Sjuk under semestern- vad gället?

2014-09-11 i Sjuk
FRÅGA |Hejsan! Jag vart sjuk under min semester och läste då på/frågade två olika experter vad som gäller vid sjukanmälan. Enligt båda de två, samt enligt semesterlagen så ska jag meddela sjukdom under semestern senast min första arbetsdag efter semestern. Jag har visat detta för min chef, men han hävdar fortfarande att samma sak gäller som när man blir sjuk när man förväntas jobba, alltså att jag måste sjukanmäla mig redan under min första sjukdag. Kan ni hjälpa mig att förklara skillnaden mellan semester och inte semester? När måste man sjukanmäla sig i respektive fall? Tackar ödmjukast för hjälpen i förhand! Vänliga hälsningar Helena
Sofia Linder |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du blir sjuk under semestern räknas den dagen inte som en semesterdag, men en förutsättning är att man anmäler sjukdomen till arbetsgivaren utan dröjsmål, Semesterlagen 15§. Man måste vara så pass sjuk att man inte hade kunnat arbeta om man inte hade haft semester. Sjukanmälan ska alltså ske på första sjukdagen precis som vid en sjukanmälan under ordinarie arbetsvecka.

Felaktiga löneutbetalningar

2014-09-09 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |jag har fått en ny tjänst och jag fick högre lön från 10250 kr till 12300 kr för deltid men nu har jag i 2 månader fått en lön på 8200 kr och ändå så har jag papper på den nya lönen som min chef har undertecknat. Så kan man väl inte göra ?
Essie Malkoc |Hej,Lön och andra förmåner i en anställning ska utbetalas enligt lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt aktuellt anställningsavtal mellan dig & din arbetsgivare (AG), se https://lagen.nu/1982:80Då en AG vid upprepade tillfällen bryter mot en av arbetsgivarens grundläggande skyldigheter (lön för utfört arbete) och de mer detaljerade villkoren i anställningsavtalet så föreligger det grund för att ansöka om betalningsföreläggande för den uteblivna delen av din lön, enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, se https://lagen.nu/1990:746Min rekommendation är att du skriftligen tar kontakt med din AG för att påpeka dessa brister. Antingen har din AG bara olyckligtvis missat detta och kommer efter ditt påpekande att omedelbart göra en rättelse, eller så är inte fallet. I vilket fall som helst så ska du ha din lön utbetald enligt anställningsavtalet.Hoppas att du har fått någorlunda klarhet kring din situation.Lycka till!Bästa hälsningar,

Uppsägningstid utan kollektivavtal.

2014-09-02 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |På min arbetsplats har vi inga skrivna anställningsavtal och är inte anslutna till kollektivavtal. Men i samband med en flytt behövde jag ett skriftligt anställningsbevis att visa upp för min hyresvärd. Min arbetsgivare bad mig därför skriva ihop något som han kunde skriva under. Jag hittade en mall för anställningsavtal på Internet som jag fyllde i och skrev ut. Han påtalade att han ville lägga till att jag har 3 månaders uppsägningstid ifall jag vill sluta. Ingen annan på min arbetsplats har 3 månaders uppsägningstid. Eftersom jag var i behov av ett skriftligt dokument la jag motvilligt till detta i mitt egenskrivna avtal. Avtalet är underskrivet av oss båda. Jag har varit anställd sedan 2006 och har arbetat heltid sedan åtminstone 4-5 år tillbaka. Mina frågor är: 1. Är jag bunden till 3 månaders uppsägningstid ifall jag säger upp mig själv baserat på mitt egenhändigt skrivna avtal? 2. Vad gäller om jag säger upp mig? 3. Vag gäller om de säger upp mig?
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Det finns i huvudsak två typer av avtal i Sverige: Konsensualavtal och formalavtal. Ett konsensualavtal är ett avtal som inte behöver vara skriftligt för att vara giltigt, utan kan var muntligt. Ett formalavtal kräver viss form, exempelvis skriftlighet.Ett anställningsavtal är just ett konsensualavtal. När du påbörjade din anställning 2006 ingick du ett anställningsavtal och då gäller reglerna i lag (1982:80) om anställningsskydd (kallat LAS). Enligt 11 § 2 st. 4 stecksatsen LAS har du som arbetstagare rätt till fem månaders uppsägningstid (detta är baserat på din anställningstid sedan år 2006). Eftersom ni saknar kollektivavtal finns det inte heller någon "risk" att denna lagregel har åsidosatts, eftersom det krävs att detta sker just genom kollektivavtal (se 4 § 3 st. LAS). Enligt 11 § 1 st LAS har du en minsta uppsägningstid om en (1) månad. Däremot har du rätt till minst fem månader enligt 11§ 2 st LAS. Detta innebär att om du väljer att säga upp dig kan arbetsgivaren bara tvinga dig vara kvar i en månad, men om du exempelvis blir uppsagd av denne har du rätt till lagens minimikrav på 5 månader.

