Utgör bostad förvärvad innan samboförhållande samboegendom?

2017-01-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Köpte mitt hus 2005 dit jag flyttar med mina 2 barn som jag har ensam vårdnad om. Barnets far står på fel sida om lagen varför jag helst inte vill ha med honom att göra. Men jag är snäll och låter honom komma och bo hos mig ibland. Vi har ingen gemensam ekonomi och han lever sitt eget liv. På en 20 års period har han kanske deklarerat ett par gånger då han annars arbetar "svart". Han har stora skulder hos kronofogden. 5 år efter jag köpt mitt hus lovar och bedyrar han att han är laglig igen och flyttar/skriver sig hos mig. Vi separerar igen efter några år och nu hävdar han sambolagen att han äger 50% av mitt hus. Kan det verkligen vara rätt?
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte riktigt av din fråga, men jag förutsätter att ni inte var tillsammans när du köpte ditt hus. Under förutsättningen att så var fallet ska jag nu redogöra svaret på din fråga. När ett samboförhållande upphör, antingen genom att den ena sambon flyttar ut eller avlider (se 2 § Sambolagen), så ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning (se 8 § Sambolagen). I bodelningen ingår endast samboegendomen. Vad som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om den förvärvats för gemensamt bruk (se 3 § Sambolagen).Undantaget från samboegendom och därmed också bodelningen är sådan bostad och bohag som förvärvats genom arv, testamente eller gåva (se 4 § Sambolagen) samt egendom som parterna avtalat om att den inte ska ingå i bodelning (se 9 § Sambolagen). Från samboegendomen fråntas även sådan egendom som förvärvats före samborna börjat leva tillsammans och sådan egendom ska därmed inte vara del av bodelningen. Detta gäller dock inte utan undantag. Det kan vara så att bostad eller egendom som förvärvats innan samlevnaden ändå ska tillhöra samboegendomen om förvärvet skett i nära anslutning till att samborna flyttar ihop och därmed kan anses ha förvärvats med avsikt att användas för gemensamt bruk. Som exempel på förvärv före samlevnaden där omständigheterna talar för att avsikten har varit ett förvärv för gemensamt bruk kan nämnas att en eller båda samborna köper t.ex. ett hus för att samborna på så sätt ska få en gemensam bostad. Vad som är avgörande för att ett förvärv ska anses vara avsett för gemensamt bruk och därmed ingå i samboegendomen är alltså avsikten vid förvärvet, d.v.s. att det funnits en avsikt att egendomen ska utgöra sambornas kommande gemensamma bostad eller bohag i ett nära förestående samboförhållande. Sammanfattningsvis är bostad och egendom som förvärvats innan samborna flyttat ihop inte att ses som samboegendom vilket innebär att all egendom man tar med sig i flytten står utanför definitionen och därmed inte blir del i bodelning. Det innebär i sin tur att ditt hus som du förvärvat 5 år innan din före detta sambo flyttade in, inte är att se som samboegendom och han har därför inte något anspråk på det. Detta gäller dock endast under förutsättningen att du vid förvärvet inte hade för avsikt att huset skulle vara för ert gemensamma bruk. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Dold samägande

2017-01-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan.Jag är sambo sedan 1995, inget samboavtal, vi bodde först i hyresrätter men 2001 köpte vi en bostadsrätt. Jag betalde köpeskillingen på 20.000 och min sambo står som ägare till lägenheten, jag har skulder hos kronofogden därav arrangemanget. Vi har använt bostadsrätten som gemensam bostad och delat på kostader. Sambon hyran och jag bilar, försäkringar, mat, småreparationer, el och trädgårdsskötsel. Möblinköp har vi skiftats om att betala, så det har nästan blivit lika betalningar. Nu har det blivit en situation där vi beslutat att dela på oss. Hur gör vi för att det ska bli rätt. Har läst någonstans att när man brukat bostadsrätten som gemensam bostad delas ev försäljningsvinst 50/50 oavsett vem som står som ägare.Med vänliga hälsningarKenneth Bondesson
Samuel Lindblad |Hej!Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall har ni införskaffat en bostadsrätt under ert samboförhållande. Din sambo är den som står på kontraktet, vilket i normala fall göra att denne är den enda ägaren till bostaden. Dock kan det har det i rättspraxis utvecklats en rättsfigur att man kan vara samägare till en bostad även om enbart den ena sambon står på kontraktet. Detta genom så kallad dold samägande. För att det ska föreligga en presumtion om dold samäganderätt krävs det att ett flertal punkter är uppfyllda. 1.Till att börja med ska bostaden ha köpts i syfte att den skulle brukas gemensamt. I ert fall så gjorde ni som ni gjorde på grund av dina skulder. Men om tanken med inköpet var att ni båda skulle bruka bostaden är kriteriet uppfyllt. Detta är inte svårt att bevisa eftersom ni köpte bostaden under ert samboförhållande. 2.Du som inte utåt sätt framgår som ägare ska ha gjort ett ekonomiskt bidrag till köpet. Du skriver att det är du som har betalt köpeskillingen till bostaden, så rekvisitet torde redan här vara uppfyllt. Det är alltså inget problem att det är sin sambo som har betalt hyran. Ett plus i kanten får du om du kan visa att det är du som har betalt andra saker under samboperioden så att ni har varit ekonomiskt jämbördiga i den situationen. 3.Vidare så krävs det en gemensam partsavsikt vid köpet att bostaden skulle ägas gemensamt av er båda.Om kriterierna ovan är uppfyllda antas det föreligga dold samägande. Av vad du skrev så verkar det som att det inte är några problem och att du därmed är en dold samägare till bostaden. Detta innebär att du har rätt till hälften av vinsten för lägenheten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte eller om du har några följdfrågor så får du gärna lämna en kommentar nedan.mvh,

Verkan av samoförhållande

2017-01-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag undrar hur jag går till väga för att skriva in min sambo i huset. Tacksam för svar!
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte riktigt vad du avser med ”skriva in”. Ett samboförhållande inträder per automatik när två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Det behövs inget samboavtal för att framställa ett sådant förhållande och så fort man uppfyller det som står ovan är alla egendom i form av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, gemensam. Detta kan regleras med samboavtal. Om du med ”skriva in” menar att sambon ska bli delägare av en fastighet kan du genom ett gåvobrev ge sambon denna del. Eftersom det inte riktigt framgår vad du syftar på kan jag tyvärr inte hjälpa dig mer. Ställ gärna en ny fråga med mer information om du vill ha ett mer utförligt svar eller kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Fördelning av resekostnader vid barns umgänge med förälder

2017-01-04 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Mitt ex har flyttat ca 40 mil norrut och vill att jag betalar resekostnader för när hon åker ner och träffar vår son som står skriven och bor hos mig (dock delad vårdnad). Hon tar tåget ner ca varannan helg för att träffa honom. Hon studerar själv men har nyligen gift sig, och han har vad jag tror, god inkomst. Jag får underhållsbidrag för att vår son bor hos mig (förutom varannan helg), skall dessa pengar bekosta hennes resor eller vad anses som skälig summa? Hon menar på 50/50, jag menar att det är hennes ansvar att bekosta mestadels eftersom hon valde att flytta för studier när sonen var ca 1,5 år. Jag själv är medelinkomsttagare. Finns det någon praxis då vi inte är överens?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur kostnaderna för resor ska fördelas när ett barn ska träffa den förälder han/hon inte bor tillsammans med finns reglerat i 6 kap. 15b § föräldrabalken. Där står det att om barnet bara bor med den ena föräldern, ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som uppkommer på grund av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Fördelningen ska göras efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Huvudansvaret för resekostnaderna ligger hos den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Ditt ex har alltså huvudansvaret för de kostnader som hon har för att träffa er son. Ditt ansvar är att bidra till kostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till din ekonomiska förmåga, vilket till exempel innebär att om du helt skulle sakna förmåga att bidra till resekostnaderna hade du inte varit skyldig att göra detta. Ett sätt att räkna ut hur resekostnaderna ska fördelas är att först beräkna varje förälders nettoinkomst efter skatt. Härifrån dras förbehållsbelopp för förälderns egen försörjning samt för underhåll åt barn och eventuell make/sambo. De belopp som återstår av varje förälders inkomst motsvarar den förälderns överskott. Resekostnaderna fördelas därefter proportionellt mellan föräldrarna efter överskottens storlek. Enligt denna uträkning skulle ni betala 50/50 ifall du och ditt ex har lika stora överskottsbelopp.Eftersom även övriga omständigheter ska beaktas, enligt lagen, så kan det vara svårt att få ett rättvisande resultat av fördelningen genom enbart en matematisk uträkning. Att föräldern flyttar långt från den förälder som barnet bor hos är en sådan omständighet som kan beaktas på så sätt att boendeföräldern får minskat kostnadsansvar. Detta gäller dock endast om den andra föräldern flyttar utan godtagbar anledning. I ett rättsfall från hovrätten (RH 2000:16) ansåg hovrätten att en mamma som flyttade långt på grund av sina studiemöjligheter hade godtagbara skäl att flytta, och därför behövde hon endast ansvara för en liten del av resekostnaderna. Mamman i rättsfallet hade även låg ekonomisk förmåga att bidra till kostnaderna vilket också påverkade domstolens bedömning. Om ni inte kan komma överens om fördelningen av resekostnaderna kan ni ta hjälp av socialnämnden eller yrka ett domstolsbeslut om resekostnaderna hos tingsrätten.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Bodelning vid skilsmässa

