Hur ska ett avskedande vara utformat?

FRÅGA
Jag har fått en underrättelse om avsked, men inte fått något skäl till varför. Skall man inte ha rätt att få veta vad som ligger till grund för avskedandet? Jag har bett om överläggning och blivit kallad till sådan den 18/1 och då få dessa presenterade. Men hur skall jag kunna försvara mig om jag inte vet vad som ligger mig till last? Jag har bett att få dessa skriftligen nu omgående men har inte hört något från arbetsgivaren.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Hur ska ett avskedande vara utformat?
Ett avskedande ska vara skriftligt. I avskedandet ska det framgå vad du ska iaktta för att göra gällande att det är ogiltigt, eller om du vill begära skadestånd på grund av avskedandet.

din begäran är arbetsgivaren skyldig att uppge vilka omständigheter som ligger till grund för avskedandet. Även detta ska vara skriftligt om du begär det, se 19 § lagen om anställningsskydd.

I lagen framgår inte hur snabbt avskedandegrunden ska lämnas över skriftligen efter en begäran, men det borde rimligtvis vara innan överläggningen.


Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Lämna gärna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Alicia Abreu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (795)
2018-01-18 Hur lång uppsägningstid har jag?
2018-01-16 Vem har företräde vid uppsägning på grund av arbetsbrist?
2018-01-16 Är det lagligt att avbryta en provanställning?
2018-01-15 Kan en arbetstagare bli uppsagd på grund av sjukdom i början av anställningen?

Alla besvarade frågor (48334)