Skadestånd kan krävas i en civilrättslig process, trots att gärningsmannen är under 15 år

2018-01-17 i Domstol
FRÅGA |Min son har blivit misshandlad (ej grovt) och fått tillhörigheter förstörda av gärningsman under 15 år. Polisen har förhört min son noggrant och lämnar nu över ärendet till socialtjänsten. Vad har vi för möjligheter att kräva skadestånd för sakskada och ersättning för kränkning (misshandeln, knytnävsslag mot kroppen) av föräldrarna (principalansvar)? Bör inte polisen ta in gärningsmannen till förhör eller landar det på socialtjänstens bord? Det måste ju till en utredning för att vi ska kunna ställa skadeståndskrav, eller? Han kan inte dömas för brott, men det behövs väl ändå fastställas att han gjort sig skyldig till gärningen? Hur går det till?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har helt rätt i att gärningsmannen inte kan dömas för brott. För att få skadestånd av gärningsmannen (genom föräldrarna) kan ni istället ansöka om stämning hos tingsrätten (se här). Gärningsmannen kan stämmas trots den unga åldern. Anledningen till det är att det då blir en civilrättslig process, och inte en brottmålsprocess.Om ni (eventuellt genom ett anlitat ombud) lyckas bevisa att gärningsmannen misshandlat din son kan ni få skadestånd. Både för sakskadorna, personskadorna och kränkningen. Reglerna om skadestånd finns i 2 kap. skadeståndslagen.Huruvida socialtjänsten kommer hjälpa er med processen vet jag inte. Men egentligen borde det inte krävas. Notera att en stämningsansökan kostar pengar. Dessutom kan ni tvingas betala er motparts rättegångskostnader ifall ni förlorar målet (alltså ifall ni inte lyckas bevisa att er son blivit misshandlad). Det kan vara bra att ha kontakt med ett juridiskt ombud innan ni skickar in er stämningsansökan för att få hjälp med att se över era chanser till vinst i rättegången. Om ni vill ha hjälp av ett ombud råder jag er att anlita en jurist här på Lawline vilket ni enkelt kan göra genom att boka en tid här på hemsidan.SammanfattningNi kan ansöka om stämning hos tingsrätten enligt länken ovan. Ifall ni lyckas bevisa för domstolen att gärningsmannen misshandlat er son lär era skadeståndskrav mötas. Ett ombud kan vara bra att ha dels för att se över möjligheterna till vinst, dels för att få hjälp att föra er talan på ett lämpligt sätt i domstolen.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

När kommer domstolen handlägga mitt överklagande?

2017-12-21 i Domstol
FRÅGA |Jag har en fråga? Jag överklagade domstolen. Hur lång tid tar det att ta mitt beslut?
David Muera |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Som jag uppfattat din fråga så är du intresserad av att veta hur lång tid det kan ta innan domstolen fattat ett beslut i ditt ärende. Om det är så att jag missuppfattat något så kan du använda kommentarsfunktionen nedan eller ställa en ny fråga. Du anger inte i din fråga vad det är för typ av beslut eller vid vilken typ av domstol ärendet handläggs i. Generellt kan dock sägas att det inte finns en bortre tidsgräns för när en domstol måste handlägga ditt ärende, oavsett om det är ett beslut eller en dom som ska meddelas. Detta oavsett om målet handläggs vid en allmän domstol (exempelvis tingsrätt och hovrätt), eller vid en förvaltningsdomstol (exempelvis förvaltningsrätt och kammarrätt). Vid vissa fall kan ärendet vara ett s.k. förtursmål. Detta innebär att målet handläggs skyndsamt. Ett exempel på detta kan vara ett beslut om häktning eller ett beslut om betalningssäkring. I 20 § förordningen med hovrättsintruktion, anges enbart att mål ska avgöras så snart det kan ske. Detsamma stadgas i 20 § förordningen med kammarrättsintruktion. Om det är så att ditt överklagande är villkorat av att prövningstillstånd ska meddelas, kan ett beslut i frågan komma relativt fort. Domstolen meddelar då om de kommer att pröva ditt mål eller inte. Dock innebär inte detta att domstolen slutligt avgör målet, utan bara att de har för avsikt att pröva målet i sin helhet vid ett senare tillfälle. Om ditt ärende är ett mål som kräver prövningstillstånd eller inte kan jag inte uttala mig om utifrån den informationen du gett mig. Om det inte är ett förtursmål eller en fråga om prövningstillstånd skulle jag uppskattningsvis säga att ditt mål kommer att avgöras inom ett år – detta oavsett om målet handläggs vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol. Om du skulle behöva hjälp med att kontakta aktuell domstol eller annan hjälp i ärendet rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Återkoppling Har du tid över får du gärna lämna ett omdöme. Med vänlig hälsning,

Överklaga sakfel i tvistemål

2017-12-15 i Domstol
FRÅGA |I ett tvistemål har tingsrätten dömt lite konstigt, typ 50-50. Men det är ett antal sakfel i domen, eller slarvfel, i "Bakgrund & domskäl. Mitt ombud tyckte inte vi skulle bry oss. Nu har den andra parten överklagat till Hovrätten- ska vi inte ta upp felen då?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om det är sakfel i domen, och den andra parten redan överklagat bör även ni överklaga domen för att åka möjligheterna för en ny prövning. Observera att det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet på nytt i sin helhet.Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra fall enligt 49 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740) (RB)-När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt.-Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt.-Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.-När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.Er överklagan ska ges in skriftligen till tingsrätten enligt 50 kap. 1 § RB och ska ha kommit in senast 3 veckor efter den dag då domen meddelades. Om, som i ditt fall, motparten redan överklagat har du ytterligare en vecka på dig att överklaga. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Tillåten taleändring?

2017-11-28 i Domstol
FRÅGA |Hej.Jag ska upp i tingsrätten angående misstänkt stöld. I stämningsansökan står det att jag ska ha stulit ett kylskåp från min förra arbetsgivare. Jag har sagt i förhör att jag trodde jag fick ta hem denna begagnade vitvara då en tidigare chef gett mig ett muntligt OK. Vitvaran lämnade jag dock tillvaka då nuvarande chef hörde av sig och sa att detta ej var OK.Nu till huvudfrågan, vitvaran i fråga som jag tog hem var en frys, inte ett kylskåp. Hur står sig detta i tingsrätten. Jag kommer självklart neka, men kan jag bli dömd för att ha stulit ett kylskåp som jag aldrig rört. I min värld är det stor skillnad på ett kylskåp och en frys.Mvh
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga rör hur bunden är domstolen till en gärningsbeskrivning och är reglerad i rättegångsbalken (RB). I 30 kap. 3 § RB (https://lagen.nu/1942:740#K30P3S1) anges att rättens dom får inte avse annan gärning än vad som yrkats på. Det finns dock möjligheter för åklagaren att justera in vissa händelser i gärningen enligt 45 kap. 5 § RB (https://lagen.nu/1942:740#K45P5S1). Vad som är avgörande är om det som åklagare vill justera innebär en "annan gärning" eller "samma gärning". Om det är samma gärning kan åklagaren själv justera åtalet medans om det är en annan gärning måste domstolen göra en intresseavvägning i 45 kap. 5 § 1 st. RB. Kort sagt kan man säga att en "annan gärning" är om brottet både har en annan handling och ett annat angreppspunkt. Med angreppspunkt menas antingen annan målsägande eller annan typ av brott. I det här fallet är det en annan handling (ta en frys är annorlunda än att ta ett kylskåp), däremot är det samma angreppspunkt (samma målsägande, om det är samma ägare på bägge vitvarorna) och samma typ av brott (stöld). Därmed kommer åklagaren kunna justera sin talan så att även den aktuella stölden omfattas. Rätten har även en möjlighet att genom processledning (46:4 RB) utreda eventuella oklarheter i målet vilket innebär att detta misstag av åklagaren kan observeras av rätten som då får begära att åklagaren förtydligar vad som stulits. Oavsett vem som observerar misstaget menar jag att åklagaren kan justera gärningsbeskrivningen så stöldgodset blir korrekt.Hoppas du fick svar på din fråga!

Frågor kring den tilltalades personliga förhållanden

2018-01-17 i Domstol
FRÅGA |HejBlir man alltid utfrågad om sin ekonomi, även om ordförande och nämndemän i tingsrätten, har tänkt fria personen i fråga? Alltså det finns ett antal standardfrågor som ordförande går igenom under ett pågående rättegång , som tex i ett snatterimål.Det han går igenom är om man tidigare har haft ngt i belastningsregistret, ekonomi osv .... är dessa frågor standard oavsett vad domen blir? El kan man tolka det som att man blir dömd ifall ordförande kollar upp ens ekonomi för att avgöra dagsböter? Tacksam för svar!
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en huvudförhandling (rättegång) besluar domstolen om den tilltalade är skyldig till ett brott eller inte. De som dömer i ett brottmål i tingsrätten är en juristdomare och tre nämndemän. Hur förhandlingen går till följer ett visst mönster. I slutet av en förhandling lyfts den tilltalades personliga förhållanden upp. Rätten redogör för de handlingar som finns, till exempel utdrag från belastningsregistret och yttrande från frivården. Den tilltalade får också berätta om sina förhållanden. Domaren ställer även frågor om den tilltalades ekonomi. Det har nämligen betydelse för hur stora eventuella böter blir och för hur mycket den tilltalade eventuellt ska betala av kostnaderna för försvarsadvokaten.Det är först efter att förhandlingen är avslutad som domaren och nämndemännen överlägger. Det är också då de bestämmer hur de ska döma i målet.Sammanfattningsvis så ska domstolen gå igenom den tilltalades personliga förhållanden oavsett om personen senare blir dömd eller ej. Hur rätten ska döma i målet bestäms efter att förhandlingen är avslutad.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Behöver jag närvara vid en huvudförhandling?

2017-12-18 i Domstol
FRÅGA |Hej. Det är så att min syster har en aktiv skuld hos xxx Inkasso.De har begärt rättegång för denna skuld och hon har blivit kallad till domstol den 17 januari 2018. Hon såg denna kallelse idag 2017-12-16 och kan inte medverka då hon är utomlands från den 12januari-18 januari 2018.Så hon missar rättegången med en dag. Om det ens kallas rättegång.Men kan hon ringa in och be dom flytta fram datumet?
Erik Johansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din syster bör ringa domstolen och höra med dem om hur hon ska göra. Beroende på hur inkassbolaget lagt fram sina yrkanden kan din syster nämligen bli skyldig att betala skulden om hon inte inställer sig. Detta oavsett om hon faktiskt är skyldig att betala det belopp inkassobolaget yrkar på. Hoppas du fått svar på din fråga. Hoppas du får en trevlig jul- och nyårsledighet. Med vänlig hälsning

Vad betyder "yrkandet om inhibition lämnas därför utan åtgärd"?

2017-12-10 i Domstol
FRÅGA |Vad betyder "Yrkandet om inhibition lämnas därför utan åtgärd"
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett yrkande om inhibition innebär att man önskar att verkställigheten från en tidigare dom ska skjutas upp eller inte äga rum. Det kan till exempel vara så att man har fått en dom riktad mot sig där det står att man måste riva den friggebod som man har byggt (utan bygglov) inom ett visst datum. Man kan då överklaga detta beslut till en högre distans och vilja att de ska ändra på den tidigare domen. I samband med detta kan man yrka på inhibition, vilket här innebär att man vill slippa riva friggeboden i väntan på att ärendet ska tas upp igen. Fastän boden egentligen skulle rivas senast ett visst datum kan man alltså få avvakta med detta, om domstolen skulle godkänna yrkandet om inhibition. Domstolen kan välja att besluta om inhibition om det är sannolikt att den första domen kommer att ändras. Ifall de däremot tror att det gjorts en korrekt bedömning kommer de sannolikt inte att bevilja inhibition. Att "yrkandet om inhibition lämnas utan åtgärd" innebär alltså att domstolen INTE beviljar inhibition som en part har önskat. Av någon anledning har domstolen valt att den första domen som nu har överklagats SKA verkställas som planerat. En person måste till exempel riva sin friggebod senast det datum som stod i domen eftersom den ska gälla. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Utformning av yrkande

2017-11-21 i Domstol
FRÅGA |Hej,Vid en grov misshandel säger brottsoffermyndigheten att man kan yrka på 20 000 kr för kränkning. Är det en summa som måste följas eller kan man yrka på mer? Och vad skulle konsekvenserna kunna bli?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Det som styr processens ram är parternas yrkande. Det som är bra att tänka på när man skriver sitt yrkande är att man har med allting som man vill kräva. Domstolen kan inte döma ut mer än vad parterna yrkar. Domstolen är alltså "begränsade" efter yrkandet. Ifall du yrkar 20 000 kr så kan domstolen endast döma så att du får 20 000 kr eller mindre (och inte mer). Om du yrkar 50 000 kr så kan domstolen endast döma så att du får 50 000 kr eller mindre (och inte mer).Du får självklart följa brottsoffermyndighetens råd och yrka 20 000 kr. Konsekvensen av detta är att domstolen endast kommer kunna döma att din motpart ska betala till dig 20 000 kr eller mindre. Du måste dock inte följa brottsoffermyndighetens råd. Du kan naturligtvis yrka en högre summa (vilken summa du vill) så länge du har stöd för det. Om du yrkar en högre summa så kommer domstolen inte att vara begränsade till 20 000 kr utan till den summan som du anger. Du kan alltså få den summa som du yrkar eller mindre. Men du kan inte få mer än den summa som du yrkar.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh