Skadad i vården

2014-03-09 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Skulle vara tacksam ifall ni kunde hjälpa. Pappa ringde 06-11 till vårdcentralen pågrund av att pappa hade sånna smärtor i höger ben så han hänvisas därefter till falu lasarett där dom bestämmer sig för att ta ultraljud för att kolla ifall pappa då har någon blodpropp i benet. Men pappa berättar då för läkarna att han förut 2008 hade en blodpropp i vänster ben och dom kunde inte se det med ultraljud då utan dom blev tvungna att använda sig av kontraströntgen, vilket pappa säger att det bara går att använda kontraströntgen på pappa för att se blodproppar. Pappa berättade detta som sagt till läkarna men dom vägrade att lyssna på pappa. När dom väl inte ser något på ultraljudet så fick pappa åka hem, och läkarna säger då att pappa ska ta alvedon och ifall inte smärtorna är över inom en vecka så skulle han återkomma. Men pappa fick gå en vecka med sånna fruktansvärda smärtor och så han ringde då den 14 till vårdcentralen och fick remiss, så han fick åka till Falu lasarett igen och då tog dom kontrast röntgen och ser då att pappa har en blodpropp i höger ben. När han sedan åker hem och lägger sig i sängen för att sova kl 21:00 eftersom han knappt kunnat sova på hela veckan ,så går det ca 1 timme alltså runt kl 22:00 vaknar pappa av smärtor och klara inte av att ligga ned utan går upp och sätter sig i soffan i vardagsrummet för att sedan sittandes försöka sova men det gör ändå ont. På morgonen dagen efter ringer pappa vårdcentralen och säger att han har väldiga bröstsmärtor och att han får svårt att andas av det och att han inte kan sova knappt, vårdcentralen säger då att det inte är någon fara och att det är lugnt eftersom pappa då tar varan eftersom dom hittade en blodpropp och att pappa ändå ska in på fredag. Pappa får vänta tills på fredag, pappa väntar tills dess med smärtor och på fredag morgon blir han tvungen att ta sig ut till bilen med smärtor och sätta sig bakom ratten och knappt kunna växla tror han körde på 1ans eller 2ans växel i 30 km/h hela vägen till vårdcentralen för att det gjorde för ont att växla. När pappa väl kommer fram och har sånna smärtor går han in och talar då om att han har sådana smärtor, väl där försöker dom undersöka pappa, läkaren som då undersöker pappa slår till pappa i ryggen och pappa får så ont av det att han skriker där inne att läkaren inte gör om det en gång till. Så dom kan inte göra något alls efter ett tag så bestämmer dom sig för att skicka pappa till falu lasarett igen fast med prio 1 alarm med ambulans, väl vid lasarettet ser dom att proppen vandrat från benet genom hjärtat och till lungan, och har då en propp i lungan utav detta fick han också lunginflammation och hög feber. Lungan är nu skada och ärr bildningar på lungsäcken finns nu och pappa kommer aldrig kunna bli riktigt bra igen. Dessutom skriver sköterskorna vid vårdcentralen i sina journaler att pappa bara sagt att han haft smärtor i benet och inte alls vid bröstet och haft svårt att andas eller sova. Vilket pappa visste har gjort. Så ifall dom bara hade tagit in pappa direkt hade detta kanske inte behövt gått så långt som det gick.
Sofia Linder |Hej, och tack för din fråga! Vad jag förstår av din berättelse har din pappa blivit hemskickad med en blodpropp, som så småningom har vandrat upp till ena lungan och där orsakat permanenta skador, dvs. personskada. Den som har fått en personskada inom vården har rätt till ersättning om det föreligger övervägande sannolikhet att skadan är orsakad av bl.a. försenad eller felaktig diagnostisering, se 6§ Patientskadelagen. Ersättningen utges av vårdgivarens försäkringsgivare. Falu Lasarett tillhör Dalarnas Landsting som har försäkring hos Patientförsäkringen LÖF. Det är hos dem den skadan drabbats av ska göra en skadeanmälan, se http://www.patientforsakring.se/Anmälan måste göras inom tre år från det att patienten fick vetskap om skadan. Det finns även möjlighet att stämma vårdgivaren vid domstol för att få skadestånd, men den primärt enklaste vägen att gå för att få ersättning är via Patientskadeförsäkringen. Skyldigheten för den som ger sjukvård att föra en korrekt journal följer av Patientdatalagens 3 kap. Av 8§ följer att om en patient anser en uppgift vara oriktig eller missvisande ska detta antecknas i journalen. Dock behöver man som anmälare inte bifoga journal till skadeanmälan till Patientförsäkringen. Som vårdtagare eller anhörig kan man klaga på vården genom att göra en anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO,  http://www.ivo.se/anmala-och-rapportera/klaga-pa-varden/Sidor/default.aspx

Skadestånd - Vem är ansvarig för skadan?

2014-03-06 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! jag har en katamaranjolle som Stormen Sven slet lös från förankringen i marken. Den välte på en annan Hobie och hans mast böjdes. Nu kräver han mig på betalning för en ny mast -12000kr fast hans jolle är från tidigt 90 tal och kostade typ 20 tusen. Han påstår att jag var vårdlös med att skydda jollen mot stormen, men jag var där med en kolega och kollade att allt var i ordning.Han har ingen försäkring för sin jolle och påstår att jag har dåligt förankrat den i marken, men själv använde han vår förankring och den har klarat många stormar, alla har likadana.Jag har erbjudit mig att betala 2000kr för en begagnat mast , men han vill ha en ny och nu vill han gå till domstolen. jag frågade försäkringsbolaget och enligt dem det var inte mitt fel och jag behöver inte betala alls, men jag vill veta vad lagen säger om sådana situationer.Tack för hjälpen Ewa
Henrik Holmén | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.  Detta är en utomkontraktuell fråga eftersom det inte föreligger något avtalsförhållande med dig och den andra båtägaren. Sådana situationer regleras i skadeståndslagen vilket framkommer i lagens första kapitel och dess första paragraf.  2:1 Skl - Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. I detta fall handlar det om en sakskada och för sådan skada krävs det att du har handlat vårdslöst eftersom uppsåt, är av allt att döma, uteslutet. För att bedöma om någon har varit vårdslös eller inte finns det en del kriterier som bör iakttagas. Till att börja ska en sakskada uppkommit. Detta rekvisit är uppfyllt. Sedan krävs det att någon är vållande vilket din egna förtöjning skulle kunna utgöra. Detta eftersom man kan argumentera för att förtöjningen var högst bristfällig. Därefter krävs det att du handlat med uppsåt alternativt med oaktsamhet. Om skadan uppkommit på grund av olycka utgår ingen ersättning. Frågan du bör ställa i denna situation är om du borde handlat på något annat sätt som medfört att skadan inte uppkommit. I denna situation kan en fri culpabedömning göras där man beaktar risken för skada, sannolika skadans omfattning, möjligheter för dig att undvika skadan och insikt om risken.   De uppgifter som du angivit tyder mycket starkt på att du vidtagit rimliga åtgärder för att undvika att skada ska uppkomma. Detta är dock något du själv får argumentera utifrån, men som jag ser det har du goda möjligheter att stå som betalningsansvarig i denna situation. Om du, mot förmodan, skulle ställas ansvarig för den uppkomna skadan finns det en bestämmelse om hur ersättningen bestäms, 5:7 Skl: Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för 1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 2. annan kostnad till följd av skadan, 3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Hoppas mitt svar kan vägleda dig. Vänlig återkom vid frågor. Med vänligen hälsning,

Lång väntetid på försäkringsärende

2014-03-01 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Vi blev påkörda bakifrån när vi stannade på rött ljus. Vi blev påkörda några sekunder efter att vi stannat. Motparten var ensam i sin bil. Vi var två. Vi anmälde till vårt försäkringsbolag med en gång. Olyckan inträffade den 25 november 2013. Motparten har hänvisat att hon har ett vittne. Vi har väntat väldigt länge. Vi har ringt vårt bolag flera gånger och undrat. Idag ringde dom och sa att dom pratat med det oberoendet vittnet men att vi måste vänta någon vecka till för att motpartens vittne skulle komma in med skriftligt . Så min fråga är, är det okey att man ska vänta i nästan 3månader? Och är det okey att ett vittne kommer in så här sent? Var var hennes vittne när olyckan inträffade. Tacksam för svar så fort som möjligt.
Thomas Borgenfalk |Hej och tack för din fråga!Enligt FAL (Försäkringsavtalslagen) ska skaderegleringen ske skyndsamt. Det står inte uttryckligen hur lång tid försäkringsbolaget får på sig men de ska i vart fall vara aktiva och utreda ärendet. När du som försäkringstagare har skickat in all bevisning och alla uppgifter som kan krävas av dig ska försäkringsbolaget i princip betala ut ersättning inom en månad enligt 7 kap 1 §  2 st FAL.När det är flera parter involverade kan utredningen dock ta längre tid och tre månader är tyvärr inte ovanligt i de här sammanhangen. Sanktionen mot att ett bolag tar för lång tid på sig är att du får rätt till ränta på försäkringsersättningen enligt Räntelagen.Vad gäller vittnet så finns inga särskilda processuella regler när det gäller ett försäkringsbolags utredning. De bör ta hänsyn till alla relevanta omständigheter och bevis men självklart kan det dra ner bevisvärdet om ett vittne tas upp först sent i utredningen.Mitt råd är därför att du försöker skynda på processen genom att prata med ditt bolag igen. Om du anser att det är deras fel att processen dragit ut på tiden kan du kräva ränta på beloppet enligt RänteL 4 § 3 st.Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga.Mvh/

Skadestånd vid halkskada - kommunen?

2014-03-01 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Var ute på promenad på kvällen den 16 jan, det hade snöat natten innan så kommunen hade plogat gatan, och det var väldigt halkigt, kommunen hade inte sandat efter plogningen. Halkade omkull och fick stor blödning i höger ben, sjukskriven sedan den dagen. Har jag rätt till ersättning från kommunen?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för din fråga!Vad tråkigt att höra att du halkade. Vad gäller ansvaret är det utifrån de uppgifter du lämnat väldigt svårt att avgöra om du ha rätt till ersättning från kommunen eller inte. Om olyckan inträffade på mark som kommunen ansvarar för har de en skyldighet att underhålla vägen genom att t.ex. ploga och sanda vid behov. Om de har brustit i det ansvaret kan du ha rätt till ersättning för dina kostnader. När man gör den bedömningen tar man hänsyn till väderleken, hur det såg ut på platsen, om halkan kommit plötsligt eller varit förutsedd osv. Om det är så att kommunen har plogat men inte sandat och detta har orsakat att vägen blev så hal kan det finnas goda förutsättningar att få ersättning.Mitt råd är att du vänder dig till kommunen och hör dig för. Skicka gärna ett skriftligt skadeståndskrav till dem där du kort anger vad som hänt, varför du anser att de är ansvariga samt vilka kostnader du vill ha ersättning för. Kommunen kommer troligen att ta kontakt med sitt försäkringsbolag som gör en ansvarsbedömning. Detta kostar dig ingenting.Lycka till och hoppas att du fick svar på din fråga.Mvh,

Giltighet av handling undertecknad vid olycksplats?

2014-03-07 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Är uppgifter som noteras på försäkringsbolagens blankett för skadeanmälan och som undertecknas av inblandade parter på en trafikolycksplats, att anse som juridiskt bindande. Frågan gäller inte lämnade personuppgifter utan t.ex. beskrivning av händelseförlopp, upprättad skiss samt uppgifter vilka. kan markeras med kryss (stod stilla ,backade m.fl.). Uppgifter som ibland, med tanke på situationen (stress, chock m.m.), kan ha lämnats/undertecknats och sedan upptäckts vara felaktiga, eller fått en annan innebörd mot vad som varit tänkt.
Charlotte Schåltz | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Ett flertal försäkringsbolag rekommenderar på sina hemsidor att man fyller i blanketten för skadeanmälan direkt på olycksplatsen, med händelsen färskt i minnet. En sådan blankett torde alltså som huvudregel vara juridiskt bindande. I NJA 1985 s 373 bedömde HD giltigheten av en handling som på en olycksplats undertecknats av föraren till den ena bilen, enligt vilken han påtog sig hela ansvaret för krockskada åsamkad den andra bilen. Olyckan hade enbart lett till sakskador på bilarna och inga personskador. HD ansåg att personen som undertecknat handlingen visserligen befann sig under press, men att inget i utredningen tydde på att han var så pass chockad att han inte kunde klart bedöma situationen. Det ansågs därmed inte strida mot tro och heder att tillmäta handlingen juridisk giltighet, jfr. avtalslagen 33 §. Om olyckan i ditt fall har lett till någon form av personskada och personen i fråga därmed var så pass chockad att hen inte klart kunde bedöma situationen så finns det alltså en liten möjlighet att en tillämpning av blanketten skulle anses strida mot tro och heder. Jag kan dock inte uttala mig om vilka framgångar du skulle ha med ett sådant yrkande i detta enskilda fall. HD:s avgörande hittar du här: https://lagen.nu/dom/nja/1986s748 Avtalslagen hittar du https://lagen.nu/1915:218 Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänliga hälsningar,

Skoluppgift - Skadeståndsrätt

2014-03-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Selma, en söt liten flicka på 11 år, har fått en boomerang i present av sin farbror Kalle som just kommit hem från en långresa i Australien. Full av förväntan ger sig Selma ut i trädgården för att testa sin nya boomerang. Vid ett av kasten far boomerangen med en väldig fart rakt in i grannens inglasade uterum. Grannen, den glada pensionären Algot, sitter intet ont anande och läser en god bok i uterummet. Tyvärr skadas Algot i ansiktet av det omkringflygande glassplittret. När boomerangen till slut landar träffar den Algots ögonsten, huskatten Nina. I ren förskräckelse rusar Nina ut genom den trasiga rutan och ut på gatan utanför. Det bär sig så illa att Nina springer rakt på en förbipasserande cyklist som vinglar till och brakar rakt in i ”Nisse i svängens” korvvagn som står uppställd på trottoaren. Korvar och bröd far åt alla håll och inredningen i vagnen blir delvis förstörd. Det tar två dagar innan allt är lagat och ”Nisse i svängen” kan börja sälja korv som vanligt. Till råga på allt tvingas Algot avliva den älskade katten Nina som skadat sig allvarligt. Både Algot och ”Nisse i svängen” vill ha samtliga sina skador ersatta. Algot vill dessutom ha extra ersättning för förlusten av katten Nina som var hans allra käraste vän och ägodel. Selma och hennes familj ställer sig tveksamma till om Selma verkligen kan ställas till svar för samtliga uppkomna skador. Mot vem kan Algot och Nisse rikta sina anspråk? Vilka skador ersätts?
Tomas Lindblom |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du studerar juridik och just har börjat med skadeståndsrätt och nu har en fråga till ett seminarium eller liknande. Jag kommer därför inte besvara den rakt av utan mer peka åt vilket håll du ska titta.Det du ska fokusera på i skadeståndsfrågor är: finns det ett avtal eller är det utomobligatoriskt? Finns det ett tillräckligt starkt orsakssamband (adekvat kausalitet) för att det ska kunna utgå något skadeståndsansvar? Vad är det för typ av skador? Vem är skadevållaren? Bör ett eventuellt anspråk jämkas på grund av medvållande? Är det någon som har strikt ansvar? Culpa eller dolus?Lycka tillMed vänlig hälsning

Läckage från badrum i bostadsrätt

2014-03-01 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om det läcker från ett badrum i en bostadsrätt (genom tätskiktet) men att det inte går att fastställa vems fel det är, vems försäkring gäller för ytskikten och i fastighetens konstruktion?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för din fråga!Just gränsdragningen mellan bostadsrättsförsäkringen och fastighetsförsäkringen är svår i sådana här fall. Mitt råd är att du helt enkelt tar kontakt med ditt försäkringsbolag och ber dem förklara omfattningen av just ditt försäkringsskydd då skyddet vad gäller ytskikt kan vara varierat.Lycka till!

Skadeståndsansvar för sakskada orsakad av katt

2014-02-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min katt sprang ut på trottoaren hemma och då kom det en man på cykel som var tvungen att välja för att min katt bara dök upp framför honom. Tyvärr cyklade och ramlade han in i en annan man som stod och väntade vid övergångstället för att gå över och självklart så välte dom båda två. Cyklisten tillsammans med sin cykel föll över mannen som hade en dator med sig i en väska som vid fallet gick sönder. Nu vill mannen med dator kräva mig på skadestånd för hans trasiga dator, kan han göra det? Är det så att det är min katt som är vållande för båda parters skador? Min katt som cyklisten körde på fick åka till veterinären och bli ompysslad, kan jag kräva skadestånd av cyklisten för den skada han åsamkat min katt?
Susanne Lantto |Hej och tack för din fråga.Som kattägare har du, till skillnad från hundägare, inget strikt ansvar för skador som din katt orsakar. Du har emellertid ett ansvar att hålla din katt under en sådan tillsyn som förebygger att skador vållas. Detta framgår av 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150). Datorägaren kan hävda att du vållat sakskada genom vårdslöshet enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207#K2). Det är emellertid den skadelidande som måste bevisa att skadan uppkommit på grund av din vårdslöshet, exempelvis bristande tillsyn över din katt. I en eventuell process är det domstolen som får ta ställning till om ett tillräckligt orsakssamband, s.k. adekvat kausalitet, föreligger mellan ditt agerande (eller brist på agerande) och skadan. Min bedömning är att det blir svårt för datorägaren att bevisa att du varit vårdlös, då det är lagligt med lösspringande katter och olyckan tycks ha skett i nära anslutning till hemmet.Utifrån det scenario du beskriver har jag svårt att se att cyklisten kan bli skadeståndsansvarig för din katts skador. Cyklisten måste i så fall ha varit vårdslös i sitt agerande, vilket är svårtänkbart om katten plötsligt sprungit framför cykeln.Med vänliga hälsningar