Hur upprättar man fastställande av röstlängd?

2017-06-27 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA
Hur upprättar man fastställande av röstlängd?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Regler om upprättande av röstlängd finns i 7 kap. 29 § Aktiebolagslagen.

I första stycket framgår det att vid bolagsstämman ska det upprättas en röstlängd. En röstlängd är en förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden. I denna ska även anges hur många aktier och röster varje aktieägare och ombud företräder vid bolagsstämman. I samma stycke framgår även att röstlängden ska upprättas av bolagsstämmans ordförande, om denne har valts av bolagsstämman utan omröstning. I annat fall ska röstlängden upprättas av den som har öppnat bolagsstämman.

I andra stycket framgår att röstlängden ska godkännas av bolagsstämman samt att den gäller till dess att bolagsstämman har beslutat att ändra den.

I tredje stycket föreskrivs för det fall bolagsstämman skjuts upp till en senare dag än närmast följande vardag. I sådana fall ska en ny röstlängd upprättas.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (34)
2017-09-19 Aktiebolags rätt att köpa in föremål
2017-09-13 Kan juridiska personer göra en JO-anmälan?
2017-09-01 Allmänt om firmatecknare
2017-06-27 Hur upprättar man fastställande av röstlängd?

Alla besvarade frågor (43797)