Att tänka på vid en eventuell vårdnadstvist

2013-08-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! jag är en kille på 30 år som blev pappa för ca 1,5 årsen. Det var visserligen en planerad graviditet då vi hade varit tillsammans några år. Men jag upptäckte att jag inte ville vara ihop med mamman längre så jag gjorde slut och det verkar hon sur för än idag. Som tur var så fick jag henne i 6:e månaden att skriva på gemensam vårdnad. Hon vill bestämma hur jag träffar pojken och jag vill göra det när jag har tid och lust. Jag krävde när han var ca 3 månader att jag skulle få ha honom varannan vecka annars så fick de va så men hon sa att han var för liten och att jag hade träffat honom för lite. jag kan väl inte hjälpa att jag hade jobb just då. Så jag hotade med familjerätten och advokat för att hon skulle göra som jag ville. Och då tar hon kontakt med dom. Vi har nu varit där 4 gånger på ett år och jag blir så arg för dom tycker bara som mamman så jag har vägrat skriva på umgängesavtalen. För ett tagsen ville hon ha pass till min son och då passade jag på att säga att jag skrev på passet om hon skrev på ett umgänge som jag ville ha det. Men det gjorde hon inte, utan hon höll fast att vi skulle göra som familjerätten rekommenderat. Detta var droppen för mig. Funderar nu på om jag ska försöka få egen vårdnad och undrar nu vad jag har för chanser och vad jag ska tänka på då. Jag har väl rätt att träffa mitt barn när jag vill. Behöver jag advokat? Betalar socialen det?
John Eiman | Hej och tack för din fråga. Ni har i dagsläget delad vårdnad, och så länge ni kan samarbeta i frågor som rör barnet lär det förbli så. Att ha rätt att träffa sitt barn när man vill är ologiskt eftersom att mamman i så fall borde ha samma rätt. Väljer man att inte leva ihop kan knappast båda föräldrar träffa barnet när de vill. Vidare tenderar ju barn att behöva bli omhändertagna hela dagen, varje dag, och inte bara när föräldrarna har tid och lust. Vid vårdnadstvister kommer barnets bästa i första rum. Utgångspunkten är att barnets bästa är att föräldrarna har delad vårdnad. Söker du ensam vårdnad tror jag inte att du kommer ha framgång, speciellt inte när du beskriver att familjerätten bara tycker som mamman. Du ställer omogna ultimatum som varannan-vecka-annars-får-det-va, och om-jag-skriver-på-passet-ska-jag-få-det-umgänget-jag-vill-ha, och du verkar inte alls kunna kommunicera effektivt med varken mamman eller rätten. Du är i behov av en advokat enligt min mening. Du behöver hjälp, råd och stöd vid förhandlingar till umgängesavtal så att du kan få förmånligare tider för umgänge. Det finns inga garantier att det blir precis som du vill ha det, men en bra kompromiss, där både du och mamman känner att ni är två vuxna som på bästa sätt kan uppfostra en bra människa och indoktrinera denna i samhället på ett bra sätt, är inte omöjlig. Kolla med ditt försäkringsbolag om de täcker tvisten, annars kan du försöka få rättshjälp. Du söker då upp en advokat för kort rådgivning (1-2 timmar som du betalar), sen hjälper advokaten dig med att söka rättshjälp. Med vänliga hälsningar

Det som träder i stället för enskild egendom

2013-08-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Ena parten i ett äktenskap i arv erhåller en summa pengar som enligt testamentet skall vara enskild egendom. Om denne part använder dessa pengar för inköp till det gemensamma boet räknas dessa inköp då även i fortsättningen som enskild egendom.
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Svaret på din fråga finner vi i Äktenskapsbalken. Den egendom som du fått genom testamentet är din enskilda och kommer inte att delas med din make vid en eventuell separation. Det gäller också beträffande den egendom som träder i stället för den enskilda egendomen. Det du köper för pengarna kommer alltså att förbli enskild egendom för din del. Ett tips för att förenkla det hela är att skriva upp en lista vad du införskaffat för dessa pengar. Gör du istället så att du sätter in pengarna på en bank och därmed får en löpande avkastning i form av ränta så kommer avkastningen inte bli enskild egendom. Avkastningen blir således giftorättsgods. Mer om makarnas egendomsförhållanden kan du läsa om https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1.

Sambors gemensamma bostad vid bodelning

2013-08-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo håller på att separera. Första lägenheten som köptes, och även den andra har vi låtit kontraktet stå på henne. Nu ska den säljas. Hur ser det lagligen ut vid en bodelning? även om jag låtit adressändringen ske senare, jag stod skriven hos föräldrarna, så har ju lägenheten införskaffats för gemensamt boende. Har jag juridiskt rätt att kräva min del av förtjänsten vid försäljning? givetvis hade vi lite lån som måste lösas och jag vill att det ska delas lika.
Josefin Högsander |Hej och tack för din fråga! Jag uppfattar det som om ni för närvarande innehar en bostadsrättslägenhet, vilken redan från början införskaffades för gemensamt bruk och även har använts på det sättet. Enligt 3 § sambolagen utgör sambors gemensamma bostad samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. Vad som är gemensam bostad utvecklas ytterligare i 5 § 1 st. 3 p., och avser bland annat bostadsrättslägenheter. Där står att ”byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, om byggnaden eller byggnadsdelen är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål”. I enlighet med de uppgifter du lämnat har du således rätt till hälften av vinsten vid en försäljning av lägenheten, då det är samboegendom. Det blir i ditt fall en fråga om att bevisa att ni har varit sammanboende innan denna andra lägenhet införskaffades. Normalt sett presumeras två personer vara sammanboende om de har en gemensam folkbokföringsadress, men eftersom din folkbokföringsadress ändrades först efter införskaffandet av den andra lägenheten kan det vara så att det inte är tillräckligt. För det fall ni inte kommer överens i denna fråga är det därför viktigt att du skaffar så mycket bevisning som möjligt avseende ert sammanboende innan lägenhetens införskaffande, exempelvis genom att visa att ni bott tillsammans redan i den första bostaden och där delat på utgifter (kanske genom kontoutdrag från ditt bankkonto) och genom att prata med vänner och familj i deras egenskap av ”vittnen” av hur situationen faktiskt har sett ut. Kom ihåg att en bodelning inte görs automatiskt om ni inte löser situationen på egen hand. En bodelning måste begäras av någon av er i enlighet med 8 § sambolagen. För det fall ni inte kommer överens om hur tillgångarna ska fördelas kan ni ansöka om en bodelningsförrättare som fattar beslut om vad som ska ingå i bodelningen. Om ni inte är nöjda med bodelningsförrättarens beslut kan talan väckas vid den behöriga tingsrätten. Avseende skulderna så kommer dessa att fördelas lika eftersom bodelningsförfarandet sker i enlighet med bl.a. 13-14 §§. Jag hoppas att svaret är till hjälp, och önskar dig lycka till i den uppkomna situationen! Med vänlig hälsning

Jämka bodelning pga ena makens nedlagda arbete

2013-08-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min man vill skiljas efter 10 års äktenskap och totalt 18 år tillsammans. Vi äger ett hus 50/50 som vi själva byggt ut och renoverat för 5 år sedan. Jag har fått flytta, har ej råd att ha huset själv. Husets värde uppskattas till lika mkt som vi har lån på, alltså ingen överskjutande värdedel. Har jag inte ngn som helst rätt till ngn ersättning för huset när vi skiljer oss?? Jag har varit lika delaktig i utbyggnaden plus att jag mer el mindre inrett, målat och tapetserat hela huset! Finns det ngt ´"tyst värde" för allt mitt jobb och kärlek jag lagt ner på huset?
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Vid äktenskapsskillnad ska makarna dela lika på det giftorättsgods som finns kvar efter att vardera maken dragit av sina skulder mot sina tillgångar. Någon extra ersättning för hårt arbete eller känslor man lagt ner vid de materiella tingen är ingenting som kan krävas ut rent juridiskt men är fullt möjligt att avtala mellan makarna själva om. Bodelningen är ju just det - ett avtal. En avlägsen parallell är afektionsvärden vid skadeståndsbedömningar - dessa lämnas helt utanför beräkningen. Skulle det dock vara så att bodelningen visar att du ska betala din make ett större överskjutande belopp för att åstadkomma en hälftendelning av er kvarvarande behållning efter att era skulder dragits av skulle det du pekar på kunna utgöra en omständighet för jämkning av bodelningen. Om jämkning av bodelningsavtal kan du läsa https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1. Jag hoppas jag gett dig lite klarhet.mvh

Förutsättningar för att ogiltigförklara ett äktenskapsförord

2013-08-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man få ett äktenskapsförord ogiltig förklarad om den ena personen vid underskriftsdatumet inte visste egentligen ad hon skrev under på grund av att hon inte förstår skrift och talspråket. En kompis kunde inte det svenska språket utan skrev under på ett äktenskapsförord hon inte förstod. Nu när de ska gå isär så upptäcker hon att enligt äktenskapsförordet så får hon bara 5% av tillgångarna, men hon kunde bara ryska och engelska när de gifte sig och när detta skrevs.
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga, Om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, finns möjlighet til jämkning eller att det lämnas utan avseende vid en bodelning. Bestämmelsen återfinns i 12 kap. 3 § Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) - se https://lagen.nu/1987:230#K12P3S1.I förarbetena till den ovannämnda bestämmelsen framhålls det att jämkningsmöjligheten bör utnyttjas med viss restriktivitet då utgångspunkten är och ska vara att äktenskapsförordet är ett avtal som ger uttryck för makarnas gemensamma vilja. Således ska jämkning komma i fråga endast om det, i vart fall om oskäligheten beror på omständigheter som förelåg redan när det upprättades, i betydande grad missgynnar den ena maken. Vidare framhåller man att jämkning bör ske endast om egendom i större omfattning har gjorts till enskild och detta leder till en påtaglig snedfördelning av makarnas samlade egendom. Bedömningen om huruvida ett villkor i äktenskapsförordet är att anse som oskäligt ska enligt bestämmelsen göras med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det är alltså fråga om en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Vänligen, 

Vad är nyttjanderättsersättning?

2013-08-24 i Bodelning
FRÅGA |Vad är nyttjanderättsersättning ? Och hur går man tillväga om jag vill få igenom det? Jag och min sambo köpt hus halva lånet var. Inget samboavtal. Bott ihop 8 månader. Jag valde att flytta pga. ej råd och ta över huset.Han bor kvar och villta över huset och min del av lånet. Huset har ej ökat el. minskat i värde enligt mäklare. Jag måste ta en lägenhet om 4 veckor och därmed en rejäl saftig hyra som gör det totalt omöjligt för mig att batala bubbla hyror. Kan jag kräva/ har jag rätt till nyttjanderättsersättning av min ex sambo???? Och hur får jag igenom det på kortast tid!? Behöver snabbt svar !!22/8
Rosa Nicole Abas | Hej, och tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga, Nyttjanderättsersättning innebär att en part som ensam nyttjar den tidigare gemensamma bostaden skall åläggas ersättningsskyldighet för detta. Det finns det inget direkt lagstöd för rätten till nyttjanderättsersättning, bortsett från det fall då en sambo innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt och bostaden inte utgör samboegendom, i enlighet med 22 § st. 1 Sambolag (2003:376) (SamboL) - se (https://lagen.nu/2003:376#P22S1).Nyttjanderättsersättningen är rättsinstitut som kommit att utvecklas genom rättspraxis. Det är bodelningsförrättaren som är behörig att fatta beslut om att nyttjanderättsersättning skall utgå. Om den situationen uppstår att den ersättningsskyldige parten vägrar att betala, blir den ersättningsberättigade parten, d.v.s. Du, tvungen att inleda ytterligare ett förfarande genom att ansöka om betalningsföreläggande eller stämning. Vänligen,

Surrogation av enskild egendom

2013-08-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej, min man och jag bodde i ett hus tidigare som vi skrev som enskild egendom på mig. Vi har nu sålt detta hus, byggt ett nytt (dyrare) som vi nu bor i. Om vi nu skulle gå skilda vägar och sälja det dyrare huset också, har jag på något sätt rätt till den summan vi sålde "mitt" hus för? Så att säga utanför allt annat? Hoppas ni förstår min fråga. Med vänlig hälsning Christine
Josefin Högsander |Hej och tack för din fråga! Jag uppfattar det som om ni bestämde att det tidigare huset var din enskilda egendom genom ett äktenskapsförord, vilket jag i sådana fall utgår från att det har upprättats i enlighet med 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). I enlighet med 7 kap. 2 § 1 och 6 p. var både huset och det som trätt i husets ställe din enskilda egendom, om inget annat har föreskrivits i äktenskapsförordet. Detta innebär till en början att den köpeskilling som ni erhöll vid försäljningen av det första huset var din enskilda egendom, då denna summa ersatte själva huset. När ni sedan byggde det nya huset uppfattar jag det som om ni blev ägare till hälften var av det nya huset, och att en del av detta finansierades med de medel som då utgjorde din enskilda egendom. Eftersom jag inte vet den exakta beloppsfördelningen vid förvärvet av det nya huset är det svårt att säga exakt hur stor eller liten andel av den summa som var din enskilda egendom som du får åter vid en eventuell försäljning av huset. Klart är dock, i enlighet med t.ex. NJA 1995 s. 577, att om det kan anses som om du har betalat halva värdet av det nya huset med den enskilda egendomen så anses hela din andel av huset (dvs 50%) vara enskild egendom. Detsamma gäller om du har betalat mindre än halva värdet av det nya huset med den enskilda egendomen och resterande värde upp till din 50%-iga andel kan anses ha betalats med lån. Detta innebär att hälften av köpeskillingen vid en eventuell försäljning anses som din enskilda egendom. För det fall den summa som utgjorde din enskilda egendom användes till att betala mer än hälften av huset torde den summa som översteg 50% av husets värde anses ha sammanblandats med det giftorättgods som din makes halva av huset utgör. Detta innebär att den delen av summan inte längre utgör enskild egendom, och således kommer att dras in i en eventuell bodelning. Hoppas att svaret är till hjälp! Med vänlig hälsning

Avräkning av skulder vid bodelning mellan sambor

2013-08-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |jag och min sambo ska separera och göra en bodelning. Vi är överens om det mesta, men min sambo har lånat 100.000 av en släkting för 4 år sedan och vill att jag betalar halva skulden. Lånet användes enl. honom för att betala en skatteskuld. Min fråga: måste jag betala hälften av den skulden?
Josefin Högsander |Hej och tack för din fråga! För samboförhållanden gäller sambolagen. Jag uppfattar det som att någon av er har begärt att bodelning ska ske i enlighet med 8 § sambolagen. Vid bodelningen gäller enligt 12-13 §§ att vardera sambons andel i samboegendomen ska beräknas. I samboegendomen ingår gemensam bostad och gemensamt bohag i enlighet med 3 §. Beräkningen går sedan till så att från vad vardera sambon äger av samboegendomen avräknas de skulder som sambon hade när samboförhållandet upphörde. För att skulderna ska avräknas krävs enligt huvudregeln att dessa är hänförliga till samboegendomen. Jag tolkar din fråga som att det är fråga om ett lån som din sambo har tagit ensam och sedan betalat av sin egna skatteskuld med. Utan ytterligare information vad skatteskulden avsett är det svårt att avgöra huruvida den kan anses hänförliga till samboegendomen eller inte – har den exempelvis uppstått på grund av försäljning av en tidigare gemensam bostad kan skulden förmodligen anses vara hänförlig till samboegendomen. Det är dock din sambo som bär bevisbördan för att skulden har samband med den gemensamma egendomen. För det fall skulden kan anses hänförlig till samboegendomen ska den räknas av från din sambos andel i samboegendomen. Efter detta kommer era andelar att slås ihop och delas lika, vilket innebär att du ”indirekt” betalar en del av skulden. För det fall skulden inte kan anses hänförlig till samboegendomen är huvudregeln att skulden inte ska avräknas från din sambos andel i samboegendomen, vilket innebär att du inte betalar någon del av den. Dock gäller enligt 13 § 2 st. sambolagen att om skulden inte kan betalas med hjälp av annan egendom tillhörande din sambo så kan denne få täckning ur samboegendomen. Det är då upp till din sambo att bevisa att skulden inte kan få täckning ur annan egendom. Hoppas att svaret är till hjälp! Med vänlig hälsning