Handläggningstider för skuldsanering

2018-03-12 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hejsan jag har sökt skuldsanering sen 3 månader tillbaka vill veta hur det går tänker på det hela tiden
Lisa Naudot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom vi på Lawline inte har någon insyn i kronofogdemyndighetens arbete kan jag inte ge dig något svar på hur det går i ditt enskilda fall. Handläggningstiderna hos kronofogdemyndigheten är i dagsläget ca 19 veckor från det att du ansöker om skuldsanering till dess att de börjar arbeta med ärendet. Hela processen från det att kronofogden har mottagit din ansökan till dess att du får ett besked tar för närvarande ca 6 månader. HÄR kan du läsa mer om Kronofogdens handläggningstider. Vill du ta kontakt med myndigheten kan du ringa dem på 0771-73 73 00. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Sambo bytte lås och vägrar tillgång till gemensamt hem

2018-03-09 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag har lämnat min sambo. Jag o vår gemensamma son bor tillfälligt hos mina föräldrar då sambon utsatt oss för psykisk misshandel (utredning socialtjänsten pågår). Sambon bytte lås samma dag på vår gemensamt ägda villa och jag har alla mina ägodelar kvar där. Han vägrar svara på om vi ska sälja, om han ska lösa ut mig... Han svarar inte trots att jag gett förslag på olika lösningar. Jag har fått erbjudande om en lägenhet. Vad kan jag göra för att få honom att fatta ett beslut. Jag vill inte ha kvar huset utan sälja eller bli utköpt. Men är utelåst utan svar. Hur går jag till väga. Kan han bara fortsätta bo där. Jag har hittills fortsatt betala hälften på alla utgifter där.... Tacksam för svar.
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag uppfattar det har du två funderingar: 1. Hur du kan göra för att sälja huset eller bli utköpt och 2. Hur du ska få dina ägodelar tillbaka. Mitt svar är därför uppdelat i dessa två delar. 1. HusetEftersom ni äger huset tillsammans är samäganderättslagen tillämplig. Den innehåller en möjlighet för en delägare att sälja den samägda egendomen vid offentlig auktion när man inte kommer överens över saken, i ditt fall eran samägda villa (6 § samäganderättslagen). För att sälja villan behöver du ansöka om detta hos tingsrätten. Detta är alltså en sista utväg när delägare inte kan komma överens. Även om det inte går så långt att du ansöker om offentlig auktion, kan det vara bra att veta att det är en åtgärd som du har möjlighet till. 2. ÄgodelarVidare beskriver du att du har kvar dina ägodelar i villan som din sambo förhindrar att du hämtar. När en person olovligen hindrar någon annan att få tillgång till sin egendom så kan man ansöka om särskild handräckning (4 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Denna ansökan kan du göra hos kronofogden. Särskild handräckning innebär att kronofogden hjälper dig att få dina saker tillbaka. Ansökan ska vara skriftlig och utformad på ett visst sätt. På kronofogdens hemsida kan du ladda ned en särskild blankett att fylla i. Mer information om särskild handräckning hittar du här.Blanketten för särskild handräckning hittar du här.Hoppas detta var till hjälp, Vänligen,

Få tillbaka deposition av hyresvärd

2018-03-06 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hejsan. För 3 veckor sedan flyttade jag ut ur hyreslägenheten jag bott i sedan maj. Min f.d hyresvärd vägrar nu lämna tillbaka depositionen a´ 6000 kr.Sedan dagen jag flyttade ut har han skjutit upp vår träff där vi tillsammans skulle gå igenom lägenheten, samt ge tillbaka varandras tillhörigheter. Jag har tills igår haft kvar nycklarna till lägenheten, då han fortfarande inte "haft tid" för att mötas upp. Han har febrilt försökt få det till att jag fortfarande vill ha tillgång till lägenheten och därför inte lämnat nycklarna (Vilket jag tycker är absurt då jag upprepade gånger bett om att ses för att lämna tillbaka varandras tillhörigheter). Igår fick jag nog, då jag inte längre vill ha något med varken honom eller lägenheten att göra mer, så jag lade nycklarna i ett kuvert och lämnade det i brevinkastet till min gamla hyreslägenhet. Jag filmade och skickade en text & filmbevis på mail till min f.d hyresvärd. Han låtsas nu inte ha sett mailet och skickade idag en offert på en låsbyte som han bokat in senare i veckan. Han skriver att han kommer att ta pengarna från min deposition. Jag har nu ännu en gång skickat filmbevis på att jag lämnat dem i f.d hyreslägenheten. Han svarar inte. Detta är inte den första ursäkten till att inte ge min deposition tillbaka. Tidigare har han skyllt på att min städinsats varit "obefintlig" och att jag varit en stökig hyresgäst. Ändå bad han om att förnya mitt hyreskontrakt nu i januari, när det gamla gick ut. Vad ska jag göra?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall är depositionen din hyresvärd innehåller en skuld. Hyresvärden är skyldig dig pengar. Det enklaste sättet att indriva skulden är att du kontaktar Kronofogden och ansöker om betalningsföreläggande (se 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I det fall du gör detta, kommer personen att informeras av Kronofogden och få möjlighet att bestrida skulden. Bestrids inte skulden, blir skulden fastställd och Kronofogden börjar arbeta med att driva in den. Bestrids skulden (t.ex. med motiveringen att personen inte har innehållit depositionen), kommer du att informeras om detta och tillfrågas om du vill ta ärendet vidare till domstol. I det fall ni har ett skriftligt avtal är det inte särskilt troligt att motparten väljer att bestrida skulden. Bestrider denne ändå skulden, bör du enkelt kunna uppfylla de beviskrav som åligger dig i en eventuell tvist. Exempelvis måste hyresvärde uppvisa kvitto för städning för att få behålla deposition. Samt måste denne förklara och bevisa varför du ska betala ett nytt lås.I ansökan om betalningsföreläggande ska du bland annat specificera hur mycket pengar det rör sig om, samt grunden för kravet (det vill säga att din hyresvärd innehåller depositionen). Mer information om betalningsföreläggande, liksom blankett för ansökan, hittar du på Kronofogdens hemsida.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Ej utbetald försäkringsersättning

2018-02-26 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |hej det är ett försäkringsbolag som INTE har betalat ut mina pengar en större summa på grund av dom så har jag hammnat hos kfm på grund av dom har varit kontakt med en advokat byrå men där får jag bara kalla handen har även skicka till kfm en så kallad betalningsförläggande men dom verkar inte vilja hjälpa mej jag orka snart inte länge till
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Då jag inte vet vad det är för typ av försäkringsärende utbetalningen gäller är det svårt för mig att svara exakt på din fråga, istället kan jag endast förklara vad som gäller generellt med ersättning från försäkringsbolag. För att jag ska kunna ge dig ett mer personligt och detaljerat svar hade jag behövt mer omständigheter vad gäller vilken typ av försäkring det rör sig om, vad skulden avser, om skulden har något med ditt försäkringsärende att göra etc. Ersättningen som försäkringsbolag betalar ut vid skada till sina försäkringstagare är baserad på försäkringsvillkoren. När ersättning ska betalas finns inte bestämt, och försäkringsbolaget kan inte lastas för att du hamnat hos KFM. Försäkringsbolaget måste först bevilja din ersättning innan de kan betala ut den, och dessutom har försäkringsbolag ofta en viss handläggningstid som man måste ta hänsyn till. Det går inte att dra en slutsats att det är på grund av försäkringsbolaget som du har hamnat hos KFM och att de därför bör ersätta dig så snabbt som möjligt. Min rekommendation är att du kontaktar ditt försäkringsbolag och ifrågasätter varför de inte betalar ut din ersättning. Det kan ju vara så att någon viss uppgift saknas, eller att de inte haft möjlighet att handlägga ditt ärende än. Försäkringsbolaget är inte tvingat att betala ut ersättning, utan din situation måste först beviljas en ersättning. Det är försäkringsvillkoren som finns i ditt försäkringsbrev som anger i vilka fall du har rätt till ersättning. Hoppas du har fått svar på din fråga! Är det så att du anser att försäkringsbolaget har gjort fel och att de gjort någon form av felbedömning i ditt ärende bör du överklaga deras beslut till avdelningschefen på det bolaget du har din försäkring. Får du inte din sak igenom hos avdelningsansvarig har försärkingsbolaget mest troligt en kundombudsman som du kan överklaga till. En annan variant är att du vänder dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som påtryckningsmedel. Mvh,

Får Kronofogden ta skadestånd?

2018-03-11 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag fick skadestånd av alfa men kronofogden tog dom
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att ersättning som sätts in på ett bankkonto där det redan finns medel eller där det flyter in andra medel som exempelvis lön, bidrag, pension eller liknande, kan bli föremål för utmätning eftersom ersättningen sammanblandas med andra medel. Skadestånd på grund av personskada får emellertid under vissa omständigheter inte utmätas, 5 kap. 7 § utsökningsbalken (1981:774).Din fråga är dock något kortfattad. Vill du utveckla och återkomma utvecklar jag gärna mitt svar.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Fråga om att bestrida betalningskrav från Kronofogdemyndigheten

2018-03-07 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej Jag har en fråga. Ska försöka berätta lite kort. Jag var sambo i nästan 11 år min ex lyckades avhysa mig från hans hus fast jag har en lägenhet från 1/4. Just nu bor jag hos kompisar( vi har gemensamt barn). Just nu har jag adressen hos honom tills jag flyttar. Hämtade min post och där fanns ett brev från kronofogden där han kräver mig på pengar. Har frågat om honom om vad det gäller utan att få nån svar. Borde jag inte få räkning, påminnelse, inkasso först? Fast han kan gömma räkningar plus att räkningar kommer från honom och han kan lösa att skicka de utan att göra det. Hur ska jag gå till vägarna med det? Jag var delägare i hans företag utan att få nåt lön.
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du anser att betalningskravet är felaktigt så kan du bestrida detta. Jag ska nedan gå igenom hur du går tillväga. - Kvittera att du har fått föreläggandet Du ska börja med att skriva under delgivningskvittot som du fått hemskickat och sedan skicka tillbaka det till Kronofogden. Detta innebär inte att du godkänner kravet, men skriver du inte under så kan Kronofogden uppsöka dig personligen för att få en underskrift. - Du kan även ringa Kronofogden Skulle du inte ha möjlighet att skicka in delgivningskvittot kan du istället ringa Kronofogden på nr: 0771-73 73 00 mellan 8-18 på vardagar och bekräfta att du tagit emot brevet. Ett tips när du ringer är att du har med dig brevet då de eventuellt kommer ställa några frågor för att se att ni pratar om samma brev. - Hur lång tid du har på dig? När du skrivit på delgivningskvittot kan du bestrida betalningskravet om du tycker det är felaktigt. Det ska stå i brevet du fått hur lång tid du har på dig. - Om du anser att kravet är fel För att bestrida kravet ska du skriva ett brev där du beskriver vad som är fel med kravet och varför. Här ska du även ange namn och personnummer samt ett målnummer som finns i det brev du fått. Sedan skickar du brevet till Kronofogden inom den tid som framgår av brevet att du har på dig. - Vad händer sen? När du skrivit under delgivningskvittot samt skrivit ett brev med dina invändningar så kommer Kronofogden skicka brevet (ditt bestridande) till ditt ex. Om ditt ex inte håller med om dina invändningar kan denne begära att ärendet ska lämnas över till domstol. I sådant fall fortsätter handläggningen och det kommer då tillkomma en avgift som domstolen tar ut. Denna avgift är 600 eller 2500 kr beroende på hur stor skulden är och hur domstolen kommer att hantera målet. Det är sökanden (alltså ditt ex) som kommer betala avgiften till domstolen. Skulle du sedan förlora målet kan du få betala denna avgift plus eventuella andra rättegångskostnader. Skulle ditt ex däremot inte vilja att målet överlämnas till domstol så kommer ärendet avslutas. - Vad händer om du varken bestrider eller betalar?Om du inte gör något alls i detta kommer du vara skyldig att betala det som brevet visar. På Kronofogdens hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga - här.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Hur fungerar utmätning av lön?

2018-03-04 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga om Kronofogden. Jag har skulder som jag har betalat genom löneutmätning flera år. Jag har betalt mycket pengar men skulderna höjs hela tiden och minskar inte !? Är det normalt? Hur jobbar de? Hur fungerar det?!
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din situation, menar du att dina skulder ökar hela tiden trots att du betalar till Kronofogden och det kan bero på väldigt många olika anledningar som jag kommer presentera här nedan. I mitt svar kommer jag utgå ifrån 7 kap. i utsökningsbalken som handlar om utmätning av lön.Kronofogdens beräkning av storleken på det belopp som ska löneutmätasNär Kronofogden utmäter din lön tar de hänsyn till hur stor hyra du har, vilka inkomster du har, vilka utgifter du har i hemmet och vilka utgifter du har för att ta hand om dina barn [om du har några]. I bedömningen räknar Kronofogden bort vissa summor som du får ha själv och som de inte får utmäta [7 kap. 4 § utsökningsbalken]. Den summa du får behålla räknas ut på ett förutbestämt sätt som anges i den paragrafen jag hänvisar till i slutet av meningen och är precis tillräcklig för att du ska klara av att försörja dig och är baserad på dina vanliga levnadskostnader [7 kap. 5 § utsökningsbalken]. Dina bostadskostnader räknas separat och läggs sedan till i det beloppet som du får behålla [7 kap. 5 § andra stycket, utsökningsbalken]. Det finns också en möjlighet att få ett tillägg som innebär att du också får behålla ett visst belopp för de kostnader som uppstår när du tar hand om dina barn eller när du åker på resor i arbetet. Om det är så att du får nya skulder under denna tid som du blir löneutmätt kommer dessa skulder läggas till på dina sammanlagda skulder till Kronofogden. Därmed kan det vara så att det du blir utmätt på blir högre vissa månader om du har dragit på dig fler skulder eller om du har olika inkomster varje månad, om du har flyttat och din hyra skulle vara lägre än tidigare. Hur mycket som Kronofogden utmäter från din lön beror alltså på hur ditt hushåll ser ut i allmänhet. Det är därför superviktigt att du meddelar Kronofogdemyndigheten om dina livsförhållanden skulle ändras, exempelvis om du flyttar eller om du får högre lön så att de inte utmäter för mycket eller för lite. Om Kronofogden har gjort felOm det nu skulle vara så att Kronofogden har gjort fel och att det faktiskt är så att du betalar mer än du är skyldig dem finns det möjlighet att kontakta dem och begära om en s.k rättelse som innebär att de rättar till så att utmätningsbeloppet blir korrekt framöver. Kronofogden kan bara ändra sådant som berör framtida utbetalningar och kan alltså inte ändra sådant som du redan betalat [7 kap. 10 § utsökningsbalken]. Om du därefter inte är nöjd kan du väcka talan i domstol mot dem. Rätten att väcka talan i domstol kan du göra när som helst eftersom överklagan av beslut som rör löneutmätning är tidsobegränsad [18 kap. 7 § utsökningsbalken]. Din överklagan ska du skicka in till Kronofogdemyndigheten [18 kap. 9 § utsökningsbalken].Min slutgiltiga bedömningUtefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag bedömningen att storleken på dina skulder förmodligen varierar på grund av att du antingen drar på dig flera skulder som läggs till i din sammanlagda skuld till Kronofogden, eller att du har olika inkomster/hyror/kostnader varje månad. Jag gör också bedömningen att om situationen inte alls är sådan att du dragit på dig fler skulder eller ändrat levnadsförhållanden men ändå betalar mer till Kronofogden än vad som är bestämt, kan du begära om rättelse eller väcka talan i domstol mot Kronofogden.Jag hoppas detta var svar på din fråga. Om så inte är fallet är du mer än välkommen att kommentera här nedan eller skicka in en fråga med fler detaljer.Ha en fortsatt trevlig kväll. Med vänlig hälsning,

Hur får man någon att betala tillbaka en skuld?

2018-02-19 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Mitt bolag har lånat ut 300k sek till ett annat bolag och har inte betalt tillbaka enligt avtalet. Det har nu gått 5 månader och ingen av dem som sitter i bolaget svarar på mail/sms/facebook.Avtal med underskrift finns samt överföring via bank.Vad kan jag göra för att gå vidare?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enklaste sättet att indriva skulden är att du kontaktar Kronofogden och ansöker om betalningsföreläggande (se 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I det fall du gör detta, kommer personen att informeras av Kronofogden och få möjlighet att bestrida skulden. Bestrids inte skulden, blir skulden fastställd och Kronofogden börjar arbeta med att driva in den. Bestrids skulden (t.ex. med motiveringen att personen inte har lånat några pengar), kommer du att informeras om detta och tillfrågas om du vill ta ärendet vidare till domstol. I det fall du har ett skriftligt skuldebrev är det inte särskilt troligt att motparten väljer att bestrida skulden. Bestrider denne ändå skulden, bör du enkelt kunna uppfylla de beviskrav som åligger dig i en eventuell tvist.I ansökan om betalningsföreläggande ska du bland annat specificera hur mycket pengar det rör sig om, samt grunden för kravet (det vill säga att din vän har lånat pengar). Mer information om betalningsföreläggande, liksom blankett för ansökan, hittar du på Kronofogdens hemsida.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen