Rätt till skadestånd

2015-05-04 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Blev påkörd av en cyklist här om dagen som körde på gångbanan. Föll till marken och bröt några revben samt handleden. Dessutom krossade jag mon mobil skärm vid fallet. Har inte heller kunnat jobba på tre veckor då jag haft behov att besökt en läkare under min arbetstid. Har också haft ont i såväl foten och handen. Vilken typ av skadeståndsersättning är jag berättigad till?Tacksam för svar, MVH Elin.
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Som huvudregel gäller att cyklister inte ska föras på gångbanan utan på körbanan eller cykelbanan, se trafikförordningen 3:6. Undantag finns dock för barn upp till åtta år, som får färdas på gångbana om cykelbana saknas, se trafikförordningen 3:12a. Då det inte framgår i din fråga om det rörde sig om ett barn som körde på dig, gör jag ett antagande om att så inte var fallet.Vad jag förstår av frågan har du fått både personskada och sakskada. Rätten till skadestånd regleras i skadeståndslagen, (SKL). Som huvudregel gäller att den som med uppsåt eller oaktsamhet har åsamkat annan skada, är skadeståndsskyldig för detta, se 2:1 SKL. Enligt lag har du därmed rätt till skadestånd för din personskada och din sakskada. Problematiken för dig blir att hitta personen som körde på dig och att bevisa att det var just den personen som körde på dig och som orsakade dina skador. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är det bara att återkomma. Ta gärna del av vår telefonrådgivning om, mån-ons kl. 10 - 16, tel: 08-533 300 04Med vänlig hälsning

Skadestånd och vållande till kroppskada orsakad av hund.

2015-04-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Vi tillkallade polisen till våran butik då vi såg en person som stoppade på sig kläder, polisen kom och konstaterade att inget brott begåtts då personen inte lämnat butiken. Polisen ville att personen stannade kvar utanför affären medan vi samtalade med dem. Plötsligt fick den ena polisen för sig att personen tänkte lämna platsen och rusar ut från kontoret och möter då min bror som precis är påväg ut för att rasta våra hundar, då polisen kom i full fart och med nycklar, batong samt stora kläder så blir våran ena hund så rädd att den biter polisen i benet. Polisen har nu anmält min bror för vållande till kroppsskada och brott mot lagen om tillsyn av hundar och katter. Kan det här verkligen räknas som våran hunds fel när polisen kommer ut från ett rum så plötsligt och i snabbt fart?Båda hundarna var kopplade och har aldrig bitit eller visat tendenser till att vara aggressiva innan.Det var ju polisen som kom i rask takt mot hundarna. Polisen påstår sig ha fått ett bitsår i benet men det har vi inte fått se några bilder på. Min bror är kallad till förhör imorgon, borde han begära en offentlig försvarare till detta förhör? Tacksam för snabbt svar. Mvh
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ni har blivit anmälda för två olika brott. Till att börja med kan konstateras att oavsett om ni anses skyldiga för vållande till kroppskada så kommer ni bli skadeståndskyldiga enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Denna lag föreskriver ett så kallat strikt ansvar för skador vållade av hundar. Detta innebär att en ägare måste ersätta skador som orsakats av hens hund oavsett om ägaren varit vårdslös/oaktsam i hanteringen av hunden eller inte, se 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter, här. Gällande själva ersättningens storlek så finns jämkningsmöjligheter i 6:1 § Skadeståndslagen, här. I mål om personskada krävs det dock att den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadan. Att, som polisen gjorde, bara springa nära hunden ifråga kan tänkas inte är tillräckligt att för att klassa hans handlande som grovt vårdslöst. Vad gäller brottet vållande till kroppsskada görs en separat bedömning, se 3:8 § BrB, här. För ansvar krävs först och främst att den skada polismannen fått inte varit ringa. Om skadan alltså inte var så allvarlig faller ansvar enligt paragrafen bort. I annat fall har domstolen att bedöma huruvida ni som ägare varit oaktsamma i förhållande till den skada som uppstått. Du berättar att hundarna varit kopplade och att de inte tidigare varit aggressiva mot människor. Detta talar till er fördel och i den mån ni kan bevisa att det är detta som hänt så ska det förmodligen inte vara några problem att undgå ansvar för vållande till kroppskada. Eftersom att påföljden för dessa brott oftast inte är allvarligare än böter finns det heller inget direkt behov av en offentlig försvarare. Vänligen

Trafikskadeersättning parkeringsskada

2015-04-29 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! En personbil körde upprepande gånger på vår parkerade bil. Personen stack sedan från platsen. Detta bevittnades på nära håll av en person var i tjänst inom vaktbolag. Denne tog regnr och kontaktade oss. Jag har polisanmält detta men det lades ner med motiveringen att ägaren till bilen som smet inte innehar varken svenskt körkort eller pass och då är det förbjudet att ta ner honom på polisstationen för förhör.Vår bil blev bucklig och repig och har sjunkit rejält i värde. (Vi ska sälja den nu). Vi är försäkrade hos samma försäkringsbolag (ett stort försäkringsbolag) och dessa vägrar nu att hjälpa till. Jag fick höra av polisen att då det finns vittne till händelsen så ska jag inte stå för någon självrisk. Stämmer detta? Jag har läst tidigare svar från er och ni skriver att det inte spelar någon roll om bilen var utlånad då försäkringen är kopplad till fordonet. Så då bör ju ägaren till bilen dom körde på oss stå för kostnaderna, iallafall hans försäkringsbolag, eller hur? Hur får jag rätt mot försäkringsbolaget? Hur ska jag ta detta vidare? Kan jag kräva skadestånd från fordonsägaren eller försäkringsbolaget?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det stämmer som du säger att ersättning utgår ur trafikförsäkringen för det fordon som har orsakat skadan. Detta är ett strikt ansvar och ersättning utgår alltså oberoende av anledning till att skadan har inträffat. Det betyder att du har rätt till ersättning för skadorna på din bil från det försäkringsbolag som står för trafikförsäkringen på bilen som orsakade skadorna och du behöver inte betala någon självrisk, trafikskadelagen 11§. https://lagen.nu/1975:1410Jag rekommenderar att du vänder dig till skadevållarens försäkringsbolag och kräver ersättning för skadorna på din bil.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Sexuell handling med hund och skadestånd

2015-04-22 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejFör 1 vecka sedan ( lördag 12/4) i samband med en " fest " blev en av festdeltagarna ( kvinna 64 år gammal, bekant sedan 40 år tillbaka ) tagen på bar gärning, utförande sexuell handling med min hund i min bostad. Polisanmälan gjordes 2 dagarna senare. Vad säger nya lagen? Känner mig fruktansvärt kränkt!Skadestånd - kränkning?Mvh
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Om kvinnan kan konstateras ha genomfört en sexuell handling med din hund så kan hon dömas till böter eller fängelse i högst två år för att ha brutit mot förbudet mot tidelag, vilket framgår av Djurskyddslag (1988:534) 9 a § första stycket och 36 c § första stycket. En sexuell handling avser att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa människans eller djurets sexuella drift. Det framgår inte av din beskrivning hur kvinnans handling med hunden har gestaltat sig, men sexuell handling omfattar bland annat fysisk beröring av djurets könsorgan eller att djurets kropp förs mot människans könsorgan. Den omfattar också djurets penetration av människans vagina eller anus med sitt könsorgan, liksom stimuli med händer, andra kroppsdelar eller föremål av djurets könsorgan. Avgörande är om djurets kropp på något sätt har använts i handlingen. Eftersom sexuella handlingar med djur inte är ett legitimt intresse, och om kvinnan kan konstateras av grov oaktsamhet ha utsatt hunden för lidande genom den sexuella handlingen, så kan hon istället dömas för djurplågeri, vilket framgår av Djurskyddslag 36 c § andra stycket och Brottsbalk (1962:700) 16:13.Eftersom brottet inte är riktat mot din egen kroppsliga integritet så kan inte skadeståndsansvar för kränkning aktualiseras, vilket framgår av Skadeståndslag (1972:207) 2:3. Eftersom en hund däremot inom skadeståndsrätten räknas som sak så utgör en skada på hunden som en sakskada. Om det kan konstateras att kvinnan, åtminstone av vårdslöshet, vållade dig sakskada genom skada på din hund så är hon skyldig att ersätta dig för skadan oavsett om hon döms för brott eller inte (Skadeståndslag 2:1). Ersättning för sakskada kan omfatta exempelvis reparationskostnad, i detta fall veterinärvård (Skadeståndslag 5:7 punkt 1). Med vänlig hälsning

Vem blir ansvarig om hund dödar katt

2015-05-03 i Strikt ansvar
FRÅGA |Vad händer om en katt tar sej in hos grannen och blir dödad av deras hund?
Alexandra Wikner |Hej och tack för din fråga. Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 19 § så har hundägare ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att de blir ersättningsskyldiga för skada som hunden orsakat även om de inte varit vållande eller vårdslösa. Så i det scenario du beskriver så blir hundägaren ersättningsskyldig för skadan, dvs med kattens värde till kattägaren.Om kattägaren anses ha brustit i ansvar av tillsyn över katten kan ersättningen komma att jämkas.Vänligen,

Betalning av skadestånd som gifta

2015-04-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min systers man har begått ett brott där han måste betala skadestånd till offret.Blir min syster tvungen att betala hälften av detta skadestånd trots att hon är helt oskyldig?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Hon är inte ansvarig att betala skadeståndet då det är han som ådömts det men ifall han inte betalar kan det finnas en risk att kronofogden utmäter hennes egendom (alternativt gemensam egendom) för att ta betalt för skulden.Ifall den som ska betala skadeståndet inte betalar kan man nämligen vända sig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp att få skadeståndet. Kronofogden undersöker då om den betalningsskyldige har några tillgångar. Ifall kronofogden kommer för att företa en utmätning för skulderna föreligger det en risk att egendom som egentligen tillhör makan kan komma att utmätas för makens skuld. Det är nämligen så att om två makar bor tillsammans så antas all lös egendom i det gemensamma hemmet tillhöra den av makarna som har skulden ifråga (se här).Vänliga hälsningar,

Skadeståndsanspråk mot kommun

2015-04-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, Kommunen har beviljad oss bygglov, skriftligt hem sickad post med start besked.Vi har startat bygget, 70 % färdigt som har kostat 86000 kr hittills. En av grannarna har klagat på kommunens bygglov till länsstyrelsen och länsstyrelsen har stoppat byggandet p.g.a. fel bygglov av kommunen Staffanstorp.Vi och många med oss tycker att kommunen har skadat oss och vi vill göra skadeståndsanspråk mot kommunen, 86000 kr plus bygglov avgiften ca 2700 kr p.g.a. kommunens fel bygglov.Vi undrar om vi har rätt/chans vinna i detta ärende och vi behöver hjälp om råd, innehåll och utformning av skadeståndsanspråket mot Staffanstorpskommun i detta ärende.
Viktor Wihlstrand |Hej och tack för din fråga!Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 20§ så prövas ansökningar om bygglov av kommunens byggnadsnämnd. Enligt PBL 10 kap. 3§ 1p. får inte åtgärden (bygget) påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked, vilket här har skett enligt frågan. Att bevilja bygglov är ett exempel på myndighetsutövning. I detta fall har kommunen, som jag tolkar det, vållat en ekonomisk skada för er i och med att de utfärdat ett felaktigt bygglov.Ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som uppstår utan samband med person- eller sakskada, detta enligt Skadeståndslagen (SkL) 1 kap. 2§. Enligt SkL 3 kap. 2§ 1p. ska kommunen ersätta ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Jag anser, utifrån informationen i frågan, att ni har en chans att få rätt till skadestånd från kommunen i detta ärende. Mitt tips till er är att ta hjälp av en erfaren jurist som kan hjälpa er med att utforma skadeståndsanspråket i en stämningsansökan. Ni kan enkelt boka en tid via http://lawline.se/boka.

Hundägare är ersättningsskyldig för skador orsakade av dennes hund

2015-04-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hade en kompis med bil på gårdsplanen, som mina 2 hundar hoppade på o gjorde några repor på , pga av att det satt en hund i bilen, vad gör man?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Som hundägare har du ett strikt ansvar för dina hundars agerande och blir ersättningsskyldig för skador som de vållar, oavsett om du som ägare har vållat skadan, se 19 §§ lagen om tillsyn över hundar och katter https://lagen.nu/2007:1150. Således är du skyldig att ersätta din kompis för skadorna på bilen.Du kan kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du kan få hjälp med att betala skadan genom din ansvarsförsäkring som ingår i din hemförsäkring. I bästa fall behöver du enbart stå för självrisken som brukar ligga på 1500 kr. Hoppas det var svar på din fråga! Lycka till!Vänligen,