Rättegångskostnader i USA och Sverige

2014-02-25 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Jag har blivit orättvis behandlad av min bostadsrätt förening. Jag undrar om det finns som i USA att stämmer jag dem på XX antal sek och vi vinner så får dem xx antal sek av det istället för att jag ska betala en massa rättegångskostnader.
Per Englund | Hej! Nej, det svenska systemet avseende rättegångskostnader skiljer sig från det amerikanska. I Sverige gäller som huvudregel att den förlorande parten betalar vinnarens rättegångskostnader. Notera att bedömningen av vem vunnit målet utgår från vad som yrkats. Lycka till!

Rätt att ta del av polisens förundersökning

2014-02-23 i Förundersökning
FRÅGA |Kan man be en advokat granska polisens förundersökning?
Evelina Lund | Hej, och tack för din fråga! Den som är skäligen misstänkt för ett brott har rätt att ta del av vad som förekommer och förekommit vid förundersökningen. Denna rätt är dock inte ovillkorlig. Om det finns en risk att förundersökningen skadas kan den misstänkte nekas denna rätt. Till exempel kan det handla om uppgifter kring bevisning som, om den misstänkte får för stor information, kan medföra att denne anpassar sin version av händelseförloppet vilket i sin tur riskerar att skada förundersökningen. Utgångspunkten är dock att den som är skäligen misstänkt har rätt att ta del av ett fullständigt förundersökningsmaterial. Denna rätt förutsätter att man är skäligen misstänkt, men både den misstänkte och dennes försvarare har rätt att ta del av vad som förekommit vid förundersökningen. Slutligen kan därför sägas att en advokat som företräder en person som är skäligen misstänkt för ett brott har rätt att granska polisens förundersökning. Vänligen, 

Bevisning vid stöld

2014-02-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! för ett par dagar sedan blev jag polisanmäld för stöld av sprit från ett hotel/deras bar. För bara en vecka sedan fick jag även körkort som jag då har prövotid på. Om jag blir dömd för stöld hur påverkar det mitt körkort? Och hamnar jag då också i belastningsgeristret? Vilka bevis måste väktaren ha för att kunna göra en anmälan? krävs det inte några bevis för att jag ska bli dömd? vore tacksam för snabbt svar eftersom jag INTE stulit något och inte har alls fått reda på vad som sagts till polisen av väktaren förutom att polisen någon gång kommer att kontakta mig för att vi ska kunna gå vidare. Det är att inte veta som känns oerhört jobbigt. skulle även vilja veta när polisen kommer att kontakta mig? Vänliga Hälsningar Mikael
Kajsa Holm |Hej, och tack för din fråga.Jag ska försöka besvara dina frågor i den ordning du ställt dem.- Om du blir dömd för stöld så ska inte ditt körkort dras in. Det är dock inte endast trafikbrott som kan innebära att körkortet dras in, utan även andra brott t.ex. narkotikabrott. Men då ska det anses att personen anses olämpliga som bilförare, och jag har svårt att se att en stöld skulle få dig att anses som en olämplig bilförare. - Om du blir dömd för stöld innebär detta att du kommer att bli bokförd i polisens belastningsregister. - En person har alltid rätt att göra en anmälan. När en anmälan kommer polisen tillhanda börjar polisen kartlägga vad som har hänt och samlar in uppgifter om brottet, detta kallas även för förundersökning. Det krävs i princip endast att det finns anledning att anta att att brott som hör under allmänt åtal har förövats för att inleda en förundersökning - alltså inte så höga krav. När förundersökningen är klar beslutar åklagaren om det finns tillräcklig bevisning för att den som misstänks för brottet ska kunna åtalas. Så fort en person kan antas vara "skäligen misstänkt" för ett brott måste denna person  informeras om sin rätt till försvarare och om förutsättningarna föreligger skall en offentlig försvarare förordnas. Det är svårt med endast den informationen som du har gett hur långt polisen har kommit i sin utredning. Det handlar även mycket om prioritering och vilken tid det tar att inhämta uppgifter från t.ex. övriga vittnen, väktaren, övervakningskameror m.m. Det går ju alltid att kontakta polisen och höra sig för, men jag vet som sagt inte hur mycket information du har fått av polisen redan, och hur långt de har kommit med förundersökningen. Skulle det finnas tillräckligt med bevis för att du har begått stölden kan åklagaren väcka åtal. För att du ska bli dömd för brottet måste det stå "utom allt rimligt tvivel" att du har begått stölden, så det är ett väldigt högt ställt beviskrav.

Förundersökning och offentlig försvarare

2014-01-31 i Förundersökning
FRÅGA |En person ringer polisen då den anser att en bil backat på en parkerad och smitit, vid ett varuhus och ser en dam vid ratten, mörkt ute. Polisen uppsöker mig, där bilen är skriven, påstår att jag orsakat en trafikolycka, ej min bil men disponerar den ibland. De påstår att skador på bilen visar sanning om det och den är ljummen. Finns INGA nya skador på bilen. Eftersom jag luktar alkohol tas jag med för dubbla provtagningar och anklagas bilolycka smitning rattfylla. Jag nekar till att varit förare av bilen. Vad händer nu, ett vittne har sett bilnumret och en förare hon tror sig skulle kunna känna igen. ( i norra Sverige)
| Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad som händer nu är att polisen inleder en förundersökning för att utreda om och vilket brott som i så fall har begåtts. Polisen måste i förundersökningen beakta om det finns saker som talar till förmån för den misstänkte så väl som det som talar till dennes nackdel. De måste alltså höra dig och undersöka hur det förhåller sig med till exempel disponeringen av bilen. Eftersom bilen är skriven på dig så är du officiellt sett också dess ägare. Om åklagaren sedan anser att det finns tillräckligt med bevis för att kunna åtala dig så blir du underrättad om detta. Det är dock viktigt att ha i åtanke att du möjligtvis kan ha rätt till en offentlig försvarare redan under förundersökningen om det är så att det sammanlagda straffvärdet för brotten som du är misstänkt för uppgår till över sex månaders fängelse. Det kan tänkas att det gör det, men en sådan bedömning görs säkrast av åklagaren. Jag föreslår därför att du kontaktar åklagaren så snart som möjligt och förhör dig om dina rättigheter. Observera att åklagaren har en objektivitetsplikt och måste även bevaka dina rättigheter. Läs mer om hur lagen reglerar förundersökningen i Rättegångsbalkens 23 kapitel och om din rätt till offentlig försvarare i samma balks 21 kapitel. Med vänliga hälsningar

Förundersökning, beviskrav m.m.

2014-02-24 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Min kompis har blivit anklagad för att ha stulit 150.000:- av en butik i vår stad. Där hon endast har varit schysst och ställt upp för att hjälpa till på väldigt kort varsel. Butiksägaren har inga som helst bevis utan han förusätter att det är hon. Hur långt kan han komma i en polisutredning med det egentligen? Även om hon skulle ha tagit pengarna så har han fortfarande inga bevis. Dessutom så tog han själv in henne i ett "förhör" där han slängde ur sig massor av kommentarer och anklagelser utan några bevis kring detta heller.
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt kan sägas att en förundersökning kommer inledas om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Detta är inget högt krav och en förundersökning kan inledas utan att någon gärningsman har utpekats.Under förundersökningen kommer polis och ev. åklagare att utreda vem som kan misstänkas för brottet med hjälp av olika metoder som förhör m.m. Efter förundersökningen ska beslut om åtal lämnas. Åtal kommer att väckas om man på objektiva grunder kan förvänta sig en fällande dom i domstol. För att få ett fällande dom krävs det att det är ställt "utom rimligt tvivel" att gärningsmannen begått brottet. Detta är ett högt beviskrav som förutsätter att andra rimliga händelseförlopp kan uteslutas. Det räcker inte att målsägandens berättelse är mer sannolik än den anklagades.Hur långt polisutredningen kan komma att gå i er situation har jag ingen direkt uppfattning om då jag inte vet vad som har hänt. 

Får en man kroppsvisitera eller kroppsbesiktiga en kvinna?

2014-02-12 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Får en man enligt Häkteslagen 4 kap 2 §, d.v.s. vid intagande i polisarrest, visitera en kvinna? Förstår jag det rätt att HL 4 kap 7 § andra st. ger en man rätt att visitera en kvinna (enligt Häkteslagen 4 kap 2 §) om det är nödvändigt?
Emma Persson | Hej och tack för din fråga! 4 kap. 2 § häkteslagen (HL) stadgar att den som ska tas in i förvaringslokal i princip alltid ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas för att leta efter otillåtna föremål. Vad 4 kap. 7 § 1 st. HL säger är att som huvudregel får kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna inte utföras av en man och tvärt om, om inte den som utför åtgärden är antingen läkare eller legitimerad sjuksköterska. I paragrafen (4 kap. 7 §) räknas sen fyra punkter upp där det är okej att en person av motsatt kön utför kroppsvisitationen eller kroppsbesiktningen. Det 4 kap. 7 § 2 st. HL säger är att om det är nödvändigt så får en kvinna bevittna eller utföra en kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en man, även i fall som inte faller in under någon av de fyra punkter som anges i första stycket. 4 kap. 7 § 2 st. HL ger alltså inte en man rätt att visitera en kvinna. Däremot ger 4 kap. 7 § 1 st. HL en man rätt att visitera en kvinna om situationen är sådan som anges i någon av punkterna 1-4 i samma paragraf. HL hittar du https://lagen.nu/2010:611 Med vänlig hälsning,

Strafföreläggande

2014-02-03 i Strafföreläggande
FRÅGA |Har fått strafföreläggande med dagsböter. Urkundsförfalskning, förvanskning av urkund, bedrägeri och försök till bedrägeri. Alla brotten har jag erkänt redan innan detta till målsägarna, som är min läkare (förvanskning av urkund), och exfru(de andra rubr. ). Bedrägeri: lånade smslån 2000:- i hennes namn, men betalade allt tillbaka i tid. Erkände för exet direkt. Försök bedrägeri: Försökte göra om samma som ovan, men gick ej. Förvanskning av urkund),.: Skapade ett papper och skrev under med läkarens namn, för att få ut min medicin tidigare än avsett på apoteket. Anses som ringa enl. åkl. Urkundsförfalskn: Skapade en fullmakt i exets namn, för att kunna hämta ut sonens medicin. Samma som jag har. För jag hade lånat ut min till honom. Medicinen 'r mot ADD, som även sonen arh. Har ff samma läkare och det fungerar bra nu. Brotten gjordes i desperation, fungerar ej utan medicin, blir desperat. Aldrig straffad, skötsam med jobb och småbarn. Men i mkt svår sits ekonomiskt, p.g.a. lån ihop med senaste sambon(5 år) som hon vägrar betala, Process pågår, verkar gå min väg. Men har lidit skada av detta under minst ett år vilket innebär skuldsaldo, tappat mitt hus, kort sagt ekonomisk katastrof. Skall jag godkänna villkorlig dom och dagsböter? Problemet är att jag arbetar i känslig verksamhet och kommer under våren bli säkerhetsklassad via säpo, i klass 2. Mitt erkännande kan således innebära förlust av jobbet i värsta fall.... Vad kan hända vid en rättegång ist... tror ni? Mkt rädd och ångerfull småbarnsfar på 42 år. Aldrig begått brott förr!
Kajsa Holm |Hej, och tack för din fråga!Om jag har förstått frågan rätt så har du alltså redan fått ett strafföreläggande från åklagaren som du ska svara på? Godkänner du strafföreläggandet ersätter detta en rättegång, och du får dina dagsböter som du skrivit. Uppgifterna om att du har begått brott antecknas även i belastningsregistret.Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden  är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Men att godkänna strafföreläggandet är frivilligt, och du kan istället låta åklagaren väcka åtal, och låta domstolen döma. Med de uppgifter du har, och att du redan erkänt för målsägandena, tror jag dock att det kan vara svårt att få en friande dom. Allt handlar dock om bevisning, och det måste "stå utom allt rimligt tvivel" att du är skyldig till brottet. Man kan ju alltid neka till brottet, men du får tänka på att även målsäganden kommer att höras i detta fall.Det är alltså du som avgör om du vill att domstolen ska pröva målet. Påföljden kommer troligen att bli densamma om du blir dömd  i domstolen. Att du inte tidigare begått brott, att du var desperat etc. är att se som förmildrande omständigheter, men gör inte att det inte blir någon påföljd om du anses skyldig till brotten. Ska jag sammanfatta det hela kan du alltid välja att inte godkänna strafföreläggandet, men då kommer det istället troligtvis att väckas åtal. Hur ditt jobb ser på detta är ju upp till dem att bestämma. Det går ju dock alltid att prata med sin arbetsgivare och förklara sin situation. Alla kan göra fel någon gång, och ibland är det kanske bättre att vara ärlig och lösa det på det sättet istället.

Kallelse till förhör hos polisen - påföljder vid uteblivande

2014-01-26 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, Min sambo har fått en kallelse från polisen. De vill att hon identifierar föraren av hennes bil som fotograferats av fartkamera i Danmark. Hon är inte alls intresserad av att tala med polisen om detta. Måste hon göra det eller kan hon bara strunta i kallelsen? Kan det bli någon form av efterspel mot henne om hon struntar i det?
Linda Davidsson | Hej och tack för din fråga! Jag utgår ifrån din information att det handlar om en kallelse till förhör. Förhör får hållas med den som förmodas kunna lämna upplysningar av betydelse för utredningen, se 23 kap 6 § Rättegångsbalken (RB) https://lagen.nu/1942:740 . Om du blir kallad till förhör kan denna kallelse förenas med vite, vilket i sådan fall ska framgå av kallelsen. Om du uteblir vid en sådan kallelse får du alltså betala en sorts böter. En person som underlåter att infinna sig till förhör kan också bli hämtad av polisen, se 23 kap 7 § RB. Sådan hämtning kan ske om det inte är mer än 10 mil från hemmet till förhörsplatsen eller om det föreligger särskilda skäl, exempelvis att förhöret är av stor vikt eller om det handlar om mycket grov brottslighet. Min rekommendation är att din sambo infinner sig till förhöret, för att på så vis undvika oönskade följder. Vänligen,