Nedläggande av en förundersökning, åtalsunderlåtelse samt misstänktes rätt att få ta del av utredningen

2014-12-11 i Förundersökning
FRÅGA |Hej. Jag har i Maj i år blivit kallad till förhör som misstänkt för försök till grov egenmäktighet. Jag fick lämna DNA och pratade med en polis i minst en timme. Händelsen skedde i Januari. Nu, i December så har polisen ringt igen och vill delge mig misstanke om ett annat brott, men samma händelse. Tycker det har gått absurt lång tid, och undrar om de kan hålla på och utreda såhär länge. Får jag ta del av den tekniska analysen polisen nu har? Kan min försvarsadvokat försöka få åklagaren att lägga ner utredningen för att det tagit sån tid?
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Polisen utreder brott genom en förundersökning. En förundersökning ska bedrivas så länge som syftet med förundersökningen kan uppnås. Enligt 23:4 rättegångsbalken ska förundersökningen bedrivas så skyndsamt som det går. Om det inte längre finns anledning till att förundersökningen fullföljs så ska den läggas ned. En förundersökning får också läggas ned efter vad som följer av 23:4a rättegångsbalken, t.ex. om förundersökningen skulle innebära oproportionerliga kostnader och brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader. En förundersökning ska inte heller bedrivas om det kan antas att det kommer leda till en åtalsunderlåtelse. Åtalsunderlåtelse innebär, som det låter, att åklagaren underlåter att väcka åtal. Detta får göras enligt 20:7 rättegångsbalken om det inte åsidosätter något väsentligt allmänt eller enskilt intresse och om det t.ex. kan antas att påföljden bara blir böter eller om det kan antas att påföljden blir villkorlig dom och det finns särskilda skäl som talar för en åtalsunderlåtelse.Som misstänkt har du och din försvarare rätt att ta del av det som har framkommit under förundersökningen, såvida detta kan ske utan men för utredningen. Detta framkommer av 23:18 rättegångsbalken som också stadgar att du och din försvarare även har rätt att ange den utredning som ni anser önskvärd, med andra ord om ni inte tycker att den utredning som görs är tillräcklig. Om du tycker att du inte får all den information som du har rätt till kan du begära en överprövning hos den som har fattat beslutet.Att polisen nu efter lång tid delger att du är misstänkt kan t.ex. bero på att det har dykt upp nya bevis eller nya omständigheter i fallet. Polisen har med andra ord rätt att fortsätta sin undersökning, och de lär inte lägga ned den enbart på det faktum att det har gått lång tid. Däremot om någon utav de omständigheter som kan leda till att en förundersökning läggs ned är för handen så kan undersökningen läggas ned, detta beror på vilket brott som du nu är misstänkt för. Även åtalsunderlåtelse, som också skulle kunna kan komma på fråga, beror på vilket brott det är som du är misstänkt för. Med vänliga hälsningar

Polisens rätt till husrannsakan m.m.

