Frånträda solidariskt betalningsansvar?

2018-03-02 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Frånträda solidariskt betalningsansvar?2018-03-01 i FORDRINGARFRÅGAHejJag och min syster har tillsammans ett solidarisk bolon från banken. Min syster äger 100 procent av bostadsrätten Jag och hon står båda för lanen och det är hon som äger bostadsrätten. Jag vill inte vara med längre men min syster vill att jag ska vara med lanet. Fråga: Kan jag säga upp mitt lån från banken?SVARHej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att vara medlåntagare innebär att man står med på lånet och att man är solidariskt ansvarig för att lånet betalas tillbaka till banken tillsammans med låntagaren. En medlåntagare utgör därför en säkerhet för att banken ska få betalt för det givna lånet eftersom banken kan kräva medlåntagaren på lånet i det fall låntagaren inte kan betala. Genom att ha en medlåntagare stärks låntagarens betalningsförmåga och det ökar chansen för att banken beviljar lånet.Mitt råd är att kontakta banken som beviljat lånet om du inte längre vill stå som medlåntagare. Rimligtvis kommer banken att göra en bedömning av låntagarens kreditvärdighet för att kunna avgöra om låntagaren ensam kan stå på lånet. Bankens godkännande krävs alltså för att du ska kunna frånträda ditt ansvar som medlåntagare.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,He, tack sa mycket for svaret ovanFaktum ar att min syster kan inte sta ensam for banklanet, eftersom hon ar fortidspensionar ochhenes inkomst raker inte till att sta for lanet sjalvVad gor jag nu
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag måste dessvärre instämma med min kollega. Du har tyvärr inte någon möjlighet att frånträda ansvaret för lånet, förutom att prata med banken för att kunna finna någon lösning.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad är skillnaden mellan skuldsanering och utmätning?

2018-02-20 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan skuldsanering och utmätning?
Melina Trydegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skuldsanering regleras i skuldsaneringslagen. Skuldsanering innebär att en gäldenär (dvs. den som har en skuld till någon annan) helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen (1 § skuldsaneringslagen). För att skuldsanering ska beviljas en enskild krävs det att olika villkor är uppfyllda (se 5-10 §§ skuldsaneringslagen). Alltså behöver den skuldsatta ansöka och beviljas skuldsanering för att det kunna bli möjligt. Rent i praktiken går en skuldsaneringen till på det sätt att den enskilde får en betalningsplan, oftast på fem år. Betalningsplanen innebär att kronofogdemyndigheten kommit överens med borgenärerna (de som den enskilde har skulder till) om ett belopp för den enskilde att betala tillbaka. Denne betalar då av enligt planen det som rimligen kan avvaras från försörjningen. För mer information om skuldsanering hänvisar jag till kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/kanintebetalaskuldsanering.html Utmätning regleras i utsökningsbalken (UB). Utmätning innebär att kronofogden beslutar om att en skuldsatt persons egendom ska tas om hand för att betala tillbaka en skuld. Den vanligaste utmätningsformen är utmätning av lönen. Även här hänvisar jag till mer information om utmätning på kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Utmatning2.htmlVänligen,

Kan man pantsätta aktier och hur går det isåfall till?

