Adoptera makens barn utan samtycke från biologisk förälder?

2018-01-12 i Adoption
FRÅGA
Får min man adoptera min dotter på 8 år utan hennes biologiska pappas samtycke?Hennes biologiska pappa träffade inte henne på 7 år och har nu träffat henne en gång senaste året. Han verkar inte angelägen till att ha en relation till dottern men vill inte bli av med "rätten" till henne? För mig är hennes säkerhet ,om någonting skulle hända mig någonting, viktigast så att hon skulle "tillfälla" min man har vi någon chans till detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att din make ska kunna adoptera din dotter krävs att en rad formella förutsättningar är uppfyllda. Din make måste (med vissa undantag) ha fyllt 25 år, du måste samtycka till adoptionen och om din dotter hade varit tolv år eller äldre hade samtycke krävts även från henne (4 kap 1, 3 & 5 § föräldrabalken). I och med att din dotter inte fyllt 18 år finns också ett som huvudregel ett krav på samtycke från hennes föräldrar (alltså även hennes biologiska pappa). Kravet på samtycke gäller dock inte för förälder som saknar del i vårdnaden om barnet. I frågan framkommer inte klart huruvida pappan till din dotter är vårdnadshavare eller om du har ensam vårdnad om din dotter. För det fall att ni har delad vårdnad krävs att din dotters biologiska far samtycker till adoptionen; om du har ensam vårdnad krävs inget sådant samtycke. (4 kap 5 a § föräldrabalken) För det fall att samtycke från pappan inte krävs gäller dock att han, om möjligt, ändå ska höras av domstolen innan beslut tas (4 kap 10 § tredje stycket föräldrabalken).

Slutligen krävs att rätten godkänner adoptionen. Härvid sker en kontroll dels av att de formella villkoren (ovan) är uppfyllda, dels av lämpligheten att adoptionen genomförs. I lämplighetsbedömningen tas bland annat hänsyn till relationen mellan barnet och den som vill adoptera. Vidare får adoptionen inte godkännas om det finns ekonomiska ersättningar inblandade i bilden. (4 kap 6 § föräldrabalken)

Sammanfattningsvis är alltså frågan om hur chanserna ser ut för din man att kunna adoptera din dotter först och främst beroende av huruvida du och din dotters pappa har gemensam vårdnad om er dotter eller om du har ensam vårdnad. Om ni har gemensam vårdnad är samtycke från pappan en förutsättning för att din make ska få adoptera. Om du istället har ensam vårdnad krävs inget samtycke från pappan, som dock ändå ska höras inför beslutet. För att rätten ska godkänna adoptionen krävs också att den anses lämplig – här är din dotters relation till make och hans del i hennes uppfostran avgörande.

Slutligen kan uppmärksammas att adoption självklart kan vara en trygghet för din dotter i flera avseenden om hon har en bra relation till din make. Skulle adoption inte ha genomförts och du som ensam vårdnadshavare av någon anledning skulle bli varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden kommer dock inte vårdnaden automatiskt att flyttas till din dotters pappa. Även utan genomförd adoption skulle din make, om han anses lämpligare än din dotters pappa, kunna få vårdnaden om din dotter i egenskap av särskilt förordnad vårdnadshavare. (6 kap 8 a & 9 § föräldrabalken)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
My Name is jennifer am from London..I never believed in Love Spells or Magics until I met this special spell caster when i contacted this man called .Dr akhere.He is really powerful..My husband divorced me with no reason for almost 5 years and i tried all i could to have him back because i really love him so much but all my effort did not work out.. we met at our early age at the college and we both have feelings for each other and we got married happily for 4 years with two kids and he woke up one morning and he told me he is going on a divorce..i thought it was a joke and when she came back from work she tender to me a divorce letter and he packed all his properties from our house..i ran mad and i tried all i could to have her back but all did not work out..i was lonely for almost 5years.So when i told the spell caster what happened he said he will help me and he asked for his full name and her picture..i gave him that..At first i was skeptical but i gave it a try cos have tried so many spell casters and there is no solution.so when he finished with the readings,he got back to me that she’s with a man and that man is the reason why she left me.The spell caster said he will help me with a spell that will surely bring her back.but i never believe all this.he told me i will see a positive result within 24 hour..24 hour later after the spell has been casted,he called me himself and came to me apologizing and she told me she will come back to me..I cant believe this,it was like a dream cos i never believe this will work out after trying many spell casters and there is no solution..The spell caster is so powerful and after that he helped me with a pregnancy spell and my wife got pregnant again ..we are now happy been together again and with lovely kids..This spell caster has really changed my life and i will forever be thankful to her..he has helped many friends too with similar problem and they are happy and thankful to her..This man is indeed the most powerful spell caster have ever experienced in life..Am Posting this to the Forum in case there is anyone who has similar problem and still looking for a way out. Get your scam money back Bring back lost lover, even if lost for a long time Remove bad spells from homes, business & customer attraction etc. Get promotion you have desired for a long time at work or in your career. Read all your problems before you even mention them to him Remove the black spot that keeps on taking your money away Find out why you are not progressing in life and the solution Eliminate in family fights Ensure excellent school grades even for children with mental disabilities Stop your marriage or relationship from breaking apart I destroy and can send back the Nikolos if requested heal barrenness in women and disturbing menstruation Get you marriage to the lover of your choice Guarantee you win the troubling court cases & divorce no matter how what stage Ensure success in work and business Mental illness & bewitched Can?t sleep at night or walking at night Recover stolen property and whereabouts of people that hurt you. Bring supernatural luck into Pregnancy spell to conceive baby you can reach him here... AKHERETEMPLE@gmail.com
2018-01-13 06:58
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (291)
2018-01-16 Adoption av sambos barn
2018-01-13 Ansökan om att adoptera vår dotter som fyller 18 år
2018-01-12 Adoptera makens barn utan samtycke från biologisk förälder?
2018-01-12 Adoption av styvson

Alla besvarade frågor (48334)