Samägd fastighet – går det tvinga fram försäljning?

2017-11-17 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Min man och hans två bröder äger tillsammans en stuga, 1/3 var. Min man vill bli utköpt men de övriga bröderna ställer massa orimliga krav. De vill att min man, innan köpet har blivit klart, ska betala för drift men inte ha tillgång till stugan. De är inte heller överens om priset. Kan min man, själv, bestämma att stugan ska säljas på exekutiv auktion eller vilka regler gäller. Det finns inga avtal eller skrivelser ang stugan.Tacksam svar!
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Det bästa och enklaste är naturligtvis att bröderna försöker komma överens. Går inte detta och din man vill sälja stugan så kan han använda sig av reglerna i samäganderättslagen Lagen föreskriver att när två eller fler personer gemensamt äger en fastighet så är utgångspunkten att beslut fattas tillsammans och i samförstånd. 2 § samäganderättslagenKan delägarna av fastigheten inte enas så är det möjligt att vända sig till den lokala tingsrätt där fastigheten är belägen. Tingsrätten utser då en förvaltare som kan hjälpa till att medla och sköta annat praktiskt beträffande fastigheten. 3 § samäganderättslagenKvarstår problem även efter medlingsförsöken går det att tvinga fram en försäljning genom att fastigheten säljs på offentlig auktion. Detta är endast möjligt ifall annat inte har avtalats mellan delägarna. Så verkar dock inte vara fallet i din fråga. 6 § samäganderättslagenEn offentlig auktion ska hållas så snart det är möjligt. 10 § samäganderättslagenHoppas du svar på din fråga och att det löser sig i ert fall. Om du vill ha mer hjälp, t.ex. genom att sätta igång ett förfarande som jag beskriver ovan, så går det bra att vända sig till info@lawline.seMed vänlig hälsning

Hur lång tid i efterhand kan en faktura bestridas?

2017-11-16 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Mitt företag har haft ett avtal med en kund som inneburit att de har förbundit sig att köpa ett antal konsulttimmar av oss varje månad, och vi förbundit oss att utföra samma antal timmar för deras räkning.För över ett år sedan slutade de plötsligt att betala, vi fortsatte dock att utföra arbete under ett antal månader efter detta då vi hade vårt avtal och hoppades pengarna skulle komma in då kunden ej bestridit någon faktura.I samband med en andra betalningspåminnelse för c:a 6 månader sedan bifogar jag även en slutfaktura med en uträkning av de timmar vi arbetat fram tills vi lade ner arbetet, arbetet lades ner eftersom jag ansåg att avtalet brutits då de ej betalat utestående fakturor.Kunden bestrider ej heller då någon faktura utan ber mig förklara hur slutfakturan räknats fram, jag förklarar detta för kunden och efter det hör vi inget mer.Förra veckan så skickar jag en sista påminnelse på alla utestående fakturor där jag kräver betalt inom en vecka annars går fakturorna + dröjsmålsränta till inkasso. Nu hävdar kunden att han bestridit vår första faktura brevledes för mer än ett år sedan dvs. långt innan vi lade ner arbetet, något brev har vi inte sett. Nu har också kunden bestridit fakturorna.Mina frågor är: 1. Kan kunden bestrida fakturor efter så här lång tid, trots att vi inte har någon text med tidsperiod på våra fakturor.2. Spelar det någon roll vid ett eventuellt kronofogdeärende?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur lång tid i efterhand kan en faktura bestridas?Det finns i princip ingen gräns för hur länge man kan vänta med att bestrida en faktura. Däremot kan fakturamottagarens passivitet tolkas som ett medgivande av att ett visst belopp ska betalas. Jag kan inte svara på om ett sådant passivt medgivande föreligger i ert fall utan att ha mer information. Om priset följer av ert avtal torde det dock inte vara särskilt svårt att fastställa vilket pris kunden ska betala. Kan ett inkassoföretag driva in pengarna?När en kund underlåter att betala en faktura kan man vända sig till ett inkassoföretag för att få hjälp med att driva in pengarna. Detta förutsätter dock vanligtvis att kunden inte har bestridit fakturan, vilket har skett i ert fall. Om du vill överlämna fakturorna till ett inkassoföretag rekommenderar jag i så fall att du först och främst förklarar för inkassoföretaget hur situationen ser ut. Kan Kronofogden driva in pengarna? För att få betalt kan man ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om er kund fortfarande bestrider kravet (vilket troligtvis kommer att ske baserat på kundens tidigare agerande) kommer Kronofogden dock inte att göra någonting mer, utan i så fall blir ni tvungna att vända er till tingsrätten med kravet (se nedan). Kronofogden kan hjälpa er med att driva in pengarna när ni har fått en dom där betalningsskyldigheten framgår. Observera att det kostar pengar att ansöka om betalningsföreläggande. Misstänker du att kunden kommer att bestrida kravet är det lämpligare att vända sig direkt till tingsrätten.Stämningsansökan mot kundenFör att kunna framtvinga en betalning från en kund som vägrar betala behöver ni ansöka om stämning mot kunden hos tingsrätten. I så fall är det upp till tingsrätten att avgöra om ni har rätt att få betalt och i så fall hur mycket. Du kan hitta mer information om hur detta går till på Domstolsverkets hemsida. Vilken betydelse har kundens bestridan av fakturorna i en eventuell tingsrättsförhandling?I tingsrätten kommer ni att behöva bevisa att er kund är skyldig er pengar. Er kund kommer förmodligen att försöka motbevisa detta genom att påstå att fakturorna har bestridits. Det finns som sagt ingen tidsgräns för hur länge man kan vänta med att bestrida en faktura, men oavsett hur länge bestridan har dröjt måste er kund lägga fram grunder för sina invändningar. Lyckas ni bevisa att er kund är skyldig er pengar räcker det alltså inte med att kunden påstår att bestridan har skett; kunden måste i så fall förklara varför fakturorna är felaktiga och ha fog för sina påståenden.SammanfattningSå, för att kortfattat besvara dina frågor: 1) Ja, kunden kan bestrida fakturorna så här långt i efterhand. Detta innebär dock inte att kunden slipper betala. 2) Att kunden har dröjt med att bestrida fakturorna kan innebära att kunden genom sin passivitet har gått med på ert krav, men huruvida så har skett i ert fall kan jag inte svara på utan mer information. Oavsett är kundens dröjsmål med att bestrida fakturorna åtminstone en omständighet som ni bör ta upp vid en eventuell domstolsförhandling.Mitt råd till erJag rekommenderar att du först och främst förklarar för kunden att fakturorna ska betalas och att ni är beredda att gå vidare till domstol om betalning inte sker. Betalar inte kunden kan du ansöka om stämning hos tingsrätten. Eftersom er tvist verkar röra ett större belopp är du varmt välkommen att boka en tid med någon av våra jurister som kan ge dig ytterligare råd och praktisk hjälp. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Preskription av borgensåtagande pga hyreskontrakt

2017-11-15 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej.Undrar om ett borgensförbindelse till ett hyreskontrakt automatiskt blir preskriberat efter två år utan att man sagt upp det?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Ett borgensåtagande är giltigt i 10 år från det att gäldenären senast upplyste borgensmannen om åtagandet (2 § preskriptionslagen). Alltså blir borgensåtagandet inte preskriberat i ditt fall, såvida inte hyreskontraktet upphör.Vänliga hälsningar,

Kund bestrider faktura för bl.a. entreprenad

2017-11-05 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Har en kund som vi har gjort flera olika jobb hos.-Entreprenad - enskilt avlopp-Badrumsrenovering-inkoppling kök-byte blandare i uthus-förberedande för plattläggning utomhus ca 10m2Nu har kund valt att bestrida alla fakturor och dra av ett betydande belopp.Har mailat kund och bett om ett möte 2ggr, men ett förslag dyker aldrig upp.Vid inkasso kravet så bestreds kravet, där hänvisade han enbart till entreprenad - enskillt avlopp.Hur går man vidare? Vi anser oss ha rätt till full betalning,under grävarbetena så uppdagades att stuprören var kopplade på brunnen,detta får inte vara så vid den nya anläggningen varvid vi drog med oss nytt dagvatten,kund var f.n i frankrike och var svår att nå.Hur gör vi?
Annie Fällström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att er kund är en privatperson. Då ni som näringsidkare utför entreprenad åt en privatperson blir i första hand Konsumenttjänstlagen tillämplig (här). Om det är fel i arbetet har konsumenten rätt att hålla inne betalningen, begära prisavdrag och sist häva avtalet. Av er fråga framgår det dock inte varför er kund bestrider fakturorna, varför jag utgår från att det inte förekommer något fel i det arbete ni utfört.Då er kund har bestridit fakturan anses fakturan tvistig och inkassokrav eller betalningsföreläggande är därför inte ett alternativ. Fordringen måste istället hanteras i domstol. Ni bör därför till tingsrätten lämna in en stämningsansökan med en rättslig grund för varför ni har rätt till betalning samt ett yrkat belopp. En blankett för ansökan om stämning finns på domstol.se. Bifoga fakturan som stöd för ert krav.Lämna in stämningsansökan till den tingsrätt vars upptagningsområde omfattar den ort där er kund var folkbokförd den 1 november föregående år.Därefter kommer tingsrätten att utfärda en stämning på er kund, motparten. Stämningen fungerar som en uppmaning till er kund att svara på er begäran. När er kund, svaranden, har besvarat stämningsansökan blir ni kallade till ett sammanträde inför en domare som kommer att avgöra tvisten.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Felaktig utbetalning, åtgärder samt verkningar

2017-11-17 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, i ett förvirrat och stressat tillstånd har jag swishat 6900:- till en P som skulle varit till en annan P, jag har för många P i mina kontakter. Jag har pratat med P som fått pengarna och han har lovat att betala tillbaka dem men han ligger på sjukhus och har sin swishtelefon på lagning, han använder en gammal mobil på sjukhuset. Jag har bett honom att göra en överföring och han har lovat det via sin bank Swedbank när han har möjlighet. Därför har vi saknat pengar att betala några fakturor, de blir betalda senast den 20/11 om inte jag får de saknade pengarna tidigare och kan betala tidigare. Berörda banker är informerade och min bank försöker hjälpa mig att ordna upp detta.Ovanstående är bakgrunden till att jag kontaktar er och undrar vad som kan göras och vad som gäller. Senaste dagarna har jag försökt nå P men får inget svar troligen pga "fel" telefonnummer. Han har använt en annan persons telefon när han ringt mig, om jag förstått det rätt.Vad kan man göra? Stämning? Om han har dött, är dödsboet ansvarigt för att betala tillbaka de 6900:- som behålts "olagligt". Swish och bankerna kan inte göra något säger de och bara beklagar. Med vänlig hälsning
Richard Fiskesund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt så undrar du vad som kan hända ifall P skulle gå bort, eller sluta svara. Felaktig utbetalning (condictio indebiti)Först och främst kan fastställas att det rör sig om en felaktig utbetalning där P utifrån informationen du givit är återbetalningsskyldig. Detta regleras inte av en specifik lagregel utan det följer av principen condictio indebiti som används rikligt i praxis. (Se t.ex. rättsfallet NJA 2016 s.1074). Huvudregeln är att en felaktigt utbetalning föranleder återbetalningsskyldighet för mottagaren. Det finns undantag till regeln där mottagaren haft befogad anledning att tro att hen hade rätt till de mottagna medlen, samt att mottagaren därefter måste ha inrättat sig efter betalningen (typiskt sett förbrukat medlen). Sedan görs en bedömningen utifrån en generell intresseavvägning (det kan ställas strängare krav på stora företag som mottagit felaktig utbetalning). I detta fall står det klart att P inte kan ha en befogad anledning att tro att han har rätt till den felaktiga utbetalningen. Detta innebär att du har ett anspråk på de felaktigt utbetalda pengarna och P skall därför betala tillbaka pengarna. Att en person ligger på sjukhus innebär generellt sätt inte att räkningar inte behöver betalas. P kan genomföra betalningen genom fullmakt, god man eller i sista hand förvaltare ifall han själv skulle vara oförmögen att göra betalningen. Tidpunkt för betalningExakta tidpunkten för betalningen är svår att säga då ni har bestämt att P ska betala så fort han har möjlighet till det. Det du kan göra är att försöka få kontakt med P och komma överens om en mer specifik dag. Verkningar av att P ej skulle betalaPengarna som P mottagit från den felaktiga utbetalningen är reserverade dig. Skulle P ändå spendera pengarna så att han ej kan göra återbetalningen skulle han kunna dömas för brott enligt 10 kap. 4§ Brottsbalken som kan leda till böter och fängelse. Se lagen härSkulle P dröja med betalningen och inte betala enligt avtalad tid kan du alltid ta det vidare genom Kronofogdemyndigheten. DödsfallNär en person avlider övergår ansvaret för den avlidna personens tillgångar och skulder till dödsboet. Vid en eventuell bortgång kvarstår ditt anspråk, fast den gäller mot dödsboet. Din anspråk har företräde och ska betalas av dödsboet först innan det delas upp bland t.ex. eventuella arvingar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur länge gäller ett borgensavtal?

2017-11-15 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |HejMin man har varit borgensman för en hyresrätt till vår dotterKontraktet gick ut 20170731Vid besiktningen som vi inte kunde medverka vid 20170731 så kom man fram till att hon hade rökt i lägenheten i ett av rummen vid balkongen men inte så stora skador tycker vi som dom ansåg att det skulle kosta 8.000 att återställaStår inte skrivet i kontraktet att det är förbjudet att röka i lägenhetenLägenheten skulle efter hennes flytt totalrenoveras det var inte bara hennes utan alla lägenheter i fastigheten skulle renoveras efter hand Vid för besiktningen i början av juli månad så frågar hon hyresvärden just om detta att hon rökt och om vi själva skulle justera detta innan flyttTill svar fick hon då att det tar vi vid slutbesiktningenEftersom vi inte kunde medverka då bl.a pga att dom hade meddelat oss fel tid så bad vår dotter dom att kontakta oss så fort det var klart så att vi hade möjlighet att om det behövdes att återställa de rum som dom ansåg var rökt i, till saken hör att vi satt och väntade på deras samtal som aldrig kom och dom säger att dom ringt fast vi vet att dom ej gjorde det Har varit och pratat med hyresvärden om detta och dom säger då att ord står mot ordFick dock ner kostnaden till 4.000Denna faktura skicka dom oss 2 månader efter kontraktets utgångMin fråga är, är min man fortfarande ansvarig som borgensman för detta krav pga sitt borgensåtagande på hyreskontraktet
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar hur länge och vilka kostnader borgensavtalet gäller?Ett sammanfattat svar står längst ned.Vad är en borgen?Syftet med ett borgensavtal är att borgensmannen ska gå in i huvudmannens (er dotter) ställe om er dotter inte själv kan betala (10 kap. 8§ handelsbalken). Ett borgensavtal brukar kallas "accessorisk avtal" som innebär att borgensavtalet och huvudavtalet hänger ihop. Borgensavtalet kan inte fortsätta/överleva utan huvudavtalet. Om huvudavtalet upphör så upphör också borgensavtalet att gälla. Detta innebär även att borgensavtalet gör borgensmannen skyldig att betala det som huvudmannen inte kan betala. Huvudmannens betalningsskyldighet blir då borgensmannens betalningsskyldighet i slutändan. Så om er dotter hade varit skyldig att betala de 4000 kronorna så är även din man det. Detta gäller allt relaterat till lägenheten. Om inte avtalet specifikt medger borgensåtagande för just en speciell kostnad eller del.Eftersom din fråga handlar om ett skadestånd så är det inte ovanligt att fakturan kommer senare än skadans uppkomst. Framför allt i och med slutbesiktning. Det innebär däremot inte att skadan uppkom/betalningsskyldigheten utlöstes vid ett senare tillfälle.Vad är det för typ av borgen?Beroende på vilken form av borgen din man gick in i så har borgenären (hyresvärden) olika möjligheter. På din fråga låter det som att det antingen är en enkel borgen eller en proprieborgen. En enkel borgen innebär att borgenären (hyresvärden) först måste rikta krav och försöka driva in betalningen från huvudmannen/gäldenären (er dotter). Om det inte går så får borgenären rikta krav mot borgensmannen (din man). (10 kap. 8§ handelsbalken)En proprieborgen innebär att borgenären kan rikta krav mot borgensmannen direkt istället för att först behöva försöka driva in betalningen från huvudmannen.Summering och svar.Borgensavtal förpliktigar din man att betala om er dotter inte kan det. Så det er dotter kan eller kunde blivit betalningsskyldig för kan din man också bli när det gäller lägenheten. Din man måste alltså betala om din dotter skulle behövt det.Däremot om det sått i avtalet att borgensavtalet endast gäller hyran och inget annat så behöver din man nog inte betala de 4000 kronorna. Men då måste det specifikt stå i avtalet. Hoppas att du fick ett svar på frågan. Om du har fler frågor eller behöver fortsatt juridisk hjälp så är du varmt välkommen att kontakta Lawline igen.Mvh/Henrik Berg

Arbetsgivaren betalade ut för mycket lön - condictio indebiti

2017-11-09 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag sommarjobbade på ett äldreboende i min kommun, och fick under oktober ett brev från företaget där det stod att de upptäckt att jag fått på tok för hög lön, och kräver nu tillbaka skulden. Problemet är att det verkligen damp ner som en blixt från klar himmel för mig. Detta är mitt första riktiga jobb någonsin, jag är 18 år och har aldrig haft någon tidigare anställning där så jag kunnat jämföra löner. Jag har helt enkelt litat fullständigt på att jag fått de pengar jag skulle ha och utgått från det. Jag anser därför att jag tagit emot pengarna i god tro. Felet som skett är att de satt in min timanställning som månadsanställning under juli och augusti, så jag har alltså fått månadslön istället för timlön. Under juli fick jag en nettolön på 23 298 kr, och under augusti 20 158 kr. De kräver tillbaka en skuld på 21 353 kr. Det är alltså en ganska stor summa och jag förstår ju att det talar emot mig. Det som också talar emot mig är att jag under min anställning faktiskt mottagit lönespecifikationer där timlönen står specificerad samt hur många timmar jag jobbat. Jag lade dock inte märke till att det ÄVEN stod månadslön och antog att de extra tusenlapparna helt enkelt berodde på OB-tillägg (då jag arbetat många helger) och semesterersättning. Lönespecifikationerna kan också vara ganska otydliga, ex. är de angivna arbetstimmarna för augusti är väldigt förvirrande. Min fråga är, hur ser oddsen ut för mig när det kommer till att ta bort/ minska skulden pga god tro?
Lisa Naudot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den juridiska termen för din situation kallas condictio indebiti (återkravsrätt). Det finns ingen lag som reglerar situationen men högsta domstolen har i flera avgöranden satt upp både en huvudregel och flera undantag. Huvudregeln är att den som felaktigt har betalat en summa pengar ska få tillbaka pengarna (se t.ex NJA 1999 s 575). Ett viktigt undantag från huvudregel är när mottagaren, i god tro, har inrättat sig efter betalningen (förbrukat beloppet eller liknande). Med god tro menas att mottagaren inte har upptäckt eller haft skäl att upptäcka att betalningen var felaktig. Ett rättsfall som är passande för din situation är NJA 1958 s 475. Målet handlade om en 17-årig pojke som hade fått för mycket lön av sin arbetsgivare. Pojken visste inte att han fick för stor lön och hade ingen tanke på att det skulle vara fel. Högsta domstolen ansåg att med hänsyn till hans "tjänsteställning och oerfarenhet" inte behövde betala tillbaka beloppet. Det är svårt att ge ett exakt svar i ditt fall utan att se lönespecifikationen. Huvudregeln är som sagt att man är skyldig att betala tillbaka beloppet. Det som dock talar för att du ska slippa återbetalning är att du inte insåg att du fick för mycket pengar. Dessutom var det ditt första jobb vilket skulle kunna tala för din "oerfarenhet" så som högsta domstolen anförde i NJA 1958 s 475. Har du dessutom (i god tro) inrättat dig efter pengarna så ska du troligen inte behöva betala tillbaka pengarna. Är det däremot så att lönespecifikationen är väldigt tydlig kan det tala emot din goda tro. Det kan tilläggas att det är arbetsgivaren som ska bevisa att du var i ond tro. Hoppas du fick svar på din fråga och att det löser sig! Vänligen,

