Modern påstår faderskap, mannen nekar

2017-09-19 i Faderskap
FRÅGA |HejÄr det straffbart att påstå att jag är far till en gradivitet om jag inte är det?Jag har inte ens varit nära att komma och hon påstår att hon har spiral?Hon påstår nu att hon är med barn vilket jag anser omöjligt och hon ska enligt egen utsago göra abort ( det finns även vittne på att hon sagt det) vad kan jag om det nu är så att jag är skyldig till detta göra om hon väljer behålla barnet?Om det nu visar sig att hon ljugit om gradiviteten är det brottsligt?MVH Stefan
Oxana Iakimenko |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt så har en kvinna berättat att hon är gravid och att du är fadern till barnet. Du är emellertid säker på att detta inte stämmer och undrar hur du kan motbevisa detta. Du undrar dessutom om det finns något du kan göra om hon väljer att behålla barnet.Inledningsvis kan jag berätta att du inte automatiskt anses vara far till barnet bara för att kvinnan säger det. Om kvinnan är gift med en man vid barnets födsel, anses han vara far till barnet (föräldrabalken 1:1) Om kvinnan är ogift när barnet föds, är Socialnämnden skyldig att försöka ta reda på vem som kan vara fadern (föräldrabalken 2:1). Socialnämnden ska vid sin utredning hämta in information från modern och andra personer för att fastställa vem som är fadern (föräldrabalken 2:4) och nämnden kan också verka för att det sker en blodundersökning dvs. DNA-test på personen/personerna som misstänks vara fadern (föräldrabalken 2:6). Om du således nekar till att du är barnets far, kan detta på Socialnämndens bevåg eventuellt fastställas genom ett DNA-test. Det är inte brottsligt att ljuga om en graviditet och ett avtal eller löfte (muntligt eller skriftligt) om att göra en abort är inte juridiskt bindande. Så trots att kvinnan har sagt att hon ska göra abort och det finns vittnen till detta uttalande, måste hon inte genomföra aborten. Om kvinnan således väljer att behålla barnet, finns det tyvärr ingenting du kan göra för att påverka hennes beslut. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,Oxana

IVF-behandling i Danmark efter att mannen har avlidit

2017-09-13 i Faderskap
FRÅGA |Hej, min pappa gick bort i torsdags. Han och hans fru har gjort IVF i Danmark i somras. Det har inte "fastnat" men hon har 2 ägg kvar och redan betalt för de behandlingarna. Min pappa skrev på papper om samtycke innan första ivf behandlingen då de var gifta. Kan han bli juridisk far till det barn som eventuellt kommer från behandling 2+3 trots att han gått bort. Då han skrev på papper för alla tre behandlingar, Hälsningar Linnea
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är lagligt i Danmark för en hustru att använda sin mans sperma efter hans död om han har samtyckt till det. Det som gör det lite osäkert är hur långt det här samtycket sträckte sig. Det han skrev under och samtyckte till kan nämligen begränsa användandet, till exempel kanske han inte ens samtyckte till användning efter sin död eftersom han själv ville kunna vara pappa till sina barn. I samtycket kan även finnas en tidsbegränsning, vilket inte direkt är problemet här men ändå är viktigt att ha i åtanke.Mitt råd är att höra av sig till kliniken så kan de hjälpa er att se över avtalet, hur långt samtycket sträcker sig och hur det sammanfaller med gällande lagstiftning. Av vad jag kan se finns det inget lagligt hinder mot att använda sperman, men samtycket kan sätta stopp för det.Vänligen,

Modern tvingar flera män till tester

2017-09-02 i Faderskap
FRÅGA |En kvinna kontaktar mig och berättar att det finns ett barn. Hon har tvingat 7 Andra att göra test och 5 av dem att göra om testet. Hon hävdar barnets rätt till fader men börjar genast ta upp sin dåliga ekonomi. När jag frågar om journaler från mvc och bvc säger hon nej och på frågan om halva vårdnaden vid positivt svar säger hon tvekande att hon inte vill ge bort den. vi sågs en gång och hade skyddat samlag och har inte hört av henne förän nu, 15 månader senare.Kan hon begära att män testas hur som hälst till höger och vänster? Kan jag begära några handlingar? Är jag tvingad att testas? Om det blir positivt kan jag begära halva vårdnaden?Tack Mvh /K
Daniel Shin |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Regler om faderskapsfastställande finner du i föräldrabalkens 3 kap. I korthet kan jag svara att hon inte har rätt att som privatperson tvinga dig att göra tester. Om du har utfört tester gör du det genom egen vilja. Barnet kan däremot (genom modern) väcka s.k. fastställelsetalan i domstol enligt 3 kap. 5 § föräldrabalken, vilket innebär att domstol kan pröva frågan huruvida du är fadern till barnet eller inte. Frågan om vårdnaden är någorlunda svår att fråga på i nuläget då jag inte känner till alla omständigheter, men som utgångspunkt har båda föräldrarna rätt till delad vårdnad. Eftersom ni dock inte är tillsammans är det sannolikt att ni inte får det, utan frågan om barnets vårdnad, boende och umgänge avgörs av domstol på begäran av en förälder (se om 6 kap. föräldrabalken).Du kan alltså neka till sådant test från henne, men det finns en möjlighet att en talan väcks angående faderskapet i domstol.

Hur går jag tillväga om att få ett faderskapsintyg?

2017-08-16 i Faderskap
FRÅGA |HejHur går jag tillväga om att få ett faderskapsintyg. Min mamma och pappa har aldrig levt ihop sedan jag föddes.Min pappa bor i Canada sedan många år tillbaka. Nu har min mamma gått bort och i mitt personbevis står inte vem som är min pappa. Har träffat min pappa en gång 1989 och hade då även kontakt via telefon men hans nuvarande fru satte stopp för det. Har nu via ett telefonsamtal med min pappa fått ett godkännande att har skriver på ett faderskap. Men hur går jag tillväga.??Tack på förhand
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att fastställa faderskapet behöver din pappa skriva under en faderskapsbekräftelse, och intygar därmed att han är din pappa. (Föräldrabalken 1 kap. 4 §) Jag rekommenderar dig att kontakta socialtjänsten i din kommun som kan bistå med information om hur en bekräftelseblankett kan se ut. Eftersom du är myndig är det du och din pappa som upprättar bekräftelsen, varken socialnämndens eller din mammas godkännande krävs. Blanketten ska fyllas i och kan skickas till din pappa som ska signera att han godkänner faderskapet, hans signatur ska bevittnas av två personer. Därefter ska du själv godkänna din pappas bekräftelse, skriftligen och daterat. Bekräftelseblanketten ska sedan skickas till Skatteverket för registrering. Eftersom du är myndig har inte längre socialtjänsten någon skyldighet att försöka utreda vem som är din pappa men om du ber dem om hjälp kan de bistå med ytterligare användbar information om hur faderskapet fastställs. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan min frus exman ta ifrån mig mitt fastställda faderskap?

2017-09-18 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag är gift med en kvinna och fick två barn med henne. Plötsligt efter två år berättade min fru att barnen är inte från mig. Hon säger att barnen är från en annan person (hennes tidigare Xman ) och nu vill han ha faderskap till de två barnen. Sista månaden gick han till familjrätten och kräver faderskap och näste vecka ska göra han med barnen DNA-test för att få veta till vem tillhör barnen.Så, Jag undrar vad som är nästa åtgärd och om historien är sann? Kommer han få faderskap omedelbart efter undersökningen (DNA) eller finns det andra åtgärder/ förfaranden för att få sitt faderskap! T.ex. att kräva tillstånd från domstolen? Och hur länge tid tar det till att han får faderskap ?Tack ska du ha.
Josefin Riklund |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det har din fru fött två barn under tiden ni varit gifta. Du undrar nu om det din frus ex. man påstår stämmer och vilka möjligheter han har att överta faderskapet till barnen.När en gift kvinna föder ett barn blir mannen i äktenskapet barnets rättsliga fader (1 kap. 1 § föräldrabalken). Detta kallas för faderskapspresumtion. Domstolen kan häva ett faderskap om det efter ett DNS-test skulle framgå att någon annan är barnets biologiska far (1 kap. 2 § föräldrabalken). Det finns dock regler som anger vilka som har möjlighet att väcka talan om hävning av ett faderskap som fastställts genom faderskapspresumtionen.Det är endast du, den fastställda fadern, eller barnen som kan väcka en talan för att häva ditt faderskap (3 kap. 1-2 § föräldrabalken). Din frus exman kan alltså inte väcka talan i domstol för att häva ditt faderskap. Han kan inte heller begära att ett DNA-test utförs om inte alla går med på det frivilligt.Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Barnets rätt till båda sina föräldrar

2017-09-11 i Faderskap
FRÅGA |Får be om ursäkt för mycket text men jag måste bara ha ett svar i detta nu då jag är så otroligt osäker i denna situationen.Är just nu i vårdadstvist om vår 1,5 månader gamla son. Hon vägrar gå med på gemensam vårdnad och vill ha ensam av anledningar så som "det skulle bli mer komplicerat med gemensam" och "vi kan ju inte samarbeta kring något alls".När jag frågar henne om vad vi inte kan samarbeta om så kan hon inte ge något konkret svar förutom att "Dagis t.ex?" vilket jag har sagt att jag litar på hennes omdöme då hon kan dagisen bättre än jag.Har pratat med socialkontoret som säger att de inte ser någon anledning till varför TR skulle neka gemensam vårdnad i detta fallet, att jag gör helt rätt.Socialkontoret pratiskt taget krävde DNA-test p.g.a det instabila förhållandet vi haft, vilket jag självklart inte hade några problem med och jag har gjort allt som socialkontoret bett mig.Trots att faderskapspapper inte är påskrivna har vi redan nu skrivit under och gjort ett underhållsavtal och jag har nu redan betalat för dessa två månader sedan min son föddes.Jag har påpekat att jag gärna ger henne en stor mängd av mina föräldradagar om detta skulle underlätta för henne.Sagt till henne att, i framtiden, om några papper behöver underskrift kan jag komma samma eller nästkommande dag och ordna dettaSagt till henne att hon får gärna flytta så länge det inte försvårar umgänget mellan min son och migTrots detta påstår hon att TR sagt att hon antagligen kommer vinna?
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är alltid sorgligt med de fall där en förälder anser sig ha en bättre rätt till ett barn. Denna syn är sedan länge förlegad i Sverige. Idag pratar vi istället om barnets rätt till båda sina föräldrar och vi ser idag fall där vårdnaden överlåts till pappor då kvinnor vägrar samarbeta. Det finns idag inte en rättighet för kvinnan på samma sätt som förr.Ni har idag ett mycket litet barn och konsekvenserna för att barnet ska flytta mellan två boenden i nuläget skulle kunna ifrågasättas Det är iallafall svårt för utomstående att yttra sig i frågan, utan här är det bra om ni föräldrar kan komma fram till något. Allt handlar om vad som är bäst för ert barn. Det finns uppenbart en stor rädsla hos många kvinnor att överlåta ansvaret för ett så litet barn till någon annan. Förstå hennes rädsla och fortsätt möta upp henne så gott du kan. Detta verkar du tydligt redan göra och det är en fördel för dig och även för din son.Det bästa för ett så litet spädbarn kan oftast vara att bo hos modern, men det råder naturligtvis stora samhällsdiskussioner kring detta, men vi är dock fortfarande kvar i den synen inom rättssystemet. Det här kommer med tiden att ändras allt eftersom barnet växer och blir äldre. Din roll blir med tiden alltmer viktigare för barnet och du gör därmed helt rätt i att begära gemensam vårdnad över ert gemensamma barn. Det är av största vikt för barnets framtid att du som pappa fyller en stor del i ditt barns liv.TR strävar alltid i första hand mot att vårdnad över ett barn ska antas gemensamt av föräldrarna. Finns möjlighet till samarbete ska TR utgå från detta. Det är i dessa sammanhang viktigt att skilja mellan vårdnad och umgänge. Två föräldrar kan ha gemensam eller ensam vårdnad, bestämmande och ansvar över barnet. Barnet kan bo lika mycket hos båda eller mer hos den ena föräldern som då är boendeförälder, och hälsa på den andre som då blir umgängesförälder. Du kan alltså fortfarande ha umgänge med ditt barn som du inte har vårdnaden över, eller inget umgänge alls med ett barn som du har vårdnaden över. Dessa saker har alltså olika betydelser.Mitt råd till dig är att fortsätta visa din samarbetsvilja och se till att du får ett upprättat avtal med modern om vad som ska gälla. Kanske kan ni komma överens om att du får ha din son några timmar då och då till att börja med vilket senare kan ökas när barnet blivit äldre.Om ni inte kan komma överens utan det blir upp till TR att besluta även kring umgänge så lägg fram en plan på hur du vill att beslutet ska se ut. När kan du ha din son? Hur vill du ha honom? timmar? vilka dagar? osv. Gör ett schema. Får du till ett avtal och att du tydligt visar din samarbetsvilja har du goda chanser även i framtiden vid ev. nya tvister.Kom ihåg att vårdnad och umgänge inte handlar om hur föräldrar vill ha det utan vad som är bäst för ett barn. Två engagerade föräldrar, som i ert fall, är det absolut bästa. Vill ni ha hjälp med ert samarbete så finns det att få från flera instanser i samhället. Socialtjänsten har mer information om hur det ser ut i eran kommun.Din son behöver sin pappa så ge inte upp när det går emot, du slåss för hans rätt inte din.Lycka till!

