Kräva tillbaka kontantinsatsen

2017-03-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min förra sambo står för halva min lägenhet och vi skulle skriva ett gåvobrev när vi delade på oss för 6år sedan. Detta blev aldrig av fast vi var överens då. Jag tog över alla lånen. Nu tycker hon att hon ska ha insatsen på 55000kr tillbaka. Hon har varken bott eller betalat någon hyra dom senast 6åren. Hur går man till väga och vad är rätt och fel? Mvh
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni inte har avtalat om att hon ska få tillbaka kontantinsatsen som hon har lagt in så har hon ingen rätt att kräva detta. I och med att ni separerade för sex år sedan kan hon inte heller begära bodelning, man har nämligen ett år på sig från tidpunkten då separationen ägde rum att framställa att man vill ha bodelning. Jag uppfattar det som att ni äger bostaden tillsammans. Om ni inte är överens om hur ni ska göra med bostaden kan en av er begära tvångsförsäljning enligt samäganderättslagen. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Får man ge gåva till sambo?

2017-03-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Får jag skänka lös egendom till min sambo?
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen regel som säger att man inte får ge en gåva till sin sambo, däremot kan det bli problem att fullborda gåvan(att få gåvan att bli gällande gentemot givarens borgenärer)Det finns ingen specialreglering i Sambolagen rörande gåva likt den som finns i Äktenskapsbalken angående gåva mellan makar. Istället bli Gåvolagen tillämplig. Enligt 2§ Gåvolagen krävs tradition(att gåvan kommit gåvotagarens besittning)för att gåvan ska fullbordas och på så sätt bli gällande mot givarens borgenärer. För att gåvan ska anses ha kommit i gåvotagarens besittning krävs att givaren inte längre kan råda över egendomen. I praktiken kan det alltså vara ett problem för sambos då gåvan oftast finns kvar i det gemensamma hemmet.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att du får skänka lös egendom till din sambo, däremot är det inte säkert att gåvan blir gällande gentemot dina borgenärer(vilket skulle kunna leda till problem exempelvis vid en eventuell utmätning enligt 4kap. Utsökningsbalken) Hoppas du fick svar på din fråga! MVH

Kan jag avhysa min sambo?

2017-03-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Kan jag avhysa en asylsökande som har bott hos mig i två månader, har varit sambo med honom men det har tagit slut. Har han besittningsrätt?Tacksam för svar!
Marie Gergi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Besittningsrätt är ett skydd för hyresgästen gentemot sin hyresvärd. En hyresgäst som har besittningsrätt har rätt att få sitt hyresavtal förlängt ifall hyresvärden skulle säga upp hyresavtalet och begära att hyresgästen ska flytta ut. Besittningsrätt är alltså en rätt att få bo kvar i lägenheten. En hyresgäst får besittningsrätt när denne har bott i en lägenhet i över två år och inte har skrivit på ett avtal där denne ifrånsäger sig rätten till besittningsrätt. Din sambo harbott hos dig i två månader, så det innebär att han inte har besittningsrätt.Om det är så att du skaffade bostaden och ni flyttade in tillsammans (samtidigt) i syfte att använda bostaden gemensamt och ha den som er permanenta bostad så kommer bostaden att ses som samboegendom enligt sambolagen (2003:376) 3 §. Om bostaden är att se som samboegendom så spelar det ingen roll om endast du står på kontraktet. Vid en separation ska en bodelning göras inom ett år om en av er begär det enligt sambolagen 8 §. Under bodelningen ska er gemensamma bohag och bostad delas lika. Om ni inte kommer överens kring vem som ska få behålla bostaden så kommer den som behöver bostaden bäst att få behålla den enligt sambolagen 16 §. I detta fall kan inte den ena sambon "kasta ut" den andra sambon hur den vill. Observera dock att man måste ha stadigvarande/varaktigt bott ihop för att ses som sambor. Ni har bara bott ihop i två månader, det är inte att se som stadigvarande/varaktigt. En tid på ca sex månader är att se som stadigvarande/varaktigt. Så, ifall ni från första början inte ses som sambor enligt lagens mening, då finns det ingen anledning att fördela någon samboegendom heller.Om det däremot är så att du inte skaffade bostaden inför ert samboförhållande, utan att du har bott i bostaden sedan tidigare (redan innan ni träffades) och att din sambo flyttat in senare så har du ju inte skaffat bostaden i syfte att den ska vara er permanenta bostad från början. I det fallet kommer bostaden inte att ses som samboegendom och bostaden är därför inte er gemensamma bostad. I det fallet kommer den som står på kontraktet i regel ha rätt att ”kasta ut” den andra personen.Hoppas du fick svar på din fråga.Mvh

Samboförhållande - Hur skyddar jag min egendom?

