Condicito indebiti och ond tro

2017-09-12 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, Om ett företag får in en felaktig inbetalning, har man plikt att upplysa avsändaren? eller är det okej att behålla pengarna?SKV tyckte det är en momsfri, övrig intäkt när jag frågade om man ska betala någon moms, eller skatt på det, de sa inget om att det inte är okej att behålla pengarna eller liknande.Min fråga gäller tre olika företag:Företag 1 fått ca 6000kr betalat två gånger för en faktura.Företag 2 fick 6 st inbetalningar på totalt ca 100 000kr från ett företag som mottagaren inte alls känner till och har inte nån aning om vad det är för pengarFöretag 3 fick mer för en faktura än vad beloppet att betala var påTack för svaret!MVH
Jessica Konduk |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om felaktiga utbetalningar. Utgångspunkten för din situation är att en felaktig utbetalning ska återgå till utbetalaren enligt principen om Condictio Indebiti. I Sverige gäller denna princip enligt praxis, utan att det finns stöd i lag. Huvudregeln är att det som felaktigt betalats ut ska betalas tillbaka av mottagaren.Svensk rätt ger inte stöd för att förvärva äganderätt till egendom på detta sätt. Däremot finns ett undantag från den här principen som kan ge dig rätt att behålla pengarna och inte bli återbetalningsskyldig.Två kriterier ska vara uppfyllda för att du ska slippa betala tillbaka pengarna du erhållit;1. Du ska ha mottagit pengarna i god tro2. Du ska ha inrättat dig efter betalningenDet är framstår inte som att du var i god tro när du mottog pengarna men eftersom du verkar driva ett företag är du bokföringsskyldig och då bör du rimligen upptäcka vid bokföringen att du har mottagit felaktiga betalningar om du inte på något sätt kan motivera att du inte upptäckt felet. Alltså är du återbetalningsskyldig om det företag som felaktigt har betalat dig hör av sig, särskilt gällande större belopp som 100 000 kr. Det finns ingen lagstadgad upplysningsplikt men det kan ses som ett led i god affärssed att kontakta motparten. Jag vill även tillägga att bördan att bevisa din onda tro (att du inte var i god tro) faller på motparten.Att du inrättat dig efter pengarna innebär i princip att du ska ha förbrukat dem. SvarMin bedömning är att frågan främst handlar om huruvida du mottog pengarna i god tro eller inte. I den samlade bedömningen ska även utbetalarens vårdslöshet vägas in, vilket för mig är svårt att göra en närmare bedömning av. Den preliminära bedömningen jag gör är att det blir svårt att hävda god tro i fall 1 och 2 som du har beskrivit ovan. Vid fall 3 kan det möjligen argumenteras att du inte har märkt att beloppet inte stämde för en faktura från ett företag som du faktiskt har affärer med. Det är dock svårt att säga något med säkerhet om hur domstolen gör en bedömning eftersom de bedömer från fall till fall med beaktande av alla omständigheter som kan uppkomma.Ifall någon som felaktigt utbetalat pengar till dig kontaktar dig och kräver tillbaka pengarna och du vägrar att betala och motparten kan bevisa att du var i ond tro, kan du i värsta fall som fysisk person dömas för brottet egenmäktigt förfarande och då dömas till bötesstraff samt återbetalning. Juridiska personer kan dock inte dömas för brott.RekommendationMin rekommendation är att du kontaktar de som felaktigt har utbetalat större belopp till dig och betalar tillbaka pengarna. Om du vill boka tid med en jurist är du välkommen att mejla mig. jessica.konduk@lawline.seVänligen

Vad innebär principen om condictio indebiti?

2017-08-08 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Har en fråga angående ett antal belopp på min bank som har kommit tillbaka till mig. Under v26 gjorde jag ett par insättningar på ett antal olika casinosidor på ett antal tusen. Efter jag gjort insättningar drogs pengarna från mitt konto och gick in som reserverat belopp. Detta är inget ovanligt då jag gjort liknande insättningar ett antal gånger innan. Använde mig av E-kort då jag känner att det är det säkraste, även detta användar jag alltid.Efter cirka en vecka så komer det tillbaka pengar till mig på cirka 70% av insättningarna jag gjort, Då jag inte ser någon historik på dessa så vet jag inte exakt från vilka sajter dom kommer ifrån men vet att det har med dom insättningarna att göra. Jag kontaktar de 3 olika sajterna jag spelade på och förklarar situationen och frågar dom klart och tydligt om dom fått mina pengar som jag gjorde insättning på. Får svar på alla sidor att dom har fått sina pengar och allt är grönt.Pratar med min bank och förklara även för dom men dom har svårt att förstår vad som hänt. Eftersom beloppet överstiger 15.000kr så känner jag att jag inte vill lura någon eller att det försvinner 15.000kr någon obestämd dag från mitt konto. Eftersom det nu har gått över 10 dagar sedan pengarna kom tillbaka, och jag har även återkopplat till sajterna för att se om något förändrats men allt är i sin ordning enligt dom.Har jag rätt nu då att enligt lagen condicitio indebiti att i god tro använda dessa pengarna?Alla mejl och chattsessioner är sparat.
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Svar och sammanfattningNej, du har tyvärr inte rätt att få behålla pengarna eftersom att du inte är i god tro. Däremot kan du få behålla pengarna om ingen kräver dig på dessa inom 3 år. Nedan följer en djupare analys av dels den rättsliga principen condicitio indebiti, dels av relevanta omständigheter i ditt fall. Synen på condictio indebiti är i vissa fall felaktigDet finns hos vissa en något felaktig syn på principen om condictio indebiti som ofta handlar om att man i princip skulle få behålla en betalning från en bank/större företag om dessa betalar ut en summa pengar till dig och sedan inte inom en relativ snar period sedan kräver tillbaka pengarna. Detta är inte korrekt; myten kan dessutom vara relativt farlig eftersom att den riskerar att få människor att göra av med pengar som de inte har rätt till och därmed hamna i betalningsproblem. Nedan följer därför en förklaring av principen.Vad är då condictio indebiti?Condictio indebiti är en princip som handlar om att den som har gjort en felaktig betalning ska få tillbaka beloppet från den som mottagit det felaktigt betalda beloppet. Denna princip är rätt självklar för de flesta människor. Om någon betalar en annan person felaktigt, så ska mottagaren självklart betala tillbaka beloppet. Undantag från huvudregelnFrån denna princip har det i vissa fall i Svensk rätt gjorts undantag. En samlad bedömning måste göras i varje enskilt fall, men några riktlinjer hur domstolar har resonerat i frågan kan lämnas: – God tro krävs hos mottagaren. Dvs. mottagaren måste vara omedveten om att betalningen är felaktig.– Mottagaren måste ha inrättat sig efter betalningen. Typiskt sett förbrukat pengarna. – Partsförhållandet. Banker, som hanterar pengar kan normalt sett tänkas ha strängare krav på sig. – Passivitet från betalaren. En längre period fortgår utan att betalaren reagerar. Du är inte i god troEftersom att du inte är i god tro, dvs. du vet om att betalningen är felaktig så ska den återgå. Däremot kan det vara så att banken inte upptäcker den felaktiga betalningen. Är så fallet preskriberas deras fordran på dig efter 3 år. 2 § andra stycket preskriptionslagen.RekommendationFörslagsvis kan du därför, eftersom du faktiskt försökt att vara ärlig och betala tillbaka pengarna, låta dem ligga på något konto tills dess att tre år har passerat. Eller så kan du använda dem, men var isåfall medveten om att banken kan kräva tillbaka pengarna från dig inom 3 år. Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar.Med vänlig hälsning

Felaktig utbetalning - vad gäller?

2017-07-19 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har fått brev från Trygg Hansa för 1 månad sedan som skriver att dom gjort en felaktig utbetalning till mitt konto på 34.800kr den 1/4-2016. Dom har skickat en faktura till mig där jag ska betala tillbaka beloppet inom 10 dagar. Jag har inte ens märkt att pengarna kommit in på mitt konto då jag i april 2016 köpte en ny bil från mitt konto bland annat.Har dom rätt att kräva tillbaka pengarna? Och hur kommer det sig att dom skickar denna faktura 1 år och 3 månader efter att utbetalningen gjordes? Hur ska jag gå vidare med detta?Tacksam för snabbt svar!
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Felaktiga utbetalningar är inte något som är reglerat i lag, utan regleras istället genom den allmänna rättsprincipen "condictio indebiti" som betyder återkravsrätt. Huvudregeln är att betalningen ska gå åter vid felaktiga utbetalningar. Dock finns det vissa undantag från huvudregeln. Det första är om den felaktiga utbetalningen gjorts medvetet, alltså om försäkringsbolaget medvetet betalat ut den felaktiga summan, vilket inte verkar vara fallet här utifrån vad som framgår av din fråga. Det andra undantaget är om mottagaren var i god tro samt inrättat sig efter betalningen, vilket innebär att det dels krävs att mottagaren inte ska ha insett eller borde ha insett att den fått en felaktig utbetalning och dels har förbrukat pengarna genom att spendera dem eller på något sätt ordnat sin ekonomi därefter. Om du har inrättat dig efter den felaktiga utbetalningen genom att förbruka dem samt var i god tro är du inte återbetalningsskyldig. Då det förflutit så pass lång tid sen utbetalningen gjordes borde du anses ha inrättat dig efter den felaktiga utbetalningen. Av din fråga framgår att du inte märkt att pengarna kommit in på kontot, vilket skulle kunna innebära att du anses vara i god tro. Dock kvarstår frågan om du borde ha insett den felaktiga utbetalningen. Vid den bedömningen tar man bland annat hänsyn till hur stor den felaktiga utbetalningen var. Om beloppet var stort i förhållande till det som egentligen skulle ha betalats ut talar det för att du borde insett den felaktiga utbetalningen och de har rätt att kräva tillbaka pengarna. I ditt fall handlar det om en felaktig utbetalning på 34 800 kr, vilket är ett relativt stort belopp och det kan därför vara svårt att hävda god tro. Dock eftersom det gått så lång tid och du därmed kan anses ha inrättat dig efter utbetalningen, är det en omständighet som talar för att du var i god tro. I slutändan är det en helhetsbedömning som görs av alla omständigheter i det enskilda fallet.Sammanfattningsvis är huvudregeln vid en felaktig utbetalning att du ska betala tillbaka pengarna. Undantag från detta är om utbetalningen gjorts medvetet av Trygg Hansa eller att du inrättat dig efter betalningen samt var i god tro. Hur det kommer sig att de skickar denna faktura 1 år och 3 månader efter att utbetalningen gjordes beror förmodligen på att de inte har upptäckt detta förrän nu. Om du vill gå vidare med detta ärende föreslår jag att du vänder dig till någon av våra betaltjänster där en grundligare undersökning av ditt fall kan göras. Du kan boka tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Måste man återbetala felbetalning

2017-07-12 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag fick brev hem från Trygg Hansa för cirka 1 månad sen där dom skriver att dom har gjort en felaktig utbetalning till mitt konto på 34.800& den 1/4-2016. Dom har även skickat med en faktura på beloppet som jag ska betala inom 10 dagar. Jag har inte ens märkt att jag fått in pengarna på mitt konto. I samband med att detta skulle ha skett så köpte jag en bil bland annati april 2016 från mitt konto.Har dom rätt att kräva tillbaka pengarna? Hur kommer det sig att dom kontaktar mig 1 år och 3 månader efter att utbetalningen gjordes? Tacksam för snabbt svar!Med vänlig hälsning, Sandra
André Kalldal |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår din fråga undrar du om du behöver betala tillbaka en felutbetalning ett år och tre månader efter det att den utfärdats. Svaret här är att det beror på. När man får en felutbetalning är huvudregeln att pengarna då ska återgå till dess rätte ägare. Detta är en rättsprincip som kallas condictio indebiti. Detta gäller under förutsättningen att du, när du fick in pengarna på ditt konto inte var i vad som kallas för ”god tro” om att det var dina pengar och att det sannolikt var en felbetalning. Med ”god tro” menas att du inte anade att det här inte var dina pengar och att det var något du skulle få in på ditt konto eller i vart fall inte behövde misstro. När det rör sig om små belopp är detta lättare då folk ofta har småtransaktioner utan att kolla så mycket. När beloppen istället är på summan det rör sig om här, nästan 35 000, är det svårt att argumentera att du inte anade att det var en felutbetalning. Om du då exempelvis ofta har transaktioner i den här storleksordningen är det lättare att hävda att du inte hade anledning att misstro detta, men annars har försäkringsbolaget rätt att återkräva beloppet. Detta gäller även fast det gått över ett år sedan inbetalningen gjordes. Anser du att du var i god tro har du rätt att bestrida fakturan genom att förklara detta. Vill du ha hjälp av oss att bestrida detta kan du kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Katt såldes av ena ägaren - kan den andra ägaren kräva katten tillbaka?

2017-08-12 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hejsan!Jag och mitt ex hade en gemensam katt som jag sålde efter vi separerade.Det var endast mitt namn som stod på köpekontraktet. Jag sålde katten då vi inte hade en bra seperation och hon går på olika mediciner då hon inte mår psykiskt bra, jag ansåg att hon inte klarar av att ha hand om en katt ensam. Hon flyttade även tillbaka till sin mor som tidigare hade sagt att hon inte vill ha någon katt i huset. Nu säger hon att hon vill ha tillbaka katten som är såld. Hon har fått hälften av vad katten köptes för.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Ditt ex har inget anspråk på katten och kan inte få den tillbaka om inte nye ägaren medger detta. Den nye ägaren har köpt katten i god tro (2 § godtrosförvärvslagen) om att du var den rätte ägaren, så om du inte skulle anses vara det, t.ex. för att katten köptes för gemensamt bruk och fortfarande tillhörde er båda, så är köpet ändå fastställt. Hon har fått hälften av pengarna så då har hon inget anspråk mot dig heller. Om katten istället anses vara din för att du stod på köpekontraktet och hon inte har krävt den tillbaka efter separationen och du haft anledning att sälja den, så har hon inte heller något att komma med eftersom det inte är hennes katt.Hoppas det besvarar din fråga och tveka inte att höra av dig till Lawline igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Återkom med mer information

2017-08-02 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Vi är två grannar som delar avlopp infiltration med stenkista, jag flytta in två månader tidigare än grannen avloppet heter Baga, jag betalar 168: tusen grannen 77 tusen, enligt Baga ej betalt installationen, vilket jag skulle ha 168 tusen minus 77 tusen, då skulle jag erhålla 45000, vilket dem vägrar ge mig, avloppet kostade 252.631, nu har vi fått kommunalt därför uppdagas detta eftersom man får tillbaks en viss procent av kommunen, jag står elen också vilket dem ej betalar heller.
Emil Blomqvist |Hej!Jag har svårt att förstå din fråga och behöver mer information. Återkom till mig på emil.blomqvist@lawline.se med mer information så hjälper jag dig!Hälsningar,

Återbetalning av felbetalning

2017-07-12 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag råkade betala in 1000 kronor till fel kontonummer. Jag kontaktade banken och fick kontohavarens namn och adress, men någon anledning vägrar personen att betala tillbaka pengarna. så min frågan är vad kan vi göra nu och vänder vi nu.
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår din fråga undrar du om kan få tillbaka en felutbetalning. Svaret här är att det beror på. När man får en felutbetalning är huvudregeln att pengarna då ska återgå till dess rätte ägare. Detta är en rättsprincip som kallas condictio indebiti. Detta gäller under förutsättningen att mottagaren, när denne fick in pengarna på ditt konto var inte var i vad som kallas för ”god tro” om att det var dennes pengar och att det sannolikt var en felbetalning. Med ”god tro” menas att denne inte anade att det här inte var sina pengar och att det var något denne skulle få in på sitt konto eller i vart fall inte behövde misstro det. När det rör sig om små belopp är detta lättare att hävda god tro då folk ofta har småtransaktioner utan att kolla så mycket och då inte behöva ge tillbaka pengarna. När du nu såhär tidigt uppmärksammat mottagaren om att det inte var dennes pengar är det svårt för den att hävda god tro. Vägrar personen göra återbetalningen har du rätt att gå via domstol för att få tillbaka dina pengar. Det tas då som ett ”små-mål” och du riskerar inte så mycket vad gäller rättegångskostnader om du förlorar. Vill du ha hjälp av en jurist att göra detta kan vi självklart hjälpa dig, men det man bör komma ihåg är att när det är låga belopp kan kostnaderna för en jurist överstiga den eventuella vinsten. Men detta är helt upp till dig och du har rätt att få tillbaka pengarna. Vill du att vi hjälper dig i ärendet att få tillbaka dina pengar kan du kontakta oss på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Är en likvidator är skyldig att föra aktiebok?

2017-06-24 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag undrar om en likvidator är skyldig att föra aktiebok under en likvidation och på vilka grunder den skyldigheten i så fall träder in. Är det någon skillnad i skyldighet mellan privata bolag och publika bolag?
Amanda Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här applicerar vi Aktiebolagslagen (2005:551)Enligt 2 § Aktiebolagslagen ska samma lagar gäller alla aktiebolag både privat aktiebolag eller publikt aktiebolag om inte annat föreskrivs tydligt i lagrummet.Skyldigheterna för en likvidator finns 25 kap. Likvidation och konkurs, specifikt angående redovisningsskyldighet i 25 kap. 37 §. Där är skrivet att "Likvidatorn ska för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning, som ska läggas fram på årsstämman." Inget nämns om någon skillnad mellan privata och publika aktiebolag.Hoppas det besvarar din fråga!