Fastställelse av faderskap för sambo till inseminerad kvinna

2017-08-22 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Rakt på sak, min sambo är gravid och barnet blev till via heminsemination då jag är transman. Jag har manligt personnummer, men är född biologisk kvinna. Donatorn är anonym, vi vet inte hans namn, han vet inte våra. Hur sköter jag faderskapsfastställelsen? Kan jag klandra mig vara barnets biologiska far eller kommer de på någotvis kunna se mitt tidigare personnummer och vad blir isåfall följderna till detta? Eller är det lika simpelt för mig att fylla i detta papper som att jag godkänt en donation? Vi vill att processen ska vara så simpel som möjligt då otroligt mycket okunskap ännu finns och jag personligen inte känner att jag ska behöva förklara hela mitt privatliv för att ha rätten till barnet jag skapat. Stort tack på förhand!
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Gratulerar till kommande faderskapet! Du kommer att presumeras som barnets fader enligt 1 kap. 6 § föräldrabalken pga insemination och då du är kvinnans sambo. Enligt de omständigheter jag fått av dig så kan jag inte se att det skulle uppkomma några problem om inseminationen är dokumenterad enligt 6 kap. lagen om genetisk integritet - insemination. Inseminatorn har ingen rätt att hävda faderskap om du var kvinnans sambo vid inseminationstillfället och kan visa detta.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Fastställande av faderskap av annan man

2017-08-14 i Faderskap
FRÅGA |Hej, Min flickvän är gravid och vi har skrivit på ett faderskapsintyg på att det är jag som är pappan. Dock har en annan kille hört av sig nu och säger att han kan också vara pappan åt barnet. Min flickvän säger att så inte är fallet och att hon inte tänker låta honom göra något faderskapstest. Finns det något han i detta fall kan göra för att få till stånd ett faderskapstest då hon och jag bägge två är överens om att det är jag som är pappan åt barnet och vi har faderskapsintyget från familjerätten?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utifrån vad du berättar utgår jag från att du har undertecknat en så kallad faderskapsbekräftelse enligt 1 kap 4 § Föräldrarbalken (FB). En faderskapsbekräftelse är som utgångspunkt bindande. Eftersom du skrivit på en faderskapsbekräftelse är du att anse som barnets rättsliga fader. En bekräftelse av faderskap görs skriftligen och ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern. Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast om det kan antas att mannen är far till barnet. Dvs socialnämnden hade inte godkänt bekräftelsen om de inte hade antagit att du varit far till barnet.Finns det något han i detta fall kan göra för att få till stånd ett faderskapstest?Det är endast barnet som kan väcka talan om fastställande av faderskap. En mamma som är vårdnadshavare får dock även föra barnets talan (FB 3:5). Om killen anser sig vara pappa till barnet som nu är fött av en ogift mamma har han således inte möjlighet att själv väcka en talan om fastställande av faderskap. Han kan dock vända sig till Socialnämnden som kan väcka talan för barnets räkning, oberoende av mammans uppfattning, dvs spelar ingen roll vad din flickvän säger. Tycker dem då att det råder osäkerhet eller oenighet om vem som är pappa till barnet, kan faderskapet fastställas med hjälp av DNA-test. Socialtjänstens familjerätt gör då en utredning och utför DNA-test. Det kommer då visa sig om du eller killen är barnets biologiska far. Skulle den andra killen vara far till barnet har du som rättslig far rätt att väcka talan om att få bekräftelsen ogiltigförklarad. Till grund för denna talan kan man då använda sig utav DNA-testen. Men viktigt att komma ihåg är att det bara är du som har denna talan och inte den andra killen. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar