Ekonomiskt förtal m.m.

2014-11-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har blivit hotad med förtal för det här blogginlägget av fastighetsägaren: http://www.rikatillsammans.se/2014/10/13/rakna-och-investera-i-hyresfastigheter/Finns där någon substans bakom det?Vad innebär det för mig om jag skaffar ett utgivningstillstånd?Hälsningar Jan
Viktor Persson |Hej och tack för att du kontaktar LawLine med dina frågor.De svenska bestämmelserna om ärekränkning hittar du i 5 kap. brottsbalken. Där sägs att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen i fråga för andras missaktning döms till förtal. Utöver det finns det i samma kapitel en bestämmelse om förolämpning. Det sägs att den som smädar en annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom döms till förolämpning.Gemensamt för reglerna är att de endast skyddar enskilda fysiska personer men inte föreningar, bolag eller andra kollektiva enheter. I Sverige är alltså inte s.k. ekonomiskt förtal straffbart. Företag som blir baktalade har alltså inte några rättsliga medel att sätta emot. I ditt fall blir slutsatsen att du inte behöver oroa dig över fastighetsägarens hot, såtillvida du inte förtalar själva fastighetsägaren i hans roll som privatperson. Men det fanns ingenting som ger sken av det i din artikel.Innebörden av ett utgivningstillstånd är att tryckfrihetsordningen kommer tillämpas på din blogg istället för som i dagsläget, personuppgiftslagen och brottsbalken, m.m. Din webbplats blir alltså grundlagsskyddad.Grundlagsskyddet innebär bland annat att:– särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott – det bara är utgivaren som ansvarar för det som publiceras – meddelare har rätt att vara anonyma – myndigheter får inte forska efter deras namn och personer som är verksamma på en redaktion får inte avslöja meddelarens identitet – myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (censurförbud) – personuppgiftslagen (PuL) inte gäller om tillämpningen av lagen strider mot yttrandefrihetsgrundlagen.(Se mer om utgivningsbevis här http://www.radioochtv.se/tillstand-och-registrering/internet/utgivningsbevis/)Om du har några följdfrågor kontakta person.viktor@gmail.comVänligen,

Anklagelser på Facebook - förtal?

2014-11-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! En fråga i ett väldigt känslig ärende. Min sambo har blivit anmäld för misshandel (falskt), polisen utreder detta dock. Det finns en kvinna i detta ärende som har valt att via media gå ut med detta ärende. Där hon hävdar att en man "högt uppsatt statstjänsteman" (min sambo, som alla vet vad han jobbar med) ska ha missbrukat sin position i arbetet. Anklagelser så som att han skulle ha misshandlat sin son. Väldigt kraftiga anklagelser som redan Sveriges rättsväsende tar hand om i nuläget. Detta publicerar hon delvis på sin Facebook sida och även öppet i facebook sidan till efterlyst. Det hon skriver kan alla på hennes sida förstå vem det handlar om. Detta trots att han inte blivit hörd eller dömd för något. Kan detta på något vis påkallas som förtal/kränkning.
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En person kan dömas till böter för förtal om personen utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på något annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap 1 § brottsbalken). Personen kan undgå ansvar om personen var skyldig att uttala sig eller om det var försvarligt att lämna uppgifterna. (Omständigheter som kan göra det försvarligt att lämna uppgifterna är t.ex. situationer där ett annat enskilt eller allmänt intresse motiverar att uppgiften lämnas.) Personen måste då kunna bevisa att uppgifterna var sanna eller att personen hade skälig grund att tro att de var sanna. Huvudregeln är dock att ärekränkande beskyllningar är straffbelagda oavsett om de är sanna eller inte. Din sambo kan anmäla kvinnan för förtal och väcka åtal genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Han kan även föra skadeståndstalan om ersättning för kränkningen (2 kap 3 § skadeståndslagen).Hoppas detta ger svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Förtal - Brottsbalken 5 kap. 1 §

