Anställd som i rätten skriftligen ljugit

2015-05-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!En tjänsteman på ett företag har skriftligt inför Tingsrätten uttalat osanningar om mig.Personen har fått möjlighet att skriftligt ta tillbaka sina påståenden men avstått.Tjänstemannen har gjort sina uttalanden i tjänsten.Jag har tänkt polisanmäla tjänstemannen, som privatperson för brott mot brottsbalkens 5 kapitel 1§.Om vi tänker oss att det som sagts är brottsligt kan jag då med framgång få tjänstemannen fälld eller är det i så fall tjänstemannens arbetsgivare som är skyldig.
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Frågan är inte helt lätt att besvara eftersom att jag inte har hela bakgrunden till händelsen, därför kan jag inte ge ett säkert svar på om ett åtal verkligen skulle ha någon framgång.Med bakgrunden du gett verkar det möjligt att tjänstemannen har gjort sig skyldig till förtal (brottsbalken 5 kapitlet 1 §). Brottet förtal kräver att tjänstemannen har utpekat dig som klandervärd eller brottslig eller att hen har lämnat uppgift som var menat att utsätta dig för annans missaktning. Tjänstemannen kan dessutom undkomma ansvar om hen hade skälig grund för uppgiften eller var skyldig att lämna uppgiften, t.ex. vid tjänsteplikt (2 stycket i förtalsparagrafen). Det är inte möjligt att med bara den information som jag har nu ange om hen lämnat uppgift enligt 1 stycket eller om hen kanske är fri från ansvar enligt 2 stycket. Om du anser dig ha fog för att anmäla tjänstemannen för förtal är det du som ska väcka åtal (rättegångsbalken 47 kapitlet 1 §). Förtal är ett såkallat målsägandebrott och det är målsägande själv (alltså du) som driver målet (brottsbalken 5 kapitlet 5 §). Vad din skriftliga stämningsansökan ska innehålla finner du i rättegångsbalken 47 kapitlet främst 2 §. Straffet för förtal är som du säkert sett böter men det finns även möjlighet att få skadestånd om man yrkar på det. Tjänstemannens arbetsgivare kan bli skyldiga att betala det eventuella skadeståndet. Detta kallas principalansvar och finns i skadeståndslagen 3 kapitlet 1 §. Då krävs att brottet har skett i tjänsten, som du här anger att är fallet. Jag vill här även varna för att rättegångskostnaderna kan bli ganska stora och du behöver överväga om du kan ta den risken innan du ger dig in i processen. Det beror självklart på hur övervägande bevis du har för att utsagan var felaktig. Jag anser vidare att det även kan vara fråga om osant intygande, brottsbalken 15 kapitlet 11 §. Då krävs dock att tjänstemannen till tingsrätten har intygat att ett avtal har ingåtts, att examen har erhållits eller liknande som innebär att i en urkund lämna osann uppgift om andra än sin egna angelägenheter (mer om detta finns att läsa i boken Brotten mot allmänheten och staten av M. Ulväng m.fl. sid. 169-174). Det finns dessutom ett krav på att det funnits en fara för att intyget kommer till användning (vilket verkar har skett här). De två brotten, förtal och osant intygande, skyddar olika intressen så det borde vara möjligt att tjänstemannen döms för dem båda. Hoppas att det gav svar på din fundering. Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma.

Konflikt med grannar

2015-05-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Vi är i en ganska komplicerad konflikt med vår granne. Bland annat anklagar de oss för att trakassera dem genom att skicka folk att spionera på dom, att ha kameror riktade mot deras hus och att vi sprider rykten om dom bland grannarna. Det anklagar oss även för sabotage på deras växter. Idag fick vi ett brev från dem om att de har stämt oss för att vi har "förorsakat skador på betydande växter". Inget av detta är dock ens i närheten av sant. Faktum är att de själva har kameror mot vårt hus, de har erkänt att de kapat grenar från träd på vår tomt och de själva iakttar oss ohämmat så fort vi är ute på tomten. Mannen har även indirekt hotat oss: "Jag har tio miljoner dollar på banken, jag kan göra vad jag vill om det är så ni vill ha det" Vi konstaterade ganska snart efter vår inflytt för två år sedan att paret lider av vanföreställningar och paranoia. Vi har med den utgångspunkten kunna hantera dom ganska väl. Men nu börjar det bli allt mer otrevligt. De spottar mot oss när vi kommer nära, för våra tre barn mellan 2 och 11 år är deras beteende skrämmande och vi är oroliga för att detta ska eskalera till något ohållbart. Det har inte begåtts några brott ännu, men situationen är obehaglig och vi vet att för de förra husägarna så slutade det med slagsmål och hot med yxa. Finns det något vi kan göra, eller bör göra i förebyggande syfte? Hur långt behöver det gå innan vi kan koppla in polis, eller annan juridisk kraft?
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Jag förstår att du har problem med dina grannar. Mitt råd är att du går till polisen direkt eftersom att jag ser att flera möjliga brott har begåtts. Kanske förstår grannarna att det är allvarligt om polisen kommer och pratar med dem? Det som jag anser att inte är tillåtet är att de har kameror riktade mot erat hus, spottat mot er och att de faktiskt anklagar er för brott (vilket i sig är brottsligt). Angående att de har en kamera riktat mot din tomt så har datainspektionen uttalat sig såhär: ”Datainspektionen anser att det är otillåtet att kameraövervaka grannars bostäder och trädgårdar. Det beror på att det i princip inte kan finnas några legitima skäl för en person att övervaka sina grannars tomter, om det inte är så att grannarna har samtyckt till övervakningen.”Genom att de sprider ut lögner om er och anklagar er för brott gör de sig skyldiga till förtal enligt brottsbalken 5 kapitlet 1 §. Det är lite svårt för mig att säga vad som är brottsligt etc. utan att ha t.ex. sett hur kameran är vinklad, hur spottar de mot er o.s.v. Därför föreslår jag istället att ni kontaktar polisen som förhoppningsvis kan hjälpa er vidare. Det kan vara bra att nämna hur det slutade för den tidigare grannen så förstår de att det inte är ett nytt problem. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Förtal av anonym person

2015-04-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Skrev för en tid sedan en insändare i en lokaltidning där jag beskrev hur en kollega på jobbet behandlar mig illa och pratar om mina personliga förhållanden till andra. Jag satte inte ut vare sig kollegans namn eller mitt, ej heller arbetsplatsens namn. Med tanke på kollegans temperament undrar jag om han skulle kunna stämma mig för förtal/ärekränkning?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Förtalsbrottet behandlas i Brottsbalken, som du hittar https://lagen.nu/1962:700. Förtalsbrottet återfinns i BrB 5:1 och beskrivs på detta sätt:Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.För att man ska kunna dömas för förtal krävs att någon har utpekats eller uppgift lämnats på ett sätt som kan utsätta personen för andras missaktning. Detta innebär att en nedsättande uppgift måste ha nått en tredje person. En insändare där den utpekade personen är anonym och inte går att identifiera, borde därför inte kunna ses som ett förtal. Det är också värt att notera att förtal åtalas normalt som enskilt åtal, BrB 5:5, vilket betyder att personen som drabbats av förtalet, och inte åklagaren, åtalar. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Förtal eller förolämpning mot företag

2015-04-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej ! Har en egen salong med hyrstolar. Igår sa jag upp en av hyresgästerna pga förtal och att denne pratat om företaget privata angelägenheter utåt och även förvrängt sanningen . Nu lägger denne person ut hela företagets namn på Facebook och skriver sin version av det hela och ber folk passa sig för att jobba hos mig. Vad gör jag har hon rätt till att hänga ut ett helt företag vid namn ?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brott som går under förtal återfinns i 5 kap. 1 § BrB. För att straffansvar skall aktualiseras krävs att någon utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Bestämmelsen i sig riktar sig endast mot enskilda individer och inte företag, föreningar eller andra kollektiva enheter. Det saknas i Sverige skydd mot ekonomisk förtal dvs. företag m.m. Om det dock är så att yttrandena riktar sig mot en eller flera individer i företaget och inte företaget i sig kan ändå bestämmelsen förtal bli aktuell. Undantagsfallet är dock om yttrandena rör sig mot en liten firma som nära förknippas med personen och att uppgiften som lämnas om firman i praktiken avser personen själv i fråga. Dock är detta ytterst svårt att få igenom och det fall där förtal i detta hänseende anses föreligga har handlat om en liten firma med samma namn som personen i fråga, se NJA 1950 s.250. Även brottet förolämpning, 5 kap. 3 § BrB, lär inte bli aktuell då det utmärkande för förolämpningsbrottet är att uttalandet riktat sig till den berörda personen själv. Vänliga Hälsningar,

Förtal på internet

2015-05-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En person har på sin blogg anklagat mig för att bedriva bidragsfusk. Det framstår tydligt vem hon menar. Kan jag stämma henne för förtal? Är det svårt att få någon fälld för förtal?
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Regeln om förtal återfinns i 5 kap 1 § brottsbalken, som du hittar här. Paragrafen stadgar att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning ska dömas för förtal till böter.Att i en blogg skriva att en viss namngiven person bedriver bidragsfusk är utan tvekan att klassa som förtal men eftersom jag inte känner till alla omständigheter eller vet exakt hur blogginlägget är formulerat kan jag inte uttala mig om chanserna för fällande dom. I det här läget vill jag först och främst rekommendera dig att på något sätt spara ner blogginläggen för att säkerställa att de inte tas bort, exempelvis kan du print screena eller fotografera texten som visar att just du blir utpekad som bidragsfuskare. Därefter skulle jag rekommendera att du anmäler personen som skrivit inläggen till polisen, det gör det lättast genom att ringa 114 14.Vänliga hälsningar,

Kränkande uttalanden från arbetsgivaren

2015-05-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Lawline,Jag jobbar som tidningsbud nattetid på ett företag. Min chef har vid flera tillfällen inom en kort period blivit skyldig till ärekränkningsbrott genom att grovt förolämpa mig med skällsord som "Åsna, idiot och horunge" högt bland kollegor medans vi t ex lastat tidningar. Han har i sitt framförande varit väldigt aggressiv i sin ton. Vidare har han också uttryckt sig enligt följande, "Du (mig dvs) och xxxx (annan kollega) gör så att jag blir äcklad av detta jobb och bara vill sluta" detta uttryck har han också använt sig av i öppen miljö bland kollegor. Jag har nämnt för honom flera ggr att sluta prata till mig på detta sätt och upplyst honom om att han kan råka illa ut om han fortsätter att agera så här då han kan bli anmäld. Han har då uttryckt sig på följande sätt "jag kan inte bry mig mindre om jag blir anmäld, varsågod och anmäl på". Varför han har blivit så här upprörd och helt utom kontroll är svårt att förstå, om han bara låtit mig förklara de små situationerna som han tror är misstag som uppstått hade han haft en bättre förståelse men han väljer att använda skällsord på ett grovt sätt istället för att gå igenom saker och ting. Jag är inte heller den första han skäller på.Nu mår jag riktigt dåligt och är inte så sugen på att jobba kvar på företaget då jag tolkar hans agerande och uttryck som trakasserier i syfta att jag ska säga upp mig.Finns det något jag kan göra rent juridiskt?
Felicia Idbrant |Hej!Av din fråga framgår att du försökt prata med din chef och bett honom att sluta men att han trots detta fortsätter. Jag anser att du då bör polisanmäla det inträffade. Vad jag kan se är det framförallt nedan nämnda brott din chef kan ha gjort sig skyldig till.Förtal BrB 5 kap 1 §, kan aktualiseras då uttalanden riktar sig emot tredje man, det vill säga inte direkt till dig själv. Uppgiften skall vara ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Missaktning innebär att den utpekade ses som i något avseende som ”sämre” människa. Detta skulle kunna aktualiseras eftersom din chef uttalar saker som skulle kunna få dig att framstå som en sämre människa till andra kollegor på ditt arbete. Förolämpning BrB 5 kap 3 § kan aktualiseras då någon har gjort kränkande uttalanden som riktar sig direkt mot den berörda personen ifråga. Krav ställs på att handlingen är ägnad att såra annans självkänsla exempelvis genom påtaglig nedvärdering i personliga förhållande eller kränkande beskyllningar. Detta skulle kunna aktualiseras då din chef direkt till dig kallar dig saker som är ägnat att såra din självkänsla.Att din chef gör detta i syfte för att du ska säga upp det är vidare inte lagligt. För att din arbetsgivare ska få säga upp dig krävs saklig grund. I praxis har arbetsdomstolen funnit att en uppsägning från en arbetstagares sida under vissa omständigheter kan jämställas med den situationen att en arbetstagare blivit uppsagd. En sådan situation kan förekomma i de fall då arbetsgivaren vidtagit trakasserande åtgärder för att få den anställde att självmant säga upp sig. Ett sådant handlande från arbetsgivarens sida har ansetts strida mot god sed. Om arbetsgivaren utan framgång har försökt genom trakasserier få dig att lämna din anställning kan denna bli skadeståndsskyldig, förutsatt att det funnits en verklig risk för dig att du skulle lämna din anställning.Hoppas det gett dig någon klarhet i det hela och lycka till! Med vänliga hälsningar

Gå vidare med förtal?

2015-04-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En fråga. Jag har en vän som blivit uppsagd på sitt jobb för vissa saker som inte hör hit. Efter det har hans butikschef pratat med övriga personal och sagt att dom ska passa sig för mig då jag är kriminell. Dom ska inte ha något med mig att göra. Detta är en butik för verkstadsprodukter vi pratar om. Som många handlar på. Snacket har ju gått där. Efter det fråga jag butikschefen rakt på sak vad han sagt. Han påstår då att det är polisen som rådit han att varna personalen för mig. Jag har hela diskussionen inspelat. Samt då han påstår att det är polisen som sagt att han ska varna dom för mig. Jag har även pratat med andra på etta företag ledning etc då det är en stor butikskedja. Har inte fått någon direkt respons från dom. Trots löften om det. Faktum är at jag har fortkörningsböter felparkering om det räknas som kriminell att folk ska ta avstånd mot mig. Rent juridiskt vad kan jag göra. Denna stämpel är ingenting jag vill ha. Jag erbjöd butikschefen att offentligt be om ursäkt inför hela personalen så lägger vi det bakom oss. Vart inte så. Så nu spekuleras det i sanningen om detta och ett rykte "kan" uppstå eller uppstår. Kränkningen är fulländad. Har samtliga samtal inspelad med polis andra chefer på jobbet så bevis finns.
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det låter som att du har blivit utsatt för brottet förtal, brottsbalken (BrB) 5 kap 1 §. Om din chef har spridit rykten om dig och påstått att du är kriminell utan att detta kan anses försvarligt (se 5 kap 1 § 2 stycket) så bör han dömas för detta. Om du vill ta detta vidare så bör du stämma butikschefen. Förtal är ett brott som den som blivit utsatt för det (dvs du själv) måste åtala förövaren för, se BrB 5 kap 5 §. För att åtala din chef måste du göra en skriftlig stämningsansökan. Vad den bör innehålla finner du i rättegångsbalken 47 kap, främst 2 §. Det ska dock påminnas om att det kan bli dyrt att driva denna process. För att få din chef fälld krävs att dina bevis verkligen kan utpeka honom så skyldig. Om han frias kan det sluta med att du får betala alla kostnader för rättegången, vilket kan bli en hel del pengar. Innan du beslutar dig för att åtala din chef bör du alltså ha mycket bevisning som visar att han begått detta brott!Om du behöver ytterligare råd huruvida du bör gå vidare med en stämningsansökan eller inte så kan du kontakta vår telefonrådgivning. Där kan du utveckla händelserna ytterligare och be om ytterligare en rådgivares åsikt. Med vänlig hälsning,

Utpekas ha ADHD Förtal

2015-04-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag en kvinna som arbetar i vård yrket. Har bra kontakt med dom flesta av mina arbets kamrater. Pratade under kafferasten med en av dom och berättade att min dotter har ADHD. Att det kunde vara kämpigt i bland. Berättade att även jag kan känna att jag har vissa problem i bland, som att tala i stora sällskap. Blev sjuk och opererades och sjukskrevs 2 veckor. När jag kom tillbaka fick jag höra att hon går runt och berättar att jag har ADHD. Har aldrig sagt att jag har någon diagnos . Får hon göra så här?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som kan vara aktuellt i ditt fall är förtal. I rättslig mening innebär det att någon pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning enligt BrB 5 kap 1 §. Först och främst för att förtal ska anses föreligga krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Ett av dessa är att du som blivit förtalad är identifierbar, det ska med andra ord framgå att det är just du som uttalandet handlar om. Dessutom måste detta uttalande innebära att du drabbats för andras missaktning. Bedömningen för detta ska göras i förhållande till värderingarna i de kretsar där den utpekade lever och verkar som i ditt fall låter det som att det är på din arbetsplats. Det räcker med att det finns en risk för att personen i fråga utsätts för andras missaktning för att förtal ska föreligga därför behövs alltså inte bevis för att du faktiskt utsatts för andras missaktning.Vidare kan man undgå straffansvar om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och personen i fråga visar på att uppgiften var sann eller haft skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Vad man ser på i detta fall är om det fanns en försvarlig anledning till att säga att du hade ADHD, man väger intresset av om det finns ett allmänt intresse av att uppgiften lämnas ut gentemot ditt intresse av att vara fredad. Då du inte har ADHD och det inte heller låter som hon haft fog att anta det verkar detta dock inte bli aktuellt. Med denna information som bakgrund låter det som att det möjligtvis kan hamna under förtal beroende på om det kan anses finnas en risk för andras missaktning på din arbetsplats. Hoppas detta var till hjälp!Med Vänlig Hälsning,