Bodelning utifrån egendomsförhållandena på brytdagen

2015-02-26 i Bodelning
FRÅGA |Har läst att brytdagen för bodelning är dagen då man ansöker om äktenskapsskillnad, och det är från den dagen värdering av tillgångar och skulder ska ske.Men då det är betänketid; Vad händer med inkomst under betänketiden? Om den ena parten tjänar mer än den andra? Då jag även läst att man räknas som gift och ska dela 50/50 äktenskapsskillnaden är genomförd efter betänketiden.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det stämmer att den kritiska tidpunkten (brytdagen) vid äktenskapsskillnad är då en ansökan om detta inkommer till tingsrätten (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Detta innebär att bodelningen ska ske utifrån hur egendomsförhållandena (både tillgångar och skulder) såg ut på den kritiska tidpunkten, det vill säga dagen när ni ansöker om skilsmässa. Tillgångar och skulder som uppkommer efter denna dag, ska som huvudregel lämnas utanför bodelningen. Detta innebär att de tillgångar och skulder ni förvärvar efter att ni ansökt om äktenskapsskillnad, får ni själva behålla, utan att detta påverkar bodelningen.Det är viktigt att understryka att efter den kritiska tidpunkten, åläggs du och din maka en redovisningsskyldighet. Redovisningsskyldigheten sträcker dig till tidpunkten då bodelning förrättas (9 kap. 3 §). Makarna har en skyldighet att bland annat upplysa den andra maken om egendomen och dess förvaltning samt om någon försäljning, förbättring eller annat skett av föremålen. Redovisningsskyldigheten omfattar inte bara giftorättsgodset, utan även makarnas enskilda egendom. Vänliga hälsningar,

Jämkning i avtal om underhållsbidrag samt underhållsbidragets storlek

2015-02-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej nu är det så här att jag och mitt ex gick ifrån varandra för ungefär 2 år sen, och hon har flyttat till Norge och tog då våran dotter med sig. Och vi har gemensam vårdnad.Har inte betalat något underhåll då vi kom överens om det hos familjerätten, men nu vill hon ha underhållsbidrag. Och jag vet inte om jag har råd att betala det man ska, då jag har en ny familj och en ny dotter plus att jag har en hel del lån som ligger på närmare 500,000 kr. Jag har en årsinkomst på ungefär 320,000 kr och får en lön på runt 20,000 kr rent. Sen tillkommer resekostnader då hon bor 100 mil ifrån mig. Hur går man till väga nu och vad händer om jag inte kan betala ? Eller kan man gå vidare med att vi har en mutlig överenskommelse om att jag inte skulle betala? Vill inte hamna i en ekonomisk kris så jag inte kan träffa min andra dotter eller ta hand om min egen familj här i Sverige..
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om underhåll behandlas i Föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381.I FB 7:10 sägs att avtal om underhåll, som kan vara muntligt eller skriftligt, kan jämkas av rätten om förhållandena har ändrats eller om avtalet från början var oskäligt. Det innebär att även om du och ditt ex hade ett avtal om att inget underhålls ska betalas, kan detta ändras om frågan skulle komma upp i domstol och rätten finner att förhållandena har ändrats eller att avtalet är oskäligt. Underhållets storlek bestäms utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7:1. Vid beräkning av underhållsbidraget får du även förbehålla dig ett belopp för din egen försörjning, för ditt nya barns försörjning och i vissa fall för din make/sambos försörjning, FB 7:3. När man beräknar underhållsbidrag så tas alltså hänsyn till din ekonomiska situation och din förmåga att försörja dig själv och din familj.Mer information om underhållsbidrag finns bland annat på Domstolsverkets hemsida, http://www.domstol.se/Familj/Foraldrar-och-barn/Underhallsbidrag/, och på Försäkringskassans hemsida, https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/foralder/separerar/bor_ej_med_barnet/underhallsbidrag. På Försäkringskassans hemsida kan du även göra en preliminär beräkning av vad ett underhållsbidrag kan tänkas landa på i din situation.Om du vill ha mer hjälp i frågan kan du boka ett möte med en jurist via Lawlines hemsida, se http://lawline.se/boka. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Byte till förälders efternamn när föräldern har ensam vårdnad

2015-02-25 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja att mitt barn får byta till mitt efternamn o undrar om det är möjligt med dagens eller kommande lag. Barnet bär idag mitt efternamn som mellannamn och har sin biologiska pappas efternamn. Jag har enskild vårdnad o har flytt ifrån relationen med fadern. Det har förekommit våld i relationen. För att på bästa sätt kunna skydda mitt barn skulle jag därför gärna få igenom namnbytet utan att behöva "väcka den björn som sover ". Är det möjligt? Eller sätter lagen stopp för det? Orolig moder
Benjamin Bergström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns i namnlagen (1982:670) som du hittar här.Enligt 5 § namnlagen kan ett barn byta ut det efternamn som han eller hon fick vid födseln. Byte kan ske till något av föräldrarnas efternamn. Eftersom du har ensam vårdnad krävs dock samtycke från den andre föräldern, vilket framgår av 6 § namnlagen.Samtycke från den andre föräldern behövs dock inte om en domstol finner att ett namnbyte vore förenligt med barnets bästa. Även detta framgår av 6 § namnlagen.Exempel på vad domstolen kan beakta vid bedömningen av om namnbytet är förenligt med barnets bästa är att barnet som utgångspunkt bör ha samma namn som den förälder som han eller hon växer upp med. Å andra sidan kan domstolen även beakta risken för att ett namnbyte skadar förhållandet mellan barnet och den andre föräldern. Denna risk behöver dock inte beaktas om den andre föräldern inte har rätt till umgänge med barnet. Dessutom kan domstolen ta hänsyn till om barnet själv uttrycker att han eller hon vill byta efternamn. Dessa bedömningsgrunder framgår av rättsfallet NJA 1990 s. 565 (i rättsfallet fördes resonemanget kring de ovan nämnda bedömningsgrunderna av hovrätten, men Högsta domstolen instämde i hovrättens bedömning).Domstolen kan även ta hänsyn till att syskon bör ha samma efternamn, se till exempel rättsfallet NJA 1988 s. 146.Jag kan även hänvisa till ett rättsfall från hovrätten som heter RH 2003:6, där man kan läsa lite om hur hovrätten resonerar i frågan (se framför allt hovrättens domskäl längst ner på sidan).Sammanfattningsvis krävs alltså samtycke från barnets biologiska far eller att domstolen gör bedömningen att det vore förenligt med barnets bästa att barnet får byta efternamn. Om domstolen gör en sådan bedömning krävs inte samtycke från barnets biologiska far.Om du väljer att få saken prövad av domstol eller om du behöver mer kvalificerad juridisk rådgivning bör du kontakta en verksam jurist. Vår samarbetspartner Familjens Jurist är specialiserad på familjerättsliga frågor och har kontor över hela landet. Du kan boka tid för juridisk rådgivning med Familjens Jurist här.Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att kontakta oss igen! Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 (öppet måndag till onsdag 10:00-16:00).Slutligen vill jag önska dig lycka till med ditt ärende.Med vänlig hälsning

Maka som god man

2015-02-24 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min biologiska far har en demenssjukdom och behöver hjälp med allt. Han är omgift men inga andra barn. Hans fru hade ett barn med sig in i äktenskapet. Nu har jag av tingsrätten fått till mig att makan sökt om Att vara god man till honom och det framkommer även att en fullmakt funnits/finns. Han hade ett fritidshus med stor sjötomt med sig in i äktenskapet som var hans allt. Nu har det kommit mig till känna att han sålt eller gett bort den till hans makas dotter. Tycker att det hela ser ut som att planera att jag som särkullsbarn ska få så lite som möjligt. Varför har makan fullmakt och ansökt om att få bli god man åt honom om dom ändå är gifta? Hoppas på snabbt svar. Tack på förhand
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Som jag förstår din fråga undrar du ifall din fars maka kan ansöka om att bli god man för din far? Det finns inget som hindrar henne från att bli god man för att de är gifta. Hon kanske har mött på situationer då det vore lättare ifall hon var god man och inte enbart hade en fullmakt. Detta då en fullmakt bara ger rätt att handla i agera i de situationer som står i fullmakten. De uppgifter du har fått från tingsrätten bör innehålla i vilken omfattning de har sökt om godmanskap? Samt att du har rätt att uttala dig om valet av god man? Ifall du är missnöjd bör du motivera detta och sedan meddela tingsrätten.Vänliga hälsningar,

Fastighet föremål för bodelning

2015-02-26 i Bodelning
FRÅGA |Vi köpte ett hus gemensamt som sambor 2002. 2004 gjorde vi en bodelning som sambor och han skrev över sin lagfartsdel på mig , bodelningen registrerades hos tingsrätten . 2005 gifte oss och nu har vi skiljt oss och huset ska säljas . Vem äger huset och har han någon rätt till del i det? Vi har inte skrivit äktenskapsförord utan enbart bodelningen 2004 finns registrerat . Båda står på lånen . Med vänlig hälsning, Helen
Fredrik Norberg |Hej och tack för att du använder dig av våra tjänster!För att svara på din fråga så räcker det med att man ser till er förmögenhetsställning per det datum då tingsrätten tog emot er ansökan om äktenskapsskillnad, vilket utgör den s.k. kritiska tidpunkten (ÄktB 9:2). Det är detta datum som är utgångspunkten för er bodelning. Vad gäller egendomen som ska delas så utgör ditt hus (eftersom du står som ensam ägare på lagfarten) giftorättsgods (ÄktB 10:1) och kommer ingå i bodelningen enligt huvudregeln. Huset är alltså din egendom eftersom du står som ensam ägare på lagfarten, och allt av döma kommer det även ingå i bodelningen. Jag önskar er lycka till med bodelningen och hoppas den här rådgivningen har varit till hjälp. Med vänliga hälsningarfredrik.norberg@lawline.se

Rättshandlingsförmåga vid god man

2015-02-25 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min Mor är 80 år och bor på ett äldreboende.Hon har en God man men är inte omynighetsförklarad.Hur skall hon eller jag som enda barn få insyn i hennes ekonomiska tillgångar, tex. Utdrag från hennes Bank ? Mvh Jan
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Att din mor har en god man hindrar inte henne från att ha insyn i hennes ekonomiska tillgångar, som sagt är hon inte omyndigförklarad utan behåller sin rättshandlingsförmåga. Kontakta banken så ska ni få hjälp! Återkom om du undrar något ytterligare.Vänliga hälsningar,

Hur skriver man ett samboavtal?

2015-02-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag har en fråga gällande samboskap. -Undrar om vi själva kan skriva ner vad man har tagit in i det gemensamma boet-Kan man även skriva att en gåva som jag fått är min-Kan man även skriva ner de saker som man införskaffat gemensamt.Måste dessa dokument bevittnas för att gälla?Om något händer så vill vi vara säkra på att de saker man själv haft med sig samt fått under tiden tillfaller den personen.
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Enligt sambolagen ska en bodelning mellan samborna göras om samboförhållandet upphör och någon av samborna begär bodelning. I bodelningen räknas vardera sambos andel av samboegendomen ut genom att man tar vardera sambos egendom minus skulder. Sedan läggs all samboegendom ihop och delas lika mellan samborna. Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag (möbler, hushållsmaskiner och liknande), om det är egendom som har skaffats för gemensam användning (3 § sambolagen). Detta innebär att enligt sambolagens regler är t.ex. en tv som du köpt/betalat er gemensamma egendom om ni båda använder den.Om du och din sambo inte vill att dessa regler ska gälla mellan er, kan ni skriva ett samboavtal. I det avtalar ni om att bodelning inte ska ske mellan er eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § sambolagen). Avtalet måste inte bevittnas för att gälla.Det kan vara svårt att få till ett samboavtal som reglerar fördelningen av egendomen på det sätt man har tänkt sig. Mitt råd till er är därför att ta hjälp med att skriva samboavtalet, t.ex. via någon av Lawlines samarbetspartners:Avtal24: http://lawline.se/avtal/samboavtal - här kan ni skriva ett juridiskt korrekt samboavtalFamiljens Jurist: http://lawline.se/boka - här kan ni boka tid för juridisk rådgivning. Familjens Jurist har kontor över hela Sverige.Med vänlig hälsning,

Ingår "jobbaktier" och arv i giftorättsgodset, och kan de i så fall skyddas från bodelning?

2015-02-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Min Pappa dog för ett litet tag sedan och han var omgift.De hade inga gemensamma barn.Hon har tre barn från tidigare äktenskap och min Pappa har mig och min syster som då är särkullbarn i det här fallet.Det finns inget testamente,äktenskapsförord eller något annatjuridiskt bindande papper.De bodde i en helt vanlig hyreslägenhet.För enkelhetens skull så säger vi att de har tillgångar för 800000 kr.Finns inga skulder eller lån på något.I de 800000 kr så har makan aktier från ett gammalt jobb ,låt oss säga för 200000 kr och ett mindre arv från hennes föräldrar för 100000 kr.Ska de också räknas in i gemensamma tillgångarna eftersom det inte finns äktenskapsförord ?Aktierna och arvet är ju ändå inte min Pappas pengar.Kan hon "glömma" att ta upp aktierna i bouppteckningen ?Går myndigheterna in och kollar allt innehav av aktier,obligationer m.m ? Annars kan man ju undanhålla stora summor genom att inget säga !Hur mycket ärver vi för våran del (Jag och min syster) ?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Vad gäller din första fråga, skall i princip både aktierna och arvet ingå i bodelningen. Enligt 7 kap. 1-2 § Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230) är allting giftorättsgods så länge det inte finns ett äktenskapsförord som säger att egendomen är enskild, eller egendomen har ärvts eller fåtts genom gåva med det förbehållet att den skall vara enskild. Utifrån din information verkar alltså även aktierna och arvet vara giftorättsgods, och de skall därmed räknas in.Att "glömma" ta upp något i bouppteckningen när det skall stå med, kan i princip vara brottsligt. Mest näraliggande är osant intygande, 15 kap. 1 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700). Åtminstone om de som annars skall ärva inte är med på det, kan det också röra sig om till exempel olovligt förfogande (10 kap. 4 § Brottsbalken). Kort sagt är det naturligtvis möjligt att komma undan med en falsk bouppteckning, men det är inte att rekommendera. Om inte annat kan ju någon arvinge eller annan anmäla den som har förrättat bouppteckningen. Om det är så att ni verkligen inte vill att aktierna och arvet skall ingå i det arv ni får efter er pappa, går det dock att ordna det på annat sätt. Innan arv ens blir aktuellt, skall ju en bodelning göras (se 9-10 kap. Äktenskapsbalken). Bouppteckningen ligger till grund för bodelningen, men det står också i normalfallet två makar som bodelar fritt att komma överens om en annan fördelning än "50/50". Det blir alla din pappas arvingar - vilket om jag förstår dig rätt bara är du och din syster - som får komma överens med makan om hur fördelningen skall se ut.Om 800000 kr skulle fördelas enligt lag och allt var giftorättsgods, skulle i normalfallet vid bodelningen varje make få egendom till ett värde av 400000 kr. Som särkullbarn skulle du och din syster genast kunna kräva ut ert arv, och det skulle vara på just 200000 kr var eftersom ingen annan arvinge och inget testamente finns.Kort sagt:Aktierna och arvet skall stå med på bouppteckningen och i princip ingå i bodelningen och sedan arvskiftet. Vid bodelningen kan dock du och din syster komma överens med er pappas maka om en annan fördelning än "hälften var" om ni skulle vilja. Det som sedan hamnar på er pappas del, ärver ni hälften var av.Hoppas att du fick svar på dina frågor!Hälsningar,