Vem har bäst rätt till bostaden vid bodelning mellan sambos?

2017-04-27 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera. Vi bor för nuvarande i en hyreslägenhet där bara han står på kontraktet (jag har skulder). Vi flyttade in i den tillsammans, och bodde ihop i en annan lägenhet innan. Nu vill han behålla lägenheten och säger att jag inte har någon chans till den, men vad jag förstått bör den som behöver den mest få den? Han har kontakter på orten då han är uppvuxen här, jag är inflyttad. Han har familj här, jag har ingen. Jag har skulder och har således liten chans att få en ny lägenhet. Jag har fast jobb 80 meter från bostaden. Har jag störst rätt till den, är det värt för mig att kontakta ett juridiskt ombud? Det känns löjligt för en hyreslägenhet med ett rum och kök men jag har verkligen ingen chans att få en annan lägenhet.
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med ditt svar!Vad som räknas som gemensam bostad: När man gör bedömningen om en bostad är gemensam eller ej kollar man på när och varför bostaden införskaffades. Är det så att bostaden har skaffats för att man bägge två ska använda den och den införskaffades under tiden man var sambos ska det räknas som gemensam bostad (3 § sambolagen). Det kan alltså vara en gemensam bostad även om bara den ena sambon står på hyreskontraktet (7 § sambolagen). I ditt fall måste man kolla på varför lägenheten hyrdes. Är det så att ni redan var sambos innan som du skriver och tanken var att det skulle bli er gemensamma har ni som utgångsläge lika mycket rätt till lägenheten. Ska man då separera ska en bodelning ske och man kollar på vad det finns som är samboegendom vilket kan vara gemensam bostad och bohag (3 § sambolagen). Vem som har bäst rätt till en bostad: När en bodelning sker ska samboegendomen delas mellan er på respektive lotter och då har, som du säger, den sambo som bäst behöver bostaden rätt till att få egendomen på sin lott när man gör fördelningen (16 § 2 st. sambolagen). För att den ena sambon ska få överta den gemensamma bostaden ska det först och främst vara skäligt. Sedan måste man kolla på vem som har bäst rätt till bostaden. Faktorer som kan väga in kan vara tillexempel om en sambo är gravid eller om det finns barn i hushållet och det är den ena som ska ha vårdnaden om barnet. I viss mån kan man också ta hänsyn till hur möjligheterna ser ut att skaffa en ny bostad. Det är svårt att säga enbart genom att tolka frågan då alla omständigheter som är relevanta ska vägas in. Skulle det inte räknas som gemensam bostad: Om det nu mot förmodan inte skulle räknas som er gemensamma bostad kan du fortfarande ha en chans att få bostaden vid en bodelning (22 § sambolagen). Här ska man också väga in vem som bäst behöver bostaden. Dock försvåras ett sådant övertagande en del om det inte finns barn med i bilden. Då ska ett sådant övertagande enbart godkännas om synnerliga skäl talar för det vilket är högre krav än de som jag ställde upp tidigare i frågan. Vad du kan göra:Är det så att ni inte kommer överens om vem som ska få rätt till er gemensamma bostad och alltså inte hur lotterna i bodelningen ska fördelas har du möjlighet att ansöka hos domstolen att få en bodelningsförrättare som hjälper till med det (26 § sambolagen och 17 kap. 1 § äktenskapsbalken).Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad är giftorättsgods och vad ingår i en bodelning?

2017-04-26 i Bodelning
FRÅGA |Jag hade en hyresrätt, mitt ex flyttade in i den, den ombildades till bostadsrätt och jag köpte den då ensam 2009. Vi gifte oss 2014 och jag sålde mon bostad och vi köpte gemenast en ny bostad 2015, jag la då in ca 700 000 kr i den nya bostaden som motsvarade dom 30 % av köpet så att vi skulle slippa hög ränta mm. Dom pengarna fick jag från lägenheten jag sålde.Nu har vi skilt oss och ska göra en bodelning, han vill ha hälften av dom 700 000 kr som jag betalde till nya bostaden. Jag kommer att göra allt för att inte betala honom dom pengarna, det skulle innebära att jag och barnen måste sälja och köpa ny bostad och för mig är barnen fokus i detta, dom behöver ha kvar sitt hem. Hur går jag tillväga? Jag har erbjudit honom en del pengar och att jag löser ut hans lån men han vill ha mer, han vill ha hälften av det jag anser inte tillhör honom. MVH Amal
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! I detta svar kommer jag att redogöra för vad som gäller vid en bodelning enligt lag. Den lag som gäller är äktenskapsbalken. Denna lag säger att all egendom som finns i ett äktenskap ska delas lika på vid en bodelning. Det finns dock viss egendom som undantas. Vad är giftorättsgods? Jag tänkte börja med vad som gäller vid en bodelning. För det första måste man veta vad som ska ingå vilket enligt lag är all egendom som är så kallat giftorättsgods. Med giftorättsgods menas i princip all egendom i äktenskapet. Den enda egendom som inte är giftorättsgods kallas enskild egendom. För att något ska vara enskild egendom krävs det att det står till exempel i ett äktenskapsförord, i ett gåvobrev eller i ett testamente (om man fått egendomen). Detta hittar vi i 7 kapitlet 1-2 §, https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1 och https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1. I ditt fall kommer alltså all egendom som finns i ert förhållande vara giftorättsgods om ni inte har något äktenskapsförord som säger något annat. Vad ingår i en bodelning? Att veta att egendomen är giftorättsgods är viktigt då lagen säger att all egendom som är det ska ingå i en bodelning (se 10 kapitlet 1 § https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Det enda som undantas är då eventuell enskild egendom men också till exempel kläder och andra föremål som man har enbart för personligt bruk (se 10 kap 2 § https://lagen.nu/1987:230#K10P2S1). I ditt fall kommer alltså all er egendom att ingå i bodelningen eftersom all egendom är giftorättsgods om ni, som jag tidigare sagt, inte har egendom som ni bestämt ska vara enskild i ett förord eller om ni fått egendom där det står att den ska vara enskild.Hur går en bodelning till? Själva bodelningen går sedan till på så sätt att makarna först får ta bort eventuella skulder från respektives egendom. Sedan delar man upp egendomen på hälften (se 11 kap 2 § och 3 § https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1 och https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). I ditt fall har alltså din make rätt till hälften av all egendom som ingick i bodelningen. Sammanfattningsvis så kommer det alltså vara svårt för dig att undanta egendom från din make som han har rätt till. Det följer av lag att ni ska dela på hälften av egendomen som fanns i ert äktenskap. Hur kan du få bo kvar i huset? Att tänka på här gällande huset är att det ingår i bodelningen, alltså har ni rätt till hälften var av värdet på huset. Det finns dock en bestämmelse som säger att den som har bäst behov av huset ska få det och räkna av det från den andel som den har rätt till (se 11 kap 8 § https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1). En bedömning om vem som har bäst behov görs bland annat utifrån om ena personen har ensam vårdnad av barn eller hur svårt det är för personen att skaffa ny bostad. Du skulle alltså kunna hävda att du har bäst rätt till bostaden och få ha kvar den men då måste du dra av det värde som din make skulle haft rätt till på din del i bodelningen. Det är domstolen som bedömer om du har bäst rätt till bostaden eller inte. Hoppas du fick svar på din fråga, återkom gärna om det är något mer du undrar eller om något känns oklart. Med vänlig hälsning

Bodelning vid skilsmässa

2017-04-26 i Bodelning
FRÅGA |Jag står för två bankkonton och min fru står för två andra bankkonton. Vad händer vid en skilsmässa med respektive bankkonton?
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! All makars egendom är antingen sk. enskild egendom eller sk. giftorättsgods och den egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom är enskild om ni har föreskrivit att den ska vara så i ert äktenskapsförord, alternativt om egendom tillfallit er genom en gåva eller ett arv med krav om enskild egendom. Vid en skilsmässa sker en bodelning. I en bodelning ingår allt giftorättsgods, som värderas och fördelas jämnt mellan er. I detta fall är era bankkonton sannolikt giftorättsgods och kommer således att fördelas jämnt mellan er vid en eventuell skilsmässa. Med vänliga hälsningar,

Ska bilen dras in i en bodelning?

2017-04-25 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man skilde oss i november 2016. Vi köpte en bil året innan (vi hade varit gifta då från 2009). Bilen är registrerad på mig. Vi har inte gjort nån bodelning , utan gått skilda vägar och delat upp saker sinsemellan utan någon merpart.Han hävdar att han har rätt till halva bilen. Vi bor på skilda adresser, bilen står på mig och har varit skilda på papperet från nov-16. Vad gäller?
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag svarar på denna fråga kommer jag börja med att skriva allmänt för att senare skriva hur det blir i ditt fall.Allmänt om bodelning: Enligt lag ska en bodelning förrättas när ett äktenskap blir upplöst, se 9 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Emellertid behövs inte en bodelning göras om makarna endast har enskild egendom (jag förklarar det begreppet nedan) och ingen vill ta över bostaden eller bohag från varandra. Över bodelningen ska det upprättas en handling som skrivs under av makarna, se 9 kap. 5 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P5S1).Det bör noteras att ett anspråk på en bodelning som huvudregel inte preskriberas utan en make kan, flera år efter en äktenskapsskillnad begära en bodelning. Vad ska ingå i en bodelning:Som huvudregel ska giftorättsgodset dras in i en bodelning, se 10 kap 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Giftorättsgods är de bådas tillgångar som inte är enskild egendom. Enskild egendom defineras i 7 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Bland annat kan egendom bli enskild om makarna har upprättat ett äktenskapsförord som säger att viss egendom ska vara en makes enskilda. Om det inte finns någon enskild egendom ska, som huvudregel, allt ses som giftorättsgods och således blir denna egendom föremål för en bodelning. När man har räknat av de eventuella skulderna som finns på egendomen ska det normalt delas lika mellan makarna, se 11 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1).Notera att egendom som har köpts efter den dag då makarna väckte talan om äktenskapsskillnad inte ska dras med i bodelningen, se 9 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P2S1). Med det menas med att egendomen som fanns i äktenskapet innan talan om äktenskapsskillnad väcktes ska vara med i en bodelning.Hur blir det i ditt fall:Först och främst är det tvetydligt om ni gjort en korrekt bodelning. Det skulle kunna ses som ni har gjort en bodelning eftersom ni har delat upp saker, men det ska även skrivas ett bodelningsavtal mellan er. Eftersom det inte är gjort så kan då din förra make kräva att en formenligt bodelning ska komma till stånd. Enligt lagen ska ni då dela lika på er egendom såvida inte viss egendom är enskild egendom. Eftersom jag inte vet om bilen är enskild egendom blir det svårt för mig att exakt besvara hur man ska se på den. Det jag kan säga är att om den inte är enskild egendom ska den tyvärr som huvudregel dras in i bodelningen och då kommer den, tillsammans med övrig egendom att delas lika mellan er. Detta förutsatt att bilen köptes innan ni lämnade in ansökan om skilsmässa.Men bara för att bilen ska dras in i en bodelning behöver inte det per automatik innebära att din före detta make har rätt till halva bilen. Om det är så att din make ägde mer i ert äktenskap kan det innebära att du får behålla din egendom och samtidigt ha rätt att få egendom som din före detta make äger.Exempel: Kalle och Anna ska förrätta en bodelning. Det finns inga skulder, ingen enskild egendom och de bor i en hyresrätt. Anna äger en bil som är värd 100 000 kr. Kalle äger bohaget som är värt 900 000 kr. Således har de egendom tillsammans värt 1 miljon. Genom en likadelning ska de då båda erhålla 500 000 kr, vilket menas med att Kalle ska ge egendom värt 400 000 kr till Anna. Slutsats:Eftersom jag inte exakt vet de olika omständigheterna i ditt fall skulle jag tipsa dig om att kontakta vår telefonrådgivning. Där kan du beskriva i detalj hur ni har delat upp, vem som äger vad etc. De kan då hjälpa dig att ge ett mer precist svar!Kontaktuppgifter:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00Hoppas detta svar gav klarhet!Med vänlig hälsning

Hur värderas värdepapper vid äktenskapsskillnad?

2017-04-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Såg i svaret till en annan fråga att bodelningen ska ske med utgångspunkt från de faktiska egendomsförhållandena när talan om skilsmässa väcktes (Bodelningen ska göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dagen som talan om skilsmässa väcktes (9 kap. 2 §). - See more at: http://lawline.se/answers/bodelning-under-betanketiden#sthash.Ps0me6TM.dpuf). Mina frågor är: 1. När man är oense om skilsmässa och en ansökan lämnas in av ena parten, när ska man då räkna som "dagen om talan om skilsmässa väcktes"? 2. Hur hanteras värdet på aktier och värdepapper, dagen då talan om skilsmässa väcktes eller när bodelningen är klar/godkänd? 3. Hur räknas det om man säljer och köper värdepapper under betänketiden(om sådan finns) tills skilsmässa och bodelning är klar? Tack på förhand!
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Fråga 1: Den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes är den dag då ansökan lämnas in.En bodelning till följd av äktenskapsskillnad ska mycket riktigt ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Med orden "den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes" avses den dag då båda makarna eller en av dem lämnade i en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. När makarna inte är överens om att skilja sig, är det alltså egendomsförhållandena vid dagen då en make lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten som ska ligga till grund för bodelningen.Fråga 2: Värdering sker inte utifrån dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes.Att bodelningen ska ske utifrån egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes innebär inte att egendomen ska värderas utifrån deras marknadsvärde den dagen. I huvudregel anser man istället att värderingen ska ske utifrån de förhållanden som är aktuella vid bodelningstillfället. Det står inte uttryckligen i lagtext, men det framgår både av förarbeten till äktenskapsbalken (prop. 1986/87:1 s. 159) och av rättspraxis (NJA 1997 s. 674).Fråga 3: Makarna har ömsesidig redovisningsplikt fram till bodelningstillfället.Även när ett mål om äktenskapsskillnad pågår, exempelvis under betänketiden, råder makarna i huvudregel över sin egendom. Det finns alltså inget som hindrar en make från att köpa och sälja värdepapper under betänketiden. Däremot har båda makarna en skyldighet att redovisa för sin egendom fram tills att bodelning sker (9 kap. 3 § äktenskapsbalken). Makarna måste alltså kunna redovisa vilken egendom de har och hur egendomsförhållandena har förändrats sedan talan om äktenskapsskillnad väcktes. När en make har köpt och sålt värdepapper under betänketiden, kommer bodelningen att ske utifrån värdet för de värdepapper som maken hade när talan väcktes.Sammanfattningsvis är alltså den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes den dag då båda eller någon av makarna lämnar in en ansökan till tingsrätten. Egendomsförhållandena bestäms utifrån denna tidpunkt, men värderingen bestäms normalt sett utifrån de förhållanden som är aktuella vid bodelningstillfället.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Betalningsansvarig för makes skulder?

2017-04-26 i Bodelning
FRÅGA |Vi ligger i skilsmässa men har inte skickat in skilsmässoansökan ännu. Vi har inga gemensamma barn i hushållet, så den går igenom snabbt. Det har dock framkommit att min make tagit lån/krediter utan min vetskap och som jag inte skrivit under på eller är medsökande till (vad jag vet). Är jag betalningsansvarig även för dessa (om vi nu blir oense om hur alla dessa krediter ska fördelas)?Om han tar fler lån/krediter medan "processen" pågår, blir jag även betalningsansvarig för dessa?MVH MrsT
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det framgår av 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230)(ÄktB) att varje make svarar för sina egna skulder. Det här innebär att om du inte är medsökande eller har krediterna I ditt namn så kan du inte bli betalningsansvarig för dem. När ni gör bodelningen kommer ni endast att dela på tillgångarna, och de krediter som din make har kommer han att bli ansvarig för.Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Skyldighet att lämna uppgifter till bouppteckning

2017-04-26 i Bodelning
FRÅGA |Vad ska jag göra om jag misstänker att min ex ljuger (inte vill redovisa) sina tillgångar vid bouppteckning. samt ljuger om att han köpte en bil till mig.
Marika Moberg |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte av din fråga om du och din föredetta var gifta eller sambo.Äktenskapsbalkens regler om bodelningsförrättare i 17 kap. gäller dock i viss mån både för makar och sambor. (Se sambolagen 26 §) Om ni inte kommer överens om bodelningen kan du alltid ansöka hos domstol att bodelningsförrättare ska utses, se äktenskapsbalken 17 kap. 1 §. Då måste du och din föredetta måste solidariskt betala bodelningsförrättarens arvode. Men bodelningsförrättaren ska vid behov se till att bouppteckning görs. Om en make/sambo då underlåter att lämna uppgifter till bouppteckningen, får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite. Det är alltså ett påtryckningsmedel för att maken/sambon ska lämna uppgifter.En make/sambo är också skyldig att bekräfta riktigheten av en bouppteckning med ed inför domstolen, om den andra maken begär det. För detta ändamål får domstolen också förelägga och döma ut vite. Se äktenskapsbalken 17 kap. 5 §. För att få bouppteckningen beedigad inför domstol krävs inte att bouppteckningen har upprättats av bodelningsförrättare. Så om du inte vill ansöka om en bodelningsförrättare är det här det bästa alternativet. Angående att ditt ex påstår att han köpt en bil till dig så bedömer jag att det är han som har bevisbördan för sitt påstående. Det är alltså han som får bevisa att han köpt den, t.ex. med hjälp av kvitton osv. Kan påpekas att om ni var sambor så utgör en bil inte samboegendom, varför den i så fall inte ska tas med i en bodelning. Hoppas att du har fått svar på dina frågor.Vänligen

Vem av samborna får bostaden vid separation?

2017-04-25 i Bodelning
FRÅGA |Hur går man tillväga om man vill separera? Har ett gemensamt barn (16) år, Gemensam vårdnad. Hade varsin lägenhet som byttes mot EN stor.Nu vill ena parten inte flytta eller byta lägenheten till TVÅ mindre.Tror sig vara säker på att få behålla lägenheten själv! (100m'.)Vart ska jag ta vägen då? Och vem är det som beslutar vilket??Båda har fast arbete, heltid.
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av frågan så uppfattar jag det som att ni inte är gifta utan sambor och kommer därför att besvara frågan utifrån det. Jag uppfattar det också som att lägenheten är en hyresrätt.En sambo kan begära bodelningNär ett samboförhållande tar slut så kan samborna begära att det ska ske en bodelning. I bodelningen ska samboegendomen ingå. Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, om det införskaffats för gemensamt bruk (3 och 8 §§).Vem har rätt att överta bostaden?Genom bodelningen så ska samboegendomen delas upp mellan samborna och eftersom att lägenheten utgör er gemensamma bostad ingår den i bodelningen som samboegendom. Den sambo som bäst behöver lägenheten har rätt att få överta den (16 §). Om ens barn huvudsakligen ska bo med den ena föräldern kan det vara skäl för att ha bäst rätt till lägenheten. Vem som bäst behöver bostaden är en prövning som får göras i varje enskilt fall. Vem beslutar om bodelning?Bodelning ska upprättas tillsammans av samborna. Den ska vara skriftlig och skrivas under av båda samborna. Är man inte överens om hur egendomen ska fördelas kan man ansöka hos tingsrätten om att de ska utse en bodelningsförättare. Bodelningsförättaren är då den som fattar beslut om hur egendomen ska fördelas mellan er.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,