Vad händer om enskild egendom sammanblandas med giftorättsgods?

2017-12-30 i Bodelning
FRÅGA |HejJag ligger just nu i skilsmässa. Hur är det med Gåvobrev? Om min make fått Gåvobrev om att gåvan ska vara hans men han använder pengarna till vår gemensamma resa eller lägger dem på att bygga ut vårt gemensamma hus. Har han rätt att kräva tillbaka de pengarna? Vi har inte äktenskapsförord och han har aldrig sagt att nu tar jag av just de här pengarna och jag vill ha tillbaka dem om vi skulle skilja oss... Jag tycker det är snurrigt med enskild egendom/gåvobrev. Ska inte jag skriva under något att jag respekterar och går med på att betala tillbaka pengar vid ev delning? Annars ska väl allt delas, skulder likväl som tillgångar oavsett vem de kommer ifrån?Vh Anna
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Giftorättsgods ska delas lika; enskild egendom ska undantas från bodelningSom utgångspunkt är det giftorättsgods som ska delas mellan makarna vid äktenskapsskillnad. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Egendom som en make har fått som gåva är enskild egendom om ett sådant villkor finns i ett gåvobrev (7 kap. 2 § 2 p. äktenskapsbalken). Detta innebär alltså att pengarna som din make har fått i gåva är enskild egendom.Enskild egendom som sammanblandas kan bli giftorättsgodsFör att egendomen ska behålla sin karaktär som enskild krävs dock att den inte sammanblandas med giftorättsgods. Sådan sammanblandning kan t.ex. ske om pengarna sätts in på ett bankkonto tillsammans med andra pengar som inte är makens enskilda. Detsamma gäller om enskild egendom används för att förbättra giftorättsgods, t.ex. om pengar som är enskild egendom används för att bygga ut ett hus som är giftorättsgods. Min bedömning är att pengarna troligtvis har blivit giftorättsgods.Även skulder mellan makarna ska delas likaDin make har inte rätt att få tillbaka dessa pengar. Istället ska era tillgångar och skulder läggas ihop och delas lika mellan er. Även om ett skuldförhållande har uppstått mellan er där du är skyldig din make pengar för resor och utbyggnad av huset ska även denna skuld delas lika mellan er. Om du t.ex. är skyldig din make 100 000 kr innebär detta att din make har en tillgång på 100 000 kr och du har en lika stor skuld. Vid bodelningen kvittas dessa i princip mot varandra (eftersom ni mycket riktigt ska dela lika på tillgångar och skulder) och resultatet blir att bodelningen inte påverkas. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Bodelning då samboförhållande upphört

2017-12-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej ska skiljas från sambo . Vi köpte ett jätte renoveringsobjekt tidigt 2017 fick till träde agusti 2017 . Vi står 50/50 på hus o lån jag betala 100 % av hanpenningen (papper finns på detta ) har sen dess renoverat för ca 2.000.000 som jag betalt oavkortat , om hon begär bodelning och huset varderas upp , hon få ta del av ev vinst då ? Jag har betald alla lån ,amorteringar driftkostnader och renovering , kan hon kräva pengar av mig vid eventuel försäljning ?
Therese Yngwe |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sambolagen blir enligt dess första paragraf tillämplig i ert fall då ni bott tillsammans i ett parförhållande. Då samboförhållandet upphör ska en bodelning göras mellan parterna om en av makarna begär det enligt 8 §. I bodelningen ska den bostad och det bohag som inskaffades för gemensamt bruk enligt 3 § ingå. Undantag då denna egendom kan undantas från bodelningen framgår av 4 § och 9 §. Då det inte framkommer några omständigheter av frågan som tyder på att egendomen utgör något undantag från huvudregeln, utgår jag från att bostaden utgör samboegendom som således ska hälftendelas er emellan.Den av er som är bäst behövande har rätt att överta bostaden förutsatt att denne kompenserar detta ekonomiskt. Detta framgår av 16 § Sambolagen. Vid bedömningen av vem som ska överta bostaden ska även hänsyn tas till andra omständigheter för att uppnå ett så skäligt resultat som möjligt. Att du engagerat dig mer i renoveringen kan bland annat utgöra ett skäl till att bostaden ska tillfalla dig.För att tydligt besvara din fråga utgör bostaden sannolikt samboegendom vilket gör att du och din sambo har rätt till hälften av dess värde. Skulle du sälja bostaden behöver du kompensera ekonomiskt till din sambo. Jag hoppas att jag kunde hjälpa dig! Annars är du varmt välkommen att återkomma till oss.

Vardera make svarar för sina egna skulder

2017-12-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Min fru har i åratal delat många gånger stora summor pengar till sin rika familj i Bosnien utan att jag viste om det. Har offrat mitt liv till henne. Hon åkte till sin familj 22 december 2017. Sa att hon ska komma tillbaka . Men nu svarar hon att det är slut mellan oss. Vi har bostadsrätt och sparade pengar på min E-spar konto. Mina frågor: Kan hon ta någon lån eller skuldsätta sig och sen blir jag också skuldsatt med det. Kan jag rädda lite sparande pengar innan skilsmässa om det blir så? Hela tiden jag har satt henne på första plats.
Therese Yngwe |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då ingenting annat nämns utgår jag från att ni inte har upprättat ett äktenskapsförord er emellan. Det innebär i så fall att er egendom utgör giftorättsgods och kommer att hälftendelas nu då en äktenskapsskillnad sker, vilket framkommer av 9 kap. 1 § ÄktB. Undantag finns stadgade i 7 kap. 2 § ÄktB där det framgår vilken egendom som är makarnas enskilda och ska undantas i bodelningen. Bostadsrätten och de sparade pengarna på ditt sparkonto lär därför ingå som giftorättsgods.Det framkommer av frågan att du är orolig för att din maka ska skuldsätta sig och att du ska bli drabbad av detta. Lyckligtvis svarar vardera make för sina egna skulder inom svensk rätt, vilket framkommer av 1 kap. 3 § ÄktB. Du blir därför inte skyldig att överta en skuld efter din maka. Däremot minskar ju hennes egendom, vilket bidrar till att du också vid en bodelning får ut ett mindre värde efter en hälftendelning av all giftorättsgods.Vid bodelningen är vardera make skyldig att redovisa för sin egendom enligt 9 kap. 3 § ÄktB. Detta innebär att det vore olagligt för makarna att gömma undan och spara egendom. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Annars är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Skuldavräkning i bodelning och bodelningsavtal

2017-12-26 i Bodelning
FRÅGA |HejMin make vill skiljas efter 30 år. Vi har skulder och maken tjänar mer än mig. Kommer vi dela på skulderna om inte maken går med på att skriva något bodelningavtal. Han har sagt att han kan tänka sig det och att när hans mor avlider och det arv fördelat på syskon så vill han att våra skulder ska betalas av och om det blir något kvar så delar vi på det. Vi har ju tillsammans fått ihop dessa skulder pga dåliga affärer och förluster vid bostadsförsäljnng. Hur upprättas ett juridiskt korrekt avtal som ger mig detta. Vad händer om vi inte har ett avtal och han träffar en ny kvinna och de gifter sig. Kan han överhuvud taget skriva ett bodelningsavtal som ger mig detta. Det var ju tanken som gifta och uppskattar att han vill fortsätta så men jag vill ha det på papper och hur går vi till väga för att det ska vara juridisk korrekt. Har inga pengar att anlita jurist.....
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska börja med att beskriva hur det vanligtvis fungerar med skilsmässor. Sedan kommer jag att förklara vad ni kan göra med bodelningsavtal och hur det fungerar och lite om vad som gäller vid upprättandet av ett bodelningsavtal.Reglerna som aktualiseras i ditt fall finns i äktenskapsbalken (ÄktB).En "vanlig" bodelning vid äktenskapsskillnadI ett äktenskap råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (ÄktB 1:3). Vid en bodelning vid äktenskapsskillnad fungerar det som följande.Först och främst gäller att varje make får behålla sin enskilda egendom och personliga saker (kläder, ej för dyra personliga presenter, parfymer etc). Sådan egendom ingår alltså inte i bodelningen (ÄktB 10:1 och 10:2). Reglerna om vad som utgör enskild egendom finns i ÄktB 7 kap.I bodelningen ingår istället makarnas giftorättsgods. Giftorättsgods är i stort sett allting som inte är enskild egendom och som inte är personliga saker och viss särskild egendom (såsom t.ex. pengar från livförsäkringar och dylikt). Det är makarnas giftorättsgods som ska sammanslås och delas på hälften, så att vardera make får hälften var. Men innan detta händer, så gäller att vardera make ska få undandra så mycket egendom som behövs för att täcka sina skulder (ÄktB 11:2). Jag ska illustrera vad detta betyder nedan:Vi säger att du har egendom till ett värde om 500' kr (500 tusen) som alltså är din egendom, och att du har skulder om 800'. Vi säger vidare att 100' av egendomen utgör din enskilda egendom och lite personliga saker. Det betyder att du får undanhålla din enskilda egendom om 100' från bodelningen. De resterande 400' är då giftorättsgods. Eftersom att du ska få behålla så mycket egendom som behövs för att täcka dina skulder innebär det att du får undanhålla all din egendom om 400' från bodelningen. Dina skulder överstiger ju dina tillgångar.Detta innebär att när bodelningen ska ske och allt giftorättsgods delas mellan er så kommer du att bidra med 0 kr. Om din makes tillgångar överstiger hans skulder, till exempel för att han har 1 000' (1 miljon) i giftorättsgods, och endast 200' i skulder, så kommer han att bidra med 800' (1 000' minus 200').Då kommer ni i bodelningen att dela på 800', så att vardera maken får 400' var. Detta skulle innebära att du får behålla all din egendom om 100' (enskild egendom) plus 400' (ditt undandragna giftorättsgods för skuldtäckning) plus 400' (hälften av din makes giftorättsgods). Totalt skulle det bli egendom till ett värde om 900' som du får efter bodelningen. Och din make skulle få 200' (undandragen egendom för skuldtäckning) plus 400' (hälften av giftorättsgodset) plus eventuell enskild egendom.Bodelning om makarna är enseDet scenario som jag beskrivit ovan handlar om när bodelning sker enligt reglerna i lagen. Däremot är det så att dessa regler inte behöver följas om ni är överens om annat. Detta innebär att ni kan avtala om att bodelningen kan bli som ni vill så länge som ni är överens om det. Bodelningen kan då göras antingen under äktenskapet enligt ÄktB 9:1. Då måste ni först skriftligen anmäla till Skatteverket att ni tänker göra en bodelning. Instruktioner om hur det går till finns på deras hemsida.Om ni redan skilt er eller håller på att skilja er behöver ni inte i förväg anmäla någonting till Skatteverket angående bodelning. Istället kan ni helt enkelt upprätta ett bodelningsavtal inför skilsmässan eller efter äktenskapets upplösning (ÄktB 9:1 och 9:13). Sedan kan ni registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket, vilket dock inte är ett krav.Formkrav för bodelningsavtalOm ni vill upprätta ett bodelningsavtal måste ni följa vissa formkrav. I ÄktB 9:5 står att bodelningen ska förrättas av makarna tillsammans och att handlingen ska undertecknas av dem båda. Det är endast dessa krav som finns för giltigheten av bodelningsavtalet. Utöver detta bör ni specificera egendomen. Det är viktigt att bodelningsavtalet är tydligt så att det inte i efterhand uppkommer tvister om vad delar av avtalet betyder och dylikt. Det ni bör göra är helt enkelt att specificera egendomen och skulderna och vem som ska ha egendomen och vem som ska svara för vilken skuld. Kom dock ihåg att ni måste kontakta och få medgivande från banken/långivaren för att få byta person som svarar för en viss skuld.Om du behöver kan du kontakta Lawlines juristbyrå (ej kostnadsfri) för hjälp med upprättandet av bodelningsavtalet.Att din make skulle gifta om sig innan bodelningen är upprättad är inget hinder för att bodelningen ska ske mellan dig och din make. Jag rekommenderar dock att ni utför bodelningen så snart som möjligt, då det är lättare att veta de korrekta egendomsförhållandena ju tidigare efter skilsmässan som bodelningen äger rum.Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!

Kan man förlora sin rätt att kräva bodelning?

2017-12-30 i Bodelning
FRÅGA |Min fru sedan 10 år hade ett tidigare äktenskap för ca 13-14 år sedan. När dom skiljde sig gjordes ingen bodelning. Vad gäller nu. Kan han komma och kräva något ifrån oss. Vi har försökt att få honom att skriva på papper gällande detta men han skriver inte på något. Vad skall man göra nu.
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När två makar skiljer sig ska i regel en bodelning genomföras, se 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Om ingen av makarna kräver en bodelning är det dock fullt möjligt att en bodelning aldrig görs. I lagtexten finns ingen uttalad tidsfrist för när en make inte längre har rätt att kräva en bodelning. Din frus ex-make kan alltså komma att kräva en bodelning om han vill. Dock har man enligt praxis ansetts kunna förlora sin rätt till bodelning genom långvarig passivitet. Om den make som efter en längre tid vill få till stånd en bodelning saknar en rimlig förklaring till sitt dröjsmål riskerar denne att ha förlorat sin rätt att kräva bodelning. Det går inte att dra några säkra slutsatser kring hur många år som utgör för långt dröjsmål men i rättsfallet RH 2003:41 var det försent att begära bodelning efter sju år. 13-14 år sedan skilsmässan är en lång tid och utan en bra förklaring till varför ex-maken inte krävt en bodelning under dessa år kan det blir svårt för honom att få igenom ett krav på bodelning. Fram tills att ex-maken eventuellt ber om att en bodelning ska genomföras finns det inte särskilt mycket du och din fru kan göra. Men om det skulle vara så att ex-maken ber om en bodelning borde din fru ha goda möjligheter att motsätta sig detta med hänvisning till att det gått så pass lång tid sedan deras skilsmässa. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Bostadsrätt som gåva - undantas från bodelning?

2017-12-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag fick nyligen ta över mina föräldrars bostadsrätt som gåva. Nu ska jag och min man skiljas och han hotar med att lägenheten måste säljas och att han ska få hälften av den. Alla saker i lägenheten är mina föräldrars och jag och min man har inga egna möbler etc. Kan jag ge tillbaka bostaden till mina föräldrar, mitt ex har ingen som helst rätt till något av bostaden då jag själv betalar månadsavgiften och alla andra kostnader. Det ända vi har av värde är hans bil som vi båda står på vid lånet. Hur ska jag gå till väga för att ge tillbaka bostaden till mina föräldrar?
Therese Yngwe |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att inget äktenskapsförord har upprättats er emellan då detta inte omnämns i frågan. Detta innebär att all egendom som huvudregel ska innefattas i bodelningen och delas lika mellan er makar vid en skilsmässa. I ett äktenskapsförord kan man dock bestämma att viss egendom ska utgöra en makes enskilda och därför undantas från bodelningen. I bodelningen ingår nämligen bara giftorättsgods enligt 9 kap. 1 § ÄktB.Du uppger att du nyligen mottog dina föräldrars bostadsrätt som gåva. I 7 kap. 2 § p. 2 framgår att en gåva som en av makarna fått med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda, utgör enskild egendom. Villkoret anses däremot inte kunna föreskrivas i efterhand. Mitt svar till dig blir således att gåvan måste ha skänkts till dig med villkoret att den skulle utgöra din enskilda egendom, för att du ska kunna undanta bostadsrätten från bodelningen. Annars ska värdet av bostaden samt bohaget däri hälftendelas i bodelningen oavsett om det enbart är du som betalat månadsavgifter och övriga kostnader. Du undrar om du genom gåva kan ge tillbaks bostadsrätten till dina föräldrar och på så vis undanhålla den från bodelningen. I 11 kap. 4 § ÄktB stadgas att om en make utan samtycke från den andre maken inom tre år innan äktenskapsskillnad väcks genom gåva minskar sitt giftorättsgods så ska den andra makens andel vid bodelningen beräknas som om gåvans värde alltjämt hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Detta innebär att värdet av bostaden fortfarande ska adderas till bodelningen, vilket betyder att ett sådant handlande inte skulle hjälpa dig.Som huvudregel har vardera make rätt att i lottläggningen behålla sin egendom vilket framkommer av 11 kap. 7 § ÄktB, vilket däremot ska kompenseras ekonomiskt till den andre maken. I 11 kap. 8 § ÄktB uppges dock ett undantag, nämligen att den bäst behövande maken ska få överta bostaden förutsatt att denne kompenserar detta till den andre maken. Det ska dock finnas goda skäl för att bostaden ska tilldelas din make vid bodelningen och troligen kommer den tillfalla dig i lottläggningen om du så vill.Jag hoppas att jag kunnat hjälpa dig! Annars är du varmt välkommen att återkomma till oss.

