Ansökan om handräckning för att få tidigare nyttjanderättshavare att flytta

2018-01-17 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |HejÄr skild sen några månader, men min exman vill inte flytta, hur går jag tillväga för att få ut honom från bostaden? Det finns bodelning, som han skrivit på, där det står att jag har rätt till hyresbostaden vi bor i. Det är bara jag som står på hyreskontraktet, har hemförsäkring mm. Jag har ensam stått för alla boendekostnader de senaste åren.Mvh
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att det finns ett bodelningsavtal som stadgar att du har rätt till hyresrätten så har din exman förlorat sin rätt till bostaden. För att få honom att flytta ut kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om vanlig handräckning, även kallat avhysning (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Detta tillvägagångssätt används för att få tidigare nyttjanderättshavare att flytta. Kronofogdemyndigheten kan efter sådan ansökan utfärda en exekutionstitel som i sin tur kan användas som grund för verkställighet (3 kap 1 § utsökningsbalken). Ansökningsblankett hittar du här på Kronofogdemyndighetens webbsida. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ansöka om hjälp för att få tillbaka sin egendom

2018-01-09 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag sa upp kontakten med min mamma för 5-6 år sen pga hennes psykiska kontrollbehov och fick mig att må dåligt. Men hon har några saker som är mina, och vägrade låta mig eller min pappa hämta dom för ca 3 år sen när jag ville ha dom. Men nu ikväll fick jag ett meddelande från henne att jag har 30 dagar på mig att hämta dom annars så gör hon sig av med dom. Jag har fullt upp så sa att min pappa kunde hämta dom men det nekar hon, och jag måste själv hämta dom. Men nu verkar det som att jag inte heller får hämta dom, då hon skriver att hon är ej hemma då osv och vill boka ett möte för att hämta mina saker som tar 5 min. Då jag själv bor en bit ifrån och har annat och göra ville jag hämta dom ikväll eller imorgon men då mena hon på att hon inte är hemma och kommer vägra öppna ikväll. Så känns som att hon inte kommer lämna ut mina saker till mig heller utan gjorde detta endast för att starta bråk och få tillbaka ett kontrollbehov som hon haft över mig som barn. Problemet är att jag verkligen vill ha tillbaka min barnvagga i trä som min pappa byggde till mig innan jag föddes och mina dopsaker...hur ska jag gå tillväga för att få tag i mina saker som hon nekar mig att hämta utanför hennes kontroll?Jag får inte hämta sakerna när det passar mig, men jag ska anpassa mig efter henne, samtidigt som hon nu satt en deadline för saker hon inte vill ha kvar. Men som hon nekade mig att hämta för några år sen.Hälsningar
Konrad Kabat |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att sakerna du nämner redan nu tillhör dig och inte din mamma men för tillfället förvaras hos din mamma. Möjligheten man har i det fall någon nekar en till egendom man har rätt till är att kontakta kronofogdemyndigheten. Hos kronofogdemyndigheten kan du ansöka om så kallad handräckning, 3 § lag om betalningsföreläggande och handräckning. Detta innebär i princip att kronofogden hjälper dig få din egendom tillbaka genom att i praktiken hämta sakerna. I vissa fall behöver de även hjälp av polis. Det ska påpekas att det i den situationen blir upp till din mamma att bevisa eventuella invändningar hon har, 25 § lag om betalningsföreläggande och handräckning. En sådan insats från kronofogdemyndigheten inklusive ansökan kommer till en viss kostnad på runt 1000 kronor. Du kan läsa mer om hur du ansöker om hjälp av kronofogdemyndigheten och annat här. Eftersom att det verkar som att din mamma gett dig tillfälle att hämta sakerna så kan detta eventuellt påverka bedömningen avseende ifall hon verkligen vägrar dig din egendom. Detta är dock en bedömning som kronofogdemyndigheten får göra och jag rekommenderar att du ansöker om hjälp ifall du känner att du behöver den! Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Hur gör jag för att få min skuld betald?

