Polisanmälda?

2014-11-20 i Förundersökning
FRÅGA |Hej ! Om vi säger att jag och en kompis snor en vara för 500 kr var och går ut och det börjar pipa. Men att ingen jagar oss men att vi springer och folk på stan ser det. Ingen tar oss eller ens pratar med oss, kan vi bli tagna för något då ? Eller bli anmälda eller få något på registret eller ens straffade.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Det kan vara så att inget kommer hända men ni behöver inte bli tagna på en gång för att bli anmälda, ni kan meddelas om detta senare. Ifall ni sedan hamnar i brottsregistret och straffade så måste ni ha blivit dömda.Återkom gärna om du undrar mer vad som eventuellt skulle kunna hända senare.Vänliga hälsningar,

Vad kan hända efter en anmälan om brott?

2014-11-11 i Förundersökning
FRÅGA |Jag har en fd vän som anmält mig för stöld , 4000 kr från hans lägenhet . Det var han själv som bad mig gå in och hämta pengarna för att betala hans bil reparation . Finns inga vittnen på detta dock har jag vittne på att jag lämnat pengarna till honom ! Nu är jag kallad på förhör , vad kan hända ?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!För att Du skall kunna dömas för stöld gäller att Du olovligen skall ha tagit något som tillhör annan med ett uppsåt att tillägna dig pengarna, se 8 kap. 1§ brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. Pengarna som fanns i hans lägenhet måste anses vara i hans besittning trots att han inte var hemma vid de tillfället Du tog pengarna. Jag presumerar att Du fått tillgång till en nyckel till lägenheten och Du enbart gick in i lägenheten för att hämta pengarna han bad dig om. Således kan detta inte ses som ett olovligt tillgrepp, utan Du har fått tillstånd att hämta pengarna för att betala en bilreparation. Utifrån de uppgifter Du angett skulle jag säga att det inte är aktuellt att Du döms för stöld.I samband med anmälan inleds en förundersökning. Syftet med en förundersökning är att se om det finns tillräckligt med bevis för en fällande dom vid en huvudförhandling. I samband med detta är det naturligt att förhör hålls med berörda personer, däribland dig. I ditt fall står ord mot ord, vilket innebär att bevissvårigheter uppstår. Min rekommendation är att Du går till förhöret och berättar exakt vad som har hänt. Berätta även att Du har ett vittne som kan styrka att Du gett pengarna till din före detta vän. Efter det är det åklagaren som har att fatta beslut om huruvida det blir aktuellt med åtal eller inte. Min personliga uppfattning är att det inte torde vara aktuellt med ett åtal i ditt fall.Med vänlig hälsning, 