Värderingstidpunkt och skatt vid bodelning

2017-12-29 i Bodelning
FRÅGA |hur Värderas en ups i en bodelning pga skilsmässa...värdet vid skilsmässor dagen? Värdet vid bodelningsbeslutet ? Ska det dras bort skatt innan värdet fastställs?Mvh Catharina M
Therese Yngwe |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då man värderar egendom i en bodelning vid skilsmässa, ska man ta hänsyn till egendomsförhållandena som rådde då ansökan om äktenskapsskillnad gjordes. Upplöses äktenskapet på grund av den ena makens död, värderas egendomen istället dagen då dödsfallet inträffade. Detta stadgas i 9 kap. 2 § ÄktB.Skatt ska dras av från värdet vid bodelningen. Detta görs på grund av att den part som vill överta en viss egendom, till exempel en fastighet, inte ska behöva stå för hela skatteskulden själv då denne en dag säljer!Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Surrogat till enskild egendom

2017-12-22 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning efter upplöst äktenskap.Hej. Jag har fått en gåva (fritidshus) med förbehåll om att den ska vara mottagarens (min) enskilda egendom. Fritidshuset säljs och för dessa pengar köper jag aktier för. Några år senare säljer jag aktierna (liten avkastning på dessa) sen köper jag tillsammans med min sambo en bostadsrätt. Jag betalar min del (50%) av kontantinsatsen med dels pengarna som jag fick åter när jag sålde mina aktier (cirka 80% av min kontantinsats) och resterande del (cirka 20% av min kontantinsats) betalar jag med egna pengar från ett sparkonto. Några år senare gifter vi oss. Vi har nu skiljt oss. - Är 80% av min kontantinsats enskild egendom?- Är 80% av min hälft i lägenheten enskild egendom?Tacksam för svar
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Svaret på din fråga kan delas upp i två viktiga huvudpunkter, eftersom det huvudsakligen är två förutsättningar som måste vara uppfyllda för att (80% av) din andel av lägenheten ska utgöra enskild egendom.Den första förutsättningenFrågan om enskild egendom regleras framför allt i äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. Där stadgas bland annat att egendom som "trätt i stället" för egendom som är enskild också den ska antas vara enskild egendom (ÄktB 7:2 punkt 6). Detta betyder, såsom du verkar ha förstått, att pengarna du fick efter att ha sålt ditt fritidshus alltså blev din enskilda egendom.Denna regel gäller såvida inget annat föreskrivits i villkoren till gåvan du fått. Alltså utgjorde pengarna efter försäljningen av fritidshuset, och sedan aktierna din enskilda egendom, och sedan pengarna efter försäljningen av aktierna, såvida inte annat föreskrivits.Den första förutsättningen är alltså att inget annat stod i villkoren till gåvan än att även egendom som trätt i den enskilda egendomens ställe ska utgöra enskild egendom.Den andra förutsättningenFör det andra krävs att det går att följa "förvandligen" och resultatet av din enskilda egendom. Det ska gå att se att det verkligen var pengarna från försäljningen av fritidshuset som användes för att köpa aktierna, och att det sedan var exakt pengarna efter försäljning av aktierna som använts för att betala för din andel av bostadsrätten.Detta innebär att det ska finnas en sorts "obruten kedja" där man kan följa egendomen. När en domstol bedömer huruvida det går att följd en obruten kedja på detta sätt är det flera saker de tittar på, vilket jag går igenom i det följande. De tittar bland annat på att pengarna som utgjort enskild egendom inte har sammanblandats med giftorättsgods på ett sätt att det inte längre går att säga vad som är vad. Till exempel om du haft pengarna efter försäljning av aktierna på ett "hushållskonto" där ni lagt in lönepengar och gjort uttag på ett sätt som gör det svårt att urskilja vilka pengar mer exakt som är vems. Detta är en typ av sammanblandning som gör att egendom alltså kan förlora sin karaktär av enskild egendom.De tittar även på om pengarna exempelvis bytts ut. Om du till exempel efter att ha sålt fritidshuset köpte en bil för pengarna och sedan sålde din gamla bil och då använde dessa pengar istället så bryts kedjan, eftersom att det då inte är "samma" pengar som följt med hela vägen. Du får alltså inte ha "bytt ut" pengarna eller stått utan pengarna ett tag för att du till exempel skulle ha lånat ut dem till någon.SammanfattningDet bör alltså ligga till som du säger, om det är så att pengarna efter försäljningen av din fritidsfastighet har varit lätta att följa hela vägen fram till dess att du använt dem som kontantinsats till bostadsrätten och det inte är så att pengarna "sammanblandats" eller att kedjan blivit bruten på så sätt som jag beskrivit ovan. Då bör det vara så att 80% av din insats utgör din enskilda egendom.Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Tveka inte att fråga igen eller kommentera nedan om du har fler funderingar! Med vänliga hälsningar,