Utpekas ha ADHD Förtal

2015-04-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag en kvinna som arbetar i vård yrket. Har bra kontakt med dom flesta av mina arbets kamrater. Pratade under kafferasten med en av dom och berättade att min dotter har ADHD. Att det kunde vara kämpigt i bland. Berättade att även jag kan känna att jag har vissa problem i bland, som att tala i stora sällskap. Blev sjuk och opererades och sjukskrevs 2 veckor. När jag kom tillbaka fick jag höra att hon går runt och berättar att jag har ADHD. Har aldrig sagt att jag har någon diagnos . Får hon göra så här?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som kan vara aktuellt i ditt fall är förtal. I rättslig mening innebär det att någon pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning enligt BrB 5 kap 1 §. Först och främst för att förtal ska anses föreligga krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Ett av dessa är att du som blivit förtalad är identifierbar, det ska med andra ord framgå att det är just du som uttalandet handlar om. Dessutom måste detta uttalande innebära att du drabbats för andras missaktning. Bedömningen för detta ska göras i förhållande till värderingarna i de kretsar där den utpekade lever och verkar som i ditt fall låter det som att det är på din arbetsplats. Det räcker med att det finns en risk för att personen i fråga utsätts för andras missaktning för att förtal ska föreligga därför behövs alltså inte bevis för att du faktiskt utsatts för andras missaktning.Vidare kan man undgå straffansvar om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och personen i fråga visar på att uppgiften var sann eller haft skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Vad man ser på i detta fall är om det fanns en försvarlig anledning till att säga att du hade ADHD, man väger intresset av om det finns ett allmänt intresse av att uppgiften lämnas ut gentemot ditt intresse av att vara fredad. Då du inte har ADHD och det inte heller låter som hon haft fog att anta det verkar detta dock inte bli aktuellt. Med denna information som bakgrund låter det som att det möjligtvis kan hamna under förtal beroende på om det kan anses finnas en risk för andras missaktning på din arbetsplats. Hoppas detta var till hjälp!Med Vänlig Hälsning,

Förtal eller falsk tillvitelse

2015-04-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejJag är i en vårdnadstvist med mitt ex igår när min dotter skulle åka hem till henne så börja hon gråta å ville inte åka till mamma, då fick hon självklart stanna.Sent på kvällen ringer en från socialen upp mig å berättar att mitt ex har ring å påstått att jag VÄGRAR släppa hem min dotter till mamman och att jag skulle sitta å röka hasch med min dotter vilket ABSOLUT är helt absurt. Jag varken snusar eller röker å det vet mitt ex om, med dom uttalen från henne kan jag göra en anmälan om ärekränknig/förtal då ? Det hon säger kan ju få katastrofala följder i det här ärendet.
Niclas Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om huruvida en anmälan kan göras p.g.a. det din före detta påstått så finns aktuella bestämmelser i brottsbalken, se här.Förtal.För att din före dettas uttalande om dig ska bedömas som förtal så måste du utpekas som antingen brottslig, klandervärd eller så ska hon ha lämnat en uppgift med avsikten att den uppgiften ska utsätta dig för andras missaktning, brottsbalken 5 kap. 1 §. Att din före detta påstått att du vägrar att släppa hem er dotter till henne blir nog svårt att få bedömt som förtal, eftersom hon skulle kunna anses ha viss grund i vad som hänt för sitt påstående. Däremot är ett påstående om att du skulle sitta och röka hasch med din dotter absolut grund för en förtalstalan. Genom att beskylla dig för att röka hasch med din dotter, så utpekar hon dig som brottslig, klandervärd och uppgiften är ägnad att utsätta dig för socialarbetarens missaktning. Falsk tillvitelse.Om det skulle vara så att din före detta inte bara har rent allmänt velat klandra/förtala dig utan velat göra en anmälan till behörig myndighet så rör det sig troligen inte längre om förtal utan om falsk tillvitelse, se brottsbalken 15 kap. 7 §. Eftersom socialtjänsten är behörig myndighet vad gäller anmälan om "skadliga omständigheter" för barnets del, så skulle det kunna hävdas, beroende av vad hon sagt, att hon gjort rätt i att vända sig till socialtjänsten. Det är liknande förutsättningar för falsk tillvitelse som för en förtalstalan. Har hon sanningslöst påstått att du rökt hasch med din dotter, vilket är brottsligt, och hon inte haft skälig anledning att anta att hennes påståenden är riktiga så kan hon dömas för falsk tillvitelse eller den lindrigare formen vårdslös tillvitelse oavsett om anmält till rätt myndighet.Rekommendation.Jag skulle råda dig att kontakta socialtjänsten för att tala med den anställda som tog emot samtalet och reda ut vad din före detta verkligen har sagt. Om det du tidigare angett stämmer så rekommenderar jag dig att antingen anlita en av våra betaltjänster eller kontakta en jurist för att gå vidare med ärendet.Hoppas du har fått din fråga besvarad!Med vänlig hälsning

Påstå att någon begår dataintrång

2015-03-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Så mina polare anklagar mig för "ddos" (Pinga deras internet så det inte fungerar), ddos är ett brott, dem anklagar mig utan något grundande bevis. En av dem sa att dem har polis anmält mig, men jag ddosar dem inte, Bryter dem mot en lag när dem skriver till mig 1:20 på morgonen när jag ligger i sängen och har gjort sedan ca kl 20:00 och säger att jag ddosar?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som du redan har konstaterat kan DDoS ses som ett brott, i form av dataintrång, 4 kap. 9c § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P9cS1).Till att börja med kan din väns handlande att polisanmäla dig ses som falsk tillvitelse, 15 kap. 7 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K15P7S1). I det fall din vän har polisanmält dig har ju din vän sanningslöst, alltså att vännens anklagelser ej stämmer, tillvitat dig för brottslig gärning genom att anmäla dig till polis.För att besvara din fråga så kan dina vänners handlande, alltså att de skriver till dig på natten och beskyller dig för att DDoSa, ses som förolämpning, 5 kap. 3 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P3S1). Att påstå att du gör att deras internet inte fungerar kan anses vara en förolämpning om vännerna gjorde det för att såra dig, alltså att beskyllningen ses som kränkande och det var deras avsikt.Vidare kan det möjligtvis ses som ofredande, 4 kap. 7 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P7S1). Det kan påstås vara ett hänsynslöst beteende av dina vänner eftersom vännerna kontaktade dig på natten (när de flesta sover) och beskyller dig för att DDoSa. Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Förtal i text?

2015-03-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Får man skriva saker i stil med "sinnesslöa översittare och tröga dönickar finns det gott om" i en bok? I allmänhet alltså, inte i kombination med något namn eller så. Ingen person blir utpekad.
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Yttrandefriheten vad gäller skrift är mycket omfattande. Man får skriva mycket, men det finns ett fåtal undantag. Exempelvis är förtal ett sådant undantag som, utan att det faktiskt rör sig om det i detta fall, kan föranleda ansvar för det skrivnaFör att det ska utgöra förtal (BrB 5:1) måste följande förutsättningar vara uppfyllda; a) Någon ska peka ut b) annan som antingen 1) brottslig, 2) klandervärd i sitt levnadssätt eller 3) annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne annan för andras missaktning.Vidare krävs enligt 5:5 BrB vanligen att den som utsätts för förtalet väcker åtalet.Dessutom finns enligt 5:1 st 2 en säkerhetsventil som gör att det inte utgör förtal om uppgiftlämandet varit försvarligt.Då ingen person pekas ut kan texten inte utgöra förtal. Om det via insinuationer eller på annat sätt klart går att hänföra uttalandet till en viss person, skulle det eventuellt kunna utgöra förtal. Å andra sidan finns ett utrymme för att lämna rena åsikter om vissa personer som inte utgör förtal, exvs. att uttrycka "jag tycker att person x är en idiot". Detta utgör inte förtal.Jag hoppas jag besvarade din fråga och jag önskar dig en fortsatt trevlig dag.Mvh,

