Olagligt att fotografera i en skola?

2014-01-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det olagligt att spela in någon i skola, alternativt ta ett foto på någon utan personens tillstånd? Jag vet att det t.ex är olagligt att sedan lägga ut detta på internet utan personens tillstånd men jag har alltid undrat om det faktiskt är olagligt att spela in/ta fotot. Tänk också på att inspelningen eller tagandet av fotot händer på skolans område. Ifall skolans policy säger att man inte ska spela in eller ta foton på elever utan tillstånd, är det då olagligt eller bara oetiskt och mot skolans policy som inte leder till något...?
Sebastian Caicedo Gordh | Hej och tack för din fråga! Som huvudregel är det enligt svensk rätt inte olagligt att ta kort på/filma en person utan dennes tillåtelse. Det viktiga undantaget till detta är förbudet i brottsbalken 4 kap. 6 a § mot kränkande fotografering (se https://lagen.nu/1962:700#K4P6a) som infördes den 1 juli 2013.  Enligt den bestämmelsen är det inte tillåtet att utan samtycke och i hemlighet fotografera (eller filma) någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Det är alltså bara olagligt att fotografera någon som befinner sig på dessa uppräknade platser. I en skolmiljö är det således inte tillåtet att (i hemlighet) fotografera någon som befinner sig på en toalett, i ett omklädningsrum, en dusch, bastu eller liknande områden. På andra platser, exempelvis ute på skolgården eller i korridorer, är det dock tillåtet att fotografera vem som helst. Om skolan har ett generellt policyförbud mot fotografering utan tillåtelse även på dessa platser är det alltså, som du säger, enbart oetiskt att bryta mot detta. Exakt vilka konsekvenser det kan få att bryta mot policyn är svårt att uttala sig om generellt. (Rent allmänt är det väl bra att försöka hålla sig till skolans regler och inte fotografera hejvilt utan tillåtelse även då det inte är olagligt att göra det.) Vad gäller själva spridningen av fotografier är det som huvudregel tillåtet att lägga upp bilder/filmer på nätet, oavsett om man har den fotograferades tillstånd eller inte. Det kan dock i vissa fall vara förbjudet att lägga upp bilder, exempelvis om det innebär en kränkning av den personliga integriteten enligt personuppgiftslagen (se https://lagen.nu/1998:204#P5aS2) eller utgör förtal enligt brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). Men något mer generellt förbud finns inte, bestämmelsen om kränkande fotografering omfattar bara själva fotograferingen, inte spridningen av bilder. Hör gärna av dig om du undrar över något mer! Vänligen

Olaga tvång?

