Sommarstuga vid bouppteckning

2015-01-29 i Bodelning
FRÅGA |Jag ska göra bouppteckning efter min avlidna hustruVi har en sommarstuga. Ska värdet av den halveras och sättas upp som tillgång på båda dvs halva värdet var?Hur får jag fram värdet på stugan?Som jag fattar det finns inget taxeringsvärdeVi köpte den för 10 år sedan för 140.000Den är på 28 kvm
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!ill Om ni betalade lika mycket för stugan kan man säga att ni äger den med 50 % var. Om ni betalade olika mycket, men ändå var inställda på att äga hälften var är det förstås fortfarande så. Om ni däremot till exempel betalade olika mycket, kan du räkna på procenten (en kanske äger 40 %, och den andra äger 60 %). Är du osäker, och diskuterades frågan aldrig, skall du sätta upp det till 50 % var (1 § Samäganderättslagen, https://lagen.nu/1904:48_s.1).När det gäller värdet finns det naturligtvis inget enkelt sätt att räkna ut detta. Det bästa är förmodligen att anlita en värderingsman. Ofta kan det vara gratis att värdera till exempel en sommarstuga! Om man själv skall försöka sig på en värdering måste man veta vad liknande hus sålts för i samma område under den aktuella tidsperioden och så vidare, och det kan naturligtvis vara väldigt svårt att veta. Det lättaste sättet att ordna med värderingsman är att vända sig till en mäklare.Lycka till, och jag hoppas att svaret är till någon hjälp!Hälsningar,

Vad ingår i bodelningen?

2015-01-26 i Bodelning
FRÅGA |HejJag funderar på att skilja mig från min man sedan 4år, sambo sedan 13år. Jag har fonder sedan tidigare, vi har aldrig satt in pengar där under vår tid tillsammans, det har endast mina föräldrar gjort. Räknas dessa med i äktenskapet? Undrar även om lån hos CSN skall räknas med i den gemensamma skuldbördan? Har fått olika besked om detta.Jag har även aktier inlåsta genom ett förmånligt sparprogram genom jobb. Går man rätt av på dagsvärde, eller tittar man även på framtida utdelningar?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det du tänker på är alltså vad som skall ingå i bodelningen och vad som inte skall det. I bodelningen ingår allt man har som är giftorättsgods, och giftorättsgods är allt som inte är "enskild egendom" (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230). I nästföljande paragraf beskrivs vad som kan vara enskild egendom. Detta kan vara till exempel sådant man har fått eller ärvt med det förbehållet att det skall vara enskild egendom (det måste alltså i princip ha sagts innan man fick gåvan). Fonderna räknas därmed in, trots att de inte har någon egentlig anknytning till din make, så länge inte dina föräldrar aktivt uttryckt när de betalade in pengar att de skulle vara din enskilda egendom. Om ingenting har sagts, ingår de alltså.Av detta följer förstås att även aktierna ingår. Som du säger går man i princip på dagsvärdet. Man kan räkna med marknadsvärdet vid dagen för separationen, minus den vinstskatt man skulle få betala om man sålde aktierna.Precis som nästan all egendom räknas in i bodelningen, räknas i princip alla skulder in, alltså även CSN. Skulderna räknas ju av från varje makes egendom vid bodelningen!Om du har några fler frågor kring det här är det förstås bara att återkomma!Hälsningar,

Är skulder gemensamma?

2015-01-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vi är ett par som står inför skilsmässa. Vi har bott i hop i 16 snart 17 år och har tre barn tillsammans. Under vår tid tillsammans har jag studerat i 3½ år och har skulder till CSN. När jag pluggade hade min make låg inkomst och för att överleva och betala räkningarna lånade jag max. Hur blir det nu, kan vi dela på det lånet från CSN vid skilsmässan?
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Jag utgår i mitt svar från att ni har varit gifta - därmed är äktenskapsbalken tillämplig beträffande en eventuell bodelning mellan er. Huvudregeln inom svensk rätt gällande gifta makar är att de har separata tillgångar och skulder (se: https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1). Även om man exempelvis skulle ha en gemensamt ordnad ekonomi utgår man alltså från att makarna äger egendomen individuellt. Detta innebär att de skulder du har till CSN kommer dras från det giftorättsgods som du kommer bidra med i bodelningen och medför alltså att du kommer behöva dela med dig av mindre egendom vid en bodelning än om du inte haft dina skulder.

Värdering av bostad vid bodelning

2015-01-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Är skild o bodelning är klar . Mitt ex fick rätt i tingsrätten o hovrätten att bo kvar i huset o jag skulle flytta ut . 2112 gick skilsmässan igenom . Huset är till försäljning nu när hon vägra köpa ut mig efter en muntlig överenskommelse . Huset är svårt att sälja för jag tyckte att värdeingen var för hög o nu vägra mitt ex att sänka priset . Jag står för en del av lånen som jag fortfarande får betala till fast jag inte kan komma in i min del av huset . Jag har oxå skickat hyres avi som jag tycker hon skall betala pga att jag fortfarande får betala på huset o fastighetsskatt / halv . Vad har jag för rättigheter o hur finner jag en lösning så jag kan gå vidare i livet det är ohållbart att gå Vidar så här .
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag antar huset är till salu genom en tvångsförsäljning i enlighet med Äktenskapsbalken 7 kap 8 § då du inte får ut din del av värdet av bostaden. Vid värderingen av fastigheten i samband med bodelning ska fastighetens marknadsvärde användas. Med marknadsvärde avses det värde som fastigheten bedöms kunna säljas för vid en vanlig försäljning via mäklare. Ett problem med just fastigheter är att vid en framtida försäljning drabbas ägaren av en realisationsvinstskatt. Av den anledningen har HD i NJA 1975 s. 288 sagt att den latenta skatten vid en eventuell försäljning av fastigheten borde beaktas när fastigheten värderas vid bodelning. Huset ska alltså värderas till marknadsvärdet och med beaktande av latent skatteskuld. Din före detta maka ska därmed överta lånen samt ersätta dig för övervärdet minus latent skatteskuld. Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om du behöver ytterligare hjälp så samarbetar vi på Lawline med erfarna jurister inom familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig på:

Övertagande av bostad enligt sambolagen

2015-01-26 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera, vi har varit sambo i 11år han köpte ett hus åt oss, för gemensamt boende, vi flyttade in samtidigt i huset 1/10-03 han står ensam på lånen, och enligt sambolagen har jag också rätt till huset. Båda vill bo kvar i huset. båda har skulder till kronofogden, Jag har jobb, Sambon är arbetslös, jag bedriver hunduppfödning, och inne har 7 hundar och 2 hästar, Vi undrar vem som har rätt att bo kvar, då vi ej är överrens om det.Vänlig hälsning Birgitta
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Jag uppfattar det som att bostaden är er gemensamma bostad och ingår i er samboegendom trots att din sambo har köpt den. I så fall är det den sambo som bäst behöver bostaden som ska få denna i avräkning på sin lott, se 16 § sambolagen. För att du ska få lov att överta bostaden som din sambo har köpt så krävs det att ett sådant övertagande även kan anses som skäligt. Den sambo som bäst behöver bostaden kan t.ex. vara att ena sambon får ensam vårdnaden om barnen, men även sambos hälsa, närhet till arbetsplatsen och möjlighet att få bostad på annat håll kan vara relevanta faktorer. Vid skälighetsbedömningen kan hänsyn tas till om bostaden har ett affektionsvärde för den sambo som är ägare till bostaden, t.ex. att det är den sambons föräldrahem. Det har i praxis ansetts som oskäligt att ena sambon får överta allt, dvs. bostad och allt bohag som ingår i bodelningen. Vid helhetsbedömningen ska alltså den ena sambons behov vägas mot omständigheter som talar emot ett övertagande. Om det är så att ni har en gård där du bedriver uppfödning kan detta vara något som talar för att du bäst behöver bostaden, men detta ska då vägas mot att den kan ha ett speciellt värde för din sambo som har köpt den. Med vänliga hälsningar

Övertagande av hyresrätt vid bodelning

2015-01-25 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man har flyttat ihop i en ny lägenhet. Vi bor med min dotter som är elva år gammal. Nu vill jag ansöka om äktenskapsskillnad men jag är rädd på grund av bostaden. Jag vet inte var jag ska ta vägen med min dotter. Hon går i skolan i det här området var vi bor nu. Min fråga är vid skilsmässan vem har rätt att behålla lägenheten (hyresgäst)?Tack för att du svarar på min fråga, det är väldigt viktigt för mig.
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga! Av 7 kap. 3 § tredje punkten äktenskapsbalken framgår det att hyresrätten utgör er gemensamma bostad. Vid bodelningen i samband med er äktenskapsskillnad kommer den make som bäst behöver den gemensamma bostaden att få denna i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning (11 kap. 8 § äktenskapsbalken). En hyresrätt anses normalt inte ha något ekonomiskt värde. En förutsättning för att du ska få överta hyresrätten är vidare att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.För att bedöma vem som har bäst rätt till hyresrätten måste man alltså dels göra en behovsprövning och dels en skälighetsbedömning. Detta är svårt för mig att göra utifrån endast de omständigheter som framgår av din fråga. Något som talar till din fördel är dock att du har en dotter att ge tak över huvudet på och att du därmed kan ha ett större behov av hyresrätten. Dessutom ligger hyresrätten i närheten av din dotters skola. Du får därmed anses ha goda chanser att få rätt till hyresrätten i bodelningen. Med vänliga hälsning,

Beräkning av lösenbelopp av fastighet i bodelning

2015-01-23 i Bodelning
FRÅGA |HejVi har skiljt oss. Fd maken ska behålla gemensamma villan och jag har flyttat till en hyreslägenhet. Huset är värderat 3 gånger pga så olika bud- den första mäklaren värderade det till 2,9, den andre till 2,1 och den tredje som vi valde att ta in, värderade det till 2,5 och det var det vi har muntligt enats om. Nu ska vi ha bodelning. Juristen och fd maken säger att jag ska vara med och betala ett mäklararvode på 5%. Detta trots att maken inte har tänkt att sälja det i nuläget utan ev göra om det till två lägenheter och hyra ut den ena. Reavinstskatt vet jag om att jag är med på men mäklararvode...1.Varför ska jag vara med och betala det arvodet? "Riktig" försäljning är ju hypotetiskt?2. Kan jag neka?3. OM han säljer med vinst- kan jag då kräva att få halva vinsten?4. Om han säljer med förlust- är jag då skyldig att betala hälften?5. Kan jag istället säga att jag vill att huset ska värderas till 2,6 - gynnar det mig?6. Jag har en liten pensionsförsäkring- ska han ha del av den? Jag har jobbat 75% och varit hemma med barn och dessutom sjukskriven under några år. Han har jobbat 100% hela tiden.7. Jag har ett studielån kvar på drygt 20 000 kr. Ska han vara med och dela på det? Tog lånet innan vi gifte oss men det bidrog till att jag fick ett yrke och drog in lön till familjen.Tack för hjälpen snarast .
Fredrik Norberg |Hej och tack för att du använder dig av våra tjänster!I och med att ni har bestämt er för att din föredetta make ska behålla fastigheten i bodelningen, behöver ni slutreglera detta rent förmögenhetsmässigt. Man kan säga att du genom bodelningen "säljer" din andel i fastigheten, detta är egentligen inte vad som sker men för att förklara vad det är som händer kan det underlätta att se saken på det viset. Som jämförelse kan man säga att om ni i bodelningen beslutar er för att sälja fastigheten och dela på köpeskillingen, kommer beräkningen ske efter samma principer som i ert fall när ena maken istället övertar äganderätten genom bodelningen. Det är i och med ägarövergången av fastigheten (genom bodelningen) nödvändigt att slå fast vilket värde ägarövergången innebär. Efter bodelningen är klar kommer du inte ha något mer anspråk på fastigheten eftersom du redan "sålt" den genom bodelningen. Om ni har kommit överens om ett värde på fastigheten på 2,5 miljoner kronor, kan du redan där se om värdet innebär en vinst eller förlust i förhållande till vilket pris ni köpte fastigheten för. Det är denna vinst eller förlust som du kommer få ta del av. Vidare vad gäller värdet av fastigheten så är det brukligt att även räkna med omkostnader som är förenade med en försäljning. Mäklararvode är en typisk kostnad som vanligtvis ingår i en fastighetsförsäljning. Med ovanstående i åtanke ligger det alltså i ditt intresse att hålla värderingen av fastigheten så högt som möjligt, eftersom detta representerar värdet av tillgången som du kommer överföra. Gällande pensionsförsäkring regleras det i Äktenskapsbalken 10 kap. 3§ st.3. Utgångspunkten är att en sådan rätt ska ingå i bodelningen. Därmemot om det vore oskäligt med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheter i övrigt, kan den helt eller delvis undantas från bodelningen. När det kommer till skulder kan ni endast dela på skulder som ni båda har tecknat tillsammans. För ditt fall med studieskuld kommer det avräknas från din del av giftorättsgodset.Jag hoppas den här informationen hjälper dig i bodelningen. Om du önskar hjälp med att förhandla värdet på fastigheten eller huruvida din pensionsförsäkring ska undantas helt eller delvis, kan jag hjälpa dig att hitta ett ombud. Det är då bara att återkomma till mig på nedanstående emailadress. Med vänliga hälsningarfredrik.norberg@lawline.se

Tidpunkten för bodelning

2015-01-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag och min man skall skiljas. Jag har skrivit ut och fyllt i papper till rätten. Han menar dock att vi inte kan skicka in dem nu då vi inte är klara för bodelning. (hus som måste renoveras mer innan försäljning.) Kan vi skicka in begäran om äktenskapsskillnad nu eller måste vi vänta tills vi är klar för bodelning?
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Först när ett äktenskap upplöses fördelas makarnas egendom genom bodelning enligt 9:1 äktenskapsbalken. Bodelningen ska dock göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till rätten. Själva förrättningen av bodelningen sker när äktenskapet har upplösts. Makarna får enligt 9:13 äktenskapsbalken inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad avtala om den kommande bodelningen, men detta avtal kan endast gälla sådant som har samband med bodelningen att göra, t.ex. vilka andelar som vid bodelningen ska tillkomma makarna. Skickar ni in papperen om äktenskapsskillnad nu så kommer bodelningen alltså att ha utgångspunkt i förmögenhetsförhållandena som de ser ut idag, dvs. innan ni är klara med renoveringen. Däremot kan en bodelning leda till att ni äger skilda andelar i fastigheten, vilket innebär att ni äger fastigheten med samäganderätt, se 13:5 äktenskapsbalken. Om ni då är överens kan ni renovera klart fastigheten efter äktenskapsskillnaden och sälja den för att sedan kunna dela på vinsten. Med vänliga hälsningar