Ärekränkning - förtal

2015-02-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag är gift med en man som sedan tidigare har två barn 10 o 12 år, som de har delad vårdnad om. Barnen har bott på heltid hos mamma och gått i skola i hennes kommun. I nuläget bor den äldsta (sonen) hos oss.Dock framkom det när barnen var hos oss att dom inte hade det bra. Barnen var smutsiga o hungriga när de kom. De berättade också ofta att mamma bara skällde och att hon vid vissa tillfällen hade slagit dom. Detta polisanmäldes men ärendet lades ner.Då jag arbetar som förskolechef tyckte jag att detta borde anmälas till socialtjänsten, så jag gjorde en orosanmälan. Jag har också direkt till mamman ifrågasatt hennes sätt att ta hand om sina barn. Detta togs inte väl emot av mamman som bl a vid ett tillfälle ringde min arbetsgivare och ifrågasatte min kompetens tillsammans med lögner. Detta gjorde att situationen på den dåvarande arbetsplatsen blev så ohållbar för mig att jag slutade. Jag mådde mycket dåligt över det inträffade. Då det var en liten kommun så spreds ryktet snabbt. Hon har också vid ett flertal tillfällen spridit lögner om mig till socialtjänsten om att jag bl a hotar o kommer med anklagelser, vilket jag har skrivna bevis på att det inte är sant. Nu undrar jag om jag kan/ska polisanmäla henne för att få ett stopp på hennes lögner, eller vad kan jag göra?Tacksam för svar!/Anneli Dahl
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Hennes agerande kan vara tillräckligt för att utgöra brottet förtal, reglerad i 5:1 BrB. Brottet begås av den som pekar ut en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller som på något annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Målet med uttalandet måste vara att skada en människas anseende hos andra. Det krävs inte att spridandet av uppgiften faktiskt har skadat anseendet av en person hos andra, utan det räcker med att gärningsmannen har för avsikt att uppgiften skadar offrets rykte.Om den person som uttalade sig var skyldig att uttala sig eller om det av omständigheterna döms som försvarligt att lämna uppgiften, är det tillåtet med sanningsbevisning enligt 5:1 2 st. BrB. Om det kan bevisas uppgiften är sann och det fanns skälig grund för uttalandet, döms inte personen för förtal.Förtal är ett målsägandebrott enligt 5:5 BrB, vilket innebär att målsägande (dvs. den kränkte) får väcka åtal för brottet. Målsägande behöver alltså inte vänta på åklagarens beslut att väcka åtal. Jag rekommenderar att du gör en polisanmälan.Se, 5:1 och 5:5 BrB, se https://lagen.nu/1962:700#K5P1 och https://lagen.nu/1962:700#K5P5Hoppas detta var till hjälp!Med vänliga hälsningar.

Förtal-betalningsanmärkningar

2015-02-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det är ärekränkning eller förtal om en person delar ut lappar med ens betalningsanmärkningar till alla medlemmar i en förening, trots att personen i fråga har mycket hög kreditvärdighet och inga skulder? Det är inga uppgifter som personen i fråga har tillgång till utan endast hört från andra.
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om någon pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan detta utgöra förtal enligt 5:1 BrB. För att förtal ska anses vara för handen krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första ska personen som blivit förtalad vara identifierbar, det betyder med andra ord att genom dessa lappar ska det framgå vem som avses. Dessutom måste dessa lappar ha resulterat i att personen i fråga drabbats av andras missaktning, bedömningen för detta ska göras i förhållande till värderingarna i de kretsar där den utpekade lever och verkar(t ex.föreningen). Det räcker med att det finns en risk för att personen i fråga utsätts för föreningsmedlemmarnas missaktning för att förtal ska föreligga därför behövs alltså inte bevis för att den utpekade faktiskt utsätts för missaktning. Att påstående faktiskt är sanna och i detta fall att det faktiskt föreligger betalningsanmärkningar är inte hinder för att förtal föreligger. Vidare kan man undgå straffansvar om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och personen i fråga visar på att uppgiften var sann eller haft skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Vad man ser på i detta fall är om det fanns en försvarlig anledning till att lämna ut lapparna om betalningsanmärkning, man väger intresset av om det finns ett allmänt intresse av att uppgiften lämnas ut gentemot den utpekades intresse av att vara fredad. Detta måste alltså bedömas närmare utifrån omständigheterna i det specifika fallet.Med Vänliga Hälsningar,

Trakasseri

2015-02-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Har en fråga när det gäller kränkande, trakasserier och folk som allmänt jobbiga hur man ska till väga med detta ? För jag har en kompis som håller på med mig i ungefär 5-6 dagar med samma saker och ringer mig fast än jag inte vill varför?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Då jag i ditt fall inte har någon information kring vad det är din kompis har gjort eller sagt till dig när denne har ringt är det svårt för mig att göra en mer exakt bedömning.Att utsätta någon för trakasserier kan vara brottsligt och kan innefattas i flertalet enskilda straffbestämmelser beroende på hur trakasserierna ser ut. I ditt fall kan det vara fråga om förolämpning - handling som är ägnad att såra någon annan genom att uttrycka kränkande saker eller beskylla personen kränkande, se brottsbalken (BR) 5:3. Är sådan handling grov kan den leda till böter, eller i värsta fall fängelse. I ditt fall råder jag dig att först att försöka prata med din kompis. Om det är din kompis borde denne förstå att du inte uppskattar dennes samtal. Skulle beteendet inte upphöra råder jag dig att ta kontakt med polisen. Vid sådana här brott är det väldigt viktigt med bra bevisning så försök att vara uppmärksam och spara alla tecken på trakasseri. Jag hoppas att mitt svar gav dig en första vägledning.Lycka till!Vänliga hälsningar,

Falsk tillvitelse och förtal

2015-02-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En mamma har anmält en pappa för sexuella övergrepp av deras barn under pågående vårdnadstvist både till soc och polisen. På båda instanserna lades allt ner då mamman inte ansågs vara trovärdig. Hon har även anmält honom för mängder med andra saker som att barnen är smutsiga mm efter att hon förlorade boendet av barnen. Nu kommer det in en soc anmälan cirka 1 gång i månaden. Hon tar även kontakt med ex skolpersonal och berättar om sin oro över att barnen blir sexuellt utnyttjade och inte mår bra hos pappan vilket leder till att dom måste göra en soc anmälan. Soc har gjort flera hembesök men aldrig funnit några brister. Kan man anmäla henne för falsk tillgivelse eller förtal? Pappan bor i en liten ort och falska rykten om att han skulle vara pedofil skulle kunna vara ödestigert med jobb mm. Går det att stoppa på nått sätt då hon verkar använda systemet för att trackasera pappan. Tacksam för svar.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En person, här mamman, som hos myndighet falskt anger en annan person för brottslig gärning och myndigheten med anledning av detta måste ta upp en anmälan angående det påstådda brottet, har gjort sig skyldig till falsk tillvitelse, se 15 kap. 7 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K15P7S1). Myndigheter vars verksamhet berör barn, till exempel socialstyrelsen i fallet, måste ta upp anmälan om det kommer till deras kännedom eller misstanke att barn far illa är, 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (https://lagen.nu/2001:453#K14P1S1).Att mamman till ett flertal personer påstår att pappan misstänks har gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av barnen, alltså en brottslig gärning, utgör förtal, 5 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). Det verkar alltså som att mamman i det här fallet har gjort sig skyldig till två brott, vilket kan anmälas hos polis. Gällande huruvida det går att stoppa mammans anmälningar och uttalanden är desto svårare, eftersom myndighet som sagt har en skyldighet att ta upp anmälan vid oro av att ett barn far illa. Jag råder er att åtminstone vända er till polis och anmäla händelserna.Vänligen,

Förtal - enskilt åtal

2015-02-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har polisanmält min granne för förtal,hon säger jag har tittat in hennes fönster.detta är avvisad -är detta ett tecken att mitt åtal ses som oberättiget?Vad gör jag-jag har min sambo som vittne!TackDetta är mycket oroande för mig.Vi omgås inte.Får bifoga,vi är 2 killar som bott i 26 år-och detta är skämmande.
Christopher Escalante |Hej!Som jag förstår din fråga har du polisanmält din granne varav anmälan inte föranlett någon åtgärd från polisen. Troligen är det så att polisen/åklagare inte ansett det förtal du påstår vara tillräckligt allvarligt för att föranleda åtal. Att betänka är att inte varje bråk mellan grannar eller då man upplever sig orättvis behandlad av andra kan bli mål för åtal. Ett åtal tar stora resurser i anspråk.Du skulle kunna driva ett enskilt åtal och således själv stämma din granne. En sådan process kan dock både vara kostnads och tidskrävande.Vänligen,

Förtal eller förolämpning?

2015-02-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag och min exfru skiljde oss för nästan ett år sedan. Vi åkte utomlands och min exfru blev där inseminerad och vi fick en dotter. Jag hann tyvärr aldrig adoptera dottern så min exfru står som ensam vårdnadshavare. Mitt umgänge med dottern går i vågor, jag får ha henne periodvis och sedan blir jag fråntagen henne. Min exfru har anklagat mig för både borderLine och nu senast anklagade hon mig för att vara alkoholist och art jag luktat alkohol. Hon ljuger och förtalar mig. Får hon verkligen förtala mig på detta sätt?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Förtal regleras i 5 kap. 1 § BrB och förutsätter att uppgiften ("förtalet") är lämnad till någon annan än den förtalade. Om din exfru enbart har sagt detta till är således inte paragrafen tillämplig, i så fall kan det i stället röra sig om förolämpning. Jag återkommer till förolämpning nedan. För förtal krävs vidare, förutom att det har skett till någon annan än dig, att uppgiften är ägnad att utsätta dig för annans missaktning. I förarbetena till bestämmelsen framgår att det är tänkt att uppgiften, för ansvar, ska vara av allvarligare beskaffenhet. Då borderline är något som många personer ofrivilligt lider av kan det hävdas att ett sådant påstående inte är nedsättande. Till exempel kan ett påstående om viss sexuell läggning eller etniskt ursprung aldrig vara nedsättande i paragrafens mening. Var gränsen ska dras kan i princip endast domstolen svara på i det enskilda fallet, men beroende på omständigheterna är det möjligt att beskyllande av alkoholism är att se som förtal. En (i viss mån haltande) jämförelse kan göras till rattfylleri vilket anses vara förtal att beskylla någon för. Förolämpning aktualiseras om den nedsättande uppgiften lämnas direkt till personen i fråga (dig) (5 kap. 3 § BrB). Förtal och förolämpning hör dock inte ihop så att det som skulle varit förtal om det sagts till en annan person automatiskt är förolämpning om det sägs till den som kränks. Förolämpning omfattar t.ex. smädelser och andra kränkande beskyllningar. På samma sätt som ovan är det svårt att dra en gräns utan att ha all fakta på bordet, t.ex. torde man få tåla mer i en hetsig diskussion än vad man behöver tåla annars.Sammanfattningsvis kan det din exfru beskyller dig för mycket väl vara tillräckligt för att utgöra förtal eller förolämpning, beroende på omständigheterna. Särskilt beskyllningen om alkoholism torde kunna falla under paragraferna, även borderline kan teoretiskt göra det, även om jag finner det otroligt att det då skulle röra sig om förtal.

Utpekad som brottsling

2015-02-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har gått igenom en vårdnadstvist. Mitt ex har i inlagor samt muntligen vid den muntliga förberedande förhandlingen påstått att hon misstänker att jag har utsatt min dotter för sexuella övergrepp. Till stöd för sitt påstående har hon vänt sig till en privat intygsskrivande psykolog, som i sin barnpsykiatriska bedömning skrivit att det kan vara så som mamman påstår. Nu är det så att det som mamman påstår inte är sant. Psykologens utredning är under all kritik och hennes slutsatser utgår enbart utifrån mammans påståenden. Psykologen har vägrat att prata med mig. Jag skickade därför mammans påståenden och psykologutlåtandet vidare till både socialtjänsten samt till polis och åklagare, som beslutade att inte inleda utredningar. Och tingsrätten ansåg psykologens bedömning utan bevisvärde. Vid huvudförhandlingen uppgav mitt ex ingenting om sexuella övergrepp. Och domaren tvingade henne mer eller mindre att komma till en samförståndslösning, vilket vi gjorde. Det som stör mig djupt är att jag falskeligen har anklagats för grov brottslighet, enbart i syfte att skaffa sig fördelar vid vårdnadstvisten, och att det finns både inlagor, protokoll och en psykologbedömning, samt även i tingsrättens dagboksblad, där anklagelserna framgår. Kan man göra så ostraffat?
Victor Sundh |HejDet brott som eventuellt ligger till hands är förtal 5:1 Brottsbalken. För det brottet kan man dömas om man utpekar någon som brottsling eller på annat sätt klandevärd i sitt levnadssätt. Det ska röra sig om felaktiga uppgifter samt att syftet är att skapa missaktning hos allmänheten eller en bredare massa. Att uttala sig vid myndighet är straffritt om man måste göra så, t.ex. vid en rättegång eller förhandling.

Förtal på arbetsplatsen

2015-02-08 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag fick för två år sedan läsa ett dokument(har det kvar) av mina chefer skrivit av mina kollegor om hur jag sköter mitt jobb. Jag upplevde brevet som rent förtal och det fanns ingen som helst sanning i påståendena. Har sedan dess vantrivits på mitt jobb och har svårt att hitta ett nytt.Jag tror att detta på grund av förtal kan ha påverkat mina referenser negativt. Finns det något man kan göra?
Linn Kanter Pergament |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning kan förtal bli aktuellt enligt 5:1 brottsbalken (BrB). Det räcker med att uppgiften som lämnats anses som nedsättande för dig på din arbetsplats och är ägnad att utsätta dig för "andras missaktning". Det krävs dock ingen bevisning om att beskyllningen faktiskt har medfört andras missaktning. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till skada även om en faktisk skada inte behöver ha uppstått. Jag tolkar din fråga som att du faktiskt har blivit skadad av dokumentet då det har en negativ påverkan på dina möjligheter till nytt jobb. Om grunderna för förtal är uppfyllda blir 5:5 BrB aktuell. Utgångspunkten i förtalparagrafen är att förtal endast får åtalas av målsängande, i det här fallet av dig. Hoppas det löser sig för dig!