Domsrätt vid arrendetvist

2017-09-05 i Domstol
FRÅGA
Var ska ett tvistemål gällande arrende av jordbrukstomt drivas? I svensk eller i Ungersk domstol?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utifrån informationen i din fråga skulle jag säga att talan ska väckas i det land där jordbruksfastigheten finns. Vad gäller tvister som rör sakrätt i fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom har nämligen det land där fastigheten ligger exklusiv domsrätt (se artikel 24.1 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område).

Alltså: Om fastigheten ligger i Sverige ska målet prövas i svensk domstol. Om fastigheten ligger i Ungern ska målet prövas i ungersk domstol.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (211)
2017-11-15 Vad innebär rättegång bakom stänga dörrar?
2017-11-14 Måste man stämma någon skyndsamt då man reklamerat fel i vara som säljaren inte medgett?
2017-11-13 Rättegångsfel och tingsnotarier
2017-11-13 Avliden advokat - ställa in huvudförhandling

Alla besvarade frågor (46419)