2014-01-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En närstående person blev för några månader sedan anmäld för att ha misshandlat sin flickvän. De hade då varit tillsammans i ca 5 år och jag vet att de hade ett bra förhållande. Anmälan kom som en chock för alla. Han blev anklagad för ett flertal olika saker som lades ner då det inte fanns några bevis. Jag vet att mycket av det som stod i anmälan var ren lögn. Påhitt för att göra livet surt för den här personen helt enkelt.. Alla punkter i anmälan blev strukna förutom 1. Den kallas för olaga tvång om jag inte minns fel. Det handlar om en situation då paret varit osams. Det var mitt i natten, det var snö ute och paret var ute och körde bil på väg hem till sin lägenhet. Kvinnan satt vid ratten och mannen var medpassagerare. Utan att säga något körde kvinnan hem till sin mamma istället och tänkte kliva ur där istället för att åka hem. Mannen gick ut ur bilen och försökte prata med kvinnan som vägrade. Mannen tog då tag i kvinnan och bad henne stanna i stället, varpå kvinnan började gallskrika och sprattla sig omkull i snön. Hon gapar och skriker varpå mannen lägger handen på hennes mun och säger att hon väcker hela kvarteret. Mannen har berättat och erkänt ovanstående. Efter den här händelsen fortsätter paret vara tillsammans och ingen av dem gör någon grej av detta. I anmälan har dock kvinnan påstått att händelsen såg annorlunda ut. Enligt henne ska mannen tagit stryptag på henne samt att hennes mammas sambo ska ha sett hela händelsen inifrån huset mitt i natten. Till saken hör att mammans man har alkoholproblem och säkerligen sov vid tillfället. Det finns inga bilder, hon har inte gjort någon läkarundersökning. Det enda som finns är kvinnans berättelse mot mannens berättelse - och dessa skiljer sig som sagt enormt! Vad kan hända i den rättegång som mannen nu kallats till? Vad blir straffet? Är kvinnans mammas sambo ett tillförlitligt vittne då han så att säga är kvinnans familj? Jag tror att han ljuger om att han sett händelsen. Kan han bli dömd för något hon har hittat på? Och vad blir påföljden av att hålla i någon samt hålla för dennes mun en kort stund?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Regler om brott och påföljder hittar du i Brottsbalken (BrB), se https://lagen.nu/1962:700.I brottmål krävs det väldigt stark bevisning för att man ska kunna dömas och det är alltid åklagaren som ska bevisa vad som har hänt, inte tvärt om. Eftersom det är upp till domstolen att själva pröva åklagarens bevisning så är det dock dessvärre väldigt svårt att säga vem domstolen kommer att tro på. Eftersom det inte verkar finnas någon teknisk bevisning så hänger det därför på hur trovärdiga de olika berättelserna bedöms att vara.För att man ska kunna dömas för olaga tvång så ska man genom misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning otillbörligt ha tvingat någon att göra, tåla eller underlåta något. När man pratar om våld i paragrafens mening så innefattar det även lindrigare former av våld som att man håller fast, knuffar eller rycker i någon (BrB 4 kap 4§). Om rätten anser att kvinnans berättelse är bevisad så kommer förmodligen stryptaget att anses uppfylla kravet på våld. Om han genom stryptaget tvingade henne att vara tyst och rätten anser att det var otillbörligt så kommer han att dömas för olaga tvång. I annat fall så döms han förmodligen för misshandel, ringa misshandel eller ofredande (BrB 3 kap 5§ och 4 kap 7§).Om rätten inte anser att kvinnans berättelse är bevisad så blir läget ett annat. Det räcker inte att man tagit tag i någon för att kravet på våld ska anses uppfyllt utan man ska övervinna personens kroppskrafter alternativt tagit tag så hårt att smärta eller kroppsskada uppstått. Enligt mannens berättelse så låter det inte som att det har skett och att lägga handen över någons mun är förmodligen inte heller att bedöma som våld. Om rätten går på mannens berättelse så kan han dock ändå komma att dömas för ofredande om beteendet anses hänsynslöst.Vad gäller straffet så kan olaga hot ge böter eller fängelse i högst två år. Misshandel av normalgraden ger fängelse i upp till två år. Ringa misshandel ger böter eller fängelse i högst sex månader och ofredande ger böter eller fängelse i högst ett år. Jag tycker dock inte att det verkar vara ett särskilt allvarligt brott så om han är tidigare ostraffad så har jag svårt att se att han skulle dömas till annat än böter och möjligen villkorlig dom oavsett vem domstolen tror på.Hoppas att svaret var till hjälp!Med vänliga hälsningar

Anmälan till myndighet - förtal?

2013-12-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag jobbar som lärare. En kollega och en elev har skickat in en anmälan mot mig till skolinspektionen. I anmälan uppger de felaktig information. De uppger saker som att jag hindrat eleven från att läsa ett ämne, att jag skulle tagit ut eleven ur klassrummet, baktalat elevens föräldrar mm. Jag har personer som kan vittna om att detta inte skett. Jag har fullt stöd från rektor och studierektor. Det är elevens föräldrar som skickat in anmälan där det står att det är eleven och dess mentor som uppgett informationen. Jag undrar: Kan jag anmäla dessa personer för förtal, kränkning? Eleven har även spelat in ett samtal mellan mig och henne. Är detta lagligt?
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga,Att lämna in en anmälan till en myndighet kan inte utgöra förtal. Är anmälan osann kan man dock göra sig skyldig till falsk tillvitelse enligt Brottsbalkens 15 kap, 7 §. För falsk tillvitelse stadgas fängelse i högst två år. Att spela in samtal i enrum är bara straffbart om man själv inte deltar i dem. Eleven deltog i samtalet och har därför inte gjort något olagligt.Vänligen, 

Hemfridsbrott trots delägare i fastigheten?

2013-12-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag äger tillsammans med min föredetta en villa som jag själv bor kvar i efter vår separation. Vi delar på lånen och ska dela på en del andra kostnader som vi kommit överens om, men så har det inte blivit. Vi bestämdde oss för att separera för 3 år sedan och han flyttade ut en helg när jag inte var hemma för ca 2,5 år sedan. Han hade haft kompisar där och hjälpt honom packa. Dvs att för mig okända människor har varit och tagit i mina saker. Otrevlig känsla, men jag har kommit över den. Nu har det hänt igen. Huset har varit till salu i 2,5 år, men det senaste halvåret har jag bestämt mig för att ligga lågt med försäljningen. En kompis till min föredetta ville komma och titta på huset. Det är ok, men jag kunde inte den dagen. Min föredetta sa att han skulle visa huset och jag sa nej. När jag kommer hem lite tidigare än beräknat, möter jag min föredetta på väg därifrån. Jag stannade och frågade om han hade visat huset och han svarade ja. Jag blev jättearg och ledsen över att han inte respekterar vad jag sagt och att han tagit in 2 okända människor i mitt hem. Min fråga är nu om detta är ett brott mot min hemfrid eller kan han komma och gå som han vill eftersom han är delägare (han är inte skriven på adressen)?
Miranda Lymeus |Hej!För att det ska vara möjligt att tala om hemfridsbrott krävs det att gärningsmannen olovligen har inträngt (eller kvarstannat) i annans bostad (se Brottsbalken 4 kap. 6 §). Här är det alltså vems bostad det är som är relevant, inte vem/vilka det är som äger fastigheten där bostaden finns. Det är uppenbart att din f.d. inte bor i huset längre, men att du gör det. Därför har han inträngt i "annans bostad". Nästa fråga är om han gjort det "olovligen". Förutom att han faktiskt inte hade tillåtelse att gå in så krävs också att han insett att han saknade tillstånd. Att han hade nyckel kan i och för sig tala för att han trodde sig ha tillstånd att gå in i huset. Jag tycker dock att situationen, så som du beskriver den, tyder på att han har insett att tillstånd saknades. Det är alltså mycket möjligt att han har gjort sig skyldig till hemfridsbrott genom sitt handlande.Lagrum finns https://lagen.nu/1962:700Med vänliga hälsningar,

Inspelning av samtal utan ena partens kännedom

2014-01-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har ett inspelat telefonsamtal mellan mig och min brf's ordförande utan hans vetskap att samtalet spelades in. Ska möta brf's styrelse i TR och fått informationen jag kan använda det bandade samtalet som bevis OM jag spelar upp det med egen mediauppspelare. Vad säger lagen om inspelning av samtal utan ena partens kännedom? Kan jag använda mig av inspelningen eller begår jag lagbrott?
Sebastian Caicedo Gordh | Hej och tack för din fråga! Att spela in ett telefonsamtal med exempelvis en mediaspelare är inte tillåtet om man inte själv deltar i samtalet. Detta räknas då som olaglig avlyssning enligt brottsbalken 4 kap. 9 a § (se https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1). Omvänt är det alltså tillåtet att spela in ett telefonsamtal man själv deltar i. Eftersom du deltog i telefonsamtalet i fråga har du alltså inte gjort dig skyldig till någon olaglig handling vid inspelningen. Vidare råder s.k. fri bevisprövning i svensk rätt. I detta ingår en rätt att åberopa vilken typ av bevisning man vill (och även en rätt för domstolen att fritt värdera denna bevisning). Du kan alltså använda dig av den aktuella inspelningen i tingsrätten utan problem. Hör gärna av dig om du undrar över något mer! Vänligen

Olaga hot - Straff

2013-12-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad krävs för att bli dömd för olaga hot? I vilka fall blir påföljden fängelse respektive böter?
Peder Siöcrona |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline. Olaga hot faller under kategorin brottmål vilket betyder att åklagaren har bevisbördan. Åklagaren måste visa att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade (den åtalade) har gjort sig skyldig till brott.Brottet i fråga regleras i Brottsbalken (1962:700) kap. 4 § 5, där det stadgas att "[o]m någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att [typiskt sett räcker till att] hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år." Det går inte att dra en rak linje för när påföljden blir böter eller fängelse. Det som kan sägas är att i Sverige finns en stark presumtion mot att döma ut fängelsestraff. Det som påverkar är hur allvarlig gärningen var, om personen är straffad sedan tidigare, ålder på gärningsmannen etc. etc.  

Kopiera partners mobilmeddelanden

2013-12-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej Vilket brott skulle man teoretiskt göra sig skyldig till om man olovandes kopierade / tog en back up på sin frus mobiltelefon chat (sms/Facebook/whatsapp)? Vad heter brottet, vilken lagstiftning? Vad är finns det för straffvärden vid eventuellt brott?
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga,Ett sådant förfarande skulle utgöra dataintrång, enligt Brottsbalkens 4 kap, 9c §. För ett sådant brott döms man till böter eller fängelse i högst två år. Vänligen, 

Ofredande, olaga förföljelse och mened

2013-12-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min familj har blivit förföljd under en period på över 10 år, det handlar om grovt förtal, bland annat avlagd mened för stärka sitt eget förtal(påtalades aldrig i rättegången), blir förföljd och man har till och med varit på möten och pratat om oss., uppsökt släktingar för och kontrollera om vi bodde där. De är väldigt känsligt och genat och berätta om saker i detalj, men de rör en affärsuppgörelse ang en lägenhet. Är de någon ide för mig att polisanmäla saken? Ser man övertid vad detta par har gjort eller räknar man från senaste brottet, har varit inne i en djupdepression och mina föräldrar blev också utbränd av detta handlade att man hade inte kraft att ta tag i det då, samt att medialt inte skulle uppmärksammas. Mened rör bodde hur man undanhållit fakta utan också hur man vilselet rätten. Känner att jag vill ha upprättelse nu!
Veronica Eriksson | Hej, och tack för din fråga. Om det grova förtalet avhandlats i en lagakraftvunnen dom kan frågan inte lyftas igen eller prövas i en ny rättegång. De handlingar du beskriver att du utsatts för skulle möjligen kunna falla in under brottet ofredande enligt Brottsbalken 4 kap 7 § (BrB). Ofredande kan innebära att en person ofredar en annan genom att antasta denne fysiskt, för oljud eller på annat sätt bete sig hänsynslöst. Till ofredande kan också räknas t.ex. telefonterror, fönstertittning, knuffar m.m. Brottet kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. För några år sedan infördes brottet olaga förföljelse i BrB 4 kap 4b §. Där sägs att den som förföljer någon genom brottslig gärning som utgör t.ex. olaga hot, hemfridsbrott, olaga intrång, kränkande fotografering, ofredande, skadegörelse, brott mot kontaktförbud m.m. döms för olaga förföljelse om var och en av gärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning av personens integritet. På detta sätt kan en serie mindre allvarliga gärningar i ett sammanhang ses som mycket integritetskränkande och leda till fängelse i högst 4 år. Att få någon fälld för detta brott kan dock sägas vara svårt ur bevishänseende om brottet pågått under en längre tid och bevis inte har sparats.     Om du är rädd att förföljelsen kommer att fortsätta kan du ansöka om ett kontaktförbud. Ett kontaktförbud innebär vanligtvis att en person som trakasserar eller hotar en annan person förbjuds att ta kontakt med denna, t.ex. genom besök, telefonsamtal, e-mail m.m. I vissa fall kan förbudet även innefatta att personen i fråga inte får vistas på vissa ställen som den utsatte måste besöka t.ex. arbetsplatsen. Att bryta mot ett kontaktförbud är olagligt och kan leda till böter eller fängelse i högst 1 år enligt 24 § Lag om kontaktförbud (LK). Ansökan om kontaktförbud görs hos polis eller åklagarmyndigheten. Enligt lagtexten får kontaktförbud meddelas om det p.g.a. särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla, kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avser skydda enligt 1§ st. 2 LK. Detta medför att kontaktförbudets syfte i huvudsak inte är att verka som ett straff för ett redan begånget brott, utan som en skyddsåtgärd för att brott o.s.v. inte ska begås i framtiden. När det gäller frågan om mened stämmer det att det kan vara straffbart, både att lämna osanna uppgifter och att förtiga sanningen. Mened återfinns i BrB 15 kap 1 § och är ett allvarligt brott som kan ge fängelse i högst fyra år om brottet är av normalgraden.   Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1962:700) för BrB och (https://lagen.nu/1988:688) för LK. Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga. MVH /Veronica Eriksson