Lön under uppsägningstid för behovsanställd

2014-09-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Blev anställd på ett nystartat företag 20130903 som chaufför. Efter en trög start så har jobbat på schema med start 07.00 och i genomsnitt 6.5 timme om dagen hela 2014 inkl varannan lördag.Har ett flertal ggr bett om ett Anställningsbevis utan framgång.Som en blixt från en klarblå himmel blev jag 20140902 uppsagd på grund av arbetsbrist. Fick uppsägning först sen Anställningsbevis där det framkom att jag var behovs anställd. Skulle få under uppsägning månaden betalt för 3 timmars arbete dagligen o det står inget om timmar i mina papper. Anser att ja ska mer än 3 timmar om dagen eftersom det inte står någonstans man bör ta dom 6 senaste månaderna och ta genomsnitt.Jag har ej blivit upplyst om behovsanställning. Vad ska jag göra?
Sofia Linder |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaSom utgångspunkt är en anställning en tillsvidareanställning, dvs. en fast anställning, om inte annat har överenskommits, 4§ lagen om anställningsskydd.(LAS) Har ni alltså inte diskuterat någon anställningsform när du började din anställning ska det vara en tillsvidareanställning. Enligt 6 c§ LAS är arbetsgivaren skyldig att senast en månad efter att anställningen påbörjats utfärda ett arbetsgivarintyg där bland annat anställningsform framgår.  En behovsanställning är en "ramanställning" som innebär att arbetsgivaren kommer med erbjudande om anställning som du har rätt att tacka ja eller nej till. Ett sådant erbjudande måste vara om ett vikariat för en annan arbetstagare eller en allmän visstidsanställning då arbetsgivaren har ett tillfälligt behov av arbetskraft. En behovsanställning behöver heller inte sägas upp eftersom varje arbetstillfälle egentligen är en ny anställning, arbetsgivaren kan bara sluta att erbjuda arbetstillfällen.Det låter inte som att du har vikarierat för någon eller att arbetsgivaren har haft ett tillfälligt behov, och du bör därför hävda att du har varit fast anställd. Arbetsgivaren har sagt upp dig, vilket tyder på att även arbetsgivaren har sett det som en tillsvidareanställning eftersom behovsanställningar som sagt inte behöver sägas upp. Har du dessutom haft månadslön visar detta också på att det rör sig om en tillsvidareanställning. Under uppsägningstiden har du rätt att behålla hela din lön och eventuella andra anställningsförmåner, 12§ LAS. Börja med att påtala dessa bestämmelser för arbetsgivaren och argumentera för att du faktiskt har varit tillsvidareanställd och att de inte kan ändra på detta i efterhand. Det låter som att ni båda har utgått från att det varit en tillsvidareanställning medan den har pågått, och då har du rätt till uppsägningslön.

Arbetstagare ej skyldig att upplysa arbetsgivare om provanställning på annan arbetsplats

2014-09-14 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har fast anställning på ett jobb, har nu valt att arbeta 60% pga småbarn hemma. Är intresserad av ett annat halvtidsjobb, kan jag arbeta där på prov några av de andra dagarna jag inte är på mitt nuvarande jobb? Måste jag meddela dom det? Vill inte säga upp mig innan jag vet om det andra arbetet är något för mig.
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga. Det finns inte någon regel som hindrar dig från att arbeta för en annan arbetsgivare då du inte är på det arbete som du har nu. Du har inte heller någon skyldighet att berätta för din nuvarande arbetsgivare om du provarbetar på en annan arbetsplats. Vänligen,

Uppsägningstid under provanställning

2014-09-12 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |hej jag vill säga upp mig från min provanställning som är 6 månader (2014-08-25 t.o.m. 2015-02-24) då jag fått veta att jag kommit in på högskolan och tänkt plugga. Det står inget om någon uppsägningstid på anställningsavtalet. Står att anställningen tillämpas allmän anställningsvillkor enligt kollektivavtalet Bemanningsföretaget och Unionen Bemanningsföretaget och Akademikerförbundet Han sa att jag har 1 månads uppsägnings tid dock står det inte på mitt avtal, Vad gäller då jag vill sluta så snart som möjligt och börja plugga
Sofia Linder |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Provanställning regleras i 6§ lag om anställningsskydd, LAS. Vid en provanställning har du som arbetstagare ingen uppsägningstid, utan du kan egentligen sluta på dagen. Detta är dock något som kan ändras genom kollektivavtal, se LAS 2 § 3 st. Står det alltså en månads uppsägningstid i tillämpligt kollektivavtal är det detta som gäller. Kontakta ditt fackförbund för att ta reda på vad som står i kollektivavtalet!

Rätt till tillsvidareanställning vid många tidsbegränsade anställningar

2014-09-11 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej. Jobbat i lite mer än två år som vikarie till och från på samma företag nu. Det rör sig om 1-2 veckor varje månad. Saken är den att på alla anställningsavtalet jag skriver på när ett vikariat börjar så står det "nyanställning" och "tidsbegränsad anställning". Räknas detta in i dom två åren hel arbetstid man kan tillgodoräkna sig under en femårsperiod för att det ska leda till en tillsvidareanställning?
Sofia Linder |Hej, och tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga. Enligt lag om anställningsskydd 5§ gäller följande; "Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning."Det är alltså den sammanlagda tiden då man är anställd som räknas ihop. I ditt fall innebär det att du bara kan räkna de veckor då du faktiskt är anställd och inte de övriga veckorna. Det du bör tänka på är också att skillnad görs mellan de olika anställningsformerna vikariat, där arbetsgivaren ska kunna visa vem du vikarierar för, och allmän visstidsanställning där du inte vikarierar för någon annan anställd. Du kan vara anställd i två år som vikarie och i två år med allmän visstidsanställning innan anställningen blir en tillsvidareanställning, dvs. fyra år med blandade tidsbegränsade anställningar. De är arbetsgivaren som ska kunna visa att de har behov av att anställningen tidsbegränsas. Finns inte ett verkligt sådant behov har du rätt till en fast anställning. LAS reglerar de längsta tiderna man kan ha en tidsbegränsad anställning, men du kan ta upp frågan med din arbetsgivare innan den tiden har gått. Du har jobbar där under en längre tid och återanställs ständigt, vilket visar att du är en tillgång för företaget, så försök att förhandla om anställningen.Lycka till!

Räknas provanställning in i tidsbegränsad anställning?

2014-09-17 i Anställningsformer
FRÅGA |Räknas provanställning som tidsbegränsad anställning enl. LAS?Jag har varit provanställd i 3 månader (2013-09-01 - 9013-11-31), sedan allmänt visstidsanställd i nio månader (2013-12-01 - 2014-08-31). Har fått ytterligare allmän visstidsanställning i 12 månader (2014-09-01 - 2015-08-31). Samma arbetsgivare hela tiden.Som jag förstår av LAS §5 så övergår en visstidsanställning per automatik i en tillsvidareanställning efter 24 månaders anställning. Så därför min fråga.
Björn Sundin |Hej och tack för din frågaEnligt 5 § LAS övergår den som arbetat två år i en tidsbegränsad anställning inom en femårsperiod till en tillsvidareanställning. Provanställning är däremot en annan anställningsform, se 6§ LAS vilken medför att en arbetstagare anställs på prov i sex månader. Efter sex månader som provanställd övergår tjänsten i en tillsvidareanställning. Provanställningen måste sägas upp inom dessa sex månader annars övergår den. Då anställningsformerna inte är samma räknas inte provanställningstiden in i tiden för tidsbegränsad anställning Länk till LAS finns https://lagen.nu/1982:80Vänligen

Flera statliga anställningar

2014-09-12 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar: får man ha två anställningar inom staten samtidigt? I det aktuella fallet en tillsvidareanställning på 100% samtidigt som en tidsbegränsad anställning på 50%. Det finns inga konflikter dessa emellan och det finns särskilda skäl för att ha kvar den tidsbegränsade när heltidstjänsten påbörjas.Tacksam för svar!
Sofia Linder |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utan att känna till några detaljer om inom vilka myndigheter du arbetar eller vilka tjänster du innehar kan jag svara följande. Statliga anställningar regleras i lag om offentlig anställning, LOA. Enligt 11 § gäller som huvudregel att om en arbetstagare får en ny statlig anställning upphör den första att gälla utan särskild åtgärd om inte annat följer av kollektivavtal. Detta är för att den anställde inte ska behöva skriftligen säga upp sin anställning om den nya anställningen innebär otillåten tjänsteförening. Om anställningen är en fullmaktsanställning gäller dock enligt Anställningsförordningen att man istället får vara ledig för att ha en tidsbegränsad statlig anställning. .Från huvudregeln om att den första tjänsten upphör kan dock undantag göras om särskilda skäl finns. Jag skulle råda dig till att ta kontakt med ditt fackförbund för att ta reda på vad som gäller i ditt fall, eller prata med din nuvarande chef.

Sjuk under semestern- vad gället?

2014-09-11 i Sjuk
FRÅGA |Hejsan! Jag vart sjuk under min semester och läste då på/frågade två olika experter vad som gäller vid sjukanmälan. Enligt båda de två, samt enligt semesterlagen så ska jag meddela sjukdom under semestern senast min första arbetsdag efter semestern. Jag har visat detta för min chef, men han hävdar fortfarande att samma sak gäller som när man blir sjuk när man förväntas jobba, alltså att jag måste sjukanmäla mig redan under min första sjukdag. Kan ni hjälpa mig att förklara skillnaden mellan semester och inte semester? När måste man sjukanmäla sig i respektive fall? Tackar ödmjukast för hjälpen i förhand! Vänliga hälsningar Helena
Sofia Linder |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du blir sjuk under semestern räknas den dagen inte som en semesterdag, men en förutsättning är att man anmäler sjukdomen till arbetsgivaren utan dröjsmål, Semesterlagen 15§. Man måste vara så pass sjuk att man inte hade kunnat arbeta om man inte hade haft semester. Sjukanmälan ska alltså ske på första sjukdagen precis som vid en sjukanmälan under ordinarie arbetsvecka.

Felaktiga löneutbetalningar

2014-09-09 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |jag har fått en ny tjänst och jag fick högre lön från 10250 kr till 12300 kr för deltid men nu har jag i 2 månader fått en lön på 8200 kr och ändå så har jag papper på den nya lönen som min chef har undertecknat. Så kan man väl inte göra ?
Essie Malkoc |Hej,Lön och andra förmåner i en anställning ska utbetalas enligt lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt aktuellt anställningsavtal mellan dig & din arbetsgivare (AG), se https://lagen.nu/1982:80Då en AG vid upprepade tillfällen bryter mot en av arbetsgivarens grundläggande skyldigheter (lön för utfört arbete) och de mer detaljerade villkoren i anställningsavtalet så föreligger det grund för att ansöka om betalningsföreläggande för den uteblivna delen av din lön, enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, se https://lagen.nu/1990:746Min rekommendation är att du skriftligen tar kontakt med din AG för att påpeka dessa brister. Antingen har din AG bara olyckligtvis missat detta och kommer efter ditt påpekande att omedelbart göra en rättelse, eller så är inte fallet. I vilket fall som helst så ska du ha din lön utbetald enligt anställningsavtalet.Hoppas att du har fått någorlunda klarhet kring din situation.Lycka till!Bästa hälsningar,