Förlängt underhållsstöd för studier vid Komvux

2015-08-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har en son, 19 år som inte har någon avslutad gymnasieexamen - och har nu börjat studera på Komvux för att läsa in sin gymnasieexamen. Är jag skyldig att betala underhållsstöd för/till honom? För underhåll räcker det att endast läsa enstaka kurser eller krävs det att han studerar på heltid?Tacksam för svar.
Theresa Ermstål |Hej,Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Bestämmelser om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (här). I 7 kap. 1 § stadgas att föräldrars underhållsskyldighet som huvudregel upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skola fortlöper underhållsskyldigheten tills barnet gått ut skolan eller fyllt 21 år. Till skolgång som ger underhållsskyldighet räknas grundskoleutbildning, gymnasieutbildning och annan jämförlig grundutbildning. Kurser på Komvux för att erhålla gymnasieexamen är således underhållsgrundande. Det finns i föräldrabalken inget krav på att studierna ska bedrivas på heltid.Vad gäller underhållsstöd har ett barn som fyllt 18 år och som inte ingått äktenskap rätt till förlängt underhållsstöd om barnet bedriver studier som ger rätt till studiebidrag. Detta framgår av 18 kap. 6 § socialförsäkringsbalken (här) och 2 kap. 2 § studiestödslagen (här). Studier vid Komvux ger rätt till studiebidrag. Om föräldrarna inte alls eller fullt ut kan komma överens om underhållsbidrag kan barnet få underhållsstöd från Försäkringskassan till och med juni det år då den studerande fyller 20 år, 2 kap. 3 § studiestödslagen. I det här fallet finns ett krav på att studierna ska bedrivas på heltid.Hoppas svaret var till hjälp. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Vaccination utan förälders samtycke

2015-08-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Får min ex fru hålla på barnens pass och vaccinera barnen utan mitt samtycke? Kan jag ansöka om enskild vårdnad pga av detta och mycket mer.
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Enligt 6 kap. 2 § första och andra stycket föräldrabalken (1949:381), FB, står barn under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavare har gemensamt ansvar för barnets hälsa. Enligt 6 kap. 11 § FB ska vårdnadshavare bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavare ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare enligt 6 kap. 13 § första och andra stycket FB ska vad som sägs i 11 eller 12 § gälla dem båda. Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. En gymnasieelev kan anses ha en viss självbestämmanderätt i fråga om en vaccination. När två vårdnadshavare inte är överens kan barnet inte vaccineras, se fallet RÅ 1996 ref. 65. Även vad gäller passet så tillkommer naturligtvis båda föräldrarna en bestämmanderätt. Det ska alltså inte vara så att en förälder håller undan barnets pass.För enskild vårdnad är barnets bästa vägledande, se 6 kap. 2 a § FB. 6 kap. 5 § anger att föräldrarnas förmåga att samarbeta ska tas hänsyn till. Om ni två haft konflikter, t.ex. rörande detta, talar det också¨för att ensam vårdnad ska ges till någon av er. Däremot så krävs sannolikt mer än de saker du tar upp i frågan. Aspekter som avgör är huruvida en förälder är olämplig, använder våld, ett manipulerande sätt och lögner. Sammanfattningsvis är det alltid ert barns bästa som kommer att styra bedömningen i en domstol.Med vänliga hälsningar

Fastställa faderskap

2015-08-26 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har träffade en tjej under en period och för ett par veckor sen sågs vi för "sista gången". Nu har hon skrivit och berättat att hon är gravid, att jag är far(och att hon inte träfat någon annan kille) och att hon tänker behålla barnet. Jag svarade då att jag inte tänker "försvinna", jag vill få min del av vårdnaden när barnet är gammalt nog. Hon svarade då väldigt "lägligt" för henne att hon inte var i den vecka hon trodde och barnet är inte mitt då hon träffade en annan kille den helgen som det beräknats att hon blivit gravid. Den här tjejen har visat sig vara väldigt oförutsägbar och har nu ljugit ett flertal gånger under denna veva och jag anar att det är jag som är far men att hon bara försöker få mig att vända ryggen!Jag har sagt att jag vill göra ett faderskapstest och då blev hon förargad och sa att hon inte tänker tillåta det, vilket väcker ännu mer misstankar. Efter det så har hon gjort så att jag inte kan kontakta henne, hon har blockerat mig på facebook och andra appar etc.Min fråga är, har jag lagen på min sida för att tvinga fram ett faderskapstest när jag har sannolika skäl att tro att det är jag som är far till barnet, även om hon inte beviljar att testet görs?
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.När ett barn föds utom äktenskap så kommer socialnämnden att försöka utreda vem som är pappa till barnet, 2 kapitlet 1 § föräldrabalken. Om de då kommer fram till att du säkert är pappan kommer du att få bekräfta det (2 kapitlet 5 § föräldrabalken). Jag skulle därför rekommendera dig att ta kontakt med socialnämnden där du bor för att meddela dem att du troligen är pappa till barnet som kommer att födas. Det är först när detta inte fungerat som faderskap bestäms genom att DNA tas, 1 kapitlet 5 § föräldrabalken. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Adoption och arv

2015-08-26 i Adoption
FRÅGA |Om mina vuxna barn valt att bli adopterade av sin styvfar som är gift med deras mor förlorar de då automatiskt sin arvsrätten till mej som är deras biologiska fader? Vi har inte haft någon kontakt på ca 15 år. Har fått höra på omvägar att styvfadern adopterat dem borde inte jag då få en bekräftelse på det?
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!Av 4 kap. 8 § föräldrabalken framgår det att ett adoptivbarn i regel anses som adoptantens barn och icke som barn till sina biologiska föräldrar. Om adoptanten är gift med den ene biologiske föräldern till adoptivbarnet så förlorar denne naturligtvis inte föräldraskapet. Adoptionen medför rättsliga konsekvenser som ni redan har konstaterat. Till följd av upptagandet går dina barn miste om alla rättsliga band till dig och har således icke rätt till den kvarlåtenskap som ni efterlämnar såvida du icke testamenterar bort dina tillgångar till dessa. Av 4 kap. 1 § föräldrabalken framgår det att prövning om huruvida en adoption ska fastställas genomförs av rätten. I korrelation med en sådan process är det högst sannolikt att domstolen inhämtar yttrande från dig och således lämnas ni ej ovetande om huruvida en adoption av dina biologiska barn är på väg att verkställas. Vänligen,

Vilka kostnader bör respektive sambo stå för i ett samboförhållande?

2015-08-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag ska flytta ihop med min kille. Ska flytta till hans bostadsrätt. Han har lånat pengar till hans lgh. Jag undrar vad jag bör betala? Han tyckte jag skulle betala halva hyran och ränta? Men inte hans amorteringar. Han säger att räntan är för att han får låna pengar men att de inte är hans lån? För jag vill inte betala av hans lån då jag anser att det inte är mitt och betala. Hur borde det vara? Ska jag vara betala hyran som då är på 2091kr och sen så klart mat och typ hemförsäkring osv. Tacksam för svar
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Det finns ingen bestämmelse i sambolagen som stadgar vad du bör betala. Detta är upp till er att komma överens om det själva. Precis som din kille säger är ränta den "avgift" som banken tar för att låna ut pengar och är därför inte detsamma som amortering. Med amortering menas att man betalar av pengar på lånet. Med vänlig hälsning,

Adoption av flickväns barn

2015-08-27 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag har en flickvän sedan 10 år, hennes barn sedan tidigare har ingen pappa - han är avliden, kan jag adoptera dem och i så fall - hur går jag tillväga? tack på förhand/ MH
Daniel Scharff |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige krävs domstols tillåtelse för adoption enligt 4 kap 6 § föräldrabalken (1949:341), FB. Domstolen som prövar frågan är tingsrätten i den ort där ni är folkbokförda. Desvärre är det inte tillåtet för sambor att adoptera gemensamt utan det krävs att ni måste gifta er. Om ni gifter er kan ni göra en s.k. styvbarnsadoption.Vid en sådan adoption är både de biologiska förälderns och det presumtiva adoptivbarnets inställning till adoptionen av betydelse. Gällande föräldrarna anger 4 kap. 5 a § 1 st. FB att barn under 18 år inte får adopteras utan föräldrarnas samtycke. I ditt fall bortfaller givetvis den avlidne biologiske faderns samtycke.Barnet har mer inflytande över adoptionen desto äldre det blir, se 4 kap. 5 § FB. En adoption får enligt huvudregeln inte ske om barnet fyllt 12 år och motsätter sig adoptionen. Barnets vilja, med beaktande av ålder och mognad, är alltid något som man tar hänsyn till.I ett adoptionsärende sker en lämplighetsprövning av rätten, se 4 kap. 6 § 1 st. FB. Är det presumtiva adoptivbarnet är under 18 år, ska rätten inhämta ett yttrande från socialnämnden i den kommun där din make är folkbokförd och från socialnämnden i den kommun där du är folkbokförd, 4 kap. 10 § 1 st. FB.TIllstånd till adoption ges om adoptionen är till fördel för barnet samt om sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen, 4 kap. 6 § 1 st. FB. Det är alltså inte tillräckligt att adoptionen är till barnets fördel; det ska även föreligga en särskild anledning till adoptionen med hänsyn till relationen mellan sökanden och barnet. Det kan t.ex. vara att du önska uppfostra din flickväns barn.Sammanfattningsvis tror jag att en begäran om adoption kommer att gå igenom i ditt fall endast om ni gifter er. Lycka till!

Rätt till avdrag från underhållsbidrag

2015-08-26 i Underhåll
FRÅGA |Har varit i tingsrätten 2014 och fått en dom på att betala underhåll högre än 1273 per barn. Efter att ha spenderat 3 veckor med barnen i sommar undrar jag om jag har rätt att dra av 1/40 per dygn (enligt föräldrabalken) av underhållet?
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Som du nämner regleras denna fråga i föräldrabalken, läs här. Du har rätt att göra avdraget med 1/40 som du hänvisar till under vissa särskilda förutsättningar. För det första ska barnen normalt inte bo hos dig. För det andra gäller att barnen ska ha varit hos dig minst 5 dygn i sträck, alternativt minst 6 dygn under en kalendermånad. Ett dygn avser hela tiden kl 0-24. Om de tre sommarveckorna ni tillbringade tillsammans inföll direkt efter varandra är denna förutsättning därigenom uppfylld. För det tredje gäller ett eventuellt avtal mellan dig och barnens andra förälder om andra regler framför de här bestämmelserna i föräldrabalken. Det är värt att notera att avdrag kan göras både för gamla obetalda bidrag och uppkommande, dock max 6 månader framåt i tiden räknat från den dag då barnens vistelse hos dig upphörde.Vänligen,

Enskild egendom genom arv - Göra till giftorättsgods?

2015-08-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag ärver min mamma som skrivit testamente att arvet ska vara mon enskilda egendom. Jag vill inte att arvet ska vara enskild egendom, liksom det större arv min man fått inte är det. Behöver jag göra något för att häva att mitt arv är enskild egendom?MvhAnneli
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Egendom som man har fått genom arv och som på grund av testamente är enskild, går i princip inte att göra om till giftorättsgods eftersom det är en utomstående, tredje part som har beslutat att den skall vara enskild (Se t.ex. formuleringen av 7 kap. 2 § Punkt 4, Äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230). Det är faktiskt till och med så att vad som har "trätt istället för" enskild egendom är enskild egendom. Om du t.ex har ärvt pengar och köper en bil för pengarna är alltså även den din enskilda egendom så länge det inte står i testamentet att det som träder istället för enskild egendom skall vara giftorättsgods.Frågan är då vad man kan göra åt saken. Som sagt kan ni inte genom äktenskapsförord eller på annat sätt göra om egendomen till giftorättsgods, om det nu inte står i testamentet att du får göra det. Det enda sättet att "bli av med" statusen som enskild egendom är alltså om du ger bort eller gör av med egendomen utan att få något i utbyte. Detta är naturligtvis inget alternativ om du vill ha kvar egendomen. Ett sätt kunde dock vara att du gav hälften av ditt arv till maken och att ni upprättade äktenskapsförord på att även denna egendom skulle vara enskild. Resultatet blir vid en eventuell bodelning i princip detsamma som om hela arvet varit giftorättsgods i de flesta situationer. Alternativt kan ni genom äktenskapsförord se till att han åtminstone har lika mycket enskild egendom som du har. I övrigt kan jag tyvärr inte tänka mig något sätt att komma tillrätta med situationen!Hoppas att svaret är till hjälp! Hör gärna av dig om det är något mer du undrar!Hälsningar,