Förstöra annans post

2014-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en vän som blivit utslängd från en lägenhet där hon var inneboende och eftersom hon precis blev utslängd så har hon inte hunnit få eftersändning på sin post och personen som hyr lägenheten förstör den post som är till min vän. Finns det något som hon kan göra eller någonstans hon kan vända sig??
Josef Hallak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om den som hyr lägenheten olovligen öppnar och läser din väns post begår personen ett brott enligt 4 kap. 8 § brottsbalken. Brottet kallas brytande av post- och telehemlighet och straffet för detta är böter eller fängelse i högst två år. Att förstöra posten kan bedömas som egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § brottsbalken, och straffet för detta är böter eller fängelse i högst sex månader. Hon kan helt enkelt vända sig till polisen och göra en polisanmälan. Vänligen, 

Olagligt att fotografera i en skola?

2014-01-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det olagligt att spela in någon i skola, alternativt ta ett foto på någon utan personens tillstånd? Jag vet att det t.ex är olagligt att sedan lägga ut detta på internet utan personens tillstånd men jag har alltid undrat om det faktiskt är olagligt att spela in/ta fotot. Tänk också på att inspelningen eller tagandet av fotot händer på skolans område. Ifall skolans policy säger att man inte ska spela in eller ta foton på elever utan tillstånd, är det då olagligt eller bara oetiskt och mot skolans policy som inte leder till något...?
Sebastian Caicedo Gordh | Hej och tack för din fråga! Som huvudregel är det enligt svensk rätt inte olagligt att ta kort på/filma en person utan dennes tillåtelse. Det viktiga undantaget till detta är förbudet i brottsbalken 4 kap. 6 a § mot kränkande fotografering (se https://lagen.nu/1962:700#K4P6a) som infördes den 1 juli 2013.  Enligt den bestämmelsen är det inte tillåtet att utan samtycke och i hemlighet fotografera (eller filma) någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Det är alltså bara olagligt att fotografera någon som befinner sig på dessa uppräknade platser. I en skolmiljö är det således inte tillåtet att (i hemlighet) fotografera någon som befinner sig på en toalett, i ett omklädningsrum, en dusch, bastu eller liknande områden. På andra platser, exempelvis ute på skolgården eller i korridorer, är det dock tillåtet att fotografera vem som helst. Om skolan har ett generellt policyförbud mot fotografering utan tillåtelse även på dessa platser är det alltså, som du säger, enbart oetiskt att bryta mot detta. Exakt vilka konsekvenser det kan få att bryta mot policyn är svårt att uttala sig om generellt. (Rent allmänt är det väl bra att försöka hålla sig till skolans regler och inte fotografera hejvilt utan tillåtelse även då det inte är olagligt att göra det.) Vad gäller själva spridningen av fotografier är det som huvudregel tillåtet att lägga upp bilder/filmer på nätet, oavsett om man har den fotograferades tillstånd eller inte. Det kan dock i vissa fall vara förbjudet att lägga upp bilder, exempelvis om det innebär en kränkning av den personliga integriteten enligt personuppgiftslagen (se https://lagen.nu/1998:204#P5aS2) eller utgör förtal enligt brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). Men något mer generellt förbud finns inte, bestämmelsen om kränkande fotografering omfattar bara själva fotograferingen, inte spridningen av bilder. Hör gärna av dig om du undrar över något mer! Vänligen

Olaga tvång?

2014-01-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En närstående person blev för några månader sedan anmäld för att ha misshandlat sin flickvän. De hade då varit tillsammans i ca 5 år och jag vet att de hade ett bra förhållande. Anmälan kom som en chock för alla. Han blev anklagad för ett flertal olika saker som lades ner då det inte fanns några bevis. Jag vet att mycket av det som stod i anmälan var ren lögn. Påhitt för att göra livet surt för den här personen helt enkelt.. Alla punkter i anmälan blev strukna förutom 1. Den kallas för olaga tvång om jag inte minns fel. Det handlar om en situation då paret varit osams. Det var mitt i natten, det var snö ute och paret var ute och körde bil på väg hem till sin lägenhet. Kvinnan satt vid ratten och mannen var medpassagerare. Utan att säga något körde kvinnan hem till sin mamma istället och tänkte kliva ur där istället för att åka hem. Mannen gick ut ur bilen och försökte prata med kvinnan som vägrade. Mannen tog då tag i kvinnan och bad henne stanna i stället, varpå kvinnan började gallskrika och sprattla sig omkull i snön. Hon gapar och skriker varpå mannen lägger handen på hennes mun och säger att hon väcker hela kvarteret. Mannen har berättat och erkänt ovanstående. Efter den här händelsen fortsätter paret vara tillsammans och ingen av dem gör någon grej av detta. I anmälan har dock kvinnan påstått att händelsen såg annorlunda ut. Enligt henne ska mannen tagit stryptag på henne samt att hennes mammas sambo ska ha sett hela händelsen inifrån huset mitt i natten. Till saken hör att mammans man har alkoholproblem och säkerligen sov vid tillfället. Det finns inga bilder, hon har inte gjort någon läkarundersökning. Det enda som finns är kvinnans berättelse mot mannens berättelse - och dessa skiljer sig som sagt enormt! Vad kan hända i den rättegång som mannen nu kallats till? Vad blir straffet? Är kvinnans mammas sambo ett tillförlitligt vittne då han så att säga är kvinnans familj? Jag tror att han ljuger om att han sett händelsen. Kan han bli dömd för något hon har hittat på? Och vad blir påföljden av att hålla i någon samt hålla för dennes mun en kort stund?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Regler om brott och påföljder hittar du i Brottsbalken (BrB), se https://lagen.nu/1962:700.I brottmål krävs det väldigt stark bevisning för att man ska kunna dömas och det är alltid åklagaren som ska bevisa vad som har hänt, inte tvärt om. Eftersom det är upp till domstolen att själva pröva åklagarens bevisning så är det dock dessvärre väldigt svårt att säga vem domstolen kommer att tro på. Eftersom det inte verkar finnas någon teknisk bevisning så hänger det därför på hur trovärdiga de olika berättelserna bedöms att vara.För att man ska kunna dömas för olaga tvång så ska man genom misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning otillbörligt ha tvingat någon att göra, tåla eller underlåta något. När man pratar om våld i paragrafens mening så innefattar det även lindrigare former av våld som att man håller fast, knuffar eller rycker i någon (BrB 4 kap 4§). Om rätten anser att kvinnans berättelse är bevisad så kommer förmodligen stryptaget att anses uppfylla kravet på våld. Om han genom stryptaget tvingade henne att vara tyst och rätten anser att det var otillbörligt så kommer han att dömas för olaga tvång. I annat fall så döms han förmodligen för misshandel, ringa misshandel eller ofredande (BrB 3 kap 5§ och 4 kap 7§).Om rätten inte anser att kvinnans berättelse är bevisad så blir läget ett annat. Det räcker inte att man tagit tag i någon för att kravet på våld ska anses uppfyllt utan man ska övervinna personens kroppskrafter alternativt tagit tag så hårt att smärta eller kroppsskada uppstått. Enligt mannens berättelse så låter det inte som att det har skett och att lägga handen över någons mun är förmodligen inte heller att bedöma som våld. Om rätten går på mannens berättelse så kan han dock ändå komma att dömas för ofredande om beteendet anses hänsynslöst.Vad gäller straffet så kan olaga hot ge böter eller fängelse i högst två år. Misshandel av normalgraden ger fängelse i upp till två år. Ringa misshandel ger böter eller fängelse i högst sex månader och ofredande ger böter eller fängelse i högst ett år. Jag tycker dock inte att det verkar vara ett särskilt allvarligt brott så om han är tidigare ostraffad så har jag svårt att se att han skulle dömas till annat än böter och möjligen villkorlig dom oavsett vem domstolen tror på.Hoppas att svaret var till hjälp!Med vänliga hälsningar

Anmälan till myndighet - förtal?

2013-12-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag jobbar som lärare. En kollega och en elev har skickat in en anmälan mot mig till skolinspektionen. I anmälan uppger de felaktig information. De uppger saker som att jag hindrat eleven från att läsa ett ämne, att jag skulle tagit ut eleven ur klassrummet, baktalat elevens föräldrar mm. Jag har personer som kan vittna om att detta inte skett. Jag har fullt stöd från rektor och studierektor. Det är elevens föräldrar som skickat in anmälan där det står att det är eleven och dess mentor som uppgett informationen. Jag undrar: Kan jag anmäla dessa personer för förtal, kränkning? Eleven har även spelat in ett samtal mellan mig och henne. Är detta lagligt?
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga,Att lämna in en anmälan till en myndighet kan inte utgöra förtal. Är anmälan osann kan man dock göra sig skyldig till falsk tillvitelse enligt Brottsbalkens 15 kap, 7 §. För falsk tillvitelse stadgas fängelse i högst två år. Att spela in samtal i enrum är bara straffbart om man själv inte deltar i dem. Eleven deltog i samtalet och har därför inte gjort något olagligt.Vänligen, 

Inspelning av person mot dess vilja?

