Få person att betala en skuld genom avtal

2017-08-09 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag har stått på abonnemang åt en annan. Nu har hon slutat betala och många fakturor har gått till inkasso. Jag har alltså fått betala hennes fakturor på 1000 tals kronor. Själva abonnemangen har vi skrivit över till hennes mamma men skulderna finns fortfarande kvar. Jag skrev ihop ett kontrakt där jag ville att hon skulle betala dessa pengar som återstår och de pengarna jag har fått lägga ut för att inte hamna hos kronofogden som hon även skrev under. Det datumet har passerat och jag har fortfarande inte fått en krona. Hur kan jag ta detta vidare?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns egentligen två sätt du kan göra, ett strikt juridiskt och ett mer personligt.Det sätt jag skulle rekommendera är att gå till personen som är skyldig dig pengar, eller dennes mamma och be att de betalar pengar till dig. Det är nog det bästa sättet och om de betalar så går det fort. Det kan visserligen vara jobbigt att behöva jaga dem för att få dem att betala men det är ändå det ”bästa” sättet.Det andra sättet som jag skulle använda som sista utgång är att vända dig till kronofogden.Då hon skrivit under det pappret har du faktiskt bevis på att du ska få pengar. Detta är bra.Jag skulle rekommendera dig att gå in på kronofogdens hemsida (se länk 1. nedan) och ansöka om betalningsföreläggande. Detta kostar 300 kr, men det är det som behövs för att de ska kunna hjälpa dig få tillbaka dina pengar. Därefter kommer ytterligare avgifter att tas ut av kronofogden. Dessa kan du begära om att få ersatta av personen som är skyldig dig pengar när du fyller i betalningsföreläggandet.På kronofogdens hemsida står förfarandet beskrivet väldigt bra (se länk 2. nedan).Länk 1. till kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Ansokningar.html Länk 2. till kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html Jag hoppas du fått svar på din fråga, kvarstår några funderingar lämna en kommentar så svarar jag på dem så fort jag kan.Vänligen,

Medlåntagares ansvar

2017-07-23 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Min idag 23-årige son har skrivit på ett ett lån på 150 000 som medlånetagare i ett tidigare samboförhållande.Idag är skulden på Nordax 148 000 efter 18 Månader!! Han är nu den som betalar på detta lån. Hur kan han komma ur denna knipa då den fd sambon inte vill betala.MvhMycket orolig mamma
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Eftersom din son står som medlåntagare har han lika ansvar för att lånet blir betalat som sin f.d.sambo. Som medlåntagare är man solidariskt ansvarig, vilket gör att långivaren själv kan välja vem som ska krävas på betalning. Detta kan dock avtalas bort varför det kan vara en bra ide att titta om något sådant ingår i låneavtalet.Om låneavtalet inte stadgar annat så är er son och hans f.d. sambo både ansvariga för 50% av lånet. Enligt 1 kap 2 § i Lag (1936:81) om skuldebrev har din son i detta fall en möjlighet till regressfordran. Regressfordran kommer att utgöras av den summan som din son betalat utöver sina egna 50%. Din son kan sedan kräva ut din regressfordran med hjälp av kronofogden.Jag rekommenderar dig eller din son att titta på låneavtalet igen för att avgöra om det finns något som begränsar er sons ansvar att betala tillbaka. Annars skulle jag rekommendera din son att betala ifall borgenären kräver detta, då det annars kan uppstå kostsamma avgifter vilka din son även kommer att vara skyldig att betala. Vänligen,

Vilka åtgärder kan vidtas vid förfallen ränta i ett löpande skuldebrev?