2018-02-14 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |hejhur går en giltig handpanträtt till mellan en privatperson och en tex bank?? kan man ingå ett avtal om pantsättning av aktier???Mvh
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om man kan pantsätta aktier och hur det isåfall går till.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningJa, man kan ingå ett avtal om pantsättning av aktier.För att fullborda pantsättningen kan man behöva vidta någon av följande åtgärder:1. lämna över aktiebreven till banken,2. underrätta den som innehar aktiebreven om pantsättningen,3. underrätta förvaltaren av registret aktien finns i om pantsättningen, eller4. registrera pantsättningen i registret.Kraven för giltig pantsättningEn giltig pantsättning föreligger om en sak med något värde pantsätts till säkerhet för en skuld. Panten måste dock därefter "traderas" (överlämnas) till panthavaren – annars är inte pantsättningen fullbordad. Det är denna sista handling som man ofta avser när man talar om "pantsättning".Panten måste även kunna identifieras. Är den sammanblandad med annan egendom som ser likadan ut riskerar panten att inte längre gälla. Då går det nämligen inte att veta vilken sak som är panten.En pantsättning kan t.ex. gå till på följande sätt:1. Du och banken skriver ett avtal om pantsättning.2. Du lämnar över aktiebreven till banken.Observera dock att du som pantsättare inte får ha någon rådighet över panten. Panten är t.ex. inte giltig om du när som helst kan hämta ut den.Dessa kriterier kan uppfyllas av aktier. Därför kan man ingå avtal om pantsättning av aktier.Pantsättning av aktierAktier kan pantsättas på olika sätt, beroende på vilken typ av aktier det rör sig om. Observera att jag här talar särskilt om överlämnandet ("traditionen") av panten till panthavaren.Finns aktien som ett aktiebrev ska aktiebrevet överlämnas till banken (6 kap. 8 § aktiebolagslagen och 22 § skuldebrevslagen).Finns aktiebrevet hos någon annan än dig eller banken räcker det att underrätta den som innehar aktiebrevet om pantsättningen (lagen (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man).Finns aktien bara som en anmärkning i ett register finns inget att överlämna till banken. Istället sker pantsättningen genom något av följande sätt:1. Den som förvaltar aktien underrättas om pantsättningen (3 kap. 10 § tredje stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (LVKFI)).2. Pantsättningen registreras i registret (6 kap. 2 § och 7 § LVKFI).Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med pantsättning av aktier är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är borgensman betalningsskyldig om lånetataren dött?

2018-02-02 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag är borgensman för min avlidna brors lån och undrar om jag är betalningsskyldig ändå? Det finns även en borgensman för mig på lånet är även den betalningsskyldig? Vad händer om jag inte betalar får jag betalningsanmärkning då? Har min borgensman samma skyldigheter att betala? Tack på förhand!
Alexia Kavaleff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är borgensman betalningsskyldig trots lånetagarens död?Ifall en lånetagare avlider är det dennes dödsbo som svarar för skulderna. Ifall dödsboet ej kan betala är det borgensmannen som ska göra det (10 kap 10 § Handelsbalken). Detta innebär inte att ditt borgensåtagande upphör, du svarar således för skulder i den mån dödsboet ej kan.Du har antingen ingått en sk. enkel borgen (10 kap 8 § Handelsbalken) eller en proprieborgen (10 kap 9 § Handelsbalken). Om du ingått en enkel borgen ska du betala när dödsboet inte kan betala. Kreditgivaren kommer alltså i första hand att kräva betalning av dödsboet och i andra hand av dig. Om du däremot ingått en proprieborgen kan långivarna direkt kräva dig på skulden utan att kräva dödsboet först.Betalningsansvar vid flera borgensmänJag uppfattar frågan som att ni är flera borgensmän för samma lån. Vanligtvis brukar man då vara solidariskt ansvariga, dvs. att kreditgivaren kan kräva betalning av vilken som helst av borgensmännen. I så fall har den borgensman som betalat rätt att kräva betalning av både den man gått i borgen för och den andra borgensmannen (regressrätt).Jag uppfattar det som att du är i första hand betalningsansvarig för lånet och den andra borgensmannen är i andra hand. Den andra borgensmannens betalningsansvar påverkas inte av din brors död. Hen ska betala ifall du inte kan betala. Sedan har hen rätt att kräva betalning av dig och av dödsboet.SammanfattningBåde du och den andra borgensmannen är betalningsansvariga och jag har tolkat din fråga som att du i första hand har betalningsansvar för lånet och den andra borgensmannen i andra hand. Du kan även få en betalningsanmärkning om du ej kan betala borgen eftersom du svarar för din brors skuld som om den var din egen.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Handräckning av utlånad soffa

2018-02-28 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Det tog tid innan min nya hyresgäst möbler kom från Tyskland. Så jag lånade ut bord,stolar och min dotters bäddsoffa mm. Min far avled för ett par månader sen och min dotter ville ha denna oanvända bäddsoffa.Nu har hyresgästens möbler kommit och jag ville ha tillbaka sakerna. Nu hävdar hon och hennes vännina att jag skänkt alla saker till hyresgästen. Vilket jag inte gjort,utan ville bara vara snäll och låna ut sakerna så hon hade något att sitta/sova på.Denna bäddsoffa var det ända min dotter valde hos sin morfar,så det känns så ledsamt. Kan jag göra något?
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om någon vägrar att lämna ut föremål som rätteligen tillhör dig kan du begära handräckning av Kronofogdemyndigheten (KFM). Läs mer om handräckning här. KFM kommer dock inte utreda huruvida du faktiskt lånade ut soffan eller om det var en gåva. Om det är så att hyresgästen bestrider din ansökan om handräckning, kommer KFM pausa ärendet och hänvisa dig till tingsrätten. I tingsrätten kan du väcka talan och begära att få tillbaka soffan. När du har en dom på att hyresgästen ska lämna tillbaka soffan kan du återigen vända dig till KFM och begära verkställighet av domen. I det här skedet spelar det ingen roll vad hyresgästen säger utan KFM kan åka hem till vederbörande och hämta tillbaka soffan.Sammanfattningsvis: Du kan begära handräckning hos KFM. Om hyresgästen inte svarar på föreläggandet eller erkänner ditt krav kan KFM hämta soffan direkt. Om hyresgästen däremot bestrider föreläggandet får du vända dig till domstolen och begära att soffan återlämnas. Om hyresgästen, trots domen, inte återlämnar soffan kan KFM åka dit och verkställa domen (d.v.s. hämta soffan).

Vad innebär sakrättsligt skydd?

2018-02-18 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang. sakrättsligt skydd. Kan man endast använda det uttrycket när det gäller köparens skydd mot säljarens borgenärer? Eller går det att använda även i situationer där det är "tvärtom", alltså att ex en köpare som går i konkurs men har fått varan i sin besittning, att dennes borgenärer har ett skydd gentemot en säljaren av en vara?
Josefin Riklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem som har sakrättsligt skydd avgör vilken verkan ett avtal har för någon på motpartens sida är intresserad av egendomen. När det finns två parter som är berättigade till ex. en vara, bestämmer sakrätten vem av dessa som har sk. bättre rätt. Uttrycket kan alltså i båda de situationerna du beskriver. Den första situationen du beskriver får betydelse främst när säljaren har gått i konkurs. Om köparen fått sakrättligt skydd till den vara den köpt har köparen rätt till egendomen framför säljarens borgenärer. När den som köpt en vara och fått den i sin besittning, och därmed fått sakrättsligt skydd, har dennes borgenärer bättre rätt till varan än vad säljaren har. Detta får främst betydelse när en vara har levererats innan den betalts och köparen går i konkurs. Har köparen fått sakrättsligt skydd och går i konkurs innan säljaren fått betalt har säljaren inte rätt till full betalning eller rätt att återta varan. Säljaren får istället nöja sig med en utdelning i konkursen tillsammans med övriga borgenärer. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

När måste jag betala tillbaka pengar som jag har fått från någon annan av misstag?

2018-02-07 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Tjena,Min arbetsgivare vill kräva tillbaka pengar som dom betalat ut för mycket till mig i en 3-månaders period för över ett år sedan. Vilka rättigheter har jag i detta ärendet? Enligt arbetsgivaren har dom rätt att gå tillbaka 2 år.
Frida Brånebäck |Hej och tack för din fråga!Ditt ärende handlar om s k misstagsbetalning (även kallat condictio indebiti); du har fått pengar från någon annan, trots att du egentligen inte har rätt till dessa pengar. Regler om detta finns inte i någon lag, utan regleras genom allmänna principer (icke-regerade lagregler). Enligt den oskrivna huvudregeln ska pengar som betalats av misstag gå åter. Enligt huvudregeln ska du alltså, precis som arbetsgivaren säger, betala tillbaka det belopp som har betalats ut av misstag. Det finns dock ett undantag från denna huvudregel. Om du som mottagare i god tro har inrättat dig efter betalningen, behöver du inte betala tillbaka. För att du inte ska bli återbetalningsskyldig krävs alltså följande:1) För det första måste du har varit i god tro om att pengarna inte betalats till dig av misstag. God tro innebär i det här fallet att du varken insåg eller borde ha insett att pengarna hamnat hos dig av misstag. Med andra ord innebär god tro att du inte ens borde ha misstänkt att pengarna betalats till dig av misstag. Om du t ex har 20 000 kr i lön varje månad, men att du under denna 3-månadersperiod i stället fått 25 000 varje månad, borde du ha misstänkt att en misstagsbetalning skett; du har därmed inte varit i god tro. Om du visste att pengarna betalats av misstag, har du inte heller varit i god tro.2) För det andra krävs det att du inrättat dig efter betalningen. Detta betyder att du måste ha förbrukat pengarna som betalats till dig av misstag. Du ska alltså ha gjort dig av med pengarna, t ex genom att betala räkningar.Jag vill åter igen betona att både 1) och 2) måste vara uppfyllda. Det räcker alltså inte med att du säger att du har gjort dig av med pengarna som du fått av misstag; du måste dessutom ha varit i god tro om att pengarna betalats till dig av misstag.Att misstagsbetalningen skedde för över ett år sedan borde inte hindra din arbetsgivares rätt att få tillbaka pengarna. Högsta domstolen har i ett rättsfall godkänt ett återkrav, trots att det hade gått 2,5 år sedan betalningen skett av misstag.Hoppas det var svar på dig fråga!

Är jag skyldig att betala tillbaka en felaktig utbetalning?

2018-02-01 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |'Det gäller ett ärende som jag har om Condictio indebiti - Återkravsrätt mot Netonett. Kort bakgrund: Jag köpte en TV inkl. ljudsystem via Netonett som försvann hos Postnord. Sen gjorde jag en felanmälan vilket ledde att Netonett skickade en leverans, efter en lång procedur med de fick jag min beställning. För en kort tid sedan noterade jag att en återbetalning på mitt konto på samma belopp, I.o.m att den var insatt för en tid sedan så har jag använt en del av pengarna omedvetet. Från början tänkte jag att Netonett har fått någon garantiersättning från Postnord och vilket gjorde att Nettonet betalande tillbaka en del av summan som 'good will' till mig men jag ville undvika något misstag från min sida så jag skickade ett epost meddelande till Nettonet och bad de undersöka anledning varför det fanns en återbetalning på mitt konto. Nu svarar Netonett och säger att 'det var ett misstag', inte sett det och kräver att jag betalar pengarna tillbaka inom 10 dagar. Frågan, vad är har Netonett rätt att kräva pengarna tillbaka med sådan kort varsel? Vad är mina rättigheter som konsument i detta fall?
Clara Görrel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du känner till finns det i svensk rätt finns en princip som heter condictio indebiti och som aktualiseras när någon av misstag betalar ut ett belopp till någon som egentligen inte har rätt till betalningen eller om någon betalar ut en högre summa än någon är berättigad till. Principen, som är en allmän rättsprincip och saknar reglering i lag, innebär kort sagt att den som gjort en felaktig utbetalning har rätt att få tillbaka pengarna (se t.ex. NJA 1999 s. 575).Från huvudregeln, att pengarna ska betalas tillbaka, finns det dock undantag som utarbetats i praxis (se t.ex. NJA 2001 s. 353). Mottagaren av pengarna kan ha rätt att behålla pengarna om mottagaren varit i god tro, d.v.s. trott att den erhållna summan var korrekt, och inte heller haft anledning att misstänka att summan var fel, samt att mottagaren inrättat sig efter betalningen. Att inrätta sig efter betalningen innebär i princip att mottagaren har anpassat sin ekonomi baserat på utbetalningen eller att man förbrukat den utbetalda summan. Andra saker som kan vara avgörande är om mottagaren gjort obehörig vinst eller om någon av parterna uppvisat oaktsamhet.När man ska bedöma huruvida någon varit i god tro görs bedömningen på objektiva grunder. Även hur lång tid det tar från att den felaktiga utbetalningen skett till att detta upptäcks kan vara avgörande. Om felet upptäcks kort efter att utbetalningen har skett talar detta för att pengarna ska betalas tillbaka.Eftersom du upptäckt den felaktiga utbetalningen är du inte i god tro och då du inte har använt hela beloppet har du inte heller inrättat dig efter utbetalningen. Detta talar för att du är skyldig att betala tillbaka beloppet till NetonNet. Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Vänliga hälsningar