Klander av testamente p.g.a. demens

2009-04-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hur gör man om man vill klandra ett testamente? Jag tror att personen testamentet gäller var dement vid tillfället då han skrev på testamentet. Hur kan jag ta reda på om personen hade fått en diagnos på demens? Kostar det mig något att klandra ett testamente och hur går det till? Personens fru lever fortfarande och är också dement. Jag är syskonbarn till den avlidna och närmast arvtagare tillsammans med flera syskonbarn.
SVAR
Ett testamente kan förklaras ogiltigt om det inte uppfyller de formella kraven på en skriftlig handling med två vittnen 10:1 ÄB. Det kan även vara ogiltigt om det har upprättas under otillbörlig påverkan av annan 13:3 ÄB eller under påverkan av psykisk störning 13:2 ÄB se här För att testamentet ska anses ogiltigt måste dess avfattning dessutom bero just på denna påverkan, det ska med andra ord föreligga ett orsakssammanhang mellan den psykiska störningen och upprättandet av testamentet. Ett testamente kan också sättas åt sidan till den del det eventuellt kränker en arvinges laglott som är hälften av laglotten 7:1 ÄB.

För att göra gällande att testamentet är ogiltigt kan du klandra det inom sex månader från att du har blivit delgiven det i bestyrkt avskrift av testamentstagaren 14:4-5 ÄB. Med delgivning räknas som huvudregel när du har mottagit handlingen 19 § delgivningslagen här och klandertalan anses väckt när din stämningsansökan har inkommit till tingsrätten 13:4 st. 3 RB. Du väcker alltså talan om klander hos tingsrätten. Om flera av syskonbarnen vill klandra testamentet behöver ni alla var för sig väcka talan inom klanderfristen – en arvinges talan gäller inte till förmån för de andra. Att klandra ett testamente kostar dig inget mer än ansökningsavgiften till domstolen och eventuella kostnader för ett juridiskt ombud.

Kan då en person som är dement anses vara under påverkan av psykisk störning som kan göra ett testamente ogiltigt? Som jag tidigare nämnde ska det dementa tillståndet också ha påverkat din släkting när han skrev testamentet. Det beror på i vilken grad dennes demens påverkar hans agerande och måste givetvis styrkas genom ett medicinskt utlåtande eller en diagnos som du får försöka begära ut hos dennes läkare.

Natalie Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2916)
2017-08-15 Ansöka om ensam vårdnad
2017-08-15 Vem ansvarar för hämtning/lämning av barn vid umgänge
2017-08-14 Skyldighet att informera den andre vårdnadshavaren
2017-08-12 Är det möjligt att sälja fritidshuset utan samtycke från make eller sambo?

Alla besvarade frågor (42709)