Civilprocess - stämning

2013-02-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej., 1985 bildade min dåvarande make och jag ett HB. I sep samma år stack han ifrån mig o vår dotter + tog firmabil o papper. I okt -85 skrev vi ett avtal där han påtar sig HELA ansvaret för företaget. Under hösten 2012 blev jag tvingad att ingå ett ackord med X gällande HB's löpande checkkredit. annars hade jag förlorat min bostad. Under 2012 hade jag även utmätning från Kronofogden pga detta. Jag betalade 50 tkr av totalt nästan 300 tkr. (Krediten var på 50 tkr-85). Att gå via Kronofogden är meningslöst. Har inget egentligt hopp att få tillbaka, men anser att jag i alla fall behöver ett domslut på detta. Jag vet att jag utan vidare har rätt till 50 % - men avtalet avser alltså 100 %. Hur gör jag? Väldigt tacksam för svar. MVH HS
Olle Lindberg |Hej!Om jag har tolkat din fråga korrekt så undrar du hur du ska gå tillväga för att kräva pengarna från din dåvarande make utan att gå  direkt via kronofogdemyndigheten.Enligt 42 kap. 1 § rättegångsbalken (RB, https://lagen.nu/1942:740  ) ska du ansöka om stämning hos tingsrätten. Den tingsrätt som du ska skicka in stämningsansökan till är den som ligger i den ort där din dåvarande make bor. Vad som ska ingå i en stämningsansökan framgår av 42 kap RB men jag skulle föreslå att du kollar på http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/ där det finns en liten guide till hur du stämmer någon. Om din dåvarande make medger käromålet (dvs erkänner att han är skyldig dig pengar på det sätt som du påstår) eller om han förlorar tvisten så kommer du få en exigibel (verkställbar) dom. Detta innebär att du får en dom som kan verkställas genom egendom kommer utmätas hos din dåvarande make. Om det huvudsakliga problemet är att han inte har någon tillgångar som kan utmätas så hjälper det inte med en dom från tingsrätten. Du kommer i så fall bara att dra på dig onödiga kostnader.Vänliga hälsningarOlle

Ersättning för förlorad arbetsinkomst vid vittnesmål

2013-02-17 i Vittna
FRÅGA |Hej! Jag är kallad som vittne till en rätteång om misshandel. Jag har förstått att jag kan få ut ersättning för förlorad arbetsinkomst om jag tar tjänstledigt för att åka på denna rättegång. Vilka dokument behöver jag för att styrka min förlorade arbetsinkomst redan i rätten (lönebeskedet kommer ju först måanden efter)? Om jag istället tar kompledigt, kan jag fortafradne få motsvarande belopp eftersom det egentligen är min intjänade arbetstid jag spenderar på rättegången men därigenom skulleskippa avdrag för semester (som jag förlorar vid tjänstleidghet)?
Emelie Karlsson |Hej! Först vill jag tacka dig för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ja du har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, reseersättning och uppehälle. Se även rättegångsbalken 36:24. Ersättningen till dig betalas av den part som åberopat ditt vittnesmål. I vissa fall om det är skäligt mot bakgrund av partens ekonomiska situation kan ersättningen komma att betalas av det allmänna och då gäller särskilda begränsningar. Exempelvis har du i det fallet bara rätt till 700 kr för förlorad arbetsinkomst, se förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen mm § 5. Så här är det; det krävs inget särskilt "bevis" i vanliga fall utan du anger endast hur många timmar som du gått miste om och vad du tjänar per timme (obs max 700 kr om du har erättning från allmänna medel, vilket står i din kallelse). Men för att vara på den säkra sidan så ring till den tingsrätten du ska till, deras telefonnummer står i kallelsen, och fråga. Angående vilken typ av ledighet du ska ta spelar ingen roll, du tar ju ledigt. Alltså om du inte arbetar på onsdagar, och det är på en onsdag du blivit kallad så behöver du inte ta ledigt (varken tjänst- eller kompensationsledigt) och därför utgår ingen ersättning i den delen. Att du väljer att ta kompensationsLEDIGT, det är upp till dig. Mvh Emelie K - Lawline

Att ta tillbaka ett brottsligt erkännande

2013-02-14 i Förundersökning
FRÅGA |Jag blev tagen för rattfylla för några veckor sedan. När jag blev tagen fick jag åka in till polisstationen och blåsa, där blåste jag 0,56ml/l och blev misstänkt för grovt rattfylleri. Jag erkände på plats, men har nu funderat på en sak. Går det att ändra sitt erkännande för grov rattfylla till endast rattfylla.? Jag var inte allt för påtagligt onykter när jag blev tagen, eller för att citera poliskonstapeln "Du ser och beter dig inte så onyktert som apparaten visar" och jag blåste endast 0,06ml/l över gränsen för grov rattfylla. Anledningen att dom tog mig var inte för att jag kört vingligt eller farligt, utan det var bara en rutinkontroll. Hur ser rätten på detta? Finns det chans att jag döms endast för rattfylleri då jag inte "betedde" mig som en grov rattfull, eller är dom stenhårda på 0,5ml/l gränsen.?
Markus Nilsson |Hej Sebastian och tack för din fråga!Det funkar såhär:När åklagaren är färdig med förundersökningen så skickar han eller hon en ansökan om stämmning till tingsrätten. Du kommer delges denna stämning och att du måste infinna dig till huvudförhandling (det som i dagligt tal kallas rättegång).   Under en huvudförhandling gäller muntlighets- och omedelbarhetsprinciperna vilket innebär att du endast kan dömmas på grundval av det som förekommit muntligen under huvudförhandlingen (med undantag för b la skriftligt bevisning). Om du under huvudförhandlingen hävdar att du är oskyldig till grovt rattfylleri spelar det alltså i princip ingen roll vad du sagt tidigare.   Om du ändrar dig har dock åklagaren rätt att läsa innantill i förundersökningen och det kommer komma fram att du tidigare haft inställningen att du är skyldig till grovt rattfylleri. Det skulle naturligtvis inte vara bra för din trovärdighet, även om det är möjligt att du inte var grovt rattfull. Jag skulle råda dig att så snart som möjligt ta kontakt med polisen så att din ändrade inställning kommer med i förundersökningen.Värt att notera är att domstolen (enligt omedelbarhetsprincipen) bara får dömma över den gärningsbeskrivning som presenteras av åklagaren. Om åklagaren inte kan styrka grovt rattfylleri har denne dock rätt att ändra/justera så att den påstådda gärningen även kan sortera under "vanligt" rattfylleri.Hoppas det här hjälpte dig någonstanns på vägen!

Skillnad mellan ed och "heder och samvete"

2013-02-06 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Är det någon skillnad på att intyga något "på heder och samvete" eller under ed?
Olle Andersson |I rättsligt hänseende, under en rättegång, finns det en betydande skillnad om ett vittne säger någonting under ed, eller, utan att ha avlagt ed, endast intygar att det sagda är på heder och samvete. Detta eftersom lämnandet av osanna uppgifter under ed är brottsligt och kan innebära fängelse (15 kap. 1§ BrB).Ed avläggs som huvudregel av alla vittnen i en rättegång (36 kap. 11§ samt 13§ RB). Om man som vittne inte avlagt ed, t.ex. p.g.a. att man är under 15 år eller psykiskt störd, kan man inte straffas för att ha lämnat osanna uppgifter eller förtigit sanningen, även om man skulle intyga på "heder och samvete", då denna fras saknar rättslig verkan. Brottsbalken (BrB) hittar du https://lagen.nu/1962:700#A2.Rättegångsbalken (RB) hittar du https://lagen.nu/1942:740#K36.  Vänligen,

Husrannsakan och anhållning

2013-02-23 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Blev för några dagar hämtad av 4st poliser i gymmets omklädningsrum efter jag duschat. Klädde på mig och blev ut eskorterad. Många personer i omklädningsrummet samt i gymmet som såg detta. Väl utanför förklarar polisen vad jag är misstänkt för (dopingbrott) och jag får följa med till stationen för förhör, urinprov . Fick reda på att de skulle genomföra en husrannsakan och jag sattes i arresten i ca: 1.5h. När de kom tillbaka fortsatte förhöret och efter totalt 4h fick jag lämna och gå hem. Jag är inneboende då jag pluggar i staden och jag undrar vad de egentligen tycker om att 4st poliser kliver in hos dem för att genom söka mina saker. Jag trodde i början att detta var en mer slumpmässigt kontroll. Men då husrannsakan och att de på ett sätt påpekade att de hade rätt person när de tog mig så insåg jag senare att JAG är utpekad. Enligt mig måste det finnas starkare bevis för att få genomföra en husrannsakan(?) än att jag är mer vältränad än genomsnittet. Ryktet sprids fort och har även landat på min arbetsplats 40mil bort. När det kommer till doping är man redan dömd innan resultatet kommit av omgivningen. Även fast jag vet att jag är ren och de hittade inget vid husrannsakan så hade jag "bara tur" att jag inte tog något just nu. Får de göra så här? Väntar fortfarande på resultatet och att jag kan hämta utredningen men går det att anmäla för kränkning? Jag lägger mycket tid och.energi samt läser mig till kunskapen om träning/kost. Jag tar detta som en stor förolämpning mot all tid, all envishet jag lagt ner på det här och sen stämplas som en fuskare? Jag anser det inte okej. Jag vet inte ens på vilka grunder jag blev tagen, men det står nog i utredningen när jag får tag i den.
Cecilia Lindström |Hej! Tack för din fråga. Husrannsakan och anhållande regleras i Rättegångsbalken Enligt 28 kap Rättegångsbalken får polisen företa en husrannsakan (alltså söka igenom t.ex. en lägenhet) för att leta efter ett föremål som antas ha betydelse för ett brott. Det som då gäller är att det då finns anledning att anta att ett brott har begåtts och att det på detta brott kan följa fängelse, vilket det kan göra av dopningsbrott. Du har rätt i att det måste finnas starkare misstänkar än att en person är onormalt vältränad. I ditt fall är det troligt att polisen t.ex. fått in ett tips från någon annan eller liknande. Misstankarna de hade framgår förmodligen av utredningen. Samma sak gäller egentligen enligt anhållanden, nämligen att det ska finnas misstankar om brott. Det är svårt att ta ställning till om polisen hade tillräckliga misstankar för genomföra dessa tvångsåtgärder i ditt fall när jag inte har tillgång till polisens material. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en advokat när du fått ta del av utredningen (vilket du och ditt ombud har rätt till) och om du efter att ha läst deras misstankar bedömer att underlaget varit väl tunt. Om en polis förfarit felaktigt finns det även möjlighet för enskilda att göra en anmälan till Justiteombudsmannen.  MVH Cecilia  

Förhör och preskriptionstid

2013-02-15 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, Den 10 jan 2012 blev jag stoppad i bilen med 0,1 gram amfetamin & en pepparspray. Jag har inte varit på förhör efter händelsen & väntar på att det ska bli tingsrätt. min frågor är: måste jag inte på förhör innan tingsrätt & när är preskibitionstiden för dessa brott?
Alexandra Leppälä |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är ingen nödvändighet att hålla ett förhör hos polisen innan tingsrättsprocessen. Ett förhör ska endast hållas om det är av betydelse för utredningen. Du har dock möjlighet att begära att ett förhör ska hållas innan själva processen om du anser att detta förhör skulle vara av betydelse för utredningen. Denna begäran får  avslås, dock måste skälen till detta anges. Då den mängd narkotika du bar med dig var låg så kommer du förmodligen dömas till ringa narkotikabrott, där det högsta straffet är fängelse i högst 6 månader. Innehavet av pepparspray är ett brott enligt vapenlagen som för med sig ett högsta straff på 1 års fängelse. Att fastställa det maximala straffet är nödvändigt för att bestämma preskriptionstiden. Då det högsta straffet för båda brotten är under, eller precis, 1 års fängelse kommer preskriptionstiden för båda brotten vara 2 år. Så om ingenting händer innan den 10 januari 2014 har brotten preskriberats och du går fri ifrån ansvar. Hoppas svaret varit till hjälp. Med vänlig hälsning, 

Anmälan av brott

2013-02-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Om inte polisen vill ta i mot en anmälan som jag och min granne har gjort mot en person som körde vårdslöst och utan körkort utanför våran resp.fastigheter, hur skall vi göra då ? Tacksam för svar. Mvh Oddvar
Emelie Synnegård | Hej och tack för din fråga! Man har alltid rätt att anmäla begångna brott, och polisen har en skyldighet att ta emot anmälningar utan dröjsmål. Detta ingår i deras skyldigheter som en offentlig myndighet samt enligt Polislagen(Se PolisL 2 kap 1-3 §§ om polisens skyldighet att agera). Undantaget är om personen som vill göra en anmälan uppför sig våldsamt eller på annat sätt försvårar upptagande av anmälan.   Om det finns skäl att misstänka att det är fråga om ett brott inleder polisen en förundersökning, dock så sker inte detta alltid och de har inte heller alltid någon skyldighet att inleda en sådan. Av rättegångsbalken 23:1 följer att en förundersökning ska inledas så snart det på grund av angivelse finns skäl att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Denna behövs inte inledas om det är uppenbart att brottet inte går att utreda eller de kostnader en förundersökning skulle kräva inte står i rimlig proportion till sakens betydelse och det inte finns anledning att anta att det skulle medföra en annan påföljd än böter. Om det skulle antas att det skulle föranleda en åtalsunderlåtelse där något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts. Polisen är som sagt enligt lag skyldiga att ta emot anmälan, om de sedan inleder en förundersökning är en annan sak. Prova göra en anmälan igen, för mindre brott tar polisen emot elektroniska anmälningar. Lycka till!

Skyldighet att betala rättegångskostnader när ett mål avskrivs

2013-02-01 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Jag har klandrat ett testamente till tingsrätten. Efter att ha tagit del av motpartens svar har jag återkallat klandret innan det går vidare till rättegång. Kan motparten kräva mig på kostnad för juridiskt ombud? Själv har jag inte haft något ombud. Jag har betalat avgift till tingsrätten för klandret.
Lovisa Falkman |Hej och tack för din fråga.Regler om rättegångskostnader i tvistemål finns i rättegångsbalkens artonde kapitel. I § 5 stycke 2 sägs att om ett mål avskrivs på grund av att part återkallat sin talan så ska han ersätta motparten hans rättegångskostnad om inte särskilda omständigheter föranleder att ersättningsskyldigheten bestäms annorlunda.Det innebär att huvudregeln är att du när du återkallar din talan (klandret) blir skyldig att ersätta din motparts rättegångskostnader.  Exempel på särskilda omständigheter skulle vara att en talan väcks för att få en skuld betald och att den sedan återkallas när skulden betalats. Då en liknande situation inte verkar föreligga här blir du sannolikt skyldig att ersätta din motpart för hans rättegångskostnader (dvs kostnader för arbetet som hans juridiska ombud utfört).Länk till rättegångsbalken hittar du https://lagen.nu/1942:740Med vänliga hälsningar,Lovisa Falkman.