Bodelning vid kortvariga äktenskap

2015-08-12 i Bodelning
FRÅGA |Har varit sambo i drygt 23år men bara gifta de sista 2,5åren. Gäller 50/50 vid skilsmässa av Aktiebolag och annat så kallat giftorättsgods?
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Vid äktenskapsskillnad görs, i allra flesta fall, en bodelning. Bodelningen innebär att ni som makar delar upp egendomen mellan er. Regler kring detta finns i äktenskapsbalken (ÄktB), (https://lagen.nu/1987:230). Vid bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap 1§ ÄktB. Jag förstår din fråga som att Aktiebolaget är en del av giftorättsgodset och då ska det, tillsammans med resterande giftorättsgods, delas upp mellan er vid äktenskapsskillnad.När det kommer till själva bodelningen så går den, lite förenklat, till såhär; När man har sammanställt vilken egendom som ska tas upp i bodelningen, så skall man räkna ut makarnas andelar i boet. Era skulder avräknas då från giftorättsgodset och det som sedan återstår läggs samman och värdet delas lika mellan er, bestämmelser om detta finns i 11 kap 2-3§ ÄktB. Att ni har varit gifta i 2,5 år skulle kunna påverka beräkningen vid bodelning. Det finns nämligen en särskild regel i 12 kap 1§ ÄktB som ger den make som äger mest giftorättsgods en möjlighet att få bodelningen jämkad och frångå huvudregeln om hälftendelning. Jämkning kan ske om det, med hänsyn särskilt till äktenskapets längd, är oskäligt att en make lämnar ifrån sig hälften av sitt giftorättsgods. Då ska bodelningen i stället göras så att denna make får behålla mer av sitt giftorättsgods. Som kortvarigt äktenskap räknas äktenskap som inte varat längre än 5 år - i den här tiden räknas dock samboende före äktenskapet in vilket gör att den regeln inte kommer att aktualiseras i ert fall. Hoppas att svaret var till hjälp!

Kan tjänstepension ingå i bodelning?

2015-08-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min fru har varit gifta i ca fem år och tjänar betydligt mer än min fru. Således har jag under vår tid intjänat mycket mer i tjänstepension jämfört med min fru.Jag undrar nu om min intjänade tjänstepension är något som räknas som privat egendom eller något som jag måste "ge upp" hälften av till min fru vid en ev. skiljsmässa?
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!SammanfattningDet vanliga är att tjänstepension inte tas med i bodelningen, och alltså inte ingå i den egendom som du och din fru ska dela på vid en eventuell skilsmässa, på grund av hur själva pensionsavtalet är utformat. Det kan dock vara så att tjänstepensionen är utformad på så sätt att den ska räknas med i bodelningen. Om ni skriver ett äktenskapsförord går det oavsett att se till att ni inte delar på tjänstepensionen. UtredningBodelning Vad som gäller vid skilsmässa regleras främst i Äktenskapsbalken (ÄktB). En skilsmässa leder till att äktenskapet avslutas och vid en äktenskapsskillnad ska makarnas egendom därför delas upp mellan dem, genom så kallad bodelning, se ÄktB 1:5 och 9:1. En bodelning innebär förenklat att makarnas egendom läggs i en hög, och sedan får var make halva högen var, se ÄktB 11:3. Jag kan nämna kort att det finns regler som gör att giftorättsgodset inte ska delas hälften var mellan makarna, men jag går inte in djupare på det här. När äktenskapet inte varat mer än i fem år och/eller om den ena maken bidraget med en mycket större summa än den andra så kan det anses oskäligt med en hälftendelning, se ÄktB 12:1.Kan tjänstepensionsförsäkring ingå i bodelning?Rättigheter som inte kan överlåtas eller som är av personlig art undantas från bodelningen, se ÄktB 10:3. Om din tjänstepension av den anledningen ska undantas från bodelningen beror därför på hur tjänstepensionen är utformad. Om försäkringen ägs av din arbetsgivare och alltså inte tillhör dig, så kan försäkringen inte ingå i bodelningen för då anses försäkringen i princip oöverlåtbar. Om ditt pensionsavtal dock är utformat på så sätt att din arbetsgivare gett dig rätt att förfoga, bestämma, över pensionsrättigheten så kommer pensionen ändå att ingå i bodelningen.Om försäkringen ägs av dig, och din arbetsgivare endast betalar för premierna, är utgångspunkten rent generellt att tjänstepensionen ingår i bodelningen. Det finns dock undantag; om det till exempel finns villkor i ditt anställningsavtal som innebär att du inte kan förfoga över försäkringen så ska försäkringen inte räknas med i bodelningen. Äktenskapsförord och övrigtÄven om din tjänstepension enligt ovan ska ingå i bodelningen måste den inte göra det. All makarnas egendom ingår nämligen inte nödvändigtvis i bodelningen. Makars egendom delas upp i dels så kallat giftorättsgods och dels i så kallad enskild egendom, se ÄktB 7:1. Det är bara makens giftorättsgods som ingår i bodelningen, se ÄktB 10:1. Om du och din fru avtalat i ett äktenskapsförord att din tjänstepension ska vara din enskilda egendom, så kommer din tjänstepension av den anledningen inte att kunna ingå i bodelningen.Om din intjänade tjänstepension ingår i bodelningen, så är det ändå inte säkert att din fru ska få halva. Ingår tjänstepensionen så blir den som sagt en del av den totala summan som du och din fru delar på. Din fru får rätt till just hälften av hälften av högen, och ni kan i bodelningen bestämma att hela din tjänstepension ska ingå i din halva av högen. Då ska ju dock din fru få något annat så att era halvor blir lika stora.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vill du boka tid med en jurist så kan du komma i kontakt med Familjens jurist, som är vår samarbetspartner inom familjejuridik, via http://lawline.se/boka. Vill ni skriva ett äktenskapsförord kan ni göra det på ett enkelt sätt via http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord.Vänliga hälsningar,

Vad utgör enskild egendom och kan man i övrigt påverka vad som ingår i bodelningen?

2015-08-01 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min man äger en bostadsrätt gemensamt. I köpekontraktet står att jag äger 2/3 av lägenheten. När vi köpte lägenheten gick jag in med mycket mer pengar än honom (pengar som var mina genom försäljning av tidigare bostadsrätt). Nu vill han skiljas. Vi har inte skrivit några äktenskapsförord om dessa pengar. Jag vill naturligtvis behålla de pengar jag gick in med vid en separation. Räknas det som enskild egendom? Och vad kan jag göra för att få behålla min del av pengarna?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Allt som inte är enskild egendom ingår som du nog vet i bodelningen vid äktenskapsskillnad. Vad som är enskild egendom och vad som inte är det framgår i 7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). I princip krävs det att man antingen har ett äktenskapsförord, att man har ärvt eller fått egendomen med ett sådant villkor från givaren eller att det har "trätt istället för" sådan egendom (t.ex. pengarna man får när man säljer en bil som utgör enskild egendom). Utöver det är det ingenting som räknas som enskild egendom.Eftersom pengarna du har gått in med inte räknas som enskild egendom, finns det tyvärr inte mycket att göra åt situationen såvida inte din man gå med på en fördelning enligt vad du vill. Det behöver dock inte vara helt "kört" beroende på situationen i övrigt. Bodelningen sker ju (enligt bestämmelser främst i 11 kap. Äktenskapsbalken) på så sätt att ens egendom (som inte är enskild egendom) läggs ihop, och att man från detta drar de skulder man har. Efter detta läggs båda makars "nettoresultat" ihop och man delar på det. Konstigt nog skulle man alltså kunna få en större andel av giftorättsgodset genom att ha större skulder. Kanske kan resultatet ändå bli på så sätt att du får behålla åtminstone det mesta?Att jämka bodelningen enligt 12 kap. 1 § - när man gör detta justerar man vilken andel respektive make får av giftorättsgodset från 50 % till något annat - kommer nog tyvärr inte på fråga här om det inte skulle vara så att ni exempelvis har varit gifta en mycket, mycket kort tid och du har bidragit med överlägset mest egendom.Lycka till, och hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Bodelning och den kritiska tidpunkten

2015-07-30 i Bodelning
FRÅGA |När man gifter sig och ena parten har en fastighet, när bodelning ska göras får personen, som får halva huset i skilsmässan , dra fördel av kvitton o avdrag från innan äktenskapet?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag är inte helt säker på hur du menar att personen skulle dra fördel av kvitton och avdrag från innan äktenskapet. Jag ska dock kortfattat redogöra för hur en bodelning går till och förhoppningsvis ge dig svar på din fråga. Att bodelning ska ske vid skilsmässa följer av 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ska enligt 10 kap. 1 § ÄktB makarnas giftorättsgods ingå, med giftorättsgods avses enligt 7 kap. 1§ ÄktB makes egendom i den mån den inte är enskild egendom. Bodelning ska enligt 9 kap. 2 § ÄktB göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, detta kallas för den kritiska tidpunkten. När talan om äktenskapsskillnad väckts ska, i den mån det behövs, varje makes tillgångar och skulder upptecknas som de var när talan väcktes, detta enligt 9 kap. 7 § ÄktB. Vid bodelningen räknar man ihop summan av varje makes giftorättsgods och gör avdrag för dennes skulder, 11 kap. 2 § ÄktB. Här beaktas endast de tillgångar och skulder som fanns vid den kritiska tidpunkten, huruvida dessa införskaffats och uppkommit under äktenskapet eller innan saknar betydelse. Vad som återstår av makarnas giftorättsgods sedan avdrag gjorts för skulderna ska enligt 11 kap. 3 § ÄktB läggas samman och likadelas mellan makarna. Förhoppningsvis var detta svar på din fråga. Om inte får du gärna återkomma med ett förtydligande så ska jag försöka att besvara den bättre.Vänligen,

Kan man undgå bodelning och fördela tillgångarna hur man vill?

2015-08-12 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man ska skiljas och min fråga är om man måste göra en bodelning? Jag köpte nyligen ett hus på egen hand som vi flyttade till och nu har bott i en kort period. Han har nu flyttat och vi är helt överens om att jag behåller huset och att det inte ska delas. Likaså är vi överens om allt det övriga som ska delas. Vad beträffar huset var planen att skriva ett äktenskapsförord men det hann vi inte med.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Kan man undgå bodelning?Reglerna om bodelning finns i Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K10). Vissa av reglerna är tvingande, och andra kan man frångå genom överenskommelse mellan makarna. Regeln i 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken om att en bodelning måste göras kan nog ses som tvingande. Det är ju i och för sig möjligt att helt enkelt göra upp vid sidan av, men i teorin kan då en av makarna flera år senare komma och begära bodelning. Bland annat därför rekommenderar jag starkt att ni gör en bodelning.Även 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken, som innebär att bodelningsavtalet skall vara skriftligt och underskrivet av båda makar, är tvingande. Det är därför man inte bara kan genomföra en bodelning genom att göra upp muntligt. Däremot är inte reglerna om hur egendomen skall fördelas tvingande, utan där kan två makar göra upp hur de vill. Ni kan alltså i bodelningsavtalet besluta hur ni vill om fördelningen av tillgångarna, oavsett om andelarna blir väldigt ojämna.Du skriver att ni redan är överens om hur tillgångarna skall fördelas. Detta gör förstås det hela enklare! Allt ni behöver göra är att skriva att tillgångarna har "delats i sämja" eller något motsvarande. Det är inte alls ovanligt att göra på det sättet. Däremot skulle jag rekommendera att ni verkligen tar upp dyrare tillgångar såsom huset, eventuella bilar och annat liknande i avtalet för att undanröja alla tvivel.En begränsning som kan vara bra att känna till är att man om man nu, som ni vill, frångår reglerna om fördelning i Äktenskapsbalken inte får bodela på så sätt att ens borgenärer skadas (13 kap. 1 § Äktenskapsbalken). I princip innebär detta att man inte bör bodela på så sätt att man inte har täckning för sina skulder!SammanfattningsvisDet är möjligt att låta bli att göra en bodelning, men det är inte att rekommendera. Det räcker dock att upprätta ett skriftligt avtal mellan er, där det framgår hur tillgångarna skall delas. Ett sådant bör utformas på ett sådant sätt att dyrare och viktigare tillgångar, såsom huset, listas medan det anges att "övriga tillgångar har delats i sämja".Lycka till, och hoppas att svaret blir till hjälp!Hälsningar,

Bodelning vid samboförhållande

2015-08-04 i Bodelning
FRÅGA |Min svärfar har avlidit och vi försöker få ihop bouppteckningen. Men vi har fastnat på att han och hans sambo äger tillsammans huset de bor och inga av alla de exempel vi kan hitta talar om hur vi ska lägga in fastigheten i uppteckningen. Lägger vi in den hälft han äger som enskild egendom, eller ska hela fastigheten läggas upp till 100% och anses ingå i bodelningen för sambor? Blir det någon skillnad för hans sambo i detta läget om hon begär bodelning eller inte?
Mikaela Nordh |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att sambolagen ska vara tillämpning krävs det att förutsättningarna i 1 § sambolagen (SamboL) är uppfyllda. Ett samboförhållande föreligger när två personer i ett parförhållande stadigvarande bor tillsammans och har gemensamt hushåll. Ett samboförhållande kan upphöra på tre olika sätt varav ett är dödsfall, 2 § SamboL. Upphör samboförhållandet ska en bodelning göras om någon av parterna begär det och samboavtal inte föreligger. Det är alltså möjligt för sambor att avtal som vad som ska ingå i en eventuell framtida bodelning eller om bodelning ska ske över huvud taget, se 9 § SamboL. Samboavtal ska upprättas skriftligt och de båda samborna måste skriva under avtalet.Finns inget samboavtal kan någon av parterna begära att bodelning ska ske. Vid en bodelning inkluderas den gemensamma bostaden och bohaget om egendomen förvärvats för gemensam användning. Vad som menas med bostad och bohag framgår av 5 och 6 §§ SamboL.I situationen du nämner verkar det inte föreligga något samboavtal och fastigheten ska därför ingå i bodelningen om någon av samborna begär det, en begäran måste i dessa fall framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, 8 § SamboL. Då din svärfar har avlidit är det endast hans sambo som kan påkalla bodelning, arvingarna efter din svärfar kan således inte göra detta, se 18 § SamboL. Din svärfars sambo måste påkalla bodelning senast vid bouppteckningen, 8 § SamboL. Hur bouppteckningen efter din svärfar kommer se ut beror alltså på om hans sambo påkallar bodelning eller inte. Påkallar din svärfars sambo inte bodelning kommer bouppteckningen inkludera det din svärfar äger. Sker en bodelning kommer bouppteckningen efter din svärfar inkludera det din svärfar får ut efter bodelningen samt hans övriga tillgångar som inte inkluderades i bodelningen. Förutsatt att din svärfar och hans sambo ägde lika mycket av fastigheten och det gemensamma bohaget kommer det inte bli någon skillnad om en bodelning görs eller inte. I 18 § SamboL återfinns lilla basbeloppsregeln som är en skyddsregel för efterlevande make och som säger att denne alltid har rätt till ett nettobelopp motsvarande två basbelopp (44 500 x 2 = 89 000 kr). Detta värde gäller av samboegendomen, det selar alltså ingen roll hur mycket annan egendom den efterlevande sambon kan ha. Sammanfattningsvis kan sägas att det är upp din till svärfars sambo att avgöra om bodelning ska ske eller inte. Sker ingen bodelning kommer bouppteckningen inkludera din svärfars tillgångar. Din svärfars sambo har dock alltid rätt till ett nettovärde motsvarande två basbelopp av samboegendomen. Med Vänliga Hälsningar,

Vad händer med en bostadsrätt när sambor separerar?

2015-08-01 i Bodelning
FRÅGA |Har köpt en lägenhet tillsammans med min son. Jag äger 90 % och sonen 10%. Sonen ska bo där tillsammans med sin flickvän. De ska inte betala något på varken lån eller amorteringar utan endast betala hyran, mm. Vad gäller enligt sambolagen om de eventuellt skulle gå isär? Har flickvännen någon sorts besittningsrätt? Vi är muntligt översens om att det är jag och sonen som äger lägenheten och om det skiter sig så är det sonen som ska bo kvar.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det man skulle kunna tänka sig är naturligtvis att de 10 % av lägenheten som din son äger kunde övergå helt eller delvis till flickvännen på grund av bodelning vid en separation. I övrigt finns det ingenting som skulle kunna ge flickvännen någon rätt till lägenheten; det kan exempelvis i princip inte uppstå någon rätt att bo kvar i lägenheten efter separationen. Det finns dock några saker till att ta upp angående bodelning.Lägenheten är naturligtvis en "gemensam bostad", och därtill har den vad jag förstår köpts just för att sonen och flickvännen skall kunna flytta in. Enligt 3 och 5 § § Sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#R3) är bostaden därför samboegendom och ingår i en eventuell bodelning. Det är dock naturligtvis endast sonens 10 % som är samboegendom. Ett resultat av bodelning kunde som sagt bli att en del av dessa 10 % skulle övergå till flickvännen. Hur utfallet skulle bli beror bland annat på egendomsförhållandena i övrigt, men även på att 16 § Sambolagen innebär att den som bäst behöver bostaden kan få den på sin lott vid bodelningen (exempelvis om den ena sambon helt uppenbart kommer att ha svårare att hitta ny bostad), förutsatt att detta är skäligt. Det faktum att du och din son samäger bostaden samt att det endast är 10 % som skulle ingå i en bodelning torde innebära att ett övertagande vore oskäligt.En bodelning är dock i vilket fall som helst inte obligatorisk, utan den ena sambon måste enligt 8 § Sambolagen begära det. Det normala är naturligtvis att man sköter fördelningen av gemensam egendom informellt. Om ni vill vara absolut säkra på att det inte blir några problem med lägenheten, finns dock även möjligheten enligt 9 § Sambolagen att samborna avtalar om att lägenheten inte skall ingå i en framtida bodelning eller att ingen bodelning alls skall ske. Ett sådant avtal måste vara skriftligt och undertecknat av båda samborna.Kort sagt finns det en möjlighet att en del av bostaden skulle kunna gå över på flickvännen vid en separation, men det är inte så att hon automatiskt får någon rätt att bo kvar. Om ni är överens finns det väl dessutom goda chanser att flickvännen inte alls skulle vilja ta över en del av bostaden vid en bodelning, utan istället nöjde sig med annan samboegendom. Om ni vill säkra bostaden ytterligare, är det även möjligt att redan nu avtala om att den inte skall ingå i en framtida bodelning!Hoppas att svaret klarade upp läget något!Hälsningar,

Make som bäst behöver bostaden vid skilsmässa

2015-07-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag har en vän som ska separera. Nu är de osams om vem som ska få bo kvar i deras gemensamma hus. Båda står på lånet. Visst är det så vid en tvist om boendet, att den som bäst behöver bostaden får bo kvar? De har inga gemensamma barn, men han har ett barn som bor där varannan helg. Är det umgänget tillräckligt för att det ska räknas som att han då har störst behov av att få bo kvar i bostaden, just pga att han har ett barn som bor där ibland, eller måste det vara ett växelvis boende då?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Vid en skilsmässa finns regler om delning av makars egendom i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB), se här. Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas. Först dras vardera makes skulder av från respektive makes giftorättsgods. Sedan läggs båda makarnas giftorättsgods ihop, och värdet av detta delas sedan lika mellan makarna. (Se ÄktB 11 kap. 1-3 §§). Vardera make har så långt som det är möjligt rätt att få den egendom de önskar på sin lott enligt ÄktB 11 kap. 7 §. Precis som du säger finns en regel, i ÄktB 11 kap. 8 § (se här) om att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. Detta gäller dock inte om bostaden är den ena makens enskilda egendom. En förutsättning för att en make skall få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken är också att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Alltså, om huset inte är din väns, utan dennes make/maka, så krävs det förutom att han ska anses behöver bostaden bäst, också att det kan anses skäligt.Vid en bedömning av vem som behöver bostaden bäst ska alla omständigheter beaktas. Därmed kan det absolut vara relevant att din väns son kommer att bo där under vissa regelbundna perioder. Mycket annat kan dock även vägas in i denna bedömning, till exempel makes ålder och hälsa samt avståndet till makes arbetsplats. I bedömningen kan även undersökas om den ena maken har möjlighet att hyra eller på annat sätt skaffa bostad på annat håll. Den bästa lösningen kan även vara att denna make i så fall tilldelas den bostad som ingår i bodelningen, om han erbjuder andra maken den nya lägenheten. Det ska också beaktas om möjlighet finns att byta makarnas bostad mot exempelvis två mindre lägenheter, vilka kan anses tillräckliga för makarnas behov. Detta är dock som nämnts bara exempel på vad som tas med i bedömningen, och det är svårt att ge något konkret svar i just den situation som du frågat om.Mitt råd är därför att de separerande makarna tar kontakt med en familjerättsjurist för att få fram den bästa lösningen och en korrekt bedömning då alla omständigheter som behövs kan tas med.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar