Skoluppgift - Skadeståndsrätt

2014-03-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Selma, en söt liten flicka på 11 år, har fått en boomerang i present av sin farbror Kalle som just kommit hem från en långresa i Australien. Full av förväntan ger sig Selma ut i trädgården för att testa sin nya boomerang. Vid ett av kasten far boomerangen med en väldig fart rakt in i grannens inglasade uterum. Grannen, den glada pensionären Algot, sitter intet ont anande och läser en god bok i uterummet. Tyvärr skadas Algot i ansiktet av det omkringflygande glassplittret. När boomerangen till slut landar träffar den Algots ögonsten, huskatten Nina. I ren förskräckelse rusar Nina ut genom den trasiga rutan och ut på gatan utanför. Det bär sig så illa att Nina springer rakt på en förbipasserande cyklist som vinglar till och brakar rakt in i ”Nisse i svängens” korvvagn som står uppställd på trottoaren. Korvar och bröd far åt alla håll och inredningen i vagnen blir delvis förstörd. Det tar två dagar innan allt är lagat och ”Nisse i svängen” kan börja sälja korv som vanligt. Till råga på allt tvingas Algot avliva den älskade katten Nina som skadat sig allvarligt. Både Algot och ”Nisse i svängen” vill ha samtliga sina skador ersatta. Algot vill dessutom ha extra ersättning för förlusten av katten Nina som var hans allra käraste vän och ägodel. Selma och hennes familj ställer sig tveksamma till om Selma verkligen kan ställas till svar för samtliga uppkomna skador. Mot vem kan Algot och Nisse rikta sina anspråk? Vilka skador ersätts?
Tomas Lindblom |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du studerar juridik och just har börjat med skadeståndsrätt och nu har en fråga till ett seminarium eller liknande. Jag kommer därför inte besvara den rakt av utan mer peka åt vilket håll du ska titta.Det du ska fokusera på i skadeståndsfrågor är: finns det ett avtal eller är det utomobligatoriskt? Finns det ett tillräckligt starkt orsakssamband (adekvat kausalitet) för att det ska kunna utgå något skadeståndsansvar? Vad är det för typ av skador? Vem är skadevållaren? Bör ett eventuellt anspråk jämkas på grund av medvållande? Är det någon som har strikt ansvar? Culpa eller dolus?Lycka tillMed vänlig hälsning

Läckage från badrum i bostadsrätt

2014-03-01 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om det läcker från ett badrum i en bostadsrätt (genom tätskiktet) men att det inte går att fastställa vems fel det är, vems försäkring gäller för ytskikten och i fastighetens konstruktion?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för din fråga!Just gränsdragningen mellan bostadsrättsförsäkringen och fastighetsförsäkringen är svår i sådana här fall. Mitt råd är att du helt enkelt tar kontakt med ditt försäkringsbolag och ber dem förklara omfattningen av just ditt försäkringsskydd då skyddet vad gäller ytskikt kan vara varierat.Lycka till!

Skadeståndsansvar för sakskada orsakad av katt

2014-02-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min katt sprang ut på trottoaren hemma och då kom det en man på cykel som var tvungen att välja för att min katt bara dök upp framför honom. Tyvärr cyklade och ramlade han in i en annan man som stod och väntade vid övergångstället för att gå över och självklart så välte dom båda två. Cyklisten tillsammans med sin cykel föll över mannen som hade en dator med sig i en väska som vid fallet gick sönder. Nu vill mannen med dator kräva mig på skadestånd för hans trasiga dator, kan han göra det? Är det så att det är min katt som är vållande för båda parters skador? Min katt som cyklisten körde på fick åka till veterinären och bli ompysslad, kan jag kräva skadestånd av cyklisten för den skada han åsamkat min katt?
Susanne Lantto |Hej och tack för din fråga.Som kattägare har du, till skillnad från hundägare, inget strikt ansvar för skador som din katt orsakar. Du har emellertid ett ansvar att hålla din katt under en sådan tillsyn som förebygger att skador vållas. Detta framgår av 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150). Datorägaren kan hävda att du vållat sakskada genom vårdslöshet enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207#K2). Det är emellertid den skadelidande som måste bevisa att skadan uppkommit på grund av din vårdslöshet, exempelvis bristande tillsyn över din katt. I en eventuell process är det domstolen som får ta ställning till om ett tillräckligt orsakssamband, s.k. adekvat kausalitet, föreligger mellan ditt agerande (eller brist på agerande) och skadan. Min bedömning är att det blir svårt för datorägaren att bevisa att du varit vårdlös, då det är lagligt med lösspringande katter och olyckan tycks ha skett i nära anslutning till hemmet.Utifrån det scenario du beskriver har jag svårt att se att cyklisten kan bli skadeståndsansvarig för din katts skador. Cyklisten måste i så fall ha varit vårdslös i sitt agerande, vilket är svårtänkbart om katten plötsligt sprungit framför cykeln.Med vänliga hälsningar

Försäkringsersättning

2014-02-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag blev misshandlad under 2013 och nu undrar jag lite kring sveda och värk. Jag har två försäkringar. Båda har olycksfall och Sveda och värk. Har jag rätt att få ut sveda och värk från två bolag. Det ena bolaget menar på att jag har rätt medans det andra nekar mig rätten. Vad gäller ?
Björn Sundin | Hej och tack för din fråga! Som försäkringstagare har du rätt till ersättning ur din försäkring om den avtalade försäkringen gäller för den inträffade skadan, enligt försäkringsavtalslagen (FAL) 6 kap. 1 § (länk https://lagen.nu/2005:104#K6 ). I försäkringsavtalet regleras vilka skador som ersätts- detta ger ett möjligt svar, nämligen att det försäkringsbolag som nekar ersättning enligt försäkringsavtalet inte ersätter den skada som drabbat dig. Om du som försäkringstagare däremot har försäkringar hos två olika bolag som berättigar ersättning för din skada har du rätt att själv välja ur vilken försäkring du vill ha din ersättning, försäkringsbolagen får sedan göra upp detta mellan sig. Däremot kan du inte få ersättning ur båda bolagen så ersättning totalt blir högre än din skada/förlust (Se FAL 6 kap 4§). Vänligen

Lång väntetid på försäkringsärende

2014-03-01 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Vi blev påkörda bakifrån när vi stannade på rött ljus. Vi blev påkörda några sekunder efter att vi stannat. Motparten var ensam i sin bil. Vi var två. Vi anmälde till vårt försäkringsbolag med en gång. Olyckan inträffade den 25 november 2013. Motparten har hänvisat att hon har ett vittne. Vi har väntat väldigt länge. Vi har ringt vårt bolag flera gånger och undrat. Idag ringde dom och sa att dom pratat med det oberoendet vittnet men att vi måste vänta någon vecka till för att motpartens vittne skulle komma in med skriftligt . Så min fråga är, är det okey att man ska vänta i nästan 3månader? Och är det okey att ett vittne kommer in så här sent? Var var hennes vittne när olyckan inträffade. Tacksam för svar så fort som möjligt.
Thomas Borgenfalk |Hej och tack för din fråga!Enligt FAL (Försäkringsavtalslagen) ska skaderegleringen ske skyndsamt. Det står inte uttryckligen hur lång tid försäkringsbolaget får på sig men de ska i vart fall vara aktiva och utreda ärendet. När du som försäkringstagare har skickat in all bevisning och alla uppgifter som kan krävas av dig ska försäkringsbolaget i princip betala ut ersättning inom en månad enligt 7 kap 1 §  2 st FAL.När det är flera parter involverade kan utredningen dock ta längre tid och tre månader är tyvärr inte ovanligt i de här sammanhangen. Sanktionen mot att ett bolag tar för lång tid på sig är att du får rätt till ränta på försäkringsersättningen enligt Räntelagen.Vad gäller vittnet så finns inga särskilda processuella regler när det gäller ett försäkringsbolags utredning. De bör ta hänsyn till alla relevanta omständigheter och bevis men självklart kan det dra ner bevisvärdet om ett vittne tas upp först sent i utredningen.Mitt råd är därför att du försöker skynda på processen genom att prata med ditt bolag igen. Om du anser att det är deras fel att processen dragit ut på tiden kan du kräva ränta på beloppet enligt RänteL 4 § 3 st.Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga.Mvh/

Skadestånd vid halkskada - kommunen?

