Lagligt att filma i smyg?

2015-01-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag bor på ett grupp boende som är för människor med funktionsnedsättning, alla har sitt eget rum men det finns ett allmänt kök och tv rum. Det ägs av kommunen. Jag undrar: 1: får man hålla i sin videokamera (utan att filma)2: filma golvet medans man pratar med någon3: filma personen man pratar med (personal och/eller boende)4: filma överhuvudtagetnär man är utanför sitt rum?5: Får en personal med HSL lagen som jobbar på boendet förbjuda mig för att filma?6: Får samma person förbjuda mig för att filma mina läkarsamtal på mötet där personen med HSL lagen, jag och min läkare är i?7: Får man filma på stället där det är förbjudet för att förhindra eller utreda brott?8: Vad är det för brott när någon hotar med att man bli utkastad från boendet om man håller i sin kamera och/eller filmar fast man får hålla i och/eller filma med sin kamera av lagen?Tack.
Fredrik Holst |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dina olika delfrågor har flera beröringspunkter med varandra varför dina frågor får ett generellt svar. Först och främst kan sägas att HSL inte har några regler kring detta då HSL reglerar hur hälso- och sjukvården ska utföras. Huvudregeln är att du får filma i princip vad som helst oavsett vad någon annan tycker och säger. Men från denna huvudregel finns flera undantag. För det första får du inte filma skyddsobjekt och skyddsområden. benämningen på vissa byggnader, andra anläggningar, områden och andra objekt som enligt enligt Skyddslag (2010:305) kan behöva förstärkt skydd mot:1.Sabotage2.terroristbrott enligt 2 § Terroristlagen (2003:148),3.spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret, och4.grovt rån. För det andra kan ägare till fastigheter, bl.a. kommunen i boendet där du bor, säga att du inte får filma där. De kan så att säga bestämma att det är förbudet att filma på hemmet. Huvudregeln att du får filma i princip var som helst gäller på allmän plats (där alla har rätt att uppehålla sig). Däremot kan du stå utanför och filma in, då befinner du dig inte längre i deras privata lokal utan på allmän plats. Till detta kommer den relativt nya lagen, lagen om kränkande fotografering som du hittar i brottsbalken 4:6a (HÄR). Den är till för att hindra smygfilmning m.m. För straffansvar krävs att 1. Att fotograferingen eller filmandet sker olovligen 2. Att fotograferingen sker i hemlighet för den som fotograferas (dvs. att kameran dolts eller att den som utsätts t.ex. sover) 3. Att den som filmas eller fotograferas befinner sig på en "privat" plats, det vill säga i en bostad (t.ex. kommunens hus). Det kan alltså vara olagligt att filma i smyg på det sättet som du beskriver. Har du några ytterligare frågor kring detta, eller behöver du mer juridisk hjälp kan du höra av dig till mig på fredrik.holst@lawline.se

Olovlig avlyssning och straffskala förtal

2015-01-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Mitt ex har anmält mig till tingsrätt för "förtal". Inget särskilt trevligt avslut på vårt förhållande och därav en hel del telefonsamtal. Han och hans föräldrar har spelat in telefonsamtal då jag både varit arg och ledsen, vilket man har rätt att vara. Dock undrar jag vad de har haft för rätt att spela in dessa samtal, utan min vetskap?Tacksam för svar på ovanstående och även vad kan jag bli dömd för?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är tillåtet att spela in samtal man själv deltar i, alltså har din före detta partner och hans föräldrar inte gjort någonting brottsligt genom att spela in telefonsamtal med dig om de deltog i samtalet. Jag antar att de har deltagit i samtalet eftersom det rör sig om just telefonsamtal. Det är alltså endast olovligt att spela in samtal man själv inte är delaktig i, vilket är ett brott och kallas olovlig avlyssning, 4 kap. 9a § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1). Gällande din fråga vad du kan bli dömd för antar jag att du undrar om straffskalan på förtal eftersom det är brottet din före detta partner har anmält dig för. Straffskalan för förtal av normalgraden är böter, 5 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). I det fall förtalet skulle klassas som grovt förtal är straffskalan istället böter eller fängelse i högst två år, 5 kap. 2 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P2S1). Ett mer specifikt svar än så kan jag tyvärr inte ge dig eftersom jag inte vet detaljerna kring händelsen utan det är upp till eventuell domstol att avgöra.Jag hoppas att svaren var tillfredsställande.Med vänliga hälsningar,