2014-11-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har arbetat mer än 30 år som lärare i grundskolan och har goda vitsord från mina tidigare arbetsgivare. I år bytte jag skola. Efter en och en halv månad har en förälder vänt sig direkt till rektor med ett e-mail och på osanna grunder begärt mitt avsked. Jag känner mig kränkt och utsatt för förtal. Är detta förtal? I samma föräldragrupp har jag däremot mött ett positivt gensvar från de flesta föräldrar och de har också framfört det i e-mail direkt till mig. Vad kan jag göra för att få stopp på den anklagande föräldern? Vilka rättigheter har jag rent juridiskt? Är det tillåtet att smutskasta hur som helst bara för att man är lärare? MVH "Mota Olle i grind"
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Utan att veta vad för uppgifter föräldern spridit i mailet är det svårt att ge dig ett svar om just din situation. Mitt svar blir därför generellt angående förtal, men förhoppningsvis besvarar det din fråga ändå.För att det ska vara fråga om förtal enligt Brottsbalken 5 kap. 1 § måste någon utpeka en annan person som "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt" eller annars lämnat en uppgift "som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning". Om personen var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och den som uttalat sig kan visa att uppgiften var sann eller hade skälig grund så är det inte att se som förtal. När det handlar om "ägnat att utsätta denne för andras missaktning" så gör man en bedömning om vad som typiskt sett anses ägnat att utsätta någon för andras missaktning. Om uppgifterna verkligen lett till missaktning eller om den som lämnat dem haft avsikt att de skulle leda till det spelar alltså ingen roll. När man bedömer så tar man hänsyn till den krets av personer det yttrats i och hur ett sådant uttalande där typiskt sett påverkar den kretsen. Ett och samma uttalande kan alltså i ett ungdomsgäng anses inte typiskt sett vara ägnat att väcka missaktning, medan samma uttalande anses vara ägnat att väcka missaktning i en annan krets. En grundförutsättning för förtal, som är uppfylld i ditt fall, är att uppgiften lämnats till någon annan än den utpekade. Man tar i en domstolsbedömning även hänsyn till hur stor spridning uppgiften fått, och i ditt fall tycks den endast nått rektorn. Straffet för förtal är böter, och det är värt att notera att det är ett brott som i normalfallet inte faller under allmänt åtal utan målsäganden (den som blivit utsatt, i detta fall du) får själv väcka åtal och driva åtalet (5 kap. 5 § Brottsbalken). Om du skulle väcka åtal mot personen för förtal kan du i samband med det även yrka skadestånd. Jag rekommenderar dig dock att konsultera en jurist för rådgivning innan du funderar på att väcka åtal, för att bedöma dina möjligheter att vinna målet samt en beräkning av vilka kostnader det skulle kunna medföra.Vänligen, 

Brott att sprida falska rykten?

2014-11-08 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! För det första så vill jag bara säga tack för att ni finns!!! Det här kanske låter som ett töntigt ärende, jag har svårt att kategorisera var i lagboken man ska kolla, det finns en kille som pratar skit om mig, säger att jag är hans exflickvän och att jag har gått till sängs med honom, jag har vunnit titeln Miss Chinese i Europa så många kineser i Stockholm känner till mig, förutom vänner så många gånger när jag ska äta på Kina restauranger så kommer personal fram och frågar om jag är dennes persons flickvän på riktigt och då förklarar jag att det ät bullshit, räknas det som ett brott att man sprider falska rykten om personer? Det låter säkert väldigt löjligt men jag mår dåligt psykiskt av att höra att det hela tiden. Jag kan lägga till att detta började för ett eller två år sedan, en gång stötte jag på den här killen och frågade varför han håller på och säger så till folk och då sa han förlåt och att han skulle sluta, det lugnade ner sig då, men idag fick jag höra igen att han säger så igen, jag har frågat jättemånga människor som jag tror är kompis med honom men ingen vill ge mig hans telefonnummer!! Det är jätteirriterande att inte kunna kontakta den här personen. Med vänlig hälsning
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder sig till oss på Lawline med din fråga. Närmast till hands är att tänka sig att detta har att göra om förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). Förtal innebär att någon sprider rykten om att du är brottslig eller/och har ett klandervärt levnadssätt. Dessa uttalanden ska vara ägnade att skada ditt anseende hos andra. Uttalandena måste alltså ha nått en tredje part. Det räcker inte med att endast du får höra ryktena. En skada på grund av ryktena behöver de facto inte skett, utan det räcker att det funnits ett syfte att skada. Det spelar ingen roll om uppgifterna i ryktena är sanna eller osanna, även om osanna uppgifter i normalfallet ses som allvarligare. Vid bedömningen av om förtal föreligger tar domstolen hänsyn till följande. Av betydelse har hur nedsättande uppgifterna varit. Dessutom ska innehållet i ryktena varit sådant att det typiskt sett utsätter någon för andras missaktning. Det är inte tillräckligt att ryktena är för lösa eller abstrakta. Något som ytterligare har relevans i förtalsbedömningen är hur stor spridning ryktena fått. Vidare beaktas om ryktesspridaren insåg att uppgifterna var osanna och ogrundade och att dennes motiv var att skada den förtalade (dig). Ryktesspridaren måste haft ett uppsåt att utsätta dig för missaktning. Det är som huvudregel endast du som målsägande som kan väcka åtal om förtal. För att en åklagare ska väcka åtal krävs att det är påkallad ur allmän synpunkt och att åtalet avser grov förtal (5 kap. 5 § brottsbalken). Det är värt att säga att om du förlorar målet om förtal, riskerar du att får betala både dina egna och motståndarens rättegångskostnader. Därför är det av vikt att du har konkreta bevis. Du kan även kontakta en jurist om du är osäker. Vänliga hälsningar, 

Förtal att påstå att en person varit kär och stalkat en?

