Ert samboförhållande upphörde sedan när han flyttade därifrån enligt 2 § SL. Eftersom det har skett kan någon av er begära bodelning enligt 8 § SL. I den ingår er samboegendom och begäran om bodelning måste framställas senast ett år från att han flyttade ut från lägenheten eftersom samboförhållandet då upphörde. X kan därför ha rätt att begära bodelning.BodelningSom jag nämnde så ingå er respektive samboegendom i bodelningen. Huvudregeln är att det bohag och den bostad ni förvärvat, t ex genom köp, för gemensam användning är samboegendom enligt 3 § SL. Eftersom du köpte lägenheten innan ni flyttade tillsammans utgör den inte samboegendom - du har inte förvärvat den för er gemensamma användning. Eftersom bostaden inte utgör samboegendom så ingår den inte i en eventuell bodelning mellan er. Om ni förvärvade något bohag t ex möbler för er gemensamma användning när ni var sambo, eller strax innan ni blev det, är bohaget samboegendom oavsett vem som betalade. Det finns dock vissa undantag t ex för sådant som är förvärvat endast för fritidsändamål. Det som är samboegendom ingår i en bodelning.Utifrån vad du skriver tolkar jag det inte som att det är en bodelning X begär och skulle det vara det så kommer bostaden oavsett inte ingå i en sådan då den inte utgör samboegendom. Rätt att överta bostadEftersom du innehar det som var er gemensamma bostad med bostadsrätt och den inte utgör samboegendom så kan X få överta den om han bäst behöver den och, eftersom ni inte har gemensamma barn, synnerliga skäl talar för det, enligt 22 § SL. Synnerliga skäl är ett väldigt högt krav och blir nästan aldrig aktuellt. Jag har väldigt svårt att tänka mig att X skulle få rätt att överta lägenheten, i en domstolsprocess, när han redan har en lägenhet. Eftersom X lämnat bostaden måste han dessutom framställa kravet på att ta över den senast tre månader från att han flyttade ut. Om en domstol skulle ge honom rätt att överta bostaden så ska han ersätta dig för bostadsrättens värde. SammanfattningX, eller du, kan begära bodelning och då ska allt som utgör samboegendom delas. I en bodelning ingår dock inte bostaden. X kan också begära att få överta bostaden - det är inget du måste gå med på och X skulle då behöva väcka talan i domstol får att få rätt. Jag harväldigt svårt att tänka mig att X skulle få rätt att överta bostadsrätten om han drev en sådan process eftersom kravet för att få göra det är väldigt högt. Skulle han få göra det skulle han dock behöva ersätta dig för bostadsrättens värde. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,