2014-11-27 i Förundersökning
FRÅGA |Hej Var med om en obehaglig situation för ca 1 mån sedan. Min sambo ( städad man som är en god familjefar och har ett heltidsjobb han sköter ) men har ont i en axel och har fått medicinen tradonal utskrivet . Saken hör till att han har en vän som han har stött som har haft olika problem där polis har varit inblandad. Han skulle för en månad sedan hämta bilen för att vi skulle åka iväg till affären. Han backade ut bilen och ställde sig med motoren på för att vänta på mig. När jag kom ut stod det en man vid honom och pratade och bad mig komma dit. Det visade sig vara civilpolisen. Dom hade knackat på när han stod med bilen på gatan och sagt att han såg påverkad ut på ögonen. Han hade då tagit en tablett vid lunchtid och kände sig inte påverkad av den vid sin bilkörning. De tog med honom för provtagning till polishuset och drog även hans körkort vid tillfället. Det visade sig att han (endast) hade spår av medicinen i blodet . När jag står därute säger de att de ska göra en husrannsakan samtidigst som de börjar genomsöka i bilen + motorn på parkeringsplatsen. Därefter frågar de om det finns någon annan i lägenheten. Där finns våra 2 barn på 20 och 16 år. Min fråga är: Har de rätt att säga att de ska göra en husrannsakan i lägenheten då lägenheten står i mitt namn ? Dels kände jag mig kränkt då polisen frågar mig om min sambos nationalitet och när jag säger iranier säger han Ja du vet att alla iranier håller på med opium.....Blev väldigt förvånad över hans uttalande och sa Nej så där kan man inte säga. Han ändrar sig snabbt och säger nej men nästan alla. Har man som polis rätt att säga så ? Min sambo håller definitivt inte på med sådant och man får inte dra alla iranier under samma kam . Jag tog väldigt illa vid mig vid denna händelse. Efter en månad har vi inte hört något om körkortet som min man har stort behov av. Jag har påtalat till honom att han måste ligga på hos polisen för annars kan det ju tas som man accepterar denna situation. Skulle vara tacksam om ni kunde svara på de ovanstående frågorna jag har.
Jennifer Rönnerhed |Hej!Normalt är det åklagaren som beslutar om husrannsakan 28 kap. 4 § 1 stycket RB https://lagen.nu/1942:740#K27P4S1.  Det är endast i undantagsfall som polisen kan besluta om en husrannsakan. För att polisen ska kunna fatta ett beslut om husrannsakan krävs det att det föreligger fara i dröjsmål. Det innebär förenklat att det inte finns tid att vänta på att domstolens beslut eftersom att det kan leda till att brottet blir svårutrett m.m. Detta innebär att polisen behöver en husrannsakan för att ta sig in i slutna förvaringsställe enligt 28 kap. 1 § RB. En bil räknas även som ett slutet förvaringsställe och kan bli föremål för husrannsakan. Polisen har dock vissa befogenheter att utan husrannsakan ta sig in i slutna förvaringsställen t.ex. för att undersöka om det finns vapen etc. enligt polislagen https://lagen.nu/1984:387.Innan ett beslut om husrannsakan tas ska en proportionalitetsbedömning göras. Det innebär att ett beslut om husrannsakan bara får fattas om skälen för husrannsakan uppväger de olägenheter och men i övrigt som drabbar personen som husrannsakan görs hos. Detta innebär t.ex. att domstolen möjligen skulle beakta att ni har barn och att en husrannsakan skulle vidtas när de inte är hemma. Eller så kan rätten anse att barnen inte skulle ta skada av en husrannsakan för att de anses vara äldre. Det är bara exempel på utfall på vad domstolen skulle kunna beakta men beslutet är domstolens.  Om polisen inte följer regler i RB kan det strida mot art. 8 rätten till skydd privat- och familjeliv i Europeiska Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EMKR).  Polisen har rätt att genomföra en husrannsakan även om du ensam står på boendet och inte är misstänkt för något brott.   Polisen har inte rätt att dra sådana slutsatser. Polisens bemötande ska vara tillmötesgående och oskyldighetspresumtionen gäller och innebär att en misstänkt ska bli behandlad som oskyldig fram till dess att motsatsen bevisas. Körkort får lov att omhändertas enligt 5 kap. 7 § Körkortslagen https://lagen.nu/1998:488. För att polisen ska få omhänderta ett körkort krävs det att  någon av den villkor (i 1-4) är uppfyllda. Utifrån vad du har skrivit låter det som polisen hade kunnat gå på det första villkoret. Samtidigt kan man då ifrågasätta ett stillastående fordon med motor igång är ett fordon som framförs d.v.s. kör. Samtidigt skulle det faktum att motorn är igång kanske kunna tyda på det. Polisen ska skicka vidare körkortet till Transportstyrelsen som ska informera den berörda om de väljer att behålla körkortet. Transportstyrelsen är de som beslutar om körkortet ska återlämnas. Din man ska få rätt att yttra sig över ärendet. Jag skulle rekommendera er att ringa Körkortsavdelningen på Transportstyrelsen. 

Misshandel - skyldighet att delta i förhör

2014-11-11 i Förundersökning
FRÅGA |Jag och min flickvän kom inte in på en krog då vi båda var för fulla tyckte dörrvakten, som bad oss gå några varv, käka något och komma tillbaka senare. Vi gjorde detta men på väg till matstället började vi gräla om vems fel det var att vi inte kom in, och knuffas, polisen kommer efter ett tag och särar på oss. Jag undrar vad det är frågan om och en polis berättar då att "de har vittnen som säger att du slagit tjejen". Efter att ha frågat båda vad som hänt separat så kör de iväg med tjejen till tillnyktringscell och skickar hem mig. Nu, flera månader senare blir vi båda kallade på förhör, jag "angående misshandel" och hon "eftersom hon blivit misshandlad". Vi har inte gjort någon anmälan men antar att någon av poliserna gjort det då det är allmänt åtal, men ingen av oss anser ju att det handlar om misshandel och har kommit över det hela för länge se'n. Kan jag ändå dömmas för misshandel, och innebär det att jag är misstänkt då jag kallats till förhör eller kan det finnas andra orsaker? Måste vi ens gå på förhören om min flickvän inte anser att hon blivit misshandlad?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som du säger ligger brottet misshandel under allmänt åtal vilket innebär att polisen kan inleda en förundersökning och åklagare kan väcka åtal självständigt. Det finns inte någon begränsad krets av personer som får anmäla brottet.Att knuffa någon brukar vanligtvis hamna under brottet ofredande, som hittas i 4:7 brottsbalken (BrB), och inte misshandel. Kraven för misshandel är att någon tillfogar annan kroppsskada, sjukdom eller smärta, 3:5 BrB. Se 4:7 och 3:5, https://lagen.nu/1962:700#K4P7 och https://lagen.nu/1962:700#K3P5Polisen har rätt att kalla den misstänkte och andra som kan lämna upplysningar av betydelse för utredningen, enligt 23:6 rättegångsbalken (RB). Den som är misstänkt för brottet har rätt att få veta det och för vilket brott han eller hon är misstänkt för, enligt 23:18 RB. Det är vanligt att den misstänkte är bland de sista som kallas till förhör. Om du är misstänkt för brottet kommer du bli underrättad om det. Se 23:6 och 23:18, https://lagen.nu/1942:740#K23P6 och https://lagen.nu/1942:740#K23P18Det finns en allmän skyldighet att närvara vid förhör, men inte att medverka i förhör. Både vittnenas och din flickväns utsagor kan påverka beslutet om nedläggning av förundersökningen beroende på vad de säger.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Rätt till offentligt försvar i samband med polisförhör

2014-10-03 i Förundersökning
FRÅGA |Hej,Jag har en pappa som har fått diagnosen frontallobdemens. Han är nu i en helt annan värld än vi "vanliga" han kan inte uttrycka sig ordentligt språkligt och hittar på saker i från sin vilda fantasi. Nu till frågan, Polisen har kallar honom till förhör, han är misstänkt. Får dom förhöra en demenssjuka person ensam? Har pappa rätt till en advokat under förhören?Jag är orolig över att han ska säga saker som inte är sant och att dom ska pressa och stressa honom (vilket gör honom sjukare)Tacksam för svar!
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Först bör nämnas att det är oerhört viktigt att slå fast om principen att alla misstänkta, speciellt vid allvarligare typer av brott, skall ha en advokat med sig. Det skall absolut inte spela någon roll om advokaten är förordnad som en offentlig- eller privat försvarare. Detta är speciellt viktigt vid ett första förhör med den misstänkte. Ser man till hur det ser ut i praktiken idag, så kan man se en tendens till att polis och åklagare ofta väljer att hålla förhör utan att ombud för den misstänkte finns närvarande. Detta är självfallet beklagligt.Att din pappa har den diagnosen i kombination med att han inte behärskar språket fullt ut tyder i min mening på att det inte skall vara någon diskussion för huruvida ett ombud skall få närvara eller inte. Är man i ett dåligt psykisk och/eller fysiskt skick är det oerhört viktigt att polis som skall hålla förhör med den misstänkte ser till att denne ges rätt att tillvarata sina rättigheter. Advokaten har vid förhör inte som syfte att sabotera utredningen på något sätt, utan enbart se till att förhöret hålls på ett korrekt sätt och att inga påtryckningsmetoder används mot den misstänkte. Det kan även vara bra för den misstänkte ur ett psykiskt perspektiv att veta att det finns någon vid dennes sida som tar tillvara på hans eller hennes intressen. Detta är en grundläggande mänsklig rättighet och är enligt Europadomstolen för mänskliga fri och rättigheter en absolut regel. I samband med att din pappa delgetts misstanke om brott och även kallats till förhör skall polisen underrätta din pappa om att han har rätt till en offentlig-eller privat försvarsadvokat.Hoppas Du känner dig tillfredsställd med mina svar. Om Du har några andra funderingar är Du välkommen att mail mig på Sabic92@me.comMed vänlig hälsning,