Polismyndighetens skyldigheter vid förundersökning

2014-09-30 i Förundersökning
FRÅGA |Hej,Jag var hos en polis i mars som hjälpte mig att göra en anmälan om våldtäkt och försök till våldtäkt vid ett i en tidigare relation. Polisen som tog emot anmälan förklarade noga att anmälan inte räknades som ett förhör utan att jag skulle få berätta min historia igen i ett riktigt förhör. I samband med detta lämnade jag in dagboksanteckningar innehållande delar av övergreppen. Jag bad också om att få ett målsägandebiträde.För en månad sedan blev jag uppringd av en polis som berättade att de haft den misstänkte på förhör och att åklagaren skulle fatta ett beslut inom den närmsta veckan. Jag blev förvånad! Mina frågor är: 1. Har polisen inte skyldighet att hålla ett förhör med mig efter att jag gjort en anmälan om våldtäkt?2. Är inte ett målsägandebiträde en rättighet i fall som rör sexualbrott? Vem är ansvarig för att ett målsägandebiträde tillsätts?3. Blir man som målsägande inte underrättad när en förundersökning inleds?
Molly Malm |Hej och tack för din fråga!1. Skyldigheter gällande förundersökning regleras i 13a § förundersökningskungörelsen (https://lagen.nu/1947:948). Polisens skyldigheter kan du hitta i polisförordningen (https://lagen.nu/1998:1558), men det blir inte så relevant här. Jag kan inte hitta någon lagstadgad skyldighet för polisen (eller förundersökningsledaren, som även kan vara en åklagare) att hålla ett målsägandeförhör med dig. Ett sådant förhör går ut på att du ska få berätta om händelsen, och det är möjligt att polisen och åklagaren tycker att det som du berättade vid anmälningstillfället är tillräckligt. Var kanske lite klumpigt sagt av polisen som tog emot anmälan däremot, om de senare har beslutat att inte kalla dig till förhör.2. Gällande målsägandebiträde hamnar vi i lag om målsägandebiträde (https://lagen.nu/1988:609). 1 § 1 punkten säger att målsägandebiträde ska förordnas när förundersökningen har inletts och det handlar om ett brott som finns i 6 kap brottsbalken (vilket är sexualbrotten), du har alltså rätt till ett biträde. I 4 § står det att målsägandebiträde ska utses om det begärs av målsägaren, vilket du gjorde. Gällande förordnande ska 26 § 1 stycket rättshjälpslagen tillämpas (https://lagen.nu/1996:1619#P26S1). I den står det att biträdet kan vara en advokat eller biträdande jurist eller någon annan som du föreslår (om det inte skulle vara olämpligt). Enligt 7 § är det rätten som beslutar om målsägandebiträde, vilket de kan göra när förundersökningen har inletts. Det verkar den ha gjort i ditt fall, eftersom undersökningen ska resultera i ett åtal eller inte (och det skulle åklagaren fatta beslut om inom närmsta veckan). Det du kan göra är att höra av dig till förundersökningsledaren, eller till din närmsta tingsrätt. Du ska även ha blivit tillfrågad om du vill veta om åtal inte kommer väckas, enligt 13b § förundersökningskungörelsen, och du ska bli kontaktad (oavsett tillfrågad eller ej) om åtal väcks enligt 13d § samma lag.3. Det finns ingen skyldighet för polisen att meddela att förundersökning inleds. Däremot ska du, enligt 13b § förundersökningskungörelsen, ha blivit tillfrågad om du vill bli kontaktad om beslut att inte inleda förundersökning tas. Men när polisen sa som han gjorde tolkar jag det som att förundersökningen nästan är klar och det återstår för åklagaren att fatta beslut om åtal eller inte. Och som jag skrev ovan, väcks åtal ska du bli kontaktad, om det inte väcks åtal kommer de bara kontakta dig om du sagt att du vill veta. Mitt tips är att ringa polisen för att få en uppdatering om vad som händer i just ditt fall.Vänligen,

Polisförhör vid stöld

2014-09-16 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, Nu är det så att jag ska kallas in på ett polisförhör angående om en stöld, Det var jag och en kompis som såg vid tillfället att ta öl från ett lager, men saken är att jag aldrig gjorde det. Det handlar om 1 lock öl som min kompis tog och nu kallas även jag in på förhör men han erkände själv att han tog ett flak och att den andra personen visste han inte vem den var alltså jag. Lagerägaren såg oss springa och sprang efter den andra killen jag lyckades komma undan även ifall jag inte tog något så greps den andra. Men andra på festen som polisen möjligt förhörde vet jag inte om dom har vittnat vad kan jag göra för mitt eget bästa?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga!Du kan alltid be om en försvarare som ska vara med under polisförhöret ifall du så önskar. Du kan uppge till polisen att du önskar en offentlig försvarare (rätten avgör dock detta och ibland kan det vara svårt att få en men du kan alltid försöka). Då du menar att du inte stulit något så tycker jag att du ska klargöra detta, möjligen har de kallat dig inte för att de tror att du har gjort något utan för att de vill ta ditt vittnesmål för att få reda på ifall du sett något. För att styrka ditt vittnesmål kan det vara bra att berätta detaljrikt vad som hände och vad du såg.Du kan alltid försöka ringa till polisen innan för att höra vad vittnesmålet gäller mer specifikt (inte säkert att du kommer få reda på mer än vad som står på kallelsen dock).Vänliga hälsningar,

Misshandel - skyldighet att delta i förhör

2014-11-11 i Förundersökning
FRÅGA |Jag och min flickvän kom inte in på en krog då vi båda var för fulla tyckte dörrvakten, som bad oss gå några varv, käka något och komma tillbaka senare. Vi gjorde detta men på väg till matstället började vi gräla om vems fel det var att vi inte kom in, och knuffas, polisen kommer efter ett tag och särar på oss. Jag undrar vad det är frågan om och en polis berättar då att "de har vittnen som säger att du slagit tjejen". Efter att ha frågat båda vad som hänt separat så kör de iväg med tjejen till tillnyktringscell och skickar hem mig. Nu, flera månader senare blir vi båda kallade på förhör, jag "angående misshandel" och hon "eftersom hon blivit misshandlad". Vi har inte gjort någon anmälan men antar att någon av poliserna gjort det då det är allmänt åtal, men ingen av oss anser ju att det handlar om misshandel och har kommit över det hela för länge se'n. Kan jag ändå dömmas för misshandel, och innebär det att jag är misstänkt då jag kallats till förhör eller kan det finnas andra orsaker? Måste vi ens gå på förhören om min flickvän inte anser att hon blivit misshandlad?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som du säger ligger brottet misshandel under allmänt åtal vilket innebär att polisen kan inleda en förundersökning och åklagare kan väcka åtal självständigt. Det finns inte någon begränsad krets av personer som får anmäla brottet.Att knuffa någon brukar vanligtvis hamna under brottet ofredande, som hittas i 4:7 brottsbalken (BrB), och inte misshandel. Kraven för misshandel är att någon tillfogar annan kroppsskada, sjukdom eller smärta, 3:5 BrB. Se 4:7 och 3:5, https://lagen.nu/1962:700#K4P7 och https://lagen.nu/1962:700#K3P5Polisen har rätt att kalla den misstänkte och andra som kan lämna upplysningar av betydelse för utredningen, enligt 23:6 rättegångsbalken (RB). Den som är misstänkt för brottet har rätt att få veta det och för vilket brott han eller hon är misstänkt för, enligt 23:18 RB. Det är vanligt att den misstänkte är bland de sista som kallas till förhör. Om du är misstänkt för brottet kommer du bli underrättad om det. Se 23:6 och 23:18, https://lagen.nu/1942:740#K23P6 och https://lagen.nu/1942:740#K23P18Det finns en allmän skyldighet att närvara vid förhör, men inte att medverka i förhör. Både vittnenas och din flickväns utsagor kan påverka beslutet om nedläggning av förundersökningen beroende på vad de säger.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Rätt till offentligt försvar i samband med polisförhör

2014-10-03 i Förundersökning
FRÅGA |Hej,Jag har en pappa som har fått diagnosen frontallobdemens. Han är nu i en helt annan värld än vi "vanliga" han kan inte uttrycka sig ordentligt språkligt och hittar på saker i från sin vilda fantasi. Nu till frågan, Polisen har kallar honom till förhör, han är misstänkt. Får dom förhöra en demenssjuka person ensam? Har pappa rätt till en advokat under förhören?Jag är orolig över att han ska säga saker som inte är sant och att dom ska pressa och stressa honom (vilket gör honom sjukare)Tacksam för svar!
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Först bör nämnas att det är oerhört viktigt att slå fast om principen att alla misstänkta, speciellt vid allvarligare typer av brott, skall ha en advokat med sig. Det skall absolut inte spela någon roll om advokaten är förordnad som en offentlig- eller privat försvarare. Detta är speciellt viktigt vid ett första förhör med den misstänkte. Ser man till hur det ser ut i praktiken idag, så kan man se en tendens till att polis och åklagare ofta väljer att hålla förhör utan att ombud för den misstänkte finns närvarande. Detta är självfallet beklagligt.Att din pappa har den diagnosen i kombination med att han inte behärskar språket fullt ut tyder i min mening på att det inte skall vara någon diskussion för huruvida ett ombud skall få närvara eller inte. Är man i ett dåligt psykisk och/eller fysiskt skick är det oerhört viktigt att polis som skall hålla förhör med den misstänkte ser till att denne ges rätt att tillvarata sina rättigheter. Advokaten har vid förhör inte som syfte att sabotera utredningen på något sätt, utan enbart se till att förhöret hålls på ett korrekt sätt och att inga påtryckningsmetoder används mot den misstänkte. Det kan även vara bra för den misstänkte ur ett psykiskt perspektiv att veta att det finns någon vid dennes sida som tar tillvara på hans eller hennes intressen. Detta är en grundläggande mänsklig rättighet och är enligt Europadomstolen för mänskliga fri och rättigheter en absolut regel. I samband med att din pappa delgetts misstanke om brott och även kallats till förhör skall polisen underrätta din pappa om att han har rätt till en offentlig-eller privat försvarsadvokat.Hoppas Du känner dig tillfredsställd med mina svar. Om Du har några andra funderingar är Du välkommen att mail mig på Sabic92@me.comMed vänlig hälsning,

Utsatt för misshandel - vad händer efter polisanmälan?

2014-09-16 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Jag är en kille på 17 år som häromdagen på en nattbuss fick ta emot 2 knytnäveslag mot ansiktet av en äldre kille. Det finns video från bussens övervakningskameror när slagen delas ut och ett stort antal vittnen som satt i bussen. Personen som slog mig är okänd men man kan antagligen se väldigt bra hur gärningsmannen ser ut på övervakningskamerorna (har inte sett de själv). Jag tänkte höra lite här om vilket arbete polisen lägger på dethär och vad som kommer hända framöver med rättegångar osv? Tack på förhand.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,För det första är det viktigt att se till att en polisanmälan sker av händelsen, detta kan du göra genom att ringa polisen på telefonnummer 114 14 eller vända dig direkt till en polisstation.Efter polisanmälan kommer polisen eller åklagaren besluta om en brottsutredning ska ske, här bedöms vilka möjligheter det finns att utreda brottet. Om det finns anledning att anta att brott begåtts startar den så kallade förundersökningen. Under denna kan bland annat förhör hållas. När denna brottsutredning är klar bedöms om någon ska åtalas eller ifall utredningen läggs ned. Ifall någon blir åtalad kommer det leda till en rättegång. I detta fall skulle åtalet nog gälla misshandel.Det finns bra förklaringar om denna process på polisens hemsida, se http://polisen.se/Utsatt-for-brott/Efter-polisanmalan/.Du har även möjlighet att höra av dig till en brottsofferjour i närheten av dig, de kan svara på fler frågor samt fungera som ett mänskligt stöd, se http://www.brottsofferjouren.se/.Vänliga hälsningar,

Begära ut förundersökning

2014-08-07 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Min morsa var kidnappad från Sverige i 2012. Nu polisen nerlagt .. Och jag vill hämta ut Helva Förundersökningen.. Eller akt.. Dem säger för att hämta ut jag måste ber deras rättsgruppen skriftligen varför??? Jag anmält och hon min morsa.. Hur kan hämta ut???
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Ett förundersökningsprotokoll är i regel en allmän handling då det förs löpande. Förundersökningen omfattas dock av sekretess.  Denna sekretess upphör dock i regel att gälla när åtal väckts. Efter att åtal väckts är förundersökningen med andra ord offentlig och kan begäras ut av vem som helst. Ifall åtal väckts tipsar jag om att höra av dig till den tingsrätt som tog emot åtalet.Fastän inte åtal väckts borde du ha rätt att få ta del av förundersökningsprotokollet från myndigheten - med undantag för ifall det är belagt med sekretess. Det borde räcka att du hör av dig till deras registrator som sedan skickar den till dig (beroende på antal sidor kan du behöva betala för kopiorna).Med vänliga hälsningar,