Förtal i en blogg

2015-08-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag kan anmäla mitt ex för kränkning? Vi gjorde slut för ett tag sen och småbråkat lite. Sen idag den fick jag se att hon har skrivit ut en massa saker på sin blogg om mig. Jag känner mig kränkt och ofredad. Det är mycket i hennes blogg som inte stämmer. Jag mår jättedåligt över att få se en sån sak. Det är ju ändå en privat angelägenhet.
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Det du beskriver handlar närmast om brottet förtal, som finns stadgat i 5 kap 1 § brottsbalken, men det beror på exakt vad hon skrivit. För att det ska röra sig om förtal ska ditt ex ha pekat ut dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller på annat sätt skrivit något som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning. Det krävs att du som person är utpekad och att det är konkreta uppgifter som lämnats, det räcker inte att det är bara allmänna omdömen om dig som person som ditt ex har skrivit på sin blogg. Eftersom jag inte känner till några närmare omständigheter kan jag inte med säkerhet säga om det hon skrivit uppfyller rekvisiten för förtal, men om jag var du skulle jag ringa och anmäla det potentiella brottet till polisen. Print screena gärna de delar av blogginläggen som visar att det är dig som hon åsyftar och där hon lämnat uppgifter om dig som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning.Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh

Förtal och grovt förtal

2015-08-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Ifall en person suttit anhållen misstänkt till våldtäkt och sedan blivit frigiven, får tjejen i fråga sprida information om personen i fråga till sina vänner och hänga ut han som våldtäktsman trotts att han är frigiven?
Viktor Serbán |Hej Hampus,Tack för att du vänder dig till Lawline för rådgivning och hjälp! Vad gäller din situation är mitt initiala svar nej, man får inte sprida information i syfte att hänga ut en person, synnerligen inte gällande allvarliga anklagelser så som våldtäkt. Detta kan utifrån straffrätten ses som förtal alternativt grovt förtal enligt 5 kap. 1-2 Brottsbalken (BrB) (se HÄR). Förtal enligt BrB döms den person som ’utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.’ Straffet för detta är böter såvida inte personen var tvungen att uttala sig eller ifall det med beaktande av omständigheterna var försvarbart.Ett typexempel på ovanstående brott är just ifall någon förorsakat stor spridning av uppgifter om att en person ska ha begått ett mycket allvarligt brott. Med stor spridning menas att man genom internet, eller på annat sätt, t.ex. genom tidningsannons spridit uppgifterna till många personer. Även spridning genom SMS eller andra medier räknas in i denna bedömning.Grundregeln gällande förtal är att åklagare inte får väcka åtal utan att initiativet istället ligger hos personen som blivit utsatt för brottet. Det finns undantag dock kan jag inte bedöma dessa då jag inte har tillräckligt med information. I vart fall har åklagaren möjlighet att väcka åtal ifall brottsoffret gjort en brottsanmälan. För att sammanfatta skulle jag rekommendera att ni vänder er till närmsta Polismyndighet och gör en polisanmälan för i fall ni anser att personen förtalats av annan. Det är dock viktigt att veta att för att åtal ska väckas krävs att en lyckad förundersökning vilket förutsätter konkreta och tydligt talande bevis. Annars löper man lätt risk att förundersökningen läggs ner och åtal aldrig väcks. Jag hoppas mitt svar har varit av hjälp och vägledning!Med vänliga hälsningar,

Förtal eller förolämpning, flera meddelanden

2015-08-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan jag anmäla en person för förolämpling, (ev förtal) då jag och en person till får upprepade meddelanden på sms samt i privata meddelande på facebook om mig som person. Det är öknamn, könsord och förnedrande synpunkter på mitt utseende. Kan jag i såfall även anmäla det som har kommit till annan telefon än min egen rörande mig?Har uttryckligen bett denna person sluta skicka meddelanden till mig men det slutar ändå inte.
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline.Skillnaden mellan dessa två brott är vem de riktar sig mot. Förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken (1962:700) (BrB), innebär att någon utpekar en annan som klandervärd, d.v.s. vill såra en person genom att prata med tredje man. Förolämpning (5 kap. 3 § BrB) innebär att meddelandet går direkt till offret.FörtalDen som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta någon för missaktning döms för förtal. Uppgiften ska innebära att andra typiskt sett ska kunna förlora aktningen för offret. Att bete sig som denna person innebär enligt min mening att uppgift som typiskt sett innebär att människor förlorar aktningen för personen lämnas. Gärningsmannen döms inte för förtal om det är försvarligt att lämna en sådan uppgift och man visar att uppgiften var sann eller har skälig grund för den.FörolämpningDen som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot personen döms för förolämpning. Som nämnt så riktar sig uttalandet i det här fallet direkt till offret. Att smäda någon genom kränkande tillmälen, skällsord eller beskyller någon för något skymfligt innefattas. Typexempel från rättsfallet NJA 1989 s 374 är "jävla svartskalle". Innehåller texten en bestämd nedsättande uppgift, som i ditt fall, gör man sig skyldig till förolämpning. Riktar sig texten inte bara till offret utan även till tredje part döms gärningsmannen istället endast för förtal. Förolämpning är alltså ett brott som bara aktualiseras om förutsättningarna för förtal inte uppfylls.SammanfattningI ditt fall verkar det som om gärningsmannen kan dömas för förtal. Vänder sig texten bara till offret blir det förolämpning, vänder den sig även till tredje part blir det förtal. Avslutningsvis kan sägas att förtal och förolämpning i skriven text i vissa kan vara tryckfrihetsbrott, se 7 kap. 4 § 14-15 p. Tryckfrihetsförordningen (1949:105).Med vänliga hälsningar

Förtal genom bildpublicering

2015-08-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! Om någon har lagt ut en text med tillhörande bild på internet, där man menar att personen på bilden har begått ett brott. Inget namn är nämnt i texten och på bilden syns en person bakifrån/snett från sidan. Alltså man ser ej ansiktet. Är det möjligt att väcka åtal för förtal med det som bevis?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågan om förtal behandlas i brottsbalken, som du hittar https://lagen.nu/1962:700.För att dömas för förtal enligt brottsbalken 5 kap. 1 § krävs att gärningsmannen utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det krävs alltså att en viss person utpekas som brottslig. Utifrån din fråga, krävs för förtal att det går att identifiera personen på bilden, annars har ju inget utpekande skett. Är bilden sådan att det går att identifiera personen skulle det scenario du beskriver kunna innebära ett förtal. Möjligheten att väcka åtal är också beroende av vilken bevisning som finns i målet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Ofredande och förolämpning?

2015-08-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har under lång tid blivit trackasserad av min granne, allt jag gör äger och har är bara en massa skit säger hon till mej . jag är utbildad undersköterska, kallskänka, servitris, . Har efter min avslutade restaurangskola varit ute på sjön jobbade som kallskänka, har jobbat på trafikrestauranger. Hon sa till mej"Hur kan du som är så dum i huvudet vara kallskänka hur kan du som är så dum i huvudet ha varit ute på sjön." En dag utanför min dörr säger hon "DU ÄR EN IDIOT, DU ÄR EN IDIOT" , hon säger till mej"DU ÄR DUMMARE ÄN DUMMAST" DET FINNS MYCKET MERA ATT BERÄTTA MEN JAG STANNAR HÄR FÖR NU
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Det brott som uttalandena skulle kunna vara är förolämpning, 5 kapitlet 3 § brottsbalken. Förolämpning innebär att man med avsikt att såra någon direkt till den utsatta kalla denne för kränkande saker, beskylla personen kränkande eller liknande. Det kan även röra sig om ofredande, 4 kapitlet 7 § brottsbalken. Ofredande kan vara mobbning vilket det du har varit med om är. I rättsfallet RH 1997:114 dömdes en person till ofredande och förolämpning, då hade offret (och hans fru) lidit väldigt mycket av angreppen och på grund av dem flyttat till en annan ort.Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med polisen och anmäla händelsen. Om detta är ett beteende som fortsätter en längre tid och t.ex. utvecklar sig till stalking så är det viktigt att polisen vet att trakasserierna har pågått sedan tidigare. Då tar de en ytterligare anmälan på större allvar. Det är tyvärr så att dessa anklagelser inte är sådana som brukar leda till fällande domar. Du får höra med polisen vad de anser men det är hur jag har förstått det i alla fall. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Beskylld för barnmisshandel, förtal?

2015-08-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är beskylld för barnmisshandel på min son när han var barn. som nu är 41 år. har aldrig hört något om detta tidigare. har försökt få en förklaring men han vägra svara. Vad ska jag göra?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För det första kan nämnas att eventuella brott är preskriberade, se 35 kap. Brottsbalken (1962:700), BrB. Misshandel av normalgraden har en preskriptionstid på fem år, grov misshandel preskriberas efter 10 år.För det andra kan beskyllandet vara brottsligt. Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot personen döms för förolämpning, 5 kap. 3 § BrB. Förtal, 5 kap. 1 §, innebär att någon utpekar en annan som klandervärd, d.v.s. vill såra en person genom att prata med tredje part. Vänder sig beskyllningen bara till dig blir brottet förolämpning, vänder den sig även till tredje part blir det förtal. Gärningsmannen döms inte för förtal om det är försvarligt att lämna en sådan uppgift och man visar att uppgiften var sann eller har skälig grund för den.Sammanfattningsvis kan du alltså om du vill anmäla din son för beskyllningen. Har det inte varit försvarligt att lämna uppgiften om barnmisshandel och saknas skälig grund för den gör han sig sannolikt skyldig till förtal, beroende på om beskyllningen riktar sig till enbart dig eller även tredje man.Med vänliga hälsningar

Falsk angivelse och förtal

2015-08-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |hej jag har blivit polisanmäld 2 gånger för misshandel av min fru vilket inte har skett, båda gångerna har det blivit avskrivet hos polisen nu är det så att vi ska skiljas och jag tror att hon kommer hitta på någon lögn igen för att få ensam vårdnad av våran dotter så fråga 1 kan jag anmäla henne för förtal eller nått för dom 2 första tillfällen hon anmält mig, sen är det så att hon har den senaste veckan kallat mig tjuv sagt till vår dotter att pappa är en gris ex när dom ser på tv o det kommer en gris säger hon kolla pappa är på tv och det är det där med tjuv som jag är rädd att hon anmäler mig för fast jag har ingen aning vad det skulle vara som jag har tagitmvh
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!För förtal krävs det att handlingen är ägnad att utsätta någon för andras missaktning. Det krävs därför att det även sprids till någon annan än den som åsyftas. De uttalandena som du nämner om att du skulle vara en tjuv och gris kan således mycket väl vara förtal.Vad gäller de tidigare anmälningarna är det brottet "falsk angivelse" som ligger närmast till hands. Det är begånget om någon anmäler en person för ett brott med vetskapen om att personen i fråga är oskyldig med avsikten att personen ska dömas. Det är således fullt möjligt för dig att anmäla henne för hennes tidigare anmälningar.

Ang. händelseförlopp och vad anmälan bör avse

2015-08-14 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Igår när jag och min bror och 2 tjejer var Påväg hem sent efter en fest stötte vi på en kille som började hetsa medans vi gång efter gång bad han köra iväg med sin bil tills han sa till ena tjejen att hålla käften och min bror frågade va han säger och knuffar lätt på bilen, då lägger killen i backen och gasar fullt och försöker köra över min bror med en rivstart så det blir 5m sladdspår, då kastade jag en burk på vindrutan och frågade va han håller på med. Han kör iväg och stannar lite längre fram och parkerar för att kliva ut ur bilen och ringer polisen och anmäler mig för burken men nämner inget om vad han gjorde innan, polisen kommer till plats men märker direkt att vi inte är aggresiva och säger till oss att det är okej för oss att gå hem.Han borde inte ha körkort för han är helt klart en trafikfara och min fråga är vad jag ska anmäla han för? Mvh Jimmy johansson
Malin Dijnér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis vill jag påtala att det är svårt att avgöra vilken brottslighet som personen i fråga kan dömas för, då flera faktorer i det enskilda fallet väger in i bedömningen. En generell redogörelse redovisas därför utifrån de omständigheter som du angett i din fråga. Jag har tolkat frågan som att den består av två delar - en där den ena personen uttalade skällsord till den ena kvinnan, en där personen i bilen backar med full hastighet för att han, vad du beskriver, försöker köra över din bror. Jag försöker därför svara i enlighet med hur jag uppfattat frågans uppdelning.Utifrån din beskrivning av personens agerande i fråga när han sa skällsord till den ena kvinnan, skulle beteendet kunna falla in under bestämmelsen 5:3 i brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700, om förolämpning. "Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter." En förolämpning skall emellertid vara ägnad att såra någon, varför en bedömning måste göras i det enskilda fallet. Förolämpningen kan ske genom att kalla någon för kränkande saker, beskylla personen kränkande eller bete sig på ett skymfligt sätt. Vad gäller den delen att personen i fråga backat mot din bror med sin bil, kan bedömas enligt 1 § i lagen om straff för vissa trafikbrott, främst andra stycket, se https://lagen.nu/1951:649. "Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år. Lag (1994:1416)." Brottet straffas om det begås uppsåtligen eller om personen med vetskap om att det finns en risk för att något inträffar, tar en risk att olycka sker, även om det inte är avsikten. Bedömningsorsaker kan vara olämpligt uppträdande vid framförande av fordon, men att någon däremot brister i uppmärksamhet just för ett ögonblick är inte straffbart. jmf 5 §.Avslutningsvis finns ett antal brottsbestämmelser i brottsbalken som initialt skulle kunna appliceras på din fråga, men som består av rekvisit som måste vara uppfyllda för att brottet ska anses ha ägt rum, vilket i vissa fall brister. Exempel på det är brottsbalkens 10:4 om olaga hot samt 3:9 om framkallande av fara för annan. Beroende på ytterligare omständigheter i målet kan även brott mot liv och hälsa och därmed försöksbrotten till dessa, aktualiseras genom 3 kap. brottsbalken. Det är svårt att i nuläget ge ett mer konkret svar på din fråga, då flertalet faktorer väger in i bedömningen, varför ett tydligare svar är svårt att ge med ovanstående information ifrån din fråga. Önskar dig lycka till och hoppas du fått vägledning och svar på din fråga! Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.