2017-05-11 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Jag har lånat ut pengar till en släkting. 300 000 kr. Vi har skrivit ett löpande skuldebrev där han ska betala en ränta på 3% varje månad. Han har inte betalat räntan för mars och om jag förstått det rätt förfaller då hela skulden och han måste betala in hela beloppet på 300 000 kr. Finns det någon gräns på hur många dagar fakturan ska vara försenad? Måste jag skicka en påminnelse på räntan innan skulden förfaller. Ska jag skick fakturan på 300 000 direkt till låntagaren eller kan jag skicka den till kronofogden först? Tack på förhand.
Lenita Pettersson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett skuldebrev saknar formkrav, vilket innebär att det som din släkting och du har skrivit ner som villkor blir bindande. Om ni har angett villkor i skuldebrevet som t ex att ”långivaren har rätt att säga upp lånet med omedelbar betalning om förfallen ränta inte betalas inom X dagar efter förfallodagen” kan du hos Kronofogdemyndigheten lämna in en ansökan om betalningsföreläggande. Om ni däremot inte kommit överens om ett sådant villkor utgår i regel dröjsmålsränta. Ränta på ränta kan räknas ut på Kronofogdemyndighetens hemsida. Sammanfattningsvis är det ert avtal, det löpande skuldebrevet, som ger er vägledning i den uppkomna situationen. Behöver du hjälp med att se över villkoren i ert löpande skuldebrev rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Hjälp att se över skuldebrev

2017-04-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Jag har ett enkelt skuldebrev som jag vill att någon läser igenom och eventuellt om det behövs göra rättelse.Skulle man kunna göra detta på nätet och i så fall hur rent praktiskt?Tacksam för svarIlona Simonell
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Vi på Lawline hjälper dig gärna med att korrekturläsa ditt skuldebrev och komma med råd om något behöver ändras.Du kan antingen använda boka en tid för juridisk rådgivning, det gör du här. Alternativt så kan du ställa en fråga till oss här. Skriv ned innehållet i skuldebrevet och informera att du vill veta om brevet är korrekt skrivet. Jag rekommenderar att du använder dig av vår premiumfrågetjänst eftersom du då kommer att ha ett svar inom 3 dagar utav en av våra rådgivare.Med vänliga hälsningarVictor Åkerfeldt

Fråga kring att upprätta skuldebrev

2017-08-08 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej. Hur ska man formulera ett enkelt avtal som klargör följande?Vi har hjälpt vår dotter att finansiera en bostadsrättslägenhet genom egen insats samt upptagande av lån. Hon står dock som bostadsrättsinnehavare enligt köpekontrakt och medlemskap i bostadsrättsföreningen.Vi vill upprätta ett avtal som klargör att det i förhållandet mellan vår dotter och oss är vi föräldrar som äger lägenheten så att det inte råder nån tvekan. Dottern ska bo i lägenheten under sina studier. Vi har två barn till och det får Inte uppstå en situation där berörd dotter kan hävda att hon äger lägenheten i förhållande till oss t ex om det skulle hända oss något som innebär att arv efter oss ska fördelas mellan våra barn. Tacksam för råd.
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Att skriva ett skuldebrev är ett bra alternativ i det här fallet. Visserligen går det att författa ett sådant själv, men eftersom att det rör sig om mycket pengar i det här fallet råder jag dig att vända dig till en juristbyrå för att få hjälp med all formalia kring skuldebrevet. Skicka gärna en förfrågan till info@lawline.se så kan vi hjälpa dig med detta. Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar. Med vänlig hälsning

Utformning av enkelt skuldebrev

2017-06-27 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej,Min sambo och jag har bott tillsammans i två år där jag har stått för alla utgifterna, betalat hyran och maten osv. Hon lovar att hon kommer betala tillbaka hälften av utgifterna för de två åren.Nu vill jag skriva ett enkelt skuldebrev på att hon har en skuld till mig (vi har kommit överrens om den fasta summan hon är skyldig mig). Skulden ska betalas tillbaka inom 10 år, ingen ränta. Det jag behöver hjälp med är hur jag ska formulera skuldebrevet i det här fallet, kan ni hjälpa mig med hur jag ska formulera skuldebrevet?Tack på förhand
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första finns det olika typer av skuldebrev du kan använda dig av vid penninglån - löpande eller enkla skuldebrev.Vid upprättande av ett enkelt skuldebrev är detta utformat på så vis att gäldenären ska betala en skuld till en viss namngiven borgenär. Detta innebär att skuldebrevet inte är avsett att överlåtas till ny borgenär (möjlighet till överlåtelse finns dock). Nedan anger jag ett exempel på hur ett enkelt skuldebrev kan utformas ”Till XX betalar jag 10 000 kr senast den 30 november 2027. 5000 kr avser återbetalning av lån och 5000 kr utgör ränta beräknad från och med den 27 juni 2017.” Stockholm den 27 juni 2017_______________________NamnteckningKänner du dig osäker på hur du ska upprätta ett enkelt skuldebrev, ring oss på Lawline så kan vi enkelt hjälpa dig att skriva ett skuldebrev. Du når oss på 08-533 300 04 mån-fre 10-16Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Skuldebrev - kräva betalning?

2017-05-06 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej.Jag och en före detta vän skrev ett skuldebrev När jag tog ett banklån för att hjälpa honom med ett hus köp. Jag skulle få tillbaka pengarna när huset var sålt. Under tiden skulle han betala varje månad en viss summa till mig som jag sedan betalade till banken som jag har lånat pengar utav.Men det ser inte ut som att det finns ett hus.Han vägrar att betala pengarna som det står i skuldebrevet, att han skulle betala månadsvis en viss summa tills lånet var betalt i förtid eller i varje månad tills lånet var betalt.Vad ska och kan göra med det här?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att ni upprättat ett enkelt skuldebrev, det vill säga ett skuldebrev som är ställt till viss person och där det framgår vem som ska få betalt. Eftersom att du har upprättat ett skuldebrev, kan detta fungera som ett bevis vid en eventuell tvist. Skuldebrevet styrker fordringens uppkomst samt dess innehåll. Det finns inga direkta formkrav för hur ett skuldebrev skall vara utformat, utan det är upp till parterna att utforma. Viktigt är givetvis att själva skuldförhållandet framgår, hur betalningen ska ske samt att båda parter undertecknat skuldebrevet. Fördelaktigt (men inget formkrav) ur bevishänseende kan vara om ni låtit en utomstående bevittna och underteckna skuldebrevet. Om fordran är tvistig - exempelvis om din vän påstår att skuldebrevet inte finns, måste detta avgöras i sak av domstol. Om domstolen kommer fram till att det finns en skuld bör din vän betala, betalar din vän ändå inte kan du vända dig till kronofogdemyndigheten för att driva in skulden genom verkställighet, se mer här. Om fordran som sådan inte är tvistig, utan om din vän inte betalar på grund av ren ovilja eller oförmåga kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten direkt för att få hjälp med att driva in betalningen. Hos Kronofogdemyndigheten görs då ingen prövning i sak, utan betalningsföreläggande mot personen görs direkt med skuldebrevet som grund (jfr. Utsökningsbalken 2 kap. 2 § 2 st). Du lämnar då alltså in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. Din vän får då en viss tid på sig att svara, gör han eller hon inte det bifalls vanligen ansökan. Bestrider personen kravet har du möjlighet att begära att saken överlämnas till tingsrätten för prövning enligt ovan. On ansökan bifalls behövs inte någon ytterligare ansökan om verkställighet utan det sker som huvudregel automatiskt, se Utsökningsbalken 2 kap. 1 § 3 st.Utsökningsbalken hittar du här! Mer information om ansökan om betalningsföreläggande hittar du här!Vänligen,

Invändningsrätt mot ny borgenär

2017-04-21 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående orderskuldebrev. Det jag vet är att vid överlåtelse av ett orderskuldebrev så ska den nya borgenären (B2) antecknas på skuldebrevet. Det jag undrar är om den kvarstående summan som gäldenären har kvar att betala (tex 50kr av 100kr) ska skrivas på orderskuldebrevet, så att B2 vet hur mycket hen ska få av gäldenären.Eller kan B2 kräva fullt belopp, det vill säga 100kr??
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett orderskuldebrev är ett löpande skuldebrev. Se 2 kap 11 § skuldebrevslagen. Vid löpande skuldebrev kan man göra vissa invändningar mot ny borgenär. Just invändningen om att redan hälften av skulden är betald är inte en bestående invändning. Detta innebär att om den nya borgenären är i god tro, det vill säga inte insåg eller borde ha insett att en viss del av skulden betalats, har denne rätt att kräva den ursprungliga summan. Om det inte framgår på skuldebrevet att halva skulden redan blivit betalt och om det inte finns andra omständigheter som visar på att den nya borgenären borde veta om förhållandet kan denne alltså kräva det fulla beloppet. Se 2 kap 15 § skuldebrevslagen.