Preskriptionstid skadegörelse

FRÅGA
Hej, om man är misstänkt för skadegörelse och flyttar utomlands i två år kommer det att preskriberats då?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst 1 år. Det innebär att brottet preskriberas efter 2 år räknat från den dag då brottet begicks (se här och här). För att preskriptionen ska avbrytas krävs att den misstänkte antingen häktas för brottet eller delges stämning i målet.

Vanlig delgivning går till genom att handlingen skickas per post, telefax, e-post, SMS eller lämnas till delgivningsmottagaren. Delgivning har skett när delgivningsmottagaren har tagit emot handlingen och som bevis på att handlingen har mottagits ska mottagaren skriva under och skicka in ett delgivningskvitto till domstolen.

Vänligen,

Beatrice Rälg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (49)
2017-02-16 Medverkansansvar
2017-02-05 Straff för klotter trots att klottret försvunnit?
2017-02-05 Preskriptionstid gällande skadegörelse
2017-01-30 Topsning vid misstanke av skadegörelse alternativt åverkan

Alla besvarade frågor (38585)