Rätt till andra makens pension vid skilsmässa?

2014-09-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej ! Jag har varit gift i mer än 11 år och sambo i 15 år. Jag har en fråga ang skilsmässa. Från de företag min man jobbat för under våra år tillsammans som gifta har de satt in pensionsförsäkringar utöver hans lön. Jag undrar om det är så att jag har rätt till en del av de pengarna eller om de pengarna som då är insatta som pensionspengar till honom endast tillhör honom i detta fall?
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Vid skilsmässa ska en bodelning upprättas (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Huvudregeln är att vid bodelning ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Giftorättsgods är all egendom som inte gjorts enskild genom exempelvis testamente, gåva eller äktenskapsförord (7 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken). Dock ska vissa pensionsförsäkringar undantas från bodelningen. Oöverlåtbara eller personliga rättigheter ska inte ingå i bodelningen om detta strider mot vad som gäller för rättigheten (10 kap. 3 § 1 st. äktenskapsbalken). I regel ska varken tjänstepension eller allmän pension tas med i bodelningen, eftersom dessa ofta är oöverlåtbara. Dock kan rätten till tjänstepension ändå ingå i bodelningen om rättighetsinnehavaren kan förfoga över rättigheten, trots att den har ett överlåtelseförbud (jfr NJA 1960 s. 411). Rent inkomstskattemässigt gäller att om arbetsgivaren äger försäkringen som arbetstagaren får, så anses försäkringen i princip oöverlåtbar (58 kap. 16 och 17 §§ inkomstskattelagen). Om en pensionsförsäkring ska ingå i en bodelning vid skilsmässa, beror på hur försäkringsavtalet är utformat. Privat pensionsförsäkring ingår i bodelningen och ska delas lika mellan makarna (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Om en arbetstagare äger sin egen tjänstepension och där arbetsgivaren endast betalar för premierna, bör denna tjänstepension likställas med en privat pensionsförsäkring och därmed ingå i bodelningen. Allt detta leder till att svaret på din frågeställning är beroende av pensionsförsäkringsavtalets utformning, men generellt ingår inte en tjänstepension i bodelningen.Vänliga hälsningar,

Ex-makes rätt till giftorättsgods

2014-09-27 i Bodelning
FRÅGA |Har en skild kvinna nagon ratt till giftorattsgods fran sin ex-make som ar omgift?
Delpak Sandy |Hej och tack för din fråga!Nej en skild kvinna har inte rätt till giftorättsgods från sin ex-make. Det spelar ingen roll om ex-maken är omgift eller inte. Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken, se här. Du har alltså inte rätt att som ex-fru ta del av giftorättsgodset. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

andel i bostadsrätt förvärvad för sambors gemensamma användning

2014-09-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag bor idag i en bostadsrätt som jag äger till 50% sedan några år tillbaka. Sedan ca 1 år tillbaka bor jag även med min sambo. Nu tänkte jag köpa/få överfört resterande 50% av lägenheten (som min far står på i dagsläget) så att jag äger 100% själv.Vad gäller med sambolagen i detta fall? Måste jag skriva ett samboavtal på den nya delen 50% av lägenheten som jag nu tar över?Tack på förhand.Mvh
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Enligt 8 § Sambolagen ska, då ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, en bodelning av sambornas samboegendom genomföras, förutsatt att någon av samborna begär detta inom ett år från det att samboförhållandet upphörde.I 3 § Sambolagen framgår att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §§ Sambolagen.I 5 § 1 stycket 3 punkten Sambolagen framgår att en bostadsrätt utgör sambors gemensamma bostad om bostadsrätten utgör sambornas gemensamma hem och bostadsrätten innehas huvudsakligen för detta ändamål.I 4, 7 och 9 §§ Sambolagen finns bestämmelser som inskränker vilken egendom som enligt 3 och 8 §§ Sambolagen ska ingå i en bodelning mellan sambor.I 4 § Sambolagen stadgas att enskild egendom inte utgör samboegendom och i 9 § Sambolagen framgår att samborna kan avtala om att viss egendom inte ska ingå i en bodelning, ett så kallad samboavtal. Slutligen framgår av 7 § Sambolagen att egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål inte utgör sambors gemensamma bostad och bohag. Med andra ord ingår inte enskild egendom, fritidsegendom eller egendom som omfattas av ett samboavtal i en bodelning mellan sambor.I ditt fall kan vi konstatera att din bostadsrätt utgör din och din sambos gemensamma hem varmed bostadsrätten enligt Sambolagen utgör gemensam bostad. Då den andel du nu äger, det vill säga 50 % av bostadsrätten, inte är förvärvad i samband med att du och din sambo blev sambor, utan du istället förvärvade andelen före det att ni påbörjade ert samboende, utgör dina nuvarande 50 % av bostadsrätten inte samboegendom, varför denna andel av bostadsrätten inte ska ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din sambo.Vad gäller din fars 50 % av bostadsrätten du nu planerar att få i gåva / köpa så bör situationen emellertid vara en annan. Genom att få eller köpa din fars 50 % av bostadsrätten bör du nämligen, då du numera bor tillsammans med din sambo, anses "förvärva" hans andel av bostadsrätten för din och din sambos gemensamma användning. Denna andel av bostadsrätten kommer därmed att ingå i en bodelning mellan dig och din sambo, förutsatt att ni inte enligt 9 § Sambolagen skriver ett samboavtal rörande andelen. Om din far väljer att ge dig hans 50 % av bostadsrätten kan han dock enligt 4 § 1 stycket 1 punkten Sambolagen föreskriva att denna gåva ska utgöra din enskilda egendom, varmed denna andel av bostadsrätten inte kommer att utgöra samboegendom och därmed inte ingå i en bodelning mellan dig och din sambo. Du och din sambo behöver då inte skriva något samboavtal.Sammanfattningsvis kan konstateras att, om du får eller köper din fars andel i bostadsrätten, du och din sambo behöver skriva ett samboavtal där ni avtalar bort att andelen ska ingå i en bodelning enligt Sambolagen. Om din far ger dig sin andel i bostadsrätten kan han dock föreskriva att denna andel ska utgöra din enskilda egendom, varmed andelen inte kommer att ingå i en framtida bodelning mellan dig och din sambo.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Giftorättsgods med lån

2014-09-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej vid skillsmässa: Jag ägde en bil innan äktenskapet som jag under äktenskapet sålde och köpte en ny bil. Pengarna från förra bilen lades in i den nya samt jag tog ett billån på resterande pengarna. Vid skillsmässa hur delar man upp bilen? Och lånet? Jag står själv på lånet. Jag funderar på att skriva in min fru som medsökande på lånet - då äger hon halva skulden och jag halva.
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga!Egendom som en make tar med sig in i äktenskapet blir så kallat giftorättsgods, om egendomen inte är enskild, se 7:1 ÄktB. Av din fråga kan jag inte tolka in att bilen var enskild egendom, och här jämför jag med 7:2 ÄktB. Detta betyder att bilen du ägde innan och förde med dig in i äktenskapet var giftorättsgods. Huvudregeln för giftorättsgods vid en bodelning är att dessa läggs samman i en egendomsmassa där skulderna dras av och egendom fördelas därefter lika mellan makarna. Vardera make har sin del av giftorättsgodsen som ingår i massan. För att förtydliga detta ska jag ge ett exempel: Om make A har 100kr efter avdrag för skulder och make B 300kr efter avdrag för skulder är egendomsmassan 400kr (300+100) som ska fördelas mellan makarna, 200kr var, se 11:3 ÄktB.Den nya bilen räknas således också som giftorättsgods, där du och din fru äger olika andelar då ni betalat olika mycket.Om ni hade ägt halva bilen var, skulle halva bilens värde räknas in i din respektive din frus giftorättsgods. Skulderna hänförliga till bilen delas upp på motsvarande sätt om ni tagit lånet till lika stora delar tillsammans.Då du har betalat mer av bilen äger du en större andel av den och i ett sådant fall är det den andelen av bilen du äger som tas upp som en tillgång på din sida av giftorättsgodset.Eftersom att bilen inte kommer vara det enda som förs med in en bodelning, är det dock omöjligt att säga hur bilen de facto delas upp, då det jag skrivit ovan rör egendomen i pengar räknat. Eftersom att uppdelningen av egendomsmassan skett i monetära tal, är det först vid den så kallade lottläggningen som den faktiska uppdelningen av den fysiska egendom sker. I första hand har en make rätt att få den egendom denne önskar, 11:7. Dock är det den make som har störst andel av giftorättsgodset som får välja vilken egendom denne ska avstå så att summan av bodelning blir hälften var. Om du då i en bodelning för med dig mer egendom in i den egendomsmassa som ska hälftendelas får du avgöra vilken egendom du ska avstå till förmån för din fru, se 11:7 & 9. Vill man inte avstå någon egendom alls, kan motsvarande summa betalas i pengar.Jag måste också upplysa dig om att samtliga av dessa regler som rör vad som ska ingå en bodelning är dispositiva, vilket innebär att de endast aktualiseras om ni inte kan komma överens om hur ni ska göra med egendomen vid en äktenskapsskillnad. Med andra ord är det helt upp till er, så länge ni kan komma överens, att avgöra vad ni ska göra med bilen om ni går skilda vägar. Hoppas jag tydligt svarade på ditt svar. ÄktB finner du här. Har du fler frågor tveka inte att höra av dig.Med vänlig hälsning,

