Positiv särbehandling vid meriter

2014-05-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Vart kan jag hitta en paragraf om positiv särbehandling vid meriter i diskrimineringslagen?
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Positiv särbehandling är enbart tillåtet då man vill främja jämställdheten. Positiv särbehandling kan alltså  ske då en arbetsgivare vill prioritera sökande av ett underrepresenterat kön, även om det finns sökande av det andra könet med meriter som är förhållandevis lika. En objektiv bedömning skall göras i alla lägen.Om det gäller arbetslivet så regleras det i 2 kap. 2 § diskrimineringslagen, se https://lagen.nu/2008:567. Gäller det utbildningsväsendet så regleras det i 2 kap. 6 § diskrimineringslagen, se https://lagen.nu/2008:567.Med vänlig hälsning, 

Uppsägning av anställningsavtal

2014-05-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, har en fråga angående rätt till uppsägning. Jag har inte blivit anmäld/anklagad för stöld men man har sagt att från arbetsgivarens sida finns inget fortsatt förtroende för mig. Jag arbetar som provtekniker på Volvo och har möjlighet att beställa material till olika bilmodeller och även access till det system som vi använder på vår avdelning.2 beställningar har jag gjort som visat sig inte ha någon riktig mottagare. Sen har det skett beställningar i mitt namn utan min vetskap. Min fråga gäller mening som följer; jag informerades för en månad sen och då undrar jag över det ni skriver i nästa mening. (Då gäller först och främst att om din arbetsgivare visste om att du blivit anklagad för stöld i mer än två månader innan han sade upp dig så är uppsägningen ogiltig. Det handlar alltså inte om när du blev anklagad utan när din AG fick reda på det, 7§ 4st LAS. ) tack på förhand, Jimmy
Elias Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Eftersom din fråga berör uppsägning och anställning så hittar vi svaret på din fråga lagen om anställningeskydd (LAS), se https://lagen.nu/1982:80 .7 § LAS, också kallad tvåmånadersregeln, är tillämpbar på en eller flera helt avgränsade händelser som är kopplade till arbetstagaren. Den innebär att arbetsgivaren inte enbart kan grunda en uppsägning på omständigheter som denne känt till i fler än två månader. Det räcker dock att svårigheten har bestått under de två månaderna för att arbetsgivaren i fråga ska ha möjlighet att åberopa den.Det avgörande är när arbetsgivaren får reda på omständigheten och inte när den faktiskt inträffar, precis som du säger.Mitt råd är att du kontaktar en riktig jurist som kan reda ut situationen.Med vänlig hälsning,

Ansökan om studieledighet för en kortare kurs

2014-05-26 i Studieledighet
FRÅGA |Hej jag undra om jag har rätt till att ta tjänsterledighet i en månad för att studera en kurs? Kursen är bara Två dagar i veckan men jag vill vara tjänsterledig 100% för att plugga de andra dagarna får jag göra så ? Hur långt innan bör jag säga till min ardetsgivare? Tack på förhand / Maria
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Du som arbetstagare har som huvudregel en obegränsad rätt till ledighet för studier. Svaret blir dock beroende av hur länge du varit anställd hos företaget. Enligt 3 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, krävs dock att du vid början av ledigheten varit anställd i 6 månader eller sammanlagt minst 12 månader de senaste två åren, se https://lagen.nu/1974:981. I samma lagrum nämns även att om utbildningen till väsentlig del avser fackliga frågor eller därtill sammanhängande frågor, så kan man få rätt till ledighet även om man inte varit anställd den reglerade tidsperioden. Avseende val av studier skall sägas att det står dig som arbetstagare fritt att välja vilken typ av utbildning du vill påbörja. Det kan röra sig om allt i från längre utbildningar till enstaka kurser. Studierna ska uppfylla vissa krav på planmässighet, dvs det skall finnas en kursplan att utgå ifrån. Vidare ska det förekomma kunskapsförmedlande undervisning. Således kan man dra slutsatsen att man inte kan få ledigt enbart för självstudier. I ditt fall är det så att du har undervisning 2 gånger i veckan, och för att få ut så mycket som möjligt av dessa undervisningar, torde det vara så att du behöver tid för självstudier. Det krävs inte att du ska ha någon form av undervisning varje dag, utan jag menar att ditt upplägg fungerar och att om de ovan nämnda förutsättningarna är uppfyllda, så har du en god chans att få ledigt för dina studier. Det är inte strikt reglerat i lag om hur lång tid innan man skall ansöka om önskad ledighet. Därmed är det svårt att svara på den frågan. Jag rekommenderar dock att du ansöker i god tid innan påbörjad kurs! Detta beroende på att arbetsgivaren i vissa fall har rätt att skjuta på studieledigheten, exempelvis då man inte haft tillräckligt med tid att hitta en ersättare för dig.Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Provanställnings övergång till Tillsvidareanställning

2014-05-26 i Anställningsformer
FRÅGA |min vän i anställningsavtal - anställningsfrom har: timmanställning tillsvidare/behövsanställnng Provsanställning tom 2014 04 30 och i uppsägningstid: en månads ömsesidig uppsägningstid. Enl LAS är uppsägningstiden beroende på anställingstid - se vidare i § 11. Hon hade inte fått någon uppsägning och har inte heller sagt upp sig själv så jag tokade det så : ingen besked från arbetsgivare att provanställning inte ska fortsätta, ingen besked från henne att hon vill avsluta anställning, betyder enl LAS att hennes provanställning övergår till en tillsvidareanställning rätt eller fel ?
Alfred Petersson |Hej och tack för du vänder dig till Lawline!Regler om provanställning finns i 6 § LAS (här). Av nämnda paragrafs andra stycke följer att om arbetsgivaren inte säger upp provanställningen övergår den per automatik i en tillsvidareanställning. Det stämmer som du säger. Anställningen har övergått i en tillsvidare.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Semesterersättning utbetalningar

2014-05-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag är timanställd. Under alla tidigare år så har mitt företag betalat ut min semesterers varje månad, beloppet beroende hur mycket jag arbetat. Nu har de ändrat på utbetalnings rutinerna, nu kommer de att betala semester en gång om året viket vi tycker är fel vi vill få vår ers. som tidigare månaden efter. Kan jag begära hos företaget att få min semester ers utbetald som tidigare? Det är min fråga.
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga!Framgår det av ditt anställningsavtal att semesterersättningen ska betalas ut varje månad kan du hävda att du vill ha det som tidigare. Framgår det inte är det tyvärr företaget som bestämmer hur dess utbetalningsrutiner ser ut.Lycka till! 

Uppsägningstid för behovsanställd tillsvidare

2014-05-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag är "behovsanställd tillsvidare" (ingen uppsägningstid står i avtalet) och blev i februari tillfrågad om jag vill arbeta sommaren. Jag svarade då att jag gärna jobbade så mycket som möjligt och mailade även in datumen som passade. Fick schemat i mitten av april med "mina pass". Nu har jag 15 dagar senare fått erbjudande om en annan tjänst med bättre betalt och inom det området som jag studerat i 3 år, och vill självklart hellre arbeta där. Det gör att 4 av de veckorna jag blev tilldelad krockar med det nya erbjudandet.Kan mitt tidigare arbete kräva att jag ska arbeta hela sommaren hos dem som jag önskade? Jag har inte tackat ja till sommarschemat, men heller ej tackat nej.
Jonathan Breslin |Hej!Du omfattas av en uppsägningstid gentemot din arbetsgivare. Behovsanställd tillsvidare är en anställningsform som inte regleras i LAS (lagen om anställningsskydd) eftersom arbetsgivaren och fackföreningen som den har kollektivavtal med kan göra vissa undantag om anställningsformer på arbetsplatsen. Eftersom anställningen gäller tillsvidare är det de vanliga uppsägningstiderna som blir tillämpliga enligt 11 § LAS. Dessa uppsägningstider är baserade på hur länge man som arbetstagare har arbetat på företaget. Den minsta uppsägningstiden för en tillsvidareanställd arbetstagare är en månad för vardera arbetsgivaren och arbetstagaren och som mest sex månader. Om arbetstagaren säger upp sig själv gäller alltid en månads uppsägningstid. Men, detta kan vara annorlunda på din arbetsplats om det finns kollektivavtal, vilket det troligtvis gör på grund av din anställningsform. I ett sådant, som omfattar dig även om du inte skulle vara facklig medlem, kan detta vara reglerat annorlunda, uppsägningstiden när du säger upp dig kan vara längre. Uppsägningstiden borde också framgå av ditt anställningsavtal.Med vänliga hälsningar

