Fördelning av arv

2017-03-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Min far skiljde sig med min mor för över 10 år sedan. Jag och min syster är deras barn. Sedan skaffade min far en ny fru, som han skrev äktenskapsförord med. Så om han skiljer sig med henne så behåller han allt som han tog in i äktenskapet. Men om min far skulle gå bort, hur distribueras hans arv?
Johanna Barfoed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förutsatt att äktenskapsförordet är giltigt, behåller han precis som du säger sin egendom, både den han införskaffat innan äktenskapet men även under äktenskapets gång. Egendomen ska inte ingå i en bodelning. Ifall din far skulle gå bort, ärver således du och din syster din fars kvarlåtenskap, då ni är hans bröstarvingar enligt 2:1 ÄB. Ni delar lika på hans kvarlåtenskap. Ifall han exempelvis har 300 000 kr när han går bort får ni 150 000 kr var. Hoppas det var svar på din fråga!Hälsningar,

Bodelningsavtal fastighet

2017-03-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej Min son och svärdotter ska skilja sig och de planerar att svärdottern ska överlåta deras fastighet på min son.Fastigheten inköptes för 4 år sedan för 580 000 kr och är idag värderad till 1200 000 kr det finns ett lån på 800 000 kr som är taget till ombyggnation. Hur gör de för att det inte ska bli någon skatt vid överlåtandet
Christina Bengtsdotter |Hej!Vad trevligt att du hittat till oss på Lawline!Vid skilsmässa och överlåtelse av fastighet är det viktigt att upprätta ett bodelningsavtal. De ska alltså inte blanda in gåvobrev eller köpekontrakt här. Då blir överlåtelsen också skattefri. Bodelningsavtalet skickas sedan till Lantmäteriet för registrering (överföring) av hela lagfarten på svärdottern.Våra jurister kan hjälpa till med upprättandet av bodelningsavtal, eller så kan ni använda vårt avtalsverktyg. Hur mycket det kostar och hur ni går till väga kan du läsa om genom att klicka här. Det finns beskrivningar i avtalsverktyget, men om det ändå uppstår oklarheter finns det högermarginalen kontaktmöjligheter till våra jurister. Med vänliga hälsningar

Bodelning under äktenskapsskillnad

2017-03-08 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min fru ska skiljas. Nu undrar jag om man kan göra bodelning innan domen vunnit laga kraft?Jag ska ta över vårat hus och lånen som hör till, men vad jag fått veta är att banken kräver att bodelning gjorts innan dom kan skriva över allt på mig.
Alexandra Teorell |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Bodelning ska som huvudregel ske när ett äktenskap upplöses (9:1 Äktenskapsbalken (ÄktB)). Om ni enbart har enskild egendom och ingen av er begär att ta över bostad eller bohag från den andra maken behövs det dock inte, men detta är inte så vanligt och för er del antar jag att så inte är fallet. Därav ska ni följa huvudregeln och bodela med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9:2 ÄktB), som ju redan har passerat. Det går med andra ord bra att göra så innan domen har vunnit laga kraft. Vänligen,

Undantagande av föremål som används för personligt bruk från bodelning

2017-03-07 i Bodelning
FRÅGA |Vid skilsmässa, bodelning av lös egendom, undantag personligt lösöre. Hur gör man med kapitalförsäkringar,verktyg och alkohol, typ Singel malt Whisky av högre kvalitet. Allt inköpt under äktenskapet
Elias Lindberg Wahlström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I vissa fall kan som du påpekat en make få undanta viss egendom från bodelningen trots att egendomen utgör giftorättsgods och därför normalt ska ingå i bodelningen enligt Äktenskapsbalken 10 kap. 1 §. Denna möjlighet regleras i Äktenskapsbalken 10 kap. 2 §. I paragrafen föreskrivs att: "Varje make får från bodelningen ta undan kläder och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk...". Som exempel på egendom som inte är kläder som får undantas i denna paragraf har nämnts familjeporträtt, glasögon, rakapparater och släktfotografier samt ringar och smycken. Kan kapitalförsäkringen undantas från bodelningen?En kapitalförsäkring är inte sådan egendom som avses i Äktenskapsbalken 10 kap. 2 § och ska inte undantas från bodelningen. Kapitalförsäkringen kommer därför att ingå i bodelningen. Kan verktygen och alkoholen undantas såsom personligt lösöre?Det kan vara svårt att avgöra om verktygen och alkoholen är sådan egendom som avses i denna paragraf och därför får undantas. Av betydelse kommer att vara föremålens karaktär (se exemplen ovan), föremålens sammanlagda värde sett i belysning av era ekonomiska förhållanden och om du använt dem uteslutande för ditt personliga bruk. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skulder efter bodelningen

