Försäkringsbolags återkravsrätt (regressrätt)

2013-11-04 i Regressrätt
FRÅGA |Jag har blivit dömd i ett brottmål, bedrägeri, för att ha orsakat en skada om 1.2 milj. kr. Utöver detta förs ett separat skadeståndsmål - nu ev. att lösas med förlikning. Förlikningen uppgår till 1 milj. Motparten har ett försäkringsskydd - förmögenhetsbrott, som har ersatt den i brottmålet dömda skadan. Vid förlikningen önskar motparten följande skrivning: Genom detta förlikningsavtal är Parternas samtliga mellanhavanden slutligt reglerade. Försäkringsbolaget XXXX ska dock äga rätt till den eventuella regresstalan mot "Sven Svensson" som kan föranledas av försäkringsbolagets reglering av det försäkringsanspråk som "BRF ZZ" framställt. Fråga: 1) Är "Sven Svensson" ersättningsskyldig för den ersättning försäkringsbolaget utbetalat efter brottmålet? 2) Vad innebär den sista meningen att Försäkringsbolaget äger regresstalan mot "Sven Svensson" angående "BRF ZZ":s försäkringsanspråk.
Niklas Lewenhard Gren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då dina två frågor går in i varandra väljer jag att besvara de båda på en och samma gång. Att försäkringsbolaget äger regresstalan mot "Sven Svensson" angående "BRF ZZ:s" försäkringsanspråk innebär att försäkringsbolaget har rätt att kräva tillbaka utbetalningen från den som egentligen bör stå för denna (det vill säga, "Sven Svensson"). Jag hoppas detta besvarar dina frågor.Med vänlig hälsning,

Regressrätt

2012-02-08 i Regressrätt
FRÅGA |Min son har fått ett skadestånd att betala, men genom den nya lagen så är det föräldrarna som ska betala, vi är separerade sen många år och jag har fått till mig att jag ska betala hälften o pappan hälften. Men målsägandebiträdet säger att jag ska betala hela, och sen kräva pappans hälft via kronofogden. Kan detta vara riktigt?
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. Det du beskriver kan vara riktigt. Du syftar på 3 kap. 5 § skadeståndslagen som stadgar att en förälder som har vårdnaden över ett barn ska ersätta skador som barnet vållar. När båda föräldrarna är vårdnadshavare blir de solidariskt ansvariga. Det innebär att skadeståndet kan krävas av någon av dem. I detta fall är ni separerade och då kan det bli tal om ett regresskrav mot den andra föräldern (exempelvis pappan i detta fall). Det innebär, som målsägandebiträdet hävdar, att om du betalar skadeståndet kan du sedan genom ditt regresskrav kräva pappan på betalning. Regresskrav innebär att om ena föräldern betalar skadeståndet så kan den föräldern kräva den andra föräldern på beloppet. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha