Beräkning av ränta

2014-03-31 i Ränta
FRÅGA |Hej! Kan ni hjälpa mig räkna ut räntan åt mig med exakt belopp, Det gäller ett skadestånd pga misshandel och olaga hot. Beloppet är 38000 kr och ränta enligt 6§ räntelagen från och med 20140122 fram till 20140331. Har kollar på kronofogdens sida och försökt skriva in där, men jag förstår inte.. Många tack!
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Beräkning av ränta görs enligt 6 § räntelagen, se https://lagen.nu/1975:635 . Referensräntan, som bestäms av Riksbanken enligt 9 §, ska adderas med 8 procentenheter. För tillfället ligger referensräntan på 1 procent, vilket gör att den totala räntan blir 9 procent (1+8). Lägg märke till att Riksbanken fastställer referensräntan två gånger om året (1 januari och 1 juli) och siffran kan därmed förändras om du väntar med betalningen till senare tillfälle. Du hittar den aktuella referensräntan på Riksbankens hemsida http://www.riksbank.se/ .Du kan själv räkna ut hur stor räntan blir på Kronofogdemyndighetens hemsida http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html . Skriv i 38 000 i beloppsrutan, 9 (eller annat procenttal om referensräntan hunnit ändras) i procentuell ränta, 140122 som datum i rutan betecknad fr.o.m. (ÅÅMMDD) samt 140331 i t.o.m. (ÅÅMMDD). Kryssa därefter i vanlig ränta som ränteberäkningsalternativ. Om du skulle betala idag (140331) skulle räntebeloppet utgöra 655.50 kr och den totala utbetalningen blir därmed 38655.50 kr. Vänligen,

Påkörd hund - vems ansvar?

2014-03-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |För 2 veckor sen när min man åkte hem från jobbet en fredagskväll(regnade) så körde han på ett djur. Han visste inte om det va en hund eller en varg. Men till slut så fick vi veta att det va en hund som han körde på. Polisen sa att min man behöver inte känna att det va hans fel . Att det är hundägarens fel och min man ska inte bli ersättnings skyldig till detta. Men nu ikväll så fick min man ett sms av hundägaren som säger att om min man kan kolla på sin bilförsäkring om han har nån ersättning och om han har det så skulle hundägaren betala självrisken för det hade nåt försäkringsbolag sagt . För denna hundägare har visst inte nån hundförsäkring på hunden och han vill ha tillbaka lite pengar som han va tvungen att lägga ut på sin hund. Men har hundägaren rätt att göra eller begära detta av min man fast detta inte va min mans fel och polisen sa att min man har rätt att begära ersättning av hundägaren om det vart skador på bilen. Men det gjorde han inte. Han vart glad av att hunden klarade sig.
Susanne Lantto |Hej och tack för din fråga!En hundägare har ett strikt ansvar för sin hund enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150). Det är riktigt att din man inte är ersättningsskyldig för att ha kört på en hund som vistats på en bilväg. Han har ingen skyldighet att utnyttja sin egen bilförsäkring för att täcka de kostnader som hundägaren förlorat på grund av avsaknad av hundförsäkring. Det är emellertid möjligt att göra en sådan överenskommelse med hundägaren om båda så önskar.Angående eventuella skador på bilen är det korrekt att dessa kan krävas av hundägaren enligt 2:1 skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207#K3). Genom bristande tillsyn har hundägaren genom vårdslöshet vållat sakskadan.Med vänliga hälsningar

Skadestånd för parningsskada

2014-03-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vår hund parades förra veckan. Vi lämnade henne till hennes förra hundägare (vi var fodervärdar innan) han lovade att hjälpa oss med vår första parning och valpning. Han har fått två kullar tidigare. Jag frågade om jag fick följa med men det tyckte han inte att jag behövde. Hon parades med samma hane som hon parades med sin aldra första gång, och både han som har hanen och han som tog med henne är två stora kennlar. Så vi litade ju på dem. På kvällen när han kom tillbaka med henne, sa han att parningen inte funkade. Hon hade blött alldeles för mycket, jag frågade om jag skulle uppsöka vård för henne, men han sa nej det är ingen fara hon är kanske sen i löpet. Så han kom dagen efter igen. Igen frågade jag och min man om vi skulle vänta tills nästa löp eftersom hon hade blött lite under dagen. Men han "kollade" henne och sa nej det går nog. Han kom igen och då sa han det är något fel på henne hon blöder mycket. På torsdag morgon åker vi in med henne, och det blir operation. Hon är helt sönder trasad och får ta bort äggstockar och livmoder. Vetrinären ser väldigt sällan sådana här skador och i papprena står det parnings skada. Vi undrar nu om vi på något sätt kan kräva något av dessa två? Vetrinär kostnader? En ny valp? Något? Vi skrev inget avtal, dumt nog vi litade ju på dem och de påstår att de inte gjort något fel alls. Vetrinären står fast vid att dessa skador fanns inte innan och det är en allvarlig parnings skada. Vi är otroligt tacksamma så klart att vår hund lever, men samtidigt väldigt ledsna över att vi aldrig kommer kommer få uppleva egna valpar med henne, hon är ju bara fyra år. Tack så länge Med vänlig hälsning/ Sandra
Miranda Lymeus |Hej!Din fråga handlar om möjligheterna att kräva skadestånd från en person som åtagit sig att sköta parningen mellan er tik och en hane respektive den som äger hanen. Enligt min bedömning spelar det ingen roll att ni haft ett muntligt avtal med personen som skulle hjälpa er, eftersom att avtalet huvudsakligen gick ut på att en parning skulle ske och inte att han skulle vårda eller skydda er hund (jmf. NJA 1983 s. 617). Därför gäller de vanliga skadeståndsreglerna i skadeståndslagen. För båda personerna gäller att de kan bli skadeståndsskyldiga om de varit oaktsamma. Bevisbördan ligger på er vilket innebär att ni ska kunna visa att det skett en skada, att personerna ni kräver skadestånd av har handlat oaktsamt och att skadan berodde på det oaktsamma handlandet (för det senare kan bevislättnad ges om det är svårt att bevisa orsakssambandet mellan handling och skada). Flera personer kan bli skadeståndsskyldiga samtidigt. Dessvärre kan också ni anses vara medvållande genom att ni själva tillåtit fortsatt parning efter det att ni fått höra att det blött mycket vid första försöket. Detta kan betyda att skadeståndet blir mindre än det skulle ha blivit annars. Om ni haft anledning att lita på kennelägarens bedömning borde dock inte detta bli aktuellt. Om någon är skadeståndsskyldig ska denne ersätta vad det kostar att avhjälpa skadan, alltså veterinärkostnaderna i det här fallet. Man kan också få ersättning för värdeminskning eller förlorad inkomst, vilket kan bli aktuellt eftersom att skadan innebär att ni inte kan använda er hund för avel så som ni planerat. Om ni har försäkring som täcker en del av dessa kostnader kan ni kräva resterande del av beloppet, tex självrisken, av de skadeståndsskyldiga.Om personerna vägrar utge ersättning och ni vill gå vidare med att inleda en rättsprocess ska ni vara medvetna om att ni kan bli tvungna att betala motpartens rättegångskostnader vid en förlust. I hemförsäkringen ingår i regel rättsskydd som betalar rättegångskostnader upp till en viss gräns. Innan ni bestämmer er för att inleda en process bör ni också kontakta en jurist för närmare rådgivning.Skadeståndslagens regler hittar ni https://lagen.nu/1972:207.Med vänlig hälsning,

Vem ansvarar för sakskada?