Förtal mm vid publicering av uttalande om en person på internet

2015-04-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag separerade från mitt ex för snart ett år sedan. Under denna tid har det sporadiskt kommit in både hot och kränkningar via sms och via samtal. Dessa har jag ignorerat. Tills nu. Jag var och hämtade mina sista saker i vår föredetta gemensamma lägenheten och min nuvarande pojkvän körde då bilen dit. Mitt ex blir arg och irriterad och beter sig illa. Hursomhaver har det under den gångna veckan (vi var dit på en tisdag) kommit hot om att "jag ska förstöra ditt liv" via sms samt via mobilsvar. Han har hotat med att göra så att jag varken har jobb, familj, vänner, gym eller pojkvän klar. Han har även hotat med att posta privata filmer och bilder på nätet. Droppen var när han på fb skrev hur dum och falsk jag var och att man skulle akta sig för jag var elak, Kan jag anmäla honom för något? Jag har inte givit honom någon respons på sms eller övrigt utan han har skickat och jag har inte svarat.
Felicia Idbrant |Hej! Det låter som ditt ex eventuellt kan ha gjort sig skyldig till framförallt två brott. Självklart skulle det behövas ytterligare detaljer för att kunna avgöra vilka brott som eventuellt har begåtts. Men utifrån de omständigheter du nämnt i din fråga tänkte jag nämna de brottsbestämmelse som framförallt skulle vara relevanta i ditt fall. Det ena är förtal se BrB 5 kap 1 §. Denna kan aktualiseras då uttalanden riktar sig emot tredje man, det vill säga inte direkt till dig själv. Uppgiften skall vara ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Missaktning innebär att den utpekade ses som i något avseende som ”sämre” människa. Detta skulle kunna aktualiseras eftersom ditt ex på facebook publicerat uttalande om dig där det kan få dig att framstå som ”sämre” människa. Vad gäller hoten om att publicera bilder eller videos skulle det kunna bli förtal om han publicerar de samband med exempelvis ditt namn och nummer. Bara en bild i sig kan inte utsätta annan för missaktning. Det andra är förolämpning se BrB 5 kap 3 §. Denna kan aktualiseras då någon har gjort kränkande uttalanden som riktar sig direkt mot den berörda personen ifråga. Krav ställs på att handlingen är ägnad att såra annans självkänsla exempelvis genom påtaglig nedvärdering i personliga förhållande eller kränkande beskyllningar. Detta skulle kunna aktualiseras om ditt ex skrivit eller uttalat saker till dig som är ägnat att såra din självkänsla.Lycka till och hoppas att detta gjort det något klarare för dig över rättsläget!Med vänliga hälsningar

Förtal och försvarlighet

2015-04-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |På vilket sätt kan jag berätta för min omgivning att mina barn har varit med om misshandel o kränkningar utan att förtala?Får jag säga att min förra sambo blev misstänkt för misshandel men att jag o barnen ljög så det inte blev ett åtal om utredning från socialen finns? Får jag skriva en detaljerad förklaring på vad som har hänt till min förra sambos vuxna son utan att bli åtalad för förtal? Eller kan jag berätta det från en synvinkel som att barnen har fått uppleva det o det o det....utan att nämna namn?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Om du utpekar din förra sambo som den som misshandlade dina barn, för någon annan än din sambo, så kan detta anses som förtal, vilket framgår av Brottsbalk (1962:700) 5:1 första stycket. Även en insinuation där du inte explicit nämnder din förre sambos namn men ändå klargör för någon annan vad din förre sambo har gjort kan anses som förtal. Om det dock är försvarligt eller du har skyldighet att uttala dig, och uppgiften antingen är sann eller du har skälig grund för den, så är gärningen straffri (Brottsbalk 5:1 andra stycket). Skyldighet att uttala dig kan föreligga exempelvis i vittnesmål, polisförhör och andra förhör och utredningar vid domstolar och myndigheter.Eftersom du har upplevt hur din sambo misshandlade och kränkte barnen så kan du sannolikt enkelt visa på att uppgiften var sann, eller åtminstone att du hade skälig grund för den. Frågan är dock under vilka omständigheter det är försvarligt för dig att utpeka din förra sambo som brottslig om du inte är skyldig att uttala dig. I fråga om familj och närstående så finns det en vidsträckt yttrandefrihet du kan utnyttja. Eftersom din förra sambos vuxne son troligen kan anses ingå i din krets av närstående så är ditt utpekande av din förra sambo som brottslig för sonen sannolikt försvarligt. Det anses också försvarligt om du förtalar din förra sambo i syfte att varna, exempelvis om han skaffar sig en ny sambo med egna barn som tycks vara i riskzonen för misshandel och du vänder dig till hans nya sambo för att berätta om dina egna erfarenheter. Du kan med största sannolikhet även informera barnens lärare i skolan om situationen utan att fällas till ansvar. Eftersom skolan har ett uppdrag att se till barnens bästa så ligger det i dess intresse att du har möjlighet att berätta om sådana situationer så att skolan kan ta fram handlingsplaner och bättre stödja dina barn, både i fråga om undervisning och hälsa, vilket framgår av Skollag (2010:800) 1:10 första stycket. Att berätta för sjukvård och kurator, vilka har som uppdrag att se till dina barns hälsa, torde också med största sannolikhet falla under försvarlighetskategorin. Med vänlig hälsning

Ärekränkningsbrott?

2015-03-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har häst i ett stall med 12 hästar och en dag när jag kom så hade den tjejen som skulle ge hästarna mat inte gjort som vi brukade. Vilket resulterade i att min häst blev stressad och höll på att springa ner mig. Jag blev naturligtvis oxå stressad av situationen och ifrågasatte varför hon inte hade gjort som vi skulle. Då blev hon förbannad o gapade o skrek.. nu i efterhand har hon skrivit på våran gruppchat att hon varit utsatt för personligt påhopp och om de upprepar sig blir jag vräkt från min stall plats. Till saken hör att det är hennes pappa som äger stallet. Jag är väldigt ledsen över hela situationen och känner mig kränkt eftersom jag blivit falskt anklagad för personligt påhopp. Sa aldrig något som inte hörde till saken. Det var hon som gjorde fel men det vill hon inte stå för utan gick till pappa som nu anklagar mig för detta.. är inte detta ärekränkning? Jag mår psykiskt dåligt och försöker vara i stallet när ingen är där. Och vet inte längre om jag vill vara kvar där men har tyvärr inget alternativ..
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga!Att uttala sig nedsättande om någon kan ibland utgöra ärekränkningsbrott. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan göra sig skyldig till förtal, detta enligt Brottsbalken 5 kap. 1§. Lämnas en uppgift om en person, (alltså inte bara ett värdeomdöme eller nedsättande kommentarer) som är ägnad att (och typiskt sett kan) utsätta personen för omgivningens missaktning till en utomstående person kan detta räknas som förtal. Det finns inte något krav på att uttalandet måste få en större spridning bland allmänheten. Nedsättande kommentarer utgör troligen inte förtal, om inte någon utpekats som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller det handlar om lämnande av uppgifter om personen som varit ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Nedsättande kommentarer skulle dock kunna utgöra förolämpning, enligt Brottsbalken 5 kap. 3§, och gäller fall där en person smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot denne. Detta brott är subsidiärt till förtal och aktualiseras alltså bara när det inte är fråga om förtal. Uttalandet ska rikta sig till den utsatte själv och ska vara ägnat att såra den utsattes ärekänsla. Det är svårt att avgöra i detta fall om tillräckliga förutsättningar för förolämpning föreligger, och det är i så fall ett så kallat "målsägandebrott" vilket innebär att den drabbade själv måste väcka enskilt åtal för att få till stånd en rättegång. Mvh,

Förolämpning

2015-03-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående konflikt med min granne. Min granne vattnar blommor så att den rinner rakt ner på min balkong och skakar mattor över min balkog. En gång försökte jag prata om det men hon fortsätter att göra det om och om igen. I torsdags skakade hon mattan igen så att den har fallit ner på min balkong. Hon kom till mig för att hämta mattan och jag försökte en gång till att prata om det. Plötslig började hon skrika på mig, säga att alla gör det och jag i så fall ska inte bo kvar här om jag klagar. När jag försökte stänga dörren började hon hålla den och skrika att jag måste lyssna på henne. Jag känner mig chockad och förolämpad. Kan jag göra polisanmällan i detta fall?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Det är framförallt två situationer som kan vara att se som brottsliga, självklart kan du göra en polisanmälan – allt beroende på samtliga omständigheter vågar jag dock inte svara hur långt en sådan skulle leda.Det första är då din granne håller i dörren och vägrar lämna din bostad, det verkar som hon där gjorde sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § BrB). Det andra, eventuella brottet, är förolämpning alternativt olaga hot – förolämpning känns troligare men det beror så klart på vad hon sa (olaga hot förolämpning).Förolämpning förutsätter att något kränkande, en "smädelse", sagts till dig. Det kan t.ex. vara ett skällsord eller ett beteende direkt mot dig som en spottloska.