Oren accept vid köp av katt - säljaren trilskas!

2006-10-03 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej på er. En liten ovanligare fråga här som kanske tycks vara lite löjlig :) Jag har varit och tittat på en katt och har betalt för att åka och titta på den och avsatt en hel dag för detta. Efter att ha tittat på katten så bestämde jag några dagar senare att såkallat "tinga" katten. Säljaren skickade mig ett tingningskontrakt i excel som hon bad mig skriva ut och skriva under. Jag läste i hennes avtals text att om jag bestämmer mig för att jag inte vill ha katten vid leverans så ska säljaren få behålla handpenningen som betalats i sammanband med kontraktskrivandet redan. Jag la då till en liten text med hänvisning till saker som hon framför i email och skrev således detta att säljaren lovar härmed att katten har veterinärsbesiktigats, chippats och vaccinerats. Samt att katten vid leverans är fullt frisk. samt att katten har avtalats att levereras till köparen i Stockholm av säljaren. Om det skulle visa sig att säljaren bryter mot detta så har köparen rätt att få ersättning för veterinärsbesök som kan komma att uppstå i sammanband med att katten var sjuk vid leverans. Sen skrev jag under och skickade det tillbaka i en PDF och ställde en fråga i mailet om det är ok att vi ändrar avtalstexten enligt den ändringen jag gjort, för säkerhetsskull. Hon gick då i taket och menade på att så här får man inte göra och nu ville hon inte sälja katten fast jag betalat in handpenningen och att jag skulle få tillbaka min handpenning snarast och att vi skulle häva kontraktet. Jag anser att hon nu begår ett kontraktsbrott. Har hon rätt att bryta kontrakt bara såhär? Jag vet att jag kanske borde ha skrivit texten i emailet och mailat henne frågan först och , men jag tänkte att det var smidigare om jag skrev till texten och skickade henne kontraktet underskrivet och klart samt betalat in handpenning så skulle vi bli klara snabbare med det administrativa. Och om hon inte godtog detta så var det bara att ändra så att båda parter blev nöjda. Har inte köparen rätt att vara skydda oxo? Jag vill inte bryta kontraktet utan vill att vi kommer överens om en text som båda blir nöjda med. Men hon reagerade väldigt starkt och blev tydligen väldigt förbannad. Så nu vägrar hon att sälja katten. Till saken hör att jag har letat många månader efter rätt katt och hittade nu denna äntligen som dessutom låg i en prisklass som var mer än hälften så dyr som alla andra. Vad kan jag göra nu? Tack för hjälpen på förhand. MVH -Patr!ck
Jesper J Silow |Hej Patrik! Om jag förstår frågan rätt har följande utspelat sig: Du får ett kontrakt hemskickat, ändrar innehållet något, skickar tillbaka det. Säljaren vill inte kännas vid kontraktet och vill inte sälja katten. Tyvärr är detta ett klassiskt fall av anbud-accept förfarande. Regeln i svensk rätt säger att ett bindande avtal uppkommit när anbud och accept stämmer överens, dvs. när parterna är överens om innehållet i ett avtal. När du skrev om kontraktet och skickade tillbaka det underskrivet, får det karaktären av ett nytt anbud. Det är då upp till säljaren om han/hon vill acceptera anbudet eller ej. Det verkar som om säljaren backade ur i detta fall, och därmed är era juridiska mellanhavanden nullifierade. Säljaren har inte begått något kontraktsbrott, och ni får börja om från början eller söka efter en ny katt. Mvh//Jesper

Oseriös telefonförsäljarföretag - betalningsskyldighet?

2006-10-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är en mindre företagare. Jag blev uppringd av en försäljare. Företaget har Webbhotell. Att det var försäljare det hörde man tydligt, man fick ej själv prata. Som jag skrivit här under sa jag att jag ej litade på telefonförsäljare och ville ha skriftligt på det som han sa. Han sa att vi tar detta muntligt i första skeddet sedan står allt i avtalet som jag sagt. Jag sa till honom att skicka detta skriftligt. Jag var väldigt misstänksam gick hem från jobbet, ut på deras webbsida. Där det inte står något om priser eller avtal. Det gör det på alla andra webbplatser som sysslar med samma tjänster. Jag ringde till deras växel, men utan resultat. Skrev till mailen som jag fått av honom. Han behövde ej skicka mig några avtal, eftersom jag ej ville ha dem som kund. Jag fick mail som står här under, att man ej har någon ångervecka eftersom muntligt avtal var juridiskt bindande. Jag sa i telefonen, att jag ej ville ingå något muntligt avtal utan ville ha det skriftligt. Alltså har jag ej sagt ja till något avtal. Jag har ej betalat något ej heller skrivit under något eller gått med på något, de skulle skicka mig avtal med alla detaljer. De kanske rent ut hittar på andra summor än vad som sagts.Hur ska man gå tillväga, när ett sådant oseriöst företag hävdar att de har rätt. Detta företag måste stoppas innan de hinner lura flera andra företag eller privatpersoner. Har fått faktura från dem, men jag har bestridet den och skickat tillbaka fakturan.
Jesper Silow |Den sortens oseriösa företag som här ligger för handen, är inte särskilt svåra att ta itu med. Ett muntligt avtal kan aldrig bevisas av företaget, och Ni har ju inte skriftligt bekräftat någonting. Om företaget mot all förmodan skulle vända sig till Kronofogden, kommer Ni naturligtvis att bestrida betalningsansvar, varefter hela bevisbördan skulle hamna hos företaget. Som redan konstaterat finns det inga bevis som skulle kunna sätta Er i en situation där betalningsskyldighet skulle kunna komma ifråga. Jag råder Er även att ta kontakt med Konsumentombudsmannen, som brukar verka mycket effektivt mot denna typ av oseriösa företag genom svartlistning och undersökande om företaget gjort sig skyldig till något brott med mera.

Avtals ogiltighet p.g.a. psykisk sjukdom

2006-10-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan ett köp ogiltighetsförklaras om man misstänker att personen som köpte verksamheten inte är helt frisk. Här menar jag då att personen lider av någon psykisk sörning. Dessutom har säljaren satt priset alldeles för högt. Finns det något man kan göra?
Love Wilén-Örnulf |Generellt sett kan man säga att det är svårt att få avtal ogiltigförklarade och att den som vill föra en sådan talan måste kunna bevisa sina påståenden. Samtidigt verkar det i detta fall finnas några lagrum att gå på i och med att det verkar som om psykisk störning går att bevisa och priset klart överstiger marknadspriset. Det finns en ogiltighetsgrund som hänför sig till psykisk störning och som innebär att alla avtal som någon ingår på grund av psykisk störning är ogiltiga. Typexemplet är när en manodepressiv person går in och köper en massa saker som han eller hon inte behöver i en affär. Detta framgår av lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Denna ogiltighetsgrund gäller även om den som avtalet slöts med var i god tro. Att berika sig på grund av annans oförstånd kan även vara ocker om vederlaget står i uppenbart missförhållande till prestationen. Enligt 31 § avtalslagen gäller då att avtalet ska ogiltigförklaras och prestationerna återgå. Eventuellt skulle man även kunna använda den s.k. generalklausulen i 36 § avtalslagen. Enligt den kan avtalsvillkor som t.ex priset ändras om: ”villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.” Det du kan göra är att prata med säljaren och höra hur han eller hon ställer sig till ovanstående lagrum. Allt kompliceras av att bara den personen som saken angår har talerätt. Det innebär att man eventuellt måste få köparen ställd under förvaltare för att kunna föra en process i den personens namn. Om det rör sig om mycket pengar kan det vara värt att besöka en expert på området för att få ytterligare rådgivning. För att eventuellt utreda förutsättningarna för förvaltarskap kan du prata med överförmyndarnämnden i kommunen där köparen bor. För aktuella lagrum se www.lagen.nu.

Tidpunkt vid vilken uppsägningstid börjar löpa

2006-10-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag skrev på ett hyresavtal för en lägenhet med inflyttningsdatum 1 november. Nu blev det så att jag sedan hittade en annan lägenhet som var mycket bättre så jag sa upp det kontraktet som jag hade skrivit på tidigare. Förhoppningen var att det skulle vara tre månaders uppsägningstid från att jag sa upp kontraktet, men nu säger hyresvärden att uppsägningstiden inte kan börja räknas förrän från den tidpunkt jag skulle ha flyttat in, dvs 1 november. Jag riskrerar alltså att få betala tre månadshyror i stället för en som det skulle ha blivit om uppsägningen gällde från att jag sa att jag ville säga upp kontraktet. Stämmer det att man räknar uppsägningstiden från att jag flyttat in?
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Ett hyresavtal kan sägas upp genast efter att det ingåtts. Detta oberoende av om tillträde skett. (Se Högsta domstolens dom refererad i NJA 1993 s 555.) Uppsägningstiden är till för att båda parter skall garanteras en skälig tidsfrist under vilken parterna skall hinna vidta nödvändiga åtgärder. Detta syfte tillgodoses även i det fall uppsägningen träder i verkan innan hyrestiden börjat löpa. Med vänlig hälsning,

Vem äger träden när de har sålts till två personer?

2006-10-12 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |1/-person A säljer en fastighet som delas i 4 olika för byggnation av nya hus 2/-de träd som fälls på tomterna tillfaller person A enligt muntlig överenskommelse med köparen 3/-köparen säljer sedan de 4 tomterna innan alla träd forslats bort och skriver i de nya köpekontrakten att allt som ligger på tomten tillfaller den nye ägaren min fråga nu är då : Vem äger egentligen rätten till träden ? person A eller de nya ägarna ?
Anna Bergman |Hej! Eftersom träden har fällts innan fastigheterna har sålts för andra gången, har de blivit lös egendom. De tillhör således inte fastigheten eftersom de inte är ”på rot stående träd”, se 2:1 JB (http://www.lagen.nu/1970:994 ). De sakrättsliga reglerna för lös egendom blir därmed tillämpliga. Person A säljer tomterna till köparen, vi kallar honom för B. A och B avtalar att träden som fälls ska vara A:s. Att det är muntligt avtal gör det inte mindre giltigt eftersom träden är lös och inte fast egendom. Ur bevissynpunkt kan det muntliga avtalet dock göra det svårare. Innan A får träden säljer B dessa tillsammans med tomterna till en tredje person. Man kan se det som att B säljer träden två gånger. Av stadgandet i 1:5 HB (http://lagen.nu/1736:0123_2 ) framgår att den som först köpte saken ska ses som dess ägare omedelbart i och med avtalet. En senare köpare får därmed vika. Om den senare köparen har fått besittning till träden blir godtrosförvärvslagen tillämplig. Om den tredje personen är i god tro får denna äganderätten till träden. Kravet på god tro är uppfyllt om det är sannolikt av trädens beskaffenhet, de förhållanden under vilka de utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att den nye köparen inte borde ha misstänkt att B saknade rätt att förfoga över träden. Godtrosförvärvslagen finns http://lagen.nu/1986:796 . Under förutsättning att den tredje personen gör ett godtrosförvärv av träden, så har A givetvis rätt att kräva ersättning från B för att han inte fick träden och för att avtalet inte uppfylldes. Han har även rätt att lösa ut den tredje personen och få tillbaka träden, om han gör det inom sex månader, se 5 § godtrosförvärvslagen. Även om man ser det som att B aldrig ens har ägt träden, att träden var A:s hela tiden, så blir godtrosförvärvslagen tillämplig om tredje man har fått besittning över träden. B hade ju ingen rätt att förfoga över träden på det sätt som han gjorde. Med vänliga hälsningar,

Deponering av bil när garaget säljs?

2006-09-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min mors svärson har lånat mors gargage några år för att vinterförvara sin bil. Nu har jag skrivit köpekontrakt på huset och nu behöver jag garaget för att förbereda inflyttning på ett smidigt sätt. 10% på köpeskillingen betalades i samband med kontraktets upprättande. Överlåtelsen kommer att ske vid årsskiftet. Nu hävdar min svåger att min mor gör sig skyldig till kontraktsbrott som inte låter honom använda garaget som han tidigare gjort. han hävdar att det finns ett muntligt avtal dom emellan. Han har betalat 1000:- per år för lånet. Summan har dock inte varit något som dom kommit överens om utan svågern har gjort det som ett tack. Min mor har aldrig gjort någon överenskommelse med sin svärson utan allt har skett som en ren handling släktingar emellan. Kan min svåger verkligen anklaga min mor för kontraktsbrott? Kan han göra det till en rättssak?
Daniel Svensson |Hej och tack för din fråga, På grund av att priset inte verkar ha varit marknadsmässigt och sättet som betalningen skett på ter det sig som att förhållandet dem emellan varit av övervägande benifik (vederlagslös) karaktär. Enligt HB 12:6§ se http://lagen.nu/1736:0123_2, har din mor därför rätt att säga upp din svåger när hon vill. Även om avtalet skulle betecknas som oneröst kan han inte kräva att avtalet skall fortgå i all evighet. Priset och omständigheterna talar för en kortare uppsägningstid som i princip bör begränsa sig till att han hittar en temporär förvaringplats. Han bör alltså inte ha någon större framgång med att göra en rättsak av denna fråga. Hoppas att detta var svar på din fråga och återkom gärna om något är oklart.

