Kan ni på Lawline rekommendera mig ett juridiskt ombud?

2014-11-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Kan Lawline rekommendera ett juridiskt ombud med medicinskt etiska frågor som specialitet i landsorten.Med vänlig hälsning 
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga.Vi på Lawlines gratistjänst kan tyvärr inte bistå med sådana rekommendationer. Men bland Lawlines sponsorer, som hjälper till att möjliggöra gratistjänsten, finns en rad byråer representerade med olika inriktning. Bland sponsorerna finns Familjens Jurist som är etablerade över hela landet. Det går att via Lawlines sida boka en tid för rådgivning hos Familjens Jurist, och om det skulle vara så att de inte har den kompetens som krävs för ämnet kan de säkerligen rekommendera dig vidare. Lawlines sponsorer hittar du här, och boka tid hos Familjens Jurist kan du göra här.Lycka till!Vänligen, 

Tar åklagaren hänsyn till anmälarens psykiska hälsa

2014-11-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag har blivit (oskyldigt) polisanmäl av min sambo som stundvis har psykisk ohälsa. När det som nu står ord mot ord, tar åklagaren hänsyn till mental hälsa?
Kim Shaw |Hej, tack för din fråga.Det framgår inte riktigt av frågan om anmälan har resulterat i åtal ännu eller om det är på förundersökningsstadiet. För förundersökning gäller - om någon anmäler en annan person för att ha begått en brottslighandling ska, i de flesta fall, en förundersökning inledas. Syftet med förundersökning är att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet samt att se om tillräckliga skäl för åtal föreligger. Om det är så att förundersökningen leder till att någon är skäligen misstänkt för brottet, ska denne underrättas. I de fall någon anmäler någon helt utan grund och åklagaren inte finner något som kan styrka att ett brott begåtts, läggs förundersökning ner. Vid en rättegång gäller – det är åklagaren som har bevisbördan och lägger fram bevis för att styrka att brott begåtts. Det är dock rätten som värderar bevisen. Ett förhör med målsägande kan vara ett sätt för åklagaren att bevisa att ett brott begåtts. Det är sedan rätten som värderar beviset. Hur rätten kommer bevisvärdera era utsagor är svårt för mig att avgöra. En helhetsbedömning kommer att göras och där kan psykisk ohälsa vara en faktor som inverkar på bevisvärderingen.Hoppas detta var svar på din fråga.Vänligen,

Polisens rätt till husrannsakan m.m.

