Ska makes fonder ingå i bodelning vid skilsmässa?

2017-05-19 i Bodelning
FRÅGA
Jag och mitt ex ska göra en bodelning efter våran skilsmässa. Kommer även mina fonder som jag hade innan vi gifte oss räknas in i mina tillgångar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vad som gäller bodelning i samband med skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ska egendom som är s.k. giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Egendom kan vara enskild på grund av äktenskapsförord eller genom villkor i gåva eller testamente (7 kap. 2 § ÄktB).

Svaret på din fråga om fonderna är en sådan tillgång som ska ingå i bodelningen är alltså beroende på om fonderna är giftorättsgods eller enskild egendom. Det framgår inte av din fråga om ni har ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan exempelvis föreskrivas att all egendom ska vara makes enskild eller så pekas viss specifik egendom ut som ska vara ägarens enskilda. På detta sätt kan alltså dina fonder vara sin enskilda egendom och är de det ska de inte ingå i bodelningen.

Är det så att ni saknar äktenskapsförord och du inte heller har fått fonderna genom gåva eller testamente från någon annan än ditt ex med villkoret att de ska vara din enskilda egendom så är fonderna att anse som giftorättsgods. Fonderna ska således ska ses som en av dina tillgångar som ska ingå i bodelningen, trots att du ägde dessa redan innan äktenskapets ingående.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (1515)
2018-01-17 Ena maken sköter ekonomin
2018-01-16 Skulder blir inte föremål för bodelning
2018-01-16 Krävs mitt samtycke under betänketiden?
2018-01-16 Substitutegendom är undantagen från övertaganderätten

Alla besvarade frågor (48329)