Kan min dotters expojkvän genom ett betalningsföreläggande kräva henne på pengar han spenderat under deras förhållande?

2017-09-11 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, Min dotter som bor i Stockholm har träffat en man och dom har under en period träffats och umgåtts. I slutet av förra veckan spårade han i berusat tillstånd ur på en bar och kastade min dotters telefon i golv så den gick sönder, en iphone7. Hon lämnade baren och åkte hem varpå han kom efter, sparkade in rutan på hennes port och tog sig upp till lägenheten för att hämta upp sina saker. Situationen avslutades med att polisen kom och tog hans uppgifter men min dotter ville inte att dom skulle ta honom därifrån, han lämnade kort därefter själv lägenheten stillsamt.I går lördag hörde han av sig och ville köpa en ny telefon till henne och swishade på eget bevåg över 8000:- så hon skulle kunna ersätta den telefon han kastat sönder.Idag Söndag fick hon ett mail som han skickat till sin advokat med ett betalningsföreläggande på dryga 10000:- för utgifter som han menar att han haft under deras korta förhållande, allt baserat på hans Swish log.Det är utgifter som 8000 för telefon, 2500 som troligen är en hotell natt, samt ytterligare några mindre swishar. Vi kommer inte åt hennes swish just nu eftersom hon inte kunnat installera detta på sin nya telefon än.Kan min dotter verkligen behöva betala detta? Hon blir förstås rädd att kronofogden ska verkställa detta betalningsföreläggande. Hos vem ligger bevisbördan vid ett sånt här tillfälle?Tack på förhand
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tycker att det låter på din fråga som att din dotters expojkvän ”vill ha tillbaka det han lagt ut på förhållandet”. För att kunna få igenom ett betalningsföreläggande genom kronofogdemyndigheten krävs att man har en fordran på en fysisk eller juridisk person som är förfallen till betalning, se 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Typexemplen är förfallna hyresbetalningar, telefonräkningar, avbetalningsköp etc.Någon sorts juridisk bundenhet måste ligga till grund för kravet. Grunden härrör oftast från ett avtalsförhållande(se exemplen med hyran och telefonräkningen ovan), men kan också komma från exempelvis skadestånd. Det räcker alltså inte att säga att man vill ha tillbaka pengar man spenderat på en person. Beträffande pengarna din dotters expojkvän swishat som kompensation för den förstörda telefonen, kan sägas att hon inte är återbetalningsskyldig. Om han själv valt att ge henne pengarna som kompensation så är det gjort av egen vilja, och därför inget som grundar återbetalningsskyldighet för din dotter.På kronofogdens hemsida finns instruktioner om hur man bemöter ett betalningsföreläggande. Väljer din dotters expojkvän att ansöka om betalningsföreläggande, måste denne fylla i en blankett där han anger egna uppgifter, din dotters uppgifter samt grunden för kravet och fordrans förfallodatum m.m. Problemet för din dotters expojkvän, som jag uppfattar det av uppgifterna i din fråga, är att han inte har någon som helst grund för sitt krav. Enligt mig kan det alltså bli svårt att få kronofogden att godkänna ansökan och delge er betalningsföreläggandet. Om detta ändå skulle ske så kan din dotter bestrida föreläggandet enligt instruktionerna på delgivningen, om hon tycker att det är ogrundat.Bestrider din dotter betalningsföreläggandet, måste hennes expojkvän ta upp saken i domstol, se 33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Detta är en tids- och energikrävande process med ansökningskostnader och ombudskostnader, som han troligen inte vill ge sig in i om han inte har någon grund för sitt krav. Jag hoppas att du är nöjd med svaret!Har det uppstått någon oklarhet eller om du har någon annan fråga kan du skriva detta i kommentarsfältet nedan eller ställa en ny fråga.

Vad kan man göra när en verkstad vägrar att lämna tillbaka inlämnad bil

2017-09-08 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har lämnat min bil hos plåt och lack men verkstadägaren vägrar lämna tillbaka bilen nu när den är betalt och klar. Enligt polisen är detta en juridisk ärende eftersom att jag lämnade bilen själv där. Hur kan jag gå tillväga?Tack på förhand!
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du anser att någon är skyldig att lämna över viss egendom till dig kan du begära handräckning hos Kronofogden (se 3 § andra punkten Lagen om betalningsföreläggande och handräckning).Du skickar in en ansökan till Kronofogden där du skriver vad det är som ska återlämnas (bilen) och varför verkstaden är skyldig att göra detta (för att du har betalat och bilen är klar). Därefter kommer Kronofogden att skicka ett föreläggande till verkstaden. Om verkstadsägaren inte svarar på föreläggandet kan Kronofogden verkställa handräckningen och se till att bilen återlämnas. Om verkstadsägaren invänder mot föreläggandet (hen kanske t.ex. hävdar att du inte betalat hela det belopp som du var skyldig) kan du välja att ta saken vidare till tingsrätten. I domstolen kommer det då att prövas om verkstaden är skyldig att återlämna bilen eller ej. En dom från tingsrätten kan därefter verkställas med Kronofogdens hjälp.För mer info om hur du ansöker om handräckning, gå till kronofogden.se.Hälsningar

Betalningsföreläggande och beviskrav kring fordringar

2017-08-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hejsan!Jag flydde från mitt ex i februari och fick inte med mig alla saker. Hämtade resterande hos hans mor för inte så länge sedan. Nu till problemet. Han har skickat två brev sedan i februari att jag ska betala en massa påhittade saker för 10'000. Nu har han skickat till kronofogden att jag ska betala magasinering för 1800, att jag ska betala för tv:n han sålde innan vi flyttade ihop (han tvingade mig att sälja alla mina saker så det är värt mer) och att jag skulle betala för att jag skulle ha kastat dubbletter vilket jag inte har gjort. Lämnade nyckeln denna månaden tror jag så han kräver 300kr för "nytt till tillfällig låscylinder". Gav tillbaka nyckeln denna månaden och hans mor tvingade mig att skriva på att jag hämtat mina saker och lämnat nyxkeln det datumet. Han har hotat i breven att om jag inte betalar så ska han lägga till extra kostnader som t.ex för hyror i januari-februari, vi fick först tillgång till lägenheten i februari och bodde där endast då. Genom kronofogden har ha sökt för de saker jag skrivit till ett värde av 6000. Ursäkta det är lite snurrigt, men har han rätt till att kräva mig på magasinering, ersätta honom för tv:n som han tog beslut om att sälja, låscylinder och att han hittat på att jag slängt dubbletter? Mvh
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga har jag förstått det som att din tidigare partner har vänt sig till kronofogden och begärt ett betalningsförläggande. Det enda du behöver göra för att detta inte ska gå igenom är att bestrida det, då får din tidigare partner besluta om han vill ta det vidare till tingsrätten, där det kommer avgöras vad du ska stå för. När det kommer till att ersätta en TV som ditt ex har sålt så kan jag inte se någon grund för att du skulle behöva betala för denna. Återkom gärna om jag har missat något kring detta.När det kommer till att nyckeln har lämnats så är du egentligen bevisskyldig för att de har lämnats korrekt. Du säger att hans mamma mottog sakerna och även skrev ett kvitto för detta vilket dock blir svårt för dig att åberopa. Du bör här försöka tala med din före detta partners mamma och se om hon kan bekräfta att hon mottagit nyckeln. Har hon fått det anses ditt ex vara i medelbar besittning och du har fullgjort dina skyldigheter. Även andra bevis som eventuella sms-konversationer där du bekräftar att nycklarna ska lämnas eller har lämnats kan i det här fallet hjälpa dig.Även när det kommer till att du har slängt nycklarna har även här din tidigare partner bevisbördan för att du verkligen har gjort detta. För hyrorna måste din pojkvän även bevisa att ni bott i lägenheten under den nämnda perioden, att ni hade en överenskommelse att du skulle betala och att du inte erlade någon betalning.När det kommer till magasineringen skulle jag vilja be dig att återkomma med mer information kring vad som faktiskt har magasinerats, är det din eller hans egendom och om det rör sig om din egendom blev du uppmanad att hämta den vid något tillfälle?Vänligen,

Hur går jag tillväga för att få betalt av en gäldenär som inte vill betala frivilligt?

2017-08-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har skrivit ett skuldebrev med en släkting som är skyldig mig 600.000:- där jag från dagen jag vill ha tillbaka mina pengar så har hen 1 månad på sig att genomföra betalningen till mig. Om tiden löper ut och han inte vill betala, hur går jag då till väga för att kräva återbetalning?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns flera olika vägar du kan gå för att kräva återbetalning av en skuld som har förfallit till betalning om personen ifråga inte är intresserad av att betala. Antingen kan du stämma din släkting i tingsrätten direkt och yrka på betalning av skulden med stöd av skuldebrevet. Det enklaste sättet att börja på är dock att du vänder dig till kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöker om ett betalningsföreläggande gentemot din släkting. Då skickar kronofogden ett brev, som kallas för ett föreläggande, till din släkting. När denne har tagit emot brevet så kan han välja att agera på ett antal olika sätt.Till att börja med så kan han givetvis välja att betala skulden. Om detta sker så ska genast du dra tillbaka din ansökan om betalningsföreläggande skriftligen. Vidare så har han möjlighet att bestrida skulden skriftligen till KFM. Du får då välja att ta ärendet vidare till domstol, alternativt så kan du välja att KFM skriver av ärendet. Det tredje alternativet är att din släkting vare sig bestrider eller betalar skulden. Då meddelar KFM ett utslag där han uppmanas att betala dig, i detta läge så har han ytterligare en möjlighet att bestrida och begära återvinning och då kommer ärendet precis som om han hade bestridit i första läget att tas över av domstol ifall du vill detta. Om din släkting inte bestrider när utslag har meddelats så börjar KFM att driva in skulden genom e x utmätning av lön eller andra tillgångar. Du bör vara medveten om att det kostar 300 kronor att ansöka om betalningsföreläggande och avgiften för att skicka ärendet till domstol är antingen 600 eller 2 500 kronor beroende på hur stor skulden är och hur målet kommer att hanteras där. Detta är pengar som du måste betala för att KFM och/eller domstolen ska hantera ärendet. Detta kan du dock begära ersättning för i din ansökan. Du ska givetvis bifoga skuldebrevet som bevis i din ansökan. Om ärendet hamnar i domstol och domstolen dömer till din fördel så blir domen en s k exekutionstitel som kan lämnas till KFM för sedvanlig indrivning av skulden. Om du klickar på länken nedan så finner du mer information om hur du går till väga för att ansöka om betalningsföreläggande samt en blankett för detta. Där finns även information om avgifter m m. https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlVänligen,

Hur kräver jag tillbaka mina pengar?

2017-09-11 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej Jag lånade ut pengar till en kvinna som jag var nära vän med i flera omgångar, och hon lovade att lämna tillbaks allt inom någon månad, din som jag var litade jag på henne, hon lånade totalt 52000 och det har nu gått 2,5 år och hon har betalt tillbaks ca 2500, hon kommer med massa ursäkter, jag anlitade kronofogden, och dom stötte på med brev och besök.Då får jag brev från kronofogden att hon inte besvarat breven och bör dom besök adressen svarar någon att hon inte bör kvar på adressen, men när jag åkte dit och kollade så bor hon kvar, då lovade hon att börja betala 1000 kr i månaden, detta var i maj 2017 jag fick 500 sedan inget mer.Hur ska jag göra för att få tillbaks mina pengar? Ca 50000 kr Mvh
Soroosh Parsa |Hej,Tack för din fråga.Jag förstår det som att du redan har ansökt om betalningsföreläggande hos kronofogden och att kvinnan inte har bemött dina krav. Eftersom kvinnan inte har invänt mot dina krav via kronofogdens brevkontakt, har kronofogden meddelat ett utslag. Ett utslag kan jämföras med en dom avseende dess effekt. Det innebär att kvinnan är betalningsskyldig i enlighet med de krav du har ställt via kronofogden. Om kvinnan motsätter sig dina krav, kan hon ansöka om återvinning i domstol för att ifrågasätta utslagets riktighet. Först då kan du behöva ta ärendet till domstol för att låta utverka en dom. I nuläget behöver du dock inte ansöka om stämning i domstol då du redan har ett beslut från kronofogden som är lika användbart.Då du inte längre verkar kunna driva in skulden på egen hand, rekommenderar jag följande åtgärder. Du bör ansöka om verkställighet hos kronofogden, om du inte redan har gjort det. Det gör du här. Kronofogden kommer att undersöka kvinnans ekonomiska förutsättningar att betala. Om bedömningen mynnar ut i att kvinnan inte har betalningsförmåga kommer kronofogden att undersöka om det finns utmätningsbar egendom. Om inget av värde finns kommer din fordran (ditt betalningskrav) att fortsättningsvis ligga kvar hos kronofogden fram till det att kvinnan betalar eller att du återkallar ditt krav.Det finns inga andra institut att tillgå för att få tillbaka dina pengar. Det du kan göra utöver ovanstående är att fortsättningsvis hålla dig informerad om kvinnans ekonomi för att försäkra dig om att lön eller annan egendom inte undanhålls. Notera att du även kan framställa krav på ränta, även om detta inte har avtalats om. Du måste i så fall ansöka om nytt betalningsföreläggande hos kronofogden angående räntekravet. Det kan vara en god idé om kvinnans betalningsförmåga skulle förbättras längre fram i tiden.Lawline hjälper dig gärna att ansöka om ett nytt betalningsföreläggande hos kronofogden. Tänk på att du kan kräva ersättning för dina ombudskostnader i samband med ansökan.Vänliga hälsningar,

Verkställighet av skadeståndsdom

2017-08-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Om man blivit utsatt för bedrägeri och personen som gjort de är dömd, hur kan man kräva skadestånd?
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår dig rätt, har du råkat ut för ett bedrägeri, gärningsmannen är dömd för brottet och du undrar nu hur du ska få tillgång ett utdömt skadeståndsbelopp?Om en domstol beslutat att du ska få skadestånd i ett brottmål, och den betalningsskyldige inte betalar frivilligt, kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp. Där ska du ansöka om verkställighet av domen. Här kommer en länk till Kronofogden som du kan använda dig av.Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Preskriberade skulder

2017-08-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Kronofogden drar skulder som är preskriberade. Var kan man överklaga?
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du får ett betalningsföreläggande enligt vilket du ska betala skulder som du anser vara preskriberade, har du rätt att bestrida kronofogdens föreläggande. Du gör detta genom att skriftligen meddela Kronofogden inom den tidsram som anges i föreläggandet. Du kan läsa mer om bestridande av betalningsföreläggande på Kronofogdens hemsida här.Vänligen,

Avhysa sambo från bostaden

2017-08-27 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag är sambo med en kille han har blivit anmäld för misshandel. Jag har kontrakt på huset vi bor i själv. Han flyttade in hos mej gör ca 1.5 år sen. Jag har velat nu i ca 3 månader att han ska flytta. Han vägrar o flytta. Vad gör jag ? Kan jag bara slänga ut han eller vad gäller?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga samt stort tack för att ni använt en av våra Expresstjänster! Jag kommer först att rent allmänt svara på din fråga och förklara lite mer generellt vad som gäller juridiskt i din situation. Därefter finner du en sammanfattning och rekommendation över hur du kan gå vidare med ditt ärende. Allmän redogörelse – Vad gäller? 1. Behöver ni dela på bostaden vid en separation, har han rätt till halva dess värde? När man som sambor separerar kan den ena parten begära att en bodelning ska göras. Det innebär att man tittar på parets all egendom för att utreda vilken egendom som utgör s.k. samboegendom och som ska delas lika. En bostad utgör samboegendom enligt Sambolagens 3 § om ni införskaffat bostaden med syfte att den skulle vara gemensam. Om en av parterna har köpt bostaden före samboskapet kan bostaden oftast inte utgöra samboegendom. Detta då man som sagt måste ha köpt bostaden med samboförhållandet för ögonen, och haft som avsikt vid köpet att man skulle bo där tillsammans för att bostaden ska vara samboegendom. Det verkar som att du har köpt bostaden en tid innan din sambo flyttade in, vilket innebär att bostaden i så fall inte ska delas lika vid en separation. Således är det på den fronten heller inga problem för dig att du vill få honom att flytta ut – du äger bostaden och han har inte rätt till 50 % av dess värde. 2. Hur vräker man någon från sin bostad? Eftersom er bostad inte är samboegendom kan din sambo inte kräva att få bo kvar utan din vilja. Skulle han vägra att flytta ut på din begäran finns det hjälp som Kronofogden kan erbjuda, de hjälper dig i så fall med att avhysa din sambo. Det man ska ansöka om är en ansökan om betalningsföreläggande/vanlig handräckning som du finner här. Mer om avhysning finner du här. Det kostar 300 kronor att ansöka om betalningsföreläggande/vanlig handräckning. Efter din ansökan kommer ett brev skickas till din sambo, som kan ska intyga att han har mottagit. Därefter får han en viss tid (en tid som framgår av brevet) på sig att själv flytta ut från bostaden. Flyttar din sambo inte ut inom den angivna tiden meddelar Kronofogden ett s.k. utslag som anger att sin sambo ska flytta ut. Därefter kan Kronofogden verkställa avhysningen, det vill säga genomföra, det som står i utslaget. Således kan Kronofogden då få honom ut från din bostad. Vid detta stadie tillkommer det en kostnad på 600 kronor. Vill du inte att Kronofogden ska verkställa en avhysning måste du ange det redan i din ansökan, detta om du exempelvis endast vill ha ett beslut på att han inte har rätt att bo där för att senare kunna verkställa det beslutet. Sammanfattning och rekommendation Sammanfattningsvis kan du direkt vända dig till Kronofogden om du vill ha hjälp med att avhysa din sambo. Du har rätt att ”slänga ut honom”, dock inte med våld då det i sig kan utgöra ett brott, eftersom han inte har rätt att kräva att bo kvar. Det är absolut bäst att ta hjälp av Kronofogden, istället för att avhysa honom själv, om det är så att han vägrar flytta och därefter hjälper de dig genom hela processen. Hoppas du har fått svar på din fråga! Är något i mitt svar oklart eller om du har funderingar över det jag skrivit är du självfallet varmt välkommen att kontakta mig på johan.hakansson@lawline.se. Allt gott och lycka till med ditt ärende!