Kan ett syskon hindra försäljning av gemensam fastighet

2018-03-13 i Samägandeavtal
FRÅGA |Fastighet som ägs av 3 syskon. 2 av syskonen vill sälja . Kan det tredje syskonet hindra en försäljning?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den här sortens frågor regleras i lag om samäganderätt(samägandelagen). Enligt 2 § samägandelagen är huvudregeln att en åtgärd som rör den gemensamma egendomen kräver samtliga parters samtycke. Däremot stadgas i 6 § samägandelagen att var och en av delägarna i en samägd fastighet har rätt att ansöka om att fastigheten för gemensam räkning ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Hela fastigheten bjuds då ut till försäljning. Ett förordnande om försäljning får dock inte meddelas om någon av delägarna kan visa på synnerliga skäl för anstånd. Vad som utgör synnerliga skäl avgörs från fall till fall och därför kan jag tyvärr inte svara på det i det här fallet. Man har också rätt att avtala om att delägare inte ska få utnyttja den förstnämnda rättigheten. Enligt 9 § samägandelagen har var och en av de andra delägarna rätt att yrka att man fastställer ett pris under vilket egendomen inte får säljas.Alltså kan det tredje syskonet endast hindra försäljning om det föreligger synnerliga skäl eller om ni avtalat om att det ska vara möjligt för en delägare att hindra försäljning av fastigheten!Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Samägandeavtal - fastighet

2018-02-16 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo (ej gifta) köpte och flyttade in i hus med vår gemensamma dotter för tio år sedan.Vi har bestämt oss för att fortsätta förhållandet men bli särbos.Hon kommer flytta till en hyreslägenhet och jag bo kvar i huset. Då vi inte vet vad som kommer hända i framtiden om det eventuellt blir en separation och för att separera våra ekonomier har vi en plan på att skriva över hela lånet på huset på mig. Samtidigt skriva ett avtal att vi båda ska dela på eventuell framtida vinst vid eventuell försäljning av huset som vi båda ska godkänna innan så eventuellt sker. Så hon inte skulle bli lottlös bara för att hon skriver sig på annan adress.Lite bråttom då nya amorteringsregler börjar gälla snart och vi skulle vilja få det gjort innan det börjar gälla.Enligt banken har jag råd att ta över huset...Är det möjligt att skriva ett sådant avtal?Banken var måna om att vi skriver något men osäkra på om det var juridiskt möjligt innan min sambo har flyttat och skrivit sig på ny adress.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga samt stort tack för att du använd dig av en av våra Expresstjänster! Det går absolut bra att skriva ett sådant samägandeavtal. Samägande av egendom regleras i lagen om samäganderätt. Den lagen är dispositiv vilket innebär att ni kan avtala bort lagen genom ett inbördes avtal. I den mån ni inte avtalar bort lagen gäller Samäganderättslagen. Det finns inte några formkrav på ett sådant avtal, men ett skriftligt avtal är alltid att rekommendera. Det avtalet ni önskar att skriva är ett s.k. civilrättsligt avtal. Det är viktigt att avtalet är tydligt skrivet och att det framgår vad ni önskar att reglera. Alltså att ni önskar att din sambo/särbo har rätt till halva vinsten vid en försäljning och att hon måste godkänna en eventuell försäljning på förhand. Det är även viktigt att det framgår att en av er inte kan sälja er del av fastigheten till någon annan utan samtycke från den andra parten. Tydlighet är A och O för att slippa framtida tvister. Vår byrå står mer än gärna till tjänst och hjälper er att utforma ett juridiskt korrekt avtal. Jag rekommenderar er absolut att ta hjälp vid upprättandet av avtalet så att det blir rätt skrivet och blir ett säkert avtal för er båda. Hoppas du har fått svar på din fråga! Är det något du undrar över kring mitt svar är du varmt välkommen att kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se. Du når mig på samma mailadress om du önskar hjälp från vår byrå att upprätta samägandeavtalet, så hänvisar jag dig vidare. Trevlig helg.Mvh,

Kan vi avtala om andel i bostadsrätt?

2018-02-10 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej! Min särbo äger en bostadsrätt, just nu är han arbetslös, och kan inte belåna lägenheten just nu. jag har blivit erbjuden att köpa in mig på 10 procent, vilket är 200000kr.(Han ska göra en del renoveringar för pengarna).Kravet från Hans sida,(som jag även samtycker till) är att jag får tillbaka pengarna endast om, när , lägenheten säljs. kan man skriva ett sånt avtal?.Han vill inte riskera att han måste lösa ut mig, vid en ev. Separation.Mvh.
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln inom svensk rätt är att man får skriva avtal om vad man vill. Eftersom ni båda är överens om hur ni vill skriva avtalet, och det inte rör sig om något som strider mot lag, så får ni alltså skriva avtalet med vilka krav som ni vill. Det finns inga särskilda krav på hur avtalet måste se ut, men ett råd är att ha det skriftligt och signerat för att senare kunna bevisa att ni har ett avtal.Eftersom det rör sig om en bostadsrätt behöver du dock ett godkännande av bostadsrättsföreningen för att du ska kunna stå som delägare till bostadsrätten. Detta kräver vidare att du är medlem i bostadsrättsföreningen (3 § bostadsrättslagen). Mitt råd till dig är att höra av dig till föreningen för att få deras godkännande, och sedan upprätta ett avtal mellan dig och din särbo. Vänligen,

Tvångsförsäljning av samägd lägenhet

2018-01-31 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej,Jag om min exman äger en lägenhet ihop sedan två år tillbaka där vi båda står på som ägare och besitter halva lånet var. Nu har han träffat en ny kvinna som vill flytta in med honom. Kan hon göra något anspråk på lägenheten om den skall säljas? Tacksam för svar!
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga framgår inte vem som faktiskt bor i lägenheten nu och om du vill eller inte vill att den ska säljas. Så jag hoppas att jag lyckas få ihop ett svar som faktiskt svarar på det du ville veta.Först och främst har den nya kvinnan ingenting med er samäganderätt att göra. Men klart är att hon kan köpa en hälft om den säljs. Är du rädd för att exmaken drar igång en tvångsförsäljning? Eftersom ni äger lägenheten tillsammans är samäganderättslagen tillämplig och enligt 6 § samäganderättslagen krävs samtycke för försäljning. Den ena ägaren kan dock vända sig till tingsrätten för en tvångsförsäljning. För att motsätta sig en tvångsförsäljning krävs särskilda skäl.Nu framgår det inte av din fråga hur länge ni har varit skilda (betänketiden) och om ni har gjort bodelning. Ni skulle kunna göra en bodelning som ger en av er rätt att behålla den, men då kommer den andra av er att få din del av värdet av bostaden. Detta framgår av 11 kap 8 § äktenskapsbalken. Någon försäljning enligt samägandelagen blir isåfall inte aktuell. Vänligen,

Samäganderätt och tillträde till hus

2018-02-21 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag och min exfru står tillsammans på ett hus där jag bor. Hon är i folkbokförd eller betalar för något som hör till huset. Vad har hon för rätt när det kommer till att vara i huset trots att jag sagt nej till att gå in om jag inte är där.
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du skriver i din fråga att du och din exfru ''står tillsammans på ett hus''. Jag tolkar detta som att ni båda äger huset tillsammans. Äger du och din exfru huset tillsammans så föreligger det ett samägande och en samäganderätt. Ni kan därmed kallas för delägare av det aktuella huset. I lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt (samäganderättslagen) så finns det bestämmelser som reglerar era rättigheter.Om inget annat kan bevisas så äger ni lika delar av huset (1 § i samäganderättslagen). Detta innebär att ni har rätt att vistas i huset lika mycket. Samäganderättslagen säger dock ingenting om hur detta ska ske. Detta kan ni själva avtala om i till exempel ett samäganderättsavtal.Vänligen,

Är nedfällning av ruttna träd utan delägares samtycke okej?

2018-02-12 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag äger en fastighet tillsammans med min bror. Min fråga är, Efter den stormaktia vädret,beslutade jag att det skulle tas ner några träd på tomten, träden var av dålig kvalitet halv ruttna. Jag var rädd att de kunde rasa över husen vid dessa otäcka stormbyar.Gjorde jag ett allvarligt fel som inte underrättade honom innan vi tog ner träden?Mvh
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om det som du beskriver hittar vi i samäganderättslagen. Huvudregeln vid egendom som ägs av flera är att alla typer av åtgärder på egendomen ska ske endast efter att samtycke finns från alla delägare. Ett undantag från den här regeln är när det rör sig om nödvändiga och brådskande åtgärder som exempelvis görs för att skydda egendom mot förstörelse (2 § samäganderättslagen). Du beskriver att du var orolig för att för att träden skulle rasa över huset, vilket skulle göra att nedtagandet av träden var en nödvändig åtgärd. Om ovädret kom direkt och var allvarligt borde åtgärden också anses vara brådskande. Dock är oftast väderlekar något som man kan förutse i god tid, vilket hade gett dig tid till att kontakta din bror innan du valde att ta ned träden. Därför så borde du helst ha tillfrågat honom först. Jag ser inte hur din bror skulle se negativt på den åtgärden du vidtog eftersom träden var ruttna, men en regel för framtida åtgärder är att alltid försöka kontakta eller meddela din bror även om åtgärden är nödvändig.Hoppas detta gav svar på din fråga, Vänligen,

Försäljning av samägd fastighet utan samtycke genom offentlig auktion

2018-02-02 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej!Vi har en fastighet som ägs av 5 levande personer och en person som utvandrade till USA på 60-talet. Vi vet inget mer om henne!Vad gör man för att kunna sälja fastigheten/ tomten/?
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hur man kan sälja en fastighet som ägs av flera hittar vi i samäganderättslagen. Utgångspunkten vid fastigheter som ägs av flera är att man ska vara överens om alla åtgärder man vidtar, inklusive försäljning (2 § samäganderättslagen). När man inte är överens finns det dock en möjlighet till en särskild försäljning som då sker genom offentlig auktion. För att ni ska kunna sälja fastigheten genom offentlig auktion behöver ni ansöka om detta hos tingsrätten. Undantag till när en sådan auktion inte får ske är om ni delägare gemensamt har avtalat om ett försäljningsförbud. Vidare finns ett ytterligare undantag som säger att en försäljning inte får ske om en delägare har synnerliga skäl för det (6 § samäganderättslagen). För att sälja fastigheten måste ni med andra ord vända er till tingsrätten och begära en offentlig auktion.Hoppas detta gav svar på din fråga!Vänligen,

Vad har en samägare rätt att sälja?

2018-01-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej Vi är fyra delägare på en tomt som var och en äger 1/4 del av,sedan äger var och en sitt hus till 100%. Vad händer om någon vill sälja sin andel. Har dom då rätt att sälja hela fastigheten inkl dom andras "hus" eller bara rätt att sälja tomten?
Åsa Bergqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att ni äger tomten tillsammans är ni samägare. Bestämmelser om samägande finns i samäganderättslagen. Vid samägande äger vardera samägare en andel av egendomen snarare än en faktisk fysisk del. Det är också den andelen som ägaren har rätt att förfoga över, i ert fall en fjärdel av egendomen.Enligt 20 § samäganderättslagen är vad som gäller för fastigheter tillämpligt även för tomträtter, skulle det vara så att det rör sig om en tomträtt och inte en fastighet. En samägare kan utan de andra samägarnas samtycke sälja sin andel. Däremot krävs samtliga samägares samtycke för förfogande av egendomen i dess helhet, enligt 2 § samäganderättslagen. Alltså kan en samägare sälja sin andel av egendomen, däremot kan den inte sälja hela fastigheten/tomten utan de övriga samägarnas samtycke.Skulle en av er sälja sin andel har denne alltså inte rätt att sälja hela tomten/fastigheten eller de andras hus. Det är alltså endast samägarens andel av den samägda egendomen som den får sälja. Hoppas att du fick svar på dina frågor! Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga eller kommentera nedan.Vänliga hälsningar,