Begära ut FUP innan förhör?

2014-11-30 i Förundersökning
FRÅGA |Vid en kallelse till förhör med Skatteverket som anges vara för försvårande av skattekontroll, vilka rättigheter har man i detta fall att begära ut skriftligen grunderna för denna misstanke före detta inledande förhör?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Angivelse eller vad som annars har föranlett en förundersökning ska antecknas i förundersökningsprotokollet, se förundersökningskungörelsen (FUK) 20 §. Exempel på detta kan vara att misstanke om brott har uppkommit. Det du söker finns därmed med högsta sannolikhet i protokollet. Detta blir emellertid inte offentligt förrän antingen åtal har väckts eller förundersökningen lagts ner. Först i detta skede kan du begära ut protokollet.MVH

Polisanmälda?

2014-11-20 i Förundersökning
FRÅGA |Hej ! Om vi säger att jag och en kompis snor en vara för 500 kr var och går ut och det börjar pipa. Men att ingen jagar oss men att vi springer och folk på stan ser det. Ingen tar oss eller ens pratar med oss, kan vi bli tagna för något då ? Eller bli anmälda eller få något på registret eller ens straffade.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Det kan vara så att inget kommer hända men ni behöver inte bli tagna på en gång för att bli anmälda, ni kan meddelas om detta senare. Ifall ni sedan hamnar i brottsregistret och straffade så måste ni ha blivit dömda.Återkom gärna om du undrar mer vad som eventuellt skulle kunna hända senare.Vänliga hälsningar,

Vad kan hända efter en anmälan om brott?

2014-11-11 i Förundersökning
FRÅGA |Jag har en fd vän som anmält mig för stöld , 4000 kr från hans lägenhet . Det var han själv som bad mig gå in och hämta pengarna för att betala hans bil reparation . Finns inga vittnen på detta dock har jag vittne på att jag lämnat pengarna till honom ! Nu är jag kallad på förhör , vad kan hända ?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!För att Du skall kunna dömas för stöld gäller att Du olovligen skall ha tagit något som tillhör annan med ett uppsåt att tillägna dig pengarna, se 8 kap. 1§ brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. Pengarna som fanns i hans lägenhet måste anses vara i hans besittning trots att han inte var hemma vid de tillfället Du tog pengarna. Jag presumerar att Du fått tillgång till en nyckel till lägenheten och Du enbart gick in i lägenheten för att hämta pengarna han bad dig om. Således kan detta inte ses som ett olovligt tillgrepp, utan Du har fått tillstånd att hämta pengarna för att betala en bilreparation. Utifrån de uppgifter Du angett skulle jag säga att det inte är aktuellt att Du döms för stöld.I samband med anmälan inleds en förundersökning. Syftet med en förundersökning är att se om det finns tillräckligt med bevis för en fällande dom vid en huvudförhandling. I samband med detta är det naturligt att förhör hålls med berörda personer, däribland dig. I ditt fall står ord mot ord, vilket innebär att bevissvårigheter uppstår. Min rekommendation är att Du går till förhöret och berättar exakt vad som har hänt. Berätta även att Du har ett vittne som kan styrka att Du gett pengarna till din före detta vän. Efter det är det åklagaren som har att fatta beslut om huruvida det blir aktuellt med åtal eller inte. Min personliga uppfattning är att det inte torde vara aktuellt med ett åtal i ditt fall.Med vänlig hälsning, 

Polismyndighetens skyldigheter vid förundersökning

2014-09-30 i Förundersökning
FRÅGA |Hej,Jag var hos en polis i mars som hjälpte mig att göra en anmälan om våldtäkt och försök till våldtäkt vid ett i en tidigare relation. Polisen som tog emot anmälan förklarade noga att anmälan inte räknades som ett förhör utan att jag skulle få berätta min historia igen i ett riktigt förhör. I samband med detta lämnade jag in dagboksanteckningar innehållande delar av övergreppen. Jag bad också om att få ett målsägandebiträde.För en månad sedan blev jag uppringd av en polis som berättade att de haft den misstänkte på förhör och att åklagaren skulle fatta ett beslut inom den närmsta veckan. Jag blev förvånad! Mina frågor är: 1. Har polisen inte skyldighet att hålla ett förhör med mig efter att jag gjort en anmälan om våldtäkt?2. Är inte ett målsägandebiträde en rättighet i fall som rör sexualbrott? Vem är ansvarig för att ett målsägandebiträde tillsätts?3. Blir man som målsägande inte underrättad när en förundersökning inleds?
Molly Malm |Hej och tack för din fråga!1. Skyldigheter gällande förundersökning regleras i 13a § förundersökningskungörelsen (https://lagen.nu/1947:948). Polisens skyldigheter kan du hitta i polisförordningen (https://lagen.nu/1998:1558), men det blir inte så relevant här. Jag kan inte hitta någon lagstadgad skyldighet för polisen (eller förundersökningsledaren, som även kan vara en åklagare) att hålla ett målsägandeförhör med dig. Ett sådant förhör går ut på att du ska få berätta om händelsen, och det är möjligt att polisen och åklagaren tycker att det som du berättade vid anmälningstillfället är tillräckligt. Var kanske lite klumpigt sagt av polisen som tog emot anmälan däremot, om de senare har beslutat att inte kalla dig till förhör.2. Gällande målsägandebiträde hamnar vi i lag om målsägandebiträde (https://lagen.nu/1988:609). 1 § 1 punkten säger att målsägandebiträde ska förordnas när förundersökningen har inletts och det handlar om ett brott som finns i 6 kap brottsbalken (vilket är sexualbrotten), du har alltså rätt till ett biträde. I 4 § står det att målsägandebiträde ska utses om det begärs av målsägaren, vilket du gjorde. Gällande förordnande ska 26 § 1 stycket rättshjälpslagen tillämpas (https://lagen.nu/1996:1619#P26S1). I den står det att biträdet kan vara en advokat eller biträdande jurist eller någon annan som du föreslår (om det inte skulle vara olämpligt). Enligt 7 § är det rätten som beslutar om målsägandebiträde, vilket de kan göra när förundersökningen har inletts. Det verkar den ha gjort i ditt fall, eftersom undersökningen ska resultera i ett åtal eller inte (och det skulle åklagaren fatta beslut om inom närmsta veckan). Det du kan göra är att höra av dig till förundersökningsledaren, eller till din närmsta tingsrätt. Du ska även ha blivit tillfrågad om du vill veta om åtal inte kommer väckas, enligt 13b § förundersökningskungörelsen, och du ska bli kontaktad (oavsett tillfrågad eller ej) om åtal väcks enligt 13d § samma lag.3. Det finns ingen skyldighet för polisen att meddela att förundersökning inleds. Däremot ska du, enligt 13b § förundersökningskungörelsen, ha blivit tillfrågad om du vill bli kontaktad om beslut att inte inleda förundersökning tas. Men när polisen sa som han gjorde tolkar jag det som att förundersökningen nästan är klar och det återstår för åklagaren att fatta beslut om åtal eller inte. Och som jag skrev ovan, väcks åtal ska du bli kontaktad, om det inte väcks åtal kommer de bara kontakta dig om du sagt att du vill veta. Mitt tips är att ringa polisen för att få en uppdatering om vad som händer i just ditt fall.Vänligen,