Inspelad föreningsstämma

2015-01-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Vi har haft en stämma för en ideell förening.Det visar sig att en av deltagarna i mötet spelade in mötet i en diktafon.Detta gjordes utan att meddela deltagarna.Syftet för inspelningen är också oklart.Får man spela in utan att deltagarna i mötet godkänner?Om det är ok att spela in under dessa förhållanden, få man dela med sig av det inspelade till andra utanför mötet eller deltagare från mötet?Kan det användas i något sorts bevissyfte eller är det fortfarande protokollet och dess innehåll från mötet som är det som gäller?
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Enligt brottsbalken (1962:700) 4 kapitlet 9a § är inspelningen tillåten så länge inspelaren själv deltar, det verkar personen göra här. Dessutom krävs att det inte är en sammankomst som är tillgänglig för allmänheten. En stämma för en ideell förening är normalt endast medlemmar välkomna på så hens inspelning verkar vara helt laglig. Skulle någon av deltagarnas framförande kunna klassas som ett konstnärligt verk, t.ex. en presentation, skulle det möjligtvis kunna få skydd enligt upphovsrättslagen (1960:729) 45 § och en spridning skulle då vara olaglig. Att någons presentation skulle få skydd som konstnärligt verk är dock osäkert. En spridning av verket är torde därför inte vara olaglig. Protokollet gäller fortfarande gälla. Om det framkommer frågetecken kring vad som har sagts skulle inspelningen kunna användas för att klargöra t.ex. vilket beslut som egentligen fattades. Inspelningen ersätter dock inte protokollet från mötet. Hoppas att det gav svar. Skriv gärna en ny fråga om det är något som fortfarande är oklart.

Hot om mord - olaga hot?

2015-01-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar var gränsen går då en granne är hotfull. Har blivit verbalt förnedrad flera gånger och även hot om att döda min Särbo eller mig har uttalats. Min brevlåda har han sparkat in en buckla på och rispat men jag kan inte bevisa att det är han. Backspeglarna på min bil har förstörts men jag kan heller inte bevisa att det är han då han bara nekar och flinar.Det värsta är att jag lånat ut pengar till denna granne som jag nu förstår jag aldrig kommer att få tillbaka. 20000 kr. Min fråga är vart gränsen går för att polisanmäla verbala hot? Om jag inte har det inspelat så har jag väl ändå inget att komma med? Gör allt för att undvika denna människa men känner att detta inte är ok. Har fått veta att han suttit inne for mord mm. och tycker att detta är obehagligt.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kommer i mitt svar fokusera på hoten grannen riktat mot dig och din särbo. En person döms för olaga hot om han eller hon hotar med brottslig gärning som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade, annan eller egendom (4 kap. 5 § brottsbalken). Det krävs att hotet är allvarligt menat för att vara brottslig. Vidare räcker det att hotet typiskt sett framkallar allvarlig fruktan, vilket innebär att den hotade, i det konkreta fallet, inte måste ha känt en sådan rädsla. Emellertid kan din inställning och uppfattning i det enskilda fallet ändå ha betydelse. Om du exempelvis inte blir rädd därför att du vet att hotet inte är allvarligt menat eller därför att du ställer dig likgiltig till hotet eller därför att du enkelt kan avstyra hotets förverkligande, är kraven för olaga hot inte uppfyllda.I din situation har du känt ett obehag och att hota om mord är allvarligt. Ett hot om mord framkallar typiskt sett en allvarlig fruktan hos den hotade. Med anledning härav, är det en god idé att polisanmäla hoten, trots att du inte har några solida bevis. Påföljden för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år. Om hotet är grovt är påföljden fängelse mellan sex månader och fyra år.Beträffande skadorna på brevlådan och bilen, kan detta utgöra skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). En person som uppsåtligen förstör annans egendom, har gjort sig skyldig till skadegörelse. Vänliga hälsningar,

Olovlig avlyssning

2014-12-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Kort fråga! Har arbetat som journalist på Sveriges Radio och då spelat in människor, oftast politiker, med dold mikrofon eller via telefon, sk "tjuvbandning." Det är inte olagligt. Och, heller inte att spela upp intervjun i radion. Detta utan att jag i förväg behöver meddela intervjuoffret. Förutsättningen för att spela in med dold mikrofon eller kamera är att jag själv är en del av det inspelade, som intervjuare t ex.Min fråga gäller den nya trenden att sätta upp en kamera i en hiss eller annan plats och spela in människorna där utan att de är medvetna om det. Är inte det olaglig buggning? Lagen är ju ganska tydlig när det gäller hemlig avlyssning.Tacksam för svar om rättsläget.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Bestämmelsen om olovlig avlyssning finns i Brottsbalken 4:9a (https://lagen.nu/1962:700). Som du säger är det inte straffbart enligt den bestämmelsen att spela in ett samtal som man själv deltar i. Gällande samtal som förs i en hiss eller på annan plats kan det röra sin om olovlig avlyssning om den som avlyssnar inte själv deltar i samtalet, om avlyssningen sker med tekniskt hjälpmedel, om avlyssnandet sker olovligen (vilket i det här fallet innebär utan samtycke från de inblandade) samt om avlyssnandet sker i hemlighet, det vill säga att de som spelas om inte vet om att de blir inspelade, till exempel genom att utrustningen är dold. Om dessa förutsättningar är uppfyllda så innebär den situation du beskriver en olovlig avlyssning.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Olaga hot alt. ofredande

2014-12-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min granne hoppar på mig i trapphuset med verbala tillmälen. Jag har två gånger gjort polisanmälan då jag blivit fysiskt hotad av hennes man och hon själv sagt " jag svarar inte för mina handlingar". Saken är den att detta sker helt oprovocerat från min sida. Jag har förhållit mig passiv vid alla tillfällen och inte gått i svaromål. Hon har även verbalt attackerat min man vid ett flertal tillfällen. Hon har via hyresvärden fått klagomål då hon inte kan sköta sin rökning på ett bra sätt. Detta tror jag är orsaken till påhoppen. Vad har jag för rätt? Vänligen Sara
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Beroende på vad de har sagt skulle det eventuellt kunna falla in under brottet olaga hot, se 4 kap. 5 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. För att denna bestämmelse skall kunna aktualiseras krävs att uttalandena från personerna i fråga på något sätt frambringat en "allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom". Om Du uppfattat mannens hotelser som allvarliga och om Du har känt, eller fortfarande känner, en rädsla för hotelsernas realiserande, så är detta absolut att ta på allvar.  Eventuellt skulle detta även kunna betraktas som ett ofredande, se 4 kap. 7 § brottsbalken. Min rekommendation är då att Du bör göra ännu en polisanmälan! Vidare tycker jag att Du bör tala med din hyresvärd angående detta. Berätta att det är ett återkommande problem och att Du känner ett obehag över hela situationen. Det kanske finns fler personer som har blivit utsatta för samma sak.Hoppas svaret var dig till hjälp! Om Du har några fler funderingar får Du gärna återkomma. Jag nås bäst via email: Anes.sabic@lawline.se.Med vänlig hälsning, 

Kränkande fotografering

2015-01-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har blivit inspelad i mitt hem med både ljud och bild i ca 2-3 månader, helt ovetandes.En kille som jag var tillsammans med en kort tid bodde hos mig på grund av han inte skaffat boende sen han flyttat hem fr utlandet( jag kände han) men han fick sen ultimatum att flytta ut, eftersom jag inte ville fortsätta vårt förhållande. Jag var dock sjyst o lät honom bo kvar tills han hittade nytt boende.(ca 4 mån)Han spelade in bild o ljud detta via datorn och med web camen på konstant..när han inte själv var där. Avlyssna alla mina privat samtal och spelade in bild via web camen. Han spelade in detta när han INTE själv var hemma. Hör till saken att jag hade sex där det spelades in. Hur olagligt är detta och vad kan jag kräva i form av sveda o värk om jag skulle anmäla detta? Jag har ett erkännande på min mobil , där ´vi pratar om detta och han erkänner att han gjort band o ljudinspelning när han inte var där. (detta är lagligt har jag läst eftersom jag själv ingår i samtalet).MVH
Josefin Grönkvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att spela in någon i dennes hem olovligen är ett brott enligt Brottsbalken 4:6a§, kränkande fotografering. Bestämmelsen lyder: 6 a § Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.Detta innebär att för uppfyllda brottsrekvisit (alltså att handlingen ska stämma in på kraven för att kunna anses vara brottet kränkande fotografering) krävs att filmningen skett-Olovligen. Det vill säga att du inte gett samtycke till filmningen. Detta har du inte gjort.-Med tekniskt hjälpmedel. Du säger att mannen använt en dator och en web cam, vilket uppfyller kravet. -I hemlighet. Alltså att du ska ha varit ovetandes om att utrustningen varit påslagen. Detta innebär att du kan ha sett att datorn och/eller web camen varit hemma hos dig och stått synligt men att du inte känt till den faktiska filmningen. Detta verkar du inte ha gjort eftersom du uttrycker att du varit helt ovetandes. -Att det skett inomhus. Eftersom det skett i din bostad är detta krav uppfyllt. Mannens handling har alltså varit brottsligt. Du bör därför snarast anmäla detta till Polisen så att ett beslut gällande förundersökning kan fattas av en åklagare. Det är svårt att uttala sig gällande situationen utan att ha exakt all information för handen, men eftersom du verkar ha gott om bevis samt även har ett erkännande skulle jag bedöma dina chanser att vinna i en rättegång som relativt goda. Gällande brott är det åklagaren som beslutar om åtal ska väckas efter att ha bedömt chanserna att vinna målet. Finns det gott med bevis är detta tillräckligt för att ett åtal ska väckas. I en rättegång har du som offer rätt att kräva skadestånd för den skada du lidit, i detta fall psykiskt. Om en rättegång inleds bör du ta hjälp av åklagaren för att komma överens om vad du bör kräva i skadestånd. Bestämmelsen om kränkande fotografering är väldigt ny vilket gör att det finns väldigt knapphändigt med praxis på vad som är att se som skälig ersättning i ditt fall. Vad jag kan säga är att det är väldigt individuellt för varje brott, sett till förmildrande och försvårande omständigheter. Några försvårande omständigheter i ditt fall skulle vara att det pågått under en väldigt lång tid, att du filmats naken, att brottet skett i ditt eget hem samt att bevakningen verkar vara väldigt omfattande. I den knapphändiga praxis som finns har alla möjliga summor dömts ut i skadestånd, allt mellan 5000 kr - 160.000 kr vad jag kan se. Det är därför viktigt att lyfta fram omständigheterna i ditt enskilda fall och visa för rätten varför du lidit skada av brottet. Domstolen är bundna till de yrkanden som framförs i rätten, du bör därför inte chansa på att yrka en allt för låg summa. Domstolen kan nämligen inte tilldöma dig högre skadestånd än vad du yrkat. Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och att det kommer gå bra med allt! Med vänliga hälsningar,

Fråga rörande kränkande fotografering

2015-01-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får grannen gå in på min tomt och ta fotografier på byggnader mm utan att fråga?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för din fråga! Om jag har tolkat din fråga rätt så vill du veta huruvida situationen som du beskriver är brottsligt eller ej. För att göra den bedömningen hamnar vi då i en relativt ny lagbestämmelse i SFS 1962 / 700 Brottsbalken rörande kränkande fotografering och denna lagregel finner du här: 4 kap. 6a § Brottsbalk (1962:700). Enligt förarbetena till denna lag ska den ta sikte på att "skydda en person från sådan fotografering som består av ett intrång i en fredande sfär som enskilda bör ha rätt till i förhållande till andra enskilda". Det första som behöver klargöras är om grannen OLOVLIGEN har gått in på din tomt och tagit fotografier. Om det sker med lov kan det inte anses vara brottsligt i lagens mening. Om fotograferingen sker olovligen måste nästa steg som tas i beaktning vara ifall fotograferingen har gjorts i HEMLIGHET. Att det sker i hemlighet betyder att utrustningen ska ha varit dold för den fotograferade eller att denne ska ha varit omedveten om att den för tillfället är igång. Om dessa rekvisit är uppfyllda kan det vara fråga om kränkande fotografering om det anses vara motiverat från en allmän synpunkt.Något som även kan aktualiseras i den här situationen är ifall det är fråga om hemfridsbrott enligt 1962:700 Brottsbalkens bestämmelser :4 kap. 6 § Brottsbalk (1962:700). Då ska det vara så att grannen olovligen inträngt sig på er tomt och vägrar att lämna området. Enligt praxis kan även tomt innefattas i vissa undantagsfall men även då ska det anses vara tillräckligt motiverat.Jag hoppas att det gav dig mer klarhet!Hälsning,

Åtalspreskription

2014-12-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En person väljer att anmäla en annan person för trakasserier och olaga hot, personen förhörs men inget åtal väcks pga. att den som gjort anmälan väljer att inte medverka. Anmälan läggs ner utan att åtal väcks. Kan personen som valt att inte medverka välja att återuppta anmälan? Hur långt fram i tiden, kan personen göra detta? Gäller samma preskebtionstid trots att anmälan gjorts tidigare eller påverkar detta preskebtionstiden? Kan den i och med en tidigare anmälan bli längre dvs prekibtionstiden!?.
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Om personen vill medverka i utredningen igen så kan polis eller åklagare ta beslut om att det nu finns skäl för att återuppta förundersökningen. När förundersökningen sedan avslutas så fattar åklagaren beslut huruvida åtal ska väckas. Vad gäller frågan hur lång tid en person har på sig att ta upp en anmälan, så hänger det samman med frågan hur lång tid efter den aktuella händelsen (brottet) som en person kan dömas till påföljd. Detta beror på den s.k. åtalspreskriptionen som återfinns i 35:1 brottsbalken. Där kan vi utläsa att för brott där det inte kan följa svårare straff än fängelse i ett år, så är preskriptionstiden två år. Olaga hot faller under denna punkt, då olaga hot enligt 4:5 brottsbalken kan ge böter eller fängelse i högst ett år. Vad som kan avbryta denna preskriptionstid är om den misstänkte personen häktas eller om åtal väcks för brottet. Om personen friges, om målet avvisas eller om målet avskrivs, så räknas dock fortfarande preskriptionen som om detta inte skett, m.a.o. så räknas preskriptionstiden från den dagen då brottet förövades, se 35:3 brottsbalken. Att preskriptionstiden ska räknas från den dag som brottet begåtts stadgas i 35:4 brottsbalken.Preskriptionstiden har inte förändrats av den anledning att en anmälan har gjorts, utan den tid som gäller för olaga hot är två år från det att händelsen inträffade. Med vänliga hälsningar

Tvång genom hot att åtala eller angiva annan för brott

2014-12-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag har gjort en polisanmälan på en man som stulit föremål av värde 5000:- från min tomt. Det finns vittnen på detta. Mannen ifråga är den tidigare ägaren till min fastighet och tomt. Vittnet är grannen som även han vet vem det här mannen är. Trots detta har polisen lagt ner ärendet i brist på bevis. Grannen stoppade honom när han var på väg ifrån min tomt och såg allt som låg på släpet. Jag har fått ut mina försäkringspengar trots att ärendet las ner. Det har nu gått några månader och denna man ringde mig ikväll och sa att han ska sätta dit mig för försäkringsbedrägeri. Jag sa i all hast att jag inte tagit ut några pengar och la på telefonen. Jag tycker han är obehagligt som person. Vad ska jag göra nu? Kan han göra så? Vad händer härnäst? Jag är en otroligt lugn person med ordnade förhållanden och känner stort obehag kring allt det här. Mvh
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss!Eventuellt kan brottet olaga tvång aktualiseras, se 4 kap. 4 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. "Om någon med sådan verkan övar tvång genom hot att åtala eller angiva annan för brott dömes för olaga tvång, såframt tvånget är otillbörligt". I bestämmelsen stadgas straff för den som tvingar en annan person att göra, tåla eller underlåta något i samband med hotet. Bedömningen av om ett tvång skall anses som otillbörligt i det enskilda fallet får prövas med hänsyn främst till syftet (ändamålet) för tvånget. Om personens syfte varit att skada dig på något sätt torde detta vara att betrakta som otillbörligt. Det krävs alltså att hotet lett till något form av agerande från din sida alternativt en underlåtenhet att agera. Min personliga åsikt är att det torde vara svårt att kunna fälla honom för detta brott. Dock rekommenderar jag dig att, om Du känner ett obehag kring situationen och inte känner dig trygg med att själv reda ut detta med personen i fråga, att göra en polisanmälan. Om Du har fler funderingar är Du välkommen att höra av dig till mig. Jag nås bäst via email: Sabic92@me.omMed vänlig hälsning,