Har hyresvärd rätt att göra sig av med hyresgästens egendom?

2017-11-14 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej.Jag har en bostadshyresgäst som jag har sagt upp och flyttat ut hennes grejor till ett av mig ägt lager. Har begärt en ersättning på 1.000 kr/månad för förvaring av hennes prylar i detta lager.Hon har nu haft prylarna där i två månader utan att betala denna hyra. Har jag rätt att neka henne tillgång till sina prylar/ställa ut dem under bar himmel?
Annie Häggblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Efter att ha läst din fråga kommer jag nu att gå in på vad du har för möjligheter till att vidta åtgärder. Jag utgår nu ifrån att uppsägningstid etc. för hyresgästen har behandlats korrekt och att det bara handlar om egendomen på det nämnda lagret.Har hyresvärden rätt att göra sig av med hyresgästens egendom?Du har som hyresvärd ingen rätt att sälja saker som inte tillhör dig, detta är att se som olovligt förfogande (se 10 kap. 4 § brottsbalken). Du har inget rätt att själv göra dig av med saker som tillhör din hyresgäst.Vad kan du som hyresvärd vidta för åtgärder?Då hyra inte betalats kan du till en början ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden som därefter kan meddela utslag innebärande att hyresgästen måste betala hyran. Om detta inte görs kan du som hyresvärd därefter ansöka om att hyresgästen ska vräkas, i sådant fall kommer kronofogden att omhänderta egendomen.Jag skulle alltså rekommendera att du till en början vänder dig till kronofogden för att försöka driva in dina fordringar för hyreskostnaderna.Hoppas detta ger svar på din fråga!

Handräckning genom kronofogden

2017-11-10 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag har varit tillsammans med en tjej i snart 10 år men jag har aldrig varit skriven hos henne.men för en tid sen tog det slut mellan oss o jag har alla mina saker hos henne typ tv,stereo,kläder o mycket annat.o hon vägrar o lämna tillbaka mina saker,o det har gått 6 månader nu.är det egenmäktigt förfarande? O vad kan jag göra för o få tillbaka mina saker
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Så som jag har uppfattat det hela så har du fortfarande saker som tillhör dig kvar hos ditt ex. Om du själv beger dig av till henne för att hämta dina ägodelar utan hennes tillstånd så kan du riskera att hamna i konflikt med henne och begå brottet självtäkt enligt brottsbalken 8 kap 9 §. Jag skulle vilja rekommendera dig att kontakta Kronofogden. Kronofogden kan med hjälp av särskild handräckning hjälpa dig att få tillbaka dina ägodelar. Om du kontaktar Kronofogden och ansöker om särskild handräckning kan du även begära att få ett interimistiskt beslut. Beslutet innebär att du vid brådskande fall kan begära att åtgärden beviljas omedelbart.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Betalat för varor men har inte fått dem levererde

2017-11-09 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Beställde varor från ett företag och betalade 170901 men inte fått mina varor. Jag har mailat deras kundtjänst och skickat meddelande på messenger ett flertal gånger men inte fått svar. Vad kan jag göra mer?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Det verkar som att du var försökt kontakta företaget för att kräva reklamation eller att få varorna levererade men att detta inte har gått så bra.Det skulle ju kunna vara så att företaget befinner sig i en konkurs och att de därför inte kan leverera varorna? Du skulle kunna kontakta kronofogden och fråga om de kan se ifall företaget är i konkurs eller inte. Du skulle även kunna be kronofogden om hjälp att rikta ett krav till företaget om att de ska leverera varorna eller att du ska få pengarna tillbaka. Om företaget är i konkurs så kan det kanske bli en aning svårare att få någon vara levererad eller pengarna tillbaka pga. att man måste respektera reglerna om förmånsrätt i konkurs. Det finns särskilda regler om vilka som först har rätt till att få betalt i en konkurs. Konsumenter ligger oftast som oprioriterade och därmed sist i denna lista.Men jag rekommenderar som sagt att du hör av dig till kronofogden och kontollerar med dem hur det ligger till med företaget och vilken hjälp de kan erbjuda.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Utmätning av fastighet även om skulden är liten?

2017-10-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Har hört att utmätning av fastighet inte kan göras om skulden är mindre än 10% av försäljningsvärdet. Stämmer det?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det stämmer inte.Förutsättningar för att Kronofogdemyndigheten (KFM) ska få utmäta en fastighet.1. Den tillhör gäldenären (UB 4:24).2. Den är överlåtbar (UB 5:5).3. Den har ett förmögenhetsvärde.4. Överskottet som fastigheten ger gör utmätningen försvarlig (UB 4:3)Det finns inga regler för hur stor en skuld måste vara för att Kronofogdemyndigheten (KFM) ska kunna utmäta en fastighet. Det innebär att KFM kan utmäta en fastighet även om skulden är liten. Men innan en utmätning får ske måste Kronofogden beräkna vilket belopp som huset kan bli sålt för. Försäljningen måste täcka de kostnader de haft för försäljningen och ge ett överskott som gör utmätning försvarlig. Frågan är vad som avses som försvarligt.Vad är "försvarligt"?För att bedöma huruvida en utmätning är försvarlig så sägs det i lagmotiven att man ska ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Bl.a. till KFM arbetsinsats och hur besvärande det är för ägaren av fastigheten. Dock bör överskjutande skatt alltid utmätas, oavsett belopp. Det betyder att om det krävs en större arbetsinsats och/eller det är väldigt besvärande för ägaren av huset. Så ska KFM vara försiktig och kanske avstå från att utmäta fastigheten. Hur har domstolarna dömt?I rättsfallet NJA 2010 s. 397 1 så fanns det en fastighet till värde av 300.000 kr och utmätningsfordran (skulden) uppgick till ca. 28.000 kr (dvs. ca 9.4% av försäljningsvärdet). Överskottet antogs där räcka till betalning inte endast av alla förrättningskostnader utan också sökandens fordran. Högsta Domstolen ansåg därför utmätningen försvarlig. Att skulden i förhållande till fastighetens värde var till ett begränsat belopp ansågs sakna betydelse. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vad gör man när en f.d. partner vägrar betala halva hyran under uppsägningstiden?

2017-11-14 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, jag och min fd fru bodde i en hyresrätt, därefter stack hon och jag fick stå för hyran i två månader innan jag flyttade själv. Hon var folkbokförd hela tiden där och hon hade sina kläder m.m kvar fast än att jag inte bodde där, kan jag kräva henne på att vi ska dela på de två måndadshyrorna?
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förutsätter att du och din f.d. fru har signerat hyresavtalet gemensamt med företaget som hyr ut hyresrätten.I det fallet är ni båda ansvariga för betalning under uppsägningstiden av er gemensamma hyresrätt och du kan ansöka om betalningsföreläggande vid Kronofogdemyndigheten för halva hyreskostnaden som hänför sig till din frus andel. Det kostar 300 kronor att ansöka, men den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan. Skicka gärna in en kopia på hyresavtalet med din ansökan om betalningsföreläggande. Hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Får Kronofogden påbörja utmätning trots att jag överklagat?

2017-11-10 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag har fått beslut på att kronofogden skall göra en utmätning på min A-kassa. Jag har dock överklagat detta beslut och undrar nu om kronofogden får inleda utmätningen så länge det pågår en utredning om detta? Med vänlig hälsning
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Även om du har överklagat beslutet så har Kronofogden rätt att inleda utmätning eftersom deras beslut gäller fram till att domstol fattat beslut. Ett sätt att undvika verkställighet av utmätning är att vid överklagandet är att begära inhibition. En annan möjlighet för att hindra verkställighet är att ställa en säkerhet. Om du inte begärt inhibition när du överklagade eller ställt en säkerhet så kan Kronfogden därför inleda utmätning även om det pågår en domstolsprocess.Vänligen,

Ta tillbaka egendom

2017-11-09 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej.Jag undrar hur man gör för att äterta ett fordon.Jag och min sambo har flyttat ifrån varandra.Den bilen hon kör med är min.Jag har kvitto på köpet.Hon vill inte lämna tillbaka den eftersom hon är registrerad på den.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Så som jag har uppfattat det hela så har du fortfarande saker som tillhör dig kvar hos ditt ex. Om du själv beger dig av till henne för att hämta dina ägodelar (din bil) utan hennes tillstånd så kan du riskera att hamna i konflikt med henne och begå brottet självtäkt enligt brottsbalken 8 kap 9 §. Jag skulle vilja rekommendera dig att kontakta Kronofogden. Kronofogden kan med hjälp av särskild handräckning hjälpa dig att få tillbaka dina ägodelar. Om du kontaktar Kronofogden och ansöker om särskild handräckning kan du även begära att få ett interimistiskt beslut. Beslutet innebär att du vid brådskande fall kan begära att åtgärden beviljas omedelbart.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Kan jag gå till Kronofogden för att få pengar från en tidigare hyresgäst som inte betalat för trasiga tapeter?

2017-10-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Vid ett lägenhetsbyte övertog vi en tapetskuld från tidigare hyresgäst och ingick samtidigt ett muntligt avtal med tidigare hyresgäst att de skulle betala av skulden till oss genom delbetalningar varje månad. Det har nu gått fyra månader sedan senaste betalningen och den andra parten svarar inte på meddelande. Kan jag kräva in skulden vid Kronofogden?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla svaret på något vis är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Du har absolut möjlighet att kräva in skulden via Kronofogden. Den myndigheten gör dock ingen egen bedömning av vilken part som har rätt i ett läge där ord står mot ord. Under sådana omständigheter överlämnar Kronofogden, efter att ha inhämtat den sökandes tillåtelse, ärendet till tingsrätten för fortsatt handläggning i form av en domstolsförhandling.Eftersom du inte hört något ifrån din motpart känns det som en rimlig utgångspunkt att hen valt att chansa på att inte behöva betala någonting mer. Ett muntligt avtal är naturligtvis inte optimalt, eftersom det vanligtvis gör det mycket mer komplicerat att bevisa att avtalet existerar än om det skrivits ned.Om du har någon form av bevis (sms-konversationer, vittnesmål, bankkontoutdrag etc.) på att du och den tidigare hyresgästen ingått den aktuella överenskommelsen kan det vara värt att ta saken till domstol. Utan något annat bevis än din egen version av vad som har hänt är jag dock rädd att det ser mörkt ut.Om det blir så att du går till domstol och den ersättning du vill ha är lägre än 22 400 kr råder särskilda regler för hur rättegångskostnaderna ska fördelas. Den som förlorar behöver då bara betala 900 kr i ansökningsavgift, kostnaden för en timmes juridisk rådgivning och, eventuellt, resekostnader. I ett sådant mål (som kallas "förenklat tvistemål") brukar totalkostnaden för den som förlorar landa på cirka 3000 kr. Det är visserligen en tråkig slant att förlora men betydligt bättre än att, vilket är fallet vid större tvister, ha obegränsat ansvar för motpartens rättegångskostnader. I små tvister kan det alltså vara värt att "chansa" lite mer än om beloppet är större.Sammanfattningsvis tycker jag att du, om det finns någon form av bevisning, ska överväga att ta saken till tingsrätten. Det är inte jättesvårt att skriva en stämningsansökan men jag rekommenderar ändå att du tar hjälp av någon som har grundläggande kunskaper i det som på juristspråk kallas "processföring". Om du är beredd att betala för det kan du kontakta mina duktiga och färdigutbildade kollegor på Lawline här. Om du vill ha fortsatt gratis input är du, som sagt, välkommen att skriva en kommentar eller skicka ett mejl.Med vänlig hälsning,