Kan kronofogdemyndigheten utmäta egendom som utgör säkerhet för en annan skuld?

2018-02-13 i Utmätning
FRÅGA
Jag äger en bil.bilen utgör en säkerhet för en skuld kan kronofogden mäta ut den trots att den utgör en säkerhet för ngn annan
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om kronofogden kan utmäta din bil, trots att den utgör säkerhet för en skuld du har till någon annan.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Ja, kronofogden kan mäta ut bilen trots att den utgör säkerhet.

Kan kronofogden utmäta bilen?

Kronofogden kan mäta ut all egendom som tillhör dig (4 kap. 17 § utsökningsbalken (UB)).

Bilen tillhör fortfarande dig, även om den är säkerhet för en skuld du har till någon annan. Därför kan kronofogden utmäta den.

Det spelar i princip ingen roll vilken slags säkerhet bilen utgör. Omfattas bilen av ett återtagandeförbehåll hindrar inte det utmätning (5 kap. 5 § andra stycket UB).

Däremot kan det faktum att bilen utgör säkerhet påverka hur mycket som blir över för att betala den som begärde utmätningen. Panthavare ska t.ex. i princip få betalt före den som sökte utmätning (4 § förmånsrättslagen), om det rör sig om olika personer.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med utmätning är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (246)
2018-02-16 Skydd av egendom vid utmätning av hyresgästs egendom
2018-02-13 Kan kronofogdemyndigheten utmäta egendom som utgör säkerhet för en annan skuld?
2018-02-13 Kan Kronofogden utmäta egendom från mitt företag?
2018-02-12 Utmätning av egendom som finns hos annan

Alla besvarade frågor (49856)