6:2a FB - barnets bästa

2015-08-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex separerade för ett år sedan, vi har två barn. 6 & 9 år gamla. jag har en väldigt nära relation med mina barn och vi har dom boende växelvis hos oss, dvs varannan vecka hos mig varannan hos modern. Nu är det så att modern har konfiskerat äldsta dotterns mobil och låter ej henne ringa mig under hennes veckor, samt att jag ej får prata med dottern om jag ringer på exets telefon. Har hon verkligen rätt att göra så här? När dottern gärna vill ha chansen att ringa mig ett par ggr under veckan. Hon trivs ej hos sin mor och därför ringer hon mig och ventilerar. Men jag undrar faktiskt om mitt ex har rätt att neka kontakt under "hennes vecka" när vi har gemensam vårdnad?
Anna Pieschl |Hej och tack för din fråga.I konflikter som rör vårdnad och umgänge av barn är det föräldrabalkens (FB) regelverk som tillämpas, och mer precist kap. 6 FB. I frågor som rör barnet och dess relation till vårdnadshavarna ska man alltid utgå från barnets bästa, se FB 6:2a. Vid bedömningen om vad som är bäst för barnet ska risken för att barnet utsetts för övergrepp beaktas, barnets behov av en nära kontakt med båda sina föräldrar samt barnets vilja.Vad jag förstår på din fråga så vill din dotter ringa dig när hon är hos sin mamma, något som din dotters mamma motsätter sig. Det strider både mot barnets vilja, samt mot behovet för barnet att ha en nära och god relation med båda sina föräldrar, 6:2a FB.Principerna om barnets bästa är en av grundpelarna i FNs barnkonvention och väger väldigt tungt. Viktigt är att var bedömning görs utefter förutsättningar i varje enskilt fall. Utifrån de fakta som du har angivit i frågan, kan dotterns mammas beteende anses strida mot barnets bästa.Har du och din dotters mamma svårt att på egen hand lösa konflikten du beskriver råder jag er att kontakta socialnämnden där ni bor. Där kan de hjälpa er att samtala och reda ut problemet.Har du ytterligare frågor kan du alltid återkomma till oss. Du vet väl om att du kan få snabba svar via vår telefonrådgivning på 08-533 300 04. Lycka till,Vänliga hälsningar,

Hur kan man få tillbaka vårdnaden efter att ha avsagt sig den?

2015-08-25 i Barnrätt
FRÅGA |Om en pappa har avsagt sig vårdnaden om sitt barn, kan han få tillbaka den vid ett senare tillfälle?
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Ja han kan få tillbaka den på flera sätt vilka alla finns i föräldrabalken (FB). En av dem är ifall mamma missköter sina uppgifter. Det beslutar i så fall rätten om (6 kapitlet 7 § 3 stycket FB). Samma gäller om mamman blir varaktigt förhindrad att utöva sina uppgifter (6 kapitlet 8 § 2 stycket FB). Samma gäller även om mamman avlider (6 kapitlet 9 § 2 stycket FB). Föräldrarna kan även välja att de båda ska ha vårdnaden om barnet. De skriver då ett avtal om det som socialnämnden godkänner (6 kapitlet 6 § FB). Om mamman inte går med på det kan pappan istället vända sig till domstol och ansöka om gemensam eller ensam vårdnad (6 kapitlet 5 § FB).Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Mormors umgängesrätt och tvist i begravningsplanering

2015-08-20 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,En godvän till mig miste precis sin dotter i sviterna efter leukemi.Hon hade ett barn på 2år tillsammans med sin sambo som hon ej var gift med!Nu nekar han mormodern att vara delaktig i planering av begravningen samt att träffa barnbarnet (mor & dotter samt barnbarn) har träffats dagligen innan. Hon avled för mindre än en vecka sedan & han har redan kastat ut kläder & andra tillhörigheter och visat tydlig att han ej vill veta av sin fd svärmor! Hon lider fruktansvärt då barnbarnet är hennes allt och ända anknytning till sin dotter.Vad har hon för rättigheter?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Först och främst vill jag beklaga vad som måste vara en mycket tung sorg.Som utgångspunkt så har barnets pappa i egenskap av vårdnadshavare rätt och skyldighet att bestämma i barnets personliga angelägenheter, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:11. Därvid kan sägas att vem barnet umgås med ingår i denna beslutanderätt. Som vårdnadshavare så har dock barnets pappa en särskild skyldighet att se till så att barnets behov av umgänge med dess mormor så långt som möjligt tillgodoses (Föräldrabalk 6:15 tredje stycket). Om barnets pappa fortsätter vägra låta barnet träffa dess mormor så bör mormodern ta kontakt med socialtjänsten. Socialtjänsten kan i sin tur kontakta pappan och försöka få denne att beakta barnets behov av umgänge med mormodern.När någon har avlidit så är utgångspunkten att det är den avlidnes önskan som bör styra planeringen i frågor om kremering och gravsättning. Detta framgår av Begravningslag (1990:1144) 5:1. Om inte den avlidnas mamma och sambo kan samarbeta och enas om frågor rörande kremering eller gravsättning så kan huvudmannen för begravningsverksamheten, vanligen en församling, samfällighet eller kommun, på begäran inkallas för att medla mellan dem (Begravningslag 5:3 första stycket). Vid oenighet i frågor som inte har med kremering eller gravsättning att göra så kan Kyrkogårdsmyndigheten istället tillfrågas att frivilligt ställa upp med medling. Ett första steg bör dock vara att den avlidnas mamma kontaktar begravningsbyrån. Begravningsbyråerna har vanligen lång erfarenhet av konflikter och kan hjälpa till både med medling och att förmedla kontakt med medlare. Med vänlig hälsning

Barns inflytande vid beslut rörande boende

2015-08-10 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag är 14 år. Min mamma och pappa är skilda och just nu bor jag varanann vecka hos de. Men saken är att jag vill byta schemat till så jag får vara tre veckor hos varje. Min mamma sa ja, men min pappa sa nej. Har jag någon juridisk rätt att bestämma detta själv? tacksam för svar!
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Barnets bästa ska alltid vara avgörande i alla beslut rörande boende och umgänge. Dina föräldrar ska därför fatta det beslut som gynnar dig bäst. Hänsyn ska också tas till vad du önskar, men det är i slutändan dina föräldrar som har rätt att bestämma hur du bor. Vänligen

Fastställa faderskap

2015-08-26 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har träffade en tjej under en period och för ett par veckor sen sågs vi för "sista gången". Nu har hon skrivit och berättat att hon är gravid, att jag är far(och att hon inte träfat någon annan kille) och att hon tänker behålla barnet. Jag svarade då att jag inte tänker "försvinna", jag vill få min del av vårdnaden när barnet är gammalt nog. Hon svarade då väldigt "lägligt" för henne att hon inte var i den vecka hon trodde och barnet är inte mitt då hon träffade en annan kille den helgen som det beräknats att hon blivit gravid. Den här tjejen har visat sig vara väldigt oförutsägbar och har nu ljugit ett flertal gånger under denna veva och jag anar att det är jag som är far men att hon bara försöker få mig att vända ryggen!Jag har sagt att jag vill göra ett faderskapstest och då blev hon förargad och sa att hon inte tänker tillåta det, vilket väcker ännu mer misstankar. Efter det så har hon gjort så att jag inte kan kontakta henne, hon har blockerat mig på facebook och andra appar etc.Min fråga är, har jag lagen på min sida för att tvinga fram ett faderskapstest när jag har sannolika skäl att tro att det är jag som är far till barnet, även om hon inte beviljar att testet görs?
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.När ett barn föds utom äktenskap så kommer socialnämnden att försöka utreda vem som är pappa till barnet, 2 kapitlet 1 § föräldrabalken. Om de då kommer fram till att du säkert är pappan kommer du att få bekräfta det (2 kapitlet 5 § föräldrabalken). Jag skulle därför rekommendera dig att ta kontakt med socialnämnden där du bor för att meddela dem att du troligen är pappa till barnet som kommer att födas. Det är först när detta inte fungerat som faderskap bestäms genom att DNA tas, 1 kapitlet 5 § föräldrabalken. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Bör jag väcka talan om ensam vårdnad?

2015-08-23 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Har två barn, 14 och 12 år. Jag och barnens far har svårt att komma överens. Så fort jag frågar honom något som rör barnen eller ex kommer med förslag gällande hur vi ska ha barnen under jul och sommarlov så slutar det alltid med hånfulla och otrevliga mail eller sms från hans sida. Kommunicera muntligt är uteslutet. Mitt ex tror och menar på att allt jag gör är inte för barnens skull utan helt för min egen skull. Vilket inte stämmer. Jag sätter mig själv och mina behov sist och har gjort det under så otroligt lång tid. När vi levde tillsammans så var mitt ex otroligt hård och tuff mot sonen med hårda krav och var ofta arg på honom. Oftast klev jag mellan när det hettade till för mycket. Sonen var då ca åtta år. Nu när vi är separerade sen tre år tillbaka så är det sonen som får ta emot allt. Från att bli kallad idiot, pajas mm till att bli dragen i kläderna och skriken och gapad på.Till saken hör att mitt ex och den äldste sonen går i kommunikationsterapi då det inte funkar alls mellan dem. Äldste sonen vill bara bo hos mig vilket exet anser vara helt uteslutet. Äldste sonen har hamnat lite snett med skola och kompisar och varit ute på lite oärliga vägar. Sonen anser inte att hans pappa är värd någon form av respekt från hans sida. Den yngste sonen är diplomatisk och vill inte såra nån. situationen börjar bli ohållbar. Vad gör jag? Har suttit hos soc och familjerätten och de rekommenderar tingsrätten då det inte går att komma överens med exet gällande barnens boende.
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar.En sådan situation som du, barnen och barnens fader befinner sig i är alltid svår att råda i. Jag kan inte råda dig i huruvida du ska gå till tingsrätten med ärendet eller inte då detta är ett beslut som du själv måste ta. Tar du ärendet vidare kommer domstolen att bedöma om någon av er ska ha ensam vårdnad om barnen eller om gemensam vårdnad är det bästa. Domstolen tar hänsyn till barnets bästa och i viss mån dennes vilja. Det är viktigt att vara införstådd med att det alltid finns en risk att du förlorar vårdnaden om barnen i en sådan tvist. Jag skulle rekommendera dig att antingen kontakta vår telefonrådgivning för att närmare diskutera hur tvistens utgång troligen skulle bli eller kontakta familjens jurist för mer hjälp. Lycka till!

Kan man avstå vårdnaden om sina barn?

2015-08-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hur gör jag för att avstå vårdnaden så att pappan blir ensam vårdnadshavare för barnen?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Enligt 6 kap. 6 § föräldrabalken får föräldrar avtala om att en av dem ska ha vårdnaden om deras gemensamma barn. För att ett sådant avtal ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt och att socialnämnden godkänner det. Du kan alltså inte själv bestämma dig för att avstå vårdnaden om era barn, utan det krävs att du och barnens pappa är överens om att han ska vara ensam vårdnadshavare.När socialnämnden prövar om den ska godkänna avtal om vårdnaden är barnens bästa avgörande för beslutet. Hänsyn tas också till barnens vilja med beaktande av barnens ålder och mognad. Om socialnämnden skulle komma fram till att fortsatt gemensam vårdnad är bättre för era barn än att pappan får ensam vårdnad godkänner den inte avtalet. Det är dock endast i undantagsfall som socialnämnden underkänner ett avtal om vårdnad.Vänlig hälsning,

Socialtjänsten

2015-07-30 i Barnrätt
FRÅGA |Är en mamma som blev uppringd av soc. Dom ska starta en utredning gällande min son liam pga hans pappa roger. Dom anser att det skadar liam att träffa sin pappa. Han har levt ett kriminellt liv och från och till använder amfetamin. Så som jag förstår det så tar han när han"festar" men de menar att jag kan ju inte vara 100% säker på att han är ren. Och jag ha svarat dom med att skulle jag märka att han var påverkad så får han ju såklart inte träffa liam. Jag sj har inget kriminellt bakom mig ha varit en utredning tidigare men kring annat o då kom de fram till att jag är kapabel till att fatta egna beslut och att jag avgör sj vem som får träffa han. Bara jag ska vara m på mötet nu och vet inte alls vad som gäller och vad de kan ställa för krav. Jag är 26 år och mitt ex är 43
Sandra Nordin |Hej Tack för att du vänder dig till oss här på Lawline och tack för din fråga! Som jag tolkar din fråga undrar du över vad socialtjänsten kan göra och vilka krav de kan ställa på dig som en förälder. Till att börja med har socialtjänsten ett speciellt ansvar för barn och ska verka för deras bästa, 5:1 Socialtjänstlagen (SoL). De kan vidta olika åtgärder om de anser att ett barn far illa och ex. skadas av den miljön de lever i. SoL är uppbyggd på frivillighet och åtgärder enligt denna kan endast genomföras med samtycke. Frivilligheten och samtycket från både barnet och vårdnadshavare är utgångspunkten för socialtjänsrens arbete och ska alltid vara första alternativet. De kommer tillsammans med dig försöka arbeta fram en plan för just din familj och eran situation i ljuset av vad som är bäst för din son. Ifall Socialtjänsten däremot anser att rätt "vård" eller lösning inte kan beredas med frivillighet kan de tvångsomhänderta barnet med stöd av Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Då det ex. på grund av förhållanden i hemmet finns påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas. Hoppas detta har gett någon mer klarhet i situationen. Med vänliga hälsningar,