Har jag någon rätt att kräva mamman att ha sin dotter med planering?

2017-11-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Har ensam vårdnad om min dotter, Mamman är inte intresserad av att ha henne mer än en ett par dagar då o Då, nu är det så att vår dotter vill vara mer hos sin mamma än så, vad kan jag göra som pappa för att uppfylla min dotters önskemål då mamman ej går att resonera med då hin gör det som passar henne för stunden och alla människor som inte gör som hon säger är idioter. Jag har nu sedan 3 år tillbaka en ny relation och hon har egna barn, vi skulle vilja ha rutiner då barnen är hos oss och tvärtom men då min dotters mamma inte är samarbetsvillig så får vi aldrig möjlighet att planera för tex egen tid min sambo och jag , orken börjar ta slut då vi aldrig vet när mun dotter ska vara hos mamma, det kan ske samma dag och på bara en timma sen kan det gå 2 veckor till nästa gång. Har jag någon rätt att kräva mamman att ha sin dotter med planering?Tack för svar
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I 6 kapitlet 15 § Föräldrabalken (FB) framgår det att barnet ska ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor med. Barnets bästa ska alltid tas i beaktning när det gäller sådana frågor.Du och mamman kan avtala om barnets umgänge (umgängesschema) med hjälp av socialtjänsten, 6 kap. 17a § FB. Om mamman fortfarande inte följer schemat trots att det är fastställt via avtal med hjälp av socialtjänsten, kan du ansöka om att rätten verkställer beslutet.Min rekommendation är att du försöker komma överens med mamman om hur umgänget ska delas upp, och förklara även att dottern gärna vill umgås mer med sin mamma. Annars kontaktar du socialtjänsten i er kommun och ber om deras hjälp för att fastställa avtal om barnets umgänge med mamman.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Får annan än förälder hämta barn på förskola?

2017-11-16 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och mitt ex har barn ihop. Vi bor inte ihop och sonen är hos honom varannan vecka. Nu har pappan fått annat jobb med andra tider som stoppar hans hämtning av sonen varannan torsdag. Vilka regler gäller där? Får andra familjemedlemmar hämta/lämna vår son vid sådant här tillfälle eller är det endast vi föräldrar?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga vilken hämtning det är som pappan inte längre har möjlighet att fullfölja. Av den anledningen blir det svårt för mig att svara mer precist på din fråga. Det framgår inte heller klart, men jag uppfattar det som att ni har delad vårdnad om er son vilket jag också kommer utgå från i mitt svar.Som allmän utgångspunkt gäller att du och pappan, i och med att ni har gemensam vårdnad om sonen, är skyldiga att utgå från vad som är bäst för er son vid alla beslut som rör honom (6 kap 2 § föräldrabalken). Dessutom är det er uppgift att ge er son omvårdnad, trygghet och en god fostran samt behandla honom med respekt (6 kap 1 § föräldrabalken).Under beaktande av ovan utgångspunkter är ni som vårdnadshavare fria att lösa hämtning och lämning av er son på det sätt som passar bäst. Vill ni då ta hjälp av en närstående för att lösa situationen rent praktiskt ser jag inte att detta skulle vara något problem.Om din fråga rör hämtning av sonen på förskola kan det vara så att förskolan har egna riktlinjer och bestämmelser för vem som får hämta barnen. Vanligt är, av säkerhetsskäl, att endast föräldrar, närstående eller annan som förskolepersonalen i förväg vet ska ansvara för hämtning viss dag tillåts hämta barnet på förskolan. Genom att tala om i förväg för både sonen och personalen vem som ska hämta honom borde det i så fall inte vara några problem att låta en familjemedlem hämta honom vissa dagar. Om din fråga rör hämtning på förskola, råder jag dig att vända dig direkt till förskolan med din fråga för att få veta hur de brukar göra. Hoppas att du fått klarhet i din fråga! Om jag missuppfattat frågan eller om du har kompletterande frågor får du gärna lämna en kommentar så ska jag svara så fort jag kan. Annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen nästa gång du undrar över något.Vänliga hälsningar,

Barns skolplacering och folkbokföring

2017-11-14 i Barnrätt
FRÅGA |Hur går man tillväga om man är oense om vart ens barn ska gå i skolan? Hur beslutas det tillslut om man inte kommer någonstans i frågan?Hur beslutas det kring vart barnet ska vara folkbokförd? Barnet står skriven hos den ena föräldern nu. kan den andra skriva över barnet till sig utan att man är överens om det?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!SkolplaceringJag utgår från att ni har gemensam vårdnad om ert barn. Ni ska tillsammans ta beslut om barnets personliga angelägenheter och därav tillsammans besluta om var ert barn ska gå i skolan. Detta framgår av 6 kap. 11 och 13 §§ Föräldrabalken. Det är viktigt att ni kommer överens om en sådan fråga men om skälen är tillräckligt starka kan hemkommunen bestämma var barnet ska gå i skolan.Här kan du läsa ett dokument från Skolverket om bland annat barns skolplacering. Min rekommendation är att ni i första hand försöker komma överens om skolplaceringen innan ni kontaktar hemkommunen.FolkbokföringBarnet ska folkbokföras där han eller hon spenderar flest nätter. Förutsatt att ni har gemensam vårdnad ska ändring av barnets folkbokföring göras av båda vårdnadshavarna, 30 § Folkbokföringslagen. Då jag utgår från att ni har gemensam vårdnad kan den ena föräldern inte folkbokföra barnet hos sig utan att vara överens med den andre föräldern. Här kan du läsa mer om barns folkbokföring.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man avsäga sig vårdnaden?

2017-11-12 i Barnrätt
FRÅGA |mitt ex vill avsäga sig vårdnaden av barnen och vill att jag ska ha dom heltid..dock ser min arbetssituation ut idag att jag inte har möjligheter till det då jag jobbar både kvällar och helger.. kan man bara avsäga sig vårdnaden? barnen har idag god kontakt med pappan och har det bra där.. och vi kommer överens annars...
Lisa Naudot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vårdnaden om barn regleras i 6 kap föräldrabalken, lagen hittar du här. När det gäller beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa alltid vara avgörande (6 kap 2 a §). Kan man avsäga sig vårdnaden?Föräldrar kan gemensamt avtala om hur vårdnaden av ett barn ska fördelas. För att avtalet ska vara giltigt måste det vara skriftligt och godkännas av socialnämnden (6 kap 6 §). En förutsättning för att socialnämnden ska godkänna avtalet är att det är förenligt med barnets bästa. Det är även möjligt att skriva avtal om barnets boende och umgänge (6 kap 15 a § 3 st och 6 kap 14 a § 2 st). Även ett sådant avtal ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden.Det går alltså att avsäga sig vårdnaden av ett barn om det sker genom ett skriftligt avtal mellan föräldrarna och socialnämnden godkänner avtalet. Att ensidigt avsäga sig vårdnaden av ett barn är däremot inte möjligt. Om föräldrarna inte kommer överens? Är det så att ni inte kommer överens om hur vårdnaden ska fördelas kan tingsrätten besluta om vårdnaden (6 kap 5 §). Vid bedömningen av hur vårdnaden ska fördelas ska rätten särskilt fästa betydelse vid föräldrarnas förmåga att samarbeta. Även här ska barnets bästa vara avgörande. Tingsrätten kan också besluta om barnets boende (6 kap 14 a § 1 st) och umgänge (6 kap 15 a § 1 st). Sammanfattning:Sammanfattningsvis går det alltså att avtala om vårdnad, boende och umgänge. Det krävs dock att båda föräldrar är överens, att avtalet är skriftligt samt godkänns av socialnämnden. För att socialnämnden ska godkänna avtalet måste det vara förenligt med barnets bästa. Kan föräldrarna inte komma överens kan tingsrätten avgöra frågan. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Kan jag flytta till en annan stad med vårt gemensamma barn utan samtycke från den andra föräldern?

2017-11-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag och min man skall skiljas och har en son på 8 månader. Vi bor i Sthlm nu och jag vill flytta till Skåne då min familj bor där. Detta är inget min man vill då han menar på att det är hans barn med (trots väldigt lite umgänge osv) vad för rättigheter har jag som mamma? Måste jag ha hans medgivande på att flytta?
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor som rör vårdnad av barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB) Jag utgår från att ni har gemensam vårdnad över ert barn. Vid gemensam vårdnad ska i princip alla beslut rörande barnet fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna (6 kap. 13 § FB). Dock har den ena vårdnadshavaren rätt att ensam fatta beslut om den andra vårdnadshavaren är till exempel sjuk eller att beslutet gäller daglig omsorg (6 kap. 13 § andra stycket FB). Ju betydelsefullare beslutet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Ett beslut som att den ena vårdnadshavaren vill flytta till en annan stad med barnet, räknas som ett sådant viktigt beslut som båda vårdnadshavarna måste vara överens om.Vill du ha mer rådgivning eller boka tid med en jurist? Ring oss på 08-533 300 04 eller skicka in en expressfråga! Lycka till!Med vänliga hälsningar

Kan min make/maka flytta utomlands med vårt gemensamma barn?

2017-11-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag är gift med en kvinna från Venezuela som även har portugisiskt medborgarskap och vi har fått ett litet barn. Barnet är fött i Sverige och vi bor i Sverige. Jag arbetar här och är ensam försörjare. Min fru har haft hemlängtan och "hotar" ibland med att hon och barnet ska flytta till Venezuela. Nu vill hon istället åka till Portugal för att förnya sitt körkort och samtidigt hälsa på sin syster som har flyttat till Portugal från Venezuela pga situationen där. Min fru vill ta vårt barn med sig och jag är rädd att hon planerar att stanna kvar där. Hon säger att om jag inte litar på henne och låter henne åka iväg med vårt barn kommer hon att vända sig till tingsrätten för att få hjälp. Vad gäller? Vad gör tingsrätten i detta fallet? Har hon rätt att stanna i Portugal med vårt gemensamma barn utan att vi är överens? Finns det någonting jag kan göra? Jag har sagt att jag åker med men oroar mig ändå för att hon och vårt barn inte åker med tillbaka.
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor som rör vårdnad av barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB).Beslutanderätt vid gemensamvårdnadJag utgår från att ni har gemensam vårdnad över ert barn. Vid gemensam vårdnad ska i princip alla beslut rörande barnet fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna (6 kap. 13 § FB). Dock har den ena vårdnadshavaren rätt att ensam fatta beslut om den andra vårdnadshavaren är till exempel sjuk eller att beslutet gäller daglig omsorg (6 kap. 13 § andra stycket FB). Ju betydelsefullare beslutet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Ett beslut som att den ena vårdnadshavaren vill flytta till ett annat land med barnet, räknas som ett sådant viktigt beslut som båda vårdnadshavarna måste vara överens om.Tingsrättens handläggningOm ni inte kan komma överens om detta kan någon av er bli tvungna att vända sig till tingsrätten för ändring av vårdnad, med andra ord från gemensam till ensam vårdnad (6 kap. 5 § första stycket FB). Tingsrätten gör i sådana fall en bedömning av vem om er som är mest lämpad som vårdnadshavare, med hänsyn till barnets bästa (6 kap. 2 a § FB) och er samarbetsförmåga (6 kap. 5 § andra stycket FB)Min bedömning Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist. På Lawline arbetar våra jurister dock inte med straffrätt men om ni vill ha mer rådgivning hos oss, är telefonrådgivning ett alternativ. Telefonnumret till vår telefonrådgivning är följande: 08-533 300 04.Lycka till! Med vänliga hälsningar

Kan vi avbryta SoL-placeringen?

2017-11-12 i Barnrätt
FRÅGA |Hej LawlineMin 16-åriga dotter är Sol-placerad sedan 6 månader tillbaka på grund av att hon började med Cannabis.Innan hon blev placerad bodde hon hos mej nästan uteslutande, hon kommer inte så bra överens med sin mamma men det börjar bli bättre, hon är också skriven hos mej. Hon kommer hem varannan helg och bor hos mej utan problem.Men sedan en tid tillbaka vill hon inte åka tillbaka till HVb-hemmet, och det blir svårare och svårare att köra tillbaka henne. Socialtjänsten och Hvb- hemmet har en plan att hon skall vara där till årsskiftet, så tycker även hennes mamma som inte är så förtjust i mej heller.Min dotter är en klok och kreativ tjej som vill saker men nu mår hon verkligen dåligt av att åka tillbaka till hemmet och det oroar mej mycket.Kan jag begära att min dotter skall avbryta sin Sol-placering och komma hem, trots att hennes mamma kanske går emot mej?Jag har ett fast bra jobb, vi har ett fint hem och jag har aldrig haft några kriminella problem eller missbruksproblem.Tacksam för svar.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag utgår från att du och din dotters mamma har gemensam vårdnad och därmed är dotterns vårdnadshavare. Frivillig insatsFörutsättningen för SoL-placering är att det föreligger samtycke från dottern (eftersom hon är över 15 år) och båda vårdnadshavarna enligt 1 kap. 1 § SoL. Eftersom socialtjänstens insats bygger på samtycke och är frivillig, är det möjligt att avbryta SoL-placeringen genom att framföra sitt intresse till socialtjänsten.SamtyckeI 6 kap. 13a § Föräldrabalken framgår det att om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialtjänsten besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Det innebär att om mamman vill att dottern ska bo kvar på Hvb-hemmet kan socialtjänsten fullfölja det utan ditt samtycke om det krävs med hänsyn till dotterns bästa.Även dotterns samtycke krävs eftersom hon är över 15 år och föreligger inte ett sådant samtycke ska placering enligt SoL upphöra trots samtycke från vårdnadshavare. Socialtjänsten kan däremot, om det föreligger skäl, bereda tvångsvård (kräver inget samtycke) enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).Sammanfattningsvis kan alltså SoL-placeringen upphöra om samtycke saknas från dottern, trots att samtycke finns från en av vårdnadshavarna. Brist på samtycke från dottern kan dock innebära att socialtjänsten vidtar åtgärder i enlighet med LVU istället, 1 § LVU. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Gemensam vårdnad - behöver jag pappans samtycke till dotterns näsoperation?

2017-11-10 i Barnrätt
FRÅGA |HejVi har gemensam vårdnad för våra barn på 16 och 11 år.Nu min äldsta dotter vill utföra en näsoperation på sommaren och undrar om vi behöver hennes pappas samtycket om det?Hon har stora komplexor över sin näsa och har påverkat henne otroligt mycket psykiskt och mår inte bra slls och ibland pratar hon om hemska tankar om pappan motsätter sig för detta och har väldigt svårt och jobbigt olika sociala sammanhang.Blir tacksam om jag få ett svar för min fråga.Tack på förhand
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 6 kap. 11 § Föräldrabalken (FB) har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Eftersom du och pappan har gemensam vårdnad så är ni båda vårdnadshavare till er dotter och därav måste även hennes pappa samtycka till en näsoperation. Hennes pappas samtycke behövs inte om han är frånvarande eller har en sjukdom som gör att han inte kan samtycka till operationen, 6 kap. 13 § FB.Utifrån omständigheterna i din fråga förutsätter jag att pappan varken är frånvarande eller sjuk. Du och dottern behöver därför även hans samtycke för att er dotter ska få utföra en näsoperation. Min rekommendation är att ni pratar om det och att du förklarar hur er dotter mår över situationen så att ni kan komma fram till ett gemensamt beslut. Ett annat alternativ är att er dotter väntar tills hon fyller 18 år och blir myndig, och därmed kan ta egna beslut utan ert samtycke.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,