Tjänstledighet för att starta eget

2014-05-26 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej jag är heltidsanställd i privat företag sedan 2½ år tillbaka. Nu vill jag starta eget företag AB. Jag har läst här på Lawline att jag har rätt att ta tjänstledigt vid 1 tillfälle i max sex månader OM detta inte medför väsentlig olägenhet för min arbetsgivare. Det är sannolikt att min arbetsgivare kommer att anföra detta och jag istället blir tvungen att säga upp mig, vilket jag helst inte vill. Finns det istället möjlighet att gå ner i arbetstid till halvtid 50% under en viss tid? Eller är det en ren förhandling mellan mig och min arbetsgivare?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet har du ingen rätt att kräva ledighet på deltid (50 eller 75 procent). Du får därmed diskutera med din arbetsgivare om möjligheten att gå ner i arbetstid.Skulle din arbetsgivare säga upp dig eller avskeda dig enbart på grunden av att du har begärt ledighet för att bedriva näringsverksamhet bör du kontakta ditt fackförbund. Vänligen,

Skadestånd vid bruten uppsägningstid

2014-05-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Har en fråga om ett anställnings avtal. Jag driver ett företag som AB och har anställda som är anställda som konsulter. Anställningsavtal finns skrivet där det är en ömsesidig uppsägningstid på 3 månader, har nu en anställd/ konsult som vill sluta pga. att X har funnit ett nytt jobb, meddelar mig idag den 22/5 och säger att X vill börja de nya arbetet den 1/7. Är det enligt avtalet rätt att neka X det, och om X väljer att sluta ändå kan jag göra något åt det? MVH Q
Essie Malkoc |Hej,Stort tack för att Ni har valt att vända Er till oss på Lawline med era juridiska frågor.Allmänt om avtal & skadeståndEtt anställningsavtal är ett avtal, ett avtal ska hållas, se 1 kap. 1 § 1 st. Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) https://lagen.nu/1915:218Vid ett avtalsbrott kan ett obligatoriskt skadestånd utges till den drabbade parten, se 1 kap. 1 § Skadeståndslagen (1972:207) https://lagen.nu/1972:207Den skadeståndsersättning som man kan erhålla vid avtalsbrott är ersättning för den ekonomiska skadan alternativt att man utkräver ekonomisk fullgörelse av avtalet, tex. att man följer den uppsägningstid som man har kommit överens om i ett anställningsavtal. I  vilket fall som helst måste man kunna visa på de faktiska ekonomiska skadorna, dvs. det måste finnas en verklig grund för skadestånd. I skadeståndsrättsliga termer kallar man det för kausalitetsprincipen, vilket innebär att det måste finnas kausalitet (samband) mellan avtalsbrottet och den faktiska skada som man har åsamkats till följd av avtalsbrottet.Då aktuell fråga berör skadestånd med anledning av en anställds avtalsbrott, så skulle jag råda er att istället komma överens om en kompromiss mellan er och AT. Som AG kommer ni ha mycket svårt att i domstol kunna visa på kausalitet mellan den anställdes avtalsbrott och er ekonomiska skada. Särskilt med tanke på att den ekonomiska skadan måste vara av påtaglig storlek.Anställningsavtal enligt LASEtt anställningsavtal gäller tills vidare såvida man inte har kommit överens om något annat, 4 § 1 st. Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) https://lagen.nu/1982:80Ett anställningsavtal som gäller tills vidare kan antingen sägas upp av arbetsgivare (AG) eller arbetstagare (AT) att upphöra att gälla efter en viss uppsägningstid, 4 § 2 st. LAS. En AT får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om AG i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot AT, 4 § 3 st. LAS.För både AG och AT gäller en minsta uppsägningstid av en (1) månad, 11 § st. 1 LAS. I aktuellt avtal mellan er och er AT har ni avtalat om en uppsägningstid av tre (3) månader. Då 11 § LAS är semidispositivt, så går det bra att avtala om en längre uppsägningstid via exempelvis ett personligt anställningsavtal. I ert fall har ni i anställningsavtalet kommit överens om en längre uppsägningstid och det är den aktuella uppsägningstiden som också ska gälla mellan er. Då er AT sa upp sig själv den 22 maj 2014, har hen en uppsägningstid som sträcker sig till och med den 22 augusti 2014. Då en AT inte följer lagstadgad uppsägningstid enligt 11 § LAS så kan AT bli skadeståndsskyldig enligt 38 § 1 st. 2 meningen LAS. Notera att skadeståndet endast tar sikte på den lagstadgade uppsägningstiden enligt 11 § LAS och täcker inte den uppsägningstid som ni faktiskt har kommit överens om enligt det aktuella anställningsavtalet. Beroende på hur länge er AT har varit anställd är det utifrån 11 § LAS som ni eventuellt kan begära skadestånd enligt 38 § LAS.RekommendationNi kan inledningsvis tala om för er AT att ett avtal måste hållas och att ni faktiskt har avtalat om en ömsesidig uppsägningstid av tre månader. AT kommer då antagligen att respektera det, och stanna kvar i tjänst under hela uppsägningstiden ut men med en risk att inte vara lika motiverad som tidigare, eller så kommer AT trots er uppmaning välja att sluta innan utgången uppsägningstid. Det ni rent praktiskt kan göra är att hålla inne den lön, semester och semesterersättning som AT har rätt till under kvarvarande uppsägningstid som AT väljer att inte vara kvar och efterleva.Min rekommendation är att försöka komma överens med er AT. Förslagsvis att ni upprättar en skriftlig överenskommelse, där ni söker hitta en kompromiss. Jag förstår att aktuell situation är påfrestande för er, men det finns dessvärre inte mycket som ni faktiskt kan göra än att försöka få till stånd en överenskommelse där ni täcker alla frågor som finns och som kan tänkas uppkomma. Vidare rekommenderar jag att ni dokumenterar alla korrespondens (härefter helst enbart skriftlig korrespondens) mellan er och AT, för att om situationen blir som så att ni tvingas hålla inne AT:s lön etc. då AT väljer att inte efterleva uppsägningstiden, så kan ni vara säkra på att ni som AG i vart fall har underlag till varför ni har valt att hålla inne dennes lön och andra förmåner.Hjälp med att upprätta en överenskommelseOm ni behöver hjälp med att upprätta en överenskommelse så hjälper jag mer än gärna till. Jag arbetar nämligen med arbetsrätt på Lawline och har dokumenterad vana av att upprätta liknande överenskommelse och förlikningsavtal.Jag hoppas att ni har fått någorlunda klarhet gällande er situation, och skulle det uppkomma följdfrågor och eller andra frågor/ funderingar är ni självklart välkomna att kontakta oss igen.Ni kan även kontakta mig direkt på essie.malkoc@lawline.se, 070 - 382 99 88.Bästa Hälsningar,