2014-11-27 i Förundersökning
FRÅGA |Hej Var med om en obehaglig situation för ca 1 mån sedan. Min sambo ( städad man som är en god familjefar och har ett heltidsjobb han sköter ) men har ont i en axel och har fått medicinen tradonal utskrivet . Saken hör till att han har en vän som han har stött som har haft olika problem där polis har varit inblandad. Han skulle för en månad sedan hämta bilen för att vi skulle åka iväg till affären. Han backade ut bilen och ställde sig med motoren på för att vänta på mig. När jag kom ut stod det en man vid honom och pratade och bad mig komma dit. Det visade sig vara civilpolisen. Dom hade knackat på när han stod med bilen på gatan och sagt att han såg påverkad ut på ögonen. Han hade då tagit en tablett vid lunchtid och kände sig inte påverkad av den vid sin bilkörning. De tog med honom för provtagning till polishuset och drog även hans körkort vid tillfället. Det visade sig att han (endast) hade spår av medicinen i blodet . När jag står därute säger de att de ska göra en husrannsakan samtidigst som de börjar genomsöka i bilen + motorn på parkeringsplatsen. Därefter frågar de om det finns någon annan i lägenheten. Där finns våra 2 barn på 20 och 16 år. Min fråga är: Har de rätt att säga att de ska göra en husrannsakan i lägenheten då lägenheten står i mitt namn ? Dels kände jag mig kränkt då polisen frågar mig om min sambos nationalitet och när jag säger iranier säger han Ja du vet att alla iranier håller på med opium.....Blev väldigt förvånad över hans uttalande och sa Nej så där kan man inte säga. Han ändrar sig snabbt och säger nej men nästan alla. Har man som polis rätt att säga så ? Min sambo håller definitivt inte på med sådant och man får inte dra alla iranier under samma kam . Jag tog väldigt illa vid mig vid denna händelse. Efter en månad har vi inte hört något om körkortet som min man har stort behov av. Jag har påtalat till honom att han måste ligga på hos polisen för annars kan det ju tas som man accepterar denna situation. Skulle vara tacksam om ni kunde svara på de ovanstående frågorna jag har.
Jennifer Rönnerhed |Hej!Normalt är det åklagaren som beslutar om husrannsakan 28 kap. 4 § 1 stycket RB https://lagen.nu/1942:740#K27P4S1.  Det är endast i undantagsfall som polisen kan besluta om en husrannsakan. För att polisen ska kunna fatta ett beslut om husrannsakan krävs det att det föreligger fara i dröjsmål. Det innebär förenklat att det inte finns tid att vänta på att domstolens beslut eftersom att det kan leda till att brottet blir svårutrett m.m. Detta innebär att polisen behöver en husrannsakan för att ta sig in i slutna förvaringsställe enligt 28 kap. 1 § RB. En bil räknas även som ett slutet förvaringsställe och kan bli föremål för husrannsakan. Polisen har dock vissa befogenheter att utan husrannsakan ta sig in i slutna förvaringsställen t.ex. för att undersöka om det finns vapen etc. enligt polislagen https://lagen.nu/1984:387.Innan ett beslut om husrannsakan tas ska en proportionalitetsbedömning göras. Det innebär att ett beslut om husrannsakan bara får fattas om skälen för husrannsakan uppväger de olägenheter och men i övrigt som drabbar personen som husrannsakan görs hos. Detta innebär t.ex. att domstolen möjligen skulle beakta att ni har barn och att en husrannsakan skulle vidtas när de inte är hemma. Eller så kan rätten anse att barnen inte skulle ta skada av en husrannsakan för att de anses vara äldre. Det är bara exempel på utfall på vad domstolen skulle kunna beakta men beslutet är domstolens.  Om polisen inte följer regler i RB kan det strida mot art. 8 rätten till skydd privat- och familjeliv i Europeiska Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EMKR).  Polisen har rätt att genomföra en husrannsakan även om du ensam står på boendet och inte är misstänkt för något brott.   Polisen har inte rätt att dra sådana slutsatser. Polisens bemötande ska vara tillmötesgående och oskyldighetspresumtionen gäller och innebär att en misstänkt ska bli behandlad som oskyldig fram till dess att motsatsen bevisas. Körkort får lov att omhändertas enligt 5 kap. 7 § Körkortslagen https://lagen.nu/1998:488. För att polisen ska få omhänderta ett körkort krävs det att  någon av den villkor (i 1-4) är uppfyllda. Utifrån vad du har skrivit låter det som polisen hade kunnat gå på det första villkoret. Samtidigt kan man då ifrågasätta ett stillastående fordon med motor igång är ett fordon som framförs d.v.s. kör. Samtidigt skulle det faktum att motorn är igång kanske kunna tyda på det. Polisen ska skicka vidare körkortet till Transportstyrelsen som ska informera den berörda om de väljer att behålla körkortet. Transportstyrelsen är de som beslutar om körkortet ska återlämnas. Din man ska få rätt att yttra sig över ärendet. Jag skulle rekommendera er att ringa Körkortsavdelningen på Transportstyrelsen. 

Är man skyldig att vittna om man är att betrakta som närstående till part?

2014-11-23 i Vittna
FRÅGA |Måste jag vittna mot min farbror som jag haft en nära relation till i många år? Detta efter år av affärer ihop?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!I svensk rätt gäller något som kallas absolut vittnesplikt. Kort sammanfattat innebär detta att man har en skyldighet att vittna i domstol under förutsättning att man blir kallad. Från detta föreligger vissa undantag! I 36 kap. 3 § rättegångsbalken, gäller att närstående till part i en rättegång inte är skyldiga att vittna. Du är i lagens mening att betrakta som närstående till din morbror och behöver således inte vittna om Du inte vill det!Rör det sig om ett brottmål och Du väljer att vittna, så gäller att Du ej får avlägga vittnesed, se 36 kap. 13 § st. 2. Avser det ett tvistemål skall, om Du väljer att vittna, vittnesed avläggas oberoende av om Du är närstående eller inte!Hoppas Du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning, 

Partsinsyn för misstänkta

2014-11-30 i Förundersökning
FRÅGA |Vid en kallelse till förhör med Skatteverket som anges vara för försvårande av skattekontroll, vilka rättigheter har man i detta fall att begära ut skriftligen grunderna för denna misstanke före detta inledande förhör?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Enligt rättegångsbalken (1942:740) 23 kap. 18 § 1 st. har den som är skäligen misstänkt för brott samt dennes försvarare rätt till insyn i förundersökningen, så länge det kan ske utan men för densamma. En så basal sak som grunderna för misstanke om brott är något som du som misstänkt bör få ta del av. Denna s.k. partsinsyn kan förverkligas på flera olika sätt, exempelvis genom att du får läsa förundersökningsmaterialet hos polisen eller genom att du delges kopior av det.MVH

Skadestånd för hundattack - olika processer

2014-11-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej. Mina hundar blev häromdagen attackerade av en annan hund. Den attackerande hunden var lös i en inhägnad lekplats där hundar inte får rastas. Jag gick med mina tre hundar (de två äldre kopplade och en valp lös) när den andra hunden får syn på oss och tar sats, han är vid detta tillfälle ca 200m ifrån oss. Han kommer i sån fart att han springer rätt in i grinden till lekplatsen så grinden flyger upp, sen vidare rätt ut och på mina hundar. Den lösa valpen springer iväg helt skräckslagen, det ansvaret tar jag på mig då jag hade honom lös, han hittades tack och lov oskadd ca 1 timme senare. De två kopplade hundarna däremot blev bitna flertalet gånger av den attackerande hunden. Jag försökte få isär dem helt själv då ägarna till den andra hunden inte hunnit springa fram till oss än. Jag fick isär alla tre hundarna lagom till att ägarna nått fram till oss. Det visade sig efter veterinärbesök att mina hundar fått muskelömhet och kräver smärtstillande (metacam) i 1 respektive 2 veckor. Nu vägrar ägarna till den attackerande hunden betala för veterinärkostnaderna och medicinen. En polisanmälan gjordes på en gång efter händelsen. Enligt polisens upplysning så väljer polisen antingen att driva fallet till rättegång annars får jag kontakta kronofogden för ersättningkrav. Min fråga är då hur de olika processerna går till? Rättegångskostnader om det blir så, vem betalar dem? Om det blir så att jag måste vända mig till kronofogden hur ser den processen ut?
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag beklagar det inträffade. I det följande går jag först igenom den rättsliga grunden för att du ska få betalt från ägarna av den attackerande hunden, sedan redogörs för hur en process ser ut i domstol och hos kronofogdemyndigheten (KFM).Rättslig bakgrundEn hundägare har enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 19 § ett strikt skadeståndsansvar för skador som hunden orsakar. Det innebär att hundägaren inte behöver ha varit vållande eller oaktsam till skadorna som har uppstått för att skadeståndsansvar ska inträda.Skada på hund utgör enligt skadeståndslagen sakskada. Det som ska ersättas vid sakskada framgår av skadeståndslagen 5 kap. 7 §. Veterinärskostnader för en hund omfattas av paragrafen och är enligt praxis ersättningsgilla i den utsträckning dessa inte har varit medicinskt ogrundade eller omotiverade, NJA 2001 s. 65.Betalningsföreläggande hos KFMNär en person är skyldig dig pengar kan du få skulden fastställd av KFM genom ett betalningsföreläggande enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) 2 §. Det finns inget hinder i och för sig att ansöka om betalningsföreläggande för skadestånd. När personen som är betalningsskyldig har invändningar mot att betala anses att ärendet i regel bör tas direkt till domstol. Möjligheten finns att dock att den andra hundägaren ändrar uppfattning när det kommer ett krav från KFM, om han inser att det är en skada som han är ansvarig för. Bestrids trots allt betalningsföreläggandet blir du tillfrågad om vill att saken ska föras vidare till domstol, BfL 33 §. Ansökan om betalningsföreläggande hittar du här: http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html. Där ges ytterligare information.Blir det så att saken avgörs i domstol till din fördel kan KFM med stöd av domen då den vunnit laga kraft (en dom som inte längre kan överklagas) hjälpa dig att få betalt. Detta görs genom en ansökan hos KFM som kostar 600 kronor men som ska betalas av den skadeståndsskyldige. Om det trots allt inte kommer in en betalning så får du stå för denna kostnad. Det som KFM gör är att skicka ett betalningskrav till den som är skyldig att betala. Sker inte betalning undersöks möjligheten till utmätning, vilket kan resultera i att du får hela eller en del av ditt betalningskrav ersatt.Process i domstolEtt skadeståndsanspråk som det i detta fall är fråga om hänför sig till tvistemål och processen regleras i rättegångsbalk (RB) (1942:740). Talan väcks genom att en stämningsansökan lämnas in till tingsätten, RB 42 kap. 1 §. Stämningsansökan ska innehålla yrkande, grunder, bevis och vad som gör rätten behörig. Det sista ska anges eftersom rätt tingsrätt (forum) ska döma i rättegången. I tvistemål är rätt forum som utgångspunkt tingsrätt där svarande har sin hemvist, RB 10 kap. 1 §. Antagligen bor du och den andra hundägaren i samma stad och då är forumfrågan inget problem.Observera att du som kärandepart i tvistemål har bevisbördan, vilket innebär att för att vinna framgång med talan krävs att bevisningen av omständigheterna anses styrkta av domstolen.När det gäller rättegångskostnader i tvistemål är huvudregeln att förlorande part ska ersätta motpartens kostnader, RB 18 kap. 1 §. Det har dock betydelse hur stort det yrkade skadeståndet är eftersom det finns en särskild bestämmelse om vilka rättegångskostnader som är ersättningsgilla i mål om mindre värden. Tvistemål som rör mindre värden än ett halvt prisbasbelopp - idag 22 200 kronor - kallas för förenklade tvistemål. I ett sådant mål är ersättningsgilla rättegångskostnader för vinnande part enligt RB 18 kap. 8 a § inskränkta till en timmes rättslig rådgivning, ansökningsavgift, resekostnader och vittnesbevisning. Det betyder att eventuellt ombudsarvode, tidsspillan och eget arbete inte ersätts vinnande part i dessa mål.Hoppas du fick svar på dina frågor!Vänliga hälsningar 

Tvist om kontrollavgift (bevisbördans placering)

2014-11-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående en kontrollavgift (p-bot) jag fick för en tid sedan. På aktuell p-plats fick man stå 1h med p-skiva. På böteslappen stod det att jag stod parkerad 10:06 på platsen och även kl 11:11. Detta stämmer, men mellan dessa tidpunkter åkte jag iväg en sväng för att senare parkera igen på samma plats då denna var den enda lediga platsen av ca: 6 stycken. Jag har alltså inte stått parkerad i mer än 1h och har således inte brutit mot några regler. Överklagade till parkeringsbolaget som beslutade att jag ändå måste betala. Då det känns principiellt fel att betala när jag har rätt och jag funderar på att ta ärendet till tingsrätten undrar jag hur mina chanser ser ut? På vem ligger bevisbördan? Jag vet att de endast fotograferat min bil på aktuell plats, dock finns inga foton på t.e.x ventilkontroller. Om ord står mot ord antar jag att tingsrätten går på parkeringsbolagets version.Ligger bevisbördan på mig att bevisa att jag varit iväg med bilen, eller måste parkeringsbolaget kunna bevisa att jag faktiskt stått parkerad i mer än en timme? Tack på förhand
Victor Sundh |HejTack för att du vänder dig till Lawline.Om det, som du skriver ovan, rör sig om en kontrollavgift och inte en felparkeringsavgift kan du välja att fortsätta bestrida ditt betalningsansvar utan att betala. Det är då upp till markägaren/bolaget att stämma dig till betalning i tingsrätten. Markägaren/bolaget har då att styrka att du faktiskt har parkerat i strid med gällande föreskrifter och därmed är skyldig att betala kontrollavgiften. Huruvida dina chanser är goda att vinna en sådan tvist törs jag inte uttala mig om. Enligt en tidigare hovrättsdom ansågs inte bolaget ha styrkt betalningsansvar för sin motpart då de hänvisade till att det saknades en parkeringsskiva då vindrutan var delvis täckt av snö. Det ansågs inte styrkt att p-skiva saknades utan kunde ha varit placerad så att den var täckt av snö.Skulle det istället röra sig om en felparkeringsavgift som du har fått är du skyldig att betala avgiften även om du anser att den är felaktig och sedan själv driva ärendet för att få avgiften upplöst. Då är det istället du som har bevisbördan och måste kunna bevisa att du har varit iväg från platsen under den aktuella tiden. Alltså:Kontrollavgift (parkering på tomtmark): Bolaget stämmer i tingsrätten och Bolaget har bevisbördanFelparkeringsavgift (parkering på gatumark): Du för talan om upphävande av avgiften i tingsrätten och Du har bevisbördan. Lycka till!

Polisanmälda?

2014-11-20 i Förundersökning
FRÅGA |Hej ! Om vi säger att jag och en kompis snor en vara för 500 kr var och går ut och det börjar pipa. Men att ingen jagar oss men att vi springer och folk på stan ser det. Ingen tar oss eller ens pratar med oss, kan vi bli tagna för något då ? Eller bli anmälda eller få något på registret eller ens straffade.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Det kan vara så att inget kommer hända men ni behöver inte bli tagna på en gång för att bli anmälda, ni kan meddelas om detta senare. Ifall ni sedan hamnar i brottsregistret och straffade så måste ni ha blivit dömda.Återkom gärna om du undrar mer vad som eventuellt skulle kunna hända senare.Vänliga hälsningar,