Skadeståndsansvar för underåriga

2014-12-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Kan du vara snäll och förklara för mig den här punkten: Enligt 2 kap. 4§ skadeståndslagen ska den som då han är under 18 år vållar skada enligt 1§ ersätta denna i den mån det är skäligt i hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. 2 kap. 4§ skadeståndslagen. Min son (12 år)har varit mobbat av en kille (från samma klass) på skolan under en viss tid. Sonen hade varnat killen om att låta honom vara men han gav inte upp. Idag fick min son nog och slog honom och råkade slå sönder glasögon. Klasskamrater bekräftar att killen provocerade min son med avsikt. Föräldrar vill ha ersättning för glasögon. Måste vi betala?Tack på förhand!Med vänliga hälsningarElena
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!2 kap. 4 § SkL reglerar ansvaret för barn och ungdomar under 18 år (underåriga). Inom skadeståndsrätten är det möjligt att personer under 15 år får betala skadestånd, dvs. att det inte finns någon undre gräns för skadeståndsskyldighet. Däremot ska barn inte behöva svara för sina handlingar i samma utsträckning som vuxna med hänsyn till deras utveckling.Enligt denna paragraf ansvarar underåriga för att ersätta skador med hänsyn till ett antal faktorer; ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden.Angående ålder och utveckling så krävs det t.ex. mer av en 17-åring än en 7-åring i och med att barn mognar med tiden och får ett bättre omdöme. Handlingens beskaffenhet påverkar också bedömningen, t.ex. om skadan har vållats med avsikt eller inte. Oftast har barnet en ansvarsförsäkring som föräldrarna betalar och som täcker skadan. Då är det skäligt att utdöma skadestånd så länge det täcks av försäkringen.Föräldrarna kan bli ansvariga för skador som deras barn orsakar genom brott eller skador som har orsakats genom kränkning, enligt 3:5 SkL. I ditt fall hade din son slog slagit den andra killen i ansiktet, vilket kan bedömas som misshandel (eller ringa misshandel) rent straffrättsligt. En person under 15 år får inte dömas till någon påföljd, men skadeståndsskyldighet kan fortfarande åläggas.Beroende på faktorerna som nämns i 2:4 SkL så kan ditt barn bli ansvarig för att ersätta skadan. Detta är en bedömningsfråga som jag inte kan svara på med säkerhet. Oftast blir det föräldrarna som betalar när en underårig åläggs skadeståndsskyldighet.Hoppas detta gav svar på din fråga och att allt löser sig!Med vänliga hälsningar,

Ersättning för skada orsakad av hund

2014-12-29 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min hund avled till följd av ett hundslagsmål i våras. Min var kopplad och den attackerande hunden lös och utom sikt för ägaren. Jag gjorde en polisanmälan men eftersom det inte anses vara nåt brott att hund biter annan hund så lades ärendet ner. Istället skickade jag ett krav på ersättning för ny hund och traumat jag fick uppleva. Ägaren har noncharlerat detta + två påminnelser med ett par veckors mellanrum. Det han har betalat är veterinärvården. Det jag har fått är livräntan från försäkringsbolaget Agria. Inget annat. Nu har jag hämtat en blankett på Kronofogden, en ansökan om betalningsföreläggande. Men varför skulle hundägaren bry sig om det? Han väntar bara på att jag ska ge upp. Hur tycker Ni att jag ska gå tillväga fortsättningsvis? Har angett 12.000 kr för införskaffandet av ny kapplöpningsgreyhound samt 3000 kr för traumat.
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Beklagar det som hände din hund. Jag tycker att du ska begära skadestånd. Enligt 19 § 1 st. lagen om tillsyn över hundar och katter har en hundägare s.k. strikt ansvar för skador orsakade av hunden. Detta innebär att ägaren ska ersätta skadorna oavsett om ägaren har vållat skadorna. Du kan väcka talan om skadestånd hos tingsrätten och där begära ersättning för det belopp som ännu inte blivit ersatt.Vänlig hälsning,

Försäkringsbolags regressrätt gentemot hundägare

2014-12-27 i Regressrätt
FRÅGA |Hej! Har ett försäkringsbolag någon form av rätt (regress?) att återkräva utbetald trafikskadeersättning till en cyklist i en trafikolycka, från en hundägare vars hund har orsakat olyckan? Det är klargjort att strikt ansvar föreligger för hundägarenMVH
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Försäkringsbolags (försäkringsanstalts) rätt att återkräva utbetald trafikskadeersättning från skadeståndsskyldig tredje man regleras i trafikskadelagen (1975:1410) (TSL) 20 §. Enligt 1 st. har anstalten en sådan rätt om skadan har orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. När det kommer till hundägare blir det lite knepigare; på objektiv grund är ju ägaren ansvarig för skadan som hunden orsakat (strikt ansvar), dock betyder inte det per automatik att ägaren har agerat vårdslöst eller med uppsåt. I förarbetena till TSL har det lyckligtvis gjorts ett förtydligande av 20 §, att försäkringsanstalten inte har någon regressrätt gentemot hundägare vars hundar har orsakat en trafikolycka. För detta, se prop. 1975/76:15 s. 88.

Sakskada under ett träningspass

2014-12-25 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hejsan. Jag har varit på spinningpass på Friskis & svettis idag. Under passet så fastnade mina tights i något på sadeln ( något som inte ska vara vasst eller så ) & sprack. Eftersom jag varken var ansvarslös, oaktsam eller slarvig så undrar jag om Friskis kommer kunna betala en ersättning till mig på det?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänt till dig oss på Lawline med din fråga. Först och främst så gäller avtalet mellan dig och Friskis & Svettis (gymmet). Står där något om hur och när ersättning ska aktualiseras, så gäller detta i första hand. Saknas en ersättningsbestämmelse, är det skadeståndslagen som ligger nära till hands att tillämpa.  Du har drabbats av en sakskada. För att skadestånd ska utgå krävs att vårdslöshet eller uppsåt förelegat från gymmets sida (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det går att utesluta att gymmet agerat med avsikt att skada, eftersom inget i situationen antyder att så skulle vara fallet. Istället får en bedömning av vårdslösheten göras. Det finns flera olika sätt att göra en vårdslöshetsbedömning, men det som företrädesvis beaktas är risken för skadan, sannolikheten för skadans storlek, möjligheten att förebygga skadan samt skadevållarens (gymmets) möjligheter att inse skaderisken. Risken, att tights spricker under ett träningspass, får anses som ganska liten. Hade gymmet vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra denna skada? Om gymmet följt gällande regler och säkerhetsföreskrifter gällande monteringen m.m. för spinningcykeln och samtidigt underhållit den på ett godtagbart sätt, är min bedömning att gymmet gjort så gott de kunnat för att förebygga skadan.Rena olyckshändelser ersätts inte. Du som skadelidande har bevisbördan för att gymmet varit vårdslös och enligt min bedömning kan det bli problematiskt att bevisa att gymmet förfarit oaktsamt. Mitt råd är således att du i första hand ska titta i avtalet som eventuellt finns mellan dig och gymmet. Du kan även kontakta ditt eller/och gymmets försäkringsbolag för att undersöka möjligheterna till ersättning. Vänliga hälsningar,

Kränkningsersättning för olaga hot med mera

2014-12-29 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, nu är det så här att jag och min familj blev utsatta för hemfridsbrott och olaga hot av min sambos ex och hans mamma. Och de jag undrar är vad som är en rimlig summa att kunna begära/få i skadestånd/ersättning för sådana brott?
Andrea Kaalhus |Hej!Tack för din fråga!Frågan om skadestånd behandlas i Skadeståndslagen som du hittar https://lagen.nu/1972:207. Hemfridsbrott och olaga hot innebär brott mot någons frihet och frid. Om någon genom ett sådant brott har blivit allvarligt kränkt, ska den som begått brottet ersätta den skada som kränkningen innebär, SkL 2:3. Vad som är en rimlig summa för er att begära är svårt att svara på utan att veta alla omständigheter kring er fall. Brottsoffermyndigheten anger dock att man vid olaga hot normalt kan yrka på mellan 5 000-15 000 kronor. Du kan läsa mer på deras hemsida här. Om det pågår en rättegång rörande brottet kan ni även få hjälp av åklagaren med skadeståndsyrkandet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Skadeståndsansvar för hund

2014-12-29 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Idag var vi och besökte en vän och hade med oss våran hund. Hon själv har också hund, men mitt under besöket berättar hon helt plötsligt att hon skaffat katt och undrar hur våran hund reagerar på katter. Innan vi hunnit prata färdigt om de har våran hund nosat reda på denna katt och katten flyr från platsen och upp för trappen, våran hund rörde aldrig vid katten utan den bara försvann och vi tog ut hunden. Nu några timmar senare ringer vår vän o säger att vi måste betala veterinärskostnader för att hennes katt brutit en klo. Är vi verkligen skyldig till detta? Ska även uppmärksamma att deras hem ser ut som en soptipp o alla golvytor är fulla med prylar, dom har små stigar bland saker som man kan gå på. Så att katten gjort dig illa är verkligen inte konstigt. Denna människa är hos veterinären med sina djur var o varannan vecka för olika skador. Jag har haft min hund i 6 år och har varit tvungen att åka in med henne en enda gång. Tacksam för svar. 
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Som hundägare är man skadeståndsskyldig för alla skador ens hund orsakar, oavsett om man har varit vårdslös eller inte, enligt Lag om tillsyn över hundar och katter 19§ (här). Detta gäller dock alltså endast skador hunden orsakat. Har din väns katt i detta fall skadat sig på något annat sätt är ni inte skadeståndsskyldiga. Den avgörande frågan för om ni är skadeståndsskyldiga blir alltså om kattens skada har orsakats av er hund. Anser du att skadan har orsakats på annat sätt, till exempel genom att katten har klivit på något, kan du framföra det till din vän som grund för att ni inte vill stå för veterinärskostnaderna. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Ansvar för sandning på fastighet

2014-12-26 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej Hej,För någon vecka sen så påkallade jag min privata hyresvärds uppmärksamhet om att trappan var hal och tyckte han/dom skulle införskaffa salt/sand och ta hand om trappan. Han sa då man måste vara försiktig när det här halt. I detta fall så sa jag att det inte handlar om att vara försiktigt utan en fråga/uppmaning om dom kunde köpa salt/sand. Då svarade han jag ska försöka komma ihåg det och ställa under trappan så kan vi komma ihåg gemensamt att salta/sanda. Nu har det inte varit halt på ett par dagar men idag var det väldigt halt, gatan utanför var som en skridskobana och trappan var väldigt hal den med. Nu var olyckan framme och min sambo halkade och slog sig ganska så illa men inget brutet som tur va. Men armbågen och svanskotan fick sig en rejäl smäll. Jag undrar vad en privat fastighetsskötare faktiskt har för skyldigheter att ta hand om intilliggande område (inhägnat och privat). Jag har påpekat en gång att jag ville att dom skulle sköta det just för att en sådan här sak inte ska kunna hända. Men nu gör det så likväl. Jag tycker att det är arrogant. Jag har sagt till dom idag om vad som har hänt och svaret var vi ska se om vi hinner köpa salt/sand idag. All konversation har skett via sms med värden och samtliga är sparade.
Denise Peters |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I vanliga fall när skador uppstår krävs att en part har varit vårdslös eller haft uppsåt till att skada en annan person för att den skadelidande ska kunna utkräva någon rätt gentemot en ansvarig. När det kommer till ansvaret för att sanda en fastighet och hålla den säker för de som vistas där har dock en fastighetsägare ett näst intill strikt skadeståndsansvar. Detta betyder att en fastighetsskötare ansvarar för skador som uppstår på dennes fastighet oavsett om hen varit vårdslös eller inte i tillsynen av fastigheten. I den mån du skulle skada dig till följd av att du halkar eller dylikt på fastigheten kan du alltså vända dig med ett skadeståndsanspråk mot fastighetsägaren.

Bilskada på grund av slirande

2014-12-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Har en kompis som lånade min bil en fredagkväll. Jag satt med i bilen och vi hämtade några kompisar. Sen helt oprovoserat så började han slira på däcken och tillslut även kopplingen, detta var förstås inte meningen och när jag märkte det så sa jag åt honom. Det var ingen i bilen som sa åt honom att göra det. Nu vägrar han betala för reparationen på bilen (kopplingsras). Han menar att min koppling var naturligt sliten och att det var därför den gick sönder. Har pratat med verkstäder och dom håller inte med. Vad ska jag tänka på? Hur går jag tillväga nu? Betalar jag för reparationen först och försöker kräva pengar av honom sen? Vill veta vad mitt nästa steg är, min pappa har pratat med hans pappa och han verkar ha lite samma inställning.Vänliga hälsningar Johan.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Situationen är alltså den att din kompis fick din tillåtelse att köra bilen, men sedan började köra på ett sätt som åtminstone enligt dig och reparatörerna har skadat bilen. Din kompis hävdar att bilen är trasig för att den redan var sliten, men den skulle ju i varje fall troligen inte ha gått sönder utan att han hade kört den. Man skulle kunna diskutera om han har varit vårdslös. Den som genom vårdslöshet orsakar sakskada skall ju betala skadestånd (enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207). Detta skulle väl närmast vara reparationskostnaderna.Har kompisen vårdslöst orsakat skada?Frågan är om det var slirandet som orsakade skadorna. Både du och verkstäderna anser att det ligger till på det sättet. Det kan hänga på vilket skick bilen var i och hur länge det hela pågick, men det framstår knappast som osannolikt. Om verkstäderna håller med, finns det goda bevis för att skadorna berodde på slirandet.Om det var så att din kompis med flit började slira och inte genast upphörde utan höll på en liten stund, måste han ju ha vetat att det fanns risk att bilen skadades. Risken var heller inte särskilt liten. Gjorde han det alltså med flit, kan man nog säga att han var vårdslös trots att syftet knappast var att skada bilen. Frågan är om vårdslösheten var tillräckligt stark. Det är ju inte helt onormalt att slira eller liknande. Min bedömning är ändå, eftersom det faktiskt fanns en inte helt liten risk som han borde ha känt till, att han var vårdslös.Betydelsen av samtyckeAllt detta hänger naturligtvis på att han inte hade ditt samtycke. Om du väntade länge med att säga till honom fastän du visste vad han höll på med, kan man möjligen se det som att du gav ditt samtycke. I så fall skulle ingen skadeståndsskyldighet bli aktuell. Av din fråga tycker jag dock att det framgår att du åtminstone gjorde det klart på en gång att du inte samtyckte till att han slirade på kopplingen. Om man kan se det som att du samtyckte till slirandet till en början, kan man möjligen se dig som medvållande, och då blir han inte fullt ut skadeståndsskyldig. Du har dock rätt till ersättning åtminstone av en större del, eftersom det är klart att du inte samtyckte till att han slirade på kopplingen.Vad skall man göra?Om din kompis var vårdslös, kan man lösa det på i princip två sätt. Antingen betalar du reparationen och försöker kräva betalning sedan, eller också betalar din kompis reparationen. Om han absolut vägrar, kan du betala reparationen och sedan exempelvis ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (information finns på deras hemsida, här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html). Om han då skulle fortsätta att bestrida anspråket, kan man i sista hand gå till domstol. Detta är naturligtvis inte alls lockande, eftersom det kan vara mycket dyrt, även om det som grundpricip är "förloraren" som betalar. Det allra bästa är naturligtvis om ni kan komma överens om att din kompis åtminstone ersätter en del av kostnaden. Förmodligen vill han egentligen inte heller att det skall behöva gå vidare.Lycka till, och hoppas att svaret är till någon hjälp!Hälsningar,