När bryter arbetsgivaren mot återanställningsrätten?

2009-03-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Jag har hamnat i en tvist med min arbetsgivare ang en uppsägning pga arbetsbrist. Det jag vill fråga gäller inte tvisten direkt utan återanställningsrätten. Jag har återanställningsrätt och har meddelat arbetsgivaren mitt intresse om denna. Trots det har arbetsgivaren avtalat med en annan part om att arbeta senare i år. Min fråga är - När bryter arbetsgivaren mot lagen om återanställningsrätt? Är det när det avtalas med annan part om arbete eller är det då arbete utförs av annan part?
SVAR
Hej!
Rätten till återanställning regleras i 25 § i Lagen om anställningsskydd (LAS), se här. Lagen stadgar att den arbetstagare som sagts upp till följd av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där han/hon tidigare varit sysselsatt. Jag förutsätter p.g.a. formuleringen av din fråga att LAS är tillämplig på dig (jfr. 1 § LAS, se här) och att du har varit anställd mer än tolv månader de senaste tre åren samt att det inte har förflutit mer än nio månader sen din anställning upphörde (25 § LAS). Det korta svaret på din fråga är att det är när arbetsgivaren avtalar med annan part om arbete som han bryter mot återanställningsrätten, det framgår bl.a. av AD 1982 nr. 51 där arbetsgivaren befanns ha brutit mot återanställningsrätten när han utlyst en tjänst inom återanställningstiden (trots att tjänsten tillsattes först efter återanställningstidens slut). Det är alltså avgörande när tjänsten ledigförklaras.

Däremot är det inte så att varje typ av arbete från annan än den med återanställningsrätt innebär ett brott mot återanställningsrätten. Rätten till återanställningen gäller i princip bara nyanställningar. Det innebär för det första att t.ex. en förlängd provanställning, en befordran eller en omplacering av en redan anställd arbetstagare inte utgör brott mot återanställningsrätten. Det innebär för det andra att det är ok för arbetsgivaren att hyra in personal från ett annat företag, t.ex. ett bemanningsföretag, se bl.a. AD 1980 nr 54. Arbetsgivaren kan dessutom anställa någon som faller utanför LAS utan att det strider mot återanställningsrätten, typexemplet är en familjmedlem, jfr 1 § LAS här.

Till saken hör också att 25 § LAS är semidispositiv, 2 § LAS se https://lagen.nu/1982:80#R1, vilket innebär att det kan finnas såväl inskränkningar som utvidgningar av återanställningsrätten i kollektivavtal.

Sammanfattningsvis bryter alltså din arbetsgivare mot återanställningsrätten redan när han avtalar om att någon annan ska utföra ett arbete som du har återanställningsrätt till, förutsatt att det rör sig om en verklig nyanställning.
M.v.h.
Sofia Waadeland
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1216)
2017-08-11 Ersättning för att använt privat dator i jobbet
2017-08-08 Hur långt sträcker sig arbetstagarens arbetsskyldighet
2017-08-07 Fråga om utebliven lön
2017-08-01 Vad kan jag göra om min arbetsgivare ändrat min lön utan mitt samtycke?

Alla besvarade frågor (42709)