Formkrav anställningsavtal

2014-07-15 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Efter löneförhandlingar har jag fått ett anställningsavtal hemskickat som jag ska skriva under. Avtalspartnern är ett svenskt företag. Jag är framtida arbetstagare. På grund av inblandning av amerikanska medarbetare fick jag hem ett kontrakt som innehåller bara skannade namnteckningar från arbetsgivarens sida. Jag ska skriva ut detta, sätta min namnteckning på och skicka tillbaka det hela per post.Är detta juridisk hållbart ifall det blir en tvist någon gång? Ska jag begära ett dokument med original-namnteckningar?Patrick
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,I svensk rätt gäller som huvudregel att avtal kan ingås formlöst vilket innebär att det kan ingås muntligt, dvs det behöver inte ens vara nedskrivet. Vissa undantag finns dock (vid köp eller försäljning av fast egendom). Förutom de undantag som finns är ett avtal alltså giltigt med eller utan underskrift. Anledningen att man oftast väljer att ingå avtal skriftligt (samt med underskrifter) är för att enklare dokumentera vad man kommit överens om samt partsviljan. Att det inte är underskrivet innebär dock inte att det inte skulle vara giltigt.Vad gäller anställningsavtal finns det vissa formkrav, t ex ska arbetsgivarens och den anställdes namn och adress, arbetsuppgifter, tillträdesdag osv framgå av avtalet. Det finns dock inget som säger att det behöver innehålla underskrifter.Avtalet kommer alltså gälla juridiskt. En liten risk för tvist föreligger ju dock alltid, t ex ifall de skulle hävda att det inte är de själva som skrivit under utan att någon annan scannat in deras underskrifter. Men om det inte är så att du har att göra med väldigt skumma personer så skulle jag våga hävda att den risken är väldigt låg och att du borde kunna lita på avtalet. Skulle du känna dig väldigt osäker kan du ju dock be dem om ett "originalavtal".Med vänliga hälsningar,

Förlängning av provanställning

2014-07-15 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag har en anställd snart avslutat med 6 månaders prövanställning och jag är fortfarande inte säker om han är rätt person för mitt familjeföretag. Kan jag håller med honom att förlänga det ytterligare 6 månader innan vi beslutar om fast anställning?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Enligt 6 § lag om anställningsskydd (LAS), https://lagen.nu/1982:80, kan en arbetsgivare träffa avtal om en tidsbegränsad provanställning med en arbetstagare. Det anges dock att prövotiden inte får överstiga sex månader. Om prövotiden går utöver sex månader övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning, med det anställningsskydd detta innebär. Ni kan alltså inte förlänga hans provanställning utöver de lagstadgade sex månaderna. Om ni vill säga upp arbetstagaren måste ni meddela hen detta två veckor innan provanställningens slut, 31 § LAS, annars riskerar ni skadeståndsskyldighet. Hoppas du har fått svar!

Allmän visstidsanställd LAS 5 §

2014-07-07 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag har har sedan sista September 2013 jobbat på ett företag som konsult och är alltså anställd via en känd rekryteringsbyrå. Jag har sedan dess blivit förlängd med 3 månader i taget. Nyss förlängdes kontraket igen till och med sista september 2014. Situationen är osäkerför mig eftersom att jag aldrig vet om jag ska ha jobb 3 månader till eller ej. Detta ska jag självklart ta upp med rekryteringsbyrån samt företaget men min fråga är till er lyder: Hur länge kan man bli förlängd med tre månaders kontrakt? Kan de verkligen fortsätta så i hur många år som helst? Tack snälla för hjälpen, MVH
Ellinor Svensson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så är din anställningsform en allmän visstidsanställning enligt Lagen om anställningsskydd, LAS 5 § p.1 https://lagen.nu/1982:80. En allmän visstidsanställning som har varat under minst två år under en femårsperiod övergår automatiskt till en tillsvidareanställning enligt, LAS 5 § 2 st. Det finns inget som hindrar din arbetsgivare att anställa dig i 3-månadersintervaller. Men detta förfarande är som sagt bara tillåtet i maximalt 2 år. Sedan övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

VD - rätt till uppsägningstid och lön under uppsägningstiden?

2014-07-06 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag har arbetat som VD för ett mycket stort företag som är börsnoterat i flera år och har nyligen blivit uppsagd med omedelbar verkan. Jag måste bara dubbelkolla, jag har väl rätt till uppsägsningstid OCH lön under den tiden?
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Utgångspunkten är att alla arbetstagare i enskild eller allmän tjänst omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) enligt 1§ 1 stycket LAS. Dock finns det vissa kategorier av arbetstagare som inte omfattas av LAS enligt 1§ 2 stycket LAS. Ett av dessa undantag är exempelvis verkställande direktörer (VD) i aktiebolag. Detta innebär att en VD i ett aktiebolag som huvudregel inte har rätt till exempelvis uppsägningstid eller lön och andra förmåner under uppsägningstiden enligt 11-12 §§ LAS. Istället får en VD främst förlita sig på ett eventuellt VD-kontrakt där denne har avtalat om uppsägningstid och uppsägningslön med sin arbetsgivare eller allmänna avtalsrättsliga principer och god sed på arbetsmarknaden. Här kan det vara värt att påpeka att en part i ett avtalsförhållande enligt allmänna avtalsrättsliga principer normalt är berättigad till viss skälig uppsägningstid om exempelvis motparten säger upp avtalsförhållandet (i det aktuella fallet anställningsavtalet mellan dig och arbetsgivaren) pga kontraktsbrott. Vad som är att anse som skälig uppsägningstid får avgöras i det enskilda fallet så det är svårt för mig att avgöra hur lång den skulle vara. Slutsatsen är således att om ni inte har avtalat om någon uppsägningstid eller lön under uppsägningstiden så har du dessvärre ingen rätt till något annat än den skäliga uppsägningstid som allmänna avtalsrättsliga principer eventuellt kan ge dig.Dock skriver du att du har blivit uppsagd med omedelbar verkan och detta skulle kunna ses som att anställningsavtalet har hävts. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer har en part enbart rätt att häva ett avtal vid grovt kontraktsbrott och enligt arbetsrättsliga termer innebär detta ett grovt åsidosättande av dina åligganden som VD. Om hävningen skulle vara ogrundad, vilket är svårt för mig att yttra mig om, så kan du rätt till visst ekonomiskt skadestånd. I din situation så skulle jag rekommendera dig att kontakta någon av de arbetsrättsligt specialiserade jurister som Lawline samarbetar med för att få vidare och mer utförlig vägledning.Hoppas detta var svar på din fråga!Bestämmelserna i LAS hittar du härVänligen,

Ogiltlighetsförklaring av uppsägning

2014-07-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag blev uppsagd på grund av arbetsbrist och företaget hävdade att detta berodde på att vi inte hade tillräckligt med affärer in i bolaget för att täcka upp för det antal personer som arbetade. Jag var senast anställd och därför gällde turordningsreglerna. Nu, efter dryga 6 veckor, så lägger företaget ut en annons där de eftersöker två nya medarbetare på samma tjänst som jag hade. Enda tillägget är utbildningskrav på en särskild utbildning. Jag saknar inte utbildning, men har inte exakt den utbildningen i botten, och jag vet att jag kan göra jobbet ändå. Det har ju även arbetsgivaren bevisat tidigare när de anställde mig från första början. Jag uppfyller samtliga övriga krav som efterfrågas nu.Jag undrar om jag har rätt till återanställning (jag var anställd som tillsvidare i 1,5 år), hur jag ska göra för att påtala denna rätt, samt vad som händer om företaget hävdar att jag inte har rätt till återanställning?
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en uppsägning ska vara giltlig krävs att arbetsgivaren har saklig grund, exempelvis arbetsbrist. Detta framgår av 7 § i Lagen om anställningsskydd (LAS) som du hittar https://lagen.nu/1982:80. För att en uppsägning ska ogiltligförklaras krävs att arbetstagaren yrkar ogiltlighet vid domstol, då det krävs ett domstolsbeslut för att ogiltligförklara en uppsägning. Det är tyvärr försent för dig att göra detta då tidsfristen gått ut enligt 40 § i LAS. Arbetstagare endast har två veckor på sig att meddela sin arbetsgivare om ogiltlighetsförklarande.När företaget nu vill återanställa kan regler om företrädelserätt bli aktuella för dig. Dessa regleras i 25 § LAS. Det kräver att du har varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren, vilket jag uppfattar varit fallet för dig. Företrädelserätten gäller i nio månader men reglerna om företrädelserätt hindrar inte en arbetsgivare från att organisera sin verksamhet på så sätt att den inte kan utnyttjas, förutsatt att arbetsgivarens inte agerar otillbörligt. Det är svårt för mig att avgöra om du har företrädelserätt, det bästa vore om du kontaktade en arbetsrättsjurist eller tar hjälp av ditt (eventuella) fack.Om du kan kräva företrädelserätt men din tidigare arbetsgivare förnekar dig det kan du kräva skadestånd enligt 38 § LAS. Detta måste du göra inom fyra månader enligt 41 § LAS.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen

Uppsägningstid vid extraarbete

2014-07-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan, jag jobbar förtillfället på Pressbyrån. Och det står på mitt anställningsavtal " extra vid behov" och jag får vecko schema. Men nu har jag fårt erbjudande om ett annat jobb som är heltid. Min fråga är då, har jag 1 månads uppsägningstid ? Jag vet att jag kan tacka nej till tider om så behövs men vill avsluta snyggt! Mvh Kim
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Frågor om anställning och uppsägningstider regleras i Lagen om anställningsskydd(LAS), den hittar du https://lagen.nu/1982:80.Din anställningsform är en behovsanställning och i LAS kallas det en allmän visstidsanställning(Las 5 p1).Om inte du och din arbetsgivare har avtalat om uppsägningstid så upphör din visstidsanställning vid anställningens utgång eller när arbetet slutförts, detta utan uppsägningstid. Så om ni avtalat om en veckas arbete så kan du sluta direkt, utan uppsägningstid, när veckan är slut(Las 4 stycke 2).Självklart kan anställningen avslutas tidigare om du och arbetsgivaren är överens om det. Hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte att återkomma!Med vänlig hälsning

Arbetsgivare som inte betalar ut lön

2014-07-06 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min arbetsgivare betalar inte ut min lön enligt vårt avtal. Samma sak hände förra månaden och jag fick lönen utbetald 2 veckor senare. Jag skulle nu fått betalt 30/6 men har ännu inte fått betalt. Chefen kommer hela tiden med bortförklaringar men jag anar att han inte har pengar att betala. Vad bör jag göra? Jag är inte med i facket. Hjälper facket mig om jag går med? Finns det någon myndighet/organisation man kan anmäla detta till så att företaget får böta för utebliven lön?
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt anställningsavtal står det vilket datum din utbetalning av lön ska ske och hur mycket du har i lön. Din arbetsgivare begår avtalsbrott om denne inte betalar ut lön enligt avtalet.Jag skulle råda dig att du omedelbart blir medlem i ditt aktuella fackförbund och kontaktar dem för att få hjälp i din situation. 

Företrädesrätt - olika kollektivavtalsområden?

2014-07-06 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Min man blev uppsagd ifrån sitt jobb för ungefär 2 månader sedan. Han har arbetat som snickare för en stor byggfirma länge och deras anledning var att det inte fanns tillräckligt med arbete för att ha kvar personal. Men, nu, härom dagen ser jag i tidningen att detta företag söker en person som kan sköta ekonomin! Har inte min man då rätt till återanställning? Jag menar, vi har ju anställningsskydd i Sverige och detta måtte väl ge honom rätten på sin sida? Varm hälsning
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Anställningsskyddet vid uppsägning på grund av arbetsbrist finns främst i turordningsreglerna (exempelvis först in sist ut principen) enligt 22§ lagen om anställningsskydd (LAS) och, som du så riktigt påpekar, i företrädesrätten till återanställning enligt 25§ LAS. Företrädesrätten gäller enbart vid uppsägning på grund av arbetsbrist och när arbetsgivaren nyanställer, vilket verkar vara för handen i det aktuella fallet. Den gäller även bara tillsvidareanställda som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och arbetstagare med tidsbegränsad anställning som inte har fått fortsatt anställning på grund av arbetsbrist. Vidare måste din man ha varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader under de senaste 3 åren och företrädesrätten gäller bara i nio månader efter det att uppsägningen skedde. Dessutom gäller företrädesrätten bara den verksamhet som arbetstagaren tidigare var sysselsatt i och med detta menas den driftsenhet eller det kollektivavtalsområde som din man var sysselsatt i. Arbetstagaren måste även ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Företrädesrätten sträcker sig inte som huvudregel till andra driftsenheter eller kollektivavtalsområden, vilket exempelvis innebär att en arbetare inte har företrädesrätt till en anställning som tjänsteman. Normalt sätt har arbetare och tjänstemän olika kollektivavtalsområden och ett exempel kan vara just snickare och ekonomer. Troligen omfattas din man av ett kollektivavtalsområde för arbetare och den nya tjänsten omfattas troligen av ett kollektivavtalsområde för tjänstemän, vilket innebär att din man i så fall inte skulle ha någon företrädesrätt till denna anställning. Dessutom är det tveksamt om han har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen då arbetsgivare som huvudregel inte behöver förse personal med betydande omskolning eller förse dem med de baskunskaper som krävs för att klara av den nya arbetsuppgiften. Att sköta ett företags ekonomi är väldigt annorlunda jämfört med arbetsuppgiften som byggarbetare och det kräver troligen någon form av ekonomisk utbildning för att klara av. Hoppas detta var svar på din fråga!Bestämmelserna i LAS hittar du härVänligen,