Avgiftskontroller från radiotjänst: Vad har de rätt att göra

2017-11-28 i TV-licens
FRÅGA |Hej, jag har haft en tv men den gick sönder och sedan dess har jag inte köpt en annan. Jag avanmälan mig från tv och radio avgift. Jag blev uppringd av en person en söndag kväll som började fråga om jag har tv. Denne person hade inte presenterat sig och pratade med mig på ett väldigt aggressivt sätt. Jag la på och försökte kontakta radio tjänst i Kiruna för att få veta om denne person verkligen var en anställd och inte en beddragare. Den bäkreftade och jag sa till de att jag inte har tv. Att jag hade och jag betalade som alla andra gör. Jag bad de att presentera sig nästa gång de ringer och om att inte prata så respektlös. Igår kväll en man knakade och ringde på dörren och skrämde livet av mig och av min 17 månaders dotter. Jag närmade mig till dörren och frågade tre gånger vem är den som knackar. Fick ingen svar, utan en fråga: har du en tv? Och ett uppmanelse om att öppna dörren. Jag bad mannen att komma nästa dag när det inte är mörkt utte. Att jag inte öppnar dörren till en framlig. Och att jag näste trösta min dotter som grått på grund av att hon var så räd. Det var mörkt utte och jag litar inte på vem som påstår sig komma från en myndighet eller företag. Jag läste och enligt lag 2006:798 är de skyldiga att meddela när de kommer och att de ska undvika en besvär för den som kontrolleras. Min fråga är : har de rätt att jaga mig i mitt eget hus? Jag har svarar på deras frågor, jag har ringt de och bekräftat att jag inte har en tv. Bröt de inte lagen?
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (2006:798) är en ändringslag av lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Enligt 27 § i nämnda lag ska de "på lämpligt sätt informera boenden i området" innan de gör en särskild avgiftskontroll. En särskild avgiftskontroll är exempelvis pejling. Att besöka ringa eller besöka en bostad hör till den vanliga avgiftskontrollen och då behöver de inte höra av sig innan. Vid ett besök från radiotjänstkontrollanter, ska de visa upp sin legitimation med namn och bild och de har inte rätt att gå in även om de blir inbjudna. När de ringer ska de också presentera sig, men de kan ringa från dolt nummer.Vänligen,

Betala tv-licens för såld bostadrätt / Förhyrd bostadsrätt

2017-06-26 i TV-licens
FRÅGA |Hej!Min dotter har bott i Spanien i mer än två år och har nu flyttat tillbaka till Sverige.Hon hyrde ut sin bostadsrätt med inventarier och tv-box med tv. Efter ett år sålde hon lägenheten tiill de som hyrde. Nu har hon fått påminnelse och krav att betala Radiotjänst i mer än 2 år. Behöver hon betala kravet från Radiotjänst?MvhChrister
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga får din dotter fortfarande betalningskrav från Radiotjänsten efter att hon har sålt sin lägenhet. Eftersom att hon inte längre bor i lägenheten eller äger denna har hon inte längre något ansvar för att betala radiotjänsten till denna. Därför rekommenderar jag er dotter att vända sig till Radiotjänsten och infomera de om ändringen som skett.Även för perioden då lägenheten var uthyrd är det hyresgästernas ansvar att betala avgiften.Om du har några ytterliggare frågor ber jag dig att återkomma!Vänligen,

Måste jag göra en avanmälan för tv- och radioavgiften trots att jag flyttat?

2017-04-26 i TV-licens
FRÅGA |Hej. Har Radiotjänst rätt enligt lag att inte betala tillbaka pengar för 1 månad som redan är betalad trotts att jag flyttade för 1 månad sedan. Ringde dom idag och fick svaret blankt nej. Ingen summa tillbaka. Får de göra så? Bor nu inneboende hos en som betalar avgiften. Dom har bara avanmäla mig från och med nu när jag ringde. Inte det första man tänker på i en flytt.
Jennifer Parmlind |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 11 § Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst står "Radio- och TV-avgift ska betalas till dess att den avgiftsskyldige har anmält att det avgiftspliktiga innehavet har upphört och anmälan har kommit in till RIKAB". RIKAB står för Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag.Tyvärr innebär det för din del att du måste betala avgiften tills dess att du gjorde anmälan.På radiotjänst hemsida står dock att du eventuellt kan få pengar tillbaka när du har avanmält eftersom radio- och tv-avgiften betalas i förskott. Är beloppet lägre än 150 kronor, betalar de inte tillbaka något. Läs mer här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Tv- och radio-licens

2016-08-31 i TV-licens
FRÅGA |Hej!Jag har fått två fakturor från radiotjänst för två avgiftsperioder trots att jag inte äger någon TV eller överhuvudtaget varit i kontakt med Radiotjänst. Jag har överklagat beslutet med de hävdar fortfarande att jag är betalningsskyldig då jag har "startat" avgiftsperioden i ett samtal med dem då jag, enligt dem, har sagt att vi i hushållet äger en TV men att avgiften inte är betald. Radiotjänst kan inte redovisa hur de har fått tag på informationen, det finns inget inspelat material och personen från radiotjänst som har slutit avtalet kunde inte identifieras utifrån underskriften (som tydligen var den enda informationen som kunde ses). Uppgifterna är falska och min hyresvärd kan intyga att ingen TV har funnits i hushållet när jag har bott där. Hur gör jag för att undgå bundenhet? Vilka paragrafer kan jag åberopa? Tack!
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att vara skyldig att betala radio- och TV-licens krävs att du har en TV-mottagare eller sändare. Det beslut som du fått från Radiotjänst ska meddelas från dem skriftligen. Detta beslut kan givetvis omprövas på begäran av dig. Ärendet ska handläggas så snabbt och effektivt som möjligt av myndigheten. Vid en konflikt om huruvida du är skyldig att betala avgiften eller inte, är det upp till Radiotjänst att bevisa att ni har en TV-mottagare. Kan de inte bevisa detta, ska inte någon avgift utgå. Om myndigheten inte lyckats bevisa att ni har någon TV-mottagare eller sändare genom en särskild avgiftskontroll där ett pejlinstrument används, är du alltså inte skyldig att betala avgiften. (https://lagen.nu/2010:696). Lycka till!

Betalning och avanmälan av TV-avgift

2017-08-27 i TV-licens
FRÅGA |Jag har 2 frågor om tv licens: Om jag är inneboende(ett rum i källaren på en villa) och han som äger huset har tv i vardagsrummet. Kan Radiotjänst då kräva mig på tv licens trots att jag personligen varken äger eller huserar på mitt rum någon utrustning som klassas som tv mottagare?Samt så har jag inte ägt någon tv sedan 2012 men dem har debiterat mig sen dess för jag tänkte inte på att avanmäla tidigare.Antar att jag inte har så stor chans att få det beloppet preskiberat?Hade hoppats att man i det avseendet hade setts som oskyldig tills motsatsen var bevisad, dvs att det skulle vara Radiotjänsts ansvar att bevisa att jag haft tv sen 2012 och inte mitt ansvar att rentvå mig.MVH: Michael.W
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt mig ska du inte behöva betala TV-avgift. I lagen står att den som innehar en TV-mottagare ska betala radio och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna (2a § lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst). Definitionen av en TV-mottagare är att det är en utrustning avsedd för att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program (exempelvis en TV eller en dator med TV-kort). Har du dock endast en dator med vanlig internetkoppling, en surfplatta eller dylikt behöver du inte betala TV-avgift. En ”vanlig” dator eller surfplatta är knappast huvudsakligen avsedd för, dvs gjord för, att ta emot utsändningar eller vidaresändningar av TV-program. Därmed kan inte TV-avgift krävas in för denna typ av apparatur, då dessa inte kan anses ha någon TV-mottagare i lagens mening (HFD 2014 ref 33). Då du, som jag tolkar frågan, är inneboende i ett rum som saknar denna typ av TV-mottagare som avses med lagen, ska du inte behöva betala någon TV-avgift. Betalning ska naturligtvis erläggas för TV:n i vardagsrummet, men denna borde rimligtvis Radiotjänst kräva ut av villaägaren, inte av dig som endast hyr ett rum i villan. Det blir dock svårt för dig att få tillbaka de pengar du betalat i ”onödan” sedan 2012. TV-avgiften ska nämligen betalas till dess att du anmäler att ditt avgiftspliktiga innehav har upphört (11 § lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst). Således spelar det ingen roll för din betalningsskyldighet huruvida du egentligen har någon TV eller inte. Så länge du inte avanmäler ditt innehav av TV-mottagare har Radiotjänst fortsatt rätt att kräva dig på betalning. Viktigt är därmed att du säger upp ditt innehav av TV-mottagare så snart som möjligt, då Radiotjänst annars kommer fortsätta debitera dig, oavsett om du har någon TV-mottagare eller inte. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Fråga om skyldighet att betala tv-avgift

2017-06-15 i TV-licens
FRÅGA |Hello ! I wonder why I have to pay Tv avgift to Radiotjanst if I use my Tv to receive only romanian channels ? I have parabol antenna and Receiver from DigiTv Romania and I pay via internet the subscription. I don't catch even 1 swedish channel :( Tack !
Jesper Forsgren |Thank you for turning to Lawline with your question!The rules for the tv and radio fee (tv avgift) is that every household who owns a tv receiver has to pay the fee. It doesn't matter if you are just watching Romanian television because the fee has to be paid just by having a television that you, if you wanted to, could watch Swedish television on. So even if you are just using the television as a computer screen, to play video games on or watching foreign channels on you have to pay the fee. You can read more about the fee here at Radiotjänsts web site, the company who is responsible for collecting the radio and tv fee.I hope this answer was helpful!Regards,

Omprövning av Radiotjänsts beslut om radio- och TV-avgift

2016-09-25 i TV-licens
FRÅGA |Hej! Jag har blivit anklagad av Radiotjänst för att bryta mot lagen om radio-och TV-avgiften. De påstår att jag har tv- mottagare och box och att deras kontrollant sett dessa saker genom mitt fönster på baksidan av hyreshuset jag bor i. Vilket är en omöjlighet då jag ej har varken Tv, radio eller nån box. dess utom bor jag en halvtrappa upp så för att kunna se in måste man vara minst 3m lång eller ha stege. Vad har jag för rättigheter i ett sånt här fall?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Radio- och TV-avgiften regleras i lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (https://lagen.nu/1989:41#P1S1). Har man en TV-mottagare ska man betala avgiften, 2 a § (https://lagen.nu/1989:41#P2aS1).Eftersom du inte har någon TV-mottagare din bostad ska du inte heller betala avgiften. Du kan begära en omprövning av Radiotjänsts beslut om avgiftsskyldighet, 15 § (https://lagen.nu/1989:41#P15S1). Radiotjänst har en skyldighet att ompröva beslutet. Begär du omprövning när det har passerat fyra veckor från att avgiften skulle varit betald ändrar Radiotjänst sitt beslut endast om det är uppenbart oriktigt. Eftersom du inte har någon TV-mottagare skulle jag anse att det är ett uppenbart oriktigt beslut, men jag råder dig ändå att inkomma med din begäran om överprövning så snart du kan och alltså helst innan fyra veckor efter att avgiften skulle varit betald.Om du Radiotjänst efter omprövning fortfarande anser att du ska betala kan du överklaga till allmän förvaltningsrätt, 21 § (https://lagen.nu/1989:41#P21S1).Sammanfattningsvis ska du alltså inte behöva betala radio- och TV-avgiften om du inte har en TV-mottagare i hemmet. Du kan begära omprövning av Radiotjänsts beslut.Vänligen,

Betalning av TV-avgift

2016-05-31 i TV-licens
FRÅGA |Hejsan!Jag har en tv, men ser aldrig på själva tvkanalerna, varav jag inte vill betala Radiotjänst.Jag har mailat lite med deras support: Tack för ditt svar.Det fungerar inte så att du kan skruva bort TV-mottagaren ur din TV och att den då klassas som en bildskärm. I lagen är TV-mottagare definierade såhär: ”2 § En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som äravsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annatändamål. Lag (2006:798).” Det står även såhär: ”2 a § Den som innehar en TV-mottagare ska betala radio- ochTV-avgift till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag (RIKAB). Lag (2009:1235). ” Det betyder att så fort du innehar en TV-mottagare oavsett hur du avser att använda den är du skyldig att betala radio- och tv-avgiften. Du är välkommen att återkomma om du har några fler frågor.Vad jag är förbryllad över är hur jag kan behöva betala för en tv-mottagare som inte finns?Visst, det är fortfarande en tv, men om den har fysiska omöjligheter att ratta in tv-signaler bör det fortfarande vara rimligt att kräva pengar av mig?Jag köper det inte
Sedja Abed Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som gäller enligt Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst är att personer som innehar en TV mottagare (TV) är skyldig att betala tv-avgiften. Detta oavsett om TV-en används som datorskärm eller prydnad. TV-avgift ska alltså i lagens mening betalas även om den överhuvudtaget inte används. Jag förstår att det kan kännas frustrerande att betala avgift för något som inte används som en TV eller som kanske till och med inte ens fungerar som mottagare för tv-signaler. Det har länge funnits en hel del frustrationer och missnöje p.g.a. detta och diverse olika lagförslag har diskuterats, det har även diskuterats huruvida radio och TV lagen överhuvudtaget bör upphöra och om avgiften istället ska bakas in i skatten, huruvida detta blir till verklighet eller inte återstår att se.Vänligen,