Kränkande fotografering

2015-01-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har blivit inspelad i mitt hem med både ljud och bild i ca 2-3 månader, helt ovetandes.En kille som jag var tillsammans med en kort tid bodde hos mig på grund av han inte skaffat boende sen han flyttat hem fr utlandet( jag kände han) men han fick sen ultimatum att flytta ut, eftersom jag inte ville fortsätta vårt förhållande. Jag var dock sjyst o lät honom bo kvar tills han hittade nytt boende.(ca 4 mån)Han spelade in bild o ljud detta via datorn och med web camen på konstant..när han inte själv var där. Avlyssna alla mina privat samtal och spelade in bild via web camen. Han spelade in detta när han INTE själv var hemma. Hör till saken att jag hade sex där det spelades in. Hur olagligt är detta och vad kan jag kräva i form av sveda o värk om jag skulle anmäla detta? Jag har ett erkännande på min mobil , där ´vi pratar om detta och han erkänner att han gjort band o ljudinspelning när han inte var där. (detta är lagligt har jag läst eftersom jag själv ingår i samtalet).MVH
Josefin Grönkvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att spela in någon i dennes hem olovligen är ett brott enligt Brottsbalken 4:6a§, kränkande fotografering. Bestämmelsen lyder: 6 a § Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.Detta innebär att för uppfyllda brottsrekvisit (alltså att handlingen ska stämma in på kraven för att kunna anses vara brottet kränkande fotografering) krävs att filmningen skett-Olovligen. Det vill säga att du inte gett samtycke till filmningen. Detta har du inte gjort.-Med tekniskt hjälpmedel. Du säger att mannen använt en dator och en web cam, vilket uppfyller kravet. -I hemlighet. Alltså att du ska ha varit ovetandes om att utrustningen varit påslagen. Detta innebär att du kan ha sett att datorn och/eller web camen varit hemma hos dig och stått synligt men att du inte känt till den faktiska filmningen. Detta verkar du inte ha gjort eftersom du uttrycker att du varit helt ovetandes. -Att det skett inomhus. Eftersom det skett i din bostad är detta krav uppfyllt. Mannens handling har alltså varit brottsligt. Du bör därför snarast anmäla detta till Polisen så att ett beslut gällande förundersökning kan fattas av en åklagare. Det är svårt att uttala sig gällande situationen utan att ha exakt all information för handen, men eftersom du verkar ha gott om bevis samt även har ett erkännande skulle jag bedöma dina chanser att vinna i en rättegång som relativt goda. Gällande brott är det åklagaren som beslutar om åtal ska väckas efter att ha bedömt chanserna att vinna målet. Finns det gott med bevis är detta tillräckligt för att ett åtal ska väckas. I en rättegång har du som offer rätt att kräva skadestånd för den skada du lidit, i detta fall psykiskt. Om en rättegång inleds bör du ta hjälp av åklagaren för att komma överens om vad du bör kräva i skadestånd. Bestämmelsen om kränkande fotografering är väldigt ny vilket gör att det finns väldigt knapphändigt med praxis på vad som är att se som skälig ersättning i ditt fall. Vad jag kan säga är att det är väldigt individuellt för varje brott, sett till förmildrande och försvårande omständigheter. Några försvårande omständigheter i ditt fall skulle vara att det pågått under en väldigt lång tid, att du filmats naken, att brottet skett i ditt eget hem samt att bevakningen verkar vara väldigt omfattande. I den knapphändiga praxis som finns har alla möjliga summor dömts ut i skadestånd, allt mellan 5000 kr - 160.000 kr vad jag kan se. Det är därför viktigt att lyfta fram omständigheterna i ditt enskilda fall och visa för rätten varför du lidit skada av brottet. Domstolen är bundna till de yrkanden som framförs i rätten, du bör därför inte chansa på att yrka en allt för låg summa. Domstolen kan nämligen inte tilldöma dig högre skadestånd än vad du yrkat. Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och att det kommer gå bra med allt! Med vänliga hälsningar,

Fråga rörande kränkande fotografering

2015-01-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får grannen gå in på min tomt och ta fotografier på byggnader mm utan att fråga?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för din fråga! Om jag har tolkat din fråga rätt så vill du veta huruvida situationen som du beskriver är brottsligt eller ej. För att göra den bedömningen hamnar vi då i en relativt ny lagbestämmelse i SFS 1962 / 700 Brottsbalken rörande kränkande fotografering och denna lagregel finner du här: 4 kap. 6a § Brottsbalk (1962:700). Enligt förarbetena till denna lag ska den ta sikte på att "skydda en person från sådan fotografering som består av ett intrång i en fredande sfär som enskilda bör ha rätt till i förhållande till andra enskilda". Det första som behöver klargöras är om grannen OLOVLIGEN har gått in på din tomt och tagit fotografier. Om det sker med lov kan det inte anses vara brottsligt i lagens mening. Om fotograferingen sker olovligen måste nästa steg som tas i beaktning vara ifall fotograferingen har gjorts i HEMLIGHET. Att det sker i hemlighet betyder att utrustningen ska ha varit dold för den fotograferade eller att denne ska ha varit omedveten om att den för tillfället är igång. Om dessa rekvisit är uppfyllda kan det vara fråga om kränkande fotografering om det anses vara motiverat från en allmän synpunkt.Något som även kan aktualiseras i den här situationen är ifall det är fråga om hemfridsbrott enligt 1962:700 Brottsbalkens bestämmelser :4 kap. 6 § Brottsbalk (1962:700). Då ska det vara så att grannen olovligen inträngt sig på er tomt och vägrar att lämna området. Enligt praxis kan även tomt innefattas i vissa undantagsfall men även då ska det anses vara tillräckligt motiverat.Jag hoppas att det gav dig mer klarhet!Hälsning,

Olaga hot?

2015-01-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej kan detta tolkas som hot i rätt sammanhang : Bakgrund, otrohet komfram och alla mådde dåligt och så får vi detta meddelande : "Klart det svider nu, klart det kommer fortsätta att svida. Men att hänga ut folk, ja där satt sista droppen. Det kommer en smäll tilbaks, men nu? Nej om ett tag när allt lagt sig så dom får känna hur det känns. & det gången gott folk kommer det svida mer än den här gången."
David Hedendahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar det som att du undrar ifall meddelandet kan omfattas av brottsbestämmelsen olaga hot, som återfinns i brottsbalken (BrB) 4 kap. 5 §. För att så ska vara fallet krävs att den som skickat meddelandet "hotat med brottslig gärning på ett sätt som var ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom." Bestämmelsen fäster allra främst avseende vid hur offret uppfattat situationen. Av detta följer att det inte är fråga om brott om offret inte bryr sig om hotet eller om det för denne varit uppenbart att hotet inte var allvarligt menat. Däremot kan olaga hot vara för handen om offret inte inser allvaret i situationen och på grund av detta inte blir rädd.Det är tydligt att personen som skickat meddelandet till er hotat med att begå brott i form av misshandel, antingen mot er eller några andra (lite oklart vad som menas med 'dom'). Dock bör det nämnas att varningar om att något är nära förestående inte utgör brott i lagens mening. Meddelandet verkar vara av varnande karaktär men är också subtilt. Därav är det svårt att göra en helhetsbedömning av dess straffbarhet.I sammanhanget är det viktigt att nämna att det kan vara fråga om brott även om meddelandet inte direkt skickats till offret utan till någon annan ('dom'?). Dock krävs att hotet har kommit till offrets kännedom. Vidare beror, som sagt, meddelandets straffbarhet på huruvida offret känt allvarlig fruktan för antingen sin egen eller annans säkerhet. Detta är inget jag kan göra någon bedömning av. Min slutsats är att meddelandet möjligen kan falla inom ramen för olaga hot men att det är flera faktorer som spelar in.MVH

Inspelad föreningsstämma

2015-01-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Vi har haft en stämma för en ideell förening.Det visar sig att en av deltagarna i mötet spelade in mötet i en diktafon.Detta gjordes utan att meddela deltagarna.Syftet för inspelningen är också oklart.Får man spela in utan att deltagarna i mötet godkänner?Om det är ok att spela in under dessa förhållanden, få man dela med sig av det inspelade till andra utanför mötet eller deltagare från mötet?Kan det användas i något sorts bevissyfte eller är det fortfarande protokollet och dess innehåll från mötet som är det som gäller?
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Enligt brottsbalken (1962:700) 4 kapitlet 9a § är inspelningen tillåten så länge inspelaren själv deltar, det verkar personen göra här. Dessutom krävs att det inte är en sammankomst som är tillgänglig för allmänheten. En stämma för en ideell förening är normalt endast medlemmar välkomna på så hens inspelning verkar vara helt laglig. Skulle någon av deltagarnas framförande kunna klassas som ett konstnärligt verk, t.ex. en presentation, skulle det möjligtvis kunna få skydd enligt upphovsrättslagen (1960:729) 45 § och en spridning skulle då vara olaglig. Att någons presentation skulle få skydd som konstnärligt verk är dock osäkert. En spridning av verket är torde därför inte vara olaglig. Protokollet gäller fortfarande gälla. Om det framkommer frågetecken kring vad som har sagts skulle inspelningen kunna användas för att klargöra t.ex. vilket beslut som egentligen fattades. Inspelningen ersätter dock inte protokollet från mötet. Hoppas att det gav svar. Skriv gärna en ny fråga om det är något som fortfarande är oklart.

Hot om mord - olaga hot?

2015-01-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar var gränsen går då en granne är hotfull. Har blivit verbalt förnedrad flera gånger och även hot om att döda min Särbo eller mig har uttalats. Min brevlåda har han sparkat in en buckla på och rispat men jag kan inte bevisa att det är han. Backspeglarna på min bil har förstörts men jag kan heller inte bevisa att det är han då han bara nekar och flinar.Det värsta är att jag lånat ut pengar till denna granne som jag nu förstår jag aldrig kommer att få tillbaka. 20000 kr. Min fråga är vart gränsen går för att polisanmäla verbala hot? Om jag inte har det inspelat så har jag väl ändå inget att komma med? Gör allt för att undvika denna människa men känner att detta inte är ok. Har fått veta att han suttit inne for mord mm. och tycker att detta är obehagligt.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kommer i mitt svar fokusera på hoten grannen riktat mot dig och din särbo. En person döms för olaga hot om han eller hon hotar med brottslig gärning som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade, annan eller egendom (4 kap. 5 § brottsbalken). Det krävs att hotet är allvarligt menat för att vara brottslig. Vidare räcker det att hotet typiskt sett framkallar allvarlig fruktan, vilket innebär att den hotade, i det konkreta fallet, inte måste ha känt en sådan rädsla. Emellertid kan din inställning och uppfattning i det enskilda fallet ändå ha betydelse. Om du exempelvis inte blir rädd därför att du vet att hotet inte är allvarligt menat eller därför att du ställer dig likgiltig till hotet eller därför att du enkelt kan avstyra hotets förverkligande, är kraven för olaga hot inte uppfyllda.I din situation har du känt ett obehag och att hota om mord är allvarligt. Ett hot om mord framkallar typiskt sett en allvarlig fruktan hos den hotade. Med anledning härav, är det en god idé att polisanmäla hoten, trots att du inte har några solida bevis. Påföljden för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år. Om hotet är grovt är påföljden fängelse mellan sex månader och fyra år.Beträffande skadorna på brevlådan och bilen, kan detta utgöra skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). En person som uppsåtligen förstör annans egendom, har gjort sig skyldig till skadegörelse. Vänliga hälsningar,

Olovlig avlyssning

2014-12-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Kort fråga! Har arbetat som journalist på Sveriges Radio och då spelat in människor, oftast politiker, med dold mikrofon eller via telefon, sk "tjuvbandning." Det är inte olagligt. Och, heller inte att spela upp intervjun i radion. Detta utan att jag i förväg behöver meddela intervjuoffret. Förutsättningen för att spela in med dold mikrofon eller kamera är att jag själv är en del av det inspelade, som intervjuare t ex.Min fråga gäller den nya trenden att sätta upp en kamera i en hiss eller annan plats och spela in människorna där utan att de är medvetna om det. Är inte det olaglig buggning? Lagen är ju ganska tydlig när det gäller hemlig avlyssning.Tacksam för svar om rättsläget.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Bestämmelsen om olovlig avlyssning finns i Brottsbalken 4:9a (https://lagen.nu/1962:700). Som du säger är det inte straffbart enligt den bestämmelsen att spela in ett samtal som man själv deltar i. Gällande samtal som förs i en hiss eller på annan plats kan det röra sin om olovlig avlyssning om den som avlyssnar inte själv deltar i samtalet, om avlyssningen sker med tekniskt hjälpmedel, om avlyssnandet sker olovligen (vilket i det här fallet innebär utan samtycke från de inblandade) samt om avlyssnandet sker i hemlighet, det vill säga att de som spelas om inte vet om att de blir inspelade, till exempel genom att utrustningen är dold. Om dessa förutsättningar är uppfyllda så innebär den situation du beskriver en olovlig avlyssning.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!