Skyldighet att betala TV-avgift

2018-03-05 i TV-licens
FRÅGA |Hej, jag och min flickvän flyttade nyligen ihop i en ny lägenhet.Därefter ringde radiotjänsten min flickvän då hon står på kontraktet och frågade om vi hade TV.Hon sa ja.Jag informerar henne senare om att vi inte har en TV eller något annat som gör oss betalningsskyldiga.Jag ringer radiotjänsten och förklarar men får till svar att jag måste mejla men att det borde lösa sig.Jag skriver ett långt mejl till radiotjänsten och berättar vilken bildskärm jag har och att det var jag som tog med den och det är jag som äger TV:n och att hon saknar den tekniska kunskapen att veta om det, ser hon en bildskärm på en TV-bänk så tänker hon att det är en TV. Det är dessutom jag som äger TV:n.Jag får svar från radiotjänsten om att p.g.a. Att hon sa att vi hade TV så kommer de inte ändra beslutet.Ska inte statliga institutioner lita på dess invånare, är vittnesmålet via mejl inte tillräckligt? Har de rätt att göra så här?
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TV-avgiften regleras i lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.Trots att det kanske inte riktigt är din fråga tänkte jag inleda med att konstatera förutsättningarna för avgiftsskyldighet. Avgiftsskyldighet föreligger för den som innehar en TV-mottagare (2 a §). Enligt lagen beskrivs en TV-mottagare som sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål (2 §). Det spelar alltså ingen roll vad skärmen används till, utan avgiftsskyldighet föreligger så länge skärmen kan ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. TV-avgift betalas för samtliga TV-mottagare som är avsedda att användas i innehavarens hushåll (3 §). Enligt min uppfattning spelar det således inte någon roll vem som äger skärmen respektive lägenheten utan avgiftsskyldighet föreligger för hushållet som sådant. Det är även så Radiotjänst uttrycker sig på sin hemsida. Radiotjänst är mycket riktigt skyldiga att ompröva beslut om avgiftsskyldighet om den beslutet rör begär det (15 §). Har Radiotjänst inte gjort någon omprövning efter att du begärt det har des således brutit mot sin skyldighet. Skyldigheten föreligger oavsett vilka bevis du har utan ska följa av att det helt enkelt begärs. Vid en eventuell omprövning spelar dock de omständigheter du kan uppge roll för deras bedömning av huruvida avgiftsskyldighet föreligger och hur omfattande utredning de kommer att göra. Det finns en möjlighet att överklaga Radiotjänsts beslut i ärenden om omprövning hos allmän förvaltningsdomstol (21 §) inom tre veckor. Vid ett överklagande får Radiotjänst ytterligare en möjlighet att ändra beslutet om det är uppenbart oriktigt (21 § 3st). Annars går frågan vidare till domstol och rätten får pröva huruvida avgiftsskyldighet föreligger för ert hushåll eller inte.För att undvika ett tidskrävande processande i domstol kan du anmäla att avgiftsskyldigheten upphört (11 §). Du kan i ett sådant fall dock inte återfå det du redan betalat. Detta är dock möjligt ifall du vinner i domstol (16 §).Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Avgiftskontroller från radiotjänst: Vad har de rätt att göra

2017-11-28 i TV-licens
FRÅGA |Hej, jag har haft en tv men den gick sönder och sedan dess har jag inte köpt en annan. Jag avanmälan mig från tv och radio avgift. Jag blev uppringd av en person en söndag kväll som började fråga om jag har tv. Denne person hade inte presenterat sig och pratade med mig på ett väldigt aggressivt sätt. Jag la på och försökte kontakta radio tjänst i Kiruna för att få veta om denne person verkligen var en anställd och inte en beddragare. Den bäkreftade och jag sa till de att jag inte har tv. Att jag hade och jag betalade som alla andra gör. Jag bad de att presentera sig nästa gång de ringer och om att inte prata så respektlös. Igår kväll en man knakade och ringde på dörren och skrämde livet av mig och av min 17 månaders dotter. Jag närmade mig till dörren och frågade tre gånger vem är den som knackar. Fick ingen svar, utan en fråga: har du en tv? Och ett uppmanelse om att öppna dörren. Jag bad mannen att komma nästa dag när det inte är mörkt utte. Att jag inte öppnar dörren till en framlig. Och att jag näste trösta min dotter som grått på grund av att hon var så räd. Det var mörkt utte och jag litar inte på vem som påstår sig komma från en myndighet eller företag. Jag läste och enligt lag 2006:798 är de skyldiga att meddela när de kommer och att de ska undvika en besvär för den som kontrolleras. Min fråga är : har de rätt att jaga mig i mitt eget hus? Jag har svarar på deras frågor, jag har ringt de och bekräftat att jag inte har en tv. Bröt de inte lagen?
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (2006:798) är en ändringslag av lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Enligt 27 § i nämnda lag ska de "på lämpligt sätt informera boenden i området" innan de gör en särskild avgiftskontroll. En särskild avgiftskontroll är exempelvis pejling. Att besöka ringa eller besöka en bostad hör till den vanliga avgiftskontrollen och då behöver de inte höra av sig innan. Vid ett besök från radiotjänstkontrollanter, ska de visa upp sin legitimation med namn och bild och de har inte rätt att gå in även om de blir inbjudna. När de ringer ska de också presentera sig, men de kan ringa från dolt nummer.Vänligen,

Betala tv-licens för såld bostadrätt / Förhyrd bostadsrätt

2017-06-26 i TV-licens
FRÅGA |Hej!Min dotter har bott i Spanien i mer än två år och har nu flyttat tillbaka till Sverige.Hon hyrde ut sin bostadsrätt med inventarier och tv-box med tv. Efter ett år sålde hon lägenheten tiill de som hyrde. Nu har hon fått påminnelse och krav att betala Radiotjänst i mer än 2 år. Behöver hon betala kravet från Radiotjänst?MvhChrister
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga får din dotter fortfarande betalningskrav från Radiotjänsten efter att hon har sålt sin lägenhet. Eftersom att hon inte längre bor i lägenheten eller äger denna har hon inte längre något ansvar för att betala radiotjänsten till denna. Därför rekommenderar jag er dotter att vända sig till Radiotjänsten och infomera de om ändringen som skett.Även för perioden då lägenheten var uthyrd är det hyresgästernas ansvar att betala avgiften.Om du har några ytterliggare frågor ber jag dig att återkomma!Vänligen,

Måste jag göra en avanmälan för tv- och radioavgiften trots att jag flyttat?

2017-04-26 i TV-licens
FRÅGA |Hej. Har Radiotjänst rätt enligt lag att inte betala tillbaka pengar för 1 månad som redan är betalad trotts att jag flyttade för 1 månad sedan. Ringde dom idag och fick svaret blankt nej. Ingen summa tillbaka. Får de göra så? Bor nu inneboende hos en som betalar avgiften. Dom har bara avanmäla mig från och med nu när jag ringde. Inte det första man tänker på i en flytt.
Jennifer Parmlind |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 11 § Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst står "Radio- och TV-avgift ska betalas till dess att den avgiftsskyldige har anmält att det avgiftspliktiga innehavet har upphört och anmälan har kommit in till RIKAB". RIKAB står för Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag.Tyvärr innebär det för din del att du måste betala avgiften tills dess att du gjorde anmälan.På radiotjänst hemsida står dock att du eventuellt kan få pengar tillbaka när du har avanmält eftersom radio- och tv-avgiften betalas i förskott. Är beloppet lägre än 150 kronor, betalar de inte tillbaka något. Läs mer här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Skadeanmälan till försäkringsbolag

2018-02-28 i TV-licens
FRÅGA |KAN JAG FÅ FRAM OM TIDIGARE ÄGARE GJORT SKADEANMÄLAN TILL SITT FÖRSÄKRINGSBOLAG?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Av din fråga framgår det inte vad ägandeskapet avser, vilket gör det svårt att ge dig rakt svar. Generellt kan sägas att du inte har någon rätt att få ut annan försäkringstagares skadehistorik utan det är upp till försäkringsbolaget att besluta om. Du kan såklart alltid kontakta försäkringsbolaget och förhöra dig men du kan inte förvänta dig ett svar. Hoppas du har fått svar på din fråga,Med vänliga hälsningar

Betalning och avanmälan av TV-avgift

2017-08-27 i TV-licens
FRÅGA |Jag har 2 frågor om tv licens: Om jag är inneboende(ett rum i källaren på en villa) och han som äger huset har tv i vardagsrummet. Kan Radiotjänst då kräva mig på tv licens trots att jag personligen varken äger eller huserar på mitt rum någon utrustning som klassas som tv mottagare?Samt så har jag inte ägt någon tv sedan 2012 men dem har debiterat mig sen dess för jag tänkte inte på att avanmäla tidigare.Antar att jag inte har så stor chans att få det beloppet preskiberat?Hade hoppats att man i det avseendet hade setts som oskyldig tills motsatsen var bevisad, dvs att det skulle vara Radiotjänsts ansvar att bevisa att jag haft tv sen 2012 och inte mitt ansvar att rentvå mig.MVH: Michael.W
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt mig ska du inte behöva betala TV-avgift. I lagen står att den som innehar en TV-mottagare ska betala radio och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna (2a § lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst). Definitionen av en TV-mottagare är att det är en utrustning avsedd för att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program (exempelvis en TV eller en dator med TV-kort). Har du dock endast en dator med vanlig internetkoppling, en surfplatta eller dylikt behöver du inte betala TV-avgift. En ”vanlig” dator eller surfplatta är knappast huvudsakligen avsedd för, dvs gjord för, att ta emot utsändningar eller vidaresändningar av TV-program. Därmed kan inte TV-avgift krävas in för denna typ av apparatur, då dessa inte kan anses ha någon TV-mottagare i lagens mening (HFD 2014 ref 33). Då du, som jag tolkar frågan, är inneboende i ett rum som saknar denna typ av TV-mottagare som avses med lagen, ska du inte behöva betala någon TV-avgift. Betalning ska naturligtvis erläggas för TV:n i vardagsrummet, men denna borde rimligtvis Radiotjänst kräva ut av villaägaren, inte av dig som endast hyr ett rum i villan. Det blir dock svårt för dig att få tillbaka de pengar du betalat i ”onödan” sedan 2012. TV-avgiften ska nämligen betalas till dess att du anmäler att ditt avgiftspliktiga innehav har upphört (11 § lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst). Således spelar det ingen roll för din betalningsskyldighet huruvida du egentligen har någon TV eller inte. Så länge du inte avanmäler ditt innehav av TV-mottagare har Radiotjänst fortsatt rätt att kräva dig på betalning. Viktigt är därmed att du säger upp ditt innehav av TV-mottagare så snart som möjligt, då Radiotjänst annars kommer fortsätta debitera dig, oavsett om du har någon TV-mottagare eller inte. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Fråga om skyldighet att betala tv-avgift

2017-06-15 i TV-licens
FRÅGA |Hello ! I wonder why I have to pay Tv avgift to Radiotjanst if I use my Tv to receive only romanian channels ? I have parabol antenna and Receiver from DigiTv Romania and I pay via internet the subscription. I don't catch even 1 swedish channel :( Tack !
Jesper Forsgren |Thank you for turning to Lawline with your question!The rules for the tv and radio fee (tv avgift) is that every household who owns a tv receiver has to pay the fee. It doesn't matter if you are just watching Romanian television because the fee has to be paid just by having a television that you, if you wanted to, could watch Swedish television on. So even if you are just using the television as a computer screen, to play video games on or watching foreign channels on you have to pay the fee. You can read more about the fee here at Radiotjänsts web site, the company who is responsible for collecting the radio and tv fee.I hope this answer was helpful!Regards,

Omprövning av Radiotjänsts beslut om radio- och TV-avgift

2016-09-25 i TV-licens
FRÅGA |Hej! Jag har blivit anklagad av Radiotjänst för att bryta mot lagen om radio-och TV-avgiften. De påstår att jag har tv- mottagare och box och att deras kontrollant sett dessa saker genom mitt fönster på baksidan av hyreshuset jag bor i. Vilket är en omöjlighet då jag ej har varken Tv, radio eller nån box. dess utom bor jag en halvtrappa upp så för att kunna se in måste man vara minst 3m lång eller ha stege. Vad har jag för rättigheter i ett sånt här fall?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Radio- och TV-avgiften regleras i lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (https://lagen.nu/1989:41#P1S1). Har man en TV-mottagare ska man betala avgiften, 2 a § (https://lagen.nu/1989:41#P2aS1).Eftersom du inte har någon TV-mottagare din bostad ska du inte heller betala avgiften. Du kan begära en omprövning av Radiotjänsts beslut om avgiftsskyldighet, 15 § (https://lagen.nu/1989:41#P15S1). Radiotjänst har en skyldighet att ompröva beslutet. Begär du omprövning när det har passerat fyra veckor från att avgiften skulle varit betald ändrar Radiotjänst sitt beslut endast om det är uppenbart oriktigt. Eftersom du inte har någon TV-mottagare skulle jag anse att det är ett uppenbart oriktigt beslut, men jag råder dig ändå att inkomma med din begäran om överprövning så snart du kan och alltså helst innan fyra veckor efter att avgiften skulle varit betald.Om du Radiotjänst efter omprövning fortfarande anser att du ska betala kan du överklaga till allmän förvaltningsrätt, 21 § (https://lagen.nu/1989:41#P21S1).Sammanfattningsvis ska du alltså inte behöva betala radio- och TV-avgiften om du inte har en TV-mottagare i hemmet. Du kan begära omprövning av Radiotjänsts beslut.Vänligen,