Kan en särskilt förordnad vårdnadshavare avsäga som vårdnaden?

2017-05-19 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!En pojke, snart 16 år, var familjehemplacerad i ett familjehem som tog på sig uppdrag som vårdnadshavare till pojken. Pojkens båda föräldrar har avlidit för många år sedan. Nu har det uppstått konflikt mellan familjehemsföräldrar och pojken. Han vill inte längre bo hos dem och familjehemsföräldrarna vill avsäga sig vårdnaden. Kan man avsäga sig vårdnaden och vilka vägar ska man ta för att genomföra det. Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten kan under vissa förhållande, t ex när en underårigs båda föräldrar avlider, utse särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 9 § FB). Den som är särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt att på egen begäran bli entledigad från uppdraget, d v s avsäga sig uppdraget (6 kap. 10 b § FB). Pojken har däremot ingen rätt att kräva att familjehemsföräldrarna ska avskiljas från uppdraget som särskilt förordnade vårdnadshavare men de ska entledigas, om de vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldiga till missbruk eller försummelse eller av någon annan orsak inte längre är lämplig som vårdnadshavare (6 kap. 10 c § FB).

För att bli entledigad som särskilt förordnad vårdnadshavare ska familjehemsföräldrarna lämna in en ansökan om entledigande till tingsrätten där de bor. Om de vänder sig till socialtjänsten i kommunen kan de säkert hjälpa till med guidning om hur de ska gå vidare för att lösa det uppkomna problemet.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (725)
2018-03-18 Kan föräldrar skuldsätta sina barn?
2018-03-17 Rätt till umgänge med barnen trots man inte har vårdnad
2018-03-17 Pappan missköter vår gemensamma dotter när hon är hos honom, vad gör jag?
2018-03-17 Mitt barn är folkbokfört hos sin pappa, innebär det att han behöver bo på där heltid?

Alla besvarade frågor (51358)