2014-03-01 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Var ute på promenad på kvällen den 16 jan, det hade snöat natten innan så kommunen hade plogat gatan, och det var väldigt halkigt, kommunen hade inte sandat efter plogningen. Halkade omkull och fick stor blödning i höger ben, sjukskriven sedan den dagen. Har jag rätt till ersättning från kommunen?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för din fråga!Vad tråkigt att höra att du halkade. Vad gäller ansvaret är det utifrån de uppgifter du lämnat väldigt svårt att avgöra om du ha rätt till ersättning från kommunen eller inte. Om olyckan inträffade på mark som kommunen ansvarar för har de en skyldighet att underhålla vägen genom att t.ex. ploga och sanda vid behov. Om de har brustit i det ansvaret kan du ha rätt till ersättning för dina kostnader. När man gör den bedömningen tar man hänsyn till väderleken, hur det såg ut på platsen, om halkan kommit plötsligt eller varit förutsedd osv. Om det är så att kommunen har plogat men inte sandat och detta har orsakat att vägen blev så hal kan det finnas goda förutsättningar att få ersättning.Mitt råd är att du vänder dig till kommunen och hör dig för. Skicka gärna ett skriftligt skadeståndskrav till dem där du kort anger vad som hänt, varför du anser att de är ansvariga samt vilka kostnader du vill ha ersättning för. Kommunen kommer troligen att ta kontakt med sitt försäkringsbolag som gör en ansvarsbedömning. Detta kostar dig ingenting.Lycka till och hoppas att du fick svar på din fråga.Mvh,

Skadeståndsgrundande underlåtenhet - halt dansgolv

2014-02-28 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Jag halkade omkull på en danskrog sep -2013, dem har väldigt hala sten golv där, jag är inte den första som ramlat. Jag fick åka akut in på sjukhuset pga smärtor i svanskota, rygg och nacke. Visade då inget på röntgen men var sängliggandes i två veckor. Jag har ont och problem sedan dess och har nu igen sökt upp läkare ett antal gånger. Min svanskota är vriden sen olyckan och pga det så har jag smärtor i rygg, svank och nacke och ständig huvudvärk. Ska in på ny röntgen och läkaren säger att jag kommer att ha problem med värken en lång tid. Jag har nu kontaktat ägaren där jag gjorde illa mig även hans försäkringsbolag. Kommer jag att ha rätt till något skadestånd? Och hur beter jag mig? Tack på förhand! Mvh
Marcus Holming | Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt skadeståndslagen 2 kap 1 § gäller att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta skadan. Skadeståndsansvar uppkommer i första hand vid handlande men kan också uppstå vid underlåtenhet att handla. För att underlåtenhet att handla ska kunna grunda skadestånd krävs att det föreligger en plikt att handla för att förebygga eller motverka en fara. En sådan plikt kan uppstå genom att man skapar en farlig situation där det finns risk att någon lider personskada. Den farliga situationen består i det här fallet eventuellt av det hala golvet. Frågan är om det var så pass halt att en sådan farlig situation skapats som är skadeståndsgrundande. Att fler personer halkat tidigare är en omständighet som talar för att det är så men jag kan inte med säkerhet säga hur en domstol skulle bedöma golvets beskaffenhet. Skadeståndsersättning för personskador regleras i skadeståndslagen 5 kap. 1 §. I första punkten stadgas att sjukvårdskostnader och liknande kostnader ersätts. I andra punkten stadgas att inkomstförlust ersätts. I tredje punkten stadgas att ersättning ska utgå både för skador av övergående natur, s.k. sveda och verk, och för skador av bestående art, s.k. lyte och men. För att utfå skadestånd kan du antingen väcka talan vid domstol eller komma överens med danskrogens representanter om en lösning mellan er, s.k. förlikning. Vänliga hälsningar,

Skadeståndsskyldighet för skada som inträffar på egen tomt

2014-02-26 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, Om jag som privatperson gräver en grop på min tomt. Vilka skyldigheter har jag att märka ut gropen ? Kan jag bli skadeståndsskyldig eller straffad på något annat sätt om någon ramlar i gropen ?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förutsättningarna för att du ska bli skadeståndsskyldig är att en skada ska ha inträffat och den har drabbat någon annan. Vidare krävs det att du bedöms vara oaktsam/ha handlat uppsåtligt samt att det finns ett orsakssamband mellan ditt handlande/din underlåtenhet och skadan. Skadeståndet kan jämkas om den skadelidande själv har medverkat till skadan.Jag kan naturligtvis inte säga hur en domstol skulle avgöra detta hypotetiska fall, men min bedömning är att du har relativt långtgående skyldigheter att märka ut gropen eller hägna in den på något sätt. HD ansåg exempelvis i NJA 1973 s 141 (det s.k. "Vattenkastarfallet") att ett byggföretag var skadeståndsskyldig gentemot en man som ramlat ner i ett öppet hisschakt på en byggarbetsplats efter att obehörigen ha tagit sig in på platsen  genom ett öppet hål i staketet. HD ansåg att bolaget hade handlat vårdslöst genom att inte hägna in platsen, samt genom underlåtenheten att täcka över hisschaktet efter arbetsdagens slut. Det faktum att mannen obehörigen befann sig på platsen påverkade inte bolagets skadeståndsskyldighet.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,