2014-03-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! En "kompis" åkte med i min bil för ett tag sedan, när han satte sig i bilen och stängde dörren så fastnade bältet emellan. Nu sitter bältet fast och dörren går inte att öppna. Jag har kikat runt lite på hur man kan lösa problemet och det verkar som att man får sparka upp dörren och laga eventuella skador som uppstår då. Nu undrar jag vem som är ansvarig för skadan?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om personen som åkte med dig i bilen kan bli skyldig att ersätta dig för den eventuella skadan på bildörren.Enligt skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207) blir man bara skadeståndsskyldig för sakskador om skadan uppkommer på grund av uppsåt eller vårdslöshet, 2 kap 1 § Skadeståndslagen. Man kan alltså inte bli skyldig att betala skadestånd för en skada som beror på en ren olyckshändelse. Det kan ibland vara svårt att avgöra om en skada uppstått på grund av olyckshändelse eller vållande. När sådana fall kommer upp i domstol gör rätten vanligtvis en så kallad ”fri culpabedömning”. Det innebär att domstolen gör en sammantagen bedömning av vilken risk för skada som fanns i den aktuella situationen, omfattningen av risken, möjligheten att förebygga skadan och personens (som vållat skadan) möjlighet att inse risken för skada. På så vis kommer man fram till om man tycker att personen vållat skadan eller ej.I det här fallet tycker jag att det låter som om skadan uppkommit genom en ren olyckshändelse. Det är dock som alltid svårt att säga helt säkert hur en domstol skulle bedöma fallet. Om skadan skulle anses orsakad av en ren olyckshändelse får du själv stå för kostnaden att reparera bildörren.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för kattägare

2014-03-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Hej!Våra grannar har fått leriga fotavtryck av en katt på motorhuven och på framrutan samt små repor som de anser att de måste slipa bort. De anser också att det är vår katt som har orsakat skadan, vilket kan vara vår katt eller lika gärna en annan katt i området. De anser att vi ska hålla vår katt borta från deras tomt eller hålla den instängd och att vi ska betala reparationskostnader av deras bil annars kommer dem stämma oss påstår dem. Vi anser att vi inte kan hålla katten instängd men att vi kan försöka schasa iväg den om vi ser att den går åt deras håll och att dom gärna får schasa iväg den och att vi inte är skadeståndskyldiga till att betala för reparation av deras bil.
Farhad Niroumand |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 1 § lag om tillsyn över hundar och katter har du som kattägare ett ansvar att hålla din katt under sådan tillsyn som förebygger att skador vållas. Din granne kan hävda att du är skadeståndsskyldig genom vårdslöshet. Det är emellertid din granne som måste bevisa att det är just din katt som orsakat skadan och att skadan uppkommit på grund av din vårdslöshet, exempelvis bristande tillsyn över din katt. Att släppa ut din katt torde ej anses vårdslöst. Med vänlig hälsning,

Äganderätt till förstörd egendom

2014-03-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, För ett tag sen var jag på en restaurang där vi råkade förstöra ett bord, sex mindre hål råkades göras i bordet (4mm i diameter). Restaurangbesöket var arrangerat av en festfixare som sedan fick en faktura för det förstörda bordet, restaurangägaren menar att bordet inte gick att använda efteråt. På fakturan står det "Ersättning för förstörelse av bord" och en summa. Fakturan är betald med att jag har betalat festfixaren som i sin tur betalade restaurangägaren. Här kommer jag till min fråga: Vid betalning av det förstörda bordet har jag då juridisk rätt till ägandet av det "förstörda" bordet?Tack på förhand!
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga!Den summa som ni betalat utgjorde ersättning för den skada som vållades restaurangen genom förstörelsen av bordet. Det finns inga regler i svensk rätt som ger den som betalat ersättning för sakskada äganderätt till den skadade egendomen. Det verkar inte heller som att ni har ingått ett köpavtal. Ni har därför inte äganderätt till bordet.Vänligen,

Kan man kräva staten på skadestånd för domstolars fel och försummelser?

2014-03-22 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Kan man kräva staten på skadestånd för domstolars fel och försummelser? Närmare bestämt; kan man i allmän domstol stämma staten för att förvaltningsdomstolar fattat felaktiga avgöranden? Det gäller tre olika processer i förvaltningsdomstol om en produkt för vilken jag var handelsagent och marknadsförde via ett känt distributionsbolag i branschen. Saken: en central förvaltningsmyndighet förbjöd produkten med hänvisning till ett yttrande av myndighetens expert MÅL 1: jag påpekade för myndigheten att expertens yttrande innehöll flera sakfel och önskade information om hur gå till väga för att överklaga beslutet att förbjuda produkten. Myndigheten ingav min förfrågan till länsrätten utan att meddela mig och påstod att det var ett överklagande av expertens yttrande. Domstolen skiljde inte på myndighetens beslut (som var överklagbart) och myndighetens expertyttrande (vilket inte var överklagbart) och avvisande därför min talan. Jag hade ingen kännedom den processen överhuvudtaget, förrän jag per post fick länsrättens avgörande. Det gick inte att överklaga eftersom det inte gick mig emot, då jag aldrig överklagat. Vad kunde jag göra? Efter några år begärde jag, med hänvisning till nya fakta, en omprövning av förbudet men myndigheten beslutade att det ska fortsätta gälla och avslog min begäran. Det beslutet överklagade jag. MÅL 2: Länsrätten kom fram till att myndigheten fattat ett formellt beslut som fått rättsverkningar samt gått mig emot och därmed var överklagbart och att jag hade talerätt i målet. Men mot bakgrund av myndighetens tillsynsansvar och kunskap i sakfrågan fanns ingen anledning att ifrågasätta beslutet. Därför avslogs mitt överklagande i länsrättens dom. MÅL 3: Kammarrätten fastslog att länsrättens avgörande i MÅL 1 var korrekt eftersom det avgörandet vunnit laga kraft. Därmed kunde myndighetens första förbudsbeslut inte prövas. Myndighetens beslut att avslå min omprövningsbegäran var dock överklagbart. Men eftersom min ekonomiska verksamhet rörande produkten upphört i samband med första förbudet kan jag sen dess inte haft ekonomiskt intresse av produkten. Följaktligen kan beslutet inte påverkat min ekonomiska ställning så attt det angick mig på ett sådant sätt att jag enligt 22 § förvaltningslagen hade haft rätt att överklaga detta länsrättens dom i MÅL 2. Länsrätten skulle därför inte ha tagit upp mitt överklagande av beslutet till prövning i sak. Därför kan mina yrkanden i överklagandet till kammarrätten inte prövas på det sätt som jag begärt. Kammarrätten undanröjde därför länsrättens dom och avvisade mitt överklagande. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Således en Moment-22 situation: på grund av effekterna av ett beslut kan man inte överklaga beslutet (förbudet medförde att jag inte kunde tjäna pengar på produkten och eftersom jag inte tjänade pengar på produkten så angick förbudet inte mig, och därför fick jag inte överklaga) Självfallet har detta diskuterats med berörda domstolar. Extraordinära rättsmedel som resning, domvilla och nullitetsbesvär har varit på tapeten. Domstolarna säger nej, men utan att förklara varför. Det som har hänt är precis så tokigt som det låter! Produkten är fortfarande förbjuden. Kan en stämning vara ett sätt att få rätsida på alltihop.
Robert Lindström |Hej och tack för din fråga. Som jag förstår den situation du beskriver så har du fått ett myndighetsbeslut, grundat på ett expertutlåtande, som gått dig emot varpå du framfört till myndigheten att expertutlåtandet var felaktigt och begärt information om hur du kan överklaga beslutet i sin helhet. Myndigheten har då tolkat detta som en överklagan av expertutlåtandet och därmed skickat överklagan till förvaltningsrätten varpå förvaltningsrätten svarat att expertutlåtandet inte gått dig emot och att du därför inte kan överklaga det. När du sedan inte överklagar beslutet inom klagotiden vinner beslutet laga kraft och beslutet kan därefter inte överklagas. Därefter begär du en omprövning av ärendet på grund av nya omständigheter men denna begäran avslogs varpå du överklagade avslagsbeslutet till förvaltningsrätten som fastslog myndighetens avslagsbeslut. Därefter överklagar du förvaltningsrättens beslut till kammarrätten som fastslår att det ursprungliga beslutet vunnit laga kraft och inte kan överklagas samt att du inte har talerätt gällande omprövningen med hänvisning till förvaltningslagens 22§ och undanröjer därmed förvaltningsrättens beslut gällande omprövningen. Därefter beslutar Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Och frågan du vill ha besvarad är om det går att väcka skadeståndsanspråk mot staten för domstolens eventuella fel eller försummelse. Enligt skadeståndslagen 3 kap. 2 § ska staten ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning för vars fullgörande staten svarar för. Myndighetsutövning i skadeståndslagens mening kan sägas vara sådana beslut och åtgärder från det allmännas sida som är ett uttryck för samhällets rätt att utöva makt över medborgarna. När en domstol förbjuder någon att marknadsföra en produkt så är detta att utöva makt över en eller flera medborgare då en överträdelse av beslutet typiskt sett är förenat med påföljder såsom exempelvis böter eller vite. Det är således möjligt att väcka en talan om skadeståndsanspråk mot staten i detta fall.Finns någon grund för en sådan talan i detta fall? Det krävs alltså att skadan vållats av myndigheten genom antingen fel eller försummelse för att statens skadeståndsansvar ska aktualiseras. Vid bedömningen om fel begåtts är det av stor betydelse vem som har gjort fel och vad som kan förväntas av dem. Exempelvis förväntas det av en domstol att de ska känna lagen medans det inte förutsätts att domstolen har heltäckande kunskap om exempelvis dolda miljörisker. Således är det lättare att hävda att ett fel begåtts av domstolen om domstolen exempelvis förbisett ett lagrum jämfört med om domstolen gjort en missbedömning angående dolda miljörisker. Vad gäller kammarrättens motivering till att du inte skulle ha någon talerätt med hänvisning till 22 § förvaltningslagen så statuerar denna paragraf att det för att ha talerätt krävs att saken angår denne. Det krävs inte på något sätt ett ekonomiskt intresse utan endast att det på något sätt angår den som anser sig ha talerätt. Detta behöver dock utredas ytterligare av en jurist för att undersöka om det finns någon möjlighet att vinna framgång med en talan härom.I din situation så kan jag inte se något som tydligt visar på att domstolen här har gjort något fel eller varit försumlig men det är väldigt svårt att bedöma och min bedömning är därför att det krävs ytterligare utredning i detta fall och jag råder dig därför att vända dig till en jurist för vidare rådgivning. Det finns en annan frågeställning i din fråga som du inte uttryckligen frågat om men som jag ändå vill belysa.Finns det någon möjlighet att rikta skadeståndsanspråk mot den första myndighetens handlande?När en myndighet avgör ett ärende genom beslut och beslutet går någon part emot ska parten underrättas om hur han kan överklaga det, förutsatt att det går att överklaga enligt 21§ 2 st. Förvaltningslagen. Vidare är myndigheten skyldig att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde enligt 4§ Förvaltningslagen. Det verkar som om myndigheten i detta fall brustit på båda dessa punkter och med ovan anfört resonemang skulle detta kunna föranleda ett skadeståndsanspråk men återigen vill jag påpeka att detta inte alls är säkert då min bedömning grundar sig på ett antagande att myndigheten brustit på just dessa punkter. Därför rekommenderar jag dig även här att ta kontakt med en jurist för vidare rådgivning.Om du vill ha hjälp med att få tag i en jurist så rekommenderar jag dig att ringa oss på vår kostnadsfria telefonrådgivning där vi kan erbjuda rabatterade priser hos våra samarbetspartners.Vänliga hälsningar

Principalansvar för krossade rutor på ödehus

2014-03-20 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Mina söner på 11 och 12 år var med två kompisar till ett ödehus bredvid skolan en kväll. De skulle spela fotboll. De gick till huset där det redan fanns sönderslagna rutor och började krossa lite trasigt glas för att sedan bli djärvare och även krossa några som var hela. Huset har stått tomt i mer än 15 år och jag tror alla pratar om hur kul det är att krossa rutor där och väldigt många har gjort det genom åren.Nu råkade ju en granne se detta, så barnen har erkänt att de krossat glas men sa också att det var mycket krossat innan de gick dit. Förvaltaren av detta hus vill att vi lagar alla fönster, så gör han ingen polisanmälan. Vi är kluvna och vet inte vad som är bäst. Vi vill inte laga de fönster som redan var trasiga då våra barn har berättat vilka de såg var trasiga innan. Vi föräldrar är ju försäkrade med drulleförsäkring men troligen så täcker väl inte den?Huset i fråga skulle någon renovera för några år sedan, men när de bröt upp golvet var det så dåligt så inget mer hände.Jag förstår att man inte ska förstöra andras saker men när det står ett gammalt hus med öppen dörr och redan krossade rutor är det inte så lätt att motstå.
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Trots att ett hus är övergivet och nedgånget så har det en ägare, precis som alla fastigheter. Att krossa fönsterrutor även på ett sådant hus är då likväl brottsligt. När egendom förstörs eller skadas så bedöms det vanligen som skadegörelse eller åverkan enligt 12 kap brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1), beroende på hur allvarligt brottet är och hur högt värdet är på den egendom som har skadats. Att sätta någon exakt siffra på vart gränsen går mellan skadegörelse och åverkan går inte, utan det ska bedömas utifrån omständigheterna i varje fall. Även situationer där ett fullständigt förstörande av en föga värdefull sak sker, eller ett partiellt skadande som endast medför obetydlig förstörelse, kan bedömas som åverkan. Med ledning av detta så räknas antagligen förstörelsen av de hela fönsterrutorna som skadegörelse och förstörelsen av de delvis trasiga fönsterrutorna som åverkan. Det är svårt att säga vart gränsen går i bedömningen om hur trasigt ett fönster ska vara för att anses som åverkan, men för de fönsterrutor som redan var helt och hållet trasiga sedan innan eller som pojkarna inte överhuvudtaget skadat har ni naturligtvis inget ansvar för. När det gäller betalningen för fönsterrutorna, så finns en bestämmelse i 3 kap 5§ skadeståndslagen (se https://lagen.nu/1972:207#K3P5S1) om principalansvar, det vill säga det ansvar som en person kan ha för skador som vållas av andra. Enligt paragrafen så ska den förälder som har vårdnad om ett barn ersätta den skada som barnet vållar genom brott. Detta blir aktuellt eftersom att skadegörelsen och den åverkan som gjorts är brottslig. I paragrafens andra stycke framgår att föräldern då blir skyldig att ersätta varje enskild skadehändelse. En förälders skadeståndsansvar är nämligen begränsat till en femtedel av det gällande prisbasbeloppet per skadehändelse, vilket under år 2014 är 8880 kronor. En förälder med principansvar kan därmed maximalt tvingas betala denna summa i skadestånd per skadehändelse. Som en följd av detta måste vi då fastställa om krossandet av fönsterrutorna är en sammanlagd skadehändelse eller om varje enskild ruta ska ses som en skadehändelse var för sig, vilket alltså är relevant för att fastställa hur stor ersättningen för rutorna kan bli. I förarbetena förklarar man begreppet skadehändelse på detta sätt: ”Om ett barn gör sig skyldigt till ett brott i form av att t.ex. anlägga en brand och därigenom skadar två bilar, tillhörande olika personer, har skadorna orsakats genom en skadehändelse. Om däremot barnet först anlägger en brand och därigenom orsakar skador och sedan i ett efterföljande skede anlägger en ny brand - som orsakar ytterligare skador - är det normalt fråga om två skadehändelser”. Personligen tolkar jag detta som att det lutar åt att varje enskild krossad ruta är en skadehändelse var för sig, men det är slutgiltigt upp till en domstol att avgöra. Skillnaden blir sammanfattningsvis att om alla krossade rutor tillsammans anses som en skadehändelse så kan ni maximalt erläggas att ersätta dem till ett värde av 8880 kr, medans om varje ruta för sig är en enskild skadehändelse så gäller istället begränsningen på 8880 kr för varje krossad fönsterruta. Huruvida er försäkring täcker detta eller inte kan jag tyvärr inte svara på, eftersom att det helt beror på de villkor som ni har i er försäkring. Jag hänvisar er i den frågan till att kontrollera era försäkringsvillkor som ni godkände i samband med tecknandet av försäkringen. De finns vanligtvis lättillgängliga att läsa på respektive försäkringsbolags hemsida. Hoppas att detta var till hjälp och att situationen löser sig!Med vänliga hälsningar,