2017-03-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag är nyskild och har ett distansförhållande (många mil emellan) med en ny kvinna. Vi funderar på att flytta ihop. Om jag i detta läge köper ett hus för egna pengar (jag står som ensam ägare) och hon flyttar till mig några veckor därefter så att vi blir sambor i huset, kommer huset då att räknas som samboegendom ifall vi mot förmodan några månader eller något år senare skulle separera, dvs har hon rätt till halva huset i det läget? I lagen står det att "Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning". Gäller detta även om bostaden köptes av mig INNAN vi blev sambor? I så fall, hur säkerställer jag att huset endast blir min egendom? Jag vill inte riskera att förlora halva huset, ifall förhållandet går i kras efter några månaders "testperiod" att vara sambor.
Marie Gergi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Du har alldeles rätt i det du skriver. Om ert samboförhållande tar slut kommer du och din sambo att behöva fördela vissa egendomar lika mellan er, ifall någon av er begär det. Detta står i sambolagen (2003:376) 8 §. Egendomen som ska delas lika mellan er kallas för samboegendom. Övriga tillgångar som inte är samboegendom behåller var och en själv. Observera att man först måste konstatera att ett samboförhållande mellan er finns. Ifall ett samboförhållande inte finns så finns det heller ingen anledning att fördela egenomen enligt sambolagens regler. En kortvarig samlevnad eller tillfällig förbindelse anses inte kunna vara ett samboförhållande. För att samboendet ska anses vara varaktigt bör ni ha bott tillsammans i ungefär sex månader.Vad är samboegendom? Sambornas gemensamma bostad och bohag är samboegendom ifall den har köpts in i syfte att användas gemensamt. Detta står i sambolagen 3 §. Det spelar därför ingen roll ifall egendomen har köpts in innan eller under samboförhållandet. Utan man tittar på köparens avsikt, dvs. varför du har köpt bostaden. Eftersom du kommer att köpa den nya bostaden för att du och din sambo ska kunna bo där så kommer det uppfattas som att du köper bostaden för ert gemensamma bruk.Det kan ibland vara svårt att bevisa att bostaden har köpts in för gemensamt bruk om endast en person står på köpeavtalet och amorteringen av eventuella lån för bostaden. Om du står som ensam ägare till bostaden så kan det bli svårt för din sambo att visa att hon också är ägare eller har en del i bostaden. Men hon kan alltid hävda att hon har en dold samäganderätt till bostaden genom att du köpte bostaden i syfte att använda den gemensamt med henne.Men för att vara på den säkra sidan, rekommenderar jag att ni skriver ett samboavtal. I detta avtal kan ni bestämma att sambolagen inte ska gälla vid en bodelning mellan er. Detta innebär att all egendom som bara ena sambon betalat för ska vara dennes egna och därför inte fördelas lika vid en eventuell bodelning. Om ni vill att sambolagen ska gälla till viss del och att endast viss gemensam egendom ska hållas utanför bodelning, kan ni bestämma vilken egendom som ska förbli er enskilda i samboavtalet. Det finns inga särskilda regler kring vad ett samboavtal ska innehålla, ni kan därför komma överens om vad ni vill.Det finns samboavtalsmallar att ladda ned gratis från nätet, men om ni vill skriva ett säkert och tydligt samboavtal så finns möjligheten att skriva ett samboavtal och få hjälp av en jurist här på Lawline. Kontakta oss på info@lawline.se eller telefonnummer 08-533 300 04. Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Sambolagens giltighet efter separation

2017-03-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min sambo "slängde" ut mig för 2 månader sedan. Får snart en lägenhet. Vi har svårt att prata med varandra för tillfället. Men nu till min fråga. Gäller sambolagen trots att jag inte bott i huset under 2 månaders tid? Såklart ska jag ju ta grejer och möbler som är mitt. Men andra saker som vi köpt gemensamt hur gör man med det? Han äger huset, men vi har levt ihop i 17 år. Måste jag stå folkbokförd på min gamla adress eller kan jag ändra till Skatteverket så fort jag får min lägenhet? Eller har jag då ingen rätt till gemensamma köp mm?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sambolagen gäller trots att du inte har bott i den gemensamma bostaden under de senaste två månaderna. Folkbokföringen har inte heller någon betydelse i denna fråga. Det viktiga du behöver känna till är att du har ett år på dig att begära bodelning från den dagen då ni separerade. Om du inte gör det inom denna tid har du ingen rätt att i efterhand komma och säga att du vill bodela er samboegendom. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Begäran om bodelning vid samboförhållandets upphörande

2017-03-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Inom vilken tidsram efter en separation (sambo) måste man ansöka om bodelning?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Regler om samboförhållanden hittar du i Sambolagen. Bodelning ska ske om samboförhållandet upphör av någon annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra. Det krävs dock att någon av samborna begär bodelning, Sambolagen 8 §. I bodelningen ska man räkna med den egendom som samborna hade den dag då samboförhållandet upphörde. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Detta gäller dock inte om samboförhållandet upphörde genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, då ska istället begäran framställas senast när boupptäckningen förrättas, Sambolagen 8 § 2 st. I ditt fall verkar samboförhållandet ha upphört på grund av en separation och alltså ska begäran framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag kasta ut min sambo?

2017-03-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Kan jag kasta ut min sambo? Jag står för kontraktet, har haft det sen 2009, min sambo flyttade in hos mig 2014. Han har 3 barn varannan vecka och jag har min son varannan vecka. Han har fast jobb, vi tjänar ungefär lika mycket. Han har en betalningsanmärkning som försvinner om 2 år. Kan jag bli utkastad enl sambo lagen?
Marie Gergi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Svaret på din fråga är olika från situation till situation.Om det är så att du skaffade bostaden och ni flyttade in tillsammans (samtidigt) i syfte att använda bostaden gemensamt och ha den som er permanenta bostad så kommer bostaden att ses som samboegendom enligt sambolagen (2003:376) 3 §. Om bostaden är att se som samboegendom så spelar det ingen roll om endast du står på kontraktet. Vid en separation ska en bodelning göras inom ett år om en av er begär det enligt sambolagen 8 §. Under bodelningen ska er gemensamma bohag och bostad delas lika. Om ni inte kommer överens kring vem som ska få behålla bostaden så kommer den som behöver bostaden bäst att få behålla den enligt sambolagen 16 §. I detta fall kan inte den ena sambon "kasta ut" den andra sambon hur den vill.Om det däremot är så att du inte skaffade bostaden inför ert samboförhållande, utan att du har bott i bostaden sedan tidigare (redan innan ni träffades) och att din sambo flyttat in senare så har du ju inte skaffat bostaden i syfte att den ska vara er permanenta bostad från början. I det fallet kommer bostaden inte att ses som samboegendom och bostaden är därför inte er gemensamma bostad. I det fallet kommer den som står på kontraktet i regel ha rätt att ”kasta ut” den andra personen.Det finns däremot ett undantag i sambolagen 22 § som är en tvingande regel. Undantaget innebär att den som inte står på kontraktet kan under vissa villkor få rätt att överta bostaden om det är skäligt och om denna personen bäst behöver bostaden. Detta undantag brukar inte tillämpas så ofta. Den brukar användas när den personen som blir utkastad bland annat har barn, inget jobb, dålig ekonomi och andra problem som gör det svårt att hitta en egen bostad.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Tillämplighet av sambolagen

2017-02-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag är sambo och nu på väg ut ur relationenVad gäller kring följande1 möbler har köpts på avbetalning av min sambo är dessa automatiskt hennes?2. pengar vi satte in i huset hon 100kkr jag 200kkrhur ska dessa fördelas3, vi har bott ihop i två månader, när börjar sambolagen att gälla?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I första hand bör det avgöras om sambolagen (2003:376) SamboL är tillämplig. Vilka som avses med sambor är två personer som bor stadigvarande i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Stadigvarande innebär med ledning av rättsfallet RH 2005:34 att om en part är folkbokförd på enn annan adress än där paret bor krävs en helhetsbedömning för att visa att de har ett gemensamt hushåll och att detta inte varat i allt för kort tid. Ett riktmärke kan vara att de bott tillsammans i minst sex månader. Andra omständigheter som inbördes testamente och gemensamt bankkonto kan också ge anledning att godta en kortare tids sammanboende. I ert fall har ni bott tillsammans i två månader vilket är en väldigt kort tid i dessa sammanhang. Beroende på var ni är folkbokförda och vad det finns för andra omständigheter kan ni trots det betrakta som sambor. Med angivna omständigheter kan jag inte ge ett klart svar på om ni är sambo eller inte, och därför kommer jag att redogöra för hur det blir med soffan och huset, först om ni inte är sambor, och sedan om ni är sambor: 1. Om ni är sambo Enligt 3 § SamboL är all egendom som förvärvats för gemensamt bruk samboegendom, vilket din fråga antyder att de är. Samboegendomen fördelas genom bodelning om någon av parterna begär det enligt 8 § SamboL. Om ingen begär det blir resultatet som under punkt två. Värdet av samboegendomen minus skulder läggs ihop och delas lika mellan parterna enligt 12-14 §§ SamboL.Avseende soffan innebär det att man räknar av det belopp som ännu inte betalats och betraktar det som en skuld. Sammantaget ska ni alltså dela lika både på värdet av soffan och värdet av huset. I praktiken innebär det troligen att en av er får köpa ut den andre från soffan och ni delar lika på det ni får in från försäljningen av huset. 2. Om ni inte är sambo Var och en behåller sin egendom. Detta innebär att din sambo får soffan eftersom hon köpte den, och du får 2/3 av det ni får genom husförsäljningen medan hon får 1/3. Sammanfattningsvis innebär det stora skillnader beroende på om ni är sambo eller inte och det behövs betydligt fler omständigheter än de angivna för att kunna avgöra denna fråga. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline