Renoveringskostnader tillbaka vid äktenskapsskillnad?

2014-01-05 i Bodelning
FRÅGA |Hej , har en fråga som ja behöver hjälp med , det är så att ja o min fru bor i hus tillsammans , men har nu beslutat att gå isär . Jag är inte inköpt i huset eller står ej på huset . Men har höjt försäljnings värdet massor på de på grund av renoveringar överallt . Finns de någon regel för att få ut något av det eller är allt förgäves ?? Med vänlig hälsning, 
Victoria Nilsson |Hej!Vad som händer är först och främst beroende på av vilken karaktär huset har. Som huvudregel är all makars egendom giftorättsgods, 7:1 äktenskapsbalken (ÄktB), vilken ingår i en bodelning, 10:1 ÄktB. Då delar du och din fru lika på värdet av huset, oavsett vem som betalat vad, 11:3 ÄktB.Om huset däremot är enskild egendom blir situationen är annan. Enskild egendom är huset till exempel om ni har äktenskapsförord om det eller om din fru fått det genom gåva eller testamente med villkor om att det ska vara enskild egendom, 7:2 ÄktB. Huset ingår då inte i bodelningen, inte heller det värde som huset kan ha ökat genom renovering.  Om ni inte har någon uttryckligt överenskommelse om att du ska kompenseras för renoveringskostnader är det idag osäkert om du kan ersättas för dem enligt svensk rätt. Den rättslära som ligger närmast att tillämpa är den om obehörig vinst, vilken förutsätter att din fru gjort en obehörig vinst på din bekostnad. Problemet är att då ni var i ett parförhållande vid renoveringarna så krävs det mycket för att vinsten ska anses obehörig, då du också kunnat ta del av den ökade standarden genom att bo där. Vinsten skulle dock kunna vara obehörig t.ex. om renovering skett nära inpå äktenskapskillnaden och du därför inte kunnat dra nytta av den. Det finns dock inget lagstöd eller praxis som säger att principen om obehörig vinst kan tillämpas på familjerättsliga frågor, varför det är långt ifrån säkert att du kan få tillbaka det du lagt ner på renoveringar. Jag skulle därför bedöma dina utsikter att få tillbaka de utgifter du haft för renovering som dåliga om huset är enskild egendom. Det är dock ändå möjligt för dig och din fru att komma överens om att du ska kompenseras, om ni båda tycker det är rimligt och därför kan komma överens om en sådan lösning.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230.Vänliga hälsningar,

resekostnader - vilken förälder ska stå för kostnaden?

2014-01-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min 10-åriga dotters pappa är skilda sedan 2008. Min dotter har bott hos honom onsdag till söndag varannan vecka, enligt tingsrättsbeslut. Han flyttar nu exakt tio mil bort p g a att han gift sig. Hans vilja är nu att vår dotter bor hons honom endast varannan helg, fre -sön. Helt OK för mig. Han kräver nu att jag ska ta halva körningen. Kan han göra det.? Som jag kan läsa mig till är jag boendeförälder och han umgängesförälder som dessutom valt att flytta. Är det inte då umgängesförälderns ansvar att säkerställa resorna. Kan nämna att han inte betalar underhåll trots att han borde.
Elias Karlsson |Hej,Svaret på din fråga hittar vi i föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381.Som utgångspunkt innebär umgängesrätten att båda föräldrar gemensamt ska verka för ett fungerande umgänge enligt 6:15 FB. Det torde innebära att ni som föräldrar får hjälpas åt att säkerställa eran dotters umgänge med både dig och hennes far.Vad gäller kostnaderna för dotterns resa till sin far är utgångspunkten i 6:15b FB att det primära ansvaret för kostnader ligger på den förälder som inte bor tillsammans med barnet, alltså dotterns far. Kostnaderna ska sedan fördelas efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Att en förälder utan anledning flyttar långt bort kan tala för att du ska stå för en mindre summa än vad fadern ska.Jag råder dig att kontakta en jurist som kan hjälpa dig ytterligare.Jag hoppas mitt svar hjälpte!Med vänlig hälsning,

Samboförhållande - Rätt att bo kvar i hyresrätt

2014-01-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående rätt att bo kvar i min gamla lägenhet (hyrerätt). Jag och min före detta sambo flyttade in tillsammans året 2007. Det var han som hade stått i kö men vi flyttade in tillsammans och vi delade på kontaktinsats. I februari 2013 bestämde vi oss för att ta en paus och jag flyttade tillfälligt till Italien. Vi var dock inte skilda eftersom vi besökte varandra. I maj 2013 bestämde vi oss för att göra slut och sedan dess har jag flyttat tillfälligt till en kompis. Jag försöker just nu köpa en lägenhet för att flytta ut helt, men det tar lite tid. Min sambo vill att jag ska skriva ut mig men jag anser att det inte är självklart att han ska få bo kvar i lägenheten. Har jag rätt, om jag skulle vilja det, att bo kvar i min gamla lägenhet tills jag har hittat en ny? Tack, Pamela
Elias Karlsson |Hej!Din fråga berör samboförhållanden och det regleras i sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376 . Enligt din fråga tyder allt på att ni förvärvade hyresrätten för gemensamt bruk vilket innebär att den klassificeras som samboegendom enligt 3, 5 §§ SamboL. När ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det senast ett år från att samboförhållandet upphörde, bodelning ske vilket innebär att samboegendomen ska fördelas lika mellan er enligt 8 § SamboL. Din fråga berör endast frågeställningen kring bostaden och dina möjligheter till ett övertagande.Den sambo som bäst behöver bostaden har också en rättighet att överta den enligt 16 § SamboL. I denna bedömning tillämpas en behovsprincip där en helhetsbedömning i det specifika fallet görs. Innan bodelning sker och ni båda står på hyreskontraktet har ni lika rätt till hyresrätten. Du borde ta kontakt med en jurist för att skapa klarhet i din situation.Hoppas mitt svar hjälpte.Med vänlig hälsning,

Underhållsbidrag till 19-åring?

2013-12-31 i Underhåll
FRÅGA |Är separerad sedan länge och numera gift och har tre bonusungdomar 14-19 år. Har en biologisk dotter som är 19 år och nu skall läsa på kurser hos företaget Hermods. Nu vill hon ha underhållsbidrag, som avslutades när hon fyllde 18 och gick ut gymnasiet. I den vevan fick hon också ca:30 000 kr extra som jag sparat sedan hon föddes. (Vi träffas inte och har ingen relation sedan många, många år.) Vad skall jag ta hänsyn till ? Vill göra rätt för mig och vill samtidigt att veta vad som krävs från dottern för att få underhållsbidrag på nytt. Tack för er hjälp och råd /Johan
Fredrik Wiggh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken, https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1Huvudregeln är att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Undantaget till denna regel är om barnet går i skola efter denna tidpunkt. Underhållsskyldigheten utgår som längst tills barnet fyller 21 år. I undantagsregelns kriterium "skola" räknas grundskola och gymnasium. Högskole- eller universitetsstudier ger inte rätt till stöd. Om jag utgår från att hennes kurser motsvarar högskolestudier är du alltså inte skyldig att betala underhållsbidrag.Vänliga hälsningar,

Rätt till det gemensamma boendet vid äktenskapsskillnad

2014-01-05 i Bodelning
FRÅGA |Hej Jag är gift och har två barn en på 1 år och en på 3 år snart min fru vill ha skilsmässa jag står i namnet på hyreskontrakten och vi har gemensam vårdnad till barnen. Jag jobbar och betalar allt hemma hon ska börja studera på skolan och har ingen inkomst. Har jag rätt till att ha kvar lägenheten till mig och isåfall vart ska jag ta vägen ?.
Victoria Nilsson |Hej!Vid en bodelning med anledning av äktenskapsskillnad har den make som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att få den på sin lott, 11:8 Äktenskapsbalken. Om maken som bäst behöver bostaden inte är den som äger bostaden måste övertagandet vara skäligt. Då er lägenhet är en hyreslägenhet så har den inget ekonomiskt värde, vilket innebär att det inte finns något att avräkna från övertagande parts lott.Vem som är bäst behövande avgörs genom en behovsprövning. När det makarna har barn brukar i regel make som får ensam vårdnad om barnen eller blir boförälder för barnen anses vara i bäst behövande. Andra faktorer kan dock också väga in, t.ex. makes möjlighet att skaffa annan bostad eller avstånd till arbetsplats. I ert fall kan det därför väga in om du p.g.a. större ekonomiska resurser har lättare att skaffa ny bostad, men också om din maka p.g.a. att hon inte har någon inkomst kan få svårt att betala hyra etc för lägenheten. En helhetsbedömning ska göras, varför jag inte kan säga vem lägenheten skulle tillfalla. Om ni har någon uppgörelse om att barnen ska bo till större del med någon av er kommer dock det väga tungt som ett skäl till att den parten ska få bo kvar i lägenheten.Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230#K11.Vänliga hälsningar,

Umgängesrätt

2014-01-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag har fått ensam vårdnad om vår dotter efter att pappan avsagt sig vårdnaden och även umgänget och har nu ett domslut på det. Vi har varit i tingsrätten för att vi skulle komma överens om ett umgängesschema men pappan beslöts sig för att inte fullfölja schemat och sa därför ifrån sig både vårdnaden och umgänget. Till s aken hör att nu fyra måndader efter att vi fått domen så har han börjat höra av sig och komma förbi oanmäld för att träffa barnet (Från den 31/8 fram tills nu har han inte haft nån kontakt med barnet) och han anser att han har rätt till att göra det och jag ska rätta mig efter det han vill. Jag undrar därför kan jag neka honom umgänge? Han vill inte gå med på att ha ett regelbundet umgänge utan det ska vara på hans villkor när han känner för det. Innan jag stämde honom och vi hamnade i tinget så hade han inte haft något umgänge med barnet på nästan ett år och gick då med på att han ett schemalagt umgänge under sommaren 2013 till vi träffades i tinget igen i september 2013 och umgänget under sommaren funkade väl rätt okej men somsagt i slutet av september 2013 avsa han sig det och jag är därför rädd att om jag går med på att han ska ha umgänge igen så håller det bara i sig några ggr och sen försvinner han igen och jag kan tycka att det är fel att "utsätta" barnet för det igen och hon ska bli besviken ännu en gång. Kan jag neka honom umgänge eftersom jag inte tror att det är för barnets bästa i längden eller ska jag prova ännu en gång?? Barnet i fråga är 5år.
Elias Karlsson |Hej!Din fråga berör umgängesrätt med barn vilket regleras i föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381 . Utgångspunkten i frågor som berör umgänge med barn ska vara att barnets främsta ska sättas i främsta rummet enligt 6:2 FB. I den bedömning läggs det stor vikt vid att barnet ska ha en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Båda föräldrar har ett ansvar att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor med tillgodoses enligt 6:15 FB. Du kan neka umgänge eftersom du är ensam vårdnadshavare enligt 6:11 FB men då riskerar du också att fadern alternativt socialnämnden väcker talan om umgängesrätt enligt 6:15a FB. Att neka någon umgänge är en väldigt ingripande åtgärd och om du nekar fadern umgänge kan det faktum att du vägrat umgänge mellan honom och barnet leda till att han får ett större umgänge vid nästa tvist. Samtidigt har du en skyldighet som vårdnadshavare att ta de beslut som är bäst förenligt med barnets trygghet och skapa en god fostran. Mitt råd är att verka för umgänge och att samtidigt ta i kontakt med en jurist som kan hjälpa dig ytterligare. Med vänlig hälsning,

Vårdnadstvist - från gemensam vårdnad till ensam vårdnad

2014-01-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA |hej , blev rekomenderad söka egen vårdnad, på mina flickor på 2 o 4 år av kvinnofridslinjen , barnen sover oroligt o har ångest på nätterna. maken utövar psykisk misshandel , trycker ner mig o kallar mig vissa saker han hotar mig gör jag som han inte vill så hotar han med skilsmässa varje dag nästan, sen svänger detta o blir den glada maken igen,, mot barnen , är han bestämd o hård dagligen mot, gör barnen ej som han säger, gå o lägg dig , flytta på dig ... leker sällan med dem , han tänker bara på sin sömn o sitt jobb, jag säger vi har båda huvudansvar , då blir han irriterad arg... 4 åringen ser det , nog därför hon har ångest varje natt o skriker han har 2 till barn 15 o 16 år, dem är han lugn o fin mot o så, han verka inte tycka om o bry sig i ,2 o 4 åringen... ??????????
Elias Karlsson |Hej!Frågor som berör vårdnad om barn regleras i föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381 .I alla frågor som relateras till vårdnadssituationen kring barn ska barnets bästa alltid vara vägledande och den viktigaste utgångspunkten enligt 6:2 FB. En väldigt viktig faktor är att barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska vara vägledande. Samtidigt beaktas såklart också situationer som du beskriver. Om barnen utsätts för övergrepp, så väl fysisk som psykisk kan det såklart medföra att behovet av en god kontakt med båda föräldrar sätts åt sidan, om det i den specifika situationen skulle vara förenligt med barnets bästa.Att få till ändring av vårdnaden så att du ensam står som vårdnadshavare för dina flickor regleras i 6:5 FB. Där ska särskilt föräldrarnas samarbetsförmåga beaktas.I ditt fall Susanne kommer en helhetsbedömning göras i förhållande till barnets bästa samt din och barnens fars samarbetsförmåga. Det är väldigt svårt att avgöra om du kommer kunna få till stånd ensam vårdnad. Din beskrivning av situationen medför dock att jag rekommenderar dig att ta i kontakt med en jurist som kan skapa ytterligare klarhet kring din fråga.Jag hoppas mitt svar hjälpte.Med vänlig hälsning,

Förändrad underhållsskyldighet

2013-12-31 i Underhåll
FRÅGA |Min son 18 år ska börja i gymnasiet på annan ort. Han kommer att få inackorderingsbidrag och studiebidrag. Hans far undrar nu om han behöver fortsätta att betala fullt underhåll och hur mycket jag ska betala, eftersom han inte längre ska bo hemma i veckorna. Jag trodde att det bara löpte på tills han var 21 och gymnasiet pågår så har jag bara tagit för naturligt att hans far fortsätter att betala som vanligt. Det blir ju resor och extra mat som jag står för, men hans far verkar orolig för att han ska betala för mycket och jag för lite . Då jag har svårt att hantera denna typen av frågor utan att "gå i taket" så skulle jag gärna vilja veta innan jag ger honom ett svar.
Charlotte Schåltz | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Precis som du säger är föräldrar underhållsskyldiga gentemot sina barn så länge barnet studerar på grundläggande nivå, dock längst t.o.m. att barnet fyller 21 år. Nivån på vad den underhållsskyldige ska betala kan dock förändras under denna period. Beräkningen av vad den underhållsskyldige ska betala ska nämligen göras efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner.  Detta innebär att sonens pappas underhållsskyldighet troligtvis kommer att förändras i och med att sonen nu kommer att få inackorderingsbidrag och studiebidrag samtidigt som sonens kostnader kommer att öka. Exakt vad sonens pappa ska betala kan jag tyvärr inte svara på, men ni kan använda er av Försäkringskassans mall (se nedan) för att göra en ny beräkning av barnets behov och vad respektive förälder bör betala. I fältet ”Barnbidrag eller studiebidrag” fyller ni alltså i värdet på inackorderingsbidrag/studiebidrag. Mallen hittar du här: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/separerar/underhallsbidrag Jag hoppas att detta har besvarat din fråga. Vänligen,