2017-01-08 i Bodelning
FRÅGA |Min fru har varit otrogen flertalet gånger innan ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in, hur mycket har hon rätt till av våra inkomster?
Sofia Nygren |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline! Jag beklagar vad du har fått vara med om. Dessvärre har inte din före detta makas otrohet någonting med bodelningen att göra rent legalt. När egendom delas upp mellan före detta makar vid äktenskapsskillnad måste hänsyn tas till exempelvis äktenskapsförord, om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom osv. Det är alltså sådana legala faktorer som spelar in vid en bodelning. Här kan du läsa mer om bodelning.Lycka till!

Fråga om samtycke från biologisk förälder utan del i vårdnaden vid adoption.

2017-01-07 i Adoption
FRÅGA |Jag lämnade mina två barns pappa för 4 1/2 år sedan för att han misshandlat mig i flera år. Jag har nu sen 4 år tillbaka levt ihop med en man som tagit över papparollen till mina barn (7 &8 år) vi har nu fått ett gemensamt barn och har tankar på att han ska adoptera mina barn. De har träffat sin biologiska pappa 5 gånger på 4 1/2 år och sista gången var för snart 3 år sedan. Måste han godkänna att min man adopterar barnen när jag har ensam vårdnad? Han är inte intresserad av barnen och har ett missbruk. Jag tror inte han är i Sverige längre heller. Han kommer sätta sig emot för att bråka med mig, inte för att han bryr sig om barnen. Frågar alltid tingsrätten bio pappan vid en närstående adoption?
Rickard Essung |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Föräldrabalken (FB) 4kap finns de bestämmelser som rör adoption. Till att börja med så krävs det att du och din partner är gifta för att din partner ska kunna adoptera barnen enligtFB 4kap 3§ och FB 4kap 4§. Som huvudregel krävs samtycke av båda de biologiska föräldrarna för att adoption skall äga rum, men det finns ett undantag i FB 4kap 5a§ som säger att samtycke inte krävs från en förälder som inte har del i vårdnaden.Trots att samtycke inte krävs kommer rätten sannolikt att höra barnets biologiska far ändå. Det är svårt att säga på förhand hur domstolen kommer att besluta men barnets bästa skall vara ledande vid en prövning som denna.Hoppas svaret hjälpte dig!

Underhåll och barns inkomster

2017-01-05 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag får underhållsstöd genom försäkringskassa sedan 17 år. Pappan har aldrig bidragit med något.När min yngsta dotter var 16 år genomgick hon en operation och fick hoppa av gymnasiet för att börja om året därpå. Hon fick ett halvtidsjobb som städerska och hade ökade kostnader samt att hon bidrog lite hemma till mat mm. Nu vill försäkringskassan halvera underhållsstödet för 2017 pga att hon då hade en inkomst över 48.000 kr. Har inte en pappa (och en mamma) försörnjningsskyldighet när en 16-åring tjänar egna pengar? Eftersom pappan aldrig bidragit till något har hon själv sparat ihop till dator, mobil, körkort mm. Tycker det är mycket märkligt att pappan då "kommer ännu mer undan" och inte ens behöver betala underhållsstöd. Tacksam för svar vad som är tanken bakom detta. Försäkringskassan visste inte utan hänvisade till socialministern....Vänliga hälsningarPernilla
Olle Hansen Ölmedal |Hej Pernilla, och tack för att du vänt dig till oss med din fråga!Din första fråga om inte föräldrar har underhållsskyldighet då ett barn tjänar egna pengar finner vi svar på i 7 kap Föräldrabalken. I 1 § går det att läsa att vid bestämmandet av underhållsskyldigheten så ska man ta hänsyn till barnets egna inkomster. Detta innebär alltså att beroende på om barn tjänar pengar, så kan detta göra att föräldrarnas underhållsskyldighet minskar under den tiden. Med detta menar jag naturligtvis inte att föräldrarnas underhållsskyldighet upphör så fort barn tjänar pengar, men i den mån barn till exempel arbetar och tjänar pengar, eller får avkastning på egendom så kan detta göra att föräldrarnas underhållsskyldighet minskar i motsvarande mån. Det framgår ur det lagförslag(Proposition 1978/79:12 s 154) som bestämmelsen har sitt ursrpung ur, att det som barn tjänar via till exempel sommarjobb eller liknande normalt inte ska påverka föräldrarnasunderhållsskyldighet, men att det kan göra det. Nästa fråga förstår jag som att underhållsstödet från försäkringskassan minskas på grund av din dotters inkomst, och att ni undrar om det är riktigt. Jag kan inte bedöma i ert fall om försäkringskassans beräkning stämmer, eftersom jag inte känner till din dotters taxerade inkomster. Däremot finns det stöd i lag för en sådan minskning i 18 kap 30 § Socialförsäkringsbalk. Slutligen menar du att det är märkligt att pappan inte behöver betala något. Pappan kommer dock även i fortsättningen att betala en procentsats av sin inkomst till försäkringskassan, vilket följer av 19 kap 2, 16 och 17 §§ Socialförsäkringsbalk. Det är för din fråga viktigt att förstå att föräldrarnas underhållsskyldighet är en sak för sig. Om en förälder inte fullgör den så kan barnet få underhållsstöd, vilket din dotter får(trots att det numer är ett minskat belopp). Den som inte fullgör sin underhållsskyldighet blir betalningsskyldig till försäkringskassan, men inte till din dotter. Det är alltså en skillnad på det som din dotter får av försäkringskassan, och det som pappan måste betala till försäkringskassan. Dessa belopp måste nämligen inte motsvara varandra, utan är beroende av inkomsterna.Sammanfattning:Föräldrars underhållsskyldighet kan minska beroende på barns inkomster. Underhållsstödet, vilket inte betalas av föräldern utan av försäkringskassan, kan också minskas beroende av barns inkomster. Pappans betalningsskyldighet till försäkringskassan försvinner dock inte bara för att underhållsstödet minskar.Jag hoppas att ni tycket att ni fått svar på era frågor.Vänligen,

Sambos möjlighet att adoptera

2017-01-04 i Adoption
FRÅGA |Hej, Nu har jag vid två svar på er sida här läst att om min son, som är 19 år, skulle adopteras av min sambo förlorar jag min rättsliga ställning som mor till honom.Kan detta verkligen stämma? När jag pratade med en jurist på tingsrätten så var han ett frågetecken över det. Så vad är det som stämmer? Min son har inte haft en far sen han var 1 år och ser min sambo som sin far sen över 7 år nu. Båda har valt att vilja gå igenom en adoption och jag önskar detsamma. Men jag vill inte förlora min rätt som mamma för det. Mvh,
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller vid adoption och föräldraskap regleras i föräldrabalken (FB) och särskilt i kapitel 4. Du kan titta närmare på reglerna här.Vad gäller enligt FB?I FB 4:3 stadgas att makar inte får adoptera annat än gemensamt, om inte vissa särskilda omständigheter föreligger. En make får enligt den här regeln också – med samtycke från den andra – adoptera den andra makens barn. Det här stadgandet gäller bara för makar enligt FB 4:4. Verkan av en adoption beskrivs i FB 4:8 och innebär att personen som adopteras i alla juridiska sammanhang ska behandlas som adoptivförälderns barn och inte som den biologiska förälderns barn. I juridisk mening klipps alla band till de biologiska föräldrarna. Ett undantag görs i de fall en make adopterar sin makes barn. Då ska barnet ses som makarnas gemensamma barn. Vad betyder det i ditt fall?Reglerna om två personers rätt att gemensamt adoptera och om möjligheten att adoptera sin partners barn är alltså helt beroende av att de två personerna är gifta med varandra. En person kan adoptera sin makes barn och barnet kommer då ses som deras gemensamma barn. Samma rätt tillfaller inte sambor. Om en person adoptera sin sambos barn kommer adoptivföräldern ses som förälder till barnet och juridiskt sett klipps alla banden mellan den biologiska föräldern och barnet.Det här betyder att din sambo inte kan adoptera din son utan att du förlorar din rättsliga ställning som mor. Detta är en vanlig fråga som uppkommer i familjer där personer väljer att leva tillsammans som sambor. Det har till och med förekommit att en domare av misstag har låtit barn adopteras av en sambo, med resultatet att den biologiska föräldern förlorade sin rättsliga ställning som förälder. Tyvärr är den enda möjligheten för er att först ingå äktenskap och att din sambo sedan adopterar din son. Då kommer båda ses som föräldrar till honom. Ni bör alltså överväga om äktenskap är ett alternativ för er.Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.Vänliga hälsningar,