Olaga hot alt. ofredande

2014-12-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min granne hoppar på mig i trapphuset med verbala tillmälen. Jag har två gånger gjort polisanmälan då jag blivit fysiskt hotad av hennes man och hon själv sagt " jag svarar inte för mina handlingar". Saken är den att detta sker helt oprovocerat från min sida. Jag har förhållit mig passiv vid alla tillfällen och inte gått i svaromål. Hon har även verbalt attackerat min man vid ett flertal tillfällen. Hon har via hyresvärden fått klagomål då hon inte kan sköta sin rökning på ett bra sätt. Detta tror jag är orsaken till påhoppen. Vad har jag för rätt? Vänligen Sara
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Beroende på vad de har sagt skulle det eventuellt kunna falla in under brottet olaga hot, se 4 kap. 5 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. För att denna bestämmelse skall kunna aktualiseras krävs att uttalandena från personerna i fråga på något sätt frambringat en "allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom". Om Du uppfattat mannens hotelser som allvarliga och om Du har känt, eller fortfarande känner, en rädsla för hotelsernas realiserande, så är detta absolut att ta på allvar.  Eventuellt skulle detta även kunna betraktas som ett ofredande, se 4 kap. 7 § brottsbalken. Min rekommendation är då att Du bör göra ännu en polisanmälan! Vidare tycker jag att Du bör tala med din hyresvärd angående detta. Berätta att det är ett återkommande problem och att Du känner ett obehag över hela situationen. Det kanske finns fler personer som har blivit utsatta för samma sak.Hoppas svaret var dig till hjälp! Om Du har några fler funderingar får Du gärna återkomma. Jag nås bäst via email: Anes.sabic@lawline.se.Med vänlig hälsning, 

Olagligt att spela in samtal?

2014-12-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Har med datorhandlare att göra och vi har lite olika åsikter om betalningen av en dator, nu hotar han med kronofogden o.s.v. Han hävdar nu att han har spelat in telefonsamtal mellan oss, och min fråga är: Får han göra det? utan mitt medgivande, och hotar med detta i mail till mig, jag handlar som privatperson.
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om handlaren får spela in era telefonsamtal.Det är inte brottsligt att, med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel, spela in samtal som man själv deltar i. Din motpart behöver alltså inte ha ditt samtycke innan han får spela in samtalet. Detta kan utläsas av 4 kap 9 § a BrB (se: https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1). 

Kränkande fotografering och förtal

2014-11-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En person säger till en annan person att han smygfilmat den andre där denne onanerat och samtidigt porrsurfat och dessutom hotar med att berätta detta för omgivningen. Är inte detta "Kränkande fotografering" enl. Brottsbalk (1962:700) 6 a § och 5 kap. om ärekränkning 1 § "Den som utpekar någon såsom klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning". Kan det anses som "Grovt förtal"? Kan det också betraktas som olaga hot?Att påstå att känna till att den andre porrsurfat måste väl innebära att personen använt "Olaga dataintrång genom den utpekades uppkoppling ("hacking") och det är väl också förbjudet?Hur kan man gå vidare med ovanstående ärende? Tacksam för svar.Med vänlig hälsning Sven-Arne Karlberg
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Själva filmningen är absolut sådan som faller under bestämmelsen om kränkande fotografering. Det rör sig ju om en smygfilmning utan tillåtelse, och så länge det har skett i exempelvis en bostad eller annat liknande "privat" utrymme (det behöver naturligtvis inte vara offrets egen bostad eller "lokal") så blir bestämmelsen tillämplig. En annan sak är att det kan vara svårt att bevisa att filmningen verkligen har skett om bara gärningsmannen har tillgång till filmen. Det spelar dock ingen egentlig roll hur filmningen skedde eller var gärningsmannen var; både filmning med exempelvis mobilkamera och via offrets webbkamera faller under bestämmelsen.Om det verkligen skulle bli så att gärningsmannen berättade för omgivningen eller till och med visade filmen, rör det sig om förtal. Att någonting är "ägnad att utsätta" offret "för andras missaktning" är naturligtvis inte helt enkelt att fastställa, liksom det inte är lätt att veta om det kan medföra "allvarlig skada" och därmed vara grovt förtal. När det rör sig om en film med sexuellt innehåll som sprids till andra, torde det dock vara klart att det till och med rör sig om grovt förtal. Så länge ingen annan har visats filmen kan det inte röra sig om förtal. Om filmen inte finns på riktigt, kan det fortfarande röra sig om förtal om gärningsmannen sprider ut att den finns bland andra, men det rör sig i sådana fall troligen inte om grovt förtal.Det skulle också kunna diskuteras om själva påståendet mot offret att gärningsmannen har filmen, och så vidare, utgör förolämpning (4 kap.  § Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K4P6aS).Det rör sig i varje fall inte om olaga hot, eftersom brottet förtal inte är av den art som bestämmelsen i 4 kap. 5 § Brottsbalken rör. Det krävs att hotet är "ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom", vilket åtminstone ytterst sällan borde kunna innefatta ett hot mot någons anseende. När det gäller olaga dataintrång beror det naturligtvis på hur filmningen skedde. Om den har skett exempelvis med mobilkamera eller annan kamera medan gärningsmannen varit närvarande och det är på så sätt som gärningsmannen sett att offret porrsurfade, blir naturligtvis inte frågan om dataintrång aktuellt i den delen. Om det däremot är så att gärningsmannen på något sätt hackat sig in i datorn och kollat upp i webbhistoriken eller liknande vad offret var inne på vid tillfället, är det mycket riktigt frågan om olaga dataintrång.Det allra enklaste att göra i den här situationen är att anmäla brotten. Min bedömning är att det åtminstone är fruktbart att påstå att kränkande fotografering har ägt rum. Har någon person utom gärningsmannen och offret fått se filmen eller höra talas om den (vare sig den finns eller inte), rör det sig dessutom om förtal. Finns det indikationer på att gärningsmannen även hackat datorn, är också dataintrång aktuellt. När det gäller skadestånd, kommer talan om det också att föras av åklagaren om det skulle bli fråga om rättegång.Lycka till, och hoppas att du fick svar på din fråga!

Olaga hot i digital form

2014-10-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar om jag får ett sms som innehåller kräkningar samt hot. Är det då näthat eller bara hot?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Om du får ett sms som innehåller hot så kan det röra sig om brottet olaga hot, som beskrivs i Brottsbalken 4:5. Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700. För att det ska vara ett olaga hot i lagens mening krävs att någon har hotat dig med brottslig gärning på ett sätt som kan framkalla allvarlig fruktan för din egen eller annans säkerhet till person eller egendom. Ett sådant hot kan ske i verkliga livet, på internet, via sms eller på något annat sätt. Att hotet sker via sms gör alltså inte per automatik att det blir något annat brott än om hotet skulle ha skett ansikte mot ansikte. Det finns i dagsläget ingen straffrättslig bestämmelse om just näthat, utan brott som exempelvis hot som sker på nätet eller via telefon får sorteras in under de ”vanliga” reglerna. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Tvång genom hot att åtala eller angiva annan för brott

2014-12-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag har gjort en polisanmälan på en man som stulit föremål av värde 5000:- från min tomt. Det finns vittnen på detta. Mannen ifråga är den tidigare ägaren till min fastighet och tomt. Vittnet är grannen som även han vet vem det här mannen är. Trots detta har polisen lagt ner ärendet i brist på bevis. Grannen stoppade honom när han var på väg ifrån min tomt och såg allt som låg på släpet. Jag har fått ut mina försäkringspengar trots att ärendet las ner. Det har nu gått några månader och denna man ringde mig ikväll och sa att han ska sätta dit mig för försäkringsbedrägeri. Jag sa i all hast att jag inte tagit ut några pengar och la på telefonen. Jag tycker han är obehagligt som person. Vad ska jag göra nu? Kan han göra så? Vad händer härnäst? Jag är en otroligt lugn person med ordnade förhållanden och känner stort obehag kring allt det här. Mvh
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss!Eventuellt kan brottet olaga tvång aktualiseras, se 4 kap. 4 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. "Om någon med sådan verkan övar tvång genom hot att åtala eller angiva annan för brott dömes för olaga tvång, såframt tvånget är otillbörligt". I bestämmelsen stadgas straff för den som tvingar en annan person att göra, tåla eller underlåta något i samband med hotet. Bedömningen av om ett tvång skall anses som otillbörligt i det enskilda fallet får prövas med hänsyn främst till syftet (ändamålet) för tvånget. Om personens syfte varit att skada dig på något sätt torde detta vara att betrakta som otillbörligt. Det krävs alltså att hotet lett till något form av agerande från din sida alternativt en underlåtenhet att agera. Min personliga åsikt är att det torde vara svårt att kunna fälla honom för detta brott. Dock rekommenderar jag dig att, om Du känner ett obehag kring situationen och inte känner dig trygg med att själv reda ut detta med personen i fråga, att göra en polisanmälan. Om Du har fler funderingar är Du välkommen att höra av dig till mig. Jag nås bäst via email: Sabic92@me.omMed vänlig hälsning, 

Återta polisanmälan

2014-11-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag hamnade för ett par dagar sedan i bråk med en närstående person. Det var löjligt tjafs som spårade ut lite från gap till puttande. Dock ingenting vidare aggressivt. Polisen kom efter grannar ringt pga gapandet. Jag var medtagen och chockad, och nickade när jag blev tillfrågad om anmälan, så det fotades ett blåmärke som jag fått under bråket (jag får blåmärken väldigt enkelt). När jag insåg hur seriöst det helt plötsligt kändes, så meddelande jag poliserna att jag ångrade mig och absolut inte ville göra någon anmälan eftersom vi redan var lugna och hade rett ut problemet. Polisen hävdade då att de var tvungna att anmäla trots att jag inte ville och situationen var uppklarad. Nu är jag jätterädd och ledsen och har fruktansvärt dåligt samvete! Vill inte att detta påverkar personen som är anmäld, då det var en struntsak som spårade ur, det har aldrig hänt innan och jag är helt säker på att det inte kommer upprepas då vi båda mår dåligt och ångrar det som hände.Kan jag göra något nu? Kan processen stoppas? Det känns som att polisen utnyttjade situationen då jag var ledsen, medtagen och dessutom chockad över att polisen tillkallats. Jag tänkte inte ordentligt och nu kan jag inte sluta må dåligt över det hela. Hjälp mig!
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen möjlighet att återta en polisanmälan eftersom polisen har en utredningsskyldighet i brott som faller under allmänt åtal. Polisen kan på eget initiativ inleda en förundersökning för brott som faller under allmänt åtal. Den händelse som du beskriver kan rubriceras som ofredande (4:7 BrB) eller misshandel (3:5 BrB). Misshandel är ett brott som alltid faller under allmänt åtal och ofredande faller under allmänt åtal om det sker på allmän plats (se 4:11 BrB, https://lagen.nu/1962:700#K4P11). Se även 4:7 och 3:5 BrB, https://lagen.nu/1962:700#K4P7 och https://lagen.nu/1962:700#K3P5Enligt 23:1 rättegångsbalken (RB) ska en förundersökning inledas så snart det enligt angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Se 23:1 RB, https://lagen.nu/1942:740#K23P1Det du kan göra är att säga att situationen är uppklarad när du blir förhörd, vilket kan påverka beslutet om nedläggning av förundersökningen. Det kan även vara bra att berätta att det inte är fråga om misshandel, knuffar brukar som sagt rubriceras som ofredande och inte misshandel. Om förundersökningen fortsätter och avslutas ska åklagaren besluta om den misstänkte ska åtalas. Åklagaren ska bedöma om det finns tillräckligt med bevis för att kunna fälla den misstänkte. Om du, som målsägande, håller dig till din version av händelsen ökar bevissvårigheten för åklagaren. Även eventuella vittnen påverkar bevissvårigheten för åklagaren. Hur det hela slutar är svårt att sia om, men enligt min bedömning, grundat på det du har angett, finns det inte mycket som talar för att brottet misshandel har förövats.Hoppas detta gav svar på din fråga och att allt löser sig!Med vänliga hälsningar

Hemfridsbrott

2014-10-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En tjej har föräldrafri fest hemma. Framåt 01:30 på natten urartar festen då ett tjugotal objudna gäster dyker upp. Tjejen, som förstår att detta inte kan sluta väl, ber alla gäster att gå hem. Ett par överförfriskade ungdomar vägrar dock att lyda tjejens upprepade tillsägelser och slår sig ned i hennes föräldrars skinnsoffa med varsin öl i handen. Vilket brott kan ha begåtts ?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!I en situation som den du beskriver kan ungdomarna ha gjort sig skyldiga till hemfridsbrott, brottsbalken (1962:700) 4 kap. 6 § 1 st., om de efter tillsägelse om att lämna bostaden fortfarande uppehåller sig där. Bestämmelsen om hemfridsbrott stadgar att "den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter."MVH

Föräldrars rätt att öppna omyndiga barns brev

2014-10-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Får mina föräldrar öppna min post? Jag vet att det är brott mot post och telehemligheten men gäller det även om man inte är myndig, jag menar att om det är adresserat till "målsman för (förnamn-efternamn) så är det en sak men när det kommer brev från tex banken och liknande, har då mina föräldrar eller kommunen tillsammans med mina föräldrar rätt att öppna min post?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Det är inte tillåtet för någon att olovligen öppna och läsa någon annans brev, utan det kan vara straffbart enligt brottsbalken (BrB) 4 kap. 8-9 §§, se här. I Sverige råder alltså brevhemlighet. I detta fall är främst BrB 4 kap. 9 § aktuell eftersom brevet har nått hem till dig som mottagare. Enligt denna paragraf ska den som olovligen bryter brev dömas för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år. En förutsättning för att någon ska kunna straffas för detta är att brevet/posten är tillsluten, alltså förseglad. Alltså är det inte tillåtet för någon att öppna din post om den är adresserad till dig som mottagare, även om du är omyndig. För att någon ska ha rätt att öppna din post krävs att de (något förenklat) har samtycke från dig att göra det eller annars stöd i lag.Det kan finnas grund för ansvarsfrihet för den som öppnar din post enligt BrB 24 kap. 4 § om det föreligger nöd, dvs om fara hotar ditt liv, hälsa, egendom eller något annat skyddsvärt intresse. Det krävs då också för ansvarsfrihet att det ska vara försvarligt att öppna din post. Om så är fallet så kan inte någon dömas för att ha öppnat din post i strid med BrB 4 kap. 9 §.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar