Tredskodom och hämtning utebliven part

2017-04-28 i Vite
FRÅGA |Om han underlåter att betala vite eller inte kan betala, vad händer då? Kan han han hämtas till rätten eller kan domstolen meddela tredskodom?
Emma Persson |Hej!Tack för din fråga.Om förlikning är möjlig i målet, kan tredskodom komma att meddelas i en sådan situation du beskriver (se rättegångsbalken 44 kap. 2 §). Om förlikning inte är möjlig, och det är käranden som uteblir, kan målet avskrivas. Om det är svaranden som uteblir kan denne i stället hämtas till domstolen.Vänligen