2014-01-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om det visar sig att det är lagligt att spela in en elev på skolan (min förra fråga) så har jag en fullföljande fråga. Säg att man spelade in en elev och det är lagligt men den här eleven känner sig kränkt (man kanske inte ens har spelat in eleven men eleven tror det och känner sig kränkt ändå), är det mot lagen då. Kan man liksom bli anmäld för att ha kränkt eller mobbat någon?
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Det kan under vissa förhållanden vara förbjudet att spela in personer i utsatta situationer enligt en Brottsbalkens 4 kapitel 6 § a (se: https://lagen.nu/1962:700#K4P6aS1). På din första fråga är svaret alltså att det kan vara olagligt beroende på den situation som inspelningen görs.Om det visar sig att den här personen inte blivit inspelad med istället känner sig kränkt av det agerandet som han eller hon blivit utsatt för finns det grund för att anmäla denna person. Brottet kallas då för ofredande och finns i Brottsbalkens 4 kapitel 7 §. De flesta typer av det man traditionellt kan kalla "mobbning" faller under brottet.

Inspelning av samtal utan ena partens kännedom

2014-01-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har ett inspelat telefonsamtal mellan mig och min brf's ordförande utan hans vetskap att samtalet spelades in. Ska möta brf's styrelse i TR och fått informationen jag kan använda det bandade samtalet som bevis OM jag spelar upp det med egen mediauppspelare. Vad säger lagen om inspelning av samtal utan ena partens kännedom? Kan jag använda mig av inspelningen eller begår jag lagbrott?
Sebastian Caicedo Gordh | Hej och tack för din fråga! Att spela in ett telefonsamtal med exempelvis en mediaspelare är inte tillåtet om man inte själv deltar i samtalet. Detta räknas då som olaglig avlyssning enligt brottsbalken 4 kap. 9 a § (se https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1). Omvänt är det alltså tillåtet att spela in ett telefonsamtal man själv deltar i. Eftersom du deltog i telefonsamtalet i fråga har du alltså inte gjort dig skyldig till någon olaglig handling vid inspelningen. Vidare råder s.k. fri bevisprövning i svensk rätt. I detta ingår en rätt att åberopa vilken typ av bevisning man vill (och även en rätt för domstolen att fritt värdera denna bevisning). Du kan alltså använda dig av den aktuella inspelningen i tingsrätten utan problem. Hör gärna av dig om du undrar över något mer! Vänligen

Olaga hot - Straff

2013-12-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad krävs för att bli dömd för olaga hot? I vilka fall blir påföljden fängelse respektive böter?
Peder Siöcrona |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline. Olaga hot faller under kategorin brottmål vilket betyder att åklagaren har bevisbördan. Åklagaren måste visa att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade (den åtalade) har gjort sig skyldig till brott.Brottet i fråga regleras i Brottsbalken (1962:700) kap. 4 § 5, där det stadgas att "[o]m någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att [typiskt sett räcker till att] hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år." Det går inte att dra en rak linje för när påföljden blir böter eller fängelse. Det som kan sägas är att i Sverige finns en stark presumtion mot att döma ut fängelsestraff. Det som påverkar är hur allvarlig gärningen var, om personen är straffad sedan tidigare, ålder på gärningsmannen etc. etc.  

Kopiera partners mobilmeddelanden

2013-12-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej Vilket brott skulle man teoretiskt göra sig skyldig till om man olovandes kopierade / tog en back up på sin frus mobiltelefon chat (sms/Facebook/whatsapp)? Vad heter brottet, vilken lagstiftning? Vad är finns det för straffvärden vid eventuellt brott?
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga,Ett sådant förfarande skulle utgöra dataintrång, enligt Brottsbalkens 4 kap, 9c §. För ett sådant brott döms man till böter eller fängelse i högst två år. Vänligen,