Olaga hot från granne

2014-08-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min granne har vid flera tillfällen kallat andra grannar för "djävla tjocka fittkärring" och andra liknande grova tillmälen, där könsord och svordomar ingår. Därtill även hotat med att inkalla "gänget för rensa ut" Även hotelser om att " den jäveln skall få ett nackskott" etc Det är flera grannar som fått utstå liknande tillmälen och hotelser. Vad skall vi (drabbade grannar) göra för att få ett slut på detta. Tillmälen och hotelserna kommer helt oprovocerat. För information bor vi samtl. involverade i hyreslägenheter. Vad göra, och har fastighetsägaren några skyldigheter.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Jag tycker att det där låter som olaga hot (4:5 brottsbalken). Olaga hot innebär att någon hotar en annan med vapen eller hotar att utföra ett brott (i detta fall att uttala att "den jäveln skall få ett nackskskott" skulle enligt min mening kunna vara ett hot om både våld och mord, att "inkalla gänget för att rensa ut" kan också tolkas som ett sådant hot). Hotet ska uppfattas som allvarligt menat men behöver inte vara uttalat direkt till den som hotas utan kan även vara uttalat till någon i dennes bekantskapskrets om det var tänkt att den hotade skulle få ta del av informationen.Att kalla någon för "djävla tjocka fittkärring" skulle möjligen kunna vara förolämpning (5:3 brottsbalken). Detta kan ske genom att någon blir kallad för kränkande saker med syfte att såra denne.Jag tycker att ni ska både ska polisanmäla detta samt kontakta fastighetsägaren och berätta vad som hänt så att ni förhoppningsvis kan få stopp på det. Att som hyresvärd säga upp en hyresgäst är en väldigt lång process men beroende på vad som står i era hyresavtal kan man möjligen hävda att det är ett avtalsbrott.Vänliga hälsningar,

Spottloska utgör ofredande

2014-08-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om min granne spottar på mig och skickar mig åt helvetet kan man göra nåt som t ex stämma honom? Tack-Mariya
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Om någon spottar på dig kan det falla in under brottet "ofredande". Bestämmelsen om ofredande hittar du i brottsbalkens 4e kapitel https://lagen.nu/1962:700#K4P7. Där anges att : "Den som ..... medelst hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år."I t.ex. https://lagen.nu/dom/nja/2005s738, dömdes den tilltalade för ofredande efter att ha spottat på en polis. Jag föreslår därför att du kontaktar polisen och upprättar en polisanmälan mot din granne. Lycka till!Vänligen,

Olaga hot och misshandel

2014-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan,Har en kanske lite konstig fråga, men såhär lyder den:Räknas det som hot eller något annat brott, om man hotar någon med våld under ett hypotetiskt vilkor och en framtida händelse. Typ om en person har fått sin cykel stulen och han tror att det är grannen som stulit den, men har absolut inga bevis eller vittnen. Om personen då frågar grannen om detta,som då nekar och man får det inspelat, så säger man till grannen fäljande: "Om det kommer fram i framtiden att det var du som stulit min cykel, så kommer jag slå ner dig nästa gång jag ser dig". Hur ses detta från lagens sida under detta samtal? Och hur ses det om man hade rätt, och det kommer fram att det var faktsikt grannen som stulit cykeln och man fullföljer sitt tidigare hot. Kom ihåg att man har inspelat då man frågat personen och den har blivit varse vad som kommer hände utifall han bestämmer sig för att ljuda och inte erkänner sig egna brott, d.v.s stölden av cykeln.Tack i förväg Eddie
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga.Svaret på din fråga hittar vi i brottsbalken (BrB), se https://lagen.nu/1962:700 .Brottet du syftar på är olaga hot och återfinns i 4:5 BrB. Om en person X hotar med en brottslig gärning mot person Y, vilket i detta fall då skulle vara misshandel enligt 3:5 BrB, som är ägnat att framkalla fruktan hos Y kan straffas för olaga hot. Det finns inget i lagen som säger att ditt scenario är ett undantag.Med vänlig hälsning,

Hemlig ljudupptagning

2014-05-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har deltagit i ett klubbmöte där det har varit en del problem. Nu framkommer det att en av deltagarna har gjort en ljudupptagning av mötet utan att vi andra har varit informerade. Är detta lagligt?
Sanna Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Om den deltagare som har spelat in mötet har haft rätt att delta vid mötet är det inte olagligt för denna person att spela in mötet. För att ansetts ha deltagit finns inget kvar på att personen själv uttalar sig, det som har betydelse är enbart personens rätt att befinna sig på platsen. Att spela in ett möte är enbart olagligt om personen i fråga har smugit sig in, utan rätt att delta. Alternativt om personen i fråga har lämnat en apparat för inspelning under tiden ni har varit i rummet och personen inte varit närvarande. I sådana fall kan det vara fråga om olovlig avlyssning, 4 kap 9a§ Brottsbalken, vilket kan ge upp till två års fängelse. För mer information hittar du brottsbalken https://lagen.nu/1962:700.Vänligen, 

Radera inspelningar på mobil utgör dataintrång

2014-08-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag är i en pågående separation och har i syfte för att kunna försvara mig vid ev tvist gällande våra barn spelat in våra samtal om ord skulle stå mot ord. Jag starka misstankar och idicider på att mitt ex har varit inne i min mobiltelefon och raderat inspelningarna. Hon har erkänt att hon vart inne i mobilen och fått veta om inspelningarna samtidigt som filerna försvann. Är det lagligt att gå in i någon annas telefon och ta bort filer på det viset utan medgivande av mig?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Att gå in på någons mobil och radera information utan tillåtelse kan utgöra dataintrång. Dataintrång regleras i 4 kap. 9 c § i brottsbalken. Där anges att "den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år." Med "uppgift som är avsedd för automatiserad behandling" menas enligt förarbetena en uppgift som är fixerad på någon form av datamedium och som alltså antingen finns i eller kan matas in i en datamaskin. De inspelningar du har haft på mobilen är av denna typ, vilket innebär att paragrafen blir tillämplig. Att radera dessa utan din tillåtelse utgör därför dataintrång och är olagligt, med straff upp till två års fängelse. Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Ofredande - rota igenom annans väska

2014-07-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! Jag var på besök hemma hos min ex fru här om dagen och hälsade på mina barn. Jag hade med mej min privata väska med bl.a. kläder och mina mediciner mm. Får sedan på kvällen ett samtal av mitt ex där hon talar om att hon har letat igenom väskan för att se efter vad jag hade i den utan min tillåtelse. Min fråga till er är: har hon rätt att öppna min privata väska? Är detta ett lagbrott ? Mvh Peter .
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Att utan tillstånd kolla igenom annans väska, bortsett från om det sker med stöd i lag eller annan ansvarsbefriande grund kan utgöra brott. Som du säkert inser är tillgreppsbrotten (ex. stöld/snatteri/häleri) uteslutna då inget har tillgripits ur väskan.Det som istället kan vara aktuellt är ofredande, 4 kap. 7 § BrB. Eftersom att rota igenom en annans väska utan tillstånd kan utgöra en kännbar frihetskränkning mot väskägaren, kan de objektiva krav som ställs på ofredande vara uppfyllt. Den subjektiva delen, om gärningsmannen utfört gärningen med uppsåt, måste också vara uppfyllt. Denna del känns relativt oproblematisk i detta fall.Hoppas jag svarade på din fråga. Tveka inte att höra av dig för fler frågor.

Ofredande genom brevskrivande

2014-06-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en granne som har psykiska problem. Hon bråkar med alla! Har hon rätt att komma in i min port som hon inte bor i och kasta in brev i min brevlåda? Med tanken på att hon kan kasta in något värre imorgon?
Lars Bålman |Hej! Det låter påfrestande, Som med all annan egendom så är det ägaren (av fastigheten) som beslutar om en person får uppehålla sig på eller i dennes egendom. Allemansrätten gäller givetvis inte i portar. När det emellertid handlar om ditt brevinkast så handlar det om något inom din private sfär. Jag saknar kännedom om vad dessa brev innehåller, men oavsett innehållet kan kontinuerligt brevskrivande på detta sätt räknas som brottet ofredande, 4 kap. 7 § BrB. Svea hovrätt dömde i mål RH 1983:58 en man för ihärdig och ovälkommen uppvaktning av en kvinna genom brev och postkort för ofredande, vilket visar hur man ser på liknande beteenden i praxis. Om detta pågår så kan det bli aktuellt att polisanmäla saken, men jag föreslår att ni först ber grannen upphöra med bettendet, eller eventuellt kontakta fastighetsägaren.   

Kränknade fotografering i skolans omklädningsrum

2014-05-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej undrar hur man ska göra. Våran pojk blev fotograferad av en annan elev i dusch rummet utan att veta om det o detta hände i skolan. Har varit i kontakt med räcktorn men skolan vill bagalitesera det vi vill anmäla. Men vi vill ha lite bak grund vad skolans skyldig het mm. Samt vad kan man som förälder göra. Önskar råd mm
Jennifer Rönnerhed |Hej!Att bli fotograferad i omklädningsrummet är vanligvis ett exempel på kränkande fotografering 4 kap. 6 a § BrB https://lagen.nu/1962:700 Kränkande fotografering kan bara aktualiseras när det har skett i hemlighet vilket innebär att samtycke saknas.I Sverige blir man inte straffas om man är under 15 år. Utifrån frågan kan jag inte göra en bedömning av hur gamla barnen är. Om barnet som tagit bilden/bilderna är under 15 år kan det inte straffas. Är förövaren å andra sidan 15 år eller äldre innebär detta att barnet kan straffas. Utifrån din fråga uppfattar jag det som att denna delen inte är så viktig. Utan att det väsenliga från er sida är att skolan ska göra rätt för sig.Vid en sådan händelse som har inneburit en kränkning av en elev har rektorn en skyldighet att hjälpa det utsatta barnet genom att det bl.a. ska kunna bearbeta upplevelsen. Denna hjälp ska ges i form av skolpsykolog och liknande.Hur skolan agerar vid en för handen föreliggande situationer varierar beroende på den plan skolan har upprättat för förebyggandet av kränkande behandlingar.BEO (Barn- och elevombudsmannen) är en del av Skolinspektionen som är en statlig myndighet dit föräldrar kan vända sig för att bl.a. få rätt till skadestånd till sitt barn för mobbning. Utifrån din fråga kan denna enstaka händelsen inte anses som mobbning. Utifall att det skulle finnas flera händelser som er son har blivit utsatt för av den som fotograferade honom ska skolan ha kunna haft möjlighet att förebygga. Personalen har en skyldighet att jobba mot mobbning. För att skolan ska kunna anses ha ett ansvar krävs att det ska finnas ett samband mellan skolan och kränkningarna.När eleverna är i skolan har givetvis lärare ett visst ansvar att skydda elever från att utsättas från viss fara. När elever kränker andra med tekniska medel måste givetvis frågan ställas hur långt skolans ansvar kan stäckas. Hur mycket kan personalen ta ansvar för? Frågan är hur mycket skolan kan ligga till last för att denna kränkning inte skulla ha hänt. Ska lärarna behålla samtliga elevers mobiltelefoner under idrotten just så att detta inte ska kunna ske eller innebär det en för stor kränkning i deras privatliv etc. Det är svåra avvägningar som måste göras. Ska en vuxen lärare vara närvarande i omklädningsrummet? Frågan är om personal hade kunnat skydda ert barn i denna situation. Detta hänger givetvis också på vilka föreskrifter som finns kring elevernas användande av mobiler kring idrotten om sådana föreskrifter ens finns.Skolorna har olika planer i form av tillvägagångssätt när det gäller kränkande behandling. I dessa ska bl.a. anges hur man ska gå till väga och vem som ev. ansvarar för en utredning. http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikation/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2798 under länken finns en handbok för hur skolan ska agera vid kränkande behandling. I lag framgår att skolor är skyldiga att förebygga och stoppa kränkningar av elever.Sedan 2011 är rektorerna enligt lag skyldiga att upprätta en anmälan om kränkande behandling när sådan upptäcks på skolorna. Lagstiftningen kring 4 kap.6 a § är en ny paragraf sedan 1 juli 2013. I dag blir det allt vanligare att brott begås med hjälp av tekniska medel. Huruvida det omfattas av kränkningar i 6 kap. Skollagen är svårt att göra en bedömning. Det är utifrån frågan svårt att spekulera om frågan har lagts ut på sociala medier eller om bilder tagits och sedan raderats. Rektorn ska enligt ovanstående inte bagatellisera händelsen utan har en skyldighet att aktivt arbeta mot kränknade behandlingar och vid en kränkande behandling ska en anmälan upprättas.