Principalansvar för inhyrd personal i förhållande mellan avtalsparter

2013-09-24 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Vi hyr in personal från ett bemanningsföretag som hjälper oss med godstransporter till och från vårat lager under kvällstid. Nu har det hänt en olycka där en av de inhyrda killarna backade in i en av våra portar med lastbilen. Lastbilen ägs av oss likväl som fastigheten. Vem ska stå för skadan? Eller vems försäkringsbolag? Tacksam för svar! //Mvh Josefine
Thomas Hefner |Hej Josefine,Ansvarsfrågan i är i sådana här fall beroende vem som kontrollerat arbetstagaren. Har arbetstagaren lytt under kontroll hos kundföretaget är det kundföretaget som får stå för skadan. Om det istället har avtalats om arbetsuppgifter och det inte funnits "behov av detaljerade instruktioner för utförandet av arbetet eller en närmare kontroll av detta" (citat från högsta domstolen) ligger ansvaret med större sannolikhet hos bemanningsföretaget.Gällande rätt bygger på rättsfallet NJA 1992 s. 21 som du hittar här: https://lagen.nu/dom/nja/1992s21. 

Kan försäkring täcka skada som ens hund orsakat?

2013-09-17 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag blev för tre månader sedan neurpttad av en kamphund vid en sjö i Göteborg.Jag föl flera meter baklänges och blev mycket skadad men är dock på bättringsvvägen.Hundägaren var en granne som smög efter mig i skogen till en solig glänta.Skadorna anmäldes men jag fotade ej dock finns det vittnen och en gärningsmann.JAg har inte orkat ta itu med detta men då jag står utan egen hemförsäkring (jag skall skaffa ny nu i oktober bla olycksfall och livföräkring) så skall lagen om tillsyn av hundar gälla.Jag vet inte om åklagaren lagt ner ärendet men jag har bevis. Om så kan jag åberopa dem samt att de kallr gärningsmannen till förhör och om jag drabbas av listids invaliditet eller behövver dyra behandlingar för ryggen kan djurägarens försäkring täcka detta ?.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tråkigt att höra om skadan!Vad gäller brottmålet är det bäst att du har kontakt direkt med åklagaren eftersom jag inte vet i vilket stadie målet befinner sig.Om du drabbas av skador på grund av det som hände vid sjön bör du rikta ett krav mot hundägaren. Det gör du genom att skicka ett brev eller ett mejl till dem där du beskriver varför du tycker att de är ansvariga för det som hänt och förklarar att du kräver dem på kostnader som du har/troligen kommer få.Uppmana dem även att kontakta sitt försäkringsbolag och använda sin ansvarsförsäkring. Om hundägaren väljer att använda sin försäkring kommer försäkringsbolaget att göra en bedömning av situationen och ta in olika former av bevisning t.ex. prata med vittnen eller begära in läkarhandlingar som visar att du skadat dig.Precis som du nämner är lagen om tillsyn av katter och hundar tillämplig. Den säger i princip att en hundägare alltid är ansvarig för de skador som hunden orsakar. Om du kan visa att du haft kostnader på grund av hundens agerande har du därför goda chanser att få ersättning från försäkringsbolaget.Om hundägaren väljer att inte kontakta sitt försäkringsbolaget får du fundera på att ta ärendet till domstol. Då föreslår jag att du pratar med en advokat som kan hjälpa dig vidare.Lycka till och hoppas att du slipper bestående skador!

Skadeståndsskyldighet vid fastighetsägares skada på grannes angränsande vägg

2013-09-14 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |I radhuslängor med egna friköpta radhus där ett sovrum vetter med sin vägg mot respektive grannar har målats utav praktiska skäl utav den som har väggen på sin sida. Nu undrar jag om panelen har börjat ruttna 5-15cm från ändträet vem är skyldig att se till att den blir utbytt/renoverad. Alternativt blir ju att riva ned och sätta upp nytt, men vems juridiska ansvar är det för sin respektive "verkliga" egna vägg?
Lars Bålman |Hej! Var och en ska vid nyttjande av sin fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen (3:1 jordabalken (1970:994), JB). Lagrummet är osanktionerat. Av 2:1 skadeståndslagen (1972:207) följer dock att den som  av vårdslöshet (eller uppsåtligen) vållar sakskada ska ersätta skadan. Vad innebär då detta? Sin egen fasta egendom får man givetvis i princip göra vad man vill med. Med andra ord förhåller det sig annorlunda än om man enbart är hyresgäst, jfr t.ex 12:24 JB. Det juridiska ansvaret för skador i väggarna tar därför vid när ägare A:s skador på sin egen vägg sprider sig till ägare B:s del av väggen. Skadeståndsskyldigheten uppkommer dock enbart om personen i fråga har varit vårdslös, oaktsam. Jag utgår i svaret från att du vet var gränsen går mellan grannarnas egendom. Om du är orolig bör du ta reda på det. Tilläggas bör kanske att skador av den typ som du nämner väl har en tendens att sprida sig. Om ägare A förstår att förruttnelsen kommer att sprida sig eller inser att det finns en stor risk att så sker, bör denne byta ut det som är skadat - eller på annat sätt förhindra vidare spridning - för att förhindra att denne blir skadeståndsskyldig gentemot ägare B. Det kan vara vårdslöst dels att åstadkomma skada, dels att inte åtgärda en synlig sådan. I vart fall torde man kunna vara säker på att skador från den ena grannens vägg som antingen tydligt syns eller känns på andra sidan kan leda till ansvar vid vårdslöshet.

Skador på grund av vattenläcka från angränsande fastighet

2013-09-06 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Sitter med i styrelsen i vår bostadsrättsförening och vi har upptäckt att fastigheten bredvid oss har haft en vattenläcka som inneburit att deras vatten gått in i vår fastighet. Vem har ansvaret för detta? Är det den fastighet där vattenläckan upptäcktes eller får min förenings försäkringsbolag ta smällen även fast vi är oskyldiga i det här fallet?
Thomas Hefner |Hej,Eftersom det gäller fastigheter blir Jordabalken tillämplig. Enligt 3 stycket, 3 § i 3 kapitlet i Jordabalken, som du hittar https://lagen.nu/1970:994#K3, skall skador som orsakas på grund av bristande underhåll på angränsande fastigheter, med anledning av arbete som inte når lägre än vanligt källardjup, bekostas av den angränsande fastigheten. Det kan räcka för att de skall anses vara skadeståndsskyldiga. Det förutsätter att man kan visa att skador på er fastighet har orsakats läckan i den angränsande fastigheten. Om man inte lutar sig på JB 3:3, måste man kunna visa att skadan legat i farans riktning, dvs att det finns ett vårdslöst handlande som ligger till grund för skadan. Därmed är det deras försäkringsbolag som skall betala skadan enligt ansvarsskyddet i försäkringen. 

Principalansvar vid tjänst åt granne eller liknande

2013-09-18 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Skadestånd vid avgrävd vattenledning. Hejsan! Det är så att jag har en gammal grävmaskin som hobby på fritiden och blev tillfrågad av en bekant i byn som ville ha hjälp av mig att gräva ner några större stenar hemma hos honom. Tackade ja till jobbet och åkte dit med maskinen och så satte vi igång med att gräva en stor grop i kanten på tomten så stenarna skulle rymmas, men då under ett skoptag började det spruta vatten och det visade sig att jag hade grävt av vattenledningen till några fastigheter längre bort.. Fasighetsägaren ursäktade sig med att "jag kom inte ihåg ledningen". Nå vi ringde kommunen och berättade om skadan som ryckte ut och repade ledningen under natten och allt var frid.. Men så idag blev jag uppringd av Kommunens förman som berättade att jag kommer få betala 12000kr i skadestånd för avgrävningen som jag nekade till och hänvisade till att det är fastighetsägaren som ska stå för dom kostnaderna eftersom han är "byggherren" och eftersom jag inte har något företag själv och ställt upp som "dräng" åt honom så anser jag att det är han som ska betala.. Men förmanen sa att kommunen har som riktlinje att alltid fakturera maskinägaren för skadan. Är detta rätt att det är jag som är ansvarig för skadan och måste betala?? Vi är bägge två privatpersoner och vi är inte oeniga om vem som gjort fel med borde inte fastighetsägaren vara ansvarig och hans anvarsförsäkring täcka skadan?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tråkigt att höra om skadan men vi ska försöka reda ut begreppen gällande vem som är ansvarig.Precis som du är inne på är det mycket troligt att det i det här fallet är din bekant, eller i slutändan troligen hans ansvarsförsäkring, som ska betala ersättning för den uppkomna skadan till kommunen.Det är inte självklart att det så kallade principalansvaret (att t.ex. en arbetsgivare ansvarar för de skador ens arbetstagare orsakar i tjänsten) ska gälla så fort man ger en granne ett handtag. En tumregel kan vara att om tjänsten är sådan att det hade varit naturligt att anlita någon om du inte kunnat hjälpa till - då ska ansvaret ligga kvar på uppdragsgivaren. Regeln om principalansvar finns i Skadeståndslagen som du finner https://lagen.nu/1972:207#K3P1S1. I det här fallet skulle jag göra bedömningen att det handlar om ett sådant fall. Det är därför troligen din bekant som ska stå för kostnaderna.Att kommunen har vissa rutiner innebär ju inte att det alltid blir rätt när man följer dessa. Jag skulle därför råda dig att prata med kommunen och i förlängningen bestrida skadeståndskravet från dem skriftligen på grunden att de riktat kravet mot fel person (samt beskriva omständigheterna närmare).Be dem istället att rikta kravet mot din bekant och kontakta sen dennes försäkringsbolag så gör de en utredning av vem som ytterst är ansvarig.Vänliga hälsningar

Strikt ansvar för hund

2013-09-15 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hund på inhägnad tomt som skäller när hästarna går förbi. Om en häst blir rädd och ryttaren avkastad, vems är felet??
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Hundar omfattas av ett s.k. strikt ansvar, vilket innebär att en hundägare ska ersätta de skador som hunden har orsakat, oavsett om hundägaren har varit oaktsam eller ej. Om ryttaren/hästen skulle bli skadad till följd av att hunden skäller så kan ryttaren/hästägaren kräva skadestånd av hundägaren (förutsatt att det har uppstått någon ekonomisk skada, t.ex. läkar-/veterinärkostnader).Detta framgår av lag om tillsyn över hundar och katter 19 § som du hittar https://lagen.nu/2007:1150Jag hoppas att detta har besvarat din fråga!Vänligen,

Hästägares skadeståndsansvar

2013-09-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Var ute och red tillsammans med en vän för två veckor sedan då en hingst har sönder sin hage och hoppar över. Stängslet är max 140 cm hög (översta tråden), det har två ståleltrådar och en tunn vit eltråd överst. Hingsten ger sig på min häst varav jag trillar av och bryter tre ben i foten, blev gips och minst 5 veckors sjukskrivning. Jag hade tyvärr ingen olycksfallsförsäkring när detta hände. Har varit i kontakt med hingstägaren som inte tycker det är hennes ansvar trots att hagen ej var i skick för att hålla hingsten där (tycker jag). Hingsten är minst 165 cm i mankhöjd. Hingstägaren hyr stallplats men stallägarna säger att de skrivit kontrakt med henne att hon har ansvar för sin häst. Har bett hingstägaren att betala mina läkarkostnader och inkomstförlust men hon vägrar, vad gäller egentligen, tänker på ovanstående kostnader och ev framtida men. Jag tycker hon agerat vårdslöst, är detta värt att koppla in en advokat?
Emelie Svensson | Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till skillnad ifrån hundägare så har hästägare inte ett strikt ansvar för sina hästar. Det innebär att en hästägare endast blir ersättningsskyldig för skador som hästen har orsakat om ägaren har agerat oaktsamt (vårdslöst) eller uppsåtligt, se 1 § 2 kap. skadeståndslagen (SKL) (se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1). Högsta domstolen har i NJA 1983 s. 232 (se https://lagen.nu/dom/nja/1983s232) förklarat att om stängslet kring en beteshage är av en "normalt tillfredsställande typ" och det inte föreligger "särskilda förhållanden som kan ge anledning att ställa upp speciella krav på stängslets konstruktion och beskaffenhet" så ska inte hästägaren hållas ansvarig för de skador som hästen har orsakat efter att den har brutit sig ur inhägnaden.  Om det i förevarande fall är så att inhägnaden är bristfällig, dvs. inte av "normalt tillfredställande typ", så skulle hästägaren kunna anses ha agerat oaktsamt genom att låta hästen vistas där. Man skulle kunna argumentera för att då det rör sig om en hingst (vilka är mer hetlevrade än "vanliga" hästar) som är minst 165 cm i mankhöjd, och därmed klassad som en "stor" häst, så utgör det "särskilda förhållanden som kan ge anledning att ställa upp speciella krav på stängslets konstruktion och beskaffenhet". Har hästägaren då inte vidtagit dessa åtgärder har ägaren inte varit tillräckligt aktsam när denne har låtit hästen vistas i hagen för att ägaren ska undgå skadeståndsansvar.  Det är svårt att avgöra huruvida du kommer att nå framgång med en skadeståndstalan mot hästägaren då jag inte har tillgång till all information, men i mina öron låter det vårdslöst att låta en hingst vistas i en inhägnad med elstängsel av nämnda beskaffenhet varför ägaren borde bli skadeståndsskyldig enligt 1 § 2 kap. SKL gentemot dig. En sakskada kan då ge rätt till ersättning för ekonomisk skada och vid personskador även för ideell skada. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Ersättning vid sakskada på grund av vårdslöshet

2013-09-05 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag bestämde med en tjej att jag skulle köpa hennes soffa. Betalade 1700 kr för den. Bestämde med en som går i min klass att han skulle hämta den åt mig och förvara den i sitt förråd tills jag kom tillbaka till Campus vid X-universitetet i stad X. Han hämtade soffan och allt hade gått bra. Skulle sedan nu i veckan hämta soffan och då visar det sig att soffan inte hade fått plats i förrådet och han bara hade placerat dynorna där. Soffan var ställd på annan plats. Väl där soffan skulle ha varit placerad fanns den inte kvar. Den hade blivit placerad i en trappuppgång utanför ett förråd där vem som helst kan ta det. Det finns en oskriven regel här att allt som är placerat i trapphusen får man ta. Jag undrar om jag har någon juridisk rätt att få ut någon ekonomisk ersättning från han som hämtade soffan?
Essie Malkoc |Hej, Enligt skadeståndslagen 2 kap 1 § ska den som uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet vållar någon personskada eller sakskada också ersätta skadan. I ditt fall då det anses vara vedertaget att "allt som är placerat i trapphusen får man ta" borde han ha varit medveten om risken med att placera din soffa där. Ni hade även kommit överens om att soffan skulle förvaras i hans förråd, men eftersom soffan placerades på en annan plats med risk att någon annan kunde ta den, har han även brutit avtalet mellan er. Således bör han ersätta dig för den förlust du åsamkats på grund av hans vårdslöshet. Lycka till!