Ska sambor dela på pengar vid separation?

2017-10-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen separat ifrån min sambo.Huset vi bott i är skrivit i mitt och min fars namn.Han och jag är de två som står på lånet. I och med det har jag ett servicekonto där jag och min sambo kom överens om en insättning på 6000kr/månad.Detta kontot har varit aktivt sen 7 juli 2017.Jag har jobbat och min sambo delvis ca 15-25% och pluggat med CSN.Det har även varit månader utan någon "inkomst" från henne.Vi har haft delad ekonomi. Dvs att vi tar hennes och mina pengar. Lägger ihop dem. Betalar allt gemensamt och sedan delar på det.Men eftersom att jag jobbat 100% och haft betydligt hötre inkomst har jag varje månad satt över 6000 från min lön.Nu vid separation tycker hon att hälften på detta kontot är hennes och att det ska dras av på huskostnaden för sep-okt. Men jag menar på att dem tillhör huset. Och ska inte delas på.Dessutom är det jag som tjänat och satt över de pengarna. Har båda rätt till pengarna eller är dem huset?Vi har även en hund. Där vi båda betalat lika mycket vardera.Vems är då hunden ?Tack.
Marika Moberg Rabenius |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna som gäller för sambor vid separation finns i sambolagen (2003:376). Vid en separation och när samboförhållandet alltså upphör kan en sambo begära att bodelning ska ske, se 2 och 8 §§ sambolagen. Bodelning innebär att samboegendomen ska fördelas lika mellan samborna, se 12-16 §§ sambolagen. Enligt 3 § utgörs samboegendomen av sambornas gemensamma bostad och bohag (möbler, husgeråd osv.) Huset skulle kunna utgöra samboegendom om det var avsett att vara din och din sambos gemensamma hem, se 5 §. Men jag tolkar det som att du och din pappa köpt huset utan att tanken var att din sambo skulle bo där från början. Eftersom sambolagen enligt ovan bara täcker gemensam bostad och bohag ska inte heller någon annan egendom ingå i en eventuell bodelning. Det innebär att pengar på ett konto som huvudregel inte ska delas på vid en separation. Detta förutsätter att kontot bara står i ditt namn och att det alltså enbart är dina pengar. Angående hunden så är ni samägare till den eftersom ni köpt den tillsammans. Då blir samäganderättslagen (1904:48 s. 1) tillämplig, se 1 §. Det innebär först och främst att ni måste vara överens innan någon av er vidtar åtgärder när det gäller skötseln av hunden, om det inte gäller åtgärder som man inte kan vänta med (exempelvis akuta veterinär besök). Om du och din sambo inte kan komma överens om hunden och dess skötsel kan någon av er ansöka hos domstol om att en god man utses som då ska sköta förvaltningen, se 3 § samäganderättslagen. Någon av er kan också begära att hunden ska säljas på offentlig auktion enligt 6 §. Jag rekommenderar dock att ni i stället försöker komma överens om vem som ska ta hand om hunden osv. Hoppas du har fått svar på dina frågor. Vänligen

Behöver du betala skatt vid en bodelning?

2017-10-25 i Bodelning
FRÅGA |Min dotter har just separerat från sin sambo. Min dotter ägde 30% av deras gemensamma lägenhet och min dotters svärmor ägde de resterande 70% av lägenheten. I bodelningsavtalet (som båda parter accepterat) gör det gällande att min dotters 30% tillskiftas hennes tidigare sambo och att min dotter får 85000 i skifteslikvid.Nu vill min dotters svärmor att min dotter skrivet på ett gåvoavtal på de 30% för att "slippa betala skatt" på de 85000:- som hon ska få.Jag och min dotter är mycket skeptiska till detta tilltag.
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt ska din dotter ha 85 000 kr som kompensation för att hennes 30 % av lägenheten tillfaller hennes före detta sambo. Svärmor vill att detta ska genomföras som gåva för att på något sätt slippa skatta.Vi kan börja med att konstatera det faktum att gemensam bostad utgör s.k. samboegendom enligt 3 § Sambolagen. Det innebär att lägenheten får ingå i bodelningen. Av bodelningsavtalet verkar själva transaktionen framgå, dvs. 30 % av lägenheten tillfaller före detta sambon mot en kompensation på 85 000 kr till din dotter. Det här är en helt giltig överlåtelse. De 85 000 kr som tillfaller din dotter är skattefria. Detta framgår av 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen som säger att förvärv genom bodelning är skattefria. Det är alltså en helt giltig överlåtelse och själva bodelningsbeslutet är att se som ett avtal. Din dotter kommer inte behöver skatta på den summan. Att blanda in något gåvobrev behövs alltså inte för din dotters del. Det skulle bara göra det hela mer komplicerat. Det kan tänkas att svärmor på något sätt ser ett förmånligare upplägg för deras del genom att överlåta andelen som gåva men för din dotters del behövs det alltså inte. Hoppas att du fick svar på din fråga, du är varmt välkommen att ställa följdfrågor eller att höra av dig till Lawline igen om något är oklart!Vänligen,

Att undvika att betala sin makes skulder

2017-10-23 i Bodelning
FRÅGA |Jag kv 62 är gift sedan 3 år med en man 64 år. VI har båda vuxna barn sedan tidigare äktenskap.jag var tidigare gift med mina barns far i 35 år. En av min mans söner är pga spel tidigare och därmed skulder har betalningsanmärkningar. Han är gift och har barn och nu har de funderingar på skilsmässa. Han har stått länge i kö för hyresrätt i kommunalt bostadsföretag men eftersom han har betalningsanmärkningar får han inte skriva sig på lägenhet. Han har nu frågat min man att skriva sig i stället för honom på lägenhet.Och sen skulle alltså sonen bo där och min man bo kvar med mig. Om man går i god för någon så är man väl skyldig att betala om den personen inte betalar hyra? Om min man inte kan betala kan då jag som gift med honom skyldig att betala för den hyreslägenheten? Han har sagt till min man att han kan lämna säkerhet på 70000 för första året. Men efter det blir väl vi skyldiga att betala om han inte skulle göra det?Vad gäller i sådant fall och vilka konsekvenser kan det få för mig som gift med min man?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som du förstått så kan din make bli betalningsansvarig om hans son inte skulle betala hyran. Jag kommer börja med en kort sammanfattning på sen göra en utförligare genomgång på hur det ligger till.SammanfattningLagligt sett kan du inte behöva betala för skulder din make har, i praktiken skulle det däremot kunna bli så att du måste lägga mer pengar på det gemensamma hushållet om din make väljer att prioritera sin sons hyra. Ni kan komma överens om att ni ska lägga lika mycket till det gemensamma hushållet alternativt vem som betalar vilka räkningar och görs inte det så uppstår en skuld till den andra maken. Det skulle också kunna bli så att din make får skulder hos kronofogden som beslutar att utmäta egendom, då finns en presumtion för dem att de får ta saker i gemensamma hem om det inte kan bevisas att det är bara du som äger dem. För att lösa detta kan man bodela inom äktenskapet så att det finns bevis på vem som äger vad.Utförligare genomgångDet korta svaret att ja du kan behöva betala för saker din make egentligen kan betala för går att göra något åt.Eftersom att lagen ser ut som den gör så har vardera person sina egna tillgångar och skulder. Det finns egentligen två aspekter på att du behöver betala för din makes sons hyra. Den första är din make. Det finns ingenting som hindrar honom från att ta tillgångar som är bådas egendom för att han ska kunna betala sin sons hyra. Din make skulle t.ex. kunna ta pengar från gemensamma bankkonton eller välja att istället för att lägga pengar på det gemensamma hushållet betala sin sons hyra så att du i praktiken måste lägga mer pengar till det gemensamma hushållet. Att skydda sig från detta är jättesvårt, ni vill ju inte strunta i att betala era egna räkningar så beroende på hur din make prioriterar kan det bli så. Ett tips för att lösa detta kan i förväg komma överens vilka som ska betala vilka räkningar och den som inte betalar sina räkningar så att den andra maken måste göra det får en skuld till den andra maken. Det kan ni komma överens om muntligt eller skriftligt, men för att det ska skydda dig ska du kunna bevisa det. Så antingen att ni spelar in när ni pratar om det eller om ni skriver ett avtal.Den andra aspekten är om kronofogden kommer för att utmäta egendom för att betala något som din make är skyldig att betala. Eftersom din make har ett betalningsansvar så kan hyresvärden få kronofogden att ta din makes egendom så att denne har råd att betala det den ska. Problemet för dig här blir att då ni bor gemensamt får kronofogden anta att allt i ert hushåll ägs av er make. Detta är bara en presumtionsregel som kan brytas och jag ska berätta hur ni gör det.För att skydda dig i den här situationen skulle ni kunna göra en bodelning inom äktenskapet. Det betyder att ni upprättar ett papper om vem som äger vad och registrerar detta hos skatteverket. När de godkänt det har ni bevis på vem som äger vad så då kan inte kronofogden ta din egendom för din makes skuld. På så sätt kan du skydda all din egendom. Att göra en sån bodelning inom äktenskapet är något vår juristbyrå kan hjälpa till med, men det går även att göra och registrera själv, se länken till skatteverket nedan för hur det registreras. Länk till skatteverkets bodelning inom äktenskapssida: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/bodelning.4.8639d413207905e9480002512.html Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vem har rätt till en gemensam bostad vid en separation som sambos?

2017-10-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo flyttade i augusti in i en gemensam hyreslägenhet. Det var mina Köpoäng som gjorde att vi fick den. Vi båda står skrivna på hyreskontraktet.Vi ska nu gå isär, och min sambo bråkar om att det är han som borde bo kvar. Dock uttrycker han ändå att det är han som ska flytta ut, men känns inte i nulöget som att han kommer göra detta då han inte heller aktivt söker lägenhet. Jag kommer med argumentet att det var mina Köpoäng som jag tjänat ihop under 3 års tid som gjorde att vi fick lägenheten, och att jag då har större rätt att bo kvar. Jag har även två katter. Jag har även denna månad varit den enda som betalat hyra, han har inte bidragit till hyran.Dock har jag familj i samma län, vilket inte han har. Jag har fast anställning, han har lärlingsanställning, men vi får ut lika mycket varje månad.Så min fråga är hur går jag tillväga? Är det jag som har rätt att bo kvar?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en separation som sambos behöver ingen bodelning göras (vilket innebär att man delar upp den gemensamma egendomen). Är det dock svårt att veta vem som har rätt till sakerna och någon sambo begär bodelning ska de gemensamma egendomarna fördelas. Då är det framförallt en gemensam bostad och gemensamma möbler som fördelas mellan er. Om lägenheten ska ses som er gemensamma bostad:När man gör bedömningen om en bostad är gemensam eller ej kollar man på när och varför bostaden införskaffades. Är det så att bostaden har skaffats för att man bägge två ska använda den och den införskaffades under tiden man var sambos ska det räknas som gemensam bostad (5 § sambolagen). Det kan alltså vara en gemensam bostad även om bara den ena sambon står på hyreskontraktet eller en persons köpoäng har använts. Genom din fråga tolkar jag det som att ni bägge ser det som er gemensamma bostad.Vem som har bäst rätt:Den sambo som bäst behöver bostaden har rätt till att få egendomen på sin lott när man gör fördelningen (16 § 2 st. sambolagen). För att den ena sambon ska få överta den gemensamma bostaden ska det först och främst vara skäligt. Sedan måste man kolla på vem som har bäst rätt till bostaden. Faktorer som kan väga in kan vara tillexempel om en sambo är gravid eller om det finns barn i hushållet och det är den ena som ska ha vårdnaden om barnet. I viss mån kan man också ta i beaktning hur möjligheterna ser ut att skaffa en ny bostad. Det är svårt att säga om du har bäst rätt till bostaden enbart med anledning att det var dina köpoäng då alla omständigheter som är relevanta ska vägas in så som att din sambo kan ha svårt att hitta en ny bostad. Vad du kan göra:Är det så att ni inte kommer överens om vem som ska få rätt till er gemensamma bostad har du möjlighet att ansöka hos domstolen att få en bodelningsförrättare som hjälper till med det (26 § sambolagen och 17 kap. 1 § äktenskapsbalken).Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man avtala bort med make att skulder dras av från giftorättsgods?

2017-10-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min fru har en del gemensamt sparande i mitt namn, spritt över ett par kapitalförsäkringar och ISK. Om jag förstått saken rätt ingår dessa i giftorättsgodset vid en eventuell bodelning, men med förbehållet att mina personliga skulder dras av först. Förutsatt att jag förstått detta rätt, finns det någon mall på avtal jag och min fru kan ingå där detta sparande ses som gemensamma tillgångar vid en eventuell bodelning, där mina privata skulder inte räknas av innan pengarna ses som en del av det gemensamma giftorättsgodset? Tacksam för hjälp,
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bodelning är huvudregeln att all egendom är att betrakta som giftorättsgods och därmed ska den ingå i en bodelning (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Att egendomen är giftorättsgods förutsätter dock att egendomen inte är att betrakta som enskild egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Är egendomen enskild, ska den inte ingå i bodelningen. Makar har giftorätt i varandras giftorättsgods, vilket innebär att makarna ska genomföra en likadelning av det sammanlagda värdet av makarnas giftorättsgods. Detta görs efter att båda makarna har fått dra av sina respektive skulder. Skulderna dra alltså bara av från giftorättsgodset. Endast i det fall giftorättsgodset inte ger full täckning, kan det bli aktuellt att täcka makes skulder med enskild egendom.Detta innebär, att egendom som är giftorättsgods enbart kan delas efter att skulder dragits av. I det fall egendomen är enskild, dras inte några skulder av. Egendomen kan alltså inte vara gemensam samtidigt som skulderna inte dras av. Detta är en följd av skyddet för borgenärer.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad har man rätt till i en bodelning?

2017-10-24 i Bodelning
FRÅGA |Min son flyttade in till sin sambo för 10 år sedan. Hon hade köpt en bostadsrätt. Sen efter det har de delat på alla kostnader som hyra, mat el etc. Har han ngn rätt till ngt?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Han har - om inget annat har avtalats om - rätt till hälften av deras samboegendom. Deras gemensamma bostad och bohag (med bohag menas enkelt sagt det som finns inne i bostaden) utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Köpte hon t.ex. bostadsrätten i syfte att de två skulle använda den gemensamt? I så fall utgör det samboegendom. Samma sak gäller även exempelvis möbler och annat som typiskt sett finns inne i bostaden. Notera att varken båt eller bil utgör samboegendom.Det är viktigt att notera att han endast har rätt att begära bodelning i 1 år från det att de separerade. Om han inte begär bodelning inom 1 år så mister han sin rätt till det.Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Gemensamma skulder vid bodelning

2017-10-23 i Bodelning
FRÅGA |HejJag ska hjälpa en släkting med en bouppteckning.Hans fru avled för ett tag sedan och de hade ett gemensamt huslån (50% vardera). Totala skulden är ca 800,000 kr. Ska jag redovisa 400,000 på dom vardera eller tar man upp hela summan på båda?Tack på förhand
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Skulden ska redovisas på så sätt att hälften av skulden avräknas på vardera makes giftorättsgods. I lagen stadgas nämligen att vid beräkning av makarnas andelar i boet skall så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade (11 kap. 2 § första stycket ÄktB). Syftet är alltså att giftorättsgods undandras för att erhålla täckning för makarnas skulder. Skulle hela skuldens belopp (800 000 kr) avräknas från vardera makes giftorättsgods innebär det täckning för en skuld om 1 600 000 kr, vilket inte är fallet här.Med vänlig hälsning,

Vem ansvarar för skulder vid en bodelning?

2017-10-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej1 månad efter att jag och min sambo ingått äktenskap försattes mitt aktiebolag i konkurs. Konkursboet kommer hamna på ett par hundratusen som jag ingått borgen för. Vem äger konkursboet vid en skilsmässa. Om jag förstått det rätt så ägde min fru genom äktenskapet 50% av bolaget vid ingång av äktenskap. är 50% dvs 100.000 hennes skuld eller är hela kalaset mitt.
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller angående skulder vid en bodelning?Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta framgår av 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Om ni inte har skrivit ett äktenskapsförord så är bolaget att se som giftorättsgods som hon får ta del av vid en eventuell bodelning. Eftersom bolaget är satt i konkurs finns inga tillgångar kvar. Det går inte att äga tillgångar i ett konkursbo. Vad händer vid en eventuell skilsmässa?Vid en skilsmässa ska en bodelning göras för att fördela tillgångarna. Eftersom varje make svarar för sina skulder kommer hela skulden att vara din. Vid en eventuell bodelning skulle det kunna se ut så här: Du 300 000 kr giftorättsgods -200 000 kr skulder (AB)100 000 kr (det som blir kvar)Din fru 300 000 kr giftorättsgods 300 000 kr (det som blir kvar)Delningen400 000 kr (belopp som går in till delning) 200 000 kr (din nettoandel) 200 000 kr (din frus nettoandel) 200 000 kr + 200 000 kr (skuldtäckning - uträkning för din bruttoandel) 200 000 kr (uträkning för din frus bruttoandel) 400 000 kr (din bruttoandel) 200 000 kr (din frus bruttoandel) Observera att detta bara är ett exempel och att beloppen är påhittade. Ursäkta det något röriga exemplet, textbehandlaren är inte helt kompatibel med andra program. Hela kalaset är ditt men i praktiken kommer hon att få bära en del av det då det påverkar hur mycket var och en av er får ut i bodelningen. I det här exemplet går 400 000 kr in till delning (hennes 300 000 kr plus 100 000 kr från dig). Era nettoandelar kommer att landa på 200 000 kr var men du ska ha pengar för att täcka dina skulder. Alltså kommer du i bruttoandel få ut 200 000 kr plus 200 000 kr för skuldtäckning. Slutresultatet skulle bli 400 000 kr till dig och 200 000 kr till henne. Om det är så att du har enskild egendom ska skulden räknas av mot den enskilda egendomen först. Återstår det en skuld efter avräkningen dras den av från giftorättsgodset som i exemplet ovan.Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig till Lawline igen om du har några funderingar!Vänligen,