Dom för våldtäkt efter tre år

2015-08-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag blev våldtagen för tre år sedan av en man som var dubbelt så gammal som mig. Jag åkte aldrig till polisen eller sjukhus utan försökte glömma allt bara. jag undrar om jag har tillräckligt med bevis för en fällande dom. Jag har våra gamla konversationer där man ser att jag ändrar mitt sett att svara på radikalt från innan våldtäkten. Min mamma ringde även till mannen där han erkänner för en månad sen. Så jag har hennes vittnessmål. Jag har gått i terapi för att jag blev deprimerad efter att minnena kom tillbaka.Jag är ännu inte fri från min depression och orkar inte gå igenom att det inte ens kommer till rättegång eller att han inte blir dömt. Vad är det som gör att en del fall har tillräckligt med bevis men inte andra?Tacksam för svar.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det svåraste med våldtäkter (se 6 kap. 1 § Brottsbalken) är att det så ofta saknas mer bevis än vad de inblandade säger. Det finns nästan aldrig några direkta vittnen, och det är svårt att hitta andra bevis. Det som måste bevisas är ju att offret har tvingats till samlag genom våld eller hot eller att gärningsmannen har utnyttjats offrets särskilt utsatta ställning (till exempel om offret sov, var rädd eller var väldigt berusad). Dessutom måste gärningsmannen ha haft uppsåt till (det vill säga i princip vetat) allt detta. Till exempel måste gärningsmannen ha förstått att offret sov eller liknande eller förstått vad hen gjorde. Det kan ju i många fall framstå som konstigt att man ens kan påstå att man inte begrep vad man höll på med, men det är väldigt höga beviskrav som gäller när någon skall dömas för ett brott. Det måste ställas utom rimligt tvivel vad som har hänt samt att gärningsmannen hade uppsåt. I princip skall minsta lilla tvivel leda till att gärningsmannen inte kan dömas.Med det sagt brukar man ändå kunna döma någon för våldtäkt så länge offret kommer med en sammanhängande och trovärdig berättelse om vad som hände, åtminstone om det finns något mer bevis. Om du har klara minnen och kan berätta detaljerat på ett sätt som är trovärdigt är det inte omöjligt att gärningsmannen kan dömas. SMS-konversationerna kan ju styrka det här; det syns ju åtminstone att någonting allvarligt har hänt, och kanske finns det fler detaljer i SMS:en. Om det finns något som visar på att gärningsmannen på något sätt har erkänt (eller nästan erkänt) vad som hände kan det vara så att du har tillräckliga bevis. Att din mamma kan vittna om att han erkände i ett telefonsamtal är ytterligare ett bevis, även om anhörigas vittnesmål ibland anses mindre trovärdiga. Allt som allt är det inte alls omöjligt att det finns tillräckligt med bevis för en fällande dom. Det kan dessutom vara så att även om inte en våldtäkt kan styrkas, kan möjligen sexuellt tvång (6 kap. 2 § Brottsbalken) styrkas. Detta kan vara aktuellt till exempel om du inte kan styrka att du tvingades till samlag men däremot andra sexuella handlingar.Jag tycker att du skall polisanmäla våldtäkten. Även om du har väntat, är inte brottet preskriberat. Det blir förmodligen svårare att få en dom nu när du har väntat så länge med anmälan, men det är inte alls uteslutet.Hoppas att svaret är till hjälp, och om du undrar något mer får du gärna höra av dig igen!Hälsningar,

Straff vid barnvåldtäkt

2015-08-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |mitt barnbarn är 12 år och blev utsatt för en grov våldtäkt av en 16 åring. Det uppstod svåra underlivsskador utöver svårt trauma. Vilket straff får en 16 åring?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Naturligtvis kan straffet variera på grund av väldigt många olika faktorer i det enskilda fallet, men jag kan ge ett ungefärligt svar.Våldtäkt mot barn respektive grov våldtäkt mot barn (6 kap. 4 § Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700) kan den dömas till, som har samlag med någon under femton år. Om gärningsmannen har använt våld eller hot eller om det har uppstått allvarliga skador torde våldtäkten vara grov; om inte annat måste man säga att skadorna visar på särskild hänsynslöshet.Grov våldtäkt mot barn bestraffas som huvudregel med 4-10 års fängelse. När man bestämmer straffet tar man enligt 29 kap. 1-3 §§ Brottsbalken hänsyn till vissa försvårande och förmildrande omständigheter (t.ex. brottets hänsynslöshet, i hur utsatt situation offret har varit med mera). Det exakta straffet kan inte avgöras utan mer information, men med hänsyn till skadorna (både de fysiska och de psykiska) samt det faktum att en tolvåring måste sägas vara i en ganska hjälplös ställning gentemot en sextonåring är det sannolikt att det hamnar en bra bit upp i straffskalan.Något mer som även beaktas, men så att säga "efteråt", när det har fastställts hur straffvärt brottet i sig är, är gärningsmannens ungdom (29 kap. 7 § Brottsbalken). Ett straff anses nämligen drabba en ung person hårdare än en äldre. Vanligen döms en 16-åring till c:a en fjärdedel av det straff som en fullvuxen skulle ha dömts till. Det kan dock även bero på brottet; ju grövre det är, desto mindre "rabatt" är befogad. Detta innebär dock att straffet skulle kunna hamna under fyra år.Även om ett ganska högt så kallat "straffvärde" liksom "straffmätningsvärde" har uppnåtts såsom jag hittills har beskrivit är det inte säkert att domen lyder på just fängelse (en annan tänkbar påföljd vore t.ex. Skyddstillsyn om vårdbehov finns för gärningsmannen eller ungdomsvård). Faktum är dock att om brottet har ett högt straffmätningsvärde och är av en sådan typ som här är aktuell, krävs det mycket för att det inte skall bli fängelse. Enligt 32 kap. 5 § Brottsbalken skall dock någon som är under 18 år oftast dömas till sluten ungdomsvård istället för fängelse, men i praktiken är sluten ungdomsvård en typ av fängelse.Kort sagt är det alltså svårt att avgöra exakt vad straffet kommer att bli, men det är sannolikt att det blir sluten ungdomsvård som i varje fall hamnar en bit över ett år. Värt att hålla i minnet är att om domen skulle bli på exempelvis 12 månaders sluten ungdomsvård motsvarar det egentligen runt 6 års fängelse för en vuxen person.Hoppas att jag besvarade din fråga! Återkom gärna om det är något mer du undrar!Hälsningar,

Gränsen för våldtäkt mot barn

2015-06-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det finns något som enligt svensk lag förbjuder samlag mellan t.ex en 15 åring och en 25 åring? Det måste det väl finnas?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 6 kap. 4 § brottsbalken (1962:700) sägs det att:Den som har samlag med ett barn under femton år eller den som har samlag med ett barn som fyllt femton år men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.Det är alltså inte olagligt för en 25-åring att ha samlag med en 15-åring under förutsättning att dessa inte har en sådan relation som avses ovan, det vill säga exempelvis om 25-åringen är 15-åringens förälder eller om 15-åringen står under dennes fostran eller liknande. Gränsen för våldtäkt mot barn går därmed normalt vid 15 år.Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.Brottsbalken 6 kap. 4 §.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Sexuellt ofredande att fotografera i vårdsyfte?

2015-06-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag ska hjälpa en vårdtagare till toaletten. Förflyttningen sker från sovrummet med hjälp av en lift till en hygienstol som sedan körs in i badrummet. Då vårdtagaren är placerad i hygienstolen så påstår hon att hon ej sitter tillräckligt långt in och ber mig att ändra hur hon sitter. Detta sker om & om igen trots att hon satt så långt in hon kunde, Hela tiden så hotar hon med att anmäla mig om jag inte gör som hon säger. Efter många förflyttningar i hygienstolen så kommer jag till insikten att vårdtagaren inte vill ta emot information från mig och om hon inte får bekräftelse om att hon sitter rätt så kommer hon att göra på sig i sovrummet. För att undvika detta så meddelar jag vårdtagaren att jag kan visa att hon sitter rätt med hjälp av ett foto, då ser hon med egna ögon hur hon sitter och behöver inte förlita sig på mig, som hon inte litar på. Jag frågar vårdtagaren om hon vill att jag gör det, hon svarar om jag inte gör det så kommer hon anmäla mig. Så ja fotar hennes rygg uppifrån ner då hon sitter i hygienstolen, inga intima delar syns på fotot och det går inte att identifiera hennes person, jag visar henne bilden som visar hur mycket kant som fanns kvar på hygienstolen. Efter att ha sett att hon satt rätt så accepterar hon det och jag raderar fotot framför hennes ögon. Nu är jag polis anmäld för sexuellt ofredande för att ha fotat hennes anus & vulva. Jag har blivit delgiven om att förundersökningen är klar & ska skickas till åklagare, Vad ska jag göra?
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Av din fråga framgår inte om vårdtagaren är över eller under 15 år och därför går jag igenom både sexuellt ofredande enligt brottsbalken 6 kapitlet 10 § första stycket som gäller om vårdtagaren är under 15 år och enligt andra stycket som gäller om vårdtagaren är över 15 år. Om vårdtagare är under 15 år innebär brottsbeskrivningen att gärningsmannen ”sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd”. För ansvar krävs att handlingen ska ha en klar och för en vuxen tydlig sexuell prägel. Det har inte din situation som du har beskivit den. Om det är en ung person låter det inte troligt att det skulle vara fråga om sexuellt ofredande. Den andra situationen innebär att gärningsmannen ”annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet”. Detta brott kan även begås mot vuxna. Det är inte ett brott bara för att en person känner sig kränkt utan om handlingen med hänsyn till omständigheterna inte var menad att kränka personens sexuella integritet så uppfylls inte kravet och det skulle således inte vara ett brott. Det som sker mot ett barn kan vara en sexuell handling medans samma gärning mot en vuxen person kanske inte är en sexuell handling. Sexuellt ofredande handlar snarare om att till exempel kortvarigt röra annans könsorgan eller bröst. Något liknande har inte skett här eftersom att det bara är en bild. I ett rättsfall där en femtonårig pojke fotograferade en klasskamrats könsorgan kunde han inte dömas för sexuellt ofredande eftersom att han saknade uppsåt att kränka kompisens sexuella integritet. Det gäller även i din situation. För brott enligt både första och andra stycket krävs att du skulle haft ett uppsåt att kränka den sexuella integriteten, i ditt fall finns det inte något av sexuell karaktär så därför ska du inte straffas. Jag vet inte hur bevisningen ser ut eller vad förundersökningen har visat därför föreslår jag att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig vid en eventuell förhandling. Först föreslår jag dock att du försöker reda ut om det blir något åtal. Först efter det behöver du börja fundera på att ta ytterligare hjälp. Hoppas att det gav svar på din fundering. Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma till mig.

Sexuellt ofredande?

2015-08-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Är det sexuellt ofredande om:- en pappa köper en sexleksak till sin 7-åriga dotter?- en pappa uppmuntrar sin dotter att onanera inför honom och besökare i lägenheten? Vid ett tillfälle sa' pappan att det var "gulligt" och gav dottern "tummen upp".- en pappa visar sin penis och leker med den inför dottern? Barnet är i beroendeställning och kanske inte vill/vågar eller visa/säga något om sina upplevelser? Om barnet skulle uppleva det som obehagligt hur ska hon kunna förmedla sina upplevelser?- dotter och barn delar samma säng och dessutom sover nakna?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga! Sexuellt ofredande regleras i 6 kap. 10 § BrB och är subsidiärt till alla tidigare brott i kapitlet. Det innebär att om en handling dels är sexuellt ofredande och dels något av brotten i 6 kap. 1-9 §§ så ska gärningen alltså bedömas som det senare, och inte sexuellt ofredande. För att ansvar för sexuellt ofredande ska kunna utdömas krävs att en vuxen person uppfattar att handlingen har en klar sexuell prägel. Att förmå dottern att onanera inför pappan och en besökare samt att pappan leker med sin penis framför dottern är tveklöst att se som sexuellt ofredande. Att enbart visa penisen kan mycket väl även det vara sexuellt ofredande, men det beror mer på omständigheterna kring blottningen. Exempelvis är det inte att se som sexuellt ofredande att bada bastu "normalt" med sin 7-åriga dotter. Med hänsyn till de övriga punkterna du frågar om är det dock sannolikt att även blottningen är att se som sexuellt ofredande. Vad gäller sexleksaken kan konstateras att det i ljuset av övriga punkter torde vara att se som sexuellt ofredande, det är dock inte alls självklart då det krävs att handlandet typiskt sätt är ägnat att kränka personens sexuella integritet (2 st). Avslutningsvis återstår den sista punkten, där står det "dotter och barn" men jag utgår från att det var tänkt att stå "pappa och barn". För att det ska vara sexuellt ofredande krävs något mer än att de bara sover i samma säng, visserligen är de nakna men om det varken har hänt något mer konkret eller implicit så är det svårt att se att det skulle utgöra ett sexuellt ofredande, särskilt med tanke på dotterns låga ålder. Situationen blir dock annorlunda om de ligger på ett väldigt intimt sätt.

Kan en 15-åring ha sex med en hur gammal person som helst?

2015-07-06 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej !Blivit intresserad av det här med juridik och läser här med stort nöje flera av frågorna ni får från folk, har även kommit in med några frågor själv under en tid.Nu har jag en fråga till er.Läste för ett tag sedan, någon som frågade om "Gränsen för våldtäkt mot barn".Där han undrade om det fanns någon svensk lag som förbjuder samlag mellan en 15 åring och en 25 åring?Ert svar var ju att det inte fanns någon sådan lag om den yngste ju hade fyllt 15 år redan och det inte fanns någon påtryckning, släktskap, beroendeställning mellan 15 åringen och 25 åringen.Min fråga nu är huruvida det kan vara straffbart för låt oss säga för att ta till så det knakar i fogarna, samlag mellan en person på fyllda 15 år och en på 70 år !Det är ju att ta till kanske för det är väl inte så många 15 åringar som frivilligt skulle se till att ha sex med en annan person på fyllda 70 år eller mera. Men kunde va intressant att veta hur det "Svenska rättsväsendet" ser på den saken !Rent moraliskt finns det ju många saker att tycka om en sådan förening, men jag menar rent rättsligt.M v h
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga - visst är juridiken intressant!Precis som du skriver så anses en person uppnå åldern för sexuellt självbestämmande vid 15 år (6 kap 4 § BrB). Det innebär att så länge samlaget är helt frivilligt och inget annat brott begås är det således rättsligt helt okej att två "byxmyndiga" personer har ett sexuellt umgänge, oavsett åldersskillnaden.

Utnyttjande av barn för sexuell posering då barnet fyllt 15 år

2015-06-14 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejNär det gäller utnyttjande av barn för sexuell posering skriver ju lagen de under 15år, men kan någon dömas om barnet är över 15 men under arton och isånnafall varför?
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Brottet du beskriver återfinns i Brottsbalkens sjätte kapitel och lyder: 8 § Utnyttjande av barn för sexuell poseringDen som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år.Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.Som du ser är alltså andra stycket tillämpligt om barnet är över 15, men under 18 år. Skillnaden är att det då tillkommer ytterligare ett rekvisit för att brottet ska anses vara fullbordat: Poseringen ska vara ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. I förarbetena till lagen kan man utläsa att det räcker att poseringen typiskt sett är sådan att barnets hälsa eller utveckling kan skadas. Det kan exempelvis vara då poseringen sker mot ersättning, under tvång, eller om barnet vilseletts eller övertalats. Rekvisitet kan också anses vara uppfyllt om poseringen skett i en för barnet typiskt sett skadlig miljö, till exempel en sexklubb. En bedömning där man väger samtliga omständigheter ska dock göras i varje enskilt fall. Hör gärna av dig till oss igen om du har vidare frågor. Vänligen,

Chattat sexuellt med underårig på facebook – brott?

2015-04-06 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om en situation som jag upplevt nyligen och mår dåligt över. Jag fick kontakt med en tjej på biblioteket där jag satt och studerade. Vi bytte några korta ord, och blickar. Genom ett telefonsamtal hon förde uppfattade jag hennes namn. Senare hittade jag henne och lade till henne på facebook. Jag frågade hur gammal hon var, och hon svarade att hon är 17 och snart fyller 18, samt att hon går andra året på gymnasiet. Själv är jag 29. Således tänkte jag att det inte finns något problem med att vi pratar, och samtalet blev ganska snart sexuellt, och jag gjorde flera mer eller mindre uttalade inviter. Hon var med på samtalet, men sade sig hela tiden vara för upptagen för att ses. En dag sågs vi på biblioteket igen och kramade varandra snabbt. Det är all kontakt som skett. När dagarna gick anade jag oråd, och började försöka hitta personuppgifter på henne. När inga sådana fanns, slog det mig att hon antagligen ljugit om sin ålder, och gissningsvis är under 15. När jag över facebook konfronterade henne så blockerade hon mig.Min fråga är, har jag gjort något brottsligt? Om inte, är jag juridiskt "safe" om jag kontaktar hennes föräldrar och berättar att de nog borde se till att deras dotter inte försätter sig själv, eller andra, i den här situationen igen? Hela konversationen där hon säger sig vara född 97 och fyller 18 i sommar finns sparad.
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Som jag förstår det så har ingenting konkret hänt varför det enbart, i teorin, skulle kunna bli fråga om förberedelse eller eventuellt försök till våldtäkt mot barn alternativt grovt utnyttjande av barn för sexuell posering (6 kap. 13 § BrB). Det förutsätter dock för det första dels att hon faktiskt är under 15 år, och dels att du haft skälig anledning att anta att hon var under 15 år (6 kap. 13 § BrB). Bedömningen beror bl.a. på hur gammal hon ser ut att vara samt t.ex. vad/hur hon skrev i chatten du har sparat. För att du ska kunna fällas till ansvar krävs dessutom att du antingen har nått "försökspunkten" eller alternativt att du har skaffat, tillverkat, lämnat, tagit emot, förvarat, transporterat, sammanställt eller tagit liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott. Av det du har berättat ser jag det därför som uteslutet att ett brott har begåtts.