Adoption ej möjligt utan biologiska moderns godkännande

2013-03-18 i Adoption
FRÅGA |Jag blev i min ungdom gravid till följd av en våldtäckt.(1986).Jag beslöt att adoptera bort det.Det togs direkt så jag inte skulle se det ,veta kön etc..Ca 1 år senare blev jag kontaktad av bla advokat som berättade att barnets far begärt vårdnaden så nu fick jag plötsligen reda på kön,var barnet befann sej samt blev underhållsskyldig. Att jag lämnat ut faderns namn till kuratorn beror på att de tyckte att barnet borde ha rätt att ev i framtiden veta vem den biologiska fadern var.De nämnde inget om att de skulle kontakta honom med frågan om han ville ha vårdnaden. Barnet bodde hos de tänkta adoptivföräldrarna till fadern tog sitt beslut efter ca 1 år. Jag anmälde aldrig våldtäckten samt har aldrig haft kontakt med fadern eller barnet. Nu är min fråga.Kan jag på något sätt göra detta barn arvslöst samt dennes ev barn ? Jag har idag ett barn och det känns inte kul att det ska behöva "dela med sej" av ett arv till någon vi inte har någon som helst kontakt med. Hur kan jag ev få veta om barnet är adopterad av faderns fru/sambo? För då behöver jag ju inte fundera på ett ev arv till denne. MVH
Linnea Hedman |Hej och tack för din fråga!Av vad jag förstår så hinner den första adoptionen inte gå igenom till de tilltänkta adoptivföräldrarna innan pappan dyker upp och vill ha barnets vårdnad. Eftersom adoptionen då inte hunnit gå över har dina rättsliga förpliktelse till barnets inte klipps varför du varit tvungen att betala underhåll för barnet.Om barnet som numera är vuxet hade blivit närståendeadopterat av barnets pappas fru hade du varit tvungen att godkänna detta som barnets biologiska mamma. Det formella beslutet fattas alltid i tingsrätten där de prövar om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Eftersom du inte godkänt någon adoption är du juridiskt sett fortfarande mor till detta barn. Man kan inte göra sina barn helt arvslösa, men man kan begränsa dess arv så att de endast kan kräva ut sin laglott (vilket är 50 % av den behållning barnet egentligen hade haft rätt till). Kontakta gärna en verksam jurist för att få hjälp med att utforma ett testamente där detta regleras. Vänligen

Fråga gällande äktenskapsförord

2013-03-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vid min fars bortgång var han omgift med två barn inom äktenskapet. Han hade sedan tidigare två barn till olika kvinnor. Några år innan han gick bort ville han separera och finansierade då köp av lägenhet till sin fru. Efter en tid som separerade återförenades de och månaden före hans död skrevs ett äktenskapsförord där lägenheten han köpt gjordes till fruns enskilda egendom. Min fråga är om detta är giltigt, alltså kan man när som helst omvandla vad som helst av giftorättsgods till enskild egendom genom äktenskapsförord eller finns begränsningar beroende på hur köpet var finansierat osv? Min far köpte även min bror en lägenhet vilken har tillräknats boet som förskott på arv.
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Den rättsliga regleringen av äktenskapsord återfinns i 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. I bestämmelsens första stycke anges att makar genom ett äktenskapsförord kan bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods. Det finns således ingen begränsning i hur många gånger makar kan omvandla egendom från giftorättsgods till enskild egendom och vice versa. För äktenskapsförord gäller dock vissa formkrav, de måste undertecknas av båda makarna och sedan registreras hos Skatteverket. Uppfylls inte dessa formkrav är äktenskapsförordet ogiltigt. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Makes giftorätt

2013-03-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag är gift och min man hotar nu med att kasta ut mig i princip så jag vet inte vad jag ska göra nu.. allt står ju i princip i hans namn, har jag rätt till hälften av allt ändå? Pengar, möbler osv?
Per Englund |Hej! Fördelningen av ägodelar mellan makar är beroende av flertalet faktorer. Avgörande är om viss egendom är giftorättsgods eller enskild egendom. Aktuella bestämmelser  angående makars egendom och bodelning finns i äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K10). I 7 kap. 2 § äktenskapsbalken stadgas vad som utgör enskild egendom. Exempelvis kan nämnas viss testamenterad egendom och egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord. Huvudregeln är att all egendom som inte räknas upp som enskild egendom utgör giftorättsgods. Enskild egendom delas enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken inte vid bodelning. Om den egendom du menar är skriven på honom utgör enskild egendom, har du alltså inte någon rätt till denna. Utgångspunkten är enligt 11 kap. 2 § äktenskapsbalken att båda makarna behåller sin enskilda egendom och att giftorättsgodset delas lika mellan makarna (om inte annat avtalas) efter att vardera makens eventuella skulder dragits från giftorättsgodset. Detta är en kort sammanfattning av hur egendom fördelas i samband med bodelning till följd av äktenskapsskillnad. Det bästa du kan göra för att få en översikt av vad som kan tillfalla dig är förmodligen att undersöka vilken egendom som betraktas som enskild/giftorättsgods. Lycka till!

Får sparande till barn undantas vid bodelning?

2013-03-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej Vi har varit gifta i ungefär 10 år. Min maka har ett barn med en före dette man. Makan fick bidrag till sonen från fadern, men i makans namn, och hade sparat det på ett konto i makans namn, när vi blev gifta. Makan tycker att vid en evt. bodelning bör detta bidrag särskilt och först utbetalas till hennes barn innan övrig bodelning. Vad säger lagen? Med vänlig hälsning
Frida Karlsson |Hej,Utifrån mina efterforskningar kan jag inte hitta något stöd för att dessa pengar ska undantas bodelningen. Pengarna står på ett konto i makans namn och det är pengar hon har fått för att försörja sonen inte specifikt spara till sonen. Dessutom går det inte att öronmärka pengar och säga att pengarna på det sparkontot kommer från underhållsbidraget, även om det kan ha varit hennes tanke.Vänligen

Avgörande tidpunkt för bodelning vid äktenskapsskillnad

2013-03-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag var gift fram till 2010-03-17, men mitt ex lade in om äktenskapsskillnad 2009-05-22. Hon fick ärva ett stort belopp 3 mån efter hon lade in om det, så min fråga är om jag har någon rätt till det.Tack på förhand
Elin Sjörén | Hej, Enligt äktenskapsbalkens 9 kap. 2 § ska en bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Den dag din före detta fru ansökte om skilsmässa är således den dag som ska vara avgörande för vem av er som äger vad av er gemensamma egendom. Eftersom hon fick sitt arv tre månader efter det att hon ansökte om skilsmässa, har du enligt lag inte rätt att ta del av arvet. Det hade du emellertid haft om hon hade ärvt beloppet innan hon ansökte om äktenskapsskillnad. Äktenskapsbalken återfinns https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning

Fastighet som är enskild egendom ingår ej i bodelning

2013-03-17 i Bodelning
FRÅGA |Om man har fått en fastighet via testamente och det står skrivet att det ska vara ens enskilda egendom, har ens partner rätt till en del av fastigheten eller någon form av ersättning för den fastigheten vid en skilsmässa?
Linnea Hedman |Hej och tack för din fråga!I äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kapitel 2 § punkt 2 stadgas att enskild egendom är vad en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda. I 10 kapitlet 1 § ÄktB stadgas vidare att vid en eventuell bodelning som blir aktuell vid exempelvis en skilsmässa skall enbart makarnas giftorättsgods ingå. Detta innebär att fastigheten inte kommer att ingå i en framtida bodelning, den är helt undantagen från giftorättsgodset vilket är det man delar på.Vänligen

Skilsmässa

2013-03-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Jag och min make sedan 2005 tänker skilja oss. Jag är svensk medborgare och skriven i Sverige, han är Nya Zeeländsk och Brittisk medborgare men bor och arbetar sedan två år i Australien. Vi gifte oss i Nya Zeeland och äktenskapet är registrerat hos den svenska skattemyndigheten. Kan jag/vi skicka in en ansökan om skilsmässa i Sverige eller bör det vara Nya Zeeland? Ingen av oss har varit bosatt i Nya Zeeland under tiden som gifta. Tacksam för svar!
Johanna Forsberg |Hej och tack för din fråga! En ansökan om skilsmässa i Sverige betyder att skilsmässan blir giltig här i Sverige. För att skilsmässan ska vara giltig även i Nya Zeeland krävs att ni gör en ansökan om skilsmässa där. Jag föreslår att du kontaktar Nya Zeelands ambassad för närmare information om hur ni bör gå tillväga då jag själv inte känner till Nya Zeelands lagstiftning. Vänliga Hälsningar,

Ensam vårdnad

2013-03-13 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag och min dotters pappa gick ifrån varandra när hon bara var ca 2-3 månader pga otrohet från hans håll. Vi har nu gemensam vårdnad och har henne varannan vecka trots att hon bara är 10 månader. Jag är 19 år, har inte gått färdigt gymnasiet och bor i en liten by där det inte finns så bra bussförbindelser så jag sitter fast där. Jag vill bryta upp och flytta till ett större ställe där jag har möjligheter till skaffa nya vänner, ta körkort, plugga färdigt och skaffa ett jobb sen när hon är gammal nog att börja på dagis. Min dotters pappa tycker såklart inte att det är en bra idé då han hotar med att gå upp i rätten med det här. Jag har ett förflutet då jag gått i mycket terapi pga ångest och panikattacker och jag vet att han skulle använda det och ljuga på att jag inte är i rätt tillstånd att ta hand om vår dotter. Men jag har avslutat kontakten med min psykolog och går inte längre på mediciner för jag är tillräckligt stark för att stå på egna ben. Och anledningen till att jag vill flytta är att jag måste tänka på både min och min dotters framtid. Så om jag vill flytta och ha ensam vårdnad men att han får träffa henne varannan helg. Hur stor chans är det att jag får det?
Louise Malmberg |Hej och tack för din fråga! När det rör sig om frågor kring vårdnad så gäller 6kap i Föräldrabalken. Du kan begära ensam vårdnad vilket sedan kommer beslutas av domstol, 6:5. Det som avgör domstolens beslut är framförallt två saker; 1: vad som anses vara ert barns bästa, 2; din och din dotters pappa förmåga att samarbeta. Skulle det vara så att du och dotterns pappa har så svårt att samarbeta vad gäller ert barns vårdnad, boende eller umgänge och att det inte framstår som att ni kommer kunna lösa era samarbetsproblem angående ert barn – då skulle det kunna vara en grund för att besluta om ensam vårdnad. Den förälder som anses kunna utöva vårdnaden för barnets bästa ska då ges den ensamma vårdnaden. Det är alltså er dotters bästa som kommer avgöra beslutet. Vad gäller din förflutna så är det svårt att göra en bedömning av det du berättar. Men, mår du bra nu och kan visa detta så bör även domstolen inse detta och det viktigaste är som sagt hur du är som vårdnadshavare för din dotter. Sammanfattningsvis, anser domstolen att ni kan samarbeta som vårdnadshavare kommer vårdnaden troligtvis fortsätta vara gemensam. Men, din dotters pappa kan inte hindra dig från att flytta. Begär han då ensam vårdnad så kommer domstolen antingen besluta om att låta den gemensamma vårdnaden kvarstå (om de tycker ni kan samarbeta och lösa detta) eller besluta om att anförtro vårdnaden åt den mest lämpade vårdnadshavaren. Jag önskar dig lycka till och hoppas att det löser sig på bästa sätt!