Domsrätt vid arrendetvist

2017-09-05 i Domstol
FRÅGA
Var ska ett tvistemål gällande arrende av jordbrukstomt drivas? I svensk eller i Ungersk domstol?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utifrån informationen i din fråga skulle jag säga att talan ska väckas i det land där jordbruksfastigheten finns. Vad gäller tvister som rör sakrätt i fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom har nämligen det land där fastigheten ligger exklusiv domsrätt (se artikel 24.1 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område).

Alltså: Om fastigheten ligger i Sverige ska målet prövas i svensk domstol. Om fastigheten ligger i Ungern ska målet prövas i ungersk domstol.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (219)
2018-01-17 Skadestånd kan krävas i en civilrättslig process, trots att gärningsmannen är under 15 år
2018-01-17 Frågor kring den tilltalades personliga förhållanden
2017-12-21 När kommer domstolen handlägga mitt överklagande?
2017-12-18 Behöver jag närvara vid en huvudförhandling?

Alla besvarade frågor (48481)