Fördelning av arv när särkullbarn avstått från sitt arv till förmån för efterlevande make

2017-03-20 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej Jag har frågor gällande ett dödsbo. En väns pappa har nyligen avlidit, han efterlämnar fyra biologiska barn samt ett särkullbarn. Hans hustru (mor till särkullbarnet) är sedan tidigare avliden, särkullbarnet avstod då från sin laglott till förmån för sin icke biologiska pappa.Vad jag kan förstå så är särkullbarnet nu delägare i det aktuella dödsboet.Hur ska skiftet se ut? Hur ska arvet fördelas?Ska boet delas lika mellan alla fem eller är det laglotten som gäller för särkullbarnet?Hur beräknas det?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Eftersom särkullbarnet avstod från sitt arv till förmån för sin styvpappa, har särkullbarnet rätt att ta del i sin styvpappas bo när han avlidit (3 kap. 9 § ärvdabalken). Som huvudregel kommer hälften av den efterlevande makens kvarlåtenskap från den först avlidna maken (3 kap. 2 § ärvdabalken).

Det framgår inte av din fråga om pappans biologiska barn är gemensamma barn till honom och hans avlidna hustru. Om de fyra barnen är makarnas gemensamma ska mammans halva av kvarlåtenskapen delas på alla fem barnen. Pappans halva ska delas på hans fyra barn, eftersom särkullbarnet inte är hans arvinge.

Är det i stället så att pappans hustru inte var mamma till hans fyra barn blir fördelningen så att pappans barn får en fjärdedel var av pappans halva och mammans barn får hela hennes halva.

Laglotten är hälften av en bröstarvinges (barn, barnbarn osv.) arvslott. Laglotten går inte att testamentera bort. Om det inte finns något testamente som berör arvsfördelningen i din väns fall, gissar jag att du menade att skriva arvslott.


Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (337)
2018-02-19 Arvinge äger redan 50% av fast egendom, får hen förtur att köpa ut de andra arvingarna?
2018-02-18 Arvsordning
2018-02-14 Oskiftat dödsbo
2018-02-11 Måste alla arvingar godkänns arvskiftet?

Alla besvarade frågor (49934)