Felaktigt utbetald lön - krav på återbetalning flera månader senare

2017-11-04 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Min arbetsgivare betalade ut för mycket i lön till mig.Det var min sista lön på företaget då jag blev uppsagd sista juni på grund av arbetsbrist.Den sista lönen skulle egentligen ha varit bonus + obetald semester - sjukdagar men de gav mig även en månadslön för juli som jag egentligen inte skulle fått.Lönespecifikationen hade många rader och var rörig så jag förstod inte att den var fel.De kräver nu för någon vecka sedan tillbaka månadslönen för juli.Jag har svårt att betala tillbaka pengarna då jag är arbetslös och pengarna redan är spenderade.Måste jag betala tillbaka?Läste något om att man ej behöver det om man handlat i "god tro".Vad innebär det?Vart vänder jag mig om min arbetsgivare går till kronofogden?Och är det värt att driva frågan eller är chansen liten att jag till slut skulle "vinna"?`Tack så mycket för hjälpen!
Gustav Daun |Hej och att tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Sammanfattning: Jag bedömer att du har en rimlig chans att slippa återbetalning. Detta eftersom du har goda argument för god tro och har hunnit inrätta dig efter den felaktiga utbetalningen. Det är dock riskfyllt att framställa invändningar när din arbetsgivare väl har gått till Kronofogden. Varför? Som utgångspunkt gäller att felaktigt utbetald lön ska betalas tillbaka. Denna regel har vuxit fram i rättspraxis, alltså genom rättsfall som har hanterats av Högsta domstolen. Regeln är dock inte undantagslös. Högsta domstolen har i NJA 2001 s. 353 (ett rättsfall) slagit fast att en mottagare som i god tro har erhållit en felaktig utbetalning och hunnit inrätta sig efter den inte blir återbetalningsskyldig. I detta fall är du alltså mottagare av en felaktig utbetalning. Enligt dina egna uppgifter insåg du inte att din arbetsgivare betalat för mycket. Kravet på god tro innebär två saker; dels att du inte insåg att utbetalningen var felaktig, och dels att du inte borde ha insett detta. Kravet är alltså objektivt: man tar hänsyn till vad du borde ha insett. Ifall lönespecifikationen var otydlig och lönen inte verkade märkligt hög, har du goda argument för att du inte borde ha insett att utbetalningen var felaktig. Ifall lönespecifikationen egentligen inte var särskilt otydlig och lönen verkade märkbart högre än vanligt, är det desto svårare att hävda att du inte borde ha insett att utbetalningen var felaktig. Avgörande blir alltså vilken möjlighet du haft att inse att utbetalningen var felaktig. På grund av att du väntade dig en bonus och ersättning för obetald semester verkar det inte alltför osannolikt att det för dig var svårt att beräkna hur mycket du skulle få. Detta i kombination med en otydlig lönespecifikation talar definitivt för att du inte borde ha insett att utbetalningen var felaktig - alltså att du befann dig i god tro. Eftersom att du redan har spenderat pengarna och flera månader har förflutit sedan utbetalningen har du hunnit inrätta dig efter den felaktiga utbetalningen (det andra kravet enligt ovannämnda rättsfall för att återbetalningsskyldighet ska slippas). I första hand bör du vända dig till din arbetsgivare och försöka förmå denna att inte vända sig till Kronofogden. Om arbetsgivaren ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden har du normalt tio dagar på dig från det att du fått kravet från Kronofogden i din brevlåda att framställa invändningar till Kronofogden. I din invändning ska du göra tydligt varför du inte anser dig skyldig att betala (genom att ange att du mottagit pengarna i god tro och därefter inrättat dig efter den felaktiga utbetalningen). Om din arbetsgivare bestrider din invändning kommer ärendet att överlämnas till domstol. Detta innebär en risk både för dig och din arbetsgivare, då den som i domstol förlorar målet kan bli skyldig att betala den andres rättegångskostnader (kostnader för juridiskt biträde - advokat - och så vidare). Med vänliga hälsningar