Fördelning av kostnader i samband med separation mellan sambor

2012-07-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Ska separera med min sambo. Står för hälften var Problem: har alltid betalt alla räkningar och alla renoveringskostnader för vårt hus i fem år, är det något av detta jag kan räkna av vid en seperation? Fick även för åtta månader sen pengar från mitt försäkringsbolag för en livslång skada. Tog då en del av dessa pengar för att installera en braskamin som både sänkte värmekostnaden och gjorde så att min hälsa blev bättre. Vad jag förstått så kan jag inte få ut något för detta heller? Och är det rätt uppfattat att man vid en seperation skall betala lika mycket för drift och armotering tills huset är sålt?
Anonym X |Hej! Tack för din fråga! När du och din sambo separerar kommer, om någon av er begär bodelning, en sådan ske i enlighet med 8 § i sambolagen. Er gemensamma bostad och bohaget (möbler, hushållsmaskiner m.m.) kommer då delas lika er emellan enligt 12-14 §§ sambolagen. Vem som betalat räkningar, renovering, braskamin m.m. spelar här ingen roll utan bostaden och bohaget ska ändå delas lika. Gällande driftskostnader och amorteringar under tidsperioden mellan separation och bodelning/försäljning av bostaden finns mig veterligen inte reglerat. Vanligen brukar dock den som bor kvar i huset/lägenheten betala driftskostnaderna då det är denne som faktiskt får något ut av dessa kostnader och sedan brukar man dela på amorteringskostnaderna då minskningen av lånet gynnar båda parterna då bostaden och lånet på bostaden ska delas mellan samborna vid ev. bodelning. Ev. reparationer för att öka priset på bostaden vid försäljning brukar också delas lika mellan parterna då båda parterna gynnas av en ev. prisökning på bostaden. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Bodelning och lottläggning

2012-07-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Gifta 10 år men nu ska vi skilja oss. -Bil värde 200 tkr, lån 120 tkr (står på maken) -Husvagn värde 200 tkr, lån 120 tkr (står på maken) -Villa värderad 800 tkr, lån 600 tkr. (båda ägare) Maken vill nu behålla allt detta. Hur värderar vi? Hur mycket ska han "lösa" ut mej med för dessa saker?
Emma Persson |Hej! I detta svar utgår jag från att den egendom du angivit i din fråga är giftorättsgods. Jag kommer nedan att göra en "skiss" på hur en bodelning med den angivna egendomen ska se ut. Jag utgår då ifrån att det enbart är bilen, husvagnen och villan med deras respektive skulder som ska ingå i bodelningen. Eftersom skulderna ska avräknas från giftorättsgodset (11 kap. 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB)) kan vi först göra en förteckning över hur mycket egendom var och en av er har: +Din egendom och dina skulder:+ VILLA + 400 tkr (½ värdet eftersom ni båda är ägare) - 300 tkr (½ skulden eftersom ni båda delar på skulden) = *100 tkr* +Din makes egendom och hans skulder:+ BIL + 200 tkr - 120 tkr = 80 tkr HUSVAGN + 200 tkr - 120 tkr = 80 tkr VILLA + 400 tkr (½ värdet eftersom ni båda är ägare) - 300 tkr (½ skulden eftersom ni båda delar på skulden) = 100 tkr SUMMA: *260 tkr* När avdrag för skulderna gjorts ska det som återstår av makarnas giftorättsgods läggas ihop (11 kap. 3 § ÄktB): Ditt värde *100 tkr* + din makes värde *260 tkr* = *360 tkr* Detta värde ska nu delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB): 360 tkr / 2 = *180 tkr var* Eftersom ni har rätt till 180 tkr var, ska din make till dig utge egendom eller pengar till ett värde av 80 tkr så länge du har kvar hälften av villans värde (efter avdrag för skulden) som är 100 tkr. Eftersom din make själv vill överta er villa kan han få den i avräkning på sin lott. Det innebär då att han (efter avdrag för skulderna) kommer ha egendom till ett värde av 80 tkr (bilen) + 80 tkr (husvagnen) + 200 tkr (villan) = 360 tkr. För att ni ska få lika stort värde måste då din make till dig antingen utge egendom eller pengar till ett värde av 180 tkr, eftersom det är det som är hälften av värdet av ert giftorättsgods sedan avdrag för skulder gjorts (11 kap. 10 § ÄktB). Det är upp till honom att välja vilken egendom han vill ge till dig, och han kan alltså välja att istället betala beloppet i pengar (11 kap. 9 § & 10 § ÄktB). Länk till ÄktB: https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning

Giftorättsgods

2012-07-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vad ingår i giftorättsgodset? Om varje enskild make har pengar på eget konto/aktier/fonder - ska de räknas med som tillgång vid ev bodelning/dödsbodelning? Om de räknas med, kan man skriva ett äktenskapsförord för sådana tillgångar så att de blir enskild egendom?
Sara Selheden |Hej, All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Enskild egendom är egendom som gjorts till enskild genom upprättande av äktenskapsförord, genom gåva arv eller testamente då det är föreskrivet att egendomen ska vara enskild samt den egendom som trätt i stället för enskild egendom. Se 1-2 §§ 7 kap. Äktenskapsbalken. Såvida pengarna på egna kontot, aktierna eller fonderna inte är enskild egendom är de giftorättsgods och ska således ingå i bodelningen. Ni kan upprätta ett äktenskapsförord och göra tillgångarna till enskild egendom. Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av dig och din make. Äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Se 3 § 7 kap. Äktenskapsbalken. Vänligen,

Innebär äktenskap samägande av makens hus?

2012-07-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min man har precis gift oss. Min man köpte huset som vi bor i år 2005, år 2008 flyttade jag in och vi har tänkt oss att fortsätta bo kvar här. Min man står också själv på huslånet. Nu undrar vi om jag står som ägare automatiskt på huset eftersom vi har gift oss? Eller man måste skriva papper på det? Vi vill ju båda två stå som ägare på huset och på lånet. Mvh Pia
Ingrid Faxing |Hej, Äktenskapet er emellan innebär inte att du blir samägare till huset, 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB) [https://lagen.nu/1987:230#K1]. Har din man fått huset som gåva eller genom testamente med villkoret att huset ska förbli enskild egendom kommer huset, vid en eventuell skilsmässa, inte att ingå i bodelningen. Finns inget sådant villkor är huset giftorättsgods vilket innebär att den ingår i bodelningen, där du som maka har rätt till hälften av din makes giftorättsgods efter att hans skulder har avräknats. Är huset giftorättsgods kan din make skriva ett gåvobrev där det framgår att han ger dig halva huset, alternativt att du köper in dig på halva huset. Men detta brukar inte anses nödvändigt eftersom du ändå är skyddad i och med att du har rätt till halva hans giftorättsgods vid en eventuell skilsmässa.

Behörighet att ta ut pengar från avlidens konto innan bouppteckning gjorts

2012-07-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min mamma & pappa är gifta men nu har min mamma gått bort. Kan min pappa föra över pengar från mammas privatkonto till sitt innan en bouppteckning gjorts? Med vänlig hälsning, Malin
Johan Wahlbom |Hej! Tack för din fråga. Innan bouppteckningen förrättats kan ni endast ta ut pengar från dödsboet i syfte att betala utgifter som inte kan vänta, dvs begravningskostnader, den avlidnes eventuella hyra etc. Efterlevande maka/make och omyndiga barn har emellertid alltid rätt att få nödvändigt underhåll från dödsboet i tre månaders tid. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Adoption av vuxenbarn

2012-07-15 i Adoption
FRÅGA |En kvinna ansöker om att få adoptera sin mans biologiska vuxna barn. Innan beslut tas i ärendet avlider mannen. Kan tingsrätten trots att mannen avlidit bevilja mannens fru att adoptera barnet såsom gemensamt barn till dem båda?
Angelica Rigborn |Hej Inger och tack för din fråga! Då ni redan lämnat in en ansökan till Tingsrätten kommer den troligtvis att beviljas så länge de anser att adoptionen är lämplig, (Rätten gör en bedömning vid om adoptanten har uppfostrat adoptivbarnet eller om det föreligger ett särskilt förhållande mellan dem båda och att det därför finns en anledning till adoptionen.) Tingsrätten kan ha erhållit den informationen att mannen avlidit men antagligen inte innan beslut tas i ärendet. Jag tycker att du ska kontakta Tingsrätten och höra med dem vart de ligger i processen och vill du inte längre adoptera bör du meddela Tingsrätten om detta så fort du kan. Med vänlig hälsning,

Vårdnadstvist

2012-07-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Ligger i en vårdnadstvist,har en kille på 10 år som har autism. Har ett interimistiskt beslut att sonen ska var boende hos mig men pappan har behållit sonen efter senaste umgänget,dvs sedan i våras. pappan har polisanmält mig för misshandel. all denna tid som rinner iväg,gynnar det pappan? våran son har inte sett mig sedan i våras men varit boende hos mig under sitt 10-åriga liv.
Erik Yderstedt Karlsson |Vårdnadstvister går alltid ut på att finna den bästa lösningen för barnet. Ett sådant beteende från fadern är med största sannolikhet inte till hans fördel. Att han haft barnet den relativt korta tiden bör inte påverka rättens beslut. Annorlunda hade det förmodligen varit ifall barnet växt upp endast hos sin fader, det har visats i tidigare fall. Men som det är nu bör det inte gynna honom, snarare tvärtom.

Underhållsskyldighet, högskola

2012-07-09 i Underhåll
FRÅGA |Har en son som gått ut gynmasiet men ska fortsätta på högskolan. Underhållet har upphört men man är ju försöjningpliktig till barnet fyller 21. Pappan betalar inget utan har skuld hos fkassan. Finns det något jag kan göra för att vi ska få hjälp tills han fyller 21 är nu 18 år.
Isabelle Jansson |Hej! Tack för din fråga. Enligt 7 kap. 1 § Föräldrabalken upphör föräldrarnas underhållsskyldighet för sitt barn när barnet fyllt 18 år om det då inte längre går i skolan. Går barnet i skolan upphör underhållsskyldigheten när barnet slutar skolan alternativt fyller 21 år. Även om barnet fortfarande går i skolan (till detta räknas inte högre studier utan endast grundskola och gymnasiet samt jämförbara utbildningar)när de fyller 21 år upphör alltså underhållsskyldigheten då, annars upphör den när barnet fyller 18 år alternativt har fyllt 18 år och sedan slutar skolan. Se här: https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1 Alltså har fadern till ditt barn inga skyldigheter att betala underhåll till din son i höst då din son är 18 år och ska studera vid högskola som inte är att anse som likvärdig med gymnasiet. Tyvärr. Dock skulle du kunna försöka få honom att på frivillig väg investera i er sons framtid om det är möjligt ur ekonomisk synvinkel för din sons fader. Med vänliga hälsningar,