2017-12-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Mitt ex har otaliga ggr lånat pengar och på det här vi haft en muntlig överenskommelse om att jag skulle få 10000kr/månad i 3mån (juli) aug-okt 2017, då vi var sambos en kort period innan vi gjorde slut och jag var den som stod för alla omkostnader.Varken lån eller månadskostnaden är ännu betald och jag skrev 17/10-17 i samband med uppbrott att jag ville ha e klumpsumma á 56240kr inkl 25% ränta för den långa väntan av återbetalningen vilket han ej bestred då. En månad senare sa jag att det tillkommer 8% ränta, vilket det hade varit om jag lämnat över ärendet till kronofogden, då började bråket, han skulle varken betala skuld eller ränta. Men i samband med nekandet, erkände han skriftligt en skuld på 53000kr och gav förslag på delbetalning i början av december i 3 delar med sista betalning 5/1-18, vilket jag accepterade om han följde planen. Denna avbetalning har inte följts, jag har varken mottagit den första eller andra delbetalningen och han kommer med diverse ursäkter. Vad kan jag göra och hur ska jag gå vidare med detta?
Josefin Riklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vill man ha hjälp att få en skuld betald bör man vända sig till Kronofogden. För att kronofogdens ska kunna hjälpa dig måste skulden vara förfallen samt fastställd antingen genom dom eller i ett betalningsföreläggande. Jag skulle råda dig till att inledningsvis skicka en skriftlig betalningsanmodan till ditt ex och förklara att skulden kommer att överlämnas till kronofogden om betalningen inte inkommit på förfallodagen. Har ingen betalning inkommit före förfallodagen bör du skicka en ansökan om betalningsföreläggande till kronofogden. Du hittar en blankett för din ansökan här (länk). Ansökan kostar 300 kronor, men den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan.Kronofogdemyndigheten skickar därefter ett betalningsföreläggande till ditt ex. Väljer ditt ex att bestrida skulden får du ta ställning till om du vill att tingsrätten ska överta och pröva ärendet. Om ditt ex inte inkommer med svar till kronofogdemyndigheten meddelar de ett utslag vilket innebär att personen förpliktas betala vad du begärt.Du kan läsa mer om hur ansökan om betalningsföreläggande fungerar här (länk). Jag hoppas att jag har kunnat ge dig råd i din situation!

Kan jag få tillbaka utlånade pengar?

2017-12-19 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |hej,behöver hjälp i en komplicerad situation. Jag har lånat pengar från banken Privatlån och sedan lånat ut dom vidare utan ränta el likannde till tidigare partner. Överföringen skedde på internetbank till hennes konto. Nu vägrar hon respektera mina avbetalningar jag har på banken som hon lovade att göra.finns det något sätt för mig att få henne att betala dom?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Är skulden förfallen till betalning kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden för att få tillbaka dina pengar. Vid ett betalningsföreläggande bekräftas skulden. Krav för att du ska kunna ansöka om betalningsföreläggande är att skulden är förfallen till betalning samt att skulden avser pengar. För att få betalningsföreläggande krävs att skulden är ostridig (dvs att skulden inte är tvivelaktig). Skulle din tidigare partner invända mot skulden är betalningsföreläggande således inte möjligt. Istället får du i ett sådant fall ta ställning till om du vill gå vidare med saken till domstol. Accepterar personen istället kravet fastställer kronofogden att skulden är riktig via ett så kallat utslag. Kronofogden kommer också att meddela ett utslag om personen inte alls hör av sig efter delgivning om betalningsföreläggande. Därefter kan kronofogden hjälpa till att driva in skulden. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kräva in pengar

2018-01-10 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Vi överlät ett företag till ny ägare för 1 kr då vi var 2 ägargrupper som inte kom överens, med den nya ägaren skrev vi ett avtal att han tog över våra borgensåtagande och leasingavtal.Detta pga att banken ville inte släppa våra borgen inna de såg att den nya ägaren klarade av att sköta rörelsen.28/12 2017 fick vi reda på att han lagt företaget i konkurs och då fallen borgensåtaganden och leasingavtalet åter på oss, men vi har ju skrivit ett avtal där både den nya ägaren som privat person och hans privata aktiebolag tar ansvar om detta skulle hända, men nu vill han inte tar ansvar för avtalet eller borgensåtagandena samt leasingavtalen.Hur går jag tillväga för att kräva honom på dessa pengar .Vänligen
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga och för att du har använt dig av vår expresstjänst!Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) för att få hjälp med att driva in pengarnaGenom din information vet jag tyvärr inte riktigt hur ert avtal ser ut men jag presumerar att det rör sig om ett giltigt avtal. Under förutsättning att så är fallet så kan ni få hjälp av KFM att driva in pengarna. För att få hjälp av KFM behövs en s.k. exekutionstitel, vilket du kan få genom två sätt:1. Genom en dom. En dom får du efter att ha ansökt om stämning vid Tingsrätten (under förutsättning att de finner den nya ägaren skyldig att betala pga. ett giltigt avtal).2. Genom att ansöka om betalningsföreläggande hos KFM. Du får då ett utslag om betalningsskyldighet. Hur dessa två processer fungerar kan du läsa om nedan: Ansökan om betalningsföreläggande hos KFMDenna process är den smidigaste, men även ovanlig att få igenom. Du kan ansöka om ett betalningsföreläggande hos KFM. Det kostar 300 kr och är den mest smidiga processen. Risken med denna process är att om den nya ägaren väljer att bestrida eventuell betalningsskyldighet hos KFM, så överlämnas ärendet till tingsrätten för en civilrättslig prövning i domstol. Helt enkelt, om tingsrätten finner att avtalet ni har inte är giltigt, av någon anledning, så faller denna process. Därav är denna process endast fördelaktig om det är så att den nya ägaren kommer medge att hen är skyldig dig pengar, vilket inte verkar vara fallet. Ansökan om stämning vid tingsrätten - denna process är den som troligtvis är tillämplig för din del Då det verkar som att den nya ägaren inte vill ta ansvar för avtalet så blir denna process aktuell. Du har då möjlighet att ansöka om stämning vid allmän domstol, dvs. tingsrätten. Du har dock en fördel i denna process. Du innehar ett skriftligt avtal som bevismedel, vilket innebär att det är upp till den nya ägaren att visa på att detta inte gäller. Slutsats/rekommendationRekommendationen är således att du först och främst pratar med den nya ägaren och förklarar situationen. Ni har ett avtal mellan er och detta är han skyldig att uppfylla. Finner han inte avtalet giltigt så bör du ansöka om stämning hos allmän domstol för att få en dom. Denna domen ska förklara att den nya ägaren är skyldig att betala ett visst belopp eller uppfylla de åtaganden som ert avtal stadgar. Du verkar ha s.k. regressrätt på den nya ägaren, även om borgensåtagandet och leasingen faller på dig. När du har mottagit domen innehar du en s.k. exekutionstitel och med hjälp av den kan du begära att KFM ska hjälpa dig att verkställa domen. De sköter då själva processen där de kräver in pengarna. KontaktuppgifterBehöver du hjälp med att utforma din ansökan om stämning vid allmän domstol eller önskar hjälp genom processen är vår juristbyrå mer än gärna till hjälp. Finner du något oklart i mitt svar eller önskar kontakt med vår juristbyrå är du välkommen att kontakta mig på: johan.hakansson@lawline.se.Allt gott,Med vänliga hälsningar

Hur får jag en före detta hyresgäst att flytta sin kvarlämnade egendom?

2018-01-03 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Vi äger en hästgård. Vi har haft en tjej som hyrt en stallplats och som har misskött sig ganska mycket. Hon har självmant sagt upp sin plats. Men nu hämtar hon inte sina saker. Det handlar om ridhjälm, en palllyftare mm mm. Vi vill givetvis inte ha kvar hennes saker men vi behöver även utrymmet hon använder. Vad har vi för möjligheter att göra oss av med hennes saker, när hon inte hämtar sakerna själv? Tack för svar!
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först och främst ska påpekas att det är brottsligt att göra sig av eller flytta andras saker så att deras rätt till dessa berövas. Typexemplet på detta är att man helt enkelt slänger egendomen efter att ägaren efter en viss tid underlåtit att hämta denna. Brottet man gör sig skyldig till är olovligt förfogande, som återfinns i brottsbalken 10 kap. 4 §. Om man så flyttar den andres egendom utan att denne berövas sin rätt till den (dvs varken slänger, säljer den eller på annat sätt gör det svårt för ägaren att få tillbaka den) så innebär det att den som flyttar egendomen har s.k vårdplikt över egendomen. Detta innebär att egendomen under tiden den är hos besittaren (i ditt fall hos dig) ska vårdas av densamme och att besittaren även ansvarar för eventuella skador som uppstår under denna tid. Ett bra tips är således att inte ställa ut egendomen så att den rostar etc, eftersom detta kan resultera i att du blir skadeståndsskyldig.Att mot sin egen vilja ha någon annans egendom ståendes hos sig är alltså ganska problematiskt och det är inte en situation som är alldeles lätt att lösa på egen hand.Vad kan du göra?Vad man kan göra i en sån här situation för att undvika vårdplikten som följer av att självmant flytta egendomen är att ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten. Detta är reglerat i lag om betalningsföreläggande och handräckning 4 § 1 st 1 p. Särskild handräckning får beviljas när sökanden vill att svaranden vidtar "rättelse när sökandens besittning egenmäktigt har rubbats eller annan olovlig åtgärd har vidtagits beträffande fast eller lös egendom eller utövningen av sökandens rätt till viss egendom på annat sätt olovligen hindras". I ert fall har er besittning av den yta av er hästgård som upptas av svarandens egendom rubbats, och man kan också säga att utövningen av er rätt till hästgården olovligen hindras genom att svaranden förvarar sin egendom där. Rent praktiskt sker detta genom att ni fyller i en ansökningsblankett (som går att hitta på kronofogdens hemsida, här) och anger vad det är ni vill att svaranden ska åläggas att göra. All information kring hur blanketten ska fyllas i och kring bifogande av handlingar finns att tillgå på kronofogdens hemsida, länkad ovan. Viktigt att komma ihåg är att det tas ut en mindre avgift för att ansöka om särskild handräckning, men denna kan man kräva ersättning för i ansökan.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga, och lycka till!

Vad gör man när någon vägrar hämta lös egendom och betala en skuld?

2017-12-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, Har jag rätt att kasta någon annans saker från mitt förråd om hen inte kommer och hämtar sakerna? Hen vägrar att svara när jag ringer eller SMS:ar. Sakerna skulle ha hämtats för tre månader sedan. Hen har även en skuld till mig som henne vägrar att betala. Hur ska jag gå tillväga?
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.Vanlig handräckningHen är fortfarande ägare till sina saker och om du skulle slänga sakerna skulle du kunna göra dig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken) samtidigt som om du packar ihop dem på egen hand om flyttar dem, t ex om du kör dem hem till hen, skulle kunna göra dig skyldig till egenmäktigt förfarande eftersom du rubbar hens besittning (8 kap. 8 § brottsbalken). Det du kan göra om du vill att hen ska hämta sina saker är att ansöka om vanlig handräckning vid Kronofogdemyndigheten. Det kostar 300 kronor att ansöka, men den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan. BetalningsföreläggandeFör den skuld hen har till dig kan du ansöka om betalningsföreläggande vid Kronofogdemyndigheten. Även det kostar 300 kr i ansökningsavgift, men du kan likaså här begära ersättning för ditt utlägg i din ansökan.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor.

Kan jag byta lås på mitt hus om min fd man mot min vilja bor kvar där?

2017-12-07 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Vad kan hända om jag byter lås i mitt hus? Jag äger huset och är skild sedan september 2016 men min fd man vägrar flytta ut.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du skriver att huset är ditt (i förståelsen att din fd man inte äger en andel i huset) och att ert äktenskap är upplöst så ser jag inget direkt problem med att byta lås. Med makars giftorätt brukar man säga medföljer en sorts vårdplikt gentemot den andre maken. Vad denna vårdplikt mer precist innebär är inte definierat i lagtext, och det är nog inte heller tanken från lagstiftaren. Det är dock troligtvis ett rimligt antagande att vårdplikten innebär att man inte kan kasta ut sin make på gatan hur som helst. Eftersom ni inte är gifta längre borde denna aspekt hur som helst inte vara ett problem. Giftorätten finns inte längre och inte heller vårdplikten. Om din fd man skulle äga en andel av huset så skulle detta kunna utgöra ett problem eftersom man inte kan tvinga bort en fastighetsägare från dennes fastighet. Men om du äger hela fastigheten (som jag utgår ifrån att du gör) så finns det inte heller här ett problem vad gäller att byta lås eller vidta andra åtgärder för att förmå din fd man att flytta.Som ägare av huset är det din rätt att förvalta det och bestämma om förändringar, precis som med all annan egendom. Det innebär att det är du som bestämmer vem du vill ha boendes där och att du kan byta lås och andra anordningar på huset bäst du vill.(Detta är dock förutsatt att du inte har avtalat med din fd man om att hyra ett rum eller att han på något annat liknande sätt haft rätt att uppehålla sig på fastigheten. Jag utgår dock från att så inte är fallet)Handräckning hos kronofogdemyndighetenEtt annat lämpligt sätt att bli av med din fd man, ifall du exempelvis inte förmår ta konflikten med denne, är att ansöka hos kronofogden om handräckning, se lagen om betalningsföreläggande och handräckning 3 §. Detta sker genom att kronofogden meddelar din före fd man om kravet du ställt och inväntar dennes invändning mot nämnda krav. Om denne inte invänder så kommer kronofogden att meddela ett utslag om att din ansökan beviljas. Detta utslag kan sedan verkställas hos kronofogden, vilket innebär att mannen avhyses från din fastighet. Denna verkställighet kommer med en mindre avgift, men denna försöks i första hand tas ut av den svarande (i ditt fall din fd man). Kan inte han betala så kommer fakturan att landa hos dig. Om din fd man invänder mot din handräckningsansökan så skickas ärendet vidare till domstol. Du kan läsa mer om detta och hitta olika ansökningsblanketter på kronofogdens hemsida. Brottsligt handlandeJag förstår din situation som att anledningen till att du vill byta lås är för att din fd man har en nyckel till de befintliga låsen i huset och du vill kunna stänga honom ute och på det sättet förmå honom att flytta. En sista möjlighet som du kan överväga är då att kontakta polisen och göra en brottsanmälan om olovligt förfogande (brottsbalken 10 kap. 4 §). Detta eftersom äganderätten till nyckeln tillfaller husets ägare (dig) och din fd mans innehav av nyckeln berövar dig din rätt till huset. Det är i varje fall att, i juridisk mening, se som en sorts besittningsrubbning. För att vinna framgång med detta krävs dock att du markerat för din fd man att du inte vill att denne bor kvar hos dig och att du vill ha tillbaka nyckeln. Att passivt låta honom ha kvar nyckeln utan att någonsin påtala eller motsätta sig det är således ingen bra idé, eftersom en talan om brott förutsätter att den anklagade är medveten om att det den gör är fel/oönskvärt av dig.I många fall löses dessa situationer genom en icke-juridisk lösning. Det lättaste sättet är ofta att inte blanda in myndigheter och statens våldsmonopol, utan snarare bara använda dem som en sista utväg eller ett påtryckningsmedel för ett krav. Framför allt i barnfamiljer borde det inte vara ovanligt att inblandning av polis eller kronofogde enbart försämrar relationen mellan föräldrarna och att detta i slutändan drabbar barnen mest. Jag vet inte om ni har barn ihop så dessa förebråelser kan också ha varit förgäves, men det kan ändå vara viktigt att påpeka.Min rekommendation är alltså att du i första hand ställer kravet direkt mot din fd man och informerar om dina alternativa tillvägagångssätt redovisade ovan. Många gånger fungerar "hot" om att gå till kronofogden eller polisen som ett bra påtryckningsmedel. Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga, och lycka till!