Gemensam bostad vid bodelning

2014-09-28 i Bodelning
FRÅGA |Jag ska skilja mig,vi har varit sambo sen 2004.Gift sen 2011.Inga äktenskapsförord finns. Vi köpte huset 2007,för 1000000kr,vi står båda på huset,50/50. Vad gäller i detta fall? Ska inte en bodelning göras,enligt lagen? Ska inte jag kompenseras dvs lösas ut från huset eller ska jag som min man säger ge honom huset som gåva.Det finns även skoter,motorcykel bil(100000kr)
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline.När ett äktenskap upplöses skall bodelning ske. Maken som får den gemensamma bostaden skall då räkna av värdet av denne från sin del i bodelningen. Blir det inte tillräckligt med egendom över för att täcka värdet, får maken som övertar bostaden ersätta den andra med pengar.Det jag beskrivit stadgas , 9 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB), 10 kap 8 och 10 §§ ÄktB. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Bodelning vid äktenskapsskillnad, skuldtäckning.

2014-09-26 i Bodelning
FRÅGA |Skilsmässa - en av parterna står på papperet ensam för de flesta av de skulder som ex kreditkort, el, TV, bil osv - vid skilsmässa står den partern ensam för alla dessa kostnader? Eller delas de lika?Vad kostar det att anlita en familjejurist?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 3 § svarar varje make själv för sin skulder. I 11 kap. 2 §  ÄktB står att en makes skulder ska täckas av dennes giftorättsgods. Skuldtäckningen gäller bara den make som har skulderna, den andre makens giftorättsgods påverkas alltså inte.Vid en bodelning innebär detta att den make som har skulderna får dra av dessa från sitt giftorättsgods. Överstiger skulderna giftorättsgodset blir summan 0, det kan aldrig bli minus - då skulle man ju vara tvungen att betala sin makes skulder. Efter skuldtäckningen läggs vardera makes giftorättsgods samman (se ÄktB 11 kap. 3 §), och summan delas på 2. Om den ena maken har mer skulder än giftorättsgods innebär det alltså att han "bidrar" med 0 i giftorättsgods, och då får hälften av den andre makens giftorättsgods i andelsberäkningen. Du undrade även vad det kostar att anlita en familjejurist. Genom Lawlines sponsor Familjens Jurist har du möjlighet att här boka en tid. Om du fyller i formuläret så återkommer Familjens Jurist till dig och du kan få ett kostnadsförslag för just ditt ärende. Vänligen,

Surrogat för enskild egendom

2014-09-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag skriver nu igen för jag vet inte ifall ni fått min fråga. Jag o min man har skilt oss o vi har delat upp saker. Huset e sålt ska snart lämna över det till nya ägare. Allt detta e okej. Men mina vänner tycker jag ska kolla upp detta som jag ska fråga er nu. Min före detta man ärvde en summa pengar för 2år sedan i testamentet står det enskild egendom o jag vet vad det innebär. Men han löste av lite på ett av våra huslån då, nu så vill han ha tillbaka pengarna utav mig. Kan han det undrar jag då? Tacksam för svar.
Zozan Akay |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enskild egendom är undantagen från bodelning. Även egendom som trätt istället för enskild egendom undantas från bodelning. Egendom som träder istället för enskild egendom kallas för surrogat. I detta fall är din makes arv, som var enskild egendom, även fortsatt enskild när arvet används för att lösa fastighetens lån, om inget annat hade avtalas mellan er. Detta stadgas i Äktenskapsbalken 7 kapitel 2 § och innebär att din före detta make kan rikta anspråk mot dig och begära tillbaka lånet som han löste med sin enskilda egendom såvida ni inte hade avtalat annat. Om du har fler frågor kan du höra av dig till mig på min email adress Zozan.Peker.9822@student.uu.se. Hoppas att svaret är till din hjälp!Hälsningar,

Vem har rätt till vad vid bodelning?

2014-09-16 i Bodelning
FRÅGA |Min syster dog 4 september 2012 och min svåger dog 21 oktober 2012, någon bouppteckning upprättades inte eftersom svågern var sjuk, nu i efterhand säger svågerns broder att han ärvt allt, systern ägde inget trots att de hade hus, svågern har dominerat hela livet så allt stod på honom t o m bankkonto, vad är giftorättsgods, har man ingen rätt i detta fallet.
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. När ett äktenskap upplöses på grund av äktenskapsskillnad eller död, är utgångspunkten att allt ska delas lika mellan makarna. All egendom är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). En egendom kan bli enskild genom bland annat äktenskapsförord eller arv (eller gåva) med villkoret att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det har ingen betydelse att den ena eller andra maken äger en viss egendom och använder den mer. Sålunda ska exempelvis medlet på bankkontot delas lika, trots att svågern "stått på det", om inte det gjorts till enskild egendom genom till exempel äktenskapsförord (som måste vara registrerad enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken).Vid bodelning ska giftorättsgodset som huvudregel delas lika mellan makarna (jfr 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Ägaren till enskild egendom behåller denna egendom. Enskild egendom ingår inte i bodelningen (om inte annat överenskommits). Vänliga hälsningar,