Beräkning av uppsägningstid

2006-10-04 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |"Vill kunden säga upp avtalet skall uppsägningen ske skriftligen per post. Om avtalet inte sägs upp inom nittio (90) dagar innan det upphör, förlängs det automatiskt med tre (3) månader i taget med nittio (90) dagars uppsägning innan nästkommande avtalsperiod." Ovanstående står det i villkoren för mitt bredband nästa tre månadersperiod börjar 061016 tom 070115 Jag sa upp mitt abonnemang i förra veckan kan ni tolka när avtalet uppör att gälla.
Elzbieta Kaczorowska |Hej, I det fall du följt de i avtalet uppställda kraven på hur en uppsägning skall ske så torde avtalet upphöra att gälla 070116. Av dateringen i din fråga drar jag den slutsatsen att du sade upp avtalet under vecka 38. Då denna uppsägning gjorts mer än 90 dagar innan den nästkommande avtalsperioden börjat gälla (d v s den perioden som börjar 070116) så borde du inte vara bunden längre än till slutet av nuvarande avtalsperiod. Vill du dock vara helt säker på saken rekommenderar jag dig att kontakta ditt bredbandsbolag. Med vänlig hälsning,

Hyresuppsägning av garage.

2006-09-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vad gäller om uppsägning av ett hyresavtal för ett garage? Kan hyresvärden säga upp hyresavtalet utan vidare? Eller måste grund anges? I själva avtalet anges endast möjlighet för hyresgästen att säga upp avtalet.
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Den i folkmun kallade ”hyreslagen”, d v s jordabalkens 12 kap (se http://www.lagen.nu/1970:994 ), gäller även på hyresavtal för garage. Rent definitionsmässigt hör garage till gruppen lokal. Regler om uppsägning av lokal finns i 12 kap 57 och 58 §§. Dessa regler gäller dock enl 56 § samma kapitel enbart om hyresförhållandet varat längre än nio månader i följd. I 12 kap 58 § kan vi först och främst utläsa att en hyresvärd som vill säga upp ett lokalhyresavtal i uppsägningen skall underrätta hyresgästen om de villkor han kräver för att förlänga avtalet eller om orsaken till att han vägrar medge förlängning. Underlåter hyresvärden att göra detta är uppsägningen utan verkan, enligt paragrafens andra stycke. Vidare ser vi i 12 kap 57 § att hyresgästen har ett indirekt besittningsskydd. Detta betyder att hyresgästen har rätt till ersättning med ett belopp som enligt 58 b § motsvarar en årshyra om hyresvärden säger upp avtalet och ingen av de fall som radas upp i 57 § är för handen. Utgångspunkten är här att hyresvärden, såsom ägare till hyresobjektet, alltid har en långtgående rätt att bestämma hur han vill förfoga över sin egendom. Dock ansågs det nödvändigt att till viss del inskränka denne ägarens rätt att råda över tillhörigheten och på så vis tillförsäkra innehavare av en begränsad rätt, såsom en hyresgäst, viss säkerhet. De punkter då ägarens rätt till egendomen står över hyresgästens rätt att nyttja det hyrda är t ex, som du kan se i lagen, i fall hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser, eller om hyresvärden har en befogad anledning att avsluta hyresförhållandet, t ex för att denne vill nyttja sin mark själv. Har hyresvärden dock inte haft bra anledning till uppsägningen så kan han, som sagt, bli ersättningsskyldig. Med vänlig hälsning,