Preskriptionstid skadegörelse

FRÅGA
Hej, om man är misstänkt för skadegörelse och flyttar utomlands i två år kommer det att preskriberats då?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst 1 år. Det innebär att brottet preskriberas efter 2 år räknat från den dag då brottet begicks (se här och här). För att preskriptionen ska avbrytas krävs att den misstänkte antingen häktas för brottet eller delges stämning i målet.

Vanlig delgivning går till genom att handlingen skickas per post, telefax, e-post, SMS eller lämnas till delgivningsmottagaren. Delgivning har skett när delgivningsmottagaren har tagit emot handlingen och som bevis på att handlingen har mottagits ska mottagaren skriva under och skicka in ett delgivningskvitto till domstolen.

Vänligen,

Beatrice Rälg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (45)
2017-01-11 Preskriptionstid skadegörelse
2016-12-09 Fråga om det kan vara ett brott att kasta något på en annans fordon
2016-11-28 Fälla träd på annans tomt
2016-11-25 Skyldig att betala krossad ruta trots att man inte dömts för brott?

Alla besvarade frågor (36514)