Avkastning eller surrogat vid försäljning av fritidshus

2013-03-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Makan har ett fritidshus som är enskild egendom. Är avkastningen vid en försäljning även i fortsättningen enskild egendom?
Matilda Karlsson | Hej! Tack för din fråga. I första hand vill jag fastställa att med avkastning avses sådan vinst som uppstår i förhållande till insats. Exempelvis gällande fastigheter kan avses hyresintäkter i relation till kostnaderna för att hålla hyresfastigheten. Avkastning är då alltså främst sådana medel som uppkommer under innehavandet av fastigheten. Vad det gäller avkastning på enskild egendom ska i första hand gälla de förord eller villkor som har uppställts i samband med att egendomen ska vara enskild. Har några speciella instruktioner inte lämnats ska presumeras att avkastningen blir giftorättsgods enligt 7 kap. 2 § 2 st. äktenskapsbalken. Avkastning på enskild egendom är således alltid giftorättsgods, både före och efter försäljning av egendomen. En sådan presumtion som det talas om kan dock brytas om part kan bevisa att presumtionsregeln inte ska gälla. Om du med ”avkastning” egentligen avser den vinst som uppstår i förhållandet mellan inköpspris och försäljningspris talar man om att något har trätt istället för den enskilda egendomen, så kallat surrogat. För surrogat gäller enligt 7 kap. 2 § 1 st. 6 pt. äktenskapsbalken att sådan egendom som har trätt istället för den enskilda egendomen (här: pengar) även i fortsättningen utgör enskild egendom, om inte något annat särskilt har föreskrivits i samband med att egendomen blivit enskild. Svaret kommer således bero på vad du avser genom att använda termen avkastning i samband med försäljning av fritidshuset. Avser du avkastning enligt det korrekta ekonomiska begreppet eller avser du med ”avkastning” den vinst som har gjorts. Rättsskillnaderna blir mycket stora så därför är det viktigt att du först fastställer vad som avses för att sedan kunna utgå från något av de två alternativ jag har redovisat för. Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1 Vänligen,

Vilka egendomsförhållanden ligger till grund vid bodelning?

2013-03-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA | Jag och min man flyttade isär för fem år sedan och delade då upp våra gemensamma tillgångar, skulder och lösöre mellan oss., men vi har fortsatt vara gifta och någon skriftlig bodelning har vi inte gjort. Under dessa fem år har jag sparat ihop en del pengar och även köpt en lägenhet. Jag kommer snart att få ett avgångsvederlag utbetalt. Vi nu står i begrepp att skilja oss och göra bodelning och efter vad jag har läst mig till så kommer min lägenhet och mina besparingar att vara en del av giftorättsgodset. Stämmer det? 
Victoria Lindberg | Tack för din fråga. Makars egendom är giftorättsgods om inget annat gjorts gällande genom äktenskapsförord eller villkor, och vid en bodelning ska allt giftorättsgods ingå. Bodelningen ska enligt 9 kap 2 § äktenskapsbalken göras utifrån de egendomsförhållanden som föreligger när talan om äktenskapsskillnad väcks. I ditt fall innebär det att den egendom som du och din make äger den dagen ni ansöker om äktenskapsskillnad ska ingå i er bodelning. Om du vid ansökan äger en lägenhet och har sparade pengar så ingår även dessa. Hälsningar, Victoria Lindberg

Bodelning mellan sambor

2013-03-20 i Bodelning
FRÅGA | Hej! Jag och min sambo köpte hus förra året. Nu har hon flyttat ut och jag funderar på hur jag ska göra med huset. Problemet jag har är att när vi köpte det så ordnade jag själv fram alla pengar till handpenningen genom att låna pengar av mina föräldrar. Vi skrev inga avtal eller liknande. Om vi säljer huset idag kommer min före detta sambo ha rätt till hälften av handpenningen då? Förutsatt att huset säljs utan förlust.
Victoria Lindberg | Tack för din fråga. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske om en av samborna begär det och en sådan begäran ska lämnas senast ett år efter att förhållandet tog slut. Så det finns i ditt fall inget krav på att ni ska dela om inte din före detta sambo begär det. Det som ska delas om bodelning begärs är samboegendomen, den bostad och det bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Vad jag förstår köpte ni huset i syfte att bo där tillsammans och huset utgör då samboegendom. Vid en bodelning er emellan har då din före detta sambo rätt till hälften av huset. Hälsningar,Victoria Lindberg

Adoption ej möjligt utan biologiska moderns godkännande

2013-03-18 i Adoption
FRÅGA |Jag blev i min ungdom gravid till följd av en våldtäckt.(1986).Jag beslöt att adoptera bort det.Det togs direkt så jag inte skulle se det ,veta kön etc..Ca 1 år senare blev jag kontaktad av bla advokat som berättade att barnets far begärt vårdnaden så nu fick jag plötsligen reda på kön,var barnet befann sej samt blev underhållsskyldig. Att jag lämnat ut faderns namn till kuratorn beror på att de tyckte att barnet borde ha rätt att ev i framtiden veta vem den biologiska fadern var.De nämnde inget om att de skulle kontakta honom med frågan om han ville ha vårdnaden. Barnet bodde hos de tänkta adoptivföräldrarna till fadern tog sitt beslut efter ca 1 år. Jag anmälde aldrig våldtäckten samt har aldrig haft kontakt med fadern eller barnet. Nu är min fråga.Kan jag på något sätt göra detta barn arvslöst samt dennes ev barn ? Jag har idag ett barn och det känns inte kul att det ska behöva "dela med sej" av ett arv till någon vi inte har någon som helst kontakt med. Hur kan jag ev få veta om barnet är adopterad av faderns fru/sambo? För då behöver jag ju inte fundera på ett ev arv till denne. MVH
Linnea Hedman |Hej och tack för din fråga!Av vad jag förstår så hinner den första adoptionen inte gå igenom till de tilltänkta adoptivföräldrarna innan pappan dyker upp och vill ha barnets vårdnad. Eftersom adoptionen då inte hunnit gå över har dina rättsliga förpliktelse till barnets inte klipps varför du varit tvungen att betala underhåll för barnet.Om barnet som numera är vuxet hade blivit närståendeadopterat av barnets pappas fru hade du varit tvungen att godkänna detta som barnets biologiska mamma. Det formella beslutet fattas alltid i tingsrätten där de prövar om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Eftersom du inte godkänt någon adoption är du juridiskt sett fortfarande mor till detta barn. Man kan inte göra sina barn helt arvslösa, men man kan begränsa dess arv så att de endast kan kräva ut sin laglott (vilket är 50 % av den behållning barnet egentligen hade haft rätt till). Kontakta gärna en verksam jurist för att få hjälp med att utforma ett testamente där detta regleras. Vänligen

Sambolagen - bodelning med anledning av dödsfall

2013-03-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min syster har avlidit. Hon var sambo. Hon hade en hyresrätt när de träffades. Han flyttar in. Efter nåt år flyttar de upp tre våningar i samma hus (samma hyresvärd) Hyresrätten ombildades till bostadsrätt några år senare. Skall bostadsrätten ingå i bodelningen enligt sambolagen? Det finns även kontanta pengar undanstoppade i lägenheten som även är min systers. Skall de också räknas in i bohaget? Min syster har en son, inga gemensamma barn med sambon.
Evelina Lund |Hej,Tack för din fråga! Enligt 3 § Sambolagen utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Det innebär att om din syster och hennes sambo gemensamt förvärvade den hyresrätt som sedermera ombildades till bostadsrätt så utgör denna samboegendom. Vad gäller pengarna så framgår av 6 § Sambolagen att sambors gemensamma bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Då pengarna inte är avsedda för det gemensamma hemmet är det inte bohag i Sambolagens mening och ska därför inte ingå i bohaget. Sambolagens 18 § bör också uppmärksammas, eftersom den innebär att om en sambo avlider så gäller bestämmelserna om rätt att begära bodelning endast till förmån för den efterlevande sambon. Det innebär att om den efterlevande inte begär bodelning så kommer ingenting att delas utan vardera sambo behåller sin del. Bästa hälsningar,Evelina Lund

Bodelning mellan sambor pga dödsfall

2013-03-20 i Bodelning
FRÅGA | Hej! Jag har fått ett hus som gåva (har bott där i 14 år)av min pappa och gåvobrev är skrivet där det står att det ska vara min enskilda egendom. Jag är nu sambo, han har två vuxna barn, jag har inga barn. Hur blir det vid ett dödsfall, kommer hans barn kunna ta över huset? Jag har lånat upp en summa pengar för att göra en tillbyggnad och sambon vill vara delaktig i lånet. Om vi gör ett avtal där han är med och betalar, kommer hans barn kunna kräva en del av huset då vid ett dödsfall? Är jag tryggare om vi gifter oss?
Victoria Lindberg | Tack för din fråga. Huset är genom villkoret din pappa skrivit din enskilda egendom och ingår inte i er samboegendom. Det är endast samboegendomen som ska delas vid dödsfall och hans barn har ingen rätt till ditt hus. Pengarna ni lånar kommer troligen att anses som infogade i ditt hus då en tillbyggnad inte är någon separat egendom. Pengarna är därför inte heller samboegendom och hans barn får inte rätt till ditt hus. Även om ni gifter er står sig villkoret att huset ska vara din enskilda egendom och hans barn har inte rätt att få del av det. Hälsningar, Victoria Lindberg 

Samboegendom och arv för sambors gemensamma barn

2013-03-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA | Jag är sambo sedan 10 år och vi har två barn tillsammans och inga andra barn utanför. Vi äger idag en villa gemensamt som vi har för avsikt att sälja då vi istället ska ta över mina svärföräldrars hus. Mina svärföräldrar vill ge sitt hus i gåva till min sambo. Idag har vi gemensam ekonomi och delar på inkomster och utgifter. Min fråga är då hur det skulle bli för mig i det nya huset då större renoveringar och reparationer kan dyka upp under de år vi bor där. Ska vi renovera kommer ju detta att göras med våra gemensamma pengar men vid en separation eller dödsfall kommer ju inte detta att tillfalla mig då huset är hans. Hur gör man i ett sånt läge? Min andra fråga är vem man kontaktar för att skriva på vad som ska ske med huset om min sambo skulle avlida. Ärver barnen oavsett ålder på dem? 
Victoria Lindberg | Tack för att du vänder dig till Lawline. Som sambors gemensamma egendom räknas gemensam bostad och bohag om det införskaffats för gemensamt bruk. Det är denna egendom som delas vid en separation eller ett dödsfall. Om din man får huset i gåva av sina föräldrar med villkoret att det ska vara hans enskilda egendom så tillhör huset inte er samboegendom. Vid separation eller dödsfall ses det som hans och du har ingen rätt till huset trots er gemensamma ekonomi. Renoveringar innebär att de pengar som används tillfogas huset och påverkar inte situationen vid en separation eller ett dödsfall. För att ändra på detta krävs att ni ändrar på rättsförhållandet, genom att exempelvis din man ger dig halva huset i gåva eller att ni gifter er. Sambor ärver inte varandra utan arvet går direkt till barnen oavsett ålder. Rätten till arv följer av lag och det är inte möjligt för sambor att helt avtala bort barnens rätt till arv vid ena förälderns dödsfall. Vissa möjligheter att trygga den efterlevande sambon finns genom livförsäkringar och testamente. Hälsningar, Victoria Lindberg

Avgörande tidpunkt för bodelning vid äktenskapsskillnad

2013-03-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag var gift fram till 2010-03-17, men mitt ex lade in om äktenskapsskillnad 2009-05-22. Hon fick ärva ett stort belopp 3 mån efter hon lade in om det, så min fråga är om jag har någon rätt till det.Tack på förhand
Elin Sjörén | Hej, Enligt äktenskapsbalkens 9 kap. 2 § ska en bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Den dag din före detta fru ansökte om skilsmässa är således den dag som ska vara avgörande för vem av er som äger vad av er gemensamma egendom. Eftersom hon fick sitt arv tre månader efter det att hon ansökte om skilsmässa, har du enligt lag inte rätt att ta del av arvet. Det hade du emellertid haft om hon hade ärvt beloppet innan hon ansökte om äktenskapsskillnad. Äktenskapsbalken återfinns https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning