Ofredande, olaga hot samt misshandel

2015-06-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Ett par ungdomar (ett år äldre än mig jag är då 16 år) kommer fram och puttar mig och tar min keps och efter att jag skrikigt efter kepsen ringer jag min pappa och talar om detta jag går senare till mina kompisar ett par hundra meter bort. Efter 5 minuter ringer min pappa som då har letat upp dessa ungdomar min pappa ger dom alla en varsin örfil efter dom sagt att dom ska "döda", "knulla" mig och min pappa efter det springer dom med en stor pinne mot min pappa och då slänger han ner honom i skogen då kepsen ramlar fram dom springer sedan därifrån och är rädda. Senare stöter vi på dom och dom kommer fram och säger att nästa gång dom ser mig ska dom döda mig och pappa skriker iväg dom. Senare får jag ett samtal om att dom ska skicka äldre personer på mig och pappa att skjuta, spränga osv MIN stora fråga är nu vad händer nu igentligen?
Linn Kanter Pergament |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I scenariot som du beskriver har det begåtts ett flertal brott. Ungdomarna kan efter att ha puttat dig och tagit din keps sägas ha begått brottet ofredande (4:7 BrB). Ofredande kan t ex vara att knuffa, dra i någons kläder m.m.Du skriver även att ungdomarna vid upprepade gånger sagt att de ska döda dig och dessutom att de ska skicka äldre personer för att skada dig och din pappa. Detta kan anses vara olagligt hot (4:5 BrB). Det krävs att hoten faktiskt är allvarligt menade. Att de springer med en stor pinne mot er kan också anses vara ett brott, t ex försök till misshandel (23:1 BrB + 3:5 BrB).Du ställer frågan vad som kommer att hända nu. Om det är så att du vill få personerna straffade för vad de gjort krävs det att du anmäler händelsen till polisen. Detta krävs för att man sedan ska kunna väcka åtal mot dem. Det kan även vara en idé att anmäla till polisen om du känner att du behöver skydd från de ”äldre personerna” som du skriver om.Vad som i ditt fall kan försvåra saken är att din pappa genom att ge ungdomarna varsin örfil kan anses göra sig skyldig till misshandel (3:5 BrB). Han har alltså också gjort sig skyldig till brott. Troligtvis kan han åberopa nödvärn (24:1 BrB) när han slänger ner personen i skogen efter att han blir attackerad av denne med pinnen. Men vad gäller örfilarna är det inte säkert att han kan gå fri från ansvar. Om du ska berätta för Polisen vad som hänt finns det risk att det kommer väckas åtal även mot din pappa.Hoppas det löser sig för dig.

Ofredande via mail samt förtal

2015-05-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min syster får osanna mail från sin sons fd. sambo. Hon kan skriva att hon uppfostrat två (sina söner) missbrukare. Otaliga mail med anklagelser och osanningar ang. sönerna. Sonen har två barn med f.d sambon. Han har hand om barnen mer än henne och talar osanningar om honom. Häromdagen vid en fotbollsmatch som min syster var på med sin son för att se barnbarnet spela kom fd, sambon fram till min syster och skrek inför barnen att hon hatade henne. Hon anklagar barnens far för att supa vilket inte är sant, däremot har hon själv haft problem med spriten och åkt fast för rattfylla med mycket hög promillehalt i blodet. Min syster orkar inte med dessa otaliga mail med anklagelser. Vad kan hon göra? Anmäla?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga !Brott som det kan vara fråga om i detta fall regleras i Brottsbalken, som du hittar https://lagen.nu/1962:700. Utifrån vad du berättar är det möjligt att din syster kan ha varit utsatt för ofredande, Brottsbalken 4:7, eller förtal, Brottsbalken 5:1. Ofredande innebär att någon antingen blir handgripligen antastad (till exempel knuffad, spottad på), störd av oljud, skottlossning eller stenkastning eller genom annat hänsynslöst beteende ofredad. ’Annat hänsynslöst beteende’ kan till exempel vara upprepade, oönskade kontakter via mail eller telefon. För att mailkontakter ska anses nå upp till ett ofredande krävs dock enligt förarbeten att dessa måste utgöra en ’kännbar fridskränkning’, till exempel genom att de innehåller mycket kränkande innehåll. För att dömas för ofredande måste personen på något sätt känna till eller förstå att personen den kontaktade kände sig ofredad. Din syster bör därför påtala (om hon inte redan har gjort det) för sin sons före detta sambo att hon inte önskar en upprepad kontakt via mail och att hon känner sig ofredad av mailen och dess innehåll. Viss kontakt kan ju dock i situationen vara befogad, i och med att personerna delar en relation med barnbarnen. Om mailen du beskriver är väldigt många till antalet och med kränkande innehåll är det möjligt att din syster har varit utsatt för ett ofredande genom hänsynslöst beteende. Den andra möjligheten är att din syster har varit utsatt för ett förtal då det förekommer osanna anklagelser. Förtal innebär att någon utpekar en annan person som 'brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning'. Anklagelser om att någon är missbrukare, eller har uppfostrat sina barn till missbrukare, skulle kunna vara att utpeka denna som klandervärd. För att kunna dömas för förtal krävs det dock att utpekandet eller uppgiftslämnandet sker på ett sätt så att fler personer kan ta del av det. Att enbart skicka dessa anklagelser till personen det handlar om via mail kan därför inte anses vara ett förtal. Situationen vid fotbollsplanen når förmodligen inte heller upp till ett förtal, då det inte handlade om anklagelser gentemot din syster, utan snarare om före detta sambons känslor för din syster. Det är därför tveksamt om det rör sig om förtal i det här fallet.Om din syster tydligt har påpekat för sonens före detta sambo att mailkontakten är oönskad och hon känner sig ofredad, och kontakten och anklagelserna fortsätter är det möjligt att hon utsätts för ett ofredande. Hon kan anmäla detta till polisen som då kan inleda en förundersökning om brott. Viktigt att tänka på är att spara mailen och andra dokument av ofredandet som kan användas som bevis.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Är det olagligt att ställa ut nakenfoton?

2015-05-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Nakenfotoni offentliga miljöer.Visa fotografi på bröst i en offentlig lokal.Inför en fotouppgift på universitetet har jag tagit två bilder. Tanken är att de ska ställas ut på Universitetet. En av bilderna är på ett par tuttar.Min lärare har skrivit ett mail till mig där han tycker det är problematiskt att hänga ut bilden i en offentlig miljö. Först så gick jag med på hans resonemang, men nu känner jag att jag nästan måste ta upp diskussionen om huruvida bröst är provocerande eller ej.Finns det någon lag som säger att man inte får hänga denna typen av bilder i en offentlig lokal? Kan man bli anmäld eller på annat sätt råka ut för någon typ av reprisallier?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Jag vet inte om det finns några särskilda ordningsföreskrifter på universitet. Utifall några sådana finns kan möjligtvis dessa hindra att du ställer ut fotot. Å andra sidan har jag svårt att tänka mig att några sådana föreskrifter skulle vara så långtgående att de förbjuder visning av ett foto på ett par bröst.Därmed återstår frågan om det är olagligt. Ett tänkbart brott är förtal (5 kap. 1 § brottsbalken), men detta brott förutsätter att det lämnas en uppgift om någon som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Det räcker alltså inte med att vissa besökare tycker att fotot är obehagligt. Två andra tänkbara brott är ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken) och förargelseväckande beteende (16 kap. 16 § samma lag). Att en person t.ex. springer naken offentligt är en situation som typiskt sett faller inom ramen för något av dessa brott. Frågan är om ditt foto är s.a.s. tillräckligt stötande för att en visning av foto ska anses utgöra ofredande eller förargelseväckande beteende. Svaret är att jag inte kan se hur så skulle kunna vara fallet. Trots allt finns i Sverige en mycket långtgående yttrandefrihet, som är särskilt påtaglig i konstnärliga sammanhang. Dessutom måste beaktas att i dagens västerländska samhälle är i allmänhet ett foto av ett par bröst knappast särskilt chockerande.Alltså är slutsatsen det är lagligt att visa fotot i universitets lokaler.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Om hemfridsbrott och förolämpning

2015-05-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har delad vårdnad med mina barns mamma, men jag lever i ett nytt förhållande med min nuvarande sambo. Min äldsta dotter hade varit på simskola med sin mamma och när den var slut så skulle de komma och lämna henne hos mig. Vi har sedan innan bestämt att jag kommer ut och möter henne så att hon inte kommer i närheten av våran lägenhet. Nu missade jag första samtalet från henne när de hade kommit hit, och helt plötsligt hör jag hur dörren slits upp. Min sambo flyger upp ur soffan och går mot ytterdörren för att där mötas av mitt ex, med min äldsta dotter. Min dotter säger att hon behöver kissa och går in på toan, medan min sambo säger till mitt ex att hon ska gå ut och att hon inte är välkommen i vår lägenhet. Svaret hon får är ett par grova förolämpningar och hon uppfattar det som ett hot och känner sig riktigt kränkt. Det jag undrar över nu är, kan man anmäla henne för hemfridsbrott?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom ditt ex från början tycktes känna till att ni inte önskade henne hos er så kan det tala för att hon olovligen har trängt in i er bostadslägenhet när hon tog sig in i farstun, varav hon kan ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott enligt Brottsbalk (1962:700) 4:6 första stycket. Att hon samtidigt förolämpade din sambo kan också tala i riktning mot att hon kan anses ha kränkt hemfriden. Eftersom hon dock tycks ha tagit sig in i lägenhetens farstu för att du missade samtalet från henne och dottern var kissnödig så kan det möjligen tala för att besöket var så pass kort och endast hade till syfte att hjälpa er dotter till toaletten att hennes närvaro inte kan anses som en kränkning av hemfriden. Domen i rättsfallet RH 1983:150 kan möjligen tala för en sådan tolkning. Det ska dock noteras att hemfridsbrott kan föreligga med avseende på om ditt ex stannade kvar i lägenheten efter att din sambo uppmanade henne att lämna er bostad (Brottsbalk 4:6 första stycket).Alternativt, eller utöver, hemfridsbrott så skulle ni möjligen kunna anmäla ditt ex för förolämpning i juridisk mening. Eftersom ditt ex riktade sig direkt till din sambo så kan hon dömas för förolämpning, under förutsättning att det rörde sig om ett tillmäle eller en beskyllning som kan kränka offrets självkänsla (Brottsbalk 5:3 första stycket). Vad som är kränkande förändras över tid, varav tillmälen som ”idiot” och ”djävla buse” troligen inte längre bestraffas som förolämpning. Ett antal rättsfall av nyare datum har dock utvisat att tillmälen som ”fitta”, ”flata” och ”jävla svartskalle” omfattas av förolämpningsbrottet. En kränkande beskyllning kan avse att gärningsmannen beskyller offret för att uppträda som en fascist, rasist eller nazist.Eftersom du nämner att din sambo uppfattade förolämpningarna som hot så kan även olaga hot vara aktuellt. Omständigheterna i din berättelse är alltför knappa för att jag ska kunna göra en bedömning i det avseendet, men för att det ska röra sig om olaga hot så krävs att bland annat att hotet är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för sin egen säkerhet till person eller egendom (Brottsbalk 4:5 första stycket). Om hotet exempelvis avser misshandel av ringa grad så kan det inte anses vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan, varvid olaga hot inte anses föreligga. Med vänlig hälsning

Inspelning av telefonsamtal

2015-05-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har varit på en arbetsintervju och därefter talat med arbetsgivaren i telefon ett flertal tillfällen. Nu har arbetsgivaren berättat för mig att hon spelat in våra samtal vi haft i telefon. Detta efter att jag tackat nej till tjänsten.Får man spela in samtal utan den andres vetskap och medgivande?
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Det är lagligt att, utan den andres medgivande eller vetskap, spela in ett samtal som man själv deltar i. Däremot är det brottsligt att spela in andras samtal, se 4 kap. 9 a § brottsbalken (1962:700). Med vänliga hälsningar

Brott att öppna annans brev?

2015-05-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har fått en inkassoräkning utav ett företag. Grejen är den att det hamnade på min gamla adress. Fick ett telefonsamtal av en för mig okänd människa som av misstag råkat öppna inkassobrevet. Nu vet hela vårat lilla samhälle om att jag sitter illa till ekonomiskt vilket jag skäms oerhört för. Vill inte lämna lägenheten mer än för att jobba. Blir inge mer uteliv på stan för alla kommer bara peka på mig som den oansvarsfulla och fattiga.Detta inkassobolag fick en adressändring av mig för länge sedan men gjorde ändå så här emot mig. Adressändringarna och eftersändningarna fungerar annars som det skaAlla på jobbet vet också om det här.
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att du har valt att ställa din fråga till LawLine. Att bryta brev eller posthemlighet (d.v.s att olovligen bryta sådan försändelse och ta del av innehållet) är ett brott enligt 4 kap 8 § BrB (https://lagen.nu/1962:700). För att det skall anses som ett brott krävs dock uppsåt. Personen ifråga måste ha varit medveten om att han ej hade rätt att bryta försändelsen. Att t.e.x av misstag kopplas fel i en växel och på så vis ta del av annans konversation är därmed inte straffbelagt. Att fortsätta lyssna (eller i det här fallet läsa) till ett meddelande efter att en har insett att en inte hade rätt att ta del av det är däremot ett brott. I det här fallet anser jag att en mycket väl kan tänka sig att den här för dig okände personen av misstag har öppnat meddelandet. Det torde dock relativt fort ha stått klart för denne att den inte hade rätt att ta del av meddelandet - sedan denne fortsatt läsa efter det har hen därmed gjort sig skyldig till ett brott. Att berätta för andra om innehållet i ett sådant meddelande är inte i sig straffbelagt, men kan ses som en omständighet som tyder på att personen ifråga läst även efter att denne insett att hen inte hade rätt att ta del av meddelandet. För att det skall vara straffbart att dela med sig av innehållet i en sådan försändelse till andra krävs att det personen ifråga säger kan ses som förtal. För att någon skall fällas till ansvar för förtal krävs att denne utpekat någon som brottslig eller klandervärd enligt 5 kap 1§ BrB (https://lagen.nu/1962:700). Här sätts kraven relativt högt. Benämningar så som skattesmitare eller bedragare torde falla inom bestämmelsen, men inte benämningar så som fattiglapp eller luspank. Huruvida det är värt att gå vidare i denna fråga, kan en enbart bedöma efter att en tagit del av vad hen faktiskt sagt. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Ofredande och förtal

2015-05-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |grannar hjälper en förening att förfölja oss. detta sker genom att störa oss med ljud och tala illa om oss till andra grannar att vi är knarklangare. är detta ett brott,
Benjamin Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt att ge ett fullständigt svar utan att känna till alla detaljer, dock kan man generellt sett säga följande om situationen du beskriver.Att störa någon med oljud och liknande skulle kunna betraktas som ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Brottet kan leda till böter eller fängelse i högst ett år.Att sprida lögner om att någon är en ”knarklangare” är att utpeka någon som brottslig på ett sätt som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning. Det kan alltså vara fråga om brottet förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. Brottet kan leda till böter. För att en åklagare ska kunna väcka åtal beträffande förtal krävs dock enligt 5 kap. 3 § brottsbalken att det anses ”påkallat ur allmän synpunkt”.Du kan anmäla dessa händelser till Polisen genom att ringa 114 14 eller besöka din närmaste polisstation.Jag hoppas att det var svar på din fråga och att din situation löser sig! Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänlig hälsning

Dataintrång av arbetsgivaren vid ändrat lösenord till mailen?

2015-05-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min statliga arbetsgivare har bytt lösenord på mitt gmail. Till kontot finns socialt mediakonto och min e-signatur. Nu använder en annan person mitt konto så att det ser ut som om det är hon som är författaren till mina inlägg på G+(socialt mediekonto). Jag har ingen kännedom om hon använt min e-signatur.Vilka brott har hon begått som jag kan åberopa? Vilka lagtexter?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det brott som din arbetsgivare skulle kunna ställas till svars för genom att byta lösenord på din gmail är med övervägande sannolikhet dataintrång enligt 4:9c Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K4P9cS1). I paragrafen stadgas att den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år.Inom straffrätten delar man in en brottslig gärning i så kallade objektiva och subjektiva rekvisit. De objektiva rekvisiten utgörs av de faktiska omständigheter som har ägt rum, det vill säga det som har hänt, medan de subjektiva rekvisiten tar sikte på gärningsmannens avsikt (även kallat uppsåt) med gärningen. Dessa måste vara uppfyllda samtidigt för att ett brott ska ha ansetts begånget. I fråga om dataintrång, så utgörs då de objektiva rekvisiten av att någon annan olovligen ska bereda sig tillgång - eller i ditt fall ändra - en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling. "Någon annan" utgörs av din arbetsgivare, och det kan även konstateras att denne har bytt lösenord på din mail utan lov, alltså olovligen. Att byta lösenordet är att anse som en ”ändring” i paragrafens mening. Kvar är då endast att bedöma uttrycket ”uppgift som är avsedd för automatiserad behandling”. Denna formulering kan tyckas svårförståelig och vag, men är formulerad på så vis för att möjliggöra en bred tillämpning av paragrafen. Enligt förarbetena till lagen (se proposition 2006/07:66 s.49 vid intresse) så framgår det att alla uppgifter i form av fakta, information eller begrepp som uttrycks i en för en dator anpassad och läsbar form omfattas av bestämmelsen. Därmed så står det även klart att lösenordet till din mail är en sådan uppgift som åsyftas i paragrafen, och alla objektiva rekvisit är därför uppfyllda. Vad gäller de subjektiva rekvisiten, så måste det alltså för att straffansvar ska föreligga även konstateras att din arbetsgivare har haft uppsåt i utförandet av gärningen. Med andra ord så måste det kunna fastställas att din arbetsgivare inte ändrade ditt lösenord av ett rent misstag eller p.g.a. någon annan teknisk olyckshändelse. Jag har inte ett tillräckligt underlag med information för att bedöma detta, men din berättelse tyder på att ändringen av lösenordet inte har skett genom en olyckshändelse utan istället med arbetsgivarens uppsåt. I sådant fall är även de subjektiva rekvisiten för brottet uppfyllda, och ansvar för dataintrång enligt 4:9c BrB kan mycket väl föreligga.Vad gäller en eventuell påföljd för denna typ av dataintrång så är det mycket svårt att ge en exakt förutsägelse, eftersom att straffmätningen sker efter domstolens bedömning. Jag skulle dock inte bedöma att dataintrånget är så pass allvarligt att det, vid en eventuellt fällande dom, skulle leda till någonting annat än endast böter. Hoppas att detta gav ett svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,