Nämndemän - kännedom om parterna

2017-11-07 i Domstol
FRÅGA
Om jag sitter i en rättegång. Får en nämndeman veta vem offret eller den anklagade är?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag är lite osäker på om du menar om nämndemannen får kännedom om vilka parterna är, eller om det är tillåtet att nämndemannen känner till offret eller den anklagade sen innan.

Vad gäller nämndemannens tillgång till information om vilka parterna är så har nämndemän full insyn i målet, på samma sätt som juristdomaren. En nämndeman kommer därför att få kännedom om vem offret och den anklagade är.

Om nämndemannen känner offret eller den anklagade sedan innan kan det dock vara fråga om jäv. Nämndemannen ska då själv anmäla detta och får inte delta i handläggningen av målet. Om jävet uppmärksammas först sedan nämndemannen deltagit i handläggningen av målet kan domen eller beslutet komma att ogiltigförklaras.

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (211)
2017-11-15 Vad innebär rättegång bakom stänga dörrar?
2017-11-14 Måste man stämma någon skyndsamt då man reklamerat fel i vara som säljaren inte medgett?
2017-11-13 Rättegångsfel och tingsnotarier
2017-11-13 Avliden advokat - ställa in huvudförhandling

Alla besvarade frågor (46419)