Får chef sprida uppgifter om anställdas brottsliga gärningar?

2014-07-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Får en chef sprida ut information till en anställd om de övriga anställda huruvida de förekommer i belastningsregistret och pga vilka orsaker dem förekommer där?Tack på förhand.
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt brottsbalken 5 kap. 1 § 1 st. gör sig den som lämnar uppgifter till andra om att någon är brottslig skyldig till brottet förtal. Din chefs agerande är alltså ett skolboksexempel av förtalsbrottet sett enbart till bestämmelsens första stycke. Enligt andra stycket gäller dock att ansvar inte ska utdömas om vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första krävs att personen var skyldig att uttala sig eller att det på annat sätt var försvarligt att personen lämnade uppgiften. För det andra krävs att uppgiften var sann eller åtminstone att den som lämnade uppgiften hade skälig anledning att tro att den var sann. Beroende på situationen på din arbetsplats kan det kanske vara försvarligt att lämna de uppgifter som har lämnats. Utan att veta mer kan jag dock inte göra en närmare bedömning.Vänliga hälsningar,

Förtal - anmälan till soc

2014-07-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |He! sen tre år tillbaka gick jag å mina två barns mamma isär som för övrigt e den största mytoman jag någonsin träffat! Å sen jag träffade min nuvarande sambo så har hon varit extra jobbig på väldigt många sätt å anklagat oss för det ena och det andra men min största fråga just nu e att i maj anmälde hon mig till soc att jag tydligen ska slå barna bl.a. vilket inte stämmer men vi är nu under process där å hon kommer inte vinna detta då soc inte kan se att det hon säger stämmer! Men hon är ute efter att få ha barna själv på heltid å har även gått till familjerätten med henne innan detta utan att veta anledningen å det första hon säger där är att hon inte tror att jag ville ha barna å just då va jag pappaledig måndagar å fredagar i två månader för att få mer tid med dom å efter två gånger där ville hon inte gå dit mer för hon tyckte att dom bara stod på min sida. Hon har även anklagat min sambo för att hon tydligen ska ha slagit en av mina barn vilket inte heller stämmer. Hon har vägrat ge mig ena barnbidraget fast vi har gemensam vårdnad och barna lika mycke varannan vecka men nu i Mars kunde jag äntligen få det eftersom jag kunde söka själv då så tror det e därför hon gjort denna anmälan för att hon e sur över det! Det finns så otroligt mycke jag kan bevisa på att hon är en olämplig mamma då det hon håller på med påverkar barna väldigt mycke å att hon använder barna som ett verktyg mot mig! Jag tror att barna mår dåligt över hur mamma beter sig å att hon pratar väldigt dåligt om mig/oss till dom vilket gör dom väldigt förvirrade å osäkra! Sen denna process börjat har barna blivit extra glada över att åka till mig å sagt varje söndag att dom inte vill till mamma utan vill stanna här. Jag vill ha barna på heltid och att hon får ha dom varannan helg för självklart ska dom få träffa sin mamma åxå men som det e nu så e det inget som fungerar med henne. Har även ett barn på 1år med min nuvarande sambo + 2 bonus barn. Så jag undrar hur jag kan gå tillväga? Jag vill anmäla henne för falsk tillvitelse och förtal, även min sambo vill anmäla henne för förtal! När hela processen med soc är över vill jag gå till familjerätten med detta! El hur ska jag göra? Vi har varit väldigt tillmötesgående mot henne länge nu utan resultat utan bara mera smutskastning mot oss från henne å nu e jag trött på allt bråk från hennes sida! Jag vill att mina barn ska ha det bra å må bra igen!
Isabella Widjestrand |Hej och tack för din fråga till Lawline!Förtal är ett målsägandebrott som regleras i brottsbalkens 5 kap 1§ som du finner här. För att det skall kunna röra sig om ett förtal skall en person utpeka en annan person så som brottslig eller klandervärd. Ditt x måste haft uppsåt till agerandet, dvs agerat med vilja. Enligt din beskrivning är detta fallet vad gäller ditt X. Ditt X kan enbart gå fri i en situation som denna om hon kan visa att de har varit skyldiga att uttala sig om händelsen och att de har haft grund för att uppgiften var sann. Om det förelåg befogade misstankar vad gäller erat sätt att sköta barnen så kan ditt X ej dömas för förtal. Svårigheten ligger i att föra bevisning vid domstol då ditt X alltid kan hävda att hon har varit orolig för sina barn och att hon därför känt sig tvungen att anmäla till socialen, således att det förelåg befogade misstankar.  Skulle du nu vilja driva denna fråga vidare, vilket framgår att du vill, kan du väcka enskilt åtal enligt 5 kap 5 § brottsbalken. Eftersom förtal är ett så kallat målsägandebrott måste du själv som huvudregel väcka åtal och inte åklagaren. Det är viktigt att anmärka för din del dock att om du förlorar målet riskerar du att behöva stå för både din egen och motparternas rättegångskostnader. Jag rekommenderar att du tar kontakt med ett juridiskt ombud och du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Bästa hälsningar 

Familjebilder publicerade utan samtycke

2014-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej I går fick jag reda på att min mamma under ett års tid driver ett instagramkonto , där hon publicerat mellan 50-100 bilder på vår familj. Vi står för ca 95% av innehållet på detta konto. -Är detta lagligt ? Jag kan tillägga att jag känner mig mycket kränkt.
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det brott som ligger närmast till hands är förtal enligt brottsbalken 5 kap. 1 §. Enligt bestämmelsen gör sig den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt skyldig till förtal. Även uppgifter ägnade att utsätta någon för andras missaktning är förbjudna enligt bestämmelsen. Innehållet på ett någorlunda normalt Instagramkonto når inte upp till kraven för att publiceringen ska klassificeras som förtal. I det medialt uppmärksammade s.k. ”Instagrammålet” spreds kränkande bilder och bildtexter som bedömdes vara så pass starka att förtal hade begåtts. Det rörde sig i det fallet om djupt kränkande anklagelser långt ifrån vardagliga familjebilder. I ditt fall förefaller inte något förtalsbrott vara för handen.Själva fotograferingen kan i vissa fall utgöra brott mot den nyligen införda bestämmelsen i brottsbalken 4 kap. 6 a § om förbud mot kränkande fotografering. Det ska i sådant fall röra sig om foton tagna utan familjens vetskap och i en privat situation såsom i en bostad, ett omklädningsrum eller liknande. Då bestämmelsen är så pass ny (2013) finns ännu inte någon särskilt omfattande praxis och närmare vägledning därför svår att ge.Vänliga hälsningar,

Suing for defamation

2014-06-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hello my situation is that some girl in my class at university reported me to the school authority for sexuall harassment because i asked her out for a drink and that i have sexuall comments towards her in school. That aside my question is does the school have the right to report such accusations to non governmentla authority? for example kvinojouren? I have not been contacted by the school to answer to the accusations or defend myself or just to let me know of the accusations. i have friends who are members of kvinojouren who have access to this report and that my personal details are in this report and that its public, anyone can have access to it. i feeloffend that my name is in a report that i sexually harrassed someone without being contacted about it or offered to say something about it. dont teachers have tystnadplikt? and what law allows them to give out such informations about private people to kvinojouren especially when i have not been contacted? am new in sweden and would like to have help in this matter. Thank you.
Farhad Niroumand |Dear Sir,Thank you for your mail.There is no law in Sweden prohibiting the university staff from contacting  Kvinnojouren. If the allegations against you are untrue you could sue for defamation. The criminal offence of defamation is regulated by Chapter 5, Article 1 of the Swedish Penal Code (brottsbalken). The Article defines defamation where a person is pointed out as someone being a criminal, or as having a reprehensible way of living or otherwise furnishes information intended to cause exposure to the disrespect of others.If you want to sue for defamation you should contact the Swedish police. Yours faithfully,

Vad göra vid falska anklagelser?

2014-07-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar hur vi ska hantera att en granne (kvinna) anklagar min fästman för olaga intrång samt att han ska ha varit våldsam igår när han bad att få tillbaka en nyckel (vittne finns på motsaten). Detta är uttalat till mig samt skickat via SMS till en annan person. Grannen har även anklagat min fästmans dotter för att ha gjort övergrepp på hennes 3-årige son samt att grannen sprider lögner om dotters sexliv. Även andra grova anklagelser har skett och samtliga sprids muntligen och skriftligen till kända och okända personer. Vi misstänker att orsaken är en missriktad svartsjuka samt att grannen har drabbats av en personlighetsstörning.
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Det agerande som din man och dotter utsatts för faller under ärekränkningsbrott och är straffbart. Ärekränkningsbrotten delas in i förtal och förolämpning. Brottsbalken 5 kap. 1 § reglerar brottet förtal. Den som pekar ut en annan person som brottslig eller ”klandervärd i sitt levnadssätt” i syfte att kränka personens ära kan dömas till böter. Detsamma gäller om någon påstår något nedsättande om personen inför andra. Själva påståendet är tillräckligt för att kunna straffas, oavsett om det faktiskt lett till andra människors missaktning eller inte. Brottet förolämpning hittas i brottsbalken 5 kap. 3 §. Det som skiljer förolämpning från förtal är att i detta brott riktar sig uttalandet till den drabbade personen själv. Handlingar i form av till exempel kränkande anklagelse, skällsord eller beskyllning, som endast är menade att såra personens ära, kan också de straffas med böter. De falska anklagelser som riktats direkt till din man och dotter innebär förolämpning, medan det din granne spridit till andra personer om din man och dotter innebär förtal. Du kan alltså göra en polisanmälan mot din granne för förtal och förolämpning. Slutligen kan nämnas att det också finns möjlighet till skadestånd (se skadeståndslagen 2:3) om brott befinns föreligga.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Påstående om misshandel på blogg

2014-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, min sambo har ett ex som anmält honom för misshandel. Detta lades ner då hennes historier inte gick ihop och hon hade inga bevis som kunde styrka hennes påståenden. Nu har vi fått veta att hon går runt till personer här i stan och påstår att min sambo är en kvinnomisshandlare m.m Hon skriver även detta öppet i en blogg som hon har. Kan vi anmäla henne för förtal?
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelsen om förtal återfinns i brottsbalken 5 kap. 1 §. Där sägs bl.a. att den som utpekar någon som brottslig i sitt levnadssätt gör sig skyldig till förtal. För brottets fullbordande krävs att en uppgift lämnas till någon utomstående. Det har skett både genom att uppgiften publicerats på bloggen och genom att uppgiften förmedlats muntligen till andra personer. Det förefaller alltså som att personen har gjort sig skyldig till förtal.Förtal faller under enskilt åtal enligt brottsbalken 5 kap. 5 §. Med det menas att det som huvudregel bara är den som brottet avser som får åtala brottet. Ett enskilt åtal är inte helt enkelt och dessutom förenat med viss ekonomisk risk. Jag råder er därför att ta kontakt med en praktiserande jurist innan ni fattar ett sådant beslut. Gör ni en polisanmälan kan dock åklagaren välja att väcka åtal om så är påkallat från allmän synpunkt. Det vore ur er synvinkel att föredra då åklagaren står för arbete och utredning samt för att staten bär den ekonomiska risken.Vänliga hälsningar,

Förtal - ärekränkning

2014-06-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har blivit utsatt för förtal och oriktiga anklagelser på min arbetsplats! Två av 3 personer anklagar mig för att vara påverkad när jag kom till mitt arbete samt att jag luktade alkohol. Jag hade 3 timmar innan ätit en god fisksoppa med mycket lök, vitlök samt vitt vin. Till detta drack jag 1 del vin. Detta var 3 timmar innan jag kom dit. Enligt läkare så är den alkoholen borta ur min kropp efter 2,5 timmar. Jag har fått gå till företagshälsovården och tvingats skriva på ett papper och måste lämna urin samt blodprov i 3 månader . Under tiden så får jag inte inta någonting med alkohol i. Detta är galet fel och jag vill nu stämma dessa personer för förtal!! Hur gör jag. 
Malin Andreasson |Hej och tack för din fråga!Förtal är ett målsägandebrott som regleras i brottsbalkens 5 kap 1§ som du finner https://lagen.nu/1962:700. För att det skall kunna röra sig om ett förtal skall en person utpeka en annan person så som brottslig eller klandervärd. Det innebär således att dina kollegor måste ha uttalat sig specifikt till andra personer och inte bara i så kallat allmänt ordalag. Att döma av den situation som du här nämner verkar så vara fallet. Kollegorna måste dock haft uppsåt till sitt agerande, det vill säga, agerat med vilja. Dina kollegor kan enbart gå fria i en situation som denna om de kan visa att de har varit skyldiga att uttala sig om händelsen och att de har haft grund för att uppgiften var sann. Eftersom det på alla arbetsplatser är av stor vikt att man inte är påverkad av något medel kan detta komma att ses som försvarligt. Man måste ju i ett sådant skede agera om misstankar finns. Att däremot anklaga dig för något och gå vidare med det utan att kunna bevisa något kan helt klart ha varit ett felaktigt agerande och om de uttalat sig om det till andra att bedöma som ett förtal. Det är viktigt att anmärka också att om kollegornas agerande är att bedöma som försvarligt kan de gå fria. Svårigheten ligger i att föra bevisning vid domstol. Att använda läkarens uttalande kan tala starkt till din fördel och gärna om du har någon form av bevis för vad du åt på restaurangen. Om kollegorna har haft fog för att misstänka att du var alkoholpåverkad under arbetstid kan detta tala till din nackdel. Skulle du nu vilja driva denna fråga vidare, vilket framgår att du vill, kan du väcka enskilt åtal enligt 5 kap 5 § brottsbalken. Eftersom förtal är ett så kallat målsägandebrott måste du själv som huvudregel väcka åtal och inte åklagaren. Det är viktigt att anmärka för din del dock att om du förlorar målet riskerar du att behöva stå för både din egen och motparternas rättegångskostnader. Jag rekommenderar att du tar kontakt med ett juridiskt ombud och du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Här kan du också få mer information om enskilt åtal: http://lawline.se/answers/5306 Hoppas att detta gav dig mer klarhet. Lycka till! 

Grannes uttalande om hundar som maträtt - brottsligt eller tillåtet?

2014-06-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag kommer från Taiwan och en granne till mig har gjort en kommentar om mig till min man eftersom hennes nya hund inte fick hälsa på min hund. Hennes uttalande gick så här ”Hon har en annan syn om gatuhundar, Ja där hon kommer ifrån så äter ju man hundar. Som Kina eller Vietnam.” Då skrev jag till henne att jag ogilla henne och vill undervika henne så mycket jag kan. Sen skrev hon tillbaka och påstår bl.a. att jag har ett komplicerat förhållande till gatuhundar med tanke på var jag kommer från. Hon skrev även att hon inte finner mig vara på den intellektuella nivån att det skulle vara stimulerande för henne att föra en kommunikation med mig. Efter 13 år i Sverige har jag nu tappat min tro i detta samhälle. Jag tycket att det är helt kränkande och jag känner mig mindre värd. Ska jag bara låta henne säga negativ om min bakgrund och ska jag låta henne tro att det är tillåtet? Kan jag åtala henne för hon har sagt och skrivit?Huei-Lien
Lars Bålman |Hej! Jag har förståelse för att sådant som din granne har sagt kanske inte är så trevligt att höra alla gånger. Det som kanske gör saken extra känslig är att du har en hund och behandlar den som ett husdjur, och därför kanske ogillar att prata om hund som en maträtt. De brott som aktualiseras är förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken (1962:700), BrB angående din grannes kommentar till din man, samt förolämpning enligt 5 kap. 3 § BrB angående din grannes kommentar till dig själv. Straffet är inte fängelse, utan endast böter. Enligt 5 kap. 5 § BrB har du som målsägande rätt att åtala din granne. Angående dessa brott behöver således inte någon åklagare vara inblandad. Om brott föreligger så har den drabbade rätt till skadestånd från den som begått brottet, 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207), SkL. Dock krävs i så fall att kränkningen är allvarlig, varvid en bedömning av samtliga omständigheter får göras. För resonemang kring detta, se prop. 2000/01:68 s. 65.Frågan är emellertid om uttalandena från din granne uppfyller rekvisiten i lagrummen. Allt som är otrevligt att göra mot någon utgör nämligen inte något brott enligt svensk lag. Angående förtal krävs att personen "...utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning." är finns det dock något som kallas för sanningsbevisning, 5 kap. 1 § 2 st. Om det var försvarligt av grannen att uttala sig och om grannen dessutom kan visa att uppgiften var sann eller att grannen hade skälig grund för den, så föreligger inte något brott. Det handlar också om yttrandefrihet; om din granne förbjuds att prata så här om dig med andra, så är det en inskränkning i yttrandefriheten, och därför kan en avvägning behöva göras. "Umgänget mellan människor kräver...en icke obetydlig frihet att om annan omtala fakta, även sådana som är nedsättande för honom." Se prop. prop. 1962:10 del B s. 128 ff.Angående vad som är försvarligt anges i förarbetena till BrB att man ska beakta när, var och till vem uttalandet gjordes, samt syftet med uttalandet, se prop. 1962:10 del B s. 128. Din granne kan knappast visa att du har en annan syn på hundar, men kanske att denne hade skälig grund för denna uppgift. Jag saknar kunskap om huruvida det taiwanesiska köket inkluderar hundrätter, så detta ska jag inte uttala mig om.Angående brottet förolämpning krävs att en person smädar en annan person genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot denne. Här saknas möjligheten som nämns ovan angående förtal, det vill säga möjligheten att visa att uttalandet är försvarligt och sant. Det råder oenighet i praxis om huruvida sanningsbevisning kan utesluta ansvar, trots att det inte framkommmer av lagrummet, se Berggren, Nils-Olof m.fl., Brottsbalken - en kommentar, nätupplaga, under presentationen av dessa brott. Det är i vart fall inte helt klart att din granne har begått ett brott.En annan sak är att du måste kunna bevisa i domstolen att din granne har sagt dessa saker. Det underlättar här att du har vissa uttalanden från denne på papper. Dock är det så att en rättegång ofta är en ansträngande process - för båda parter. Speciellt eftersom ni är grannar är det kanske inte så trevligt att mötas ansikte mot ansikte i en rättegångssal, som motparter, eller i ert bostadsområde, när processen slutligen är över. Ofta kan det vara enklare för båda att lösa detta internt. Ibland är det naturligtvis enklast att helt enkelt sluta att prata med personen. Om personen fortsätter att vara påfrestande mot dig eller din man efter att ni bett denne sluta prata om detta ämne, så kan du givetvis ta tag i saken på nytt.