Är det olagligt att offentligt amma?

2014-04-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Häromdagen när jag och en väninna var ute och åt på ett cafe så behövde babyn bli ammad. Men det helt plötsligt kom en servitris fram och avhyste oss pga amningen. Fanns inga skyltar i dörren eller någon info om att man inte får amma. Påpekade detta och fick svaret att offentlig amning är olagligt. Stämmer det?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga. Ett kort svar på din fråga är att offentlig amning inte är straffbart. Det är således inte olagligt att amma offentligt. Enligt min mening torde det inte kunna utgöra ofredande eller på något sätt kopplas till en bestämmelse som reglerar ärekränkningar eller brott mot frid. Detta är dock, som du säkert märkt, något som debatteras frekvent. I dagsläget är det som sagt dock inte straffbart och enligt min bedömning lär vi inte heller i framtiden se det straffbeläggas. Vänligen,

Kan en Facebook-status räknas som förtal?

2014-03-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag skickade ut kalasinbjudningar inför min sons 2 - årsdag, bla till sonens farbror. Den var adresserad till honom och riktad till honom. Hans fästmö la upp en bild på hela inbjudan på Facebook. Hon hade censurerat telefonnumret men sonens namn och vår familjs står med. Hon har samtidigt skrivit en text om att hon blir mobbad för att hon inte står med på inbjudan, att det är vuxenmobbning, att vår familj är dum i huvudet osv. Till detta har det då kommit 20talet kommentarer om att vi är dumma i huvudet, "jävla människor" osv. Kan detta räknas som förtal? De som ser denna bilden är ju alla hennes "vänner" på facebook men även otroligt många som vet vilka vi är på riktigt. Att hon dessutom hänger ut min tvåårings namn känns otroligt olustigt. Går det att anmäla detta? Det har pågått under en längre tid att hon lägger ut saker om oss men just detta tog priset. Om hon blir sur kan hon ju vända sig till oss istället för att lägga ut det på internet med uppsåt att alla ska vända sig mot oss som familj och snacka skit om oss. Hur går jag tillväga för att anmäla detta? Går det att få till att hon i fortsättningen inte får lägga upp något om oss på internet? Jag har tagit en print screen och sparat bilden samt kommentarerna, det är de enda bevisen jag har. Hoppas ni kan svara på mina frågor.
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Bestämmelsen om förtal hittar du i 5 kap 1 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700). För att dömas för förtal krävs att man lämnat en uppgift om en person och att uppgiften är ägnad att utsätta denna person för andras missaktning. En uppgift om att någon ägnar sig åt mobbning är en sådan uppgift som omfattas av lagen eftersom mobbning inte är accepterat i dagens samhälle. Att personen lagt ut uppgiften på Facebook gör att uppgiften anses ”lämnad” i lagens mening. Utifrån det som framgår i din fråga tycker jag därför att det låter som om personen i fråga gjort sig skyldig till förtal. Om man döms för förtal får man betala böter. Det går inte att hindra personen från att lägga upp något om er familj på internet. Om hon upprepar sitt beteende får det göras en ny bedömning av om de nya uppgifterna på något sätt strider mot lagen. Du anmäler ett brott genom att kontakta polisen. Det gör du genom att antingen ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar, 

Förtal och enskilt åtal

2014-03-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. En av mina kollegor (Anna) fick ett obehagligt sms av städpersonalen på företaget. I sms:et stod det om mig att (jag Mia) påstår att (Anna) också har stulit på jobbet, precis som (Håkan) hade stulit. Detta kan jag tänka mig är sant! Så stod det... Jag (Mia) har aldrig någonsin uttalat mig illa eller ljugit om någon kollega, samt att jag aldrig fört någon konversation med städerskan förutom artighetsfraser som " hej och hejdå". Min kollega (Anna) känner sig oerhört kränkt och anklagad för något hon aldrig gjort, och min andra kollega (Håkan) är också med i sms:et. Jag (Mia) är utpekad för att jag har förtalat mina kollegor och anklagat dem för stölder vilket är falska påståenden! Städerskan skapar osämja och får mig och inblandade att må fruktansvärt dåligt! Går detta att anmäla? Tacksam för svar.
Simon Adolfsson |Hej! Enligt 5 kap 1 § brottsbalken så döms den som lämnar uppgift om någon som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning för förtal. (Dessutom finns här icke relevanta undantag)Eftersom att städpersonal har spridit en uppgift till andra om att du ska ha utpekat dessa som brottslingar, har uppgiften varit ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Ett förtal har därmed utförs av städpersonalen. Du kan polisanmäla detta, men åklagaren kommer inte väcka åtal på grund av processuella regler (se härom 5 kap 5 § och speciellt "särskilda skäl påkallat från allmän synpunkt"). Det du kan göra är att driva ett enskilt åtal om förtal mot städpersonalen.Om du önskar föra ett enskilt åtal mot städpersonalen föreslår jag att du kontaktar en praktiserande jurist.Hoppas mitt svar var till någon hjälp.Med vänliga hälsningar, 

Utpekad på hemsida

2014-03-13 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej funderar över detta. Om någon blivit polisanmäld för bedrägeri och anmälan läggs ned, sen skriver den som gjorde anmälan på sin hemsida varningsens ord om bedragerskan, på ett sätt så man tydligt kan veta vem detta gäller är det ok? Den Sk bedragerskan skickar ett mejl om detta och ber om ursäkt/förlåt för allt ev skada och annat som uppstått och får till svar: du är sjuk hör du av dig en gång till polisanmäler jag dig igen. Hur/vad ska man göra?
Ingrid Benzinger |Hej och tack för din fråga!Vad jag förstår har någon skrivit och varnat för en viss person på sin hemsida. Detta kan, beroende av vad exakt som har skrivits, innebära att den person som är ansvarig för internetsidan gör sig skyldig till förtal mot denna person. Förtal är ett brott som begås om någon ”lämnar uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning”. Som exempel nämns i lagen att någon pekas ut som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Det måste alltså röra sig om en uppgift (t.ex. att den aktuella personen har begått bedrägeri), det räcker inte att det bara är ett värdeomdöme (t.ex. att personen är illojal). Det krävs inte att det går att visa att uppgiften faktiskt har lett till att någon har börjat missakta den utsatta, bara att uppgiften typiskt sett skulle kunna leda till det.Det är svårt för mig att utifrån det jag vet säga om de uppgifter som har lämnats i detta fall är tillräckligt ägnade att utsätta någon för annans missaktning. En riktlinje är i alla fall att det typiskt sett ska röra sig om något som är nedsättande för den beskylldes ”goda namn och rykte”. Skulle det t.ex. ha skrivits att personen har begått bedrägeri vore detta troligtvis en sådan uppgift som kan utgöra förtal. Att personen inte namnges ska inte vara avgörande om det ändå är tydligt vem som utpekas. Förtal är ett målsägandebrott och faller in under enskilt åtal, inte allmänt åtal. Det innebär att det är den person som anser sig ha utsatts för förtal (målsäganden) som självs ska väcka åtal för brottet. Man kan alltså inte ange brottet till åtal hos åklagare/polis och sen vänta på att åklagaren ska välja att väcka åtal.Reglerna för hur enskilt åtal väcks finns i 47 kap. rättegångsbalken. Ansökan görs skriftligen till tingsrätten, och denna ansökan måste innehålla alla de uppgifter som nämns i 47 kap. 2 § rättegångsbalken. Är det så att personen vill väcka åtal skulle jag råda denne att ta kontakt med någon juridiskt kunnig som kan hjälpa till med ansökan och processen, eller att överväga att anlita ett professionellt ombud. Det kan vara så att personen har försäkring som täcker rättshjälpskostnader, det kan i alla fall vara värt att kolla upp. Dessutom bör personen vara medvetna om att enskilt åtal räknas som ett civilmål i domstolen, vilket innebär att den förlorande parten (alltså målsägandena om det skulle bli en friande dom) kan bli tvungna att stå för sina egna och motpartens rättegångskostnader. Hoppas allt ordnar sig och att mitt svar har kunnat vara till hjälp! Med vänlig hälsning,

Förtal att sprida anklagelser om lögnspridning/förtal?

2014-04-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har blivit anklagad för att sprida lögner och förtal om mina kolleger, i ett mail som också gick i kopia till ett flertal andra anställda i organisationen. Jag har varken ljugit eller förtalat någon, och min fråga är om personen som anklagar mig för att göra detta inte själv gör sig skyldig till förtal, el. liknande.
Harry Westerman Wood |Hej,Tack för din fråga!Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt kan dömas för förtal, se 5 kap. 1 § brottsbalken. Även andra uppgifter som är avsedda att utsätta den utpekade för andras missaktning kan räknas som förtal. Det centrala är således att uppgiften är menad att skada den utpekades anseende hos andra.Att sprida lögner och förtal om kollegor skulle kunna klassas som uppgifter som är avsedda att utsätta den utpekade för andras missaktning, särskilt som uppgifterna har skickats till era gemensamma kollegor. Typiskt sett brukar man säga att uppgifterna ska vara tillräckliga för att den/de som de riktar sig till ska kunna förlora aktningen för personen uppgiften avser. Du skriver att mailet skickats som kopior till era kollegor. Jag vill nämna att det för förtal krävs uppsåt att sprida uppgiften till andra. Om kopiorna var ett misstag kan det således inte ses som förtal. Huruvida uppgifterna som sprids är sanna eller inte spelar roll endast om det i övrigt var försvarligt att uttala sig, se ovan nämnd paragrafs andra stycke. I sådana fall är agerandet inte straffbart som förtal.Baserat på de uppgifter du lämnat framstår det i min mening som att det mycket väl kan röra sig om förtal. Självklart kan en domstol göra en annan bedömning och andra faktorer än de som framgår av din fråga kan även spela in. Det kan tilläggas att förtal är ett s.k. målsägandebrott. Det innebär att det, med vissa undantag, inte är åklagare som väcker åtal utan målsäganden själv, se 5 kap. 5 § brottsbalken.Vänligen,

Förtal/ Hur anmäler man brott?

2014-03-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Har en gammal kvinnlig klasskamrat som förra året i Oktober gick och sa till min dåvarande pojkvän att jag utbytte sex mot tjänster..!! Detta påstående är inte sant och detta vilket i sin tur ledde till att det blev slut mellan mig och min dåvarande pojkvän och jag känner mig inte säker på att hon inte skulle ha sagt det till andra, vilket jag kan tro att hon har gjort eftersom hon sa det till honom.!! Detta har gjort att jag mår fruktansvärt dåligt och är rädd för att detta sprids vidare och förstör för både mig och min son. Känner att jag har blivit både kränkt, förnedrad och blivit utsatt för förtal.! Hur kan jag anmäla detta och kan man anmäla det, fast att det hände i Oktober 2013Hoppas ni kan hjälpa mig med ett svar som förhoppningsvis blir tillfredsställande för min del.
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Utifrån de omständigheter du beskriver verkar det som att du mycket riktigt har blivit utsatt för ett förtalsbrott enligt 5 kap. 1§ brottsbalken. Du anmäler brott genom att kontakta polisen. Du kan läsa mer om detta på polisens hemsida http://polisen.se/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/Det är givetvis alltid bättre att anmäla brott så nära inpå händelsen som möjligt, eftersom händelsen då är färsk i minnet hos alla inblandande, men det är  inget krav att det anmäls direkt efter. Du bör och kan således anmäla det fortfarande. Vill du själv läsa brottsbalkens regler kan du göra det https://lagen.nu/1962:700Vänligen,

Förtal - kan en antydan vara förtal?

2014-03-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,jag har en delikat fråga om var gränsen för förtal går. I min grupp på jobbet finns en dömd pedofil. Jag är den ende som vet om det. (Jag sprang på informationen på nätet.) Jag vill att resten av gruppen skall veta om vad han gjort men jag vill inte bli anklagad för förtal.Ponera att jag för gruppen skulle berätta ATT det finns en pedofil i gruppen men att jag INTE talar om VEM av oss det är utan endast säger att informationen finns att hitta på Internet. Gör jag mig skyldig till förtal då?Dvs måste förtal uttryckligen vara ett ”namngivet utpekande”, eller kan åklagaren hävda att jag berättat det med syfte att ”skada” honom och att det är uppenbart att folk kommer att hitta informationen och räkna ut vem det är?
Evelina Lund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förtal stadgas i brottsbalken och innebär att man utpekar en annan person som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. För att vara fråga om förtal krävs att den uppgift du lämnar är avsedd att utsätta den utpekade för andras missaktning. För att detta ska vara uppfyllt räcker det med att uppgiften kan framkalla andras missaktning. Lämnandet av uppgift kan ske i form av en antydan eller genom att på något annat sätt misstänkliggöra någon. Det innebär att fler händelser än ett uttryckligt namngivande faller under förtalsbestämmelsen. Det bör dock poängteras att det finns en undantagsregel i förtalsbestämmelsen. Den innebär att om den som lämnat uppgiften varit skyldig att göra det och det med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt samt att den som lämnat uppgiften kan visa att uppgiften var sann eller att det funnits skälig grund att tro det så rör det sig inte om förtal. Det är svårt att uttala sig utan att känna till samtliga omständigheter huruvida undantagsregeln är tillämplig, men av din fråga framgår det att du önskar meddela din arbetsgrupp och inte att du har någon skyldighet att framföra uppgiften. Något som indikerar att undantaget inte är tillämpligt. Bästa hälsningar, 

Förolämpning

2014-03-13 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag arbetar i ett företag som är ansluten till kollektivavtal. Men min arbetsgivare vill inte följa kollektivavtals regler. Jag har förskott att förklara till manager och högre chef att det är inte rätt men dem vill inte lyssna mig. När jag sade att jag kommer informera min facket manager har förolämpad mig - "gav mig fingret". Jag var så upprörd att jag blev sjukinskriven för en månad. Under förhandlingarna mellan facket och min arbetsgivare han igen förolämpade mig - han sade jag är en kriminell . Som jag förstår det är ett brott. Vad man ska göra i denna situation. Kan jag göra en polisanmälan? Tack
Malin Andreasson |Hej! Tack för din fråga. Som jag har förstått din fråga är du intresserad av att polisanmäla din arbetsgivare för händelsen där han "gav dig fingret" samt händelsen där han kallade dig för kriminell. Händelserna kan falla inom 5 kapitlet brottsbalken, ärekränkning, som du hittar https://lagen.nu/1962:700. Om vi börjar med situationen där din arbetsgivare "gav dig fingret" finns det en bestämmelse i 3§ som reglerar förolämpningar. Situationen skall innebär att du blir sårad och i detta fall klassificeras som ett skymfligt beteende. Att du behövde vara hemma från arbetet i en månad efter händelsen kan tydligt tala för att förutsättningarna är uppfyllda. Vad gäller i situationen där han kallade dig för kriminell skulle det kunna vara både en förolämpning eller ett förtal. Om din arbetsgivare sa det enbart till dig och inte till någon annan skulle det anses som en förolämpning men om din arbetsgivare sa det till andra (baktalade dig) kan det vara att anse som ett förtal. Ett förtal är när någon utpekar någon så som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt för att utsätta denne för andras missaktning. Var arbetsgivaren skyldig att uttala sig eller om det annars var försvarligt att uttala sig i den aktuella situationen och han/hon kan visa att uppgiften var sann eller att han/hon hade skälig grund för den har din arbetsgivare inte gjort sig skyldig till förtal. Han/hon kan dock ändå ha gjort sig skyldig till en förolämpning. Vad som gäller i din situation är att de båda berörda ärekränkningsbrotten är målsägandebrott. Det är därför du, eftersom du är målsägande, som måste väcka åtal och inte en åklagare. En åklagare kan väcka åtal om det av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt och om vissa andra situationer är för handen som räknas upp i 5 kap 5§ 1 stycket brottsbalken. Angivelse till åtal av målsäganden sker hos åklagare eller polismyndighet, se 20 kap 5 § rättegångsbalken som du hittar https://lagen.nu/1962:700.Lycka till!Vänligen,