2014-11-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har genom kronofogden skickat en fordran på en tidigare vän som är skyldig mig pengar. Hen har överklagat och hävdar att jag gett pengarna som gåva då jag skulle varit kär i personen. Hen hävdar även att jag stalkat hen vilket inte stämmer. Är detta förtal?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga! Förtal regleras i 5 kap. 1 § BrB och innebär att man inte får lämna en uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning, som exempel nämns att peka ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadsätt. För att uppgiften ska kunna utgöra förtal krävs vidare att den har lämnats till en annan person än den utpekade (i det här fallet dig), är det enbart du som tagit del av påståendet kan det inte utgöra förtal.Eftersom det normalt inte kan anses klandervärt att vara kär torde inte det påståendet utgöra förtal, även om det inte är sant så krävs nämligen att uppgiften är nedsättande och att det är en uppgift av allvarligare beskaffenhet. Påståendet om att du skulle ha utsatt personen för stalking skulle eventuellt kunna utgöra brott. Det ska i så fall vara en uppgift som har en viss bestämdhet och är klandervärd. Att enbart antyda det i "förbifarten" torde t.ex. inte räcka. Uttalandet ska ha varit avsett att skada ditt anseende hos andra personer.I brist på information om sammanhanget och vad som sagts är det inte möjligt att avgöra huruvida det sista påstående kan utgöra förtal eller inte, det är i vart fall inte uteslutet utan kan under "rätt" förutsättningar absolut utgöra förtal.

Förutsättningar för förtal

2014-11-14 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Har blivit "hotad" om att bli anmäld för förtal och undrar om dem verkligen har en orsak till att göra det. Skrev ett inlägg där inga namn är nämnda men dem som vet vad jag skriver om kan lista ut vilka personer jag menar. I inlägget handlade det om hur jag kände och mådde. Hjälpt personer med att betäcka hästar och jag skulle få halva språngavgifterna som betalning men istället för pengar så skulle jag få det i hö. Jag har flera ggr kontaktat dem och frågat när jag få mitt hö men fått olika svar varje gång, så som att jag ville inte ha betalt från början. Något jag inte ville för jag tyckte det va kul att hjälpa till. Men hela min sommar spenderade jag hos dem, flera timmar om dagen och sena kvällar. Så i efterhand är jag glad att jag tackade ja till betalningen. Men jag känner att jag blivit lurad på min betalning. Och är ledsen över detta. Inlägget är långt men handlar främst om mina känslor, inga namn är nämnda och jag har inte skrivit något om dem. Mer än att jag känner att dem kommer lura mig. Kan jag bli anmäld för förtal pga att jag skriver om hur jag mår och hur ledsen jag är över detta?
Hugo Westerlund |Hej och tack för din fråga.I mitt svar kommer jag diskutera om det du skrivit i ditt inlägg kan utgöra förtal. Enligt Brottsbalken 5 kap 1 § döms som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, för förtal till böter.Bestämmelsen är knepigt skriven men om man förenklar den krävs följande för att man ska ha gjort sig skyldig till förtal.1. Man lämnar en uppgift som utpekar någon.2. Uppgiften ska vara nedsättande.För att ett påstående ska utgöra en ”uppgift” krävs det att uttalandet är bestämt på ett visst sätt. Allmänna omdömen, till exempel att någon är dum eller snål, anses inte vara en uppgift enligt förtalsregeln.I kravet på att ”utpeka någon” ligger att det måste gå att identifiera den person som avses.En uppgift måste ”lämnas”. Detta betyder att uppgiften måste ha nått någon annan än den som utpekas i uppgiften.Ett slutgiltigt krav är att uppgiften är nedsättande. Enligt regeln krävs att den ”är ägnad att utsätta någon för andras missaktning”, och detta kan ske genom att någon utpekas såsom ”brottslig eller klandervärd”. Uttrycket ”ägnat att” innebär att uppgiften typiskt sett ska duga för att andra personer ska tycka illa om den personen som utpekas. Utgångspunkten för bedömningen är den sociala värderingen på orten och inom den egna samhällsgruppen eller personkretsen.Om jag tolkar din fråga rätt så har du skrivit om personer som trots att de lovat dig ersättning för arbete inte har betalat dig. Du känner att de har lurat dig. Visserligen har du inte skrivit namn men detta är inte ett krav enligt förtalsregeln utan det räcker att det går att identifiera personerna. Däremot vill jag ifrågasätta huruvida dessa uppgifter är ägnade att utsätta någon för missaktning. Enligt min bedömning är de uppgifter som du lämnar inte tillräckligt allvarliga för att typiskt sett duga för att andra personer ska tycka illa om de som utpekas.Till sist vill jag nämna att om de som utpekas i ditt inlägg ändå anser sig vara utsatta för förtal så kan dom inte vända sig till polis eller åklagare. Förtal är ett brott som lyder under reglerna om enskilt åtal. Detta betyder att man som huvudregel själv måste skriva en stämningsansökan och lämna in till domstolen. Dessutom, om den som åtalar förlorar målet kan den bli skyldig att betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Därför vore det nog en dum idé av dessa personer att gå vidare med fallet.Vänliga hälsningar,