Orättvist behandlad då chefen rekryterat utom företaget?

2014-09-01 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag har haft ett vikariat i en butik sedan oktober 2013 och i januari i år så slutade en fast anställd där och även butikschefen slutade ungefär samtidigt. I mitten av mars så fick vi en ny chef och lite efter så slutade ytterligare en fast anställd. Då väljer den nya chefen att ta in en tjej som hade praktik i den butiken som hon var chef i innan som ersättning trots att det fanns två killar som hade jobbat som timanställda ett par månader och som säkert ville ha mer timmar. Jag vet inte vilken typ av anställning den nya tjejen fick, om det var en visstidsanställning eller om hon fick en tillsvidareanställning vilket jag misstänker att det kan vara. Om så är fallet så undrar jag om man verkligen får tillsvidareanställa någon man känner när det redan på företaget finns fyra stycken som inte har fast anställning än. Det känns lite som om vi aldrig fick chansen att visa vad vi gick för.
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Arbetsgivare har en stor frihet då de ska nyanställa. Det finns ingen generell regel om att de som redan är anställda inom företaget har företräde gentemot personer som kommer utifrån då en tjänst blir ledig utan arbetsgivaren kan anställa den han/hon tycker är mest lämplig. Däremot har du som är anställd som vikarie rätt att få en fast anställning när ditt vikariat pågått i totalt två år under en period om fem år (se 5 § LAS) vilket kan vara bra att komma ihåg!

Rätt till tillsvidareanställning vid många tidsbegränsade anställningar

2014-09-11 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej. Jobbat i lite mer än två år som vikarie till och från på samma företag nu. Det rör sig om 1-2 veckor varje månad. Saken är den att på alla anställningsavtalet jag skriver på när ett vikariat börjar så står det "nyanställning" och "tidsbegränsad anställning". Räknas detta in i dom två åren hel arbetstid man kan tillgodoräkna sig under en femårsperiod för att det ska leda till en tillsvidareanställning?
Sofia Linder |Hej, och tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga. Enligt lag om anställningsskydd 5§ gäller följande; "Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning."Det är alltså den sammanlagda tiden då man är anställd som räknas ihop. I ditt fall innebär det att du bara kan räkna de veckor då du faktiskt är anställd och inte de övriga veckorna. Det du bör tänka på är också att skillnad görs mellan de olika anställningsformerna vikariat, där arbetsgivaren ska kunna visa vem du vikarierar för, och allmän visstidsanställning där du inte vikarierar för någon annan anställd. Du kan vara anställd i två år som vikarie och i två år med allmän visstidsanställning innan anställningen blir en tillsvidareanställning, dvs. fyra år med blandade tidsbegränsade anställningar. De är arbetsgivaren som ska kunna visa att de har behov av att anställningen tidsbegränsas. Finns inte ett verkligt sådant behov har du rätt till en fast anställning. LAS reglerar de längsta tiderna man kan ha en tidsbegränsad anställning, men du kan ta upp frågan med din arbetsgivare innan den tiden har gått. Du har jobbar där under en längre tid och återanställs ständigt, vilket visar att du är en tillgång för företaget, så försök att förhandla om anställningen.Lycka till!

Uppsägningstid då arbetstagaren själv säger upp sig?

2014-09-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag är anställd på ett företag sen 12 år, jag är med i Unionen men företaget har SEKO Om jag säger upp mig själv, hur lång uppsägningstid har jag då? jag misstänker 3 månader?
Siri Dunér |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att du har en tillsvidareanställning eftersom du varit anställd så pass länge av din arbetsgivare. Till att börja med bör du titta i ditt anställningsavtal, om det finns en uppsägningstid bestämd där är det nämligen den som gäller i första hand. Reglerar inte avtalet frågan om uppsägning är nästa steg att ta reda på vad som står i det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen (i det här fallet SEKO). Om det finns något särskilt angivet där heller gäller istället en uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). Av lagens 11 § framgår att en minsta uppsägningstid alltid är 1 månad oavsett hur länge du har varit anställd. Skulle arbetsgivaren säga upp dig har du dock rätt till en uppsägningstid på 6 månader eftersom du har varit anställd i mer än 10 år. Är det du som tar initiativet till uppsägning är det dock som sagt 1 månad som gäller om det inte finns ett avtal som säger något annat. Med vänlig hälsning,

Uppsägningstid vid tidsbegränsad anställning

2014-09-02 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag hade ett avtal med ett företag att jag skulle jobbar fram till sista november 2014 men så kallade dom in mig förra veckan och sa att jag fick gå på dagen och att dom ville inte fortsätta med mig. Kan dom göra så eller måste dom säga till i tid innan? Hade ett avtal som kallades för visstidsanställning(För tillfällig arbetstopp)
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Regleringen kring anställningar och uppsägningstider finns i Lagen om anställningsskydd(LAS), den hittar du https://lagen.nu/1982:80.Till att börja med måste du kontrollera om ni har ett gällande kollektivavtal eftersom kollektivavtalets regler om uppsägningstid har företräde framför lagen(LAS 2§). LAS är en skyddslag och avtal, med undantag för kollektivavtal, som inskränker arbetstagarnas rättigheter är ogiltiga(LAS 2§).Av vad som framgår av din fråga så har du en tidsbegränsad anställning och förutsatt att  ni inte har ett  kollektivavtal som reglerar detta och inget annat avtalats mellan er så gäller din anställning den avtalade tiden ut(LAS 4§ st 2 och 5§). Som huvudregel har varken du eller din arbetsgivare rätt att avsluta anställningen innan den avtalade tiden gått ut. Ett undantag till denna regel är om du grovt har åsidosatt dina skyldigheter gentemot arbetsgivaren och att det därför finns grund för avsked(LAS 4§ st 4 och 18§). Eftersom du inte skrivit något om detta så utgår jag från att en sådan grund inte finns.Jag rekommenderar att du först undersöker kollektivavtalet och ditt anställningsavtal för att se om det står något om att du är tidsbegränsat anställd(visstid) men att anställningen får sägas upp i förtid. Om så inte är fallet har du rätt att kräva att din anställning gäller avtalad tid ut. Om arbetsgivaren ändå håller fast vid att din anställning upphör i förtid kan du vända dig till domstolen, gärna med stöd från ditt ev. fackförbund, för att få grunden för avskedet och skadeståndsanspråk prövat(LAS 34, 38 och 39§).Behöver du ytterligare hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserade på arbetsrätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor och lycka till!Mvh

uppsägning - personliga skäl

2014-08-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Det är så att jag har blivit uppsagd på grund av felaktiga anklagelser. Jag arbetar som en butiksleverantör och jag köpte en bordsfläkt och en cykel av en av de anställda på företaget och detta ansågs sedan som handel med stöldgods. Butikspersonalen kunde inte ge mig ett kvitto på varorna och händelseförloppet filmades av en övervakningskamera. Butikspersonalen som sålde mig varorna har blivit uppsagd. Jag återlämnade dock cykeln så det är bara bordsfläkten som behölls. Det syns på övervakningskamerorna att jag har återlämnat cykeln. Nu har jag blivit uppsagd, men jag har fått möjligheten att få säga upp mig själv istället. Om jag driver vidare detta till rätten, har jag någon chans att vinna?Vore tacksam för svar!
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga.Enligt 7 § LAS, se https://lagen.nu/1982:80 krävs det sakliga skäl för att en arbetsgivare på ett korrekt sätt ska kunna säga upp dig. Av vad du beskriver hänför sig uppsägningen till dig personligen.Det är alltid svårt att avgöra om det föreligger sakliga skäl eller inte och därför blir det också svårt att ge dig något rakt svar. Brottsliga handlingar på jobbet skulle mycket väl kunna utgöra saklig grund till uppsägning. Huruvida du skulle gå vinnande ur en strid i rätten är därför svårt att svara på.Min rekommendation är att du vänder dig till en jurist som kan ge dig ett klarare svar.Med vänlig hälsning,