2017-03-09 i Bodelning
FRÅGA |Lån som inte togs med i bodelningen. Vid vår bodelningen glömdes ett privat lån som togs ett antal år innan från min svärmor. Lånet står helt på mig och användes till våra gemensamma investeringar som hus mm, som har delats lika i bodelningen. Någon månad efter bodelningen påtalas skulden från svärmor, jag betalar halva skulden och tycker att min fd hustru skall betala den andra halvan av skulden. Vad gäller, är jag skyldig att betala hela skulden själv då den inte finns med i bodelningen eller har hon (min fd hustru) skyldighet att ta halva delen av skulden?Tacksam för ett svar och förtydligande ang detta, får man svar via mail eller finns det bara att läsa på Lawline, hur finner jag det si så fall?Om man skulle behöva juridisk hjälp om saken urartar, hur går jag i så fall tillväga?
Christina Bengtsdotter |Hej!Svaret på din fråga ligger i hur ni upprättat bodelningsavtalet. Finns det avtalsskrivning däri som säger något såsom att ni är överens om att avtalet omfattar alla era bodelningstillgångar och bodelningsskulder och att ni är överens om att "allt" ingår kan det vara svårt för dig att kräva något för en bodelningsskuld i efterhand. Men, det framgår inte av din fråga om du faktiskt även ställt frågan om din före detta fru kanske har gjort rätt för sig avseende sin del, eller om hon de facto sagt att du måste betala allt. Kanske är det så enkelt att du bara ber henne betala sin del av skulden, eller om du pratar med din före detta svärmor och det blir tydligt att du inte har betalansvar för annat än din halva. Hon kanske inte förväntar sig något annat. Hoppas det löser sig till det bästa för dig.Om du behöver mer hjälp i ett senare skede kan du ta kontakt med våra jurister för att boka ett möte. Hur du går till väga och vad det kostar kan du läsa om genom att klicka här.Med vänliga hälsningar

Är avkastning på enskild egendom giftorättsgods? Vad händer om giftorättsgods spenderas innan bodelningen?

2017-03-08 i Bodelning
FRÅGA |Hur går det till om man ligger i skilsmässa och mannen äger en hyresfastighet som genom äktenskapsförord ska vara hans enskilda egendom (och inte ingå i bodelningen) men de intäkter som fastigheten gett under de senaste åren, ska dessa ingå i bodelningen? Han äger fastigheten privat och hyresintäkterna läggs varje år på hans beskattningsbara inkomst. Vid brytdatumet fanns drygt en miljon kronor på fastighetskontot. Om de pengarna ska ingå i bodelningen, vad händer om det nu skulle visa sig att han har spenderat pengarna under prövotiden? Mvh E
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Den första frågan du vill ha svar på är om avkastning på enskild egendom ska ingå i bodelningen, d.v.s. om de pengar mannen tjänat på hyresfastigheten ska ingå i bodelningen. Svaret på detta är som huvudregel ja. Avkastning på enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits i t.ex. ett äktenskapsförord (7 kap 2 § andra stycket ÄktB). Finns ingen sådan föreskrift är avkastningen (pengarna) giftorättsgods och ska således ingå i bodelningen (10 kap 1 § ÄktB). Den andra frågan avser vad som händer om mannen har spenderat pengar som ska ingå i bodelningen efter den s.k. brytpunkten. Brytpunkten är den dag utifrån vilken bodelningen ska göras. Denna dag är den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap 2 § ÄktB). Varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom (9 kap 3 § ÄktB). Trots att pengarna spenderas ska således dessa räknas in till bodelningen vilket leder till att de ska delas mellan makarna. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Dolt samägande av egendom som inte ingår i bodelning mellan sambos?

2017-03-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej!jag funderar på en fråga angående bodelning.Jag och min sambo har varit tillsammans i 8 år, en son på 3 år och sedan ett hus tillsammans (sålt det nu).Men vad gäller ang bodelning då man haft gemensam ekonomi. Sedan köpt bil och skoter ihop, men står på min sambo?Han anser att vi inte ska dela upp det, utan är hans.Sen har han köpt släp under dessa år plus en liten bil åt mig. Lilla bilen stod på han och sålde den nu, men behöll alla pengar själv.Vad är rätt och vad är fel?
Johanna Bergvall |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att hänvisa till sambolagen och samäganderättslagen, du hittar dem här och här.Bilarna, skotern och släpet är inte samboegendomVid bodelningen ska ni dela på er samboegendom. Denna utgörs av er gemensamma bostad (vilken ni nu sålt) och ert gemensamma bohag, så länge egendomen köpts för att ni skulle använda den tillsammans. Egendom den ena av er till exempel har ärvt med villkor om att egendomen ska vara enskild, är inte samboegendom. (se 3 §, 4 § och 8 § sambolagen). Gemensamt bohag är möbler, hushållsmaskiner och andra saker ni har i det gemensamma hemmet. Bilarna, skotern och släpet är därför inte bohag. Detta innebär att de inte ska ingå i bodelningen. (se 6 § sambolagen)Det kan finnas dold samäganderättDin sambo har som utgångspunkt rätt att sälja den egendom som han står på avtalet för. Men i detta fall skulle s.k. dold samäganderätt kunna finnas, vilket innebär att ni anses äga egendomen tillsammans och som huvudregel ska dela på pengar vid försäljning. Dold samäganderätt kräver:- att egendomen köpts för gemensamt bruk- att den sambo som inte står som ägare i avtalet har bidragit ekonomiskt till köpet- båda sambos har velat att äganderätten ska vara gemensamJag tolkar det som att du har varit med och betalat skotern och den ena bilen. Det verkar även som att dessa två föremål köpts för att användas av er båda två. Har ni båda velat ha gemensam äganderätt så är kriterierna för dold samäganderätt uppfyllda. Då har ni rätt till 50 % var i bilen och skotern, så länge ni inte kommer överens om något annat. (se 1 § lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt)Skulle det vara så att din sambo inte har velat ha gemensam äganderätt, är kriterierna inte uppfyllda. Jag antar att han då skulle ses som ensam ägare och fri att bestämma om ni ska dela på pengarna från försäljningen eller inte. Har han köpt släpet till sig själv är det med störst sannolikhet så att han är ensam ägare. Om släpet köptes till dig skulle det kunna finnas dold samäganderätt, samma sak gäller bilen han köpte till dig (se kriterierna ovan). SammanfattningBilarna, skotern och släpet ska alltså inte ingå i bodelningen. Däremot kan det finnas dold samäganderätt. Gå igenom varje sak och kolla om kriterierna är uppfyllda. Om ja, så har du rätt till en viss del i egendomen (som utgångspunkt 50%). Om nej, så har din sambo ensam äganderätt och har rätt att behålla pengarna från försäljningen. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen! Jag rekommenderar Lawline Juristyrå om du vill ha ytterligare hjälp kring att bedöma om dold samäganderätt finns. Du bokar tid här. Med vänliga hälsningar,

Ska pengar som en make lånat ut ingå i bodelningen?

2017-03-07 i Bodelning
FRÅGA |Om maken lånat ut 10 000 kr till en kompis som han inte fått än , ska dessa räknas in i hans giftorätt när vi ska bodela eller kommer dessa pengar att gå under 10 kap 3§ i ÄktB så han slipper ta med dem i sin del. Det tjänar ju han på!!
Elias Lindberg Wahlström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om någon lånar ut pengar till någon annan har den som lånar ut pengarna rätt till återbetalning. Denna rätt till återbetalning är en så kallad fordran. En fordran kan i regel fritt överlåtas och betraktas därför som en tillgång hos innehavaren (i detta fall hos maken). Den träffas således inte av Äktenskapsbalken 10 kap. 3 § som föreskriver att rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är av personlig art inte ska ingå i bodelningen. Istället faller denna fordran under kategorin giftorättsgods i Äktenskapsbalken 10 kap. 1 § och ska således ingå i bodelningen. Sammanfattningsvis så kommer maken inte att tjäna på att han lånat ut pengarna. Dessa kommer istället att motsvaras av en fordran på återbetalning som ska ingå i bodelningen.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,