Gåvobrev för fastighet

2009-01-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Gåvoblankett fastighet Har ni sådan för nedladdning
SVAR
Hej, när det gäller gåva av en fastighet kan detta inte göras muntligt utan skriftlighet krävs. Ett gåvobrev som avser fastighet skall innehålla en överlåtelseförklaring och skrivas under av både gåvogivaren och gåvotagaren. För att gåvotagaren skall få lagfart och bli registrerad som ägare till fastigheten måste det skriftliga gåvobrevet lämnas till inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriet). I ett gåvobrev kan vissa villkor anges, till exempel att gåvotagaren inte får sälja fastigheten eller att gåvogivaren under viss tid skall få bo kvar i en fastighet.En gratis mall som innehåller det som skall regleras finns på http://www.mallar.biz/privatekonomi/fastigheter/mall-gavobrev/ Märk att detta endast är en mall och att ytterligare villkor kan läggas till. Lycka till!
Mia Örnfeldt
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Min far har via gåvobrev skänkt sitt hus till sin nya fru, vid tillfället var tomten ej friköpt. Senare har frun friköpt tomten. Nu anser hon att tomten ej ska ingå i min laglott. Kan man skilja på byggnad och tomt är det inte en fastighet?
2013-05-16 10:24
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1515)
2017-06-22 Rätt att ta bort grenar från annans träd på sin egen fastighet
2017-06-19 Äganderätten till fastighetstillbehör.
2017-06-17 Rättsförhållanden mellan grannar vad gäller träd som skuggar annans tomt
2017-06-16 Avstyckning av fastighet. Vem betalar?

Alla besvarade frågor (41106)