Förtalsbestämmelsen i 5:1 brottsbalken

2014-11-08 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, ett rykte har spridits av en tjej att jag misshandlat hon. Finns då en del folk som tror hon och vänder sig emot mig. Hela min familj och flickvän kan intyga att jag varit hemma då denna misshandel skulle hänt. Jag och min mamma for till tjejen och hennes mamma och pratade ut. tillslut så postade hon ett inlägg på Facebook och skrev att allt var ett missförstånd och att det inte var jag. och hon skulle också ha skrivit till folket som var emot mig att det inte var jag som slagit hon. men fortfarande tror visa personer att det var jag. och jag mår ju såklart dåligt över detta. Går detta att anmäla och vad skulle då konsekvenserna bli? skadestånd?
Tova Thuresson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med ditt juridiska spörsmål!Förtal är ett brott som regleras i 5:1 brottsbalken (BrB). Brottet förtal utgörs av att någon sprider uppgifter om någon annan, som typiskt sett räcker för att utsätta personen för andras missaktning. Detta är ett brott som skulle kunna aktualiseras i ditt fall då någon spridit uppgifter om att du misshandlat denne.För att det ska vara fråga om förtal enligt 5:1 BrB ska uppgiften som lämnats bl.a. ägna att utsätta någon för andras missaktning. En uppgift är ägnad att utsätta någon för andras missaktning, om den är av det slag att den duger för att framkalla missaktning hos andra. Med missaktning ska förstås att personen som uppgiften berör i någon avseende ses som en ”sämre” människa. Detta bör stämma i ditt fall då du förmodligen ses som en sämre människa av de som tror att du misshandlat den här kvinnan. Förtalsbestämmelsen bör således kunna aktualiseras i ditt fall.Vidare kräver förtal att en nedsättande uppgift lämnats till någon annan än det utpekade, d.v.s. att fler än du måste ha tagit del av uppgiften. Så verkar vara fallet då du skriver att det är en del personer som tagit del av uppgiften.Dock finns undantag från förtal, d.v.s. att det i vissa fall inte är straffbart att lämna en nedsättande uppgift om någon annan. Är uppgiften med hänsyn till omständigheterna i fråga försvarlig och visar den misstänkte att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den ska han inte dömas till ansvar. Om uppgiften som kvinnan lämnat inte är sann så bör inget av dessa undantag kunna aktualiseras, utan förtalsbestämmelsen är där med tillämplig. Skadestånd skulle kunna komma i fråga om du yrkat på detta vid väckandet av åtal (krävs då först att du gör en anmälan).Med vänlig hälsning,

Anklagelse om gränslöshet

2014-10-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är "gränslös" en juridisk term? Vad innebär en anklagelse om gränslöshet mot annan person?
Mattias Vilhelmsson |Hej!Mig veterligen är "gränslös" ingen juridisk term i "strikt" mening. En anklagelse om gränslöshet mot en annan person skulle kanske, beroende på hur/när/var det sägs, kunna vara ett brott, möjligtvis förtal, se 5:1 BrB. Att säga ett en annan person är gränslös kan betyda många saker. Men som jag redan antytt beror innebörden av uttalandet helt på i vilken kontext det sägs och tyvärr är uppgifterna i din fråga för begränsade för att kunna göra någon bedömning.