Ansvar hos arbetsledare.

2014-03-24 i Trakasserier
FRÅGA |Sista dagen på mitt sommarjobb på skara sommarland berättade min 20-åriga områdes chef att jag inte var välkommen tillbaka året därpå. Jag hade skött mig utmärkt men han litade inte på min simkunnighet. Han hade inte nämnt detta en enda gång under hela två somrar förutom att han sa på ett möte "det är bara att fråga om du är osäker på något" I övrigt hade jag skött mig utmärkt och hade högsta betyg på alla andra kriterier det enda mer han klagade på var tillräckligt latcho. Mn fråga är: 1. Har han rätt att säga att jag inte får komma tillbaks nästa år på min sista dag utan någon förvarning? (jag kanske ändå aldrig hade sökt igen) 2. Har han rätt att försöka ändra på min personlighet? Jag blev helt förkrossad och kändes som jag hade gjort ett dåligt jobb och är nu rädd varje gång min nuvarande chef vill prata med mig.
Christopher Escalante |Hej!Jag skall besvara dina frågor kortfattat.1. Ja, han får säga att du inte får komma tillbaka. Eftersom det var din sista dag som sommarjobbare så avslutades din anställning, det rör sig således inte om en uppsägning eller ett avsked. 2. Det är inte straffbart att försöka ändra någons personlighet på det sätt du beskriver. Utifrån de omständigheter du beskriver så torde det inte heller röra sig om en kränkning som är att jämföra med förolämpning enligt 5 kap. 3§ brottsbalken. Vill du själv läsa 5 kap. 3§ brottsbalken eller reglerna i sin helhet kan du göra det https://lagen.nu/1962:700Vänliga hälsningar,

Arbetsbetyg

2014-03-15 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Om en anställd frågar sin chef "Kan du skriva omdöme om mig?" och chefen svarar ja, visst är detta då ett muntligt avtal?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Enligt praxis så är arbetsgivaren skyldig att utfärda arbetsbetyg eller motsvarande till en arbetstagare oavsett om man har lovat att göra det eller inte. En sådan skyldighet följer också ofta av kollektivavtal. Du har alltså rätt att få ett arbetsbetyg av din arbetsgivare. Du kan läsa mer om arbetsbetyg här http://lawline.se/answers/12805?q=arbetsbetyg.Med vänliga hälsningar

Procentuell karensdag vid sjukskrivning

2014-03-13 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Undrar om det står något i LAS gällande följande: En arbetstagare är schemalagd på timanställning ( i detta fall 7 tim/dag.) Arbetstagaren har vid flera tillfällen gått hem 1 timma innan slutet på dagen och hävdar att detta är karenstimma (dvs 1 timma karens och därefter varit hemma 3-4 dagar och fått 80 procent lön.) Jag har hittills gjort enligt ovanstående men tycker det låter jättekonstigt, plus att det kostar företaget jättemycket pengar i längden. Vi har INTE kollektivavtal, så jag undrar om det är reglerat i LAS eller om jag kan dra av en timma på dagen arbetstagaren går hem, och därefter karensdag nästa dag? Tacksam för svar! Med vänlig hälsning, Alexandra
Jonathan Breslin |Hej!Det står inget i lagen om anställningsskydd (LAS) om hur sjukskrivningar regleras. LAS handlar främst om hur en arbetstagare kan sägas upp från arbetsplatsen och hur det hanteras. Däremot reglerar lagen om sjuklön hur en sjukskrivning ska gå till. I 6 § 1st. 1 p. står det att det inte utgår någon lön för den första sjukdagen, alltså karensdagen. Lagen tar inte upp något om en procentuell karens som din arbetstagare påstår att det gör. Procentuella karenser är oftast reglerade i kollektivavtal eller i en policy på arbetsplatsen, men eftersom ni inte har ett kollektivavtal, eller en sådan policy såvitt jag förstår det, så gäller inte de reglerna hos er. Däremot har ni tillåtit detta och på så sätt samtyckt till förfarandet och det kan tänkas att det kan ses som ett konkludent avtal, mellan er och arbetstagaren, som numera har blivit en norm på arbetsplatsen. Om en arbetstagare ofta är sjuk kan arbetsgivaren i särskilda fall begära att arbetstagaren tar med ett läkarintyg för att bekräfta sjukdomen från och med den första sjukdagen, ett så kallat förstadagsintyg, se 10a § lagen om sjuklön. I normala fall begärs bara ett sådant läkarintyg efter den sjunde sjukdagen, men vid som sagt upprepade sjukdomsfall kan det bli aktuellt även vid tidigare tillfällen. Sammanfattningsvis reglerar varken LAS eller lag om sjuklön hur man fastställer en procentuell karensperiod, det bestäms lokalt genom kollektivavtal eller genom en policy på arbetsplatsen. Vid upprepade sjukskrivningar kan arbetsgivaren begära att arbetstagaren bekräftar sin sjukskrivning genom ett så kallat förstadagsintyg som arbetstagaren inhämtar hos läkare redan vid första sjukdagen. Med vänliga hälsningar 

Tjänstledigt vid extraanställning

2014-03-11 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hejsan! Om man jobbar extra vid behov, ( ca 5 dagar i veckan ) behöver man ansöka om tjänstledigt då?
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga! De s.k. vid behovsanställningrna kan vara olika utformade, och svaret beror därför på vad som står i ditt anställningsavtal eller vad du och din arbetsgivare har kommit överens om.Vid intermittent timanställning kan arbetstagaren vid varje tillfälle tacka ja eller nej till ett erbjudet arbetspass, arbetstagaren har alltså ingen arbetsskyldighet och arbetsgivaren har ingen skyldighet att erbjuda arbetspass. I sådana fall behöver man inte ansöka om tjänstledigt innan man ska vara borta, men det kan naturligtvis ändå vara klokt att informera arbetsgivaren om att man inte kommer vara tillgänglig. Är det en deltidsanställning med viss grad, t.ex. halvtid, med arbetstidsförläggning "efter behov" eller "enligt överenskommelse" har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda ett visst antal timmar och arbetstagaren skyldighet att arbeta samma antal timmar. I sådana fall behöver man ansöka om tjänstledigt eftersom arbetsskyldighet annars föreligger.

Acceptabel grund att neka anställning?

2014-03-21 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag sökte en tjänst som skulle innefatta extraarbete fram till sommaren och heltidsarbete fram till augusti. Tjänsten förutsatte att jag var studerande. Efter två intervjuer blev jag meddelad att jag inte fick tjänsten på grund av att jag inte kommer att studera vidare efter sommaren och således inte kan arbeta vidare hos dem. Varken i annonsen, eller under intervjuerna framgick att tjänsten är en långsiktig tjänst som skulle fortsätta efter sommaren. Det var tydlig att kontraktet löpte till slutet av augusti.Är arbetsgivarens grunder för att neka mig anställning okej? Tack på förhand!
Johan Hult |Hej,Jag förstår om du är besviken. Det är naturligtvis lämpligt att en arbetsgivare förklarar så tidigt som möjligt vilka villkor som gäller för en viss tjänst. Juridiskt sett så har de dock rätt att inte anställa dig.Det är en grundsats inom arbetsrätten att en arbetsgivare som huvudregel har rätt att anställa vem denne vill anställa, baserat på de kriterier arbetsgivaren själv föredrar. (Det finns ett fåtal undantag från den huvudregeln; man får till exempel inte neka personer anställning på grund av exempelvis deras etnicitet eller kön, och en statlig arbetsgivare får bara tillämpa sakliga bedömningsgrunder vid valet av vem/vilka som ska anställas.)Jag beklagar, men tyvärr kan jag inte se att någon undantagsregel skulle vara tillämplig i detta fall. Arbetsgivaren borde ha varit tydligare vad gäller vilka förväntningar man hade på den/de som skulle anställas, men juridiskt sett har de rätt att neka dig anställning. Hoppas att jobbsökandet löser sig ändå.Med vänlig hälsning,

Fråga om veckovila

2014-03-14 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Har en fråga om arbetstid som jag inte blir klok på. I §14 Arbetstidslagen står det att man ska ha minst 36 timmars ledighet inom en sjudagarsperiod. Så kallad veckovila. På mitt arbete har jag ibland jobbat tio dagar i rad då fabriken där jag jobbar är öppen 365 dagar om året. Jag jobbar alltså från måndag till onsdag veckan därpå i vissa fall. Efter tiodagarspassen är jag ledig från tors-sön och där efter vanlig vecka från mån-fre.Hur är detta möjligt då lagen säger annat? Har kollat i mitt kontrakt och där står inget om att sådana långa pass kan förekomma. Arbetstidslagen är ju i viss mån dispositiv men eftersom det inte står något om tiodagarspass bör ju lagen gälla kan man tycka. Har läst att man kan klumpa ihop två veckovilor (36h + 36h) och då stämmer det ju att jag kan jobba tio dagar i rad. Det som jag inte förstår är hur det kan gå ihop när lagtexten uttryckligen nämner "sjudagarsperiod" . Är det kanske så att det finns olika regler om det beroende på bransch? Jobbar för övrigt inom industri/livsmedelMVH
Ingrid Benzinger |Hej och tack för din fråga!Precis som du säger föreskriver 14 § arbetstidslagen att man inom en sjudagarsperiod ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet, så kallad veckovila. En sådan sjudagarsperiod behöver inte börja vid ett dygnsskifte mellan två kalenderdagar (d.v.s. kl 00.00) eller sammanfalla med kalendervecka. I praktiken kan perioden börja tisdag kl 11.00 och sedan pågå till nästa tisdag samma tid. Däremot ska sjudagarsperioderna vara desamma under en längre tid.Den sammanhängande veckovilan måste ges någon gång under denna sjudagarsperiod, men den måste inte ges regelbundet. Man måste alltså inte alltid jobba cirka sex dagar och sedan vara ledig. Genom att placera ut ledigheten i början av period 1, och sedan slutet av period 2, kan man därför få upp till elva ”arbetsdygn” i rad. Det är därför förenligt med 14 § arbetstidslagen att som ni gör arbeta 10 dagar i sträck. Du har antagligen första sjudagarsperiodens vila i 36 timmar innan du börjar arbeta på måndagen, och efterföljande sjudagarsperiods vila i 36 timmar efter att du har arbetat färdigt nästföljande onsdag. Detta är möjligt om din sjudagarsperiod räknas från exempelvis lördag till lördag. Jag hoppas att mitt svar har kunnat klargöra läget lite mer! Med vänlig hälsning,

Omplaceringsutredning och arbetsanpassning

2014-03-13 i Sjuk
FRÅGA |Hej,Jag har fått diabetes och kan inte längre köra tåg pga av det, min arbetsgivare Tågbolag X har därför sagt upp mig. Detta kommer Fackförbund Y bestrida. Men under min 4 månader långa uppsägningstid vill företaget sjukskriva mig mot min vilja. Har de juridisk rätt att sjukskriva mig fast jag vill jobba och kan tänka mig vilka arbetsuppgifter somhelst?!Tacksam för hjälp
Jonathan Breslin |Hej!Tack för din fråga till Lawline!Att sjukskriva sig är i regel en sak som man själv gör, det är inte något som arbetsgivaren kan tvinga dig till att göra. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp dig måste uppsägningen vara sakligt grundad. En saklig grund är alltid arbetsbrist om arbetsgivaren har gjort en utredning som visar att det inte finns andra arbetsuppgifter som du kan utföra på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren har gjort en sådan utredning och det visat sig att det inte finns andra arbetsuppgifter som du kan utföra så är arbetsgivaren ändå tvungen att betala ut lön till dig även om du inte kan utföra några arbetsuppgifter. När det kommer till att arbeta som lokförare så är det särskilda regler som hanterar detta, nämligen Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. enligt lagen om behörighet för lokförare. Här står det att läsa i 3 § 3 st. 3 p. att en person som lider av diabetes inte får lov att framföra ett järnvägsfordon och att om detta framkommer vid en läkarundersökning så måste läkaren informera Transportstyrelsen om det. Transportstyrelsen ska sedan göra en bedömning utifrån detta läkarutlåtande om huruvida du får lov att fortsätta arbeta som lokförare. Det är alltså inte omöjligt att de kan ge dig dispens.Arbetsgivaren har också ett långtgående ansvar för att rehabilitera en arbetstagare som blivit sjuk och anpassa arbetsuppgifterna för honom så att han kan återgå i arbete. Ett sätt att anpassa arbetsuppgifterna kan också vara att ge arbetstagaren andra uppgifter (som är likvärdiga med de han tidigare gjorde). Angående rehabiliteringsansvaret och arbetsanpassning kan du läsa mer på arbetsmiljöverkets hemsida. Så, för att sammanfatta. Om det har framkommit vid en läkarundersökning att du har drabbats av diabetes och läkaren som undersökt dig ifråga har informerat Transportstyrelsen om detta måste de ta ställning till huruvida du kan fortsätta arbeta som lokförare. Därefter måste arbetsgivaren, Tågbolag X, försöka anpassa dina arbetsuppgifter efter din förmåga. Om det inte finns några arbetsuppgifter överhuvudtaget som arbetsgivaren kan ge dig blir det möjligtvis tal om arbetsbrist. I sådant fall måste arbetsgivaren kontakta ditt fackförbund och inleda förhandlingar med dem. För att uppsägningen överhuvudtaget ska bli giltig så måste arbetsgivaren ha gjort en grundlig omplaceringsutredning. Arbetsgivaren kan alltså inte tvinga dig att sjukskriva dig, han måste ge dig andra passande arbetsuppgifter. Med vänliga hälsningar

Studieledig på deltid

2014-03-11 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, jag har hört att man kan vara studieledig 50% och ändå få sin semester som att man jobbar 100%. Är detta sant. Om ja, vilken lag ger en rätt till det? Tack!
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga! Rätt till studieledighet tillkommer arbetstagare enligt 1§ lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, vanligen kallad studieledighetslagen. Den anställde har rätt till ledighet i den utsträckning som krävs för studierna, och den kan alltså förläggas till deltid. Rätten till semester följer av Semesterlagen. Den anställde har en oinskränkt rätt till 25 lediga semesterdagar per år enligt 4§, oavsett om han eller hon arbetar hel- eller deltid. Om man alltså arbetar halvtid har det ingen betydelse vad man gör resten av tiden. Däremot kommer uttaget av semesterveckorna ekonomiskt sett bara vara värda 50% jämfört med om man hade arbetat heltid, eftersom semesterlönen baseras på den fasta lönen om man har månads- eller veckolön,.